Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar"

Transkript

1 Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av SKIBFs styrelse. För att anmälan till Skånes IBFs distriktstävlingar skall vara giltig krävs att: Förening har anmält sina lag samt har betalt fastställd anmälningsavgift, senast av SKIBF bestämd anmälningsdag. Förening har betalt samtliga skulder till SKIBF senast den 2 maj aktuellt verksamhetsår. Förening meddelar samtliga speltider för hemmamatcher, samt förenings- och laguppgifter enligt SKIBFs seriedirektiv. Kapitel 3 Före match 12 d) Distriktsmästerskap (DM) Skånemästerskapen för Damer och Herrar avgörs i turneringsform, med en kvalificeringsomgång i gruppspel och ett slutspel i cupform, enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Matcherna spelas 3x20 minuter. Oavgjord slutspelsmatch avgörs genom ej tidsbegränsad förlängning (första målet avgör). I gruppspelet sätts ett sista datum då alla gruppspelsmatcher skall vara färdigspelade. I slutspelet sätts ett sista datum upp för varje omgång. Match som ej spelats senast dessa datum kan förklaras ogiltig och inget av lagen går vidare. Det är hemmalagets skyldighet att erbjuda motståndarna minst två alternativa speldagar som inte kolliderar med något annat innebandyarrangemang (seriespel, kval mm) för de berörda lagen. Det är såväl hemma- som bortalagets skyldighet att se till att match blir spelad. Skånemästerskapen för juniorer och ungdomslag avgörs i turneringsform, med en kvalificeringsomgång i gruppspel och ett slutspel i cupform, enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Förkortad matchtid tillämpas, dock minst 2 x 15 minuter. Slutspelsmatch skall avgöras, och vid oavgjort resultat tillämpas därför förlängning enligt SKIBFs direktiv. Förening äger rätt att anmäla flera lag i respektive åldersklass. En enskild spelare får endast delta i ett lag i samma åldersklass. Förening som vill dra sig ur Skånemästerskapen måste meddela detta skriftligt till SKIBF, senast tio dagar före deras första match. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka till förening som drar sig ur Skånemästerskapen.

2 16 a) Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott administrerade av SDF 1. Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass. 2. Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år. 3. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari. Endast 1 dispens per spelare och tävling. 4. Max två överåriga spelare får användas per pojkmatch samt matcher i Knatteligan. Max 3 överåriga spelare får användas per flickmatch. 5. Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är dispensen förverkad. Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger. Spelare som bryter mot punkten 5 är ej att betrakta som okvalificerad spelare. Vid fortsatt spel vid förverkad dispens i laget för vilket dispensen erhållits är spelaren att betrakta som okvalificerad spelare enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Beslut om ålders- eller könsdispens ska alltid kunna visas upp på match, antingen via Tävlingskommitténs beslut eller via internet och den sammanställning som finns på förbundets hemsida. Om ovan ej går att uppfylla ska domarna ändå tillåta spel för berörda spelare och notera på baksidan av matchprotokollet att dispensbeslut ej kunde visas upp. 16 c) Könsdispens Flickor får deltaga utan dispens i pojkmatcher upp t o m röd nivå. För övriga klasser kan dispens sökas. 18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare Domarna indelas i föreningsdomare (FDU 1-2) och distriktsdomare (GU 1-3). För att förnya sin domarlicens måste alla domare genomgå av SKIBF beslutad utbildning inför varje ny säsong. Vid anmälan av distriktsdomare gäller 18 år som lägsta ålder. För föreningsdomare är minimiåldern 15 år. Dock måste man vara 17 år för att få döma i ungdomsklasserna F/PC (röd nivå) och äldre medan 16-åringar får döma upp t o m F/PD (röd nivå). Utbildade 15 åringar får därmed endast döma matcher i tabellösa serier (blå och grön nivå). Det räcker att domaren uppnår åldern under det år som kurserna hålls. Domarklassificering av distriktsdomare fastställs av DK. Alla föreningar som avser deltaga i seriespel skall anmäla minst två (2) personer, till, och även fullfölja, förbundets domarkurser GU 1-3 (ej föreningsdomare eller förbundsdomare). Domarnas föreningstillhörighet skall vara SKIBF tillhanda innan serieperiodens början. Domarna ska vara mantalsskrivna i Skåne. Domare som dömer ungdomsmatcher skall antingen vara av SIBF eller SKIBF utbildade domare, eller av SKIBF utbildade föreningsdomare. 2

3 18 b) Tillsättning av domare Varje match skall dömas av två (2) domare. Knatteligan Grön nivå kan dömas av en (1) domare. DK tillsätter domare till samtliga administrerade matcher för seniorer, juniorer samt röd nivå pojkar A och pojkar B div 1. För övriga matcher gäller att hemmalaget tillsätter domare. SKIBF äger rätten att tillsätta domare till ungdomsmatcher om synnerliga skäl föreligger. Domararvodet i dessa matcher motsvarar pojkar B div 1. TK beslutar vilken förening som skall stå för domarkostnaden. DK har rätt att tillsätta tre domare, men endast två domare får döma samtidigt. Då tillsatta domare inte infunnits sig senast 30 minuter efter utsatt matchtid skjuts matchen upp. Om båda lagen är överens kan emellertid matchen dömas av två andra för uppgiften kvalificerade domare. Ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättning skall genomföras. Om utbildade domare ej infinner sig skall domarinsatsen lösas av ledare/förälder eller liknande. Det är såväl hemmasom bortalagets ansvar att så sker. Om ordinarie domare uteblir skall detta noteras under anmärkningsvärda förhållanden i matchprotokollet. 18 c) Utrustning för domare Domare skall vara utrustade på det sätt som bestäms av SKIBF. SKIBF äger reklamrätten för domare och dess utrustning. 18 d) Matchprotokoll Matchprotokoll utskrivna från IBIS ska användas för seriespelet. Gällande poolspel och Knatteligan ska SKIBFs framtagna sammandragsprotokoll användas. Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll inkommit till SKIBF senast tre vardagar efter spelad match. 18 e) Utbetalning av domarersättning Hemmalaget ska utbetala domararvode och resersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen eller via bankkonto. Nedan möjlighet till betalning via bankkonto gäller i SKIBF administrerade tävlingar och för samtliga föreningar anknutna till SKIBF: Förening ansöker på fastställd blankett. SKIBF behandlar ansökan och godkänner/publicerar på hemsidan de föreningar som har rätt att utbetala via bankkonto. Hela arvodet och resersättning ska betalas vid samma tillfälle. Senast fem (5) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om den dagen infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag (t ex måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag dag 2 o s v. Dag 5 är lördag och en helgdag. Beloppet ska vara insatt på kontot under måndagen). Vid betalning via bankkonto ska en föreningskod samt matchdatum anges som referens/meddelandenummer. Om utbetalning ej sker ska detta rapporteras av domaren till förbundet, och förening kan åläggas att betala fastställd administrativ kostnad, samt förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto. 3

4 Vid ungdomsmatcher där hemmaföreningen tillsätter domare gäller följande: Ersättning för domare tillhörande egen förening är det upp till föreningen hur eventuell ersättning ges. Ersättning för domare tillhörande annan förening skall dessa ha högsta tillåtna ersättning. Betalning skall ske kontant eller via bank enligt gängse rutiner. Inställda matcher Om match ställs in senare än kl 18:00 dagen innan, har tillsatta domare, om inte synnerliga skäl föreligger, rätt till halvt domararvode (gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen). Om match ställs in så sent att domarna hunnit ge sig iväg till match och synnerliga skäl inte föreligger, har tillsatta domare rätt till fullt domararvode samt ersättning för antal körda mil enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av SKIBF efter att berörda domare inkommit med ett ersättningskrav till förbundet. SKIBF debiterar sedan den förening som förorsakat den inställda matchen. Om match blir inställd med så kort varsel att SKIBF ej kan kontaktas, är det felande förening som ansvarar för att domarna underrättas. Ovanstående gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen. Domare som anser sig ha något ekonomiskt krav gentemot SkIBF skall presentera underlag för detta senast 30 dagar efter det inträffade. 18 f) Reseersättning Reseersättning till domare skall utbetalas av hemmalaget till de domare som har färdats med antingen bil, buss, tåg eller på annat liknande sätt. Endast ersättning för färd mellan hemort och spelort ersätts. Avståndet mellan orterna skall beräknas med hjälp av SKIBFs avståndstabell. Följande regler gäller: a) Om domare först dömer match administrerad av SIBF och därefter match som administreras av SKIBF utgår ingen reseersättning från hemmaföreningen. b) Domare skall samåka till domaruppdragen. Undantag från regeln gäller då körsträckan blir kortare om domarna åker var för sig. c) Då endast en av domarna innehar körkort, har han rätt att hämta sin kollega och ta ut körersättning för denna eventuella extra körsträcka. d) Om domare dömer två matcher efter varandra på samma spelort skall endast en reseersättning utbetalas. Denna delas mellan de två matcherna. e) Om domare dömer två matcher efter varandra på olika spelorter skall reseersättning till den andra matchen utbetalas med avseende på den kortaste körsträckan av: Tur och retur hemort - spelplats 2, eller tur och retur spelplats 1 - spelplats 2. f) Vid körning till uppdrag ska domarna välja resväg som går huvudsakligen på primära länsvägar eller större vägar än så. Som domare har man inte rätt att köra en omväg för att kunna köra en längre sträcka på motorväg. Vid tvister mellan förening och domare kan domarna få betala tillbaka uttagen körersättning. 20 a) Tillsättning av funktionärer Följande matchfunktionärer ska finnas: Matchtidtagare och protokollförare. 4

5 21 b) Matcharrangemang All uppvärmning skall vara klar i god tid så att ev. inmarsch, line up eller liknande kan utföras och att matchen kan starta på utsatt tid. Det är såväl hemma- som bortalagets skyldighet att så sker. Det är hemmalagets skyldighet att i god tid före match informera motståndare och domare om ev. arrangemang före match. Om gemensam inmarsch används skall lagen ha inbördes enhetlig klädsel som t ex spelardräkt, överdragskläder, overall eller dylikt. Inmarsch skall ske i god tid så att matchen startas på utsatt tid. Lag får inte på något sätt störa eller hindra motståndarlagets inmarsch. Hemmalaget skall beträda spelplanen senast en (1) minut efter bortalaget, gäller även vice versa. Bortalaget skall beträda spelplanen i normal matchbelysning eller i samma ljus som hemmalaget. Det är ej tillåtet att ta entréavgift vid ungdomsmatcher. SKIBF delar ut frikort till förbundets funktionärer. Dessa frikort ger fritt inträde på samtliga distriktsmatcher och turneringar administrerade eller sanktionerade av SKIBF. 21 c) Matchstart Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid eller inte har tillräckligt antal spelare kan matchen ställas in. Innan beslut tas om att ställa in matchen skall minst 30 minuter ha förflutit. Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och har fyllt i matchprotokollet samt har tillräckligt med spelklara spelare på planen skall matchen spelas, annars kan matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. Laget på plats ansvarar för att matchprotokoll komplett med underskrifter från ledare och domare insändes till SKIBF omedelbart efter matchen. 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Matchflyttning får göras om lag skall deltaga i Newbody Cup, JSM och USM. Om matchflyttning av denna typ skall vara avgiftsfri skall matchflytten vara SKIBF tillhanda senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Matchflyttning får också göras om TK anser att synnerliga skäl föreligger. För matchflyttning av andra orsaker än ovan nämnda måste alltid båda föreningarna vara överens. I annat fall får matchflyttning inte göras. SKIBF förbehåller sig rätten att flytta på matcher vid krockar med förbundets arrangemang/träffar/utbildningar/distriktslagssamlingar etc. Matchflyttning skall göras skriftligen senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Motståndarlaget måste då redan vara informerat, och i förekommande fall ha godkänt matchflyttningen. Då matchflyttning sker utan SKIBFs vetskap och/eller medgivande, kan matchen ogiltigförklaras. Hemmalaget ansvarar alltid för att SKIBF skriftligen informerats om matchflyttningen. En matchflyttning anses vara genomförd först den dag som SKIBF meddelas en ny matchtid. Matchtider som ej inkommit enligt SKIBFs direktiv behandlas som matchflyttningar med påföljande tävlingsavgift samt eventuella domarkostnader och dylikt. 5

6 Anmälnings- och Tävlingsavgifter Anmälningsavgifter serie och SkM Serie Avgift Serie Avgift Seriespel (senior/junior): Damer Div kr Herrar Div kr Damer Div kr Herrar Div kr Damer Div kr Herrar Div kr Damer Utveckling 4000 kr Herrar Utveckling 4000 kr Damjunior kr Herrjunior 18 Div kr Seriespel (röd nivå år): Flickor A 1500 kr Pojkar A Div kr Flickor B 1500 kr Pojkar B Div kr Flickor C 1500 kr Pojkar B Div kr Flickor D 1500 kr Pojkar C 1500 kr Flickor E 1500 kr Pojkar D 1500 kr Pojkar E 1500 kr Poolspel (blå nivå 9-12 år): Flickor A 1000 kr Pojkar A 1000 kr Flickor B 1000 kr Pojkar B 1000 kr Flickor C 1000 kr Pojkar C 1000 kr Knatteligan (grön nivå 7-9 år): Flickor A 300 kr Pojkar A 300 kr Flickor B 300 kr Pojkar B 300 kr Flickor C 300 kr Pojkar C 300 kr Skånemästerskapen: Seniorer 1000 kr Junior/ungdom 1300 kr Årsavgift/adm.avgift 1000 kr (beslutas av årsmötet) 6

7 Tävlingsavgifter Urdragning/uteslutning i seriespelet från den 2/9 till serieperiodens start: Representationslagsserier: 4000:- Junior-,utvecklings- och ungdomsserier (röd nivå): 2000:- Knatteligan och poolspel 1000:- Urdragning/uteslutning i seriespelet under serieperioden: Representationslagsserier/-kval: 6000:- Junior- och utvecklingsserier: 4000:- Ungdomsserier (röd nivå) 2000:- Knatteligan och poolspel 1000:- Urdragning/uteslutning i SkM eller annan sankionerad turnering mindre än 10 dagar i förväg: Senior: 4000:- Junior/ungdom 2000:- Walk Over (WO) Representationslag, serier, SkM och sanktionerade turneringar): Utvecklingslag och juniorlag (serier, SkM och sanktionerade turneringar): Ungdomsmatcher, röd nivå (serier, SkM och sanktionerade turneringar): Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 5 dagar innan: Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 2 dagar innan: 3000:-/match 2000:-/match 1000:-/match 500:-/sammandrag 1000:-/sammandrag Matchändringar efter den 1 september Representationslag: 1000:- Utvecklingslag, juniorlag, röd nivå Pojkar A eller Pojkar B div 1 mindre än 2 månader 200:- före: Extra avgift vid matchändring mindre än 10 dagar före match: 500:- Avgift för förening som ej har tillräckligt antal utbildade domare 2500:-/domare Avgift för förening som använder ej kvalificerade domare, eller saknar 300:-/match domare, vid ungdomsmatcher: Uppenbart nonchalerande av regler för domartillsättning 3000:- Avgift för förening vars sekretariat ej fungerar vid upprepade tillfällen: 500:-/tillfälle Avgift vid användande av ej godkänt eller felaktigt ifyllt matchprotokoll: 200:-/match Förseningsavgift, för sent rapporterat resultat: 300:- Förseningsavgift, för sent inskickat matchprotokoll: 200:- Extra avgift för matchprotokoll som ej inkommit 14 dagar efter serieperiodens slut: 500:- Avgift för förening som ej följer SKIBFs serie- eller arrangemangsdirektiv: 500:-/tillfälle Uppenbart nonchalerande av SKIBFs seriedirektiv eller arrangemangsdirektiv 3000:- Avgift, ej händelserapporterat i IBIS: 500:- Avgift för uteblivna matchtider, lag- eller föreningsuppgifter : 500:- Avgift för förening som ej betalt domarna inom stipulerad tid: 500:-/tillfälle Avgift, ej föreskiven, matchdräkt. 500:-/tillfälle 7

8 Domararvoden Tävlingsmatcher H2, senior-skm (effektiv tid) 670:-/domare D2, 570:-/domare H3, D2, senior-skm (rullande tid) 550:-/domare H4, D3 440:-/domare D4, HU, DU, J18 400:-/domare Röd nivå PA, PB div 1 360:-/domare Röd nivå FA, PB2, FB, PC 230:-/domare (högsta tillåtna ersättning) Röd Nivå FC/PD och neråt 160:-/domare (högsta tillåtna ersättning) Ungdoms-SkM 160:-/domare Kval Arvode utgår med det belopp som gäller för den serie matchen kvalificerar. Reseersättning, distriktsserier 27:-/mil Resersättning, Ungdoms-SkM 18.50:-/mil Träningsmatcher Seniorer, effektiv tid Seniorer, rullande tid Träningsmatcher P15-junior Träningsmatcher ungdom Reseersättning 370:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 320:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 200:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 120:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 27:-/mil Skånelagsmatcher J17, effektiv tid (3 x 20 min) 350:-/domare J17, rullande tid (3 x 20 min) 300:-/domare Reseersättning 18.50:-/mil För träningsmatcher med ett förbundsserielag samt sanktionerade turneringsmatcher gäller SIBFs domarreglemente. Seriedirektiv Damer och Herrar Div 2 Damer och Herrar Div 3-4 Utvecklingsserier Juniorserier Röd Nivå Poolspel Blå nivå Knatteligan Grön nivå 8

9 Seriedirektiv 2014/2015 Damer Div 2 och Herrar Div 2 1. Inledning Innebandyn är en av Sveriges största idrotter. Det ställer krav på utveckling på alla nivåer. För att innebandyn skall vidareutveckla sig som publik- och elitidrott måste såväl verksamheten i föreningarna som matcharrangemangen kvalitetssäkras. Dessa direktiv i Skånes högsta distriktsserier är ett led i detta. De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör, kan eller liknande skall ses som en rekommendation. Man skall dock vara medveten om att dessa rekommendationer på sikt kan göras om till ett oavvisligt krav. Seriedirektiven skall följas av alla föreningar i de högsta distriktsserierna. Dispens för enstaka krav kan sökas hos TK, men bör åtföljas av en handlingsplan. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Publikkapacitet Förening bör ha tillgång till en hall för 100 åskådare i form av sittplatser på läktare Sargens färg I SSL och Elitserien är det krav på svart färg. Detta innebär troligen att samtliga sarger skall vara svarta i framtiden. SKIBF förordar därför att samtliga sarger som köps in skall vara svarta Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer och separat dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 60 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Ljudanläggning Matcharenan skall vara utrustad med en fungerande ljudanläggning med tillhörande högtalarsystem Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 9

10 3. Före match 3.1 Matchtider och föreningsuppgifter Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad. Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider: Vardagar (måndag fredag): Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa: 18:30-20:30 Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa: 19:30-20:00 Helger (lördag-söndag): lördagar: söndagar: Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta. Vid bokning av hemmamatcher skall dessutom följande regler följas: I första hand skall den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag skall matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs. Sista omgången ska spelas på fastställt datum enligt tävlingsplanen. Inga matcher får spelas efter seriens sista omgång Kallelse av motståndare och domare Hemmalag bör kalla motståndare och domare till match. Kallelsen kan ske genom telefon, brev eller e-post. Kallelsen bör innehålla dag och tidpunkt för match, vägbeskrivning till hallen, vilka färger hemmalaget har, ett mobilnummer till hallvärden samt information om era arrangemangsrutiner Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan t ex ske via annonser, affischering och föreningens hemsida Matchprotokoll Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de senast 48 timmar innan match lägger in sin laguppställning i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart Uppvärmning Lagen skall ha tillgång till spelplanen minst 30 min innan matchstart. Hemmalaget får tidigast 10 minuter innan matchstart bryta lagens uppvärmning för eventuella arrangemangsförberedelser. 10

11 3.6. Entré Hemmalaget skall ta en entréavgift på minst 20 kr. Varje lag i respektive serie erhåller tre, av Skånes IBF, upptryckta frikort. Dessa gäller som fri entré på samtliga matcher i berörd serie Sekretariatet och avbytarbåsen Sekretariatet skall vara bemannat med minst två personer, men bör vara bemannat med tre personer (speaker, tidtagare och protokollförare), vilka skall sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 3 20 a-e I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida Intro/Line up Före match skall speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna. Eventuell Line Up skall göras för båda lagen och skall i så fall ske i enlighet med Skånes Innebandyförbunds lokala förutsättningar kap 3 21 b Matchprogram Hemmaföreningen skall erbjuda ett programblad (minst ett vikt A4) till åskådare, media m fl. Digitala matchprogram är tillåtet. Tydliga instruktioner ska i så fall finnas i hallen var man kommer åt det digitala matchprogrammet. Matchprogrammet skall minst innehålla: Aktuella laguppställningar och domare Aktuell tabell och senaste omgångens resultat Omgångens matcher/nästa hemmamatch Hallvärd Hemmalaget bör utse minst en hallvärd som tar emot domare och bortalag samt bistår dem under arrangemanget Matchdräkt a) Hemmalag skall spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SKIBF utsett ITsystem. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt. b) Bortalag skall före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget skall använda genom upplysningar i av SKIBF utsett IT-system. Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande: c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har bortalag ingen annan dräkt, eller kan låna någon, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas. Händelsen ska rapporteras och tävlingsavgift kommer att utdömas. d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas i representationslagsserier. Händelsen ska rapporteras till Skånes IBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas. 11

12 4. Under match 4.1. Online-rapportering Hemmalaget ska rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Onlinerapportering gäller i samtliga matcher i D2 och H2. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer Nedsläckning av hallen vid mål Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare Speaker Matchspeakern skall förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen skall lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser. Under match skall speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker skall även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare. Dessutom skall speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period Sargskötare Hemmalag skall tillse att det finns tillräckligt antal sargskötare, minst fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott skall kunna undvikas. Dessa skall även ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor. Det ska tydligt framgå vilka som är sargskötare. De ska t ex inte sitta bland publiken utan i möjligaste mån finnas placerade i respektive sarghörn. Domarna i matchen avgör om sargskötarna har skött uppgifterna enligt ovan Periodpauser Periodpausen skall vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång. Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vistas på spelplanen Musik Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. 12

13 4.7. Speltid och sudden Death Speltiden i D2 och H2 är effektiv (3 x 20 min). I Herrar div. 2 och Damer div. 2 används Sudden Death max 5 min vid oavgjort resultat efter full tid. Sudden Death spelas precis som övriga matchen med effektiv tid. Paus mellan tredje perioden och Sudden Death är två (2) minuter. Poängberäkningen efter match avgjord i Sudden Death är som följer: Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng dvs. lag som segrar i Sudden Death erhåller 2 poäng och förlorande lag 1 poäng. Slutar matchen oavgjort efter Sudden Death erhåller lagen 1 poäng vardera. 5. Efter match 5.1. Lämnande av spelplan Spelare och tränare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen Rapportering och betalning Hemmalaget skall skicka in matchprotokollet så att Skånes IBF har detta senast tre vardagar efter spelad match. Arrangerande förening/hemmalag skall utbetala domararvode och reseersättning till domarna i samband med aktuell match. Antingen kontant eller via bankkonto. 13

14 BILAGA Exempel Välkommen till På detta papper finner du all information om vad som gäller före match och vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna in den till matchvärden i god tid före line up. Har Ni några frågor eller problem, kontakta vår matchvärd,, som tog emot Er vid ankomsten. 10 minuter: Före match Ska båda lagen lämna planen efter uppvärmning. 6 minuter: Före match Ska bortalaget ställa upp för entré enligt matchvärdens anvisningar. Efter entré Ska bortalaget ställa upp på mittlinjen vända mot sekretariatet. 5 minuter: Före match Ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: Före match Ska båda lagen vara på plats i båsen. Återstående tid Ska användas för Line up för både bortalag och hemmalag. Därefter presenteras matchens domarpar. Matchstart: Matchstart Ska ske på utsatt tid. (Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt). Line Up Målvakt Nr Namn Back Nr Namn Back Nr Namn Center Nr Namn Forward Nr Namn Forward Nr Namn 14

15 1. Inledning Seriedirektiv 2014/2015 för Damer Div 3-4 och Herrar Div 3-4 De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör skall ses som en rekommendation medan ett direktiv formulerat som ett kan ska ses som ett tips. Seriedirektiven skall följas av alla föreningar i div 3-4. Dispens för enstaka krav kan sökas hos TK, men bör åtföljas av en handlingsplan. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Publikkapacitet Förening bör ha tillgång till en hall för 100 åskådare Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer och separat dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 30 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Ljudanläggning Matcharenan bör vara utrustad med en fungerande ljudanläggning med tillhörande högtalarsystem Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 3. Före match 3.1 Matchtider och föreningsuppgifter Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad. Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider: Vardagar (måndag fredag): 15

16 Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa: 18:30-20:30 Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa: 19:30-20:00 Helger (lördag-söndag): lördagar: söndagar: Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta. Vid bokning av hemmamatcher skall dessutom följande regler följas: I första hand skall den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag skall matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs. Sista omgången ska spelas på fastställt datum och klockslag enligt tävlingsplanen. Inga matcher får spelas efter seriens sista omgång Kallelse av motståndare och domare Hemmalag kan kalla motståndare och domare till match. Kallelsen kan ske genom telefon, brev eller e-post. Kallelsen kan innehålla dag och tidpunkt för match, vägbeskrivning till hallen, vilka färger hemmalaget har, ett mobilnummer till kontaktperson samt information om era arrangemangsrutiner Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan t ex ske via annonser, affischering och föreningens hemsida Matchprotokoll Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de senast 48 timmar innan match lägger in sin laguppställning i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart Uppvärmning Lagen skall ha tillgång till spelplanen i minst 20 min för uppvärmning. Hemmalaget får tidigast 10 minuter innan matchstart bryta lagens uppvärmning för eventuella arrangemangsförberedelser Entré Hemmalaget får ta en entréavgift Sekretariatet och avbytarbåsen Sekretariatet skall vara bemannat med minst två personer (tidtagare och protokollförare), vilka skall sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 3 20 a-e I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida. 16

17 3.8. Intro/Line up Före match kan speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna. Eventuell Line Up skall göras för båda lagen och skall i så fall ske i enlighet med Skånes Innebandyförbunds lokala förutsättningar kap 3 21 b Matchprogram Hemmaföreningen kan erbjuda ett programblad (t ex ett vikt A4 eller digitalt via en hemsida) till åskådare, media m fl. Matchprogrammet bör innehålla: Aktuella laguppställningar och domare Aktuell tabell och senaste omgångens resultat Omgångens matcher/nästa hemmamatch Hallvärd Hemmalaget kan utse en hallvärd som tar emot domare och bortalag samt bistår dem under arrangemanget Matchdräkt a) Hemmalag skall spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SKIBF utsett ITsystem. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt. b) Bortalag skall före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget skall använda genom upplysningar i av SKIBF utsett IT-system. Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande: c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har bortalag ingen annan dräkt, eller kan låna någon, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas. Händelsen ska rapporteras och tävlingsavgift kommer att utdömas. d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas i representationslagsserier. Händelsen ska rapporteras till Skånes IBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas. 4. Under match 4.1. Online-rapportering Hemmalaget bör rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Om inte onlinerapportering tillämpas skall händelserapportering ske senast 24 timmar efter matchslut enligt punkten Nedsläckning av hallen vid mål Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett 17

18 tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare Speaker Eventuell matchspeaker skall förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen skall lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser. Under match skall eventuell speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker skall även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare. Dessutom skall speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period Sargskötare Hemmalag kan tillse att det finns sargskötare, förslagsvis fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott kan undvikas. Dessa bör ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor Periodpauser Periodpausen skall vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång. Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period Musik Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel Speltid D3, D4, H3 och H4 spelas med rullande tid (3 x 20 min). Dock spelas de 3 sista minuterna i sista perioden med effektiv tid. 5. Efter match 5.1. Lämnande av spelplan Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen Resultatrapportering och betalning Hemmalaget skall rapportera in matchresultat senast 2 timmar efter matchslut. Om match ej blivit spelad skall detta rapporteras via mail, fax eller telefonsvarare till SKIBF senast påföljande vardag kl 09:00. Arrangerande förening/hemmalag skall utbetala domararvode och reseersättning till domarna i samband med aktuell match. Antingen kontant eller via bankkonto Händelserapportering och insändande av matchprotokoll Hemmalaget ska rapportera matchhändelser (målgörare, assister, publiksiffra o s v) i IBIS senast 24 timmar efter match. Hemmalaget skall skicka in matchprotokollet så att Skånes IBF har detta senast tre vardagar efter spelad match. 18

19 BILAGA Exempel Välkommen till På detta papper finner du all information om vad som gäller före match och vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna in den till matchvärden i god tid före line up. Har Ni några frågor eller problem, kontakta vår matchvärd,, som tog emot Er vid ankomsten. 10 minuter: Före match Ska båda lagen lämna planen efter uppvärmning. 6 minuter: Före match Ska bortalaget ställa upp för entré enligt matchvärdens anvisningar. Efter entré Ska bortalaget ställa upp på mittlinjen vända mot sekretariatet. 5 minuter: Före match Ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: Före match Ska båda lagen vara på plats i båsen. Återstående tid Ska användas för Line up för både bortalag och hemmalag. Därefter presenteras matchens domarpar. Matchstart: Matchstart Ska ske på utsatt tid. (Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt). Line Up Målvakt Nr Namn Back Nr Namn Back Nr Namn Center Nr Namn Forward Nr Namn Forward Nr Namn 19

20 Seriedirektiv 2014/2015 Utvecklingsserier 1. Inledning 1.1 Åldersklass I utvecklingsserierna finns inga åldersrestriktioner. 1.2 En förening flera lag Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag till utvecklingsserier. 1.3 Två föreningar ett lag I SKIBFs utvecklingsserier kan två föreningar delta med ett gemensamt lag. Laget anmäler sig som A / B till seriespel där lag A är formell förening. Endast ett lag per klass får spela som A / B. 1.4 Indelning Om antalet anmälningar möjliggör det så delas DU och HU in geografiskt. 1.5 Spelarförflyttning Från representationslag till utvecklingslag får flyttas ett obegränsat antal spelare. Om samma förening deltager med mer än ett lag i en utvecklingsklass, är det tillåtet att förflytta spelarna mellan lagen. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 30 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 20

Seriedirektiv 2015/2016 för Damer Div 3-4 och Herrar Div 3-4

Seriedirektiv 2015/2016 för Damer Div 3-4 och Herrar Div 3-4 1. Inledning Seriedirektiv 2015/2016 för Damer Div 3-4 och Herrar Div 3-4 De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör skall ses som en rekommendation

Läs mer

Seriedirektiv för föreningar i Regional Division 2 dam & herr

Seriedirektiv för föreningar i Regional Division 2 dam & herr Bilaga 2 Seriedirektiv för föreningar i Regional Division 2 dam & herr 1. INLEDNING Seriedirektiven tillämpas från och med säsongen 2010/2011 och tillsvidare. Om dessa inte uppfylls så kan tävlingsavgifter

Läs mer

Seriedirektiv 2016/2017 för Damer Div 2-3 och Herrar Div 3-4

Seriedirektiv 2016/2017 för Damer Div 2-3 och Herrar Div 3-4 1. Inledning Seriedirektiv 2016/2017 för Damer Div 2-3 och Herrar Div 3-4 De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör skall ses som en rekommendation

Läs mer

SERIEKRAV HERRAR DIVISION 1 SAMT DAMER DIVISION /2012

SERIEKRAV HERRAR DIVISION 1 SAMT DAMER DIVISION /2012 2011-05-01 SERIEKRAV HERRAR DIVISION 1 SAMT DAMER DIVISION 1 2011/2012 1. INLEDNING Innebandyn är Sveriges snabbast växande idrott. Det ställer krav på utveckling på alla nivåer för att vidareutveckla

Läs mer

Preliminära seriedirektiv 2016/2017 Damer Div 1 och Herrar Div 2

Preliminära seriedirektiv 2016/2017 Damer Div 1 och Herrar Div 2 1. Inledning Preliminära seriedirektiv 2016/2017 Damer Div 1 och Herrar Div 2 Innebandyn är en av Sveriges största idrotter. Det ställer krav på utveckling på alla nivåer. För att innebandyn skall vidareutveckla

Läs mer

Seriekrav 2017/2018 Damer Div 2-3 och Herrar Div 3-4

Seriekrav 2017/2018 Damer Div 2-3 och Herrar Div 3-4 1. Inledning Seriekrav 2017/2018 Damer Div 2-3 och Herrar Div 3-4 De krav som är formulerade med ska är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör ska ses som en rekommendation medan ett

Läs mer

Preliminära Seriekrav 2017/2018 Damer Div 1 och Herrar Div 2

Preliminära Seriekrav 2017/2018 Damer Div 1 och Herrar Div 2 Preliminära Seriekrav 2017/2018 Damer Div 1 och Herrar Div 2 1. Inledning Innebandyn är en av Sveriges största idrotter. Det ställer krav på utveckling på alla nivåer. För att innebandyn ska vidareutveckla

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (10) Sidan 2 (10) Innehållsförteckning 2 1. INLEDNING... 3 1.1. Deltagande konferenser/träffar... 3 1.2. Revisorer... 3 1.3. Uppgiftsskyldighet... 3 2. MATCHARENOR... 3 2.1. Hallbesiktning... 3

Läs mer

Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 15/16

Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 15/16 Bilaga 1, Seriedirektiv för föreningar i Division 2 dam & herr GUDH 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2015/2016. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund.

Läs mer

Sida 1 Seriedirektiv F/P Blå klass (9-12 år) Säsongen 16/17

Sida 1 Seriedirektiv F/P Blå klass (9-12 år) Säsongen 16/17 Seriedirektiv Gästriklands Innebandyförbund F/P Blå klass (9-12 år) Gäller från 2016-09-28 (uppdaterade 161018) 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2016/2017 och för serier administrerade

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

Seriedirektiv F/P Röd klass (12-16 år) Gäller från

Seriedirektiv F/P Röd klass (12-16 år) Gäller från Seriedirektiv F/P Röd klass (12-16 år) Gäller från 2016-09-28 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2016/2017. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund.

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18/DJ16-17 Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Anmälan... 1 1.3. Tolkningsordning... 1 1.4. SM-spel... 1 1.5. Tävlingsstyrelse...

Läs mer

Seriedirektiv Ungdom

Seriedirektiv Ungdom 1 Seriedirektiv Ungdom Bilaga 2 Pojk- & Flickserierna Poolspel Säsongen 2013-2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1. Tolkningsordning 3 1.2. Deltagande konferenser/träffar 3 1.3. Revisorer 3 1.4.

Läs mer

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av Gotlands Innebandyförbunds styrelse efter förslag

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 3 12 a) Distriktstävlingar Före match Förening äger rätt att delta med lag i seriespel, distriktsmästerskap

Läs mer

Seriekrav för Herrjunior 17 Elit Säsongen 2016/17

Seriekrav för Herrjunior 17 Elit Säsongen 2016/17 Seriekrav för Herrjunior 17 Elit Säsongen 2016/17 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1 1.1. Åldersklass 1 1.2. Anmälan 1 1.3. Tolkningsordning 1 1.4. Deltagande konferenser/träffar 1 1.6. Uppgiftsskyldighet

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Blå nivå 9-12 år års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Blå nivå 9-12 år års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Blå nivå 9-12 år 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1. Allmänt 1.1 Klasser/indelning Dessa matcher spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Blå

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Röd nivå år års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Röd nivå år års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Röd nivå 12-16 år 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1 Allmänt 1.1. Klasser/indelning Dessa matcher spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Seriekrav för Damer Division 1 västra Svealand Säsongen 2016/17

Seriekrav för Damer Division 1 västra Svealand Säsongen 2016/17 Seriekrav för Damer Division 1 västra Svealand Säsongen 2016/17 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1 1.1. Tolkningsordning 1 1.2. Deltagande konferenser/träffar 1 1.3. Anmälan 1 1.4. Uppgiftsskyldighet

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (9) Innehållsförteckning 2 1. INLEDNING... 3 1.1. Tolkningsordning... 3 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 3 1.3. Revisorer... 3 1.4. Uppgiftsskyldighet... 3 Sidan 2 (9) 2. MATCHARENOR... 3

Läs mer

Instruktioner för föreningsuppgifter/matchtider

Instruktioner för föreningsuppgifter/matchtider Instruktioner för föreningsuppgifter/matchtider 1. Serielottning 16/17. Bifogat finner ni spelprogram per förening, Knatteligan och poolspel. Det är nu er uppgift att boka tider till era hemmamatcher hos

Läs mer

SERIEKRAV ELITSERIEN OCH SVENSKA SUPERLIGAN Avser säsongen 2010-2011

SERIEKRAV ELITSERIEN OCH SVENSKA SUPERLIGAN Avser säsongen 2010-2011 SERIEKRAV ELITSERIEN OCH SVENSKA SUPERLIGAN Avser säsongen 2010-2011 Publicerad 2010-05-01 1(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 1.1 Tolkningsordning 4 1.2 Deltagande konferenser/träffar 4 1.3 Revisorer

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Svart klass (Juniorserier) 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Svart klass (Juniorserier) 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Svart klass (Juniorserier) 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1. Allmänt 1.1. Åldersklass J19 födda 1997-1999. 1.2. Kombinerade lag I STIBFs juniorserier

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv års utgåva Gäller från 1 juli 2015

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Seriedirektiv I Herrar division 2 samt damer division 2 gäller följande: -Lagen skall senast 12 timmar innan matchstart

Läs mer

Seriebestämmelser,

Seriebestämmelser, Seriebestämmelser, 2015-2016 1 Matchtider Serie Matchtid Speldagar U16 Örebro/ 3 x 20 min. Lördagar seriespel U15 Örebro/ 3 x 20 min. Söndagar seriespel U14 Örebro/ 3 x 15 min. Lördagar seriespel U13 Örebro/

Läs mer

SÄSONGEN INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA

SÄSONGEN INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA SÄSONGEN 2011-2012 INFORMATION OM ANMÄLAN TILL SERIERNA Dags att anmäla lag till seriespel säsongen 11/12 Anmälningsavgifterna betalas i samband med anmälan senast den 13/5 2010 De föreningar som inte

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

Sekretariatets uppgifter på våra matcher!

Sekretariatets uppgifter på våra matcher! Sekretariatets uppgifter på våra matcher! Sekretariatet har en nyckelroll för att en innebandymatch ska kunna spelas och för att andra ska kunna ta del av händelserna i matchen, antingen direkt eller för

Läs mer

Seriedirektiv Innehållsförteckning

Seriedirektiv Innehållsförteckning Seriedirektiv Innehållsförteckning 1 Rapportering av matchresultat 2 Matchdräkt 3 Spelplan 4 Matchtid 5 Uppvärmning på spelplan 6 Paus 7 Serieplacering/bästa lag 8 Klasser 9 Matchinstruktörer 10 Licenser

Läs mer

Seriekrav för Allsvenskan

Seriekrav för Allsvenskan Seriekrav för Allsvenskan Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1

Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1 Stockholms Innebandyförbund Lokala förutsättningar Utgåva 1 Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar 12 d) Distriktsmästerskap (DM)

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2016

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2016 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier 2016 års utgåva Gäller från 1 juli 2016 1. Allmänt I Damer division 1 samt Herrar division 2gäller följande:

Läs mer

6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2007

6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2007 SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2007 Deleted: 5 Deleted: 6 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år

Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år Seriedirektiv för GRÖNA SERIER Knattar 6-9 år INLEDNING Sidan 1 (5) NIBFs ungdomsserier i åldersgrupperna 7-16 år är inriktad på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). SIU baseras på utvecklingsfaser

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2008

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2008 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2008 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, Tävlingshandbok, Tävlingsregler

Läs mer

Serieinbjudan 2017/2018

Serieinbjudan 2017/2018 Serieinbjudan 2017/2018 VIKTIGA DATUM 19 maj: Serieanmälan/DM arrangör ska vara ÖIBF tillhanda 30 maj: Preliminär serieindelning presenteras 8 juni: Serieindelningsträff för ungdom Röd & Blå nivå 12 juni:

Läs mer

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2017

Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier års utgåva Gäller från 1 juli 2017 Stockholms Innebandyförbund Seriedirektiv för Seniorserier-, Utvecklingsserier- och Veteranserier 2017 års utgåva Gäller från 1 juli 2017 1. Allmänt I Damer division 1 samt Herrar division 2 gäller följande:

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER FÖRBUNDSTÄVLINGAR

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER FÖRBUNDSTÄVLINGAR TÄVLINGSFÖRESKRIFTER FÖRBUNDSTÄVLINGAR Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv/krav från SIBF. Distrikten

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2013/2014 Viktiga datum 13 04 23 Anmälningsfönster öppnas i IDA för seriespel och DM GS. 13 05 13 Anmälningsfönster stängs. Då ska serie/dm/gs anmälningarna vara inlagda

Läs mer

SEKRETARIATS- KOMPENDIUM

SEKRETARIATS- KOMPENDIUM SEKRETARIATS- KOMPENDIUM SEKRETARIATETS FUNKTION FUNKTIONÄRER De som sitter i sekretariatet ska vara insatta i arbetet så pass att det fungerar utan större hjälp från domarna och att arbetet utförs på

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2004/2005

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2004/2005 Säsongen 2004/2005 Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan 1. Nyheter 2004/2005 3 1.1 Så här använder ni sekretariatsmaterialet.

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 2001-02 eller senare A2 födda 2001-02 eller senare B1 födda 2003-04 eller senare B2 födda 2003-04 eller senare C1 födda 2005-06 eller

Läs mer

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Läs mer

Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund

Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund Seriesystem junior och ungdom Värmlands Innebandyförbund 1. Syfte Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den värmländska innebandyn i en positiv riktning. Seriesystemet är helt

Läs mer

Seriekrav för Herrar Division 1

Seriekrav för Herrar Division 1 Seriekrav för Herrar Division 1 Säsongen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen (2015-03-26) Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Välkommen till Blå nivå. -organiserat seriespel

Välkommen till Blå nivå. -organiserat seriespel Välkommen till Blå nivå -organiserat seriespel Framtaget av Stockholms Innebandyförbund för ledare, föreningar, spelare och föräldrar, Stockholm 2017 Foto: Stockholms Innebandyförbund och Per Wiklund Tack!

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2008/2009

Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se. Säsongen 2008/2009 Säsongen 2008/2009 Svenska Innebandyförbundet Box 1047 171 21 Solna Telefon: 08-27 32 50 www.innebandy.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan 1. Allmänt 2008/2009 3 1.1 Så här använder ni sekretariatsmaterialet.

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

Seriekrav för Allsvenskan

Seriekrav för Allsvenskan Seriekrav för Allsvenskan Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Seriekrav Allsvenskan Damer

Seriekrav Allsvenskan Damer Seriekrav Allsvenskan Damer Säsongen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

Seriekrav för Div 1. Säsongen

Seriekrav för Div 1. Säsongen Seriekrav för Div 1. Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, Tävlingshandbok, Tävlingsregler

Läs mer

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18

Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 Lokala seriedirektiv Dalarnas IBF säsongen 17/18 1. ANMÄLAN 1.1.1 Så går anmälan till Det är endast föreningens Föreningsadministratör (FA) som kan anmäla lag till seriespelet. Detta görs via mail till

Läs mer

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16

Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Inbjudan till Seriespel och DM 2015/16 Avgifter Föreningsavgift Div. 2 Utv. 2 000 kr Damer 11 000 kr 5 000 kr Herrar Div. 2 11 000 kr Div. 3 8 000 kr Utv. 5 000 kr 7 000 kr DM Avgift vid komplettering

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (7) Till: Deltagande Föreningar Luleå 140720 Här kommer serieprogram för: Herrar Div 2, Herrar Div 3, Damer Div 2, Pojkar Röda serier 1 till 11 samt Flickor Röda serier 1 till 5 för säsongen 2014/2015.

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet

Tävlingsbestämmelser år kap. Tävlingens genomförande. Bilaga 3. Representantskapet Bilaga 3. Representantskapet 2017-12-08 Till: Samtliga föreningar ---------------------------------- Struken text = Förslag till borttagen text Röd text = Förslag till ny text Blå text = ÖLFF:s bestämmelser

Läs mer

Seriekrav för Svenska Superligan

Seriekrav för Svenska Superligan Seriekrav för Svenska Superligan Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

LATHUND TILL IDA (Innebandyns Dagliga Administrationssystem)

LATHUND TILL IDA (Innebandyns Dagliga Administrationssystem) LATHUND TILL IDA (Innebandyns Dagliga Administrationssystem) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 MATCHPROTOKOLL... 3 INLOGGNING... 4 SÖKA MATCH... 5 HÄNDELSERAPPORTERING... 7 SPELTIDER MATCHER...

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010 VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

Matchtider. 3 x 20 minuter effektiv tid + 5min sudden Herr div 2 och 3, Dam div 2. 3 x 20 minuter effektiv tid Herrutveckling och Juniorserierna

Matchtider. 3 x 20 minuter effektiv tid + 5min sudden Herr div 2 och 3, Dam div 2. 3 x 20 minuter effektiv tid Herrutveckling och Juniorserierna Matchtider 3 x 20 minuter effektiv tid + 5min sudden Herr div 2 och 3, Dam div 2 3 x 20 minuter effektiv tid Herrutveckling och Juniorserierna 3 x 15 minuter effektiv tid Pojkar A röd nivå samt Flickor

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017

INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017 INBJUDAN TILL SERIESPEL SÄSONGEN 2016/2017 Anmälan Alla seniorlag är föreslagna i de serier som de kvalificerat sig till. Dessa anmäls genom att föreningens FA accepterar platsen i aktuell serie. Juniorlag

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Agenda! Aktuellt just nu! - Skyddsglasögon - B-licenserade spelare i seniorlag - Spel med dubbla licenser

Läs mer

Domarkommittén PM för domare 2015/16

Domarkommittén PM för domare 2015/16 Domarkommittén PM för domare 2015/16 PM för domare gällande säsongen 2015/16 i Bandydistrikt Stockholms serier. Svenska Bandyförbundets Tävlingsbestämmelser gäller. Detta PM beskriver anpassningar som

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Välkomna till COOP Extra cup 2011

Välkomna till COOP Extra cup 2011 Välkomna till COOP Extra cup 2011 Spelklasser & kostnad P/F 02-03 (5-manna) P/F 01-99 (7-manna) 900 kronor 950 kronor Anmälan & avgift Anmälan görs genom att mejla till kansli@eif.nu. Anmälan är definitiv

Läs mer

Västergötlands IBF. Lokala förutsättningar års utgåva

Västergötlands IBF. Lokala förutsättningar års utgåva Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 2017 års utgåva Gäller från 1 juli 2017 Kapitel 3 9 c) B-licenser i seniorserier Särskild dispens kan beviljas för en förening att använda B-licensierade spelare

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

FÖR 2012/2013. Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 2012-05-27 Godkända av SIBF 2012-?-? Conny Björnfot Ordförande NIBF

FÖR 2012/2013. Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 2012-05-27 Godkända av SIBF 2012-?-? Conny Björnfot Ordförande NIBF Sidan 1 (34) TÄVLINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2012/2013 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 2012-05-27 Godkända av SIBF 2012-?-? Conny Björnfot Ordförande NIBF Anders Isaksson Ordförande NIBF TDK 11:e utgåvan Gällande

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Seriedirektiv Ungdom

Seriedirektiv Ungdom Seriedirektiv Ungdom Pojk- & Flickserien Poolspel Säsongen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1. Tolkningsordning 3 1.2. Deltagande konferenser/träffar 3 1.3. Revisorer 3 1.4. Uppgiftsskyldighet

Läs mer

Seriekrav för Div 1. Säsongen

Seriekrav för Div 1. Säsongen Seriekrav för Div 1. Säsongen 2013-2014 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016 INBJUDAN TILL SERIESPEL/DM SÄSONGEN 2015/2016 Viktiga datum 150506 Inbjudan till seriespel skickas ut. Alla anmälningar görs i IBIS av föreningsadministratör. 150522 Sista anmälningsdag. Då skall samtliga

Läs mer

Administrativa merkostnader vid förseelse mot Tävlingsbestämmelser, föreskrifter och seriedirektiv

Administrativa merkostnader vid förseelse mot Tävlingsbestämmelser, föreskrifter och seriedirektiv Administrativa merkostnader vid förseelse mot Tävlingsbestämmelser, föreskrifter och seriedirektiv Allmänna avgifter Paragraftext Årsavgift Årsavgift till SIBF, per förening ( årsmötesbeslut ) Övergångsavgifter

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon Manual Kommunserien Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande (Senast uppdaterad 2014-10-04) Information från VIBF till ungdomslagen i distriktet Med denna manual hoppas vi på Västerbottens

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen med ändringar plus avgifter Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Spelare som fyller 16 år det kalenderår som tävlingsåret börjar äger rätt att deltaga i seniorspel, gällande Elitserien, Allsvenskan och division 1.

Spelare som fyller 16 år det kalenderår som tävlingsåret börjar äger rätt att deltaga i seniorspel, gällande Elitserien, Allsvenskan och division 1. 1(6) Mellansvenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser gäller i ALLA delar med undantag och förtydligande enligt nedanstående text. Seriematch Seriematch

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp.

Observera att denna sammanfattning ej ersätter tävlings-eller representationsbestämmelser utan ska ses som en hjälp. Lagledarhandbok Lagledarhandbok Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare eller coach för ett ungdomslag i basket. Texten är förenklade utdrag ur tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser

Läs mer