Grafisk Identitet Graphic Identity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk Identitet Graphic Identity"

Transkript

1 0 Grafisk Identitet Graphic Identity Inledning Preface Om About s grafiska profil är grunden till all vår visuella kommunikation och en viktig del av vårt ansikte utåt. Alla som kommer i kontakt med Riksutställning eller en av våra utställningar ska omedelbart känna igen oss, oavsett plats eller format. Ett enkelt brev ska vara lika tydligt som en stor utställning. Den grafiska profilen ska vara närvarande i allt vi gör. Med hjälp av denna manualen kan vi vara tydliga och tala med ett och samma språk. Om vi konsekvent använder profilen på det sätt som visas här förmedlar vi en enhetlig och stark identitet, där varje enskild insats bidrar till att ytterligare förstärka s profil och ledande ställning. Har du frågor kring den grafiska manualen och hur du använder de olika delarna är du välkommen att vända dig till enheten för kommunikation. The Swedish Exhibition Agency s graphic identity is the basis to all our visual communication and an important part of our appearance. Anyone who gets in contact with us or our exhibitions should immediately recognise us, regardless of place and format. A simple letter should be as apparent as an exhibition. The graphic identity should be present in everything we do. This manual will help us to be coherent. If we persistently use the graphic profile after the guidelines described here, we will convey a consistent and strong identity, where each operation will help to further strengthen the Swedish Travelling Exhibitions leadership. If you have any questions about the graphic manual and how to use the various components, please contact our department for communication.

2 0.1 Inledning Preface Innehåll Content 1. Logotyp 1. Logotype 2. Typografi 2. Typograhpy 3. Färger 3. Colours 4. Kontorsmaterial 4. Stationary 5. Digitala mallar 5. Templates 6. Kläder 6. Clothing 7. Transport 7. Transport 8. Presenter 8. Gifts 9. Spana & Utstället 9. Spana & Utstället 10. Skyltsystem 10. Signs 11. Hemsida 11. Website 12. Fler exempel 12. More examples

3 0.2 Inledning Preface Den bärande idéen The basic concept s grafiska profil och logotyp består av två olika figurer. Den ena formen är en kvadrat och den andra ett kommatecken. Var för sig är de två formerna generiska men tillsammans är de basen för ett starkt och tydligt varumärke. Kvadraten fyller flera olika funktioner. Dels symboliserar den ramen den klassiska formen att visa en tavla eller information i. Även om ramen inte är ett allrådande sätt att visa konst i så är det en viktig historisk referens och visar på s förmåga att särskilja och presentera information och kunskap. Kvadraten symboliserar också de tomma utställningsplatser som besöker och därmed även den kunskap och de nya insikter som en utställning eller ett seminarie tillför. Slutligen så symboliserar den också de lådor som utställningarna transporteras i. Totalt, tre viktiga beståndsdelar i s verksamhet. Kommatecknet visar på s förmåga att alltid komma med nya utställningar, nya ämnen och nya besök. sätter aldrig punkt utan kommer alltid igen! The graphic profile and logotype of Swedish Exhibition Agency is built up by two different figures: the square and the comma sign. Separately the forms are common, but together they create a base for a strong and distinct trademark. The square fills many different functions. Partly, it symbolises the frame the classical form used to display a picture or information in. Although the frame isn t the exclusive way to display artwork with, it s an important reference that demonstrate the ability to divide and present information and knowledge. The square also symbolise the empty exhibition places that visit and thereby also the new knowledge and insight that an exhibition or a seminar provide. Finally, the square also symbolise the boxes in which the exhibitions are being transported in. In total, three important elements in the Swedish Exhibition Agency s enterprise. The comma indicates the Swedish Exhibition Agency ability to always come up with new exhibitions, topics and visits. The never makes a full stop they always come again!

4 1 Logotyp Logotype

5 1.01 Logotyp Logotype Logotyp Logotype Vår logotyp är en av våra viktigaste tillgångar och basen för vår visuella identitet. Den fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi producerar och bidrar till en snabb identifikation. Därför ska logotypen, symbolen eller någon av de varianter som beskrivs i denna manual finnas med på allt som vi gör. Logotyp Logotype Det är viktigt att logotypen används på de sätt som beskrivs på följande sidor. Logotypen och symbolen finns att ladda ner från s hemsida. Se till att du alltid använder korrekta filer och dokument. Our logotype is one of our most important assets and the base for our visual identity. It functions as a quality stamp on everything we produce and contribute to a direct identification. Therefor shall everything we do be marked with our logotype, our symbol, or any of the other versions of our trademark described in this manual. It s very important that the logotype and symbol get used in the ways described on the following pages. Our logotype is available to download on the s website. Please make sure you always use correct versions and documents.

6 1.02 Logotyp Logotype Symbol Symbol Förutom logotypen har även Riks utställningar en symbol som kan användas fristående. Symbol Symbol Symbolen är en viktig del av den grafiska profilen och används som en förlängning och förstärkning av logotypen. Texten / Swedish Exhibition Agency får dock aldrig användas fristående. has a symbol which can be used separately, additional to the logotype. The symbol is an important part of the graphic identity and should be used as an extension and an reinforcement of the logotype. Please note that the text / never is allowed to be used by itself.

7 1.03 Logotyp Logotype Logotyp eller Symbol Logotype vs Symbol Symbolen används främst i kommunikation när mottagren redan har sett logotypen och känner till. Symbolen är också bra att använda när flera olika saker ska visa som avsändare. Då blir det lätt övertydligt med logotypen överallt, och det är därför bättre att använda symbolen. Symbolen ska inte användas ensam i exempelvis ett utskick om logotypen inte finns tydligt med på en annan plats. Då fungerar logotypen som en förklaring till symbolen. Symbolen är också bra att använda på exempelvis giveaways som man vill att folk ska använda utan att känna att de bär runt på traditionell presentreklam. The symbol is mainly used on communication material when the receiver already is familiar with the Swedish Exhibition Agency. The symbol is also beneficial to use when the is the sender of many different things which gets received simultaneously. The symbol shall never be used alone on circulars or things alike, if the logotype isn t shown clearly on some other part of it. The logotype works as an explanation of the symbol. Logotype Logotype Symbol Symbol

8 1.04 Logotyp Logotype Kommatecken Comma sign Ibland kan platser eller objekt behöva profileras, men det känns övertydligt med hela logotypen eller symbolen. Då kan det fristående kommatecknet fungera bra eftersom den är essensen av profilens grundidé. Kommatecken Comma sign Att använda kommatecknet separat kräver att betraktaren har sett hela logotypen tidigare och är väl bekant med logotypen och den grafiska profilen. Exempel på områden där endast kommatecknet har använts är på kaffemuggarna och i husets skyltsystem. On some places and object the whole logotype can appear to be to superfluous. The detached comma can then be used, since it shows the essence of the graphic identity. The usage of a separate comma demands that the viewer has seen and is familiar with the logotype and The comma has been used alone on coffee cups and on the Swedish Exhibition Agency signage system.

9 1.05 Logotyp Logotype Fri yta Minimum space Logotypen ska alltid ha en friyta omkring sig på minst 1X. X är alltid samma bredd som ramens tjocklek i logotypen. Exemplet visar vart ifrån du mäter. The logotype should always be surrounded by a free space which at least extend to 1X. X is always the same width as the frame of the square. The illustrations to the right show you how to measure. X X X X X X Friyta Minimum space Friyta Minimum space 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X

10 1.06 Logotyp Logotype Logotypens mittpunkt The midpoint of the logotype Logotypens centreras, som vanligt, på mitten. Symbolen ska centreras annorlunda än logotypen. Centreringen ska ligga 2X från det vänstra strecket kant, se exempel till höger. The logotype gets centred on the middle. Logotyp Logotype Symbol Symbol X The symbol should be centred differently to the logotype. The midpoint should be 2X from the edge of the left hand line. Please see illustration shown on the right. 2X C C

11 1.07 Logotyp Logotype Minsta storlek Minimum size logotype eller symbol får aldrig ensam avbildas mindre än 25 mm. Var också varsam med logotypens storlek då det finns risk att dokumentet reproduceras med enklare teknik, som exempelvis en kopiator som inte återger detaljer lika tydligt som tryck. The s logotype is never allowed to be scaled down to a smaller size than 25mm when it s shown alone. Please be cautious with the size of the logotype, since there s a risk of the document being reproduced with less advanced printing equipment, such as a photocopier. 25 mm 25 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm

12 1.08 Logotyp Logotype Tillsammans med andra logotyper Among other logotypes logotype kommer ibland att avbildas med olika sammarbetspartners logotyper. Viktigt är att har en framträde plats och inte blir undanträngd eller för liten i förhållande till de andra. Exempel Example Kvadraten ska vila på baslinjen och kommatecknet sticker ner under baslinjen. När s logotypen visas tillsammans med andra logo typer är det möjligt att göra den mindre än 25 mm. Symbolen ska aldrig användas i detta sammanhang, även om texten är på gränsen till att bli oläsbar. Inte heller ska namnet Riksut ställningar eller / skrivas fristående. Sometimes, the Swedish Exhibition Agency s logotype will get used among other collaborators logotypes. It is then important that the Swedish Exhibition Agency is prominent and doesn t appear to be too small in comparison to the others. The square should be placed on the baseline grid, and the comma should be hanging over the edge. The symbol should never be used by itself in occasions were the logotype have to be smaller than 25 mm. Neither should the name Riksut ställningar or / be written by its own.

13 1.09 Logotyp Logotype Illustrationer baserade på symbolen Illustrations based on the symbol s symbol går utmärkt att använda som basen för illustrationer. Bredden och höjden kan varieras men inte tjockleken. Exempel 1 Example 1 Exempel 2 Example 2 Exempel 3 Example 3 Reglerna för minsta fria yta kring logotypen gäller även här. The Swedish Travelling Exhibition s symbol is an excellent implement to base an illustration on. The width and height can vary but not the thickness. The rules about the smallest minimum space surrounding the logotype is also valid in this case.

14 1.09 Logotyp Logotype Illustrationer baserade på symbolen Illustrations based on the symbol Exempel 4 Example 4 Exemel 5 Example 5

15 1.10 Logotyp Logotype Att använda symbolen tillsammans med bilder How to use the symbol with images Symbolen får nya funktioner när den läggs ovanpå en bild. Dels så visar den att materialet är utvalt och presenteras av. Exempel Examples Den ger också möjlighet att visa s syn på saken och det perspektiv som ämmnet fått. The symbol obtain new functions when it s placed on top of an image. Partly, it shows that the material is selected and presented by the. It also gives an opportunity to project the s view on things and the their perspective on the subject.

16 2 Typografi Typograhpy Berthold Akzidenz Grotesk

17 2.01 Typografi Typograhpy Huvudtypsnitt / Berthold Akzidenz Grotesk Main typeface / Berthold Akzidenz Grotesk s huvudtypsnitt heter Berthold Akzidenz Grotesk. Typsnittet finns både för PC och Macintosh. Inga andra vikter än Regular och Medium samt deras kursiva varianter ska användas. The s typeface is called Berthold Akzidenz Grotesk. It is available both for PC and Macintosh. Aabc No other versions of the typeface than Regular, Medium and Italic are used. Regular Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Kursiv Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Medium Medium Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&*

18 2.02 Typografi Typograhpy Centraleuropeiska & kyrilliska varianter Centraleuropean & cyrillic versions Berthold Akzidenz Grotesk finns också tillgängligt i versioner som täcker alla centraleuropeiska och kyrilliska språk Berthold Akzidenz Grotesk is not only availible in a roman version, but also in versions for Cyrillic and Central European languages. ЩЖЏ ŸȘĖ Västerländsk Roman Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Central Europeisk Central European Áá Ăă Ââ Ãã Ćć Čč Éé Ěě Êê Ėė Ēē Ğğ Ńń Ññ Óó Ôô Òò Őő Ōō Õõ Ŕŕ Řř Śś Šš Șș Ţţ Úú Ûû Üü Üü Űű Ůů 0 Ýý Ÿÿ Źź Žž Żż Kyrillisk Cyrillic Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Љљ Њњ

19 2.03 Typografi Typograhpy Kontorstypsnitt / Arial Office typeface / Arial I dagligt bruk, med program som Microsoft Office, behövs inte Berthold Akzidenz Grotesk användas. Då används istället Arial som finns som strandard i alla datorer. Alla dokument kan då skickas till valfri mottagare och öppnas utan att utseendet förändras. For daily usage in programmes such as Microsoft Office, Berthold Akzidenz Grotesk doesn t have to get used. It is then better to use Arial, which is a typeface available on every computer. All documents can then be sent to any receiver without having its appearance changed when opened. Aabc Regular Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Kursiv Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Bold Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&*

20 3 Färger Colours

21 3.01 Färger Colours Huvudfärger Main colours De två viktigaste färgerna i s grafiska profil är svart och vitt. Black and white are the two main colours of the Swedish Exhibition Agency graphic identity. CMYK RGB PMS C40 M0 Y0 K100 R000 G000 B000 PMS Process Black CMYK RGB C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

22 3.01 Färger Colours Komplementfärger / Tryck Additional colours / Print Utöver s grundfärger svart och vitt kan logotypen kombineras med kraftiga färger. Dessa bör optimeras efter skärm eller tryckteknik för att ge starkast möjliga nyans. När du använder CMYK-färger så blanda aldrig mer än två av grundtryckfärg erna. CMYK CMYK PMS / SCREEN PMS / SCREEN Besides the Swedish Travelling Exhibitions main colours black and white, the logotype can be used combined with additional vivid colours. Those should be optimized after screen and / or printing technique, to make sure they get displayed in their most lucid tones. C100 M0 Y0 K0 C0 M100 Y0 K0 Pantone 801 Pantone 802 Pantone 803 Never mix more than two of the main colours in CMYK, when you prepare colours for print. C0 M0 Y100 K0 C0 M100 Y100 K0 Pantone 804 Pantone 806 Pantone 807 C100 M0 Y100 K0 C0 M50 Y100 K0 Pantone 871 (guld) Pantone 877 (silver) Pantone 876 (koppar)

23 3.02 Färger Colours Komplementfärger / Skärm Additional colours / Onscreen Till hemsidan och skärmbaserade presentationer ska de renaste nyanserna i RGB-skalan användas. RGB RGB The most pure RGB colours should be used for the Swedish Exhibition Agency s website and for screen presentations. R255 G0 B0 R0 G255 B0 R0 G0 B255 R255 G255 B0 R0 G255 B255 R255 G0 B255

24 3.03 Färger Colours Att använda färg Ways to use colours Även om svart och vitt är den grafiska profilens huvudfärger kan alla delar användas i färg. Viktigt då är att färgen / färgerna skapar starka kontraster och inte ligger ton i ton. Det är också viktigt att veta varför man väljer att använda färg. Exempel Examples All elements of the logotype can be used in colours, even though black and white is the main colours of the graphic identity. However, it s important that the colours create distinct contrasts. It is also important to have a clear reason why one chooses to work in colour.

25 Grafisk Manual Färger Colours Att använda färg tillsammans med bilder Ways to use colours with images Färgerna kan tillsammans med element från den grafiska profilen appliceras på bilder. Exempel Examples Colours and elements from the graphic identity can be applied to images. 3.04

26 3.05 Färger Colours Att använda färg tillsammans med bilder Ways to use colours with images Mer exempel More examples,,,,,,,,,

27 4 Kontorsmaterial Stationary Tänk på! Please note Typografin är genomgående i Berthold Akzidenz Grotesk Medium i 7,5 punkter utom versala bokstäver som placeras invid siffrorna. Ex SE i postnummret. Dessa är i 7,2 punkter då versalerna har en aning högre X-höjd än siffrorna. Denna regel ska användas genomgående i den grafiska profilen. The text is consistently set as Berthold Akzidenz Grotesk Medium 7,5 points, except for characters set as uppercase and which are placed next to numbers. For example SE, which is part of the Swedish postcode. Those characters are set in 7,2 points, since uppercases has a slighly higher x-height than numbers. This rule is continuesly used throughout the graphic identity.

28 4.01 Kontorsmaterial Stationary Visitkort Businesscard Mått Bredd: 85mm Höjd: 55mm Exempel 1. Titlar på två rader Example 1. Titles on two lines Exempel 2. Titel på en rad Example 2. Titles on one line Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek text: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Kägel: 10pt Logotype Kvadrat: Bredd, 19mm Höjd,19mm 19 mm 6mm 6mm 19 mm Elisabet Adebo Turnéproducent Tour Production Manager 19 mm 6mm 6mm 19 mm Lina Ahtola Projektledare / Project Manager Papper och Tryck Multi Design White Original 350gr Boktryck: 1+0 Kerning Justera alltid avståenden mellan 1 och omgivande bokstäver med 10 till 15 i Quark Xpress. Annars står dom för glest! Titlarna skrivs antingen på en rad och separeras då av ett snedstreck. Eller på två rader, då utan något snedsteck. 6mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Telephone Mobile mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Telephone Mobile The titles are written either on one line, and then separated by a slash. Or divided into two lines, but then without a slash.

29 4.02 Kontorsmaterial Stationary Brevpapper Letterhead Mått A4, 210x297mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek text: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Kägel: 10pt Logotype Kvadrat: 30mm Papper och tryck Multi Design White Original 115gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Använd mallen RU_Brev_tom.dot för att författa brev och texter som kan skrivas ut på det förtryckta brev pappret. Läs mer om mallen i kapitel Please use the template RU_Brev_ tom.dot to write letters and texts which can be printed on the preprinted letter-paper. Read more about the template in Chapter mm 15mm 30mm 15mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm

30 4.03 Kontorsmaterial Stationary Kuvert C5 / E5 Envelope C5 / E5 Mått C5 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements C5 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Kägel: 10pt Papper och tryck C5 Multi Design White Original 120gr E5 Multi Design White Original 100gr med innertryck Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Leading: 10pt Paper and printing C5 Multi Design White Original 120gr E5 Multi Design White Original 100gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 15mm 30mm /. Box 1033, SE Visby, Sweden 15mm Centrera 15mm

31 4.04 Kontorsmaterial Stationary Kuvert E65 / S65 Envelope E65 / S65 Mått E65 / S65 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements E65 / S65 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Kägel: 10pt Papper och tryck E65 / S65 Multi Design White Original 120gr Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Leading: 10pt Paper and printing E65 / S65 Multi Design White Original 120gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 15mm 30mm /. Box 1033, SE Visby, Sweden 15mm Centrera 15mm

32 4.05 Kontorsmaterial Stationary Kuvert C4 Envelope C4 Mått C4 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements C4 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Papper och tryck C4 Multi Design White Original 120gr Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Size: 7,5pt Weight: Medium Paper and printing C4 Multi Design White Original 120gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 18mm 30mm /. Box 1033,SE Visby, Sweden 15mm Centrera 18mm

33 4.06 Kontorsmaterial Stationary Adressetikett Adress label Mått Bredd 148mm Höjd: 105mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 19mm Tryck Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Measurement Width: 148mm Height: 105mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 19mm Printing Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 7mm 7mm 19mm Artillerigatan 33A Box 1033, SE Visby, Sweden

34 4.07 Kontorsmaterial Stationary Etikett Label Mått Bredd 95mm Höjd: 35mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 19mm Tryck Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 7mm 7mm 19mm Phone , Artillerigatan 33A Box 1033, SE Visby, Sweden Measurement Width: 95 mm Height: 35 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 19mm Printing Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0

35 4.08 Kontorsmaterial Stationary Korrespondenskort Correspondance cards Mått Bredd 210mm Höjd: 100mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 30mm 12mm 30mm Papper och tryck Multi Design White Original 350gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text mm Measurement Width: 210 mm Height: 100 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 30 mm Paper and printing Multi Design White Original 350gr Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm

36 4.09 Kontorsmaterial Stationary Anteckningsblock Notepad Mått Bredd: 148mm Höjd: 210mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Logotype Kvadrat: 19mm 12mm 12mm 19mm Papper och tryck Multi Design White Orginal 115gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Measurement Width: 148 mm Height: 210 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Logotype Square: 19 mm Paper and printing Multi Design White Orginal 115gr Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0

37 4.10 Kontorsmaterial Stationary CD Skivor / Fodral Compact Discs / Sleeve Baksida Back Framsida Front x x 22mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm 12mm

38 4.10 Kontorsmaterial Stationary CD Skivor / Skivan Compact Discs / Label Skivan The Disc 2,2cm 2,2cm 12,5x12,5cm 12,5x12,5cm

39 4.11 Kontorsmaterial Stationary Mapp Folder Mapp i svart Colorit 270 g med screentryckt vit symbol. Mappen rymmer A4 papper och kan produceras med eller utan hållare för visitkort. Folder in black Colorit 270gr with screen-printed white symbol. The folder can hold A4 papers and can be produced with or without a holder for business cards. 305 mm 215 mm 85 mm 114 mm 106 mm 30 mm 155 mm 30 mm

40 5 Digitala mallar Templates

41 5.01 Digitala mallar Templates Brev Letter Mått A4, 210x297mm Typografi Arial Rubrik: 16pt, fet Liten rubrik: 10pt, fet Brödtext: 10pt Kägel: 1,1pt Logotype Kvadrat: 30mm Alla typografi är fördefinerad i malldokumentet Brevmall Letter template Exempel Example Normal ctrl 1 Kursiv ctrl 2 Rubrik mindre ctrl 3 Rubrik stor ctrl 4 Breven kan med fördel skrivas ut på det förtryckta brevpappret. Då ska sidhuvudet och sidfoten tas bort. All typography is defined in advance in the templates document. We recommend to print the letters on the preprinted letter paper. The header and footer shall then be removed. Visby 5 december 2007 Rubrik Umpteen dwarves grew up, then two chrysanthemums kisses one very progressive dog. Extremely silly cats cleverly tastes two sheep, yet one speedy chrysanthemum bought five partly silly Klingons, even though the very speedy orifices fights two bourgeois elephants. Five fountains easily telephoned the dogs, because five purple lampstands grew up. Umpteen almost silly Jabberwockies bought the bourgeois fountains, but quixotic tickets untangles umpteen irascible Macintoshes, then five silly Jabberwockies extremely noisily towed one chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Mindre rubrik chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Bäst hälsningar / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax

42 5.01 Digitala mallar Templates Brev InDesign Letter InDesign Brevmallen och basen för de övriga dokumentmallarna finns även tillgänligt i InDesign-format. Utseendet är lika Word-mallen men istället för Arial används s hustypsnitt Berthold Akzidenz Grotesk. Brevmall Letter template Mall med logotype (första sida) Template with logotype (first page) Mall med symbol (följande sidor) Template with symbol (remaning pages) Ska brevet skrivas ut på det förtryckta brevpappret ska mallsidan utan logotype användas. Utställningsmöte Visby, 6 december 2007 Mått A4, 210x297mm Närvarande Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Rubrik: 16pt, medium Liten rubrik: 10pt, medium Brödtext: 10pt Kägel: 13pt 1. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. 2. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. 3. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. Macintoshes, then five silly Jabberwockies extremely noisily towed one chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. All typografi finns fördefinerad i malldokumentet Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. The letter template and the base for the other document templates are also available in InDesign format. It appears similair to the Word template, but instead of Arial the main typeface for the is used Berthold Akzidenz Grotesk. / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Vid anteckningarna Namn 1 2 If the letter is being printed on the preprinted letter paper, use the template page without the logotype. All typography is defined in advance in the templates document.

Grafisk Identitet Graphic Identity

Grafisk Identitet Graphic Identity 0 Grafisk Identitet Graphic Identity Inledning Preface Om About s grafiska profil är grunden till all vår visuella kommunikation och en viktig del av vårt ansikte utåt. Alla som kommer i kontakt med Riksutställning

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Innehåll. Vår grafiska profil

Innehåll. Vår grafiska profil Grafisk Profil 2016 Vår grafiska profil Om vi konsekvent tänker på hur vi presenterar oss kan vi skapa en visuell identitet som gör att mottagaren känner att det är vi som talar. Med visuell identitet

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Exekutivsekreteraren. Herr Ture Svensson Askrikestigen 78 123 45 HELSINGBORG. Dokumentets meddelandefält

Exekutivsekreteraren. Herr Ture Svensson Askrikestigen 78 123 45 HELSINGBORG. Dokumentets meddelandefält Profilprogram Norrœnar kjarnöryggisrannsóknir Nordisk kjernesikkerhetsforskning Exekutivsekreteraren NKS (97) 7 1997-04-06 Utkast Norrœnar kjarnöryggisrannsóknir Nordisk kjernesikkerhetsforskning Herr

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 0.4

Grafisk profilmanual. Version 0.4 Grafisk profilmanual Version 0.4 Innehåll Förord 3 Grundelement Implementering Logotyp 5 Färger 7 Typografi 8 Bilder 9 Kontorstryck 10 Web 14 Trycksaker 16 Annonser 18 Skyltning 20 Utställningsmaterial

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007

Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 Centerpartiets grafiska manual Version 2.2, 2007 innehåll Centerpartiets logotyp 1 Centerpartiets färg 2 Centerpartiets typografi 3 Exempel och anvisningar 4 Kontakt & nerladdning 5 Centerpartiets logotyp

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

Grafisk profil och kommunikationsplattform

Grafisk profil och kommunikationsplattform Grafisk profil och kommunikationsplattform INNEHÅLL Logotyp och grafisk enhet Typsnitt, färgschema Tillämpningar Budskap På den gemensamma disken Storegate i mappen marketing finns grafiken, mallarna och

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se

Inledning. Har du frågor kan du kontakta informationsenheten. E-post: info@seko.se Grafisk profil Inledning SEKOs grafiska profil innehåller regler, riktlinjer och exempel för hur SEKO ska se ut i tryckt material. Den är en vidareutveckling av SEKOs tidigare grafiska profil och innefattar

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter

Grafisk profil. företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter Grafisk profil företagsmärke profilfärger och typsnitt Grafiska element och bilder officemallar profilprodukter 1 varför behövs en grafisk profil? För att uppfattas som en enhet krävs en visuell identitet,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer