Delårsrapport till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2011-07-01 till 2012-03-31"

Transkript

1 Delårsrapport till Junebud AB (publ) I

2 Sammanfattning av delårsrapport Junebud AB (publ), nedan benämnt Junebud eller bolaget, har brutet räkenskapsår ( ). Delårsrapporten avser perioden 1 juli 2011 till 31 mars till (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till SEK ( ). Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Resultat per aktie* uppgick till 0,04 SEK (-0,11). Soliditeten** var per den 31 mars 2012 neg. Per den 31 mars 2012 uppgick antalet månatliga aktiva användare till cirka stycken, vilket kan jämföras med stycken per den 31 december * Periodens resultat dividerat med utestående aktier per ** Eget kapital dividerat med totalt kapital till (3 månader) Nettoomsättningen uppgick till SEK ( ). Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Resultat per aktie* uppgick till 0,01 SEK (-0,04). Väsentliga händelser under tredje kvartalet (januari mars 2012) I januari 2012 flyttade Junebud till nya lokaler på Hjulhamnsgatan 3B i Malmö. Flytten var ett led i Junebuds arbete med utveckling av verksamheten. Lokalerna är dimensionerade för upp till 24 anställda. MilMo plockades i februari 2012 bort från aeriagames.com. Beslutet bygger på mätvärden för engagemang och betalningsvilja hos användarna på portalen. Aeria Games kvarstår som förläggare för MilMo på Facebook och på milmogame.com. Driften i Brasilien fortgår som tidigare i Junebuds regi. I mars 2012 meddelade Junebud att ipad-spelet man utvecklar tillsammans med Aeria Games & Entertainment kommer att nå App Store under våren Spelets titel är Tuff Tanks och genren är turbaserad action i multiplayerformat. I mars 2012 kommunicerade Junebud att bolaget varslar 12 personer på grund av minskad orderingång och en begränsad varaktighet på gällande utvecklingsavtal. I och med att Tuff Tanks-projektet övergick i en driftsfas minskade behovet av personal kopplad till utvecklingen. Det liggande finansieringsavtalet sträcker sig till och med maj 2012, vilket föranledde varslet. Den påföljande live-driften av Tuff Tanks beräknades inte bära merparten av personalkostnaden. Väsentliga händelser efter periodens utgång I maj 2012 meddelades att Tuff Tanks beta-testas genom att spelet släppts i App Store för specifika länder och under begränsad tid. Fokus för testet är den kanadensiska marknaden, men tester genomförs också i Australien och Japan. Målet med testningen är att göra spelet redo för global lansering. 2

3 Junebud AB (publ) Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play (F2P). Junebud utvecklar moderna datorspel med hög tillgänglighet. Sedan december 2009 publicerar bolaget webbläsarspelet MilMo på engelska och portugisiska. MilMo byggs ut kontinuerligt med så kallad Live Development, löpande utveckling. Bolaget har också utannonserat ett andra spelutvecklingsprojekt som löper parallellt med driften av MilMo. Detta projekt inriktar sig på Apples ipad som målplattform och är ett massivt multiplayerspel (MMO) i genren tank combat, som till exempel de framgångsrika spelen Worms eller DDTank. Spelet lanserades i beta-version under våren 2012 och går under namnet Tuff Tanks. Junebud är ett relativt nystartat bolag som bildades 2008, men personerna bakom Junebud har gedigen erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde, bland annat som chefdesigner respektive producent på spelutvecklingsföretaget Digital Illusions Creative Entertainment (DICE) samt som programmerare på Massive Entertainments teknologiteam. Junebud sysselsätter för närvarande tjugotvå personer, varav sexton heltidsanställda. Genom en medveten strategi att välkomna outsourcing, examensarbetare och praktikanter håller Junebud kostnadsmassan låg. Affärsidé Junebuds affärsidé är att erbjuda spel för barn och ungdomar gratis. Intäkter erhålls genom mikrotransaktioner och valbart, betalt medlemskap ( freemium ). Spelen baseras på att användarna interagerar med andra spelare. Bolagets koncept är att kombinera F2P med Web3D-teknologi och andra teknologier som bygger på hög tillgänglighet. Genom meriterad och erfaren personal ska bolaget bli en marknadsledande aktör i Europa inom segmentet F2P. MilMo Junebud utvecklar ett socialt datorspel som bygger på att spelets användare interagerar med andra spelare. På spelets webbsida (www.milmogame.com) och/eller på Facebook (http://apps.facebook.com/milmogame/) kan användaren utföra ett antal olika aktiviteter och utmaningar, exempelvis samla ädelstenar, fånga fjärilar, slåss mot monster och upptäcka olika platser i spelvärlden. Genom att använda 3D-spelteknologi för att exempelvis hoppa och dyka, skapas möjligheter för användarna att verka i den sociala världen på ett attraktivt sätt i jämförelse med typiska 2D-baserade spel. En användare som önskar spela bolagets spel ska inledningsvis registrera sig på spelets webbsida och skapar i samband med detta en så kallad avatar, en karaktär (se bild nedan för exempel). Avataren anpassas utifrån olika parametrar, exempelvis ansiktsdrag, frisyr, längd samt hår- och ögonfärg. I juli 2010 blev det även möjligt att logga in via ett existerande Facebook-konto. Därefter kan användaren träda in i spelvärlden. Väl inne i spelet kan sedan användaren bjuda in sina vänner för att bland annat umgås virtuellt, samla föremål och lösa olika utmaningar i spelet. Vidare finns det i spelet möjlighet att lära känna nya människor, träffa spelare från hela världen med gemensamma intressen och umgås på spelets forum. Användaren kan även lösa diverse uppdrag i spelet och på så sätt erhålla olika belöningar. Konceptbild på avatarer i MilMo 3

4 Det sociala spelet utspelar sig i en virtuell värld som är uppbyggd av flera olika öar. Vid spelets lansering fanns en uppsättning om fyra öar, gemensamt kallade Summer Tide Saga, färdiga. Denna första spelvärld har sedan dess byggts ut till att omfatta 36 öar. På en ö kan det samtidigt finnas 25 användare. När en version av en ö har maximalt antal användare, öppnas per automatik en ny version av ön. På så vis kan bolaget, på ett enkelt sätt, anpassa spelet efter hur många användare som är online vid ett specifikt tillfälle och på så sätt undvika en förvirrande upplevelse för användarna med allt för många spelare på samma ö samtidigt. Fler världar kommer att läggas till allteftersom och dessa kopplas samman med de befintliga världarna med hjälp av portaler. Ett exempel på detta är Mice & Maniax, en spelvärld om 5 banor, som introducerades hösten 2010 och som byggdes ut ytterligare under Junebud har också lanserat spelvärlden Air World under 2011, som i dagsläget består av 12 banor och som byggs ut löpande. Initialt lanserades MilMo i en engelsk version till den skandinaviska marknaden, samt för Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Lanseringen har dock visat sig vara helt internationell. MilMo har tusentals användare i USA, Filippinerna, Malaysia, Turkiet och många andra länder. Anledningen till att bolaget har valt att lansera spelet i en engelskspråkig version är för att underlätta framtida anpassning och breddning till övriga marknader. MilMo är genom integration av LocalizeDirect helt förberett för språklokalisering, vilket visat sig starkt fördelaktigt i förhandlingar med olika distributionspartners. Bolagets ambition är att spelet skall vara attraktivt för såväl tjejer som killar i spelets målgrupp som idag, enligt empiriska data, består främst av 14-till 25-åringar. I MilMo planeras för ett antal separata minispel. Det första minispelet, Arena, lades till under sommaren 2011 och har sedan dess varit mycket populärt bland spelarna. Junebud har valt att senarelägga arbetet med ytterligare minispel på obestämd tid till förmån för integration mot fler olika sociala nätverk, till exempel Orkut. Tuff Tanks Tuff Tanks är ett ipad-spel som Junebud utvecklar tillsammans med Aeria Games & Entertainment. Spelet lades upp på App Store under maj 2012 i en beta-version. Spelgenren är turbaserad action i multiplayerformat. Mer information om spelet, såsom text, bildmaterial, skärmdumpar och en trailer finns att tillgå på. Trailern återfinns också på Exakt datum för full release kommer att bygga på lärdomar från beta-versionen och är ännu inte offentliggjort. Bild från MilMo Bild från Tuff Tanks 4

5 VD Ola Holmdahl har ordet Ett händelserikt tredje kvartal är nu till ända och det är med tillförsikt vi ser fram emot nya utmaningar under resterande Efter att ha hållit ögonen öppna efter nya lokaler under merparten av 2011, valde vi i januari 2012 att flytta vår verksamhet till en för oss bättre lämpad adress i en designoch kulturvänlig miljö. Sedan årsskiftet ligger Junebuds kontor på Hjulhamnsgatan 3, 50 meter från Lilla Torg mitt i Malmö. Junebud står för hantverk och fantasifullhet. Efter cirka åtta månader på aeriagames.com valde vi i samråd med Aeria Games & Entertainment att plocka bort MilMo från aeriagames.com mellan den 7 och 8 februari Beslutet byggde på mätvärden för engagemang och betalningsvilja hos användarna på portalen. Junebuds policy att arbeta datadrivet var en viktig del i beslutet att avsluta driften av MilMo på aeriagames.com-portalen. Efter nästan tre kvartals drift, med flera uppdateringar av spelet där vi arbetade hårt för att engagera publiken på Aeria, hade MilMo fortfarande långt sämre värden där än på andra portaler. Man kan spekulera i detaljerna, men data har visat att spelarna där föredrog andra typer av spel. Vår förhoppning är att framtida titlar från Junebud kommer att passa den här publiken och vi har därför valt att fokusera driften av MilMo till portaler där underlaget ser bättre ut. Strategiskt sett har Junebud sett till att MilMo bär sina egna kostnader för drift och expansion och att spelutvecklingen fokuserar på den publik spelet passar bäst. En mycket positiv händelse, som vi har arbetat hårt med, är att det spel vi har utvecklat tillsammans med Aeria Games & Entertainment lades upp på App Store under maj 2012 i en beta-version. Spelets titel är Tuff Tanks och genren är turbaserad action i multiplayerformat. Det är tillfredsställande för hela teamet att kunna visa vad vi jobbat på under hösten och vintern. Tuff Tanks är ett projekt med mycket kärlek och glimten i ögat. Det har också varit ett lysande tillfälle att utveckla vår unika art direction och att lära oss mer om att utveckla spel på den explosiva ios-marknaden. ios är operativsystemet för Apples mobila enheter som ipad, iphone och ipod och representerar idag det mest köpstarka segmentet på mobilmarknaden. Tablet-marknaden, med ipad som dominant aktör, växer explosionsartat och äter stadigt in i marknaden för laptops och stationära datorer. Vi arbetar systematiskt vidare med beta-testet och använder imsamlad data för att polera upp en iteration av Tuff Tanks inför nästa steg i release-schemat. Fokus under beta-testet ligger på att datadrivet hitta och arbeta bort störningar i spelupplevelsen, samt identifiera och lägga till spelfunktioner som uppmuntrar långsiktigt spelande. På grund av minskad orderingång och begränsad varaktighet på gällande utvecklingsavtal valde vi under mars 2012 att varsla 12 personer ur vår personalstyrka. En stor anledning till personalförändringen var att Junebud, i och med Tuff Tanks-projektets förestående övergång till driftsfas, minskar behovet av personal kopplad till utvecklingen. Vår inställning är att varslet var en nödvändighet, eftersom vi inte har avtal för sommaren än. Just nu arbetar vi stenhårt på att polera Tuff Tanks och se till att spelet blir så bra som möjligt inför nästa release. Vi arbetar parallellt med att hitta ett eller flera nya spelsamarbeten som passar Junebuds profil mot supertillgängliga gratisspel. Bland annat för vi härvid löpande diskussioner med Aeria Games. På det stora hela har vårt tredje kvartal utgjort en stabil period för Junebud, som präglats av utvecklingen av Tuff Tanks samt arbete med att hitta nästa utvecklingsprojekt. För Junebud som företag är det viktigt att förvalta vår kärnkompetens inom tillgängliga, roliga och snygga spel på de mest relevanta framväxande plattformarna. Vi är ett företag i nationell framkant av spelmediet. Tuff Tanks-släppet i år, tillsammans med val av inriktning och plattform för nästa projekt, kommer att utgöra en mycket viktig del av Junebud som modernt spelföretag. Ola Holmdahl VD Junebud AB (publ) 5

6 Förhållanden som är viktiga för bedömning av bolagets resultat och ställning Ägarna består till cirka 30 procent av grundarna, ett starkt team rutinerade spelutvecklare med många år i branschen och med erfarenhet av att leverera mångmiljonsäljande onlinespel. Bolaget har sedan våren 2011 arbetat med att hitta en samarbetspartner med global räckvidd och fokus mot Free-2-Play. Sedan sommaren 2011 har ett sådant samarbete inletts med USA-baserade Aeria Games & Entertainment Inc. Samarbetet tillför Junebud kapital, ökad distributionskapacitet samt Aeria Games erfarenhet av att monetisera gratisspel. Tillsammans med Aeria Games har Junebud också inlett utvecklingen av ett helt nytt spel, som helfinansieras av Aeria Games. Detta gör att Junebud tagit steget till att bli en flerprojektsstudio, något som är av strategisk vikt. Att det nya spelet har ipad som målplattform är också strategiskt viktigt, eftersom ipad är en kraftigt växande plattform som kännetecknas av betalningsvilja och betalningsförmåga bland ägarna. Sedan december 2011 sitter också en representant från Aeria Games i Junebud styrelse. Junebuds intäkter bibehölls på ungefär samma nivå under det tredje kvartalet 2011/2012 som jämfört med föregående kvartal. Intäkterna från MilMo överstiger i dagsläget serverkostnad och lönekostnaderna för projektet. Detta bygger på att Junebud dragit ned storleken på sitt MilMo-team, vilket delvis skett för att kunna fokusera på kvalitén i Tuff Tanks inför produktsläppet, och delvis skett för att anpassa kostnader till intäkter på MilMo-projektet. Likviditet och vidare finansiering Genom MilMo låg bolagets ARPU under mars 2012 på cirka 1,96 SEK, vilket är en minskning från decembervärdet (2011) på 3,77 SEK. Detta innebär att MilMo fjärmat sig från målet om 6,0 SEK. Snittintäkten per betalande användare (ARPPU/average revenue per paying user) låg i mars 2012 på cirka 154,86SEK, en minskning från decembervärdet (2011) på 250 SEK. Junebud har under perioden noterat en minskning i antal användare som konverterar till betalande användare (dagsbästa om 2,03 %, månadsbästa om 0,48 %) jämfört med tidigare dagsbästa om 5,5% och månadsbästa om 1,08%. Möjliga anledningar till tillbakagången i monetiseringsvärdena inbegriper den nedåtgående trafiktrenden på Orkut, en svagare betalningsvilja efter julhelgen samt att projektet med nylansering på portugisiska på Facebook krävt tid och resurser från spelutvecklingen. En annan faktor är att Junebud under perioden implementerat nya virala system som ökat tillströmningen av nya spelare och därmed spätt ut centrala mätvärden som andel av de dagliga aktiva användarna (DAU) som betalar. Eftersom det tar tid att för spelare att övergå till betalande användare innebär snabba injektioner av nya spelare att en lägre andel av de aktiva spelarna en given dag betalar, eftersom helt nya spelare som regel inte betalar. Allmänt talat har många äldre spelare slutat spela och ersatt av nya spelare under perioden. Monetiseringsvärdena är fortfarande hälsosamma, men under Q3 i underkant av det hälsosamma spannet. Under våren 2012 har användarintäkter kompletterats med pengar från Aeria Games & Entertainment Inc. för att möta företagets likviditetsbehov. Den betalda utvecklingen står för majoriteten av Junebuds intäkter under perioden och beräknas fortsätta göra så under resten av Då ipad-projektet lanseras under 2012 avser Junebud dels arbeta med driften av detta spel och dels påbörja minst ett nytt beställningsprojekt i syfte att hålla likviditeten stabil samt utveckla produktportföljen. Junebud arbetar aktivt med att säkra nästa utvecklingsprojekt, parallellt med slutarbetet på Tuff Tanks utveckling. Bolaget kommer att fortsätta med drift och utveckling av helägda IP också i framtiden, vilket ledningsgruppen i Junebud ser som en omistlig investering i både varumärke och ekonomisk potential. 6

7 Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 11/12 20 augusti 2012 Aktien Aktien i Junebud AB (publ) listades den 23 oktober 2009 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier i Junebud till , varav är icke listade A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie medan B-aktier ger en (1) röst per aktie. B-aktiens ISIN-kod är SE och kortnamnet är JUNE B. Det finns i dagsläget utstående konvertibler i form av det lån Aeria Games tillförde Junebud under sommaren De USD lånet är värt kan konverteras till 30 % av aktierna i Junebud efter nyemission. Aeria Games har i december 2011 skriftligen förbundit sig att lösa in detta lån mot aktier enligt ovan och processen pågår för närvarande. Konverteringsprocessen har saktats ned av regeländringar i USA under våren 2012, men företagen arbetar gemensamt på att lösa in konvertibeln på bästa möjliga sätt. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma principer som bolagets årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Beträffande immateriella anläggningstillgångar består dessa av internt upparbetade immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt licens och programvaror. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har tidigare redovisats som en immateriell anläggningstillgång men har skrivits ned och balanseras ej för närvarande. Avskrivningar kostnadsförs så att tillgångarnas värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden för övriga immateriella anläggningstillgångar bedöms uppgå till 5 år. Avlämnande av delårsrapport Malmö, den 21 maj 2012 Junebud AB (publ) Styrelsen För vidare information kontakta: Ola Holmdahl, VD Telefon: E-post: 7

8 Resultaträkning i sammandrag (SEK) mån 3 mån 9 mån 9 mån Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Underleverantörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Periodens resultat

9 Balansräkning i sammandrag (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning i sammandrag, fortsättning (SEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Kassaflödesanalys i sammandrag (SEK) mån 3 mån 9 mån 9 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Förändring eget kapital i sammandrag (SEK) Aktiekapital Pågående Över- Balanserat Årets Totalt nyemission kursfond resultat resultat Belopp Disposition av fg års resultat Nyemission 1005 efter emissionsutgifter Årets resultat Belopp Belopp Disposition av föregående års resultat Nyemission 1005 efter emissionsutgifter Periodens resultat Belopp

13 Hjulhamnsgatan 3B Malmö

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169

Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 2014-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 212 439 (2 324 169)SEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation

Delårsrapport. Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Trådlös identifiering med fokus på transportlogistik, access/parkering och fabriksautomation Delårsrapport 2011 01 01 till 2011 03 31 Scirocco AB (publ) 556547 6933 Definitioner Scirocco / Bolaget: Scirocco

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31) Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) 50,5 (2011-06-30) 58,6 (2011-09-30) 27,2 (2011-03-31) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2013-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,5 MSEK (181,0 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer