Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014"

Transkript

1 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar För förutsättningar för Upplands lokala serier se seriekrav bilaga 3. Serierna H2 GUDH, D2 GUDH samt REGION-serierna arrangeras tillsammans med Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Säsongen 2014/2015 är Upplands Innebandyförbund administrerande förbund. För förutsättningar för dessa samadministrerade serier se seriekrav bilaga 1 och bilaga 2. Matchtider: Poolspel 2*15 minuter rullande tid. 3 minuters periodpaus. Ungdomsserier upp till 16 år samt Sunday League: 3*15 minuter, effektiv tid sista 3 minuterna. 3 minuters periodpaus. Juniorserier år samt seniorserier H4-H7 och D4: 3*20 minuter, effektiv tid sista 3 minuterna. 5 minuters periodpaus. Seniorserier H3 och D3: 3*20 minuter effektiv tid hela matchen. 7 minuters periodpaus. Seniorserier H2 GUDH, D2 GUDH samt alla REGION-serier: 3*20 minuter effektiv tid hela matchen samt 5 minuters sudden death om matchen är oavgjord efter 60 minuter. 10 minuters periodpaus i H2 GUDH och D2 GUDH. 5 minuters periodpaus i REGION-serierna. 12 d) Distriktsmästerskap (DM) Samtliga uppländska seniorföreningar som är anmälda till seriespel tilldelas automatiskt en plats i DM. I DM tillämpas direktutslagning. Matchtid 3*20 minuter med effektiv tid de sista tio minuterna i den sista perioden fram till kvartsfinal. I semifinal och final spelas matcherna med 3*20 minuters effektiv tid. Är det oavgjort efter full tid väntar 10 minuters effektiv sudden death och därefter straffar. De fyra främsta lagen på dam- respektive herrsidan seedas och går direkt in i varsin kvartsfinal. På ungdomssidan spelas DM för åringar. Är det oavgjort efter full tid väntar fem minuters effektiv sudden death och sedan straffar. DM spelas i mars/april 2015 och det är fri anmälan till varje klass. Föreningar kan anmäla sig till en klass oavsett om de deltagit i seriespelet eller inte. I Uppland kan en förening på ungdomssidan anmäla mer än ett lag till DM. Spelare kan då inte flyttas mellan de anmälda lagen utan varje spelare kan bara respresentera ett lag i en åldersklass.

2 16 a) Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott administrerade av SDF I Upplands junior- och ungdomsserier kan dispens sökas för överårig spelare. Dispens kan endast sökas för spelare född året över seriens ålderstak. Åldersdispens kan sökas och godkännas även om föreningen har ett lag i spelarens egen ålder. Åldersdispensen är personlig och spelaren får efter dispens, om inte synnerliga skäl föreligger, endast spela matcher med det lag de sökt dispens för. Spelaren kan representera andra lag i föreningen men om detta sker bryts dispensen för spel i det yngre laget. En förening kan söka åldersdispens för obegränsat antal överåriga spelare men generellt kan endast en överårig spelare delta per match. Föreningen kan dock ansöka till tävlingskommittén om dispens att få använda flera överåriga spelare samtidigt. Detta görs på fastställd blankett. Det kostar ingenting extra att ansöka om att få använda flera överåriga spelare samtidigt. Tävlingskommittén gör en bedömning över hur många spelare med åldersdispens som ska kunna användas samtidigt. Ansökan om åldersdispens kan ske fram till och med dess serie är färdigspelad. Åldersdispensen är giltig från och med 1:a augusti till och med 31 juli varje säsong. Ansökan om åldersdispens görs av föreningen till Upplands Innebandyförbund på särskild blankett där föreningens namn och dispenssökande lag och serie skall framgå. Vidare skall också namn och födelsedatum anges för spelaren för vilken dispensen ansöks. Efter godkännande av dispens fakturerar UIBF en dispensavgift på 300 kr till sökande förening. Vid avslag faktureras ingen dispensavgift. Vid beviljad dispens utfärdas ett intyg som UIBF sänder till lagets adress, för det lag som har sökt dispensen. Intyget skall medföras av lagledare/tränare till varje av Upplands Innebandyförbund administrerad match där den dispenserade spelaren deltar. 16 c) Könsdispens Flick- och damspelare kan söka dispens för spel i pojk- eller herrserier. Till skillnad från åldersdispenser blir spelaren inte låst vid det lag de sökt dispens för utan kan fritt delta i andra lag i föreningen. 18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare Domarkommittén fastställer domarnas klassificering inför varje säsong under förutsättning att domarna uppfyller givna kriterier för respektive klass. Domare kan uppklassificeras respektive nedklassificeras under pågående säsong. I vissa fall kan domare fråntas sina uppdrag inom Upplands Innebandyförbund. Inom Upplands Innebandyförbund finns följande klassificeringar GU1, GU2, GU3 och distriktselit. 18 b) Tillsättning av domare Alla matcher från 10 års ålder och uppåt som administreras av Upplands Innebandyförbund tillsätts av Upplands Innebandyförbunds tjänstgörande domarkonsulent. 18 c) Utrustning för domare Domarnas klädsel och utrustning ska vara i enlighet med Upplands Innebandyförbunds domarpaket. Administrerande myndighet äger reklamrätten för domare och dess utrustning. 18 d) Matchprotokoll Matchprotokollet skall från 12 års ålder skrivas ut från Upplands Innebandyförbunds administrationsprogram av hemmalaget tidigast kl 20:00 två dagar före match. Ändringar i matchuppställningen kan göras manuellt på det utskrivna matchprotokollet fram till matchstart. För matcher upp till 11 års ålder används förenklat matchprotokoll utan resultat eller händelsedel. 2

3 18 e) Utbetalning av domararvoden Betalning av domararvode görs alltid innan matchstart. Betalning ska ske kontant om inte förening och domare kommit överens om att betalning ska ske via Swich eller via bankkonto. I H2 GUDH och D2 GUDH betalar hemmalaget 200 kr i restidstillägg om domaren är borta från hemmet mer än 4 timmar och 400 kr om domaren är borta från hemmet mer än 6 timmar. Domare som dömer flera matcher delar upp beloppet mellan föreningarna. I de rena uppländska serierna tillämpas inget restidstillägg. 18 f) Reseersättning I samtliga serier som administreras av Upplands Innebandyförbund är reseersättningen 18,50 kr/mil. I H2 GUDH, D2 GUDH och alla uppländska serier betalas reseersättning ut centralt från Upplands Innebandyföbund efter att domarna inkommit med korrekt ifylld reseersättningsblankett. I REGIONserierna betalas reseersättningen ut från Upplands Innebandyförbund för alla matcher som spelas i Uppland. För REGION-matcher i andra distrikt hänvisas till respektive distrikts tävlingsföreskrifter. 21 c) Matchstart Match ställs in om inte båda lagen är uppställda för tekning senast 10 minuter efter utsatt starttid. 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Det är förbjudet att flytta match utan UIBF:s kännedom och tillstånd. Om förening flyttar match utan att ansöka om matchändring eller på annat vis agerar så att förseelsen kan rubriceras som oegentlig matchändring, utdöms särskilt fastställd avgift på 5000 kr. Kostnadsfri matchändringsperiod är 1 september 15 oktober för samtliga serier. Matcher kan också flyttas kostnadsfritt under säsongen om vissa krav uppfylls. Inga matchändringar godkänns om inte lagen är överens. För att matchändring skall beviljas krävs alltså att motståndarlaget inte motsätter sig att flytta matchen. Ansökan om ändring av match kan endast göras via formulär på Om samtliga uppgifter är UIBF tillhanda senast 14 dagar före match och den nya matchtiden ligger tidigare än ordinarie matchtid är matchändringen kostnadsfri. Om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda senast 7 dagar före match kostar matchflytten 1000 kr. Om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda senast 3 dagar före match kostar matchflytten 2000 kr. Senare än tre dagar före match flyttas inte matcher utan då tilldöms WO. Matcher i sista omgången kan inte flyttas. Matcher kan inte spelas efter ordinarie sista omgång. Vid seriens slut stängs alla matcher. Finns ev. ospelade matcher utdöms W.O. och därefter är serien slut Där det bedrivs barnidrott (p/f 9 och yngre) och som döms av domare som är tillsatta av förening, är undantagna av matchflyttningsregler/avgifter, men ska rapportera matchflytten till UIBF via formulär på Kostnadsfri matchändring Flytt av match p.g.a. kollision med JSM, USM, SIBF cup, p.g.a. att spelare deltager i SIBF:s landslag, landsdelslag, distriktslag, eller p.g.a. tids avbokning gjord av uthyraren, får göras avgiftsfritt, under förutsättning att motståndarna godkänner matchflytten, om det meddelas till UIBF senast 14 dagar före ordinarie matchtid. 3

4 I de fall matchändring görs p.g.a. tids avbokning gjord av uthyraren ska flyttningen meddelas till UIBF så fort som möjligt tillsammans med avbokningsbesked för halltiden. Om synnerligare skäl föreligger kan TK göra undantag från matchändringsreglerna. Anmälnings- och Tävlingsavgifter Serie: D2 GUDH* D3 D4 DJ17 REGION* F15 REGION* Sunday League damer F15/16, F14/15, F13/14, F12/13 F11/12, F10/11, F9/10 F8 POOL, F9 POOL H2 GUDH* H3 H4 H5 H6 H7 Sunday League herrar HJ19 HJ17 HJ17 REGION* F15 REGION* Serieavgift kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr P15, P14, P13, P kr P11, P kr P9, P8 500 kr P9 POOL, P8 POOL, P7 POOL 500 kr * Serien administrerar av Upplands Innebandyförbund i samarbete med Gästriklands Innebandyförbund, Dalarnas Innebandyförbund och Hälsinglands Innebandyförbund. Föreningsavgift kr Urdragningsavgift av serielag: 12 april -15 maj: Ingen urdragningsavgift och ingen serieavgift faktureras. 16 maj - 15 augusti: Ingen urdragningsavgift men serieavgift 1 faktureras. 16 augusti fram till seriestart: 1000 kr i urdragningsavgift samt serieavgift 1 och 2 faktureras. Efter seriestart: Urdragningsavgift 5000 kr för seniorlag, 2500 kr för ungdomslag år, 1000 kr för ungdomslag år samt 500 kr för ungdomslag 7-9 år. 4

5 Matchflyttningsavgifter: 0 kr, 1000 kr eller 2000 kr beroende på hur sent inpå match matchflyttningen genomförs. Protestavgift 2000 kr, avgiften skall vara inbetald till UIBF senast 3 arbetsdagar efter händelse protesten avser. Protestavgiften återbetalas om protesten godkänns av TK eller högre instans. Åldersdispens 300 kr per spelare. Tävlingsavgifter WO juniorlag och seniorlag WO ungdomslag år WO ungdomslag 9 år och yngre Lagkaptensbindel saknas: Ingen ledare i båset har med sig sin ledarlicens Ej rapportera in resultat inom 3 timmar efter avslutad match: Ej händelserapportera inom 24 timmar efter avslutad match Övriga tävlingsavgifter enligt med SIBF s Tävlingsavgifter kr per tillfälle 2500 kr per tillfälle 0 kr 200 kr per tillfälle 500 kr per tillfälle 500 kr per tillfälle. 500 kr per tillfälle. Tävlingsavgifter division 2 GUDH dam & herr Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven 500 kr/per avsteg Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapportering Sargskötare saknas (minst 4 st) Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar 1000 kr/tillfälle+domararvode/restidersättning. Matchkallelse domare/bortalag 500kr/tillfälle Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid 500/tillfälle Matchvärd saknas bortalag/domare 500/tillfälle Lineup hemma/bortalag saknas 500/tillfälle Matchändring 3-13 dagar innan ordinarie matchdatum 1500/tillfälle + 50% av domararvodet WO avgift 5000/tillfälle Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter Tävlingsavgifter regionala ungdom/junior serier Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven 500 kr/per avsteg Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapportering Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar 1000 kr/tillfälle+domararvode/restidersättning. Matchkallelse saknas domare/bortalag 500kr/tillfälle Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid 500/tillfälle Lineup hemma/bortalag saknas 500/tillfälle Dispensansökan 300/ansökan WO avgift 2500/tillfälle ( + styrkta kostnader 5

6 för förening/domare) Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga straffavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter Domararvoden: Serie: Admin Speltid Effektiv Sudden Straffar Paus Arvode D2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej D3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej D4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Damer första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Damer semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Damer UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej H2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej H3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej H4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H5 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H6 och H7 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Herrar första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Herrar semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Herrar UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F15 Region UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej F15/16, F14/15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F13/14, F12/13 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F11/12, F10/11, F9/10 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F8/9 POOL, F7/8 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej HJ19 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 Regional UIBF 3 x 15 Ja Ja (5 min) Nej P15 Regional UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej P15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P14, P13 och P12 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P11, P10, P9, P8 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P9 POOL, P8 POOL, P7 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej Arvodet för träningsmatcher är 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. Arvode för träningsmatch utbetalas av arrangerande förening direkt i samband med match. Seriedirektiv Bilaga 1 Seriedirektiv för föreningar i REGIONAL division 2 dam & herr. Bilaga 2 Seriedirektiv för föreningar i regionala serier ungdom/junior. Bilgaa 3 Seriedirektiv för föreningar i uppländska lokala serier. 6

7 Bilaga 1, Seriedirektiv för föreningar i Regional Division 2 dam & herr 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2014/2015. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund. Om dispensen godkänns gäller den för en säsong i taget. 2. MATCHARENOR 2.1 Spelmått Förening ska ha tillgång till en hall med spelmåtten 40x20 meter innanför sarg. 2.2 Publikförutsättningar Förening ska ha tillgång till en hall med minst 100 platser på läktare. 2.3 Spelplanens material Golvet ska vara lämpligt för innebandyspel. 2.4 Lägsta takhöjd Takhöjden eller lägsta föremåls höjd bör vara minimum sju (7) meter. 2.5 Omklädningsrum Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum med plats för tjugo (20) personer och med separat dusch. Omklädningsrummet ska vara disponibelt fyrtiofem (45) minuter före matchstart och ska vara låsbart. Domarna bör ha tillgång till separat låsbart omklädningsrum med tillhörande dusch. 2.6 Belysning Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning. Belysningskraven ska vara enligt Svenska kommunförbundets krav i måttboken. 2.7 Ljudanläggning (Högtalare) Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. 2.8 Speaker Speaker ska finnas under matcherna. Speaker ska vara neutral. 2.9 Sekretariat Sekretariatet ska vara bemannat senast tjugo (20) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt Resultattavla och signal Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut. Sida 1 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

8 2.11 Bokning av Matchtider Matchstart för match lördag eller söndag är mellan , är resmilen däremot mer än 25 mil enkel resa är det matchstart mellan som gäller, detta med tanke på bortalagets resor. Vid vardagsmatch är det som gäller för matchstart. Administrerande förbund har rätt att lägga vardagsmatcher (tis-fre, ) utan medgivande från inblandade föreningar, detta gäller de matcher där resmilen uppgår till max 12 mil enkel resa, allt för att öka publikintresset då man får spridning på matcher i de områden där många lag finns. 3. INNAN MATCH 3.1 Kallelse av motståndarlag och domare Hemmalag ska senast 5 dagar innan match skriftligen kalla motståndarlag och domare till match. Kallelse kan ske genom e-post. Se förslag på matchkallelse på sida fem (5) I kallelsen ska följande information finnas: dag och tidpunkt för match, spelplats, vägbeskrivning till spelplatsen, vilka färger hemmalaget har på tröja, byxa och strumpor (dessa ska följa registrerade färger i ibis) samt ett sista-minuten-telefonnummer till hemmalaget. 3.2 Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan ske via annonser, affischering och hemsida. 3.3 Matchvärd En ansvarig ska finnas som tar emot motståndarlag och domare vid ankomst. Denne ska vara på plats sextio (60) minuter innan matchstart och informera om förutsättningarna inför matchen. 3.4 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. ibis:s matchprotokoll ska användas. Det är ej tillåtet att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet. 3.5 Uppvärmning Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum tjugo (20) minuter före matchstart. 3.6 Entré Publikentré ska öppnas senast trettio (30) minuter före matchstart. 3.7 Sekretariat och avbytarbås Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. 3.8 Speaker - Intro och Line Up Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens startuppställning (lineup) före matchstart. 3.9 Matchtid Matchtiden är 3x20 minuter effektiv speltid. Vid oavgjort efter ordinarie speltid tillämpas fem (5) effektiv SD. Sida 2 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

9 3.10 Matchändring Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida. Matchändring som anmäls senast sju (14) dagar före aktuell match är kostnadsfri såvida lagen är överens samt att nytt matchdatum/tid finnas. Matchändring 3-13 dagar innan ordinarie matchdatum kostar 1500 kr i matchändringsavgift samt halva domararvodet. 0-2 dagar innan ordinarie matchdatum kan match ej flyttas utan då tilldöms de icke flyttande laget WO eller så ska matchen spelas. WO avgift är 5000 kr + styrkta kostnader för domare och icke felande lag. Förening som lämnar två (2) stycken WO under säsongen utesluts ur serien. 4. UNDER MATCH 4.1 Onlinerapportering gäller i serien, hemmalag ansvarar för att matcherna on-linerapporteras i ibis. Varje förening använder sig av sina inloggningsuppgifter som man har sedan tidigare då man har lagt in förenings- licensuppgifter mm. Saknar man inloggning kontaktar man sin föreningsadministratör för ibis eller administrerande förbund. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i ibis och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Manual för onlinerapportering finns på Om onlinerapportering uteblir är avgiften 500 kr första gången, 500 kr andra gången och sedan dubbla beloppet per utebliven onlinerapport. (Turordning 500 kr, 500 kr, 1000 kr, 2000 kr, 4000 kr osv) 4.2 Speakerns arbete Matchspeaker ska förmedla all nödvändig information om matchen. Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga omständigheter lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller andra händelser. Under match ska speaker lämna information målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer, samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga alternativt spelar med fyra spelare. Dessutom ska speaker även meddela när en minut återstår av perioden. 4.3 Sargvakter Hemmalaget ska tillse att det finns minst 4 st sargskötera med lägsta ålder 12 år på plats så att onödiga spelavbrott ska kunna undvikas. Dessa ska även ha tillgång till torkredskap för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås. Skyddsglasögon rekommenderas. 4.4 Periodpaus Periodpaus ska vara tio (10) minuter lång från det perioden blåses av till dess att spelet sätts igång igen. Events och arrangemang får arrangeras i pauserna men får dock inte påverka igångsättandet av en ny period om inte särskilda skäl finns och dispens sökts för detta. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vara på spelplanen. 4.5 Nedsläckning av hallen vid mål Det ej är tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig Sida 3 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

10 omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus släcks är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst på ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare. 4.6 Sidbyte Lagen ska byta sida varje periodpaus. 5. EFTER MATCH 5.1 Lämnande av spelplan/arena Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplan/arena. 5.2 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokollet sparas till Matchprotokollet ska inte skickas in till Upplands Innebandyförbund utan efter det datumet är det upp till varje förening att själva välja om och hur de vill arkivera matchprotokollet. Har domarna utdömt UM3 ska domarna ta hand om protokollet och skicka in det till administrerande förbund tillsammans med anmälan till bestraffning senast tre (3) vardagar efter match. Domare som ej skickar in anmälan till bestraffning samt matchprotokoll inom stipulerad tid kan utdömas tävlingsavgifter. 5.3 Utbetalning av domararvode samt restidsersättning Domararvode/restidsersättning ska utbetalas via bankkonto senast tre (3) vardagar efter spelad match av hemmalaget. Om hemmalag ej betalar ut domararvode inom tre (3) vardagar kan tävlingsavgifter utdömas till hemmalag enligt sid (4). Hemmalag betalar ut restidsersättning enligt gällande direktiv. Om domare dömer fler matcher än en (1) inom D2/H2 GUDH så ska restidsersättning delas på antal matcher. Restidserättningen i D2/H2 GUDH är: 4-6 timmar 200 kr 6-24 timmar 400 kr 6. ÖVRIGT 6.1 Säkerhetskrav Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet. Hallen ska i övrigt uppfylla säkerhetskrav angivna i SIBF:s Tävlingsbestämmelser och föreskrifter. Hemmalag bör ha säkerhetsansvarig som skiljer spelare/domare/ledare med publik före/under samt efter match. 6.2 Musik under match Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. Sida 4 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

11 Kallelse till match (exempel på matchkallelse) Välkommen till och match i. Nedan finner du all information om vad som gäller före match samt vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna till sekretariatet/matchvärden senast 20 minuter innan första tekning. Matchdatum: Starttid: Tröjfärg hemmalag: Byxfärg hemmalag: Strumpfärg hemmalag: Domare ska inkomma med kontonummer till??? (via e-postadress till utbetalare) för utbetalning av domarersättning. Har ni några frågor eller problem så tveka inte att kontakta vår matchvärd på mobil/telefon. (förslag på tidsplan efter uppvärmning) 13 minuter: före match ska båda lagen lämna planen efter uppvärmningen. 6 minuter: före match ska bortalaget göra entré enligt matchvärdens anvisningar. 5 minuter: före match ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: innan match presenteras lineup för båda lagen samt dagens domarpar. Matchstart: Ska ske på utsatt tid. Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt. Saknas klocka i hallen kommer hemmalag tillsammans med domare överens om Vilken klocka som ska gälla. LINE UP BORTALAG Målvakt nr: Namn: Back nr: Namn: Back nr: Namn: Center nr: Namn: Forward nr: Namn: Forward nr: Namn: Sida 5 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

12 Tävlingsavgifter division 2 GUDH dam & herr Serieavgift Herrar div 2 Damer div kr kr Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven 500 kr/per avsteg Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapport via ibis 1 och 2, 1000 kr/tillfälle 3, 2000 kr/tillfälle 4, 4000 kr/tillfälle 5 och sedan dubbelt upp för varje tillfälle. Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat arvode/restidsersättning på konto inom tre dagar 1000 kr/tillfälle + arvode och restidersättning Matchkallelse domare/bortalag 500kr/tillfälle Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid Matchvärd saknas bortalag/domare Sargskötare saknas eller för få sargskötare är på plats Lineup hemma/bortalag saknas 500/tillfälle Matchändring 3-13 dagar innan ordinarie matchdatum 1500/tillfälle + 50 % av domararvodet WO avgift 5000/tillfälle Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter. Sida 6 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

13 a Bilaga 2, Seriedirektiv för föreningar i regionala serier ungdom/junior. 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2014/2015. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund. Om dispensen godkänns gäller den för en säsong i taget. 2. MATCHARENOR 2.1 Spelmått Förening ska ha tillgång till en hall med spelmåtten 40x20 meter innanför sarg. 2.2 Spelplanens material Golvet ska vara lämpligt för innebandyspel. 2.3 Lägsta takhöjd Takhöjden eller lägsta föremåls höjd bör vara minimum sju (7) meter. 2.4 Omklädningsrum Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum med plats för tjugo (20) personer och med separat dusch. Omklädningsrummet ska vara disponibelt fyrtiofem (45) minuter före matchstart och ska vara låsbart. Domarna bör ha tillgång till separat låsbart omklädningsrum med tillhörande dusch. 2.5 Belysning Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning. 2.6 Ljudanläggning (Högtalare) Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. 2.7 Speaker Speaker ska finnas under matcherna. Speaker ska vara neutral. 2.8 Sekretariat Sekretariatet ska vara bemannat senast tjugo (20) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt. 2.9 Resultattavla och signal Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut Bokning av Matchtider Matchstart för match lördag eller söndag är mellan , är resmilen däremot mer än 25 mil enkel resa är det matchstart mellan som gäller, detta med tanke på bortalagets resor. Vid vardagsmatch är det som gäller för matchstart. Administrerande förbund har rätt att lägga vardagsmatcher (tis-fre, ) utan medgivande från inblandade föreningar, detta gäller de matcher där resmilen uppgår till max 10 mil enkel resa, allt för att öka publikintresset då man får spridning på matcher i de områden där många lag finns. 3. INNAN MATCH 3.1 Kallelse av motståndarlag och domare Hemmalag ska senast 5 dagar innan match skriftligen kalla motståndarlag och domare till match. Kallelse kan ske genom e-post. Se förslag på matchkallelse sist i detta dokument. Sida 1 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

14 I kallelsen ska följande information finnas: dag och tidpunkt för match, spelplats, vägbeskrivning till spelplatsen, vilka färger hemmalaget har på tröja, byxa och strumpor (dessa ska följa registrerade färger i IDA) samt ett sista-minuten-telefonnummer till hemmalaget. 3.2 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. ibis:s matchprotokoll ska användas. Det är ej tillåtet att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet. 3.3 Uppvärmning Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum tjugo (20) minuter före matchstart. 3.4 Sekretariat och avbytarbås Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. 3.5 Speaker - Intro Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens laguppställningar före matchstart. 3.6 Åldersdispens Lagen får använda tre utespelare som är maximalt en årskull äldre per match samt en målvakt som är maximalt två årskullar äldre per match. 3.7 Matchtid Matchtiden är 3x20 minuter effektiv speltid. Vid oavgjort efter ordinarie speltid tillämpas fem (5) minuters effektiv SD. 3.8 Matchändring Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida. Matchändring som anmäls senast sju (7) dagar före aktuell match är kostnadsfri såvida lagen är överens samt att nytt matchdatum/tid finnas. Matchändring 3-6 dagar innan ordinarie matchdatum kostar 500 kr i matchändringsavgift samt halva domararvodet. Matchändring 0-2 dagar innan ordinarie matchdatum kan match ej flyttas utan då tilldöms de icke flyttande laget WO eller så ska matchen spelas. WO avgift är 2500 kr + styrkta kostnader för domare och icke felande lag. Förening som lämnar två (2) stycken WO under säsongen utesluts ur serien. 3.9 Ledarlicens I matcher i P15 REGION och F15 REGION ska minst en ledare i varje lag ha genomgått SIU:s grundutbildning och inneha en godkänd ledarlicens (utfärdad av sitt distriktsförbund). Ledarlicensen ska visas upp för domaren innan matchstart. Kan inte ledarlicens uppvisas för domarna före eller under matchen ska matchen genomföras och domaren ska rapportera felande ledare/förening till administrerande förbund. 4. UNDER MATCH 4.1 Onlinerapportering gäller i serien, hemmalag ansvarar för att matcherna onlinerapporteras i ibis. Varje förening använder sig av sina inloggningsuppgifter som man har sedan tidigare då man har Sida 2 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

15 lagt in förenings- licensuppgifter mm. Saknar man inloggning kontaktar man sin föreningsadministratör för ibis eller administrerande förbund. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i ibis och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Manual för onlinerapportering finns på 4.2 Speakerns arbete Matchspeaker ska förmedla all nödvändig information om matchen. Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga omständigheter lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller andra händelser. Under match ska speaker lämna information målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer, samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga alternativt spelar med fyra spelare. Dessutom ska speaker även meddela när en minut återstår av perioden. 4.3 Periodpaus Periodpaus ska vara fem (5) minuter lång från det perioden blåses av till dess att spelet sätts igång igen. Events och arrangemang får arrangeras i pauserna men får dock inte påverka igångsättandet av en ny period om inte särskilda skäl finns och dispens sökts för detta. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vara på spelplanen. 4.4 Nedsläckning av hallen vid mål Det ej är tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus släcks är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst på ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare. 5. EFTER MATCH 5.1 Lämnande av spelplan/arena Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplan/arena. 5.2 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokollet sparas till Matchprotokollet ska inte skickas in till Upplands Innebandyförbund utan efter det datumet är det upp till varje förening att själva välja om och hur de vill arkivera matchprotokollet. Har domarna utdömt UM3 ska domarna ta hand om protokollet och skicka in det till administrerande förbund tillsammans med anmälan till bestraffning senast tre (3) vardagar efter match. Domare som ej skickar in anmälan till bestraffning samt matchprotokoll inom stipulerad tid kan utdömas tävlingsavgifter enligt sid (4). 5.3 Utbetalning av domararvode samt restidsersättning Domararvode/restidsersättning ska utbetalas via bankkonto senast tre (3) vardagar efter spelad match av hemmalaget. Om hemmalag ej betalar ut domararvode inom tre (3) vardagar kan tävlingsavgifter utdömas till hemmalag enligt sid (4). Sida 3 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

16 Hemmalag betalar ut restidsersättning enligt gällande direktiv. Om domare dömer fler matcher än en inom D2/H2 GUDH samt övriga regionala serier så ska restidsersättning delas på antal matcher. 6. ÖVRIGT 6.1 Musik under match Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. Tävlingsavgifter regionala ungdom/junior serier Serieavgift DJ17 region F15 region HJ17 region P15 region Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapportering Ledarlicens saknas vid match P15 REGION/F15 REGION Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar +domararvode/restidersättning Matchkallelse domare/bortalag Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid Lineup hemma/bortalag saknas Dispensansökan WO avgift förening/domare) kr kr kr kr 500 kr/per avsteg kr/tillfälle 500kr/tillfälle 500/tillfälle 500/tillfälle 300/ansökan 2 500/tillfälle ( + styrkta kostnader för Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter Sida 4 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

17 Kallelse till match (exempel på matchkallelse) Välkommen till och match i. Nedan finner du all information om vad som gäller före match samt vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna till sekretariatet/matchvärden senast 20 minuter innan första tekning. Matchdatum: Starttid: Tröjfärg hemmalag: Byxfärg hemmalag: Strumpfärg hemmalag: Domare ska inkomma med kontonummer till??? (via e-postadress till utbetalare) för utbetalning av domarersättning. Har ni några frågor eller problem så tveka inte att kontakta vår matchvärd på mobil/telefon. (förslag på tidsplan efter uppvärmning) 13 minuter: före match ska båda lagen lämna planen efter uppvärmningen. 6 minuter: före match ska bortalaget göra entré enligt matchvärdens anvisningar. 5 minuter: före match ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: innan match presenteras laguppställningar för båda lagen samt dagens domarpar. Matchstart: Ska ske på utsatt tid. Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt. Saknas klocka i hallen kommer hemmalag tillsammans med domare överens om Vilken klocka som ska gälla. Sida 5 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

18 Bilaga 3, Seriedirektiv för föreningar i de lokala uppländska serierna 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2014/2015. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund. Om dispensen godkänns gäller den för en säsong i taget. 2. MATCHARENOR 2.1 Spelmått Upplands Innebandyförbund rekommenderar att match om möjligt ska spelas i hall med måtten 40*20 meter. För spel i mindre hall än 38*18 meter söks dispens hos Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. 2.2 Spelplanens material Golvet ska vara lämpligt för innebandyspel. 2.3 Lägsta takhöjd Takhöjden eller lägsta föremåls höjd bör vara minimum sju (7) meter. För takhöjd lägre än 5 meter söks dispens hos Uppland Innebandyförbund tävlingskommitté. 2.4 Omklädningsrum Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum. Omklädningsrummet ska vara disponibelt senast fyrtiofem (45) minuter före matchstart. Domarna bör ha tillgång till ett eget låsbart omklädningsrum med tillhörande dusch. 2.5 Sekretariat Sekretariatet ska vara bemannat senast tio (10) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt. 2.6 Resultattavla och signal Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut. Vid matcher för 11-åringar och yngre ska resultat inte redovisas fortlöpande på resultattavlan utan endast tid och period ska visas. 2.7 Bokning av Matchtider Matchstart för match lördag eller söndag är mellan kl 08: Vid vardagsmatch är det kl som gäller för matchstart. Om föreningarna är överens kan match spelas utanför ovanstående tidsramar. Seriedirektiv lokala uppländska serier Sida 1 Säsongen 14/15

19 3. INNAN MATCH 3.1 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. ibis:s matchprotokoll ska användas från 12 års ålder. För 11 åringar och yngre används Upplands Innebandyförbunds förenklade matchprotokoll. Det är ej tillåtet att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet. 3.2 Uppvärmning Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum fem (5) minuter före matchstart. Detta gäller även vid försening i hallen. 3.3 Sekretariat och avbytarbås Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. 3.4 Speaker - Intro Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens laguppställningar före matchstart. 3.5 Åldersdispens Åldersdispenser ska sökas på angivet webbformulär hos administrerande förbund senast sju (7) dagar innan aktuell match. Varje dispensansökan kostar 300 kr och gäller per säsong och tillfälle. Man får söka fritt antal dispenser per lag men endast använda sig en överårig spelare per match om inte intyg från Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté kan visas upp. Dispens för spelare kan vara max ett (1) år äldre än aktuell klass. Godkända dispenser kommer att faktureras efter handläggning av ärendet. 3.6 Matchändring Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida. Matchändring som anmäls senast sju (7) dagar före aktuell match är kostnadsfri såvida lagen är överens samt att nytt matchdatum/tid finnas. Matchändring 3-6 dagar innan ordinarie matchdatum kostar 500 kr i matchändringsavgift samt halva domararvodet. Matchändring 0-2 dagar innan ordinarie matchdatum kan match ej flyttas utan då tilldöms de icke flyttande laget WO eller så ska matchen spelas. WO-avgift är olika i olika serier. Se tävlingsavgifter längre ner i detta dokument. Utöver WO-avgiften tillkommer för det lag som lämnat WO styrkta kostnader för domare och icke felande lag. Förening som lämnar två (2) stycken WO under säsongen utesluts ur serien. 3.7 Ledarlicens I alla matcher för spelare med B-licens (15 år och yngre) ska minst en ledare i varje lag ha genomgått SIU:s grundutbildning och inneha en godkänd ledarlicens (utfärdad av sitt distriktsförbund). Ledarlicensen ska visas upp för domaren innan matchstart. Kan inte ledarlicens Seriedirektiv lokala uppländska serier Sida 2 Säsongen 14/15

20 uppvisas för domaren före eller under matchen ska matchen genomföras och domaren ska rapportera felande ledare/förening till administrerande förbund. Tävlingsavgifter kan utdömas. Se tävlingsavgifter sist i detta dokument. 3.8 Matchtider Serie: Admin Speltid Effektiv Sudden Straffar Paus Arvode D2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej D3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej D4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Damer första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Damer semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Damer UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej H2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej H3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej H4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H5 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H6 och H7 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Herrar första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Herrar semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Herrar UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F15 Region UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej F15/16, F14/15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F13/14, F12/13 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F11/12, F10/11, F9/10 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F8/9 POOL, F7/8 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej HJ19 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 Regional UIBF 3 x 15 Ja Ja (5 min) Nej P15 Regional UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej P15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P14, P13 och P12 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P11, P10, P9, P8 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P9 POOL, P8 POOL, P7 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej Seriedirektiv lokala uppländska serier Sida 3 Säsongen 14/15

Seriedirektiv Ungdom

Seriedirektiv Ungdom 1 Seriedirektiv Ungdom Bilaga 2 Pojk- & Flickserierna Poolspel Säsongen 2013-2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1. Tolkningsordning 3 1.2. Deltagande konferenser/träffar 3 1.3. Revisorer 3 1.4.

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av SKIBFs styrelse. För att anmälan till Skånes IBFs

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Seriekrav för Allsvenskan

Seriekrav för Allsvenskan Seriekrav för Allsvenskan Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, Tävlingshandbok, Tävlingsregler

Läs mer

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Agenda! Aktuellt just nu! - Skyddsglasögon - B-licenserade spelare i seniorlag - Spel med dubbla licenser

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010 VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

Seriekrav för Svenska Superligan

Seriekrav för Svenska Superligan Seriekrav för Svenska Superligan Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Manual Kommunserien 2011-12

Manual Kommunserien 2011-12 Manual Kommunserien 2011-12 Information från VIBF till innebandylagen i distriktet Innebandysäsongen 2011-12 är på väg att starta upp för de flesta ungdomslag. På Västerbottens Innebandyförbund har vi

Läs mer

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Postadress: Box 890, 851 24 Sundsvall * Besöksadress: Idrottens Hus, Gärde, Sundsvall Tel: 060-56 61 22 * Fax: 060-56 63 70 * Pg: 12 88 99-2 * Bg: 5434-2811 * Org.nr 88 96 01 1312 E-mail: vnibf@vnidrott.rf.se

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon Manual Kommunserien Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande (Senast uppdaterad 2014-10-04) Information från VIBF till ungdomslagen i distriktet Med denna manual hoppas vi på Västerbottens

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Version 2014-10-13 D Tävlingsbestämmelser gällande säsongen 2014/2015. Allmänt Dessa Tävlingsbestämmelser äger, tillsammans med för

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. KALLELSE AV MOTSTÅNDARE Det av DGHF fastställda spelprogrammet gäller

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2015-2016 Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 4 Funktionärer och DAIF... 5 Övergångar/föreningsbyten...

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2011-2012 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2011-2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014.

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. DOMAR PM 2013-14 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

Seriekrav för Svenska Superligan

Seriekrav för Svenska Superligan Seriekrav för Svenska Superligan Säsongen 2013-2014 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2014-15 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2014-2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info. Domarklassificering. Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec).

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). För Futsal och Hallvärmländskan gäller ersättningen från och med 1/4 2014 till och med 31/3 2015. MATCHTYP Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang Arbetsbeskrivning FC Helsingborg Arrangemang Allmän information SAMTLIGA funktionärer ska använda ingången till B- och C-hallen, som ligger mittemot ishallen. Där finns incheckningen placerad. Funktionärsrummet

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Rek. antal lag per serie

Rek. antal lag per serie Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2014 (t.o.m. 19 år) Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2014), vilka till stor

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad.

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad. Turneringsmanualen är ett hjälpmedel för att underlätta för den klubb som ska anordna en Poolkamp (en turnering i Poolkampen) och för att se till att den genomförs enligt Poolkampens riktlinjer. Det kommer

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges.

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. TÄVLINGSREGLEMENTE UMEÅ UNGDOMSCUP 2015. Spelregler Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. 2. Tävlingsform Lagen indelas i grupper om fyra till sex lag, där alla

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Vi som står bakom cupen är tränare, lagledare och föräldrar för ett (eller flera) lag med fotbollsspelande småkillar och -tjejer. Vi strävar efter att arrangera

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

Lägga in lag i TA HUR GÖR JAG?

Lägga in lag i TA HUR GÖR JAG? Detta är manualen för hur du anmäler lag till distriktets seriespel och till spel i DM i de åldersklasser som det är aktuellt. (se inbjudan till seriespel med bilagor för mer information) 1. Förutsättningar

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP 13-15/3-2015 Välkomna till Köping och YARA cup 2015 YARA cup 2015 spelas den 13-15 mars och vi håller som vanligt till på Kristenlunds sportfält där ishallen

Läs mer

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 Sveriges mest centrerade inomhusturnering Anmälan sker på www.irstablixten.se Innan den 7 februari 2014 Irsta Blixtens framgångsfaktorer Diamantmedlem av ASICS

Läs mer

Användarmanual, IDA, för innebandyföreningar

Användarmanual, IDA, för innebandyföreningar Sida 1 av (12) Användarmanual, IDA, för innebandyföreningar Projektet IT`s innebandy är Svensk innebandys eget dataprojekt, anpassat och skräddarsytt för innebandy. Tillsammans med dataföretaget Softronic

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

J Ä R N V Ä G E N C U P 2 0 1 4

J Ä R N V Ä G E N C U P 2 0 1 4 Regelverk_2013-12-30 J Ä R N V Ä G E N C U P 2 0 1 4 Gällande regler och information för Järnvägen Cup 2014. Tävlingen genomförs för 38:e gången i Hallsberg. GRUPPSPEL Lagen är indelade i fyra- och femlagsgrupper.

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 8

2010-06-11 Sida 1 av 8 2010-06-11 Sida 1 av 8 Serieupplägg Inledning När systemadministratören (SIBF) av IDA har satt upp en ny säsong är det dags att lägga upp kommande säsongs seriespel. Systemadministratören kan när som helst

Läs mer

PROGRAM 10-11 MAJ 2008

PROGRAM 10-11 MAJ 2008 PROGRAM 10-11 MAJ 2008 Första utgåvan 8 mars 2008 1 VÄSTERORTSCUPEN 10-11 MAJ 2008 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 3 2. TÄVLINGSORGANISATION... 3 3. TÄVLINGSBESTÄMMELSER... 4 Regler... 4 Matchtider... 4 Klassindelning...

Läs mer

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 WBDF, Westra Sveriges Basketdistriktsförbund www.westrabasket.se 1 Förord Denna är en handbok för dig som domare i Westra Sveriges Basketdistrikt Förbund (WBDF). Välkommen

Läs mer

Varför? Kontrollera att samtliga deltagare är berättigade att delta i aktuell klass" Minska åldersfusk."

Varför? Kontrollera att samtliga deltagare är berättigade att delta i aktuell klass Minska åldersfusk. Ålderskontroll Varför? Kontrollera att samtliga deltagare är berättigade att delta i aktuell klass" Minska åldersfusk." Var? På Skolan de bor på." På Hotellet de bor på. " Alla andra på Exercishuset, Heden

Läs mer

3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP

3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP 3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP FAKTA Gothia INnebandy Cup Deltagande lag: Spelare/Ledare: Nationer Spelplaner: Antal matcher: Åskådare elitmatch: 450 10000 6 30 1100 9000 Gothia INnebandy Cup 2010

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Inbj Inb udan till Cup Cup--program program 2008 2008--2009 2009

Inbj Inb udan till Cup Cup--program program 2008 2008--2009 2009 Inbjudan till Cup-programprogram 2008-20092009 VÄLKOMNA TILL Hockeycup Lindehov Lindesberg 2008-2009 Lindlövens IF arrangerar traditionsenligt följande hockeycuper: Om Lindlöven.. 3 Septembercupen 4 LIF-cupen...

Läs mer

Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 5-7 manna Version 1 2014-01-14 FOGIS Du som domare kan ändra dina kontaktuppgifter själv. Registrera din

Läs mer

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare Resultatservice i förbundets serier 2015 Instruktioner för domare Nytt system för resultatservice Bollförbundet tar i bruk ett nytt system för resultatservice. Det gamla systemet PalloVerkko tas ur bruk.

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida

Innehållsförteckning. Sida 1 Innehållsförteckning Sida Begrepp... 6 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser... 10 1 Tävlings och spelregler... 10 2 Matchtillstånd... 10 3 Förbundsserier och Mästerskapstävlingar... 10 4 Distriktsserier...

Läs mer

Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser

Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser TÄVLINGS- OCH REGELKOMMITTÉN ORDFÖRANDE Håkan Jalling, Växjö hakan.jalling@schack.se 072-974 72 06 LEDAMÖTER Stellan Brynell, Malmö stellan.brynell@schack.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde

Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Anteckningar Datum: 2013-05-10 Antal sidor: 6 Starttid: 13:00 Plats: Skövde Deltagande: Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Anna Lindblad Svenska Handbollförbundets Tävlingskommitté - Lars-Erik

Läs mer

Spelprogram för Skol-DM i Innebandy 5-manna, stor plan

Spelprogram för Skol-DM i Innebandy 5-manna, stor plan Spelprogram för Skol-DM i Innebandy 5-manna, stor plan Välkomna till 2014 års turnering! TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE Tävlingen genomförs i gruppspelsform där alla möter alla. Gruppsegraren går vidare till

Läs mer

SOMMARCUPEN INFORMATION. i Hällevik 2-4 Juli 2010 SPELA FOTBOLL I HÄRLIGA HÄLLEVIK! VÄLKOMMNA till Lörby IF:s. 8:e året för tjejerna!

SOMMARCUPEN INFORMATION. i Hällevik 2-4 Juli 2010 SPELA FOTBOLL I HÄRLIGA HÄLLEVIK! VÄLKOMMNA till Lörby IF:s. 8:e året för tjejerna! SPELA FOTBOLL I HÄRLIGA HÄLLEVIK! VÄLKOMMNA till Lörby IF:s SOMMARCUPEN i Hällevik 2-4 Juli 2010 8:e året för tjejerna! Klasser: Flickor födda: 96 el. Senare (F14) 97 el. Senare (F13) 98 el. Senare (F12)

Läs mer

Matchtider Samtliga matcher i gruppspelet spelas 2*15 min med omedelbart sidbyte. Finalerna spelas 2*20 min.

Matchtider Samtliga matcher i gruppspelet spelas 2*15 min med omedelbart sidbyte. Finalerna spelas 2*20 min. Inbjudan Västerås den 5 & 6 Aug. Irsta Blixten Vi har härmed nöjet att inbjuda er förening till årets Irsta Blixten i fotboll som spelas lördag den 5:e och söndag den 6:e Augusti. Gruppindelning Irsta

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Om ni har första match måste ni hämta sekretariatsväskan (se nedan) för att komma in i hallen och få med material som behövs i sekretariatet.

Om ni har första match måste ni hämta sekretariatsväskan (se nedan) för att komma in i hallen och få med material som behövs i sekretariatet. RUTINER SEKRETARIAT Ta reda på om ni har första matchen i hallen för att veta om ni måste plocka ut sekretariatsväskan. Detta görs enklast genom att gå in på Uppsala HK:s hemsida och kolla i matchkalendern

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Arrangörsmanual för turneringar

Arrangörsmanual för turneringar Arrangörsmanual för turneringar Vi vill med dessa sidor ge Er lite hjälp när Ni ska arrangera en turnering i Er förening. Det mesta i denna manual är bara exempel på hur man kan göra, ni kanske har mycket

Läs mer

DOMAR HANDBOKEN 2006-2007

DOMAR HANDBOKEN 2006-2007 DOMAR HANDBOKEN 2006-2007 STOCKHOLMS INNEBANDYFÖRBUND Smidesvägen 5, 3 tr 171 41 SOLNA www.stockholminnebandy.nu - 2 - Innehållsförteckning Förord sid. 5 Domarkommittén sid. 6 1 KAP. DIREKTIV sid. 7 1

Läs mer

KVALIFICERING TILL NYA DAMER DIVISION 1 FÖR VÄRMLAND, ÖREBRO LÄN OCH VÄSTMANLAND

KVALIFICERING TILL NYA DAMER DIVISION 1 FÖR VÄRMLAND, ÖREBRO LÄN OCH VÄSTMANLAND KVALIFICERING TILL NYA DAMER DIVISION 1 FÖR VÄRMLAND, ÖREBRO LÄN OCH VÄSTMANLAND Nya damer division 1 för Värmland, Örebro län och Västmanland kommer innehålla lag som säsongen 2015/16 spelar i någon av

Läs mer