Fritt fram. för friluftsliv. Tema natur- och kulturturism. Naturturism i medvind. växa hållbart. Men utmaningar saknas inte.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritt fram. för friluftsliv. Tema natur- och kulturturism. Naturturism i medvind. växa hållbart. Men utmaningar saknas inte."

Transkript

1 Fritt fram för friluftsliv Tema natur- och kulturturism Naturturism i medvind Men utmaningar saknas inte. Konsten att växa hållbart Västsvenska turistrådet ska visa vägen. LET g0 The SCOTTISH WAY Besök i Cairngorms National Park, Skottland.

2 Tankesmedja för friluftsliv 2012 Hållbarhet en ledstjärna Fritt fram för friluftsliv baseras på föredrag, diskussioner och workshops vid Tankesmedjan för friluftsliv på Djurönäset utanför Stockholm våren Huvudarrangör för årets smedja var Naturvårdsverket i samarbete med ytterligare 20 myndigheter och organisationer: Boverket, Centrum för naturvägledning, forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, Handisam, Hav- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Lantbrukarnas riksförbund, Miljödepartementet, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens folkhälsoinstitut, Svenska ekoturismföreningen, Svenska turisföreningen, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening, Tillväxtverket och Ungdomsstyrelsen. Naturvårdsverket: Sveriges miljömyndighet med ansvar för att bland annat bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv. Maria Ågren, Generaldirektör, Naturvårdsverket Christina Lugnet, Generaldirektör, Tillväxtverket Generaldirektörerna Maria Ågren, Naturvårdsverket och Christina Lugnet, Tillväxtverket öppnade 2012 års Tankesmedja för friluftsliv. - Vistelse i naturen friluftsliv och naturturism har stor betydelse för både hälsa och välbefinnande, betonade Maria Ågren. Det kan vara egna upplevelser eller sådana som förmedlas via guider. Båda är lika viktiga, naturupplevelser är grunden för förståelse av naturen och i förlängningen för hållbar utveckling. Christina Lugnet knöt an till naturupplevelsernas ekonomiska värde, Sverige tjänar på att ha en frisk natur som lockar besökare. Det skapar underlag för regional utveckling och entreprenörskap. Framtiden konstaterades ljus: - Besöksnäringen växer mest av alla näringar i Sverige just nu, berättade Christina Lugnet. Efterfrågan från omvärlden är stor, Sverige ses som ett land med vacker natur. Samtidigt konstaterade de båda invigningstalarna att det är en balansgång att utveckla naturnära turism här krävs att man ser till att det sker på ett varsamt sätt och så att det fungerar för företagen. Hållbarhetens alla dimensioner bör vara ledstjärnan i utvecklingen. - Vi måste nå en tillväxt och en tillgänglighet som fungerar utan att komma i konflikt med andra intressen, sade Maria Ågren och Christina Lugnet. Här gäller det att vrida och vända på utmaningar, lyfta på stenar och hitta lösningar här kommer också Tankesmedjan in som en arena för dialog och kunskapsutbyte. - En viktig utgångspunkt är att ge så goda förutsättningar som möjligt för alla de små företag som arbetar med spännande upplevelser för besökare, det är därför ange läget att tillsammans ta fram en gemensam, strategisk utvecklingsplattform för turistiskt företagande i naturnära miljöer, avslutade Christina Lugnet. Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket Christina Lugnet, generaldirektör, Tillväxtverket Projektledare: Christina Frimodig Omslagsfoto: Vandring med Vägvisaren samiska upplevelser. Foto: Staffan Widstrand Foto baksida: Maria Kvarnbäck och Susanne Liljenström. Text: Maria Kvarnbäck / Precis Kommunikation Form: Kaigan TBK ISBN: Innehåll Förord sid 2 Naturturism näring med potential sid 3 Turismen växlar upp fördubbling till 2020 sid 4 På samma spelplan sid 6 Med blick för landskapet sid 7 Let go the Scottish way sid 8 Fritt flöde i turismens nervbanor sid 10 Döden i grytan matlagning med förhinder sid 12 Mark till låns, men till vilket pris? sid 14

3 Foto: Staffan Widstrand/Ekoturismföreningen Full fart framåt, men förutsättningarna för naturturismen kan förbättras. Naturturism näring med potential Älg- och bäversafari, fjällvandringar med packren, vargspaning, hummerfiske och eremitläger. Svensk naturturism lockar allt fler. Tanke smedjan 2012 gav inblick i livet som företagare inom naturturism, men också i den komplexa verklighet man verkar. Ekoturismföreningen pekade på näringens stora potential som tillväxtmotor liksom på nyttan av att fler hittar ut i naturen. Turistföretagande med naturupplevelser som bas växer, men potentialen är enligt Ekoturismföreningen inte på långa vägar utnyttjad. Med rätt stimulans och undanröjda hinder kan näringen i avsevärt högre grad än idag bidra till tillväxt, sysselsättning och en livskraftig landsbygd. Stöd motiverat Entreprenörerna måste göra jobbet, men hjälp på traven är enligt branschorganisationen motiverat; näringen präglas av fåmansföretag, är personalintensiv och tampas med samma regelverk som större företag i resebranschen. Ekoturismföreningen vill också se en rättvis konkurrens mellan offentliga instanser, andra privata och ideella aktörer. Budskapet är tydligt: - Utnyttja företagen som den tillväxtmotor de är, de ger sysselsättning inte bara i det egna företaget, de driver tillväxt inom allt från lokalt hantverk till uthyrning av boende, mat och lanthandlare. Finess krävs Samverkan kan lösa upp knutar för näringen, men är också viktig för att skydda naturresurserna från slitage och störningar. Något som bland annat uppmärksammas i Naturvårdsverkets pågående arbete med översyn av möjligheterna till turism i skyddade områden. Men samverkansvägen kräver finess flera deltagare vittnade om behovet av tydliga mål och struktur, politisk förankring, lokalt engagemang och bra processledare när allt från myndigheter till samebyar, intresseorganisationer och företag ska sitta vid samma bord. Goda exempel Goda exempel på både metod och resultat lyftes fram under smedjan. Fjällforum i Sylarna tecknades av Svenska Turistföreningen som en spännande typ av samverkansform för att hantera intressekonflikter, hitta lösningar och nå en gemensam målbild. I Stockholms skärgård visar Skärgårdsstrategin hur framgångsrik samverkan kan främjas och organiseras. Här har dialogen mellan en rad lokala och regionala aktörer med koppling till skärgården och besöksnäring utmynnat i en gemensam ambition att sätta utvecklingen av besöksnäringen i Stockholms skärgård i fokus. Arbetet ska bidra till en långsiktigt hållbar besöksnäring med bevarade och stärkta natur- och kulturvärden. Långsiktighet önskas Naturturismföretagandet vädrar morgonluft, men för att lyfta krävs enligt Ekoturismföreningen en långsiktig planering, ökat fokus och målmedveten prioritering utifrån långsiktiga och överenskomna utvecklingslinjer. Läs mer om utmaningar och möjligheter för naturoch kulturturismen längre fram i denna skrift. 3

4 Foto: Astrid Lindgrens värld Kulturturism i större skala, Astrid Lindgrens värld i småländska Vimmerby. Turismen växlar upp fördubbling till 2020 Svensk turism lägger in ännu en växel. Omsättningen ska fördubblas till år Branschorganisationen Svensk Turism har tagit fram en strategi för hur det ska gå till. Fler lockbeten med Astrid Lindgrens och ishotellets dragningskraft liksom bättre samarbete mellan entreprenörer är viktiga steg på vägen. Strategin mot en fördubbling av turismens omsättning lanserades 2010 och börjar nu ge avtryck runt om i landet i regionala och lokala tillväxtstrategier. Strategin innehåller en imponerande målbild med tusentals möjliga nya arbetstillfällen och ett finansiellt språng från dagens 250 miljarder kr i omsättning till det dubbla år Både utländska och svenska resenärer står i fokus. En nyckel till framgång är utveckling av fler exportmogna destinationer. Idag har Sverige ett 15-tal sådana resemål som håller kvalitet och kan ta emot en stor volym av besökare. Ett exempel är ishotellet i Jukkasjärvi, en unik upplevelse med gästnätter under säsongen 2011/2012. Summan av delarna Magnus Nilsson, vd för Svensk Turism, pratar vo lym, exportvärde och destinationer med internationell slagkraft. Finns det plats för småskalighet och naturturism? - Absolut, säger Magnus Nilsson. Naturen kommer högt upp på listan över anledningar att resa till Sverige. En reseanledning kan vara summan av delarna tillsammans kan flera mindre entreprenörer skapa en destination med stark dragningskraft. Men entreprenörerna måste jobba med sina besöksmål. Reseanledningen är a och o, men det räcker inte med att det är vackert, besökaren måste ha något att göra också. De måste bo bra och äta gott. Rådet till entreprenörer är att samarbeta, utveckla sina produkter och tjänster, sin image och nogsamt analysera vad målgruppen vill ha och vad man kan ta betalt för. Det ska inte vara dyrt, utan prisvärt. 4

5 Ser framtiden an Exportmogna destinationer som drar tiotusentals besökare var kommer hållbarheten in? Är det överhuvudtaget hållbart med en fördubbling av turismen? - Det är viktigt att betänka att vi pratar om en framtida vision år 2020, säger Magnus Nilsson. Själv är han övertygad om att vi då reser på ett effektivare och Magnus Nilsson mer miljövänligt sätt. Och det måste inte finnas någon motsättning mellan ett större besöksmål och hållbarhet. Astrid Lindgrens värld lyfts fram som ett exempel, här har man bland annat konsekvent jobbat med ekologisk och närproducerad mat. För att garantera tillräcklig volym på närproducerade varor har man slutit avtal med lokala leverantörer. Istället för pommes frites och hamburgare vankas här hemgjord pannbiff med rå vara från en fläskproducent någon mil utanför Vimmerby. Allt i enlighet med andan i Astrid Lindgrens sagovärld. - Det visar hur en större destination kan skapa tillväxt också för mindre, gröna leverantörer, avrundar Nilsson. Tillväxtverket samordnar och utvecklar Tillväxtverket ansvarar för turism och besöksnäringsfrågor i Sverige. Tillsammans med VisitSweden ska myndigheten bland annat samordna nationella myndigheters insatser inom turism. Våren 2012 fick myndigheten också i uppdrag av regeringen att under en treårsperiod göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer samt för att stärka innovationsförmåga, kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag. Inom ramen för uppdraget kommer ett mindre antal destinationer med potential att bli exportmogna att utifrån särskilda kriterier, kunna ansöka om medel från programmet Hållbar destinationsutveckling. Kunskap, verktyg och metoder som utvecklas i samband med insatserna ska göras tillgängliga för andra företag och destinationer i hela landet. Satsningen omfattar totalt 60 miljoner kronor. Läs mer: och mötesplats för offentliga aktörer och företag inom besöksnäringen. Växa är stort, växa rätt är större Turismen ska öka, men den måste växa på rätt sätt. I Västsverige pågår ett pilotprojekt som ska visa hela den svenska besöksnäringen vägen mot hållbarhet. Hållbar besöksnäring är arbetsnamnet på projektet med syftet att styra besöksnäringen i hållbar riktning. Arbetet bedrivs av Västsvenska turistrådet och finansieras av Tillväxtverket. Uppdraget är att i samråd med branschen och myndigheter, ta fram en kvalitetsoch hållbarhetssäkring för hela Sveriges besöksnäring. - Systemet utvecklas och anpassas för att passa allt från mindre ekoturistföretag till bed- and breakfast och större företag inom resebranschen, berättar Christian Åberg, rådgivare vid Västsvenska turistrådet. Idéer och kunskap hämtas bland annat från Scottland och Nya Zeeland, länder med erfarenhet av nationella system för kvalitet och hållbarhet. Företag i Västra Götaland blir först ut och testar under 2012 systemet på försök. - Det svenska systemet blir frivilligt för näringen och bygger på regelbunden rådgivning och tester enligt fastställda kriterier, berättar Christian Åberg. Hållbarhetens alla dimensioner bedöms, systemet är gästorienterat och hela flödet från gästens ankomst till avfärd synas. I fråga om miljö och resurseffektivitet bedöms bland annat avfallshantering, vattenförbrukning och inköp, men också hur företaget beaktar natur- och kulturarvet. Märkningen ska fungera parallellt med annan kvalitetsmärkning. En 5-gradig skala från acceptabel till världsklass ska stimulera förtagen till ett ständigt förbättringsarbete. - Målet är att bygga världens bästa kvalitetssäkringssystem, säger Christian Åberg. Klart för användning ska det vara Foto: KARIN BJÖRK 5

6 Foto: Sven-Erik Magnusson Flodbåten, Vattenriket. Foto: Sven-Erik Magnusson På samma spelplan Naturum Vattenriket. Hur står det till med lagspelet i naturen? Förr tog frivilliga organisationer ut oss ut i naturen. Idag är det fler spelare på banan, föreningslivet samsas ofta med både offentliga och privata aktörer. Kan gratis lån av fiskespön pågå sida vid sida med uthyrning av utrustning via en fiskeentreprenör som vill leva på sin näring? Gränserna mellan ideell, offentlig och privat verksamhet kan dras på olika sätt. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike visar att med en öppen attityd och bra dialog finns det vägar som fungerar. I nordskånska Kristianstad finns naturen mitt i staden, på fem minuters promenad från centrum når man det kommunägda naturum Vatten riket. Här blir ett vattensjukt landskap vattenrikt och aktiviteter med koppling till natur och kultur ordnas året om. - Örnarna på vintern, tranor på våren, på försommaren kikar vi på spovar och njuter av livet på strandängarna, berättar Karin Magntorn, entusiastisk föreståndare vid naturum. Under högsommaren kan landskapet upptäckas med båt eller varför inte prova nyheten malsafari när Vattenriket genomför prov fiske av mal i augusti. Smörjmedel För aktiviteter i området svarar både naturum, privata entreprenörer och föreningar. - Dialog och bra planering lägger grunden för samarbetet, säger Karin Magntorn. I en särskild sa m rådsgrupp diskuteras allt från praktisk verksamhet till värdegrunden för Vattenriket. Årets aktiviteter läggs fast i ett programråd där många deltar. Naturums program kan puffa för både ideella arrangemang och privata givet att de passar in på temat. Besökaren uppmanas att utforska Vattenriket på egen hand eller ta hjälp av ett ekoturistiskt företag. Man kan också boka en guide på naturum. Risk för Karin Magntorn 6

7 konkurrens mellan privat och offentligt? -Vi tar betalt för guidning av grupper med avgifter som matchar de privata entreprenörernas utbud, förklarar Magntorn som framhåller att det naturligtvis också ordnas många föredrag och gratis aktiviteter för familjer och skolor. Själva besökscentrat naturum hyrs ut för konferenser och möten, även det till en hyra som motsvarar den för jämförbara lokaler i staden. En lägre taxa gäller dock för skolor och föreningsliv. - I övrigt väljer vi nischer där vi inte konkurrerar. Ett trovärdigt samarbete kräver ömsesidig respekt för varandras villkor. och katalysator I Vattenriket finns två turbåtsentreprenörer. Vattenriket väntade fem år att den första skulle etablera sig och stöttade sedan med guidekunskap och information om var verksamheten lämpade sig bäst. Något recept på hur man får fart på entreprenörerna har hon inte, men uthållighet är viktigt. Att öppna marknader för det privata genom att visa på hur en naturupplevelse kan göras hållbar, attraktiv och intressant leder i rätt riktning. Samarbete nyckel Samarbete med lokalbefolkning, markägare och ideellt föreningsliv är grundläggande. -När tranorna kommer och bönderna upplever det som besvärande startar trangruppen i Vattenriket en stödmatning. Vi kör guidningar till platsen i samarbete med Studiefrämjandet, den lokala fågelföreningen guidar och byalaget tar hand om parkeringen och serverar korv. Fler aktörer Nya privata aktörer välkomnas och verksamhetsidéer diskuteras inom ramen för ett grönt nätverk. Hittills har det enlig Karin Magntorn inte varit några svåra gränsdragningar där man tvingats välja bort entreprenörer, men man räknar med att det framöver kommer fler aktörer som vill dra nytta av naturresurserna. Kriterier kan komma att behövas för att göra ett urval till fördel för gröna företag, helst vill man se ett rikstäckande system. Slåtter en kulturupplevelse mitt i naturen. Med blick för landskapet En bortglömd husgrund, rösen från en svunnen tid, kittlande sägner och traditioner. I skuggan av naturturismen växer kulturturismen, ett förtagande med kulturen i alla sina former och format som rekvisita. Med vaket öga hjälper Ann-Carlott Hajdu-Rafis, rådgivare vid länsstyrelsen i Västra Götaland, småföretagare att utveckla sin lantgårdsdestination med hjälp av landskapet och dess natur- och kulturvärden. Foto: Ann-charlott Hajud-Rafis Många sätter likhetstecken mellan natur- och kulturturism. Men när bladet tas från munnen är det oftast naturturism som får störst uppmärksamhet. Olyckligt, tycker Ann-Charlott som vill att natur och kultur ska ses som den helhet det är. - Det hänger ihop, biologisk mångfald och naturupplevelser är i många fall resultatet av generationers formande av landskapet. Och det ena stärker det andra, naturen blir oftast mer intressant om den sätts in i ett sammanhang. Varför glider då så ofta kulturdimensionen åt sidan? - Kanske att vi inte har tillräcklig tilltro till kulturen, vi tror kanske inte att den är tillräckligt intressant, resonerar Ann-Charlott. Ofta får hon höra att just på den här gården finns nog inget intressant att berätta om. Men ack så fel. Kulturen är långt mer än bara byggnader, i rådgivarens ögon har alla platser en historia och berättelser värda att lyssna till. Själv är hon ofta ute på gårdsbesök för att bistå småföretagare inom turismnäringen att upptäcka och beskriva resurser på de egna markerna. En vandring runt ägorna kan bli en glad överraskning för dem båda. - Vid ett besök på en gård i Bohuslän med uthyrning av bäddar hittade vi till exempel fornminnen som inte var dokumenterade och spår av odlingsmark från före 1700-talet. - Ägaren har med tillstånd av myndigheterna varsamt röjt fram sin kulturskatt och planerar guidningar i markerna i kombination med sina boendeerbjudanden. Kul turvärdena kan därmed bidra till att besökaren får en bra upplevelse och kommer tillbaks, säger Ann- Charlott. Ann-Charlott Haidu-Rafis 7

8 Let go the Scottish way En nationalpark med ett 50-tal anställda, men utan parkvakter. Och där tillsyn och besökscentra sköts av lokalbefolkningen med ett mindre driftbidrag från parkledningen. Hur kan det fungera? Och vad gör egentligen parkens egen personal? Cairngorms nationalpark i Skottland statuerar ett tänkvärt exempel på förvaltning i en tid när nationalparker förväntas leverera allt mer. Duncan Bryden, expert inom lokal utveckling och miljöfrågor. - Där, säger Duncan Bryden och pekar med fingret på kartan över nationalparken. Bryden är rådgivare i frågor om lokal utveckling och miljö inom Cairngorms National Park, hans finger sitter klistrat nere i parkens södra del, här finns den senaste i raden av egendomar som ivrigt väntat på att få använda parkens logotyp. För parkens varumärke är enligt Duncan Bryden otroligt viktig för markägare och de turistiska företagen i området. Så viktig att de är beredda att göra ett jobb för att parken ska fungera. Markägarna delar ansvaret för tillsyn och svarar för parkvakter, rangers, som jobbar enligt parkens föreskrifter. Situationen är 8 resultatet av ett målmedvetet arbete för delaktighet och för att förmedla känslan av att lokalbefolkningen äger parken, berättar Duncan Bryden. - Logotypen är parkens och lokalsamhällenas, inte administrationens, poängterar Bryden. Naturligt med tanke på markägandet, till skillnad mot svenska nationalparker äger staten här bara en mindre del av marken. Merparten av nationalparken är privatägd. Staten har lagt ut spelregler för området, bästa efterlevnad bedöms nås genom samverkan. Balansakt fortsätter Med sina kvadratkilometer är Cairngorms National Park Storbrittanniens största nationalpark. I parkens mitt finns ett vildmarksområde med urskog och några av landets högsta bergstoppar. Inom parkens gränser bor cirka personer fördelade på flera mindre samhällen. Området präglas av storslagen natur, men också av landsbygdsproblem som utflyttning och höga huspriser. Och liksom i många andra områden finns här en historia av konkurrens om naturresurser. Balansakten mellan bevarande och utveckling fortsätter. Parken har som mål att främja ekonomisk och social utveckling av områdets samhällen, ett kontroversiellt mål i mång I fokus, lokalbefolkningen. as ögon. Bland målen finns också det högst rankade; att bevara och stärka områdets natur- och kulturvärden. Vid målkonflikter gäller det senare, men utveckling måste tillåtas inom rimliga gränser, säger Bryden. Just nu planeras för bebyggelseutveckling i utkanten av ett av parkens samhällen för att råda bot på bostadsbrist. Tar ansvar Delaktighet från breda skaror av befolkningen är parkens måtto. I parkens styrelse sitter lokala representanter och en rad samrådsgrupper har etablerats på olika teman. Duncan Bryden uppskattar att un Foto: CNPA, Cairngorms National Park Authority

9 Foto: CNPA, Cairngorms National Park Authority Foto: CNPA, Cairngorms National Park Authority Flitigt friluftsliv i Cairngorms National Park, Skottland. Caringorms National Park tar emot 1,3 miljoner besökare varje år. gefär hälften av parkens personalstyrka jobbar med olika typer av samverkansprojekt, något han menar är en nyckel till framgång och acceptans för parkens regelverk. Lokalbefolkningen tar ansvar för och drar nytta av parken på flera sätt, till exempel är besökscentra och guidning i huvudsak baserat på lokala initiativ. - Det är inte så viktigt för besökaren vem de möter, de vill ha ett bra bemötande och uppleva parken, säger Duncan som har regelbundna träffar med både parkvakter och guider. Med en tydlig strategi för hållbar turism och ett grönt nätverk för företag, försöker nationalparken upp mana entreprenörer att satsa på kvalitet och hållbarhet. Att utveckla parken som en turistdestination ses som en möjlighet till tillväxt och naturförståelse, en möjlighet som dock måste matchas med ett ansvar att ge besökare en exceptionell upplevelse samtidigt som hänsyn till naturmiljön ges högsta prioritet. Satsa på dialogen Rådet till svenska förvaltare av skyddade områden är att våga bjuda in till dialog med sikte på att nå bredd och representativitet. Men partnerskap och bra samråd uppstår inte av sig självt, de måste nogsamt arbetas fram och bygga på ett ömsesidigt förtroende och intresse av att lyssna och lära. En mångfald av kommunikationsformer behöver användas, öppna möten och transparens i parkledningens arbete är viktiga inslag. Duncan Bryden betonar vikten av att vara tydlig gentemot alla intressenter med vad som är acce ptabelt och inte. Intressenterna måste inse att sitta vid samma bord betyder inte att man alltid får som man vill. - Sometimes you have to be cruel to be nice, konstaterar Duncan. Men samförståndet ska värnas parken ska skydda naturen, men den har också till uppgift att hjälpa boende att samarbeta och den ska leverera nytta tillbaka till de skotska invånarna. Sverige: turism i skyddad natur utreds I 18 av Sveriges 29 nationalparker råder förbud mot kommersiell verksamhet, Naturvårdsverket ser nu över reglerna, syftet är att tillmötesgå ökad efterfrågan från besöksnäringen och göra de fina naturområdena tillgängliga för fler utan att naturmiljön tar skada. Genom dispenser och dialog med förvaltare finns redan idag småskalig turism i flera av de aktuella nationalparkerna. Men situationen upplevs som ohållbar i takt med att intresset för småskalig och äventyrsbaserad turism ökar. Naturvårdsverket tar parallellt fram en vägledning för hållbar turism i skyddade områden samt en vägledning för tillgänglighet. Nationalparker dit det är enkelt att resa kan vara särskilt viktiga att utveckla för turism. Planering för ökat antal besökare samt metoder för att kanalisera besökare kan göra det möjligt ta emot fler. Arbete för ökad tillgänglighet i vissa delar av nationalparkerna kan gå hand i hand med ett begränsat tillträde i andra delar. - Sverige har mycket att lära av andra länder i fråga om naturturistiskt utbud och målgruppstänkande, säger Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket och ger några exempel: En smart placerad fågelkikare riktad mot ett rovfågelbo är ett sätt att ge en naturupplevelse utan att störa. Ett vildmarkscenter lockar många besökare, men kan också göra det enklare att styra dem till ett visst område och sprida ut besöken över årstiderna. - Möjligheter finns, men naturskyddet är förstås viktigt. Parallellt med ett ökat friluftsliv måste vi också bli bättre på att visa vad de skyddade områdena står för och vilka värden som finns där. 9

10 Fritt flöde i turismens nervbanor? Samtal om infrastruktur Går tåget till Kiruna nästa sommar? Kan bilen tankas på destinationen och finns det möjlighet att handla mat? Tar fjällstationen betalkort? Infrastruktur för naturoch kulturturism är ett komplext ämne med stor betydelse för både besökare och entreprenörer. Därom råder enighet mellan både näring, myndigheter och trafikplanerare. Men utmaningar finns, på Tankesmedjan för friluftsliv uttrycktes behov av en part som tar ett helhetsansvar. Många färdsätt bär till Strömstad. -Turismen har en viktig uppgift när det gäller att visa vad man har för behov av att komma med i planeringen av framtidens infrastruktur, manade Solweig Adolfsson, turistansvarig vid Trafikverket. Det gäller även mindre orter och destinationer. På myndighetens agenda för att främja turismnäringen finns bland annat policy för skyltning, ambitioner om att utveckla cykelturismen genom att binda samman leder och göra det enklare att ta med cykeln på tåg samt verka för smidiga bytespunkter. Service försvinner Magnus Ling, generalsekreterare och vd för STF, målade upp en alarmerande bild av turismens förutsättningar på landsbygden. Service på landsbygden försvinner, tankställen och butiker läggs ner, tele- och kommunikations Foto: KARIN BJÖRK nätet brister. Fjällstationer i väglöst land har som regel inga elektroniska betalningsfunktioner. Kravet på rening av dricksvatten i fjällen ställer till problem för fjällstationerna. - Problemet är att ingen tar ett helhetsansvar för att skapa den infrastruktur som kan ge en ökning av turismen, påpekade Ling. Idag är det politiska ansvaret delat på sju departement. Vi vet att vi tappar resenärer när trafiken brister. Ändringar skylls på för svag efterfrågan, men utan långsiktighet i trafik- och infrastrukturplaneringen kan vi inte se till att den ökar. Helhet behövs Thomas Bergenfeldt entreprenör inom naturturism i företaget Stockholm Adventures har lång erfarenhet av naturturism. Nuvarande mission är att visa huvudstadens natur utifrån mottot stora upplevelser, små strapatser. Utländska resenärer står på kö, men ska de flyga till Sverige, frågade Thomas som pekade på behovet av en bra tågtrafik från utlandet. Här krävs bland annat koordinering av biljettsystem och marknadsföring på andra språk. - Turistisk infrastruktur är en fråga om ett helhetstänk från ankomst till avfärd. Komfort måste vägas in i mat, resor och boende. Arbete för ökad cykelturism kräver inte bara nya cykelleder, utan också information om var man kan bo och äta. Resegaranti Reglerna om resegaranti lyftes fram som ett bekymmersamt område. Lagstiftningen har sin grund i ett EU-direktiv och ger konsumenten rätt till ersättning för bland annat inställda resor. Även mindre reseföretag måste som regel ställa resegaranti om transporter ingår. Det kräver i sin tur att betydande kapital kan ställas som säkerhet, vilket för många entreprenörer innebär tunga krav på bankgaranti. Arbetet för att skapa en infrastruktur som stödjer ökad turism innehåller många utmaningar. Dennis Bederoff från Tillväxtverket reste frågan om näringen på ett tydligare sätt kan visa vilka resandeströmmar som kan förväntas för att ge underlag för en mer långsiktig planering. Samverkan i viktiga utvecklingsfrågor konstaterades vara en nyckel för att komma framåt. 10

11 5 frågor till miljöminister Lena Ek Miljöminister Lena Ek (c) Klimatmål och miljömål klarar vi dem med ett ökat resande? - Det gäller förstås för arrangören att förpacka sin resa eller destination på ett hållbart sätt. Hur resandet ser ut i framtiden vet vi inte riktigt. Teknikutveckling av motorer och bränslen går fort, även inom flyget. Inom arbetet men en plan för ett Sverige utan klimatgasutsläpp Färdplan 2050, bedömer expertmyndigheter och branschen att transportsektorn på sikt kan bli fri från klimatutsläpp. Det tror jag också. Klimatutmaningen kräver politisk kraftsamling blir det något krut över till friluftsfrågorna? - Klimat, friluftsliv och naturturism hänger ihop. Jag tror att engagemang för de stora, globala frågor som klimatets förändring kommer ur ett eget intresse för naturen och miljön. Därför är det otroligt viktigt med friluftsliv och naturupplevelser, vi människor måste ut i naturen av flera skäl. När turismen ökar, har regeringen beredskap inför konflikter med t ex naturvård och markägande? - Såklart att många intressen berörs om många fler ska vistas ute i naturen i en eller annan form. Jag har regelbunden dialog med både natur-/ miljöorganisationer och företagsorganisationer. För mig som politiker handlar det om att skaffa kunskap genom till exempel forskning och att rama in de eventuella värden som står på spel. Och förstås lösa upp eventuella konflikter. Tankesmedjan är en viktig arena för att alla ska kunna ventilera sina synpunkter, få ny kunskap, kanske vidga vyerna och lära av andra. Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att se över förbudet mot kommersiell verksamhet i nationalparker varför? - Kanske måste vi ha en mer öppen attityd i vissa områden. Jag vill att det ska vara enkelt att komma ut. Alla områden lämpar sig inte för en stor mängd besökare, men i andra fall kan kanske naturvård och turism samsas. Det är särskilt viktigt att funktionshindrade får hjälp att komma ut, till exempel på hästryggen. Hur konsumerar du själv natur? - Jag försöker komma ut så mycket som möjligt oavsett var jag är, i Sverige eller utomlands. Annars har jag förmånen att bo på en av landets vackraste platser och njuter av naturen runt knuten. (Lena Ek bor i Gryts skärgård i Östergötland). Naturen i fokus för framtidens turist Naturupplevelser det är vad svenskarna helst vill fylla sin semester med. Åtminstone enligt STFs underökning av framtidens koncept för resande. Inte mindre än 14 trender märks i svaren, fram växer bilden av en mångsidig framtida natur- och kulturturist. Bilden av hur vi vill turista i framtiden är inte entydig. Här finns vildmarkstrenden med längtan efter orörd och vild natur, här finns också jakten på aktiva upplevelser och Se- Sverige-trenden med målinriktade resor runt i vårt avlånga land. Dessutom finns exotismtrenden med besök på exotiska platser och utposter i alla väderstreck, hemvändare och sökandet efter ostörd ensamhet. vara bokningsbart på Internet. Gourmettrenden är tydlig, god vällagad mat står högt på kravlistan för framtidens njutningslystna resenär. Matresor där traktens specialiteter utforskas blir allt vanligare. Kulturevenemang lockar till resande liksom vår historia, nedlagda industrier blir till museer och monument som kan locka stora besökarskaror. Enligt undersökningen bryr vi oss också om miljön, ett resande som tar hänsyn till hållbarhet och miljö blir allt viktigare. Intresset för tågresor uppges öka, boendet ska vara miljöanpassat och hållbart liksom råvarorna till mat som serveras. Undersökningen om framtida resetrender gjordes av STF Gemensamt är att man önskar sig god service och att resan bara ska vara ett knapptryck bort, hela paketet ska helst 11

Fritt fram. för friluftsliv. TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder. Ris och ros för nya strandskyddet. satsning på lokal naturvård

Fritt fram. för friluftsliv. TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder. Ris och ros för nya strandskyddet. satsning på lokal naturvård Fritt fram för friluftsliv TEMA! Planering för tätortsnära natur och stränder 4 8 Ny 14 Ris och ros för nya strandskyddet Uppluckring av reglerna eller skärpning? Meningarna går isär... satsning på lokal

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007

Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv. Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja om framtida forskning och kunskap kring friluftsliv Dokumentation av tankesmedjan på Sånga Säby 2007 rapport 5698 Maj 2007 Kunskapen om friluftslivet En tankesmedja

Läs mer

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med:

Konferensdokumentation. Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism. ETOUR i samarbete med: Konferens och mötesplats för Natur- och kulturturism P 2004:20 Skydd av natur och kultur död hand eller lönsam upplevelseindustri? Turistföretagande i natur- och kulturmiljöer en framtidsbransch? 12 13

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa

Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa Friluftsliv - Framtid - Folkhälsa KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS TIDSKR IF T Nummer Årgång 8 2005 144 Ansvarig utgivare Bruno Nilsson, sekreterare och VD, KSLA Redaktör/grafisk form Kerstin Hideborn

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Lokal förvaltning av naturresurser

Lokal förvaltning av naturresurser Lokal förvaltning av naturresurser Från ord och till handling Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Inlandskommunernas ekonomiska förening, Equal UP Glesbygdens förnyelse, Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs!

Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Svenska naturreservat och nationalparker - En outnyttjad resurs! Innehållsförteckning Värna, vårda visa att förvalta och nyttja skyddad natur...2 När folket kom till naturreservaten i Östergötland...3

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Tusentals nya jobb inom svensk turism

Tusentals nya jobb inom svensk turism www.ekoturism.org NYHETSBREV FRÅN EKOTURISMFÖRENINGEN # Fotograf: Staffan Widstrand Vargen har fått ett nytt värde i Dalarna... Bildreportage på sidorna 6 och 7. Ångbåtsexepedition, sagoritt och renflytt.

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Ekoturismföreningen fick Änglamarkspriset 2004

Ekoturismföreningen fick Änglamarkspriset 2004 www.ekoturism.org NYHETSBREV FRÅN EKOTURISMFÖRENINGEN # 2-04 Naturens Bästa har fått en ny webbplats... En banbrytande naturresesajt präglad av reslust, frestande bilder, oväntade texter och härligt snabba

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

SAFARI ANVÄND ROVDJUREN!

SAFARI ANVÄND ROVDJUREN! SAFARI NYHETSBREV FRÅN EKOTURISMFÖRENINGEN # 5-02 www.ekoturism.org I DETTA NUMMER: Mer pengar till Naturens Bästa sid 2-3 Bo på ekologiska gårdar sid 3 TEMA ROVDJUR sid 4-6 Upptäck resmålets kommersiella

Läs mer