Delårsrapport till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2011-07-01 till 2012-03-31"

Transkript

1 Delårsrapport till Junebud AB (publ) I

2 Sammanfattning av delårsrapport Junebud AB (publ), nedan benämnt Junebud eller bolaget, har brutet räkenskapsår ( ). Delårsrapporten avser perioden 1 juli 2011 till 31 mars till (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till SEK ( ). Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Resultat per aktie* uppgick till 0,04 SEK (-0,11). Soliditeten** var per den 31 mars 2012 neg. Per den 31 mars 2012 uppgick antalet månatliga aktiva användare till cirka stycken, vilket kan jämföras med stycken per den 31 december * Periodens resultat dividerat med utestående aktier per ** Eget kapital dividerat med totalt kapital till (3 månader) Nettoomsättningen uppgick till SEK ( ). Resultat efter finansiella poster uppgick till SEK ( ). Resultat per aktie* uppgick till 0,01 SEK (-0,04). Väsentliga händelser under tredje kvartalet (januari mars 2012) I januari 2012 flyttade Junebud till nya lokaler på Hjulhamnsgatan 3B i Malmö. Flytten var ett led i Junebuds arbete med utveckling av verksamheten. Lokalerna är dimensionerade för upp till 24 anställda. MilMo plockades i februari 2012 bort från aeriagames.com. Beslutet bygger på mätvärden för engagemang och betalningsvilja hos användarna på portalen. Aeria Games kvarstår som förläggare för MilMo på Facebook och på milmogame.com. Driften i Brasilien fortgår som tidigare i Junebuds regi. I mars 2012 meddelade Junebud att ipad-spelet man utvecklar tillsammans med Aeria Games & Entertainment kommer att nå App Store under våren Spelets titel är Tuff Tanks och genren är turbaserad action i multiplayerformat. I mars 2012 kommunicerade Junebud att bolaget varslar 12 personer på grund av minskad orderingång och en begränsad varaktighet på gällande utvecklingsavtal. I och med att Tuff Tanks-projektet övergick i en driftsfas minskade behovet av personal kopplad till utvecklingen. Det liggande finansieringsavtalet sträcker sig till och med maj 2012, vilket föranledde varslet. Den påföljande live-driften av Tuff Tanks beräknades inte bära merparten av personalkostnaden. Väsentliga händelser efter periodens utgång I maj 2012 meddelades att Tuff Tanks beta-testas genom att spelet släppts i App Store för specifika länder och under begränsad tid. Fokus för testet är den kanadensiska marknaden, men tester genomförs också i Australien och Japan. Målet med testningen är att göra spelet redo för global lansering. 2

3 Junebud AB (publ) Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play (F2P). Junebud utvecklar moderna datorspel med hög tillgänglighet. Sedan december 2009 publicerar bolaget webbläsarspelet MilMo på engelska och portugisiska. MilMo byggs ut kontinuerligt med så kallad Live Development, löpande utveckling. Bolaget har också utannonserat ett andra spelutvecklingsprojekt som löper parallellt med driften av MilMo. Detta projekt inriktar sig på Apples ipad som målplattform och är ett massivt multiplayerspel (MMO) i genren tank combat, som till exempel de framgångsrika spelen Worms eller DDTank. Spelet lanserades i beta-version under våren 2012 och går under namnet Tuff Tanks. Junebud är ett relativt nystartat bolag som bildades 2008, men personerna bakom Junebud har gedigen erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde, bland annat som chefdesigner respektive producent på spelutvecklingsföretaget Digital Illusions Creative Entertainment (DICE) samt som programmerare på Massive Entertainments teknologiteam. Junebud sysselsätter för närvarande tjugotvå personer, varav sexton heltidsanställda. Genom en medveten strategi att välkomna outsourcing, examensarbetare och praktikanter håller Junebud kostnadsmassan låg. Affärsidé Junebuds affärsidé är att erbjuda spel för barn och ungdomar gratis. Intäkter erhålls genom mikrotransaktioner och valbart, betalt medlemskap ( freemium ). Spelen baseras på att användarna interagerar med andra spelare. Bolagets koncept är att kombinera F2P med Web3D-teknologi och andra teknologier som bygger på hög tillgänglighet. Genom meriterad och erfaren personal ska bolaget bli en marknadsledande aktör i Europa inom segmentet F2P. MilMo Junebud utvecklar ett socialt datorspel som bygger på att spelets användare interagerar med andra spelare. På spelets webbsida (www.milmogame.com) och/eller på Facebook (http://apps.facebook.com/milmogame/) kan användaren utföra ett antal olika aktiviteter och utmaningar, exempelvis samla ädelstenar, fånga fjärilar, slåss mot monster och upptäcka olika platser i spelvärlden. Genom att använda 3D-spelteknologi för att exempelvis hoppa och dyka, skapas möjligheter för användarna att verka i den sociala världen på ett attraktivt sätt i jämförelse med typiska 2D-baserade spel. En användare som önskar spela bolagets spel ska inledningsvis registrera sig på spelets webbsida och skapar i samband med detta en så kallad avatar, en karaktär (se bild nedan för exempel). Avataren anpassas utifrån olika parametrar, exempelvis ansiktsdrag, frisyr, längd samt hår- och ögonfärg. I juli 2010 blev det även möjligt att logga in via ett existerande Facebook-konto. Därefter kan användaren träda in i spelvärlden. Väl inne i spelet kan sedan användaren bjuda in sina vänner för att bland annat umgås virtuellt, samla föremål och lösa olika utmaningar i spelet. Vidare finns det i spelet möjlighet att lära känna nya människor, träffa spelare från hela världen med gemensamma intressen och umgås på spelets forum. Användaren kan även lösa diverse uppdrag i spelet och på så sätt erhålla olika belöningar. Konceptbild på avatarer i MilMo 3

4 Det sociala spelet utspelar sig i en virtuell värld som är uppbyggd av flera olika öar. Vid spelets lansering fanns en uppsättning om fyra öar, gemensamt kallade Summer Tide Saga, färdiga. Denna första spelvärld har sedan dess byggts ut till att omfatta 36 öar. På en ö kan det samtidigt finnas 25 användare. När en version av en ö har maximalt antal användare, öppnas per automatik en ny version av ön. På så vis kan bolaget, på ett enkelt sätt, anpassa spelet efter hur många användare som är online vid ett specifikt tillfälle och på så sätt undvika en förvirrande upplevelse för användarna med allt för många spelare på samma ö samtidigt. Fler världar kommer att läggas till allteftersom och dessa kopplas samman med de befintliga världarna med hjälp av portaler. Ett exempel på detta är Mice & Maniax, en spelvärld om 5 banor, som introducerades hösten 2010 och som byggdes ut ytterligare under Junebud har också lanserat spelvärlden Air World under 2011, som i dagsläget består av 12 banor och som byggs ut löpande. Initialt lanserades MilMo i en engelsk version till den skandinaviska marknaden, samt för Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Lanseringen har dock visat sig vara helt internationell. MilMo har tusentals användare i USA, Filippinerna, Malaysia, Turkiet och många andra länder. Anledningen till att bolaget har valt att lansera spelet i en engelskspråkig version är för att underlätta framtida anpassning och breddning till övriga marknader. MilMo är genom integration av LocalizeDirect helt förberett för språklokalisering, vilket visat sig starkt fördelaktigt i förhandlingar med olika distributionspartners. Bolagets ambition är att spelet skall vara attraktivt för såväl tjejer som killar i spelets målgrupp som idag, enligt empiriska data, består främst av 14-till 25-åringar. I MilMo planeras för ett antal separata minispel. Det första minispelet, Arena, lades till under sommaren 2011 och har sedan dess varit mycket populärt bland spelarna. Junebud har valt att senarelägga arbetet med ytterligare minispel på obestämd tid till förmån för integration mot fler olika sociala nätverk, till exempel Orkut. Tuff Tanks Tuff Tanks är ett ipad-spel som Junebud utvecklar tillsammans med Aeria Games & Entertainment. Spelet lades upp på App Store under maj 2012 i en beta-version. Spelgenren är turbaserad action i multiplayerformat. Mer information om spelet, såsom text, bildmaterial, skärmdumpar och en trailer finns att tillgå på. Trailern återfinns också på Exakt datum för full release kommer att bygga på lärdomar från beta-versionen och är ännu inte offentliggjort. Bild från MilMo Bild från Tuff Tanks 4

5 VD Ola Holmdahl har ordet Ett händelserikt tredje kvartal är nu till ända och det är med tillförsikt vi ser fram emot nya utmaningar under resterande Efter att ha hållit ögonen öppna efter nya lokaler under merparten av 2011, valde vi i januari 2012 att flytta vår verksamhet till en för oss bättre lämpad adress i en designoch kulturvänlig miljö. Sedan årsskiftet ligger Junebuds kontor på Hjulhamnsgatan 3, 50 meter från Lilla Torg mitt i Malmö. Junebud står för hantverk och fantasifullhet. Efter cirka åtta månader på aeriagames.com valde vi i samråd med Aeria Games & Entertainment att plocka bort MilMo från aeriagames.com mellan den 7 och 8 februari Beslutet byggde på mätvärden för engagemang och betalningsvilja hos användarna på portalen. Junebuds policy att arbeta datadrivet var en viktig del i beslutet att avsluta driften av MilMo på aeriagames.com-portalen. Efter nästan tre kvartals drift, med flera uppdateringar av spelet där vi arbetade hårt för att engagera publiken på Aeria, hade MilMo fortfarande långt sämre värden där än på andra portaler. Man kan spekulera i detaljerna, men data har visat att spelarna där föredrog andra typer av spel. Vår förhoppning är att framtida titlar från Junebud kommer att passa den här publiken och vi har därför valt att fokusera driften av MilMo till portaler där underlaget ser bättre ut. Strategiskt sett har Junebud sett till att MilMo bär sina egna kostnader för drift och expansion och att spelutvecklingen fokuserar på den publik spelet passar bäst. En mycket positiv händelse, som vi har arbetat hårt med, är att det spel vi har utvecklat tillsammans med Aeria Games & Entertainment lades upp på App Store under maj 2012 i en beta-version. Spelets titel är Tuff Tanks och genren är turbaserad action i multiplayerformat. Det är tillfredsställande för hela teamet att kunna visa vad vi jobbat på under hösten och vintern. Tuff Tanks är ett projekt med mycket kärlek och glimten i ögat. Det har också varit ett lysande tillfälle att utveckla vår unika art direction och att lära oss mer om att utveckla spel på den explosiva ios-marknaden. ios är operativsystemet för Apples mobila enheter som ipad, iphone och ipod och representerar idag det mest köpstarka segmentet på mobilmarknaden. Tablet-marknaden, med ipad som dominant aktör, växer explosionsartat och äter stadigt in i marknaden för laptops och stationära datorer. Vi arbetar systematiskt vidare med beta-testet och använder imsamlad data för att polera upp en iteration av Tuff Tanks inför nästa steg i release-schemat. Fokus under beta-testet ligger på att datadrivet hitta och arbeta bort störningar i spelupplevelsen, samt identifiera och lägga till spelfunktioner som uppmuntrar långsiktigt spelande. På grund av minskad orderingång och begränsad varaktighet på gällande utvecklingsavtal valde vi under mars 2012 att varsla 12 personer ur vår personalstyrka. En stor anledning till personalförändringen var att Junebud, i och med Tuff Tanks-projektets förestående övergång till driftsfas, minskar behovet av personal kopplad till utvecklingen. Vår inställning är att varslet var en nödvändighet, eftersom vi inte har avtal för sommaren än. Just nu arbetar vi stenhårt på att polera Tuff Tanks och se till att spelet blir så bra som möjligt inför nästa release. Vi arbetar parallellt med att hitta ett eller flera nya spelsamarbeten som passar Junebuds profil mot supertillgängliga gratisspel. Bland annat för vi härvid löpande diskussioner med Aeria Games. På det stora hela har vårt tredje kvartal utgjort en stabil period för Junebud, som präglats av utvecklingen av Tuff Tanks samt arbete med att hitta nästa utvecklingsprojekt. För Junebud som företag är det viktigt att förvalta vår kärnkompetens inom tillgängliga, roliga och snygga spel på de mest relevanta framväxande plattformarna. Vi är ett företag i nationell framkant av spelmediet. Tuff Tanks-släppet i år, tillsammans med val av inriktning och plattform för nästa projekt, kommer att utgöra en mycket viktig del av Junebud som modernt spelföretag. Ola Holmdahl VD Junebud AB (publ) 5

6 Förhållanden som är viktiga för bedömning av bolagets resultat och ställning Ägarna består till cirka 30 procent av grundarna, ett starkt team rutinerade spelutvecklare med många år i branschen och med erfarenhet av att leverera mångmiljonsäljande onlinespel. Bolaget har sedan våren 2011 arbetat med att hitta en samarbetspartner med global räckvidd och fokus mot Free-2-Play. Sedan sommaren 2011 har ett sådant samarbete inletts med USA-baserade Aeria Games & Entertainment Inc. Samarbetet tillför Junebud kapital, ökad distributionskapacitet samt Aeria Games erfarenhet av att monetisera gratisspel. Tillsammans med Aeria Games har Junebud också inlett utvecklingen av ett helt nytt spel, som helfinansieras av Aeria Games. Detta gör att Junebud tagit steget till att bli en flerprojektsstudio, något som är av strategisk vikt. Att det nya spelet har ipad som målplattform är också strategiskt viktigt, eftersom ipad är en kraftigt växande plattform som kännetecknas av betalningsvilja och betalningsförmåga bland ägarna. Sedan december 2011 sitter också en representant från Aeria Games i Junebud styrelse. Junebuds intäkter bibehölls på ungefär samma nivå under det tredje kvartalet 2011/2012 som jämfört med föregående kvartal. Intäkterna från MilMo överstiger i dagsläget serverkostnad och lönekostnaderna för projektet. Detta bygger på att Junebud dragit ned storleken på sitt MilMo-team, vilket delvis skett för att kunna fokusera på kvalitén i Tuff Tanks inför produktsläppet, och delvis skett för att anpassa kostnader till intäkter på MilMo-projektet. Likviditet och vidare finansiering Genom MilMo låg bolagets ARPU under mars 2012 på cirka 1,96 SEK, vilket är en minskning från decembervärdet (2011) på 3,77 SEK. Detta innebär att MilMo fjärmat sig från målet om 6,0 SEK. Snittintäkten per betalande användare (ARPPU/average revenue per paying user) låg i mars 2012 på cirka 154,86SEK, en minskning från decembervärdet (2011) på 250 SEK. Junebud har under perioden noterat en minskning i antal användare som konverterar till betalande användare (dagsbästa om 2,03 %, månadsbästa om 0,48 %) jämfört med tidigare dagsbästa om 5,5% och månadsbästa om 1,08%. Möjliga anledningar till tillbakagången i monetiseringsvärdena inbegriper den nedåtgående trafiktrenden på Orkut, en svagare betalningsvilja efter julhelgen samt att projektet med nylansering på portugisiska på Facebook krävt tid och resurser från spelutvecklingen. En annan faktor är att Junebud under perioden implementerat nya virala system som ökat tillströmningen av nya spelare och därmed spätt ut centrala mätvärden som andel av de dagliga aktiva användarna (DAU) som betalar. Eftersom det tar tid att för spelare att övergå till betalande användare innebär snabba injektioner av nya spelare att en lägre andel av de aktiva spelarna en given dag betalar, eftersom helt nya spelare som regel inte betalar. Allmänt talat har många äldre spelare slutat spela och ersatt av nya spelare under perioden. Monetiseringsvärdena är fortfarande hälsosamma, men under Q3 i underkant av det hälsosamma spannet. Under våren 2012 har användarintäkter kompletterats med pengar från Aeria Games & Entertainment Inc. för att möta företagets likviditetsbehov. Den betalda utvecklingen står för majoriteten av Junebuds intäkter under perioden och beräknas fortsätta göra så under resten av Då ipad-projektet lanseras under 2012 avser Junebud dels arbeta med driften av detta spel och dels påbörja minst ett nytt beställningsprojekt i syfte att hålla likviditeten stabil samt utveckla produktportföljen. Junebud arbetar aktivt med att säkra nästa utvecklingsprojekt, parallellt med slutarbetet på Tuff Tanks utveckling. Bolaget kommer att fortsätta med drift och utveckling av helägda IP också i framtiden, vilket ledningsgruppen i Junebud ser som en omistlig investering i både varumärke och ekonomisk potential. 6

7 Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 11/12 20 augusti 2012 Aktien Aktien i Junebud AB (publ) listades den 23 oktober 2009 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Den 31 mars 2012 uppgick antalet aktier i Junebud till , varav är icke listade A-aktier. A-aktien ger tio (10) röster per aktie medan B-aktier ger en (1) röst per aktie. B-aktiens ISIN-kod är SE och kortnamnet är JUNE B. Det finns i dagsläget utstående konvertibler i form av det lån Aeria Games tillförde Junebud under sommaren De USD lånet är värt kan konverteras till 30 % av aktierna i Junebud efter nyemission. Aeria Games har i december 2011 skriftligen förbundit sig att lösa in detta lån mot aktier enligt ovan och processen pågår för närvarande. Konverteringsprocessen har saktats ned av regeländringar i USA under våren 2012, men företagen arbetar gemensamt på att lösa in konvertibeln på bästa möjliga sätt. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma principer som bolagets årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Beträffande immateriella anläggningstillgångar består dessa av internt upparbetade immateriella tillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt licens och programvaror. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten har tidigare redovisats som en immateriell anläggningstillgång men har skrivits ned och balanseras ej för närvarande. Avskrivningar kostnadsförs så att tillgångarnas värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden för övriga immateriella anläggningstillgångar bedöms uppgå till 5 år. Avlämnande av delårsrapport Malmö, den 21 maj 2012 Junebud AB (publ) Styrelsen För vidare information kontakta: Ola Holmdahl, VD Telefon: E-post: 7

8 Resultaträkning i sammandrag (SEK) mån 3 mån 9 mån 9 mån Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Underleverantörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Periodens resultat

9 Balansräkning i sammandrag (SEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Balansräkning i sammandrag, fortsättning (SEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Kassaflödesanalys i sammandrag (SEK) mån 3 mån 9 mån 9 mån Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

12 Förändring eget kapital i sammandrag (SEK) Aktiekapital Pågående Över- Balanserat Årets Totalt nyemission kursfond resultat resultat Belopp Disposition av fg års resultat Nyemission 1005 efter emissionsutgifter Årets resultat Belopp Belopp Disposition av föregående års resultat Nyemission 1005 efter emissionsutgifter Periodens resultat Belopp

13 Hjulhamnsgatan 3B Malmö

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2009-07-01 till 2009-12-31

HALVÅRSRAPPORT 2009-07-01 till 2009-12-31 HALVÅRSRAPPORT 2009-07-01 till 2009-12-31 Junebud AB (publ) I 556768-8675 Sammanfattning av halvårsrapport Junebud AB (publ), nedan benämnt Junebud eller bolaget, har brutet räkenskapsår (0701-0630). Junebud

Läs mer

DELÅRSRAPPORT till

DELÅRSRAPPORT till DELÅRSRAPPORT 2009-07-01 till 2010-03-31 Junebud AB (publ) I 556768-8675 Sammanfattning av delårsrapport Junebud AB (publ), nedan benämnt Junebud eller bolaget, har brutet räkenskapsår (0701-0630). Junebud

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport till STAR VAULT AB(publ)

Delårsrapport till STAR VAULT AB(publ) Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31 STAR VAULT AB(publ) 556709-1169 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 2016-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 645 011 (573 151) SEK. Resultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT till

HALVÅRSRAPPORT till HALVÅRSRAPPORT 2010-07-01 till 2010-12-31 Junebud AB (publ) I 556768-8675 Sammanfattning av halvårsrapport Junebud AB (publ), nedan benämnt Junebud eller bolaget, har brutet räkenskapsår (0701-0630). Junebud

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 109 872 ( 1 189 207) SEK. Resultatet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport till STAR VAULT AB (publ)

Delårsrapport till STAR VAULT AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30 STAR VAULT AB (publ) 556709-1169 Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-01-01 2017-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 618 789 (1 689 661) SEK. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701

Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Vivoline Medical AB 556761-1701 Halvårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 STAR VAULT AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 STAR VAULT AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 STAR VAULT AB (PUBL) 556709 1169 1 Tredje kvartalet 2011 Finansiella nyckeltal Under tredje kvartalet 2011 uppgick nettoomsättningen till 706 404 SEK (2 023 237). Under

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till Halvårsrapport 2011-07-01 till 2011-12-31 Junebud AB (publ) I 556768-8675 Sammanfattning av halvårsrapport Junebud AB (publ), nedan benämnt Junebud eller bolaget, har brutet räkenskapsår (0701-0630). Halvårsrapporten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30. Aqua Terrena International AB (publ) 556502-6563

Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30. Aqua Terrena International AB (publ) 556502-6563 Halvårsrapport 2011-01-01 till 2011-06-30 Aqua Terrena International AB (publ) 556502-6563 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 STAR VAULT AB 556709-1169 Sammanfattning av halvårsrapport Andra kvartalet (2014-04-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 488 542 SEK (572 934). Resultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Brighter AB (publ) Delårsrapport januari september 2012

Brighter AB (publ) Delårsrapport januari september 2012 Brighter AB (publ) Delårsrapport januari september 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter One den patenterade allt i ett produkten som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2010 Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 Perioden januari till september i sammandrag för koncernen Periodens intäkter uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 221 (261) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -758 (-787) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport till STAR VAULT AB(publ)

Delårsrapport till STAR VAULT AB(publ) Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30 STAR VAULT AB(publ) 556709-1169 Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2016-01-01 2016-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 1 689 661 (1 909 963) SEK. Resultatet

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2009 STAR VAULT AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2009 STAR VAULT AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2009 STAR VAULT AB (PUBL) 556709 1169 2 Sammanfattning av delårsrapport Under första kvartalet 2009 uppgick resultatet efter finansiella poster till -285 003 SEK (-255 087) och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer