Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014"

Transkript

1 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar För förutsättningar för Upplands lokala serier se seriekrav bilaga 3. Serierna H2 GUDH, D2 GUDH samt REGION-serierna arrangeras tillsammans med Gästrikland, Dalarna och Hälsingland. Säsongen 2014/2015 är Upplands Innebandyförbund administrerande förbund. För förutsättningar för dessa samadministrerade serier se seriekrav bilaga 1 och bilaga 2. Matchtider: Poolspel 2*15 minuter rullande tid. 3 minuters periodpaus. Ungdomsserier upp till 16 år samt Sunday League: 3*15 minuter, effektiv tid sista 3 minuterna. 3 minuters periodpaus. Juniorserier år samt seniorserier H4-H7 och D4: 3*20 minuter, effektiv tid sista 3 minuterna. 5 minuters periodpaus. Seniorserier H3 och D3: 3*20 minuter effektiv tid hela matchen. 7 minuters periodpaus. Seniorserier H2 GUDH, D2 GUDH samt alla REGION-serier: 3*20 minuter effektiv tid hela matchen samt 5 minuters sudden death om matchen är oavgjord efter 60 minuter. 10 minuters periodpaus i H2 GUDH och D2 GUDH. 5 minuters periodpaus i REGION-serierna. 12 d) Distriktsmästerskap (DM) Samtliga uppländska seniorföreningar som är anmälda till seriespel tilldelas automatiskt en plats i DM. I DM tillämpas direktutslagning. Matchtid 3*20 minuter med effektiv tid de sista tio minuterna i den sista perioden fram till kvartsfinal. I semifinal och final spelas matcherna med 3*20 minuters effektiv tid. Är det oavgjort efter full tid väntar 10 minuters effektiv sudden death och därefter straffar. De fyra främsta lagen på dam- respektive herrsidan seedas och går direkt in i varsin kvartsfinal. På ungdomssidan spelas DM för åringar. Är det oavgjort efter full tid väntar fem minuters effektiv sudden death och sedan straffar. DM spelas i mars/april 2015 och det är fri anmälan till varje klass. Föreningar kan anmäla sig till en klass oavsett om de deltagit i seriespelet eller inte. I Uppland kan en förening på ungdomssidan anmäla mer än ett lag till DM. Spelare kan då inte flyttas mellan de anmälda lagen utan varje spelare kan bara respresentera ett lag i en åldersklass.

2 16 a) Åldersdispensregler i ungdomsserier och barnidrott administrerade av SDF I Upplands junior- och ungdomsserier kan dispens sökas för överårig spelare. Dispens kan endast sökas för spelare född året över seriens ålderstak. Åldersdispens kan sökas och godkännas även om föreningen har ett lag i spelarens egen ålder. Åldersdispensen är personlig och spelaren får efter dispens, om inte synnerliga skäl föreligger, endast spela matcher med det lag de sökt dispens för. Spelaren kan representera andra lag i föreningen men om detta sker bryts dispensen för spel i det yngre laget. En förening kan söka åldersdispens för obegränsat antal överåriga spelare men generellt kan endast en överårig spelare delta per match. Föreningen kan dock ansöka till tävlingskommittén om dispens att få använda flera överåriga spelare samtidigt. Detta görs på fastställd blankett. Det kostar ingenting extra att ansöka om att få använda flera överåriga spelare samtidigt. Tävlingskommittén gör en bedömning över hur många spelare med åldersdispens som ska kunna användas samtidigt. Ansökan om åldersdispens kan ske fram till och med dess serie är färdigspelad. Åldersdispensen är giltig från och med 1:a augusti till och med 31 juli varje säsong. Ansökan om åldersdispens görs av föreningen till Upplands Innebandyförbund på särskild blankett där föreningens namn och dispenssökande lag och serie skall framgå. Vidare skall också namn och födelsedatum anges för spelaren för vilken dispensen ansöks. Efter godkännande av dispens fakturerar UIBF en dispensavgift på 300 kr till sökande förening. Vid avslag faktureras ingen dispensavgift. Vid beviljad dispens utfärdas ett intyg som UIBF sänder till lagets adress, för det lag som har sökt dispensen. Intyget skall medföras av lagledare/tränare till varje av Upplands Innebandyförbund administrerad match där den dispenserade spelaren deltar. 16 c) Könsdispens Flick- och damspelare kan söka dispens för spel i pojk- eller herrserier. Till skillnad från åldersdispenser blir spelaren inte låst vid det lag de sökt dispens för utan kan fritt delta i andra lag i föreningen. 18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare Domarkommittén fastställer domarnas klassificering inför varje säsong under förutsättning att domarna uppfyller givna kriterier för respektive klass. Domare kan uppklassificeras respektive nedklassificeras under pågående säsong. I vissa fall kan domare fråntas sina uppdrag inom Upplands Innebandyförbund. Inom Upplands Innebandyförbund finns följande klassificeringar GU1, GU2, GU3 och distriktselit. 18 b) Tillsättning av domare Alla matcher från 10 års ålder och uppåt som administreras av Upplands Innebandyförbund tillsätts av Upplands Innebandyförbunds tjänstgörande domarkonsulent. 18 c) Utrustning för domare Domarnas klädsel och utrustning ska vara i enlighet med Upplands Innebandyförbunds domarpaket. Administrerande myndighet äger reklamrätten för domare och dess utrustning. 18 d) Matchprotokoll Matchprotokollet skall från 12 års ålder skrivas ut från Upplands Innebandyförbunds administrationsprogram av hemmalaget tidigast kl 20:00 två dagar före match. Ändringar i matchuppställningen kan göras manuellt på det utskrivna matchprotokollet fram till matchstart. För matcher upp till 11 års ålder används förenklat matchprotokoll utan resultat eller händelsedel. 2

3 18 e) Utbetalning av domararvoden Betalning av domararvode görs alltid innan matchstart. Betalning ska ske kontant om inte förening och domare kommit överens om att betalning ska ske via Swich eller via bankkonto. I H2 GUDH och D2 GUDH betalar hemmalaget 200 kr i restidstillägg om domaren är borta från hemmet mer än 4 timmar och 400 kr om domaren är borta från hemmet mer än 6 timmar. Domare som dömer flera matcher delar upp beloppet mellan föreningarna. I de rena uppländska serierna tillämpas inget restidstillägg. 18 f) Reseersättning I samtliga serier som administreras av Upplands Innebandyförbund är reseersättningen 18,50 kr/mil. I H2 GUDH, D2 GUDH och alla uppländska serier betalas reseersättning ut centralt från Upplands Innebandyföbund efter att domarna inkommit med korrekt ifylld reseersättningsblankett. I REGIONserierna betalas reseersättningen ut från Upplands Innebandyförbund för alla matcher som spelas i Uppland. För REGION-matcher i andra distrikt hänvisas till respektive distrikts tävlingsföreskrifter. 21 c) Matchstart Match ställs in om inte båda lagen är uppställda för tekning senast 10 minuter efter utsatt starttid. 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Det är förbjudet att flytta match utan UIBF:s kännedom och tillstånd. Om förening flyttar match utan att ansöka om matchändring eller på annat vis agerar så att förseelsen kan rubriceras som oegentlig matchändring, utdöms särskilt fastställd avgift på 5000 kr. Kostnadsfri matchändringsperiod är 1 september 15 oktober för samtliga serier. Matcher kan också flyttas kostnadsfritt under säsongen om vissa krav uppfylls. Inga matchändringar godkänns om inte lagen är överens. För att matchändring skall beviljas krävs alltså att motståndarlaget inte motsätter sig att flytta matchen. Ansökan om ändring av match kan endast göras via formulär på Om samtliga uppgifter är UIBF tillhanda senast 14 dagar före match och den nya matchtiden ligger tidigare än ordinarie matchtid är matchändringen kostnadsfri. Om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda senast 7 dagar före match kostar matchflytten 1000 kr. Om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda senast 3 dagar före match kostar matchflytten 2000 kr. Senare än tre dagar före match flyttas inte matcher utan då tilldöms WO. Matcher i sista omgången kan inte flyttas. Matcher kan inte spelas efter ordinarie sista omgång. Vid seriens slut stängs alla matcher. Finns ev. ospelade matcher utdöms W.O. och därefter är serien slut Där det bedrivs barnidrott (p/f 9 och yngre) och som döms av domare som är tillsatta av förening, är undantagna av matchflyttningsregler/avgifter, men ska rapportera matchflytten till UIBF via formulär på Kostnadsfri matchändring Flytt av match p.g.a. kollision med JSM, USM, SIBF cup, p.g.a. att spelare deltager i SIBF:s landslag, landsdelslag, distriktslag, eller p.g.a. tids avbokning gjord av uthyraren, får göras avgiftsfritt, under förutsättning att motståndarna godkänner matchflytten, om det meddelas till UIBF senast 14 dagar före ordinarie matchtid. 3

4 I de fall matchändring görs p.g.a. tids avbokning gjord av uthyraren ska flyttningen meddelas till UIBF så fort som möjligt tillsammans med avbokningsbesked för halltiden. Om synnerligare skäl föreligger kan TK göra undantag från matchändringsreglerna. Anmälnings- och Tävlingsavgifter Serie: D2 GUDH* D3 D4 DJ17 REGION* F15 REGION* Sunday League damer F15/16, F14/15, F13/14, F12/13 F11/12, F10/11, F9/10 F8 POOL, F9 POOL H2 GUDH* H3 H4 H5 H6 H7 Sunday League herrar HJ19 HJ17 HJ17 REGION* F15 REGION* Serieavgift kr kr kr kr kr kr kr kr 500 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr P15, P14, P13, P kr P11, P kr P9, P8 500 kr P9 POOL, P8 POOL, P7 POOL 500 kr * Serien administrerar av Upplands Innebandyförbund i samarbete med Gästriklands Innebandyförbund, Dalarnas Innebandyförbund och Hälsinglands Innebandyförbund. Föreningsavgift kr Urdragningsavgift av serielag: 12 april -15 maj: Ingen urdragningsavgift och ingen serieavgift faktureras. 16 maj - 15 augusti: Ingen urdragningsavgift men serieavgift 1 faktureras. 16 augusti fram till seriestart: 1000 kr i urdragningsavgift samt serieavgift 1 och 2 faktureras. Efter seriestart: Urdragningsavgift 5000 kr för seniorlag, 2500 kr för ungdomslag år, 1000 kr för ungdomslag år samt 500 kr för ungdomslag 7-9 år. 4

5 Matchflyttningsavgifter: 0 kr, 1000 kr eller 2000 kr beroende på hur sent inpå match matchflyttningen genomförs. Protestavgift 2000 kr, avgiften skall vara inbetald till UIBF senast 3 arbetsdagar efter händelse protesten avser. Protestavgiften återbetalas om protesten godkänns av TK eller högre instans. Åldersdispens 300 kr per spelare. Tävlingsavgifter WO juniorlag och seniorlag WO ungdomslag år WO ungdomslag 9 år och yngre Lagkaptensbindel saknas: Ingen ledare i båset har med sig sin ledarlicens Ej rapportera in resultat inom 3 timmar efter avslutad match: Ej händelserapportera inom 24 timmar efter avslutad match Övriga tävlingsavgifter enligt med SIBF s Tävlingsavgifter kr per tillfälle 2500 kr per tillfälle 0 kr 200 kr per tillfälle 500 kr per tillfälle 500 kr per tillfälle. 500 kr per tillfälle. Tävlingsavgifter division 2 GUDH dam & herr Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven 500 kr/per avsteg Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapportering Sargskötare saknas (minst 4 st) Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar 1000 kr/tillfälle+domararvode/restidersättning. Matchkallelse domare/bortalag 500kr/tillfälle Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid 500/tillfälle Matchvärd saknas bortalag/domare 500/tillfälle Lineup hemma/bortalag saknas 500/tillfälle Matchändring 3-13 dagar innan ordinarie matchdatum 1500/tillfälle + 50% av domararvodet WO avgift 5000/tillfälle Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter Tävlingsavgifter regionala ungdom/junior serier Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven 500 kr/per avsteg Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapportering Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar 1000 kr/tillfälle+domararvode/restidersättning. Matchkallelse saknas domare/bortalag 500kr/tillfälle Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid 500/tillfälle Lineup hemma/bortalag saknas 500/tillfälle Dispensansökan 300/ansökan WO avgift 2500/tillfälle ( + styrkta kostnader 5

6 för förening/domare) Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga straffavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter Domararvoden: Serie: Admin Speltid Effektiv Sudden Straffar Paus Arvode D2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej D3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej D4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Damer första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Damer semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Damer UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej H2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej H3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej H4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H5 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H6 och H7 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Herrar första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Herrar semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Herrar UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F15 Region UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej F15/16, F14/15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F13/14, F12/13 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F11/12, F10/11, F9/10 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F8/9 POOL, F7/8 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej HJ19 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 Regional UIBF 3 x 15 Ja Ja (5 min) Nej P15 Regional UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej P15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P14, P13 och P12 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P11, P10, P9, P8 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P9 POOL, P8 POOL, P7 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej Arvodet för träningsmatcher är 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. Arvode för träningsmatch utbetalas av arrangerande förening direkt i samband med match. Seriedirektiv Bilaga 1 Seriedirektiv för föreningar i REGIONAL division 2 dam & herr. Bilaga 2 Seriedirektiv för föreningar i regionala serier ungdom/junior. Bilgaa 3 Seriedirektiv för föreningar i uppländska lokala serier. 6

7 Bilaga 1, Seriedirektiv för föreningar i Regional Division 2 dam & herr 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2014/2015. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund. Om dispensen godkänns gäller den för en säsong i taget. 2. MATCHARENOR 2.1 Spelmått Förening ska ha tillgång till en hall med spelmåtten 40x20 meter innanför sarg. 2.2 Publikförutsättningar Förening ska ha tillgång till en hall med minst 100 platser på läktare. 2.3 Spelplanens material Golvet ska vara lämpligt för innebandyspel. 2.4 Lägsta takhöjd Takhöjden eller lägsta föremåls höjd bör vara minimum sju (7) meter. 2.5 Omklädningsrum Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum med plats för tjugo (20) personer och med separat dusch. Omklädningsrummet ska vara disponibelt fyrtiofem (45) minuter före matchstart och ska vara låsbart. Domarna bör ha tillgång till separat låsbart omklädningsrum med tillhörande dusch. 2.6 Belysning Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning. Belysningskraven ska vara enligt Svenska kommunförbundets krav i måttboken. 2.7 Ljudanläggning (Högtalare) Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. 2.8 Speaker Speaker ska finnas under matcherna. Speaker ska vara neutral. 2.9 Sekretariat Sekretariatet ska vara bemannat senast tjugo (20) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt Resultattavla och signal Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut. Sida 1 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

8 2.11 Bokning av Matchtider Matchstart för match lördag eller söndag är mellan , är resmilen däremot mer än 25 mil enkel resa är det matchstart mellan som gäller, detta med tanke på bortalagets resor. Vid vardagsmatch är det som gäller för matchstart. Administrerande förbund har rätt att lägga vardagsmatcher (tis-fre, ) utan medgivande från inblandade föreningar, detta gäller de matcher där resmilen uppgår till max 12 mil enkel resa, allt för att öka publikintresset då man får spridning på matcher i de områden där många lag finns. 3. INNAN MATCH 3.1 Kallelse av motståndarlag och domare Hemmalag ska senast 5 dagar innan match skriftligen kalla motståndarlag och domare till match. Kallelse kan ske genom e-post. Se förslag på matchkallelse på sida fem (5) I kallelsen ska följande information finnas: dag och tidpunkt för match, spelplats, vägbeskrivning till spelplatsen, vilka färger hemmalaget har på tröja, byxa och strumpor (dessa ska följa registrerade färger i ibis) samt ett sista-minuten-telefonnummer till hemmalaget. 3.2 Inbjudan till allmänheten Hemmaföreningen bör informera om kommande match för allmänheten. Detta kan ske via annonser, affischering och hemsida. 3.3 Matchvärd En ansvarig ska finnas som tar emot motståndarlag och domare vid ankomst. Denne ska vara på plats sextio (60) minuter innan matchstart och informera om förutsättningarna inför matchen. 3.4 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. ibis:s matchprotokoll ska användas. Det är ej tillåtet att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet. 3.5 Uppvärmning Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum tjugo (20) minuter före matchstart. 3.6 Entré Publikentré ska öppnas senast trettio (30) minuter före matchstart. 3.7 Sekretariat och avbytarbås Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. 3.8 Speaker - Intro och Line Up Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens startuppställning (lineup) före matchstart. 3.9 Matchtid Matchtiden är 3x20 minuter effektiv speltid. Vid oavgjort efter ordinarie speltid tillämpas fem (5) effektiv SD. Sida 2 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

9 3.10 Matchändring Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida. Matchändring som anmäls senast sju (14) dagar före aktuell match är kostnadsfri såvida lagen är överens samt att nytt matchdatum/tid finnas. Matchändring 3-13 dagar innan ordinarie matchdatum kostar 1500 kr i matchändringsavgift samt halva domararvodet. 0-2 dagar innan ordinarie matchdatum kan match ej flyttas utan då tilldöms de icke flyttande laget WO eller så ska matchen spelas. WO avgift är 5000 kr + styrkta kostnader för domare och icke felande lag. Förening som lämnar två (2) stycken WO under säsongen utesluts ur serien. 4. UNDER MATCH 4.1 Onlinerapportering gäller i serien, hemmalag ansvarar för att matcherna on-linerapporteras i ibis. Varje förening använder sig av sina inloggningsuppgifter som man har sedan tidigare då man har lagt in förenings- licensuppgifter mm. Saknar man inloggning kontaktar man sin föreningsadministratör för ibis eller administrerande förbund. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i ibis och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Manual för onlinerapportering finns på Om onlinerapportering uteblir är avgiften 500 kr första gången, 500 kr andra gången och sedan dubbla beloppet per utebliven onlinerapport. (Turordning 500 kr, 500 kr, 1000 kr, 2000 kr, 4000 kr osv) 4.2 Speakerns arbete Matchspeaker ska förmedla all nödvändig information om matchen. Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga omständigheter lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller andra händelser. Under match ska speaker lämna information målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer, samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga alternativt spelar med fyra spelare. Dessutom ska speaker även meddela när en minut återstår av perioden. 4.3 Sargvakter Hemmalaget ska tillse att det finns minst 4 st sargskötera med lägsta ålder 12 år på plats så att onödiga spelavbrott ska kunna undvikas. Dessa ska även ha tillgång till torkredskap för att kunna torka upp vatten på t ex plan och avbytarbås. Skyddsglasögon rekommenderas. 4.4 Periodpaus Periodpaus ska vara tio (10) minuter lång från det perioden blåses av till dess att spelet sätts igång igen. Events och arrangemang får arrangeras i pauserna men får dock inte påverka igångsättandet av en ny period om inte särskilda skäl finns och dispens sökts för detta. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vara på spelplanen. 4.5 Nedsläckning av hallen vid mål Det ej är tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig Sida 3 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

10 omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus släcks är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst på ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare. 4.6 Sidbyte Lagen ska byta sida varje periodpaus. 5. EFTER MATCH 5.1 Lämnande av spelplan/arena Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplan/arena. 5.2 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokollet sparas till Matchprotokollet ska inte skickas in till Upplands Innebandyförbund utan efter det datumet är det upp till varje förening att själva välja om och hur de vill arkivera matchprotokollet. Har domarna utdömt UM3 ska domarna ta hand om protokollet och skicka in det till administrerande förbund tillsammans med anmälan till bestraffning senast tre (3) vardagar efter match. Domare som ej skickar in anmälan till bestraffning samt matchprotokoll inom stipulerad tid kan utdömas tävlingsavgifter. 5.3 Utbetalning av domararvode samt restidsersättning Domararvode/restidsersättning ska utbetalas via bankkonto senast tre (3) vardagar efter spelad match av hemmalaget. Om hemmalag ej betalar ut domararvode inom tre (3) vardagar kan tävlingsavgifter utdömas till hemmalag enligt sid (4). Hemmalag betalar ut restidsersättning enligt gällande direktiv. Om domare dömer fler matcher än en (1) inom D2/H2 GUDH så ska restidsersättning delas på antal matcher. Restidserättningen i D2/H2 GUDH är: 4-6 timmar 200 kr 6-24 timmar 400 kr 6. ÖVRIGT 6.1 Säkerhetskrav Hallen ska vara godkänd av tillståndsmyndighet. Hallen ska i övrigt uppfylla säkerhetskrav angivna i SIBF:s Tävlingsbestämmelser och föreskrifter. Hemmalag bör ha säkerhetsansvarig som skiljer spelare/domare/ledare med publik före/under samt efter match. 6.2 Musik under match Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. Sida 4 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

11 Kallelse till match (exempel på matchkallelse) Välkommen till och match i. Nedan finner du all information om vad som gäller före match samt vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna till sekretariatet/matchvärden senast 20 minuter innan första tekning. Matchdatum: Starttid: Tröjfärg hemmalag: Byxfärg hemmalag: Strumpfärg hemmalag: Domare ska inkomma med kontonummer till??? (via e-postadress till utbetalare) för utbetalning av domarersättning. Har ni några frågor eller problem så tveka inte att kontakta vår matchvärd på mobil/telefon. (förslag på tidsplan efter uppvärmning) 13 minuter: före match ska båda lagen lämna planen efter uppvärmningen. 6 minuter: före match ska bortalaget göra entré enligt matchvärdens anvisningar. 5 minuter: före match ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: innan match presenteras lineup för båda lagen samt dagens domarpar. Matchstart: Ska ske på utsatt tid. Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt. Saknas klocka i hallen kommer hemmalag tillsammans med domare överens om Vilken klocka som ska gälla. LINE UP BORTALAG Målvakt nr: Namn: Back nr: Namn: Back nr: Namn: Center nr: Namn: Forward nr: Namn: Forward nr: Namn: Sida 5 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

12 Tävlingsavgifter division 2 GUDH dam & herr Serieavgift Herrar div 2 Damer div kr kr Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven 500 kr/per avsteg Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapport via ibis 1 och 2, 1000 kr/tillfälle 3, 2000 kr/tillfälle 4, 4000 kr/tillfälle 5 och sedan dubbelt upp för varje tillfälle. Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat arvode/restidsersättning på konto inom tre dagar 1000 kr/tillfälle + arvode och restidersättning Matchkallelse domare/bortalag 500kr/tillfälle Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid Matchvärd saknas bortalag/domare Sargskötare saknas eller för få sargskötare är på plats Lineup hemma/bortalag saknas 500/tillfälle Matchändring 3-13 dagar innan ordinarie matchdatum 1500/tillfälle + 50 % av domararvodet WO avgift 5000/tillfälle Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter. Sida 6 Seriedirektiv D2 GUDH/H2 GUDH Säsongen 14/15

13 a Bilaga 2, Seriedirektiv för föreningar i regionala serier ungdom/junior. 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2014/2015. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund. Om dispensen godkänns gäller den för en säsong i taget. 2. MATCHARENOR 2.1 Spelmått Förening ska ha tillgång till en hall med spelmåtten 40x20 meter innanför sarg. 2.2 Spelplanens material Golvet ska vara lämpligt för innebandyspel. 2.3 Lägsta takhöjd Takhöjden eller lägsta föremåls höjd bör vara minimum sju (7) meter. 2.4 Omklädningsrum Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum med plats för tjugo (20) personer och med separat dusch. Omklädningsrummet ska vara disponibelt fyrtiofem (45) minuter före matchstart och ska vara låsbart. Domarna bör ha tillgång till separat låsbart omklädningsrum med tillhörande dusch. 2.5 Belysning Förening ska ha tillgång till hall med fullgod belysning. 2.6 Ljudanläggning (Högtalare) Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem. 2.7 Speaker Speaker ska finnas under matcherna. Speaker ska vara neutral. 2.8 Sekretariat Sekretariatet ska vara bemannat senast tjugo (20) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt. 2.9 Resultattavla och signal Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut Bokning av Matchtider Matchstart för match lördag eller söndag är mellan , är resmilen däremot mer än 25 mil enkel resa är det matchstart mellan som gäller, detta med tanke på bortalagets resor. Vid vardagsmatch är det som gäller för matchstart. Administrerande förbund har rätt att lägga vardagsmatcher (tis-fre, ) utan medgivande från inblandade föreningar, detta gäller de matcher där resmilen uppgår till max 10 mil enkel resa, allt för att öka publikintresset då man får spridning på matcher i de områden där många lag finns. 3. INNAN MATCH 3.1 Kallelse av motståndarlag och domare Hemmalag ska senast 5 dagar innan match skriftligen kalla motståndarlag och domare till match. Kallelse kan ske genom e-post. Se förslag på matchkallelse sist i detta dokument. Sida 1 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

14 I kallelsen ska följande information finnas: dag och tidpunkt för match, spelplats, vägbeskrivning till spelplatsen, vilka färger hemmalaget har på tröja, byxa och strumpor (dessa ska följa registrerade färger i IDA) samt ett sista-minuten-telefonnummer till hemmalaget. 3.2 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. ibis:s matchprotokoll ska användas. Det är ej tillåtet att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet. 3.3 Uppvärmning Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum tjugo (20) minuter före matchstart. 3.4 Sekretariat och avbytarbås Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. 3.5 Speaker - Intro Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens laguppställningar före matchstart. 3.6 Åldersdispens Lagen får använda tre utespelare som är maximalt en årskull äldre per match samt en målvakt som är maximalt två årskullar äldre per match. 3.7 Matchtid Matchtiden är 3x20 minuter effektiv speltid. Vid oavgjort efter ordinarie speltid tillämpas fem (5) minuters effektiv SD. 3.8 Matchändring Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida. Matchändring som anmäls senast sju (7) dagar före aktuell match är kostnadsfri såvida lagen är överens samt att nytt matchdatum/tid finnas. Matchändring 3-6 dagar innan ordinarie matchdatum kostar 500 kr i matchändringsavgift samt halva domararvodet. Matchändring 0-2 dagar innan ordinarie matchdatum kan match ej flyttas utan då tilldöms de icke flyttande laget WO eller så ska matchen spelas. WO avgift är 2500 kr + styrkta kostnader för domare och icke felande lag. Förening som lämnar två (2) stycken WO under säsongen utesluts ur serien. 3.9 Ledarlicens I matcher i P15 REGION och F15 REGION ska minst en ledare i varje lag ha genomgått SIU:s grundutbildning och inneha en godkänd ledarlicens (utfärdad av sitt distriktsförbund). Ledarlicensen ska visas upp för domaren innan matchstart. Kan inte ledarlicens uppvisas för domarna före eller under matchen ska matchen genomföras och domaren ska rapportera felande ledare/förening till administrerande förbund. 4. UNDER MATCH 4.1 Onlinerapportering gäller i serien, hemmalag ansvarar för att matcherna onlinerapporteras i ibis. Varje förening använder sig av sina inloggningsuppgifter som man har sedan tidigare då man har Sida 2 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

15 lagt in förenings- licensuppgifter mm. Saknar man inloggning kontaktar man sin föreningsadministratör för ibis eller administrerande förbund. Matchrapporteringen går ut på att hemmalaget under match är inloggade i ibis och fyller i uppgifter om matchen (resultat, publik, målgörare, passningsläggare osv) direkt när dessa händer. Manual för onlinerapportering finns på 4.2 Speakerns arbete Matchspeaker ska förmedla all nödvändig information om matchen. Informationen ska lämnas med saklighet och gott omdöme. Speaker får under inga omständigheter lämna förlöjligande kommentarer om domslut, publik, spelare eller andra händelser. Under match ska speaker lämna information målskyttar, passningsläggare och utvisade spelares namn och nummer, samt informera om utvisningstidens längd och orsak. Den information som lämnas av domaren får ej förvanskas. Speaker ska även meddela när lag blivit fulltaliga alternativt spelar med fyra spelare. Dessutom ska speaker även meddela när en minut återstår av perioden. 4.3 Periodpaus Periodpaus ska vara fem (5) minuter lång från det perioden blåses av till dess att spelet sätts igång igen. Events och arrangemang får arrangeras i pauserna men får dock inte påverka igångsättandet av en ny period om inte särskilda skäl finns och dispens sökts för detta. Under pauserna får inga, förutom deltagare i pausaktivitet, spelare och vid behov funktionärer, vara på spelplanen. 4.4 Nedsläckning av hallen vid mål Det ej är tillåtet att helt släcka ljuset i matcharenan vid mål då det försvårar domarnas möjligheter att upptäcka eventuella incidenter mellan spelare. Lösning där annat ljus tänds i tillräcklig omfattning i samma ögonblick som ordinarie ljus släcks är tillåtet. Dock krävs att hela spelytan är upplyst på ett sätt som gör att domarna kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Huruvida den alternativa belysningen är tillräcklig avgörs från fall till fall av tjänstgörande domare. 5. EFTER MATCH 5.1 Lämnande av spelplan/arena Spelare och tränare ska omgående efter slutsignal, tacka varandra och domare, och lämna spelplan/arena. 5.2 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokollet sparas till Matchprotokollet ska inte skickas in till Upplands Innebandyförbund utan efter det datumet är det upp till varje förening att själva välja om och hur de vill arkivera matchprotokollet. Har domarna utdömt UM3 ska domarna ta hand om protokollet och skicka in det till administrerande förbund tillsammans med anmälan till bestraffning senast tre (3) vardagar efter match. Domare som ej skickar in anmälan till bestraffning samt matchprotokoll inom stipulerad tid kan utdömas tävlingsavgifter enligt sid (4). 5.3 Utbetalning av domararvode samt restidsersättning Domararvode/restidsersättning ska utbetalas via bankkonto senast tre (3) vardagar efter spelad match av hemmalaget. Om hemmalag ej betalar ut domararvode inom tre (3) vardagar kan tävlingsavgifter utdömas till hemmalag enligt sid (4). Sida 3 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

16 Hemmalag betalar ut restidsersättning enligt gällande direktiv. Om domare dömer fler matcher än en inom D2/H2 GUDH samt övriga regionala serier så ska restidsersättning delas på antal matcher. 6. ÖVRIGT 6.1 Musik under match Musik kan spelas i samband med spelavbrott och periodpauser. Det är inte tillåtet att spela musik under pågående spel. Tävlingsavgifter regionala ungdom/junior serier Serieavgift DJ17 region F15 region HJ17 region P15 region Ej sökt dispens om avsteg enligt seriedirektiven Speaker/ljudanläggning saknas Fysiskt matchprotokoll saknas Ej onlinerapportering Ledarlicens saknas vid match P15 REGION/F15 REGION Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid (gäller domare) Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar +domararvode/restidersättning Matchkallelse domare/bortalag Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid Lineup hemma/bortalag saknas Dispensansökan WO avgift förening/domare) kr kr kr kr 500 kr/per avsteg kr/tillfälle 500kr/tillfälle 500/tillfälle 500/tillfälle 300/ansökan 2 500/tillfälle ( + styrkta kostnader för Vid upprepande misskötsel av ovan seriedirektiv kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter. Övriga tävlingsavgifter enligt SIBF:s tävlingsavgifter Sida 4 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

17 Kallelse till match (exempel på matchkallelse) Välkommen till och match i. Nedan finner du all information om vad som gäller före match samt vilka tider som gäller. Fyll i vilka som ingår i första femman och lämna till sekretariatet/matchvärden senast 20 minuter innan första tekning. Matchdatum: Starttid: Tröjfärg hemmalag: Byxfärg hemmalag: Strumpfärg hemmalag: Domare ska inkomma med kontonummer till??? (via e-postadress till utbetalare) för utbetalning av domarersättning. Har ni några frågor eller problem så tveka inte att kontakta vår matchvärd på mobil/telefon. (förslag på tidsplan efter uppvärmning) 13 minuter: före match ska båda lagen lämna planen efter uppvärmningen. 6 minuter: före match ska bortalaget göra entré enligt matchvärdens anvisningar. 5 minuter: före match ska hemmalaget göra entré. 3 minuter: innan match presenteras laguppställningar för båda lagen samt dagens domarpar. Matchstart: Ska ske på utsatt tid. Klockan i hallen gäller som referenstid och måste gå rätt. Saknas klocka i hallen kommer hemmalag tillsammans med domare överens om Vilken klocka som ska gälla. Sida 5 Seriedirektiv Region junior/ungdom Säsongen 14/15

18 Bilaga 3, Seriedirektiv för föreningar i de lokala uppländska serierna 1. INLEDNING Dessa seriedirektiv gäller under säsongen 2014/2015. Dispens från nedanstående seriedirektiv söks hos administrerande förbund. Om dispensen godkänns gäller den för en säsong i taget. 2. MATCHARENOR 2.1 Spelmått Upplands Innebandyförbund rekommenderar att match om möjligt ska spelas i hall med måtten 40*20 meter. För spel i mindre hall än 38*18 meter söks dispens hos Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. 2.2 Spelplanens material Golvet ska vara lämpligt för innebandyspel. 2.3 Lägsta takhöjd Takhöjden eller lägsta föremåls höjd bör vara minimum sju (7) meter. För takhöjd lägre än 5 meter söks dispens hos Uppland Innebandyförbund tävlingskommitté. 2.4 Omklädningsrum Varje lag ska ha tillgång till omklädningsrum. Omklädningsrummet ska vara disponibelt senast fyrtiofem (45) minuter före matchstart. Domarna bör ha tillgång till ett eget låsbart omklädningsrum med tillhörande dusch. 2.5 Sekretariat Sekretariatet ska vara bemannat senast tio (10) minuter innan matchstart. Sekretariatet ska vara bemannat med minst två personer varav en sköter matchprotokollet och den andra matchklockan. Sekretariatet ska vara neutralt. 2.6 Resultattavla och signal Resultattavlan ska kunna visa resultat, matchtid och period. Signal ska ljuda automatiskt vid periodslut. Vid matcher för 11-åringar och yngre ska resultat inte redovisas fortlöpande på resultattavlan utan endast tid och period ska visas. 2.7 Bokning av Matchtider Matchstart för match lördag eller söndag är mellan kl 08: Vid vardagsmatch är det kl som gäller för matchstart. Om föreningarna är överens kan match spelas utanför ovanstående tidsramar. Seriedirektiv lokala uppländska serier Sida 1 Säsongen 14/15

19 3. INNAN MATCH 3.1 Matchprotokoll Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll finns till matchstart. ibis:s matchprotokoll ska användas från 12 års ålder. För 11 åringar och yngre används Upplands Innebandyförbunds förenklade matchprotokoll. Det är ej tillåtet att endast använda sig av digitalt protokoll vid match, fysiskt protokoll ska också finnas utskrivet. 3.2 Uppvärmning Tid för uppvärmning på matcharenan ska vara minimum fem (5) minuter före matchstart. Detta gäller även vid försening i hallen. 3.3 Sekretariat och avbytarbås Sekretariat, utvisningsbås och avbytarbås ska vara placerade efter en långsida vid mittlinjen. Sekretariat och utvisningsbås ska om möjligt placeras på motsatt långsida gentemot avbytarbås. 3.4 Speaker - Intro Speaker ska hälsa publik, spelare och domare välkomna samt informera om båda lagens laguppställningar före matchstart. 3.5 Åldersdispens Åldersdispenser ska sökas på angivet webbformulär hos administrerande förbund senast sju (7) dagar innan aktuell match. Varje dispensansökan kostar 300 kr och gäller per säsong och tillfälle. Man får söka fritt antal dispenser per lag men endast använda sig en överårig spelare per match om inte intyg från Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté kan visas upp. Dispens för spelare kan vara max ett (1) år äldre än aktuell klass. Godkända dispenser kommer att faktureras efter handläggning av ärendet. 3.6 Matchändring Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida. Matchändring som anmäls senast sju (7) dagar före aktuell match är kostnadsfri såvida lagen är överens samt att nytt matchdatum/tid finnas. Matchändring 3-6 dagar innan ordinarie matchdatum kostar 500 kr i matchändringsavgift samt halva domararvodet. Matchändring 0-2 dagar innan ordinarie matchdatum kan match ej flyttas utan då tilldöms de icke flyttande laget WO eller så ska matchen spelas. WO-avgift är olika i olika serier. Se tävlingsavgifter längre ner i detta dokument. Utöver WO-avgiften tillkommer för det lag som lämnat WO styrkta kostnader för domare och icke felande lag. Förening som lämnar två (2) stycken WO under säsongen utesluts ur serien. 3.7 Ledarlicens I alla matcher för spelare med B-licens (15 år och yngre) ska minst en ledare i varje lag ha genomgått SIU:s grundutbildning och inneha en godkänd ledarlicens (utfärdad av sitt distriktsförbund). Ledarlicensen ska visas upp för domaren innan matchstart. Kan inte ledarlicens Seriedirektiv lokala uppländska serier Sida 2 Säsongen 14/15

20 uppvisas för domaren före eller under matchen ska matchen genomföras och domaren ska rapportera felande ledare/förening till administrerande förbund. Tävlingsavgifter kan utdömas. Se tävlingsavgifter sist i detta dokument. 3.8 Matchtider Serie: Admin Speltid Effektiv Sudden Straffar Paus Arvode D2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej D3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej D4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Damer första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Damer semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Damer UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej H2 - GUDH UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej H3 UIBF 3 x 20 Ja Nej Nej H4 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H5 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej H6 och H7 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej DM Herrar första omgångarna UIBF 3 x 20 Sista 10 Ja (10 min) Ja DM Herrar semifinal och final UIBF 3 x 20 Ja Ja (10 min) Ja Sunday League Herrar UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F15 Region UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej F15/16, F14/15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F13/14, F12/13 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F11/12, F10/11, F9/10 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej F8/9 POOL, F7/8 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej HJ19 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 UIBF 3 x 20 Sista 3 Nej Nej HJ17 Regional UIBF 3 x 15 Ja Ja (5 min) Nej P15 Regional UIBF 3 x 20 Ja Ja (5 min) Nej P15 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P14, P13 och P12 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P11, P10, P9, P8 UIBF 3 x 15 Sista 3 Nej Nej P9 POOL, P8 POOL, P7 POOL UIBF 2 x 15 Sista 3 Nej Nej Seriedirektiv lokala uppländska serier Sida 3 Säsongen 14/15

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016

REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 REGLER OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER SÄSONGEN HT 2015 - VT 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Tanken med spelet i Svenska Innebandy Ligan sid 4 2. Speciella regler i SIL sid 4 Målvakt / utespelare får; sid 4 Spelfakta

Läs mer

Spelregler. för bandy

Spelregler. för bandy Spelregler för bandy Spelregler för bandy 1 Spelregler för bandy, upplaga 7, reviderad av RDK och tryckt aug 2013 Sv. Bandyförbundet, Box 78, 641 21 Katrineholm E-post: info@svenskbandy.se www.svenskbandy.se

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning

Tävlingsregler för Svensk Kickboxning SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET Tävlingsregler för Svensk Kickboxning INLEDNING REGEL 1, RINGEN 4 REGEL 2, SKYDD & UTRUSTNING 4 REGEL 3, KLÄDSEL 5 REGEL 4, RINGUTRUSTNING 5 REGEL 5, LÄKARUNDERSÖKNING OCH

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Member of the International Ice Hockey Federation Stockholm den 7 augusti 2014 SAMMANFATTNING AV REGELNYHETER 2014/2018 Svenska Ishockeyförbundet har beslutat om en rad förändringar i spelreglerna för ishockey till säsongen 2014. Förändringarna införs

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer