Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON"

Transkript

1 Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 Samplade instrument ett alternativ till verkliga musiker FREDRIK WICTORSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Anders Friberg Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2010:129 ISRN-KTH/CSC/E--10/129--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Samplade instrument Ett alternativ till verkliga musiker Idag finns en stor marknad av mjukvara anpassad för att skapa och producera musik. Samplare är det bästa verktyget för att återskapa realistiska ljud från olika musikinstrument. Det kan vara kostsamt att hyra in musiker till en produktion, men kan musikers instrument simuleras med hjälp av datorer och användas istället för eller tillsammans med musiker kan kostnaden för produktionen hållas nere. Syftet med rapporten är att ta reda på och diskutera de möjligheter och begränsningar som finns för att simulera musiker med samplade instrument och på så sätt kunna avgöra lämpliga områden den här metoden kan tänkas användas inom. Rapporten börjar med en övergripande beskrivning av de verktyg som behövs för att kunna producera med samplade instrument och en genomgång av själva samplaren för att sedan gå över till resultat och slutsats baserad på en undersökning, testkörningar samt informationssökning. Studien visade med hjälp av lyssningstest att det i många fall går att få lyssnaren att tro det är musiker som direkt spelar upp en komposition, men där inspelningen i själva verket är uppbyggd av samplade instrument. Det går dock inte idag att simulera alla de olika egenskaper musiker har för att helt kunna ersätta dessa med samplade instrument då begränsningarna är för många, därför är de bästa alternativen att antingen blanda eller alternera musiker med samplade instrument.

4 Abstract Sampled Instruments - An alternative to live session musicians Today there is a huge software market adapted to create and produce music. A sampler is the best tool to reproduce authentic sounds from different musical instruments. To hire musicians can be a big expense, but can instruments be simulated using computers and be used instead of, or in a mix with live session musicians the cost of the production can be kept down. The purpose of this thesis is to find out and discuss the possibilities and limits that exist when simulating musicians using sampled instruments and to decide useful areas where this can be adapted. The thesis begins with an overall description of the tools needed to produce using sampled instruments and the construction of the sampler, and then presenting the results and conclusion based on a study, trial and information retrieval. The study has shown that in many cases, the listener can be made to believe that there is an actual musician playing when in fact the recording is constructed on sampled instruments. Yet it is not really possible to simulate all the different variations musicians can reproduce to fully replace them. That is why, in productions the best alternatives are to either mix, or alternate between the live musicians and the sampled instruments.

5 Innehållsförteckning INTRODUKTION...1 PROBLEMFORMULERINGAR...1 MÅL...1 METOD...1 AVGRÄNSNINGAR...2 BAKGRUND...3 VÄRDPROGRAM...3 MIDI...4 SAMPLING...6 Historia...7 Uppbyggnad...7 Kontakt...8 DAGENS METODER...9 Inspelningsmetod...10 Samplingsfrekvens och Upplösning...11 Samplingsbibliotek på marknaden...12 Symphobia VSL EWQL LASS EFFEKTER...15 Reverb...15 EQ...17 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...18 KOSTNADER/HÅRDVARA...19 LYSSNINGSTEST...23 Metod lyssningstest...23 Resultat lyssningstest...24 DISKUSSION/ANALYS...26 DAGENS BEGRÄNSNINGAR...26 REFLEKTION ÖVER SAMPLINGSBIBLIOTEK...28 Symphobia VSL EWQLSO Lass UTVECKLINGSMÖJLIGHETER...30 SLUTSATS...31 BIBLIOGRAFI...33 BÖCKER...33 TIDNINGAR/ARTIKLAR...33 WEBB...33 BILAGA...35 INTERVJUER...35

6

7 Introduktion Idag finns en stor marknad av mjukvara anpassad för att skapa och producera musik. Att hyra in musiker för olika produktioner kan bli kostsamt. Mjukvara anpassad för att simulera musiker med hjälp av samplade instrument ökar ständigt i kvalité och användarvänlighet i takt med teknikens utveckling. Därmed ökar möjligheterna för en större grupp kompositörer att producera musik. Intressant att veta är ifall man kan använda samplade instrument i professionella sammanhang utan att den som lyssnar lägger märke till att det inte är musiker som spelar eller om det idag finns för stora begränsningar? Jag ville även ta reda på hur och inom vilka områden kompositören skulle föredra att använda denna metod ifall begränsningarna kunde minskas och då diskutera framtidsmöjligheter. Detta leder in på de problemformuleringar som undersöks och diskuteras i rapporten. Problemformuleringar Går det att urskilja produktioner gjorda med samplade instrument från de med spelande musiker? Hur kan samplade instrument användas i professionella sammanhang? Vilka begränsningar finns, som hindrar kompositörer/producenter att helt ersätta musiker med samplade instrument. Mål Målet med rapporten är att få en inblick i dagens metoder för att simulera musiker med samplade instrument och utifrån dessa diskutera de möjligheter som finns och idéer om vad som återstår att göra för att komma närmare verkligheten samt vad det kan innebära som alternativ till riktiga musiker. Metod Jag gjorde en undersökning där musiker och ickemusiker fick lyssna igenom ljudexempel och avgöra ifall det var verkliga eller simulerade musiker på 1

8 inspelningen. Jag genomförde detta för att få svar på min första problemformulering. För att få en uppfattning om möjligheterna och begränsningarna med dagens samplingsbibliotek och på så sätt få svar på resterande problemformuleringar har jag testkört flera av de kommersiella produkterna på marknaden och intervjuat personer som är insatta i området. Personerna jag valde att intervjua producerar musik på olika nivå och presenteras tillsammans med intervjufrågorna i bilagan av rapporten. Information till förundersökning har inhämtats från böcker, tidningar, företags hemsidor, artiklar från internet samt olika forum. Information från forum är endast inhämtad för att få en uppfattning om folks tankar, värderingar och få inspiration, den har inte använts som fakta. Avgränsningar Denna rapport är främst inriktad på tekniken, editering och upplevelsen av samplade akustiska orkestrala instrument. Uteslutet är andra instrument som är nära besläktade med dessa. Eftersom rapporten är tekniskt inriktad kommer den inte att innehålla musikaliska termer förutom i de fall det är nödvändigt. Typen av sampling är sådan som bygger på att ge användaren frihet att arrangera och komponera från grunden, således inte färdiga loopar av hela inspelade musikstycken. Då utrustning i dagens professionella musikstudios, och även mer så i hemmastudios går över från analog till digital teknik ligger fokus i denna rapport på sådan mjukvara som i de flesta fall ger en bra emulering av analog utrustning. 2

9 Bakgrund Det här avsnittet går igenom information som läsaren bör veta för vidare läsning och förståelse av rapporten. För att veta till vad och hur en samplare används är det nödvändigt att först gå igenom en del andra verktyg som samverkar så att musik kan produceras med samplade instrument. Vidare tas det upp olika metoder för användning och inspelning samt användningsområden och företag på marknaden. Värdprogram Olika värdprogram som används för att spela in och editera musik, så kallade DAW (digital audio workstation) har utvecklats för olika produktionssyften. Varje värdprogram har sina för- och nackdelar beroende på varje kompositörs krav. Notationsprogram som Sibelius och Finale finns för att snabbt och enkelt få till ett proffsigt utseende för notskrift utan att använda penna och papper. För elektronisk musik är loopbaserade program som Fruity loops och Ableton populära. De flesta som producerar musik med hjälp av datorer använder Logic, Cubase eller ProTools. Dessa är uppbyggda med liknande layout, ett arrangeringsfönster med spår att spela in på och en mixer med liknande funktioner som ett analogt mixerbord. 1 1 Michael Hewitt (2009). Composition for Computer Musicians. ISBN- 13:

10 Bild 1: Arrangeringsfönster och mixer i värdprogrammet Logic. Värdprogram stödjer plug- ins i form av effekter och virtuella instrument som antingen kan vara mjukvarusyntar som kan generera egna ljud, eller instrument som spelar upp förinspelade ljud vilket en sampler gör. Det finns även hybrider av dessa två. MIDI Gemensamt för nämnda värdprogram är att de hanterar MIDI (Musical Instrument Digital Interface) som är ett protokoll som gör det möjligt att kommunicera med extern hårdvara som syntar eller också mjukvara i form av pluggar. MIDI innehåller inget ljud som mp3 eller andra ljudformat utan endast meddelanden om vad, när och hur ett ljud ska spelas upp. MIDI- meddelanden kan bland annat innehålla information om notlängd, tonhöjd, anslagshårdhet mm. Med MIDI- meddelandet note on triggas ljud som antingen har noterats i värdprogrammet eller genom vilken MIDI- kompatibel kontrollenhet som helst, till exempel när man trycker ner en tangent på ett keyboard kopplat till datorn. 2 MIDI gör det möjligt att när som helst gå in och ändra i en komposition. Man kan ändra tonart på alla instrument, ändra anslagshårdhet eller redigera enskilda toner på ett smidigt sätt. En vanlig funktion är kvantisering, d.v.s. har man spelat in ett 2 4

11 stycke som ska gå i 4/4 takt men hamnat något i otakt räddar kvantiseringfunktionen inspelningen genom att automatiskt placera om tonerna till närmast hela notvärde. 3 Det finns olika användargränssnitt för redigering av MIDI, vilken man själv väljer att arbeta beror på användarens tidigare erfarenheter. För den som är van att läsa noter finns det traditionella notskriftsläget som visar inspelad MIDI- data i form av noter. Det här läget kan dock vara krångligt att redigera i jämfört med de andra lägena. Bild 2: Notskriftläget för MIDI- redigering 3 Johan Royen Larsson(2010) MIDI-REDIGERING. Studio nr:4 5

12 Listredigeraren visar all MIDI- data i en tabell som kan vara smidig att arbeta med då den ger bra kontroll vid finjusteringar. Bild 3: Listredigeraren för MIDI- redigering Pianorullen visar hur noterna har blivit inspelade av en klaviatur på en tidsaxel. Det är oftast i denna man gör sina redigeringar då man direkt får en grafisk representation av det man har editerat och spelat in. Bild 4: Pianorullen för MIDI- redigering Vad det är för ljud eller virtuellt instrument som kontrolleras av MIDI och spelas upp beror på vad man har startat upp för plug- in på de MIDI- spår som finns i värdprogrammet. Sampling I musiksammanhang står sampling för att spela in något med syftet att senare återanvända i musikproduktioner. Det kan vara korta inspelningar av t.ex. ett trumslag eller en ton från något instrument som man lagrar i en bank och sedan återanvänder för att komponera hela musikstycken. 6

13 En samplare är ett elektroniskt instrument som inte själv genererar toner utan spelar upp redan inspelade ljudfiler. 4 Historia Analoga bandsamplare kom till någon gång runt 50- talet och användes då i studion mestadels i forskningssyfte. Chamberlin var världens första keyboard som kunde spela upp samplingar och efterträdaren Mellotron slog igenom kommersiellt då den användes mycket inom pop och rock av bland annat band som The Beatles. Mellotron är en polyfonisk synt som lagrar samplingarna på magnetband, ett band för varje tangent på klaviaturen, se figur 5. 5 De första kommersiellt tillgängliga digitala samplare som New England Synclavier kom på 70- talet och kostade $200,000- $300,000 US. 6 Idag används nästan uteslutande mjukvarusamplare i form av plug- in till ett värdprogram i studion då priset nu är mycket billigare och tekniken för de digitala mjukvarusamplarna har utvecklats. 7 Uppbyggnad En mjukvarusamplare till skillnad från hårdvarusamplare spelar inte in ljud. Den uppgiften har lämnats till värdprogrammet som redan har välutvecklade inspelningsfunktioner. Mjukvarusamplaren kan ladda in samplade ljud och sprida ut dessa över ett utvalt område. Tar man endast en inspelad ton från en flygel och stoppar in den i samplaren kan denna spridas ut över alla oktaver med rätt tonhöjd och så har man skapat ett virtuellt instrument. Ett paket med flera olika samplade instrument kallas för samplingsbibliotek Greg Scarth (2010) History Of Sampling. Future Music Magazine, April

14 Bild 5: Mellotron Bild 6: Instans av en samplad flygel i mjukvarusamplaren Kontakt Att spela in endast en ton och sprida ut den på det här sättet skapar dock problem. Alla toner utom originaltonen har blivit modulerade och låter därför inte bra. Istället spelar man hellre in alla toner, gärna i olika lager efter anslagshårdhet och lägger in dem manuellt på rätt plats i olika zoner i samplaren. Detta kallas för multisampling. Ju fler antal olika samplingar man använder desto mera variation får man, vilket tillför mera verklighet till instrumentet man sedan ska använda. Klangfärgen från en musiker som spelar samma ton två gånger kommer aldrig att vara identiska, utan det blir alltid en viss avvikelse i dynamik, tonhöjd, frasering mm. Instrument som stråkar har många olika artikulationer som stackato (snabbt, stötande, icke bundet till nästa ton) legato (toner som är bundna utan paus), crescendo(stigande) osv. Alla olika artikulationer vill man helst ha med i ett komplett samplingsbibliotek, vilket i dagsläget är svårt att konstruera på ett naturligt sätt. 8 Kontakt Någon form av mjukvarusamplare tillsammans med ett bibliotek brukar följa med de flesta värdprogrammen på marknaden men många av de mer omfattande samplare säljs som fristående produkter. En mycket användbar mjukvarusamplare är Kontakt från Native Instruments, se figur 6. Kontakt kan hantera många olika sorters ljudformat och samplingsformat 8 Johan Royen Larsson(2010) Under Skalet På Samplaren. Studio nr: 3 8

15 från andra företag och även hårdvarusamplingar som normalt inte kan läsas av de flesta operativsystem. 9 Kontakt används dels för att multisampla och editera egna instrument, och dels för att spela upp och använda redan gjorda instrument från marknaden. Förutom effekter och en stor uppsättning editeringsfunktioner har Kontakt en egen skripteditor för deras egna programmeringsspråk (KSP) som används för att skapa egna funktioner, mera avancerad editering av instrumenten och för att designa egna gränssnitt. Till höger visas ett exempel på ett skript för att låta toner för ett instrument slumpvis hamna lite före eller efter taktslag i uppspelningen så att det låter lite mer mänskligt och inte så statiskt som MIDI- kompositioner kan göra. Bild 7: Skripteditor i Kontakt Kontakts uppbyggnad och funktioner har lockat flera företag att sälja sina samplade instrument i Kontakts egna format då de bland annat slipper utveckla en egen motor för att hantera deras inspelade samplingar. Dagens metoder Att uppnå en bra produktion med samplade instrument istället för verkliga musiker kräver bred kunskap inom musikteoretiska områden som komposition, 9 software/samplers/kontakt /review 9

16 instrumentation, arrangering och tekniska kunskaper som mixning och även ibland programmering från både kompositören som ska använda samplingsbiblioteken och de som tillverkar dem. Dagens metoder är långt ifrån optimala. Den traditionella kompositören skriver ut sin komposition på papper sen är det upp till dirigenten och orkestern att spela och få till alla detaljer. Jobbar man med samplingar är man alltifrån kompositör till ljudtekniker. För att kompositören ska kunna jobba kreativt krävs genomtänkta användargränssnitt och bra inspelningar av instrumenten. Inspelningsmetod På många inspelningar av en orkester spelar musikerna i en konserthall som har anpassats för just denna musik med noga uträkningar för hur ljuden från de olika instrumenten kommer att bete sig i rummet. Hur rummen är designade med olika storlekar, typ av material, absorbenter, antal platser mm påverkar den övergripande ljudupplevelsen då efterklangen är olika beroende på rummet. Den naturliga efterklangen som dessa rum ger när orkestern spelar är vad man försöker eftersträva vid alla typer av inspelning. Inspelningar till filmmusik, spelmusik eller för andra medier spelas ofta in i studios där en hel orkester får plats men utan något utrymme för publik. Man vill dock i många fall försöka skapa en upplevelse av att det är inspelat i en konserthall vilket kan hjälpas en aning med olika sorters mikrofontekniker vid inspelning och användning av reverb i efterhand. För de samplingsbibliotek som är inspelade i fullstora konserthallar har man antingen utgått ifrån dirigentens position eller en unik plats i publiken då ljudbalansen ändras beroende på vart i rummet man befinner sig. Ett problem är att det inte är en fullsatt publik på plats som absorberar ljudet vilket dessa rum är skapta för. Det är även näst intill omöjligt att ta bort efterklangen som medföljer vid inspelning i konserthallar. Valmöjligheten att simulera olika hallar vid olika produktioner försvinner men är man nöjd med rummets egen efterklang som 10

17 hamnar på inspelningen så är detta en bra lösning då det underlättar mixningsprocessen. 10 Samplingsfrekvens och Upplösning Vid inspelning av ett samplingsbibliotek ska analoga signaler digitaliseras för att bli till ljudfiler och användas som samplingar. Vid digitalisering av en analog signal talar man om samplingsfrekvens och upplösning. Samplingsfrekvens är antalet samplingar per sekund av den analoga signalen som varje sampel kommer ha. Samplingsteoremet säger att man måste sampla med minst dubbelt så hög samplingsfrekvens som den högsta frekvensen i signalen har för att få en god digital representation av signalen. Högsta frekvensen en människa kan höra sägs ligga omkring 20 khz, för att höra den frekvensen bör man alltså sampla minst gånger i sekunden. 11 Med upplösning menar man hur mycket information varje sampel har i antal bitar. Upplösningen bestämmer signal/brusförhållandet (SNR) i db vilket man vill ha så stort som möjligt. Varje tillkommen bit ökar SNR med 6 db. Med 16 Bit inspelning (CD kvalité) blir SNR 16x6=96 db. Detta är dock när insignalen är som starkast utan att klippa, så spelas ett instrument in med stor dynamik i så låg nivå som 48 db under maxnivå kommer inspelningen att motsvara 48/6=8 bitar. 8 bitars upplösning ger en ganska burkig, telefonaktigt ljudbild. I vanlig popmusik där dynamiken inte är så stor är detta knappt hörbart men orkestermusik har väldigt mycket dynamik därför är 24 Bit upplösning mer idealiskt. 24 bit=144 db SNR och då ger en insignal på 48 db under maxnivå en motsvarig upplösning på 16 Bit vid de svaga partierna vilket är helt acceptabelt. Många kommersiella samplingsbibliotek är samplade i 44,1 khz, 48 khz eller 96 khz med antingen 16 eller 24 Bitars upplösning. Nyare bibliotek erbjuder båda upplösningarna. 24 Bit innehåller mer information och tar således upp mer plats på 10 Paul Gilreth (2010) Guide to Midi Orchestration 4 th Edition. ISBN: Sten Ternström. Ljud som informationsbärare 11

18 hårddisken och är mera CPU krävande, men 24 bitar är som tidigare påpekats att föredra framför 16 bitar vid musik med stor dynamik. Samplingsbibliotek på marknaden Detta avsnitt går övergripande igenom framgångsrika företag som använt olika metoder för sampling av orkesterinstrument. Jag har testkört alla nedanstående bibliotek utom de nyare biblioteken från VSL och samtliga bibliotek användes i det lyssningstest som tas upp senare i rapporten. Reflektion på dessa tas upp i diskussion/analysdelen. Symphobia När man gjorde samplingsbiblioteket Symphobia från Project Sam spelade man inte in ett instrument i taget, utan lät flera sektioner i taget av orkestern spela samtidigt. Sedan mappade man ut de olika sektionerna i samplaren så att alla stråkar blev ett instrument, alla blås ett annat och flera andra kombinationer av olika instrument mappades ut på gemensamma instrument. Vill man nu att hela orkestern ska spela samma stämma sparar man mycket processorkraft och tid då det krävs färre spår och mindre mixning. Symphobia har även samplade ensembleeffekter spelade av orkestern som skulle vara för svåra att konstruera med vanliga samplingar. 12 Bild 11: Flera multisamplade instrument som överlappar varandra. 12 Products/

19 VSL Det finns i princip bara ett samplingsbibliotek som kan komma i fråga om du vill arbeta professionellt med samplade stråkar: Vienna Symphonic Library (ur tidningen studio nr ). I 10 år har det spelats in över 1.7 miljoner samplingar av olika instrument i en studio byggd helt anpassad för dessa samplade bibliotek. 13 VSL integrerar sina samplingar med egna plug- ins i form av effekter, program för att koppla ihop flera datorer och mjukvaruprogram med funktioner för att tillföra mänsklig realism till samplingarna. Biblioteken kommer i olika typer, inspelade både i sektioner och som varje enskilt soloinstrument. 14 VSl har utvecklat en sorts reverbplug- in (MIR) för windows som underlättar mixningen. Man väljer ett instrument och placerar ut det i ett virtuellt rum. Varje rum innehåller mer än 1000 inspelade impulssvar så att resultatet blir mycket precist. Bild 12: MIR EWQL East West Quantum Leap har förutom orkestrala samplingar ett stort utbud av alla möjliga samplade instrument. East West Quantum Leap Symphonic Orchestra

20 (EWQLSO) har liksom VSL en egen mjukvara för deras samplingar som de kallar för När man spelade in instrumenten för samplingsbiblioteket användes tre olika mikrofonpositioner samtidigt. Närmickade mikrofoner, mikrofoner på scen och mikrofoner på olika platser runt om i själva konserthallen. När användaren har laddat upp sitt instrument går det att i efterhand välja en position eller mixa alla tre efter eget tycke. Bild 13: Ex på en funktion i PLAY PLAY. PLAY har flera funktioner för att hantera och spela upp samplingar. 15 LASS La scoring strings från Audiobro fokuserar helt på stråksamplingar. Samplingarna används i Kontakt där man utnyttjat skriptfunktionerna för att trigga rytmer, spela upp olika slumpmässiga egenskaper som kännetecknar en musiker mm. De spelade in stråkarna i en sal för filmmusik med ytterst lite reverb. Mikrofonerna placerades på scenen musikerna befann sig på. Förutom en stor uppsättning artikulationer spelades även typiska ljud mellan övergångar in. Vissa artikulationer har glidningar mellan toner som portamento och glissando vilka här triggas genom MIDI. 15 Quantum- Leap- Symphonic- Orchestra- Complete- pr- EW- 177.html 14

21 Tillsammans med biblioteket kommer en uppsättning impulssvar vilka man kan tillsammans med konvulverande reverb använda för att simulera olika rums tidiga och sena reflektioner. Dessa har tagits fram enbart för dessa samplingar. Samplingarna är både inspelade i sektioner och som soloinstrument. 16 Mera läsning om andra företag inom sampling: (Endast trummor) instruments.com/ Effekter Vid mixning av musik används effekter. Effekterna kan läggas på kanalerna i värdprogrammet i form av plug- ins för att forma ett visst sound och ge plats åt instrument i mixen. Nedan visas övergripande information om vad effekter som reverb och eq har för uppgift när man arbetar med samplade instrument. Reverb Reverb är en förkortning för reverberation (efterklang) och uppstår när ljudet från en ljudkälla reflekterar mot golv, väggar och tak. Med reverb menar man själva effekten som gör att man kan simulera dessa reflektioner i efterhand. Från en ljudkälla hör man tre typer av akustiska element. Först direktljudet som inte innehåller några reflektioner. Sedan hör man de tidiga reflektionerna från närmaste ytor. Reflektionerna fortsätter att studsa i rummet och formar de sena

22 reflektionerna. Efterklangstid är tiden det tar för ljudets intensitet att sjunka med 60 db. I de flesta fall sjunker de höga frekvenserna snabbare än de lägre, detta gör att de sena reflektionerna kan upplevas som dovare. Många samplingsbibliotek är inspelade med mikrofonerna så nära placerade varje instrument som möjligt så att man får med minimalt med efterklang av rummet. Det gör att kompositören själv kan placera ut musikerna i ett önskad simulerat rum i efterhand efter eget tycke. Detta görs med effekter och i de flesta fall med reverb. Att inte alls använda någon typ av reverb i en produktion kan göra att instrumenten känns mindre levande och placerade väldigt nära lyssnaren. Reverb som plug- ins till värdprogrammet är av två olika typer. Traditionella och konvulverande. Traditionella använder matematiska algoritmer för att återge ljudet i en rymd med efterklang. Konvulverande reverb använder impulssvar från en klapp eller ett sinussvep inuti ett rum. Efter att ha avskilt sinusvepet mot impulssvaret får man kvar en modell av hur efterklangen i just det rummet beter sig som man sedan applicerar på helt andra ljud så att de upplevs befinna sig i samma rum som sinussvepet togs ifrån. 17 Med denna metod kan man då välja att placera ut sina samplade instrument i konserthallar som Sydney Opera House, eller konserthuset i Stockholm. 17 Paul Gilreth (2010) Guide to Midi Orchestration 4 th Edition. ISBN:

23 Bild 8: Altiverb, reverbplugg från Audioease EQ Equalizer (EQ) är ett filter för att kontrollera ett ljuds frekvenser med. Man kan förstärka och ta bort valda frekvenser för att skapa ett visst sound, ta bort oönskat ljud som brum, sus eller buller. Vid mixning används effekten ofta för att få alla instrument att sitta i mixen utan att de maskerar varandra. Ett annat användningsområde är vid finputsning av inspelningar vid t.ex. sampling då man kanske råkat få med för mycket rumsresonanser och oljud från fläktar mm som man kan filtrera bort ifall det önskade och oönskade ljudet inte ligger inom samma frekvensområde. 17

24 Användningsområden Idag finns det många samplingsbibliotek med de vanligaste instrumenten men i varierande kvalité. Beroende på inspelningsmetod, användargränssnitt och programmerarens/kompositörens kompetens varierar biblioteken i användbarhet. Samplade instrument kan användas: Som en helt egen produktion gjord med endast samplade instrument. För att förstärka eller fylla ut inspelningar genom att blanda samplingar med riktiga musiker Som en demonstration av hur en produktion kan låta med tanken att i framtiden ersätta samplingarna med riktiga musiker. 18 Med instrument samplade kan man höra det man komponerat på datorn och få en uppfattning om hur det kan låta innan en verklig orkester ska spela stycket. Samplare används då de dels är det bästa verktyget för att återskapa realistiska ljud, men möjligheterna är stora att även skapa helt orealistiska ljud med hjälp av filter, enveloper, effekter, script mm. Dessa samplingar kan vara användbara för ljudläggning av effekter i filmer mm. Samplade instrument har blivit användbara inom många olika områden, inte minst inom elektronisk musik men där huvudsyftet inte direkt är att simulera riktiga livemusiker som spelar, därför lämnas det området nu åt sidan. Inom filmmusik används ofta syntar, samplade instrument, ljudeffekter och riktiga musiker. 19 En del produktioner kan bli så realistiska med samplade instrument att man väljer att inte använda riktiga musiker i slutproduktionen. En del väljer att inte alls använda musiker i slutändan pga. låg budget. Danny Elfman, 18 Paul Gilreth (2010) Guide to Midi Orchestration 4 th Edition. ISBN: zimmer.com/fr/newsite.php?rub=interview_rona 18

25 filmmusikkompositör(alice In Wonderland, Edward Scissorhands) kan ibland ha egna samplingar på upp till hälften av alla spåren i ett projekt. 20 Uppspelning av en komposition med samplade instrument underlättar kommunikationen mellan kompositör och regissör då regissörer ofta saknar kunskap om musikteori och inte kan läsa noter. Att låta uppdragsgivaren få lyssna igenom en demo innan inspelning av en riktig orkester sker sparar både tid och pengar. Detta gäller även andra uppdragsgivare som vill beställa specialanpassad musik för olika medier som reklamfilm, spel, presentationer mm. 21 Kostnader/hårdvara Här analyseras den hårdvara som krävs för att producera med samplingar för att bland annat få en uppfattning om kostnaden och i slutet visas prisexempel från organisationer som hyr ut musiker för inspelning. Att använda samplingar är i regel en billigare lösning än att hyra in professionella musiker. Men vid produktioner med virtuella instrument som hanterar samplingar medföljer ändå en del utgifter. För enklare musikproduktioner räcker oftast vilken modern dator som helst, däremot vid stora produktioner som att simulera en hel orkester krävs mycket processorkraft. Det som blir belastande för datorn är dels simuleringen av rummet, dels antalet samplingar som laddas in och spelas upp. Basbiblioteket Trilian från Spectrasonics har till exempel ett extremt multisamplat instrument med samplingar som datorn måste klara av att spela upp utan fördröjning eller att datorn låser sig. Datorns CPU (central processing unit) avgör hur många effekter man kan använda i ett projekt och antalet ljud som kan spelas upp från samplaren. Det ultimata är att kunna spela upp varje instrument från orkestern på individuella spår i värdprogrammet. Även hårddiskens hastighet har stor betydelse i det här fallet Fred Karlin, Rayburn Wright (2004) On the track: a guide to contemporary film scoring. 19

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos

Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos Datorer och musik CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14 Mats Sandvik Wendy Castellanos Sammanfattning Denna rapport är tänkt att ge läsaren en översikt av hur datorer och musik och fungerar

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Csound. Csound exempel

Csound. Csound exempel Csound Lång historia, föregångare (Music 4), tidigt 60-tal programstyrda oscillatorer som sammankopplas till instrument i en orkester -fil (.orc) en notfil ( score.sco) anger när och hur instrumenten skall

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Mätningar med avancerade metoder

Mätningar med avancerade metoder Svante Granqvist 2008-11-12 13:41 Laboration i DT2420/DT242V Högtalarkonstruktion Mätningar på högtalare med avancerade metoder Med datorerna och signalprocessningens intåg har det utvecklats nya effektivare

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Hur man gör för att sända podradio. Utrustning. Mjukvara

Hur man gör för att sända podradio. Utrustning. Mjukvara Hur man gör för att sända podradio Jag tänkte berätta hur jag kopplat upp min utrustning, vilka program jag kör och vad jag har för inställningar. Tanken är att du som läser detta och är sugen på att börja

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång.

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång. 2008-09-29 Mixern Mixern är PA-systemets centrala enhet. Här har man den största möjligheten att kontrollera ljudet. Mixern har i huvudsak dessa funktioner: Förstärkning av mikrofonsignaler. Klangbearbetning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Få sången att höras på scenen Ett ganska vanligt problem är att bandets sångare klagar på att han/hon inte hör sig själv tillräckligt bra. Hör man inte sig själv är det svårt att sjunga rent och snyggt.

Läs mer

SNABBSTARTGUIDE FÖR PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO

SNABBSTARTGUIDE FÖR PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO Välkommen till snabbstartguiden för BEHRINGER PODDRADIO Tack för att du valde en av våra produkter med poddradiomöjligheter. Detta förstklassiga knippe av hårdvara och mjukvara låter dig på ett kreativt

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

ALLT OM MUSIK. Appar om ljud och musik Mare Johansson, www.minadesign.se SHAZAM SHAZAM TUNEWIKI TUNEWIKI

ALLT OM MUSIK. Appar om ljud och musik Mare Johansson, www.minadesign.se SHAZAM SHAZAM TUNEWIKI TUNEWIKI ALLT OM MUSIK SHAZAM Shazam Entertainment Limited Appen lyssnar på musik och talar om för dig vilken artist som sjunger/spelar och vad låten heter. Du kan även se vad dina vänner shazamar. Använd funktionen

Läs mer

UNWIRE YOUR HIFI EXPERIENCE

UNWIRE YOUR HIFI EXPERIENCE UNWIRE YOUR HIFI EXPERIENCE Med optisk ingång/utgång With optical input/output Frigör din musik. WFD200 ger dig en trådlös vardag utan kablar. Enkelt, smidigt och med hög kvalité. Release your music. WFD200

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning Analoga och Digitala Signaler Analogt och Digitalt Analogt 00000000000000000000000000000000000 t Digitalt Analogt kontra Digitalt Analogt å komponenter låg eektörbrukning verkliga signaler Digitalt Hög

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter

Bakgrund. Förförståelse. Undersökning - Musikproducenter Bakgrund Även om man som musikproducent arbetar tillsammans med musiker, arrangörer, tekniker och artister är det inte så ofta man ingår några djupare samarbeten med andra producenter. I samband med den

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Aktiva högtalare eller mixer med slutsteg Som vi konstaterade i förra numret av Skapa bra PA-ljud bestod ett PA av mikrofoner och lineboxar, multikabel, mixerbord, processorer, delningsfilter, slutsteg

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2

(Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 (Eget projekt) Catja Björklund.grupp D. K2 Äter upp det ouppklarade. Sväljer i förbifarten det förbigående. Spyr upp det kringgående. -Allt för att undvika det pågående. K r y p e r in under ditt bord,

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer