Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar"

Transkript

1 Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av SKIBFs styrelse. För att anmälan till Skånes IBFs distriktstävlingar skall vara giltig krävs att: Förening har anmält sina lag samt har betalt fastställd anmälningsavgift, senast av SKIBF bestämd anmälningsdag. Förening har betalt samtliga skulder till SKIBF senast den 2 maj aktuellt verksamhetsår. Förening meddelar samtliga speltider för hemmamatcher, samt förenings- och laguppgifter enligt SKIBFs seriedirektiv. Kapitel 3 Före match 12 d) Distriktsmästerskap (DM) Skånemästerskapen för Damer och Herrar avgörs i turneringsform, med en kvalificeringsomgång i gruppspel och ett slutspel i cupform, enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Matcherna spelas 3x20 minuter. Oavgjord slutspelsmatch avgörs genom ej tidsbegränsad förlängning (första målet avgör). I gruppspelet sätts ett sista datum då alla gruppspelsmatcher skall vara färdigspelade. I slutspelet sätts ett sista datum upp för varje omgång. Match som ej spelats senast dessa datum kan förklaras ogiltig och inget av lagen går vidare. Det är hemmalagets skyldighet att erbjuda motståndarna minst två alternativa speldagar som inte kolliderar med något annat innebandyarrangemang (seriespel, kval mm) för de berörda lagen. Det är såväl hemma- som bortalagets skyldighet att se till att match blir spelad. Skånemästerskapen för juniorer och ungdomslag avgörs i turneringsform, med en kvalificeringsomgång i gruppspel och ett slutspel i cupform, enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Förkortad matchtid tillämpas, dock minst 2 x 15 minuter. Slutspelsmatch skall avgöras, och vid oavgjort resultat tillämpas därför förlängning enligt SKIBFs direktiv. Förening äger rätt att anmäla flera lag i respektive åldersklass. En enskild spelare får endast delta i ett lag i samma åldersklass. Förening som vill dra sig ur Skånemästerskapen måste meddela detta skriftligt till SKIBF, senast tio dagar före deras första match. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka till förening som drar sig ur Skånemästerskapen.

2 16 a) Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott administrerade av SDF 1. Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass. 2. Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år. 3. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari. Endast 1 dispens per spelare och tävling. 4. Max två överåriga spelare får användas per pojkmatch samt matcher i Knatteligan. Max 3 överåriga spelare får användas per flickmatch. 5. Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är dispensen förverkad. Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger. Spelare som bryter mot punkten 5 är ej att betrakta som okvalificerad spelare. Vid fortsatt spel vid förverkad dispens i laget för vilket dispensen erhållits är spelaren att betrakta som okvalificerad spelare enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Beslut om ålders- eller könsdispens ska alltid kunna visas upp på match, antingen via Tävlingskommitténs beslut eller via internet och den sammanställning som finns på förbundets hemsida. Om ovan ej går att uppfylla ska domarna ändå tillåta spel för berörda spelare och notera på baksidan av matchprotokollet att dispensbeslut ej kunde visas upp. 16 c) Könsdispens Flickor får deltaga utan dispens i pojkmatcher upp t o m röd nivå. För övriga klasser kan dispens sökas. 18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare Domarna indelas i föreningsdomare (FDU 1-2) och distriktsdomare (GU 1-3). För att förnya sin domarlicens måste alla domare genomgå av SKIBF beslutad utbildning inför varje ny säsong. Vid anmälan av distriktsdomare gäller 18 år som lägsta ålder. För föreningsdomare är minimiåldern 15 år. Dock måste man vara 17 år för att få döma i ungdomsklasserna F/PC (röd nivå) och äldre medan 16-åringar får döma upp t o m F/PD (röd nivå). Utbildade 15 åringar får därmed endast döma matcher i tabellösa serier (blå och grön nivå). Det räcker att domaren uppnår åldern under det år som kurserna hålls. Domarklassificering av distriktsdomare fastställs av DK. Alla föreningar som avser deltaga i seriespel skall anmäla minst två (2) personer, till, och även fullfölja, förbundets domarkurser GU 1-3 (ej föreningsdomare eller förbundsdomare). Domarnas föreningstillhörighet skall vara SKIBF tillhanda innan serieperiodens början. Domarna ska vara mantalsskrivna i Skåne. Domare som dömer ungdomsmatcher skall antingen vara av SIBF eller SKIBF utbildade domare, eller av SKIBF utbildade föreningsdomare. 2

3 18 b) Tillsättning av domare Varje match skall dömas av två (2) domare. Knatteligan Grön nivå kan dömas av en (1) domare. DK tillsätter domare till samtliga administrerade matcher för seniorer, juniorer samt röd nivå pojkar A och pojkar B div 1. För övriga matcher gäller att hemmalaget tillsätter domare. SKIBF äger rätten att tillsätta domare till ungdomsmatcher om synnerliga skäl föreligger. Domararvodet i dessa matcher motsvarar pojkar B div 1. TK beslutar vilken förening som skall stå för domarkostnaden. DK har rätt att tillsätta tre domare, men endast två domare får döma samtidigt. Då tillsatta domare inte infunnits sig senast 30 minuter efter utsatt matchtid skjuts matchen upp. Om båda lagen är överens kan emellertid matchen dömas av två andra för uppgiften kvalificerade domare. Ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättning skall genomföras. Om utbildade domare ej infinner sig skall domarinsatsen lösas av ledare/förälder eller liknande. Det är såväl hemmasom bortalagets ansvar att så sker. Om ordinarie domare uteblir skall detta noteras under anmärkningsvärda förhållanden i matchprotokollet. 18 c) Utrustning för domare Domare skall vara utrustade på det sätt som bestäms av SKIBF. SKIBF äger reklamrätten för domare och dess utrustning. 18 d) Matchprotokoll Matchprotokoll utskrivna från IBIS ska användas för seriespelet. Gällande poolspel och Knatteligan ska SKIBFs framtagna sammandragsprotokoll användas. Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll inkommit till SKIBF senast tre vardagar efter spelad match. 18 e) Utbetalning av domarersättning Hemmalaget ska utbetala domararvode och resersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen eller via bankkonto. Nedan möjlighet till betalning via bankkonto gäller i SKIBF administrerade tävlingar och för samtliga föreningar anknutna till SKIBF: Förening ansöker på fastställd blankett. SKIBF behandlar ansökan och godkänner/publicerar på hemsidan de föreningar som har rätt att utbetala via bankkonto. Hela arvodet och resersättning ska betalas vid samma tillfälle. Senast fem (5) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om den dagen infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag (t ex måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag dag 2 o s v. Dag 5 är lördag och en helgdag. Beloppet ska vara insatt på kontot under måndagen). Vid betalning via bankkonto ska en föreningskod samt matchdatum anges som referens/meddelandenummer. Om utbetalning ej sker ska detta rapporteras av domaren till förbundet, och förening kan åläggas att betala fastställd administrativ kostnad, samt förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto. 3

4 Vid ungdomsmatcher där hemmaföreningen tillsätter domare gäller följande: Ersättning för domare tillhörande egen förening är det upp till föreningen hur eventuell ersättning ges. Ersättning för domare tillhörande annan förening skall dessa ha högsta tillåtna ersättning. Betalning skall ske kontant eller via bank enligt gängse rutiner. Inställda matcher Om match ställs in senare än kl 18:00 dagen innan, har tillsatta domare, om inte synnerliga skäl föreligger, rätt till halvt domararvode (gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen). Om match ställs in så sent att domarna hunnit ge sig iväg till match och synnerliga skäl inte föreligger, har tillsatta domare rätt till fullt domararvode samt ersättning för antal körda mil enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av SKIBF efter att berörda domare inkommit med ett ersättningskrav till förbundet. SKIBF debiterar sedan den förening som förorsakat den inställda matchen. Om match blir inställd med så kort varsel att SKIBF ej kan kontaktas, är det felande förening som ansvarar för att domarna underrättas. Ovanstående gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen. Domare som anser sig ha något ekonomiskt krav gentemot SkIBF skall presentera underlag för detta senast 30 dagar efter det inträffade. 18 f) Reseersättning Reseersättning till domare skall utbetalas av hemmalaget till de domare som har färdats med antingen bil, buss, tåg eller på annat liknande sätt. Endast ersättning för färd mellan hemort och spelort ersätts. Avståndet mellan orterna skall beräknas med hjälp av SKIBFs avståndstabell. Följande regler gäller: a) Om domare först dömer match administrerad av SIBF och därefter match som administreras av SKIBF utgår ingen reseersättning från hemmaföreningen. b) Domare skall samåka till domaruppdragen. Undantag från regeln gäller då körsträckan blir kortare om domarna åker var för sig. c) Då endast en av domarna innehar körkort, har han rätt att hämta sin kollega och ta ut körersättning för denna eventuella extra körsträcka. d) Om domare dömer två matcher efter varandra på samma spelort skall endast en reseersättning utbetalas. Denna delas mellan de två matcherna. e) Om domare dömer två matcher efter varandra på olika spelorter skall reseersättning till den andra matchen utbetalas med avseende på den kortaste körsträckan av: Tur och retur hemort - spelplats 2, eller tur och retur spelplats 1 - spelplats 2. f) Vid körning till uppdrag ska domarna välja resväg som går huvudsakligen på primära länsvägar eller större vägar än så. Som domare har man inte rätt att köra en omväg för att kunna köra en längre sträcka på motorväg. Vid tvister mellan förening och domare kan domarna få betala tillbaka uttagen körersättning. 20 a) Tillsättning av funktionärer Följande matchfunktionärer ska finnas: Matchtidtagare och protokollförare. 4

5 21 b) Matcharrangemang All uppvärmning skall vara klar i god tid så att ev. inmarsch, line up eller liknande kan utföras och att matchen kan starta på utsatt tid. Det är såväl hemma- som bortalagets skyldighet att så sker. Det är hemmalagets skyldighet att i god tid före match informera motståndare och domare om ev. arrangemang före match. Om gemensam inmarsch används skall lagen ha inbördes enhetlig klädsel som t ex spelardräkt, överdragskläder, overall eller dylikt. Inmarsch skall ske i god tid så att matchen startas på utsatt tid. Lag får inte på något sätt störa eller hindra motståndarlagets inmarsch. Hemmalaget skall beträda spelplanen senast en (1) minut efter bortalaget, gäller även vice versa. Bortalaget skall beträda spelplanen i normal matchbelysning eller i samma ljus som hemmalaget. Det är ej tillåtet att ta entréavgift vid ungdomsmatcher. SKIBF delar ut frikort till förbundets funktionärer. Dessa frikort ger fritt inträde på samtliga distriktsmatcher och turneringar administrerade eller sanktionerade av SKIBF. 21 c) Matchstart Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid eller inte har tillräckligt antal spelare kan matchen ställas in. Innan beslut tas om att ställa in matchen skall minst 30 minuter ha förflutit. Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och har fyllt i matchprotokollet samt har tillräckligt med spelklara spelare på planen skall matchen spelas, annars kan matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. Laget på plats ansvarar för att matchprotokoll komplett med underskrifter från ledare och domare insändes till SKIBF omedelbart efter matchen. 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Matchflyttning får göras om lag skall deltaga i Newbody Cup, JSM och USM. Om matchflyttning av denna typ skall vara avgiftsfri skall matchflytten vara SKIBF tillhanda senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Matchflyttning får också göras om TK anser att synnerliga skäl föreligger. För matchflyttning av andra orsaker än ovan nämnda måste alltid båda föreningarna vara överens. I annat fall får matchflyttning inte göras. SKIBF förbehåller sig rätten att flytta på matcher vid krockar med förbundets arrangemang/träffar/utbildningar/distriktslagssamlingar etc. Matchflyttning skall göras skriftligen senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Motståndarlaget måste då redan vara informerat, och i förekommande fall ha godkänt matchflyttningen. Då matchflyttning sker utan SKIBFs vetskap och/eller medgivande, kan matchen ogiltigförklaras. Hemmalaget ansvarar alltid för att SKIBF skriftligen informerats om matchflyttningen. En matchflyttning anses vara genomförd först den dag som SKIBF meddelas en ny matchtid. Matchtider som ej inkommit enligt SKIBFs direktiv behandlas som matchflyttningar med påföljande tävlingsavgift samt eventuella domarkostnader och dylikt. 5

6 Anmälnings- och Tävlingsavgifter Anmälningsavgifter serie och SkM Serie Avgift Serie Avgift Seriespel (senior/junior): Damer Div kr Herrar Div kr Damer Div kr Herrar Div kr Damer Div kr Herrar Div kr Damer Utveckling 4000 kr Herrar Utveckling 4000 kr Damjunior kr Herrjunior 18 Div kr Seriespel (röd nivå år): Flickor A 1500 kr Pojkar A Div kr Flickor B 1500 kr Pojkar B Div kr Flickor C 1500 kr Pojkar B Div kr Flickor D 1500 kr Pojkar C 1500 kr Flickor E 1500 kr Pojkar D 1500 kr Pojkar E 1500 kr Poolspel (blå nivå 9-12 år): Flickor A 1000 kr Pojkar A 1000 kr Flickor B 1000 kr Pojkar B 1000 kr Flickor C 1000 kr Pojkar C 1000 kr Knatteligan (grön nivå 7-9 år): Flickor A 300 kr Pojkar A 300 kr Flickor B 300 kr Pojkar B 300 kr Flickor C 300 kr Pojkar C 300 kr Skånemästerskapen: Seniorer 1000 kr Junior/ungdom 1300 kr Årsavgift/adm.avgift 1000 kr (beslutas av årsmötet) 6

7 Tävlingsavgifter Urdragning/uteslutning i seriespelet från den 2/9 till serieperiodens start: Representationslagsserier: 4000:- Junior-,utvecklings- och ungdomsserier (röd nivå): 2000:- Knatteligan och poolspel 1000:- Urdragning/uteslutning i seriespelet under serieperioden: Representationslagsserier/-kval: 6000:- Junior- och utvecklingsserier: 4000:- Ungdomsserier (röd nivå) 2000:- Knatteligan och poolspel 1000:- Urdragning/uteslutning i SkM eller annan sankionerad turnering mindre än 10 dagar i förväg: Senior: 4000:- Junior/ungdom 2000:- Walk Over (WO) Representationslag, serier, SkM och sanktionerade turneringar): Utvecklingslag och juniorlag (serier, SkM och sanktionerade turneringar): Ungdomsmatcher, röd nivå (serier, SkM och sanktionerade turneringar): Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 5 dagar innan: Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 2 dagar innan: 3000:-/match 2000:-/match 1000:-/match 500:-/sammandrag 1000:-/sammandrag Matchändringar efter den 1 september Representationslag: 1000:- Utvecklingslag, juniorlag, röd nivå Pojkar A eller Pojkar B div 1 mindre än 2 månader 200:- före: Extra avgift vid matchändring mindre än 10 dagar före match: 500:- Avgift för förening som ej har tillräckligt antal utbildade domare 2500:-/domare Avgift för förening som använder ej kvalificerade domare, eller saknar 300:-/match domare, vid ungdomsmatcher: Uppenbart nonchalerande av regler för domartillsättning 3000:- Avgift för förening vars sekretariat ej fungerar vid upprepade tillfällen: 500:-/tillfälle Avgift vid användande av ej godkänt eller felaktigt ifyllt matchprotokoll: 200:-/match Förseningsavgift, för sent rapporterat resultat: 300:- Förseningsavgift, för sent inskickat matchprotokoll: 200:- Extra avgift för matchprotokoll som ej inkommit 14 dagar efter serieperiodens slut: 500:- Avgift för förening som ej följer SKIBFs serie- eller arrangemangsdirektiv: 500:-/tillfälle Uppenbart nonchalerande av SKIBFs seriedirektiv eller arrangemangsdirektiv 3000:- Avgift, ej händelserapporterat i IBIS: 500:- Avgift för uteblivna matchtider, lag- eller föreningsuppgifter : 500:- Avgift för förening som ej betalt domarna inom stipulerad tid: 500:-/tillfälle Avgift, ej föreskiven, matchdräkt. 500:-/tillfälle 7

8 Domararvoden Tävlingsmatcher H2, senior-skm (effektiv tid) 670:-/domare D2, 570:-/domare H3, D2, senior-skm (rullande tid) 550:-/domare H4, D3 440:-/domare D4, HU, DU, J18 400:-/domare Röd nivå PA, PB div 1 360:-/domare Röd nivå FA, PB2, FB, PC 230:-/domare (högsta tillåtna ersättning) Röd Nivå FC/PD och neråt 160:-/domare (högsta tillåtna ersättning) Ungdoms-SkM 160:-/domare Kval Arvode utgår med det belopp som gäller för den serie matchen kvalificerar. Reseersättning, distriktsserier 27:-/mil Resersättning, Ungdoms-SkM 18.50:-/mil Träningsmatcher Seniorer, effektiv tid Seniorer, rullande tid Träningsmatcher P15-junior Träningsmatcher ungdom Reseersättning 370:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 320:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 200:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 120:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 27:-/mil Skånelagsmatcher J17, effektiv tid (3 x 20 min) 350:-/domare J17, rullande tid (3 x 20 min) 300:-/domare Reseersättning 18.50:-/mil För träningsmatcher med ett förbundsserielag samt sanktionerade turneringsmatcher gäller SIBFs domarreglemente. Seriedirektiv Damer och Herrar Div 2 Damer och Herrar Div 3-4 Utvecklingsserier Juniorserier Röd Nivå Poolspel Blå nivå Knatteligan Grön nivå 8

9 Seriedirektiv 2014/2015 Damer Div 2 och Herrar Div 2 1. Inledning Innebandyn är en av Sveriges största idrotter. Det ställer krav på utveckling på alla nivåer. För att innebandyn skall vidareutveckla sig som publik- och elitidrott måste såväl verksamheten i föreningarna som matcharrangemangen kvalitetssäkras. Dessa direktiv i Skånes högsta distriktsserier är ett led i detta. De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör, kan eller liknande skall ses som en rekommendation. Man skall dock vara medveten om att dessa rekommendationer på sikt kan göras om till ett oavvisligt krav. Seriedirektiven skall följas av alla föreningar i de högsta distriktsserierna. Dispens för enstaka krav kan sökas hos TK, men bör åtföljas av en handlingsplan. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Publikkapacitet Förening bör ha tillgång till en hall för 100 åskådare i form av sittplatser på läktare Sargens färg I SSL och Elitserien är det krav på svart färg. Detta innebär troligen att samtliga sarger skall vara svarta i framtiden. SKIBF förordar därför att samtliga sarger som köps in skall vara svarta Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer och separat dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 60 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Ljudanläggning Matcharenan skall vara utrustad med en fungerande ljudanläggning med tillhörande högtalarsystem Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 9

10 3. Före match 3.1 Matchtider och föreningsuppgifter Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad. Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider: Vardagar (måndag fredag): Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa: 18:30-20:30 Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa: 19:30-20:00 Helger (lördag-söndag): lördagar: söndagar: Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta. Vid bokning av hemmamatcher skall dessutom följande regler följas: I första hand skall den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag skall matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs. Sista omgången ska spelas på fastställt datum enligt tävlingsplanen. Inga matcher får spelas efter seriens sista omgång Kallelse av motståndare och domare Hemmalag bör kalla motståndare och domare till match. Kallelsen kan ske genom telefon, brev eller e-post. Kallelsen bör innehålla dag och tidpunkt för match, vägbeskrivning till hallen, vilka färger hemmalaget har, ett mobilnummer till hallvärden samt information om era arrangemangsrutiner Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan t ex ske via annonser, affischering och föreningens hemsida Matchprotokoll Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de senast 48 timmar innan match lägger in sin laguppställning i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart Uppvärmning Lagen skall ha tillgång till spelplanen minst 30 min innan matchstart. Hemmalaget får tidigast 10 minuter innan matchstart bryta lagens uppvärmning för eventuella arrangemangsförberedelser. 10

11 3.6. Entré Hemmalaget skall ta en entréavgift på minst 20 kr. Varje lag i respektive serie erhåller tre, av Skånes IBF, upptryckta frikort. Dessa gäller som fri entré på samtliga matcher i berörd serie Sekretariatet och avbytarbåsen Sekretariatet skall vara bemannat med minst två personer, men bör vara bemannat med tre personer (speaker, tidtagare och protokollförare), vilka skall sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 3 20 a-e I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida Intro/Line up Före match skall speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna. Eventuell Line Up skall göras för båda lagen och skall i så fall ske i enlighet med Skånes Innebandyförbunds lokala förutsättningar kap 3 21 b Matchprogram Hemmaföreningen skall erbjuda ett programblad (minst ett vikt A4) till åskådare, media m fl. Digitala matchprogram är tillåtet. Tydliga instruktioner ska i så fall finnas i hallen var man kommer åt det digitala matchprogrammet. Matchprogrammet skall minst innehålla: Aktuella laguppställningar och domare Aktuell tabell och senaste omgångens resultat Omgångens matcher/nästa hemmamatch Hallvärd Hemmalaget bör utse minst en hallvärd som tar emot domare och bortalag samt bistår dem under arrangemanget Matchdräkt a) Hemmalag skall spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SKIBF utsett ITsystem. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt. b) Bortalag skall före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget skall använda genom upplysningar i av SKIBF utsett IT-system. Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande: c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har bortalag ingen annan dräkt, eller kan låna någon, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas. Händelsen ska rapporteras och tävlingsavgift kommer att utdömas. d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas i representationslagsserier. Händelsen ska rapporteras till Skånes IBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas. 11

12 4. Under match 4.1. Online-rapportering Hemmalaget ska rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Onlinerapportering gäller i samtliga matcher i D2 och H2. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer Nedsläckning av hallen vid mål Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare Speaker Matchspeakern skall förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen skall lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser. Under match skall speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker skall även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare. Dessutom skall speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period Sargskötare Hemmalag skall tillse att det finns tillräckligt antal sargskötare, minst fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott skall kunna undvikas. Dessa skall även ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor. Det ska tydligt framgå vilka som är sargskötare. De ska t ex inte sitta bland publiken utan i möjligaste mån finnas placerade i respektive sarghörn. Domarna i matchen avgör om sargskötarna har skött uppgifterna enligt ovan Periodpauser Periodpausen skall vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång. Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vistas på spelplanen Musik Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. 12

13 4.7. Speltid och sudden Death Speltiden i D2 och H2 är effektiv (3 x 20 min). I Herrar div. 2 och Damer div. 2 används Sudden Death max 5 min vid oavgjort resultat efter full tid. Sudden Death spelas precis som övriga matchen med effektiv tid. Paus mellan tredje perioden och Sudden Death är två (2) minuter. Poängberäkningen efter match avgjord i Sudden Death är som följer: Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng dvs. lag som segrar i Sudden Death erhåller 2 poäng och förlorande lag 1 poäng. Slutar matchen oavgjort efter Sudden Death erhåller lagen 1 poäng vardera. 5. Efter match 5.1. Lämnande av spelplan Spelare och tränare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen Rapportering och betalning Hemmalaget skall skicka in matchprotokollet så att Skånes IBF har detta senast tre vardagar efter spelad match. Arrangerande förening/hemmalag skall utbetala domararvode och reseersättning till domarna i samband med aktuell match. Antingen kontant eller via bankkonto. 13

14 BILAGA Exempel Välkommen till På detta papper finner du all information om vad som gäller före match och vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna in den till matchvärden i god tid före line up. Har Ni några frågor eller problem, kontakta vår matchvärd,, som tog emot Er vid ankomsten. 10 minuter: Före match Ska båda lagen lämna planen efter uppvärmning. 6 minuter: Före match Ska bortalaget ställa upp för entré enligt matchvärdens anvisningar. Efter entré Ska bortalaget ställa upp på mittlinjen vända mot sekretariatet. 5 minuter: Före match Ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: Före match Ska båda lagen vara på plats i båsen. Återstående tid Ska användas för Line up för både bortalag och hemmalag. Därefter presenteras matchens domarpar. Matchstart: Matchstart Ska ske på utsatt tid. (Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt). Line Up Målvakt Nr Namn Back Nr Namn Back Nr Namn Center Nr Namn Forward Nr Namn Forward Nr Namn 14

15 1. Inledning Seriedirektiv 2014/2015 för Damer Div 3-4 och Herrar Div 3-4 De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör skall ses som en rekommendation medan ett direktiv formulerat som ett kan ska ses som ett tips. Seriedirektiven skall följas av alla föreningar i div 3-4. Dispens för enstaka krav kan sökas hos TK, men bör åtföljas av en handlingsplan. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Publikkapacitet Förening bör ha tillgång till en hall för 100 åskådare Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer och separat dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 30 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Ljudanläggning Matcharenan bör vara utrustad med en fungerande ljudanläggning med tillhörande högtalarsystem Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 3. Före match 3.1 Matchtider och föreningsuppgifter Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad. Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider: Vardagar (måndag fredag): 15

16 Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa: 18:30-20:30 Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa: 19:30-20:00 Helger (lördag-söndag): lördagar: söndagar: Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta. Vid bokning av hemmamatcher skall dessutom följande regler följas: I första hand skall den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag skall matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs. Sista omgången ska spelas på fastställt datum och klockslag enligt tävlingsplanen. Inga matcher får spelas efter seriens sista omgång Kallelse av motståndare och domare Hemmalag kan kalla motståndare och domare till match. Kallelsen kan ske genom telefon, brev eller e-post. Kallelsen kan innehålla dag och tidpunkt för match, vägbeskrivning till hallen, vilka färger hemmalaget har, ett mobilnummer till kontaktperson samt information om era arrangemangsrutiner Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan t ex ske via annonser, affischering och föreningens hemsida Matchprotokoll Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de senast 48 timmar innan match lägger in sin laguppställning i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart Uppvärmning Lagen skall ha tillgång till spelplanen i minst 20 min för uppvärmning. Hemmalaget får tidigast 10 minuter innan matchstart bryta lagens uppvärmning för eventuella arrangemangsförberedelser Entré Hemmalaget får ta en entréavgift Sekretariatet och avbytarbåsen Sekretariatet skall vara bemannat med minst två personer (tidtagare och protokollförare), vilka skall sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 3 20 a-e I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida. 16

17 3.8. Intro/Line up Före match kan speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna. Eventuell Line Up skall göras för båda lagen och skall i så fall ske i enlighet med Skånes Innebandyförbunds lokala förutsättningar kap 3 21 b Matchprogram Hemmaföreningen kan erbjuda ett programblad (t ex ett vikt A4 eller digitalt via en hemsida) till åskådare, media m fl. Matchprogrammet bör innehålla: Aktuella laguppställningar och domare Aktuell tabell och senaste omgångens resultat Omgångens matcher/nästa hemmamatch Hallvärd Hemmalaget kan utse en hallvärd som tar emot domare och bortalag samt bistår dem under arrangemanget Matchdräkt a) Hemmalag skall spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SKIBF utsett ITsystem. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt. b) Bortalag skall före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget skall använda genom upplysningar i av SKIBF utsett IT-system. Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande: c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har bortalag ingen annan dräkt, eller kan låna någon, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas. Händelsen ska rapporteras och tävlingsavgift kommer att utdömas. d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas i representationslagsserier. Händelsen ska rapporteras till Skånes IBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas. 4. Under match 4.1. Online-rapportering Hemmalaget bör rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Om inte onlinerapportering tillämpas skall händelserapportering ske senast 24 timmar efter matchslut enligt punkten Nedsläckning av hallen vid mål Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett 17

18 tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare Speaker Eventuell matchspeaker skall förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen skall lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser. Under match skall eventuell speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker skall även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare. Dessutom skall speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period Sargskötare Hemmalag kan tillse att det finns sargskötare, förslagsvis fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott kan undvikas. Dessa bör ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor Periodpauser Periodpausen skall vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång. Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period Musik Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel Speltid D3, D4, H3 och H4 spelas med rullande tid (3 x 20 min). Dock spelas de 3 sista minuterna i sista perioden med effektiv tid. 5. Efter match 5.1. Lämnande av spelplan Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen Resultatrapportering och betalning Hemmalaget skall rapportera in matchresultat senast 2 timmar efter matchslut. Om match ej blivit spelad skall detta rapporteras via mail, fax eller telefonsvarare till SKIBF senast påföljande vardag kl 09:00. Arrangerande förening/hemmalag skall utbetala domararvode och reseersättning till domarna i samband med aktuell match. Antingen kontant eller via bankkonto Händelserapportering och insändande av matchprotokoll Hemmalaget ska rapportera matchhändelser (målgörare, assister, publiksiffra o s v) i IBIS senast 24 timmar efter match. Hemmalaget skall skicka in matchprotokollet så att Skånes IBF har detta senast tre vardagar efter spelad match. 18

19 BILAGA Exempel Välkommen till På detta papper finner du all information om vad som gäller före match och vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna in den till matchvärden i god tid före line up. Har Ni några frågor eller problem, kontakta vår matchvärd,, som tog emot Er vid ankomsten. 10 minuter: Före match Ska båda lagen lämna planen efter uppvärmning. 6 minuter: Före match Ska bortalaget ställa upp för entré enligt matchvärdens anvisningar. Efter entré Ska bortalaget ställa upp på mittlinjen vända mot sekretariatet. 5 minuter: Före match Ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: Före match Ska båda lagen vara på plats i båsen. Återstående tid Ska användas för Line up för både bortalag och hemmalag. Därefter presenteras matchens domarpar. Matchstart: Matchstart Ska ske på utsatt tid. (Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt). Line Up Målvakt Nr Namn Back Nr Namn Back Nr Namn Center Nr Namn Forward Nr Namn Forward Nr Namn 19

20 Seriedirektiv 2014/2015 Utvecklingsserier 1. Inledning 1.1 Åldersklass I utvecklingsserierna finns inga åldersrestriktioner. 1.2 En förening flera lag Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag till utvecklingsserier. 1.3 Två föreningar ett lag I SKIBFs utvecklingsserier kan två föreningar delta med ett gemensamt lag. Laget anmäler sig som A / B till seriespel där lag A är formell förening. Endast ett lag per klass får spela som A / B. 1.4 Indelning Om antalet anmälningar möjliggör det så delas DU och HU in geografiskt. 1.5 Spelarförflyttning Från representationslag till utvecklingslag får flyttas ett obegränsat antal spelare. Om samma förening deltager med mer än ett lag i en utvecklingsklass, är det tillåtet att förflytta spelarna mellan lagen. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 30 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 20

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2011/2012 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2011-04-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok 1:4 Matcher 1:5 Spelår 1:6 Matchtid

Läs mer

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 11-m Version 2 2014-02-19 FOGIS Många domare har under säsongen 2013 slarvat med fullständig matchrapportering

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG

VOLLEYBOLL KLAS HEJDENBERG VOLLEYBOLL 2014 KLAS HEJDENBERG Domarboken 2014 är reviderad enligt Regelboken 2013. Foton och bilder: Klas Hejdenberg, FIVB, Base Sport. Synpunkter mottages tacksamt! Maila till klas@hejdenberg.se 2 DOMARBOKEN

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer