Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON"

Transkript

1 Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Anders Friberg Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2010:129 ISRN-KTH/CSC/E--10/129--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Samplade instrument Ett alternativ till verkliga musiker Idag finns en stor marknad av mjukvara anpassad för att skapa och producera musik. Samplare är det bästa verktyget för att återskapa realistiska ljud från olika musikinstrument. Det kan vara kostsamt att hyra in musiker till en produktion, men kan musikers instrument simuleras med hjälp av datorer och användas istället för eller tillsammans med musiker kan kostnaden för produktionen hållas nere. Syftet med rapporten är att ta reda på och diskutera de möjligheter och begränsningar som finns för att simulera musiker med samplade instrument och på så sätt kunna avgöra lämpliga områden den här metoden kan tänkas användas inom. Rapporten börjar med en övergripande beskrivning av de verktyg som behövs för att kunna producera med samplade instrument och en genomgång av själva samplaren för att sedan gå över till resultat och slutsats baserad på en undersökning, testkörningar samt informationssökning. Studien visade med hjälp av lyssningstest att det i många fall går att få lyssnaren att tro det är musiker som direkt spelar upp en komposition, men där inspelningen i själva verket är uppbyggd av samplade instrument. Det går dock inte idag att simulera alla de olika egenskaper musiker har för att helt kunna ersätta dessa med samplade instrument då begränsningarna är för många, därför är de bästa alternativen att antingen blanda eller alternera musiker med samplade instrument.

4 Abstract Sampled Instruments - An alternative to live session musicians Today there is a huge software market adapted to create and produce music. A sampler is the best tool to reproduce authentic sounds from different musical instruments. To hire musicians can be a big expense, but can instruments be simulated using computers and be used instead of, or in a mix with live session musicians the cost of the production can be kept down. The purpose of this thesis is to find out and discuss the possibilities and limits that exist when simulating musicians using sampled instruments and to decide useful areas where this can be adapted. The thesis begins with an overall description of the tools needed to produce using sampled instruments and the construction of the sampler, and then presenting the results and conclusion based on a study, trial and information retrieval. The study has shown that in many cases, the listener can be made to believe that there is an actual musician playing when in fact the recording is constructed on sampled instruments. Yet it is not really possible to simulate all the different variations musicians can reproduce to fully replace them. That is why, in productions the best alternatives are to either mix, or alternate between the live musicians and the sampled instruments.

5 Innehållsförteckning INTRODUKTION...1 PROBLEMFORMULERINGAR...1 MÅL...1 METOD...1 AVGRÄNSNINGAR...2 BAKGRUND...3 VÄRDPROGRAM...3 MIDI...4 SAMPLING...6 Historia...7 Uppbyggnad...7 Kontakt...8 DAGENS METODER...9 Inspelningsmetod...10 Samplingsfrekvens och Upplösning...11 Samplingsbibliotek på marknaden...12 Symphobia VSL EWQL LASS EFFEKTER...15 Reverb...15 EQ...17 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...18 KOSTNADER/HÅRDVARA...19 LYSSNINGSTEST...23 Metod lyssningstest...23 Resultat lyssningstest...24 DISKUSSION/ANALYS...26 DAGENS BEGRÄNSNINGAR...26 REFLEKTION ÖVER SAMPLINGSBIBLIOTEK...28 Symphobia VSL EWQLSO Lass UTVECKLINGSMÖJLIGHETER...30 SLUTSATS...31 BIBLIOGRAFI...33 BÖCKER...33 TIDNINGAR/ARTIKLAR...33 WEBB...33 BILAGA...35 INTERVJUER...35

6

7 Introduktion Idag finns en stor marknad av mjukvara anpassad för att skapa och producera musik. Att hyra in musiker för olika produktioner kan bli kostsamt. Mjukvara anpassad för att simulera musiker med hjälp av samplade instrument ökar ständigt i kvalité och användarvänlighet i takt med teknikens utveckling. Därmed ökar möjligheterna för en större grupp kompositörer att producera musik. Intressant att veta är ifall man kan använda samplade instrument i professionella sammanhang utan att den som lyssnar lägger märke till att det inte är musiker som spelar eller om det idag finns för stora begränsningar? Jag ville även ta reda på hur och inom vilka områden kompositören skulle föredra att använda denna metod ifall begränsningarna kunde minskas och då diskutera framtidsmöjligheter. Detta leder in på de problemformuleringar som undersöks och diskuteras i rapporten. Problemformuleringar Går det att urskilja produktioner gjorda med samplade instrument från de med spelande musiker? Hur kan samplade instrument användas i professionella sammanhang? Vilka begränsningar finns, som hindrar kompositörer/producenter att helt ersätta musiker med samplade instrument. Mål Målet med rapporten är att få en inblick i dagens metoder för att simulera musiker med samplade instrument och utifrån dessa diskutera de möjligheter som finns och idéer om vad som återstår att göra för att komma närmare verkligheten samt vad det kan innebära som alternativ till riktiga musiker. Metod Jag gjorde en undersökning där musiker och ickemusiker fick lyssna igenom ljudexempel och avgöra ifall det var verkliga eller simulerade musiker på 1

8 inspelningen. Jag genomförde detta för att få svar på min första problemformulering. För att få en uppfattning om möjligheterna och begränsningarna med dagens samplingsbibliotek och på så sätt få svar på resterande problemformuleringar har jag testkört flera av de kommersiella produkterna på marknaden och intervjuat personer som är insatta i området. Personerna jag valde att intervjua producerar musik på olika nivå och presenteras tillsammans med intervjufrågorna i bilagan av rapporten. Information till förundersökning har inhämtats från böcker, tidningar, företags hemsidor, artiklar från internet samt olika forum. Information från forum är endast inhämtad för att få en uppfattning om folks tankar, värderingar och få inspiration, den har inte använts som fakta. Avgränsningar Denna rapport är främst inriktad på tekniken, editering och upplevelsen av samplade akustiska orkestrala instrument. Uteslutet är andra instrument som är nära besläktade med dessa. Eftersom rapporten är tekniskt inriktad kommer den inte att innehålla musikaliska termer förutom i de fall det är nödvändigt. Typen av sampling är sådan som bygger på att ge användaren frihet att arrangera och komponera från grunden, således inte färdiga loopar av hela inspelade musikstycken. Då utrustning i dagens professionella musikstudios, och även mer så i hemmastudios går över från analog till digital teknik ligger fokus i denna rapport på sådan mjukvara som i de flesta fall ger en bra emulering av analog utrustning. 2

9 Bakgrund Det här avsnittet går igenom information som läsaren bör veta för vidare läsning och förståelse av rapporten. För att veta till vad och hur en samplare används är det nödvändigt att först gå igenom en del andra verktyg som samverkar så att musik kan produceras med samplade instrument. Vidare tas det upp olika metoder för användning och inspelning samt användningsområden och företag på marknaden. Värdprogram Olika värdprogram som används för att spela in och editera musik, så kallade DAW (digital audio workstation) har utvecklats för olika produktionssyften. Varje värdprogram har sina för- och nackdelar beroende på varje kompositörs krav. Notationsprogram som Sibelius och Finale finns för att snabbt och enkelt få till ett proffsigt utseende för notskrift utan att använda penna och papper. För elektronisk musik är loopbaserade program som Fruity loops och Ableton populära. De flesta som producerar musik med hjälp av datorer använder Logic, Cubase eller ProTools. Dessa är uppbyggda med liknande layout, ett arrangeringsfönster med spår att spela in på och en mixer med liknande funktioner som ett analogt mixerbord. 1 1 Michael Hewitt (2009). Composition for Computer Musicians. ISBN- 13:

10 Bild 1: Arrangeringsfönster och mixer i värdprogrammet Logic. Värdprogram stödjer plug- ins i form av effekter och virtuella instrument som antingen kan vara mjukvarusyntar som kan generera egna ljud, eller instrument som spelar upp förinspelade ljud vilket en sampler gör. Det finns även hybrider av dessa två. MIDI Gemensamt för nämnda värdprogram är att de hanterar MIDI (Musical Instrument Digital Interface) som är ett protokoll som gör det möjligt att kommunicera med extern hårdvara som syntar eller också mjukvara i form av pluggar. MIDI innehåller inget ljud som mp3 eller andra ljudformat utan endast meddelanden om vad, när och hur ett ljud ska spelas upp. MIDI- meddelanden kan bland annat innehålla information om notlängd, tonhöjd, anslagshårdhet mm. Med MIDI- meddelandet note on triggas ljud som antingen har noterats i värdprogrammet eller genom vilken MIDI- kompatibel kontrollenhet som helst, till exempel när man trycker ner en tangent på ett keyboard kopplat till datorn. 2 MIDI gör det möjligt att när som helst gå in och ändra i en komposition. Man kan ändra tonart på alla instrument, ändra anslagshårdhet eller redigera enskilda toner på ett smidigt sätt. En vanlig funktion är kvantisering, d.v.s. har man spelat in ett 2 4

11 stycke som ska gå i 4/4 takt men hamnat något i otakt räddar kvantiseringfunktionen inspelningen genom att automatiskt placera om tonerna till närmast hela notvärde. 3 Det finns olika användargränssnitt för redigering av MIDI, vilken man själv väljer att arbeta beror på användarens tidigare erfarenheter. För den som är van att läsa noter finns det traditionella notskriftsläget som visar inspelad MIDI- data i form av noter. Det här läget kan dock vara krångligt att redigera i jämfört med de andra lägena. Bild 2: Notskriftläget för MIDI- redigering 3 Johan Royen Larsson(2010) MIDI-REDIGERING. Studio nr:4 5

12 Listredigeraren visar all MIDI- data i en tabell som kan vara smidig att arbeta med då den ger bra kontroll vid finjusteringar. Bild 3: Listredigeraren för MIDI- redigering Pianorullen visar hur noterna har blivit inspelade av en klaviatur på en tidsaxel. Det är oftast i denna man gör sina redigeringar då man direkt får en grafisk representation av det man har editerat och spelat in. Bild 4: Pianorullen för MIDI- redigering Vad det är för ljud eller virtuellt instrument som kontrolleras av MIDI och spelas upp beror på vad man har startat upp för plug- in på de MIDI- spår som finns i värdprogrammet. Sampling I musiksammanhang står sampling för att spela in något med syftet att senare återanvända i musikproduktioner. Det kan vara korta inspelningar av t.ex. ett trumslag eller en ton från något instrument som man lagrar i en bank och sedan återanvänder för att komponera hela musikstycken. 6

13 En samplare är ett elektroniskt instrument som inte själv genererar toner utan spelar upp redan inspelade ljudfiler. 4 Historia Analoga bandsamplare kom till någon gång runt 50- talet och användes då i studion mestadels i forskningssyfte. Chamberlin var världens första keyboard som kunde spela upp samplingar och efterträdaren Mellotron slog igenom kommersiellt då den användes mycket inom pop och rock av bland annat band som The Beatles. Mellotron är en polyfonisk synt som lagrar samplingarna på magnetband, ett band för varje tangent på klaviaturen, se figur 5. 5 De första kommersiellt tillgängliga digitala samplare som New England Synclavier kom på 70- talet och kostade $200,000- $300,000 US. 6 Idag används nästan uteslutande mjukvarusamplare i form av plug- in till ett värdprogram i studion då priset nu är mycket billigare och tekniken för de digitala mjukvarusamplarna har utvecklats. 7 Uppbyggnad En mjukvarusamplare till skillnad från hårdvarusamplare spelar inte in ljud. Den uppgiften har lämnats till värdprogrammet som redan har välutvecklade inspelningsfunktioner. Mjukvarusamplaren kan ladda in samplade ljud och sprida ut dessa över ett utvalt område. Tar man endast en inspelad ton från en flygel och stoppar in den i samplaren kan denna spridas ut över alla oktaver med rätt tonhöjd och så har man skapat ett virtuellt instrument. Ett paket med flera olika samplade instrument kallas för samplingsbibliotek Greg Scarth (2010) History Of Sampling. Future Music Magazine, April

14 Bild 5: Mellotron Bild 6: Instans av en samplad flygel i mjukvarusamplaren Kontakt Att spela in endast en ton och sprida ut den på det här sättet skapar dock problem. Alla toner utom originaltonen har blivit modulerade och låter därför inte bra. Istället spelar man hellre in alla toner, gärna i olika lager efter anslagshårdhet och lägger in dem manuellt på rätt plats i olika zoner i samplaren. Detta kallas för multisampling. Ju fler antal olika samplingar man använder desto mera variation får man, vilket tillför mera verklighet till instrumentet man sedan ska använda. Klangfärgen från en musiker som spelar samma ton två gånger kommer aldrig att vara identiska, utan det blir alltid en viss avvikelse i dynamik, tonhöjd, frasering mm. Instrument som stråkar har många olika artikulationer som stackato (snabbt, stötande, icke bundet till nästa ton) legato (toner som är bundna utan paus), crescendo(stigande) osv. Alla olika artikulationer vill man helst ha med i ett komplett samplingsbibliotek, vilket i dagsläget är svårt att konstruera på ett naturligt sätt. 8 Kontakt Någon form av mjukvarusamplare tillsammans med ett bibliotek brukar följa med de flesta värdprogrammen på marknaden men många av de mer omfattande samplare säljs som fristående produkter. En mycket användbar mjukvarusamplare är Kontakt från Native Instruments, se figur 6. Kontakt kan hantera många olika sorters ljudformat och samplingsformat 8 Johan Royen Larsson(2010) Under Skalet På Samplaren. Studio nr: 3 8

15 från andra företag och även hårdvarusamplingar som normalt inte kan läsas av de flesta operativsystem. 9 Kontakt används dels för att multisampla och editera egna instrument, och dels för att spela upp och använda redan gjorda instrument från marknaden. Förutom effekter och en stor uppsättning editeringsfunktioner har Kontakt en egen skripteditor för deras egna programmeringsspråk (KSP) som används för att skapa egna funktioner, mera avancerad editering av instrumenten och för att designa egna gränssnitt. Till höger visas ett exempel på ett skript för att låta toner för ett instrument slumpvis hamna lite före eller efter taktslag i uppspelningen så att det låter lite mer mänskligt och inte så statiskt som MIDI- kompositioner kan göra. Bild 7: Skripteditor i Kontakt Kontakts uppbyggnad och funktioner har lockat flera företag att sälja sina samplade instrument i Kontakts egna format då de bland annat slipper utveckla en egen motor för att hantera deras inspelade samplingar. Dagens metoder Att uppnå en bra produktion med samplade instrument istället för verkliga musiker kräver bred kunskap inom musikteoretiska områden som komposition, 9 software/samplers/kontakt /review 9

16 instrumentation, arrangering och tekniska kunskaper som mixning och även ibland programmering från både kompositören som ska använda samplingsbiblioteken och de som tillverkar dem. Dagens metoder är långt ifrån optimala. Den traditionella kompositören skriver ut sin komposition på papper sen är det upp till dirigenten och orkestern att spela och få till alla detaljer. Jobbar man med samplingar är man alltifrån kompositör till ljudtekniker. För att kompositören ska kunna jobba kreativt krävs genomtänkta användargränssnitt och bra inspelningar av instrumenten. Inspelningsmetod På många inspelningar av en orkester spelar musikerna i en konserthall som har anpassats för just denna musik med noga uträkningar för hur ljuden från de olika instrumenten kommer att bete sig i rummet. Hur rummen är designade med olika storlekar, typ av material, absorbenter, antal platser mm påverkar den övergripande ljudupplevelsen då efterklangen är olika beroende på rummet. Den naturliga efterklangen som dessa rum ger när orkestern spelar är vad man försöker eftersträva vid alla typer av inspelning. Inspelningar till filmmusik, spelmusik eller för andra medier spelas ofta in i studios där en hel orkester får plats men utan något utrymme för publik. Man vill dock i många fall försöka skapa en upplevelse av att det är inspelat i en konserthall vilket kan hjälpas en aning med olika sorters mikrofontekniker vid inspelning och användning av reverb i efterhand. För de samplingsbibliotek som är inspelade i fullstora konserthallar har man antingen utgått ifrån dirigentens position eller en unik plats i publiken då ljudbalansen ändras beroende på vart i rummet man befinner sig. Ett problem är att det inte är en fullsatt publik på plats som absorberar ljudet vilket dessa rum är skapta för. Det är även näst intill omöjligt att ta bort efterklangen som medföljer vid inspelning i konserthallar. Valmöjligheten att simulera olika hallar vid olika produktioner försvinner men är man nöjd med rummets egen efterklang som 10

17 hamnar på inspelningen så är detta en bra lösning då det underlättar mixningsprocessen. 10 Samplingsfrekvens och Upplösning Vid inspelning av ett samplingsbibliotek ska analoga signaler digitaliseras för att bli till ljudfiler och användas som samplingar. Vid digitalisering av en analog signal talar man om samplingsfrekvens och upplösning. Samplingsfrekvens är antalet samplingar per sekund av den analoga signalen som varje sampel kommer ha. Samplingsteoremet säger att man måste sampla med minst dubbelt så hög samplingsfrekvens som den högsta frekvensen i signalen har för att få en god digital representation av signalen. Högsta frekvensen en människa kan höra sägs ligga omkring 20 khz, för att höra den frekvensen bör man alltså sampla minst gånger i sekunden. 11 Med upplösning menar man hur mycket information varje sampel har i antal bitar. Upplösningen bestämmer signal/brusförhållandet (SNR) i db vilket man vill ha så stort som möjligt. Varje tillkommen bit ökar SNR med 6 db. Med 16 Bit inspelning (CD kvalité) blir SNR 16x6=96 db. Detta är dock när insignalen är som starkast utan att klippa, så spelas ett instrument in med stor dynamik i så låg nivå som 48 db under maxnivå kommer inspelningen att motsvara 48/6=8 bitar. 8 bitars upplösning ger en ganska burkig, telefonaktigt ljudbild. I vanlig popmusik där dynamiken inte är så stor är detta knappt hörbart men orkestermusik har väldigt mycket dynamik därför är 24 Bit upplösning mer idealiskt. 24 bit=144 db SNR och då ger en insignal på 48 db under maxnivå en motsvarig upplösning på 16 Bit vid de svaga partierna vilket är helt acceptabelt. Många kommersiella samplingsbibliotek är samplade i 44,1 khz, 48 khz eller 96 khz med antingen 16 eller 24 Bitars upplösning. Nyare bibliotek erbjuder båda upplösningarna. 24 Bit innehåller mer information och tar således upp mer plats på 10 Paul Gilreth (2010) Guide to Midi Orchestration 4 th Edition. ISBN: Sten Ternström. Ljud som informationsbärare 11

18 hårddisken och är mera CPU krävande, men 24 bitar är som tidigare påpekats att föredra framför 16 bitar vid musik med stor dynamik. Samplingsbibliotek på marknaden Detta avsnitt går övergripande igenom framgångsrika företag som använt olika metoder för sampling av orkesterinstrument. Jag har testkört alla nedanstående bibliotek utom de nyare biblioteken från VSL och samtliga bibliotek användes i det lyssningstest som tas upp senare i rapporten. Reflektion på dessa tas upp i diskussion/analysdelen. Symphobia När man gjorde samplingsbiblioteket Symphobia från Project Sam spelade man inte in ett instrument i taget, utan lät flera sektioner i taget av orkestern spela samtidigt. Sedan mappade man ut de olika sektionerna i samplaren så att alla stråkar blev ett instrument, alla blås ett annat och flera andra kombinationer av olika instrument mappades ut på gemensamma instrument. Vill man nu att hela orkestern ska spela samma stämma sparar man mycket processorkraft och tid då det krävs färre spår och mindre mixning. Symphobia har även samplade ensembleeffekter spelade av orkestern som skulle vara för svåra att konstruera med vanliga samplingar. 12 Bild 11: Flera multisamplade instrument som överlappar varandra. 12 Products/

19 VSL Det finns i princip bara ett samplingsbibliotek som kan komma i fråga om du vill arbeta professionellt med samplade stråkar: Vienna Symphonic Library (ur tidningen studio nr ). I 10 år har det spelats in över 1.7 miljoner samplingar av olika instrument i en studio byggd helt anpassad för dessa samplade bibliotek. 13 VSL integrerar sina samplingar med egna plug- ins i form av effekter, program för att koppla ihop flera datorer och mjukvaruprogram med funktioner för att tillföra mänsklig realism till samplingarna. Biblioteken kommer i olika typer, inspelade både i sektioner och som varje enskilt soloinstrument. 14 VSl har utvecklat en sorts reverbplug- in (MIR) för windows som underlättar mixningen. Man väljer ett instrument och placerar ut det i ett virtuellt rum. Varje rum innehåller mer än 1000 inspelade impulssvar så att resultatet blir mycket precist. Bild 12: MIR EWQL East West Quantum Leap har förutom orkestrala samplingar ett stort utbud av alla möjliga samplade instrument. East West Quantum Leap Symphonic Orchestra

20 (EWQLSO) har liksom VSL en egen mjukvara för deras samplingar som de kallar för När man spelade in instrumenten för samplingsbiblioteket användes tre olika mikrofonpositioner samtidigt. Närmickade mikrofoner, mikrofoner på scen och mikrofoner på olika platser runt om i själva konserthallen. När användaren har laddat upp sitt instrument går det att i efterhand välja en position eller mixa alla tre efter eget tycke. Bild 13: Ex på en funktion i PLAY PLAY. PLAY har flera funktioner för att hantera och spela upp samplingar. 15 LASS La scoring strings från Audiobro fokuserar helt på stråksamplingar. Samplingarna används i Kontakt där man utnyttjat skriptfunktionerna för att trigga rytmer, spela upp olika slumpmässiga egenskaper som kännetecknar en musiker mm. De spelade in stråkarna i en sal för filmmusik med ytterst lite reverb. Mikrofonerna placerades på scenen musikerna befann sig på. Förutom en stor uppsättning artikulationer spelades även typiska ljud mellan övergångar in. Vissa artikulationer har glidningar mellan toner som portamento och glissando vilka här triggas genom MIDI. 15 Quantum- Leap- Symphonic- Orchestra- Complete- pr- EW- 177.html 14

21 Tillsammans med biblioteket kommer en uppsättning impulssvar vilka man kan tillsammans med konvulverande reverb använda för att simulera olika rums tidiga och sena reflektioner. Dessa har tagits fram enbart för dessa samplingar. Samplingarna är både inspelade i sektioner och som soloinstrument. 16 Mera läsning om andra företag inom sampling: (Endast trummor) instruments.com/ Effekter Vid mixning av musik används effekter. Effekterna kan läggas på kanalerna i värdprogrammet i form av plug- ins för att forma ett visst sound och ge plats åt instrument i mixen. Nedan visas övergripande information om vad effekter som reverb och eq har för uppgift när man arbetar med samplade instrument. Reverb Reverb är en förkortning för reverberation (efterklang) och uppstår när ljudet från en ljudkälla reflekterar mot golv, väggar och tak. Med reverb menar man själva effekten som gör att man kan simulera dessa reflektioner i efterhand. Från en ljudkälla hör man tre typer av akustiska element. Först direktljudet som inte innehåller några reflektioner. Sedan hör man de tidiga reflektionerna från närmaste ytor. Reflektionerna fortsätter att studsa i rummet och formar de sena

22 reflektionerna. Efterklangstid är tiden det tar för ljudets intensitet att sjunka med 60 db. I de flesta fall sjunker de höga frekvenserna snabbare än de lägre, detta gör att de sena reflektionerna kan upplevas som dovare. Många samplingsbibliotek är inspelade med mikrofonerna så nära placerade varje instrument som möjligt så att man får med minimalt med efterklang av rummet. Det gör att kompositören själv kan placera ut musikerna i ett önskad simulerat rum i efterhand efter eget tycke. Detta görs med effekter och i de flesta fall med reverb. Att inte alls använda någon typ av reverb i en produktion kan göra att instrumenten känns mindre levande och placerade väldigt nära lyssnaren. Reverb som plug- ins till värdprogrammet är av två olika typer. Traditionella och konvulverande. Traditionella använder matematiska algoritmer för att återge ljudet i en rymd med efterklang. Konvulverande reverb använder impulssvar från en klapp eller ett sinussvep inuti ett rum. Efter att ha avskilt sinusvepet mot impulssvaret får man kvar en modell av hur efterklangen i just det rummet beter sig som man sedan applicerar på helt andra ljud så att de upplevs befinna sig i samma rum som sinussvepet togs ifrån. 17 Med denna metod kan man då välja att placera ut sina samplade instrument i konserthallar som Sydney Opera House, eller konserthuset i Stockholm. 17 Paul Gilreth (2010) Guide to Midi Orchestration 4 th Edition. ISBN:

23 Bild 8: Altiverb, reverbplugg från Audioease EQ Equalizer (EQ) är ett filter för att kontrollera ett ljuds frekvenser med. Man kan förstärka och ta bort valda frekvenser för att skapa ett visst sound, ta bort oönskat ljud som brum, sus eller buller. Vid mixning används effekten ofta för att få alla instrument att sitta i mixen utan att de maskerar varandra. Ett annat användningsområde är vid finputsning av inspelningar vid t.ex. sampling då man kanske råkat få med för mycket rumsresonanser och oljud från fläktar mm som man kan filtrera bort ifall det önskade och oönskade ljudet inte ligger inom samma frekvensområde. 17

24 Användningsområden Idag finns det många samplingsbibliotek med de vanligaste instrumenten men i varierande kvalité. Beroende på inspelningsmetod, användargränssnitt och programmerarens/kompositörens kompetens varierar biblioteken i användbarhet. Samplade instrument kan användas: Som en helt egen produktion gjord med endast samplade instrument. För att förstärka eller fylla ut inspelningar genom att blanda samplingar med riktiga musiker Som en demonstration av hur en produktion kan låta med tanken att i framtiden ersätta samplingarna med riktiga musiker. 18 Med instrument samplade kan man höra det man komponerat på datorn och få en uppfattning om hur det kan låta innan en verklig orkester ska spela stycket. Samplare används då de dels är det bästa verktyget för att återskapa realistiska ljud, men möjligheterna är stora att även skapa helt orealistiska ljud med hjälp av filter, enveloper, effekter, script mm. Dessa samplingar kan vara användbara för ljudläggning av effekter i filmer mm. Samplade instrument har blivit användbara inom många olika områden, inte minst inom elektronisk musik men där huvudsyftet inte direkt är att simulera riktiga livemusiker som spelar, därför lämnas det området nu åt sidan. Inom filmmusik används ofta syntar, samplade instrument, ljudeffekter och riktiga musiker. 19 En del produktioner kan bli så realistiska med samplade instrument att man väljer att inte använda riktiga musiker i slutproduktionen. En del väljer att inte alls använda musiker i slutändan pga. låg budget. Danny Elfman, 18 Paul Gilreth (2010) Guide to Midi Orchestration 4 th Edition. ISBN: zimmer.com/fr/newsite.php?rub=interview_rona 18

25 filmmusikkompositör(alice In Wonderland, Edward Scissorhands) kan ibland ha egna samplingar på upp till hälften av alla spåren i ett projekt. 20 Uppspelning av en komposition med samplade instrument underlättar kommunikationen mellan kompositör och regissör då regissörer ofta saknar kunskap om musikteori och inte kan läsa noter. Att låta uppdragsgivaren få lyssna igenom en demo innan inspelning av en riktig orkester sker sparar både tid och pengar. Detta gäller även andra uppdragsgivare som vill beställa specialanpassad musik för olika medier som reklamfilm, spel, presentationer mm. 21 Kostnader/hårdvara Här analyseras den hårdvara som krävs för att producera med samplingar för att bland annat få en uppfattning om kostnaden och i slutet visas prisexempel från organisationer som hyr ut musiker för inspelning. Att använda samplingar är i regel en billigare lösning än att hyra in professionella musiker. Men vid produktioner med virtuella instrument som hanterar samplingar medföljer ändå en del utgifter. För enklare musikproduktioner räcker oftast vilken modern dator som helst, däremot vid stora produktioner som att simulera en hel orkester krävs mycket processorkraft. Det som blir belastande för datorn är dels simuleringen av rummet, dels antalet samplingar som laddas in och spelas upp. Basbiblioteket Trilian från Spectrasonics har till exempel ett extremt multisamplat instrument med samplingar som datorn måste klara av att spela upp utan fördröjning eller att datorn låser sig. Datorns CPU (central processing unit) avgör hur många effekter man kan använda i ett projekt och antalet ljud som kan spelas upp från samplaren. Det ultimata är att kunna spela upp varje instrument från orkestern på individuella spår i värdprogrammet. Även hårddiskens hastighet har stor betydelse i det här fallet Fred Karlin, Rayburn Wright (2004) On the track: a guide to contemporary film scoring. 19

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

1 Försnack och ordlista

1 Försnack och ordlista 1 9 Välkommen till denna guide in i Cubase underbara värld - en värld full av musik, menyer, ångest, glädje, kortkommandon och kreativitet. Cubase historia går långt bak i tiden grunden lades redan 1984

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Liveinspelning (Johan Johansson, Grupp 4) Att göra en Liveinspelning

Liveinspelning (Johan Johansson, Grupp 4) Att göra en Liveinspelning Liveinspelning (Johan Johansson, Grupp 4) Att göra en Liveinspelning I denna artikel pratar vi om hur man på lämpligt vis gör en inspelning av ett liveframträdande, vad du ska tänka på och andra allmänna

Läs mer

Effekter och ljudprocessorer

Effekter och ljudprocessorer 2008-09-22 Effekter och ljudprocessorer Mixern är ljudteknikerns främsta elektriska redskap för att påverka ljudet. Den ger möjlighet att justera nivå och klangfärg (med EQ). Men det kan behövas fler möjligheter

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Datormusik - idéer och verktyg

Datormusik - idéer och verktyg Datormusik - idéer och verktyg Musik är organiserat ljud (vem var det nu som sa så?) men jobbet måste ju göras datormusik, musik som skapats med hjälp av datorer och där datoranvändningen haft väsentligt

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos

Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos Datorer och musik CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14 Mats Sandvik Wendy Castellanos Sammanfattning Denna rapport är tänkt att ge läsaren en översikt av hur datorer och musik och fungerar

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Filformat och lagring

Filformat och lagring och lagring Text 2007-05-24 per.mattsson@miun.se Innehållet får ej kopieras eller återgivas 1 Det finns en uppsjö av filformat som är bärare av ljud. Olika filformat är vanliga i olika typer av användning

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24] ETE319 VT08 Fö 6 20080207 Inspelningsrummet [Everest kapitel 20 och 22-24] Det krävs en rad olika övervägande för att bygga ett lyckat inspelningsrum. Hur rummet skall konstrueras och se ut beror till

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

Delkursplaner Ämne 2; Musikproduktion

Delkursplaner Ämne 2; Musikproduktion Delkursplaner Ämne 2; Musikproduktion Akustik... 1 Analys... 2 Bild och grafik... 4 DAW sequenser... 5 Liveljud... 6 Musikbranschen... 7 Musikproduktion och arrangering... 8 Studioteknik... 11 Visuell

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010 Väderklockan Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Väderklockan Väderklockan - Från idé till färdig app Feedback från användarna Vad är en bra

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

Projektfönstret I projektfönstret finns tidlinjen samt de olika spår som ditt projekt innehåller. Det är här du redigerar och arrangerar ljudklippen.

Projektfönstret I projektfönstret finns tidlinjen samt de olika spår som ditt projekt innehåller. Det är här du redigerar och arrangerar ljudklippen. Soundtrack Pro Syftet med denna övning är att du ska få en förståelse för hur verktyget Soundtrack Pro är uppbyggt och fungerar. Vi kommer att gå igenom de grundläggande funktionerna och ett enkelt arbetsflöde

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna.

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna. MARKNADSFÖRING Har du idétorka? Undrar du hur du kan få fler att bli intresserade av Spädbarnsmassage? Ewa Westman har satt ihop en inspirationslista för att få fler deltagare! Printa ut den! Aktivitet

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Inspelningsteknik 700 timmar

Inspelningsteknik 700 timmar Kursplan Inspelningsteknik 700 timmar Ämnet inspelningsteknik ska ge kunskap om förekommande processorer, relevant och psykokustiskt anpassad processeringsmetodik samt de vanligaste effekterna ge kunskap

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The Optimisation Wheel

The Optimisation Wheel The Optimisation Wheel These are the people I meet every day 2 4 This shit is hot! CRO 5 3 fällor du kan gå i Don t copy your competitors. They don t know what there re doing either Peep Laja - ConversionXL

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

1. Simulering av ett rums efterklang i surround

1. Simulering av ett rums efterklang i surround 1. Simulering av ett rums efterklang i surround Sara Avén, Frida Norling, Fredrik Wictorsson 2010 Denna artikels syfte är att ge en överblick över en metod för att fånga ett visst rums akustiska karaktär,

Läs mer

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav

4 grundregler. Minneshantering. Problemet. Windows minkrav 4 grundregler 1. Man kan aldrig få för mycket minne 2. Minnet kan aldrig bli för snabbt Minneshantering 3. Minne kan aldrig bli för billigt 4. Programmens storlek ökar fortare än minnet i datorerna (känns

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Cubasis är ett ljud- och musikarrangemangsprogram som kan hantera såväl samplat ljud som musikinformation via MIDI. Cubasis är en lättare version

Läs mer

COMPUTABILITY BERÄKNINGSBARHET. Källa: Goldschlager, Lister: Computer Science A Modern Introduction 2. upplaga 1988, Prentice Hall

COMPUTABILITY BERÄKNINGSBARHET. Källa: Goldschlager, Lister: Computer Science A Modern Introduction 2. upplaga 1988, Prentice Hall COMPUTABILITY BERÄKNINGSBARHET Källa: Goldschlager, Lister: Computer Science A Modern Introduction 2. upplaga 1988, Prentice Hall Den centrala frågan: givet ett problem, kan det ha en algoritmisk lösning?

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Trender. Trender - 5 K. Konvergens 02005-03-17. Konvergens Kollaboration Kontroll Kollaps Kreativitet

Trender. Trender - 5 K. Konvergens 02005-03-17. Konvergens Kollaboration Kontroll Kollaps Kreativitet Trender 02005-03-17 Trender - 5 K Konvergens Kollaboration Kontroll Kollaps Kreativitet Konvergens Internet, telefoni, TV och radio blir över tiden ett enda medium. 1 WebTV Internettelefoni Internetradio

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer

Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer Lunds Tekniska Högskola Datorarkitekturer med Operativsystem EDT621 Aktivitetsschemaläggning för flerkärninga processorer Tobias Lilja 5 december 2016 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Syfte................................

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Mätningar med avancerade metoder

Mätningar med avancerade metoder Svante Granqvist 2008-11-12 13:41 Laboration i DT2420/DT242V Högtalarkonstruktion Mätningar på högtalare med avancerade metoder Med datorerna och signalprocessningens intåg har det utvecklats nya effektivare

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Cacheminne Intel Core i7

Cacheminne Intel Core i7 EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem 7,5 hp 2015-12-07 Cacheminne i Intel Core i7 Författare: Adnan Karahmetovic Handledare: Erik Larsson Innehåll 1. Inledning... 1 1.1 Syfte... 1 1.2 Frågeställning...

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer