SMART Document Camera 330 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART Document Camera 330 Användarhandbok"

Transkript

1 TÄNK INNAN DU SKRIVER UT SMART Document Camera 330 Användarhandbok Det extraordinära på ett enkelt sätt

2 Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt får du meddelanden om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/product+registration. Ha följande information till hands om du behöver kontakta SMART Teknisk support. Serienummer: Inköpsdatum: FCC-meddelande Denna utrustning har testats och funnits uppfylla kraven för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa gränser har tagits fram för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar för installationer i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt tillhörande anvisningar, orsaka störningar på tv- eller radiomottagning. Det finns ingen garanti för att störningar inte uppstår på någon viss installation. Om denna utrustning orskakar störningar på tv- och radiomottagning, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och slå på utrustningen, kan användaren korrigera störningarna genom att utföra en eller flera av följande åtgärder. Rikta om eller placera om mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga leverantören eller en auktoriserad tv-/radiotekniker. Varning vid installation Din behörighet att använda denna FCC-verifierade utrustninng kan upphöra om du gör ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen med del 15 i FCC-reglerna. Meddelande om varumärken SMART-logotypen, SMART Board, SMART Notebook och smarttech är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. Alla produkter och företagsnamn från tredjepart kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Meddelande om upphovsrätt 2010 SMART Technologies ULC. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett hämtningssystem eller översättas till andra språk i någon som helst form eller på något sätt utan föregående, skriftligt tillstånd från SMART Technologies ULC. Informationen i denna handbok kan ändras utan meddelande och utgör inte något åtagande från SMART. Meddelande om patent Väntande patent. 11/2010

3 Viktig information VARNING Underlåtenhet att följa de installationsanvisningar som medföljde SMARTprodukten kan resultera i personskador och skador på produkten. Se till att alla kablar till SMART-produkten, som ligger på golvet, är korrekt sammanbundna och märkta för att undvika att någon snubblar över dem. Tryck inte in främmande föremål i dokumentkamerans öppningar. SMART-produkten får inte öppnas eller monteras isär. Du riskerar att få en elektrisk stöt från hög spänning. Garantin ogiltigförklaras om kåpan öppnas. Lederna på SMART-produktens kameraarm utgör en klämrisk när du flyttar kameraarmen. Håll fingrarna borta från klämpunkter. Titta inte in i lampan och rikta inte lampans sken rakt in i någons ögon. Släck lampan när du visar eller tar bilder på människor. Överbelasta inte strömuttagen eller förlängningssladdarna på grund av risk för brand eller elektriska stötar. Stäng av och koppla från SMART-produkten vid åskväder. Rör inte SMART-produkten eller strömkontakten under åskväder på grund av risk för elektriska stötar. Minska riskerna för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta SMART-produkten för regn eller fukt. VAR FÖRSIKTIG Placera SMART-produkten på ett stabilt underlag för att förhindra att den faller i golvet. Om du har anslutit en säkerhetskabel till SMART-produkten, ska du inte bära eller svänga SMART-produkten i säkerhetskabeln. Anslut inte oskyddade gränssnittkablar till SMART-produkten och koppla bort kablarna från icke använda kontakter när de inte används eftersom detta annars kan orsaka störningsnivåer som överstiger FCC-bestämmelserna. Installera och använd inte SMART-produkten på ställen där det finns mycket damm, för hög luftfuktighet, rök eller i närheten av värmekällor. Blockera eller täck inte över öppningar eller uttag på SMART-produkten. Öppningarna tillhandahåller ventilation, säkerställer pålitlig drift och skyddar SMART-produkten från att överhettas.

4 ii Bär inte SMART-produkten i kameraarmen. Bär den genom att hålla i enhetens bas. Koppla från SMART-produkten från strömuttaget före rengöring. Använd en ren fuktig trasa och använd inte flytande rengöringsmedel, rengöringsmedel i sprayförpackning eller lösningsmedel för att rengöra SMART-produkten. SMART-produkten får endast användas med den typ av strömkälla som är angiven på nätadaptern och strömkontakten får inte modifieras. Rikta inte kameralinsen mot solen. Vid utbyte av delar i dokumentkameran ska du se till att serviceteknikern endast byter ut delar som specifierats av tillverkaren eller som har samma egenskaper som den ursprungliga delen. Installation av felaktiga delar kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

5 Innehåll Viktig information...i 1 Översikt... 1 Om SMART Document Camera Dokumentkamerans delar... 3 Dokumentkamerans programvara Installera dokumentkameran... 7 Grundläggande anslutningar för dokumentkameran... 8 Installationskonfigurationer för kameravyn och SD-kortvyn... 9 Ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm Ladda ned programvara Använda dokumentkameran Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy Grundåtgärder Använda dokumentkameran med SMART Notebook Använda dokumentkameran i datorvyn Om datorvyn Använda dokumentkameran i kameravyn Om kameravyn Ställa in kameravyn Använda skärmmenyn i kameravyn Spara bilder på ett SD- eller SDHC-minneskort... 37

6 iv INNEHÅLL 6 Använda dokumentkameran i SD-kortvyn...39 Använda SD-kortvyn...40 Använda skärmmenyn i SD-kortvyn Felsökning...47 A Miljöefterlevnad för maskinvara...49 WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment regulations)...49 RoHS-direktiv (Restriction of Certain Hazardous Substances)...49 Förpackning...50 EIP-bestämmelser för Kina (Electronic Information Products)...50 USA:s Consumer Product Safety Improvement Act...50 B Kundsupport...51 Onlineinformation och support...51 Utbildning...51 Teknisk support...51 Frakt och reparationsstatus...52 Allmänna frågor...52 Garanti...52 Registrering...52

7 Kapitel 1 Översikt Om SMART Document Camera 330 Med SMART Document Camera 330 kan du visa 3D-objekt, tryckta dokument och mikroskopbilder på en dator, projektor eller tv. Du kan ta bilder och spara dem i en fil i programmet SMART Notebook eller på ett SD- eller SDHC-minneskort. Dokumentkameran integreras med programvaran SMART Notebook och SMART Board (interaktiva whiteboards) för att skapa en levande presentationsmiljö. Avsnitt i detta kapitel: Dokumentkamerans egenskaper på sid 2 Dokumentkameravyer på sid 3 Dokumentkamerans delar på sid 3 Justerbar kameraarm och kamerahuvud på sid 3 Kontrollpanel på sid 4 Bakre anslutningspanel på sid 4 Anslutningar på sidopanelen på sid 5 NTSC/PAL-omkopplare på sid 5 Nätadapter på sid 5 USB-kabel på sid 5 VGA-kabel på sid 5 Antireflexark på sid 6 Dokumentkamerans programvara på sid 6 SMART Notebook och SMART Product Drivers på sid 6 Image Mate (endast Windows) på sid 6

8 2 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Dokumentkamerans egenskaper Kamera 1,3 MP CMOS-sensor 5,2 optisk zoom, 8,0 digital zoom Upp till 30 bilder per sekund Automatisk eller manuell fokus Mikroskopläge utan adaptrar Uteffekt SXGA-, WXGA-, 720p- eller XGA -upplösning DVI-D ut Fysiska egenskaper Säkerhetslås Hopfällbar design för praktisk transport och lagring Stark LED-kameralampa Programvara SMART Notebook SMART Product Drivers Image Mate Bildlagring Stöd för SD- eller SDHC-minneskort med inbyggd SD-kortplats Stöd för USB-minnen med inbyggt USB-nav Stöd för bildlagring på ansluten dator

9 3 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Dokumentkameravyer Dokumentkameran har tre vyer som du kan använda för att styra hur data skickas till en dator, projektor eller tv. I datorvyn visas bilder från dokumentkameran endast i SMART Notebook-filer på datorn. I kameravyn styrs dokumentkameran från kamerans kontrollpanel och bilder visas på en projektor eller tv. Du kan också visa bilder via SMART Notebook. I SD-kortvyn styrs dokumentkameran från kamerans kontrollpanel och bilder visas från ett SD- eller SDHC-minneskort på en ansluten projektor eller tv. Se Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy på sid 14 för mer information om dessa vyer. Dokumentkamerans delar Justerbar kameraarm och kamerahuvud Du kan vika upp och justera kameraarmen. Du kan också rotera kamerahuvudet för att visa ett motiv i olika vinklar. Kamerahuvudet har en zoomratt, autofokusknapp och en LED-kameralampa med en ljusknapp. Kamerahuvud Autofokusknapp Kameraobjektiv Zoomratt LED-ljusknapp LED-lampa Kameraarm

10 4 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Kontrollpanel Du kan använda kontrollpanelen för att växla mellan dator-, kamera- och SD-kortvyn, ta en bild på ett SD- eller SDHC-minneskort och justera inställningar för ljusstyrka. Du kan också kontrollera funktioner och inställningar i skärmmenyerna i kamera- eller SD-kortvyn. Skärmmeny Strömbrytare Retur Navigeringspil Menu Bildtagningsknapp Datorvy Kameravy* SD-kortvy Öka ljusstyrka Minska ljusstyrka *På en del kameror representeras kameravyn av symbolen. Använd kontrollpanelen för att välja datorvy, kameravy eller SD-kortvy. Mer information om vyerna finns i Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy på sid 14. Bakre anslutningspanel Den bakre anslutningspanelen har uttag för 12 v likström, DVI-D ut, VGA ut, VGA in, komposit videoutgång och USB-B. 12 v likström (DC) DVI-D ut VGA ut VGA in Komposit USB-B

11 5 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Anslutningar på sidopanelen Sidopanelen har ett uttag för säkerhetslås, uttag för SD/SDHC-minneskort, USB-Auttag, en omkopplare för val av VGA, DVI-D- eller kompositutgång och en omkopplare för val av SXGA-, WXGA-, 720p- eller XGA-upplösning. VGA DVI-D Composite SXGA WXGA 720P XGA Säkerhetslås USB-A-uttag Omkopplare för SXGA/WXGA/720p/XGA Plats för SD/SDHC-minneskort Omkopplare för VGA - DVI-D/komposit NTSC/PAL-omkopplare NTSC/PAL-omkopplaren finns på dokumentkamerans undersida. Använd denna omkopplare om du vill ändra videostandard för din tv. Se Växla mellan NTSC och PAL på sid 11. Nätadapter Dokumentkameran levereras med en nätadapter och en nätsladd för den lokala marknaden. USB-kabel Använd USB-kabeln för att ansluta dokumentkameran till en dator. Du kan visa objekt, ta bilder och spara dem som filer i programmet SMART Notebook samt styra dokumentkameran från SMART Notebook. VGA-kabel Använd VGA-kabeln för att ansluta dokumentkameran till en projektor eller bildskärm. Du kan visa objekt, ta bilder på ett SD- eller SDHC-minneskort och använda funktionerna på skärmmenyerna.

12 6 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Antireflexark Lägg antireflexarket över utskrivna dokument för att minska reflexer. Dokumentkamerans programvara Dokumentkameran levereras med programnedladdningar som hjälper dig att presentera bilder från dokumentkameran. SMART Notebook och SMART Product Drivers Dokumentkameran använder SMART Notebook (inlärningsprogram) och SMART Product Drivers (produktdrivrutiner). SMART Notebook är en presentationsprogramvara som utformats att fungera med SMART Document Camera och pekfunktionerna på interaktiva whiteboards i SMART Board. Du kan ladda ned SMART Notebook och SMART Product Drivers på smarttech.com/software. Systemkraven för din dator finns i versionsinformationen för SMART Notebook 10 smarttech.com/kb/ Image Mate (endast Windows) Du kan använda dokumentkameran med programvaran Image Mate. Gå till SMART:s nedladdningssida på smarttech.com/software när du vill ladda ned Image Mate.

13 Kapitel 2 Installera dokumentkameran Det här kapitlet beskriver följande installationsuppgifter för dokumentkameran: Grundläggande anslutningar för dokumentkameran på sid 8 Installationskonfigurationer för kameravyn och SD-kortvyn på sid 9 Dokumentkameran och datorn använder olika bildskärmar på sid 9 Dokumentkameran och datorn delar på en bildskärm på sid 9 Ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm på sid 10 Ansluta till en projektor eller bildskärm på sid 10 Ansluta dokumentkameran till en tv på sid 11 Ansluta till en digital projektor eller HD-skärm med DVI-D på sid 11 Ställa in upplösning på sid 12 Ladda ned programvara på sid 12 Installera SMART Notebook och SMART Product Drivers på sid 12 Installera programvaran Image Mate (endast Windows) på sid 12

14 8 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Grundläggande anslutningar för dokumentkameran Anslut dokumentkameran till ett nätuttag och en dator för att använda den med programvaran SMART Notebook. VIKTIGT Med denna konfiguration behöver du SMART Notebook för att använda dokumentkameran. Anslut dokumentkameran direkt till en extern bildskärm för att använda kameravyn eller SD-kortvyn. Så här ansluter du till ett nätuttag 1. Anslut nätkabeln till 12 v DC-kontakten på den bakre anslutningspanelen. 2. Anslut en landsspecifik nätkabel till nätadaptern och sätt i kontakten i ett nätuttag. VAR FÖRSIKTIG Se till att du ansluter nätkabeln till nätadaptern innan du sätter i nätkontakten i ett nätuttag. Så här ansluter du dokumentkameran till en dator Anslut USB-B-kontakten på din USB-kabel till dokumentkameran och anslut sedan USB-A-kontakten till datorn. USB-A USB-B

15 9 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Installationskonfigurationer för kameravyn och SD-kortvyn När du har gjort de grundläggande anslutningarna (se sid 8) kan du ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm. Detta gör att du kan använda dokumentkameran i kameravyn och SD-kortvyn. Se sid 14. Du kan ansluta datorn och dokumentkameran till olika bildskärmar eller så kan de dela på samma skärm. Dokumentkameran och datorn använder olika bildskärmar I denna konfiguration visas dokumentkameran på en bildskärm och datorns skrivbord på den andra bildskärmen. Du kan också komma åt bilder från dokumentkameran via SMART Notebook på datorn. Ansluta dokumentkameran och datorn till olika bildskärmar 1. Gå igenom de grundläggande anslutningsstegen (se sid 8). 2. Anslut din stationära/bärbara dator till projektorn för en interaktiv bildskärm. OBS Detta är den normala konfigurationen för att använda interaktiva whiteboards. 3. Anslut dokumentkameran till en annan extern bildskärm. Se sid 10. Dokumentkameran och datorn delar på en bildskärm I denna konfiguration är dokumentkameran ansluten till datorn med både en USBkabel och en VGA-kabel. Dokumentkameran är ansluten till en extern bildskärm. Så här ansluter du dokumentkameran och datorn till en gemensam bildskärm 1. Gå igenom de grundläggande anslutningsstegen (se sid 8). 2. Anslut datorns VGA-utgång till dokumentkamerans VGA-ingång med en VGA-kabel. 3. Anslut dokumentkameran till en extern bildskärm med en VGA-kabel. Se sid 10. OBS DVI-D- eller kompositbildskärmar kan inte visa din datorvy. En VGA-bildskärm krävs. Med denna konfiguration kan du enkelt byta från datorvy till kameravy eller SD-kortvy med samma projektor eller bildskärm för alla tre vyer.

16 10 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm Du kan ansluta dokumentkameran direkt till en extern bildskärm för att kunna göra följande: Använda kameravyn för att visa kamerabilder i helskärm på den externa bildskärmen. Använda SD-kortvyn för att visa ett bildspel i helskärm på den externa bildskärmen. Komma åt skärmmenyerna i kamera- och SD-kortvyn. Ansluta till en projektor eller bildskärm Du kan ansluta dokumentkameran till en projektor eller bildskärm med hjälp av VGA-kabeln. Så här ansluter du till en projektor eller bildskärm 1. Anslut VGA-kabeln till kontakten VGA ut på dokumentkamerans baksida. 2. Anslut den andra änden av VGA-kabeln till kontakten VGA in på projektorn eller bildskärmen. VAR FÖRSIKTIG Se till att projektorn eller bildskärmen inte är kopplad till ett nätuttag när du ansluter dokumentkameran. Växla mellan VGA - DVI-D och komposit-utgång Om du använder en projektor eller datorbildskärm med en VGA- eller DVI-D-kabel växlar du dokumentkameran till VGA DVI-D-läge. Om du använder en tv med kompositvideokabel växlar du dokumentkameran till kompositläge. Växla till DVI-D-VGA-läge Ställ omkopplaren för VGA - DVI-D/komposit på sidopanelen på VGA DVI-D. Så här växlar du till kompositläge Ställ omkopplaren för VGA - DVI-D/komposit på sidopanelen på Komposit.

17 11 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Ansluta till en digital projektor eller HD-skärm med DVI-D Du kan ansluta dokumentkameran till en digital projektor eller HD-skärm med en DVI-D-enkellänkkabel. OBS Använd inte en DVI-I- eller DVI-A-kabel. Du kan använda en DVI-D-dubbellänkkabel, men den kommer att fungera som en DVID-enkellänk. Om du ansluter dokumentkameran direkt till en projektor eller HD-skärm med en DVI-D-kabel visas endast kamerabilden, inte datorns skrivbord eller SMART Notebook-presentationen. Så här ansluter du till en digital projektor eller bildskärm 1. Anslut en DVI-kabel från kontakten DVI-D ut på dokumentkameran till kontaken DVI-D in på den digitala projektorn eller HD-bildskärmen. 2. Växla till VGA-DVI-D-läge. Se sid 10. VAR FÖRSIKTIG Se till att den digitala projektorn eller bildskärmen inte är kopplad till ett nätuttag när du ansluter dokumentkameran. Ansluta dokumentkameran till en tv Du kan ansluta dokumentkameran till en tv med en kompositvideokabel. Så här ansluter du till en tv 1. Anslut en kompositvideokabel från kontakten Komposit ut på dokumentkameran till kontaken Video in på din tv. 2. Växla till kompositläge. Se sid 10. VAR FÖRSIKTIG Se till att din tv inte är kopplad till ett nätuttag när du ansluter den till dokumentkameran. Växla mellan NTSC och PAL När du ansluter dokumentkameran till en tv ska du växla den till tv:ns kodningssystem, NTSC eller PAL. Så här växlar du mellan NTSC och PAL Ställ omkopplaren NTSC/PAL på dokumentkamerans undersida på NTSC om din tv använder NTSC-kodning, eller på PAL om den använder PAL-kodning.

18 12 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Ställa in upplösning Du kan ställa in dokumentkamerans upplösning så att den stämmer överens med den projektor eller bildskärm som används. Så här ställer du in upplösning Ställ in omkopplaren SXGA/WXGA/720p/XGA så att den stämmer överens med upplösningen på skärmen. Se i diagrammet nedan för att bestämma vilken upplösning du behöver. Inställning Upplösning SXGA WXGA p XGA Ladda ned programvara Det finns programnedladdningar för dokumentkameran som du kan använda för att skapa mer effektiva presentationer. Installera SMART Notebook och SMART Product Drivers Så här installerar du SMART Notebook och SMART Product Drivers 1. Gå till SMART:s nedladdningssida på smarttech.com/software. 2. Bläddra till programvaran SMART Notebook. 3. Under Choose a product (Välj en produkt) väljer du SMART Notebook för Windows eller Mac och följer sedan anvisningarna på skärmen. Installera programvaran Image Mate (endast Windows) Så här laddar du ned och installerar Image Mate 1. Gå till SMART:s nedladdningssida på smarttech.com/software. 2. Bläddra till Image Mate för SMART Document Cameras. 3. Under Choose a product (Välj en produkt) klickar du på Image Mate 2.0 software for SMART Document Camera 330 och följer sedan anvisningarna på skärmen.

19 Kapitel 3 Använda dokumentkameran Det här kapitlet beskriver hur du använder dokumentkameran och utför följande åtgärder: Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy på sid 14 Vyfunktioner på sid 15 Välja dokumentkameravyer på sid 16 Grundåtgärder på sid 16 Rikta dokumentkameran på sid 16 Slå på och stäng av dokumentkameran på sid 16 Använda LED-lampan på sid 17 Använda dokumentkameran med SMART Notebook på sid 19 Visa tryckta dokument på sid 17 Sätta i och ta ur ett SD- eller SDHC-minneskort på sid 18

20 14 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy Du kan använda dokumentkameran i tre olika vyer: datorvy, kameravy och SD-kortvy. Du kan göra olika saker i olika vyer och varje vy kräver en specifik anslutning till antingen en bildskärm, projektor eller dator. Datorvy Anslut dokumentkameran till en dator med den medföljande USB 2.0-kabeln och ställ sedan dokumentkameran i datorvy för att visa bilder från dokumentkameran i programmet SMART Notebook. Du kan sedan spara bilder i SMART Notebook-filer för att presentera senare. Om datorn är ansluten till en interaktiv whiteboard eller till en projektor eller tv kan du leverera din SMART Notebook-presentation med levande bilder från dokumentkameran. Se Använda dokumentkameran i datorvyn på sid 21. Kameravy Anslut dokumentkameran till en projektor eller tv och ställ sedan dokumentkameran i kameravy. Sedan kan du visa helskärmsbilder från dokumentkameran på en projektor eller HD-bildskärm, även utan dator. Du kan fortfarande visa bilder via SMART Notebook. Du kan använda skärmmenyn i kameravyn för att hantera bilden, använda mikroskopläge, markera rutor, skärmmasker och mer. Se Använda dokumentkameran i kameravyn på sid 23. SD-kortvy Anslut dokumentkameran till en projektor eller tv, sätt i ett SD- eller SDHC-minneskort i dokumentkameran och ställ dokumentkameran i SD-kortvy. Sedan kan du visa helskärmsbilder och bildspel från SD- eller SDHC-minneskortet direkt på en projektor eller HD-bildskärm, även utan dator. Du kan använda skärmmenyn i SD-kortvyn för att hantera bilden, använda mikroskopläge, markera rutor, skärmmasker och mer. Se Använda dokumentkameran i SD-kortvyn på sid 39.

21 15 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Vyfunktioner Följande tabell beskriver skillnaderna mellan varje vy: Funktionsbeskrivning Datorvy Kameravy SD-kortvy Visa datoringång (VGA in) Ja (endast VGA ut) Nej Nej Visa dokumentkamerabild Ja (endast DVI-D ut) Ja Nej Visa bilder från ett SD- eller SDHC-kort Komma åt SD- eller SDHC-minneskort från datorn med en USB-kabel Kontrollera dokumentkameran från en dator Ta bilder och spara i SMART Notebook eller Image Mate Ta bilder och spara på ett SD- eller SDHC-minneskort Åtkomstrelaterad skärmmeny Nej Nej Ja Ja 2 Ja 2 Ja 2 Ja 1 Ja 1 Nej Ja 1 Ja 1 Nej Ja 1 Ja 1 Nej Nej Ja Ja Målenhet när dokumentkameran är ansluten till en bildskärm med VGA, DVI-D eller komposit videoutgång Funktionsbeskrivning Datorvy Kameravy SD-kortvy Ansluten till en projektor eller bildskärm (VGA ut) Ansluten till en HDprojektor eller bildskärm (DVI-D ut) Ansluten till en tv (komposit videoutgång) VGA in Kamerabild Minneskortbilder Kamerabild Kamerabild Minneskortbilder EJ TILLÄMPLIGT Kamerabild Minneskortbilder 1. Endast när USB-B-läge är inställt på Application (Tillämpning). Se sid Endast när USB-B-läge är inställt på SD Storage (SD-lagring). Se sid 36.

22 16 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Välja dokumentkameravyer Så här ställer du in datorvyn Tryck på datorvyknappen på kontrollpanelen. Mer information finns i sid 22. Så här ställer du in kameravyn Tryck på kameravyknappen på kontrollpanelen. Mer information finns i sid 24. Så här ställer du in SD-kortvyn Tryck på SD-kortvyknappen på kontrollpanelen. Mer information finns i sid 39. Grundåtgärder Du kan utföra följande åtgärder i alla vyer i dokumentkameran. Rikta dokumentkameran Kameraarmen kan vikas ut och kamerahuvudet roteras så att du kan rikta dokumentkameran för att visa objekt. Så här viker du ut och riktar dokumentkameran 1. Placera en hand på basen och håll den säkert på plats och dra sedan kameraarmen uppåt och framåt. 2. Rotera kamerahuvudet och rikta objektivet mot motivet. Slå på och stäng av dokumentkameran Så här slår du på dokumentkameran Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen. Strömlampan byter färg från gul till blinkande grön. När lampan slutar blinka och lyser grönt är dokumentkameran klar att användas. Så här stänger du av dokumentkameran Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen. Strömlampan byter färg från grön till gul.

23 17 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Använda LED-lampan Du kan använda LED-lampan på kamerahuvudet för att lysa upp motivet. Så slår du på LED-lampan Ställ LED-ljusknappen till vänster. Se sid 3. VARNING Titta inte in i lampan och rikta inte lampans sken rakt in i någons ögon. Släck lampan när du visar eller tar bilder på människor. Visa tryckta dokument När du ställer dokumentkameran i datorvy eller kameravy kan du visa tryckta dokument, använda antireflexarket för att minska reflexer samt optimera bilden för textdokument med hjälp av textlägen och för grafikdokument med hjälp av grafiklägen. Så här visar du tryckta dokument 1. Lägg dokumenten på bordet. 2. Justera dokumentkameran och rikta objektivet mot dokumenten. 3. Snurra på zoomratten för att ställa in förstoringsgrad. 4. Tryck på autofokusknappen för att ställa in fokus. Så här använder du antireflexskyddet Om det finns reflexer som gör det svårare att läsa tryckta dokument som du visar lägger du antireflexarket över det tryckta materialet. Så här optimerar du bilden för textdokument 1. När dokumentkameran är i kameraläge trycker du på Menu (Meny) på kontrollpanelen. Skärmmenyn visas. 2. Välj Image Setting (Bildinställning) och tryck sedan på Retur. 3. Välj Image mode (Bildläge) och tryck sedan på Retur. 4. Välj Text 1, Text 2 eller Text 3 och tryck sedan på Retur. Se sid 28 för en förklaring av inställningarna.

24 18 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Så här optimerar du bilden för dokument med grafik 1. När dokumentkameran är i kameraläge trycker du på Menu (Meny) på kontrollpanelen. Skärmmenyn visas. 2. Välj Image Setting (Bildinställning) och tryck sedan på Retur. 3. Välj Image mode (Bildläge) och tryck sedan på Retur. 4. Välj Graphics 1 (Grafik 1) eller Graphics 2 (Grafik 2) och tryck sedan på Retur. Se sid 28 för en förklaring av inställningarna. Sätta i och ta ur ett SD- eller SDHC-minneskort Dokumentkameran har en kortplats för ett SD eller SDHC-minneskort så att du kan spara bilder från dokumentkameran (när den är i datorvy eller kameravy) eller visa bilder som tagits tidigare (när den är i SD-kortvy). VAR FÖRSIKTIG Undvik statisk elektricitet i närheten av SD- eller SDHC-minneskort eftersom det kan skada kortet. Så här sätter du i ett SDeller SDHC-minneskort 1. Tryck på kameravyknappen på kontrollpanelen. 2. Sätt i ett SD- eller SDHC-minneskort i kortplatsen på sidopanelen. VIKTIGT Ställ in dokumentkameran i tillämpningsläge (se sid 35) om du vill ta bilder och spara dem på SD- eller SDHC-kortet. Se till att etiketten på SD- eller SDHC-minneskortet är riktat uppåt. Så här tar du ur ett SDeller SDHC-minneskort 1. Tryck på kameravyknappen på kontrollpanelen och vänta tills dokumentbilden visar en levande bild. 2. Tryck på SD- eller SDHC-minneskortet för att mata ut det och ta sedan ur kortet. VAR FÖRSIKTIG Ta inte ur SD- eller SDHC-minneskortet medan du tar eller raderar bilder då detta kan skada kortet.

25 19 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Använda dokumentkameran med SMART Notebook Programvaran SMART Notebook är integrerad i dokumentkameran så att du kan hantera dokumentkameran från en dator eller ett interaktivt whiteboard i SMART Board. Du kan visa objekt, spara en bild och anteckningar du gjort på en SMART Notebook-sida, zooma, fokusera och justera ljusstyrkan. Så här visar du objekt 1. Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen. 2. Ställ dokumentkameran i datorvy (se sid 22) eller kameravy (se sid 24). 3. Starta SMART Notebook. 4. Lägg det objekt du vill visa under dokumentkameran. 5. Rotera kamerahuvudet och rikta objektivet mot motivet. 6. I SMART Notebook trycker du på ikonen för dokumentkameran. ELLER Välj Insert > Picture From SMART Document Camera (Infoga bild från SMART Document Camera) på menyn. SMART Document Camera-objektet visas med motivet. VIKTIGT Om du inte kan styra dokumentkameran från SMART Notebook ska du ställa dokumentkameran i tillämpningsläge. Se sid 36. Så här ställer du in zoom Tryck på zoom plus eller minus i SMART Notebook för att öka eller minska förstoringsgraden. ELLER Använd zoomratten på dokumentkameran. Så här ställer du in fokus 1. Tryck på autofokusknappen i SMART Notebook för att ställa in fokus automatiskt. 2. Om så krävs kan du trycka på fokus plus eller minus för att ställa in fokus. Så justerar du ljusstyrkan Tryck på ljusstyrka plus eller minus för att öka eller minska ljusstyrkan för motivet.

26 20 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Så här tar du bild för aktuell SMART Notebook-sida I fönstret SMART Document Camera trycker du på Capture and close (Ta bild och stäng). ELLER Tryck på bildtagningsknappen på kontrollpanelen. Bilden i fönstret SMART Document Camera och eventuella anteckningar du gjort på bilden blir separata objekt på aktuell SMART Notebook-sida. OBS Om du har ett SD- eller SDHC-minneskort i dokumentkameran sparas bilden där också när du trycker på bildtagningsknappen. Se sid sid 18. Så här tar du bild för en ny SMART Notebook-sida I fönstret SMART Document Camera trycker du på Capture to new page (Ta bild till ny sida). Bilden i fönstret SMART Document Camera blir ett objekt på en ny sida.

27 Kapitel 4 Använda dokumentkameran i datorvyn Avsnitt i detta kapitel: Om datorvyn på sid 21 Ställa in datorvyn på sid 22 Använda datorvyn på sid 22 Om datorvyn Den här vyn används för att presentera bilder från dokumentkameran via programvaran SMART Notebook eller Image Mate. Anslut datorn till både dokumentkameran och projektorn och ställ sedan dokumentkameran i datorvyn. En interaktiv whiteboard eller projektor visar datorns skrivbord eller en SMART Notebook-fil och du kan visa eller ta bilder från kameran. Du kan komma åt datorvyn i alla dator-, projektor- och dokumentkamerakonfigurationer.

28 22 KAPITEL 4 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN I DATORVYN Ställa in datorvyn Så här ställer du in datorvyn 1. Se till att dokumentkameran är ansluten till datorn med den medföljande USB 2.0-kabeln. 2. Se till att datorn är ansluten till en projektor eller bildskärm. 3. Tryck på datorvyikonen på kontrollpanelen. VIKTIGT Dokumentkameran måste vara i tillämpningsläge. Se Ställa in tillämpningsläge för USB-B på sid 35. Använda datorvyn I datorvyn kan du hämta bilder från dokumentkameran till SMART Notebook. Så här använder du datorvyn Se Använda dokumentkameran med SMART Notebook på sid 19.

Specifikationer SMART Document Camera. Modell SDC-330. Inspirerande enkelhet. Fysiska specifikationer. Standardfunktioner

Specifikationer SMART Document Camera. Modell SDC-330. Inspirerande enkelhet. Fysiska specifikationer. Standardfunktioner TÄNK INNAN DU SKRIVER UT Specifikationer SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiska specifikationer Storlek Uppställd Hopfälld Vikt 28,9 cm B 41,7 cm H 37 cm D (11 3/8 tum 16 3/8 tum 14 5/8 tum) 28,9

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Instruktioner för att komma igång

Instruktioner för att komma igång Instruktioner för att komma igång 1. Anslutning (4) 2. Sätta i batteri i fjärrkontrollen (5) 3. Användning (6) Kapitel! 1 Inledning Denna bruksanvisning är avsedd för användare av TRUST PHOTO VIEWER. TRUST

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.1 ANVÄNDARMANUAL FÖR OS X OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Notebook, Pen ID, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

SMART Document Camera Modell SDC-450

SMART Document Camera Modell SDC-450 Specifikatiner SMART Dcument Camera Mdell SDC-450 Fysiska specifikatiner Strlek Hpfälld Inställning Vikt Transprtstrlek Transprtvikt Blandad realitetskub Strlek Vikt 25,4 cm B 7 cm H 30,5 cm D (10 tum

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Användarmanual Sida 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 SKÄRM OCH KNAPPSATS... 4 GRÄNSSNITT... 5 FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER BRT-12... 6 HUVUDMENY... 7 BYTA BATTERI... 8 BYTA SPRÅK... 9 INFORMATION OM BRT-12... 10

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 Nya Solo HD Artikelnummer 20120010 Bruksanvisning Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Nya Solo

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare

Läs mer

Användarguide för SMART GoWire Meeting Pro

Användarguide för SMART GoWire Meeting Pro Användarguide för SMART GoWire Meeting Pro Med SMART GoWire så behöver man inte ha några mjukvaror eller drivrutiner på sin dator som behövs för att använda en SMART Board. Allt finns på GoWire-kabeln.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide 15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter Manual / Installationsguide Vad finns i lådan? - Digital trådlös monitor - Trådlös backkamera med anslutningskabel - Hållare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

SMART Ink. Windows operativsystem. Användarhandbok

SMART Ink. Windows operativsystem. Användarhandbok SMART Ink Windows operativsystem Användarhandbok Produktreistrerin Om du reistrerar din SMART-produkt, informerar vi di om nya funktioner och proramuppraderinar. Reistrera online på smarttech.com/reistration.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual

SnapScan 5000. -Patent pending- Användarmanual SnapScan 5000 -Patent pending- Användarmanual Version 1.15 November 2010 -2- Försäkran om Överensstämmande Vi försäkrar JOBO International GmbH, Eintrachtstr. 14, D-51645 Gummersbach att SnapScan 5000

Läs mer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Inspirerande enkelhet. Användarhandbok SMART Ink Mac OS X operativsystem Användarhandbok Inspirerande enkelhet Information om varumärken SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, lootypen SMART och alla SMART-sloans är varumärken eller

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SMART Notebook-program - Inlärningsresurs

SMART Notebook-program - Inlärningsresurs SMART Notebook-program - Inlärningsresurs SMART Notebook-program, version 10 För Windows Operativsystem SMART Technologies ULC Företagets huvudkontor 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 KANADA Telefon

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digital zoomkamera Bruksanvisning Besök Kodak på Internet på www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak,

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer