Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv"

Transkript

1 Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

2 Ytterligare information Forsknings- och utvecklingsportfölj den 31 december 2013 Genom hela utvecklingsprocessen strävar vi efter att erhålla patentskydd i enlighet med vår patentprocess (som beskrivs i Immateriella rättigheter från sidan 72). Innan marknadsgodkännande erhållits i respektive land är det dock inte möjligt att korrekt förutse den maximala perioden av produktskydd som dessa patent kan ge. Även om de mest betydande osäkerhetsfaktorerna för produkter i utvecklingsportföljen fram till lansering är att uppnå utvecklingsmålen och få marknadsgodkännanden från registreringsmyndigheter (se Risk från sidan 199), så är det datumet för och skrivningen vid produktgodkännandet som avgör längden på patentförlängningstiden samt den fullständiga om fattningen, om någon, av sökta patent som kommer att skydda produkten på marknaden. För mer information om patentperioder, dataexklusivitet (RDP) och immateriella rättigheter som kan skydda produkter i forskningsportföljen när de finns på marknaden, se sidan 198. Produktutveckling Substans Mekanism Inriktning på studierna Hjärta/kärl Brilinta/Brilique EUCLID ADP-receptorantagonist utfallsstudie på patienter med perifer arteriell sjukdom Brilinta/Brilique PEGASUS-TIMI 54 ADP-receptorantagonist utfallsstudie på patienter med tidigare hjärtinfarkt Brilinta/Brilique SOCRATES 1 ADP-receptorantagonist utfallsstudie på patienter med stroke eller TIA Brilinta/Brilique THEMIS ADP-receptorantagonist utfallsstudie på patienter med typ 2-diabetes och CAD, men utan tidigare historia av hjärtinfarkt eller stroke Datum då fas inleddes Beräknad registreringsansökan USA EU Japan Kina 4Q Q Q Bydureon Dual GLP-1 receptoragonist diabetes Inlämnad Inlämnad 2Q 2014 injektionspenna Bydureon EXSCEL GLP-1 receptoragonist utfallsstudie 2Q Bydureon vecko- GLP-1 receptoragonist diabetes 1Q suspension Farxiga/Forxiga 2 DECLARE SGLT-2 hämmare utfallsstudie 2Q Kombiglyze XR/ Komboglyze FDC 3 DPP-4-hämmare/metformin FDC diabetes Lanserad Lanserad Inlämnad Onglyza SAVOR-TIMI 53 DPP-4-hämmare utfallsstudie 2Q Q Q saxagliptin/ dapagliflozin FDC Xigduo DPP-4-hämmare/SGLT-2- hämmare FDC SGLT-2-hämmare/metformin FDC diabetes 2Q diabetes Inlämnad Godkänd (januari 2014) Mage/tarm Entocort glukokorticoid steroid Crohns sjukdom/ulcerös kolit Lanserad Lanserad 2015 linaclotide # GC-C receptor peptidagonist IBS (irritable bowel syndrome) med 2015 förstoppning (IBS-C) Nexium protonpumpshämmare blödande magsår Inlämnad 4 Lanserad Lanserad Neurovetenskap Diprivan # sedering och bedövning lättare sedering Lanserad 2H 2014 Lanserad Cancer Caprelsa VEGFR/EGFR tyrosinkinashämmare differentierad sköldkörtelcancer 2Q med RET-kinasaktivitet Faslodex östrogenreceptorantagonist 1:a linjens framskriden bröstcancer 4Q Iressa EGFR tyrosinkinashämmare behandling efter progression 1Q Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet Symbicort 5 inhalerad steroid/långverkande beta 2-agonist andningsaktiverad inhalator astma/ KOL 4Q 2011 En tredje part innehar de immateriella rättigheterna till denna molekyl inom detta område. # Produkt med samarbetspartner. 1 Första studiedeltagaren doserades i januari 2014 för studien SOCRATES. 2 Farxiga i USA; Forxiga i övriga världen. 3 Kombiglyze XR i USA; Komboglyze FDC i EU. 4 2 :a CRL mottogs från FDA AstraZenecas svar inlämnades till FDA i december 2012, och registreringsansökan handläggs fortfarande av FDA. 5 Registreringsansökan försenad i avvaktan på utvärdering av alternativ utformning av inhalationshjälpmedel. 194

3 NME:er Fas III/Registrering Datum då fas Beräknad registreringsansökan Substans Mekanism Inriktning på studierna inleddes USA EU Japan Kina Hjärta/kärl Brilinta/Brilique ADP-receptorantagonist arteriell trombos Lanserad Lanserad Inlämnad Lanserad Epanova # omega-3 fria fettsyror hypertriglyceridemi Inlämnad Farxiga/Forxiga 1 SGLT-2-hämmare diabetes Godkänd Lanserad Inlämnad Inlämnad (januari 2014) metreleptin leptinanalog lipodystrofi Inlämnad 2015 Infektion CAZ AVI (CAZ104) # cefalosporin/beta allvarliga infektioner 1Q Q laktamashämmare CAZ AVI (CAZ104) # cefalosporin/beta laktamashämmare sjukhusförvärvad lunginflammation/ ventilatorassocierad lunginflammation 2Q Zinforo (ceftaroline) # Neurovetenskap naloxegol (NKTR-118) # Cancer Caprelsa moxetumomab pasudotox # utökat spektrumcefalosporin med affinitet till penicillinbindande proteiner oral perifert verkande mu-opioid receptorantagonist VEGFR/EGFR tyrosinkinashämmare med RET-kinasaktivitet anti-cd22 rekombinant immunotoxin lunginflammation/hudinfektioner Lanserad 1H 2014 opioid-inducerad förstoppning Inlämnad Inlämnad medullär sköldkörtelcancer Lanserad Lanserad 3Q 2014 Inlämnad hårcellsleukemi 2Q olaparib PARP-hämmare gbrcam PSR äggstockscancer 1Q 2014 Inlämnad olaparib SOLO-1 PARP-hämmare 1:a linjens gbrcam 3Q äggstockscancer olaparib SOLO-2 PARP-hämmare gbrcam PSR äggstockscancer 3Q olaparib GOLD PARP-hämmare 2:a linjens magcancer 3Q selumetinib (AZD6244) MEK-hämmare 2:a linjens KRAS + NSCLC 4Q (ARRY ) # Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet benralizumab # anti-il-5r MAb svår astma 4Q brodalumab # anti-il-17r MAb psoriasis 3Q lesinurad selektiv hämmare av URAT1 kronisk behandling av hyperurikemi 4Q H H för patienter med gikt PT003 GFF LAMA/LABA KOL 2Q En tredje part innehar de immateriella rättigheterna till denna molekyl inom detta område. # Produkt med samarbetspartner. 1 Farxiga i USA; Forxiga i övriga världen. Strategirapport Bolagsstyrning Bokslut NME:er Fas I and II Datum då fas Beräknad registreringsansökan Substans Mekanism Inriktning på studierna Fas inleddes USA EU Japan Kina Hjärta/kärl AZD1722 # NHE3-hämmare ESRD-Pi CKD med T2DM/ II 1Q 2013 ESRD-vätskeretention AZD4901 NK3 polycystiskt äggstockssyndrom II 2Q 2013 roxadustat (FG-4592) # hämmare av hypoxia-inducerbar anemi vid CKD/ESRD II faktor MEDI6012 LCAT ACS I 1Q 2012 Infektion AZD5847 oxazolidinon anti-bakteriell tuberkulos II 4Q 2012 hämmare CXL # betalaktamashämmare/ MRSA II 4Q 2010 cefalosporin ATM AVI BL/BLI målinriktad vid allvarliga bakteriella I 4Q 2012 infektioner AZD0914 GyrAR allvarliga bakteriella infektioner I 4Q 2013 MEDI-550 vaccin mot pandemiskt profylax mot pandemisk influensa I 2Q 2006 influensavirus MEDI-559 (PRVV) pediatriskt RSV-vaccin RSV profylax I 4Q 2008 MEDI4893 staph alpha toxin YTE MAb sjukhusförvärvad lunginflammation/allvarlig S. aureus-infektion I 1Q 2013 MEDI H7N9 vaccin fågelinfluensa I 4Q 2013 Ytterligare information 195

4 Ytterligare information Forsknings- och utvecklingsportfölj NME:er Fas I and II forts Substans Mekanism Inriktning på studierna Fas Datum då fas inleddes Neurovetenskap AZD3241 myeloper-oxidas (MPO)-hämmare Parkinsons sjukdom II 2Q 2012 AZD5213 histamin-3 receptorantagonist Tourettes syndrom/neuropatisk II 4Q 2013 smärta AZD3293 # beta-secretas Alzheimers sjukdom I 4Q 2012 AZD6423 NMDA självmordstankar I 3Q 2013 Cancer AZD1775 # WEE-1-hämmare äggstockscancer II 4Q 2012 AZD2014 TOR-kinashämmare solida tumörer II 1Q 2013 AZD4547 FGFR-tyrosinkinashämmare solida tumörer II 4Q 2011 MEDI-551 # anti-cd19 MAb leukemi II 1Q 2012 MEDI-573 # anti-igf MAb metastatisk bröstcancer II 4Q 2011 olaparib PARP-hämmare bröstcancer II 1Q 2012 selumetinib (AZD6244) MEK-hämmare olika cancerformer II 4Q 2008 (ARRY ) # tremelimumab anti-ctla4 MAb mesoteliom II 2Q 2013 AZD1208 PIM-kinashämmare leukemi I 1Q 2012 AZD5363 # AKT-hämmare solida tumörer I 4Q 2010 AZD6738 ATR CLL/huvud & hals I 4Q 2013 AZD8186 PI3 kinasbetahämmare solida tumörer I 2Q 2013 AZD9150 # STAT3-hämmare leukemi I 1Q 2012 AZD9291 epidermal faktorhämmare solida tumörer I 1Q 2013 MEDI-565 # anti-cea BiTE solida tumörer I 1Q 2011 MEDI0639 # anti-dll-4 MAb solida tumörer I 2Q 2012 MEDI0680 (AMP-514) anti-pd-1 MAb solida tumörer I 4Q 2013 MEDI3617 # anti-ang-2 MAb solida tumörer I 4Q 2010 MEDI4736 # anti-pd-l1 MAb solida tumörer I 3Q 2012 MEDI4736 # + tremelimumab anti-pd-l1 MAb + anti-ctla4 MAb solida tumörer I 4Q 2013 anti-pd-l1 MAb + BRAF- MEDI4736 # + dabrafenib melanom I 1Q trametinib 3 hämmare + MEK-hämmare MEDI6469 # murin anti-ox40 MAb solida tumörer I 1Q 2006 moxetumomab pasudotox # anti-cd22 rekombinant immunotoxin pall I 3Q 2008 volitinib # (AZD6094) MET-hämmare solida tumörer I 1Q 2012 Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet AZD2115 # MABA KOL II 2Q 2012 AZD5069 CXCR2 astma II 4 4Q 2010 benralizumab # anti-il-5r MAb KOL II 4Q 2010 brodalumab # anti-il-17r MAb astma/psoriasisartrit II 2Q 2013 mavrilimumab # anti-gm-csfr MAb reumatoid artrit II 1Q 2010 MEDI-546 # anti-ifn-alphar MAb SLE II 1Q 2012 MEDI2070 # anti-il-23 MAb Crohns sjukdom II 1Q 2013 MEDI7183 # anti-a4b7 MAb Crohns sjukdom/ulcerös kolit II 4Q 2012 MEDI8968 # anti-il-1r MAb KOL/HS 5 II 4Q 2011 RDEA3170 selektiv hämmare av URAT1 kronisk behandling av hyperurikemi hos patients med gikt II 3Q 2013 sifalimumab # anti-ifn-alpha MAb SLE II 3Q 2008 tralokinumab anti-il-13 MAb astma/ipf II 1Q 2008 AZD1419 TLR9 astma I 3Q 2013 AZD4721 CXCR2 KOL I 3Q 2013 AZD7624 ip38i KOL I 1Q 2013 AZD8848 # inhalerad TLR7 astma I 2Q 2012 MEDI-551 # anti-cd19 MAb multipel skleros I 3Q 2012 MEDI5872 # anti-b7rp1 MAb SLE I 4Q 2008 MEDI9929 # anti-tslp MAb astma I 4Q 2008 PT010 LAMA/LABA/ICS KOL I 4Q 2013 Beräknad registreringsansökan USA EU Japan Kina En tredje part innehar de immateriella rättigheterna till denna molekyl inom detta område. # Produkt med samarbetspartner. 1 Inlicensierad tillgång i sen utveckling men AstraZenecas fas III-program har ännu kvar att randomisera sin första patient. 2 Vaccin under utveckling genom en CRADA med NIAID. 3 MedImmune-sponsrad studie i samarbete med GSK. Första patient doserad i januari Progression inom Fas II under Fas II start för ny indikation avseende hidradenitis suppurativa (HS) under Kommentarer Datum för inlämnande visas för tillgångar i fas III och därefter. 196

5 Avbrutna projekt mellan 1 januari 2013 och 31 december 2013 NME/Produktutveckling Substans Orsak till avbruten utveckling Inriktning på studierna Infektion NME MEDI-557 Säkerhet/effekt Förebyggande av RSV hos vuxna med hög risk (KOL/CHF/övriga) Neurovetenskap NME AZD1446 Säkerhet/effekt Alzheimers sjukdom NME AZD3480 # Säkerhet/effekt Alzheimers sjukdom NME AZD5213 Hypotesrisk Alzheimers sjukdom NME AZD6765 Säkerhet/effekt egentlig depression NME MEDI5117 Säkerhet/effekt smärta vid osteoartrit Cancer NME AZD8330 (ARRY ) # Säkerhet/effekt solida tumörer NME fostamatinib # Säkerhet/effekt leukemi NME MEDI-575 # Säkerhet/effekt NSCLC Andningsvägar, inflammation och autoimmunitet NME AZD5423 # Säkerhet/effekt KOL NME AZD7594 # Säkerhet/effekt KOL NME fostamatinib # Säkerhet/effekt reumatoid artrit NME MEDI4212 Säkerhet/effekt astma NME MEDI7814 Ekonomi KOL LCM tralokinumab Säkerhet/effekt ulcerös kolit # Produkt med samarbetspartner. Slutförda projekt Strategirapport Bolagsstyrning Lanseringsstatus Substans Mekanism Inriktning på studierna USA EU Japan Kina Hjärta/kärl Forxiga (dapagliflozin) SGLT-2-hämmare diabetes tillägg till DPP-4 Godkänd Forxiga (dapagliflozin) SGLT-2-hämmare diabetes tillägg till metformin Godkänd långtidsdata Forxiga (dapagliflozin) 1 SGLT-2-hämmare diabetes för patienter med hög hjärt/ kärlrisk studie 18 och 19 långtidsdata Forxiga (dapagliflozin) SGLT-2-hämmare diabetes trippelbehandling Godkänd (dapa+met+su) Infektion Q-LAIV influensavaccin levande, försvagat, intranasalt säsongsinfluensa Godkänd Godkänd vaccin mot influensavirus (kvadrivalent) 1 Studie 18/19 slutförda. Inga registreringsansökningar planeras på dessa data. Bokslut Kommentarer En redovisning av information om substanser måste avvägas mot företagets behov av sekretess. All information relaterad till vissa substanser redovisas därför inte här. Ytterligare information 197

6 Ytterligare information Patentutgångar Patentutgångar för våra viktiga produkter på marknaden Patent utmanas eller kan komma att utmanas av tredje part. Generiska produkter kan komma att lanseras på egen risk och våra patent kan komma att annulleras, kringgås eller förklaras som ej utsatta för intrång. Se Huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer från sidan 200. Många av våra produkter är föremål för utmaningar från tredje part. Information om väsentliga utmaningar från tredje part finns i Not 25 till Bokslutet från sidan 176. Ytterligare patent för produkterna kan ha villkor som sträcker sig bortom angivna datum. Ett antal av våra produkter är föremål för generisk konkurrens på en eller flera marknader. Ytterligare information finns i Geografisk översikt från sidan 214. Viktiga produkter på marknaden Brilinta Bydureon Intäkter i USA () Patentutgångar i USA (substans) 2021 (kristallin form) 2029 (formulering) (behandlingsmetod) 2025 (formulering) (formulering) (behandlingsmetod) 4 Byetta (behandlingsmetod) (formulering) Crestor ,074 Faslodex (formulering) Farxiga 2020 (substans) Iressa Kombiglyze XR (substans) Nexium Onglyza (substans) Pulmicort (Respules) 2019 (Flexhaler inhalationshjälpmedel) (Flexhaler formulering) Seloken/Toprol-XL Upphört Seroquel XR 2017 (formulering) Symbicort 2014 (kombination) 2026 (pmdi dosaerosol) (formulering) Synagis 2015 (substans) (formulering) Zoladex 2021 (säkerhetsspruta) Viktiga produkter på marknaden Intäkter i EU, Kanada och Japan () 11 Patentutgångar i EU 12 Patentutgångar i Kanada Patentutgångar i Japan Brilique (substans) 2019 (substans) 2021 (krystallin form) 2019 (substans) 2021 (kristallin form) Bydureon (formulering) (formulering) 17 Byetta (formulering) 2018 (formulering) (formulering) 43 Crestor Upphört Faslodex (formulering) 2021 (formulering) (formulering) Forxiga (substans) Iressa Kombiglyze XR (substans) Komboglyze (substans) 2021 (substans) Losec/Prilosec Upphört Upphört Upphört Nexium ,042 Onglyza (substans) Pulmicort 2018 (Respules) 2018 (Respules) 2018 (Respules) (Turbuhaler formulering) 2018 (Turbuhaler formulering) 2018 (Turbuhaler formulering) Seloken/Toprol-XL Upphört Upphört Upphört Seroquel XR 2017 (formulering) (formulering) Symbicort 2018 (formulering) 2018 (formulering) 2017 (kombination) (Turbuhaler inhalator) 2019 (Turbuhaler inhalator) 2018 (formulering) 2019 (Turbuhaler inhalator) Synagis 2015 (substans) 2015 (substans) 2015 (substans) Zoladex 2021 (säkerhetsspruta) 2021 (säkerhetsspruta) 2021 (säkerhetsspruta) Datum inkluderar patenttidsförlängning (PTE). 2 Mikropartikelsammansättning med definierade egenskaper. 3 Formulering bestående av en biokompatibel polymer i vilken sammansättningen är fri från ytterligare ingredienser som förändrar frisättandet av polypeptid från sammansättningen. 4 Behandlingsmetod med poly (lactid-co-glykolid) copolymer formulering för att uppnå en specifik genomsnittlig stadig plasmakoncentration. 5 Datum inkluderar pediatrisk exklusivitet. 6 Iressa försäljs inte aktivt i USA. Datum inkluderar PTE. 7 Intäkter för Kombiglyze XR/Komboglyze inkluderas i intäktssiffran för Onglyza. 8 Licensavtal med Teva och Ranbaxy Pharmaceuticals Inc. medger vardera part att lansera en generisk version i USA från och med maj 2014, förutsatt myndighetsgodkännande. 9 Datum inkluderar pediatrisk exklusivitet. Ett licensavtal med Teva medger deras pågående försäljning i USA av en generisk version från och med december Licensavtal med olika generikabolag medger lansering av generiska versioner av Seroquel XR i USA från och med 1 november 2016 eller tidigare vid vissa omständigheter, förutsatt myndighetsgodkännande. 11 Sammanlagda intäkter för EU, Kanada och Japan. 12 Utgångsdatum på större EU-marknader. 13 Formulering med fördröjd frisättning bestående av en biokompatibel polymer i vilken sammansättningen har definierade egenskaper. 14 Produkten är inte godkänd i detta land. 15 Datum inkluderar PTE exakt SPC-situation varierar mellan länder. EU-dataexklusivitet till Crestor omfattas av ett flertal patent, inklusive substans, formulering och användning. Patenttäckningen för Crestor är inte lika i alla länder. Beviljad PTE innebär att ett substanspatent för Crestor fortsätter att gälla på ett flertal större marknader efter det att standardpatentet löpte ut under Detta substanspatent gäller inte i ett antal andra länder, exempelvis Australien, Brasilien, Mexiko, Ryssland och Kina. 17 Ett substanspatent och PTE som löper ut 2017 gäller på de flesta större EU-marknader. 18 Det europeiska patentet kunde upprätthållas efter överklagande hos European Patent Office (EPO). En motpart överklagade och Board of Appeal vid EPO har schemalagt att höra överklagandet i mars 2014 (se Not 25 till Bokslutet). European Regulatory Data Protection för Faslodex löper ut i mars. 19 Datum inkluderar SPC-villkor, exakt SPC-situation varierar i Europa. 20 Det finns dataexklusivitet för Iressa i EU till Inkluderar PTE. Omprövningsperiod (liknande dataexklusivitet) löper ut i juli AstraZeneca är inblandade i ett flertal patenttvister avseende patenten för Seroquel XR och negativa domstolsavgöranden, så som varit fallet i Tyskland, Storbritannien och i andra länder, är möjliga. 23 Rättigheter licensierade till Astellas. 198

7 Risk I avsnittet Strategi på sidan 10 ger vi en översikt över de risker som vi står inför och vad vi gör för att hantera dem. I detta avsnitt beskriver vi närmare våra viktigaste processer för riskhantering och riskverifiering samt de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna som vi anser vara av väsentlig betydelse för vår verksamhet eftersom de kan ha betydande påverkan på vår ekonomiska ställning, verksamhetens resultat och/eller vårt anseende. Där det är relevant behandlas också särskilda risker och osäkerhetsfaktorer i Strategirapporten från sidan 2. Riskhantering Som ett globalt innovationsdrivet bioläkemedelsföretag, med receptbelagda läkemedel som bas, är vi utsatta för olika risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka vår verksamhet negativt. Vår inställning till riskhantering är avsedd att uppmuntra tydligt beslutsfattande om vilka risker vi tar och hur dessa risker hanteras, grundat på en förståelse för de potentiella strategiska, kommersiella, finansiella, legala, regelefterlevnads- och anseenderelaterade följderna av dessa risker. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi har effektiva processer för riskhantering till stöd för arbetet med att nå våra strategiska mål, tillgodose våra intressenters väsentliga behov och leva upp till våra kärnvärderingar. Vi övervakar vår affärsverksamhet samt vår externa och interna miljö för att upptäcka nya och förändrade risker samt säkerställa att dessa hanteras på lämpligt sätt när de uppkommer. Styrelsen anser att befintliga processer och ansvar (beskrivs nedan) förser den med tillräcklig information om de viktigaste risker och osäkerhetsfaktorer vi ställs inför. Ytterligare information om dessa risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i Huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer från sidan 200. Riskhantering integrerad i verksamhetsprocessen Vi strävar efter att säkerställa att en sund riskhantering är integrerad i vår strategi, planering, budgetering och i våra processer för prestationsuppföljning. Styrelsen har definierat koncernens riskbenägenhet genom att uttrycka de acceptabla risknivåerna för koncernen med hjälp av tre nyckeldimensioner. Dessa är: (i) resultat och kassaflöde, (ii) avkastning på investeringar och (iii) potentiell inverkan på vårt anseende. Definitionen klargör styrelsens inställning när det gäller risk och gör det möjligt för koncernen att, i både kvantitativa och kvalitativa termer, bedöma den risknivå som koncernen är beredd att acceptera för att uppnå de övergripande målen. Varje år utvecklar koncernen en långsiktig verksamhetsplan för att stödja genomförandet av sin strategi. Styrelsen granskar denna för att säkerställa att verksamhetsplanen överensstämmer med riskbenägenheten. Vår metod för riskhantering är anpassad till vår strategi och vår process för verksamhetsplanering. Linjecheferna ansvarar för identifiering och hantering av risker, och för att nå verksamhetsmål inom ramen för koncernens riskbenägenhet. Varje område, som en medlem av koncernledningen är ansvarig för (en koncernledningsfunktion), ska årligen lämna en bedömning av sina viktigaste risker. Identifierade risker kartläggs enligt AstraZenecas risktaxonomi, som tillhandahåller en strukturerad uppdelning av de olika potentiella risker som koncernen ställs inför. Koncernledningsfunktioner ska lämna kvartalsvisa uppdateringar, i vilka anges förändringar avseende de viktigaste riskerna, planerna för att begränsa dem, nya eller växande väsentliga risker samt varje viktig händelse som kan ha inträffat. De kvartalsvisa uppdateringarna läggs därefter samman till en riskrapport för koncernen avsedd att granskas av koncernledningen och revisionskommittén. Stödjande verktyg finns för att hjälpa cheferna i processen och vi fortsätter vårt arbete med att utveckla våra normer och riktlinjer för riskhantering. Vi tar fram kontinuitetsplaner för verksamheten för att hantera situationer där specifika risker kan medföra allvarliga konsekvenser för verksamheten. Dessa planer stöds genom utbildning och krissimuleringsaktiviteter för verksamhetschefer. Ansvarsfördelning Internrevisionen (IA) Internrevisionen (IA) är en oberoende funktion för granskning och rådgivning, som rapporterar till revisionskommittén och är ansvarig inför denna. IA:s budget, resurser och program för revisioner godkänns av revisionskommittén på årsbasis och resultaten av dess granskningar rapporteras till revisionskommittén och diskuteras vid varje möte i revisionskommittén. En viktig del av granskningarna som görs av IA utgörs av att bedöma hur vi hanterar risk och att granska effektiviteten i utvalda aspekter av vårt system för riskkontroll, inklusive effektiviteten i andra funktioner för verifiering och regelefterlevnad inom verksamheten. Efterlevnad av lagar och regler Vår funktion för efterlevnad av lagar och regler (Global Compliance) har bildats för att driva och införliva en kultur av etik och integritet i organisationen. Våra viktigaste prioriteringar vad gäller regelefterlevnad innefattar: > fokus på våra insatser inom viktiga riskområden i fråga om regelefterlevnad > kommunicera tydliga policies till medarbetarna > förbättra beteenden i fråga om regelefterlevnad genom effektiv utbildning och stöd > säkerställa att medarbetare kan ge uttryck för sina farhågor och se till att dessa hanteras korrekt > säkerställa en rättvis och objektiv undersökning av eventuella brott mot dessa policyer > övervaka och granska efterlevnad av policyer > förse viktiga intressenter med försäkringar och effektiv rapportering i väsentliga frågor. Strategirapport Bolagsstyrning Bokslut Ytterligare information 199

8 Ytterligare information Risk Dessa prioriteringar ligger i linje med koncernens strategi och speglar vår strävan att stärka vår tillsyn på alla nivåer i verksamheten, inklusive riskhantering rörande externa parter samt mutor och korruption. IA och Global Compliance samarbetar och lämnar var för sig granskningsrapporter till revisionskommittén. Genom Group Compliance Council arbetar Global Compliance och IA med en rad specialiserade regelefterlevnadsfunktioner i hela organisationen för att samordna regelefterlevnadsinsatserna. När en eventuell överträdelse rörande regelefterlevnad identifierats görs en intern utredning av lämplig personal från funktionerna Global Compliance, HR och/eller Legal. Vid behov anlitas externa rådgivare för att göra utredningar och/eller ge råd. Skulle en utredning komma fram till att ett faktiskt brott mot lagar och regler har ägt rum kommer ledningen i samråd med vår juridiska funktion att bedöma om koncernen behöver informera och/eller rapportera resultatet till en regulatorisk eller statlig myndighet. Mer information om IA och vår övergripande riskhantering och vårt ramverk för styrning återfinns i Bolagsstyrning från sidan 88. Riskhantering Den löpande riskhanteringen har av styrelsen delegerats till koncernchefen och genom koncernledningen till linjecheferna. Koncernledningsfunktioner är ansvariga för inrättandet av en lämplig process, ledd av linjecheferna, och för tillhandahållandet av resurser till stöd för effektiv riskhantering. Linjechefer och projektledare har det primära ansvaret för att identifiera och hantera risk inom ramen för sina funktionsområden, samt för att inrätta lämpliga kontroller och förfaranden för att övervaka effektiviteten hos dessa. Tillsyn och övervakning Koncernledningen är ansvarig för att utöva tillsyn över och övervaka effektiviteten i de processer för riskhantering som införts av ledningen. Funktionerna Global Compliance och Finance, tillsammans med IA, stödjer koncernledningen genom att ge råd om fastställande av policyer och normer, övervakning och granskning, kommunikation och utbildning samt rapportering om ändamålsenligheten hos ledningsprocesser såsom de tillämpas i vår riskhantering. Vår organisation för regelefterlevnad (Compliance) består av funktionen Global Compliance tillsammans med en rad specialiserade funktioner för regelefterlevnad. Mer information om Global Compliance och de etiska reglerna återfinns i Bolagsstyrningsrapport från sidan 88. Ledningens rapportering och försäkran Vi tillhandahåller kvartalsvisa riskrapporter för koncernledningen och styrelsen. Bland annat sammanfattas i dessa rapporter vår aktuella bedömning av de viktigaste riskerna som koncernen står inför, inbegripet risker som rör miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, högre chefers ansvar samt våra förväntade planer för att hantera dessa risker, så långt detta är möjligt. Revisionskommittén består av fem Non- Executive Directors. Den granskar och rapporterar till styrelsen efter varje möte i revisionskommittén om det övergripande ramverket för riskhantering och intern kontroll och är ansvarig för att omgående informera styrelsen om alla väsentliga angelägenheter som rör genomförandet och resultaten och utfallet av internrevisioner samt om andra ärenden som rör regelefterlevnad. Revisionskommittén mottar regelbundet rapporter från våra externa revisorer och från följande verksamhetsfunktioner: > IA: oberoende granskningsrapporter om koncernens system för riskhantering och kontroll. > Global Compliance: rapporter avseende viktiga risker rörande regelefterlevnad, uppdateringar av viktiga initiativ rörande regelefterlevnad, samt sammanfattningar av granskningar som genomförts av funktioner för regelefterlevnad, incidenter rörande regelefterlevnad och utredningar, inklusive kontakter som tagits av medarbetare med AZethics via våra hjälplinjer. > Financial Control and Compliance Group: rapporter om regelefterlevnaden av Sarbanes-Oxley-lagen och ramverket för finansiell kontroll. > Management: risksammanfattningen på koncernnivå från den årliga processen för verksamhetsplanering samt rapporter om processerna för prestationsuppföljning och övervakning. För närmare information om Revisionskommittén, se Revisionskommitténs rapport från sidan 98. Huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer Verksamhet inom läkemedelsbranschen medför ofrånkomligen ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som kan påverka vår verksamhet. I resten av detta avsnitt beskriver vi de huvudsakliga risker och osäkerhetsfaktorer som vi anser vara väsentliga för vår verksamhet genom att de skulle kunna ha betydande inverkan på vår finansiella ställning, verksamhetens resultat och/eller vårt anseende. Dessa risker har inte tagits upp i någon särskild prioritetsordning. Andra risker, som är okända eller som för närvarande inte anses vara väsentliga, skulle kunna ha liknande inverkan. Vi anser att de framåtriktade uttalanden om AstraZeneca som görs i denna årsredovisning, identifierade genom ord som förutser, tror, förväntar och avser, och som bland annat inbegriper uttalanden i Ordföranden har ordet framtidsutsikter, på sidan 7 och Våra strategiska prioriteringar ekonomiska förväntningar, på sidan 17, är baserade på rimliga antaganden. Framåtriktade kommentarer innehåller emellertid ofrånkomligen risker och osäkerhetsfaktorer, till exempel de som sammanfattas nedan. De avser händelser som kan inträffa i framtiden, som kan påverkas av faktorer utanför vår kontroll och som kan leda till att det verkliga utfallet skiljer sig väsentligt från våra förväntningar. 200

9 Risker förknippade med forskningsportföljen Misslyckande att nå uppställda utvecklingsmål Utvecklingen av en läkemedelskandidat är en komplicerad, riskfylld och utdragen process som kräver betydande finansiella resurser, FoU-resurser och andra resurser. Processen kan misslyckas i varje led på grund av en rad faktorer. Bland dessa återfinns: misslyckande att få de myndighets- eller marknadsgodkännanden som krävs för läkemedelskandidaten eller för de anläggningar där den tillverkas, ogynnsamma resultat avseende klinisk effekt, säkerhetsaspekter, misslyckande av FoU att utveckla nya läkemedelskandidater, misslyckande att visa adekvata kostnadseffektiva fördelar för myndigheter med ansvar för läkemedelssubventioner samt utveckling av konkurrerande produkter. Tidplaner för produktion och lansering av biologiska läkemedel kan påverkas på ett mer väsentligt sätt av registreringsprocesser än andra produkter. Det beror på mer komplicerade och strängare regler för produktion av biologiska läkemedel och varuförsörjningskedjan för dessa. Svårigheter att erhålla och behålla myndighetsgodkännanden för nya produkter Vi är föremål för strikt kontroll när det gäller kommersialiseringen av våra läkemedelsprodukter, inklusive utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring. Säkerhet, effekt och kvalitet måste fastställas innan ett läkemedel kan få marknadsföras för en viss behandling. Kriterierna för att fastställa säkerhet, effekt och kvalitet kan skilja sig åt i olika länder och regioner och inlämnandet av en registreringsansökan till registreringsmyndigheterna leder kanske, eller kanske inte, till att marknadsgodkännande ges. Registreringsmyndigheterna kan vägra att bevilja godkännande, eller kräva ytterligare information innan godkännande ges, trots att läkemedlet redan kan ha lanserats i andra länder. Godkända produkter omfattas också av regelverk och ett misslyckande att efterleva dessa kan eventuellt leda till marknadsgodkännanden för våra produkter förloras. Möjligheten att få nya läkemedel godkända påverkas också av faktorer som t ex framsteg inom vetenskap och teknologi, utvecklingen inom regulatory science samt ändrad tolerans vid avvägningen mellan fördelar och risk bland hälsovårdsmyndigheter, allmänhet och andra utomstående grupper som företräder allmänhetens intressen. Redan marknadsförda produkter berörs också av dessa faktorer och nya data och metaanalyser kan potentiellt leda till förändringar i godkännandestatus eller förskrivningsinformation. Under senare år har det också skett en ökning avseende myndighetskrav och åtaganden efter marknadsintroduktion samt ökad efterfrågan på att tredje part ska få tillgång till data från registrering och kliniska studier för oberoende analys och tolkning. En serie negativa resultat för läkemedelsprojekt och oförmåga att reducera utvecklingstiden på ett effektivt sätt, eller utveckla nya produkter som når kommersiell framgång, skulle kunna påverka anseendet för vår FoU-kompetens negativt och sannolikt leda till betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Möjligheterna att förutse utgången av granskningsprocesser och den tid den tar är fortsatt utmanande på grund av utvecklingen inom regulatory science, konkurrerande prioriteringar bland registreringsmyndigheter och fortsatt press på hälsovårdsmyndigheters resurser. Förseningar i registreringsförfaranden och godkännanden kan påverka patientunderlag och tillgång till marknaden. Dessutom kan ökningen i aktiviteter efter godkännande kräva ökade resurser och skulle kunna påverka förskrivningsinformation och godkännandestatus för produkter som för närvarande marknadsförs. Strategirapport Bolagsstyrning Bokslut Misslyckande att erhålla och upprätthålla effektivt skydd för immateriella rättigheter Vår förmåga att erhålla och upprätthålla patent och andra immateriella rättigheter avseende våra produkter är en viktig del i vår förmåga att skydda våra FoU-investeringar och skapa långsiktigt värde i verksamheten. Flera länder där vi är verksamma håller fortfarande på att utveckla sin patentlagstiftning eller håller till och med på att begränsa tillämpningen av denna lagstiftning när det gäller läkemedelsuppfinningar. Ogynnsamma politiska perspektiv när det gäller det önskvärda i starkt immaterialrättsligt skydd för läkemedel på vissa marknader och till och med på vissa utvecklade marknader kan minska våra möjligheter att få effektivt immaterialrättsligt skydd för våra produkter. Till följd av detta kan vissa länder söka begränsa eller vägra effektivt immaterialrättsligt skydd för läkemedel. Begränsningar i möjligheten till patentskydd eller användandet av tvångslicensiering i vissa länder där vi är verksamma skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på prissättningen och försäljningen för våra produkter. Följaktligen skulle detta kunna ha en betydande negativ inverkan på våra intäkter från dessa produkter. Mer information om att skydda våra immateriella rättigheter finns i Immateriella rättigheter på sidan 72. Information om risken för patenttvister och tidig förlust av immateriella rättigheter finns i Upphörande, förlust av, eller begränsningar i immateriella rättigheter på sidan 204. Ytterligare information 201

10 Ytterligare information Risk Risker förknippade med forskningsportföljen forts Förseningar i lanseringar av nya produkter Våra fortsatta framgångar är beroende av utvecklingen och den framgångsrika lanseringen av innovativa nya läkemedel. De förväntade lanseringstidpunkterna för viktiga nya produkter har en betydande inverkan på ett antal områden inom vår verksamhet. Dessa områden inkluderar investeringar i stora kliniska studier, uppbyggande av varulager inför produktlansering, investeringar i marknadsföringsmaterial inför produktlansering, utbildning av säljstyrkan samt tidpunkten för förväntade framtida intäktsströmmar från försäljning av nya produkter. Tidpunkterna för lansering bestäms i första hand av det utvecklingsprogram som vi driver och kraven från myndigheterna i godkännandeprocessen, liksom prisförhandlingar. Förseningar i förväntad tidpunkt för lansering kan vara följden av en rad faktorer, inklusive negativa resultat i prekliniska eller kliniska studier, myndighetskrav vid registrering, prisförhandlingar, konkurrenters aktiviteter och teknologiöverföring. Strategiska allianser och förvärv blir inte framgångsrika Vi eftersträvar licensavtal kring teknologi och strategiska samarbeten för att utöka vår produktportfölj och geografiska närvaro som ett led i vår affärsstrategi. Sådana licensavtal och strategiska samarbeten är avgörande och gör det möjligt för oss att växa och att stärka verksamheten. Framgången hos dessa arrangemang beror till stor del på teknologin och andra immateriella tillgångar vi förvärvar rättigheter till samt på resurserna, ansträngningarna och kunskapen hos våra samarbetspartners. I många av våra strategiska allianser gör vi dessutom delbetalningar långt innan produkter kommersialiseras, utan någon garanti för att vi någonsin kommer att återvinna dessa betalningar. Dessutom upplever vi stark konkurrens från andra läkemedelsföretag när det gäller licensavtal, strategiska samarbeten samt förvärvsmål, och därför kan vi misslyckas med att genomföra vissa av våra planerade projekt. Vi kan också söka förvärva kompletterande verksamheter som ett led i vår affärsstrategi. Integrering av förvärvade verksamheter kan innebära betydande skuldsättning och okända ansvarsförbindelser. Den kan också få negativa effekter på vårt redovisade rörelseresultat på grund av kostnader som hänger samman med förvärv, avskrivningar relaterade till immateriella tillgångar och kostnader för införandet av anläggningstillgångar. Vi kan också möta svårigheter i att integrera geografiskt åtskilda organisationer, system och anläggningar, samt personal från en annan organisationskultur. Väsentliga förseningar i förväntade lanseringstidpunkter för nya produkter kan få en betydande negativ effekt på vår ekonomiska ställning och/eller verksamhetens resultat. Vid lansering av säsongsbetonade produkter, kan till exempel förseningar i godkännanden eller tillverkningssvårigheter fördröja lanseringen till nästa säsong, vilket, i sin tur, väsentligt kan minska avkastningen för de kostnader som lagts ned på att förbereda lanseringen till den säsongen. Dessutom kan en försening i lanseringen leda till ökade kostnader om, exempelvis, tidtabellen för marknadsföring och försäljningsinsatser måste ändras eller göras längre än planerat. Om vi misslyckas med att slutföra dessa typer av samarbetsprojekt i tid, på ett kostnadseffektivt sätt, eller överhuvudtaget, kan det begränsa våra möjligheter att få tillgång till en större produktportfölj, teknologi, immateriella rättigheter och delad expertis. Vidare kan tvister eller svårigheter i relationer med samarbetspartners uppstå, ofta till följd av motstridiga prioriteringar eller intressekonflikter. Detta kan leda till att fördelarna med dessa allianser minskar eller går förlorade. Uppkomsten av betydande skuldsättning eller viktiga åtaganden till följd av integreringen av en förvärvad verksamhet skulle kunna leda till en försämring av vår kreditvärdighet och leda till ökade lånekostnader och ränteutgifter. Vidare kan, om åtaganden upptäcks i en förvärvad verksamhet efter förvärvet, koncernen drabbas av förluster och inte kunna erhålla kompensation från försäljaren eller tredje part. Integrationsprocessen kan också leda till störningar i verksamheten, att ledningsresurser avleds, förlust av viktiga medarbetare och andra frågor, till exempel oförmåga att integrera IT och andra system. 202

11 Risker förknippade med kommersialisering och utövande av verksamheten Svårigheter att uppnå kommersiell framgång med nya produkter En framgångsrik lansering av ett nytt läkemedel innebär omfattande investeringar i försäljnings- och marknadsföringsinsatser, varulager av produkter före lanseringen samt andra kostnader. De kommersiella framgångarna för våra nya läkemedel är särskilt viktiga eftersom de ska ersätta förlorad försäljning när patentskydd löpt ut. Det är möjligt att vi av flera anledningar till slut misslyckas med att nå kommersiell framgång. Bland dessa ingår svårigheter att i tid tillverka tillräckliga mängder av läkemedelskandidaten för utveckling eller marknadsföring, inverkan från priskontroller som införts av regeringar och hälsovårdsmyndigheter, resultatet av förhandlingar med tredjepartsbetalare, att immateriella rättigheter undergrävs, inbegripet intrång från tredje part samt oförmåga att visa en differentierad produktprofil. Därför kan vi inte vara säkra på att substanser som för närvarande är under utveckling kommer att nå framgång. Vår förmåga att på ett korrekt sätt, före lansering, bedöma den eventuella effekten eller säkerheten hos en ny produkt vid bredare klinisk användning på marknaden, kan endast baseras på data som är tillgängliga vid den tidpunkten. Dessa är till sin natur begränsade på grund av den relativt korta tiden för produkttestning och relativt begränsade patienturval i kliniska studier. Marknadsföringen av biologiska läkemedel är ofta mer komplicerad än av småmolekylära läkemedel. Det beror i första hand på skillnader i tillförsel av läkemedel, tekniska aspekter på produkten och de snabbt ändrade förutsättningarna för distribution och subventionering. Om en ny produkt inte är så framgångsrik som förväntat eller om dess försäljnings inte utvecklas i förväntad takt, finns det en risk för att vi inte helt kan återvinna produktens lanseringskostnader, vilket skulle kunna få en betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. På grund av den komplicerade processen för att kommersialisera biologiska läkemedel, skulle metoderna för att distribuera och marknadsföra biologiska läkemedel kunna ha betydande negativ inverkan på våra intäkter från försäljningen av produkter som Synagis och FluMist/Fluenz. Strategirapport Bolagsstyrning Olaglig handel med våra produkter Olaglig handel omfattar stöld, olaglig spridning och förfalskning av våra produkter. Olaglig handel med läkemedelsprodukter beräknas överstiga 75 miljarder USD per år och det råder samstämmighet inom branschen samt bland icke-statliga organisationer och statliga myndigheter att den ökar. Vi är i motsvarande grad exponerade finansiellt mot illegal handel och det föreligger också en risk för folkhälsan. Registreringsmyndigheter och allmänheten förväntar sig att vi säkerställer kontrollen över vår varuförsörjningskedja och aktivt samarbetar för att minska den olagliga handeln med AstraZenecas produkter genom övervakning, utredning och rättsliga åtgärder mot andra som är inblandade i illegal handel. Utveckla vår verksamhet på marknaderna Att utveckla vår verksamhet på marknaderna är en kritisk faktor för vår framtida förmåga att upprätthålla eller öka våra globala produktintäkter. Det innebär olika utmaningar, till exempel mer föränderliga ekonomiska förutsättningar, konkurrens från multinationella och lokala företag som redan är etablerade på marknaden, behovet att korrekt identifiera och utnyttja lämpliga möjligheter för försäljning och marknadsföring, svagt skydd för immateriella rättigheter, otillräckligt skydd mot brottslighet (inklusive förfalskning, korruption och bedrägeri), behovet att införa normer för regelefterlevnad på utvecklade marknader, behovet att tillgodose fler nationella regelverk, kliniska krav och tillverkningskrav, oavsiktliga överträdelser av lokala och internationella lagar, inte kunna rekrytera personal med lämplig kunskap och erfarenhet, identifiering av de mest effektiva försäljningskanalerna och vägen till marknaden, samt åtgärder från nationella regeringar eller registreringsmyndigheter för att begränsa tillträdet till marknaden och/eller införa priskontroller med negativa konsekvenser. Om allmänheten förlorar förtroendet för läkemedlens äkthet till följd av förfalskningar kan det få betydande negativ inverkan på vårt anseende och vårt ekonomiska resultat. Dessutom kan opåkallad eller missriktad oro få vissa patienter att sluta ta sina läkemedel, vilket kan innebära en risk för deras hälsa. Det uppstår också en direkt ekonomisk förlust när förfalskade läkemedel ersätter försäljning av äkta produkter och när äkta produkter återkallas, sedan förfalskade, stulna och/eller olagligt handlade produkter upptäckts, för att återvinna kontrollen över varuförsörjningskedjan. Oförmåga att utnyttja möjligheter på marknaderna på ett korrekt sätt kan ha en betydande negativ inverkan på vårt anseende, vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Bokslut Ytterligare information 203

12 Ytterligare information Risk Risker förknippade med kommersialisering och utövande av verksamheten forts Skydd för immateriella rättigheter upphör, förloras eller begränsas Läkemedelsprodukter skyddas bara från kopior under den begränsade tid som patentskyddet och/eller sammanhängande immateriella rättigheter gäller, till exempel dataexklusivitet (Regulatory Data Protection) eller status som särläkemedel (orphan drug). När dessa rättigheter löpt ut eller förlorats leder det normalt till att generiska kopior av produkten omedelbart lanseras i landet där rättigheterna löpt ut eller förlorats. Se Patentutgångar på sidan 198 för en tabell över vissa upphörandedatum för patenten för våra viktiga produkter på marknaden. Dessutom kan upphörande eller förlust av patent, som omfattar andra innovatörsföretags produkter, leda till ökad konkurrens för våra egna, fortfarande patentskyddade, produkter i samma produktklass på grund av att generiska produkter blir tillgängliga i den aktuella produktklassen. Vidare kan prispressen öka på våra fortfarande patenterade produkter till följd av lägre priser på grund av att generika kommer in på marknaden. Press till följd av generisk konkurrens Våra produkter konkurrerar inte bara med andra produkter som godkänts för samma sjukdomstillstånd, och som marknadsförs av forskningsbaserade läkemedelsföretag, utan också med generiska läkemedel som marknadsförs av generikatillverkare. Dessa konkurrenter skulle kunna investera mer i marknadsföringen av sina produkter än vi, beroende på prioriteringen av dessa konkurrerande produkter i företagens produktportfölj. Generiska versioner av produkter säljs ofta till lägre pris än patentskyddade läkemedel, eftersom tillverkaren inte behöver återvinna de betydande kostnaderna för FoU-satsningar och marknadsutveckling. De flesta av våra patenterade produkter, bland annat Nexium, Crestor och Seroquel XR är föremål för prispress till följd av konkurrens från generiska kopior av dessa produkter och från generiska former av andra läkemedel i samma produktklass (t.ex. generiska former av Losec/Prilosec och Lipitor samt generiska former av Seroquel IR). Förutom att vi möter generisk konkurrens när immateriella rättigheter upphör eller förloras, ställs vi också inför risken att generikatillverkare försöker marknadsföra generiska versioner av våra produkter innan våra patent och/eller perioden av dataexklusivitet löpt ut. Vi utmanas till exempel för närvarande i USA av flera generikatillverkare rörande våra patent för Nexium och Pulmicort, två av våra viktiga produkter. Generikatillverkare kan också utnyttja att vissa länder underlåtit att på ett korrekt sätt upprätthålla det lagliga dataskyddet och skulle kunna lansera generika under denna skyddade period. Detta är en risk som särskilt gäller vissa marknader där lämpligt patentskydd kan vara svårt att erhålla eller upprätthålla. Produkter som skyddas av patent, eller som omfattas av en period med dataexklusivitet, genererar vanligtvis väsentligt högre intäkter än produkter som saknar sådant skydd. Våra intäkter, vår ekonomiska ställning och verksamhetens resultat kan påverkas negativt i väsentlig grad vid upphörandet eller tidig förlust av våra immateriella rättigheter, på grund av att generika kommer in på marknaden för den aktuella produkten. Dessutom kan förlusten av patenträttigheter för viktiga produkter från andra läkemedelsföretag i väsentlig grad påverka en negativt för våra fortfarande patenterade produkter i samma produktklass på den marknaden. Om generikatillverkare lyckas med att utmana våra patent och generiska produkter lanseras, eller om generiska produkter lanseras på egen risk i tron att utmaningar av våra immateriella rättigheter kommer att bli framgångsrika, kan det ha betydande negativ inverkan på vår ekonomiska ställning och på verksamhetens resultat. Under 2013 uppgick försäljningen i USA av Nexium, Crestor och Seroquel XR till (2012: ), (2012: ) respektive 743 (2012: 811 ). Om dessutom begränsningar i tillgången på, omfattningen av eller möjligheterna att upprätthålla patentskydd införs i jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet, kommer generikatillverkare i dessa länder i allt större utsträckning kunna introducera konkurrerande produkter på marknaden tidigare än de skulle ha kunnat om det funnits mer robust skydd för patent eller dataexklusivitet. 204

13 Effekter av patenttvister avseende immateriella rättigheter Alla immateriella rättigheter som skyddar våra produkter kan hävdas eller utmanas i immaterialrättsliga tvister som inleds mot, eller av externa parter. Giltigheten hos sådana immateriella rättigheter kan också utmanas hos patentmyndigheter. Vi räknar med att flertalet utmaningar riktar sig mot våra mest värdefulla produkter. Trots våra ansträngningar att upprätta och försvara ett starkt patentskydd för våra produkter, kan det hända att vi inte har framgång i att skydda våra patent mot sådana tvister och andra utmaningar. När vi hävdar våra immateriella rättigheter och gör gällande patentintrång löper vi risken att domstol kan besluta att tredje part inte gjort intrång i våra immateriella rättigheter Det skulle kunna leda till att AstraZeneca förlorar marknadsexklusivitet och/ eller att intäkter förloras. Försvar som gäller icke-intrång drivs i normal fallet av tredje part som svar på stämningar avseende intrång i patent, inbegripet stämningar enligt paragraf 505(b)(2) i USA. Ytterligare information om ärenden relaterade till paragraf 505(b)(2) återfinns i Not 25 till bokslutet från sidan 176. Då vi hävdar våra immateriella rättigheter, men till slut inte har framgång, kan tredje part kräva skadestånd och till exempel hävda att de på ett felaktigt sätt hindrats att komma in på marknaden. I dessa fall löper vi risken att skadeståndsskyldighet uppkommer gentemot dessa tredje parter. Vi riskerar också att det kan visa sig att vi gör intrång i patent som ägs eller omfattas av exklusiv licens för tredje part, inbegripet forskningsbaserade och generiska läkemedelsföretag samt individer. Anklagelser om intrång kan till exempel gälla våra tillverkningsprocesser, produktintermediärer eller användning av forskningsverktyg. Närmare upplysningar om betydande påståenden om patentintrång som riktas mot AstraZeneca av tredje part som hävdar immateriella rättigheter finns i not 25 till bokslutet från sidan 176. Priskontroller och prisnedsättningar På de flesta av våra viktigare marknader har vi upplevt att olika mekanismer för kostnadskontroll och ersättning införts när det gäller läkemedelsprodukter. I USA pressas till exempel de realiserade priserna genom restriktiva ersättningspolicyer och verktyg för kostnadskontroll, till exempel begränsade listor över ersättningsberättigade läkemedel, med generika först -strategier och/eller krav att läkare erhåller förhandsgodkännande för användning av patentskyddade läkemedel när det finns ett generiskt alternativ. Dessa mekanismer kan användas av betalare för att begränsa användningen av patentskyddade produkter och sätta press på tillverkare att sänka nettopriserna. Dessutom flyttar betalare över en större andel av kostnaderna för patentskyddade läkemedel till patienten via kontantbetalningar vid apotekets disk. Patientens kontanta betalning består som regel av medbetalning eller i vissa fall medförsäkring, som i första hand utformas för att uppmuntra patienter att använda generiska läkemedel. En sammanfattning av de huvudsakliga aspekterna av prisreglering och hur prispress påverkar vår verksamhet på våra viktigaste marknader återfinns i Prispress från sidan 15. Detta ekonomiska tryck diskuteras också närmare i den följande riskfaktorn på motstående sida. Om vi inte lyckas upprätthålla ensamrätt till marknadsföring för en eller fler av våra större produkter, framför allt i USA där vi har våra största intäkter, skulle detta kunna väsentligt påverka intäkter och marginaler negativt. Om vi till slut inte har framgång i patenttvister kan vi ådra oss skadeståndsskyldighet till tredje part för skador som uppkommit efter att vi hävdat våra immateriella rättigheter. Att hantera eller driva tvister om intrång avseende handlingsfrihet (freedom to operate) kan bli kostsamt. Vi kan bli föremål för förbudsförelägganden riktade mot våra produkter eller processer och bli skadeståndsskyldiga eller skyldiga att betala royalties. Vi kan bli tvungna att skaffa dyra licenser. Dessa risker kan vara större när det gäller biologiska läkemedel och vaccin där anklagelser om patentintrång kan gälla forskning eller forskningsverktyg samt tillverkningsmetoder och/eller biologiska material. Även om vi söker hantera sådana risker genom att, till exempel, skaffa licenser, avstå från vissa aktiviteter eller användningar eller modifiera processer för att undvika påståenden om intrång och möjlig göra marknadsföring av våra produkter, kan sådana insatser medföra betydande kostnader och det finns ingen garanti att de kommer att vara framgångsrika. På grund av denna prispress, finns det inga garantier för att vi kommer att kunna ta ut priser för en produkt som, i ett specifikt land eller sammantaget, gör det möjligt för oss att nå en tillräcklig avkastning på vår produktinvestering. Denna prispress, inklusive de alltmer restriktiva ersättningspolicyer som vi omfattas av, liksom den fortsatta möjligheten att ny lagstiftning införs som ökar utrymmet för tillåten kommersiell import av läkemedel till USA, skulle kunna få betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Vi förväntar oss att denna prispress kommer att fortsätta och kan komma att öka. Strategirapport Bolagsstyrning Bokslut Ytterligare information 205

14 Ytterligare information Risk Risker förknippade med kommersialisering och utövande av verksamheten forts Ekonomiskt, regulatoriskt och politiskt tryck Vi ställs inför fortsatt ekonomiskt, regulatoriskt och politiskt tryck för att begränsa eller minska kostnaderna för våra produkter. I USA antogs 2010 Affordable Care Act, ett omfattande reformpaket för hälso- och sjukvården med bestämmelser som börjar gälla mellan 2010 och Genom lagen utvidgas försäkringsskyddet, nya reformer genomförs för leveranssystem och ökad vikt läggs vid kostnad och kvalitet. Beträffande särskilda bestämmelser som påverkar vår bransch, föreskrivs i lagen högre avtalsrabatter för patentskyddade läkemedel för vissa patienter som omfattas av Medicare och Medicaid liksom en branschövergripande punktskatt. Genomförandet av flera reformer avseende systemen för tillhandahållande av hälsovård har inletts och kommer att fortsätta fram till Genom Affordable Care Act utökas gruppen patienter som är berättigade till Medicaid och nytt försäkringsskydd kommer att tillhandahållas för individer genom standardiserade försäkringsplaner på delstatsnivå och federal nivå (health insurance exchanges) från och med Läkemedelsindustrin skulle kunna påverkas negativt av sådana förändringar om sjukförsäkringsplanerna inte erbjuder tillgång till receptbelagda läkemedel i samma utsträckning som tidigare erbjudits av stora arbetsgivare. Vi förutser ytterligare myndighetsingripanden i USA i samband med initiativen på senare tid att begränsa de federala utgifterna. För ytterligare information se Myndighetskrav och Prispress från sidan 14 respektive 15. I EU har EU-kommissionens försök att minska inkonsekvens och förbättra praxis i de motstridiga nationella regelverken för prissättning och ersättning inte rönt några större omedelbara framgångar eftersom medlemsländerna bevakar sin rätt att besluta om budgeten för hälsovård. Branschen fortsätter att i Europa vara utsatt för en mängd kostnadsbegränsande ad hoc-åtgärder samt referensprismekanismer. Detta påverkar priserna. Denna press kommer troligen att fortsätta under flera år i och med att medlemsländerna försöker åtgärda sina nivåer på statsskulden. Samtidigt har man på många marknader börjat använda bedömningssystem för hälsoteknologi (Health Technology Assessment, HTA) för att göra en rigorös utvärdering av den kliniska effekten av en produkt, vid eller efter lansering. HTA-utvärderingar används också allt oftare för att bedöma både klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet av produkter i ett särskilt hälsosystem. Detta inträffar när betalare och beslutsfattare försöker öka effektiviteten vid användning och val av läkemedelsprodukter. Ytterligare information om dessa olika faktorer finns i Myndighetskrav och Prispress från sidan 14 respektive 15. Det är inte möjligt att exakt uppskatta de ekonomiska effekterna av de potentiella konsekvenserna av Affordable Care Act eller tillhörande förändringar i lagstiftningen, när dessa läggs till andra marknads- och branschrelaterade faktorer som också kan få likartade konsekvenser. Den totala minskningen under året i vårt resultat före skatt på grund av ökade lägsta rabatter för receptbelagda läkemedel inom Medicaid, rabatter på försäljningen av patentskyddade läkemedel till förmånstagare inom Medicare Part D samt en branschomfattande punktskatt uppgick till 933. Likväl speglar detta endast det begränsade antalet effekter som är kända, kvantifierbara och möjliga att särskilja av dessa förändringar i lagstiftningen. Andra potentiella, indirekta eller associerade konsekvenser av dessa förändringar i lagstiftningen, vilka fortsätter att utvecklas och inte kan uppskattas, skulle kunna ha liknande effekter. Dessa inkluderar större förändringar av tillgången till, eller rätten till skydd inom ramen för Medicare, Medicaid och liknande myndighetsprogram. Fortsatta olikheter i systemen för prissättning skulle kunna leda till markanta prisskillnader mellan marknader, vilket, i och med genomförandet av befintliga eller nya referensprismekanismer, ökar prispressen i branschen. Importen av läkemedelsprodukter från länder där priserna är låga till följd av myndigheters priskontroller eller andra marknadseffekter, till länder där priserna för motsvarande produkter är högre, förekommer redan och kan komma att öka. Så som redogjordes för i avsnittet Prispress på sidan 15 har framför allt länder som omfattas av eurokrisen, till exempel Grekland och Portugal, vidtagit särskilt tuffa åtgärder för att minska utgifterna för hälsovård, inbegripet obligatoriska rabatter, clawbacks och regler för referensprissättning, vilket skulle kunna få väsentlig negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. 206

15 Förkortade processer för godkännande av biosimilars Även om ingen ansökan om biosimilars har inlämnats avseende ett biologiskt läkemedel från AstraZeneca, genomför eller överväger flera registreringsmyndigheter förkortade processer för godkännande av biosimilars som skulle kunna konkurrera med patenterade biologiska läkemedel. Inom ramen för Affordable Care Act antogs 2010 i USA Biologics Price Competition and Innovation Act, som innehåller allmänna föreskrifter avseende ansökningar för biosimilars. FDA offentliggjorde i februari 2012 ett utkast till riktlinjer för införandet av en förkortad godkännandeprocess för biosimilars. Betydelsefulla frågor kvarstår emellertid, t.ex. normer för fastställande av utbytbarhet och krav på datainsamling för att stödja extrapolering av indikationer. Under 2012 införde också FDA program för avgifter för användare för att stödja produktgranskning och policyutveckling avseende biosimilars. I Europa publicerade EMA slutliga riktlinjer för likartade biologiska läkemedel som innehåller monoklonala antikroppar (MAb) och i maj 2012 inlämnades den första ansökan avseende MAb biosimilar med en rekommendation från EMA om godkännande. I flera jurisdiktioner har antingen riktlinjerna från EMA antagits eller de som lagts fram av WHO för att göra det möjligt för biosimilars att komma in på marknaden efter avgränsade perioder med dataexklusivitet. Det är oklart i vilken utsträckning biosimilars prismässigt skulle skilja sig från patentskyddade biologiska läkemedel. På grund av deras komplexa karaktär är det emellertid osäkert om biosimilars skulle ha samma inverkan på patentskyddade biologiska läkemedel som generiska produkter har haft på patentskyddade småmolekylära produkter. Dessutom är det osäkert när sådana förkortade godkännandeförfaranden skulle kunna komma till stånd i full utsträckning, framför allt för mer komplicerade proteinmolekyler som t ex MAb. Varje sådant förfarande skulle på ett väsentligt och negativt sätt kunna påverka de framtida kommersiella utsikterna för patentskyddade biologiska läkemedel, av den typ som AstraZeneca tillverkar. Strategirapport Bolagsstyrning Ökad implementering och verkställande av strängare lagstiftning mot mutor och korruption Det föreligger en starkare inriktning globalt på att implementera lagstiftning mot mutor och korruption och säkerställa regelefterlevnaden av sådan lagstiftning. Den brittiska Bribery Act 2010 trädde till exempel i kraft i juli Denna lag har omfattande tillämpning utanför landets gränser, medför väsentliga förändringar i befintlig brittisk lagstiftning mot mutor och vidgar tillämpningsområdet för vad som anses vara lagbrott samt möjliga sanktioner för dessa, bland annat ansvar för organisationen för varje muta som betalats av personer eller enheter knutna till organisationen, när organisationen underlåtit att ha lämpliga förebyggande förfaranden på plats vid tiden för överträdelsen. I USA har SEC och Department of Justice väsentligt ökat insatserna mot amerikanska och börsnoterade icke-amerikanska företag, för att säkerställa regelefterlevnad av Foreign Corrupt Practices Act. AstraZeneca är föremål för aktuella utredningar mot korruption och det finns ingen garanti för att vi inte, från tid till annan, kommer att fortsätta att omfattas av myndigheters informella förfrågningar och formella utredningar. Inom ramen för vår verksamhet samverkar tjänstemän från myndigheter med oss i olika roller som är viktiga för vår verksamhet, exempelvis såsom tillsynsmyndighet, partner eller betalare för sjukvård, subventionerande organ eller receptförskrivare, med flera. Ytterligare information om dessa frågor återfinns i not 25 till bokslutet från sidan 176. Vi avsätter betydande resurser för att möta utmaningen som regelefterlevnad av denna lagstiftning innebär, inklusive på marknader och marknader under utveckling, och till betydande kostnader. Myndigheters utredningar kräver ytterligare resurser. Trots att vi vidtar betydande åtgärder för att hindra att brott mot tillämplig lagstiftning mot mutor och korruption begås av vår personal och närstående tredje part, kan överträdelser leda till betydande sanktioner. Det kan röra sig om böter, krav på att följa ålägganden om övervakning eller egen rapportering eller utestängning från statliga program för försäljning och subventionering. Allt detta skulle ha betydande negativ inverkan på vårt anseende, vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Bokslut Ytterligare information 207

16 Ytterligare information Risk Risker förknippade med kommersialisering och utövande av verksamheten forts Förväntade vinster av produktivitetsinitiativ är osäkra Vi fortsätter att genomföra olika produktivitetshöjande åtgärder och omstruktureringsprogram i syfte att höja verksamhetens långsiktiga produktivitet. De förväntade kostnadsbesparingarna och andra fördelar från dessa program, baseras emellertid på uppskattningar och de faktiska besparingarna kan variera betydligt. Framför allt baseras dessa kostnadsbesparande åtgärder ofta på aktuella förutsättningar och kan inte alltid beakta framtida förändringar för läkemedelsindustrin eller för vår verksamhet, inklusive utveckling av nya verksamheter samt löne- eller prisökningar. Oförmåga att attrahera och behålla viktig personal och oförmåga att på ett framgångsrikt sätt motivera våra medarbetare Vi är starkt beroende av att kunna rekrytera och behålla skickliga medarbetare med en mångfald av färdigheter och kompetenser för att nå våra strategiska mål. Framgång för våra forskningsinsatser beror t ex i särskilt hög grad på vår förmåga att attrahera och behålla tillräckligt många forskare och utvecklingsspecialister av hög kvalitet. Vi utsätts för intensiv konkurrens när det gäller kvalificerade individer, eftersom tillgången kan vara begränsad på personer med särskilda färdigheter och betydande ledarskapspotential eller inom särskilda geografiska områden. Vår förmåga att motivera de anställda och därigenom dra fördel av starkt engagemang och motivation, är nyckeln till framgångsrikt uppnående av våra verksamhetsmål. Misslyckande avseende informationsteknologi (IT) och IT-brottslighet Vi är beroende av effektiva IT-system. Dessa system är stöd för viktiga verksamheter, till exempel FoU, tillverkning, varuförsörjning och försäljning samt är ett viktigt verktyg för att säkerställa och kommunicera data, inklusive kritisk och känslig information, vars konfidentialitet och integritet vi förlitar oss på. Storleken och komplexiteten hos våra IT-system, liksom hos våra externa leverantörer (inklusive underleverantörer) med vilka vi har avtal, har ökat betydligt under de senaste tio åren och gör sådana system potentiellt sårbara vid avbrott och säkerhetsbrott till följd av attacker från tredje man avsedda att orsaka skada, eller till följd av avsiktliga eller oavsiktliga handlingar från våra anställa eller leverantörer. Om dessa hanteras på olämpligt sätt skulle det förväntade värdet av initiativen kunna gå förlorat genom lågt engagemang bland medarbetarna och med minskad produktivitet till följd, ökad frånvaro och naturlig avgång samt fackliga åtgärder. Skulle vi misslyckas med att framgångsrikt genomföra de planerade kostnadsbesparande åtgärderna, antingen genom framgångsrikt slutförda samråd med de anställda (inklusive konsultation, engagemang, kompetensutveckling, rekrytering och behållande av personal) eller på grund av möjligheten att dessa ansträngningar inte leder till de förväntade kostnadsbesparingarna, skulle detta kunna ha en betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Oförmåga att attrahera och behålla högt kvalificerad personal, framför allt de som innehar viktiga positioner inom forskning och ledarskap samt i våra talangpooler, skulle kunna försvåra vår successionsplanering avseende kritiska befattningar på medellång sikt, skulle väsentligt och negativt kunna påverka genomförande av våra strategiska mål och skulle slutligen kunna påverka vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Oförmåga att på ett effektivt sätt kunna engagera våra anställda skulle kunna leda till avbrott i den dagliga verksamheten, minska produktiviteten och/eller öka personalomsättningen, vilket i slutänden skulle kunna påverka vår verksamhet eller verksamhetens resultat negativt. Även om vi är inriktade på att förstärka drivkrafterna bakom engagemanget, t ex genom att öka våra medarbetares förståelse för vår nya strategi och våra pågående ansträngningar för att minska organisationens komplexitet, kan våra ansträngningar misslyckas. Varje betydande störning i dessa IT-system, inklusive brott mot säkerheten i datacentraler eller IT-säkerhet, eller misslyckad integration av nya och befintliga IT-system skulle kunna skada vårt anseende och ha en betydande negativ inverkan på vår ekonomiska ställning eller verksamhetens resultat. Även om vi gjort stora investeringar i skyddet av våra data och vår IT, skulle vi kunna misslyckas med att förhindra haverier eller intrång i våra system. Detta skulle kunna påverka vår verksamhet negativt. Betydande förändringar i verksamheten och genomförandet av den nya IT-strategin, inklusive inrättandet av företagsinterna Global Technology Centres skulle kunna leda till tillfällig förlust av kapacitet medan förändringarna genomförs. Oförmåga att på ett effektivt sätt säkerhetskopiera och återställa data skulle kunna resultera i permanent förlust av data, vilket skulle kunna leda till att gällande lagar och regler inte efterlevs. Vi och våra leverantörer skulle kunna utsättas för attacker från tredje part mot våra informationsrelaterade säkerhetssystem. Dessa attacker blir alltmer sofistikerade och utförs av grupper och individer med många olika motiv och former av expertis, till exempel kriminella grupper, hacktivister m.fl. Ibland utsätts vi för uppsåtliga intrång och datavirus. 208

17 Misslyckande avseende outsourcing Vi har lagt ut ett antal verksamhetskritiska aktiviteter på externa leverantörer. Bland dessa återfinns vissa FoU-processer, ITsystem, personalfunktioner, ekonomifunktioner och redovisningstjänster. Lyckas vi inte framgångsrikt hantera integreringen av IT-infrastrukturtjänster som tillhandahålls av våra externa leverantörer, skulle detta kunna leda till störningar som skulle kunna få en betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Lyckas inte externa leverantörer leverera tjänster i tid och av den kvalitet som krävs, och om externa leverantörer inte lyckas samarbeta med varandra skulle detta kunna få betydande negativ inverkan på vår ekonomiska ställning eller verksamhetens resultat. Dessutom skulle sådana misslyckanden negativt kunna påverka vår förmåga att nå verksamhetsmålen, bevara ett gott anseende inom branschen och bland intressenter samt leda till bristande efterlevnad av gällande lagar och regler. Risker förknippade med varuförsörjningskedjan och leveranser Tillverkning av biologiska läkemedel Tillverkning av biologiska läkemedel, framför allt i stora kvantiteter, är komplicerad och kan kräva att innovativa teknologier används för att hantera levande mikroorganismer samt anläggningar som är särskilt utformade och godkända för detta syfte och med sofistikerad kvalitetssäkring och förfaranden för kvalitetskontroll. Slutlig introduktion på marknaden av biologiska läkemedel beror på flera faktorer som sammanhänger med tillverknings- och varuförsörjningskedjan för att säkerställa att produkten uppfyller kraven på säkerhet, identitet och styrka samt motsvarar egenskaper vad beträffar kvalitet och renhet. Anläggningar avsedda för biologiska läkemedel, framför allt för tillverkning av läkemedelssubstans, är mycket specialiserade och kan ta år att utveckla och färdigställa som licensierade anläggningar. Att förutsäga efterfrågan för vissa klasser av biologiska läkemedel, framför allt före lansering, kan vara utmanande. Små variationer i något led av tillverkningsprocessen eller i komponenter kan leda till en produkt som inte uppfyller de strikta designspecifikationerna. Lyckas vi inte uppfylla dessa specifikationer kan det leda till återkallanden, att produkter går till spillo, brist på läkemedelsprodukter, myndighetsingripanden och/eller att vårt anseende skadas. Strategirapport Bolagsstyrning Bokslut Svårigheter och förseningar avseende tillverkning, distribution och försäljning av våra produkter Vi kan komma att möta svårigheter och förseningar vid tillverkningen av våra produkter. Det skulle t ex kunna gälla: (i) kontinuitet i varuförsörjningskedjan inklusive t ex resultatet av störningar som exempelvis naturkatastrofer eller av människan skapade katastrofer vid en av våra anläggningar eller hos en viktig leverantör eller försäljare, (ii) förseningar som sammanhänger med byggandet av nya anläggningar eller utbyggnad av befintliga anläggningar, t ex de som är avsedda att stödja framtida efterfrågan på våra produkter, (iii) produkter tas i beslag eller återkallas eller tillverkningsenheter stängs samt (iv) andra tillverknings- eller distributionsproblem inklusive förändringar i produktionsanläggningar och begränsningar av produktionskapacitet till följd av myndighetskrav, förändringar i de typer av produkter som tillverkas eller fysiska begränsningar eller andra verksamhetsavbrott som skulle kunna påverka den kontinuerliga försörjningen. Svårigheter avseende tillverkning, distribution och försäljning skulle kunna resultera i brist på produkter och väsentliga förseningar, vilket skulle kunna leda till förlorad försäljning. Ytterligare information 209

18 Ytterligare information Risk Risker förknippade med varuförsörjningskedjan och leveranser forts Beroende av tredje part för varor Vi är alltmer beroende av tredje parts förmåga att i tid leverera varor, såsom råmaterial (till exempel, den aktiva substansen (API) i vissa av våra läkemedel), utrustning, beredningsformer av läkemedel samt förpackningar. Allt detta är viktigt för vår verksamhet. Oväntade händelser och/eller händelser utanför vår kontroll skulle kunna resultera i uteblivna leveranser av varor. Exempelvis kan leverantörer av viktiga varor som vi är beroende av, upphöra med verksamheten. Dessutom kan tillgången på biologiska material, till exempel celler, djurprodukter eller biprodukter begränsas. Vidare kan myndighetsbestämmelser i flera jurisdiktioner resultera i begränsningar i tillgången på, eller användningen eller transporten av sådana material. Tredje parts oförmåga att leverera varor skulle kunna få betydande negativ inverkan på vår ekonomiska ställning eller verksamhetens resultat. Det kan leda till väsentliga förseningar och/ eller svårigheter att få varor och tjänster på affärsmässigt rimliga villkor. Om vi inte får tillgång till viktiga varor eller biologiska material i tillräcklig mängd kan detta leda till att planerad forskning avbryts eller hindras och/eller att våra kostnader ökar. Ytterligare information återfinns i avsnittet Riskantering på sidan 44. Risker förknippade med lagstiftning, regelverk och regelefterlevnad Negativt utfall av tvister och/eller statliga utredningar Vi kan bli föremål för rättsprocesser och statliga utredningar. Utgången av tvister är, framför allt i USA, mycket ofta oförutsägbara och kan resultera i oväntat höga skadestånd vid en fällande dom. I många fall kan kärandena begära skadestånd (ersättning för skada, böter och lagstadgade skadestånd) till extremt höga belopp. I synnerhet är läkemedelstillverkares marknadsföring, reklam, klinisk praxis och prissättning, liksom det sätt på vilket tillverkare interagerar med inköpare, förskrivare och patienter, föremål för en omfattande reglering, rättstvister och myndighetsutredningar. Många företag, inklusive AstraZeneca, har varit föremål för krav som sammanhänger med dessa rutiner. Kraven har formulerats av federala och delstatliga myndigheter samt av privata betalare och konsumenter och har resulterat i betydande utgifter och fått andra väsentliga konsekvenser. I not 25 till bokslutet från sidan 176 beskrivs de väsentliga rättsprocesser som vi för närvarande är inblandade i. Betydande produktansvarskrav Läkemedelsföretag har genom åren varit utsatta för omfattande produktansvarskrav, förlikningar och utdömande av skadestånd för skador som påståtts ha orsakats av deras produkter. Negativ uppmärksamhet kring en produkts säkerhet eller kring andra konkurrerande produkter kan öka risken för produktansvarskrav. Underlåtenhet att följa gällande lagar och regelverk Underlåtenhet att följa gällande lagar och regelverk kan leda till att civilrättsliga och/eller straffrättsliga förfaranden inleds mot oss, eller att vi blir föremål för myndighetspåföljder. Registreringsmyndigheter har långtgående befogenheter att hantera eventuella försummelser att åtlyda myndigheternas löpande tillsyn och det kan påverka oss oavsett om sådan försummelse beror på oss eller på våra underleverantörer eller externa parter. Utredningar (t ex det amerikanska justitiedepartementets utredning i samband med PLATO-studien rörande Brilinta, som beskrivs närmare i not 25 i bokslutet på sidan 176) eller rättsprocesser, skulle oavsett utgången, kunna bli kostsamma, kräva ledningens uppmärksamhet eller skada vårt anseende och efterfrågan på våra produkter. Ogynnsamt utfall för AstraZeneca i pågående och liknande framtida processer skulle kunna leda till att vi blir föremål för straffrättsligt ansvar, böter, straff eller andra monetära eller icke-monetära åtgärder, kräva att vi gör betydande avsättningar i bokföringen för rättsprocesser och skulle kunna få betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Betydande produktansvarskrav som leder till domstolsutslag som går oss emot, eller till förlikningar, skulle kunna ha betydande negativ inverkan på vår ekonomiska ställning eller verksamhetens resultat, framför allt i fall där omständigheterna inte omfattas av försäkring. Ytterligare information återfinns i Begränsat skydd från ansvarsförsäkring på sidan 213. Underlåtenhet att följa tillämplig lagstiftning, inklusive pågående kontroller och regelverk skulle kunna ha betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. När exempelvis en produkt godkänts för marknadsföring av registreringsmyndigheterna, är den föremål för löpande kontroller och regleringar, avseende till exempel hur den tillverkas, distribueras, marknadsförs och hur säkerheten övervakas. Om t ex tillsynsfrågor uppkommer rörande efterlevnaden av befintliga regler för god tillverkningspraxis (Good Manufacturing Practice) eller regler för säkerhetsövervakning av läkemedelsprodukter (farmakovigilans) skulle detta kunna leda till förlust av produktgodkännande, att produkter återkallas eller tas i beslag samt avbrott i produktionen, som skulle kunna leda till brist på produkter och förseningar i godkännandet av nya produkter och på så sätt negativt påverka patienttillgång och anseende. 210

19 Underlåtenhet att följa gällande lagar och regelverk gällande konkurrensbegränsande beteende Underlåtenhet att följa lagar och regelverk gällande konkurrensbegränsande beteende skulle kunna leda till att vi blir föremål för myndighetspåföljder eller stämningar från myndigheterna och privata, icke-statliga, enheter. Vissa av våra kommersiella överenskommelser med generika företag, där vi försökt nå fram till förlikningar avseende utmaningar av patent på villkor som är acceptabla för såväl innovatören som generikatillverkaren, skulle kunna ifrågasättas av konkurrensmyndigheter. Åtaganden kring miljö samt arbetsmiljö/hälsa och säkerhet Vi har åtaganden kring miljö och/eller arbetsmiljö/hälsa och säkerhet vid ett antal anläggningar som ägs, eller har ägts, hyrs eller har hyrts, av AstraZeneca eller tredje part. De viktigaste av dessa beskrivs närmare i not 25 till bokslutet från sidan 176. Missbruk av plattformar för sociala medier och ny teknologi Vi använder i ökande utsträckning internet, sociala medier, mobilapplikationer och andra former av ny teknologi för att kommunicera internt och externt. Tillgängligheten och användande av sådana media kan underlätta eller förvärra risken för dataläckor från AstraZeneca eller till att falska eller vilseledande uttalanden görs om AstraZeneca, skulle kunna skada vårt anseende. I takt med att plattformarna för sociala medier utökas innebär det en allt större utmaning att identifiera nya ingångar och inrätta strukturer för att säkerställa och skydda information. När en myndighet utreder om vi efterlever konkurrenslagstiftning, eller om vi blir föremål för stämning från enskild part (till exempel rättstvisten gällande antitrust i samband med förlikningen i USA avseende Nexium vilken beskrivs närmare i not 25 till bokslutet från sidan 176) kan detta leda till inspektioner vid våra anläggningar eller begäran om dokument och annan information. Konkurrensutredningar eller rättsprocesser skulle kunna bli kostsamma, kräva ledningens uppmärksamhet eller skada vårt anseende. Ogynnsamt utfall för AstraZeneca av sådana utmaningar, utredningar eller rättsprocesser skulle kunna leda till att vi måste ändra våra affärsrutiner och till att vi blir föremål för böter och andra påföljder. Detta skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Även om vi noggrant följer dessa åtaganden, skulle ett väsentligt allvarligt ärende rörande bristande regelregelefterlevnad, en incident avseende miljö, arbetsmiljö/hälsa eller säkerhet inträffa eller rättsligt krav uppkomma som vi är ansvariga för, kunna resultera i att vi blev skyldiga att betala kompensation, böter eller kostnader för återställning. Under vissa förutsättningar skulle en sådan skyldighet kunna ha en betydande negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Dessutom kan de ekonomiska avsättningar vi gjort för miljöansvar eller arbetsmiljö och säkerhet vara otillräckliga om antagandena bakom avsättningarna, inklusive våra antaganden om den andel av avfall vid en anläggning som vi är ansvariga för, visar sig vara felaktiga, eller om vi blir ansvariga för ytterligare miljöföroreningar eller krav relaterade till arbetssäkerhet och hälsa. Olämplig användning av vissa typer av media skulle kunna leda till missbruk bl a offentliggörande av känslig information (t ex personligt identifierbar information om våra anställda, sjukvårdspersonal eller patienter, exempelvis de som ingår i våra kliniska studier). Det skulle kunna skada vårt anseende och utsätta oss för rättsliga risker och ytterligare rättsliga åtaganden. Likaledes skulle ofrivilligt offentliggörande av kommersiellt känslig information, till exempel affärshemligheter, genom externa mediakanaler, eller en informationsförlust, negativt påverka vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Dessutom skulle negativa inlägg eller kommentarer på webbsidor för sociala medier om oss, exempelvis säkerheten hos någon av våra produkter kunna skada vårt anseende. Strategirapport Bolagsstyrning Bokslut Ytterligare information 211

20 Ytterligare information Risk Ekonomiska och finansiella risker Negativ inverkan av en långvarig ekonomisk nedgång Flera betydande risker skulle kunna uppkomma vid en global långvarig ekonomisk nedgång. Ytterligare press från regeringar och andra som betalar för hälsovård på läkemedelspriser och försäljningsvolymer, till följd av konjunkturbetingade budgetnedskärningar, kan orsaka en inbromsning eller lägre på vissa marknader. I vissa fall kan de regeringar som drabbats hårdast av den ekonomiska nedgången försöka reglera sina skulder på annat sätt, genom till exempel emission av statsobligationer som kan komma att handlas med en rabatt på skuldens nominella värde. Dessutom kan våra kunder upphöra med verksamheten, vilket kan leda till förluster till följd av avskrivning av skulder. Vi är i hög grad beroende av att ha tillgång till ett varaktigt flöde av likvida medel på grund av höga fasta kostnader förknippade med att bedriva vår verksamhet och de långa och osäkra utvecklingscyklerna för våra produkter. I en långvarig ekonomisk nedgång kan finansiella institutioner som vi har att göra med, sluta att handla och det kan inte garanteras att vi kan komma åt våra tillgångar utan en utdragen, kostsam och osäker process, om det överhuvudtaget är möjligt. Mer än 95 av våra likvida placeringar hanteras centralt och placeras i institutionella penningmarknadsfonder med kreditvärdighet AAA och uppbackade av institutioner i USA och EU, vilka, i sin tur investerar i andra fonder, bl a statliga fonder. Det innebär att vår kreditexponering är en blandning av risk för bristande betalningsförmåga i USA och EU bland statliga låntagare och finansiella institutioner. Politiska och socioekonomiska villkor Vi bedriver verksamhet i över 100 länder i hela världen, av vilka vissa kännetecknas av politisk och social instabilitet. Vår verksamhet kan utsättas för störningar om det råder instabilitet i en särskild geografisk region, till följd av bland annat krig, terrorism, upplopp, instabila regeringar, folkliga uppror eller social oro. Påverkan av valutakursfluktuationer För en global verksamhet som vår kan valutakursförändringar ha betydande effekt på rörelseresultatet, som redovisas i US-dollar. Cirka 39 av vår globala försäljning under 2013 var hänförlig till USA, som förväntas förbli vår största enskilda marknad under förutsebar framtid. en i andra länder sker huvudsakligen i andra valutor än US-dollar, till exempel euro, japanska yen, australiska dollar och kanadensiska dollar. Vi har en ökande exponering mot valutor på marknader. Vissa av dessa har valutaregleringar, men för andra är valutakursen knuten till USdollarn. Viktiga delar av vår kostnadsbas finns dock i Storbritannien och Sverige, där sammanlagt cirka 23 av våra anställda arbetar. Även om vi infört en policy för hantering av likvida medel och finansiell hantering för att hantera denna risk (se Hantering av finansiella risker på sidan 82 och 83), kan vi inte vara säkra på att de kommer att vara så effektiva som de är avsedda att vara, framför allt vid en global likviditetskris. Dessutom finns det ingen garanti för att öppna positioner, där pengar ska betalas till oss samt placeringar som vi gjort hos penningmarknadsfonder hos finansiella institutioner, kan återvinnas. Vidare är det möjligt att, om vi behöver få tillgång till extern finansiering för att upprätthålla och/eller expandera vår verksamhet genom lånefinansiering eller via finansmarknaderna för riskkapital, detta kan vara omöjligt på villkor som är affärsmässigt rimliga, om det överhuvudtaget är möjligt, vid en allvarlig och/eller långvarig ekonomisk nedgång. Detta kan till exempel vara fallet vid bristande betalningsförmåga för koncernen avseende låneåtaganden, vilket skulle kunna få väsentligt negativa konsekvenser för vår förmåga till lånefinansiering i framtiden eller för vår ekonomiska ställning i allmänhet. Ytterligare information om villkoren för lånefinansiering återfinns i Hantering av finansiella risker på sidan 83. Försämring av, eller oförmåga att förbättra, socioekonomiska villkor, och situationer och/eller händelser som är resultat av detta, skulle kunna, beroende på hur allvarliga de är, negativt påverka vår varuförsörjnings- och/eller distributionskedja i de berörda länderna och förmågan hos kunder eller i slutänden betalare att köpa våra läkemedel. Detta skulle kunna ha väsentlig negativ inverkan på vår verksamhet eller verksamhetens resultat. Valutakursfluktuationerna för utländska valutor mot US-dollar kan få en betydande negativ inverkan på vår ekonomiska ställning eller verksamhetens resultat. Vidare importerar och exporterar vissa av våra dotterbolag varor och tjänster i andra valutor än den egna. Därför kan dessa dotterbolags ekonomiska resultat påverkas av valutakursfluktuationer som inträffar mellan transaktionsdatum och avräkningsdatum för transaktionerna. Dessutom föreligger valutakursdifferenser vid omräkningen av aktieplaceringar i dotterbolag. Se not 23 till bokslutet från sidan

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forsknings- och utvecklingsportfölj den 31 december 2014 Fas III/Pivotala Fas II/Registrering NME:er och

Läs mer

Ekonomisk sammanfattning Halvår Kvartal Förändring i %

Ekonomisk sammanfattning Halvår Kvartal Förändring i % AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2017 AstraZenecas resultat som förväntat - forskningsportföljen fortsätter att leverera Ekonomisk sammanfattning Halvår 1 2017

Läs mer

Ekonomisk sammanfattning Förändring i % MUSD Utfall 1

Ekonomisk sammanfattning Förändring i % MUSD Utfall 1 AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2017 En positiv start med fortsatt nyhetsflöde kring vår forskningsportfölj i det som har potential att bli ett avgörande år för bolaget Ekonomisk

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Ekonomisk sammanfattning Första nio månaderna 2017 Q Förändring i % i fasta Utfall valutakurser 1

Ekonomisk sammanfattning Första nio månaderna 2017 Q Förändring i % i fasta Utfall valutakurser 1 AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första nio månader och tredje kvartalet 2017 Positiv forsäljningsutveckling i linje med den portföljdrivna omvandlingen av bolaget Ekonomisk sammanfattning Första

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Välkommen till AstraZenecas Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014. Vid AstraZeneca

Läs mer

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2016

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2016 AstraZeneca PLC:s resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2016 Resultatet är i linje med våra förväntningar; 2017 har potential att bli ett avgörande år Ekonomisk sammanfattning Helåret 2016 Kvartal

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Välkommen till AstraZenecas Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014. Vid AstraZeneca

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Hur kan hälsa förena oss? AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2010

Hur kan hälsa förena oss? AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2010 Hur kan hälsa förena oss? AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2010 Ekonomisk utveckling i sammandrag $33,3 mdr Försäljningen oförändrad på 33 269 (32 804 2009) $13,6 mdr Rörelseresultatet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv AstraZeneca i korthet Vi är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag. Vi flyttar fram gränserna inom forskningen för att tillhandahålla

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Hur kan hälsa förena oss? AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2010

Hur kan hälsa förena oss? AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2010 Hur kan hälsa förena oss? AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Ekonomisk utveckling i sammandrag $33,3 mdr Försäljningen oförändrad på 33 269 (32 804 ) $13,6 mdr Rörelseresultatet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2016

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2016 AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2016 Ekonomisk sammanfattning H1 2016 Q2 2016 Ändring i % MUSD Ändring i % MUSD i fasta i fasta valutakurser 1 Utfall valutakurser

Läs mer

Skapa mervärde genom innovation

Skapa mervärde genom innovation AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2012 Skapa mervärde genom innovation Overview Innovation ligger till grunden för allt vi gör inom AstraZeneca från vår forskning kring effektiva

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 RLS Global AB Delårsrapport januari mars 2013 1 januari - 31 mars i sammandrag (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)»

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

Hälsa i verkligheten. AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2009

Hälsa i verkligheten. AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2009 AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2009 Hälsa i verkligheten Inledning AstraZeneca i korthet 1 Välkommen till vår årsredovisning 2009 Viktig information för läsare av denna årsredovisning

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Ekonomisk sammanfattning MUSD Ändring i % i fasta valutakurser 1

Ekonomisk sammanfattning MUSD Ändring i % i fasta valutakurser 1 29 april 2016 AstraZeneca PLC s resultatrapport för första kvartalet 2016 Ekonomisk sammanfattning MUSD Ändring i % i fasta valutakurser 1 Utfall Totala intäkter 2 6 115 5 1 Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca 2014 i korthet

Forskningens möjligheter. AstraZeneca 2014 i korthet Forskningens möjligheter AstraZeneca 2014 i korthet Vid AstraZeneca har vi alla en stark övertygelse om att forskningen ska vara i centrum för allt vi gör. Forskningen driver oss att flytta fram gränserna

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

AstraZeneca PLC BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI DECEMBER 2008

AstraZeneca PLC BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI DECEMBER 2008 BOKSLUTSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI DECEMBER Försäljningen för hela året ökade med 3 procent i fasta valutakurser. Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade med 9 procent i fasta valutakurser.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv

Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Banbrytande forskning, läkemedel som kan förändra liv Strategirapport AstraZeneca i korthet Vi är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag Ekonomisk utveckling i sammandrag 25,7 mdr USD Försäljningen

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2012

Kvartalsrapport 3, 2012 Kvartalsrapport 3, 2012 Karo Bio 24 oktober 2012 Förutsättningar för positivt kassaflöde 2013 Kostnadsnivån har sänkts väsentligt Totalt 20,9 (52,8) MSEK i kostnader under Q3 2012 Intäkter på 8,1 (0) MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll 2016-11-23 Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Små ändringar är gjorda. Ändringar i rött.

Läs mer

Kennet Rooth Verkställande direktör

Kennet Rooth Verkställande direktör Kennet Rooth Verkställande direktör Förvärvet av Swedish Orphan klart i januari 2010 Biovitrum -Forskning & utveckling -Utvecklingsportfölj - Affärsutveckling -Tillverkning Swedish Orphan -Internationell

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

Geoffrey McDonough, VD och koncernchef

Geoffrey McDonough, VD och koncernchef Geoffrey McDonough, VD och koncernchef Årsstämman 26 april 2012 Geoffrey McDonough, MD Tillträdde som VD den 15 augusti 2011 Tidigare befattningar inom Genzyme Corporation President, Europe, Middle East,

Läs mer

Branschutredning av läkemedelssektorn

Branschutredning av läkemedelssektorn EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Konkurrens Branschutredning av läkemedelssektorn Preliminär rapport (Arbetsdokument från GD Konkurrens) Sammanfattning 28 november 2008 3 SAMMANFATTNING A. Inledning och översikt

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016 EBA/GL/2015/18 22/03/3016 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter 1 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april

Årsstämma 2010, Stockholm 27 april Årsstämma 2010, Stockholm 27 april 2009 lade vi grunden till en lönsam tillväxt Uppbyggnad av marknadsföring startades Positiva framsteg i utvecklingsportföljen Nya partneravtal Försäljning av Cambridge

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT

Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT Årsredovisning med information från Form 20-F 2005 SKAPA FRAMGÅNG GENOM RESULTAT INNEHÅLL 2005 i korthet 1 Ordföranden har ordet 2 Koncernchefens översikt 3 Utvecklingen i sammandrag 5 Verksamhetsöversikt

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer