Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE"

Transkript

1 Våld mot äldre i nära relationer JOSEFIN GRÄNDE

2 Våld och hälsa en befolkningsundersökning, Nationellt Centrum för Kvinnofrid kvinnor och män år Enkät Viktat för bortfall

3 Definition av allvarligt våld Att man som barn har blivit påtvingad samlag (inklusive försök) någon gång och/ eller blivit utsatt för annat sexuellt övergrepp vid upprepade tillfällen och/eller ibland/ofta blivit slagen med knytnäve, skadad med vapen eller liknande, och/eller ofta blivit utsatt för annat fysiskt våld och/eller ofta blivit hotad med fysiskt våld och/eller ofta blivit kränkt, mobbad eller liknande och/eller vid upprepade tillfällen ha sett eller hört våld mellan föräldrarna. Att man som vuxen någon gång har blivit påtvingad samlag eller liknade (inklusive försök) och/eller har blivit slagen med knytnäve/föremål/sparkad eller utsatt för våld med vapen och/eller att man blivit systematiskt och upprepat utsatt för psykiskt våld.

4 Sammanfattningsvis 46 procent av kvinnorna och 38 procent av männen har någon gång varit utsatta för allvarligt fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld. 32 procent av kvinnorna och 25 procent av männen har utsatts för någon form av allvarligt våld före 18 års ålder 29 procent av kvinnorna och 23 procent av männen har utsatts för någon form av allvarligt våld efter 18 års ålder. Det är betydligt vanligare att kvinnor har erfarenheter av allvarligt sexuellt våld, både i barndom och som vuxna. Det är betydligt vanligare att kvinnor har erfarenhet av allvarligt psykiskt våld, både i barndom och som vuxna. Det är något vanligare att män har utsatts för allvarligt fysiskt våld, både i barndom och som vuxna. I vuxen ålder utsätts kvinnor framför allt av partner, fd partner, män framför allt av okända.

5 Våldet påverkar fysisk och psykisk hälsa Bland både kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt sexuellt våld under livet var PTSD-symtom cirka tre till fem gånger vanligare än bland andra. Bland kvinnor och män som varit utsatta för allvarligt psykiskt våld under livet var symtom på depression dubbelt så vanligt som bland andra. Utsatthet för allvarligt sexuellt våld i vuxenlivet var starkt kopplat till självskadebeteende, som var mer än tre gånger vanligare hos de utsatta kvinnorna och fem gånger vanligare hos de utsatta männen jämfört med bland andra. Omkring var tredje kvinna och man som hade varit utsatt för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld som vuxen rapporterade riskbruk av alkohol, vilket var ungefär dubbelt så vanligt som bland dem som inte varit utsatta. Bland dem som utsatts för allvarligt sexuellt våld i barndomen var psyko- somatiska symtom dubbelt så vanligt bland kvinnor och tre gånger vanligare bland män jämfört med dem som inte varit utsatta. Bland kvinnor i åldern år som varit utsatta för allvarligt sexuellt eller fysiskt våld var hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare än bland dem som inte varit utsatta.

6 Få berättar- ännu färre anmäler Mindre än 10 procent av de som utsätts har fått professionell hjälp Mindre än 5 procent har polisanmält Våld som skett senaste året polisanmäls i högre utsträckning, tyder på ökad anmälningsbenägenhet.

7 Erfarenheter av våld bland personer 65+ på Gotland Enkätundersökning 6400 st ( ) 15% hade varit våldsutsatta efter 65 årsdagen Kvinnor större erfarenhet av våld än män Olika våldsformer mot kvinnor och män Kvinnor större erfarenheter av upprepat våld Våldet hade skett i hemmet Ofta av partner (man eller kvinna)

8 Våld mot äldre i nära relation Upprepat våld i parrelation Våld från vuxna barn/andra närstående Våld pga utmattning/sjukdom Våld i vård och omsorg, personal och medboende

9 Våld i nära relationer Psykiskt våld Ex verbala kränkningar, isolering, kontroll, ekonomiskt beroende, förstöra ägodelar, hot, skambeläggande, gester, metodisk nedtryckning Fysiskt våld Ex kasta saker, knuffa, hålla fast eller släpa, dra i håret, nypa, slå, skaka, ta strypgrepp, sparka, hota med vapen, tvångsmata Försummelse Ex medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, sakna tandproteser, hörapparat, glasögon försvåra i stället för att underlätta vardagen Ekonomiskt utnyttjande Ex stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, kontroll över ekonomin, utnyttjande, påtvungna ändringar testamente, god man överskrider befogenheter Sexuellt våld Ex tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter som man inte vill ha del i, sexuella beröringar, sexuellt kränkande språk

10 FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet / / / /Mäns våld är en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter. Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 1993

11 Våld mot äldre Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Världshälsoorganisationen (WHO) 2002

12 Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. Per Isdal, Alternativ til vold

13 Utsatthet hos personer med beroendeställning Beroende av personell stöd kontaktperson, personligt ombud, boendestödjare, vårdbiträde, vårdare, personlig assistans, avlösare, hemtjänst, servicekontakter t ex färdtjänst Godmanskap/Förvaltarskap sköta ekonomin, sörja för ens person/intressen Närstående make/maka anhöriga kombination närstående, vårdare, personal, god man Övriga grannar, medboende

14 Risken för våld ökar om den anhörige som vårdar lider av psykisk ohälsa eller alkoholmissbruk är socialt eller ekonomiskt beroende av den äldre har ett aggressivt beteende upplever vårdrelaterad stress Mellan 15 och 50 procent av alla anhörigvårdare har i olika studier uppgett att de begått en våldshandling mot en äldre med demenssjukdom Saveman B-I 2007 har upplevt våld under sin uppväxt??

15 Våld på gruppbostäder Faktorer som gör att rättsfria zoner upprätthålls: - Möjliga brott identifieras inte som brott av LSS-personal - Gärningsmannen anses vara oskyldig på grund av intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning - Gärningsmannen är omtyckt av personal, övergreppen ses som harmlösa - Incidenterna tolkas som olyckliga, men förväntade, delar av den relation som omsorgstagarna har med varandra - Ambitionen att även obekväma personer har rätt till sin bostad gör att man inte gärna flyttar på gärningsmän - Övergrepp mot personal anses ofta som ett större problem än övergrepp omsorgstagare emellan Astrid Kubis, Uppsala Universitet

16 Lästips Socialstyrelsen (2014) Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. Stockholm: Socialstyrelsen Kunskapsbanken, information och forskning om våld i nära relationer:

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

relationer Vad är VKV? Forskning, utveckling Utbildningar, information Varför ska vi göra något? Vårdsamverkan Fyrbodal 4/12-2012

relationer Vad är VKV? Forskning, utveckling Utbildningar, information Varför ska vi göra något? Vårdsamverkan Fyrbodal 4/12-2012 Våld i nära n relationer Vårdsamverkan Fyrbodal 4/12-2012 2012 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Västra V Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära n relationer, Vad är? Ett kompetenscentrum

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

mot våld i nära relation

mot våld i nära relation Handlingsplan mot våld i nära relation Våld är en handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, eller får denna person att göra något mot sin vilja eller

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

VÅLD OCH HÄLSA En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa

VÅLD OCH HÄLSA En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa VÅLD OCH HÄLSA En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa VÅLD OCH HÄLSA En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Utbildningsmaterial. VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Utbildningsmaterial. VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Utbildningsmaterial VKV-Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Materialet uppdaterat: 2012-01-09 Kan laddas ner från: http://www.valdinararelationer.se/fragaomvald Kontakt

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Program mot våld i nära relationer

Program mot våld i nära relationer 1 (16) Id nr: 0:22 Typ: Program Giltighetstid: 2014-12-02 Version: 2:0 Fastställd: Socialnämnd och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Uppdateras: 2016-12-01 SN 2014-12-02, 131 NVN 2015-01-30, 7 Program

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Socialkontoret Danderyds kommun 2014-2015

Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Socialkontoret Danderyds kommun 2014-2015 Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Socialkontoret Danderyds kommun 2014-2015 DANDERYDS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 2. Våld i nära relationer... 4 2.1 Definitioner... 4 2.2 Omfattning...

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förändring är möjlig - att inge hopp

Förändring är möjlig - att inge hopp Förändring är möjlig - att inge hopp Redovisning av ett projekt inom Folkhälsoarbetet - Våld i nära relationer i Kungälvs kommun 2008 FOLKHÄLSORÅDET KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Rapporten är skriven av socionom

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna

Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Vald i nära relation Handbok sektionen för individ och familjeomsorg vuxna Uppsala "KOMMUN INLEDNING OMFATTNING BEGREPP OCH DEFINITIONER Våld Brottsofferparagrafen SoL Kap. 5 11 Närstående Normaliseringsprocessen

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer - handlingsplan för social- och omsorgsförvaltningen R Dnr 2011-029-730 Rev iderad Dnr 2012-030-790 2012-05-29 72 Innehållshållsförteckning 1 Inledning 4 2 Korta fakta om våld i

Läs mer

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer Antagen av fullmäktige 75/ 2013 Innehållsförteckning 1. Förord 3 2 Utgångspunkt för handlingsplanen 3 3 Kvinnor och barn är brottsoffer 4 4 Målgrupper

Läs mer

Förord. Tullinge i januari 2014 Eva Nyberg Forskningsledare

Förord. Tullinge i januari 2014 Eva Nyberg Forskningsledare 1 Förord Frågan om våld i nära relationer har blivit ett prioriterat verksamhetsområde, eller åtminstone ett fält med egna verksamhetsresurser i många kommuners socialtjänst. Författaren till den här rapporten

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga!

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga! 1 Handikappförbundens samarbetsorgan Synliggör det osynliga! Ett projekt om våld funktionshinder könsperspektiv Kerstin Finndahl 2 Handikappförbundens samarbetsorgan bedrev, med medel från socialdepartementet,

Läs mer

Våld i nära relationer - Kommunövergripande samverkansplan

Våld i nära relationer - Kommunövergripande samverkansplan Våld i nära relationer - Kommunövergripande samverkansplan 2015-02-04 Innehåll Inledning... 5 Målgrupp... 5 Syfte... 5 Definition av våld och våld i nära relationer... 5 Myndigheternas uppdrag att samverka...

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Gunilla Andersson/Maj-Britt Andersson

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer