BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen"

Transkript

1 BESTÄMMELSER avgifter - hyror 2014 Kommunala lokaler för fritidsändamål Kultur- och fritidsförvaltningen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV 1 KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL SIDA AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- 3 OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Idrottsplatser 3 Idrottshallar 4 Gymnastiksalar 5 Lägerplats Dräggsjön 5 Bad 6 Kulturskolan 7 Rydals Museum, Bibliotek,Marks Turistbyrå, Lotterier 8 Samlingslokaler 9 PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV 13 IDROTTSHALLAR REGLER FÖR UTHYRNING AV KONSTGRÄSPLANER 14

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER FÖR FRITIDSÄNDAMÅL Hyresgästen är skyldig att ta del av gällande bestämmelser. 1. Målsättningen är att de lokaler som bedöms lämpliga att hyra ut, ska hyras ut i så hög grad som möjligt. Uthyrning ska ske inom ramen för vad som är lämpligt i förhållande till aktivitet mm. Befaras uthyrning medföra ordningstörningar eller innebära olaglig verksamhet, t ex hets mot folkgrupp, ska uthyrning inte ske. Vid uthyrning ska ansvarig finnas närvarande under hela hyrestiden. 2. Prislista fastställes årligen av kommunfullmäktige efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Samråd ska ske med berörda förvaltningar. För att föreningstaxa (lägre taxa) skall gälla,krävs att föreningen har sitt säte i Marks kommun 3. Bokning av alla enligt ovanstående lämpliga lokaler, bokas på kultur- och fritidskontoret. 4. Vid konkurrens om tider sker fördelning enligt faställda prioriteringsregler. 5. Lokalerna uthyres i befintligt skick. Extra arbeten med iordningställande för särskilda ändamål och återställande efter nyttjandet, ombesörjes av hyresgästen och tiden inräknas i hyrestiden. 6. Specialsalar och kök uthyrs endast under sakkunnig ledning. Till specialsalar hör slöjdsal, datasal, hemkunskapskök, kök inom Teknik- och servieförvaltningen och lokal med särskild utrustning. 7. Fasta redskap som hör till lokalerna får användas. Övrigt material, såsom bollar, hopprep, förbrukningsmaterial och dylikt ska tillhandahållas av hyresgästen själv. 8. I syfte att stimulera ungdomens intresse för verksamheten, får åskådare tas med till idrottsoch gymnastiklokaler, men ansvaret är hyresgästens. Åskådare som inte är önskvärda skall avvisas av hyresgästen. 9. Förbud mot pälsdjur och fåglar råder i kommunens idrottshallar, gymnastiksalar och samlingslokaler. Undantag gäller för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller polishund i tjänst. 10. Hyresgästen ansvarar själv för kläder och värdesaker. 11. Vid upplåtelse av omklädningsrum för utomhusidrott får omklädningsrummen inte beträdas med leriga eller nedsmutsade skor eller andra typer av skor som kan förstöra golvet. 12. Extra vaktmästar-, tekniker- och städinsatser debiteras enligt för tillfället gällande självkostnad. 13. Hyresgästen skall efter varje uthyrningstillfälle se till att lokalernas belysning släcks och att alla vattenkranar, fönster och dörrar är stängda och låsta. Oförsiktigt handlande som utlöser larm och förorsakar en kostnad för verksamheten debiteras hyresgästen. 14. Skador som uppkommer på redskap, inventarier eller fastighet, ska anmälas till vaktmästaren eller kultur- och fritidsförvaltningen. Skador uppkomna genom oförsiktighet ersätts av hyresgästen. 1

4 15. I gymnastiksalar och idrottshallar får endast skor, bollar och andra redskap för innebruk användas. 16. Det är av yttersta vikt att de tider som lokalen abonnerats för inte överskrids. Omklädningsrum får tas i anspråk 30 minuter före och 30 minuter efter hyrd tid. 17. Tillfällig avbokning av abonnemang ska ske till kultur- och fritidsförvaltningen senast klockan sista vardagen innan uthyrningstillfället. I annat fall ansvarar hyresgästen för den bokade tiden. Kreditering av avbokad tid sker endast om kultur- och fritidsförvaltningen kan hyra ut tiden till annan hyresgäst. 18. Sker uppsägning av abonnemang eller enstaka bokning senast 14 dagar före bokningstillfället uttages ingen hyresavgift. 19. Vid utebliven avanmälan debiteras en avgift motsvarande full kostnadstäckning. 20. När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod debiteras avgift enligt gällande taxa. 21. När lokal används utan förbokning debiteras avgift enligt gällande taxa plus tilläggsavgift. 22. Vid reparation o dyl. då lokalerna måste stängas, ska hyresgästen meddelas i så god tid som möjligt. 23. Beställning av idrottshall, gymnastiklokal eller andra schemalagda lokaler för tävling eller andra prioriterade arrangemang måste ske till kultur- och fritidsförvaltningen minst 3 veckor före arrangemanget. 24. Tävlingar, konferenser eller andra större arrangemang som bryter abonnerad tid, kommer att meddelas abonnenterna minst två veckor i förväg. 25. Om inte gällande regler efterlevs kan rätten att disponera lokalerna indragas. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2

5 AVGIFTER OCH HYROR FÖR KOMMUNENS IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR IDROTTSPLATSER Hyra 2014 Hyra av 11-manna gräsplan för match, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för match, exkl. omkl.rum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för match, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för match, exkl. omkl.rum, per timma Hyra av gräsplaner för match, exkl. omklädningsrum, för förening utanför kommunen, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för träning, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 11-manna gräsplan för träning, exkl. omkl.rum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för träning, inkl. omklädningsrum, per timma Hyra av 7-manna gräsplan för träning, exkl. omkl.rum, per timma 310 kr 260 kr 205 kr 155 kr 690 kr 230 kr 175 kr 145 kr 95 kr Hyra av konstgräs, per timma vecka 46 - vecka 14 Vardagar kl , per timma Vardagar kl och helger, per timma Hyra för match, per timma vecka 15 - vecka 45 Vardagar kl , per timma Vardagar kl och helger, per timma Hyra för match, per timma Hyra av grusplan för arrangemang, per timma 210 kr 420 kr 525 kr 210 kr 250 kr 310 kr 135 kr Hyra för friidrott, enstaka tillfällen, exkl. omklädningsrum, per timma Förening inom kommunen Hyra för friidrott, enstaka tillfällen, exkl. omklädningsrum, per timma Förening utanför kommunen 65 kr 135 kr Övrig uthyrning Träningsläger Förhandlas Upplåtelse av skolgård, per dag 285 kr Cirkusplats, Sahara exkl. el och vatten, per föreställning kr Vattenpost, per gång + förbrukningsavgift 420 kr 3

6 IDROTTSHALLAR Hyra 2014 Träningshyror (förening) inkl. omkl. Arenahallen, hel hall, med möjlighet till läktare, ledarledd föreningsverksamhet, per timma Arenahallen, A- eller B-hall, jämställs med övrig idrottshall, per timma Övriga idrottshallar, ledarledd föreningsverksamhet, per timma Bastu, per timma Styrketräning Kunskapens Hus, per timma Separat omklädningsrum, per timma 165 kr 85 kr 85 kr 50 kr 135 kr 50 kr Enskild uthyrning (privat) inkl. omkl. Arenahallen, hel hall, med möjlighet till läktare, per timma Arenahallen, A- eller B-hall, jämställs med övrig idrottshall, per timma Övriga idrottshallar, hel hall, per timma Badminton, per bana, per timma Bordtennis, per bord, per timma Bastu, per timma Styrketräning, Kunskapens Hus, per timma Separat omklädningsrum, per timma 335 kr 175 kr 175 kr 85 kr 85 kr 75 kr 285 kr 75 kr Tävlingar och arrangemang Kommersiell uthyrning För idrott och välgörande ändamål Förhandlas Träningshyra Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. Deponeringsavgift för nycklar Passagebrickor 300 kr 50 kr 4

7 Gymnastiksalar under 200 m 2 inkl omkl Hyra 2014 Ledarledd föreningsverksamhet, per timma Privat verksamhet, per timma Separat omklädningsrum, förening, per timma Separat omklädningsrum, privat, per timma 60 kr 75 kr 50 kr 75 kr Gymnastiksalar över 200 m 2 inkl omkl Ledarledd föreningsverksamhet, per timma Privat verksamhet, per timma Separat omklädningsrum, förening, per timma Separat omklädningsrum, privat, per timma 65 kr 85 kr 50 kr 75 kr Övernattning/person/natt 35 kr Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. Deponeringsavgift för nycklar 300 kr LÄGERPLATS DRÄGGSJÖN Lägerplats per dygn Lägerplats per kväll Lägerplats med stuga per dygn Lägerplats med stuga per kväll 610 kr 290 kr 980 kr 405 kr 5

8 BADAVGIFTER Hyra 2014 BASSÄNGBAD, utomhusbad Backagårdsbadet, Kinna Barn 0-4 år Barn 5-19 år Vuxna Familj Skolklasser fritids- och förskolegrupper Kungabergsbadet, Fritsla Gratis 10 kr 25 kr 65 kr Gratis Gratis BADHUSET KASKAD Entréavgift Vuxna Enkelbad 10-bad Årskort 55 kr 505 kr kr Barn 0-4 år Gratis 5-19 år 25 kr 10-bad 230 kr Årskort 765 kr Pensionärer Enkelbad 10-bad Årskort 40 kr 370 kr kr Familj (familj med egna barn 0-19 år) Enkelbad (för barn därutöver betalas ordinarie avgift) Bubbelpool Vattengympa Terminsavgift fast grupp (entréavgift tillkommer) Ledararvode vattenaktivitet per timma Wet vest Enkelbad med wet-vest (entréavgift tillkommer) Terminsavgift wet-vest (entréavgift tillkommer) Bastu Extrem privat Bastu Extrem privat per timma Bastu Extrem privat per person/bastuomgång Barnkalas Barnkalas, ordinarie öppettid, per barn (min 600 kr) 140 kr Gratis 525 kr 315 kr 40 kr 525 kr kr 75 kr 65 kr 6

9 Hyra 2014 Terapibadet Terapibadet per timma Hyra Kaskad Hyra Kaskad, inkl bastu, per timma Extra tid, per påbörjad halvtimma Sammanträdesrum Tumlaren 30 m 2, per timma SIMUNDERVISNING Kaskad Simkurs omfattande 15 ggr (entréavgift tillkommer) Friluftsbaden Simundervisning (ev entréavgift tillkommer) 785 kr kr 630 kr 95 kr 260 kr 260 kr Simträning 2 st 25 m banor för simträning, per timma 85 kr Entréavgifterna gäller även föreningar. Undantag: Skene SoIS som bedriver träningsoch tävlingsverksamhet i simning. KULTURSKOLAN Ettämneskurs, per termin Grund/förberedande kurs, per termin Högre kurs (för de elever som vill satsa extra) Vuxenavgift, per termin Instrumenthyra, per år Hyra kr 330 kr kr 855 kr 345 kr 7

10 RYDALS MUSEUM Hyra 2014 Entréavgift Vuxna (från 17 år) Studerande/Pensionär Barn tom 16 år/rydalare Grupprabatt (minst 10 personer) Kvällstid utanför ordinarie öppettid, per person Guidade visningar Bokad visning ca 1 timma Bokad visning ca 1 timma, utanför öppethållande Bokad introduktion Skolklasser, förskola/fritids Inom Mark, besök på muséet Inom Mark, besök i skola, per gång Inom Mark, uppföljningsbesök Annan kommun, visning Annan kommun, introduktion Folkhögskolor, högskolor mm Bokad visning Bokad introduktion Frivillig entré Frivillig entré Frivillig entré Frivillig entré 50 kr 505 kr 805 kr 305 kr Gratis 260 kr 315 kr 305 kr 200 kr 305 kr 200 kr BIBLIOTEK Påminnelseavgift 1:a skickas ut när lånetiden överskridits med en vecka 20 kr 2:a skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 10 dagar 20 kr 3:e skickas ut när lånetiden överskridits med ytterligare 14 dagar Lån av DVD 3 dagar 40 kr 20 kr TURISTINFORMATION MARK Flytvästar per dygn* 5 kr LOTTERITILLSTÅND Bevis om tillstånd att anordna lotteri Bevis om registering upp till 20 basbelopp Bevis om tillstånd i annat fall 420 kr 420 kr 420 kr *inkl moms 8

11 SAMLINGSLOKALER Prislistan för samlingslokaler indelas i 2 huvudgrupper. Grupp 1: Vid uthyrning till inträdesfria föreningsmöten, politiska, religiösa och kulturella arrangemang samt till studieförbundens kursverksamhet. Grupp 2: Vid uthyrning i övriga fall (bl a konferenser, föreningsfester, privata fester och tillställningar med inträdesavgift). Vid försäljning gäller dubbel taxa enl grupp 2. Vid uthyrning till privata fester ska hyra betalas i förskott. Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 BIBLIOTEK Kinna Sammanträdesrum, per timma Gratis 125 kr BIBLIOTEK Skene Sammanträdesrum, per timma Gratis 125 kr FOTSKÄLSKOLAN Sammanträdesrum, per timma 50 kr 125 kr HAJOMSKOLAN HORREDSHALLEN Fritidslokal inkl kök, per timma 50 kr 125 kr HYSSNASKOLAN KINNAHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr KOMMUNHUSET Kinna Kinnaborgssalen inkl kök, per timma 90 kr 185 kr Örestensrummet, per timma* Gratis Gratis Svansjörummet, per timma* Gratis Gratis Mellbyrummet, per timma* Gratis Gratis Musikpaviljongen i Stationsparken Gratis Gratis * Hyrs endast ut till förvaltningar och politiska organisationer. KONSERTHUSET Kinna Salong, per timma 150 kr 290 kr Pausrum med pentry, per timma 60 kr 125 kr Scen för övning, per timma 60 kr 125 kr Enbart loge, per timma 45 kr 75 kr Lägsta debitering = 2 timmar 9

12 Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 KUNGABERG Fritsla Rum 1, 1:a våning, per timma 60 kr 125 kr KUNGABERGSHALLEN Fritsla Klubbrum inkl kök bottenplan, per timma 50 kr 125 kr Fritidslokal 2:a våning, per timma 50 kr 125 kr KUNSKAPENS HUS Skene Assbergsalen - hörsalen, per timma 265 kr 430 kr - högtalare, mikrofon (mygga) ingår i lokalhyran - videoprojektor (kanonen), per dag* 535 kr kr - videoprojektor (kanonen), per 4 tim* 265 kr 675 kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per dag* 535 kr kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per 4 tim* 265 kr 675 kr - scen för övning, per timma 80 kr 200 kr - enbart loge, per timma 45 kr 95 kr - flygel, per gång* 90 kr 180 kr Hyresgästen betalar ev stämning av flygel Kiosk Kiosk, per timma (i entrén till aula och hall) 60 kr 125 kr Klassrum, per timma 60 kr 125 kr Kristallsalen, per timma (exkl. omklädningsrum) 95 kr 230 kr Kunskapens gata Hela gatan, per timma 140 kr 295 kr Del av gatan, per timma 60 kr 125 kr Scen, per podie* 30 kr 60 kr endast för evenemang i Kunskapens Hus Matsal Hel, per timma 145 kr 295 kr Halv A, per timma 85 kr 170 kr Halv B, per timma 75 kr 145 kr Olsagårdsalen - hörsalen, per timma 185 kr - högtalare, mikrofon (mygga) ingår i lokalhyran - videoprojektor (kanonen), per dag* 535 kr kr - videoprojektor (kanonen), per 4 tim* 265 kr 675 kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per dag* 535 kr kr - dator (för ex Power Pointpresentation), per 4 tim* 265 kr 675 kr Personalmatsal, per timma 85 kr 170 kr Storkök, per timma 145 kr 260 kr Storkök uthyres endast med behörig personal *inkl 25 % moms Lägsta debitering = 2 timmar 10

13 Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 LINDÄNG Skene Samlingssal, per timma 50 kr 125 kr LYCKESKOLAN Kinna Matsal, per timma 75 kr 240 kr Fritidslokal Knalleskolan inkl kök, per timma 50 kr 125 kr - ljud- och ljusanläggning, per gång* 200 kr 400 kr PARKSKOLAN Skene RYDALS KONFERENSCENTER Abbottsalen, per timma 90 kr 180 kr Kanalbönninga, per timma 130 kr 130 kr Snurrebacken, per timma 110 kr 110 kr Åbönninga, per timma 130 kr 130 kr Runnabönninga, per timma 130 kr 130 kr Stallet, per timma 50 kr 50 kr Bleken, per timma 50 kr 50 kr SJÖBYSKOLAN Horred SOLGÅRD STOMMENSKOLAN Kinna SÄTILASKOLAN Fritidslokal, Café KÅLA inkl kök, per timma 50 kr 125 kr Aula, per timma 70 kr 175 kr TORESTORPSKOLAN ÄNGSKOLAN Skene Matsal, per timma 75 kr 240 kr ÖRBYHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr ÖRBYSKOLAN Matsal hel, per timma 75 kr 240 kr Matsal halv A, per timma 50 kr 125 kr Matsal halv B, per timma 50 kr 125 kr Lägsta debitering = 2 timmar 11

14 Hyra 2014 Debiteringsgrupp 1 2 ÖXABÄCKSHALLEN Klubbrum inkl kök, per timma 50 kr 125 kr ÖXABÄCKSKOLAN Endast kök, per timma 50 kr 125 kr Uthyres endast med behörig personal Klassrum, per timma 50 kr 125 kr Slöjdsal Förhandlas Förhandlas Datasal Förhandlas Förhandlas Övernattning/person/natt 35 kr 35 kr Tilläggsavgifter När personal tillkallas för att öppna lokal som inte är förbokad eller till lokal som är bokad men där hyresgäst saknar nyckel, bricka eller kod. När lokal används utan förbokning. När ytterdörrar som ska vara låsta lämnas öppna under uthyrning. När dörrar/fönster lämnas olåsta efter uthyrning. Lägsta debitering = 2 timmar 12

15 PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV IDROTTSHALLAR Vid fördelning av hyrestider i idrottshallarna uppstår ibland konflikter då inte alla kan få de tider de önskar. Följande regler skall tjäna som riktlinjer för den prioritering som måste göras. Dessutom skall hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 1. Föreningsverksamhet går före privat verksamhet. Kommentar: Deltidsbrandkårer placeras i prioriteringsgruppen för föreningars inomhusidrott för vuxna. 2.Ungdomsverksamhet går före vuxenverksamhet. Kommentar: Målsättningen är att erbjuda barn och ungdomar de mest attraktiva tiderna på eftermiddagen och tidig kväll. Vuxna erbjuds tiderna senare på kvällen. För de yngsta skall idrottskola prioriteras före specialidrotter. 3.Verksamhet för ungdomar från 9 år och lägre skall i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 4.Inomhussporterna går före utomhussporterna. Kommentar: Som inomhussporter räknas innebandy, basket, badminton, volleyboll, handboll, tennis och gymnastik. Fotboll räknas i första hand som utomhussport med viss inomhusverksamhet. 5.Gymnastik ska i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 6.Sträva efter mångfald. Kommentar: Vid fördelning av tider skall strävan vara att få in så många olika aktiviteter som möjligt. Det är värdefullt för kommunens invånare att ha möjlighet att välja bland olika aktiviteter. 7.Utnyttjande av bokad tid. Kommentar: Kontrollen av huruvida bokade lokaler verkligen utnyttjas sker kontinuerligt. Hänsyn till hur tiden utnyttjas beaktas vid fördelning av nästa års tider. 8.Fördelning mellan veckotider och helgtider. Kommentar: Kvällstiderna under veckan är de mest efterfrågade träningstiderna. Vid fördelning av tider skall eftersträvas att varje förening skall erbjudas viss del av de önskade tiderna under veckan, resten förläggs till helgen. 13

16 REGLER FÖR UTHYRNING AV KONSTGRÄSPLANER Saltning sker enbart för is- och snösmältning. 1. Planerna kan bokas av alla i kommunen verksamma föreningar. Föreningar utan egna grusplaner prioriteras före föreningar med egna grusplaner. 2. Planerna kan hyras ut till föreningar utanför Marks kommun men dessa kommer att tilldelas tider efter Markföreningar. 3. Någon fördel för de klubbar som är verksamma där planerna är belägna skall inte gälla. 4. Förening tillhörande högre division har inte automatiskt förtur före förening i lägre division. 5. Föreningens totala verksamhet och behov skall vara underlag vid fördelning. 6. Föreningen fördelar inom föreningen tilldelade timmar mellan sina olika lag. 7. Tävlingsmatcher bryter träning. Dock skall bokning av tid för match ske till kultur- och fritidsförvaltningen minst 3 veckor före matchtillfället. 8. Matcher som bryter abonnerad tid skall meddelas abonnenterna minst två veckor i förväg. 14

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015

Taxa KS 2014:198-206. 2014-11-17 131 Fr o m 2015-01-01 och tillsvidare BOWLINGHALLEN 2015 Dokumentnamn TAXA FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Taxa KS 2014:198-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Service- och tekniknämnden Service- och fritidsenheten

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor

Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Dnr KFN 14/25 Taxa för lokaler i Nyköpings kommun som förmedlas genom Lokalbokningen, Nyköpings Arenor Antagen av kommunfullmäktige 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Dnr KFN 14/25 2/16 Innehållsförteckning

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet

Tjänsteskrivelse. Simarena på Stadionområdet Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-12 Handläggare Per Evenäs Avdelningschef per.evenas@malmo.se Tjänsteskrivelse Simarena på Stadionområdet FRI-2014-1506 Sammanfattning I samband med att

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer