Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning."

Transkript

1 Exempel på utfall vid sänkt/minskad månadsersättningen för en som väljer att arbeta med stöd av de nya reglerna om steglös avräkning. Vi har i nedan stående exempel använt samma exempel som Försäkringskassan har i sin vägledning. Den SGI vi har använt för att beräkna AGS-månadsersättning är fiktiv och framräknad med hjälp av antagandeinkomsten för sjukersättningen. Sjukersättningen räknas upp med prisbasbeloppet och AGS med värdesäkringstillägg samtidigt som sjukersättningens antagandeinkomst bygger på en genomsnittlig beräkning. Detta sammantaget medför att det inte blir en exakt jämförelse men man kan tydligt se effekterna av samordningstekniken som bygger på att AGS ska minskas i motsvarande mån som sjukersättningen d.v.s. den proportionella minskningen av den ursprungliga sjukersättningen med hänsyn till reduceringsbeloppet. Observera att Försäkringskassan vid ett brutet år beräknar minskningen för de månader som återstår, se exempel 4. Exempel 1 Kalle har hel sjukersättning sedan november Hans sjukersättning per år är kronor. Han får en månadsersättning från AGS på (SGI ) 2711 kr/mån och kr/år. Totalt får han kr/år. Kalle ansöker om att arbeta enligt reglerna om steglös avräkning från och med den 5 januari Han ska börja arbeta deltid med en beräknad årslön för kalenderåret 2009 på kronor. Reduceringsinkomsten som ska minska sjukersättningen blir kronor Beräknad inkomst kr Fribeloppet (2009) kr kr Reduceringsbeloppet blir x 50 % = kronor. Belopp som sjukersättningen preliminärt ska utbetalas med är kr Sjukersättningen kronor reduceringsbeloppet kronor kronor För 2009 kommer Kalle att få preliminär sjukersättning med kronor. Sjukersättningen har minskats med 17,88 %. Månadsersättning från AGS blir då vid en motsvarande minskning avrundat till 18 % (2711 x 0,18 = 488) = = 2223 kr/mån och kr/år Förvärvsinkomst kr + Sjukersättning kr AGS-ersättning kr Summa per år kr

2 Exempel 2 Marjatta har hel sjukersättning sedan maj Hennes sjukersättning per år är kronor. Hon får en månadsersättning från AGS (SGI ) 3459 kr/mån och kr/år. Totalt får hon kr/år. Marjatta ansöker om att arbeta enligt reglerna om steglös avräkning från och med februari Hon ska börja arbeta heltid med en beräknad lön för 2009 på kronor. Reduceringsinkomsten som ska minska sjukersättningen blir kronor Beräknad inkomst kronor Fribeloppet (2009) kronor kronor Reduceringsbeloppet blir x 50 % = kronor. Belopp som sjukersättningen preliminärt ska utbetalas med; Sjukersättningen kronor reduceringsbeloppet kronor kronor Eftersom hennes totala inkomst för 2009 beräknas överstiga 8 prisbasbelopp (8 x = kronor) görs ytterligare en reducering motsvarande det belopp av den totala inkomsten som överstiger kronor. Sjukersättningen reduceras med ytterligare kronor. Beräknad total inkomst kronor ( ) 8 x prisbasbeloppet kronor kronor. Marjattas sjukersättning reduceras med kronor = kronor. För 2009 kommer Marjatta att få preliminär sjukersättning med kronor. Beviljad sjukersättning kronor Totalt reduceringsbelopp kronor kronor Sjukersättningen har minskat med 71,32 %. Månadsersättning från AGS blir då vid en motsvarande minskning avrundat till 71 % (3459 x 0,71 = 2456) = 1003 kr/mån och kr/år Förvärvsinkomst kr + Sjukersättning kr AGS-ersättning kr Summa kr

3 Exempel 3 Kunta har halv sjukersättning sedan Hans sjukersättning per år är kronor. Han får en månadsersättning från AGS på (SGI ) 1083 kr/mån och kr/år. Totalt får han kr/år. Dessutom arbetar har 20 timmar/vecka på sin arbetsföra del. Kunta ansöker om att arbeta enligt reglerna om steglös avräkning från och med januari Kunta arbetar sedan tidigare 20 timmar i veckan men vill nu trappa upp arbetet till 27 timmar i veckan. Han beräknar att han därmed kommer att få en årslön för 2009 på kronor. Reduceringsinkomsten som ska minska sjukersättningen blir kronor Beräknad inkomst kronor Fribeloppet (2009) kronor (4,2 pbb) kronor Reduceringsbeloppet blir x 50 % = kronor. Preliminär sjukersättning efter reducering blir kronor Sjukersättningen kronor reduceringsbeloppet kronor kronor Kuntas beräknade totala inkomst för 2009 efter reducering blir kronor. Förvärvsinkomst kronor + Sjukersättning kronor kronor För 2009 kommer Kunta att få preliminär sjukersättning med kronor. Sjukersättningen har minskats med 19,7 %. Månadsersättningen från AGS blir då vid motsvarande minskning avrundat till 20 % (1083 x 0,20 = 217) 866 kr/mån kr/år Förvärvsinkomst Prel. Sjukersättning AGS-ersättning Summa per år kr kr kr kr

4 Exempel 4 Om en ansökan om att arbeta med steglös avräkning kommer in under kalenderåret så betyder det att en oreducerad sjukersättning redan har hunnit utbetalas för del av året. Minskningen av sjukersättningen kan i dessa fall bara göras för de månader av året då utbetalning ännu inte gjorts. Beräkningen av den preliminära sjukersättningen måste ta hänsyn till att sjukersättningen betalats ut oreducerad för de månader av året som redan passerat. Päivi har hel sjukersättning sedan oktober 2007 och hon ansöker om att arbeta enligt reglerna om steglös avräkning från juli Hon uppger i sin ansökan att hennes beräknade årsinkomst blir kr. Päivis sjukersättning 2009 är kr per månad dvs kronor per år. Hon får en månadsersättning från AGS på (SGI ) 2570 kr/mån och kr/år. Reduceringsinkomst kronor Fribelopp kronor kronor Reduceringsbeloppet blir x 50 % = kronor Sjukersättning efter reducering blir kronor. Sjukersättning kronor Reduceringsbelopp kronor kronor Sjukersättningen har minskats med 20 %. Månadsersättningen från AGS blir då vid en motsvarande minskning (2570 x 0,20 = 514) 2056 kr/mån och kr/år Eftersom Päivi börjar arbeta först den 1 juli 2009 måste Försäkringskassan även ta hänsyn till den sjukersättning som har betalats ut under tiden januari-juni för att få fram rätt belopp som ska betalas ut under resterande del av kalenderåret d.v.s x 6 = kronor för januari - juni Belopp som sjukersättningen preliminärt ska betalas ut med för juli - december: = kronor. Det återstår 6 månader av året, därför ska den preliminära sjukersättningen delas med 6 vilket blir / 6 = kronor. Päivi kommer att få kronor per månad i preliminär sjukersättning för juli - december En motsvarande beräkning för AGS-ersättningen skulle medföra att vi beräknade hur mycket som betalats från AGS för perioden januari juni d.v.s x 6 = kr Belopp som AGS preliminär ska betala för juli december är = kr fördelat på 6 månader = 1542 kr/mån

5 Exempel 5 Reglerna för reducering av sjukersättning vid arbete enligt de särskilda reglerna gäller även vid arbetsskadelivränta. Enligt 3 i försäkringsvillkoren för AGS ska AGS-ersättning inte utges för förlust av inkomst som kan utges enligt LAF eller enligt TFA eller från annan trygghetsförsäkring. AGS-ersättning ska inte lämnas under tid med sjukersättning om arbetsoförmågan beror på arbetsskada. Om arbetsoförmågan till viss del är orsakad av arbetsskada lämnas månadsersättning på den delen av arbetsoförmågan som inte beror på arbetsskadan. Månadsersättning lämnas dock endast utifrån ersättningsgraderna ¼, ½, ¾ och 1/1 ersättningsgrad. Det gäller även efter samordning med arbetsskadelivränta. Vid hel sjukersättning och halv LAF-livränta utbetalas bara ½ månadsbelopp från AGS Om vi använder Kalle i exempel 1 och kompletterar det med halv LAF-livränta skulle resultatet bli följande: Kalle har hel sjukersättning sedan november Hans sjukersättning före samordning med LAF-livräntan är kronor/år och hans LAF-livränta är kr/år. Hans sjukersättning blir efter samordningen kr/år. Han får en månadsersättning från AGS på (SGI ) 1356 kr/mån och kr/år på grund av får en halv LAF-livränta. Totalt får han kr/år. Kalle ansöker om att arbeta enligt reglerna om steglös avräkning från och med den 5 januari Han ska börja arbeta deltid med en beräknad årslön för kalenderåret 2009 på kronor. Reduceringsinkomsten som ska minska sjukersättningen blir kronor Beräknad inkomst kr Fribeloppet (2009) kr kr Reduceringsbeloppet blir x 50 % = kronor. Belopp som sjukersättningen preliminärt ska utbetalas med är kr Sjukersättningen kronor efter samordning med LAF-livräntan reduceringsbeloppet kronor kronor Vid beräkning av motsvarande reducering av månadsersättningen behöver man beräkna den proportionella nedsättning utifrån sjukersättningen före samordning med arbetsskadelivräntan och det blir då i detta exempel : = 18 %. Detta för att upprätthålla minskning i motsvarande mån även i de fall månadsersättningen är samordnad med arbetsskadelivränta. För 2009 kommer Kalle att få preliminär sjukersättning med kronor. Sjukersättningen har minskats med 36 %. Eftersom vi använder sjukersättningen före samordning med arbetsskadelivräntan blir månadsersättning från AGS blir då vid en motsvarande minskning avrundat till (1356 x 0,18 = 244) = = 1112 kr/mån och kr/år

6 Förvärvsinkomst kr + Sjukersättning kr LAF-livränta kr AGS-ersättning kr Summa per år kr

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus

Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus Avgifter för hjälp i hemmet samt hälso- och sjukvård Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i ordinärt boende eller servicehus 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 december 2014. Du kan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer