katolskt magasin # 6 Överlåtelsens ögonblick Romer på flykt från fattigdom Kristna minnen i Kappadokien Betydelsen av en nattabön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "katolskt magasin # 6 Överlåtelsens ögonblick Romer på flykt från fattigdom Kristna minnen i Kappadokien Betydelsen av en nattabön"

Transkript

1 # 6 5 juni 2014 Pris 40 kr Överlåtelsens ögonblick Romer på flykt från fattigdom Kristna minnen i Kappadokien Betydelsen av en nattabön katolskt magasin

2 # 6 katolskt magasin 5 juni 2014 Årg 89. ISSN Adress: Box 2038, Uppsala (Besöksadress: S:t Olofsgatan 32 E) Tel: E-post: Hemsida: Utges som tidning för Stockholms katolska stift av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. styrelseordförande Charlotte Byström redaktion Margareta Murray-Nyman (chefredaktör och ansvarig utgivare) tel eller Birgit Ahlberg-Hyse tel eller Mattias Lindström (redaktionssekreterare, layout, annonser, prenumeration) tel eller Utrikesansvarig Kaj Engelhart tel Annonser, prenumeration tel Prenumerationspris: Sverige 340 kr Europa 450 kr, utom Europa 500 kr Pg , Bg Tryck: DanagårdLiTHO, Ödeshög Nr utkommer 4/ Manusstopp 13/ För icke beställt material ansvaras ej. omslagsbild: hundratals människor deltog i avskedet av msgr göran degen, i requiemmässan i domkyrkan och vid gravsättningen på katolska kyrkogården. foto: birgit ahlberg-hyse Ur innehållet En barnfest som överbryggar gränser sidan 4 Engagemang för romer på EU-nivå och i personliga möten sidan 6 Internationell konferens om migration sidan 8 Resa i apostlarnas fotspår: Turkiets kristna minnen sidan 10 Heliga rum: Vår Frälsares kyrka i Malmö en arkitektonisk raritet sidan 12 Nattabönen förenar generationerna sidan 17 Barocka konstverk ställs ut i Kulturhuset i Stockholm sidan 18 S:ta Eugenia satsar på kulturnatten sidan 20 Bok-, musik- och filmrecensioner sidan 21 Månadens kolumn: Lars Brander om valets konsekvenser sidan 25 Debatt: Varför Sveriges kristna råd? sidan 26 Kyrktorget: Biskop Anders predikan vid begravningsmässan för fader Göran Degen sidan 28 Tre frågor till sr Sofie OP apropå hennes kurs om Kroppens teologi sidan 30 Eukaristisk festival i Göteborg sidan 33 Sista sidan: Lillemor Hallin minns åren som katolikbarn sidan 36

3 ledare sid. 3 Efter 25 år: JP II till fäder och mödrar För ganska exakt 25 år sedan, fredagen den 9 juni 1989, firade påven Johannes Paulus II familjemässa vid Gamla Uppsala högar. Påven, som en gång sagt att han gärna skulle bli hågkommen som en påve för familjen, vände sig i sin predikan till såväl barn som föräldrar. I pingsttid återger vi gärna de ord med vilka han särskilt riktade sig till föräldrarna. Att vara förälder för med sig oro och svårigheter lika väl som glädje och förverkligande. Jag vill gärna påminna er som är föräldrar: era barn är er stora skatt. De älskar er väldigt mycket även om de ibland har svårt att uttrycka denna kärlek. Det är en tråkig verklighet att pressande arbetssituation och ökat livstempo ger många föräldrar en ökande svårighet att få tillräckligt med tid för sina barn. Jag manar er i dag: hitta tillfällen att vara tillsammans med era barn och prata med dem på en djupare nivå. Låt dem inte bli främlingar som lever under samma tak. De år de tillbringar hemma går så fort. Det är värdefulla år. Varje ögonblick ni tillbringar tillsammans med era barn gör dem rikare, och ni i er tur kommer att märka att också era liv blivit oerhört berikade. Kyrkans framtid, själva mänsklighetens framtid, beror till stor del på familjelivets kvalitet och på hur täta de familjeband är som närs i hemmet. Detta lands betydelse, och varje lands betydelse, kan mätas genom den betydelse dess familjer har. (påve Johannes Paulus II, Gamla Uppsala, juni 1989) Inför pingsthelgen ber Kyrkan över hela världen om den helige Ande.

4 sid. 4 aktuellt inrikes Det här är jag! Åttaårige Rafael Rajala har målat sitt självporträtt på den långa duken, i närheten av Kristusbilden. Barnens dag i domkyrkan Så kan gränserna överbryggas Hur gör man för att överbrygga gränserna mellan barn i stiftets olika missioner? Jo, man bjuder till fest! Så tänkte konstnären Joanna Agetorp och kateketen Viviana Vivar. I samarbete med domkyrkoförsamlingen ordnade de en Barnens dag med måleri, musik, mässa och mat, pyssel, lek och dans. Viviana Vivar i domkyrkans spanskspråkiga mission kontaktade Joanna Agetorp efter att ha läst i hennes broschyr på kateketiska kongressen att hon hjälper till med workshops. Viviana kontaktade också andra missioner i församlingen och flera tände på idén. Så kom drygt 90 barn till domkyrkans lokaler en lördag i slutet av april, från den polska, spanskspråkiga, italienska undervisningen och från undervisningen på svenska. Utöver kateketer och föräldrar hjälpte musikern Elisabeth von Waldstein och ständige diakonen Sten Cedergren till i grupperna. Kristus älskar oss alla var dagens tema. En bild av Kristus framför domkyrkoporten, på en 13 meter lång duk, inspirerade många att måla in sig själva

5 aktuellt inrikes sid. 5 Gränslös dans. Under flaggspelet med all världens flaggor blev det vilda danser där det var oväsentligt vilken nationell mission man tillhörde. Alla dansade med alla och ljudnivån var hög! Olika barngrupper presenterade också sina nationella sånger och danser. Färggrant. Till en fest hör naturligtvis ballonger och de var till för att leka med. I förgrunden åttaåriga Nathali Shabo. I köket. Styrelsemedlemmar ur Stockholms läns unga katoliker, SLUK, ansvarade för serveringen. I mitten ser vi Saveen Shamasha, ordförande, omgiven av Diana Kasabian, ledamot, och Robel Domenico, kassör. Till lunch blev det pasta och varmkorv och till mellanmålet goda bakverk som kom från mammor till barn i den polska missionen. Hemma i kyrkan. Stiftsungdomsprästen fader Franz Schneider höll en predikan i form av ett samtal och det märktes att barnen redan vet mycket om innebörden i både tron och mässan. tillsammans med honom. Och mitt i det brokiga pysslet och stojet blev det mässa, firad av stiftsungdomsprästen fader Franz Schneider och pater Ryszard Flakiewicz från polska missionen. Bland mammorna fanns Jane Rayala som går i mässan på engelska. Barnen Erica och Rafael får undervisning på svenska. De har inte kontakt med de andra missionerna men nu känner de många barn i församlingen. Jag hoppas en sådan här dag kommer varje år. Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Mera fart! Festen borde innehålla fotboll och pingis också, tyckte Samuel Engstrand, David Cedergren, Stefan Mlynarcyk och Gabriel Engstrand. I bakgrunden syns KPN som stödde dagen tillsammans med Bilda Öst och SLUK.

6 sid. 6 romernas situation Romskt EU-kontor: Låt tiggarna integreras i samhället Sverige kommer inte att lyckas få de romska tiggarnas hemländer att ta ansvar för sina medborgare, utan måste tackla frågan själv. Det säger Ivan Ivanov, verkställande direktor för Europeiska informationskontoret för romer, ERIO, i Bryssel. Vi ses för att tala om hur ERIO ser på ansträngningarna att förbättra livet för Europas drygt tio miljoner romer, och om hur man inom EU ställer sig till de fattiga romer som allt oftare kan ses tigga även i svenska städer. Hur kan Sverige och de 27 andra medlemsländerna förmå framför allt Rumänien att ta större ansvar för sina egna invånare, så att de inte behöver resa från land till land för att tigga ihop till en dräglig tillvaro? Men Ivan Ivanov vänder på frågeställningen. Det ni måste inse är att romerna inte kommer att försvinna från de svenska städerna, utan snarare kommer att bli mångfalt fler när länder som Serbien, Makedonien och kanske även Turkiet går med i EU, säger han. Ur rapporten Human Rights of Roma and Travellers in Europe som beställts och publicerats av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, i februari 2012: Kommissionären har föreslagit att de resurser som EU:s medlemsstater utnyttjar för att skicka tillbaka romer som är EUmedborgare hellre kan användas för att underlätta deras sociala integrering. Kommissionären hoppas att medlemsstaterna väljer att prioritera romers och resandes integrering i samhället. En fortsatt uteslutning av fler än 10 miljoner människor kan bara resultera i ökade etniska spänningar i Europa. Om Sverige inte lyckas finna en lösning för 50 familjer i dag, hur ska det då gå när det handlar om 500? Ivan Ivanov känner till att Sveriges Europaminister Birgitta Ohlsson (FP) försökt få Rumänien att bli bättre på att ansöka om de medel som EU ställt till förfogande just för att förbättra situationen för landets många romer. Men han tror inte att man ska hoppas för mycket på den typen av lösningar. Alla nya medlemsländer är dåliga på att söka pengar ur EU:s olika fonder. Sedan finns det länder som Ungern, som får mycket pengar, men där romerna har det lika illa ställt som tidigare. Därför, menar Ivan Ivanov, måste Sverige sluta att försöka skjuta undan problemet, och istället börja tänka på hur även de romska EU-medborgarna kan integreras och komma till nytta i det svenska samhället. Antingen inser man att detta är människor som har rätt att resa och bosätta sig var de vill, och investerar i dem genom att hjälpa till med bostad, arbete och utbildning. Eller så gör man som Frankrike: deporterar romer eller betalar dem för att lämna landet, bara för att se dem komma tillbaka några år senare. Det är långt ifrån första gången som Ivan Ivanov talar om romerna i Sverige. De senaste åren har han haft täta kontakter, både med integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och företrädare för kommuner, kyrkor och romerna själva. Och han konstaterar att Sverige till skillnad från många andra länder faktiskt försöker att ta nya grepp, och nämner landets fem pilotkommuner för romsk integrering: Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Linköpings kommun, Luleå kommun och Malmö. Svenskarna har goda intentioner, men vet inte riktigt vad de ska göra, säger han. Ivan Ivanov, VD för Europeiska informationskontoret för romer. Foto: ERiO Till exempel har Sverige lång erfarenhet av att ta emot migranter, men romerna är ju faktiskt EU-medborgare och det kräver helt andra angreppssätt. EU-medborgare har rätt att vistas fritt i ett annat EU-land i tre månader. För att få stanna längre krävs att man arbetar eller driver företag, studerar, uppbär pension eller på annat sätt är självförsörjande. Självklart måste romerna också göra vad de kan för att leta jobb och lära sig språket om de vill stanna längre. Men både Sverige och EU tjänar på att myndigheterna är generösa och hjälper till när det handlar om ett folk som är kontinentens fattigaste och mest diskriminerade, säger Ivan Ivanov. Gör man inget kan det bli som i Italien, där romerna lever i stora getton år efter år. I brist på officiella vägar in i samhället bygger man upp en inofficiell värld, där pengarna kommer från trafficking, prostitution och narkotikahandel. Så att inte inkludera människor för med sig höga kostnader det med. Eva Janzon

7 romernas situation sid. 7 Marinelas dröm: Att mina barn ska slippa tigga Första gången jag såg Marinelas familj utanför kyrkan upplevde jag den känsla av olust som jag ofta känner när jag går förbi tiggare. Min korta samvetsrannsakan ledde bara till att jag gav Marinela ett hastigt leende, gjorde en vag bortviftande rörelse mot hennes framsträckta hand. Men klumpen i magen växte sig starkare för varje gång jag mötte familjen, snart varje söndag. Jag vet inte varför jag blev så berörd. Kanske för att familjen deltar i mässan också, lillasyster Cristina går i samma söndagsskola som mina barn. Under Fader vår fattar vi varandras händer, under fridshälsningen önskar vi varann Guds fred. Efter mässans slut kommer bönen om pengar igen men leendena är varma oavsett svaret. Så börjar Marinelas mage att växa. Strax före jul föds lilla Shaloma. En vecka senare sitter hennes mor igen på kyrktrappan, med knytet i famnen. Inom ett år kommer nästa barn, Iohannis. Vi har båda små barn och kommer att samtala alltmera med varann. Det här är medmänniskor som kommit i min väg. Jag inser att jag bryr mig om dem och de bryr sig om mig och min familj. En dag måste jag fråga om familjen vill berätta om sitt liv för mig. Mest undrar jag över deras tro, deras starka Gudsrelation mitt i prövningarna. Familjen består av Mirella som har fyra döttrar: 18 år gamla Marinela, som själv har två barn, är äldst, sexåringen Cristina yngst. Mirella vet inte var maken finns. Marinelas man övergav henne när hon väntade sitt andra barn. Familjen är romer och lämnade ett liv i misär i Rumänien för fem år sedan. De tigger för att få ihop till hyran för lägenheten de bor i. Det är förnedrande att tigga. Vi skulle hellre ta vilket arbete som helst men folk är rädda för oss. Romsk familj i Belgien. Marinela med Iohannis, Cristina och Mirella möter artikelförfattaren efter söndagsmässan. Marinela berättar om viskningarna de hör, att människor tar hårdare grepp kring handväskan. Men vi stjäl aldrig, vår tro tillåter inte det. En del människor ger något, de flesta inte. Män kan erbjuda mig pengar om jag följer med. Jag vägrar, jag kan säga riktigt fula saker som svar. Efteråt ber jag Gud om förlåtelse för mina elaka ord. Men jag tror att Gud förstår att jag känner mig förödmjukad. Tron går som en röd tråd genom berättelsen. Familjen börjar dagen med att be innan de går ut för att tigga och de tackar Gud för allt gott de får. Som ett offer till Gud fastar de, särskilt om något av barnen är sjukt. Sjukdom är en ständig källa till oro, läkarbesök och mediciner kostar för mycket. Varje kväll deltar de i mässan innan de går hem vid niotiden. Blir de inte arga på Gud? Jo, Marinela var arg på Gud när hon var liten och mamma inte hade råd att skicka henne till skolan. Idag är hon inte arg men gråter ofta. Då är det Gud som tröstar. Lilla Cristina går i skolan men kan inte delta i avgiftsbelagda aktiviteter som friidrottsdagar, och får varken skolmat eller skolmaterial som är kostnadsbelagt i Belgien. Mirella undrar om jag har kritor att avvara. Javisst! Cristina lyser upp, hon älskar att rita. Hur ser familjens framtidsdrömmar ut? Cristinas ögon strålar, hon vill bli skolfröken. Mirella säger att hon helst vill flytta tillbaka till Rumänien och köpa ett hus. Marinelas dröm är att hennes barn ska slippa tigga och att familjen ska få en tvättmaskin. Hon visar sina nariga händer. Bebisplaggen måste skrubbas ofta och hårt, att nyttja blöjor är för dyrt. Sist frågar jag om de kan känna lycka trots allt. De ler. Marinela säger att hon är lycklig över sina två älskade barn. Ibland tänker jag att jag är rikare än många andra. Jag har inga pengar, men min rikedom är mina barn. Text och foto: Maria Nyman, Bryssel

8 sid. 8 migration i globalt perspektiv Konferens med katolska inslag Migration och utveckling hör ihop Namnet Global Forum on Migration and Development låter nästan som en provokation i denna tid av ökande nationalism och främlingsfientlighet. Att migration har med utveckling att göra, betyder idéutbyte och vidgade horisonter, kan öka företagande och stimulera arbetsmarknad, ger kulturimpulser och nya sociala mönster det måste kännas som ett hån mot den som avskyr migration som ett hot mot det egna, det gamla goda, infödda, det som är likadant som jag. I flera år har en internationell plattform för dialog om migration och utveckling med detta provokativa namn, förkortat GFMD, samlat regeringar och olika samhällsaktörer för att diskutera kopplingen mellan migration och utveckling: Migration är i grunden något positivt. Hur skapar migrationen utveckling för länder och samhällen? Hur kan migranterna som individer få stöd i sin utvecklande roll? Migration är ett abstrakt ord. Konkret betyder det människors rörlighet över nationsgränser och kontinenter, frivillig eller påtvingad, som flyktingar eller arbetssökande, eller av många andra slags skäl. Idag är 232 miljoner människor internationella migranter, och antalet ökar snabbt. Allt fler länder berörs, några av utvandring, andra av invandring och en del av genomströmningen av migranter. I maj samlades GFMD till konferens i Stockholm. I fem dagar sammanträdde en brokig mix från hela världen av representanter för regeringar och myndigheter, samhällsorganisationer och forskare, kyrkor och fackförbund, för att sammanfatta läget efter de 18 månader som Sverige stått som ordförande för plattformen. Över 800 deltagare fyllde Münchenbryggeriet med livliga diskussioner på många språk. Prominenta talare på konferensen. Kronprinsessan Victoria talade engagerat om flyktingars situation och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon underströk betydelsen av den expertis som finns inom organistaioner som Caritas med flera. Bland svenska organisationer har Caritas haft en ledande roll i förarbetet, tillsammans med Svenska kyrkan, Röda Korset, TCO och Concord, en europeisk paraplyorganisation för global utveckling. Invigningstalare var därför Caritas Sveriges ansvarige för migrationsfrågor, George Joseph. Dag två stod det katolska stiftet, tillsammans med Röda Korset, för en uppskattad kvällsbuffé med mingel och intressanta samtal på informell nivå. Det katolska inslaget var påtagligt. ICMC, Internationella katolska migrationskommittén i Genève och Bryssel, deltog, Caritas Europa och Caritas Norge var på plats, och en rad andra organisationer med katolsk bakgrund (kyrkan är sedan länge aktiv i migrationsfrågorna). Från den Heliga stolen kom biskop Joseph Kalathiparambilavara vid Påvliga rådet för migranter. Två dagar var för organisationerna och regeringsrepresentanterna, och en dag mitt emellan för gemensamma sessioner det är en av poängerna med konferensen och visar vilken vikt politiker fäster vid den expertis som finns i mängden av organisationer som Caritas och andra. Det framgick också av de tal som hölls av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, kronprinsessan Victoria (som bjöd på ett engagerat inlägg) och flera svenska ministrar. Och resultatet? Något som alla var överens om är vikten av att migrationen tar officiell plats i den internationella utvecklingsagendan som kommer efter 2015, när avtalet om milleniemålen går ut. Migrationen har blivit så stor och växer så snabbt, att det är orimligt att inte inkludera den i kalkylerna. Men hur skall det ske? Den frågan lämnades öppen och ärvs nu vidare till nästa ordförandeland för GFMD, Turkiet, att söka svar på, tillsammans med angelägna partner. Text och foto: Kaj Engelhart

9 aktuellt utrikes sid. 9 utrikesnotiser Holländska biskopar förgrep sig på barn Två holländska katolska biskopar, numera avlidna, har av sina stift bekräftats vara skyldiga till sexuella övergrepp på barn. En av dem är Johannes Gijsen, biskop i Roermond mellan 1972 och 1993 och senare biskop av Reykjavik. Han dog Gijsen betraktades som en konservativ och kontroversiell biskop. Han grundade prästseminariet i Kerkrade, som ansågs utgöra en sluten miljö som främjade homosexuella relationer mellan unga män. Den andre är Jan Nienhaus, hjälpbiskop i Utrecht och biskop av Benda. Han skall ha begått övergrepp på barn mellan 1950 och Nienhaus dog år En undersökningskommission fick del av anklagelserna redan för två år sedan, men de har bekräftats först nu. (Vatikanradion) Ordenskvinnor bekämpar trafficking vid fotbolls-vm Vid en presskonferens i Vatikanen i slutet av maj presenterade organisationen Talitha Kum, ett internationellt nätverk av ordenskvinnor som har gjort det till sin mission att bekämpa människohandel, ett initiativ för att öka allmänhetens medvetande om trafficking i synnerhet på flickor och unga kvinnor för sexuellt slaveri och för att förhindra trafficking vid det kommande fotbolls-vm i Brasilien. I hela världen beräknas mellan 12 miljoner och 27 miljoner människor leva som offer för människohandel. Ungefär tre fjärdedelar av dessa offer är kvinnor och flickor, varav mer än hälften är fast i sexuellt slaveri och cirka en tredjedel är fast i tvångsarbete. Också vid fotbolls-vm 2010 i Sydafrika och OS 2012 i London genomförde Talitha Kum liknande initiativ. I november förra året samlades medlemsnätverk från 17 olika länder i Latinamerika tillsammans med ordenskvinnor från 20 stater i Brasilien för en förberedande workshop inför fotbolls-vm 2014, som inleds den 12 juni. (Vatikanradion) Viktigt påvemöte med flyktingar Mötet med flyktingar som påve Franciskus genomförde på sin resa till Mellanöstern var en betydande gest, anser tyska Caritas. Det framgår av ett uttalande från caritasordföranden Peter Neher i tyska Freiburg. Ett sammanträffande med syriska och irakiska flyktingar i Jordaniens huvudstad Amman är ett stort tecken på påvens solidaritet med flyktingar och en uppmaning till oss att tänka igenom vårt eget handlande gentemot flyktingar och migranter, sade Neher. I Jordanien befinner sig för närvarande registrerade syriska flyktingar och uppskattningsvis flyktingar från Irak. Neher varnade för att flyktingströmmen kan destabilisera Jordanien. Konkurrensen om livsutrymme och arbete förorsakar spänningar mellan den bofasta befolkningen och flyktingarna. Det är ytterst viktigt att vi fortsätter att generöst ge stöd till mottagarländer som Jordanien och Libanon i deras hjälp till flyktingarna, och också att vi håller vårt eget land öppet för syriska flyktingar, underströk caritasordföranden. Det är beundransvärt, hur gästfritt Jordanien förhåller sig till flyktingarna sedan flera år, med tanke på de egna mångfaldiga problemen, betonade Peter Neher. Efter sina två företrädare Johannes Paulus II (2000) och Benedikt XVI (2009) är Franciskus det tredje överhuvudet för den romersk-katolska kyrkan som besöker Mellanöstern sedan millenieskiftet. (Vatikanradion/kna) Statssekreteraren förklarar reformerna i kurian Inför korruptionen får man inte släppa efter på uppmärksamheten. Det sade Vatikanens kardinalstatssekreterare Pietro Parolin vid ett framträdande på bokmässan i Turin i maj, där Vatikanen var hedersgäst. Kardinalen gjorde också re- klam för de reformer i kyrkan som påven börjar omsätta i verkligheten. Syftet med reformerna, som påven genomför i den romerska kurian, är att göra den till ett effektivare verktyg i hans tjänst. Det skulle gagna hela kyrkan. Dessa reformer tjänar alltså direkt kyrkan, men kan förstås också samtidigt vara en förebild för auktoritet och makt som ett tjänande för andra, sade Parolin. (Vatikanradion) Indiens biskopar nöjda med valet Indiens biskopar har yttrat sig positivt om resultatet av valen i landet, uppger nyhetstjänsten Fides. Som valets segrare framstår det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP). Över 563 miljoner röstberättigade deltog i valet. Däremot uttryckte indiska människorättsaktivister oro i de sociala nätverken. De befarar att pluralismen i landet kan vara hotad. Generalsekreteraren i den indiska biskopskonferensen, ärkebiskop Albert d Souza, sade att valresultatet är ett tecken på landets demokratiska förmåga och att en stark regering kan leda landet in i en ny fas av ekonomisk utveckling. En tillförsiktlig kommentar av biskopen av Quilon, Stanley Roman, är att minoriteterna, som till exempel de kristna och muslimerna, utgör en väsentlig del i nationen och i den sociala gemenskapen. (Vatikanradion/fides)

10 sid. 10 utrikes reportage Resa i apostlarnas fotspår De reser sig som märkliga skorstenar, klippformationerna i sandsten i Kappadokien i mellersta Turkiet. Många har hättor av hårdare sten på toppen. Klipporna har bildats av vulkaniskt material och erosion under miljontals år. Människor har bott här under olika härskare som hettiter, perser, makedonier och romare. Under tidig kristen tid ökade befolkningen och man byggde tusentals kloster och kyrkor. Eftersom invånarna ofta var utsatta för härjningar, framför allt från öster, placerade de kyrkorna och klostren i de mer undanskymda dalgångarna. Redan för tvåtusen år sedan började man tack vare den mjuka stenen bygga hela underjordiska städer i upp till nio våningar, dit befolkningen kunde flytta under orostider. Man vet att det funnits åtminstone ett hundratal sådana städer. Där fanns ventilation, vatten och matlager så människorna kunde bo i dem under långa perioder. Inte minst de kristna har tagit sin tillflykt till sådana städer under återkommande perioder av förföljelser. Kappadokien nämns i både Apostlagärningarna 2 och 1 Petrusbrevet 1, vilket visar att det tidigt fanns kristna i området, även om man inte hittat några arkeologiska lämningar efter dem. De tidigaste spåren är efter kapell resta över martyrgravar framför allt från förföljelserna under kejsar Decius under andra hälften av 200-talet. Från 300-talet är Kappadokien känt genom de tre kappadokiska fäderna, Basilius den store, biskop av Caesarea (nuvarande Kayseri), hans bror Gregorius av Nyssa, också biskop, och vännen Gregorius av Nazians som vägrade att bli biskop trots att han blev utsedd till det. Han föredrog att leva i enskildhet och studera i ett kloster på landsbygden. Han deltog vid konciliet i Konstantinopel 381 och var en förkämpe för Nicenska trosbekännelsen. Basilius den store och Gregorius Dramatisk natur. Det nereroderade landskapet kring Göreme med sina pelare av hårdare stenarter. I bakgrunden syns den meter höga utslocknade vulkanen Erciyes med sin glaciärtäckta topp. av Nyssa var födda i en kristen familj i Kayseri. Fadern sägs ha träffat biskopar som var på väg till konciliet i Nicea och blivit omvänd till kristendomen. Sönerna blev sedan de främsta att försvara den Nicenska trosbekännelsen. Resan som vi gjorde i februari började i Antalya vid Medelhavskusten. Staden hette Attaleia i biblisk tid och är den plats som Paulus och Barnabas besökte under sin första missionsresa. Därifrån färdades vi över Taurusbergen som var

11 utrikes reportage sid. 11 Bildligt talat evangelium. Jesus uppväcker Lasaros, målning i Apple Church i Göreme. Landstigningsplats. Antalya sett från hamnen. täckta av snö och is. Väl på andra sidan kom vi fram till staden Konya där apostlarna framgångsrikt predikat evangeliet. De fick också bittra fiender och måste fly till det närliggande Lystra. Det finns inga kristna minnesmärken kvar i Konya. Sevärdheten är i stället den muslimske författaren och poeten Rumis museum. Han grundade de dansande dervischernas orden på 1200-talet. Resan fortsatte till området kring Göreme, målet för vår resa, i hjärtat av Kappadokien. Det här var en central plats för de kristna och ett centrum för monastiskt liv från 800-talet. Under perioden talet var det biskopssäte. I en av de stora dalgångarna ligger Göreme utomhusmuseum. Där finns ett stort antal kyrkor och kloster, de flesta från talet då platsen började öka i betydelse. Kyrkorna och klostren är inhuggna i den mjuka stenen. De är färgrikt dekorerade med bibliska motiv. Ett av de vanligaste motiven är Jesus som Pantokrator, allhärskare, ofta omgiven av Jungfru Maria och aposteln Johannes med ett par personer i tillbedjan framför. Naturligt nog har de flesta färger bleknat och flagnat, men tack vare att ljusöppningarna är små har de ändå bevarats ovanligt bra och är fortfarande mycket sevärda. Många motiv liknar de i Chorakyrkan i Istanbul. Det sägs att de lokala konstnärerna har besökt Chorakyrkan och fått inspiration att dekorera de egna kyrkorna i samma stil. The dark Church, den mörka kyrkan, har restaurerats och där får man ett intryck av hur det såg ut när kyrkorna var i bruk. En av kyrkorna, S:ta Barbara, skiljer sig från de andra. Den har endast geometriska figurer och bilder av bland annat en tupp och en gräshoppa i stället för bilder på människor. Man har tolkat bilderna som besvärjelser och de speciella träden med stammar och triangulära kronor som symboler för Jesus, Jungfru Maria och aposteln Johannes eller som Jesu förklaring. Troligtvis finns här en påverkan från bildförbudet på 700-talet och muslimskt förbud mot att avbilda levande varelser. Det som slår en med sorg när man går från kyrka till kyrka är att de medvetet vandaliserats. Ögonen är bortknackade på nästan alla, speciellt på Jesus och Jungfru Maria. Det har uppenbarligen skett så sent som under andra hälften av 1900-talet. Inte bara kyrkor och kloster byggdes i klipporna utan också bostadshus. Fortfarande finns hus i och runt Göreme som används som sommarstugor eller förråd. Några har kaféverksamhet inrymd. Andra har större rum där man kan se dervischdans, eller vara med om annan mer profan underhållning. Har man gott om pengar kan man ta in på ett nybyggt klipphotell med simbassäng och annan modern lyx. Vi återvände till Sverige fulla av intryck från ett gammalt kristet område och tänker på hur de kristna från Pauli tid och fram till modern tid har levat och verkat i den här delen av världen och lämnat minnesmärken efter sig för oss att glädjas åt, men där de levande stenarna inte längre finns kvar. I dag är det vår uppgift att engagera oss, så att inte hela Mellanöstern ska tömmas på kristna på samma sätt som skett i Kappadokien. Text: Gunnel Fornberg Foto: Tord Fornberg

12 sid. 12 heliga rum Överblick. Vår Frälsares kyrka ger ett mörkt intryck när man står vid ingången men den ljusnar alltmer ju närmare koret man kommer och där framme öppnar den sig mot himlen. Golvet är av tegel. Övriga material i rummet är furuträ, betong och svensk granit. Kyrkan har 400 sittplatser. Vår Frälsares kyrka i Malmö Med ett kor som når till himlen I Vår Frälsares kyrka i Malmö är den röda mattan ständigt utrullad. När vi följer den upplever vi hur rummets dunkel i svart, grått och blålila övergår i korets ljusrosa skimmer. Och koret bildar basen för det höga tornet. Vår Frälsare är en av stiftets äldsta församlingar, grundad Dagens kyrkobyggnad är från 1960 och den har ärvt en hel del inventarier från föregångaren. Vår guide, Ingemar Fork, ska peka på gamla detaljer som står i kontrast till de nutida. Ingemar var tonåring när kyrkan invigdes. Det var Ansgar Nelson som var biskop då, berättar han när vi står alldeles innanför kyrkans port. Därutanför har han förklarat hur arkitekten Hans Westman tänkte när han

13 heliga rum sid. 13 Bebådelsebild. Framför ambonen hänger ett textiltryck med motiv från Marie bebådelse. På korväggen ser vi tabernaklet, med symbolerna brödet och fiskarna, utformat av konstnären Erik Olsson och målat av Johannes Koch som var kyrkoherde när kyrkan byggdes. Stilistisk fulländning. Erik Olsson har både målat korsvägsbilderna och utformat bilderna i de djupa fönsternischerna. Här beskrivs Kristi pinoredskap och sårmärken. ritade kyrkan och församlingens övriga hus. De skulle ligga tätt runt en innergård och byggas låga för att hålla kostnaderna nere. Bara kyrktornet sticker upp och är ett blickfång i staden. Exteriört påminner väggarna om skånska byggmetoder där mycket lera ingår. Interiört har väggarna murats i betong, i en starkt kupig struktur, och målats i ljusgrått. Kyrkan ligger med koret i väster. Den långa norrväggen bryts upp av nischer med vackert stiliserade korsvägsbilder, utformade av den kände konstnären Erik Olsson. Det nordvästra hörnet domineras av en stor orgelläktare, försedd med ett högt mörkt träskrank. Liknande konstruktioner skiljer koret från de två sidokapellen. Orgelläktarens volym ger ett mycket lågt tak åt kapellet därunder. Högre och luftigare, och ljusare bredvid söderväggens fönster, är det i kapellet som har vigts åt jungfru Maria. Skulpturen, Smärtornas moder, är från 1600-talet och den är en gåva från Münchens ärkestift. Mariakapellet och orgelläktaren har sluttande blålila innertak. Originellt, onekligen. Även armaturen har en egenartad karaktär. Lampornas stora kopparkupor är inspirerade av skeppsklockor. Fast i folkmun kallas de för koskällor, kommenterar Ingemar. Vi går framåt i kyrkan, på den röda mattan, och stannar framför koret. Krucifixet är ett 1300-talsarbete från Bayern. Senast har det hängt i Ekerö kyrka i Mälaren och vår församling har det till låns på obestämd tid. Ett eget kapell. Skulpturen visar Maria, Smärtornas moder, och är ett 1600-talsarbete. Mariakapellet är avskilt från koret med ett högt träskrank. Forts.