VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! AVBOKNINGSREGLER KOSTNADER MINGEL, LÖRDAG KVÄLL UPPLYSNINGAR TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB"

Transkript

1 Nationell dag för politikutveckling: VÄLKOMMEN TILL SVERIGEDAGEN! Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera s framtidsutmaningar. Konferensen är en av Nya Moderaternas viktigaste händelser under året och vänder sig till alla moderater som är aktiva i föreningar eller har förtroende uppdrag runt om i landet. Syftet med dagen är att samla moderater från hela landet för att samtala om hur vi kan utveckla vår politik. Förutom tal och panelsamtal i plenum blir det seminariepass i form av work shops. Där kan du som medlem välja områden som du är intresserad av och tycka till om hur vi kan ta fram ny politik för ett som kan mer. KOSTNADER Konferenskostnaden är kronor om din anmälan är riksorganisationen tillhanda (via respektive förbundskansli) senast den 12 februari I anmälningsavgiften inkluderas konferenskostnader, lunch lördag, kaffe samt mingel med mat och dans. Hotellrum finns bokade för vår räkning på Scandic Victoria Tower. Kostnad dubbelrum 750 kronor/person och enkelrum kronor/person OBS! Du måste skriva VEM du vill dela rum med och ni måste båda bekräfta detta med era namn på anmälningarna. Om inte detta görs bokas du automatiskt in på enkelrum. Konferens- och logikostnader faktureras respektive förbund för vidare debitering. TRANSPORTER Du beställer själv din resebiljett till Kista/Stockholm. Mässan ligger på gångavstånd till pendeltåget, Helenelunds station. ANMÄLAN VIA WEBB På kan du anmäla dig digitalt. Din anmälan skickas till ditt förbund för 1 godkännande. Förbundet skickar efter godkännande anmälan vidare till riksorganisationen. Du kan även använda bifogad blankett som ska postas eller faxas till ditt förbund för godkännande. Anmälningsblankett utan förbundets godkännande/signatur är EJ giltig. Anmälan till dagen ska noga ifylld vara riksorganisationen tillhanda senast den 12 februari Bekräftelse skickas ca 1 vecka före konferensen till den mailadress du anger i anmälan. Obs använd INTE gmailadress. AVBOKNINGSREGLER Deltagare som avbokas utan ersättare fr o m den 2 mars 2015 kommer att debiteras full konferens- och hotellkostnad. OBS! Alla ändringar som görs i bokningen efter den 2 mars 2015 debiteras en administrationsavgift på 250 kronor per ändring. MINGEL, LÖRDAG KVÄLL På kvällen bjuds det på mingeltallrik samt musik med tillfälle till dans och umgänge. UPPLYSNINGAR Förfrågningar om hotellbokning och övriga praktiska arrangemang besvaras mellan klockan 09:00-17:00 av Susanne Pettersson på riksorganisationen, , e-post: Upplysningar vad gäller programmets innehåll lämnas av Petter Jonsson, e-post: Anita Hillerström Vagli, , e-post:

2 Program Lördagen den 7 mars :30 Samling, kaffe Kistamässan 09:15-10:00 Välkommen till dagen Partisekreterare TOMAS TOBÉ 10:15 Work shop pass 1 11:30-12:30 Lunch 1. Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag 2. Stärkt integration i ett öppet 3. En trygg välfärd i hela landet 4. Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant 5. Säkerhet i en orolig omvärld 6. Trygghet mot brott i hela 12:45-13:30 Partiordföranden har ordet Partiordförande ANNA KINBERG BATRA 13:45 Work shop pass 2 15:00 Kaffe 1. Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag 2. Stärkt integration i ett öppet 3. En trygg välfärd i hela landet 4. Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant 5. Säkerhet i en orolig omvärld 6. Trygghet mot brott i hela 15:30 Ansvar för ekonomin och fler jobb Ekonomiskpolitisk talesperson ULF KRISTERSSON 16:00-17:00 Panelsamtal: s framtida utmaningar Arbetsgruppernas ordföranden 18:30- Mingel med mat och dans Kistamässan 2

3 Work shop Pass 1 Lördag 10:15-11:30 1:01 Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag Ekonomiskpolitisk talesperson ULF KRISTERSSON, Strängnäs 1:02 Stärkt integration i ett öppet 2:e vice partiordförande ELISABETH SVANTESSON, Örebro 1:03 En trygg välfärd i hela landet 1:e vice partiordförande PETER DANIELSSON, Helsingborg Ansvar för ekonomin och jobben är fortsatt grunden i Moderaternas politik men arbetslinjen behöver utvecklas och förbättras. Den svenska ekonomins konkurrenskraft behöver fortsatt stärkas. Hur kan vi bästa sänka trösklarna och bredda vägarna så att fler kan få ett jobb? Hur kan det bli enklare att starta och driva företag så att fler kan anställa, exportera och bidra till innovation och tillväxt? I en orolig omvärld söker sig många människor till. Krig och konflikter i bland annat Syrien och Irak innebär de kraftigaste globala flyktingströmmarna sedan andra världskriget. ska fortsatt vara en fristad för människor på flykt. Samtidigt finns det stora utmaningar. Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste förbättras. Hur kan kommunernas förutsättningar underlättas när det gäller mottagande och lokala integrationsinsatser? Den svenska välfärden hör till världens mest välfungerande med generellt mycket hög kvalitet inom sjukvård, äldreomsorg och annan offentlig service. Men står även här inför betydande utmaningar. Det finns en oro hos många människor att välfärdens verksamheter inte fungerar som bäst när man behöver dem. Vi behöver utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, minska tillgänglighetsproblem i sjukvården och komma till rätta med kvalitetsbrister i äldreomsorgen. 3

4 1:04 Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Oppositionsråd ANNA KÖNIG JERLMYR, Stockholm 1:05 Säkerhet i en orolig omvärld Riksdagsledamot HANS WALLMARK, Ängelholm 1:06 Trygghet mot brott i hela Riksdagsledamot BEATRICE ASK, Stockholm Jämställdheten i samhället måste öka och arbetslivet fungera för fler. Trots att kvinnor jobbar mer i och män tar större ansvar hemma är det fortfarande för svårt för många att få vardags- och arbetslivet att gå ihop. Både kvinnor och män behöver bättre möjligheter för att underlätta livspusslet. Diskriminering och intolerans i arbetslivet på grund av sexuell läggning, etnisk bakgrund eller hur man valt att leva sitt liv är i dag alltför vanligt förekommande. Ökad jämställdhet, bättre förutsättningar att klara livspusslet och fortsatta insatser mot diskriminering är viktiga delar i vägen mot ett som kan mer. Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och det påverkar både oss i och EU. Kränkningen av svenskt territorialvatten under hösten kan inte ses som en enskild händelse, utan som ett symptom på ökad spänning i vårt närområde. Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget vägs in när beslut fattas om försvarets framtida inriktning och det aktualiserar vikten av internationella samarbeten. Klimat- och miljöfrågor innebär nya prövningar för kris- och säkerhetsberedskapen och kräver utvecklade svar. En väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar i stor utsträckning till ett tryggare samhälle. Många viktiga reformer har gjorts på rättspolitikens område. Trots det återstår flera viktiga utmaningar. Exempelvis att förebygga och motverka radikalisering av extrema grupper i samhället. Brottsbekämpande myndigheter måste också bli bättre på att samverka och stödet till brottsoffer behöver förstärkas. Det krävs ytterligare insatser för att motverka våld i nära relationer och sexualbrott. 4

5 Work shop Pass 2 Lördag 13:45-15:00 2:01 Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag Ekonomiskpolitisk talesperson ULF KRISTERSSON, Strängnäs 2:02 Stärkt integration i ett öppet 2:e vice partiordförande ELISABETH SVANTESSON, Örebro 2:03 En trygg välfärd i hela landet 1:e vice partiordförande PETER DANIELSSON, Helsingborg Ansvar för ekonomin och jobben är fortsatt grunden i Moderaternas politik men arbetslinjen behöver utvecklas och förbättras. Den svenska ekonomins konkurrenskraft behöver fortsatt stärkas. Hur kan vi bästa sänka trösklarna och bredda vägarna så att fler kan få ett jobb? Hur kan det bli enklare att starta och driva företag så att fler kan anställa, exportera och bidra till innovation och tillväxt? I en orolig omvärld söker sig många människor till. Krig och konflikter i bland annat Syrien och Irak innebär de kraftigaste globala flyktingströmmarna sedan andra världskriget. ska fortsatt vara en fristad för människor på flykt. Samtidigt finns det stora utmaningar. Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste förbättras. Hur kan kommunernas förutsättningar underlättas när det gäller mottagande och lokala integrationsinsatser? Den svenska välfärden hör till världens mest välfungerande med generellt mycket hög kvalitet inom sjukvård, äldreomsorg och annan offentlig service. Men står även här inför betydande utmaningar. Det finns en oro hos många människor att välfärdens verksamheter inte fungerar som bäst när man behöver dem. Vi behöver utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, minska tillgänglighetsproblem i sjukvården och komma till rätta med kvalitetsbrister i äldreomsorgen. 5

6 2:04 Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Oppositionsråd ANNA KÖNIG JERLMYR, Stockholm 2:05 Säkerhet i en orolig omvärld Riksdagsledamot HANS WALLMARK, Ängelholm 2:06 Trygghet mot brott i hela Riksdagsledamot BEATRICE ASK, Stockholm Jämställdheten i samhället måste öka och arbetslivet fungera för fler. Trots att kvinnor jobbar mer i och män tar större ansvar hemma är det fortfarande för svårt för många att få vardags- och arbetslivet att gå ihop. Både kvinnor och män behöver bättre möjligheter för att underlätta livspusslet. Diskriminering och intolerans i arbetslivet på grund av sexuell läggning, etnisk bakgrund eller hur man valt att leva sitt liv är i dag alltför vanligt förekommande. Ökad jämställdhet, bättre förutsättningar att klara livspusslet och fortsatta insatser mot diskriminering är viktiga delar i vägen mot ett som kan mer. Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och det påverkar både oss i och EU. Kränkningen av svenskt territorialvatten under hösten kan inte ses som en enskild händelse, utan som ett symptom på ökad spänning i vårt närområde. Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget vägs in när beslut fattas om försvarets framtida inriktning och det aktualiserar vikten av internationella samarbeten. Klimat- och miljöfrågor innebär nya prövningar för kris- och säkerhetsberedskapen och kräver utvecklade svar. En väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och bekämpar brottslighet bidrar i stor utsträckning till ett tryggare samhälle. Många viktiga reformer har gjorts på rättspolitikens område. Trots det återstår flera viktiga utmaningar. Exempelvis att förebygga och motverka radikalisering av extrema grupper i samhället. Brottsbekämpande myndigheter måste också bli bättre på att samverka och stödet till brottsoffer behöver förstärkas. Det krävs ytterligare insatser för att motverka våld i nära relationer och sexualbrott. 6

7 Anmälningsblankett Var vänlig TEXTA tydligt. Endast en person per anmälningsblankett. Blanketten skickar DU till DITT förbundskansli SNARAST! Går även att anmäla sig via PERSONUPPGIFTER: Förnamn Efternamn Adress c/o Postnummer Postort Förbund E-post - OBS ange EJ gmail-adress Telefon arb Telefon mobil Telefon bostad BOENDE: OBS! VAR NOGA MED ATT FYLLA I EXAKT VILKA DAGAR DU VILL BO. EJ HOTELL Hotellrum: 6-7/3 (fre-lör) 7-8/3 (lör-sön) Hotell (1.200,-/e, 750,-/d) Enkelrum Dubbelrum, tillsammans med Om möjligt önskas ett Allergirum Handikapprum MAT: Lunch, kaffe och mingetallrik INGÅR i konferensavgiften OBS! Jag deltar EJ i lördagens kvällmingel, inget avdrag från konferensavgiften Specialkost: vegetarian vegan allergisk mot DELTAR I FÖLJANDE SEMINARIER: (ENDAST ETT PER PASS) Pass 1 Pass 2 1. Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag 1. Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag 2. Stärkt integration i ett öppet 2. Stärkt integration i ett öppet 3. En trygg välfärd i hela landet 3. En trygg välfärd i hela landet 4. Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant 4. Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant 5. Säkerhet i en orolig tid 5. Säkerhet i en orolig tid 6. Trygghet mot brott i hela 6. Trygghet mot brott i hela, Ifylles av länsförbundet: Förbundet påtar sig betalningsansvaret för beställda tjänster. Förbundets signatur: OBS! Insändes till Ditt förbundskansli snarast, dock senast den 12 februari! Frågor angående anmälan, hotell osv besvaras av: Susanne Pettersson på RO, tel , e-post 7

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER

SVERIGEMÖTET 2014 TRANSPORTER ANMÄLAN VIA WEBB KOSTNADER PROGRAM AVBOKNINGSREGLER SVERIGEMÖTET 2014 Fredagen den 4 och lördagen den 5 april 2014 på Svenska Mässan, Göteborg Konferensen vänder sig till alla moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag och föreningar.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ RIKSKONFERENS INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ 2013 RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIGHETER i en skola med framgångstankar... Välkommen till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 3/2013

Dalamoderaten. Nr 3/2013 Dalamoderaten Nr 3/2013 Landsbygdspolitik för framtidens Dalarna. Mindre än ett år kvar till valet! En arbetsmarknad i förändring. Alliansen i landstinget är överens om politiken. Förbundsordförande. Det

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event

RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event IM RIKSKONFERENS Stiernklart Ewaldius Event Inkludering - Engagemang- Förväntningar- Framtidssyn Varmt Välkommen önskar vi dig till en ny givande, spännande och aktuell Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se

Porrfritt. Innehåll. Hornsgatan 66, 1 tr 118 21 Stockholm Tfn +46 8 442 99 30 Fax +46 8 612 73 25 info@roks.se www.roks.se Porrfritt Innehåll Ett porrfritt alternativ!... 1 Information om certifieringen Porrfritt... 2 Porrfritt märket... 3 Syftet med satsningen... 3 Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell... 3 Villkor

Läs mer