Statsystemet inte avskaffat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsystemet inte avskaffat"

Transkript

1

2 Årgång 19 Redaktionens adress Ivar Lo c/o Robert Janson, Svartlösavägen Älvsjö. Tel Mobil Hemsida: Epost: Redaktör Robert Janson, redaktionsråd Ivar Lo sällskapets styrelse Omslagsbilden: Ivar Lo-Johansson vid tiden för utgivningen av Godnatt, jord 1933 Statsystemet inte avskaffat Det har passerat 75 år sedan statarnas revansch inleddes i Sverige. Det kunde verka som en tanke men var en historisk slump att tre av varandra oberoende författare som Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Jan Fridegård samtidigt kommer sig för med att skriva romaner om det ämne som de alla tre levat i eller så nära. Alla med utgivningsår 1933 Godnatt, Jord, Kvinnor och Äppelträd och En natt i juli.för ett par år sedan var undertecknad bjuden att tala om ämnet statsystemet och Ivar Lo på Åkerö Herrgård i Sörmland. I en fullpackad slottssal hade man inbjudit folk i trakten att komma och lyssna. Anledningen var att godsets ägare låtit rusta och renovera en gammal statarkåk. Låt vara till oigenkännlighet. Mycket modernt.. Som avslutning passade jag på att säga att statsystemet inte alls var avskaffat och kanske att någon satte i halsen i tron om att detta förhatliga slaveriliknade system en gång för alla förpassats på soptippen.ja, systemet med att avlöna kunniga lantarbetare i natura i Sverige, är förvisso borta sedan 1945, men eftersom vi lever globalt och äter mat från världens alla hörn, har vi alla ett moraliskt ansvar för hur de människor som producerar denna mat arbetar under för villkor. Hundratals miljoner lever under statsystem. Utan rättvisa löner, mänskliga rättigheter, frihet och en anständig miljö. Allt detta som våra arbetarförfattare brann för. Ivar Lo-sällskapet är inget mossigt sällskap som enbart hyllar en för snart 20 år sedan avliden författare. Vi värnar också om humanism, solidaritet och social rättvisa i världen. 2 Robert Janson

3 Ivar Lo på land och till sjöss På Ålands hav God mat, musik, litteratur, teater på Ålands hav med destination Åbo. Årets resa i arrangemang av Bild Jonas Jonzon tidningen Vi och DELS de litterära sällskapens samarbetsnämnd blev en succé. Närmare 600 resenärer mer än dubbelt så många som på premiären 2007 tillbringade ett fantastiskt dygn tillsammans på fartyget "Silja Galaxy". Sju litterära sällskap med artister som Lill Lindfors och Maria Lindström bjöd på förstklassig underhållning och väckte åter till liv några av Sveriges främsta författare. Ann Smith och Margareta Wersäll från Ivar Lo-sällskapet berättade om arbetarförfattarens starka frihetslängtan, hans stora kärlek Maria, och funderade över varför han aldrig gifte sig. Vid Mariatorget I oktober berättade Dan Mellin om Ivar Los liv och verk i St Pauls bokhandel vid Mariatorget i Stockholm. I bokhandeln pågick en utställning kallad Statare och statarliv. Bokhandeln var närmast klädd i arbetarlitteratur, till största delen förstås Ivar Los böcker. Konstnärer hade bidragit med motiv från epoken. Cirka 30 personer lyssnade på föreläsningen som pågick i ett par timmar. Under hösten förelästes också under ett par timmar om Ivar Lo inför ett 60-tal personer i ABFhuset i Stockholm. Bilder visades också ur Ragnar Oldbergs bildbiografi. Ivar Lo sällskapet säljer titlar av Ivar Lo. Kontakta oss får vi se om vi har dem. Mejla eller ring Bo Erlandsson

4 Lars Furuland minns sina dagsverken Lars Furuland den nu 80-årige genuine folkbildaren, och en av Ivar Lo-Johanssons närmaste vänner, har kommit med ännu en bok Mina dagsverken. Minnen från folkhögskolor, folkbildningsarbete, universitetsliv och möten med arbetarförfattare (förlaget LaGun.) Det är ingen vanlig akademisk avhandling utan helt enkelt hans memoarer. Om författare han mött under sina 60 år som litteraturforskare. Intresset för folkrörelserna och litteraturen föddes när han växte upp på Malungs folkhögskola där hans pappa Gunnar var rektor. Den förste författare han intresserade sig för var Gustav Hedenvind- Eriksson, men så småningom kom Lars in på den månghundratusenhövdade gruppen statarna och hur de skildrats från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet. Och genom statarna kom Furuland att skriva om Ivar Lo med bland annat boken Statarnas ombudsman i dikten. Genom att resa runt och hålla föredrag som en traditionell folkbildare med en portfölj sprängfylld av böcker har han stått eller suttit rakt upp och ner och talat om sin passion för arbetarlitteraturen inför fyllda lokaler med hänförda lyssnare. Han har berättat om folkhögskolan och bibliotekens viktiga betydelse för folkbildningen och för framväxten av nya författare. Exemplen är många, det är inte bara våra 30-talsförfattare utan också de unga i vår tid. Han har också påvisat de tekniska uppfinningarna som elektriciteten som inneburit en kulturrevolution. Så tänd läslampan och läs Lars Furulands böcker! 4 Robert Janson

5 Den okända från Seine Den okända från Seine".Ivar Los novell med samma namn är en diskussion han för kring om detta är en mask av en död eller en konstnärs verk. Om henne kan man läsa mer i Ivar Lo-Johanssons Passionerna 1968 och och i den postumt utgivna romanen Blå Jungfrun Ivar Lo-sällskapet kan nu erbjuda en mycket exlusiv kopia av denna gipsskulptur för endast 1000 kr. Hör av er! Beställ Statarnas ombudsman i dikten om Ivar Lo-Johansson av Lars Furuland ur en exklusiv restupplaga 100 kr st Ivar Lo-sällskapet Box Stockholm eller e-posta till Namn... Adress... Postnummer och ort... 5

6 Ivar Lo lever i offentligheten av Lars Furuland Vid 80 års ålder skriver jag, Lars Furuland, ner mina memoarer som utges i februari Mitt liv har varit ovanligt händelserikt och till det har Ivar Lo-Johansson i högsta grad bidragit. Redan på 1950-talet lärde jag känna honom sedan jag beslutat mig för att utreda statsystemets framväxt i Sverige. Jag växte upp på en folkhögskola en spännande miljö under talets beredskapsår, då motståndsmän från Norge, som stred mot nazismen, sökte sig till skolan i Malung, där min far var rektor och en välkänd antinazist. Jag fick från 1948 tillfälle att studera i Uppsala och valde från första stund att ägna mig åt arbetardikten, först skogsarbetarskildraren Gustav Hedenvind-Eriksson och sedan statarförfattarna, främst Ivar Lo-Johansson. Till den svenska folkhögskolans hundraårsjubileum 1968 undersökte jag utförligt folkhögskolans betydelse för arbetardikten i Sverige och det var när jag publicerade en artikel om den unge Ivars tid på Västerhaninge som han tog kontakt med mig och vår nästan femtioåriga vänskap inleddes. Ivar Lo reste upp till min doktorsdisputation på senvåren Han var också hedersgäst jämte Jan Fridegård när vi firade avhandlingen Statarna i litteraturen. En studie i svensk dikt och samhällsdebatt (1962) vid en middag på Värmlands nation. De akademiska traditionerna var fortfarande stränga. Både jag och mina opponenter bar frack under disputationen och på samma sätt förväntades gästerna vid kvällens festmiddag vara klädda. Men Fridegård valde att komma i sin bästa mörka kostym, medan Ivar förklarade att en stataravhandling var en så viktig sak, att han ville tacka mig genom att hyra sig en frack! Det ämne jag valt för avhandlingen infattade tiden från statsystemets framväxt i Mälardalen under slutet av 1700-talet ända till den tidiga arbetardikten. Jag fick rum med uppväxtför- 6

7 hållandena för Ivar Lo, Fridegård och Moa Martinson. Men det fanns mycket mer att säga om statarskolan (som aldrig var någon regelrätt litterär skola utan bara ett likartat miljöval hos tre högt begåvade diktare). Jag skrev alltså en särskild bok om Ivar Lo med titeln Statarnas ombudsman i dikten (1976). Och jag fick en duktig elev i Margareta Wersäll som specialstuderade Ivar Los åldringsvårdskampanj och nu snart utger studien Kärleksskugga om Ivar Lo och hans förhållande till kvinnor. Att arbetet med författarskapet var Ivars stora lidelse antyder ju redan Wersälls boktitel kunde jag äntligen samla och bearbeta mina spridda studier av arbetarförfattarna till den första större handboken i ämnet: Svensk arbetarlitteratur. Verket är på drygt 550 sidor och jag gläder mig åt att min efterträdare Johan Svedjedal på den litteratursociologiska professuren i Uppsala kunde bidra med en undersökning av de tidiga svenska vänsterförlagen. Jag svarar för ungefär två tredjedelar av boken dvs. samtliga författarporträtt. Det har, som inledningsvis nämndes, förunnats mig att i åttioårsåldern få teckna ner mina memoarer under titeln Mina dagsverken. Minnen från folkhögskolor, folkbildningsarbete, universitetsliv och möten med arbetarförfattare (förlaget LaGun, Stockholm, 2009). I slutkapitlet Möten med kulturbärare skriver jag förstås både om Ivar Lo-Johansson och Jan Fridegård och om ett femtontal andra författare och folkbildare fram till och med Elsie Johansson. Men perspektivet är nu ett annat än i min handbok. Eller som Ivar Lo skrev i Pubertet : Solen står på ett annat ställe... MINA DAGSVERKEN kan beställas från Ivar Lo-sällskapet Box Stockholm till ett rabatterat pris 200 kr (ord. 280:-) eller mejla på 7

8 Statarskolan 75 år Statarmyten När statarna burit ned oken till sjön de kastade oken i vattnet och log. Så stod de på stranden med piska och töm, med piskorna våldsamt på vattnet de slog. De sade: Nu plågar vi själva ändå, nu är vi den starkaste utav oss två! Ni vågor, som går här som oxar för tross, ser ni väl nu vem är starkast av oss? Men så blev de trötta och gick utan ett ord och försvann som de kommit bland oxar och jord. Ivar Lo-Johansson I höstas 2008, firade den så kallade statarskolan 75-årsjubileum. Det gjordes bland annat på Statarmuséet i Torup Skåne. Ivar Losällskapet, Moas vänner och Jan Fridegård-sällskapet var med, Professor emeritus Lars Furuland talade om epoken Statarskolan som den kallades. Det var 1933 som tre romaner i genren publicerades: Ivar Lo- Johanssons självbiografiska Godnatt, jord, Jan Fridegårds En natt i juli som utspelar sig under den uppländska skörde-strejken 1925, samt Moa Martinssons Kvinnor och äppelträd. Alla tre författarna hade sina rötter i statsystemet och deras böcker hjälpte till att kasta ljus över statarnas utsatta situation och påskynda avskaffandet av det närmast livegna systemet, som var stadfäst i avtal. Statarskolan var från början en term som skapades i tidningar av kåsörer och versmakare och avsåg svensk arbetardiktning. Termen var i det närmaste ett öknamn tills Ivar Lo själv tog upp den i sin programuppsats Statarskolan i litteraturen som publicerades I uppsatsen beskriver han den nya skolan så här: Med statarskolan i svensk litteratur menas att med statarna har en ny botten infogats i den svenska skönlitteraturen. Till detta har fogats en ny stil, som om allt är rätt uppkommer i och med att en ny miljö får röst. 8

9 Till detta kommer att ett nytt begrepp om kollektivet införts i svensk diktning I den långa utläggning som följer tar han upp att den nya stilen omfattar realistiska skildringar med massan, hellre än individen som tema och bryter mot den romantiska herrgårds-traditionen med dess sjöar och lusthus. Statarskolans författare var specialister på ämnet och miljön eftersom de själva har upplevt den. Statsystemets historia I cirka 200 år arbetade statare på svenska gods och bondgårdar i syd- och mellansverige. Termen statare är ett 1800-talsord och avsåg en dräng på stat. Han skrev på ett kontrakt som innebar arbetsplikt mot statlön; naturaförmåner i form av spannmål och utsäde, sill, mjölk, salt, kött, fläsk och en obetydlig summa pengar. Staten varierade lite från plats till plats och kunde även omfatta ved, stövlar och sängkläder. Bostad ingick alltid. En förutsättning för anställning var att hustrun kunde mjölka vid behov. Det behovet fanns nästan alltid och kvinnorna fick mjölka upp till 25 kor var, två gånger om dagen. Förutom godsägarens krav på mjölkningen förväntade mannen att hustrun skulle sköta hemmet och barnen, laga mat, tvätta, baka, ta in ved, hålla vägglössen borta och mycket mer. 9

10 Så många som en halv miljon män, kvinnor och barn beräknas ha omfattats av statsystemet vid 1800-talets början. Bostäderna var ofta usla, maten av dålig kvalitet och när kontraktet gick ut på hösten flyttade många statarfamiljer. Flytten markerade en av de få rättigheter de hade och höll hoppet om en drägligare tillvaro på ett annat gods eller gård uppe. Några lyckades förverkliga många statares dröm att bli torpare, men statarnas barn blev vanligtvis nästa generations statare. Även om statarna var nästan rättslösa var misstänksamheten mot fackföreningar stor. De som anslöt sig hade svårt att få anställning, men på 1930-talet stärktes lantarbetarrörelsen och en rad reformer som semester, vräkningsskydd och förhandlingsrätt genomfördes. Svenska Lantarbetareförbundet och arbetsgivarparten SLA lyckades 1944 enas om en övergång från stat till kontantlön i avtalet som gällde från oktober 1945 vilket markerade slutet på flerhundraåriga närmast livegenskapliga systemet. Stataren blev en fri lantarbetare med kontantlön vilket inte alltid statarnas hustrur uppskattade. Trots allt elände fanns ju ändå maten att tillgå som inte behövde inhandlas. Det var också en slags trygghet. En epok var till ända och en ny tid var inledd som ledde fram till att statare småningom en modern jordbrukstekniker. Robert Janson 10

11 Godnatt, jord en skymf mot lantarbetarkåren Ivar Lo-Johanssons roman Godnatt, jord 1933 trycktes några år senare som följetong i tidningen Lantarbetaren för att alla förbundets medlemmar skulle få möjlighet att läsa den. Romanen fick ett blandat mottagande hos de närmast berörda. Följande brev är ett av många som sändes till tidningen Lantarbetaren i juni 1938 från Svenska Lantarbetareförbundets fackliga avdelning i Knivsta, strax norr om Stockholm. Ivar Los skildring sågs av somliga som mycket utlämnande, realistisk och frispråkig. Undertecknad var tidningens redaktör under åren december 1986 till och med dess nedläggning Robert Janson Alsike Vassunda avd 293 av Svenska Lantarbetareförbundet har vid möte lördagen den 18 juni beslutat att till förbundet avge en enhällig och bestämd protest emot att författaren Ivar Lo- Johanssons roman Godnatt, jord, införes som följetong i tidningen Lantarbetaren. Vår tidning bör upplåta sina spalter för mer uppbyggliga ämnen än dylika sentimentala fantasimålningar av de s.k. statarnas levnadsförhållanden. Romanen ifråga avser enligt vår mening endast att i andras folkgruppers ögon ytterligare nedsätta vårt anseende som människor. Vi lantarbetare intresserar oss inte för och känner oss ej heller tilltalade av att man slår mynt av vårt nödläge eller att man river fram i dagsljuset sekelgamla ruttenheter inom statarlivet. Romanen är, anser vi, en skymf mot hela den svenska lantarbetarekåren. Och det finns verkligen en gräns för vår tolerans. Enligt uppdrag J A Jonsson 11

12 Ivar Lo och kvinnor i liv och verk av Margareta Wersäll I årsskriften för 2008 skrev red. Robert Janson om mitt då pågående projekt, en bok om Ivar Lo och kvinnor i hans liv och dikt. Boken är nu klar och kommer att ges ut i januari 2010 av Bokförlaget Natur & Kultur. Den har titeln Kärleksskugga. Ivar Lo-Johansson och kvinnor i hans liv och verk. Titeln syftar på att författarens kärleksrelationer aldrig tilläts skjuta undan det litterära skapandet. Ivar Lo hade en rad relationer, men förr eller senare kom känslorna att duka under för det alltid pågående, idoga författandet och skuggorna föll allt tätare över den tidigare kärleken. Författarens livsverk, det litterära skapandet stod alltid i fokus, samtidigt som Ivar Lo rent personligen med åren blev alltmer beroende av att leva i sina invanda författarrutiner. Med åren kom även de två rummen på Bastugatan 21 att bli hans hem på jorden, som han skriver i ett av sina sista brev. Den direkta orsaken till att jag kommit att skriva boken, är att Ivar Los mångåriga brevvän Gun Vinberg år 2006 skänkte över 100 brev från författaren till Ivar Lo-sällskapet. Gun Vinberg hade några år en kärleksrelation med författaren, vilken sedan övergick till att bli vad jag i boken kallar en kärleksfull vänskap. Under åren 1970 och fram till Ivar Los död, skrev Gun Vinberg å sin sida över 700 brev till honom, vilka nu ingår i Ivar Lo-Johanssons brevsamling på Uppsala Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Här fann jag även brev från ett antal kvinnor som Ivar Lo haft kärleksförbindelser med, bland annat från Maria Nordberg (förebild för Måna i Måna är död), från författarna Sara Lidman och Ann Smith och från friherrinnan Ingrid Stiernblad (förebild för Pingvin i Lyckan). Om sin relation med Sara Lidman berättar Ivar Lo fiktivt i romanen Blå Jungfrun. För att en skribent fritt ska få använda ett sådant brevmaterial, måste brevskrivaren ha varit död i 70 år. Så är inte fallet med någon 12

13 av dessa brevskrivare, vilket betyder att den som vill använda breven för publikation, måste få tillstånd av efterlevande släktingar. Det stora bekymret var att finna släkt till Maria Nordberg, eftersom ingen nu levande släkting finns i hennes egen Poeten Ann Smith vid tiden när hon träffade Ivar Lo familjegren. Utomordentlig hjälp fick jag då av en av Ivar Lo-sällskapets verkligt kunniga personer, som idogt på egen hand forskar kring Ivar Los författarskap, nämligen Per-Arne Wisén. Han ryckte in och släktforskade, och fann då en sidogren till Maria Nordbergs egen familj, vars medlemmar gav sitt tillstånd att använda Marias brev. Det har även varit till ovärderlig hjälp att Ann Smith helhjärtat ställt upp både för intervjuer och med att låna ut intressant material. Ett av syftena med boken är att visa upp en del mer okända sidor av Ivar Lo-Johanssons personlighet, vilket jag hoppas ska bredda bilden av honom. Många läsare ser honom kanske främst som den allvarlige arbetarförfattaren, som åstadkom så genomgripande samhällsförändringar med sina verk. Denna bild är naturligtvis helt riktig, men det fanns även en ljus, kärleksfull och jag skulle nästan vilja säga lekfull sida hos honom, som kanske inte kommit fram så väl tidigare. Han måste i sina kärleksrelationer balansera av dessa olika personlighetsdrag, vilket förstås komplicerade tillvaron både för honom själv och hans kvinnor. Men i grunden fanns inget val. Skapandet var nödvändigt och tilläts aldrig att stå tillbaka för kärleken. 13

14 I NYTRYCK Framtidens löje Novell av Ivar Lo-Johansson Tidigare publicerad i veckotidningen Idun 1930 Tack till Per-Arne Wisén som varit behjälplig med att ta fram texten Det hade burits ner en låda från vinden och barnen hade halvt olovligt tagit sig för att rota i den medan föräldrarna pratade. Det var unga föräldrar och tioårs, kvickögda barn. Innehållet i lådan öppnade en ny värld för dem, en värld som för föräldrarna redan hunnit bli gammal. Det kom upp en konsthistoria från mannens studietid och en del småsaker från hustruns studietid och en del småsaker från hustruns flickår. I boken syntes katedralen i Rouen, man så den kända reproduktionen av Sokrates huvud och några andra illustrationer som bruka få valsa runt i all världens konsthistorier. En avbildning av Afrodite, den på Museo Nazionale i Rom låg just uppslagen och pojken kommenterade bilden under det att flickan lätt opponerade. Ingendera fann dock Afrodites kropp särskilt märkvärdig. För katedralen i Rouen hade de bara en hastig blick till övers. Systern tyckte dock efteråt att den liknade en tårta. Medan de gingo djupare i ner i packlåren hittade de en nedsmutsad studentmössa och de hittade obrända brev, som de dock inte tordes läsa. Plötsligt funno de en liten dyrgrip och blevo intresserade. Det var en berlock som sprang upp med en knall och visade ett mansporträtt. Men det var inte fadern. Låt bli barn, sa modern hastigt och slängde spöket åter till skuggorna. Vill ni inte vara snälla så får ni gå och lägga er. Man lägger sig inte klockan åtta, svarade bägge näbbigt. Och de fortsatte leta sig djupare ned i lådan. 14

15 Mannen bläddrade i en bok, som också den flutit upp då man sökt på vinden, och han brydde sig inte mycket om vad barnen togo sig för. Han trodde sig ha bränt, inga hemligheter skulle sticka upp huvudet i den gamla lådan. Detsamma hade också hustrun trott, så kom ändå berlocken. Hon var ond och ledsen samtidigt, och fast mannen ingenting märkt så höll hon nu blicken misstänksamt riktad på barnen. Det skulle ha varit min mor, kom hon att säga helt oförsiktigt, som om hon med detta hade vädjat till barnens egen ansvarskänsla. Och vänd till mannen fortsatte hon med en fråga: Minns du med vilken respekt man alltid betraktade mamma? Han nickade förstrött, men just då steg ett glädjetjut från packlåren. Barnen hade fått lön för mödan i en underlig tingest som de fiskade upp. Det var ett fotografialbum, som förr varit så prydligt men som nu var mossgrönt och bedrövligt som om det legat under en skogstuva i sekler och tagit färgen av den. Varje sida i boken var fullklistrad med fotografier, gamla och urblekta, dåligt fixerade i det fotografiska badet och anskrämliga. Det var mormoderns album och det hade råkat i glömska sedan det blivit impopulärt att hålla de gamla familjegravarna tillgängliga för besökande i familjen. Vilken hatt, fnittrade flickan och måste hålla sig för munnen av skrattlustan. Hon pekade på en stor bild av två gamla människor. Tror du det är fåglar i boet också, fortsatte hon att gyckla i det hon fnissande visade bilden för brodern. Så idiotisk hon ser ut, svarade denne uppriktigt. Ägg är det åtminstone! Så ense hade de sällan varit. Och de fortsatte och kommenterade hjärtlöst den kruskarmade stolen Och den konstiga piedestalen. Men mest roligt hade de åt de besynnerligt klädda människorna som de funno till den grad löjliga, att de ens hade ord för det. Modernt såg dit och hon rodnade häftigt. Hon hade anat det nästan, men hon hade hoppats på förskoning ändå. Nu var det för sent och 15

16 hon hade bara att konstatera faktum. På kortet såg hon den hon nyss talat om, sin egen mor, och det var mormodern som barnen nu hånade. Låt bli, skrek hon till helt obalanserat, men ropet lät så underligt svagt att det nästan skrämde henne själv. Hon tog albumet ifrån dem Och lade det på bordet. Hon hade också velat aga barnen, men det var plötsligt som om hon förlamades. Hon hade velat tala om för dem att det mormor de hade förlöjligat, men hon teg. Det var som om hon skämdes. Hon förde barnen en smula häftigt in i deras kammare, men hon gjorde det utan hörbara förebråelser. Hon kom stilla tillbaka och hon satte sig med den uppslagna bilden igen. Och när mannen fortsatte att läsa så satte hon sig bredvid honom med den mossgröna luntan i knät. Det var som om hon begärde hjälp av honom. Hörde du, frågade hon. Ja, varför det, undrade han. Jag förstår bara inte varför jag inte agade dem? Ser du inte det är mamma. Men mannen såg inte det ringaste förvånad ut. Hon satte sig att se på den kruskarmade stolen, på piedestalen med den besynnerliga blomman, som såg ut att vara av papp, och på svärföräldrarna, som han nästan hade glömt, därför att de dött strax efter de lärt känna hustrun. Han såg på deras konstiga kläder. Svärmoderns hatt satt där faktiskt som ett örnbo i toppen av ett högt träd. Det hela verkade så spöklikt främmande att han inte ens kunde låta bli att dra på munnen. Och han gjorde det fast han inte ville. Du kunde inte aga barnen därför att du kände med dig att de hade rätt, svarade han helt sakta. Menar du då att mor var löjlig, frågade hustrun förskräckt och såg upp på honom. Inte för att hon var men att hon är så som barnen nu ser det. Det är eftervärldens löje, ser du, det som ska träffa oss alla sedan vi en gång är döda och utsatta för framtidens dom. 16

17 Det skymde i rummet och hon stirrade på det gamla fotografiet, som också det blev allt skummare. Då såg hon plötsligt att bilden fick ett skimmer av löje över sig även för henne, något som hon inte förmådde bekämpa, något som hon inte längre förmådde stå emot. Barnen har rätt? mumlade hon bara. Och hon erfor en känsla som hon aldrig förr erfarit. Hon kände sig underlägsen barnen, hon tyckte sig kuvad av dem. Barnen hade gett henne en uppsträckning, som hon inte kunde bemöta, utan måste ta emot. Så kände hon det. Eftervärldens löje, försökte hon försvara sig inför mannen. Den där väldiga hatten som liknade ett fågelbo, var kanske verkligen löjlig. Men den var det i så fall därför att det var så mycket onödigt på den. Det är det onödiga som efteråt ter sig löjligt, aldrig det enkla och praktiska. Därför kan heller aldrig den lilla tockhatten, min hatt, komma att bli löjlig på det sättet, eller hur? Inte heller ett kortklippt hår. Ett praktiskt klippt hår, en hatt som följer huvudformen de blir naturliga också för eftervärlden. Tror du inte? Hon kände hur hon med detta visserligen sålde modern för en grynvälling, men hon försvarade sig själv framför allt. Mannen teg och hon fortsatte ivrigt, ty nu gällde det henne. Barnen skrattade inte när de såg Afrodite i konsthistorien, inte ens när de fick tag i Sokrates skrattade de. Han måste ha varit en väldigt ful farbror för dem, men han var ändå inte löjlig. Det är alltså inte det fula i och för sig som tar sig löjligt ut, inte heller det nakna, som Afrodites torso var. Det var bara när de fick se far och mor i deras märkvärdiga kläder som det brast löst. Det var alltså åt de märkvärdiga kläderna de skrattade. De kläderna var inte på något sätt märkvärdiga för dina föräldrar, svarade mannen med obehaglig logik. Men till och med de måste ha insett att fågelboet var på något sätt onödigt, vidhöll hon. Tockhatten däremot har inte 17

18 en enda utvidgning. Den är helt enkelt typisk för vår generations sanningskrav. Det ligger något bestickande antagligt i det du säger, svarade han, nu leende. Bilden av Afrodite är två tusen år och verkar ändå inte löjlig på våra barn, som däremot skratta sig sjuka åt våra egna föräldrar. Det är eventuellt för att Afrodite sluppit gå till eftervärlden med hatt! Då får man också anta att funktionalismen undgår framtidens löje, inföll den intelligenta hustrun, som nu åter tycktes få tillbaka lite mod. Den raka linjen är på något sätt oangripbar. Den moderna enkla poesin räddar sig kanske också tack vare sin hälsosamma skräck för de vackra orden. Min tockhatt, mitt kortklippta hår det där kommer nog aldrig att utmana våra barnbarn till några fnissningar? Vår generation är så sträng mot sig själv att den nog kommer att skydda sig för framtidens löje. Hon såg triumferande på mannen. Men mannen såg inte fullt lika triumferande ut. Det fanns något som hette upplysningstiden förr i världen, fortsatte han. Den sista delen av sjuttonhundratalet, som gjort kravet på klarhet till sin religion hade också vissa förhoppningar. Nu tar sig hela upplysningsfilosofin löjlig ut, därför att hela klarhetskravet självt på något sett ter sig löjligt. Man ville rycka slöjorna från poesin men man förstod inte att poesin var så tunn att de följde med slöjan. Nu vilar hela jorden, stod det till exempel i psalmboken. Men upplysnings-filosoferna begränsade och de reducerade och de fann att det inte var sanning, det att hela jorden sov. Och så ändrade man det till: nu sover halva jorden Nej inte ens den räddade sig undan framtidens löje, och man kan nästa säga att ingenting numera ter så löjligt som upplysningstiden med sin klarhetssträvan. Därför borde vi heller inte förhasta oss när det gäller oss själva. Jag kom att tänka på det just nu. 18

19 Hustrun satt tyst, slagen. Detta var en ny tanke och den kastade allting huller om buller inom henne. Underlägsenheten gentemot barnen sköt på nytt fram. Hur kan barnen ha rätt? undrade hon, men tyst för sig själv. Alla generationer har ju lärt att barnen har fel gentemot föräldrarna. Hon kände hat till eftervärlden, som skulle döma även henne, och barnen fingo på något sätt över sig skuggorna av detta hat. Pyramiderna har undgått att utmana löjet, försökte hon som den sista ansträngningen. Deras linjer gick rakaste vägen mot ett angivet mål, utan att krumbukta. Min hatt följer så nära huvudet så nära en hatt kan. Hon kastade en skygg blick mot den punkt borta på skrivbordet, där hennes bild stod. Hon förstod inte hur denna bild en gång skulle te sig löjlig? Tätt, så nära tyget tillät, följde den lilla hatten hennes huvuds vackra form. Hon vek samman det mossgröna albumet med moderns bild, och hon hade velat skratta, skratta högt liksom barnen nyss. Men hon var bliven osäker. Vi får hoppas att vi kommer att gå fria för framtidens löje, sade hon bara stapplande. Ja vi får hoppas, svarade mannen, och det lät som ett eko. Men det har nog också de föregående generationerna hoppats och trott. Hur de lyckats har du nyligen sett! Dagen efter lät hon bära lådan tillbaka upp på vinden. Hon hade tänkt bränna innehållet, men hon var rädd. Skräcken för framtiden hade rört vid henne. 19

20 Ivar Los personliga pris 2009: Lars Andersson Styrelsen för Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författar-fond har beslutat att Ivar Lo- Johanssons personliga pris för 2009, kr ska tilldelas författaren Lars Andersson för hans nyutkomna roman Ljus från ingenstans, första delen av ett planerat större arbete. I juryn för för priset som nu delas ut för 19:e gången, ingår representanter från ABF, Svenska Akademien och Sveriges författarförbund. Lars Andersson, född 1954 i Karlskoga, debuterade redan som 20-åring med romanen Brandlyra och har sedan dess givit ut ett 20-tal böcker, huvudsakligen romaner, t.ex. Snöljus 1977 och Berget 2002, men verklistan rymmer även reportagesamlingar och en banbrytande studie om hans värmländske föregångare Tage Aurell, Platsens ande Ivar Lo-Johanssons personliga pris utdelas av Ivar Los Författarfond (ABF, Sveriges Författarförbund och Svenska Akademien) och är med sina kronor Sveriges största litterära pris till en svensk författare. Ivar Lo-Johanssons personliga pris instiftades i hans testamente och började delas ut efter författarens död Vart tredje år ska priset tilldelas ett litteraturvetenskapligt verk om arbetarlitteratur eller om Ivar Los eget författarskap. I juryn sitter representanter för Sveriges Författarförbund, Arbetarnas bildningsförbund och Svenska Akademien. 20

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer