HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar"

Transkript

1 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser. Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Anmälan till samtliga aktiviteter (så som kurser, läger, träffar), seriespel och distriktsmästerskap är bindande. Förening som inte betalt skulder och avgifter äger inte rätt att deltaga i distriktets verksamhet. Samtliga avgifter fastställs av Hallands Innebandyförbunds styrelse. Samtliga föreningar skall närvara vid de obligatoriska föreningsträffar som arrangeras av Hallands Innebandyförbund, vid frånvaro åläggs föreningen en administrativ merkostnad enligt gällande tariffer. Senior- och juniorserier Om lag drar sig ur seriespel i senior- eller juniorserier innan den 1 september kommer ingen anmälningsavgift att återbetalas. Om lag drar sig ur seriespel/utesluts i senior- eller juniorserier den 1 september eller senare åläggs föreningen en utdragningsavgift på kr per lag fram till seriespelet startar, därefter gällande tariffer. Ungdomsserier Om lag drar sig ur seriespel i ungdomsserier innan den 31 juli kommer anmälningsavgiften i berörd klass att återbetalas. Om lag drar sig ur seriespel i ungdomsserier mellan den 1 augusti och den 31 augusti kommer ingen anmälningsavgift att återbetalas. Om lag drar sig ur seriespel/utesluts i ungdomsserier den 1 september eller senare åläggs föreningen en utdragningsavgift på kr per lag. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar Seriesammansättningen fastställs av Tävlingskommittén. Serieindelning ska, om möjligt, bygga på geografiska förutsättningar. Vid få lag anmälda äger Tävlingskommittén rätten att slå ihop serier. Vid

2 för få anmälda lag kan deltagande lag få mötas tre (3) eller fyra (4) gånger, så att antalet spelomgångar, i största möjliga mån, blir minst 18. Förutsättningar för de olika serierna i distriktet finns i seriedirektiv, se bilaga. Reservlag i seriespel Om förening har flera seniorlag i seriespel benämns dessa lag 1, 2 och 3 efter lagens placering i seriestrukturen. Lag som benämns 1, 2 och 3 får under inga omständigheter byta plats i seriestrukturen. En förening får inte ha mer än ett lag i samma representationsserie (förutsatt att det finns flera divisioner), undantaget lägsta divisionen. I lägsta divisionen får även spelare gå fritt mellan lagen. Kombinerade lag och reservlag kan ej flyttas upp till förbundsserier. Utvecklingsserier I utvecklingsserier har förening möjlighet att deltaga med kombinerat lag och blandad åldersstruktur, mer information finns i seriedirektiv för seniorserier. Spelordning Spelordningen fastställs av Tävlingskommittén och meddelas föreningarna. Det åligger föreningen att efter spelordningen fastställts lägga sina matchtider i datasystemet enligt utsända direktiv. Rak spelordning används i seriespel med hemma- och bortamöte. Serier med 7 lag eller färre har trippelmöten. Upp- och nedflyttningar för innevarande säsong, fastställda av Tävlingskommittén, presenteras som särskilda direktiv på hemsidan. Av distriktsförbundet fastställd, och på hemsidan publicerad, spelordning gäller som kallelse till match från distriktsförbundet. Särskild matchkallelse kan ske. För varje serie finns en fastställd serieperiod från datum för första match i serien till datum för den sista matchen i serien (1 oktober 31 mars om inget annat anges). Alla seriens matcher skall spelas inom denna period. Enstaka matcher kan placeras utanför en serieomgång. Kvalspel Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval. Eventuellt kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler, med ett hemma och ett borta möte. Mål i båda möten har samma värde. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen skall 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt regelhandboken. Seriespel i närliggande distrikt Att deltaga i seriespel i närliggande distrikt kan tillåtas i junior och ungdomsserier (röd nivå) om synnerliga skäl föreligger och om föreningen har samma lag i hemma distriktet. Förening som önskar deltaga i seriespel i annat distrikt skall inkomma med skriftlig ansökan till Tävlingskommittén. Efter beslut kontaktar Tävlingskommittén det distrikt förfrågan gäller och den ansökande föreningen och meddelar beslut. Förening som deltager i annat distriktsförbunds seriespel betalar anmälningsavgift till Hallands Innebandyförbund. Domartariffer enligt Hallands Innebandyförbunds reglemente gäller. Övrigt Seriesegraren erhåller pokal/platta i samtliga serier. I ungdomsserier erhåller segraren, tvåan och trean 20 plaketter vardera. Förening ansvarar för administration av sina föreningsuppgifter, kontaktuppgifter, ledare, dräktfärger mm i ibis. Senast den 15 september skall uppdatering av uppgifterna vara gjorda i ibis. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad. Förening skall själva lägga sina matchtider i ibis innan fastställd datum. Förening som inte fullgör detta kan åläggas en administrativ merkostnad. Samtliga spelare som ingår i ungdomslag skall registreras i ibis. I samtliga serier skall laguppställningen vara inlagd i ibis senast 24 timmar innan matchstart. 2

3 12 d) Distriktsmästerskap (DM) Distriktsförbundet arrangerar årligen distriktsmästerskap. Distriktsmästerskapet arrangeras i turneringsform, med en gemensam finaldag för samtliga klasser. Spelplatser och spelordning fastställs av distriktsstyrelsen, efter förslag av Tävlingskommittén. I ungdomsklasserna äger förening rätt att deltaga med valfritt antal lag. Spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass. Inga dispenser tillåts i DM. Segraren och tvåan erhåller pokal/plakett och 20 plaketter vardera. Speltiden är, om inget annats anges i inbjudan, 2x15 minuter. Vid oavgjort i finalspel tillämpas 5 minuter sudden death. Är matchen där efter inte avgjord tillämpas straffslag enligt regelhandboken. 16 a) Åldersdispensregler Målvakten får vara ett år äldre än serien han/hon deltager i, utan att ansöka om dispens. Gällande dispens för överårig målvakt innebär att överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen. Lag som har blandad ålderstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens, och en *. 16 c) Könsdispens Flick- och damspelare kan söka dispens för spel i pojk- och herrserier. Flickor, med b-licens, äger fritt rätt att deltaga i pojklag i samma åldersklass inom sin förening. Spelare får vara två år äldre än den rekommenderade åldern på klassen. 18 a) Indelning, godkännande, legitimation och prioritering av domare Domare godkänns och legitimeras av Hallands Innebandyförbunds Domarkommitté (DK), enligt dokumentet Domare i Halland. Domare legitimeras genom godkänd utbildning för ett år i taget. Godkända och legitimerade domare finns under aktuell förteckning/klassificering på Hallands Innebandyförbunds hemsida. 18 b) Tillsättning av domare I alla av Hallands Innebandyförbunds administrerade matcher, cup- och seriespel, tillämpas tvådomarsystem med utbildade och godkända domare. Vid matcher på blå nivå, administrerade av Hallands Innebandyförbund, räcker det med en utbildad och godkänd domare. Förening har möjlighet att söka om dispens hos Domarkommittén när det gäller domare för blå nivå. Denna dispens kan beviljas domare med lång domarerfarenhet, som inte genomgått utbildning under aktuell säsong. Hallands Innebandyförbund tillsätter domare till samtliga senior- och juniormatcher i distriktet. På röd nivå tillsätter Hallands Innebandyförbund domare till Pojkar Röd A-E. Övriga matcher på röd nivå tillsätts av föreningen. Domare som tillsätts av föreningen måste vara minst två år äldre än de spelare de dömer. Varje match (gäller ej blå och grön nivå) skall dömas av två (2) domare. Om tillsatt domare ej infinner sig till match, kan match spelas med en utbildad och godkänd domare, om båda lagen och domaren 3

4 skriftligt godkänner detta på matchprotokollet. Ordinarie arvode till ensam domare gäller. Domare som skall döma match skall vara på plats 30 minuter innan matchstart. Är detta inte möjligt skall domare anmäla sen ankomst till arrangerande förening eller domarjouren. 18 c) Utrustning för domare Hallands Innebandyförbunds domare skall använda av Domarkommittén anvisad utrustning. Domarutrustningen består av domartröja, domarshorts och svarta strumpor av idrottsmodell. I domarnas utrustning skall regelbok, tävlingsbestämmelser, lokala förutsättningar, visselpipa, tidtagarur, rött kort, mätutrustning och övrig utrustning enligt Domarkommitténs rekommendationer finnas. Domare får inte bära reklam på någon utrustning utan särskilt godkännande från Hallands Innebandyförbund. Domare får ej heller bära pannband, keps eller annan huvudbonad. 18 d) Matchprotokoll Hallands Innebandyförbunds matchprotokoll skall användas vid samtliga matcher, även tränings- och vänskapsmatcher. Dessa protokoll skapas och skrivs ut från ibis. Varje lag, från röd nivå och uppåt, skall koppla sina spelare till laget inför varje match och ta ut spelarna till match via sidan Matchuppställning i ibis. Matchprotokollet som skrivs ut från IBIS skall godkännas av respektive ansvarig ledare och därefter användas för händelserapportering av hemmalaget. Före match Domarna ska före match kontrollera att laguppställningar är korrekt ifyllda samt bekräftade med respektive lagledares underskrift. Protokollet får innehålla maximalt 20 spelare och 5 ledare och skall vara undertecknat av respektive lagledare, samt att lagkapten och målvakt/er är markerad. Division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats skall vara korrekt ifyllt innan matchstart. Nummer på ledarkort (röd, blå och grön nivå) skall vara noterat på matchprotokollet. Domare skall kontrollera eventuella dispenser, samt gällande åldersstruktur i ungdomsserierna och för de deltagande lagen. Misstänker domare felaktigheter skall detta noteras på protokollet. Under match Domare ska under match tala om för sekretariatet vilka händelser som ska noteras på matchprotokollet samt försäkra sig med hjälp av protokollföraren om att aktuell spelare finns noterad på matchprotokollet. Spelarstatistik behöver inte räknas ihop på matchprotokollet i någon serie. Alla representationsserier och utvecklingsserier skall liverapporteras i ibis. I ungdomsserier är det upp till varje enskild förening om de önskar föra in statistiken i ibis. Det åligger domare att kontrollera så att samtliga seniormatcher liverapporteras i ibis. Om föreningen inte liverapporterar, skall domaren notera detta på protokollet som anmärkningsvärda förhållanden. Efter match Domare ska efter match invänta att sekretariatet har fyllt i alla uppgifter. Därefter kontrollera att noteringarna för samtliga händelserna under matchen och att protokollet är korrekt ifyllt, samt att protokollföraren har signerat protokollet. Därefter ska domarna signera protokollet samt texta namnförtydligande. Domare ska efter matchen dokumentera eventuella anmärkningsvärda förhållanden, matchstraff eller liknande. Matchprotokoll och eventuella övriga rapporter skall insändas till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, Varberg. Protokollet skall vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast tre dagar efter genomförd match. 4

5 Vid spel på blå och grön nivå används protokoll framtagna av Hallands Innebandyförbund. Dessa protokoll skall, av arrangerande förening, skickas in till Hallands Innebandyförbund, Härdgatan 23, Varberg. Dessa protokoll skall vara Hallands Innebandyförbund tillhanda senast fem dagar efter genomförda matcher. Domare är skyldig att rapportera/anmäla alla händelser som bryter mot Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och Hallands Innebandyförbunds Lokala förutsättningar. Matchstraff, rapport och anmärkningsvärda förhållanden skall i brådskande fall anmälas omgående till jourtelefonen, eller första vardagen efter spelad match till Hallands Innebandyförbunds kansli, e) Utbetalning av domararvoden Hemmalaget ska utbetala domararvode, reseersättning och eventuell restidsersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen, via swish eller via bankkonto enligt nedan gällande regler. Nedan möjlighet till betalning via bankkonto gäller samtliga föreningar som tillhör Hallands Innebandyförbund. Regelverk för betalning via bankkonto: Förening ansöker på fastställd blankett om att domares ersättning ska få utbetalas ut på bankkonto. Hallands Innebandyförbund behandlar ansökan och godkänner/publicerar de föreningar på hemsidan som har rätt till betalning via bankkonto. Hela arvodet och övrig ersättning ska betalas vid samma tillfälle. Senast tio (10) dagar efter match (matchdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om den dagen infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag. (T.ex. måndag är matchdag, tisdag är dag 1, onsdag är dag 2 osv. Om dag 10 är en helgdag, skall beloppet vara insatt på kontot under måndagen). Vid betalning via bankkonto ska ENDAST matchnumret vara referens-/meddelandenummer. Om utbetalning ej sker ska detta rapporteras av domaren till förbundet. Förening åläggas att betala fastställd administrativ kostnad, samt kan förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto. Betalning vid inställd match, alternativ 1 Om match ställs in innan domare är på väg till match utgår ingen ersättning. Betalning vid inställd match, alternativ 2 Om match ställs in när domare är på väg till match eller på plats för match utgår ersättning för resa och arvode enligt gällande tariffer. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. Hallands Innebandyförbund debiterar sedan förening som förorsakat den inställda matchen. Betalning vid inställd match, alternativ 3 Om lag lämnar WO till match utgår ersättning med halvt arvode. Lämnas WO samma dag som matchen skulle spelats ersätts domarna med helt arvode. Ersättning utbetalas av Hallands Innebandyförbund efter att kvitto inkommit till förbundet. 18 f) Reseersättning Domare skall välja det billigaste resealternativet och samåkning skall ske om det är möjligt. Om domare inte har några kostnader för att ta sig till match utgår ingen reseersättning. 5

6 Då domare har två eller flera matcher efter varandra skall detta räknas som ett uppdrag. Om en domare dömer dubbelmatcher med två olika hemmaföreningar skall antal mil och eventuell restid fördelas mellan föreningarna. Maximal sträcka som kan ersättas; Domares hemadress, via eventuell upphämtning av kollega på hemadress, till hallens adress (den väg som är mest tidseffektiv gäller vid beräkningen). Enskild match som spelas inom 4 mil enkel resa från domarens bostad kan aldrig berättigas till restidsersättning. Dömer domare flera matcher i anslutning till varandra skall resa och restidsersättning delas lika mellan hemmalagen. 20 a) Tillsättning av funktionärer Med funktionär avses domare, ledare och/eller annan person som utför uppdrag i samband med match samt de angivna funktionerna nedan. Hemmalaget tillsätter och ansvarar för att funktionärer finnes. Vid senior- och juniormatcher administrerade av Hallands Innebandyförbund skall sekretariatet bestå av minst två personer. Speciella regler framgår I seriedirektiven. På funktionärers kläder får inte andra symboler, bilder, texter eller dylikt, än egna föreningens klubbmärke förekomma, samt eventuella sponsorer. Följande matchfunktionärer skall finnas i sekretariatet: Protokollförare/iBIS ansvarig Matchtidtagare Sekretariatet är en neutral part i tävlingen och ska bistå domarna, innan, under och efter matchen. Sekretariatet ska i god tid före matchen kontrollera att målburar och dess nät är hela och funktionsdugliga, samt sargens kondition. Sekretariatet ska finnas på plats minst 20 minuter före utsatt matchstart. Kan inte arrangerande förening ställa upp med fungerande sekretariat, skall arrangerande förening rapporteras av domarna under "anmärkningsvärda förhållanden" på matchprotokollet. Händelsen rapporteras till Tävlingskommittén som beslutar om eventuell sanktion. Gästande lag ska dessutom beredas möjlighet att placera en observatör på plats i sekretariatet. Detta måste göras innan match om så önskas av gästande lag. Domare ska informera sekretariatet hur samarbetet ska fungera. Domare har rätt att byta ut funktionärer om de, enligt domaren, inte fullgör sina uppgifter på ett sakligt, neutralt och noggrant sätt. Uppstår brister i genomförandet av ovanstående uppgifter skall dessa rapporteras av domare och administrativa merkostnader kan komma att utdömas. Domare har även rätt att ställa in/bryta match om uppgifterna inte genomförs på ett tillfredställande sätt och WO kan komma att utdömas. 21 c) Matchstart Om hemma- eller bortalag ej har kommit till matchens starttid och/eller inte har tillräckligt antal spelare ska matchen ställas in och administrerande myndighet informeras. Innan beslut tas om att ställa in matchen ska minst 20 minuter ha förflutit. Det är endast domarna som kan fatta beslut om att ställa in matchen. Om lag hinner infinna sig till match inom denna tid och fyllt i matchprotokollet samt har tillräckligt med spelklara spelare på planen ska matchen spelas. 6

7 Domarna ska omedelbart efter matchen rapportera händelsen till administrerande myndighet. 22 a) Matchändring i distriktstävlingar Efter spelprogram fastställts av Tävlingskommittén åligger det föreningar att ansöka om matchändring. Bekräftelse på matchändring skickas inte till berörda föreningar/lag, utan publiceras på Hallands Innebandyförbunds hemsida. Det åligger alltid både hemma- och bortalag att kontrollera så att matchflytten genomförts på ett korrekt sätt. Tävlingskommittén äger rätt att ändra matchdag, tid och spelplan om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej råder. Det är alltid hemmalaget som står för eventuella hallkostnader i samband med matchflyttningar. a. Flytt av match där Hallands Innebandyförbund tillsätter domare Flytt av tävlingsmatch får endast göras av berörda föreningar i samråd med Hallands Innebandyförbund. Ansökan om matchflyttning sker via hemsidan och skall återföljas av fastställd matchflyttningsavgift, som återbetalas om ansökan avslås. Ansökan måste vara kansliet tillhanda senast en (1) arbetsdag innan fastställt matchdatum för att ansökan skall behandlas (vid helg, senast på fredagen). Vid matchflytt måste båda de inblandade lagen vara överens och giltiga skäl skall föreligga, samt att ett nytt speldatum och ny speltid skall inkomma i samband med ansökan. Lag som flyttar match utan samråd med Hallands Innebandyförbund åläggs en fastställd administrativ merkostnad (gäller båda de inblandade lagen). b. Flytt av match där förening själv tillsätter domare Match, där föreningen själv tillsätter domare, får flyttas fram till (3) timmar innan matchstart om föreningarna är överens. Vid denna typ av matchflytt skall en ny speltid inkomma till Hallands Innebandyförbund senast 1 vecka efter matchens ordinarie speldatum. Matchen måste dock spelas senast en vecka innan den aktuella serien sista omgång. Kan föreningarna inte komma överens beslutar Tävlingskommittén när matchen skall spelas. Flyttavgift utgår enligt gällande tariffer. c. Flytt av match som berörs av SM/Distriktslagsverksamhet Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM. d. Inställd match vid otjänlig väderlek Om något lag anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) skall kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbunds domarjourtelefon. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen. Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli. Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till kansliet. Matchen skall, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka. 7

8 Anmälnings- och Tävlingsavgifter Administrativ avgift Administrativ avgift ny förening Administrativ lagavgift per deltagande lag 1-7 lag Administrativ lagavgift 8 lag eller fler kr kr 500 kr kr Serie Damsenior Div 2 Damutveckling Flickor Röd Nivå (1999 eller senare) Flickor Blå Nivå (2004 eller senare) Flickor Grön Nivå (2007 eller senare) Herrsenior Div 2 Herrsenior Div 3 Herrsenior Div 4 Herrutveckling Herrutveckling, Pojkar Röd Nivå (1999 eller senare) Pojkar Blå Nivå (2004 eller senare) Pojkar Grön Nivå (2007 eller senare) Anmälningsavgift kr kr kr kr 600 kr kr kr kr kr kr kr kr 600 kr 8

9 Tävlingsavgifter Urdragning/uteslutning i seriespel för juniorer och seniorer, från och med den 1 september fram till seriestart Urdragning/uteslutning i seriespel för ungdomslag, från och med den 1 september fram till seriestart Urdragningsavgift/Uteslutningsavgift seniorserie (Div 2 och Div 3), efter seriestart Urdragningsavgift/Uteslutningsavgift övriga senior- och utvecklingsserier efter seriestart Urdragningsavgift/Uteslutningsavgift ungdomsserier efter seriestart Urdragningsavgift DM WO avgift seriespel senior och junior (per match) WO avgift seriespel ungdom, röd nivå och yngre (per match) Ej deltagande vid Sammandrag på blå eller grön nivå Protestavgift (per match) Matchflyttning efter 15 september Matchflyttning - senior och junior 5 arbetsdagar eller senare Matchflyttning - senior och junior 1 arbetsdag eller senare Matchflyttning - ungdom 5 arbetsdagar eller senare Matchflyttning - ungdom 1 arbetsdag eller senare Flyttning av match utan samråd med Hallands Innebandyförbund (per förening) Försummad resultatrapport (per missat resultat) Ej inlagd laguppställning i IBIS Ej liverapporterad match Misskötsel av domarutbetalning 4000 kr 2000 kr kr kr kr kr kr + eventuella merkostnader kr + eventuella merkostnader 500 kr/tillfälle kr 100 kr kr kr 500 kr kr kr 500 kr 200 kr kr kr Ej inlagda uppgifter i ibis kr + per lag 500 kr Saknat Ledarkort per tillfälle För sen inbetalning av faktura Domare som inte fullgör uppdrag (protokoll och rapporter) Ej närvarande vid obligatoriskt möte som förbundet kallat till 500 kr 500 kr 500 kr/tillfälle 1000 kr 9

10 Domararvoden Serie Damsenior Division 2 Damutveckling Flickor Röd Nivå (99 eller senare) Flickor Blå Nivå (04 eller senare) Flickor Grön Nivå (07 eller senare) Herrsenior Division 2 Herrsenior Division 3 Herrsenior Division 4 Herrutveckling Herrutveckling Pojkar Röd Nivå (99 eller senare) Pojkar Blå Nivå (04 eller senare) Pojkar Grön Nivå (07 eller senare) Distriktslagsmatch Domartariff 620 kr/domare 450 kr/domare 365 kr/domare* 160 kr/domare* 50 kr/domare* 700 kr/domare 575 kr/domare 500 kr/domare 450 kr/domare 450 kr/domare 365 kr/domare* 160 kr/domare* 50 kr/domare* 300 kr/domare *Dessa arvoden gäller om föreningen anlitar domare utifrån eller om matcher tillsätts av Hallands Innebandyförbund. Vid domartillsättning inom föreningen är det föreningen själv som beslutar om arvode. Träningsmatcher Arvodet för träningsmatcher är 75 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. Arvodet för träningsmatcher där ett av lagen är förbundsserielag är arvodet 50 % av ordinarie arvode för lag med högst divisionstillhörighet. Reseersättning Domarnas reseersättning är 26,50 kronor/mil. Restidsersättning 5-8 timmar, 100 kronor 8-24 timmar, 200 kronor 10

11 SERIEDIREKTIV SENIOR Speltid Lagen skall ha tillgång till 20 minuter uppvärmning på plan, hemmalaget skall bistå med minst 20 bollar för uppvärmningsbruk. I damsenior matcher och herrsenior matcher skall lagen ha rätt till tio (10) minuters paus. Om tidsbrist råder har lagen har rätt till minst fem (5) minuters paus, domarna avgör om pausen behöver kortas ner. Serie Speltid Anmärkning Övrigt Damer Div 2 3 x 20 minuter Effektiv speltid 5 min sudden vid oavgjort Damutveckling 3 x 20 minuter Rullande speltid 3 sista min effektiv speltid Herrar Div 2 3 x 20 minuter Effektiv speltid 5 min sudden vid oavgjort Herrar Div 3 3 x 20 minuter Effektiv speltid 5 min sudden vid oavgjort Herrar Div 4 3 x 20 minuter Effektiv speltid Herrutveckling 3 x 20 minuter Rullande speltid 3 sista min effektiv speltid Herrutveckling x 20 minuter Rullande speltid 3 sista min effektiv speltid I samtliga seniorserier skall alla matcher som ingår i seriens sista spelomgång spelas på samma dag och starta på gemensamt klockslag. Undantag kan endast göras om matchen inte är av större betydelse. I sådant fall kan match få spelas tidigare än utsatt sista omgång. Vid oavgjort resultat efter sudden death erhåller lagen 1 poäng vardera. Vid vinst i sudden death erhålls ytterligare en bonuspoäng dvs. lag som segrar i sudden death erhåller 2 poäng och förlorande lag 1 poäng. Matchstartstider Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem skall, i största möjligaste mån, startas; Måndag Fredag Lördag och Söndag A-lagsspelare i B-lag/C-lag/Utvecklingslag Maximalt tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, från senaste representationslagsmatch får deltaga i reservlaget. Om föreningen har två reservlag (B-lag, C-lag, Utvecklingslag), så får max tre (3) utespelare, samt en (1) målvakt, sammanlagt från representationslag och/eller B-lag deltaga i C-laget/ Utvecklingslaget. Om målvakt från senast påbörjade representationslags match ska spela ute i nästa B-/C-lagsmatch eller Utvecklingslaget räknas denne som en av de tre (3) tillåtna utespelarna. I Utvecklingsserier är alla åldrar välkomna att spela. Mixade lag spelar i Herrutveckling. Föreningar som har två eller fler lag placerade i lägsta distriktsserien, Herrar div 4, får fritt flytta spelare mellan lagen. Förening som har mer än ett lag i serierna Damutveckling och Herrutveckling får fritt flytta spelare mellan lagen. 11

12 B-licenser i seniorserier I seriespel (div 2, div 3 och div 4) tillåts maximalt två spelare med b-licens (födda 2000 eller senare) att deltaga under innevarande säsong. Upp och nedflyttningar/vakanser Upp och nedflyttningar för innevarande säsong presenteras på Förening har rätt att anmäla flera lag i divisionssystemet för damer och herrar. Förening får bara ha ett lag per division (undantaget lägsta divisionen). Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att fylla ut vakanser direkt eller via kval. Ett kvalspel avgörs med förenklade Europacupregler med ett hemma och ett borta möte. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt. Skulle det vara oavgjort totalt i poäng och antal mål efter andra matchen skall 10 minuter sudden death spelas. Därefter straffar enligt Regelhandboken. Matchprotokoll Samtliga lag skall senast 24 timmar innan matchstart lägga in sin laguppställning i ibis. Sekretariatet skall i god tid före matchstart lämna ut matchprotokoll för kontroll och komplettering av lagledare. Detta för att kontrollera att laguppställning i IBIS är korrekt. Protokollförare ska kontrollera att protokollet/ibis innehåller maximalt 20 spelare och 5 ledare och har undertecknats av respektive lagledare, samt att lagkaptenen och målvakt/er är markerad. Sekretariat ska före match fylla i uppgifter såsom; division, serienamn, datum, matchnummer, hemma-, bortalag, spelplats. Under matchen ska protokoll och liverapportering i IBIS föras över mål, straffslag, timeout och utvisningar, period och tid när situationen inträffat, samt målskytt, passningsläggare till mål, utvisad spelares eller ledares nr och utvisningskoder. Protokollföraren ska endast notera uppgifter om målskytt, passningsläggare, utvisad spelare eller ledare, utvisningstid och orsak, meddelad från domaren. Ledare ska noteras som L1 till L5 om dessa blir utvisade. Protokollföraren ska omedelbart efter denne har fått spelarens/spelarnas nummer, kontrollera att dessa finns noterade på matchprotokollet och ge klartecken till domarna. Sekretariat ska efter match fylla i matchresultat, spelarstatistik, total publik, protokollförares telefon på dagtid, protokollförarens underskrift samt namnförtydligande på protokollet som en bekräftelse på dess riktighet Rapportering av matchresultat Samtliga matcher i damsenior och herrsenior serier (även utvecklingsserier) skall liverapporteras (händelserapportering) i ibis. Särskilda direktiv för detta gäller. Förening som missköter liverapportering åläggs fastställd administrativ merkostnad. Matchresultat rapporteras direkt i ibis eller via telefon,

13 SERIEDIREKTIV RÖD NIVÅ Ålder på spelare som spelar på röd nivå är år. Dispens röd nivå Flick Grupp A Födda 1999 eller yngre Generell dispens för två (2) överåriga, födda Flick Grupp B Födda 2000 eller yngre Generell dispens för två (2) spelare födda Flick Grupp C Födda 2001 eller yngre Generell dispens för två (2) spelare födda Flick Grupp D Födda 2002/2003 eller yngre Pojk Grupp A/B Födda 1999 eller yngre Generell dispens för två (2) överåriga, födda Pojk Grupp C/D Födda 2000 eller yngre Inga generella dispenser för utespelare tillåts. Vid enskild match ansöks om dispens senast tre dagar innan aktuellt matchdatum. Pojk Grupp E Födda 2001 eller yngre Generell dispens för två (2) spelare födda Pojk Grupp F/G Födda 2002 eller yngre Pojk Grupp H/I Födda 2003 eller yngre Samtliga lag markerade med * i serien undantas de dispensregler som gäller och har fått speciella förutsättningar för sitt lag i serien. Målvakten har generell dispens att vara ett år äldre än vad serien avser, utan att räknas in i de generella dispenserna.

14 Matchförutsättningar Match spelas med 5 utespelare och målvakt. Planstorlek 20 meter x 40 meter (lägsta nivån på mått 18 meter x 36 meter). Ordinarie målbur skall användas. Speltid Matchtiden är 3 x 15 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid. Röd A spelar 3 x 20 minuter (rullande speltid), med de tre sista minuterna som effektiv speltid. Periodvila är alltid 5 minuter. Uppvärmningstid på plan är minst 10 minuter. Samtliga matcher i Hallands Innebandyförbunds seriesystem skall, i största möjligaste mån, startas inom tiderna; Måndag Fredag Lördag och Söndag Spelare Samtliga spelare som deltager i seriespel skall vara kopplade till det lag de representerar i ibis. Senast 24 timmar innan match skall både hemmalag och bortalag ha lagt in sin laguppställning i ibis. Skulle spelare saknas på matchprotokollet när match startas/spelas utvisas spelaren i två (2) minuter. Spelare får fritt flytta mellan olika lag i föreningen i samma serie. När det gäller flytt av spelare i olika serier får spelare endast flyttas ett steg nedåt på pojksidan och två steg nedåt på flicksidan. T.ex. har en P 00 spelat match i Röd A, får denne spelare enbart spela i Röd A och Röd B efter det. Uppåt finns inga restriktioner, yngre spelare har rätt att prova på spel i äldre serier och sedan gå tillbaka till ursprungslaget. På flicksidan får spelaren gå ner två steg, från A C och från B D förutsatt att ålder tillåter. Tjejer får fritt deltaga i pojklagsmatcher och vara max två år äldre än rekommenderad ålder på serien. Det är tillåtet för lag, 16 år och yngre, att spelare som markerats som målvakt, även får delta som utespelare med klubba i samma match. Detta gäller inte de målvakter som är överåriga. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten skall markeras i matchprotokollet. Ledare Vid samtliga matcher på röd nivå skall Ledare 1 på matchprotokollet inneha ett gällande ledarkort. Nummer på ledarkort skall noteras på matchprotokollet. Ledarna skall innan match, vid begäran, uppvisa sitt ledarkort för sekretariatet eller domare. Ledare som missköter sig kan få ledarkortet indraget. Tävlingskommittén tar beslut om hur länge eventuell indragning skall pågå efter inkommen rapport. En förening som fått ett eller flera ledarkort indragna kan kallas till särskild utbildning genomförd av Hallands Innebandyförbund. 14

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar HALLANDS INNEBANDYFÖRBUND Lokala förutsättningar Gäller från 1 juli 2015 Kapitel och paragraf indelningen nedan, åsyftar lokala tillägg eller avvikelser till motsvarande paragrafer i Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, regelhandbok och övriga

Läs mer

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009

HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 HALLANDS INNEBANDYFÖRBUNDS TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Gäller från 1 juli 2009 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, Tävlingsföreskrifter, Tävlingshandbok, Tävlingsregler

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010

VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 6:e utgåvan. Gäller från 1 juli 2010 VÄSTERGÖTLANDS IBF - SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 6:e utgåvan Gäller från 1 juli 2010 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se

Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Information serieträff ungdom 11-16 år! Växjö 7 Juni -2015 Smålands Innebandyförbund www.smibf.se Agenda! Aktuellt just nu! - Skyddsglasögon - B-licenserade spelare i seniorlag - Spel med dubbla licenser

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 5:e utgåvan, gäller från 1 juli 2006. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar Skånes Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av SKIBFs styrelse. För att anmälan till Skånes IBFs

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Jan-Arne Bäckström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Postadress: Box 890, 851 24 Sundsvall * Besöksadress: Idrottens Hus, Gärde, Sundsvall Tel: 060-56 61 22 * Fax: 060-56 63 70 * Pg: 12 88 99-2 * Bg: 5434-2811 * Org.nr 88 96 01 1312 E-mail: vnibf@vnidrott.rf.se

Läs mer

Seriedirektiv Ungdom

Seriedirektiv Ungdom 1 Seriedirektiv Ungdom Bilaga 2 Pojk- & Flickserierna Poolspel Säsongen 2013-2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1. Tolkningsordning 3 1.2. Deltagande konferenser/träffar 3 1.3. Revisorer 3 1.4.

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2014-15 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2014-2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info. Domarklassificering. Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon Manual Kommunserien Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande (Senast uppdaterad 2014-10-04) Information från VIBF till ungdomslagen i distriktet Med denna manual hoppas vi på Västerbottens

Läs mer

Manual Kommunserien 2011-12

Manual Kommunserien 2011-12 Manual Kommunserien 2011-12 Information från VIBF till innebandylagen i distriktet Innebandysäsongen 2011-12 är på väg att starta upp för de flesta ungdomslag. På Västerbottens Innebandyförbund har vi

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under DOMAR PM 2011-2012 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2011-2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. KALLELSE AV MOTSTÅNDARE Det av DGHF fastställda spelprogrammet gäller

Läs mer

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Version 2014-10-13 D Tävlingsbestämmelser gällande säsongen 2014/2015. Allmänt Dessa Tävlingsbestämmelser äger, tillsammans med för

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014.

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. DOMAR PM 2013-14 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2015-2016 Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 4 Funktionärer och DAIF... 5 Övergångar/föreningsbyten...

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan

Läs mer

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec).

Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). Matcharvoden för spelåret 2015 (1 januari-31dec). För Futsal och Hallvärmländskan gäller ersättningen från och med 1/4 2014 till och med 31/3 2015. MATCHTYP Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens.

Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Jönköping 2014-01-16 Smålands Innebandyförbund Information om handlingar till SmIBF:s Tävlingskonferens 2014-02-22 Detta dokument innehåller handlingar till årets Tävlingskonferens. Postadress Box 485

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

Rek. antal lag per serie

Rek. antal lag per serie Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2014 (t.o.m. 19 år) Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2014), vilka till stor

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015

ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015 ANTECKNINGAR TÄVLINGSKONFERENS DEN 25 JANUARI 2015 Att vara med och spela innebandy i Hallands innebär att föreningen skall: Känna till regelhandboken Känna till tävlingsbestämmelser/lokala föreskrifter

Läs mer

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd

Seriebestämmelser 2014/2015. Division 3. Region Syd Region Syd Seriebestämmelser 2014/2015 Division 3 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté Seriebestämmelser för Division 3 2014/2015, Region Syd Division 3 kommer att genomföras som grundserier, AllTreor

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004

Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Inbjudan till vinterns största cup för pojkar födda 2001-2004 Skåne-VM 2013-2014 Välkommen till tredje upplagan av Skåne-VM Skånska Vintermästerskapen! BK Höllviken arrangerar Skåne-VM

Läs mer

Seriekrav för Allsvenskan

Seriekrav för Allsvenskan Seriekrav för Allsvenskan Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5. Uppgiftsskyldighet...

Läs mer

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen!

Regler 2015. Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Regler 2015 Observera att det är lagledarens ansvar att se till att samtliga spelare i laget kan reglerna innan första matchen! Rödmarkerad text = nyhet/förtydligande! Speltid 7-fotboll: 2x20 minuter utan

Läs mer

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016

DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 DOMARHANDBOK Säsongen 2015/2016 WBDF, Westra Sveriges Basketdistriktsförbund www.westrabasket.se 1 Förord Denna är en handbok för dig som domare i Westra Sveriges Basketdistrikt Förbund (WBDF). Välkommen

Läs mer

Lägga in lag i TA HUR GÖR JAG?

Lägga in lag i TA HUR GÖR JAG? Detta är manualen för hur du anmäler lag till distriktets seriespel och till spel i DM i de åldersklasser som det är aktuellt. (se inbjudan till seriespel med bilagor för mer information) 1. Förutsättningar

Läs mer

Seriekrav för Svenska Superligan

Seriekrav för Svenska Superligan Seriekrav för Svenska Superligan Säsongen 2015-2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1. Tolkningsordning... 2 1.2. Deltagande konferenser/träffar... 2 1.3. Anmälan... 2 1.4. Revisorer... 2 1.5.

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 8

2010-06-11 Sida 1 av 8 2010-06-11 Sida 1 av 8 Serieupplägg Inledning När systemadministratören (SIBF) av IDA har satt upp en ny säsong är det dags att lägga upp kommande säsongs seriespel. Systemadministratören kan när som helst

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges.

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. TÄVLINGSREGLEMENTE UMEÅ UNGDOMSCUP 2015. Spelregler Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. 2. Tävlingsform Lagen indelas i grupper om fyra till sex lag, där alla

Läs mer

Om ni har första match måste ni hämta sekretariatsväskan (se nedan) för att komma in i hallen och få med material som behövs i sekretariatet.

Om ni har första match måste ni hämta sekretariatsväskan (se nedan) för att komma in i hallen och få med material som behövs i sekretariatet. RUTINER SEKRETARIAT Ta reda på om ni har första matchen i hallen för att veta om ni måste plocka ut sekretariatsväskan. Detta görs enklast genom att gå in på Uppsala HK:s hemsida och kolla i matchkalendern

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN

SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN Säsongen 2014/2015 för SHL HockeyAllsvenskan HockeyEttan J20 SuperElit och J20 Elit J18-Allsvenskan och J18 Elit Riksserien Damer U16-SM TV-pucken Distriktslagsturnering

Läs mer

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad.

Regionsansvarig tar med turneringsbeskrivningar som skall finnas tillgängliga under turneringen för den som är intresserad. Turneringsmanualen är ett hjälpmedel för att underlätta för den klubb som ska anordna en Poolkamp (en turnering i Poolkampen) och för att se till att den genomförs enligt Poolkampens riktlinjer. Det kommer

Läs mer

Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser

Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser TÄVLINGS- OCH REGELKOMMITTÉN ORDFÖRANDE Håkan Jalling, Växjö hakan.jalling@schack.se 072-974 72 06 LEDAMÖTER Stellan Brynell, Malmö stellan.brynell@schack.se

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 Deltagande i landskamper m.m.... 2 4 UEFA-tävlingar... 2

Läs mer

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP 13-15/3-2015 Välkomna till Köping och YARA cup 2015 YARA cup 2015 spelas den 13-15 mars och vi håller som vanligt till på Kristenlunds sportfält där ishallen

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Riktlinjer fö r barn- öch ungdömsfötböllen i Halland

Riktlinjer fö r barn- öch ungdömsfötböllen i Halland Riktlinjer fö r barn- öch ungdömsfötböllen i Halland Detta dokument utgör riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen i Halland som gäller för all barn- och ungdomsfotboll som arrangeras av Hallands FF och

Läs mer

Junior Cup Våren 2010

Junior Cup Våren 2010 Välkomna Skövde IK, J18 anordnar en tvådagarscup våren 2010, efter säsongsslut. Vi ser framemot en två dagar fyllda av hockey. Nedan följer lite information kring cupen, med avgifter, boende, mm. Mer exakt

Läs mer

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Föreningsträff 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

KARLSKRONA 26-29 DECEMBER

KARLSKRONA 26-29 DECEMBER KARLSKRONA 26-29 DECEMBER Karlskrona Lyckå Cup 2014 sveriges största inomhusturnering i fotboll Karlskrona Lyckå Cup 2014 Så här spelas årets upplaga av Karlskrona Lyckå Cup. Sista anmälningsdag 25 november.

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Tennisserierna (gäller från maj 2009)

Bestämmelser för Svenska Tennisserierna (gäller från maj 2009) Bestämmelser för Svenska Tennisserierna (gäller från maj 2009) A. Organisation och indelning 1. Svenska Tennisserierna Svenska Tennisserierna omfattar serier utomhus och inomhus. Serierna består av följande

Läs mer

Stockholmsserien 2014/2015

Stockholmsserien 2014/2015 1 Stockholmsserien 2014/2015 Tävlingsbestämmelser m.m. TÄVLINGSUTSKOTTET (TU) Ledamöter Dan Haglund, Ryttmästarvägen 93, 162 70 Vällingby, 070-660 26 36 Tony Hanoman, Sköllerstagatan 39, 124 65 Bandhagen,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till 5-7 manna domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 5-7 manna Version 1 2014-01-14 FOGIS Du som domare kan ändra dina kontaktuppgifter själv. Registrera din

Läs mer

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 Sveriges mest centrerade inomhusturnering Anmälan sker på www.irstablixten.se Innan den 7 februari 2014 Irsta Blixtens framgångsfaktorer Diamantmedlem av ASICS

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang Arbetsbeskrivning FC Helsingborg Arrangemang Allmän information SAMTLIGA funktionärer ska använda ingången till B- och C-hallen, som ligger mittemot ishallen. Där finns incheckningen placerad. Funktionärsrummet

Läs mer

050504/AE. Regler för Pick n Click

050504/AE. Regler för Pick n Click 050504/AE Regler för Pick n Click Gäller fr o m den 23 maj 2005 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER... 3 2. SPELPLAN OCH SPELFORMER... 3 3. DELTAGANDE I LOTTERIET... 4 4. KVITT ELLER DUBBELT 5 5.

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007.

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. SM I STOCKHOLM 2007 Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. Tävlingarna hålles i Eriksdalshallen på Södermalm mellan den 30 juni och

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare

Resultatservice i förbundets serier 2015. Instruktioner för domare Resultatservice i förbundets serier 2015 Instruktioner för domare Nytt system för resultatservice Bollförbundet tar i bruk ett nytt system för resultatservice. Det gamla systemet PalloVerkko tas ur bruk.

Läs mer