BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL SIDA AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Idrottsplatser 3 Idrottshallar 4 Gymnastiksalar 5 Lägerplats Dräggsjön 5 Bad 6 Kulturskolan 7 Rydals Museum, Bibliotek,Marks Turistbyrå, Lotterier 8 Samlingslokaler 9 PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV 13 IDROTTSHALLAR REGLER FÖR UTHYRNING AV KONSTGRÄSPLANER 14

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL Hyresgästen är skyldig att ta del av gällande bestämmelser. 1. Målsättningen är att de lokaler som bedöms lämpliga att hyra ut, ska hyras ut i så hög grad som möjligt. Uthyrning ska ske inom ramen för vad som är lämpligt i förhållande till aktivitet mm. Befaras uthyrning medföra ordningstörningar eller innebära olaglig verksamhet, t ex hets mot folkgrupp, ska uthyrning inte ske. Vid uthyrning ska ansvarig finnas närvarande under hela hyrestiden. 2. Prislista fastställes årligen av kommunfullmäktige efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Samråd ska ske med berörda förvaltningar. För att föreningstaxa (lägre taxa) skall gälla,krävs att föreningen har sitt säte i Marks kommun 3. Bokning av alla enligt ovanstående lämpliga lokaler, bokas på kultur- och fritidskontoret. 4. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt faställda prioriteringsregler. 5. Lokalerna uthyres i befintligt skick. Extra arbeten med iordningställande för särskilda ändamål och återställande efter nyttjandet, ombesörjes av hyresgästen och tiden inräknas i hyrestiden. 6. Specialsalar och kök uthyrs endast under sakkunnig ledning. Till specialsalar hör slöjdsal, datasal, hemkunskapskök, kök inom Teknik- och servieförvaltningen och lokal med särskild utrustning. 7. Fasta redskap som hör till lokalerna får användas. Övrigt material, såsom bollar, hopprep, förbrukningsmaterial och dylikt ska tillhandahållas av hyresgästen själv. 8. I syfte att stimulera ungdomens intresse för verksamheten, får åskådare tas med till idrottsoch gymnastiklokaler, men ansvaret är hyresgästens. Åskådare som inte är önskvärda skall avvisas av hyresgästen. 9. Förbud mot pälsdjur och fåglar råder i kommunens idrottshallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Undantag gäller för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller polishund i tjänst. 10. Hyresgästen ansvarar själv för kläder och värdesaker. 11. Vid upplåtelse av omklädningsrum för utomhusidrott får omklädningsrummen inte beträdas med leriga eller nedsmutsade skor eller andra typer av skor som kan förstöra golvet. 12. Extra vaktmästar-, tekniker- och städinsatser debiteras enligt för tillfället gällande självkostnad. 13. Hyresgästen skall efter varje uthyrningstillfälle se till att lokalernas belysning släcks och att alla vattenkranar, fönster och dörrar är stängda och låsta. Oförsiktigt handlande som utlöser larm och förorsakar en kostnad för verksamheten debiteras hyresgästen. 14. Skador som uppkommer på redskap, inventarier eller fastighet, ska anmälas till vaktmästaren eller kultur- och fritidsförvaltningen. Skador uppkomna genom oförsiktighet ersätts av hyresgästen. 1

4 15. I gymnastiksalar och idrottshallar får endast skor, bollar och andra redskap för innebruk användas. 16. Det är av yttersta vikt att de tider som lokalen abonnerats för inte överskrids. Omklädningsrum får tas i anspråk 30 minuter före och 30 minuter efter hyrd tid. 17. Tillfällig avbokning av abonnemang ska ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast klockan sista vardagen innan uthyrningstillfället. I annat fall ansvarar hyresgästen för den bokade tiden. Kreditering av avbokad tid sker endast om kultur- och fritidsförvaltningen kan hyra ut tiden till annan hyresgäst. 18. Sker uppsägning av abonnemang eller enstaka bokning senast 14 dagar före bokningstillfället uttages ingen hyresavgift. 19. Vid utebliven avanmälan debiteras en avgift motsvarande full kostnadstäckning. 20. När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod debiteras avgift enligt gällande taxa. 21. När lokal används utan förbokning debiteras avgift enligt gällande taxa plus tilläggsavgift. 22. Vid reparation o dyl. då lokalerna måste stängas, ska hyresgästen meddelas i så god tid som möjligt. 23. Beställning av idrottshall, gymnastiklokal eller andra schemalagda lokaler för tävling eller andra prioriterade arrangemang måste ske till kultur- och fritidsförvaltningen minst 3 veckor före arrangemanget. 24. Tävlingar, konferenser eller andra större arrangemang som bryter abonnerad tid, kommer att meddelas abonnenterna minst två veckor i förväg. 25. Om inte gällande regler efterlevs kan rätten att disponera lokalerna indragas. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2

5 AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR IDROTTSPLATSER Hyra 2014 Hyra av 11-manna gräsplan för match, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för match, exkl. omkl.rum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för match, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för match, exkl. omkl.rum, per timma Hyra av gräsplaner för match, exkl. omklädningsrum, för förening utanför kommunen, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för träning, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för träning, exkl. omkl.rum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för träning, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för träning, exkl. omkl.rum, per timma 310 kr 260 kr 205 kr 155 kr 690 kr 230 kr 175 kr 145 kr 95 kr Hyra av konstgräs, per timma vecka 46 - vecka 14 Vardagar kl , per timma Vardagar kl och helger, per timma Hyra för match, per timma vecka 15 - vecka 45 Vardagar kl , per timma Vardagar kl och helger, per timma Hyra för match, per timma Hyra av grusplan för arrangemang, per timma 210 kr 420 kr 525 kr 210 kr 250 kr 310 kr 135 kr Hyra för friidrott, enstaka tillfällen, exkl. omklädningsrum, per timma Förening inom kommunen Hyra för friidrott, enstaka tillfällen, exkl. omklädningsrum, per timma Förening utanför kommunen 65 kr 135 kr Övrig uthyrning Träningsläger Förhandlas Upplåtelse av skolgård, per dag 285 kr Cirkusplats, Sahara exkl. el och vatten, per föreställning kr Vattenpost, per gång + förbrukningsavgift 420 kr 3

6 IDROTTSHALLAR Hyra 2014 Träningshyror (förening) inkl. omkl. Arenahallen, hel hall, med möjlighet till läktare, ledarledd föreningsverksamhet, per timma Arenahallen, A- eller B-hall, jämställs med övrig idrottshall, per timma Övriga idrottshallar, ledarledd föreningsverksamhet, per timma Bastu, per timma Styrketräning Kunskapens Hus, per timma Separat omklädningsrum, per timma 165 kr 85 kr 85 kr 50 kr 135 kr 50 kr Enskild uthyrning (privat) inkl. omkl. Arenahallen, hel hall, med möjlighet till läktare, per timma Arenahallen, A- eller B-hall, jämställs med övrig idrottshall, per timma Övriga idrottshallar, hel hall, per timma Badminton, per bana, per timma Bordtennis, per bord, per timma Bastu, per timma Styrketräning, Kunskapens Hus, per timma Separat omklädningsrum, per timma 335 kr 175 kr 175 kr 85 kr 85 kr 75 kr 285 kr 75 kr Tävlingar och arrangemang Kommersiell uthyrning För idrott och välgörande ändamål Förhandlas Träningshyra Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. Deponeringsavgift för nycklar Passagebrickor 300 kr 50 kr 4

7 Gymnastiksalar under 200 m 2 inkl omkl Hyra 2014 Ledarledd föreningsverksamhet, per timma Privat verksamhet, per timma Separat omklädningsrum, förening, per timma Separat omklädningsrum, privat, per timma 60 kr 75 kr 50 kr 75 kr Gymnastiksalar över 200 m 2 inkl omkl Ledarledd föreningsverksamhet, per timma Privat verksamhet, per timma Separat omklädningsrum, förening, per timma Separat omklädningsrum, privat, per timma 65 kr 85 kr 50 kr 75 kr Övernattning/person/natt 35 kr Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. Deponeringsavgift för nycklar 300 kr LÄGERPLATS DRÄGGSJÖN Lägerplats per dygn Lägerplats per kväll Lägerplats med stuga per dygn Lägerplats med stuga per kväll 610 kr 290 kr 980 kr 405 kr 5

8 BADAVGIFTER Hyra 2014 BASSÄNGBAD, utomhusbad Backagårdsbadet, Kinna Barn 0-4 år Barn 5-19 år Vuxna Familj Skolklasser fritids- och förskolegrupper Kungabergsbadet, Fritsla Gratis 10 kr 25 kr 65 kr Gratis Gratis BADHUSET KASKAD Entréavgift Vuxna Enkelbad 10-bad Årskort 55 kr 505 kr kr Barn 0-4 år Gratis 5-19 år 25 kr 10-bad 230 kr Årskort 765 kr Pensionärer Enkelbad 10-bad Årskort 40 kr 370 kr kr Familj (familj med egna barn 0-19 år) Enkelbad (för barn därutöver betalas ordinarie avgift) Bubbelpool Vattengympa Terminsavgift fast grupp (entréavgift tillkommer) Ledararvode vattenaktivitet per timma Wet vest Enkelbad med wet-vest (entréavgift tillkommer) Terminsavgift wet-vest (entréavgift tillkommer) Bastu Extrem privat Bastu Extrem privat per timma Bastu Extrem privat per person/bastuomgång Barnkalas Barnkalas, ordinarie öppettid, per barn (min 600 kr) 140 kr Gratis 525 kr 315 kr 40 kr 525 kr kr 75 kr 65 kr 6

9 Hyra 2014 Terapibadet Terapibadet per timma Hyra Kaskad Hyra Kaskad, inkl bastu, per timma Extra tid, per påbörjad halvtimma Sammanträdesrum Tumlaren 30 m 2, per timma SIMUNDERVISNING Kaskad Simkurs omfattande 15 ggr (entréavgift tillkommer) Friluftsbaden Simundervisning (ev entréavgift tillkommer) 785 kr kr 630 kr 95 kr 260 kr 260 kr Simträning 2 st 25 m banor för simträning, per timma 85 kr Entréavgifterna gäller även föreningar. Undantag: Skene SoIS som bedriver träningsoch tävlingsverksamhet i simning. KULTURSKOLAN Ettämneskurs, per termin Grund/förberedande kurs, per termin Högre kurs (för de elever som vill satsa extra) Vuxenavgift, per termin Instrumenthyra, per år Hyra kr 330 kr kr 855 kr 345 kr 7

10 RYDALS MUSEUM Hyra 2014 Entréavgift Vuxna (från 17 år) Studerande/Pensionär Barn tom 16 år/rydalare Grupprabatt (minst 10 personer) Kvällstid utanför ordinarie öppettid, per person Guidade visningar Bokad visning ca 1 timma Bokad visning ca 1 timma, utanför öppethållande Bokad introduktion Skolklasser, förskola/fritids Inom Mark, besök på muséet Inom Mark, besök i skola, per gång Inom Mark, uppföljningsbesök Annan kommun, visning Annan kommun, introduktion Folkhögskolor, högskolor mm Bokad visning Bokad introduktion Frivillig entré Frivillig entré Frivillig entré Frivillig entré 50 kr 505 kr 805 kr 305 kr Gratis 260 kr 315 kr 305 kr 200 kr 305 kr 200 kr BIBLIOTEK Påminnelseavgift 1:a skickas ut när lånetiden överskridits med en vecka 20 kr 2:a skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 10 dagar 20 kr 3:e skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 14 dagar Lån av DVD 3 dagar 40 kr 20 kr TURISTINFORMATION MARK Flytvästar per dygn* 5 kr LOTTERITILLSTÅND Bevis om tillstånd att anordna lotteri Bevis om registering upp till 20 basbelopp Bevis om tillstånd i annat fall 420 kr 420 kr 420 kr *inkl moms 8

11 SAMLINGSLOKALER Prislistan för samlingslokaler indelas i 2 huvudgrupper. Grupp 1: Vid uthyrning till inträdesfria föreningsmöten, politiska, religiösa och kulturella arrangemang samt till studieförbundens kursverksamhet. Grupp 2: Vid uthyrning i övriga fall (bl a konferenser, föreningsfester, privata fester och tillställningar med inträdesavgift). Vid försäljning gäller dubbel taxa enl grupp 2. Vid uthyrning till privata fester ska hyra betalas i förskott. Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 BIBLIOTEK Kinna Sammanträdesrum, per timma Gratis 125 kr BIBLIOTEK Skene Sammanträdesrum, per timma Gratis 125 kr FOTSKÄLSKOLAN Sammanträdesrum, per timma 50 kr 125 kr HAJOMSKOLAN HORREDSHALLEN Fritidslokal inkl kök, per timma 50 kr 125 kr HYSSNASKOLAN KINNAHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr KOMMUNHUSET Kinna Kinnaborgssalen inkl kök, per timma 90 kr 185 kr Örestensrummet, per timma* Gratis Gratis Svansjörummet, per timma* Gratis Gratis Mellbyrummet, per timma* Gratis Gratis Musikpaviljongen i Stationsparken Gratis Gratis * Hyrs endast ut till förvaltningar och politiska organisationer. KONSERTHUSET Kinna Salong, per timma 150 kr 290 kr Pausrum med pentry, per timma 60 kr 125 kr Scen för övning, per timma 60 kr 125 kr Enbart loge, per timma 45 kr 75 kr Lägsta debitering = 2 timmar 9

12 Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 KUNGABERG Fritsla Rum 1, 1:a våning, per timma 60 kr 125 kr KUNGABERGSHALLEN Fritsla Klubbrum inkl kök bottenplan, per timma 50 kr 125 kr Fritidslokal 2:a våning, per timma 50 kr 125 kr KUNSKAPENS HUS Skene Assbergsalen - hörsalen, per timma 265 kr 430 kr - högtalare, mikrofon (mygga) ingår i lokalhyran - videoprojektor (kanonen), per dag* 535 kr kr - videoprojektor (kanonen), per 4 tim* 265 kr 675 kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per dag* 535 kr kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per 4 tim* 265 kr 675 kr - scen för övning, per timma 80 kr 200 kr - enbart loge, per timma 45 kr 95 kr - flygel, per gång* 90 kr 180 kr Hyresgästen betalar ev stämning av flygel Kiosk Kiosk, per timma (i entrén till aula och hall) 60 kr 125 kr Klassrum, per timma 60 kr 125 kr Kristallsalen, per timma (exkl. omklädningsrum) 95 kr 230 kr Kunskapens gata Hela gatan, per timma 140 kr 295 kr Del av gatan, per timma 60 kr 125 kr Scen, per podie* 30 kr 60 kr endast för evenemang i Kunskapens Hus Matsal Hel, per timma 145 kr 295 kr Halv A, per timma 85 kr 170 kr Halv B, per timma 75 kr 145 kr Olsagårdsalen - hörsalen, per timma 185 kr - högtalare, mikrofon (mygga) ingår i lokalhyran - videoprojektor (kanonen), per dag* 535 kr kr - videoprojektor (kanonen), per 4 tim* 265 kr 675 kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per dag* 535 kr kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per 4 tim* 265 kr 675 kr Personalmatsal, per timma 85 kr 170 kr Storkök, per timma 145 kr 260 kr Storkök uthyres endast med behörig personal *inkl 25 % moms Lägsta debitering = 2 timmar 10

13 Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 LINDÄNG Skene Samlingssal, per timma 50 kr 125 kr LYCKESKOLAN Kinna Matsal, per timma 75 kr 240 kr Fritidslokal Knalleskolan inkl kök, per timma 50 kr 125 kr - ljud- och ljusanläggning, per gång* 200 kr 400 kr PARKSKOLAN Skene RYDALS KONFERENSCENTER Abbottsalen, per timma 90 kr 180 kr Kanalbönninga, per timma 130 kr 130 kr Snurrebacken, per timma 110 kr 110 kr Åbönninga, per timma 130 kr 130 kr Runnabönninga, per timma 130 kr 130 kr Stallet, per timma 50 kr 50 kr Bleken, per timma 50 kr 50 kr SJÖBYSKOLAN Horred SOLGÅRD STOMMENSKOLAN Kinna SÄTILASKOLAN Fritidslokal, Café KÅLA inkl kök, per timma 50 kr 125 kr Aula, per timma 70 kr 175 kr TORESTORPSKOLAN ÄNGSKOLAN Skene Matsal, per timma 75 kr 240 kr ÖRBYHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr ÖRBYSKOLAN Matsal hel, per timma 75 kr 240 kr Matsal halv A, per timma 50 kr 125 kr Matsal halv B, per timma 50 kr 125 kr Lägsta debitering = 2 timmar 11

14 Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 ÖXABÄCKSHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr ÖXABÄCKSKOLAN Endast kök, per timma 50 kr 125 kr Uthyres endast med behörig personal Klassrum, per timma 50 kr 125 kr Slöjdsal Förhandlas Förhandlas Datasal Förhandlas Förhandlas Övernattning/person/natt 35 kr 35 kr Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. Lägsta debitering = 2 timmar 12

15 PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV IDROTTSHALLAR Vid fördelning av hyrestider i idrottshallarna uppstår ibland konflikter då inte alla kan få de tider de önskar. Följande regler skall tjäna som riktlinjer för den prioritering som måste göras. Dessutom skall hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 1. Föreningsverksamhet går före privat verksamhet. Kommentar: Deltidsbrandkårer placeras i prioriteringsgruppen för föreningars inomhusidrott för vuxna. 2.Ungdomsverksamhet går före vuxenverksamhet. Kommentar: Målsättningen är att erbjuda barn och ungdomar de mest attraktiva tiderna på eftermiddagen och tidig kväll. Vuxna erbjuds tiderna senare på kvällen. För de yngsta skall idrottskola prioriteras före specialidrotter. 3.Verksamhet för ungdomar från 9 år och lägre skall i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 4.Inomhussporterna går före utomhussporterna. Kommentar: Som inomhussporter räknas innebandy, basket, badminton, volleyboll, handboll, tennis och gymnastik. Fotboll räknas i första hand som utomhussport med viss inomhusverksamhet. 5.Gymnastik ska i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 6.Sträva efter mångfald. Kommentar: Vid fördelning av tider skall strävan vara att få in så många olika aktiviteter som möjligt. Det är värdefullt för kommunens invånare att ha möjlighet att välja bland olika aktiviteter. 7.Utnyttjande av bokad tid. Kommentar: Kontrollen av huruvida bokade lokaler verkligen utnyttjas sker kontinuerligt. Hänsyn till hur tiden utnyttjas beaktas vid fördelning av nästa års tider. 8.Fördelning mellan veckotider och helgtider. Kommentar: Kvällstiderna under veckan är de mest efterfrågade träningstiderna. Vid fördelning av tider skall eftersträvas att varje förening skall erbjudas viss del av de önskade tiderna under veckan, resten förläggs till helgen. 13

16 REGLER FÖR UTHYRNING AV KONSTGRÄSPLANER Saltning sker enbart för is- och snösmältning. 1. Planerna kan bokas av alla i kommunen verksamma föreningar. Föreningar utan egna grusplaner prioriteras före föreningar med egna grusplaner. 2. Planerna kan hyras ut till föreningar utanför Marks kommun men dessa kommer att tilldelas tider efter Markföreningar. 3. Någon fördel för de klubbar som är verksamma där planerna är belägna skall inte gälla. 4. Förening tillhörande högre division har inte automatiskt förtur före förening i lägre division. 5. Föreningens totala verksamhet och behov skall vara underlag vid fördelning. 6. Föreningen fördelar inom föreningen tilldelade timmar mellan sina olika lag. 7. Tävlingsmatcher bryter träning. Dock skall bokning av tid för match ske till kultur- och fritidsförvaltningen minst 3 veckor före matchtillfället. 8. Matcher som bryter abonnerad tid skall meddelas abonnenterna minst två veckor i förväg. 14

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01)

AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR (Gäller from 2009-07-01) IDROTTSPLATSER HYRA 2009 Seriespelande herrlag Seriespelande damlag Övriga lag (fr o m P 10 och F 10) 33 500,-/år

Läs mer

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar

Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar Taxor och avgifter för kommunala lokaler och anläggningar 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA LOKALER 1 OCH ANLÄGGNINGAR AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Taxor och avgifter. Vad kostar det för en förening? Vad finns att hyra? Vilka regler gäller? För kommunens lokaler och anläggningar

Taxor och avgifter. Vad kostar det för en förening? Vad finns att hyra? Vilka regler gäller? För kommunens lokaler och anläggningar Taxor och avgifter För kommunens lokaler och anläggningar 2017 Vad finns att hyra? Vad kostar det för en förening? Vilka regler gäller? INNEHÅLL Prioriteringsregler vid fördelning av träningstider...sidan

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Taxor och avgifter Principer och regler 2015

Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Taxor och avgifter Principer och regler 2015 Beslutade i KF 2014-11-18 Innehåll Sid 1. Allmän information Sid 2. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 3. Hyresregler Sid 4-8. Taxor och

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Hyror och avgifter 2010

Hyror och avgifter 2010 Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Avgifter och lokalhyror för Flens kommun. Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:11 806 Avgifter och lokalhyror för Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-16 102 1 Avgifter och lokalhyror Dessa hyror och avgifter är fastställda med stöd

Läs mer

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek

PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Sida 1 av 6 PRISLISTA idrotts- anläggningar och hallar, skollokaler, simhall, bibliotek Gäller fr o m 2014-01-01 Bildarkivet gäller fr 2011-12-01 Allmänna anvisningar För olika brukarkategorier har olika

Läs mer

Hyror och bestämmelser 2009

Hyror och bestämmelser 2009 Hyror och bestämmelser 2009 X= möjligheten att hyra eller avgiften tas bort Momsbelagda objekt i kr exkl. moms i kr full inkl. moms inkl. moms Mobila scenen första dagen 532 665 700 Mobila scenen påföljande

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.17

Laholms kommuns författningssamling 2.17 Laholms kommuns författningssamling 2.17 Hyror och avgifter i fritidsanläggningar m.m.; beslutade av kommunfullmäktige den 24 november 2015, 150 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av 8 kap

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Upplevelsenämnden Enköpings kommun Beslutade i KF 2015-10-19 Innehåll Sid 1-2... Allmän information Sid 3.. Målsättning & prioritering vid fördelning av tider Sid 4.. Hyresregler

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2016 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar

Anvisningar och regler Med reservation för ändringar Anvisningar och regler 11.8.2014 Med reservation för ändringar Innehållsförteckning Fritidsbyråns anvisningar... 1 Ansökningstider för regelbundna hallturer görs enligt följande:... 2 Anvisningar och regler

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016

Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter 2016 Kultur- och fritid Bilaga 2 Avgifter Innehåll Avgifter bad Hallstavik badhus...1 Hallstavik utomhusbad 2 Norrtälje badhus..3 Rimbo badhus..4 Simundervisning..5 Avgifter lokalhyra Hyresavgift kommunala

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209)

Taxor och avgifter 2015. (Antagen kfn 105 141209) Taxor och avgifter 2015 (Antagen kfn 105 141209) Personal/vaktmästarservice/arbetsfordon/maskiner/utrustning Vid arrangemang och övrigt behov av personal, vaktmästarservice, arbetsfordon eller maskiner,

Läs mer

Regler. Idrottshallar i Ljusdals kommun Presentation med riktlinjer och ordningsföreskrifter PRESENTATION AV IDROTTSHALLAR INOM LJUSDALS KOMMUN

Regler. Idrottshallar i Ljusdals kommun Presentation med riktlinjer och ordningsföreskrifter PRESENTATION AV IDROTTSHALLAR INOM LJUSDALS KOMMUN Regler Idrottshallar i Ljusdals kommun Presentation med riktlinjer och ordningsföreskrifter SN 173/07 Gäller fr o m 2008-01-01 PRESENTATION AV IDROTTSHALLAR INOM LJUSDALS KOMMUN SLOTTEGYMNASIETS IDROTTSHALL

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2008 Nedanstående taxor för registrerade föreningar avser i kommunen registrerade föreningars vuxenaktiviteter där fler än 50 % av närvarande deltagare är över 20 år.

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012

Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Hyror och avgifter 2012, gäller från den 1 januari 2012 Momsbelagda objekt Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 860 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 125 Toalettvagn första

Läs mer

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor

Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. För- och eftersäsong Privat Förening Skolor. Privat Förening Skolor BILAGA 2a TAXOR 2009 INOMHUSANLÄGGNINGAR taxor gällande från 2009 Där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr. Eriksdalshallen 540 330 230 540 330 350 Idrottshall > 700 kvm 430 270 230 430

Läs mer

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR Antagna av Servicenämnden 08-05-21 och 08-08-27 AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH SERVICEDEPÅ 2008-07-01-2009-06-30 Sida 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Lokaltaxor. Gäller från 080101

Lokaltaxor. Gäller från 080101 Lokaltaxor Gäller från 080101 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet för personer till och med 20 år, pensionärsföreningar och föreningar för funktionshindrade, enligt

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999.

TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. TAXOR OCH AVGIFTER VID ÅSTORPS KOMMUNS BIBLIOTEK SAMT IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR M M ÅR 1999. "Utdrag ur allmänna bestämmelser för uthyrning av fritidsanläggningar". Kategoriindelning för avgifter.

Läs mer

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Taxor och avgifter 2013

Taxor och avgifter 2013 Taxor och avgifter 2013 Personal/vaktmästarservice Vardagar 7-16 per tim 300 Övrig tid per tim 400 Inkl bil alla tider per tim 500 Vid arrangemang som stöds genom övrigt bidrag, har föreningar en begränsad

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017

Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2017 Samlingslokaler 0,02 Avser kommunalt ägda och drivna lokaler Registrerade föreningar 2015 2016 2017 Avgift, per tim och lokaler enl nedan - - - Permanenta upplåtelser

Läs mer

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR Gäller från och med 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 77 GENERELLA BESTÄMMELSER 1. Lokaler och idrottsanläggningar uthyrs

Läs mer

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort.

utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang ikatrineholms tätort. * Personal Kommunstyrelsens handling nr 48/2011 Hyror och gifter 2012 Momsbelagda objekt Dagspris kr inkl. moms Nytt pris Kommentar Mobila scenen första dagen 780 860 Transport tillkommer Mobila scenen

Läs mer

UTHYRNINGSPRINCIPER OCH HYRESAVGIFTER

UTHYRNINGSPRINCIPER OCH HYRESAVGIFTER UTHYRNINGSPRINCIPER OCH HYRESAVGIFTER I EDA KOMMUNS FRITIDSANLÄGGNINGAR/ SKOLLOKALER Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-10-31 184 INLEDNING Eda kommun, nedan benämnd hyresvärden, hyr ut fritidsanläggningar

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Fritids- och kulturförvaltningen Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2014 2014-04-23 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30 Antagna av Servicenämnden 10-06-02 50 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2010-07-01-2011-06-30 Avgifter lokal o anl 100701-110630 SeN 50-10.xls Sida 1 Villkor och avgifter som

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2009. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2009 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från

Lokaltaxor. Taxa fastställd av kommunfullmäktige (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med Gäller från Lokaltaxor Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2016-01-26 (KS/2015:390 3) Taxan gäller från och med 2016-02-01 Gäller från 160201 Lokaltaxor Taxa A Föreningar och studieförbund som bedriver verksamhet

Läs mer

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid

Fotograf: Erik Hellquist. Taxor 2016 Kultur & Fritid Fotograf: Erik Hellquist Taxor 2016 Kultur & Fritid Biblioteket Utskrifter, kopiering och fax Utskrift från datorer (inkl. moms) 2:- per sida Kopiering svart/vitt (inkl. moms) 2:- per A4 enkelsidigt -

Läs mer

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen

Taxor & avgifter. Fritidsförvaltningen Taxor & avgifter Fritidsförvaltningen AVGIFTER FRITIDSANLÄGGNINGAR MM 2 (16) Innehåll SPORTHALLAR... 3 Boka anläggning... 3 Luleå Energi Arena A-hall... 3 B-hall... 3 C-D hall, Brottning, Boxning, Bordtennis,...

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012

Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 1 (17) 2012-01-01 Avgifter inom Kultur och Fritid 2012 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke diskriminerande skäl (detta regleras via delegationsordningen).

Läs mer

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd

Taxor för Fritid 1/ Pris ungd Taxor för Fritid 1/1-2015 Pris ungd Kostnad per timma där ej annat anges SPORTHALLAR A-hallen i Nybro 70 kr 160 kr Åkrahällshallen 70 kr 160 kr Orreforshallen 70 kr 160 kr Alsterbrohallen 70 kr 160 kr

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 FOKUS-nämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-26 50 1 Fokusnämnden FÖRSKOLEVERKSAMHET samt SKOLBARNSOMSORG - AVGIFTER/TAXA FÖRSKOLEVERKSAMHET (förskola 1-5 år samt dagbarnvårdare)

Läs mer

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017

Taxa Ks 2016: Kf till BOWLINGHALLEN 2017 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa Ks 2016:162-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsavdelningen

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1

Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Principer och taxor för uthyrning av lokaler, Allaktivitetshuset Sundbyberg 1 Grundprinciper för Allaktivitetshuset Stadens målsättning är att främja ett brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids-

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2015 2015-01-01 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar.

Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. 2014 Hyror och avgifter vid hyra av lokaler och idrottsanläggningar. orebro.se/foreningsstod Innehåll Inledning Avboknngsregler Bollhallar Mindre gymnastikhallar Gymnastikhallar Idrottshuset och Mellringe

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Avgifter för lokaler och idrottsplatser

Avgifter för lokaler och idrottsplatser Avgifter för lokaler och idrottsplatser Taxor för privatpersoner och företag Idrotts- och fritidsförvaltningen Gällande från och med 2012-01-01 www.karlskrona.se Taxor gällande för PRIVATPERSONER, FÖRETAG

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5)

Inomhusanläggningar säsong (vattensport och gym: året runt, övriga v. 34-v. 21) Bilaga 2, taxor för planhyror sida 1(5) sida 1(5) Taxor för planhyror 2017 Taxor (där ej annat anges avser taxorna kostnad per timme i kr) De nya taxorna gäller successivt fr.o.m. januari 2017 på nya bokningar/avtal, under förutsättning att

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) F. 5.1 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR Beräkningsgrund för hyresreducering Beräkningsgrund - för verksamhet,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/393 806 KFS 2015:14 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober

Läs mer

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 31 4.6.1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun Innehåll 1. Lokalpolicy Vallentuna kommun... 1 2. Lokaler

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2015-07-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2015-07-01 Fritidsförvaltningen Datum 2015-07-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 Kontaktuppgifter uthyrning: Kultur-och fritidsförvaltningen tel. 0340-88255 och 0340-88257

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Sida 1 av 8 Simhallar Bad barn 0-3 år Bad barn 4-6 år Bad ungdom 7-18 år Bad vuxen Bad pensionär/studerande Vattengymnastik vuxen Vattengymnastik pensionär Gratis 15 kr 30 kr 55

Läs mer

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar)

Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) Anläggning Solnaföre ning Seniortax a Externföre ning Privatkund Hallar/gymnastiksalar Bollhall 266:-/tim 400:-/tim Stor gymnastiksal (matcher 212:-/tim 319:-/tim

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015

TAXOR OCH AVGIFTER. Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Kultur och fritid, bibliotek Taxor och avgifter 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2014 Innehållsförteckning Idrottshallar... 2 Konstgräs... 3 Gräs och grusplaner... 4 Kulturlokaler... 5

Läs mer

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid

Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid Avgifter och regler för verksamheter inom kultur och fritid I samband med större arrangemang, kampanjer eller läger kan enstaka priser justeras/bestämmas av verksamhetschef vid kultur- och fritidsenheten.

Läs mer

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar

Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Samhällsbyggnad, Kultur och fritid Utkast förslag Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar Osby kommun hyr

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 201 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2014-12-22 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:420 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2015 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Juli 2014 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal)

(Marstrands Frikyrkoförsaml. - IP Marstrand Särskilt arrendeavtal) Nedanstående taxor gäller fr o m 1/1 2007, om inget annat anges. IDROTTSANLÄGGNINGAR UTOMHUS Sida 1 (14) FOTBOLL OCH FRIIDROTT IK Kongahälla Ytterby IS Kode IF Hermansby IF Kongahälla AIK - IP Kongevi,

Läs mer

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER

HYRESTAXOR R 2006 SAMLINGSLOKALER 1 HYRESTAXOR R 2006 Bidragsberättigade föreningar och organisationer erlägger 20:-tim för sin ordinarie verksamhet i alla lokaler utom sporthallar där taxan är 30:-/tim under fastställd normalsäsong. För

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2014 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Kontaktuppgifter uthyrning kultur-och fritidslokaler: Kultur-och fritidsförvaltningen,

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Verksamhet för barn och ungdomar 6-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: GIH 2017/122 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2017-03-10 Ersätter: dnr Ö 2014/215, 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Välkommen att hyra en idrotts- och fritidsanläggning!

Välkommen att hyra en idrotts- och fritidsanläggning! Avgifter 2014 Idrotts- och fritidsanläggningar Idrottshallar Gymnastiksalar Idrottsplatser Ishallar/Isbana Badanläggningar Samlingslokaler Båtplatser TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN Välkommen att hyra en

Läs mer

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017

Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 Prislista för kommunala lokaler och anläggningar 2017 2016-11-02 Piteå kommuns idrottsanläggningar och samlingslokaler Kultur, park och fritid har uppdraget att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER OCH TAXOR

UTHYRNINGSREGLER OCH TAXOR Tekniska utskottet 331 83 VÄRNAMO Tel 0370 37 70 00 Vx UTHYRNINGSREGLER OCH TAXOR I VÄRNAMO KOMMUN Fr o m 2016-07-01 Antagna av KF 2015-10 Dnr 2015-333 235 Generellt gäller reglerna föreningar inom Värnamo

Läs mer

Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler

Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler [1] Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 [2] Prioriteringsordning gällande

Läs mer

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01

Taxor och avgifter. Fritidsnämnden, Skövde kommun. Reviderad 2014-08-01 Taxor och avgifter Fritidsnämnden, Skövde kommun Reviderad 2014-08-01 Fritidsförvaltningen Datum 2014-08-01 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutade 2006-06-16, med revideringar enl. beslut FRN

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR KFN 2016-04-07 30

HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR KFN 2016-04-07 30 F HYRESTAXOR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gäller från och med hösten 2016 KFN 2016-04-07 30 2(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida nummer Hyres regler 3 Idrottens Hus och De la Gardie sporthall, träningshyror 4 Idrottens

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 191 Giltighetstid från 2018-01-01

Läs mer

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m.

Västerås stad Avgifter 2013. Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Västerås stad Avgifter 2013 Bad Idrott Båtplatser Skollokaler m.m. Innehållsförteckning Sida Bokning 4 Badhus 5-7 Bandy 8 Bolltex-matta 9 Båtplatser 10 Expeditionsvagnar 11 Fiskekort 11 Fotboll 12-13

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNL FÖRFTTNINGSSMLING FÖR FLKÖPINGS KOMMUN KS 2016/487 806 KFS 2017:05 Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommun ntagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016,

Läs mer

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015

Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (18) Avgifter inom Kultur- och fritidsförvaltningen fr o m 1 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämnden får tillämpa enhetspris om det är påkallat av affärsmässiga eller andra icke

Läs mer