SMART Document Camera 330 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART Document Camera 330 Användarhandbok"

Transkript

1 TÄNK INNAN DU SKRIVER UT SMART Document Camera 330 Användarhandbok Det extraordinära på ett enkelt sätt

2 Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt får du meddelanden om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/product+registration. Ha följande information till hands om du behöver kontakta SMART Teknisk support. Serienummer: Inköpsdatum: FCC-meddelande Denna utrustning har testats och funnits uppfylla kraven för en digital enhet av klass B enligt del 15 i FCC:s regler. Dessa gränser har tagits fram för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar för installationer i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt tillhörande anvisningar, orsaka störningar på tv- eller radiomottagning. Det finns ingen garanti för att störningar inte uppstår på någon viss installation. Om denna utrustning orskakar störningar på tv- och radiomottagning, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och slå på utrustningen, kan användaren korrigera störningarna genom att utföra en eller flera av följande åtgärder. Rikta om eller placera om mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga leverantören eller en auktoriserad tv-/radiotekniker. Varning vid installation Din behörighet att använda denna FCC-verifierade utrustninng kan upphöra om du gör ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen med del 15 i FCC-reglerna. Meddelande om varumärken SMART-logotypen, SMART Board, SMART Notebook och smarttech är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. Alla produkter och företagsnamn från tredjepart kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Meddelande om upphovsrätt 2010 SMART Technologies ULC. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett hämtningssystem eller översättas till andra språk i någon som helst form eller på något sätt utan föregående, skriftligt tillstånd från SMART Technologies ULC. Informationen i denna handbok kan ändras utan meddelande och utgör inte något åtagande från SMART. Meddelande om patent Väntande patent. 11/2010

3 Viktig information VARNING Underlåtenhet att följa de installationsanvisningar som medföljde SMARTprodukten kan resultera i personskador och skador på produkten. Se till att alla kablar till SMART-produkten, som ligger på golvet, är korrekt sammanbundna och märkta för att undvika att någon snubblar över dem. Tryck inte in främmande föremål i dokumentkamerans öppningar. SMART-produkten får inte öppnas eller monteras isär. Du riskerar att få en elektrisk stöt från hög spänning. Garantin ogiltigförklaras om kåpan öppnas. Lederna på SMART-produktens kameraarm utgör en klämrisk när du flyttar kameraarmen. Håll fingrarna borta från klämpunkter. Titta inte in i lampan och rikta inte lampans sken rakt in i någons ögon. Släck lampan när du visar eller tar bilder på människor. Överbelasta inte strömuttagen eller förlängningssladdarna på grund av risk för brand eller elektriska stötar. Stäng av och koppla från SMART-produkten vid åskväder. Rör inte SMART-produkten eller strömkontakten under åskväder på grund av risk för elektriska stötar. Minska riskerna för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta SMART-produkten för regn eller fukt. VAR FÖRSIKTIG Placera SMART-produkten på ett stabilt underlag för att förhindra att den faller i golvet. Om du har anslutit en säkerhetskabel till SMART-produkten, ska du inte bära eller svänga SMART-produkten i säkerhetskabeln. Anslut inte oskyddade gränssnittkablar till SMART-produkten och koppla bort kablarna från icke använda kontakter när de inte används eftersom detta annars kan orsaka störningsnivåer som överstiger FCC-bestämmelserna. Installera och använd inte SMART-produkten på ställen där det finns mycket damm, för hög luftfuktighet, rök eller i närheten av värmekällor. Blockera eller täck inte över öppningar eller uttag på SMART-produkten. Öppningarna tillhandahåller ventilation, säkerställer pålitlig drift och skyddar SMART-produkten från att överhettas.

4 ii Bär inte SMART-produkten i kameraarmen. Bär den genom att hålla i enhetens bas. Koppla från SMART-produkten från strömuttaget före rengöring. Använd en ren fuktig trasa och använd inte flytande rengöringsmedel, rengöringsmedel i sprayförpackning eller lösningsmedel för att rengöra SMART-produkten. SMART-produkten får endast användas med den typ av strömkälla som är angiven på nätadaptern och strömkontakten får inte modifieras. Rikta inte kameralinsen mot solen. Vid utbyte av delar i dokumentkameran ska du se till att serviceteknikern endast byter ut delar som specifierats av tillverkaren eller som har samma egenskaper som den ursprungliga delen. Installation av felaktiga delar kan orsaka brand, elektriska stötar eller andra faror.

5 Innehåll Viktig information...i 1 Översikt... 1 Om SMART Document Camera Dokumentkamerans delar... 3 Dokumentkamerans programvara Installera dokumentkameran... 7 Grundläggande anslutningar för dokumentkameran... 8 Installationskonfigurationer för kameravyn och SD-kortvyn... 9 Ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm Ladda ned programvara Använda dokumentkameran Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy Grundåtgärder Använda dokumentkameran med SMART Notebook Använda dokumentkameran i datorvyn Om datorvyn Använda dokumentkameran i kameravyn Om kameravyn Ställa in kameravyn Använda skärmmenyn i kameravyn Spara bilder på ett SD- eller SDHC-minneskort... 37

6 iv INNEHÅLL 6 Använda dokumentkameran i SD-kortvyn...39 Använda SD-kortvyn...40 Använda skärmmenyn i SD-kortvyn Felsökning...47 A Miljöefterlevnad för maskinvara...49 WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment regulations)...49 RoHS-direktiv (Restriction of Certain Hazardous Substances)...49 Förpackning...50 EIP-bestämmelser för Kina (Electronic Information Products)...50 USA:s Consumer Product Safety Improvement Act...50 B Kundsupport...51 Onlineinformation och support...51 Utbildning...51 Teknisk support...51 Frakt och reparationsstatus...52 Allmänna frågor...52 Garanti...52 Registrering...52

7 Kapitel 1 Översikt Om SMART Document Camera 330 Med SMART Document Camera 330 kan du visa 3D-objekt, tryckta dokument och mikroskopbilder på en dator, projektor eller tv. Du kan ta bilder och spara dem i en fil i programmet SMART Notebook eller på ett SD- eller SDHC-minneskort. Dokumentkameran integreras med programvaran SMART Notebook och SMART Board (interaktiva whiteboards) för att skapa en levande presentationsmiljö. Avsnitt i detta kapitel: Dokumentkamerans egenskaper på sid 2 Dokumentkameravyer på sid 3 Dokumentkamerans delar på sid 3 Justerbar kameraarm och kamerahuvud på sid 3 Kontrollpanel på sid 4 Bakre anslutningspanel på sid 4 Anslutningar på sidopanelen på sid 5 NTSC/PAL-omkopplare på sid 5 Nätadapter på sid 5 USB-kabel på sid 5 VGA-kabel på sid 5 Antireflexark på sid 6 Dokumentkamerans programvara på sid 6 SMART Notebook och SMART Product Drivers på sid 6 Image Mate (endast Windows) på sid 6

8 2 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Dokumentkamerans egenskaper Kamera 1,3 MP CMOS-sensor 5,2 optisk zoom, 8,0 digital zoom Upp till 30 bilder per sekund Automatisk eller manuell fokus Mikroskopläge utan adaptrar Uteffekt SXGA-, WXGA-, 720p- eller XGA -upplösning DVI-D ut Fysiska egenskaper Säkerhetslås Hopfällbar design för praktisk transport och lagring Stark LED-kameralampa Programvara SMART Notebook SMART Product Drivers Image Mate Bildlagring Stöd för SD- eller SDHC-minneskort med inbyggd SD-kortplats Stöd för USB-minnen med inbyggt USB-nav Stöd för bildlagring på ansluten dator

9 3 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Dokumentkameravyer Dokumentkameran har tre vyer som du kan använda för att styra hur data skickas till en dator, projektor eller tv. I datorvyn visas bilder från dokumentkameran endast i SMART Notebook-filer på datorn. I kameravyn styrs dokumentkameran från kamerans kontrollpanel och bilder visas på en projektor eller tv. Du kan också visa bilder via SMART Notebook. I SD-kortvyn styrs dokumentkameran från kamerans kontrollpanel och bilder visas från ett SD- eller SDHC-minneskort på en ansluten projektor eller tv. Se Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy på sid 14 för mer information om dessa vyer. Dokumentkamerans delar Justerbar kameraarm och kamerahuvud Du kan vika upp och justera kameraarmen. Du kan också rotera kamerahuvudet för att visa ett motiv i olika vinklar. Kamerahuvudet har en zoomratt, autofokusknapp och en LED-kameralampa med en ljusknapp. Kamerahuvud Autofokusknapp Kameraobjektiv Zoomratt LED-ljusknapp LED-lampa Kameraarm

10 4 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Kontrollpanel Du kan använda kontrollpanelen för att växla mellan dator-, kamera- och SD-kortvyn, ta en bild på ett SD- eller SDHC-minneskort och justera inställningar för ljusstyrka. Du kan också kontrollera funktioner och inställningar i skärmmenyerna i kamera- eller SD-kortvyn. Skärmmeny Strömbrytare Retur Navigeringspil Menu Bildtagningsknapp Datorvy Kameravy* SD-kortvy Öka ljusstyrka Minska ljusstyrka *På en del kameror representeras kameravyn av symbolen. Använd kontrollpanelen för att välja datorvy, kameravy eller SD-kortvy. Mer information om vyerna finns i Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy på sid 14. Bakre anslutningspanel Den bakre anslutningspanelen har uttag för 12 v likström, DVI-D ut, VGA ut, VGA in, komposit videoutgång och USB-B. 12 v likström (DC) DVI-D ut VGA ut VGA in Komposit USB-B

11 5 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Anslutningar på sidopanelen Sidopanelen har ett uttag för säkerhetslås, uttag för SD/SDHC-minneskort, USB-Auttag, en omkopplare för val av VGA, DVI-D- eller kompositutgång och en omkopplare för val av SXGA-, WXGA-, 720p- eller XGA-upplösning. VGA DVI-D Composite SXGA WXGA 720P XGA Säkerhetslås USB-A-uttag Omkopplare för SXGA/WXGA/720p/XGA Plats för SD/SDHC-minneskort Omkopplare för VGA - DVI-D/komposit NTSC/PAL-omkopplare NTSC/PAL-omkopplaren finns på dokumentkamerans undersida. Använd denna omkopplare om du vill ändra videostandard för din tv. Se Växla mellan NTSC och PAL på sid 11. Nätadapter Dokumentkameran levereras med en nätadapter och en nätsladd för den lokala marknaden. USB-kabel Använd USB-kabeln för att ansluta dokumentkameran till en dator. Du kan visa objekt, ta bilder och spara dem som filer i programmet SMART Notebook samt styra dokumentkameran från SMART Notebook. VGA-kabel Använd VGA-kabeln för att ansluta dokumentkameran till en projektor eller bildskärm. Du kan visa objekt, ta bilder på ett SD- eller SDHC-minneskort och använda funktionerna på skärmmenyerna.

12 6 KAPITEL 1 ÖVERSIKT Antireflexark Lägg antireflexarket över utskrivna dokument för att minska reflexer. Dokumentkamerans programvara Dokumentkameran levereras med programnedladdningar som hjälper dig att presentera bilder från dokumentkameran. SMART Notebook och SMART Product Drivers Dokumentkameran använder SMART Notebook (inlärningsprogram) och SMART Product Drivers (produktdrivrutiner). SMART Notebook är en presentationsprogramvara som utformats att fungera med SMART Document Camera och pekfunktionerna på interaktiva whiteboards i SMART Board. Du kan ladda ned SMART Notebook och SMART Product Drivers på smarttech.com/software. Systemkraven för din dator finns i versionsinformationen för SMART Notebook 10 smarttech.com/kb/ Image Mate (endast Windows) Du kan använda dokumentkameran med programvaran Image Mate. Gå till SMART:s nedladdningssida på smarttech.com/software när du vill ladda ned Image Mate.

13 Kapitel 2 Installera dokumentkameran Det här kapitlet beskriver följande installationsuppgifter för dokumentkameran: Grundläggande anslutningar för dokumentkameran på sid 8 Installationskonfigurationer för kameravyn och SD-kortvyn på sid 9 Dokumentkameran och datorn använder olika bildskärmar på sid 9 Dokumentkameran och datorn delar på en bildskärm på sid 9 Ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm på sid 10 Ansluta till en projektor eller bildskärm på sid 10 Ansluta dokumentkameran till en tv på sid 11 Ansluta till en digital projektor eller HD-skärm med DVI-D på sid 11 Ställa in upplösning på sid 12 Ladda ned programvara på sid 12 Installera SMART Notebook och SMART Product Drivers på sid 12 Installera programvaran Image Mate (endast Windows) på sid 12

14 8 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Grundläggande anslutningar för dokumentkameran Anslut dokumentkameran till ett nätuttag och en dator för att använda den med programvaran SMART Notebook. VIKTIGT Med denna konfiguration behöver du SMART Notebook för att använda dokumentkameran. Anslut dokumentkameran direkt till en extern bildskärm för att använda kameravyn eller SD-kortvyn. Så här ansluter du till ett nätuttag 1. Anslut nätkabeln till 12 v DC-kontakten på den bakre anslutningspanelen. 2. Anslut en landsspecifik nätkabel till nätadaptern och sätt i kontakten i ett nätuttag. VAR FÖRSIKTIG Se till att du ansluter nätkabeln till nätadaptern innan du sätter i nätkontakten i ett nätuttag. Så här ansluter du dokumentkameran till en dator Anslut USB-B-kontakten på din USB-kabel till dokumentkameran och anslut sedan USB-A-kontakten till datorn. USB-A USB-B

15 9 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Installationskonfigurationer för kameravyn och SD-kortvyn När du har gjort de grundläggande anslutningarna (se sid 8) kan du ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm. Detta gör att du kan använda dokumentkameran i kameravyn och SD-kortvyn. Se sid 14. Du kan ansluta datorn och dokumentkameran till olika bildskärmar eller så kan de dela på samma skärm. Dokumentkameran och datorn använder olika bildskärmar I denna konfiguration visas dokumentkameran på en bildskärm och datorns skrivbord på den andra bildskärmen. Du kan också komma åt bilder från dokumentkameran via SMART Notebook på datorn. Ansluta dokumentkameran och datorn till olika bildskärmar 1. Gå igenom de grundläggande anslutningsstegen (se sid 8). 2. Anslut din stationära/bärbara dator till projektorn för en interaktiv bildskärm. OBS Detta är den normala konfigurationen för att använda interaktiva whiteboards. 3. Anslut dokumentkameran till en annan extern bildskärm. Se sid 10. Dokumentkameran och datorn delar på en bildskärm I denna konfiguration är dokumentkameran ansluten till datorn med både en USBkabel och en VGA-kabel. Dokumentkameran är ansluten till en extern bildskärm. Så här ansluter du dokumentkameran och datorn till en gemensam bildskärm 1. Gå igenom de grundläggande anslutningsstegen (se sid 8). 2. Anslut datorns VGA-utgång till dokumentkamerans VGA-ingång med en VGA-kabel. 3. Anslut dokumentkameran till en extern bildskärm med en VGA-kabel. Se sid 10. OBS DVI-D- eller kompositbildskärmar kan inte visa din datorvy. En VGA-bildskärm krävs. Med denna konfiguration kan du enkelt byta från datorvy till kameravy eller SD-kortvy med samma projektor eller bildskärm för alla tre vyer.

16 10 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Ansluta dokumentkameran till en extern bildskärm Du kan ansluta dokumentkameran direkt till en extern bildskärm för att kunna göra följande: Använda kameravyn för att visa kamerabilder i helskärm på den externa bildskärmen. Använda SD-kortvyn för att visa ett bildspel i helskärm på den externa bildskärmen. Komma åt skärmmenyerna i kamera- och SD-kortvyn. Ansluta till en projektor eller bildskärm Du kan ansluta dokumentkameran till en projektor eller bildskärm med hjälp av VGA-kabeln. Så här ansluter du till en projektor eller bildskärm 1. Anslut VGA-kabeln till kontakten VGA ut på dokumentkamerans baksida. 2. Anslut den andra änden av VGA-kabeln till kontakten VGA in på projektorn eller bildskärmen. VAR FÖRSIKTIG Se till att projektorn eller bildskärmen inte är kopplad till ett nätuttag när du ansluter dokumentkameran. Växla mellan VGA - DVI-D och komposit-utgång Om du använder en projektor eller datorbildskärm med en VGA- eller DVI-D-kabel växlar du dokumentkameran till VGA DVI-D-läge. Om du använder en tv med kompositvideokabel växlar du dokumentkameran till kompositläge. Växla till DVI-D-VGA-läge Ställ omkopplaren för VGA - DVI-D/komposit på sidopanelen på VGA DVI-D. Så här växlar du till kompositläge Ställ omkopplaren för VGA - DVI-D/komposit på sidopanelen på Komposit.

17 11 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Ansluta till en digital projektor eller HD-skärm med DVI-D Du kan ansluta dokumentkameran till en digital projektor eller HD-skärm med en DVI-D-enkellänkkabel. OBS Använd inte en DVI-I- eller DVI-A-kabel. Du kan använda en DVI-D-dubbellänkkabel, men den kommer att fungera som en DVID-enkellänk. Om du ansluter dokumentkameran direkt till en projektor eller HD-skärm med en DVI-D-kabel visas endast kamerabilden, inte datorns skrivbord eller SMART Notebook-presentationen. Så här ansluter du till en digital projektor eller bildskärm 1. Anslut en DVI-kabel från kontakten DVI-D ut på dokumentkameran till kontaken DVI-D in på den digitala projektorn eller HD-bildskärmen. 2. Växla till VGA-DVI-D-läge. Se sid 10. VAR FÖRSIKTIG Se till att den digitala projektorn eller bildskärmen inte är kopplad till ett nätuttag när du ansluter dokumentkameran. Ansluta dokumentkameran till en tv Du kan ansluta dokumentkameran till en tv med en kompositvideokabel. Så här ansluter du till en tv 1. Anslut en kompositvideokabel från kontakten Komposit ut på dokumentkameran till kontaken Video in på din tv. 2. Växla till kompositläge. Se sid 10. VAR FÖRSIKTIG Se till att din tv inte är kopplad till ett nätuttag när du ansluter den till dokumentkameran. Växla mellan NTSC och PAL När du ansluter dokumentkameran till en tv ska du växla den till tv:ns kodningssystem, NTSC eller PAL. Så här växlar du mellan NTSC och PAL Ställ omkopplaren NTSC/PAL på dokumentkamerans undersida på NTSC om din tv använder NTSC-kodning, eller på PAL om den använder PAL-kodning.

18 12 KAPITEL 2 INSTALLERA DOKUMENTKAMERAN Ställa in upplösning Du kan ställa in dokumentkamerans upplösning så att den stämmer överens med den projektor eller bildskärm som används. Så här ställer du in upplösning Ställ in omkopplaren SXGA/WXGA/720p/XGA så att den stämmer överens med upplösningen på skärmen. Se i diagrammet nedan för att bestämma vilken upplösning du behöver. Inställning Upplösning SXGA WXGA p XGA Ladda ned programvara Det finns programnedladdningar för dokumentkameran som du kan använda för att skapa mer effektiva presentationer. Installera SMART Notebook och SMART Product Drivers Så här installerar du SMART Notebook och SMART Product Drivers 1. Gå till SMART:s nedladdningssida på smarttech.com/software. 2. Bläddra till programvaran SMART Notebook. 3. Under Choose a product (Välj en produkt) väljer du SMART Notebook för Windows eller Mac och följer sedan anvisningarna på skärmen. Installera programvaran Image Mate (endast Windows) Så här laddar du ned och installerar Image Mate 1. Gå till SMART:s nedladdningssida på smarttech.com/software. 2. Bläddra till Image Mate för SMART Document Cameras. 3. Under Choose a product (Välj en produkt) klickar du på Image Mate 2.0 software for SMART Document Camera 330 och följer sedan anvisningarna på skärmen.

19 Kapitel 3 Använda dokumentkameran Det här kapitlet beskriver hur du använder dokumentkameran och utför följande åtgärder: Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy på sid 14 Vyfunktioner på sid 15 Välja dokumentkameravyer på sid 16 Grundåtgärder på sid 16 Rikta dokumentkameran på sid 16 Slå på och stäng av dokumentkameran på sid 16 Använda LED-lampan på sid 17 Använda dokumentkameran med SMART Notebook på sid 19 Visa tryckta dokument på sid 17 Sätta i och ta ur ett SD- eller SDHC-minneskort på sid 18

20 14 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Använda datorvy, kameravy och SD-kortvy Du kan använda dokumentkameran i tre olika vyer: datorvy, kameravy och SD-kortvy. Du kan göra olika saker i olika vyer och varje vy kräver en specifik anslutning till antingen en bildskärm, projektor eller dator. Datorvy Anslut dokumentkameran till en dator med den medföljande USB 2.0-kabeln och ställ sedan dokumentkameran i datorvy för att visa bilder från dokumentkameran i programmet SMART Notebook. Du kan sedan spara bilder i SMART Notebook-filer för att presentera senare. Om datorn är ansluten till en interaktiv whiteboard eller till en projektor eller tv kan du leverera din SMART Notebook-presentation med levande bilder från dokumentkameran. Se Använda dokumentkameran i datorvyn på sid 21. Kameravy Anslut dokumentkameran till en projektor eller tv och ställ sedan dokumentkameran i kameravy. Sedan kan du visa helskärmsbilder från dokumentkameran på en projektor eller HD-bildskärm, även utan dator. Du kan fortfarande visa bilder via SMART Notebook. Du kan använda skärmmenyn i kameravyn för att hantera bilden, använda mikroskopläge, markera rutor, skärmmasker och mer. Se Använda dokumentkameran i kameravyn på sid 23. SD-kortvy Anslut dokumentkameran till en projektor eller tv, sätt i ett SD- eller SDHC-minneskort i dokumentkameran och ställ dokumentkameran i SD-kortvy. Sedan kan du visa helskärmsbilder och bildspel från SD- eller SDHC-minneskortet direkt på en projektor eller HD-bildskärm, även utan dator. Du kan använda skärmmenyn i SD-kortvyn för att hantera bilden, använda mikroskopläge, markera rutor, skärmmasker och mer. Se Använda dokumentkameran i SD-kortvyn på sid 39.

21 15 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Vyfunktioner Följande tabell beskriver skillnaderna mellan varje vy: Funktionsbeskrivning Datorvy Kameravy SD-kortvy Visa datoringång (VGA in) Ja (endast VGA ut) Nej Nej Visa dokumentkamerabild Ja (endast DVI-D ut) Ja Nej Visa bilder från ett SD- eller SDHC-kort Komma åt SD- eller SDHC-minneskort från datorn med en USB-kabel Kontrollera dokumentkameran från en dator Ta bilder och spara i SMART Notebook eller Image Mate Ta bilder och spara på ett SD- eller SDHC-minneskort Åtkomstrelaterad skärmmeny Nej Nej Ja Ja 2 Ja 2 Ja 2 Ja 1 Ja 1 Nej Ja 1 Ja 1 Nej Ja 1 Ja 1 Nej Nej Ja Ja Målenhet när dokumentkameran är ansluten till en bildskärm med VGA, DVI-D eller komposit videoutgång Funktionsbeskrivning Datorvy Kameravy SD-kortvy Ansluten till en projektor eller bildskärm (VGA ut) Ansluten till en HDprojektor eller bildskärm (DVI-D ut) Ansluten till en tv (komposit videoutgång) VGA in Kamerabild Minneskortbilder Kamerabild Kamerabild Minneskortbilder EJ TILLÄMPLIGT Kamerabild Minneskortbilder 1. Endast när USB-B-läge är inställt på Application (Tillämpning). Se sid Endast när USB-B-läge är inställt på SD Storage (SD-lagring). Se sid 36.

22 16 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Välja dokumentkameravyer Så här ställer du in datorvyn Tryck på datorvyknappen på kontrollpanelen. Mer information finns i sid 22. Så här ställer du in kameravyn Tryck på kameravyknappen på kontrollpanelen. Mer information finns i sid 24. Så här ställer du in SD-kortvyn Tryck på SD-kortvyknappen på kontrollpanelen. Mer information finns i sid 39. Grundåtgärder Du kan utföra följande åtgärder i alla vyer i dokumentkameran. Rikta dokumentkameran Kameraarmen kan vikas ut och kamerahuvudet roteras så att du kan rikta dokumentkameran för att visa objekt. Så här viker du ut och riktar dokumentkameran 1. Placera en hand på basen och håll den säkert på plats och dra sedan kameraarmen uppåt och framåt. 2. Rotera kamerahuvudet och rikta objektivet mot motivet. Slå på och stäng av dokumentkameran Så här slår du på dokumentkameran Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen. Strömlampan byter färg från gul till blinkande grön. När lampan slutar blinka och lyser grönt är dokumentkameran klar att användas. Så här stänger du av dokumentkameran Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen. Strömlampan byter färg från grön till gul.

23 17 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Använda LED-lampan Du kan använda LED-lampan på kamerahuvudet för att lysa upp motivet. Så slår du på LED-lampan Ställ LED-ljusknappen till vänster. Se sid 3. VARNING Titta inte in i lampan och rikta inte lampans sken rakt in i någons ögon. Släck lampan när du visar eller tar bilder på människor. Visa tryckta dokument När du ställer dokumentkameran i datorvy eller kameravy kan du visa tryckta dokument, använda antireflexarket för att minska reflexer samt optimera bilden för textdokument med hjälp av textlägen och för grafikdokument med hjälp av grafiklägen. Så här visar du tryckta dokument 1. Lägg dokumenten på bordet. 2. Justera dokumentkameran och rikta objektivet mot dokumenten. 3. Snurra på zoomratten för att ställa in förstoringsgrad. 4. Tryck på autofokusknappen för att ställa in fokus. Så här använder du antireflexskyddet Om det finns reflexer som gör det svårare att läsa tryckta dokument som du visar lägger du antireflexarket över det tryckta materialet. Så här optimerar du bilden för textdokument 1. När dokumentkameran är i kameraläge trycker du på Menu (Meny) på kontrollpanelen. Skärmmenyn visas. 2. Välj Image Setting (Bildinställning) och tryck sedan på Retur. 3. Välj Image mode (Bildläge) och tryck sedan på Retur. 4. Välj Text 1, Text 2 eller Text 3 och tryck sedan på Retur. Se sid 28 för en förklaring av inställningarna.

24 18 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Så här optimerar du bilden för dokument med grafik 1. När dokumentkameran är i kameraläge trycker du på Menu (Meny) på kontrollpanelen. Skärmmenyn visas. 2. Välj Image Setting (Bildinställning) och tryck sedan på Retur. 3. Välj Image mode (Bildläge) och tryck sedan på Retur. 4. Välj Graphics 1 (Grafik 1) eller Graphics 2 (Grafik 2) och tryck sedan på Retur. Se sid 28 för en förklaring av inställningarna. Sätta i och ta ur ett SD- eller SDHC-minneskort Dokumentkameran har en kortplats för ett SD eller SDHC-minneskort så att du kan spara bilder från dokumentkameran (när den är i datorvy eller kameravy) eller visa bilder som tagits tidigare (när den är i SD-kortvy). VAR FÖRSIKTIG Undvik statisk elektricitet i närheten av SD- eller SDHC-minneskort eftersom det kan skada kortet. Så här sätter du i ett SDeller SDHC-minneskort 1. Tryck på kameravyknappen på kontrollpanelen. 2. Sätt i ett SD- eller SDHC-minneskort i kortplatsen på sidopanelen. VIKTIGT Ställ in dokumentkameran i tillämpningsläge (se sid 35) om du vill ta bilder och spara dem på SD- eller SDHC-kortet. Se till att etiketten på SD- eller SDHC-minneskortet är riktat uppåt. Så här tar du ur ett SDeller SDHC-minneskort 1. Tryck på kameravyknappen på kontrollpanelen och vänta tills dokumentbilden visar en levande bild. 2. Tryck på SD- eller SDHC-minneskortet för att mata ut det och ta sedan ur kortet. VAR FÖRSIKTIG Ta inte ur SD- eller SDHC-minneskortet medan du tar eller raderar bilder då detta kan skada kortet.

25 19 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Använda dokumentkameran med SMART Notebook Programvaran SMART Notebook är integrerad i dokumentkameran så att du kan hantera dokumentkameran från en dator eller ett interaktivt whiteboard i SMART Board. Du kan visa objekt, spara en bild och anteckningar du gjort på en SMART Notebook-sida, zooma, fokusera och justera ljusstyrkan. Så här visar du objekt 1. Tryck på strömbrytaren på kontrollpanelen. 2. Ställ dokumentkameran i datorvy (se sid 22) eller kameravy (se sid 24). 3. Starta SMART Notebook. 4. Lägg det objekt du vill visa under dokumentkameran. 5. Rotera kamerahuvudet och rikta objektivet mot motivet. 6. I SMART Notebook trycker du på ikonen för dokumentkameran. ELLER Välj Insert > Picture From SMART Document Camera (Infoga bild från SMART Document Camera) på menyn. SMART Document Camera-objektet visas med motivet. VIKTIGT Om du inte kan styra dokumentkameran från SMART Notebook ska du ställa dokumentkameran i tillämpningsläge. Se sid 36. Så här ställer du in zoom Tryck på zoom plus eller minus i SMART Notebook för att öka eller minska förstoringsgraden. ELLER Använd zoomratten på dokumentkameran. Så här ställer du in fokus 1. Tryck på autofokusknappen i SMART Notebook för att ställa in fokus automatiskt. 2. Om så krävs kan du trycka på fokus plus eller minus för att ställa in fokus. Så justerar du ljusstyrkan Tryck på ljusstyrka plus eller minus för att öka eller minska ljusstyrkan för motivet.

26 20 KAPITEL 3 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN Så här tar du bild för aktuell SMART Notebook-sida I fönstret SMART Document Camera trycker du på Capture and close (Ta bild och stäng). ELLER Tryck på bildtagningsknappen på kontrollpanelen. Bilden i fönstret SMART Document Camera och eventuella anteckningar du gjort på bilden blir separata objekt på aktuell SMART Notebook-sida. OBS Om du har ett SD- eller SDHC-minneskort i dokumentkameran sparas bilden där också när du trycker på bildtagningsknappen. Se sid sid 18. Så här tar du bild för en ny SMART Notebook-sida I fönstret SMART Document Camera trycker du på Capture to new page (Ta bild till ny sida). Bilden i fönstret SMART Document Camera blir ett objekt på en ny sida.

27 Kapitel 4 Använda dokumentkameran i datorvyn Avsnitt i detta kapitel: Om datorvyn på sid 21 Ställa in datorvyn på sid 22 Använda datorvyn på sid 22 Om datorvyn Den här vyn används för att presentera bilder från dokumentkameran via programvaran SMART Notebook eller Image Mate. Anslut datorn till både dokumentkameran och projektorn och ställ sedan dokumentkameran i datorvyn. En interaktiv whiteboard eller projektor visar datorns skrivbord eller en SMART Notebook-fil och du kan visa eller ta bilder från kameran. Du kan komma åt datorvyn i alla dator-, projektor- och dokumentkamerakonfigurationer.

28 22 KAPITEL 4 ANVÄNDA DOKUMENTKAMERAN I DATORVYN Ställa in datorvyn Så här ställer du in datorvyn 1. Se till att dokumentkameran är ansluten till datorn med den medföljande USB 2.0-kabeln. 2. Se till att datorn är ansluten till en projektor eller bildskärm. 3. Tryck på datorvyikonen på kontrollpanelen. VIKTIGT Dokumentkameran måste vara i tillämpningsläge. Se Ställa in tillämpningsläge för USB-B på sid 35. Använda datorvyn I datorvyn kan du hämta bilder från dokumentkameran till SMART Notebook. Så här använder du datorvyn Se Använda dokumentkameran med SMART Notebook på sid 19.

AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok

AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok AV322 Presentationsverktyg Användarhandbok Svenska - 0 Innehåll Upphovsrättsinformation... 3 Kapitel 1 Säkerhetsinstruktioner... 4 Säkerhetsåtgärder... 5 FCC-varning... 5 EN55022 (CE Radiation) varning...

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

SMART Board iv2 interaktiva skrivtavlesystem

SMART Board iv2 interaktiva skrivtavlesystem SMART Board iv2 interaktiva skrivtavlesystem SB480iv2 OCH SBM680Viv2 KONFIGURERING OCH ANVÄNDARHANDBOK FCC-varning Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Bruksanvisning. Dokumentkamera

Bruksanvisning. Dokumentkamera Bruksanvisning Dokumentkamera Säkerhetsanvisningar Tack för att du har köpt den här produkten. Läs det här dokumentet noga så att produkten används säkert och på rätt sätt. Ha bruksanvisningen till hands

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer