Sambandet jämställdhet Välstånd(BNP/Capita i Europa) Kvinnors företagande tillväxtfaktor, jämställdhetsfråga eller nödlösning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-23. Sambandet jämställdhet Välstånd(BNP/Capita i Europa) Kvinnors företagande tillväxtfaktor, jämställdhetsfråga eller nödlösning"

Transkript

1 En ny dags gryning -Vad i hela världen händer nu? -Om jämställda toleranta samhällen som hävstång mot framtiden och tillväxten -Bryt Stigberoendet - Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Gävle den 11 oktober 2012 Kvinnors företagande tillväxtfaktor, jämställdhetsfråga eller nödlösning Utgångspunkt 1: Fångad av historian ser bakåt Utgångspunkt 2: Kvinnor är drivkraften i samhällsutvecklingen de närmaste decennierna. Vi har fantastiska förutsättningar och möjligheter om vi bryter stigberoendet Utgångspunkt 3: Den regionala utvecklingspolitiken förändrad på ytan och i formen men inte innehållsligt och strukturellt. Utgångspunkt 4: Se möjligheterna. Sambandet jämställdhet Välstånd(BNP/Capita i Europa) 1

2 Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Två av delmålen Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämställdhetsintegrering i alla politikområden Varför kallar vi oss fortfarande för Industrilän? OK, när Can tby melove med Beatles kom, Då var de flesta länen i Sverige industrilän med nästan % sysselsatta inom industrin, men idag 2012 för mer än 47 år sedan!!! Sysselsatta inom tillverkning och utvinning % i Gävleborg 16 % i Södermanland 16 % i Östergötland 16 % i Örebro 9 % i Uppsala 14 % i Sverige Ca % av alla sysselsatta arbetar inom tjänster 2

3 Dramatiska förändringar på den globala ekonomiska scenen en ökad drivkraft mot en kreativ och upplevelsebaserad ekonomi I Gävleborg Sysselsatta inom Tjänstesektorn 75 % Industri 19 % jordbruk 2 % Vart är vi på väg? Grand Challenges ställer krav - mot det smarta samhället! En världsekonomi som växer där fler och fler av jordens befolkning får mer resurser Leder till en explosion att bygga ut välfärdstjänster över hela världen Mot ett fossilfritt samhälle som är 100 gånger effektivare att nyttja sina resurser. En enorm potential för smarta lösningar inom klimat- och energiområdet, hållbara städer och kommunikationslösningar Ökade drivkraft mot en kreativ och upplevelsebaserad ekonomi Ökad efterfrågan på trygghet och säkerhet 3

4 Var kommer den största tillväxten i världen att ske de närmaste 5 åren? Medelklassen i Indien är idag lika stor som USA:s hela befolkning, Kina som hela Europas befolkning Kinas ekonomi störst i världen innan 2015? Kina & Indien närmare nya civilingenjörer/science per år Och över 11 miljoner studenter Inom 3 år kommer 200 miljoner entreprenörer i Kina och Indien ha startat företag Det går fort där, men det sker något som växer dubbelt så snabbt Kvinnor vill MER Vi är på väg in i en global ekonomi där kvinnor styr eftersom konsumtion, tjänster och upplevelser blir centrala drivkrafter i ekonomin. Globalt, kontrollerar de omkring $20 trillioner i konsumtion, $8 trillionerytterligarede närmastefem åren. En tillväxt som är dubbelt så stor som Indiens och Kinas totala tillväxt de närmaste 5 åren. 2 gånger så stor- faktiskt. Det vore dumt att ignorera eller undervärdera kvinnors konsumtion. Och ändå är det de flesta företag och politiker gör hela tiden enligt Kate Sayre & Michael J Silverstein, 2009 HBR *Kvinnor beslutar. *Kvinnor sparar. *Kvinnor spenderar. *Kvinnor styr. 4

5 *Kvinnor beslutar. *Kvinnor sparar. *Kvinnor spenderar. * Kvinnor styr. *I den rika världen (OECD) *I den utvecklande världen *Trenden accelererar Allt fler forskare miljoner forskare, miljoner, miljoner mycket ny kunskap men också kompetensen värde devalveras 5

6 Inte enbart I Sverige 2/3 av alla examen på högskolan tas ut av kvinnor Det moderna miraklet BNP per person i Sverige Vi är 50 gånger rikare Konsumtion: Förflutet och framtid Helt överflödigt Lyx Viktigt Baskonsumtion Livsnödvändigt Källa: Cifs

7 Livsfasförskjutning digitala infödingar digitala invandrare TIDSANVÄNDNINGEN ÖVER LIVSTIDEN Arbete 9 % av vårt liv, och det minskar FRI-TID, nästan 50 % och det ökar. Sömn/vila, en tredjedel. Studietiden ökar Livet är ett Cocktail - party 7

8 Tillväxtens belöning Mindre slit, elände, svält, fattigdom Drägligt arbete, bättre boende, mat Sjukvård, välfärd, utbildning, kultur, fritid Längre, friskare, rikare, andligare liv Men Globalisering, hastighet och strategi En global värld och en mix av kulturer. Ledarstilar och mål Snabba förändringar och parallella processer Kraftigt uppgång högre toppar och dalar -se arbetsmarknad eller börs Det blir mer och mer omöjligt med strategisk planering och affärsplaner Entreprenörerna ska vara flexibla från starten En kaotisk värld hur skall man trivas och växa i en värld av kaos Från planering till blandning av allt Ni skall vara bra på att byta stil, ändra riktning jämt Ni skall snabbt kunna dra slutsatser och bli klokare Men det kan vara svårt att överbevisa en bank, ett jordbruksverk, en länsstyrelse, Strukturfonderna, ESF etc det förnuftiga i detta 8

9 Sverige har en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader Enbart i fem yrken där det är någorlunda jämn fördelning ( försäljare fackhandel, lärare, journalister, revisor, kock/kockerska) Utbildade kvinnor går om män i löneutveckling! När? Utbildade kvinnor går om män i löneutveckling! I USA tjänade unga kvinnor mellan år med akademisk utbildning i snitt motsvarande 40 % mer än männen I Sverige har kvinnor inom Staten, som är chefer, nu genomsnittlig högre lön än män Men det går långsamt I Sverige sitter vi fast i gamla strukturer 9

10 Kvinnors löner är i snitt kr lägre per decennium i Gävleborgs län Medelinkomsterna 2010 (20 64 år) Södermanland Gävleborg Riket Kvinnor Män kvinnors lön/ 76,4 % 77,2 % 76,5% Män Högre utbildning 28,6/21,7 34,8/29,6 I Gästrikland arbetar 38,4 % kvinnor deltid mot 12,4 % av männen Individualisering Modernisering Glöm lagom Sverige är den mest avvikande nationen i världen Förnuftsstyrda/sekulariser ade värderingar Traditionella värderingar Överlevnadsstyrda Värderingar Självförverkligande värderingar 10

11 Drivkrafter för värderingsförändringar Utbildning Kön Kultur Ålder Egenskaper -att föra vidare till sina barn Sverige Källa : P Eklund J. Örtquist- Något håller på att hända Fokus på mjuka värderingar tolerans, respekt, ärlighet kunskapssamhälle Kreativitet Fantasi Mindre på industrisamhälle (hårt arbete, uthållighet Entreprenörskap) S Ö R M L A N D Karriärstrategier S V E R I G E 11

12 Framtiden är på väg någon annanstans Strukturer har historiskt gynnat männen Könsuppdelad arbetsmarknad Män har enklare etablerat sig Utanförskapet tvingar KVINNORatt kämpa hårdare = REVANSCH = AMBITIONSHUNGER Männens räkmacka är kanske uppäten och gräddfilen slut Karin Thunberg Svd

13 Vad händer med mannen Det nya gender gapet: Från förskolan till universitetet är pojkarna efter Konsekvenser ökat antal lågutbildade män som blir förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad. Detta kommer att ge konsekvenser för deras livssitution, familjebildning och kulturvanor De blir dubbelt ratade. Källa: Bo Rothstein Framtiden är nu

14 Kvinnorna tar allt mer plats som Gävleborgs framtid Mer välutbildade Har högre ambitioner Är framtiden i länet om de inte redan har flyttat Rebecka, Malin och Lina från Bollnäs 2:a i Sveriges främsta kocktävling för unga kockelever Unga ekokockar 14

15 Företagsledare 2010 i Gävleborgs län Efter kön och typ av företag Etablerade företag Kvinnor Män Nya Företag 26% 74% Källa: SCB, Rams, Entrprenörskapsdatabasen Företagens storlek i Gävleborg (antalet anställda) i företag som drivs av kvinnor Källa: Fov Tillväxtverket 2012 Företagen som drivs av kvinnor vill växa i Gävleborg 15

16 Ekonomiska effekterna av Kvinnors företagande i Gävleborg Gävleborg 2008 Gävleborg Förändring Gävleborg Förändring Sverige Antal Företag Nettoomsät tning (tusentals kr) Sysselsatta Löner (tusentals kr) ,5 % + 35,7 % 19,2 % + 16,7 % + 8,1% + 23,1 % 12,7 % 12,2 % I det mesta har tillväxten varit högre i Gävleborg fler lönsamma företag, högre sysselsättning-& löneutveckling, Mäns företag under samma period har ökat mede några procent i omsättning och löner och minskat i sysselsatta Från regionalpolitik till regional utvecklingspolitik Tidigare stöd till eftersläpande regioner Nu mer och mer fokus på ekonomisk utveckling, där summan av ett lands utveckling är summan av varje regions utvecklingskraft Räkna huvuden eller se människan bakom? Kvantitativ jämställdhet -en fråga om representation Kvalitativ jämställdhet att ta tillvara förmågor, kunskaper, erfarenheter och värderingar 16

17 Jämställdhet näringslivsutveckling och tillväxt Fler människors förmågor tas tillvara Ökad förmåga att konkurrera om välutbildad personal Attraktiva regioner, och arbetsgivare Mångfald och tolerans som drivkraft för påhittighet och innovationer Genusmedveten design Nya marknader Hur fördelas medel från Almi 2010 I Sörmland finansierades 120 lån Man ej invandrar e 66 lån Man invandrare 19 lån Kvinna ej invandrare 17 lån Kvinna invandrare 2 lån Man & kvinna 16 lån 77,5 % av antal lånen går till Män Totalt 78,5 miljoner i snitt/lån Man Man invandrare Kvinna Kvinna invandrare Man & kvinna % av utlånande medel till Män Fördelning av företagsstöd Vinnova 8 % stödinsatser till kvinnor Norrlandsfond 12 % NUTEK (Pu) 11 % Innovationsbron 15 % Regional såddfinansiering 11 % Detta är antal stödinsatser, skulle vi utgå från mängd kapital är insatserna till kvinnor lägre 17

18 Stigberoendets makt i prioriteringar Prioritering av kluster och innovationssystem i Sverige Nationellt regionalt Basindustri/tillverkning 49 % 51 % Ny teknik 41 % 24 % Service / upplevelser 10 % 25 % Forskningsbaserat 95 % 80 % Marknadsbaserat 5 % 20 % Förändring av inriktning och praktik Utvidga panelen av aktörer, branscher & innovationer Titta framåt, inte bakåt, Bryt stigberoendet Följ inte den könssegregerade arbetsmarknaden Nytänkande kombinationer Exempel på andra skärningar Barns lek, lärande och utveckling 55+ Mat från jord till bord 18

19 Varför ser det ut så? 4 nyckelbegrepp Omställningsförmåga Snabbhet Kreativitet Vårda framtiden Tack Hård respektive mjuk styrning 19

20 Öva, pröva, möta framtidens och nutidens behov Affärer handlar inte om tur det handlar om systematiskt jobba med kreativitet och marknad. Att nå och möta kunderna där de är. Vi är rikare än någonsin, men aldrig nöjda mer än en kort stund utan det mesta är ogjort och du aldrig bättre än din nästa grej. Förändringens tid är kommen Tidigare uppfattningar omkullkastas Sakta vänder det 20

21 Välfärdstjänster - Fler äldre- demografin ökar i hela världen dramatiskt med över 100% fram till 2030 Världens befolkning över 65 år ökar fram till 2030 med 100% i Mälarregionen med 65% Andelen satsning på äldre och äldrebetingad sjukvård kommer att stå för mer än 30% av Japans och USA:s ekonomi andel av den samlade konsumtionen mer än 50% 80% av all förmögenhet Svenska Syltningssällskapet har ökat sina värden på produkter med 25 % genom förpackningar och kommunikation under mottot Äkta sylt. Efter ett halvår lanserats i Paris, Bryssel och nu på väg till Tokyo Kreativiteten i Sveriges län Mälardalens innovation indes UPPSTICKARE Kalmar Gotland EFTERSLÄNTARE Norrbotten Dalarna Blekinge Jönköping Kronoberg Jämtland Örebro Värmland Källa Mälardalen Innovation Index, Länsstyrelsen i Södermanlands län 2008 Gävleborg Västernorrland Andel sysselsatta i kreativa yrken Västerbotten Västra Götaland Skåne LEDARE Östergötland Västmanland SOVANDE SKÖNHETER Halland Södermanland Stockholm Uppsala 21

22 22

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Landsbygden en vinnare 2025

Landsbygden en vinnare 2025 Landsbygden en vinnare 2025 Hur når vi dit? Vi har bjudit in en rad nationella experter för att titta närmare på framtidens förutsättningar för utvecklingsarbete i Astrid Lindgrens Hembygd. Men för att

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

AGENDA FÖR SVERIGE 1. Jan Edling

AGENDA FÖR SVERIGE 1. Jan Edling AGENDA FÖR SVERIGE 1 Agenda för Sverige Jan Edling 2 AGENDA FÖR SVERIGE Agenda för Sverige Copyright 2005 Jan Edling FLEXICURITY AGENDA FÖR SVERIGE 3 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Sveriges beroende

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m.

Uppslaget TILLVÄ X T. DESSUTOM: VAD ÄR TILLVÄXT? / HUR SKAPAS TILLVÄXT? / BEHÖVER SVERIGE VÄXA MER / m.m. TILLVÄ X T VÄGEN TILL FORTSATT VÄLSTÅND & UTVECKLING Uppslaget DET SVERIGE VI LÄMNADE I MITTEN PÅ 1800-TALET VAR SVERIGE ETT AV EUROPAS FATTIGASTE LÄNDER, MEN RUNT 1870 INLEDDES DEN SVENSKA TILLVÄXTEPOKEN.

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer