Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter inom Kultur och Fritid 2012"

Transkript

1 1 (17) Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen). Exempelvis kan stora kulturella och idrottsliga arrangemang, där arrangemanget sker över ett antal dagar och bedöms ha ett stort värde för kommunen, komma i fråga. Fritidsenheten Föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister benämns som Föreningar. Kommunala förvaltningar jämställs med föreningar. Företag, organisationer, privatpersoner och föreningar från andra kommuner räknas som Extern. Planer Uteidrott Uteidrottens år delas upp i tre delar. v Ute 2 Vintersäsong räknas in i perioderna v Ute 1 samt v Ute 3. Registrerade föreningar i kommunen har nolltaxa för träningstider under period Ute 2. Match- och evenemangsbokningar samt bokade träningstider under period Ute 1 och Ute 3, debiteras enligt fastställd taxa. SIG300, v2.0, Ute 2 Sommarsäsong Gräsplan 11-manna extern per timme Gräsplan 11-manna föreningar seniorer per match Gräsplan 7-9 manna extern per timme Gräsplan 7-9 manna föreningar seniorer per match Konstgräs 11-manna extern per timme Konstgräs 11-manna föreningar seniorer per match Konstgräs 11-manna föreningar ungdom per match Konstgräs 7-manna extern per timme Grusplan 11-manna extern per timme 300 kr 500 kr 150 kr 50 kr 450 kr 500 kr 0 kr 150 kr 250 kr KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIONEN

2 2 (17) Grusplan 11-manna extern per dygn kr 1 Ute 1 Vintersäsong Midgårdsvallens uppvärmda konstgräsplan hålls spelbar hela perioden, vissa kortare driftstörningar kan förekomma vid kraftiga snöfall. Övriga konstgräsplaner hålls spelbara i den mån det är tekniskt möjligt i förhållande till väder och nederbörd. Det kan förekomma ett flertal korta, men även längre driftstörningar. Enstaka tillfällen med icke spelbar plan är inräknat i den fastställda taxan. Drabbas kund av ett flertal (tre eller fler under perioden) eller längre period då planen ej är spelbar, krediteras berörda bokade tider. Uppvärmt konstgräs 11-manna extern per timme kr Uppvärmt konstgräs 11-manna föreningar seniorer per timme 300 kr Uppvärmt konstgräs 11-manna föreningar ungdom per timme 200 kr Konstgräs 11-manna extern per timme 650 kr Konstgräs 11-manna föreningar seniorer per timme Konstgräs 11-manna föreningar ungdom per timme 75 kr Konstgräs 7-manna extern per timme 350 kr Konstgräs 7-manna föreningar per timme 50 kr Grusplan 11-manna extern per timme 650 kr Grusplan 11-manna föreningar per timme Ute 3 Vintersäsong Konstgräsplanerna hålls spelbara i den mån det är tekniskt möjligt i förhållande till väder och nederbörd. Det kan förekomma ett flertal korta, men även längre driftstörningar. Enstaka tillfällen med icke spelbar plan är inräknat i den fastställda taxan. Drabbas kund av ett flertal (tre eller fler under perioden) eller längre period då planen ej är spelbar, krediteras berörda bokade tider. Konstgräs 11-manna extern per timme 650 kr Konstgräs 11-manna föreningar seniorer per timme Konstgräs 11-manna föreningar ungdom per timme 75 kr Konstgräs 7-manna extern per timme 350 kr Konstgräs 7-manna föreningar per timme 50 kr Grusplan 11-manna extern per timme 650 kr Grusplan 11-manna föreningar seniorer per timme Grusplan 11-manna föreningar ungdom per timme 75 kr 1 Tivoli, cirkus och andra med behov av el från kommunens abonnemang debiteras även för förbrukad el.

3 3 (17) Midgårdsvallen Huvudarenan Taxorna för matcher, tävlingar och evenemang är inklusive befintlig utrustning och standard på arenan. Eventuella behov och kostnader beroende av det av uppgradering och komplettering t.ex. beroende på s.k. riskmatcher eller andra behov av teknik än den arenan har idag, bekostas av respektive förening/kund. Huvudarena föreningar seniorer per match kr Huvudarena föreningar ungdom per mach kr Huvudarena tävling/evenemang seniorer per dygn kr Huvudarena tävling/evenemang ungdom per dygn kr Pinbackshallen A- och B-hall Taxorna för matcher, tävlingar och evenemang är inklusive befintlig utrustning och standard på arenan. Eventuella behov och kostnader beroende av det av uppgradering och komplettering t.ex. beroende på s.k. riskmatcher eller andra behov av teknik än den arenan har idag bekostas av respektive förening/kund. A-hallen per dygn kr A-hallen extern per timme kr A-hallen föreningar per timme 120 kr B-hallen per dygn kr B-hallen extern per timme 500 kr B-hallen förening per timme 60 kr Midgårdsbadet Bad barn/ungdom/pens./studerande per gång Bad vuxen per gång Familj (2 vuxna + max 4 barn) per gång Vattengympa per gång Bad 10 ggr ungdom/pens. * Bad 10 ggr vuxen * Sommarkort (gäller alla öppetdagar hela sommaren **) Vuxen Ungdom/pens. Familj (2 vuxna + max 4 barn) 25 kr 45 kr 130 kr 80 kr 225 kr 405 kr 525 kr 300 kr kr * Samma kort gäller i både simhallarna och utebad ** Gäller 12 månader från inköpsdatum. Med möjlighet att nyttja även i simhallarna under utebadets öppetperiod.

4 4 (17) Sim- och sporthallarna Föreningar har nolltaxa för ungdomsverksamhet i åldrarna 5-20 år. Gäller bokade tider i bassängerna och sporthallarna. Taxorna för matcher, tävlingar och evenemang är inklusive befintlig utrustning och standard på anläggningen. Eventuella behov och kostnader beroende av det av uppgradering och komplettering t.ex. beroende på andra behov av teknik än den anläggningen har idag, bekostas av respektive förening/kund. Badavgifter Bad barn/ungdom/pens./studerande per gång 25 kr Bad vuxen per gång Vattengympa per gång Bad 10 ggr ungdom/pens. Bad 10 ggr vuxen Bad årskort ungdom/pens. Bad årskort vuxen Bad familjekort Uppgradering till att även gälla Relax Hyra av simhall per timme Hyra en bana extern per timme Hyra en bana förening seniorer per timme Hyra av lilla bassängen extern per timme Ekilla simhall extern per timme Ekilla Rehab extern per timme Relax inkluderar bad när simhallen är öppen för allmänheten Relax per gång Relax 10 ggr Relax årskort Relax årskort pensionärer inkl bad Relax årskort vardagar t.o.m. kl Hyra relaxen per timme 45 kr 80 kr 225 kr 405 kr 680 kr kr kr 430 kr kr 50 kr 750 kr 750 kr 250 kr 75 kr 675 kr kr kr 750 kr

5 5 (17) Motionsavgifter Gym, gymnastik, spinning, bad inklusive vattengympor och solarium Per gång 80 kr 10 ggr 580 kr 10 ggr vardagar t.o.m. kl kr Månadskort 580 kr Månadskort vardagar t.o.m. kl kr Halvårskort kr Halvårskort vardagar t.o.m. kl kr Årskort kr Årskort vardagar t.o.m. kl kr Uppgradering till att även gälla Relax 430 kr Motion autogiro per månad 310 kr Motion autogiro inkl relax per månad 360 kr Företag med avtal pris per entré 60 kr Gyminstruktion per tillfälle personlig tränare Nybörjarinstruktion vid köp av kort 0 kr Massage och övriga behandlingar Massage halv timme Massage en timme Floating 1 gång Floating 10 ggr BastuExtrem 1 ggr BastuExtrem 10 ggr Solarium 10 minuter Simskolor Simskolor barn, vanlig termin 10 ggr Sommarsimskola barn, 14 ggr Simskolor vuxna vanlig termin 10 ggr Babysim 10 ggr 320 kr 460 kr 150 kr kr 900 kr 40 kr 600 kr 650 kr 770 kr 895 kr

6 6 (17) Övrigt Vid hyra av scendelar och högtalaranläggning är ett tillfälle max 3 dygn. Konferensrum 10 personer per timme Högtalaranläggning (egen transport) per tillfälle Hyra scendelar (egen transport) per tillfälle Transport (tur och retur inom kommunen) per tillfälle 450 kr 450 kr 650 kr Sporthall och gymnastiksal Föreningar har nolltaxa för ungdomsverksamhet i åldrarna 5-20 år. Taxorna är inkl. befintlig utrustning och standard på anläggningen. Ev. behov och kostnader beroende av det av uppgradering och komplettering t.ex. beroende på s.k. riskmatcher, utökad service i anläggningen eller andra behov av teknik än den anläggningen har idag bekostas av respektive förening/kund. * Sporthall extern per timme 200 kr extern per dygn kr * Sporthall föreningar seniorer per timme 50 kr föreningar senior per dygn kr ** Mellanstor hall extern per timme 85 kr extern per dygn kr ** Mellanstor hall föreningar seniorer per timme 35 kr föreningar seniorer per dygn kr *** Gymnastiksal extern per timme 70 kr extern per dygn kr *** Gymnastiksal föreningar seniorer per timme 35 kr föreningar seniorer per dygn kr Badminton storhall (en bana) per timme Badminton (en bana) per termin 80 kr 900 kr * Vikingahallen A och B, Råbergshallen, Rosershallen, Valsta sporthall, Ekilla sporthall, Kolsta, Sigtuna Fritidscenter, Prästängshallen ** Central, Norrbacka, St. Gertrud, St. Per, St. Olof, Edda, Sätuna, Judolokaler i Valsta sim- och sporthall och Prästängshallen *** Saga, Orion, Tingvalla

7 7 (17) Uthyrning skolmatsalar Kunskapens Hus och Norrbackaskolans matsalar kan hyras ut med kök. Det är möjligt om Maten har möjlighet att hålla öppet med egen personal, kostnaden för detta tillkommer till ordinarie dygnshyra. I dygnspriset ingår försäkring och finstädning. Föreningar som bokar lokal för årsmöte äger rätt att hyra för per tillfälle. * Matsal extern per timme 325 kr * Matsal föreningar per timme 250 kr Kunskapens Hus matsal inkl pentry, ej kök extern per dygn kr Kunskapens Hus matsal inkl pentry, ej kök föreningar per dygn kr Norrbackaskolans matsal, ej kök extern per dygn kr Norrbackaskolans matsal, ej kök föreningar per dygn kr Centralskolans matsal, diskrum men ej kök, extern per dygn kr Centralskolans matsal, diskrum men ej kök, föreningar per dygn kr Råbergsskolans matsal inkl pentry extern per dygn kr Råbergsskolans matsal inkl pentry föreningar per dygn kr St. Olof skolans matsal, uppvärmningskök extern per dygn kr St. Olof skolans matsal, uppvärmningskök förening per dygn kr Hällsboskolan Rotundan inkl pentry, ej kök extern per dygn kr Hällsboskolan Rotundan inkl pentry, ej kök förening per dygn kr * Matsal kan enbart hyras per timme måndag till fredag Uthyrning klassrum och övriga lokaler Klassrum per timme Klassrum övernattning per dygn 950 kr * Ekillaskolans aula externa per timme 500 kr * Ekillaskolans aula föreningar per timme * Ekillaskolans aula externa per dygn kr * Ekillaskolans aula föreningar per dygn kr Ekillaskolans dramasal per timme Ekillaskolans dramasal externa per dygn kr Ekillaskolans dramasal föreningar per dygn 950 kr Ekillaskolans träslöjdssal per timme 500 kr Ekillaskolans träslöjdssal externa per dygn kr

8 8 (17) Ekillaskolans träslöjdssal föreningar per dygn Kunskapens Hus skrivsal externa per timme Kunskapens Hus skrivsal föreningar per timme Kunskapens Hus skrivsal externa per dygn Kunskapens Hus skrivsal föreningar per dygn kr kr 500 kr kr kr * I aulan ingår ingen teknisk utrustning. Kunden står själv för teknik typ headset o.s.v. Uthyrning mobil scen Den mobila scenen får endast hyras av registrerade föreningar i Sigtuna kommun för verksamhet inom kommunen, samt av Sigtuna kommuns förvaltningar och bolag. Kultur- och fritidsförvaltningen transporterar alltid scenen. Upp- och nedmontering samt transport * kr Hyra för mobil scen per dygn kr * Upp- och nermonteringspriset är satt med hjälp av minst en person från hyrestagaren. Extra personal från Kultur- och fritidsförvaltningen debiteras med 450 kr per timme.

9 9 (17) Biblioteksenheten Reservationer Fjärrlån per bok Förseningsavgift Per vuxen bok/film och påbörjad vecka Ersättningsavgifter Vuxenbok/ljudbok per styck Barnbok/ljudbok per styck Pocketbok per styck CD per styck Film, språkkurs, CD-rom samt andra medier med högre anskaffningsvärde Tidskrifter per styck Lånekort/vuxna per styck Lånekort/barn per styck Övriga avgifter Utskrifter/kopiering per styck Scanning Faxavgift per sida inom Sverige -1:a sidan Faxavgift per sida inom Sverige - övriga sidor per styck Faxavgift per sida utomlands - 1:a sidan Faxavgift per sida utomlands - övriga sidor per styck Uthyrning Vuxenfilm per DVD Lärcentrum per timme Wodehouserummet per timme Ljudanläggning per dygn Tentamen per tillfälle 20 kr 10 kr 300 kr 200 kr Inköpspris 50 kr 20 kr 10 kr 3 kr 20 kr 10 kr 5 kr 20 kr 10 kr 20 kr 300 kr 300 kr 300 kr

10 10 (17) Museienheten Entréer Sigtuna Museum/Fornhemmet 20 år och äldre 20 kr 20 år och äldre minst 10 personer 15 kr Lundströmska gården 20 år och äldre 10 kr 7-19 år 5 kr Rådhuset Vigslar Fri entré (frivillig avgift) kr Visningar Utställningar/Rådhuset (max 30 pers) Lundströmska (max 20 pers) Vardag kl kr + entré Vardag kl kr + entré Lör/sön kl kr + entré Öppning för guide med grupp då lokalerna är larmade Vardag efter kl kr Lör/sön före kl och efter kl kr Stadsvandringar Arkeologisk eller historisk (ca 60 minuter) Vardag kl Vardag kl Lör/sön kl Tre hus tre sekler ( min) Vardag kl Lör/sön kl Museilektioner Stadsvandring kl Övriga lektioner kl Öppna museet skolklass gå på egen hand kr kr kr kr kr 600 kr 300 kr Hyra lokaler Tillgång till kök ingår inte. Kostnader för kaffe och förtäring tillkommer.

11 11 (17) Fornhemmet gavelrummet Halvdag kl (4 tim 125 kr per tim) 500 kr Heldag kl (9 tim 111 kr per tim) kr Kväll kl (5 tim 200 kr per tim) kr Heldag + kväll kl (14 tim 107 kr per tim) kr Fornhemmet + Ekholmsrummet Halvdag kl (4 tim 250 kr per tim) kr Heldag kl (9 tim 222 kr per tim) kr Kväll kl (5 tim 400 kr per tim) kr Heldag + kväll kl (14 tim 214 kr per tim) kr Timtaxa utöver ovanstående Dagtid Kvällstid Helg 400:-/tim 150 kr 200 kr Stora utställningshallen (kv Trädgårdsmästaren) Vid uthyrning av lokalen för utställningar under en eller flera dagar. I hyran ingår tillgång till lokalen dagen innan och dagen efter för förberedelser inför utställningen. Öppettider motsvarande museets ordinarie öppettider. Avlarmning av lokalen sker endast av museets personal. För användning av lokalen i andra syften än utställningar gäller samma hyra som för Fornhemmet + Ekholmsrummet. Uthyrning kräver godkännande från ägaren eftersom museet/förvaltningen hyr lokalen. 1 dag (vardag) kr 1 dag (helg) kr Helg kr Vecka kr

12 12 (17) Kultur- och ungdomsenheten Vid uthyrning av kultur- ungdomsenhetens lokaler och utrustning utgår avgift enligt tre olika avgiftsgrupper, beroende på vem det är som hyr lokalen och för vilket ändamål. Avgiftsgrupperna är följande: Avgiftsgrupp 1 a) Ungdomsverksamhet i form av aktiviteter som genomförs av skolor i kommunen, om aktiviteterna genomförs av eller vänder sig till skolornas elever. b) Avgiftsfri ungdomsverksamhet som genomförs av ideella föreningar som finns i kommunens föreningsregister. Avgiftsgrupp 2 Aktiviteter som genomförs av: a) ideella föreningar i kommunen som är registrerade i kommunens föreningsregister, b) kommunens förvaltningar, c) skolor i kommunen, i den mån avgiftsgrupp 1 inte är tillämplig. Avgiftsgrupp 3 Arrangemang som inte är hänförliga till avgiftsgrupp 1 eller 2. Kanotuthyrning Avgiftsgrupp 1 och 2 Kanotuthyrning per dag och kanot inkl flytväst och paddlar Kanotuthyrning per dygn och kanot inkl flytväst och paddlar Avgiftsgrupp 3 Kanotplats Kanotuthyrning per timme och kanot inkl flytväst och paddlar Kanotuthyrning per dygn inkl flytväst och paddlar Kanotuthyrning per vecka inkl flytväst och paddlar 50 kr 350 kr 50 kr 175 kr 750 kr

13 13 (17) Kulturum Vardagar Kulturum Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Heldag tim 500 kr 1000 kr 3500 kr Förmiddag tim 250 kr 500 kr 2000 kr Eftermiddag tim 250 kr 500 kr 2000 kr vardag kväll tim 500 kr 1000 kr 3500 kr Tid utöver dessa blocktider + /tim kr/tim kr/tim Övriga dagar Kulturum 8 timmar utlagda mellan kr 1500 kr 3500 kr tid utöver 8 timmar (högst 2 tim) kr/tim kr/tim kr/tim Tekniker eller teknisk hjälp ingår normalt. Flygelhyran är 300 kr per tillfälle Rökvätskan kostar per liter

14 14 (17) Biokällan Vardagar Biokällan Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Kl eller (4 timmar) Kl (5 timmar) Kl (9 timmar) Extra tid, utöver ovanstående (pris per timme) 200 kr 400 kr kr 400 kr 800 kr kr 400 kr 800 kr kr 200 kr 500 kr Övriga dagar Biokällan Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 4 timmar mellan kl. 10 och 22 8 timmar mellan kl. 10 och 22 Extra tid, utöver ovanstående (pris per timme, högst 2 timmar) 500 kr 800 kr kr 800 kr kr kr 150 kr 250 kr 550 kr Tekniker eller annan personal i Biokällan Vid behov och i mån av tillgång kan tekniker eller annan personal närvara under själva arrangemanget. Detta debiteras separat enligt följande (pris per person). Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Vardagar mellan kl. 8 och 17 (pris per timme) Övrig tid (pris per timme) 200 kr 300 kr 150 kr 300 kr 450 kr

15 15 (17) Forum I dygnshyra (kl ) ingår städning och försäkring. Föreningsplats 500 kr/månad för avgiftsgrupp 1 och kr/månad för avgiftsgrupp 1 och 2 inklusive dator kr/månad för avgiftsgrupp 3 Lilla Mötesrummet 25 kr/timme för avgiftsgrupp 1 och 2 /timme för avgiftsgrupp 3 Stora mötesrummet 75 kr/timme för avgiftsgrupp 1 och kr/timme för avgiftsgrupp 3 Cabinen /tim avgiftsgrupp 1 och kr/tim avgiftsgrupp kr/dygn avgiftsgrupp 1 och kr/dygn avgiftsgrupp 3 Salen /timme avgiftsgrupp 1 och kr/timme avgiftsgrupp kr/dygn avgiftsgrupp 1 och kr/dygn avgiftsgrupp 3 Kulturstugan Kulturstugan bokas genom lokalbokningen. Dock måste Märsta kulturförening vidtalas så att det fungerar för deras verksamhet. De har rätt att neka uthyrning då de står värd för förhyrningen. Kulturstugan 500 kr för avgiftsgrupp 1 och 2 per tillfälle kr för avgiftsgrupp 3 per tillfälle Fritidsgårdar Gårdskort Tysta repen i Ungdomens hus 50 kr per termin per person (10-19 år, gäller samtliga fritidsgårdar) Gårdskort ska innehas. För ett repetionstillfälle 1,5 timmar per vecka, erlägger man onor per termin per person i repetitionskonstellation. Kurs med ansvarig fritidsledare krävs för att få tillträde till lokalen (den kursen är kostnadsfri).

16 16 (17) Johannes event och konferens i Märsta Vid uthyrning av Johannes event och konferens lokaler utgår avgift enligt tre olika avgiftsgrupper, beroende på vem det är som hyr lokalen och för vilket ändamål. Städning ingår i priserna. Förtäring offereras separat. Avgiftsgrupperna är följande: Avgiftsgrupp 1 a) Ungdomsverksamhet i form av aktiviteter som genomförs av skolor i kommunen, om aktiviteterna genomförs av eller vänder sig till skolornas elever. b) Avgiftsfri ungdomsverksamhet som genomförs av ideella föreningar som finns i kommunens föreningsregister. Avgiftsgrupp 2 Aktiviteter som genomförs av: a) ideella föreningar i kommunen som är registrerade i kommunens föreningsregister, b) kommunens förvaltningar, c) skolor i kommunen, i den mån avgiftsgrupp 1 inte är tillämplig. Avgiftsgrupp 3 Arrangemang som inte är hänförliga till avgiftsgrupp 1 eller 2 Stora samlingssalen (800 personer) Vardagar Stora samlingssalen Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Halvdag 5 timmar kr kr kr 2 timmar kr kr kr Kl kr kr kr Dygnspris kr kr kr Övriga dagar Stora samlingssalen Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Halvdag 5 timmar kr kr kr 2 timmar kr kr kr Kl kr kr kr Dygnspris kr kr kr

17 17 (17) Lilla samlingssalen (150 personer) Vardagar Lilla samlingssalen Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Halvdag 5 timmar kr kr kr 2 timmar kr kr kr Kl kr kr kr Dygnspris kr kr kr Övriga dagar Lilla samlingssalen Tid Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Halvdag 5 timmar kr kr kr 2 timmar kr kr kr Kl kr kr kr Dygnspris kr kr kr

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar

Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Styrdokument 1 (23) Förslag: 2013-10-30 Fastställd: Kommunfullmäktige 2013-12-12 x Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : KS2013/434 Riktlinjer för kommunens stöd till föreningar Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Dnr KFN 14/25 Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Antagen av kommunfullmäktige 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Dnr KFN 14/25 2/16 Innehållsförteckning

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst

Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Regler och rutiner för det gemensamma biblioteksdatasystemet inom Bibliotek Skåne Nordväst Version 2.1 2012-08-28 2012-02-27 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools?

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools? Avisita Smart Tools Avisita Smart Tools är precis som namnet antyder, en smart verktygslåda, som är anpassad för dig som driver en anläggning inom turism, logi, konferens och servicebranschen. Vi tillhandahåller

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 Innehållsförteckning GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET 4 VISION 4 AFFÄRSIDÉ 4 MILJÖBESKRIVNING 4 BRANSCHANALYS 5 KUNDER 6 KONKURRENTER 7 GRAFISKA MARKNADEN 8 SWOT-ANALYS 9 STRATEGI 10 TIDSPLAN INLEDANDE VERKSAMHET

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information gällande catering bröllop, övriga festarrangemang

Information gällande catering bröllop, övriga festarrangemang Information gällande catering bröllop, övriga festarrangemang (Uppdaterad: 2007-01-23 Bröllop Catering ) Tack för visat intresse för Lagat och Klart Cateringservices tjänster. Vi hoppas att Du i denna

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer