Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar"

Transkript

1 Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20 % uppåt eller nedåt av budgetskäl efter att serieanmälningstiden har gått ut, dock senast den 1/6. Anledningen till detta är att antalet lag som kommer att anmäla sig inte går att fastställa i förväg. 12 d) Distriktsmästerskap (DM) I samtliga klasser gäller effektiv tid sista tre minuter av ordinarie matchtider. Speltid i poolspelet med fyra (4) lagsgrupp gäller 2x20 min för senior/junior och äldsta pojkklassen. Vid tre (3) lagsgrupp gäller 3x20 min. I övriga ungdomsklasser med fyra (4) lagsgrupp gäller 2x15 min. Vid tre (3) lagsgrupp gäller 3x15 min. Speltid i finalspelet 3x20 min för senior/junior och äldsta pojkklassen. I övriga ungdomsklasser gäller 3x15 min. Vid oavgjort resultat i slutspel efter fulltid tillgrips sudden death i max 10 min, därefter straffar. Tillämpas poolspel får dock match sluta oavgjort. Poolspel spelas som inledande kvalomgång i de DM-klasser där tillräckligt antal lag finns anmälda. I ungdomsklasser får förening anmäla flera lag i varje klass. I DM kan spelare ej flyttas mellan lag inom samma DM-klass. DM påverkas inte av upp- och nedflyttningar av spelare mellan representationslags och U-lag. Alla spelare licensierade i föreningen får deltaga i DM i seniorklasserna. I distriktsmästerskap (DM) delas domarkostnaderna lika mellan hemmalag och bortalag. Arrangerande förening står för all hallhyra, men efter avslutat DM-spel, delas kostnaden upp mellan de lag som deltagit 16 a) Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott administrerade av SDF Utfärdad dispens skall alltid medtagas till match samt visas upp för domare. Alla dispenser gäller endast för innevarande säsong. Dispens kan även medges till spelare trots att förening redan har lag i aktuell åldersklass.

2 18 b) Tillsättning av domare För att döma på respektive nivå krävs: Sammandragsspel Föreningsdomarutbildning (FDU) Ungdomar tom 15 år Distriktsdomarutbildning, grundutbildning 1 (GU1) Juniorer/Seniorer tom D3 & H3 Distriktsdomarutbildning, grundutbildning 2 (GU2) Seniorer D2 & H2 Distriktsdomarutbildning, grundutbildning 3 (GU3) Domartillsättningen sköts av DK utsedd tjänsteman. DK har det yttersta ansvaret för tillsättningen av domare. Återbud till domaruppdrag skall lämnas till av DK utsedd tjänsteman senast sju (7) dagar efter utskick av domartillsättning. Återbud lämnas under kanslitid via telefon, mobil eller e-post. Akuta återbud efter kanslitid lämnas via mobil till Domarakuten. 18 c) Utrustning för domare För distriktsdomare gäller SöIBF:s anvisade domarpaket. Administrerande myndighet äger reklamrätten för domare och dess utrustning. 18 d) Matchprotokoll Matchprotokollet skickas in av domaren till SöIBF:s kansli och ska vara oss tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter spelad match. 18 e) Utbetalning av domararvoden Betalningen inklusive restids och reseersättning ska utbetalas på domarnas bankkonto och finnas på kontot senast 5 bankdagar efter matchdag. Om arrangerande förening/hemmalag ej betalt debiteras de dubbel domarersättning av kansliet. Domarna får då sin ersättning utbetald via kansliet. Restidsersättning Restidsersättningen syftar till att täcka domarnas kostnader för kost i samband med match och skall utbetalas med fastställt belopp vid bortavaro från bostaden. Vid färd med bil skall restiden beräknas till 8 minuter per mil. Till detta skall läggas den tid som domaren förväntas vara på plats innan match (30 minuter), tiden som åtgår för att spela matchen samt 30 minuter efter match för att duscha och byta om innan avfärd. Vid övriga färdsätt skall den reella tiden från avresan till återkomsten till bostaden räknas. Då domare har flera matcher samma dag skall restidsersättning delas mellan de hemmalag man dömer. 18 f) Reseersättning Reseersättning Reseersättning utbetalas med fastställt belopp till de domare som har färdats minst 10 km enkel väg från sin bostad med bil. Om domare har färdats minst 10 km med allmänna trafikmedel (tåg klass 2, buss i linjetrafik etc.) ska hemmalag/arrangör utbetala domarens utlägg mot uppvisande av kvitto. Domare skall i så stor utsträckning som möjligt samåka till domaruppdragen. Kan samåkning ej ske av någon anledning skall tillåtelse begäras av DK eller av DK utsedd tjänsteman innan match. Då domare har flera matcher samma dag skall reseersättning delas mellan de hemmalag man dömer. 2

3 20 a) Tillsättning av funktionärer Följande matchfunktionärer ska finnas: I samtliga serier och sammandrag: Protokollförare Tidtagare För Herrar och Damer div 2 ska även följande funktionärer finnas: Speaker Sargvakter 21 b) Matcharrangemang Arrangemangsdirektiv distriktstävlingar - Sarg ska vara uppsatt senast 30 min före matchstart - Spelplanen ska vara i speldugligt skick - Hallen ska uppfylla TK`s krav på säkerhet - Domare ska ha eget omklädningsrum - Matchprotokoll ska lämnas till domarna korrekt ifyllt senast 15 min före matchstart - Officiell matchklocka och resultattavla skall finnas. - För herrar & damer div 2 skall matcherna liverapporteras i av SöIBFs utsett IT-system(IDA) 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Lag som deltar i SM-tävling, eller annan av SIBF anordnad turnering som t ex New Body cup, och som behöver flytta match har rätt till gratis matchflytt. Ansökan ska ske på avsett formulär på SöIBFs hemsida. TK skall medgiva ändrad matchdag, tid och spelhall, under förutsättning att motståndarlag, på giltiga grunder, inte motsätter sig detta. Nytt speldatum ska vara klart senast efter fem (5) arbetsdagar från ordinarie speldag, annars bestämmer TK ny speltid och plats. Matchen skall spelas inom en månad från ursprungligt matchdatum, dock ej efter sista spelomgången. Matchändringar beviljas ej under seriens sista omgång. Ansökan ska ske på avsett formulär på SöIBFs hemsida. Ansökande förening betalar föreskriven matchändringsavgift, vilken är beroende av när matchändringen skriftligen är TK tillhanda. Vid matchändringar utan TK:s vetskap eller medgivande kan felande förening åläggas administrativ avgift. Dessutom kan WO utdömas. Match som bedöms som omöjlig att genomföra pga. rådande trafiksituation kan endast ställas in av TK eller av TK utsedd tjänsteman. Lag som åberopar detta ska omgående kontakta TK eller av TK utsedd tjänsteman. Det lag som ej kan ta sig till match ansvarar för att ny matchtid bokas enligt gällande föreskrifter. 3

4 Anmälnings- och Tävlingsavgifter Serieanmälningsavgift Damer div : - Damjunior : - Flickor A 97/ : - Flickor B 99/ : - Flickor C 01/ : - Flickor D (sammandrag) 1800: - Flickor E (Sammandrag) 1600: - Herrar div : - Herrar div : - Herrar div : - Herrjunior 95/ : - Pojkar A 3x20 min 4000: - Pojkar B 3000: - Pojkar C 2800: - Pojkar D 2600: - Pojkar E 2600: - Pojkar F 2400: - Pojkar G (ej resultat) 1800: - Pojkar H (sammandrag) 1800: - Pojkar I (sammandrag) 1800: - Pojkar J (sammandrag) 1800: - Pojkar K (sammandrag) 1600: - Anmälningsavgift DM Damer 300: - Damjunior (93-96) 300: - Flickor A (97/98) 300: - Flickor B (99/00) 300: - Flickor C (01/02) 300: - Herrar 300: - Herrjunior (95/96) 300: - Pojkar : - Pojkar : - Pojkar : - Pojkar : - Pojkar : - Administrativa avgifter Administrativ avgift samtliga seriespelande lag 2000: - Urdrag ur serie, efter 31/7 senior 2000: - Urdrag ur serie, efter 31/7 Junior/Ungdom 1000: - Urdrag ur serie, efter 31/8 Senior 6000: - Urdrag ur serie, efter 31/8 Junior/Ungdom 3000: - Urdrag ur DM efter lottning 500: - Urdrag ur DM efter poolspel Junior/Ungdom 1000: - Urdrag ur DM efter poolspel Senior 2000: - Uteblivande från sammandrag 1000: - Matchflytt utan godkännande från SöIBF 3000: - Matchflytt minst 22 dagar innan 300: - (Junior/ungdom 50 %) Matchflytt begärd mindre än 8-21 dagar före match 600: - (Junior/ungdom 50 %) Matchflytt begärd mindre än 4-7 dagar före match 1000: - (Junior/ungdom 50 %) Matchflytt begärd mindre än 1-3 dagar före match 2000: - Walk over, seniorer 2000:- Walk over, Juniorer, ungdomsserier 1000:- Walk over, seniorer (2: a WO i samma serie) 4000:- Walk over, Juniorer och ungdom (2:a WO i samma serie) 2000: - 4

5 Walk over, lämnad efter kl dagen före match + 500: - Felaktig resultatrapportering: Ej lämnat resultat 100: - Felaktig/utebliven händelserapportering: 100: - Bristfälligt sekretariat, matcharrangemang, ej sek-kort. 200: - Protest 2000: - För sent inbetald serieavgift 500: - Försening inbetalning, påminnelser 100: - Lag som försenar matchstart där WO ej utdöms 500: - Dispensansökan spelare 250: - Per spelare Ej inskickat matchprotokoll 100: - 5

6 Domararvoden Seriespel Herrar division Kr (Effektiv Speltid) Herrar division kr Herrar division kr Juniorallsvenskan 510 kr (Reseersättning 18,50 kr/mil) Juniorallsvenskan slutspel 670 kr (Reseersättning 18,50 kr/mil) Herrar junior kr Pojkar A 400 kr (3x20 min) Pojkar B Pojkar C 300 kr Pojkar D Pojkar E Pojkar F 200 kr Pojkar G 200 kr Damer division kr (Effektiv Speltid) Damer junior kr Flickor A Flickor B Flickor C 200 kr Sammandrag Pojkar/Flickor 150 kr Distriktsdomare. 100 kr Föreningsdomare. Sammandrag Pojkar/Flickor (lägsta klassen 1x 15 min) 50 kr. DM Poolspel Herrar Slutspel Herrar Poolspel Damer Slutspel Damer Seniorer 2x20 Poolspel Junior 2x20 Poolspel Junior 3x20 Slutspel Junior Pojkar 97 3x20 Pojkar 98 3x15 Pojkar 99 3x15 Pojkar 00 3x15 Pojkar 01 3x15 Flickor A 3 x15 Flickor B 3x15 Flickor C 3x15 Ungdomar 2x kr 600 kr 500 kr 550 kr 300 kr 450 kr 450 kr 400 kr 300 kr 200 kr Träningsmatcher (enligt SIBF:s tariffer) Förbundsserielag: Arvodet för träningsmatcher före, under och efter säsong är 50 % av ordinarie arvode För lag med lägsta divisionstillhörighet. OBS: Reseersättning förbundsserielag = 18:50 kr/mil. Distriktserielag/Juniorer: Arvodet för träningsmatcher 400: -/match/domare. För ungdomar är arvodet samma som för seriespel. Matcher som spelas med Effektiv speltid är arvodet 500: -/match/domare. Turneringar (enligt SIBF:s tariffer) Seniorer Juniorer 3x20 minuter 380 kr 310 kr 3x15 minuter 300 kr 230 kr 2x20 minuter 240 kr 190 kr 2x15 minuter 200 kr 150 kr Reseersättning Resa med bil 18,50 kr/mil (Skattefri ersättning) Resetidsersättning Vid bortavaro från hemmet 0-4 timmar 50 kr Vid bortavaro från hemmet 4-6 timmar 100 kr Vid bortavaro från hemmet 6-8 timmar 150 kr Vid bortavaro från hemmet 8-24 timmar 200 kr Domararvodet avser per domare. Om en domare dömer ska ett och ett halvt arvode (1,5) utbetalas 6

7 Seriedirektiv Bilaga 1. SÖIBFs seniorserier Bilaga 2. SÖIBFs barn och ungdomsserier 7

8 Bilaga 1. SÖIBFs seniorserier Matchtid Senior 3 x 20 minuter med 5 minuters paus. I samtliga matcher tillämpas effektiv tid under matchens tre sista minuter (ordinarie matchtid). I högsta herr/damserien gäller effektiv tid hela matchen samt sudden death i max fem minuter vid oavgjort. Rapportering av matchresultat Hemmalaget ska rapportera in matchresultatet senast en timme efter spelad match. Gäller samtliga lag med serietabell samt DM- och kvalmatcher. Rapportering ska ske via telefon eller av SöIBF utsett IT-system (IDA). Även WO skall resultatrapporteras. Vid WO ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF från båda lagen senast tre (3) dagar efter utsatt matchdatum. Händelserapportering Matchen ska händelserapporteras senast tre dagar efter avslutad match. Detta gäller alla serier med tabell. Undantaget är herrar/damer division 2 som ska liverapporteras. Rapportering ska ske via av SöIBF utsett IT-system (IDA). Vakanser i serie Vakanser i serier tillsätts enligt turordning fastställd genom kval i första hand och i andra hand efter serieplacering föregående säsong. Kval Vid kvalspel tillämpas förenklade europacupregler. Förenklade europacupregler innebär att bortamål inte är mer värt vid sammanräkningen av de två matcherna. Om ett lag vinner första matchen med 3-1 och förlorar andra med 7-5 så har lagen samma poäng och målskillnad. Sudden death kan endast tillgripas efter den andra matchen och i det fall lagen har samma totala poäng och målskillnad vid full tid. Förlängning spelas då 10 minuter effektiv speltid där första målet avgör. Utvecklingslag Utvecklingslag får ej deltaga i samma serie som föreningens representationslag. Utvecklingslag får deltaga i Damer division 2. Tabell och poäng beräknas som för övriga lag, däremot kan U-lag ej kvalificera sig för kvalspel till D 1. I Herrsserierna får utvecklingslag inte flyttas upp i högsta distriktsserien. Skulle lag från näst högsta serien kvalificera sig till den högsta distriktsserien eller kval till densamma tillfaller platsen nästföljande lag. Flytt av spelare mellan A- och U-lag Föreningar med reserv/utvecklingslag och representationslag, kan i utvecklingsslag använda max fem spelare som deltagit i representationslaget eller annat reserv/utvecklingslags senaste seriematch. Detta gäller även U-lag i högre division, om föreningen har flera U-lag. I representationslag är det dock tillåtet att använda obegränsat antal spelare som deltog i utvecklingslagens senaste match. Efter 31 januari är det inte tillåtet att byta lag nedåt i seriesystemet i herrserier. I representationslag är det dock tillåtet att använda obegränsat antal spelare som spelat i utvecklingslags senaste match. Har föreningen två U-lag, dvs. lag i tre olika divisioner så gäller självklart samma regler mellan alla lag. - Max fem spelare, som spelat i A-lag eller U-lag i högre divisioner, får spela i U-lag. - Uppåt i seriesystem är det fritt fram att flytta spelare I damserier är det tillåtet att byta lag hela säsongen, dock max fem spelare. 8

9 Bilaga 2. SÖIBFs barn och ungdomsserier Matchtid Juniorserier samt äldsta pojkklassen spelar 3 x 20 minuter med 5 minuters paus. Ungdomsserier spelar 3 x 15 minuter med 3 minuters paus. För sammandrag fastställs speltiden av TK. I samtliga matcher, utom i sammandrag, tillämpas effektiv tid under matchens tre sista minuter (ordinarie matchtid). Rapportering av matchresultat Hemmalaget ska rapportera in matchresultatet senast en timme efter spelad match. Gäller samtliga lag med serietabell samt DM- och kvalmatcher. Rapportering ska ske via telefon eller av SöIBF utsett IT-system (IDA). Även WO skall resultatrapporteras. Vid WO ska även avsedd blankett inskickas till SöIBF från båda lagen senast tre (3) dagar efter utsatt matchdatum. Händelserapportering Matchen ska händelserapporteras senast tre dagar efter avslutad match. Detta gäller alla serier med tabell. Rapportering ska ske via av SöIBF utsett IT-system (IDA). Flytt av spelare Förening som har mer än ett ungdomslag i samma klass, men i olika serier, kan i ett lag använda max fem spelare som deltagit i annat lags senaste seriematch. Det är tillåtet hela säsongen att byta lag. Förening som har mer än ett lag i samma serie kan inte flytta spelare mellan lagen. Skulle behov flytta spelare mellan lagen skall skriftlig ansökan ställd till SöIBF om detta göras minst tre arbetsdagar före aktuell match. I serie utan tabellräkning är det tillåtet att fritt flytta spelare mellan två lag i samma förening. Avvikelser i ungdomsserier (16 år och yngre) Målvakt får även deltaga som utespelare i match där han/hon deltagit som målvakt. Ungdomsspelare som ej står uppskriven i matchprotokoll skall tilldömas två minuter lagstraff samt noteras i matchprotokoll. Om spelaren i samband med att det upptäcks att denne inte är noterad i matchprotokollet gör eller assisterar till mål ska målet godkännas. Vid ungdomsmatch med tre (3) minuters paus skall inget sidbyte äga rum. Vill ett lag ha sidbyte ska det gälla enligt regelhandboken I sammandrag ska förminskade målburar förekomma. Företrädesvis görs detta genom att en s.k. extraribba. För 10- och 9åringar ska målet förminskas med 15 cm på höjden och för 8-åringar och yngre ska målet förminskas med 30 cm på höjden. 9

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10

Regelverk 2015. IK Ymer Friidrott. Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse 2014-12-10 Regelverk 2015 IK Ymer Friidrott Beslutade av IK Ymer Friidrotts styrelse Välkommen till IK Ymer Friidrott IK Ymer Friidrott är en av flera sektioner i huvudklubben IK Ymer som är en ideell förening. IK

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar

AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar MeHan Upplands Fotbollforbund och Alands Fotbollforbund har denna dag foljande

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer