Grafisk Identitet Graphic Identity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk Identitet Graphic Identity"

Transkript

1 0 Grafisk Identitet Graphic Identity Inledning Preface Om About s grafiska profil är grunden till all vår visuella kommunikation och en viktig del av vårt ansikte utåt. Alla som kommer i kontakt med Riksutställning eller en av våra utställningar ska omedelbart känna igen oss, oavsett plats eller format. Ett enkelt brev ska vara lika tydligt som en stor utställning. Den grafiska profilen ska vara närvarande i allt vi gör. Med hjälp av denna manualen kan vi vara tydliga och tala med ett och samma språk. Om vi konsekvent använder profilen på det sätt som visas här förmedlar vi en enhetlig och stark identitet, där varje enskild insats bidrar till att ytterligare förstärka s profil och ledande ställning. Har du frågor kring den grafiska manualen och hur du använder de olika delarna är du välkommen att vända dig till enheten för kommunikation. The Swedish Exhibition Agency s graphic identity is the basis to all our visual communication and an important part of our appearance. Anyone who gets in contact with us or our exhibitions should immediately recognise us, regardless of place and format. A simple letter should be as apparent as an exhibition. The graphic identity should be present in everything we do. This manual will help us to be coherent. If we persistently use the graphic profile after the guidelines described here, we will convey a consistent and strong identity, where each operation will help to further strengthen the Swedish Travelling Exhibitions leadership. If you have any questions about the graphic manual and how to use the various components, please contact our department for communication.

2 0.1 Inledning Preface Innehåll Content 1. Logotyp 1. Logotype 2. Typografi 2. Typograhpy 3. Färger 3. Colours 4. Kontorsmaterial 4. Stationary 5. Digitala mallar 5. Templates 6. Kläder 6. Clothing 7. Transport 7. Transport 8. Presenter 8. Gifts 9. Spana & Utstället 9. Spana & Utstället 10. Skyltsystem 10. Signs 11. Hemsida 11. Website 12. Fler exempel 12. More examples

3 0.2 Inledning Preface Den bärande idéen The basic concept s grafiska profil och logotyp består av två olika figurer. Den ena formen är en kvadrat och den andra ett kommatecken. Var för sig är de två formerna generiska men tillsammans är de basen för ett starkt och tydligt varumärke. Kvadraten fyller flera olika funktioner. Dels symboliserar den ramen den klassiska formen att visa en tavla eller information i. Även om ramen inte är ett allrådande sätt att visa konst i så är det en viktig historisk referens och visar på s förmåga att särskilja och presentera information och kunskap. Kvadraten symboliserar också de tomma utställningsplatser som besöker och därmed även den kunskap och de nya insikter som en utställning eller ett seminarie tillför. Slutligen så symboliserar den också de lådor som utställningarna transporteras i. Totalt, tre viktiga beståndsdelar i s verksamhet. Kommatecknet visar på s förmåga att alltid komma med nya utställningar, nya ämnen och nya besök. sätter aldrig punkt utan kommer alltid igen! The graphic profile and logotype of Swedish Exhibition Agency is built up by two different figures: the square and the comma sign. Separately the forms are common, but together they create a base for a strong and distinct trademark. The square fills many different functions. Partly, it symbolises the frame the classical form used to display a picture or information in. Although the frame isn t the exclusive way to display artwork with, it s an important reference that demonstrate the ability to divide and present information and knowledge. The square also symbolise the empty exhibition places that visit and thereby also the new knowledge and insight that an exhibition or a seminar provide. Finally, the square also symbolise the boxes in which the exhibitions are being transported in. In total, three important elements in the Swedish Exhibition Agency s enterprise. The comma indicates the Swedish Exhibition Agency ability to always come up with new exhibitions, topics and visits. The never makes a full stop they always come again!

4 1 Logotyp Logotype

5 1.01 Logotyp Logotype Logotyp Logotype Vår logotyp är en av våra viktigaste tillgångar och basen för vår visuella identitet. Den fungerar som en kvalitetsstämpel på allt vi producerar och bidrar till en snabb identifikation. Därför ska logotypen, symbolen eller någon av de varianter som beskrivs i denna manual finnas med på allt som vi gör. Logotyp Logotype Det är viktigt att logotypen används på de sätt som beskrivs på följande sidor. Logotypen och symbolen finns att ladda ner från s hemsida. Se till att du alltid använder korrekta filer och dokument. Our logotype is one of our most important assets and the base for our visual identity. It functions as a quality stamp on everything we produce and contribute to a direct identification. Therefor shall everything we do be marked with our logotype, our symbol, or any of the other versions of our trademark described in this manual. It s very important that the logotype and symbol get used in the ways described on the following pages. Our logotype is available to download on the s website. Please make sure you always use correct versions and documents.

6 1.02 Logotyp Logotype Symbol Symbol Förutom logotypen har även Riks utställningar en symbol som kan användas fristående. Symbol Symbol Symbolen är en viktig del av den grafiska profilen och används som en förlängning och förstärkning av logotypen. Texten / Swedish Exhibition Agency får dock aldrig användas fristående. has a symbol which can be used separately, additional to the logotype. The symbol is an important part of the graphic identity and should be used as an extension and an reinforcement of the logotype. Please note that the text / never is allowed to be used by itself.

7 1.03 Logotyp Logotype Logotyp eller Symbol Logotype vs Symbol Symbolen används främst i kommunikation när mottagren redan har sett logotypen och känner till. Symbolen är också bra att använda när flera olika saker ska visa som avsändare. Då blir det lätt övertydligt med logotypen överallt, och det är därför bättre att använda symbolen. Symbolen ska inte användas ensam i exempelvis ett utskick om logotypen inte finns tydligt med på en annan plats. Då fungerar logotypen som en förklaring till symbolen. Symbolen är också bra att använda på exempelvis giveaways som man vill att folk ska använda utan att känna att de bär runt på traditionell presentreklam. The symbol is mainly used on communication material when the receiver already is familiar with the Swedish Exhibition Agency. The symbol is also beneficial to use when the is the sender of many different things which gets received simultaneously. The symbol shall never be used alone on circulars or things alike, if the logotype isn t shown clearly on some other part of it. The logotype works as an explanation of the symbol. Logotype Logotype Symbol Symbol

8 1.04 Logotyp Logotype Kommatecken Comma sign Ibland kan platser eller objekt behöva profileras, men det känns övertydligt med hela logotypen eller symbolen. Då kan det fristående kommatecknet fungera bra eftersom den är essensen av profilens grundidé. Kommatecken Comma sign Att använda kommatecknet separat kräver att betraktaren har sett hela logotypen tidigare och är väl bekant med logotypen och den grafiska profilen. Exempel på områden där endast kommatecknet har använts är på kaffemuggarna och i husets skyltsystem. On some places and object the whole logotype can appear to be to superfluous. The detached comma can then be used, since it shows the essence of the graphic identity. The usage of a separate comma demands that the viewer has seen and is familiar with the logotype and The comma has been used alone on coffee cups and on the Swedish Exhibition Agency signage system.

9 1.05 Logotyp Logotype Fri yta Minimum space Logotypen ska alltid ha en friyta omkring sig på minst 1X. X är alltid samma bredd som ramens tjocklek i logotypen. Exemplet visar vart ifrån du mäter. The logotype should always be surrounded by a free space which at least extend to 1X. X is always the same width as the frame of the square. The illustrations to the right show you how to measure. X X X X X X Friyta Minimum space Friyta Minimum space 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X

10 1.06 Logotyp Logotype Logotypens mittpunkt The midpoint of the logotype Logotypens centreras, som vanligt, på mitten. Symbolen ska centreras annorlunda än logotypen. Centreringen ska ligga 2X från det vänstra strecket kant, se exempel till höger. The logotype gets centred on the middle. Logotyp Logotype Symbol Symbol X The symbol should be centred differently to the logotype. The midpoint should be 2X from the edge of the left hand line. Please see illustration shown on the right. 2X C C

11 1.07 Logotyp Logotype Minsta storlek Minimum size logotype eller symbol får aldrig ensam avbildas mindre än 25 mm. Var också varsam med logotypens storlek då det finns risk att dokumentet reproduceras med enklare teknik, som exempelvis en kopiator som inte återger detaljer lika tydligt som tryck. The s logotype is never allowed to be scaled down to a smaller size than 25mm when it s shown alone. Please be cautious with the size of the logotype, since there s a risk of the document being reproduced with less advanced printing equipment, such as a photocopier. 25 mm 25 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 100 mm 100 mm

12 1.08 Logotyp Logotype Tillsammans med andra logotyper Among other logotypes logotype kommer ibland att avbildas med olika sammarbetspartners logotyper. Viktigt är att har en framträde plats och inte blir undanträngd eller för liten i förhållande till de andra. Exempel Example Kvadraten ska vila på baslinjen och kommatecknet sticker ner under baslinjen. När s logotypen visas tillsammans med andra logo typer är det möjligt att göra den mindre än 25 mm. Symbolen ska aldrig användas i detta sammanhang, även om texten är på gränsen till att bli oläsbar. Inte heller ska namnet Riksut ställningar eller / skrivas fristående. Sometimes, the Swedish Exhibition Agency s logotype will get used among other collaborators logotypes. It is then important that the Swedish Exhibition Agency is prominent and doesn t appear to be too small in comparison to the others. The square should be placed on the baseline grid, and the comma should be hanging over the edge. The symbol should never be used by itself in occasions were the logotype have to be smaller than 25 mm. Neither should the name Riksut ställningar or / be written by its own.

13 1.09 Logotyp Logotype Illustrationer baserade på symbolen Illustrations based on the symbol s symbol går utmärkt att använda som basen för illustrationer. Bredden och höjden kan varieras men inte tjockleken. Exempel 1 Example 1 Exempel 2 Example 2 Exempel 3 Example 3 Reglerna för minsta fria yta kring logotypen gäller även här. The Swedish Travelling Exhibition s symbol is an excellent implement to base an illustration on. The width and height can vary but not the thickness. The rules about the smallest minimum space surrounding the logotype is also valid in this case.

14 1.09 Logotyp Logotype Illustrationer baserade på symbolen Illustrations based on the symbol Exempel 4 Example 4 Exemel 5 Example 5

15 1.10 Logotyp Logotype Att använda symbolen tillsammans med bilder How to use the symbol with images Symbolen får nya funktioner när den läggs ovanpå en bild. Dels så visar den att materialet är utvalt och presenteras av. Exempel Examples Den ger också möjlighet att visa s syn på saken och det perspektiv som ämmnet fått. The symbol obtain new functions when it s placed on top of an image. Partly, it shows that the material is selected and presented by the. It also gives an opportunity to project the s view on things and the their perspective on the subject.

16 2 Typografi Typograhpy Berthold Akzidenz Grotesk

17 2.01 Typografi Typograhpy Huvudtypsnitt / Berthold Akzidenz Grotesk Main typeface / Berthold Akzidenz Grotesk s huvudtypsnitt heter Berthold Akzidenz Grotesk. Typsnittet finns både för PC och Macintosh. Inga andra vikter än Regular och Medium samt deras kursiva varianter ska användas. The s typeface is called Berthold Akzidenz Grotesk. It is available both for PC and Macintosh. Aabc No other versions of the typeface than Regular, Medium and Italic are used. Regular Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Kursiv Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Medium Medium Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&*

18 2.02 Typografi Typograhpy Centraleuropeiska & kyrilliska varianter Centraleuropean & cyrillic versions Berthold Akzidenz Grotesk finns också tillgängligt i versioner som täcker alla centraleuropeiska och kyrilliska språk Berthold Akzidenz Grotesk is not only availible in a roman version, but also in versions for Cyrillic and Central European languages. ЩЖЏ ŸȘĖ Västerländsk Roman Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Central Europeisk Central European Áá Ăă Ââ Ãã Ćć Čč Éé Ěě Êê Ėė Ēē Ğğ Ńń Ññ Óó Ôô Òò Őő Ōō Õõ Ŕŕ Řř Śś Šš Șș Ţţ Úú Ûû Üü Üü Űű Ůů 0 Ýý Ÿÿ Źź Žž Żż Kyrillisk Cyrillic Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Љљ Њњ

19 2.03 Typografi Typograhpy Kontorstypsnitt / Arial Office typeface / Arial I dagligt bruk, med program som Microsoft Office, behövs inte Berthold Akzidenz Grotesk användas. Då används istället Arial som finns som strandard i alla datorer. Alla dokument kan då skickas till valfri mottagare och öppnas utan att utseendet förändras. For daily usage in programmes such as Microsoft Office, Berthold Akzidenz Grotesk doesn t have to get used. It is then better to use Arial, which is a typeface available on every computer. All documents can then be sent to any receiver without having its appearance changed when opened. Aabc Regular Regular Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Kursiv Italic Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&* Bold Bold Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö!%&*

20 3 Färger Colours

21 3.01 Färger Colours Huvudfärger Main colours De två viktigaste färgerna i s grafiska profil är svart och vitt. Black and white are the two main colours of the Swedish Exhibition Agency graphic identity. CMYK RGB PMS C40 M0 Y0 K100 R000 G000 B000 PMS Process Black CMYK RGB C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

22 3.01 Färger Colours Komplementfärger / Tryck Additional colours / Print Utöver s grundfärger svart och vitt kan logotypen kombineras med kraftiga färger. Dessa bör optimeras efter skärm eller tryckteknik för att ge starkast möjliga nyans. När du använder CMYK-färger så blanda aldrig mer än två av grundtryckfärg erna. CMYK CMYK PMS / SCREEN PMS / SCREEN Besides the Swedish Travelling Exhibitions main colours black and white, the logotype can be used combined with additional vivid colours. Those should be optimized after screen and / or printing technique, to make sure they get displayed in their most lucid tones. C100 M0 Y0 K0 C0 M100 Y0 K0 Pantone 801 Pantone 802 Pantone 803 Never mix more than two of the main colours in CMYK, when you prepare colours for print. C0 M0 Y100 K0 C0 M100 Y100 K0 Pantone 804 Pantone 806 Pantone 807 C100 M0 Y100 K0 C0 M50 Y100 K0 Pantone 871 (guld) Pantone 877 (silver) Pantone 876 (koppar)

23 3.02 Färger Colours Komplementfärger / Skärm Additional colours / Onscreen Till hemsidan och skärmbaserade presentationer ska de renaste nyanserna i RGB-skalan användas. RGB RGB The most pure RGB colours should be used for the Swedish Exhibition Agency s website and for screen presentations. R255 G0 B0 R0 G255 B0 R0 G0 B255 R255 G255 B0 R0 G255 B255 R255 G0 B255

24 3.03 Färger Colours Att använda färg Ways to use colours Även om svart och vitt är den grafiska profilens huvudfärger kan alla delar användas i färg. Viktigt då är att färgen / färgerna skapar starka kontraster och inte ligger ton i ton. Det är också viktigt att veta varför man väljer att använda färg. Exempel Examples All elements of the logotype can be used in colours, even though black and white is the main colours of the graphic identity. However, it s important that the colours create distinct contrasts. It is also important to have a clear reason why one chooses to work in colour.

25 Grafisk Manual Färger Colours Att använda färg tillsammans med bilder Ways to use colours with images Färgerna kan tillsammans med element från den grafiska profilen appliceras på bilder. Exempel Examples Colours and elements from the graphic identity can be applied to images. 3.04

26 3.05 Färger Colours Att använda färg tillsammans med bilder Ways to use colours with images Mer exempel More examples,,,,,,,,,

27 4 Kontorsmaterial Stationary Tänk på! Please note Typografin är genomgående i Berthold Akzidenz Grotesk Medium i 7,5 punkter utom versala bokstäver som placeras invid siffrorna. Ex SE i postnummret. Dessa är i 7,2 punkter då versalerna har en aning högre X-höjd än siffrorna. Denna regel ska användas genomgående i den grafiska profilen. The text is consistently set as Berthold Akzidenz Grotesk Medium 7,5 points, except for characters set as uppercase and which are placed next to numbers. For example SE, which is part of the Swedish postcode. Those characters are set in 7,2 points, since uppercases has a slighly higher x-height than numbers. This rule is continuesly used throughout the graphic identity.

28 4.01 Kontorsmaterial Stationary Visitkort Businesscard Mått Bredd: 85mm Höjd: 55mm Exempel 1. Titlar på två rader Example 1. Titles on two lines Exempel 2. Titel på en rad Example 2. Titles on one line Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek text: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Kägel: 10pt Logotype Kvadrat: Bredd, 19mm Höjd,19mm 19 mm 6mm 6mm 19 mm Elisabet Adebo Turnéproducent Tour Production Manager 19 mm 6mm 6mm 19 mm Lina Ahtola Projektledare / Project Manager Papper och Tryck Multi Design White Original 350gr Boktryck: 1+0 Kerning Justera alltid avståenden mellan 1 och omgivande bokstäver med 10 till 15 i Quark Xpress. Annars står dom för glest! Titlarna skrivs antingen på en rad och separeras då av ett snedstreck. Eller på två rader, då utan något snedsteck. 6mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Telephone Mobile mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Telephone Mobile The titles are written either on one line, and then separated by a slash. Or divided into two lines, but then without a slash.

29 4.02 Kontorsmaterial Stationary Brevpapper Letterhead Mått A4, 210x297mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek text: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Kägel: 10pt Logotype Kvadrat: 30mm Papper och tryck Multi Design White Original 115gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Använd mallen RU_Brev_tom.dot för att författa brev och texter som kan skrivas ut på det förtryckta brev pappret. Läs mer om mallen i kapitel Please use the template RU_Brev_ tom.dot to write letters and texts which can be printed on the preprinted letter-paper. Read more about the template in Chapter mm 15mm 30mm 15mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm

30 4.03 Kontorsmaterial Stationary Kuvert C5 / E5 Envelope C5 / E5 Mått C5 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements C5 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Kägel: 10pt Papper och tryck C5 Multi Design White Original 120gr E5 Multi Design White Original 100gr med innertryck Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Leading: 10pt Paper and printing C5 Multi Design White Original 120gr E5 Multi Design White Original 100gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 15mm 30mm /. Box 1033, SE Visby, Sweden 15mm Centrera 15mm

31 4.04 Kontorsmaterial Stationary Kuvert E65 / S65 Envelope E65 / S65 Mått E65 / S65 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements E65 / S65 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Kägel: 10pt Papper och tryck E65 / S65 Multi Design White Original 120gr Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Leading: 10pt Paper and printing E65 / S65 Multi Design White Original 120gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 15mm 30mm /. Box 1033, SE Visby, Sweden 15mm Centrera 15mm

32 4.05 Kontorsmaterial Stationary Kuvert C4 Envelope C4 Mått C4 Logotype Kvadrat: 30mm Measurements C4 Logotype Square: 30mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Papper och tryck C4 Multi Design White Original 120gr Boktryck: 1+1 Offset: 2+1 (2x svart) Typography Berthold Akzidenz Grotesk Size: 7,5pt Weight: Medium Paper and printing C4 Multi Design White Original 120gr Letterpress: 1+1 Offset: 2+1 (2x black) 18mm 30mm /. Box 1033,SE Visby, Sweden 15mm Centrera 18mm

33 4.06 Kontorsmaterial Stationary Adressetikett Adress label Mått Bredd 148mm Höjd: 105mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 19mm Tryck Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Measurement Width: 148mm Height: 105mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 19mm Printing Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 7mm 7mm 19mm Artillerigatan 33A Box 1033, SE Visby, Sweden

34 4.07 Kontorsmaterial Stationary Etikett Label Mått Bredd 95mm Höjd: 35mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 19mm Tryck Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 7mm 7mm 19mm Phone , Artillerigatan 33A Box 1033, SE Visby, Sweden Measurement Width: 95 mm Height: 35 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 19mm Printing Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0

35 4.08 Kontorsmaterial Stationary Korrespondenskort Correspondance cards Mått Bredd 210mm Höjd: 100mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Storlek: 7,5pt Storlek versal text: 7,2pt Logotype Kvadrat: 30mm 12mm 30mm Papper och tryck Multi Design White Original 350gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text mm Measurement Width: 210 mm Height: 100 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Size: 7,5pt Size for uppercase characters: 7,2pt Logotype Square: 30 mm Paper and printing Multi Design White Original 350gr Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm

36 4.09 Kontorsmaterial Stationary Anteckningsblock Notepad Mått Bredd: 148mm Höjd: 210mm Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Medium Logotype Kvadrat: 19mm 12mm 12mm 19mm Papper och tryck Multi Design White Orginal 115gr Boktryck: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0 Measurement Width: 148 mm Height: 210 mm Typography Berthold Akzidenz Grotesk Medium Logotype Square: 19 mm Paper and printing Multi Design White Orginal 115gr Letterpress: 1+0 Offset: Symbol 2+0 (2x svart), text 1+0

37 4.10 Kontorsmaterial Stationary CD Skivor / Fodral Compact Discs / Sleeve Baksida Back Framsida Front x x 22mm / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax mm 12mm

38 4.10 Kontorsmaterial Stationary CD Skivor / Skivan Compact Discs / Label Skivan The Disc 2,2cm 2,2cm 12,5x12,5cm 12,5x12,5cm

39 4.11 Kontorsmaterial Stationary Mapp Folder Mapp i svart Colorit 270 g med screentryckt vit symbol. Mappen rymmer A4 papper och kan produceras med eller utan hållare för visitkort. Folder in black Colorit 270gr with screen-printed white symbol. The folder can hold A4 papers and can be produced with or without a holder for business cards. 305 mm 215 mm 85 mm 114 mm 106 mm 30 mm 155 mm 30 mm

40 5 Digitala mallar Templates

41 5.01 Digitala mallar Templates Brev Letter Mått A4, 210x297mm Typografi Arial Rubrik: 16pt, fet Liten rubrik: 10pt, fet Brödtext: 10pt Kägel: 1,1pt Logotype Kvadrat: 30mm Alla typografi är fördefinerad i malldokumentet Brevmall Letter template Exempel Example Normal ctrl 1 Kursiv ctrl 2 Rubrik mindre ctrl 3 Rubrik stor ctrl 4 Breven kan med fördel skrivas ut på det förtryckta brevpappret. Då ska sidhuvudet och sidfoten tas bort. All typography is defined in advance in the templates document. We recommend to print the letters on the preprinted letter paper. The header and footer shall then be removed. Visby 5 december 2007 Rubrik Umpteen dwarves grew up, then two chrysanthemums kisses one very progressive dog. Extremely silly cats cleverly tastes two sheep, yet one speedy chrysanthemum bought five partly silly Klingons, even though the very speedy orifices fights two bourgeois elephants. Five fountains easily telephoned the dogs, because five purple lampstands grew up. Umpteen almost silly Jabberwockies bought the bourgeois fountains, but quixotic tickets untangles umpteen irascible Macintoshes, then five silly Jabberwockies extremely noisily towed one chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Mindre rubrik chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Bäst hälsningar / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax

42 5.01 Digitala mallar Templates Brev InDesign Letter InDesign Brevmallen och basen för de övriga dokumentmallarna finns även tillgänligt i InDesign-format. Utseendet är lika Word-mallen men istället för Arial används s hustypsnitt Berthold Akzidenz Grotesk. Brevmall Letter template Mall med logotype (första sida) Template with logotype (first page) Mall med symbol (följande sidor) Template with symbol (remaning pages) Ska brevet skrivas ut på det förtryckta brevpappret ska mallsidan utan logotype användas. Utställningsmöte Visby, 6 december 2007 Mått A4, 210x297mm Närvarande Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Förnamn efternamn Typografi Berthold Akzidenz Grotesk Rubrik: 16pt, medium Liten rubrik: 10pt, medium Brödtext: 10pt Kägel: 13pt 1. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. 2. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. 3. Ärende Phil grew up. Angst-ridden fountains fights five wart hogs, although purple cats untangles two subways, and one mostly angst-ridden elephant marries two irascible dwarves. One aardvark comfortably untangles lampstands. Macintoshes, then five silly Jabberwockies extremely noisily towed one chrysanthemum. Umpteen Jabberwockies tickled wart hogs. One almost quixotic botulism telephoned the subways, however umpteen extremely schizophrenic televisions cleverly fights two mats. All typografi finns fördefinerad i malldokumentet Jupiter lamely kisses progressive dogs, because umpteen putrid cats grew up, although chrysanthemums quite cleverly tickled five almost bourgeois elephants. One dog telephoned two purple botulisms. Pluto bought umpteen quite silly dwarves, and two wart hogs partly drunkenly marries the sheep. One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. The letter template and the base for the other document templates are also available in InDesign format. It appears similair to the Word template, but instead of Arial the main typeface for the is used Berthold Akzidenz Grotesk. / Artillerigatan 33A, Box 1033, SE Visby, Sweden Phone Fax One ticket ran away. Angst-ridden aardvarks marries umpteen quite quixotic dwarves, yet irascible aardvarks bought one mostly bourgeois fountain. Umpteen irascible dwarves grew up. One putrid elephant gossips quickly. Vid anteckningarna Namn 1 2 If the letter is being printed on the preprinted letter paper, use the template page without the logotype. All typography is defined in advance in the templates document.

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 0.4

Grafisk profilmanual. Version 0.4 Grafisk profilmanual Version 0.4 Innehåll Förord 3 Grundelement Implementering Logotyp 5 Färger 7 Typografi 8 Bilder 9 Kontorstryck 10 Web 14 Trycksaker 16 Annonser 18 Skyltning 20 Utställningsmaterial

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Aberdeen Asset Management Design for letting. Draft 28/6/2013

Aberdeen Asset Management Design for letting. Draft 28/6/2013 Aberdeen Asset Management Design for letting Draft 28/6/2013 Content Design Guidelines for Letting Content Facade banner 4 Displays 7 Posters 9 Folder 10 Advertising 12 Roll Ups 16 Aberdeen wordmark 17

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET

GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET GRAFISK PROFIL SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET VERSION 2.0 - JANUARI 2014 E-post: Hemsida: info@dovidrott.se www.dovidrott.se Innehållsförteckning Vår grafiska profil... 4 Bakgrund... 4 Logotyper... 5 Grundmoduler...

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004 Grafisk manual 2004 Logotyp Logotypen innehåller en ordbild med tillhörande symbol. Den ska förekomma på det material Kitty Grafisk Form använder till både internt och extern kommunikation. Originallogotypen

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer