Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar"

Transkript

1 Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar 2015

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA LOKALER 1 OCH ANLÄGGNINGAR AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Idrottsplatser 3 Idrottshallar 4 Gymnastiksalar 5 Lägerplats Dräggsjön 5 Bad 6 Kulturskolan 7 Rydals Museum, Bibliotek, Turistinformation Mark, Lotterier 8 Samlingslokaler 9 SIDA PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV 13 IDROTTSHALLAR REGLER FÖR UTHYRNING AV KONSTGRÄSPLANER 14

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL Hyresgästen är skyldig att ta del av gällande bestämmelser. 1. Målsättningen är att de lokaler som bedöms lämpliga att hyra ut, ska hyras ut i så hög grad som möjligt. Uthyrning ska ske inom ramen för vad som är lämpligt i förhållande till aktivitet mm. Befaras uthyrning medföra ordningstörningar eller innebära olaglig verksamhet, t ex hets mot folkgrupp, ska uthyrning inte ske. Vid uthyrning ska ansvarig finnas närvarande under hela hyrestiden. 2. Prislista fastställes årligen av kommunfullmäktige efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Samråd ska ske med berörda förvaltningar. För att föreningstaxa (lägre taxa) skall gälla,krävs att föreningen har sitt säte i Marks kommun 3. Bokning av alla enligt ovanstående lämpliga lokaler, bokas på kultur- och fritidskontoret. 4. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt faställda prioriteringsregler. 5. Lokalerna uthyres i befintligt skick. Extra arbeten med iordningställande för särskilda ändamål och återställande efter nyttjandet, ombesörjes av hyresgästen och tiden inräknas i hyrestiden. 6. Specialsalar och kök uthyrs endast under sakkunnig ledning. Till specialsalar hör slöjdsal, datasal, hemkunskapskök, kök inom Teknik- och servieförvaltningen och lokal med särskild utrustning. 7. Fasta redskap som hör till lokalerna får användas. Övrigt material, såsom bollar, hopprep, förbrukningsmaterial och dylikt ska tillhandahållas av hyresgästen själv. 8. I syfte att stimulera ungdomens intresse för verksamheten, får åskådare tas med till idrottsoch gymnastiklokaler, men ansvaret är hyresgästens. Åskådare som inte är önskvärda skall avvisas av hyresgästen. 9. Förbud mot pälsdjur och fåglar råder i kommunens idrottshallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Undantag gäller för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller polishund i tjänst. 10. Hyresgästen ansvarar själv för kläder och värdesaker. 11. Vid upplåtelse av omklädningsrum för utomhusidrott får omklädningsrummen inte beträdas med leriga eller nedsmutsade skor eller andra typer av skor som kan förstöra golvet. 12. Extra vaktmästar-, tekniker- och städinsatser debiteras enligt för tillfället gällande självkostnad. 13. Hyresgästen skall efter varje uthyrningstillfälle se till att lokalernas belysning släcks och att alla vattenkranar, fönster och dörrar är stängda och låsta. Oförsiktigt handlande som utlöser larm och förorsakar en kostnad för verksamheten debiteras hyresgästen. 14. Skador som uppkommer på redskap, inventarier eller fastighet, ska anmälas till vaktmästaren eller kultur- och fritidsförvaltningen. Skador uppkomna genom oförsiktighet ersätts av hyresgästen. 1

4 15. I gymnastiksalar och idrottshallar får endast skor, bollar och andra redskap för innebruk användas. 16. Det är av yttersta vikt att de tider som lokalen abonnerats för inte överskrids. Omklädningsrum får tas i anspråk 30 minuter före och 30 minuter efter hyrd tid. 17. Tillfällig avbokning av abonnemang ska ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast klockan sista vardagen innan uthyrningstillfället. I annat fall ansvarar hyresgästen för den bokade tiden. Kreditering av avbokad tid sker endast om kultur- och fritidsförvaltningen kan hyra ut tiden till annan hyresgäst. 18. Sker uppsägning av abonnemang eller enstaka bokning senast 14 dagar före bokningstillfället uttages ingen hyresavgift. 19. Vid utebliven avanmälan debiteras en avgift motsvarande full kostnadstäckning. 20. När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod debiteras avgift enligt gällande taxa. 21. När lokal används utan förbokning debiteras avgift enligt gällande taxa plus tilläggsavgift. 22. Vid reparation o dyl. då lokalerna måste stängas, ska hyresgästen meddelas i så god tid som möjligt. 23. Beställning av idrottshall, gymnastiklokal eller andra schemalagda lokaler för tävling eller andra prioriterade arrangemang måste ske till kultur- och fritidsförvaltningen minst 3 veckor före arrangemanget. 24. Tävlingar, konferenser eller andra större arrangemang som bryter abonnerad tid, kommer att meddelas abonnenterna minst två veckor i förväg. 25. Om inte gällande regler efterlevs kan rätten att disponera lokalerna indragas. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2

5 AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR IDROTTSPLATSER Hyra 2015 Hyra av 11-manna gräsplan för match inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för match exkl. omkl.rum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för match inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för match exkl. omkl.rum, per timma Hyra av gräsplaner för match exkl. omklädningsrum för förening utanför kommunen, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för träning inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för träning exkl. omkl.rum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för träning inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för träning exkl. omkl.rum, per timma 310 kr 260 kr 205 kr 155 kr 690 kr 225 kr 175 kr 145 kr 95 kr Hyra av konstgräs, per timma vecka 45 - vecka 14 Vardagar kl , per timma Vardagar kl och helger, per timma Hyra för match, per timma vecka 15 - vecka 44 Vardagar kl , per timma Vardagar kl och helger, per timma Hyra för match, per timma Hyra för friidrott enstaka tillfällen exkl. omklädningsrum, per timma Förening inom kommunen Hyra för friidrott enstaka tillfällen exkl. omklädningsrum, per timma Förening utanför kommunen 210 kr 420 kr 525 kr 210 kr 250 kr 310 kr 65 kr 135 kr Övrig uthyrning Träningsläger Förhandlas Upplåtelse av skolgård, per dag 285 kr Hyra av Sahara för arrangemang, per timma 135 kr Cirkusplats Sahara exkl. el och vatten, per föreställning kr Vattenpost, per gång + förbrukningsavgift 420 kr IDROTTSHALLAR Hyra

6 Träningshyror (förening) inkl. omkl. Arenahallen hel hall (A+B) med möjlighet till läktare, ledarledd föreningsverksamhet, per timma Idrottshallar, ledarledd föreningsverksamhet, per timma Styrketräning Kunskapens Hus, per timma Bastu, per timma Separat omklädningsrum, per timma 165 kr 85 kr 135 kr 50 kr 50 kr Enskild uthyrning (privat) inkl. omkl. Arenahallen hel hall (A+B) med möjlighet till läktare, Idrottshallar, hel hall, per timma Badminton per bana, per timma Styrketräning Kunskapens Hus, per timma Bastu, per timma Separat omklädningsrum, per timma 335 kr 175 kr 85 kr 285 kr 75 kr 75 kr Hyra 2015 Gymnastiksalar under 200 m 2 inkl omkl 4

7 Ledarledd föreningsverksamhet, per timma Privat verksamhet, per timma Separat omklädningsrum, förening, per timma Separat omklädningsrum, privat, per timma 60 kr 75 kr 50 kr 75 kr Gymnastiksalar över 200 m 2 inkl omkl Ledarledd föreningsverksamhet, per timma Privat verksamhet, per timma Separat omklädningsrum, förening, per timma Separat omklädningsrum, privat, per timma 65 kr 85 kr 50 kr 75 kr Övernattning/person/natt 35 kr Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. 365 kr 365 kr 365 kr Deponeringsavgift för nycklar Passagebrickor 300 kr 50 kr LÄGERPLATS DRÄGGSJÖN Lägerplats per kväll Lägerplats med stuga per kväll Lägerplats per dygn Lägerplats med stuga per dygn 290 kr 405 kr 610 kr 980 kr 5

8 BADAVGIFTER Hyra 2015 BASSÄNGBAD, utomhusbad Backagårdsbadet, Kinna Barn 0-4 år Barn 5-19 år Vuxna Familj Skolklasser fritids- och förskolegrupper Kungabergsbadet, Fritsla Gratis 10 kr 25 kr 65 kr Gratis Gratis BADHUSET KASKAD Entréavgift Vuxna Enkelbad 10-bad Årskort 55 kr 505 kr kr Barn 0-4 år Gratis 5-19 år: 25 kr 10-bad 230 kr Årskort 765 kr Pensionärer Enkelbad 10-bad Årskort Familj (familj med egna barn 0-19 år) Enkelbad (för barn därutöver betalas ordinarie avgift) Bubbelpool Vattengympa Terminsavgift fast grupp (entréavgift tillkommer) Ledararvode vattenaktivitet per timma Wet vest Enkelbad med wet-vest (entréavgift tillkommer) Terminsavgift wet-vest (entréavgift tillkommer) Bastu Extrem privat Bastu Extrem privat per timma Bastu Extrem privat per person/bastuomgång Barnkalas Barnkalas, ordinarie öppettid, per barn (min 600 kr) 40 kr 370 kr kr 140 kr Gratis 525 kr 315 kr 40 kr 525 kr kr 75 kr 65 kr 6

9 Hyra 2015 Terapibadet Terapibadet per timma Hyra Kaskad Hyra Kaskad, inkl bastu, per timma Extra tid, per påbörjad halvtimma Sammanträdesrum Tumlaren 30 m 2, per timma SIMUNDERVISNING Kaskad Simkurs omfattande 15 ggr (entréavgift tillkommer) Friluftsbaden Simundervisning (ev entréavgift tillkommer) 785 kr kr 630 kr 95 kr 260 kr 260 kr Simträning 2 st 25 m banor för simträning, per timma 85 kr Entréavgifterna gäller även föreningar. Undantag: Skene SoIS som bedriver träningsoch tävlingsverksamhet i simning. KULTURSKOLAN Hyra 2015 Ettämneskurs, per termin Grund/förberedande kurs, per termin Högre kurs (för de elever som vill satsa extra) Vuxenavgift, per termin Instrumenthyra, per år 520 kr 330 kr kr 855 kr 345 kr 7

10 RYDALS MUSEUM Hyra 2015 Entréavgift Ordinarie öppettid Entré utanför ordinarie arbetstid, per person Guidade visningar Bokad introduktion, max 50 pers, max 20 min Bokad visning, max 30 pers, max 45 min Bokad visning, utanför ordinarie arbetstid Skolklasser, förskola/fritids Inom Mark, besök på muséet Inom Mark, besök i skola, per tillfälle Annan kommun, intro, max 50 pers, max 20 min Annan kommun, visning, max 25 pers, max 45 min Folkhögskolor, högskolor mm Bokad introduktion Bokad visning Fri entré 50 kr 300 kr 500 kr 800 kr Gratis 260 kr 200 kr 300 kr 200 kr 300 kr BIBLIOTEK Påminnelseavgift 1:a skickas ut när lånetiden överskridits med en vecka 20 kr 2:a skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 10 dagar 20 kr 3:e skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 14 dagar Lån av DVD 3 dagar 40 kr 20 kr TURISTINFORMATION MARK Flytvästar per dygn* 5 kr LOTTERITILLSTÅND Bevis om tillstånd att anordna lotteri Bevis om registering upp till 20 basbelopp Bevis om tillstånd i annat fall 420 kr 420 kr 420 kr *inkl moms 8

11 SAMLINGSLOKALER Prislistan för samlingslokaler indelas i 2 huvudgrupper. Grupp 1: Vid uthyrning till inträdesfria föreningsmöten, politiska, religiösa och kulturella arrangemang samt till studieförbundens kursverksamhet. Grupp 2: Vid uthyrning i övriga fall (bl a konferenser, privata fester och tillställningar med inträdesavgift). Vid uthyrning till privata fester ska hyra betalas i förskott Hyra 2015 Debiteringsgrupp 1 2 BIBLIOTEK Kinna Sammanträdesrum, per timma Gratis 125 kr BIBLIOTEK Skene Sammanträdesrum, per timma Gratis 125 kr HORREDSHALLEN Fritidslokal inkl kök, per timma 50 kr 125 kr HYSSNASKOLAN Matsal, per timma 50 kr 125 kr KINNAHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr KOMMUNHUSET Kinna Kinnaborgssalen inkl kök, per timma 90 kr 185 kr Örestensrummet, per timma* Gratis Gratis Svansjörummet, per timma* Gratis Gratis Mellbyrummet, per timma* Gratis Gratis Musikpaviljongen i Stationsparken Gratis Gratis * Hyrs endast ut till förvaltningar och politiska organisationer. KONSERTHUSET Kinna Salong, per timma 150 kr 290 kr Pausrum med pentry, per timma 60 kr 125 kr Scen för övning, per timma 60 kr 125 kr Enbart loge, per timma 45 kr 75 kr KUNGABERG Fritsla Samlingssal, per timma 50 kr 125 kr KUNGABERGSHALLEN Fritsla Klubbrum inkl kök bottenplan, per timma 50 kr 125 kr Fritidslokal 2:a våning, per timma 50 kr 125 kr 9 Hyra 2015

12 Debiteringsgrupp KUNSKAPENS HUS Skene Assbergsalen - hörsalen, per timma 265 kr 430 kr - högtalare, mikrofon (mygga) ingår i lokalhyran - videoprojektor (kanonen), per dag* 535 kr kr - videoprojektor (kanonen), per 4 tim* 265 kr 675 kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per dag* 535 kr kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per 4 tim* 265 kr 675 kr - scen för övning, per timma 80 kr 200 kr - enbart loge, per timma 45 kr 95 kr - flygel, per gång* 90 kr 180 kr Hyresgästen betalar ev stämning av flygel. Klassrum, per timma 60 kr 125 kr Kristallsalen - danslokalen, per timma (exkl. omklädningsrum) 95 kr 230 kr Kunskapens gata Hela gatan, per timma 140 kr 295 kr Del av gatan, per timma 60 kr 125 kr Scen, per podie* 30 kr 60 kr endast för evenemang i Kunskapens Hus Matsal Hel, per timma 145 kr 295 kr Halv A, per timma 85 kr 170 kr Halv B, per timma 75 kr 145 kr Olsagårdsalen - hörsalen, per timma 185 kr 365 kr - högtalare, mikrofon (mygga) ingår i lokalhyran - videoprojektor (kanonen), per dag* 535 kr kr - videoprojektor (kanonen), per 4 tim* 265 kr 675 kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per dag* 535 kr kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per 4 tim* 265 kr 675 kr Personalmatsal, per timma 85 kr 170 kr Storkök, per timma 145 kr 260 kr Storkök uthyres endast med behörig personal LINDÄNG Skene Samlingssal, per timma 50 kr 125 kr LYCKESKOLAN Kinna Matsal, per timma 75 kr 240 kr Fritidslokal Knalleskolan inkl kök, per timma 50 kr 125 kr - ljud- och ljusanläggning, per gång* 200 kr 400 kr PARKSKOLAN Skene Matsal, per timma 50 kr 125 kr *inkl 25 % moms 10 Hyra 2015 Debiteringsgrupp

13 1 2 RYDALS KONFERENSCENTER Abbottsalen, per timma 90 kr 180 kr Abbottsalen för fest, per tillfälle kr kr Kanalbönninga, per timma 130 kr 130 kr Snurrebacken, per timma 110 kr 110 kr Åbönninga, per timma 130 kr 130 kr Runnabönninga, per timma 130 kr 130 kr Stallet, per timma 50 kr 50 kr Bleken, per timma 50 kr 50 kr SJÖBYSKOLAN Horred Matsal, per timma 50 kr 125 kr SOLGÅRD Matsal, per timma 50 kr 125 kr STOMMENSKOLAN Kinna Matsal, per timma 50 kr 125 kr SÄTILASKOLAN Matsal, per timma 50 kr 125 kr Fritidslokal Café KÅLA inkl kök, per timma 50 kr 125 kr Aula, per timma 70 kr 175 kr TORESTORPSKOLAN Matsal, per timma 50 kr 125 kr ÄNGSKOLAN Skene Matsal, per timma 75 kr 240 kr ÖRBYHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr ÖRBYSKOLAN Matsal hel, per timma 75 kr 240 kr Matsal halv A, per timma 50 kr 125 kr Matsal halv B, per timma 50 kr 125 kr ÖXABÄCKSHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr ÖXABÄCKSKOLAN Matsal, per timma 50 kr 125 kr Endast kök, per timma 50 kr 125 kr Uthyres endast med behörig personal Klassrum, per timma 50 kr 125 kr Slöjdsal Förhandlas Förhandlas Hyra 2015 Debiteringsgrupp

14 Övernattning/person/natt 35 kr 35 kr Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. 365 kr 365 kr 365 kr 365 kr 12

15 PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV IDROTTSHALLAR Vid fördelning av hyrestider i idrottshallarna uppstår ibland konflikter då inte alla kan få de tider de önskar. Följande regler skall tjäna som riktlinjer för den prioritering som måste göras. Dessutom skall hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 1. Föreningsverksamhet går före privat verksamhet. Kommentar: Deltidsbrandkårer placeras i prioriteringsgruppen för föreningars inomhusidrott för vuxna. 2.Ungdomsverksamhet går före vuxenverksamhet. Kommentar: Målsättningen är att erbjuda barn och ungdomar de mest attraktiva tiderna på eftermiddagen och tidig kväll. Vuxna erbjuds tiderna senare på kvällen. För de yngsta skall idrottskola prioriteras före specialidrotter. 3.Verksamhet för ungdomar från 9 år och lägre skall i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 4.Inomhussporterna går före utomhussporterna. Kommentar: Som inomhussporter räknas innebandy, basket, badminton, volleyboll, handboll, tennis och gymnastik. Fotboll räknas i första hand som utomhussport med viss inomhusverksamhet. 5.Gymnastik ska i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 6.Sträva efter mångfald. Kommentar: Vid fördelning av tider skall strävan vara att få in så många olika aktiviteter som möjligt. Det är värdefullt för kommunens invånare att ha möjlighet att välja bland olika aktiviteter. 7.Utnyttjande av bokad tid. Kommentar: Kontrollen av huruvida bokade lokaler verkligen utnyttjas sker kontinuerligt. Hänsyn till hur tiden utnyttjas beaktas vid fördelning av nästa års tider. 8.Fördelning mellan veckotider och helgtider. Kommentar: Kvällstiderna under veckan är de mest efterfrågade träningstiderna. Vid fördelning av tider skall eftersträvas att varje förening skall erbjudas viss del av de önskade tiderna under veckan, resten förläggs till helgen. 13

16 REGLER FÖR UTHYRNING AV KONSTGRÄSPLANER Saltning sker enbart för is och snösmältning. 1. Planerna kan bokas av alla i kommunen verksamma föreningar. Föreningar utan egna grusplaner prioriteras före föreningar med egna grusplaner. 2. Planerna kan hyras ut till föreningar utanför Marks kommun men dessa kommer att tilldelas tider efter Markföreningar. 3. Någon fördel för de klubbar som är verksamma där planerna är belägna skall inte gälla. 4. Förening tillhörande högre division har inte automatiskt förtur före förening i lägre division. 5. Föreningens totala verksamhet och behov skall vara underlag vid fördelning. 6. Föreningen fördelar inom föreningen tilldelade timmar mellan sina olika lag. 7. Matcher bryter träning. Dock skall bokning av tid för match ske till kultur- och fritidskontoret minst 3 veckor före matchtillfället. 8. Matcher som bryter abonnerad tid skall meddelas abonnenterna minst två veckor i förväg. 14

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

Regler och Prioriteringar

Regler och Prioriteringar Regler och Prioriteringar Idrotts- och fritidsanläggningar Fastställd av fritidsnämnden 2014 Reviderat 2014-06-13 Innehållsförteckning 1. Riktlinjer... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Tillämpning... 2 2. Allmäna

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229.

Taxor. för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet. i Lunds kommun. Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Kultur- och fritidsnämnden 2014-01-01 1 (4) Taxor för kultur-, biblioteks, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun 2014 Taxorna har fastställts av Kommunfullmäktige 2013-11-28 229. Postadress Besöksadress

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

Tjänsteskrivelse. Kultur och Fritidskontoret. Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 1 (2) 2014-11-18 Tjänsteskrivelse Kontor Handläggare Kultur och Fritidskontoret Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelof@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter

Läs mer

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser

Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Kultur och fritid 2015-01-01 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Antagna av kultur och fritidsnämnden. och börja gälla 2015-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37

Läs mer

GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR 1 SEPT 2007

GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR 1 SEPT 2007 GYMNASTIKENS HUS ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ALINGSÅS NYA IDROTTSCENTRUM ÖPPNAR DEN 1 DECEMBER 2007 ÖPPNAR 1 SEPT 2007 150 M TILL RESECENTRUM OCH ALINGSÅS JÄRNVÄGSSTATION Fräscha och ändamålsenliga lokaler

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

uthyrning arenor & lokaler

uthyrning arenor & lokaler Prislista 2015 uthyrning arenor & lokaler KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Vem är du? VAD vill du göra? Kultur- och fritidsnämnden hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och scener till

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT!

Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013. föreningar & privatpersoner BYT UT! Fritidsförvaltningens PRISLISTA 2013 föreningar & privatpersoner BYT UT! Innehåll Allmän information 4 Bad & motion 6 Aq-va-kul 6 Oxievångsbadet 8 Rosengårdsbadet 10 Ribergsborgs handikappbad 11 Bulltofta

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2016 har beslutats i kultur

Läs mer

HYROR OCH AVGIFTER 2009

HYROR OCH AVGIFTER 2009 HYROR OCH AVGIFTER 2009 IDROTTSPLATSER/ARRANGEMANG Taxa 1* Taxa 2** A-plan per match 500 2000 A-plan per match (Superettan och däröver) 2500 5000 Övriga planer/match 11-mannalag 100 500 Övriga planer/match7-mannalag

Läs mer

Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Prislista 2012 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Det här är kultur- och fritidsförvaltningens prislista för 2012. Här kan du se det breda utbudet vi har att erbjuda. Det finns mycket att välja på så som

Läs mer

KFN 15 september 2011

KFN 15 september 2011 KFN 15 september 2011 Kostnader för 0-: taxade föreningar om de betalade halv B-taxa för träningsperiod 2010-2011 (Halv taxa är: Sporthallar 15 kr, Bro bollhall 150 kr, Gymnastiksalar 10 kr och Dagcentraler/Villa

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Taxor och avgifter. för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun. Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Lindesbergs kommun Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11 199, giltigt från och med 1

Läs mer

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen

Hyror & avgifter. Kultur- och fritidsförvaltningen Hyror & avgifter Kultur- och fritidsförvaltningen Följande generella principer gäller vid förhyrningar genom kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Hyror och avgifter för 2014 har beslutats i fritidsnämnden

Läs mer

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag

2015-01-16. Ärende Beteckning Förslag Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-01-16 1 (1) Dag och tid 2015-01-29, klockan 13:00 Plats Beredning Mötesplats, MunktellArenan 2014-12-18 10:00:00 Gunborg Nymans rum Ärende

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015)

Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015. (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) Taxor och avgifter fritidsanläggningar i Borås Stad 2015 (Gäller fr. o. m. 1 januari 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Borås Arena konferens och Sundholmen 4 Borås

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TELEFONNUMMER FÖR BOKNING OCH INFORMATION 2 SIMHALL 3 ISHALL 5 KONSTFRUSEN BANDYBANA 6 BÖKENSVEDS SPORTHALL 7 VÄSTERVIKS FRIIDROTTSARENA 8 SKOGSHAGAHALLEN 9 IDROTTSHALLAR 10 GYMNASTIKSALAR

Läs mer

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012

Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 Taxor och avgifter - Fritidsanläggningar i Borås Stad 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxor konstgräs 3 Taxor Ryahallen/Ryavallen 3 Lokalhyror för Borås Arenas konferensanläggning 4 Övriga arrangemang Borås

Läs mer