Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öregrunds Golfklubb. Nytt krögarpar hälsar välkommen. Många rara blommor på banan. God ekonomi och inga skulder. Medlemstidning nr 1 2010"

Transkript

1 Medlemstidning nr Öregrunds Golfklubb Nytt krögarpar hälsar välkommen sid 5 God ekonomi och inga skulder sid 3 Många rara blommor på banan sid 12

2 2 Vi går en ny säsong till mötes STYRELSE Sören Ohlsson, ordförande tel Bo Thyselius, vice ord förande, klubb tel Lennart Brolin, anläggning tel Håkan Sjöberg, sport och utbildning tel Per Landberg, sport och utbildning tel Sture Lindström, tävling tel Lars Bergman, ekonomi tel Jan Hedin, marknad tel Ragnar Bohman, marknad tel REDAKTION Kjell Johansson, Britt Jern berg, Annelie Grabe, Kai Johansson, Bo Thyselius och Sara Söderström Nu är det snart dags igen. Att spela golf alltså. Svårt att tro när man nu i mars besöker golfbanan med all den snö som nu ligger på banan. Det börjar även nu en tid när man hela tiden måste följa vädret och fundera hur det påverkar banan. Får vi snösmältning med efterföljande kallgrader så får vi is. Vi är redo att vidta lämpliga åtgärder. Kul att se att så många är intresserade av vår restaurang. När jag under vintern har träffat medlemmar så har alltid frågan varit. Hur går det med restaurangen? Därför är det nu extra roligt att få berätta att vi har skrivit ett femårigt avtal med nya krögare; Tomas och Gunilla Landberg. De driver idag en restaurang i Gävle samtidigt som man har catering till bowlinghallen i Östhammar. Kreativa, trevliga människor med bra erfarenheter från denna bransch. Låt oss alla på olika sätt hjälpa dem att få till en bra säsong. Våra anläggningar behöver underhållas och en del av dessa arbeten sker under vintern. I år bygger vi om konferensrummet, byter tak på pumpstationen, utökar med cirka 40 bagskåp samt byter markis över uteserveringen. Vidare har skyltarna på parkeringen fått belysning. Vi planerar även att bland annat göra området kring dammen och greenerna vid hål 1, 3 och 17 trevligare genom att Sören Ohlsson skapa inramningar med planteringar enligt banarkitekten Björn Erikssons förslag. Medlemsvård och nyrekrytering är alltid lika viktigt. Därför fortsätter vår satsning på att bjuda in skolorna i kommunen till friluftsdagar på golfklubben för att testa golf. En högt prioriterad aktivitet för båda parter. Utbytet med de andra golfklubbarna där vi får möjlighet att spela på andra banor till ett bra pris fortsätter. Upplandsgreenfeen och utbytet med Söderby/ Edenhof, Älvkarleby och Olandsbygden fortsätter som förra året. Arbete pågår för att utöka detta samarbete med andra klubbar. Golfklubben är en av kommunens största besöksplatser för turister. Därför har vi köpt aktier i Visit Östhammar AB, kommunens nya turistbolag, för att kunna vara med och påverka. Vi utökar också vår hemsida med möjligheten att kunna boka och betala golftid via nätet och även boka och betala övernattning etcetera. genom våra samarbetspartner. Vår förhoppning är att detta ska leda till fler golfgäster till vår anläggning och att stärka vårt varumärke Öregrunds Golfklubb. Vi ses snart! Sören Ohlsson PRODUKTION Sara Söderström Annika Andersson TRYCK Tierps Tryckeri AB ANNONSER Annonspris - kontakta kansliet för prisuppgift. KONTAKT Öregrunds Golfklubb Sandviks Gård ÖSTHAMMAR tel fax e-post hemsida Årets öppettider i reception och shop Lågsäsong Vardagar Lördag, söndag Högsäsong 14/6 15/8 Alla dagar Vår Hemsida Ni besöker väl vår hemsida! Där finns information till det mesta du behöver veta om vår klubb. Saknar du något eller har idéer om något som borde finnas på dessa sidor, kontakta kansliet. KANSLIRUTAN Använd vårt branschregister över våra sponsorer. Där hittar du register, telefonnummer och e-postadresser till företagen som kan erbjuda olika sorters tjänster. Sök under fliken sponsorer. E-postadresser Kom ihåg att uppdatera din e-postadress via Min Golf på Svensk Golfs hemsida. Klubben skickar ut information och erbjudanden med jämna mellanrum. Adressen måste vara rätt ifall du ska kunna använda Min Golf-sida fullt ut. Bild sid 1: Peter Pro Andersson tillsammans med några av ungdomarna på ett av juniorlägren 2009.

3 3 Nya i styrelsen På höstårsmötet valdes Ragnar Bohman till ordinarie ledamot i styrelsen. Ragnar har knutits till marknadskommittén. Tidbokning så här gör du Boka starttid via telefon ( ), på plats eller på webben via Min Golf på Tidbokning på telefonsvarare, fax eller e-post är inte möjlig. Bokning sker med rätt golf-id på alla i bollen. Bokningsbara tider: Lågsäsong Högsäsong Anmälan innan start ska ske till receptionen 30 minuter före start, annars kan tiden lämnas till någon annan. Observera att det är startförbud alla dagar mellan på grund av klipptåget. Rapport från kassakistan 2009 års intäkter uppgick till tkr vilket är 40 tkr under budget. Medlemsavgifterna hamnade en bit under budget på grund av att ett antal medlemmar lämnat klubben. Även intäkter från vår golfshop minskade något. Intäkter från utbildning, sponsorer samt green-fee och driving-range blev däremot högre än budgeterat. Rörelsen omkostnader blev cirka 200 tkr högre än budget. Avvikelsen beror i första hand dels på högre underhållskostnader på banan hänförda till hål nummer 16 samt övningsområdet och dels på högre kostnader för banpersonal. Finansiella intäkter förbättrades med cirka 90 tkr gentemot budget tack vare att vi sålt av fonder med vinst. Orsaken till att fonder sålts är att vi använt lik viden för att lösa bort våra räntebärande lån. Det faktum att de räntebärande lånen Nytt Alla, både medlemmar och gäster kan från slutet av april boka lediga tider under hela säsongen men när spelare finns med i två bokade tider kan ingen ytterligare bokning ske förrän en bokad speltid är förbrukad (gäller samtliga i bollen). Gråtiderna försvinner eftersom dessa till stor del stått tomma. Övrigt Endast två spelare med Hcp 36+ får ingå i samma boll. Fadderronder/provspelsronder får endast spelas efter kl på lör dagar, söndagar, helger och under högsäsong. På vardagar under lågsäsong kan fadder ronder/provspelsronder spelas när ledig bokningsbar tid finns. lösts, har inneburit att även räntekostnaderna minskat med knappa 50 tkr. Utöver detta tillkommer en positiv differens vid inventering av lagret. Detta innebär att resultatet 2009 före dispositioner och skatt hamnar på 281 tkr mot budgeterade 262 tkr. Likviditeten är fortsatt god trots att vi löst bort banklån med 1,75 Mkr. Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 2,4 Mkr. Soliditeten är per sista december över 80 procent. Inför 2010 finns cirka 100 spelrätter till försäljning. Om dessa förblir i lager inne bär det för klubben att vi får in cirka 400 tkr kr mindre i årsavgifter. Olika åtgärder kommer att vidtas för att försöka avyttra dessa spelrätter. Lars Bergman Tre nya suppleanter valdes också; Annelie Söderlund som tillhör tävlingskommittén samt Annelie Grabe och Kai Johansson som båda ingår i klubbkommittén. Bo Thyselius Annelie Grabe Kai Johansson Annelie Söderlund Ragnar Bohman Medlemsförmåner Öregrunds Golfklubb har träffat öve renskommelse angående greenfee med följande klubbar: Älvkarleby, Söderby och Edenhof: Halv greenfee måndag till och med torsdag med start före kl samt fredagar med start före kl Olandsbygdens Golfklubb: Seniorer har 100 kr rabatt alla dagar. Vid årsmötet i Upplands Golfförbund beslutades att den så kallade Upplands-greenfeen åter ska gälla. Den ger dig 25 procent reducering av greenfee vissa tider och på flertalet upplandsklubbar. Vi kommer att redovisa det beslutet på hemsidan och i nästa Nyhetsbrev. Kjell Johansson

4 4 Öregrunds Golfklubb satsar på golfturism Östhammars kommun inbjöd hösten 2009 intresserade näringsidkare till diskussion angående en eventuell bolagisering av turismverksamheten i kommunen. Dessa diskussioner ledde till att kommunfullmäktige den 10 november beslöt att bilda bolaget Visit Östhammar AB. Syftet med ett turismbolag är att öka näringslivets inflytande över de satsningar som görs för att få fler besökare att komma till kommunen. I Östhammars kommun omsatte turismen drygt 316 Mkr år Näringslivet har erbjudits att teckna aktier i bolaget. Öregrunds Golfklubb har tecknat aktier till ett värde av 5000 kronor, vilket är maxbeloppet som vi får teckna. Detta gör vi för att vi tror att det är viktigt att vara med och påverka så att våra satsningar på golfturismen ska synas på ett bra sätt. Östhammars kommun har valt att tillsammans med kommunerna Norrtälje, Österåker och Vaxholm använda varumärket Roslagen vid marknadsföring. Öre grunds Golf klubb inbjöd i februari de övriga golfklubbarna i Roslagen till en diskussion angående golfturism. Syftet var att se på vilket sätt vi eventuellt kan samverka i dessa frågor. Mycket positivt har redan framkommit och vi ska naturligtvis även arbeta för ett utbyte i golfspel mellan dessa klubbar. I Öregrunds Golfklubb kommer vi att se satsningen på golfturism genom att vi ska lägga in ett bokningssystem på vår hemsida. Detta innebär att den som besöker vår hemsida kan boka golftid, hotell och golfpaket direkt genom detta bokningssystem. Vår förhoppning är att detta ska göra att fler gäster ska besöka vår fina golfanläggning och även stärka vårt varumärke. Sören Ohlsson UGF tar ett samlat grepp om golfsporten Upplands Golfförbund (UGF) är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF). Distriktsförbunden är en mellannivå mellan SGF och landets klubbar. I UGF finns 29 klubbar med drygt aktiva medlemmar. Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område i enlighet med Riksidrottsförbundets och SGF:s stadgar. Inom ramen för dessa uppgifter skall UGF verka för att beslut som fattas på förbundsmöte förverkligas. UGF skall också representera distriktets klubbar gentemot förbundet mellan förbundsmötena, stödja klubbarnas verksamhet genom samord ning av förbunds- och distriktstävlingar, banvärdering och utbildning. Distriktet har även förbundets uppdrag att svara för tillsynen över verksamheten i klubbarna när det gäller regel- och handicapärenden samt disciplinfrågor. UGFs hemsida: Bo Thyselius Golfen står inför stora miljöutmaningar med klimatförändring, nya lagar, hår dare restriktioner och tuffare tillsyn från myndigheterna. Genom ett systematiskt miljöarbete får klubben ordning och reda, spar pengar och resurser samt står bättre rustad inför framtiden. Svenska Golfförbundet, SGF, har identi fierat de områden inom miljön som golf klubbarna ska ta hänsyn till. De klubbar som uppfyller kraven som ställs där kan erhålla SGF:s Miljödiplom. 33 procent av landets klubbar har idag ett sådant. I Uppland är motsvarande siffra 14 procent (4 av 29 klubbar). Upplands Golfförbund, UGF, erbjuder nu klubbarna stöd för att komma igång med ett strukturerat miljöarbete. Det är upplagd som en kurs. Man träffas ett antal gånger under året och avslutar med examination för Miljödiplomet. Man går igenom de fokusområden som finns i SGF:s Arbetsbok miljö Nytt krögarp Tomas och Gunilla Landberg. Öregrunds Golfklubb delar problemet med ett stort antal andra golfklubbar, att alltför ofta byter arrendatorer för sina restauranger. Orsakerna till denna turbulens är bland annat att man under den korta sommarsäsongen inte lyckas få ekonomisk stabilitet eller lönsamhet i verksamhen. Detta kom fram i den verksamhetsanalys som vi genomförde under hösten För att råda bot på detta följde vi upp analysarbetet med att ta fram en långsiktig plan som sträcker sig fram till Där såg vi två alternativ. Al ÖGK deltar i Miljöresan och implementerar dessa i den egna klubbens miljöarbete. Vid träffarna ges möjlighet att ta del av goda exempel och att lyssna till resurspersoner. En mycket viktig del i Miljöresan är erfarenhetsutbyten mellan deltagarna. Mellan träffarna arbetar klubben med avgränsade uppgifter som tillsammans blir underlag för en fullständig miljöplan och därmed kvalificerar man sig för Miljödiplomet. Från vår klubb deltar Kai Johansson, Chatarina Stark och Bo Thyselius i Miljöresan. Men vi kommer att behöva hjälp från flera för att göra de inventeringar och mätningar som ska göras. Är du intresserad att hjälpa till är du välkommen att höra av dig till någon av oss eller till kansliet. Bo Thyselius

5 5 ar tar vid i golfrestaurangen ternativ ett var att driva restaurangverksamheten i egen regi, alternativ två var att arrendera ut restaurangen till en privat restauratör. Utifrån detta har vi arbetat med personalrekryteringar till restaurangen samtidigt som vi lika aktivt arbetat med att finna en bra och kvalitetsmedveten restauratör. Vår målsättning var att hitta någon som delar golfklubbens verksamhetsidé och ställer sig bakom det restaurangkoncept som skulle ligga till grund för en sund ekonomisk restaurangverksamheten. Vi tog även fram en tidsplan med alla detaljer i rekryteringsarbetet. Reparationer och ombyggnationer för restaurangverksamheten var även inlagda. Glädjande är att vi hållit tidsplanen och den frustration som vi hade i höstas övergick till en positiv och behaglig fas. Efter ett intensivt arbete blev vi i slutet av februari helt klara med vårt rekryte Ja, så gick jag till mitt första styrelsemöte på Öregrunds Golfklubb som suppleant. Jag var tidig, 30 minuter innan mötet skulle börja, tänkte att det är noga med tiden första gången. Medan jag satt i konferensrummet så började styrelsemedlemmarna att droppa in, en efter en, hejade och presenterade sig. Män, män bara män. Jag undrade vad ska det här bli och började nästan bli lite nervös. Är det verkligen ingen tjej med i styrelsen? Då dök de upp - två tjejer; Mar gareta Tanse-Larsson och Annelie Söderlund som också är ny suppleant. Det blev fullt runt bordet: nio styrelsemedlemmar, adjungerade, suppleanter och klubbchefen inalles 16 personer. Trots att jag varit medlem i klubben några år så var flera ansikten nya för mig. Så började mötet. Ordförande Sören Ohlsson inledde och berättade vad man ringsarbete och som resulterat i att vi för 2010, och fem år framåt överlåter vår restaurangverksamhet till Tomas och Gunilla Landberg. Tomas och Gunilla driver idag en lunchrestaurang i Gävle, är bosatta i Gimo och har ett mycket bra kontaktnät inom Östhammars kommun. Vi kunde även överlämna de ansökningar som kommit in från vår rekrytering till kök och matsal. Detta innebär att det finns goda förutsättningar att göra en bra organisation med kompetent bemanning i restaurangen för I våra samtal med Tomas och Gunilla har det kommit fram många nya idéer som vi tror kommer att upplevas positivt bland golfspelare och övriga gäster. Tomas och Gunilla ställer sig helt bakom vårt utarbetade restaurangkoncept och skall utifrån detta långsiktigt förvalta och utveckla restaurangen så att vi gemensamt kan nå det långsiktiga målet Till nytta och glädje för våra medlemmar, gäster och alla Östhammarsbor. Kai Johansson Medlemmarnas bästa - reflektioner från mitt första styrelsemöte arbetat med sedan i höstas. Det hör till saken att jag tillhört dem som trott att när golfsäsongen är slut så händer det inget förrän till våren. Oh, så fel jag hade. Alla i styrelsen, kommittéerna och klubbens anställda har sedan 18-hålsbanan stängdes i höstas arbetat intensivt både med att förbereda kommande golfsäsong och mer långsiktigt med till exempel banornas utveckling, familjeklubb och säker ekonomi. När alla berättat vad man påbörjat och hur man tänkte gå vidare så var jag mycket imponerad. Jag är medlem i en styrelse där engagemanget och insikten om alla medlemmars bästa är mycket stort och i en klubb där många frivilliga lägger ner ett stort arbete som resulterar i en välskött och stabil klubb med god ekonomi. Det ska bli spännande och intressant att få delta. Annelie Grabe Nyhetsbrev via e-post Under vintern har vi börjat skicka ut nyhetsbrev till er medlemmar via e-post. Innehållet i dessa ska spegla vad som händer vid olika tidpunkter under året. För att du ska få del av nyhetsbrevet behöver vi din aktuella e-postadress. Får du inte nyhetsbrevet betyder det att vi inte har din aktuella e- postadress. Lämna den till kansliet så kan du fortsättningsvis se fram emot att få våra nyhetsbrev. Du är också välkommen att hämta nyhetsbreven på kansliet. Konferera på golfklubben Bo Thyselius I god tid innan golfsäsongen startar kommer vår nya konferensavdelning att vara klar för uthyrning till klubbmedlemmar, företag och allmänheten. Konferensavdelningen ligger en trappa upp i restauranglokalen med egen entré från huvudentrén. På balkongen, med vacker utsikt utöver första tee, finns sittgrupper för paus och fika. I konferensrummet finns en komplett teknisk utrustning med bland annat storbildskanon och internetuppkoppling. Vi kommer också att kunna erbjuda alla olika konferenspaket som heleller halvdagskonferens, golfkonferens etcetera. I konferenspaketen ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Ett komplett marknadsföringsmaterial kommer att tas fram. Går ni i konferenstankar så boka datum och tid redan nu. Kai Johansson

6 6 Stora och Lilla Scoresänkaren Var med i årets Scoresänkare och ni får uppleva hur trevligt det är att träna i grupp års deltagare i Scoresänkaren hade ett snitt på 0,42 i handicapsänkning förra året och övriga medlemmar hade 0,32 i snitthöjning. Nu är det inte bara viktigt att sänka handicap. Det skall även vara kul att spela och träna golf. Nytt för i år är att vi även har en Lilla Scoresänkaren. Den passar er som har dåligt med tid och även er som var med förra året. Cirka åtta personer kan delta per grupp. Stora Scoresänkaren Start under vintern med e-posteller telefonkontakt. Närspelstest i maj och september. 10 timmar närspelsträning där det även kan finnas tid för svingtips. Regel- och utrustningsutbildning. 9 hål spel med mig på banan. 20 min privatlektion. Pris: 1 500:- Utbildningar och läg Grundutbildning Nyhet: För er som tar grönt kort under 2010 hos oss ingår en spelrätt, så länge vi har egna spelrätter, gäller er som är 21 år och äldre. Årsavgift tillkommer. Kursens tider och upplägg kan skräddarsys efter behov (enskilt eller i grupp). Den praktiska delen kommer att vara förlagd till träningsområdet, där vi visar och ni får träna olika praktiska moment. Vi kommer forma en utbildning efter just din nivå, så att du har en större möjlighet att klara de olika proven. Introduktion: Praktik/Teori: Kurslitteratur: Utbildare: 1/2 timme i samband med första praktiska lektionen Enl. Särskild kursplan Ingår i kurspriset Klubbens pro och utbildare Antal deltagare: Ca. 8 deltagare/grupp Pris: inkl. uppspel :- max 12 år :- Spel på 6-hålsbanan ingår under 2010, lån av klubbor ingår under utbildningen. Lektioner på Öregrunds Golfklubb Vi erbjuder lektioner alla dagar (både kvällar och helger). Större eller mindre grupplektioner arrangeras. 25 min. med Peter 1 pers :- 2 pers :- 3 pers :- Klippkortet 5 lektioner à 25 minuter 1 pers :- 2 pers :- Lektionspaketet 5 lektioner à 25 minuter samt 2 timmars spel på banan 1 pers :- 2 pers :- Sving- och Videoanalys 1 pers :- 2 pers :- 2 tim spel på banan 1 pers :- Extra spelare/st :- I samtliga lektioner ingår träningsbollar. Lektioner bokas i receptionen eller på telefon Lilla Scoresänkaren Start under vintern med e-posteller telefonkontakt. Närspelstest i maj och september. 6 timmar närspelsträning där det även kan finnas tid för svingtips. Regel och utrustningsutbildning. 20 min privatlektion. Pris: 1 000:- Jag gör en preliminär planering som sedan blir finjusterad för att passa alla. Vill ni till exempel enbart träna helger eller vissa dagar så försöker jag ordna det. Målet är att ni ska kunna vara med på alla pass. Peter Pro Kurs start: Efter eget önskemål eller så fort gruppen är fulltecknad meddelas startdag Golfregler lär du dig lättast genom en regelpromenad på banan. Regelkursen kommer att vara förlagd till vår golfbana. Vi kommer praktiskt att visa olika situationer som kan uppstå och åtgärder för att lösa detta. Regelvandring: Utbildare: 1,5 timmes regelpromenad på banan Matts Eriksson eller annan utbildare Antal deltagare: Cirka 8 deltagare/grupp Pris: 40:- Datum: När gruppen är fulltecknad meddelas tid Träffa golfkompisar! Öregrunds golfklubb arrangerar varje år trevliga träningsläger för klubbens alla knattar och juniorer. Golflägret är upplagt så att alla med godkänt golfvett kan vara med oavsett handikcapnivå. Det innebär att vi kommer att forma ett program efter just din nivå. Under dagarna kommer vi att träna och spela med klubbens pro och assistenter som han har till sin hjälp. Medlemmar i Olandsbygdens GK betalar medlemspris. Preliminärt kursprogram 2010 Träning: Tävlingar: Måltider: 5 timmar per dag, både praktik och teori Fria bollar på rangen Under veckan genomför vi olika tävlingar Luncher på golfklubben ingår

7 7 er 2010 Tränare: Antal deltagare: Klubbens pro och spelare från elitlaget Max 32 deltagare Datum och pris Läger /5. Medlem :- Ej medlem :- Läger /6. Medlem :- Ej medlem :- Läger /8. Medlem :- Ej medlem :- Anmälan: Kontakta kansliet Tänk på att anmäla dig i god tid, först till kvarn gäller. Damläger Golfklubben arrangerar ett träningsläger för alla damer. Golflägret är upplagt så att alla kan vara med oavsett handicapnivå. Det innebär att vi kommer att forma ett program efter just din nivå. Under dagarna kommer vi att träna och spela med klubbens pro och assistenter som han har till sin hjälp. Läger 2 körs parallellt med en herrkurs, ev. blandas grupperna. Preliminärt kursprogram 2010 Träning: Måltider: Tränare: Antal deltagare: Pris: Tidpunkt: Anmälan: Start efter lunch på fredagen, slut efter lunch på söndagen Även spel på banan med instruktör Fria bollar på rangen Luncher och en middag på golfklubben Klubbens Pro och assistenter Cirka 8 deltagare/ grupp Medl. 1400:- Ej medl. 1700:- Läger Maj Läger Juni (Herr och Damkurs) Läger Juli Kontakta kansliet Damernas egen halvtimme Även i år erbjuder vi alla damer med medlemskap i Öregrunds Golfklubb att komma på en halv timmes kostnadsfri utbild ning varan nan vecka. Den ges på onsdagar ojämna veckor, mellan kl med start den 12 maj. Det är tio tillfällen med olika teman varje gång. Varför inte följa mitt råd; - Ojämna veckor kommer ni ut till klubben vid 16-tiden för en fika eller annan trevlig förberedelse. Utbildningen startar Herrläger Golfklubben arrangerar under tre dagar ett träningsläger för alla herrar. Oberoende av handicapnivå kan du vara med. Vi formar ett program efter just din nivå. Herrkursen körs parallellt med en damkurs, eventuellt blandas grupperna. Preliminärt kursprogram 2010 Träning: Måltider: Tränare: Start efter lunch på fredagen, slut efter lunch på söndagen Även spel på banan med instruktör Fria bollar på rangen Luncher och en middag på golfklubben Klubbens Pro och assistenter Antal deltagare: Cirka 8 deltagare / grupp Pris: Tidpunkt: Anmälan: Medl. 1400:- Ej medl. 1700: Juni Kontakta kansliet För ytterligare information tala med receptionen. klockan och cirka klockan blir det spel på banan. - Jämna veckor kommer ni också ut till klubben omkring kl för trevlig förberedelse, därefter upp värmning och träning (eller en privat lektion) och sedan spel omkring klockan Det krävs ingen anmälan utan vi samlas vid rangen kl Välkomna! Peter Pro Korthålsbanan är tillgänglig för alla Korthålsbanan ger dig möjlighet till spontangolf och nyttig träning. Greenerna är fina och vaktas av flera bunkrar och ogina ruffar. Här kan du träna det viktiga pitchspelet och varför inte försöka lära dig att få lite backspin på bollen. Peter Pro kan lära dig grundprincipen för det. Korthålsbanan är också utmärkt om du bara har en kort stund över och vill spela en stund. Banan är öppen för alla, både etablerade golfare med medlemskap och de som vill pröva på golf för första gången. Hit kan du alltså ta med dina ännu icke golfspelande vänner. Så upptäck pärlan och ut och träna! Bo Thyselius

8 8 Shopen 2010 off course on course Nu är det äntligen dags att slå upp dörrarna till shopen och ny golfsäsong. Vi ser fram emot en underbar sommar tillsammans med er medlemmar. Förhopp ningsvis så kommer det att bli en av de bättre somrar som vi får uppleva och det behöver vi efter denna vargavinter. Som tidigare är vårt mål att du i vår shop skall finna det du behöver för ditt golfspel och att vi har kläder som passar både på och utanför banan. Vi ser det som en självklarhet att se till att ni får rätt utrustning beroende på spelskicklighet och plånbok. Vi erbjuder: - Ett noggrant urval och ett utökat sortiment. Det vill säga vi väljer ut det bästa och mest prisvärda varje år, så slipper du göra det. - Garanterat bra pris. - Gedigen fackkunskap, det vill säga en PGA-utbildad PRO som står för gedigen fackkunskap inom allt som har med din golf att göra. Från träning och lektioner till kunnig rådgivning och professionellt utprovning av golf utrustning. - Rätt plats, det vill säga du hittar oss där du spelar - vid banan, vid rangen, vid övningsgreen. Var annars? I år har vi utökat vårt klubbsortiment med märkena Cobra, Titleist och på klädsidan Lobster. Till er som vill ha en flygande säsongstart, beställ nya logobollar nu. En golfrunda är ett gyllene tillfälle att lära känna andra människor. Den delade frustrationen över ett dåligt utslag och den delade glädjen kring en sänkt putt skapar gemenskap och samförstånd mellan slagen. Det finns alltid möjligheter att bygga upp goda relationer som kan bli nyckeln till framgångsrika affärer och även privata kontaktnät. Så vänta inte med att besöka oss, dörren är öppen för inköp och rådgivning. Hjärtligt välkomna! Britt Jernberg, Märta Ahlström Willers och Kjell Johansson

9 9 Hanna Jansson och Märta Ahlström Willers hjälper dig i receptionen och shopen. Shoppingsugna tittar på kläder i shopen.

10 10 Pyttgolfen 2010 Sportkommitténs planer för Så var det dags att tänka på Pyttgolfen igen. Den här tävlingen börjar bli ett naturligt inslag i klubbens verksamhet. Intresset ökar sakta men säkert. Tävlingen är öppen för alla manliga senio rer (21+). I år blir första spelomgången lördagen den 19/6, samling till lunch och första start Deltävlingarna spelas sedan 24/6, 1/7, 8/7, 22/7, 29,7 och 5/8. Du väljer du själv när på torsdagarna du vill spela. Det enda kravet då är att man löser en tävlingsavgift (50:-) innan spel och att man har en markör i bollen med officiellt handicap. Avslutning är lördagen den 7/8. Då börjar vi med frukost och första start Efter tävlingen blir det prisutdelning för alla tävlingsomgångar och deltävlingar. Det här spelar vi om i Pyttgolfen: - Deltävlingarna, som brukar ha pristagare i alla handicaplägen eftersom vi räknar nettoresultat så har alla chansen. - Running Eclectic, som också har ett hederspris för bästa nettoscore. Förra året vann Staffan Andersson. - Order of Merit, som är huvudtävlingen och där spelas endast om det nu så åtråvärda vandringspriset som förra året vanns av Stefan Widén. För att kvalificera sig för Order of Merit krävs deltagande vid minst fyra tillfällen. Väl mött! Jan Häggström, Håkan Sjöberg Ett nytt år med nya möjligheter! Sportkommittén har dragit upp planerna för säsongen Det är följande huvudområden som vi kommer att jobba med; 1. Utbildning I år fortsätter Scoresänkaren efter succén förra året. För dem som inte hinner delta i hela kursen som i princip ligger över hela säsongen, så införs i år också Lilla scoresänkaren med en något begränsad omfattning. Vi hoppas starkt på att många intresserade ska komma till de tillfällen med Pröva-på-Golf som planeras. Den 8 maj blir en gemensam prövapå dag i hela Golf sverige och vi hoppas på många nybörjare till vår klubb. 2. Elitlaget Per Landberg är huvudansvarig för laget och Peter Pro kommer säkert även i år att vara spelande tränare. Det är lite svårt att hålla ihop det i och med att flertalet av stöttepelarna i laget jobbar eller pluggar och bor på andra orter. Ett mål är att ta upp ett par yngre till laget för att bredda lite på toppen. Målet är att Elitlaget behåller sin plats i seriesystemet. 3. Träning Vi har redan nu kontaktat personer i klubben som vi tror skulle kunna göra en insats för vår ungdomsgolf. Tanken är att vi ska få mer stabila grupper med ledarteam som ska hjälpa till med träning för de intresserade barn och ungdomar som finns i olika åldersgrupper. Ledarna kommer att erbjudas utbildning som anordnas av Upplands Golfförbund. 4. Seriespel Vi har många lag i olika åldersklasser igång i seriespel och det anser vi vara mycket positivt. Många eldsjälar gör ett stort jobb för att hålla igång verksamheten. Så många medlemmar som möjligt bör delta i KM som är årets höjdpunkt för klubbens tävlingsverksamhet. Och varför inte pröva vingarna i en vidare krets mot andra i samma åldersklass från andra Upp landsklubbar och delta i DM. 5. Skolsamverkan Våra ambitioner att söka upp barn Elitlaget satsar på en toppl Visionen för elitlaget är att vara ett etablerat herrlag i toppen av nationella serien, division 2. Målsättningen i år är en topplacering i serien. Jimmy Olsson kom tillbaka till klubben 2009 efter många års frånvaro. Han ska satsa på longdriving denna säsong och har redan kommit igång med tävlandet och lyckades ta en fjärdeplats i inomhus SM den 6-7 februari. Jimmy kommer att spela ungefär tio tävlingar i long driving, så därför hinner han inte med så många vanliga tävlingar i år. Men om han är i form och platsar i laget så vill han absolut vara med på seriespelen, där han är en viktig spelare för klubben. Johan Emriksson flyttade i augusti till Lillestrøm, som ligger en bit utanför Oslo, för att spela innebandy i den norska elitserien. Han planerar att flytta hem i maj och kommer förhoppningsvis att träna och tävla lite mer än förra året och ha seriespelet som högsta prioritet, precis som föregående år. Tävlingsprogrammet för säsongen gör Johan tillsammans med Markus Smed, som de gjort de senaste åren. Prioriteten kommer att ligga på att spela svenska minitouren. Johans mål är att ta hem Callaway-scramblen under golfveckan för tredje året i rad samt att behålla tronen i KM för herrar. Markus Smed har studerat i Linköping i två år. Han har planen klar inför denna säsong. Tanken är faktiskt att tävla lite mindre än föregående säsonger. Fem till åtta tävlingar på

11 11 året och ungdomar för att försöka öppna dörrarna till golfen ska fortsätta. Förra säsongen gjordes vissa aktiviteter med hög stadiet på Frösåkersskolan i Östhammar och vi hoppas att vi ska nå fler skolor i kommunen under denna säsong. 6. Handicap Den årliga revisionen av klubbmedlemmarnas handicap har genomförts. I Golfens IT-system GIT finns ett nytt verktyg för klubbarnas handicapkommittéer och detta har använts av oss vid revisionen. Det är endast medlemmar som spelar tävlingsronder som påverkas vid årets revision, men det är ju för spelare som deltar i tävlingar som rätt handicap är viktigast. Vi hoppas att alla vet att när man har officiellt handicap är det är ett krav att registrera minst fyra handicapgrundande ronder under en säsong. Med en ny terminal i receptionen kanske uppfyllandet av detta krav underlättas. 7. Lägerverksamhet Vi hoppas få till stånd olika typer av acering i serien upplands- och minitou ren kommer det i alla fall att bli. Prioriteringen kommer vara att försöka utveckla närspelet, bibehålla svingen samt att vara lika bra i det långa spelet som tidigare. Markus vill försöka prestera på samma nivå som för två år sedan då han spelade riktigt stabilt med höga toppar. Michael Eklund går sista året på gymnasiet. Han ser fram emot en mycket rolig säsong med många framskjutna placeringar i framförallt juniortävlingarna på Skandia Tour Elit. Det är på denna tour han kommer att lägga mycket fokus och försöka bli en stabil spelare. Michael är spelaren som satsar mest just nu och han kommer att starta denna säsong med ett läger även i år. Knattar, juniorer, damer och herrar är välkomna att anmäla sig. Lägren formas så att alla, oavsett handicapnivå, har stort utbyte av lägren. Bra tillfälle att kunna träffa nya golfkompisar! 8. Juniorfonden Sportkommittén har som uppgift att föreslå styrelsen lämpliga kandidater för att få medel från Juniorfonden. Med våra förslag vill vi att ansträngningar i linje med fondens statuter som är målinriktad träning, bra tävlingsresultat och social kompetens, uppmuntras. Håkan Sjöberg träningsläger i Spanien, vilket han även gjorde ifjol. Ett av Michaels mål är att ha en snittscore under 75 slag på tävlingsronderna. Markus Eklund och Viktor Jansson är två lovande yngre juniorer som bankar på dörren och vill vara med och kriga om en plats i laget. De här grabbarna kommer att bli stommen i laget om några år. Det har de redan visat med god träningsvilja och mycket spel på banan. Genom klubbens aktiva arbete gentemot skolorna i kommunen hoppas vi att fler tjejer och killar blir intresserade av golf så att vi får flera aktiva juniorer. Per Landberg och Johan Emriksson Banvärd Kerstin Söderlund. Mobilt kiosk- och golfvärdskap Som ett led i vår serviceutveckling kommer vi i år att satsa på att öka värdskapet på banan och den service som spelare kan behöva för att uppleva banan på ett positivt sätt. En ny service är en golfbil som kommer att köra runt för att hålla en aktiv kontakt med spelare på banan och kunna erbjuda dem vissa tjänster, bland annat i form av förtäring och ett visst sortiment av golfartiklar. Vi hoppas att den mobila servicen skall resultera i ett snabbare spel. Bilen kommer att bemannas av klubbens och restaurangens personal, men självklart är vi beroende av ideella krafter inom klubben för att servicenivån skall vara på toppnivå. Värdskapet är ett trevligt och viktigt jobb som uppskattas av både medlemmar och gäster. Det som behövs är golfförnuft och ett glatt humör. Som tack för väl utfört arbete kommer ni golfvärdar att få en inbjudan till höstens funktionärsdag. Ring eller besök kansliet och boka in en hel eller en halv dag som golfvärd. Vid heldagsarbete ingår lunch och kaffe. Kai Johansson

12 12 Gräsets kvalité viktigt för ba Kvaliteten på greenerna bestämmer ofta hela banans kvalitet. Gemensamt för alla gräs är att de behöver solljus, vatten, näring, värme och luft. Saknas något av detta blir gräset svagt och känsligt för stress och sjukdomar. Gräset Vi har två typer av greengräs, fleråriga och ettåriga: Gräs som lever i flera år och förökar sig med skott till exempel rödven, krypven, brunven och rödsvingel. På Öregrunds Golfklubb har vi en blandning av krypven, rödven och rödsvingen. Dessvärre har vi även en hel del inslag av vitgröe. Det ursprungliga gräset på våra greener är alltså ett flerårigt gräs. Men med åren vandrar vitgröen in i skadade partier och tar över och nu har vi cirka 50 procent vitgröe i greenerna. Gräs som lever ett år och förökar sig med frö till exempel vitgröe. Vitgröe behöver mycket näring och vatten. Det är känsligt för sjukdomar, kräver kemisk bekämpning och övervintrar ofta dåligt. Vitgröegreener kan uppfattas som mjuka greener. Vengräs behöver ganska mycket vatten och gödsel. De måste skötas intensivt till exempel med luftning, vertikalskärning och dressning. De kräver ofta att vi använder bekämpningsmedel. Svingel har en högre klipphöjd och behöver lite vatten och näring. Det är tåligt mot sjukdomar och kan som regel skötas utan kemisk bekämpning. Ven- och svingelgreener upplevs som hårda och snabba. Solljus och värme Bladen är gräsets solfångare och omvandlar solenergi till näring och energi. En stor bladyta ger gräset effektiva solfångare. På greenerna klipper vi ner gräset till 3,2 4,5 mm och bladytan blir minimal. Varje klippning skadar och stressar gräset. Därför är det extra viktigt att vi klipper gräset när det är torrt och med vassa knivar så att skador och stress kan minimeras. Olika gräs kan klippas olika lågt innan de dör. Krypven tål lägst klipphöjd och svingel kräver högst klipphöjd. För att inte stressa gräset för hårt under för lång tid är det nödvändigt att accep tera högre klipphöjd och därmed något långsammare greener under en kortare perioder. På hösten när solljuset är svagt ökar vi klipphöjden någon millimeter för att gräset ska kunna fånga tillräckligt med ljus och härdas inför vintern. Mängden solljus kan vi inte styra men vi kan se till att gräset får så mycket ljus möjligt och undvika skugga. För att gräset ska växa och må bra måste temperaturen i marken vara 9 18 grader och lufttemperaturen grader. Under kalla vårar kan vi täcka greenerna med tunna dukar för att öka temperaturen och behålla fuktigheten. Forskningen som vi följer ger oss re kommendationer och ny kunskap för hur gräset ska skötas och klippas på hösten för att få en bra övervintring och att den tidiga vårtillväxten ska bli så god som möjligt. Vatten och näring Vatten och näring tas upp med gräsets rötter. Spel och skötsel med maskiner packar jorden i greenerna och minskar utrymmet för rötter och tillgången på luft i marken. Vi kompenserar för detta genom att lufta med maskiner som skapar 4-12 mm stora hål som är cirka cm djupa. Generellt kan man säga att vi vattnar lite för mycket. Det är både slöseri med vatten och energi plus att det kan ge sämre kvalitet på golfbanan eftersom det ökar risken för till exempel svampsjukdomar. Det går att minska bevattningen med upp till en tredjedel utan att kvaliteten försämras. Men det gäller att göra det på rätt sätt, genom att minska på mängden vatten men inte på frekvensen. Genom att gödsla ofta, en gång i veckan, med exakt den mängd näring som gräset behöver och kan ta upp får vi bättre puttningsytor på greenerna. Metoden kallas tillväxtstyrd gödsling. Gödseln är flytande och sprutas ut över greenen. Genom att ge mindre mängder Blomstervandring Adam och Eva Majviva Skogsnycklar Nattviol Gerd Strömbom är en flitig spelare på banan. Säsongen 2009 hade hon ett extra öga på blommorna på banan. - För mig är en golfrunda inte bara golfspel. Det ska också vara en naturupplevelse, säger Gerd. En av de första blommorna att slå ut på våren är tibasten. Den har Gerd hittat in till 16:e tee. Eftersom det är en oanpå golfban

13 13 nan Presentation av vår nya sponsor Bildtext... näring varje gång så gynnar vi miljön. När gräsets rötter tar hand om näringen försvinner inte gödslet ut i våra vattendrag. Förutom miljövinster är metoden ett billigt sätt att gödsla. Ny kunskap lär oss hur vi ska bygga greener där rötter får god plats och där det finns gott om vatten och luft. Forskningen ger oss rekommendationer för hur vi ska gödsla och vattna rätt och på så sätt förbättra kvaliteten på vår golfbanan, spara pengar och bidra till en god miljö. Kjell Johansson Anytec AB är båttillverkaren från Öre grund som snabbt blivit ett ledande företag för tillverkning av robusta fritidsbåtar och bruksbåtar i aluminium. Produktionen på Anytec AB är uppdelad i större hyttbåtar som byggs i Öregrund och öppna mindre modeller som sedan 2004 byggs i egna fabriken i Riga. All design och utveckling sker i Öregrund. Jag träffar försäljningschef Johan Erixon på varvet i Öregrund där han från skrivbordet har en magnifik utsikt över Öregrunds skärgård. Johan har förresten ett förflutet som golfspelare i vår klubb, men idag går familj och jobb före golfspelet. Johan pekar på vad som är hemligheten med Anytec AB:s framgångar: -Toppkvalitet i tillverkning med alla detaljer handsvetsade -Båtar med enorma sjöegenskaper som passar i tufft väder -Hög komfort och härlig designkänsla Marknaden finns främst i Norden, med tyngdpunkt på Sverige och Norge och med Finland som snabbt växande. Kunderna är framförallt fast- och fritidsboende skärgårdsbor som kräver robusta båtar med goda sjöegenskaper. De större modellerna (hyttbåtarna) säljs direkt från Anytec AB i Öregrund och de mindre öppna modellerna säljs via återförsäljare runt hela Norden. Den lokala återförsäljaren i vårt område är Matton Marin AB i Östhammar. Anytec AB deltar på alla stora båtmässor (i Göteborg, Oslo, Helsingfors och Stockholm), men allt viktigare blir att visa upp sig på de flytande mässorna som förekommer runt om i Norden. Johan har stora förväntningar på årets säsong som redan nu visar ett starkt ökande kundintresse för nyproducerade båtar. - Vi letar alltid nya möjligheter att hitta kunder. Samarbetet med Öregrunds Golf klubb är ett spännande led i denna strävan, avslutar Johan som är i full färd med att packa till båtmässan i Helsingfors. Öregrunds Golfklubb hälsar Johan Erixon med Anytec AB välkommen som samarbetspartner och önskar lycka till. Janne Hedin an senlig växt finns risk att den åker med när Måndagsgubbarna går fram röjsåg och yxa. Det är en liten buske och den blommar tidigt, redan innan snön gått bort i april. I slutet av april är det blåsippor, vitsippor och tussilago som dominerar. I maj kommer liljekonvaljerna och gullvivorna. Dessa finns det riktigt mycket av. En stilla kväll kan man känna den härliga doften på många ställen. - Här blommar också en raritet. Det är den vackra majvivan som växer i kanten på dammen på hål fyra och i skogsbrynet till vänster på hål tolv, berättar Gerd. Upplandskusten är känd för sina orkidéer. På banan finns Adam och Eva på många ställen. Ett stort bestånd finns vid infarten till parkeringen. Du kan också hitta den väldoftande nattviolen, den blyga guckuskon, den skira St Pers- och jungfru Maries nycklar liksom skogsnycklar. Gerd är noga med att betona att orkidéer är till för att titta på inte plocka. Under sommaren finns många blommor att beskåda. Ängsbräsma växer i många diken där du också hittar smörblomma och kabbleka. På lite torrare mark hittar man bland annat mandelblom, kattfot, tjärblomster, stor blåklocka, solvända och färgkulla. - Vill du njuta av blommor hela säsongen så är golfbanan ett riktigt bra ställe, avslutar Gerd. Bo Thyselius

14 14 Närspelsmästaren 2010 Är det per automatik låghandicapparen som är bäst på närspel eller är det den gamle räven som tappat i slaglängd eller nybörjaren som räddar scoren efter vinglig färd mot green? Ja, dessa frågor och funderingar får vi snart svar på. Tisdagen den 13 juli arrangeras för första gången Närspelmästerskapet. Tävlingen har fyra olika delmoment; 18 hål puttning, korthålsbanans 6 hål (3 valfria klubbor), 5 inspel mot chipgreenen och 5 bunkerslag. Tävlingen spelas i två klasser; en damoch en herrklass. Klubbmästare är den dam och herre med minst antal slag/ poäng. Tävlingen är öppen för alla, men om klubbmästartiteln kämpar endast medlemmar i Öregrunds Golfklubb. Årets planerade aktiviteter för golfklubbens damer Sture Lindström Tävlings När dessa rader skrivs är det slutet av februari, 16 grader kallt och tjockt med snö ute. Det är svårt att föreställa sig att spela golf på vår klubb om cirka två månader kommer. Så blir det nog även om risken för sen start är uppenbar. Även i år kommer vi att ordna ett antal klubbtävlingar där vi alla har möjlighet att i trevligt sällskap och under lättsamma former tävla om ära och priser. Årets tävlingsprogram är i mycket likt tidigare års upplägg. Några små förändringar och några nya tävlingar finns i programmet. Några kommentarer: Vill du vinna en heldag på Sveriges bästa golfbana Bro Hof ska du spela klubbkval söndag den 9 maj. Årets säsong startar söndagen den 2 maj med Damupptakt. Vi spelar en lagtävling med kanonstart kl Lunch ingår i startavgiften och i avvaktan på dagens resultat informerar vi om säsongens aktiviteter. Vi som jobbar i damkommittén denna säsong är Birgittorna Hagerud och Hedin, Mona Norberg, Annelie Grabe, Catharina Stark och Cecilia Sjöberg. Sonja Eklund och Christina Ellesjö Eriksson lämnar kommittén efter många år och vi passar på att tacka för allt arbete ni har lagt ner. Seniorgolfen på måndagarna fortsätter Damupptakt Söndagen den 2 maj lagtävling med kanonstart kl 8.00 Anmälningsavgift inklusive lunch 150:- Anmälan sker senast torsdag 29 april kl som vanligt och har några nya inslag. Några gånger går damer och herrar i mixade bollar och vid fem tillfällen kommer vi att ha kanonstart. Dessa nyheter har framkommit efter önskemål från enkäten som skickats ut till seniorer. Förutom våra veckotävlingar planerar vi som vanligt några andra tävlingar. Den 20 juni arrangerar vi Qtee s partävling och i juli går den årliga Hemliga Resan av stapeln. Även Qtee s matchspel på vår egen klubb och Upplandsmatchen där vi spelar på olika upplandsklubbar samt Eclectic fortsätter vi med i år. Förra årets träningar med Peter Pro var ett uppskattat inslag i damverksamheten och den möjligheten får vi även i år. Peter fortsätter med sitt tålmodiga och positiva sätt att vidareutveckla vårt golfspel så passa på att ta del av detta erbjudande. Ett annat uppskattat inslag som vi började med förra året var Monas regler som kommer att fortsätta i någon form även i år. Även denna säsong har vi tänkt arrangera några aktiviteter som kanske inte direkt har anknytning till golf, kom gärna med uppslag! Välkomna till årets säsong önskar damkommittén. Cecilia Sjöberg Datum Tävlingsnamn Ant hål De Sön 2/5 Damupptakt 18 Da Mån 3/5 Seniorupptakt 18 D5 Sön 9/5 UNT Masters 18 Up Lör 15/5 Hemköp Vårscramble 18 Eg Lör 29/5 Mutomo Charity 18 Par Sön 13/6 Eckerö Linjen Golf Cup 18 Sin Lör 19/6 Pyttgolfen start 18 He Sön 20/6 Qtee 18 Da Tis 22/6 Skandia Cup 18 P/F Sön 11/7 JK-bollen 18 Par Tis 13/7 Närspelsmästaren Ind Ons 14/7 Två generationer 18 Fam Tor 15/7 Lions Cup 18 3 k Fre 16/7 Ahlsell Dubbeln 18 Par Lör 17/7 Callaway scramble 18 Eg Sön 1/8 Aktieslaget 18 3 Tis 3/8 Seriespel D50+D60 18 Se Lör 7/8 Pyttgolf avslut 18 He Lör 14/8 KM alla klasser dag 1 18 Sön 15/8 KM alla klasser dag 2 18/36 10 Sön 22/8 Pölen Cup 18 3 k Lör 11/9 Makar/sambos 18 Ma Lör 18/9 Gröngölingen 9 Go Lör 2/10 Sista drabbningen 18 Lot

15 15 program 2010 Årets golfvecka ligger som tidigare år vecka 28 och avslutas med scramble den 17 juli. Årets KM hamnade en vecka senare än tidigare, augusti på grund av tävlingskollision. Tre nyheter finns i programmet: Eckerölinjen Golf Cup söndag den 13 juni. 3 klasser (Herr, Dam, Mixed). De två bästa i varje klass vinner resa/ boende/plats i finalen på Ålands Golfklubb. Denna tävling finns på åtta klubbar i närområdet och man betalar en engångsavgift för att få delta i kvalspelet och har sedan rätt att mot tävlings avgift spela i flera kvaltävlingar (om man mot förmodan missade att ltagare Öppen Spelsätt Speltyp Max start Hcp Samarbetspartner Start mer Nej Lagtävling Gun 0+, H55+ Nej Singel Slg 36 plandsspelare Ja Singel Slg 36 UNT Gun na lag 4 delt Ja Scramble Slag 45 lag 36 Hemköp Östhammar Gun spel Ja Mix Greens Slg 36 Mutomo projekts Gun gel el Mixed Ja Singel, Mixed Slg 36 Eckerö Linjen Gun rrar 22+ Nej Singel Slg 36 mer 18+ Ja Fyrboll Pb 52 par 36 Qtee Gun max 16 år Nej Singel Sl,Slg 36 Skandia spel Ja Irish Green Slg 64 par 36 Gun ividuellt H+D Ja Närspel JHInova AB ilj Ja Fyrboll Slg 64 par 36 Gun lasser Ja Singel Sl, Slg Lions Östhammar 2xG spel Ja Greensome Slg 96 par 36 Ahlsell Gävle Gun na lag 4 delt Ja Scramble Slag 64 lag 36 Callaway Gun klasser, Ja Singel Slg 36 Aktiespararna Gun rielag Singel Sl UGF rrar 22+ Nej Singel Slg 36 Nej Singel Slag 36 ÖGK TK 0 spel, 6/klass Nej Singel Slag 36 ÖGK TK lasser H,D,J Ja Singel Slg 36 Team Brolin Gun kar/sambos Ja Foursome Slg 36 OC Konsult AB Gun lfare+ej golfare Ja Fyrboll Slg kvala in på sin hemmabana). Finalspelet avgörs den 12 september. Närspelsmästaren avgörs i våra övningsområden tisdag den 13 juli, se separat artikel. Gröngölingen spelas lördag den 18 september. Där ska du som golfare bjuda med en icke golfare eller någon som inte fått officiellt handicap på nio hål parspel i syfte att introducera nya golfare i denna komplexa men trivsamma sport. En annan nyhet i GOLFUPPLAND är att tolv klubbar ordnar en tävling var där spelarna enbart betalar startavgift. Sture Lindström tade lag 3 delt Ja Scramble Slag 36 Gun Många akti vi teter för herrseniorerna Snön ligger tjock och termometern visar minus 17 grader i skrivande stund, burrr Vi hoppas dock på sol och värme snart och att golfbanan har klarat vintern bra under snötäcket. Måndagen den 3 maj startar vi seniorgolfen med en riktig smäll - kanonstart Anmälan via Internet eller vårt kansli, senast fredag kl Eventuellt återbud måste meddelas till kansliet måndag morgon före Lottningen kommer som vanligt att skötas av kansliet. Vi spelar trebollar som vanligt, med skyl dighet för den som har lägsta handicap att se till att speltempo hålls (inga tomma hål framför). Startavgiften är 40 kr och pris ges till plats ett till fem samt lagpris. Nytt för i år blir kanonstart fem gånger och vid tre tillfällen kommer vi spela damer och herrar i mixade bollar. Allt enligt önskemål som framkommit i enkäten i höstas. Tre måndagar spelar vi herrar parspel: 31 maj Greensome 28 juni Foursome 26 juli Bästboll Red Tee Masters spelas den 12 juli där vandringspriset för scratchspel innehas av Staffan Andersson och handicapklasssen av Weine Andersson. Ålders KM spelas den augusti. Ryder Cup mot Älvkarleby GK spelas som vanligt i september, ytterligare en anledning att vässa formen, vi är ju titelförsvarare! Vårens resa går i år till Kalmar den 15 april och 37 herrar har anmält sig. Vi hoppas på fortsatt stort deltagande i årets seniorgolf och att vi ska få lika trevligt som vanligt. Jan Grabe och Jan Westlund

16 Öregrunds Golfklubbs sponsorer - JOU R DYGNE T RUNT skadeservice.se Gräsö El Industriekonomi Erik Giertz Alunda Ventilations konsult Läs mer om vad sponsorerna erbjuder och se sponsorernas branschregister på.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17.

Nyhetsbrev Växtprov från greenerna 3 och 17. Nyhetsbrev 2 2017 Årsmöte Välkomna till Årsmöte Lördagen den 25 mars klockan 10.00 på Öregrunds Golfklubb. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 4 mars. Kallelsen har

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09

Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Informationsmöte Juniorer 2014-04-09 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Allmän information Gripsholms Golfklubb

Allmän information Gripsholms Golfklubb 2006-01-24 Allmän information Gripsholms Golfklubb Medlemskap i Golfklubben Medlemskap i Gripsholms Golfklubb erhålls genom ansökan ställd till och efter godkännande av Golfklubbens styrelse. Spelrätt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Budget: 30.000 kronor

Budget: 30.000 kronor Klubbkommitténs syfte och mål Klubbkommittén har som syfte och mål att ansvara och svara för information och kommunikation till klubbens medlemmar. Klubbkommittén skall vidare arbeta för att trivsel och

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

KURSPROGRAM PÅ RIKSTEN 2016 GOLF

KURSPROGRAM PÅ RIKSTEN 2016 GOLF BLI-KLAR-KURS MAX ANTAL DELTAGARE: 9 Mycket populär kurs och ett utmärkt tillfälle att verkligen komma igång med din golf! Kursen är öppen för dig som har gått en nybörjarkurs eller har ett hcp mellan

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10

Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Informationsmöte Juniorer 2013-04-10 Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Övriga tävlingar Juniorrepresentanter Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen,

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Barsebäck Golf Academys kursprogram våren 2017

Barsebäck Golf Academys kursprogram våren 2017 Barsebäck Golf Academys kursprogram våren 2017 Kurser för Nybörjare! På Barsebäck Golf Academy har vi självklart kurser för alla. Oavsett om du är nybörjare eller golfare men utan godkänt hcp är det här

Läs mer

Öijareds Golfdamer 2017

Öijareds Golfdamer 2017 Öijareds Golfdamer 2017 Vi finns på facebook! Öijareds golf damer Välkommen att spela med oss. Alla kan vara med i våra arrangemang, från nybörjare till erfarna golfare. 1 Torsdagar Vi har alltid starttiderna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 1. 2011 Sö erslätts Golfklubb Söderslätts GK har ny krögare! Kallelse till vårårsmöte 8 mars. Kansliet informerar

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Öregrunds Golfklubb. Juniorlyftet. Kursprogram. Öregrundsmodellen Grönt Kort. Tävlingsprogram. Lilla och Stora Scoresänkaren.

Öregrunds Golfklubb. Juniorlyftet. Kursprogram. Öregrundsmodellen Grönt Kort. Tävlingsprogram. Lilla och Stora Scoresänkaren. Medlemstidning nr 1 2012 Öregrunds Golfklubb Juniorlyftet sid 9 Kursprogram sid 11 Tävlingsprogram sid 12 Öregrundsmodellen Grönt Kort sid 10 Lilla och Stora Scoresänkaren sid 15 Läger för damer sid 11

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 - Breddgrupper

Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 - Breddgrupper Informationsmöte Juniorer 2016-04-13 - Breddgrupper Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen, om du har

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Seniorkommittén 2017

Seniorkommittén 2017 Ledamöter: Kai Johansson, Ulla Bergström Johansson, Mats Strand (kassör herrar), Mona Norberg (kassör damer), Jan Hedin, Birgitta Hedin & Jan Grabe. Britt-Marie Källström (ekonomiredovisning) Målsättning:

Läs mer

Veterantouren - Tävlingsinformation

Veterantouren - Tävlingsinformation Veterantouren - Tävlingsinformation Veterankommittén ansvarar för Veteranernas Tävlingsprogram och dess genomförande. Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i Ågesta GK som fyller 60 år under innevarande

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Breddgrupper

Informationsmöte Juniorer Breddgrupper Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 - Breddgrupper Program Träningen Grönt kort och teori Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Medlem/icke medlem MEDLEM: Fritt spel på banan hela säsongen, om du har

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Tävlingsprogram Sundsvalls GK, Öjestrand GC Sörfjärdens GK

Tävlingsprogram Sundsvalls GK, Öjestrand GC Sörfjärdens GK MAJ Datum Dag Sundsvalls GK Öjestrand GC Övriga klubbar 1 Fredag 2 Lördag 3 Söndag 4 Måndag 5 Tisdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9 Lördag 10 Söndag 11 Måndag 12 Tisdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16

Läs mer

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007

SKANDIA SCRAMBLE TJEJER SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 2007-03-16 Skandia Scramble 1 (6) SKANDIA SCRAMBLE TJEJER och SKANDIA SCRAMBLE KILLAR TÄVLINGSLEDARMANUAL 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 2 2. Klubbkval 2 3. Regionkval

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Junior- kalendern. www.sgdf.se

Junior- kalendern. www.sgdf.se Junior- kalendern 2015 www.sgdf.se Gemenskap, Glädje och Uppmuntran! Stockholms Golfförbund är ett organ för SGFs regionala verksamhet och skall inom ramen för detta verka för att utveckla golfidrotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Rockatorp Golfklubb styrdokumet

Rockatorp Golfklubb styrdokumet Rockatorp Golfklubb styrdokumet 2004-10-12 1. Syfte GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. 1.1 Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2012 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2012 Skandia Tour är ett toursystem i vilket alla juniorer 13-21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

TÄVLINGS- PROGRAM 2015

TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGS- PROGRAM 2015 TÄVLINGSPROGRAM 2015 * = Endast medlemmar i Alingsås GK. Shotgun = Gemensam start. SL = Slagtävling SG = Slaggolf PB = Poängbogey S = Singel GS = Greensome Four = Foursome FB = Fyrboll

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet:

Idrottsprogram Nicklastorp. Golfklubb 2005. Framtaget av Idrottsteamet: Idrottsprogram Nicklastorp Golfklubb 2005 Framtaget av Idrottsteamet: Lars Remröd, instruktör, medarbetare i utbildningskommittén, marknadskommittén, junior/elitkommittén, adjungerad i styrelsen. Huvudansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015

NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 NVGF Juniorprojektet 2015 Sida 1 (5) NVGF projektplan fo r juniorutveckling 2015 Allmänt NVGFs Juniorprojekt består av en samling åtgärder med syfte att utveckla distriktets juniorverksamhet samt stimulera

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

FORE. Våren är här! ny vit marmorsand. Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen

FORE. Våren är här! ny vit marmorsand. Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen FORE Nyheter från Askersunds Golfklubb. Nummer 1, 2016. Våren är här! Renovering av bunkrarna med ny vit marmorsand Lektioner med Peter Runius gjorde att Lena fick tillbaka glädjen för golfen Vårens städdagar

Läs mer

Medlemstidning nr 1 2006. Öregrunds Golfklubb. Nyheter i Golfshopen. sid 8-9. Förbättringar av golfbanan. sid 15. www.oregrundsgk.

Medlemstidning nr 1 2006. Öregrunds Golfklubb. Nyheter i Golfshopen. sid 8-9. Förbättringar av golfbanan. sid 15. www.oregrundsgk. Medlemstidning nr 1 2006 Öregrunds Golfklubb Nyheter i Golfshopen sid 8-9 Förbättringar av golfbanan sid 15 www.oregrundsgk.com 2 Öregrunds Golfklubb utvecklas vidare STYRELSE Sören Ohlsson, ordförande,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

Resultat. Forsgården GK. - Gästenkät. - juli - augusti 2005

Resultat. Forsgården GK. - Gästenkät. - juli - augusti 2005 Resultat Forsgården GK - Gästenkät - juli - augusti 2005 Innehållsförteckning Bakgrundsinformation Information om undersökningen 3 Bostadsort 4 Betygsfrågor Andel 4:or och 5:or 5 Andel 4:or och 5:or (jämförelse

Läs mer