Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet Mats Sandvik Wendy Castellanos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorer och musik. CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet 2005-10-14. Mats Sandvik Wendy Castellanos"

Transkript

1 Datorer och musik CT3620 Vetenskapsmetodik för teknikområdet Mats Sandvik Wendy Castellanos

2 Sammanfattning Denna rapport är tänkt att ge läsaren en översikt av hur datorer och musik och fungerar tillsammans. Rapporten inleds med en introduktion till vad en synth är och hur en sådan fungerar. Läsaren erbjuds en kort historik till synthens uppkomst och hur den har utvecklats fram till idag (2005)

3 Inledning Musik är något som fascinerat människan under alla tider och är det enda språk som kan förstås av alla människor oavsett härkomst. Precis som alla språk utvecklas under årens lopp, utvecklas även musiken. Nya instrument träder fram, vilket i sin tur leder till nya musikstilar. En av de viktigaste uppfinningarna människan fått ta del av under historien är datorn. Dess stora möjligheter har under senare delen av 1900-talet präglat musiken enormt och gett oss möjlighet att skapa musik som annars inte varit möjligt. Många musiker anser att introduktionen av datorn inom musiken är det största som har hänt sedan munken Guido från Arezzo introducerade linjesystemet och därmed lade grunden till vår tids notskrift. Vi hoppas att med detta arbete förklara några av de anledningar till varför datorerna har tagit över musikindustrin samt om detta bara har positiva följder.

4 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Vad är en Synth?... 5 Historia... 5 Software-synthar... 6 Varför datorer?... 7 Digitalt ljud... 7 MIDI... 8 Datorer och Musik... 9 Hårdvara... 9 Musikprogram Slutsats Referenser... 12

5 Vad är en Synth? En synth (synthezizer) är ett elektroniskt instrument. Men vad innebär detta egentligen? Vi börjar med att tänka på hur ett vanligt akustisk instrument fungerar. Ett exempel är en flöjt. När vi blåser i denna sätts luft inuti flöjtens rör i resonans och ett ljud uppstår. Gitarrer, violiner och mandoliner fungerar så att en eller flera strängar sätts i resonans varpå ljudet senare förstärks i en för ändamålet specialbyggd låda. Den stora skillnaden mellan Synthen och vanliga akustiska instrument är att den själv inte kan producera något ljud. Vi kan alltså inte bara sätta oss och spela på en synth som vi kan med ett piano. Det krävs att man kopplar den till en dator eller en förstärkare. En synth är uppbyggd av flertalet elektriska kretsar som har till uppgift att framställa ljud på digital väg. Resonans har alltså inget vid framställningen av ljud hos en Synth att göra. Utseendemässigt är syntharna oftast utrustade med en klaviatur och liknar ofta en keyboard eller ett digitalpiano. Varför skulle man då vilja ha ett instrument som inte kan producera något ljud? Synthen är i sig själv ganska tråkig men kopplas den samman med en dator öppnar sig en värld av möjligheter. Detta instrument har nämligen den stora fördelen att den kan imitera vilket annat instrument som helst t.ex. gitarr, trummor, fiol etc. Men den allra största fördelen är att man på egen hand kan skapa helt nya ljud som ingen annan tidigare hört. Historia Musiker började intressera sig för de möjligheter som datorer erbjöd redan i början av talet. Maskinerna var dock svåra att hantera och kostade mycket pengar vilket ledde att de inte fick något större genomslag. Det första kända stycket som har komponerats med hjälp av en dator är Illiac String Quartet som skapades av Lejaren Hiller and Leonard Isaacson år 1955, vid University of Illinois. Detta var på inget sätt imponerande musik men det var något helt nytt och gjorde att många människor fick upp ögonen för den hittills relativt okända datorn. Synthens historia tar även den sin början vid mitten av 1900-talet men det riktiga genombrottet kom 1963 då Robert Moog släppte sin första Modular synth (Figur1) Denna kom att få många uppföljare genom åren. Figur 1

6 Som kan ses av denna bild var dessa synthar till en början väldigt komplexa maskiner[francis96] De var väldigt stora och kostade mycket pengar. Själva programmeringen av dessa maskiner kan liknas vid att koppla en gammal telefonväxel. Ville man byta ljud från en trumma till en fiol blev var man tvungen att dra ett antal kablar vilket snabbt kunde bli väldigt rörigt. Dessa synthar saknade helt minnesfunktion så det var bara att komma ihåg eller anteckna hur man kopplade sladdarna om man ville ha något hopp om att någonsin återfinna det ljud man nyss skapat. Syntharna under den här tiden var monofoniska vilket betyder att man bara kunde spela en ton åt gången (jfr. dagens polyfoniska ringsignaler i mobilen). När man ville spela ett ackord (minst tre toner samtidigt) var man tvungen att ha tre stycken maskiner. Något som var ohållbart dels beroende på priset dels av utrymmesskäl. Det dröjde dock ända till slutet av sjuttiotalet innan den polyfoniska synthen var utvecklad. Software-synthar I dagsläget hör hårdvarusyntharna till det förflutna med undantag för nostalgiker som inte kan slita sig från det speciella ljud de äldre syntharna kan producera. Dagens musiker använder sig av så kallade software-synthar. Dessa kan återskapa de gamla syntharnas ljud tack vare de kraftiga datorer vi har fått tillgång på senare år. Det är alltså helt möjligt att i en dator ha tusentals olika synthar till sitt förfogande som alla kan styras via en vanlig klaviatur. Detta leder i sin tur till att man kan spara mycket plats och pengar. Software-syntharna finns i tusentals olika utföranden. Det släpps dagligen nya varianter dels från privatpersoner men också från stora företag. Bland företagen har ett Svenskt bolag vid namn Propellerhead Softwaregjort satt sitt namn på världskartan. De ligger bakom två synthar vid namn Reason och ReBirth (figur 4) Figur 4: ReBirth

7 Varför datorer? Varför skall man som musiker egentligen använda sig av datorer vid musikproduktion? Det finns väldigt många anledningar som talar för det men den främsta är nog den fantastiska översikt som man erbjuds genom att arbeta med ett musikprogram. Som användare har du full kontroll över allt som händer. Förr i tiden när man gjorde vanliga analoga inspelningar krävdes det ofta många omtagningar innan allt blev rätt och vid minsta fel var man tvungen att spela in stycket i fråga igen. Nu kan vi tack vare datorns hjälp direkt se inspelningen på skärmen, instrument för instrument. Vi kan lätt korrigera enstaka toner eller hela partier, lägga till nya stämmor eller varför inte testa lite olika instrument för att ta reda på vad som låter bäst. Hittar vi inget som låter tillfredsställande är det bara att koppla till en synth eller använda en mjukvarusynth och börja experimentera med egna ljud. Tack vare att man nu enkelt kan skapa musik med hjälp av en dator har intresset spridit sig i stor omfattning världen över. Nu har man som ägare till en persondator samma möjligheter som ägare till utrustning för hundra tusentals kronor, och med många av programmen tar det inte lång stund innan man är igång. Oavsett om man är proffs eller aldrig har rört ett instrument tidigare. Digitalt ljud Termen digital är något som varje människa har hört någon gång. Men vad innebär den egentligen? För att kunna besvara frågan måste vi först skaffa oss en grundläggande förståelse för hur en dator räknar, vad som menas med en bit samt skillnaden mellan analoga och digitala signaler och hur en omvandling mellan dessa två fungerar. Datorer arbetar som bekant bara med ettor (1) och nollor (0). Det beror på att komponenterna i datorn kan ha två tillstånd. Detta system har fått ett alldeles eget namn, nämligen det binära (basen 2). Anledningen till varför datorer kan utföra så pass avancerade funktioner är att det kan hantera stora grupper av ettor och nollor väldigt snabbt. Om vi börjar med att titta på två bitar kan vi skapa följande kombinationer: 00, 01, 10 och 11. Dessa kan lätt konverteras till vårt decimala talsystem (basen 10) på följande sätt: 00 = 0*21 + 0* = 0*21 + 1* = 1*21 + 0* = 1*21 + 1*20 3 Detta system kan utökas till att omfatta önskat antal gruppering av bitar. Detta är av stor vikt när det gäller arbete vid ljud i en dator och är nära besläktat något som kallas samplingsfrekvens. Förenklat kan man säga att samplingsfrekvens innebär det antal stickprov (samples) per sekund som vi kan ta från vår analoga signal när vi omvandlar den till digital (A/D-omvandling). Desto högre samplingsfrekvens vi använder oss av, desto bättre

8 ljudkvalitet. För att vi inte skall höra någon skillnad mellan en analog och en digital signal krävs en samplingsfrekvens av minst 44,100 KHz. Vid moderna inspelningar använder man sig oftast av 16-bitssampling (2 byte) vilket ger oss skilda tal att arbeta med. Anledningen till att man inte använder 24 eller 32- bitssampling är att de kräver 50 respektive 100% mer lagringsutrymme samtidigt som det mänskliga örat har väldigt svårt att uppfatta de små skillnader det medför. På bilderna nedan ser man hur en sampling fungerar. Den övre signalen (figur 2) visar en analog sinusvåg som vi vill konvertera till en digital signal. Här används en låg samplingsfrekvens. Resultatet som visas som fyrkantsvåg liknar inte alls den ursprungliga signalen då enbart ett fåtal av punkterna överensstämmer med originalet. Vad händer om vi ökar samplingsfrekvensen till det dubbla? Nu ser vi att signalen börjar anpassa sig och efterlikna den ursprungliga analoga signalen. Men den är fortfarande långt ifrån perfekt och som den ser ut nu kommer lyssnaren uppleva störningar och brus som egentligen inte borde finnas där. Vi måste alltså öka frekvensen ytterligare och vid frekvensen 44,100 KHz överensstämmer de båda signalerna så pass mycket att vi inte längre hör någon skillnad. [Haines02] Figur 2: Sampling vid låg frekvens MIDI Figur 3: Sampling vid dubbla frekvensen När synth fick sitt verkliga genombrott under 80-talet hade varje tillverkare sitt eget sätt att fjärrstyra dem samt koppla ihop dem med datorer. Detta ledde snabbt till problem då man ville koppla ihop flera synthar från olika tillverkare. Behovet av en gemensam standard var stort och man valde att utveckla MIDI. MIDI är förkortning för Musical Instrument Digital Interface, och det är ett system för att koppla ihop elektroniska instrument (synthar, keyboards, datorer mm).

9 MIDI fungerar som en slags fjärkontroll som styr olika funktioner på den mottagande apparaten. De data som överförs innehåller dels förhandsinställningar av t.ex. karaktären hos en stämma, dels löpande information om när man trycker ner eller släpper upp en tangent, om anslagshastighet, pedaler m.m. samt reglage för t.ex. vibrator och tonhöjdsvariationer. De apparater som har MIDI, har en eller flera MIDI-kontakter. Det finns olika typer av anslutningar: MIDI- In är den anslutning som tar emot MIDI-information. MIDI- Out är porten från vilken informationen skickas ut. MIDI- Thru används när man vill seriekoppla mer än två enheter till varandra. Det är en typ av utgång som skickar ut en kopia på den signal som kommit in via MIDI- In. Detta är väldigt praktiskt om man vill fjärrstyra flera synthar från en huvudenhet. Datorer och Musik exempel på hur man kan använda sig av midi-thru Tack vare den snabba datorutvecklingen under det senaste årtiondet finns det nu möjlighet för varje hem med en hyfsat ny dator att bygga sig en hemstudio. Det första man bör ha i åtanke om man går i dessa tankar är vad man skall använda datorn till. Kanske skall den bara användas som ett enkelt hjälpmedel för att kunna skriva ner noter och sedan kunna skriva ut dem snyggt eller varför inte publicera dem på Internet och låta andra människor ta del av dina kompositioner. Om detta är din ambition och du redan äger en dator finns det inga som helst behov av att skaffa sig någon ny hårdvara. Om det är så att du inte äger någon sedan tidigare kommer du att klara dig långt med en väldigt enkel modell. Hårdvara Nästa steg är om du vill skapa Midimusik. MIDI tar upp väldigt lite utrymme då det egentligen bara är instruktioner om hur datorn skall spela upp musiken. Dessa användare är inte heller i behov av den senaste hårdvaran utan klarar sig bra med förhållandevis enkla medel. Det enda man behöver komplettera befintlig utrustning med är någon form av inmatningsenhet. Detta brukar oftast vara en midiklaviatur som inte är något annat än en uppsättning tangenter. Tidigare var man tvungen att köpa ett så kallat MIDI-interface för att

10 kunna koppla in denna enhet men i och med att de numera utrustas med USB är detta ej längre nödvändigt. Den tredje gruppen är de som vill arbeta med Audio och för dessa användare är datorkraft ett måste. Man kan dra tydliga paralleller mellan dagens speldatorer och musikdatorer då båda måste vara mycket kraftfulla. Den största skillnaden är att den som spelar vill ha ett kraftigt grafikkort medan den som skapar musik vill ha ett bra ljudkort. I övrigt skiljer sig inte prestanda de båda mellan nämnvärt. [IDG08] Musikprogram Musikprogrammet kan liknas vid en ordbehandlare för musiker. Det finns en hel uppsjö olika program där var och en har sina för och nackdelar. De två program som är vanligast är Steinbergs Cubase som finns för både PC och MAC samt Logic som är MAC exklusivt. Dessa program kan hantera både ljud och MIDI vilket tillåter väldigt komplexa kompositioner. Senare versioner av dessa program har en funktion vilken tillåter användaren att samarbeta med andra användare med hjälp av Internet. Man kan alltså sitta i två olika världsdelar och hjälpas åt att producera en låt. Detta är en funktion som tveklöst kommer att bli väldigt stor då man helt plötsligt kan bjuda in hela världen till sin studio och tillsammans skapa musik.

11 Slutsats Människan har hittat användningsområden för datorn inom praktiskt taget varje område och musiken är inget undantag. Under de senaste 40 åren har det skett enorma framsteg inom datorindustrin något som tydligt har smittat av sig på musikindustrin. Men hur mycket bättre kan de egentligen bli? Under 80-talet kunde datorerna producera enklare ljud typiska för datorspel från den tiden medan de idag kan återspegla en stor symfoniorkester. Vår tanke är att datorer och musik kommer att integreras mer och mer med Internet och på så sätt leda till att fler och fler människor från hela världen kommer att få upp ögonen för den skaparglädje som datorerna kan erbjuda.

12 Referenser [Francis96]Francis Rumsey, The Audio workstation handbook,1996 [Harnefors2004]Harnefors, Holmberg, Lundqvist, Signaler och system, 2004 [IDG08] Studio, nr [Haines02]Russ Haines, Digitalt ljud, 2002 [Strong]Jeff Strong, Digital ljudinspelning

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Akkelisguiden till datalagrad musik Rumskorrigering Informationsmängd och samplingsfrekvens - 16/44.1-24/96.2-24/192.1???

Akkelisguiden till datalagrad musik Rumskorrigering Informationsmängd och samplingsfrekvens - 16/44.1-24/96.2-24/192.1??? Akkelisguiden till datalagrad musik Det blir allt mer populärt att lägga in sina cdskivor på en hårddisk/dator och spela upp musiken via dator eller nätverkspelare. För cdskivorna finns kanske inte så

Läs mer

MIXTEKNIKER. Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion

MIXTEKNIKER. Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion MIXTEKNIKER Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion Författare Fredrik Johansson ( Fidde84@hotmail.com ) Institutionen för Kommunikation och Information Högskolan i Skövde Box 408, 541 28 Skövde, Sverige

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp

Innehållsförteckning. Viktiga Begrepp Innehållsförteckning 1...Inledning 2...Viktiga Begrepp 3...Processorn 3.1...VCore 4...Nordbryggan 5...Sydbryggan 6...Minnen 6.1...Timings 6.2...Speed Presence Detect 7...Front Side Bus 8...BIOS 9...Överklockning

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Inledning Peter Seipel:

Inledning Peter Seipel: Inledning Peter Seipel: Välkomna till det IT-rättsliga observatoriets seminarium om rättsliga och andra samhällsaspekter på agentteknik. Temat agentteknik är för min del, och för flera av er andra som

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Sequi Tredimensionell sequencer

Sequi Tredimensionell sequencer Sequi Tredimensionell sequencer Daniel Persson Grafisk design & Illustration, Konstfack VT2014 Handledare: Martin Frostner & Katarina Sjögren Abstract Music production software has a strong tradition of

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Projekt i Datakommunikation och Distribuerade system. Musikförsäljning på Internet en analys

Projekt i Datakommunikation och Distribuerade system. Musikförsäljning på Internet en analys Projekt i Datakommunikation och Distribuerade system Musikförsäljning på Internet en analys Henrik Nilsson 800522-4131...Datateknik Martin Tuomi 810907-2051...Datateknik Vårterminen 2005 Sammanfattning...

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil.

Häng med när jag tittar på hur vi kan använda en skrivare idag och hur den passar in i ett trådlöst nätverk och en mobil livsstil. 1 Så här lätt skaffar du dig en egen Trådlös skrivare http://www.omwlan.se/guider/tradlost skrivare.aspx 2011 08 12 Sidor 16 Att börja prata skrivare såhär en bra bit in på 10 talet känns för många kanske

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM

Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM Swedish Radio Supply AB SRS nyhetsbrev HAM 2010-11-04 Dagens tema: IC-9100 och historik IC-706 IC-9100 Mer om IC-9100 Ytterligare lite om IC-9100 Försvagare och dämpsatser Spegelfrekvenser på längden Strimlade

Läs mer