Grafisk Identitet Graphic Identity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk Identitet Graphic Identity"

Transkript

1 0 Grafisk Identitet Graphic Identity Inledning Preface Om About s grafiska profil är grunden till all vår visuella kommunikation och en viktig del av vårt ansikte utåt. Alla som kommer i kontakt med Riksutställning eller en av våra utställningar ska omedelbart känna igen oss, oavsett plats eller format. Ett enkelt brev ska vara lika tydligt som en stor utställning. Den grafiska profilen ska vara närvarande i allt vi gör. Med hjälp av denna manualen kan vi vara tydliga och tala med ett och samma språk. Om vi konsekvent använder profilen på det sätt som visas här förmedlar vi en enhetlig och stark identitet, där varje enskild insats bidrar till att ytterligare förstärka s profil och ledande ställning. Har du frågor kring den grafiska manualen och hur du använder de olika delarna är du välkommen att vända dig till enheten för kommunikation. The Swedish Exhibition Agency s graphic identity is the basis to all our visual communication and an important part of our appearance. Anyone who gets in contact with us or our exhibitions should immediately recognise us, regardless of place and format. A simple letter should be as apparent as an exhibition. The graphic identity should be present in everything we do. This manual will help us to be coherent. If we persistently use the graphic profile after the guidelines described here, we will convey a consistent and strong identity, where each operation will help to further strengthen the Swedish Travelling Exhibitions leadership. If you have any questions about the graphic manual and how to use the various components, please contact our department for communication.

2 0.1 Inledning Preface Innehåll Content 1. Logotyp 1. Logotype 2. Typografi 2. Typograhpy 3. Färger 3. Colours 4. Kontorsmaterial 4. Stationary 5. Digitala mallar 5. Templates 6. Kläder 6. Clothing 7. Transport 7. Transport 8. Presenter 8. Gifts 9. Spana & Utstället 9. Spana & Utstället 10. Skyltsystem 10. Signs 11. Hemsida 11. Website 12. Fler exempel 12. More examples

3 0.2 Inledning Preface Den bärande idéen The basic concept s grafiska profil och logotyp består av två olika figurer. Den ena formen är en kvadrat och den andra ett kommatecken. Var för sig är de två formerna generiska men tillsammans är de basen för ett starkt och tydligt varumärke. Kvadraten fyller flera olika funktioner. Dels symboliserar den ramen den klassiska formen att visa en tavla eller information i. Även om ramen inte är ett allrådande sätt att visa konst i så är det en viktig historisk referens och visar på s förmåga att särskilja och presentera information och kunskap. Kvadraten symboliserar också de tomma utställningsplatser som besöker och därmed även den kunskap och de nya insikter som en utställning eller ett seminarie tillför. Slutligen så symboliserar den också de lådor som utställningarna transporteras i. Totalt, tre viktiga beståndsdelar i s verksamhet. Kommatecknet visar på s förmåga att alltid komma med nya utställningar, nya ämnen och nya besök. sätter aldrig punkt utan kommer alltid igen! The graphic profile and logotype of Swedish Exhibition Agency is built up by two different figures: the square and the comma sign. Separately the forms are common, but together they create a base for a strong and distinct trademark. The square fills many different functions. Partly, it symbolises the frame the classical form used to display a picture or information in. Although the frame isn t the exclusive way to display artwork with, it s an important reference that demonstrate the ability to divide and present information and knowledge. The square also symbolise the empty exhibition places that visit and thereby also the new knowledge and insight that an exhibition or a seminar provide. Finally, the square also symbolise the boxes in which the exhibitions are being transported in. In total, three important elements in the Swedish Exhibition Agency s enterprise. The comma indicates the Swedish Exhibition Agency ability to always come up with new exhibitions, topics and visits. The never makes a full stop they always come again!

4 1 Logotyp Logotype

5 1.01 Logotyp Logotype Logotyp Logotype Vår logotyp är en av våra viktigaste tillgångar och basen för vår visuella identitet. Den fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi producerar och bidrar till en snabb identifikation. Därför ska logotypen, symbolen eller någon av de varianter som beskrivs i denna manual finnas med på allt som vi gör. Logotyp Logotype Det är viktigt att logotypen används på de sätt som beskrivs på följande sidor. Logotypen och symbolen finns att ladda ner från s hemsida. Se till att du alltid använder korrekta filer och dokument. Our logotype is one of our most important assets and the base for our visual identity. It functions as a quality stamp on everything we produce and contribute to a direct identification. Therefor shall everything we do be marked with our logotype, our symbol, or any of the other versions of our trademark described in this manual. It s very important that the logotype and symbol get used in the ways described on the following pages. Our logotype is available to download on the s website. Please make sure you always use correct versions and documents.

6 1.02 Logotyp Logotype Symbol Symbol Förutom logotypen har även Riks utställningar en symbol som kan användas fristående. Symbol Symbol Symbolen är en viktig del av den grafiska profilen och används som en förlängning och förstärkning av logotypen. Texten / Swedish Exhibition Agency får dock aldrig användas fristående. has a symbol which can be used separately, additional to the logotype. The symbol is an important part of the graphic identity and should be used as an extension and an reinforcement of the logotype. Please note that the text / never is allowed to be used by itself.

7 1.03 Logotyp Logotype Logotyp eller Symbol Logotype vs Symbol Symbolen används främst i kommunikation när mottagren redan har sett logotypen och känner till. Symbolen är också bra att använda när flera olika saker ska visa som avsändare. Då blir det lätt övertydligt med logotypen överallt, och det är därför bättre att använda symbolen. Symbolen ska inte användas ensam i exempelvis ett utskick om logotypen inte finns tydligt med på en annan plats. Då fungerar logotypen som en förklaring till symbolen. Symbolen är också bra att använda på exempelvis giveaways som man vill att folk ska använda utan att känna att de bär runt på traditionell presentreklam. The symbol is mainly used on communication material when the receiver already is familiar with the Swedish Exhibition Agency. The symbol is also beneficial to use when the is the sender of many different things which gets received simultaneously. The symbol shall never be used alone on circulars or things alike, if the logotype isn t shown clearly on some other part of it. The logotype works as an explanation of the symbol. Logotype Logotype Symbol Symbol

8 1.04 Logotyp Logotype Kommatecken Comma sign Ibland kan platser eller objekt behöva profileras, men det känns övertydligt med hela logotypen eller symbolen. Då kan det fristående kommatecknet fungera bra eftersom den är essensen av profilens grundidé. Kommatecken Comma sign Att använda kommatecknet separat kräver att betraktaren har sett hela logotypen tidigare och är väl bekant med logotypen och den grafiska profilen. Exempel på områden där endast kommatecknet har använts är på kaffemuggarna och i husets skyltsystem. On some places and object the whole logotype can appear to be to superfluous. The detached comma can then be used, since it shows the essence of the graphic identity. The usage of a separate comma demands that the viewer has seen and is familiar with the logotype and The comma has been used alone on coffee cups and on the Swedish Exhibition Agency signage system.

9 1.05 Logotyp Logotype Fri yta Minimum space Logotypen ska alltid ha en friyta omkring sig på minst 1X. X är alltid samma bredd som ramens tjocklek i logotypen. Exemplet visar vart ifrån du mäter. The logotype should always be surrounded by a free space which at least extend to 1X. X is always the same width as the frame of the square. The illustrations to the right show you how to measure. X X X X X X Friyta Minimum space Friyta Minimum space 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X

10 1.06 Logotyp Logotype Logotypens mittpunkt The midpoint of the logotype Logotypens centreras, som vanligt, på mitten. Symbolen ska centreras annorlunda än logotypen. Centreringen ska ligga 2X från det vänstra strecket kant, se exempel till höger. The logotype gets centred on the middle. Logotyp Logotype Symbol Symbol X The symbol should be centred differently to the logotype. The midpoint should be 2X from the edge of the left hand line. Please see illustration shown on the right. 2X C C

11 1.07 Logotyp Logotype Minsta storlek Minimum size logotype eller symbol får aldrig ensam avbildas mindre än 25 mm. Var också varsam med logotypens storlek då det finns risk att dokumentet reproduceras med enklare teknik, som exempelvis en kopiator som inte återger detaljer lika tydligt som tryck. The s logotype is never allowed to be scaled down to a smaller size than 25mm when it s shown alone. Please be cautious with the size of the logotype, since there s a risk of the document being reproduced with less advanced printing equipment, such as a photocopier. 25 mm 25 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm

12 1.08 Logotyp Logotype Tillsammans med andra logotyper Among other logotypes logotype kommer ibland att avbildas med olika sammarbetspartners logotyper. Viktigt är att har en framträde plats och inte blir undanträngd eller för liten i förhållande till de andra. Exempel Example Kvadraten ska vila på baslinjen och kommatecknet sticker ner under baslinjen. När s logotypen visas tillsammans med andra logo typer är det möjligt att göra den mindre än 25 mm. Symbolen ska aldrig användas i detta sammanhang, även om texten är på gränsen till att bli oläsbar. Inte heller ska namnet Riksut ställningar eller / skrivas fristående. Sometimes, the Swedish Exhibition Agency s logotype will get used among other collaborators logotypes. It is then important that the Swedish Exhibition Agency is prominent and doesn t appear to be too small in comparison to the others. The square should be placed on the baseline grid, and the comma should be hanging over the edge. The symbol should never be used by itself in occasions were the logotype have to be smaller than 25 mm. Neither should the name Riksut ställningar or / be written by its own.

13 1.09 Logotyp Logotype Illustrationer baserade på symbolen Illustrations based on the symbol s symbol går utmärkt att använda som basen för illustrationer. Bredden och höjden kan varieras men inte tjockleken. Exempel 1 Example 1 Exempel 2 Example 2 Exempel 3 Example 3 Reglerna för minsta fria yta kring logotypen gäller även här. The Swedish Travelling Exhibition s symbol is an excellent implement to base an illustration on. The width and height can vary but not the thickness. The rules about the smallest minimum space surrounding the logotype is also valid in this case.

14 1.09 Logotyp Logotype Illustrationer baserade på symbolen Illustrations based on the symbol Exempel 4 Example 4 Exemel 5 Example 5

15 1.10 Logotyp Logotype Att använda symbolen tillsammans med bilder How to use the symbol with images Symbolen får nya funktioner när den läggs ovanpå en bild. Dels så visar den att materialet är utvalt och presenteras av. Exempel Examples Den ger också möjlighet att visa s syn på saken och det perspektiv som ämmnet fått. The symbol obtain new functions when it s placed on top of an image. Partly, it shows that the material is selected and presented by the. It also gives an opportunity to project the s view on things and the their perspective on the subject.

16 2 Typografi Typograhpy Berthold Akzidenz Grotesk

17 2.01 Typografi Typograhpy Huvudtypsnitt / Berthold Akzidenz Grotesk Main typeface / Berthold Akzidenz Grotesk s huvudtypsnitt heter Berthold Akzidenz Grotesk. Typsnittet finns både för PC och Macintosh. Inga andra vikter än Regular och Medium samt deras kursiva varianter ska användas. The s typeface is called Berthold Akzidenz Grotesk. It is available both for PC and Macintosh. Aabc No other versions of the typeface than Regular, Medium and Italic are used. Regular Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Kursiv Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Medium Medium Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&*

18 2.02 Typografi Typograhpy Centraleuropeiska & kyrilliska varianter Centraleuropean & cyrillic versions Berthold Akzidenz Grotesk finns också tillgängligt i versioner som täcker alla centraleuropeiska och kyrilliska språk Berthold Akzidenz Grotesk is not only availible in a roman version, but also in versions for Cyrillic and Central European languages. ЩЖЏ ŸȘĖ Västerländsk Roman Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Central Europeisk Central European Áá Ăă Ââ Ãã Ćć Čč Éé Ěě Êê Ėė Ēē Ğğ Ńń Ññ Óó Ôô Òò Őő Ōō Õõ Ŕŕ Řř Śś Šš Șș Ţţ Úú Ûû Üü Üü Űű Ůů 0 Ýý Ÿÿ Źź Žž Żż Kyrillisk Cyrillic Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Љљ Њњ

19 2.03 Typografi Typograhpy Kontorstypsnitt / Arial Office typeface / Arial I dagligt bruk, med program som Microsoft Office, behövs inte Berthold Akzidenz Grotesk användas. Då används istället Arial som finns som strandard i alla datorer. Alla dokument kan då skickas till valfri mottagare och öppnas utan att utseendet förändras. For daily usage in programmes such as Microsoft Office, Berthold Akzidenz Grotesk doesn t have to get used. It is then better to use Arial, which is a typeface available on every computer. All documents can then be sent to any receiver without having its appearance changed when opened. Aabc Regular Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Kursiv Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Bold Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&*

20 3 Färger Colours

21 3.01 Färger Colours Huvudfärger Main colours De två viktigaste färgerna i s grafiska profil är svart och vitt. Black and white are the two main colours of the Swedish Exhibition Agency graphic identity. CMYK RGB PMS C40 M0 Y0 K100 R000 G000 B000 PMS Process Black CMYK RGB C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

22 3.01 Färger Colours Komplementfärger / Tryck Additional colours / Print Utöver s grundfärger svart och vitt kan logotypen kombineras med kraftiga färger. Dessa bör optimeras efter skärm eller tryckteknik för att ge starkast möjliga nyans. När du använder CMYK-färger så blanda aldrig mer än två av grundtryckfärg erna. CMYK CMYK PMS / SCREEN PMS / SCREEN Besides the Swedish Travelling Exhibitions main colours black and white, the logotype can be used combined with additional vivid colours. Those should be optimized after screen and / or printing technique, to make sure they get displayed in their most lucid tones. C100 M0 Y0 K0 C0 M100 Y0 K0 Pantone 801 Pantone 802 Pantone 803 Never mix more than two of the main colours in CMYK, when you prepare colours for print. C0 M0 Y100 K0 C0 M100 Y100 K0 Pantone 804 Pantone 806 Pantone 807 C100 M0 Y100 K0 C0 M50 Y100 K0 Pantone 871 (guld) Pantone 877 (silver) Pantone 876 (koppar)

23 3.02 Färger Colours Komplementfärger / Skärm Additional colours / Onscreen Till hemsidan och skärmbaserade presentationer ska de renaste nyanserna i RGB-skalan användas. RGB RGB The most pure RGB colours should be used for the Swedish Exhibition Agency s website and for screen presentations. R255 G0 B0 R0 G255 B0 R0 G0 B255 R255 G255 B0 R0 G255 B255 R255 G0 B255

24 3.03 Färger Colours Att använda färg Ways to use colours Även om svart och vitt är den grafiska profilens huvudfärger kan alla delar användas i färg. Viktigt då är att färgen / färgerna skapar starka kontraster och inte ligger ton i ton. Det är också viktigt att veta varför man väljer att använda färg. Exempel Examples All elements of the logotype can be used in colours, even though black and white is the main colours of the graphic identity. However, it s important that the colours create distinct contrasts. It is also important to have a clear reason why one chooses to work in colour.

25 Grafisk Manual Färger Colours Att använda färg tillsammans med bilder Ways to use colours with images Färgerna kan tillsammans med element från den grafiska profilen appliceras på bilder. Exempel Examples Colours and elements from the graphic identity can be applied to images. 3.04

26 3.05 Färger Colours Att använda färg tillsammans med bilder Ways to use colours with images Mer exempel More examples,,,,,,,,,

27 4 Kontorsmaterial Stationary Tänk på! Please note Typografin är genomgående i Berthold Akzidenz Grotesk Medium i 7,5 punkter utom versala bokstäver som placeras invid siffrorna. Ex SE i postnummret. Dessa är i 7,2 punkter då versalerna har en aning högre X-höjd än siffrorna. Denna regel ska användas genomgående i den grafiska profilen. The text is consistently set as Berthold Akzidenz Grotesk Medium 7,5 points, except for characters set as uppercase and which are placed next to numbers. For example SE, which is part of the Swedish postcode. Those characters are set in 7,2 points, since uppercases has a slighly higher x-height than numbers. This rule is continuesly used throughout the graphic identity.

28 4.01 Kontorsmaterial Stationary Visitkort Businesscard Mått Bredd: 85mm Höjd: 55mm Exempel 1. Titlar på två rader Example 1. Titles on two lines Exempel 2. Titel på en rad Example 2. Titles on one line Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek text: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Kägel: 10pt Logotype Kvadrat: Bredd, 19mm Höjd,19mm 19 mm 6mm 6mm 19 mm Elisabet Adebo Turnéproducent Tour Production Manager 19 mm 6mm 6mm 19 mm Lina Ahtola Projektledare / Project Manager Papper och Tryck Multi Design White Original 350gr Boktryck: 1+0 Kerning Justera alltid avståenden mellan 1 och omgivande bokstäver med 10 till 15 i Quark Xpress. Annars står dom för glest! Titlarna skrivs antingen på en rad och separeras då av ett snedstreck. Eller på två rader, då utan något snedsteck. 6mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Telephone Mobile mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Telephone Mobile The titles are written either on one line, and then separated by a slash. Or divided into two lines, but then without a slash.

29 4.02 Kontorsmaterial Stationary Brevpapper Letterhead Mått A4, 210x297mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek text: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Kägel: 10pt Logotype Kvadrat: 30mm Papper och tryck Multi Design White Original 115gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Använd mallen RU_Brev_tom.dot för att författa brev och texter som kan skrivas ut på det förtryckta brev pappret. Läs mer om mallen i kapitel Please use the template RU_Brev_ tom.dot to write letters and texts which can be printed on the preprinted letter-paper. Read more about the template in Chapter mm 15mm 30mm 15mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm

30 4.03 Kontorsmaterial Stationary Kuvert C5 / E5 Envelope C5 / E5 Mått C5 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements C5 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Kägel: 10pt Papper och tryck C5 Multi Design White Original 120gr E5 Multi Design White Original 100gr med innertryck Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Leading: 10pt Paper and printing C5 Multi Design White Original 120gr E5 Multi Design White Original 100gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 15mm 30mm /. Box 1033, SE Visby, Sweden 15mm Centrera 15mm

31 4.04 Kontorsmaterial Stationary Kuvert E65 / S65 Envelope E65 / S65 Mått E65 / S65 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements E65 / S65 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Kägel: 10pt Papper och tryck E65 / S65 Multi Design White Original 120gr Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Leading: 10pt Paper and printing E65 / S65 Multi Design White Original 120gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 15mm 30mm /. Box 1033, SE Visby, Sweden 15mm Centrera 15mm

32 4.05 Kontorsmaterial Stationary Kuvert C4 Envelope C4 Mått C4 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements C4 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Papper och tryck C4 Multi Design White Original 120gr Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Size: 7,5pt Weight: Medium Paper and printing C4 Multi Design White Original 120gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 18mm 30mm /. Box 1033,SE Visby, Sweden 15mm Centrera 18mm

33 4.06 Kontorsmaterial Stationary Adressetikett Adress label Mått Bredd 148mm Höjd: 105mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 19mm Tryck Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Measurement Width: 148mm Height: 105mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 19mm Printing Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 7mm 7mm 19mm Artillerigatan 33A Box 1033, SE Visby, Sweden

34 4.07 Kontorsmaterial Stationary Etikett Label Mått Bredd 95mm Höjd: 35mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 19mm Tryck Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 7mm 7mm 19mm Phone , Artillerigatan 33A Box 1033, SE Visby, Sweden Measurement Width: 95 mm Height: 35 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 19mm Printing Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0

35 4.08 Kontorsmaterial Stationary Korrespondenskort Correspondance cards Mått Bredd 210mm Höjd: 100mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 30mm 12mm 30mm Papper och tryck Multi Design White Original 350gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text mm Measurement Width: 210 mm Height: 100 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 30 mm Paper and printing Multi Design White Original 350gr Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm

36 4.09 Kontorsmaterial Stationary Anteckningsblock Notepad Mått Bredd: 148mm Höjd: 210mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Logotype Kvadrat: 19mm 12mm 12mm 19mm Papper och tryck Multi Design White Orginal 115gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Measurement Width: 148 mm Height: 210 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Logotype Square: 19 mm Paper and printing Multi Design White Orginal 115gr Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0

37 4.10 Kontorsmaterial Stationary CD Skivor / Fodral Compact Discs / Sleeve Baksida Back Framsida Front x x 22mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm 12mm

38 4.10 Kontorsmaterial Stationary CD Skivor / Skivan Compact Discs / Label Skivan The Disc 2,2cm 2,2cm 12,5x12,5cm 12,5x12,5cm

39 4.11 Kontorsmaterial Stationary Mapp Folder Mapp i svart Colorit 270 g med screentryckt vit symbol. Mappen rymmer A4 papper och kan produceras med eller utan hållare för visitkort. Folder in black Colorit 270gr with screen-printed white symbol. The folder can hold A4 papers and can be produced with or without a holder for business cards. 305 mm 215 mm 85 mm 114 mm 106 mm 30 mm 155 mm 30 mm

40 5 Digitala mallar Templates

41 5.01 Digitala mallar Templates Brev Letter Mått A4, 210x297mm Typografi Arial Rubrik: 16pt, fet Liten rubrik: 10pt, fet Brödtext: 10pt Kägel: 1,1pt Logotype Kvadrat: 30mm Alla typografi är fördefinerad i malldokumentet Brevmall Letter template Exempel Example Normal ctrl 1 Kursiv ctrl 2 Rubrik mindre ctrl 3 Rubrik stor ctrl 4 Breven kan med fördel skrivas ut på det förtryckta brevpappret. Då ska sidhuvudet och sidfoten tas bort. All typography is defined in advance in the templates document. We recommend to print the letters on the preprinted letter paper. The header and footer shall then be removed. Visby 5 december 2007 Rubrik Umpteen dwarves grew up, then two chrysanthemums kisses one very progressive dog. Extremely silly cats cleverly tastes two sheep, yet one speedy chrysanthemum bought five partly silly Klingons, even though the very speedy orifices fights two bourgeois elephants. Five fountains easily telephoned the dogs, because five purple lampstands grew up. Umpteen almost silly Jabberwockies bought the bourgeois fountains, but quixotic tickets untangles umpteen irascible Macintoshes, then five silly Jabberwockies extremely noisily towed one chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Mindre rubrik chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Bäst hälsningar / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax

42 5.01 Digitala mallar Templates Brev InDesign Letter InDesign Brevmallen och basen för de övriga dokumentmallarna finns även tillgänligt i InDesign-format. Utseendet är lika Word-mallen men istället för Arial används s hustypsnitt Berthold Akzidenz Grotesk. Brevmall Letter template Mall med logotype (första sida) Template with logotype (first page) Mall med symbol (följande sidor) Template with symbol (remaning pages) Ska brevet skrivas ut på det förtryckta brevpappret ska mallsidan utan logotype användas. Utställningsmöte Visby, 6 december 2007 Mått A4, 210x297mm Närvarande Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Rubrik: 16pt, medium Liten rubrik: 10pt, medium Brödtext: 10pt Kägel: 13pt 1. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. 2. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. 3. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. Macintoshes, then five silly Jabberwockies extremely noisily towed one chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. All typografi finns fördefinerad i malldokumentet Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. The letter template and the base for the other document templates are also available in InDesign format. It appears similair to the Word template, but instead of Arial the main typeface for the is used Berthold Akzidenz Grotesk. / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Vid anteckningarna Namn 1 2 If the letter is being printed on the preprinted letter paper, use the template page without the logotype. All typography is defined in advance in the templates document.

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE

Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Version 1:2012 OUR YELLOW GUIDE Table of contents 1 INTRODUCTION 2 OUR BRAND Name and logo 2:1 Business concept and vision 2:2 Positioning 2:3 Identity 2:4 Brand promise 2:5 Responsibility 2:6 3 OUR COMMUNICATIONS

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

Distanskurs i multimedia

Distanskurs i multimedia Rapport Distanskurs i multimedia Uppsala universitet Växjö universitet Umeå universitet KTH With English translation {1} Innehåll 1. Bakgrund...3 Tidigare kurser...3 De aktuella kurserna...3 2. Distansutbildning...4

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien

DRAFT. Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Utformning av ny grafisk identitet till Exportakademien Ett arbete om att ta fram kärnvärden i ett företag och utformningen av en ny grafisk profil. Designing a new graphic identity for Swedish Export

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30

Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 GRAFISK MANUAL Grafisk manual för Electrum Automation AB Version: 1.3 Datum: 2015-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VÅR PROFIL 1.1 Logotyp 1.2 Logotypens placering 1.3 Logotypen mot annan grafik 1.4 Balk med

Läs mer

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Praktikant- handbok 1

Praktikant- handbok 1 Praktikanthandbok 1 2 Erikshjälpens praktikanthandbok Erikshjälpen Senast ändrad 2010-12-07 Namn: Land: Utresa: Hemkomst: Handledare praktikland: 3 Erikshjälpens praktikanthandbok s. 5 Inledning s. 6 Cheklista

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Grafisk manual. v.1.1 2011-11

Grafisk manual. v.1.1 2011-11 Grafisk manual v.1.1 2011-11 Innehållsförteckning 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vår logotyp Otillåten användning av logotyp Placering av logotyp Frizon och storlek Färgsättning och färgkoder för tryck,

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion

Projektförslag till kursen mjukvarukonstruktion Projektförslag, för MVK, mjukvarukonstruktionskursen, 2009/2010 Det här häftet är en samling med inkomna projektbeskrivningar. De flesta projekten presenterades vid en minikonferens, 3/11. Stort tack till

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling

Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling Skyddad natur en motor för regional och lokal utveckling En främjande utvärdering av arbetet för hållbar regional utveckling genom skötsel och nyttjande av skyddade områden RAPPORT 5504 DECEMBER 2005 Skyddad

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender

Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender To achieve brand success by today's design trends Markus Hedenborn Oscar Nilsson EXAMENSARBETE 2013 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel

H ankeiten. Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning. Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel 03/2010 H ankeiten Svenska handelshögskolans studentkår Eva Liljeblom: Högskolan behöver mer forskning Hur miljövänlig är studentkåren? En sommar i finansvärldens virvel CHEFREDAKTÖR Isabell Mattsson chefred@shs.fi

Läs mer

thewomeninscienceproject.com

thewomeninscienceproject.com Women in Science thewomeninscienceproject.com Research in Arts and Technology for Society Women in Science is a modern trilogy about historical female scientists. Selected women are highlighted together

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer