Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar"

Transkript

1 Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av SKIBFs styrelse. För att anmälan till Skånes IBFs distriktstävlingar skall vara giltig krävs att: Förening har anmält sina lag samt har betalt fastställd anmälningsavgift, senast av SKIBF bestämd anmälningsdag. Förening har betalt samtliga skulder till SKIBF senast den 2 maj aktuellt verksamhetsår. Förening meddelar samtliga speltider för hemmamatcher, samt förenings- och laguppgifter enligt SKIBFs seriedirektiv. Kapitel 3 Före match 12 d) Distriktsmästerskap (DM) Skånemästerskapen för Damer och Herrar avgörs i turneringsform, med en kvalificeringsomgång i gruppspel och ett slutspel i cupform, enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Matcherna spelas 3x20 minuter. Oavgjord slutspelsmatch avgörs genom ej tidsbegränsad förlängning (första målet avgör). I gruppspelet sätts ett sista datum då alla gruppspelsmatcher skall vara färdigspelade. I slutspelet sätts ett sista datum upp för varje omgång. Match som ej spelats senast dessa datum kan förklaras ogiltig och inget av lagen går vidare. Det är hemmalagets skyldighet att erbjuda motståndarna minst två alternativa speldagar som inte kolliderar med något annat innebandyarrangemang (seriespel, kval mm) för de berörda lagen. Det är såväl hemma- som bortalagets skyldighet att se till att match blir spelad. Skånemästerskapen för juniorer och ungdomslag avgörs i turneringsform, med en kvalificeringsomgång i gruppspel och ett slutspel i cupform, enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Förkortad matchtid tillämpas, dock minst 2 x 15 minuter. Slutspelsmatch skall avgöras, och vid oavgjort resultat tillämpas därför förlängning enligt SKIBFs direktiv. Förening äger rätt att anmäla flera lag i respektive åldersklass. En enskild spelare får endast delta i ett lag i samma åldersklass. Förening som vill dra sig ur Skånemästerskapen måste meddela detta skriftligt till SKIBF, senast tio dagar före deras första match. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka till förening som drar sig ur Skånemästerskapen.

2 16 a) Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott administrerade av SDF 1. Inga dispenser får ges om föreningen har lag i aktuell åldersklass. 2. Dispenser kan endast sökas för spelare upp till och med 20 år. 3. Dispens kan sökas en åldersklass under spelarens egen och spelaren får vara högst ett år äldre än avsedd åldersklass. Ansökan kan ske till och med 31 januari. Endast 1 dispens per spelare och tävling. 4. Max två överåriga spelare får användas per pojkmatch samt matcher i Knatteligan. Max 3 överåriga spelare får användas per flickmatch. 5. Om spelare med dispens deltar i match för annat lag än det lag dispensen avser är dispensen förverkad. Avsteg mot ovan kan göras om synnerliga skäl föreligger. Spelare som bryter mot punkten 5 är ej att betrakta som okvalificerad spelare. Vid fortsatt spel vid förverkad dispens i laget för vilket dispensen erhållits är spelaren att betrakta som okvalificerad spelare enligt SIBFs tävlingsbestämmelser. Beslut om ålders- eller könsdispens ska alltid kunna visas upp på match, antingen via Tävlingskommitténs beslut eller via internet och den sammanställning som finns på förbundets hemsida. Om ovan ej går att uppfylla ska domarna ändå tillåta spel för berörda spelare och notera på baksidan av matchprotokollet att dispensbeslut ej kunde visas upp. 16 c) Könsdispens Flickor får deltaga utan dispens i pojkmatcher upp t o m röd nivå. För övriga klasser kan dispens sökas. 18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare Domarna indelas i föreningsdomare (FDU 1-2) och distriktsdomare (GU 1-3). För att förnya sin domarlicens måste alla domare genomgå av SKIBF beslutad utbildning inför varje ny säsong. Vid anmälan av distriktsdomare gäller 18 år som lägsta ålder. För föreningsdomare är minimiåldern 15 år. Dock måste man vara 17 år för att få döma i ungdomsklasserna F/PC (röd nivå) och äldre medan 16-åringar får döma upp t o m F/PD (röd nivå). Utbildade 15 åringar får därmed endast döma matcher i tabellösa serier (blå och grön nivå). Det räcker att domaren uppnår åldern under det år som kurserna hålls. Domarklassificering av distriktsdomare fastställs av DK. Alla föreningar som avser deltaga i seriespel skall anmäla minst två (2) personer, till, och även fullfölja, förbundets domarkurser GU 1-3 (ej föreningsdomare eller förbundsdomare). Domarnas föreningstillhörighet skall vara SKIBF tillhanda innan serieperiodens början. Domarna ska vara mantalsskrivna i Skåne. Domare som dömer ungdomsmatcher skall antingen vara av SIBF eller SKIBF utbildade domare, eller av SKIBF utbildade föreningsdomare. 2

3 18 b) Tillsättning av domare Varje match skall dömas av två (2) domare. Knatteligan Grön nivå kan dömas av en (1) domare. DK tillsätter domare till samtliga administrerade matcher för seniorer, juniorer samt röd nivå pojkar A och pojkar B div 1. För övriga matcher gäller att hemmalaget tillsätter domare. SKIBF äger rätten att tillsätta domare till ungdomsmatcher om synnerliga skäl föreligger. Domararvodet i dessa matcher motsvarar pojkar B div 1. TK beslutar vilken förening som skall stå för domarkostnaden. DK har rätt att tillsätta tre domare, men endast två domare får döma samtidigt. Då tillsatta domare inte infunnits sig senast 30 minuter efter utsatt matchtid skjuts matchen upp. Om båda lagen är överens kan emellertid matchen dömas av två andra för uppgiften kvalificerade domare. Ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättning skall genomföras. Om utbildade domare ej infinner sig skall domarinsatsen lösas av ledare/förälder eller liknande. Det är såväl hemmasom bortalagets ansvar att så sker. Om ordinarie domare uteblir skall detta noteras under anmärkningsvärda förhållanden i matchprotokollet. 18 c) Utrustning för domare Domare skall vara utrustade på det sätt som bestäms av SKIBF. SKIBF äger reklamrätten för domare och dess utrustning. 18 d) Matchprotokoll Matchprotokoll utskrivna från IBIS ska användas för seriespelet. Gällande poolspel och Knatteligan ska SKIBFs framtagna sammandragsprotokoll användas. Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll inkommit till SKIBF senast tre vardagar efter spelad match. 18 e) Utbetalning av domarersättning Hemmalaget ska utbetala domararvode och resersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen eller via bankkonto. Nedan möjlighet till betalning via bankkonto gäller i SKIBF administrerade tävlingar och för samtliga föreningar anknutna till SKIBF: Förening ansöker på fastställd blankett. SKIBF behandlar ansökan och godkänner/publicerar på hemsidan de föreningar som har rätt att utbetala via bankkonto. Hela arvodet och resersättning ska betalas vid samma tillfälle. Senast fem (5) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om den dagen infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag (t ex måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag dag 2 o s v. Dag 5 är lördag och en helgdag. Beloppet ska vara insatt på kontot under måndagen). Vid betalning via bankkonto ska en föreningskod samt matchdatum anges som referens/meddelandenummer. Om utbetalning ej sker ska detta rapporteras av domaren till förbundet, och förening kan åläggas att betala fastställd administrativ kostnad, samt förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto. 3

4 Vid ungdomsmatcher där hemmaföreningen tillsätter domare gäller följande: Ersättning för domare tillhörande egen förening är det upp till föreningen hur eventuell ersättning ges. Ersättning för domare tillhörande annan förening skall dessa ha högsta tillåtna ersättning. Betalning skall ske kontant eller via bank enligt gängse rutiner. Inställda matcher Om match ställs in senare än kl 18:00 dagen innan, har tillsatta domare, om inte synnerliga skäl föreligger, rätt till halvt domararvode (gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen). Om match ställs in så sent att domarna hunnit ge sig iväg till match och synnerliga skäl inte föreligger, har tillsatta domare rätt till fullt domararvode samt ersättning för antal körda mil enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av SKIBF efter att berörda domare inkommit med ett ersättningskrav till förbundet. SKIBF debiterar sedan den förening som förorsakat den inställda matchen. Om match blir inställd med så kort varsel att SKIBF ej kan kontaktas, är det felande förening som ansvarar för att domarna underrättas. Ovanstående gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen. Domare som anser sig ha något ekonomiskt krav gentemot SkIBF skall presentera underlag för detta senast 30 dagar efter det inträffade. 18 f) Reseersättning Reseersättning till domare skall utbetalas av hemmalaget till de domare som har färdats med antingen bil, buss, tåg eller på annat liknande sätt. Endast ersättning för färd mellan hemort och spelort ersätts. Avståndet mellan orterna skall beräknas med hjälp av SKIBFs avståndstabell. Följande regler gäller: a) Om domare först dömer match administrerad av SIBF och därefter match som administreras av SKIBF utgår ingen reseersättning från hemmaföreningen. b) Domare skall samåka till domaruppdragen. Undantag från regeln gäller då körsträckan blir kortare om domarna åker var för sig. c) Då endast en av domarna innehar körkort, har han rätt att hämta sin kollega och ta ut körersättning för denna eventuella extra körsträcka. d) Om domare dömer två matcher efter varandra på samma spelort skall endast en reseersättning utbetalas. Denna delas mellan de två matcherna. e) Om domare dömer två matcher efter varandra på olika spelorter skall reseersättning till den andra matchen utbetalas med avseende på den kortaste körsträckan av: Tur och retur hemort - spelplats 2, eller tur och retur spelplats 1 - spelplats 2. f) Vid körning till uppdrag ska domarna välja resväg som går huvudsakligen på primära länsvägar eller större vägar än så. Som domare har man inte rätt att köra en omväg för att kunna köra en längre sträcka på motorväg. Vid tvister mellan förening och domare kan domarna få betala tillbaka uttagen körersättning. 20 a) Tillsättning av funktionärer Följande matchfunktionärer ska finnas: Matchtidtagare och protokollförare. 4

5 21 b) Matcharrangemang All uppvärmning skall vara klar i god tid så att ev. inmarsch, line up eller liknande kan utföras och att matchen kan starta på utsatt tid. Det är såväl hemma- som bortalagets skyldighet att så sker. Det är hemmalagets skyldighet att i god tid före match informera motståndare och domare om ev. arrangemang före match. Om gemensam inmarsch används skall lagen ha inbördes enhetlig klädsel som t ex spelardräkt, överdragskläder, overall eller dylikt. Inmarsch skall ske i god tid så att matchen startas på utsatt tid. Lag får inte på något sätt störa eller hindra motståndarlagets inmarsch. Hemmalaget skall beträda spelplanen senast en (1) minut efter bortalaget, gäller även vice versa. Bortalaget skall beträda spelplanen i normal matchbelysning eller i samma ljus som hemmalaget. Det är ej tillåtet att ta entréavgift vid ungdomsmatcher. SKIBF delar ut frikort till förbundets funktionärer. Dessa frikort ger fritt inträde på samtliga distriktsmatcher och turneringar administrerade eller sanktionerade av SKIBF. 21 c) Matchstart Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid eller inte har tillräckligt antal spelare kan matchen ställas in. Innan beslut tas om att ställa in matchen skall minst 30 minuter ha förflutit. Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och har fyllt i matchprotokollet samt har tillräckligt med spelklara spelare på planen skall matchen spelas, annars kan matchen ställas in. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. Laget på plats ansvarar för att matchprotokoll komplett med underskrifter från ledare och domare insändes till SKIBF omedelbart efter matchen. 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Matchflyttning får göras om lag skall deltaga i Newbody Cup, JSM och USM. Om matchflyttning av denna typ skall vara avgiftsfri skall matchflytten vara SKIBF tillhanda senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Matchflyttning får också göras om TK anser att synnerliga skäl föreligger. För matchflyttning av andra orsaker än ovan nämnda måste alltid båda föreningarna vara överens. I annat fall får matchflyttning inte göras. SKIBF förbehåller sig rätten att flytta på matcher vid krockar med förbundets arrangemang/träffar/utbildningar/distriktslagssamlingar etc. Matchflyttning skall göras skriftligen senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Motståndarlaget måste då redan vara informerat, och i förekommande fall ha godkänt matchflyttningen. Då matchflyttning sker utan SKIBFs vetskap och/eller medgivande, kan matchen ogiltigförklaras. Hemmalaget ansvarar alltid för att SKIBF skriftligen informerats om matchflyttningen. En matchflyttning anses vara genomförd först den dag som SKIBF meddelas en ny matchtid. Matchtider som ej inkommit enligt SKIBFs direktiv behandlas som matchflyttningar med påföljande tävlingsavgift samt eventuella domarkostnader och dylikt. 5

6 Anmälnings- och Tävlingsavgifter Anmälningsavgifter serie och SkM Serie Avgift Serie Avgift Seriespel (senior/junior): Damer Div kr Herrar Div kr Damer Div kr Herrar Div kr Damer Div kr Herrar Div kr Damer Utveckling 4000 kr Herrar Utveckling 4000 kr Damjunior kr Herrjunior 18 Div kr Seriespel (röd nivå år): Flickor A 1500 kr Pojkar A Div kr Flickor B 1500 kr Pojkar B Div kr Flickor C 1500 kr Pojkar B Div kr Flickor D 1500 kr Pojkar C 1500 kr Flickor E 1500 kr Pojkar D 1500 kr Pojkar E 1500 kr Poolspel (blå nivå 9-12 år): Flickor A 1000 kr Pojkar A 1000 kr Flickor B 1000 kr Pojkar B 1000 kr Flickor C 1000 kr Pojkar C 1000 kr Knatteligan (grön nivå 7-9 år): Flickor A 300 kr Pojkar A 300 kr Flickor B 300 kr Pojkar B 300 kr Flickor C 300 kr Pojkar C 300 kr Skånemästerskapen: Seniorer 1000 kr Junior/ungdom 1300 kr Årsavgift/adm.avgift 1000 kr (beslutas av årsmötet) 6

7 Tävlingsavgifter Urdragning/uteslutning i seriespelet från den 2/9 till serieperiodens start: Representationslagsserier: 4000:- Junior-,utvecklings- och ungdomsserier (röd nivå): 2000:- Knatteligan och poolspel 1000:- Urdragning/uteslutning i seriespelet under serieperioden: Representationslagsserier/-kval: 6000:- Junior- och utvecklingsserier: 4000:- Ungdomsserier (röd nivå) 2000:- Knatteligan och poolspel 1000:- Urdragning/uteslutning i SkM eller annan sankionerad turnering mindre än 10 dagar i förväg: Senior: 4000:- Junior/ungdom 2000:- Walk Over (WO) Representationslag, serier, SkM och sanktionerade turneringar): Utvecklingslag och juniorlag (serier, SkM och sanktionerade turneringar): Ungdomsmatcher, röd nivå (serier, SkM och sanktionerade turneringar): Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 5 dagar innan: Poolspels- och knatteligasammandrag mindre än 2 dagar innan: 3000:-/match 2000:-/match 1000:-/match 500:-/sammandrag 1000:-/sammandrag Matchändringar efter den 1 september Representationslag: 1000:- Utvecklingslag, juniorlag, röd nivå Pojkar A eller Pojkar B div 1 mindre än 2 månader 200:- före: Extra avgift vid matchändring mindre än 10 dagar före match: 500:- Avgift för förening som ej har tillräckligt antal utbildade domare 2500:-/domare Avgift för förening som använder ej kvalificerade domare, eller saknar 300:-/match domare, vid ungdomsmatcher: Uppenbart nonchalerande av regler för domartillsättning 3000:- Avgift för förening vars sekretariat ej fungerar vid upprepade tillfällen: 500:-/tillfälle Avgift vid användande av ej godkänt eller felaktigt ifyllt matchprotokoll: 200:-/match Förseningsavgift, för sent rapporterat resultat: 300:- Förseningsavgift, för sent inskickat matchprotokoll: 200:- Extra avgift för matchprotokoll som ej inkommit 14 dagar efter serieperiodens slut: 500:- Avgift för förening som ej följer SKIBFs serie- eller arrangemangsdirektiv: 500:-/tillfälle Uppenbart nonchalerande av SKIBFs seriedirektiv eller arrangemangsdirektiv 3000:- Avgift, ej händelserapporterat i IBIS: 500:- Avgift för uteblivna matchtider, lag- eller föreningsuppgifter : 500:- Avgift för förening som ej betalt domarna inom stipulerad tid: 500:-/tillfälle Avgift, ej föreskiven, matchdräkt. 500:-/tillfälle 7

8 Domararvoden Tävlingsmatcher H2, senior-skm (effektiv tid) 670:-/domare D2, 570:-/domare H3, D2, senior-skm (rullande tid) 550:-/domare H4, D3 440:-/domare D4, HU, DU, J18 400:-/domare Röd nivå PA, PB div 1 360:-/domare Röd nivå FA, PB2, FB, PC 230:-/domare (högsta tillåtna ersättning) Röd Nivå FC/PD och neråt 160:-/domare (högsta tillåtna ersättning) Ungdoms-SkM 160:-/domare Kval Arvode utgår med det belopp som gäller för den serie matchen kvalificerar. Reseersättning, distriktsserier 27:-/mil Resersättning, Ungdoms-SkM 18.50:-/mil Träningsmatcher Seniorer, effektiv tid Seniorer, rullande tid Träningsmatcher P15-junior Träningsmatcher ungdom Reseersättning 370:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 320:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 200:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 120:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 27:-/mil Skånelagsmatcher J17, effektiv tid (3 x 20 min) 350:-/domare J17, rullande tid (3 x 20 min) 300:-/domare Reseersättning 18.50:-/mil För träningsmatcher med ett förbundsserielag samt sanktionerade turneringsmatcher gäller SIBFs domarreglemente. Seriedirektiv Damer och Herrar Div 2 Damer och Herrar Div 3-4 Utvecklingsserier Juniorserier Röd Nivå Poolspel Blå nivå Knatteligan Grön nivå 8

9 Seriedirektiv 2014/2015 Damer Div 2 och Herrar Div 2 1. Inledning Innebandyn är en av Sveriges största idrotter. Det ställer krav på utveckling på alla nivåer. För att innebandyn skall vidareutveckla sig som publik- och elitidrott måste såväl verksamheten i föreningarna som matcharrangemangen kvalitetssäkras. Dessa direktiv i Skånes högsta distriktsserier är ett led i detta. De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör, kan eller liknande skall ses som en rekommendation. Man skall dock vara medveten om att dessa rekommendationer på sikt kan göras om till ett oavvisligt krav. Seriedirektiven skall följas av alla föreningar i de högsta distriktsserierna. Dispens för enstaka krav kan sökas hos TK, men bör åtföljas av en handlingsplan. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Publikkapacitet Förening bör ha tillgång till en hall för 100 åskådare i form av sittplatser på läktare Sargens färg I SSL och Elitserien är det krav på svart färg. Detta innebär troligen att samtliga sarger skall vara svarta i framtiden. SKIBF förordar därför att samtliga sarger som köps in skall vara svarta Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer och separat dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 60 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Ljudanläggning Matcharenan skall vara utrustad med en fungerande ljudanläggning med tillhörande högtalarsystem Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 9

10 3. Före match 3.1 Matchtider och föreningsuppgifter Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad. Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider: Vardagar (måndag fredag): Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa: 18:30-20:30 Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa: 19:30-20:00 Helger (lördag-söndag): lördagar: söndagar: Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta. Vid bokning av hemmamatcher skall dessutom följande regler följas: I första hand skall den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag skall matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs. Sista omgången ska spelas på fastställt datum enligt tävlingsplanen. Inga matcher får spelas efter seriens sista omgång Kallelse av motståndare och domare Hemmalag bör kalla motståndare och domare till match. Kallelsen kan ske genom telefon, brev eller e-post. Kallelsen bör innehålla dag och tidpunkt för match, vägbeskrivning till hallen, vilka färger hemmalaget har, ett mobilnummer till hallvärden samt information om era arrangemangsrutiner Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan t ex ske via annonser, affischering och föreningens hemsida Matchprotokoll Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de senast 48 timmar innan match lägger in sin laguppställning i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart Uppvärmning Lagen skall ha tillgång till spelplanen minst 30 min innan matchstart. Hemmalaget får tidigast 10 minuter innan matchstart bryta lagens uppvärmning för eventuella arrangemangsförberedelser. 10

11 3.6. Entré Hemmalaget skall ta en entréavgift på minst 20 kr. Varje lag i respektive serie erhåller tre, av Skånes IBF, upptryckta frikort. Dessa gäller som fri entré på samtliga matcher i berörd serie Sekretariatet och avbytarbåsen Sekretariatet skall vara bemannat med minst två personer, men bör vara bemannat med tre personer (speaker, tidtagare och protokollförare), vilka skall sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 3 20 a-e I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida Intro/Line up Före match skall speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna. Eventuell Line Up skall göras för båda lagen och skall i så fall ske i enlighet med Skånes Innebandyförbunds lokala förutsättningar kap 3 21 b Matchprogram Hemmaföreningen skall erbjuda ett programblad (minst ett vikt A4) till åskådare, media m fl. Digitala matchprogram är tillåtet. Tydliga instruktioner ska i så fall finnas i hallen var man kommer åt det digitala matchprogrammet. Matchprogrammet skall minst innehålla: Aktuella laguppställningar och domare Aktuell tabell och senaste omgångens resultat Omgångens matcher/nästa hemmamatch Hallvärd Hemmalaget bör utse minst en hallvärd som tar emot domare och bortalag samt bistår dem under arrangemanget Matchdräkt a) Hemmalag skall spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SKIBF utsett ITsystem. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt. b) Bortalag skall före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget skall använda genom upplysningar i av SKIBF utsett IT-system. Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande: c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har bortalag ingen annan dräkt, eller kan låna någon, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas. Händelsen ska rapporteras och tävlingsavgift kommer att utdömas. d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas i representationslagsserier. Händelsen ska rapporteras till Skånes IBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas. 11

12 4. Under match 4.1. Online-rapportering Hemmalaget ska rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Onlinerapportering gäller i samtliga matcher i D2 och H2. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer Nedsläckning av hallen vid mål Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare Speaker Matchspeakern skall förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen skall lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser. Under match skall speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker skall även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare. Dessutom skall speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period Sargskötare Hemmalag skall tillse att det finns tillräckligt antal sargskötare, minst fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott skall kunna undvikas. Dessa skall även ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor. Det ska tydligt framgå vilka som är sargskötare. De ska t ex inte sitta bland publiken utan i möjligaste mån finnas placerade i respektive sarghörn. Domarna i matchen avgör om sargskötarna har skött uppgifterna enligt ovan Periodpauser Periodpausen skall vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång. Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vistas på spelplanen Musik Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. 12

13 4.7. Speltid och sudden Death Speltiden i D2 och H2 är effektiv (3 x 20 min). I Herrar div. 2 och Damer div. 2 används Sudden Death max 5 min vid oavgjort resultat efter full tid. Sudden Death spelas precis som övriga matchen med effektiv tid. Paus mellan tredje perioden och Sudden Death är två (2) minuter. Poängberäkningen efter match avgjord i Sudden Death är som följer: Vid vinst i Sudden Death erhålls ytterligare en bonuspoäng dvs. lag som segrar i Sudden Death erhåller 2 poäng och förlorande lag 1 poäng. Slutar matchen oavgjort efter Sudden Death erhåller lagen 1 poäng vardera. 5. Efter match 5.1. Lämnande av spelplan Spelare och tränare skall omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen Rapportering och betalning Hemmalaget skall skicka in matchprotokollet så att Skånes IBF har detta senast tre vardagar efter spelad match. Arrangerande förening/hemmalag skall utbetala domararvode och reseersättning till domarna i samband med aktuell match. Antingen kontant eller via bankkonto. 13

14 BILAGA Exempel Välkommen till På detta papper finner du all information om vad som gäller före match och vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna in den till matchvärden i god tid före line up. Har Ni några frågor eller problem, kontakta vår matchvärd,, som tog emot Er vid ankomsten. 10 minuter: Före match Ska båda lagen lämna planen efter uppvärmning. 6 minuter: Före match Ska bortalaget ställa upp för entré enligt matchvärdens anvisningar. Efter entré Ska bortalaget ställa upp på mittlinjen vända mot sekretariatet. 5 minuter: Före match Ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: Före match Ska båda lagen vara på plats i båsen. Återstående tid Ska användas för Line up för både bortalag och hemmalag. Därefter presenteras matchens domarpar. Matchstart: Matchstart Ska ske på utsatt tid. (Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt). Line Up Målvakt Nr Namn Back Nr Namn Back Nr Namn Center Nr Namn Forward Nr Namn Forward Nr Namn 14

15 1. Inledning Seriedirektiv 2014/2015 för Damer Div 3-4 och Herrar Div 3-4 De krav som är formulerade med skall är ett oavvisligt krav. Direktiv som är formulerade med bör skall ses som en rekommendation medan ett direktiv formulerat som ett kan ska ses som ett tips. Seriedirektiven skall följas av alla föreningar i div 3-4. Dispens för enstaka krav kan sökas hos TK, men bör åtföljas av en handlingsplan. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Publikkapacitet Förening bör ha tillgång till en hall för 100 åskådare Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer och separat dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 30 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Ljudanläggning Matcharenan bör vara utrustad med en fungerande ljudanläggning med tillhörande högtalarsystem Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 3. Före match 3.1 Matchtider och föreningsuppgifter Det åligger respektive förening att lägga in matchtider, förenings- och laguppgifter i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) senast den 15 augusti. Mellan 16 augusti och den 1 september är alla matchtider preliminära och matcher går att flytta utan kostnad. Alla matcher ska starta inom följande godkända starttider: Vardagar (måndag fredag): 15

16 Match där bortalaget har högst 5 mil enkel resa: 18:30-20:30 Match där bortalaget har mer än 5 mil enkel resa: 19:30-20:00 Helger (lördag-söndag): lördagar: söndagar: Match får starta utanför dessa tider om båda föreningarna är överens om detta. Vid bokning av hemmamatcher skall dessutom följande regler följas: I första hand skall den matchdag som SKIBF satt ut i serielottningen användas. Finns ej halltider denna dag skall matchen spelas en annan dag under samma vecka (om det är en vardagsomgång, så ska det vara en annan vardag under samma vecka). För att få spela matchen under annan vecka fordras tillstånd av bortalaget. Om SKIBF har satt en specifik matchtid för en serieomgång gäller dock att både matchdag och matchtid följs. Sista omgången ska spelas på fastställt datum och klockslag enligt tävlingsplanen. Inga matcher får spelas efter seriens sista omgång Kallelse av motståndare och domare Hemmalag kan kalla motståndare och domare till match. Kallelsen kan ske genom telefon, brev eller e-post. Kallelsen kan innehålla dag och tidpunkt för match, vägbeskrivning till hallen, vilka färger hemmalaget har, ett mobilnummer till kontaktperson samt information om era arrangemangsrutiner Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan t ex ske via annonser, affischering och föreningens hemsida Matchprotokoll Hemmalag ansvarar för protokoll till matchen och bägge lagen (hemma- och bortalag) ansvarar för att de senast 48 timmar innan match lägger in sin laguppställning i IBIS. Matchprotokoll från IBIS ska i första hand användas. Matchprotokollet skall vara bortalaget tillhanda senast 45 min innan matchstart Uppvärmning Lagen skall ha tillgång till spelplanen i minst 20 min för uppvärmning. Hemmalaget får tidigast 10 minuter innan matchstart bryta lagens uppvärmning för eventuella arrangemangsförberedelser Entré Hemmalaget får ta en entréavgift Sekretariatet och avbytarbåsen Sekretariatet skall vara bemannat med minst två personer (tidtagare och protokollförare), vilka skall sköta sin uppgift i enlighet med tävlingsbestämmelserna kap 3 20 a-e I Skånes Innebandyförbunds serier råder generell dispens vad gäller placering av sekretariat, utvisningsbänkar samt avbytarbänkar på samma sida. 16

17 3.8. Intro/Line up Före match kan speaker hälsa publik, spelare och domare välkomna. Eventuell Line Up skall göras för båda lagen och skall i så fall ske i enlighet med Skånes Innebandyförbunds lokala förutsättningar kap 3 21 b Matchprogram Hemmaföreningen kan erbjuda ett programblad (t ex ett vikt A4 eller digitalt via en hemsida) till åskådare, media m fl. Matchprogrammet bör innehålla: Aktuella laguppställningar och domare Aktuell tabell och senaste omgångens resultat Omgångens matcher/nästa hemmamatch Hallvärd Hemmalaget kan utse en hallvärd som tar emot domare och bortalag samt bistår dem under arrangemanget Matchdräkt a) Hemmalag skall spela i sin ordinarie matchdräkt, som har angetts i av SKIBF utsett ITsystem. Hemmalag kan skriftligen fjorton (14) dagar innan aktuell match ansöka om förändring av ordinarie matchdräkt. b) Bortalag skall före avresa förvissa sig om vilken matchdräkt hemmalaget skall använda genom upplysningar i av SKIBF utsett IT-system. Då domarna bedömer att lagen har förväxlingsbara matchdräkter, gäller följande: c) Hemmalag har sin ordinarie speldräkt enligt punkt a) första stycket. Bortalag åläggs byta dräkt. Har bortalag ingen annan dräkt, eller kan låna någon, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas. Händelsen ska rapporteras och tävlingsavgift kommer att utdömas. d) Har inte hemmalag ordinarie matchdräkt enligt punkten a) andra stycket, åläggs hemmalaget byta dräkt. Finns ingen annan matchdräkt att tillgå, ställs matchen in. Västar eller dylikt är förbjudet att användas i representationslagsserier. Händelsen ska rapporteras till Skånes IBF och tävlingsavgift kan komma att utdömas. 4. Under match 4.1. Online-rapportering Hemmalaget bör rapportera matchhändelser online under match och slutresultat och övrig statistik efter spelad match. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i av SKIBF utsett IT-system (IBIS) och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Om inte onlinerapportering tillämpas skall händelserapportering ske senast 24 timmar efter matchslut enligt punkten Nedsläckning av hallen vid mål Det är ej tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett 17

18 tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare Speaker Eventuell matchspeaker skall förmedla all nödvändig information om matchen till publik, spelare och ledare. Informationen skall lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga villkor lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller liknande händelser. Under match skall eventuell speaker lämna information om målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker skall även meddela när lag blivit fulltaliga, alternativt spelar med fyra utespelare. Dessutom skall speaker meddela när en (1) minut återstår av respektive period Sargskötare Hemmalag kan tillse att det finns sargskötare, förslagsvis fyra (4) stycken, på plats så att onödiga spelavbrott kan undvikas. Dessa bör ha tillgång till torkutrustning för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås samt ha matchbollar i beredskap. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor Periodpauser Periodpausen skall vara 10 minuter från det perioden blåses av till det att spelet sätts igång. Events och aktiviteter kan arrangeras i pauserna. Pausaktiviteterna får dock ej påverka igångsättandet av ny period Musik Musik kan spelas innan matchen, vid spelavbrott och i pauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel Speltid D3, D4, H3 och H4 spelas med rullande tid (3 x 20 min). Dock spelas de 3 sista minuterna i sista perioden med effektiv tid. 5. Efter match 5.1. Lämnande av spelplan Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplanen Resultatrapportering och betalning Hemmalaget skall rapportera in matchresultat senast 2 timmar efter matchslut. Om match ej blivit spelad skall detta rapporteras via mail, fax eller telefonsvarare till SKIBF senast påföljande vardag kl 09:00. Arrangerande förening/hemmalag skall utbetala domararvode och reseersättning till domarna i samband med aktuell match. Antingen kontant eller via bankkonto Händelserapportering och insändande av matchprotokoll Hemmalaget ska rapportera matchhändelser (målgörare, assister, publiksiffra o s v) i IBIS senast 24 timmar efter match. Hemmalaget skall skicka in matchprotokollet så att Skånes IBF har detta senast tre vardagar efter spelad match. 18

19 BILAGA Exempel Välkommen till På detta papper finner du all information om vad som gäller före match och vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna in den till matchvärden i god tid före line up. Har Ni några frågor eller problem, kontakta vår matchvärd,, som tog emot Er vid ankomsten. 10 minuter: Före match Ska båda lagen lämna planen efter uppvärmning. 6 minuter: Före match Ska bortalaget ställa upp för entré enligt matchvärdens anvisningar. Efter entré Ska bortalaget ställa upp på mittlinjen vända mot sekretariatet. 5 minuter: Före match Ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: Före match Ska båda lagen vara på plats i båsen. Återstående tid Ska användas för Line up för både bortalag och hemmalag. Därefter presenteras matchens domarpar. Matchstart: Matchstart Ska ske på utsatt tid. (Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt). Line Up Målvakt Nr Namn Back Nr Namn Back Nr Namn Center Nr Namn Forward Nr Namn Forward Nr Namn 19

20 Seriedirektiv 2014/2015 Utvecklingsserier 1. Inledning 1.1 Åldersklass I utvecklingsserierna finns inga åldersrestriktioner. 1.2 En förening flera lag Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag till utvecklingsserier. 1.3 Två föreningar ett lag I SKIBFs utvecklingsserier kan två föreningar delta med ett gemensamt lag. Laget anmäler sig som A / B till seriespel där lag A är formell förening. Endast ett lag per klass får spela som A / B. 1.4 Indelning Om antalet anmälningar möjliggör det så delas DU och HU in geografiskt. 1.5 Spelarförflyttning Från representationslag till utvecklingslag får flyttas ett obegränsat antal spelare. Om samma förening deltager med mer än ett lag i en utvecklingsklass, är det tillåtet att förflytta spelarna mellan lagen. 2. Matcharenor 2.1. Spelmått Förening bör ha tillgång till en hall med spelmåtten 40 x 20 meter innanför sarg. Dock lägst 36 x 18 meter. Spelplanens storlek ska om möjligt vara 40 x 20 meter. Om hallen ej möjliggör dessa mått ska spelplanens storlek vara så stor som möjligt Omklädningsrum Varje lag skall ha tillgång till omklädningsrum med plats för 20 personer. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 45 minuter innan matchstart. Domarna skall ha tillgång till omklädningsrum med tillhörande dusch. Omklädningsrummet bör vara låsbart och skall vara disponibelt 30 min innan matchstart Cafeteria/försäljning Hemmalaget ansvarar för sin egen försäljning, men bör tillhandahålla försäljning av kaffe, läsk och enklare tilltugg Resultattavla/klocka Resultattavlan skall kunna visa resultat och matchtid samt bör kunna visa period och utvisningstider. 20

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Seriedirektiv Ungdom

Seriedirektiv Ungdom 1 Seriedirektiv Ungdom Bilaga 2 Pojk- & Flickserierna Poolspel Säsongen 2013-2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1. Tolkningsordning 3 1.2. Deltagande konferenser/träffar 3 1.3. Revisorer 3 1.4.

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

Seriekrav för Allsvenskan

Seriekrav för Allsvenskan Seriekrav för Allsvenskan Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, Tävlingshandbok, Tävlingsregler

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Seriekrav för Svenska Superligan

Seriekrav för Svenska Superligan Seriekrav för Svenska Superligan Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010 VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Agenda! Aktuellt just nu! - Skyddsglasögon - B-licenserade spelare i seniorlag - Spel med dubbla licenser

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2011-2012 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2011-2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon Manual Kommunserien Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande (Senast uppdaterad 2014-10-04) Information från VIBF till ungdomslagen i distriktet Med denna manual hoppas vi på Västerbottens

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Postadress: Box 890, 851 24 Sundsvall * Besöksadress: Idrottens Hus, Gärde, Sundsvall Tel: 060-56 61 22 * Fax: 060-56 63 70 * Pg: 12 88 99-2 * Bg: 5434-2811 * Org.nr 88 96 01 1312 E-mail: vnibf@vnidrott.rf.se

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2014-15 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2014-2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info. Domarklassificering. Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Manual Kommunserien 2011-12

Manual Kommunserien 2011-12 Manual Kommunserien 2011-12 Information från VIBF till innebandylagen i distriktet Innebandysäsongen 2011-12 är på väg att starta upp för de flesta ungdomslag. På Västerbottens Innebandyförbund har vi

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014.

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. DOMAR PM 2013-14 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Seriekrav för Svenska Superligan

Seriekrav för Svenska Superligan Seriekrav för Svenska Superligan Säsongen 2013-2014 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. KALLELSE AV MOTSTÅNDARE Det av DGHF fastställda spelprogrammet gäller

Läs mer

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Version 2014-10-13 D Tävlingsbestämmelser gällande säsongen 2014/2015. Allmänt Dessa Tävlingsbestämmelser äger, tillsammans med för

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2015-2016 Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 4 Funktionärer och DAIF... 5 Övergångar/föreningsbyten...

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec).

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). För Futsal och Hallvärmländskan gäller ersättningen från och med 1/4 2014 till och med 31/3 2015. MATCHTYP Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges.

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. TÄVLINGSREGLEMENTE UMEÅ UNGDOMSCUP 2015. Spelregler Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. 2. Tävlingsform Lagen indelas i grupper om fyra till sex lag, där alla

Läs mer

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang Arbetsbeskrivning FC Helsingborg Arrangemang Allmän information SAMTLIGA funktionärer ska använda ingången till B- och C-hallen, som ligger mittemot ishallen. Där finns incheckningen placerad. Funktionärsrummet

Läs mer

PROGRAM 10-11 MAJ 2008

PROGRAM 10-11 MAJ 2008 PROGRAM 10-11 MAJ 2008 Första utgåvan 8 mars 2008 1 VÄSTERORTSCUPEN 10-11 MAJ 2008 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 3 2. TÄVLINGSORGANISATION... 3 3. TÄVLINGSBESTÄMMELSER... 4 Regler... 4 Matchtider... 4 Klassindelning...

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

Rek. antal lag per serie

Rek. antal lag per serie Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2014 (t.o.m. 19 år) Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2014), vilka till stor

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Välkommen till tredje upplagan av Skåne-VM Skånska Vintermästerskapen! BK Höllviken arrangerar Skåne-VM

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan

Läs mer

ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015

ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015 ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015 Att vara med och spela innebandy i Hallands innebär att föreningen skall: Känna till regelhandboken Känna till tävlingsbestämmelser/lokala föreskrifter

Läs mer

Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 5-7 manna Version 1 2014-01-14 FOGIS Du som domare kan ändra dina kontaktuppgifter själv. Registrera din

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 WBDF, Westra Sveriges Basketdistriktsförbund www.westrabasket.se 1 Förord Denna är en handbok för dig som domare i Westra Sveriges Basketdistrikt Förbund (WBDF). Välkommen

Läs mer

J Ä R N V Ä G E N C U P 2 0 1 4

J Ä R N V Ä G E N C U P 2 0 1 4 Regelverk_2013-12-30 J Ä R N V Ä G E N C U P 2 0 1 4 Gällande regler och information för Järnvägen Cup 2014. Tävlingen genomförs för 38:e gången i Hallsberg. GRUPPSPEL Lagen är indelade i fyra- och femlagsgrupper.

Läs mer

Inbj Inb udan till Cup Cup--program program 2008 2008--2009 2009

Inbj Inb udan till Cup Cup--program program 2008 2008--2009 2009 Inbjudan till Cup-programprogram 2008-20092009 VÄLKOMNA TILL Hockeycup Lindehov Lindesberg 2008-2009 Lindlövens IF arrangerar traditionsenligt följande hockeycuper: Om Lindlöven.. 3 Septembercupen 4 LIF-cupen...

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad.

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad. Turneringsmanualen är ett hjälpmedel för att underlätta för den klubb som ska anordna en Poolkamp (en turnering i Poolkampen) och för att se till att den genomförs enligt Poolkampens riktlinjer. Det kommer

Läs mer

KARLSKRONA 26-29 DECEMBER

KARLSKRONA 26-29 DECEMBER KARLSKRONA 26-29 DECEMBER Karlskrona Lyckå Cup 2014 sveriges största inomhusturnering i fotboll Karlskrona Lyckå Cup 2014 Så här spelas årets upplaga av Karlskrona Lyckå Cup. Sista anmälningsdag 25 november.

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

Samtliga matcher kommer att spelas på konstgräs. Spelplanerna är tillgängliga för uppvärmning 15 min innan matchstart.

Samtliga matcher kommer att spelas på konstgräs. Spelplanerna är tillgängliga för uppvärmning 15 min innan matchstart. VF Nordic cup spelas påskhelgen 2011, 22-25 april och är en Elitcup för pojkar och flickor födda 97 med speciellt inbjudna lag från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cupen har ordet kvalité i fokus.

Läs mer

3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP

3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP 3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP FAKTA Gothia INnebandy Cup Deltagande lag: Spelare/Ledare: Nationer Spelplaner: Antal matcher: Åskådare elitmatch: 450 10000 6 30 1100 9000 Gothia INnebandy Cup 2010

Läs mer

Matchtider Samtliga matcher i gruppspelet spelas 2*15 min med omedelbart sidbyte. Finalerna spelas 2*20 min.

Matchtider Samtliga matcher i gruppspelet spelas 2*15 min med omedelbart sidbyte. Finalerna spelas 2*20 min. Inbjudan Västerås den 5 & 6 Aug. Irsta Blixten Vi har härmed nöjet att inbjuda er förening till årets Irsta Blixten i fotboll som spelas lördag den 5:e och söndag den 6:e Augusti. Gruppindelning Irsta

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Arrangörsmanual för turneringar

Arrangörsmanual för turneringar Arrangörsmanual för turneringar Vi vill med dessa sidor ge Er lite hjälp när Ni ska arrangera en turnering i Er förening. Det mesta i denna manual är bara exempel på hur man kan göra, ni kanske har mycket

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP 13-15/3-2015 Välkomna till Köping och YARA cup 2015 YARA cup 2015 spelas den 13-15 mars och vi håller som vanligt till på Kristenlunds sportfält där ishallen

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Föreningsträff 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 8

2010-06-11 Sida 1 av 8 2010-06-11 Sida 1 av 8 Serieupplägg Inledning När systemadministratören (SIBF) av IDA har satt upp en ny säsong är det dags att lägga upp kommande säsongs seriespel. Systemadministratören kan när som helst

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

Spelprogram för Skol-DM i Innebandy 5-manna, stor plan

Spelprogram för Skol-DM i Innebandy 5-manna, stor plan Spelprogram för Skol-DM i Innebandy 5-manna, stor plan Välkomna till 2014 års turnering! TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE Tävlingen genomförs i gruppspelsform där alla möter alla. Gruppsegraren går vidare till

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 Sveriges mest centrerade inomhusturnering Anmälan sker på www.irstablixten.se Innan den 7 februari 2014 Irsta Blixtens framgångsfaktorer Diamantmedlem av ASICS

Läs mer

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Vi som står bakom cupen är tränare, lagledare och föräldrar för ett (eller flera) lag med fotbollsspelande småkillar och -tjejer. Vi strävar efter att arrangera

Läs mer

Lägga in lag i TA HUR GÖR JAG?

Lägga in lag i TA HUR GÖR JAG? Detta är manualen för hur du anmäler lag till distriktets seriespel och till spel i DM i de åldersklasser som det är aktuellt. (se inbjudan till seriespel med bilagor för mer information) 1. Förutsättningar

Läs mer

Varför? Kontrollera att samtliga deltagare är berättigade att delta i aktuell klass" Minska åldersfusk."

Varför? Kontrollera att samtliga deltagare är berättigade att delta i aktuell klass Minska åldersfusk. Ålderskontroll Varför? Kontrollera att samtliga deltagare är berättigade att delta i aktuell klass" Minska åldersfusk." Var? På Skolan de bor på." På Hotellet de bor på. " Alla andra på Exercishuset, Heden

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare Resultatservice i förbundets serier 2015 Instruktioner för domare Nytt system för resultatservice Bollförbundet tar i bruk ett nytt system för resultatservice. Det gamla systemet PalloVerkko tas ur bruk.

Läs mer

Användarmanual, IDA, för innebandyföreningar

Användarmanual, IDA, för innebandyföreningar Sida 1 av (12) Användarmanual, IDA, för innebandyföreningar Projektet IT`s innebandy är Svensk innebandys eget dataprojekt, anpassat och skräddarsytt för innebandy. Tillsammans med dataföretaget Softronic

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj.

TALENT OPEN 2014. Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. TALENT OPEN 2014 Välkomna till ännu en spännande dag i Lisebergshallen söndagen den 18 Maj. Vi slog alla rekord förra året med över 300 tävlande. Vi tror att vi även i år kommer få ett stort antal tävlande

Läs mer