Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014

2

3 Vackert, dynamiskt, öppet Beautiful, dinámica, открыто Det är lätt att förundras över alla språk som idag hörs på stadens gator, kommersen eller skönheten du möter när du går längs Strömkajen, vilka många menar är Sveriges vackraste plats. För visst har du också funderat över var alla människor och varor kommer ifrån och hur de bidrar till att prägla och utveckla Stockholm som region? Stockholms Hamnar har en väsentlig del i allt detta då verksamheten tillhanda håller hamnar och kajer för fartyg, pålastning och avlastning av varor, påstigning och avstigning av passagerare, samt utveckling av hamnar, kajplatser och fastig heter i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. En ovanligt ovanlig verksamhet med oerhört engagerade människor som vill något och med passion för det långsiktigt hållbara. Därför kan Stockholms Hamnar erbjuda några av världens bästa hamnar vad gäller effektivitet, miljö och säkerhet. Men också små guldkorn längs kajerna som Fotografiska museet, husbåtar och caféer längs bland annat Strandvägen och Norr Mälarstrand. Samtidigt som Stockholms Hamnar vårdar vårt gemensamma arv kommer man att prägla utseendet i vår stad de kommande 100 åren. Historia och framtid binds samman genom den breda och spännande verksamhet som bedrivs 24 timmar om dygnet, alla dagar på året. Stockholms Hamnar tar dig till världen och världen till dig. 3

4 stockholms hamnar 2014 vd:s ord Ett år fyllt av byggprojekt I takt med dagens urbanisering ökar behovet av central mark för stadsutveckling, och vi ser en omdaning av hamnområden världen över. Samtidigt ser vi också att behovet av transporter av människor och gods ökar. Därför är det viktigt att både staden och hamnen utvecklas för att möta framtiden på bästa sätt. Av historiska skäl har hamnar ofta ett centralt läge mitt i staden. Städer grundades där det fanns goda förutsättningar för sjötransporter, så även Stockholm. I takt med dagens urbanisering ökar behovet av central mark för stadsutveckling, och vi ser en omdaning av hamnområden världen över. Samtidigt ser vi också att behovet av transporter av människor och gods ökar. Därför är det viktigt att både staden och hamnen utvecklas för att möta framtiden på bästa sätt. Tillsammans med Stockholms stad har vi därför arbetat fram en gemensam vision. I denna finns utrymme för hamnen att utvecklas till den effektiva länk för transporter av människor och varor som den växande Stockholmsregionen behöver. Samtidigt kan Stockholm utvecklas till en attraktiv och hållbar stad att leva i och att besöka. Att arbeta tillsammans i denna fråga har varit framgångsrikt, och för att ta oss närmare den gemensamma visionen pågår just nu ombyggnationer i så gott som samtliga våra hamnar. Våra stora hamnprojekt kommer att prägla verksamheten under flera år framöver. Byggtiden som vi nu är mitt i, är oerhört intensiv. Våra nya kajer och hamnar kommer att förbättra servicen till våra kunder och miljön för många när boende. Hamnverksamheten har många intressenter ägare, kunder, närboende med flera. Att tillgodose samtliga målgruppers varierande behov och åsikter är både ett stort ansvar och en utmaning. I det här sammanhanget blir hållbarhetsfrågorna allt mer aktuella för varje år som går. Hur vi hanterar ekonomin, de sociala aspekterna och miljöfrågorna är avgörande för vår framgång. Det är då den gemensamma visionen är bra att ha som ledstjärna. Vi är alla överens om att vi vill ha en fungerande stad som är både hållbar och attraktiv. Min absoluta tro är att med den tydliga riktning som vi har, med våra ansvarstagande medarbetare och kunder så kommer vi att nå dit vi vill. Stort tack för det år som gått! Johan Castwall, verkställande direktör 4

5 5

6 stockholms hamnar 2014 viktiga händelser 2014 Viktiga händelser 2014 I Värtahamnen utvecklas hamn och stad sida vid sida. Projektet pågår till och med Om- och utbyggnaden av Kapellskärs Hamn påbörjades 2014 och är nu inne i ett intensivt skede. Hela hamnen ska vara klar i slutet av Den 21 september besökte över närboende och intresserade Värtaprojektet som hade öppet hus. Den svenska webbplatsen stockholmshamnar.se och den engelska portsofstockholm.com fick rejäla ansiktslyft och blev responsiva. Nu kan man surfa in på mobil, platta eller dator. Containerterminalen noterade ett all time high med containrar och Stockholms Hamnar blev den fjärde största hamnen vad gäller gods i Sverige. 6

7 stockholms hamnar 2014 viktiga händelser 2014 Norra länken invigdes den 30 november, ett år före tidplan. Därmed kan bilar och tung trafik ledas ner i tunneln istället för att gå genom stan. För att motivera kunderna till minskad miljöpåverkan införde Stockholms Hamnar vid årsskiftet 2014/2015 en ny miljörabatt för elanslutning, LNG-fartyg och för reducerade kväve oxidhalter. 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare reste via Stockholms Hamnar. Det är i snitt varje dag, året runt. Passagerarna är viktiga för Stockholms besöksnäring. Strömkajens nya terminalbyggnader kunde sola sig i arkitekturpriser och nomineringar från hela världen. Plåtpriset och en nominering till Kasper Salin-priset är två exempel. En strategi för Stockholms kajer presenterades. I denna prioriteras den rörliga sjöfarten, men kajerna ska även öka stadens attraktionskraft och vara tillgängliga för stockholmare och besökare. 7

8 stockholms hamnar 2014 hamnar, linjer och kajer Hamnar, linjer och kajer finland nådendal helsingfors norge kapellskär stockholm nynäshamn mariehamn åbo tallinn paldiski estland sankt petersburg ryssland sverige visby ventspils lettland liepãja riga litauen gdansk ryssland holland bremerhaven hamburg tyskland polen färjetrafik gods och passagerare containertrafik antwerpen Kapellskär Stockholm Nynäshamn Miljoner passagerare/miljoner ton gods 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Passagerare Gods Miljoner passagerare/miljoner ton gods 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Passagerare Gods Miljoner passagerare/miljoner ton gods 2,0 1,5 1,0 0, Passagerare Gods

9 stockholms hamnar 2014 hamnar, linjer och kajer värtahamnen vasastan frihamnen loudden stora essingen värdshusbryggan lilla essingen hornsberg luxkajen kungsholms strand kungsholmen långholmen liljeholmshamnen söder mälarstrand norrmalm city nybroviken strömkajen klara mälarstrand gamla norr mälarstrand stan munkbrohamnen munkbron södermalm östermalm strandvägen nybrokajen museikajen reimersholme skeppsholmen skeppsbron karl johan-slussen stadsgården djurgården masthamnen danvikskanalen nacka norra hammarbyhamnen kajer/områden som stockholms hamnar nyttjar slussar båthållplats där yrkestrafik kan hämta och lämna passagerare båthållplats där även fritidsbåtar kan hämta och lämna passagerare hammarbyslussen södra hammarbyhamnen Linjetrafik Med hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn är Stockholms Hamnar strategiskt placerat mitt i hjärtat av Sveriges största och snabbast växande befolknings- och konsumtionsområde, Stockholm-Mälardalen. Hamnarna i Stockholm är viktiga hamnar för gods och passagerare till och från Finland, Ryssland och de baltiska länderna. Hamnarna i Kapellskär och Nynäshamn är med sina kortare inseglingsleder utmärkta komplement. Kapellskärs Hamn har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland. Nynäshamns Hamn är fastlandshamn för gotlandstrafiken och har ett fördelaktigt läge för färjetrafik till hamnar i mellersta och södra Östersjön. Totalt sett förvaltar Stockholms Hamnar 14 km kaj och kvm mark i de tre hamnarna. Stockholms kajer, slussar och båthållplatser Stockholms Hamnar förvaltar flertalet av Stockholms innerstadskajer och har till uppgift att förvalta kajplatserna, underhålla kajerna och tillhandahålla service till fartygen. Stockholms Hamnar ansvarar även för hanteringen av Karl Johan-slussen och Hammarbyslussen samt för 24 båthållplatser som kan användas av yrkes- och privattrafik för att hämta och lämna passagerare. 9

10 stockholms hamnar 2014 uppdrag och ägare Uppdrag och ägare Koncernstruktur Stockholms Hamn AB är helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB med två dotterbolag, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Hamn AB (vilande). Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till 9 procent av Norrtälje kommun. Det vilande bolaget Nynäshamns Hamn AB är helägt bolag. Stockholms Hamn AB äger 50 procent av aktierna i intressebolaget Nynäshamns Mark AB. Övriga 50 procent ägs av Nynäshamns kommun. Vision Stockholms Hamnar är Östersjöns ledande hamn en affärsfrämjande och välkomnande partner med hållbarhet i fokus. Mission Stockholms Hamnar är en effektiv länk för transporter av människor och varor mellan vatten, spår och väg. Affärsidé Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service där säkerhet och miljö är i fokus. Detta gör Stockholms Hamnar genom att: erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik vårda och utveckla innerstadens kajer främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik vara en effektiv och lönsam partner Stockholms Hamnar avlastar Sveriges redan idag hårt ansträngda väg- och järnvägsnät... är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och är en COREhamn... tar emot cirka 270 internationella kryssningsfartyg varje år... välkomnar i snitt passagerare varje dag... genererar 5 miljarder kronor i köpkraft i Stockholms regionen... ger upphov till arbetstillfällen i regionen... utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad... bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida Ägarstruktur Så fördelar sig intäkterna Procent norrtälje kommun stockholms hamn ab nynäshamns kommun % 33 9% 91% nynäshamns hamn ab vilande 50% 50% 22 kapellskärs hamn ab nynäshamns mark ab 28 Hamnavgifter passagerartrafik Hyror och arrenden Hamnavgifter godstrafik Hantering och service Övrigt

11 stockholms hamnar 2014 uppdrag och ägare 11

12 stockholms hamnar 2014 inledning 12

13 stockholms hamnar 2014 introduktion Målområden och långsiktiga mål Stockholms Hamnars vision om att vara Östersjöns ledande hamn en affärsfrämjande och välkomnande partner med hållbarhet i fokus, bryts ner i sex målområden. Till dessa mål områden knyts långsiktiga mål. De långsiktiga målen beskriver den ambitionsnivå som Stockholms Hamnar vill ha uppnått De kompletteras med verksamhetsmål och aktiviteter som tas fram varje år för att steg för steg utvecklas i riktning mot visionen. De sex målområdena presenteras i kommande avsnitt. Intressenter Stockholms Hamnar arbetar för öppenhet, dialog och sam arbete med samtliga intressenter för att skapa och få förtroende för varandra. Stockholms Hamnar ska förstå behov och drivkrafter hos samtliga intressenter och utgå från detta i genomförande av uppdrag och arbetsuppgifter. Verksamhet Stockholms Hamnar ska agera förtroende givande och utforma organisation, processer och ledningssystem som säkerställer en hållbar verksamhet i termer av ekonomi, socialt ansvar och miljö. Godstrafik Stockholms Hamnar ska vara en konkurrenskraftig länk för Stockholmsregionens varuförsörjning som kännetecknas av hög kapacitet, intermodalitet och effektivitet. Stockholms Hamnar ska göra det möjligt för människor och gods att transporteras vidare via vatten, spår och väg i en fungerande logistikkedja. Passagerartrafik Sjöburna resenärer, besökare och stockholmare ska känna sig välkomna och trygga vid verksamhetens terminaler och kajer. Stockholms Hamnar ska bidra till att besöksnäringen i Stockholmsregionen utvecklas och håller hög klass. Fastigheter Stockholms Hamnar ska vara en professionell hyresvärd som utvecklar och förvaltar unika och miljöanpassade hamnnära fastigheter. Stockholms Hamnar ska tillhandahålla ändamålsenliga och kundanpassade lokaler som ökar kunders attraktions- och konkurrenskraft. Medarbetare Stockholms Hamnars medarbetare är lösningsorienterade, trygga och sätter verksamheten främst. Stockholms Hamnar ska värna om att ha en öppen atmosfär och medarbetare med stort engagemang för arbetsuppgifter och verksamhet. 13

14 14

15 Intressenter 15

16 stockholms hamnar 2014 intressenter Intressenter Avgörande frågor i omvärlden Det är ett stort ansvar att skapa morgondagens infrastruktur i ett växande Stockholm. Stockholms Hamnars utmaning är att tillgodose rederiernas framtida behov av snabba effektiva anlöp med allt större fartyg och samtidigt utveckla och tillvara Stockholms unika värden. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är självklara aspekter i detta ansvar som är Stockholms Hamnars uppdrag. För att förstå och leva upp till de krav som ställs på verksamheten idag och i framtiden gäller det att vara lyhörd och arbeta nära samtliga intressenter. Genom undersökningar, nära dialog och samarbete med ägare, medarbetare, kunder, närboende med flera ser man att intressenternas uppfattning om vilka frågor som är viktiga för Stockholms Hamnar stämmer väl överens med de utmaningar som bolaget identifierat. Stockholms Hamnars viktigaste intressenter: Ägare Medarbetare Kunder/varuägare Närboende Organisationer Svenska staten/europeiska Unionen Genom väsentlighetsanalysen blir det tydligt vilka områden som Stockholms Hamnar ska prioritera i verksamheten: Utveckling av de kajer och byggnader som Stockholms Hamnar disponerar Miljöfrämjande åtgärder Service till kunder och samarbets- partners En hållbar och transparent verksamhet Väsentlighetsanalys Betydelse för Stockholms Hamnar mycket viktig viktig Ekonomisk balans Samverkan med intressenter Rekrytering/ kompetensutveckling Arbetsmiljö viktig Bästa möjliga utnyttjande av Stockholms kajer Emissioner Service Hållbarhet och transparens Tillgänglighet Säkerhet Betydelse för intressenter mycket viktig Långsiktiga mål intressenter Vi förebygger i samverkan med myndigheter och andra aktörer så att Stockholms Hamnar inte utnyttjas för illegal verksamhet. Vi och våra samarbetspartners och kunder har goda relationer och kunskap om varandras målbilder och arbetar tillsammans. Vi ser till att samhällets aktörer har en god förståelse för och prioriterar, nationellt och internationellt, hamnars och sjöfartens roll i ett hållbart samhälle. Vi är en mötesplats och respekterad samarbetspartner för myndigheter och andra aktörer relaterade till sjöfarten. Vi är en länk i relevanta globala, nationella och lokala transportkedjor och verkar för innovativa lösningar för hållbara transporter. Det finns effektiva och hållbara lösningar för infrastruktur till och från hamnarna genom vägar och spår samt vattenburna alternativ. 16

17 stockholms hamnar 2014 intressenter Stockholms Hamnar driver ett miljöarbete som håller världsklass, det råder ingen tvekan om den saken. Exemplen är många de var bland de första med landström, de har byggt en imponerande solcellsanläggning och de var snabba att erbjuda en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg med LNG. Jag har väldigt högt förtroende för deras miljöarbete, det är bara att fortsätta i samma spår. Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar 17

18 stockholms hamnar 2014 intressenter Viktiga påverkansfaktorer för Stockholms Hamnar och intressenterna Stockholm växer Stockholm är en av de städer i Europa som växer snabbast. Tillväxten förväntas fortsätta och bejakas av Stockholms politiker. En av stadens mest prioriterade uppgifter är att möjliggöra boende för nya stockholmare och samtidigt få tillväxten att öka, transporter att fungera och staden att behålla sina ursprungliga värden. Stockholms Hamnar bidrar inom dessa områden bland annat genom att bygga nya miljöanpassade och effektiva hamnar. Samtidigt frigörs mark för stadsutveckling med bostäder, kontor, restauranger, caféer, flanörstråk, cykelbanor med mera. Stockholms Hamnar bidrar även till den ökande turismen i Stockholm. Enbart färjetrafiken genererar fem miljarder kronor i turistintäkter, ger upphov till arbetstillfällen och fyller sju hotell varje dygn året runt. Kollektivtrafik på vatten och att växa hållbart är också tydligt prioriterade områden när Stockholm växer. De frågor som Stockholms Hamnar arbetar med är brett politiskt förankrade, vilket är avgörande eftersom utvecklingen av hamnarna sker på lång sikt. Skifte av politisk majoritet i Stockholms stad innebär därmed inte några dramatiska förändringar i varken verksamheten eller väsentlighetsanalysen. Bättre framkomlighet i Europa Genom den europeiska infrastrukturpolitiken skapar EU ett stomtransportnät, TEN-T, transeuropeiska transportnätet. Med stomtransportnätet moderniseras transportlederna i Europa, flaskhalsar avlägsnas, infrastruktur uppgraderas och gränsöverskridande transporter förenklas. Sammantaget kommer det nya stomtransportnätet att bidra till att man bättre kan uppnå EU:s klimatmål. Stomnätet ska stå klart Av Europas cirka hamnar har 92 pekats ut som extra viktiga stomnätshamnar, så kallade CORE-hamnar. Stockholm är en av fem i Sverige tillsammans med Göteborg, Malmö, Trelleborg och Luleå. 18

19 stockholms hamnar 2014 intressenter Sjöfarten är ett klimatsmart sätt att transportera stora godsmängder. Därför har Stockholms Hamnar en central roll i arbetet med att ställa om Stockholmsregionen till en långsiktigt hållbar region. Karin Wanngård, Finansborgarråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad Detta ställer krav på att tillhandahålla av EU efterfrågad infrastruktur och hållbara lösningar och ger samtidigt möjligheter genom till exempel finansieringsstöd och prioritering vid infrastruktursatsningar. Fartygen växer En trend bland rederierna har länge varit att fartygsstorlekarna ökar. Denna utveckling går nu allt fortare och drivs av kostnadsökningar och skalfördelar. Direktanlöp med stora fartyg som man tidigare aldrig trodde skulle ske i Östersjön är nu vardag. De utvecklingsprojekt som genomförs och planeras i samtliga Stockholms Hamnars hamnar är därför avgörande för att på lång sikt kunna tillhandahålla den infrastruktur som krävs och för den service som rederierna efterfrågar. Hållbara transportkedjor Hållbara transporter är en av dagens och framtidens stora miljöutmaningar. I Sverige kommer nio av tio varor sjövägen och merparten av dessa varor ska till Stockholmsregionen. Stockholms Hamnar verkar för att dessa varor i så stor utsträckning som möjligt fraktas så nära slutdestinationen som det går till sjöss. Detta medför stora miljövinster samtidigt som det avlastar landets redan hårt belastade väg- och järnvägsnät. Genom att vara en effektiv hamn som samtidigt tar ett stort miljöansvar bidrar Stockholms Hamnar till en hållbar tillväxt. Magnus Oldenburg, Kansliråd, Avdelningen för bostäder och transporter, Näringsdepartementet 19

20 stockholms hamnar 2014 intressenter Avgörande miljöfrågor Sjöfarten har stora miljöfördelar genom möjlighet till samlastning. Dessutom är infrastrukturen i stort redan på plats. Det finns dock många miljöfrågor som behöver hanteras i verksamheten, inte minst på regional och lokal nivå. Svaveldirektivet, som behandlas under nästa rubrik, är en viktig fråga som nu blivit verklighet i Östersjöområdet. Kväve och växthusgaser är nästa stora miljöutmaning. Buller, partiklar och avloppsvatten är andra viktiga frågor lokalt. Vad gäller buller har Stockholms Hamnar arbetat med elanslutningar sedan 80-talet och strategin är att möjliggöra för elanslutning när kajer byggs om eller vid nybyggnation. Avloppsvatten har man kunnat ta emot vid alla kajlägen i Stockholms hamn under en längre tid. Konkurrensen är tuff bland sjötransportföretagen. Att frakta fler containrar på större fartyg är en global trend. Även feederfartygen som går till Stockholm kommer att öka i storlek. Utmaningen för hamnarna är att attrahera sjötransport företagen genom att skapa rätt förutsättningar för att ta emot dessa, vilket bland annat ställer krav på djupet i hamnen. Per Öhagen, JF Hillebrand Sverige I Nynäshamns Hamn och Kapellskärs Hamn kommer detta att vara möjligt i framtiden. Minskad energianvändning är också ett tydligt prioriterat mål framför allt inom fastighetssegmentet. Svaveldirektivet är nu ett faktum Från den 1 januari 2015 gäller ett nytt svaveldirektiv. Då får svavelhalten i fartygsbränsle inom det så kallade ECA-området inte överstiga 0,1 procent. Frågan har diskuterats länge och har kritiserats framför allt för att direktivet inte införs i hela EU samtidigt. Nu är regleringen ett faktum och kommer att påverka trafiken på Östersjön genom ökade kostnader. Det är troligt att långa linjer får det svårt medan korta linjer över Östersjön kan bli vinnare. 20

21 stockholms hamnar 2014 intressenter Det bästa med Stockholms Hamnar är att de fortsätter att underhålla och utveckla staden med utgångspunkt från vattnet. Enkätsvar från stockholmare Som en direkt följd har omställning till LNG, flytande naturgas, redan påbörjats och diskussioner om skrubber och omställning till andra bränslen pågår. Den 1 januari 2015 införde Stockholms Hamnar nya miljörabatter. Rabatt på hamnavgift ges för minskning av NOx och användande av LNG som bränsle. Som första hamn erbjuder Stockholms Hamnar även en form av bidrag för elanslutning. Kunderna är i det stora hela nöjda med Stockholms Hamnar En nöjd-kund-index-undersökning, NKI, genomförs vartannat år. Den senaste undersökningen gjordes hösten 2014 för både sjöfarts- och fastighetskunder. Själva indexet är baserat på tre frågor: Totalt sett hur nöjd är du med Stockholms Hamnar? Hur väl motsvarar Stockholms Hamnar som hamn och affärs partner dina förväntningar? Tänk dig en hamn och affärs partner som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån detta ideal är Stockholms Hamnar? Bland sjöfartskunderna kan man sedan 2010 skönja en svag negativ trend men skillnaderna är små och resultatet ligger över genomsnittet för organisationer med företagskunder. Förbättring och utveckling kan ske inom områdena infrastruktur, förtroendegivande och affärsfrämjande partner samt information om händelser och projekt. Konkreta utvecklingsområden är bättre service kring kollektivtrafik och taxi samt information med bland annat skyltning. Bland fastighetskunder går NKI-indexet ner. Fastighetsavdelningen efterlever hyresavtalen i större utsträckning och en anpassning till marknadsmässiga hyresnivåer sker, vilket medför en lägre nöjdhet bland kunderna. Hyresgästerna önskar också bättre återkoppling och osäkerheten kring Frihamnens framtid märks i svaren. För båda kundsegmenten är aktiviteter planerade för Medarbetare som trivs och gör ett bra arbete Under hösten genomfördes den årliga medarbetarundersökningen, där AMI- värdet, aktivt medskapandeindex, sjönk med två procentenheter till 83 under Detta kan jämföras med Stockholms stads totala AMI som är 79. Svarsfrekvensen ökade från 82 procent till 90 procent. 21

22 22

23 Verksamhet 23

24 stockholms hamnar 2014 verksamhet Verksamhet På väg mot ett hållbart Stockholms Hamnar I enlighet med intressenternas önskemål, affärsplanen och för att nå ett hållbart Stockholms Hamnar 2030, har långsiktiga mål tagits fram. Inför varje år prioriteras några av dessa mål som styr verksamheten under nästkommande år. Genom att systematiskt följa upp aktiviteter, rapportera avvikelser och genomföra revisioner sker en förbättring av verksamheten och utveckling av bolaget. En stor utmaning de närmaste åren är den förväntat försämrade lönsam heten. Under en lång period har Stockholms Hamnar levererat cirka 100 miljoner kronor om året i överskott till Stockholms stad. Nu genomförs investeringar för framtiden för att möta den växande Stockholmsregionens krav på hamnkapacitet. Investeringar i tre stora infrastruktur projekt Stockholm Norvik Hamn, Värtapiren och Kapellskär innebär ökade ränte- och avskrivningskostnader. Den nya politiska majoritetens ägardirektiv och en omvärld i snabb förändring ställer krav på verksamhetens hållbarhetsarbete. Kraven har bland annat medfört en förändrad verksamhetsplanering där aktiviteter kopplade till och uppföljning av långsiktiga mål blivit tydligare. Konkret medför detta bland annat att en uppförandekod för leverantörer håller på att arbetas fram, att etiska riktlinjer förtydligas och att en förändring sker i kravställande och uppföljning vid upphandlingar. Stockholms Hamnar ska vara ett föredöme i arbetsmiljö- och hälsoarbetet vilket innebär att arbetsplatsen ska vara säker och ha en positiv arbetsmiljökultur. Detta omfattar även samordningsansvar i hamnområdena och ansvaret som byggherrar vid större och mindre projekt. Arbetet med hållbarhet innebär också ett fördjupat samarbete med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Till exempel arbetar Stockolms Hamnar inom säkerhetsområdet tillsammans med tull, polis och andra myndigheter i en samverkansgrupp för att förebygga illegal verksamhet i hamnarna. Efter att under några månader ha varit utan certifiering inom miljö blev Stockholms Hamnar åter igen miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. Inför denna återcertifiering har både rutiner och arbetssätt utvecklats. Stort fokus har legat på upphandlingsprocessen, och ett av miljömålen är att all upphandling av varor och tjänster från 2016 ska innehålla miljökrav. På fastighetssidan har en fortsatt implementering av SundaHus skett för att få en minskad miljöbelastning vid val av material. Utmaningarna för 2015 är att fortsätta följa upp och stötta verksamheten i att nå Stockholms Hamnars långsiktiga mål och verksamhetsmål. De miljömål som har särskilt fokus handlar om att energianvändningen ska minska med 50 procent från år 2005 till 2025, att inga utsläpp av fossil kodioxid ska förekomma år 2025, att alla inköp av varor och tjänster ska innehålla miljökrav från år 2016, att man vid materialval väljer det med mindre miljöbelastning, att inga farliga ämnen förekommer i byggnader och anläggningar år 2020 samt att allt avfall ska källsorteras. Långsiktiga mål verksamheten Vår kommunikation är proaktiv och transparent. Vi arbetar med tydliga och mätbara mål, kontroll och uppföljning samt transparent rapportering. Vi bedriver en långsiktig och lönsam affärsverksamhet. Vi köper in hållbara produkter och tjänster, vilka även har producerats på ett hållbart sätt i enlighet med vår uppförandekod. Vi använder alla våra resurser, material, energi, vatten, tid med mera effektivt. Allt avfall är en resurs. Vår avfallshierarki är; undvik, minska, återanvänd, återvinn, energiåtervinn. 24

25 stockholms hamnar 2014 verksamhet 25

26 26

27 Godstrafik 27

28 stockholms hamnar 2014 varuförsörjning Det är viktigt för oss att hitta den optimala transportlösningen från internationella dryckes producenter till kunderna i Sverige. Vi har styrt om våra flöden och går via Stockholm sedan några år tillbaka. Nu kommer vi närmare våra kunder det är bra både för ekonomin och för miljön. Per Öhagen, Global Manager Warehousing, Distribution and 4PL Services, JF Hillebrand Sverige 28

29 stockholms hamnar 2014 godstrafik Godstrafik Hållbar lösning på Stockholmsregionens transportbehov Varje år passerar åtta miljoner ton gods Rorotrafiken är stor i Stockholms Hamnar Den största godsaffären i Stockholms Stockholms Hamnar. Det gör bolaget till Sveriges fjärde största godshamn. Hamnar är rorofärjor som går över Östersjön med lastbilar och trailers. De flesta varor vi köper är importerade och har fraktats långt. Hela nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. Stockholms Hamnars ambition är att Inom detta segment är Stockholms Hamnar störst i Sverige med tolv destinationer och tredje störst räknat i antalet roroenheter. godset ska gå sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt. Det ger skalfördelar för både miljö och ekonomi. Dessutom frigörs kapacitet på Sveriges redan idag hårt ansträngda väg- och järnvägsnät. När svaveldirektivet nu införts kommer rederiernas bränslekostnader att öka. På vilket sätt det kommer att påverka l injenätet i Östersjön återstår att se. Oavsett denna utgång kommer hamnarnas förmåga att ta emot och hantera de Idag kommer den största delen av de varor som ska till Stockholmsregionen allt större fartygen att vara en avgörande framgångsfaktor. via hamnar som ligger långt ifrån Stockholm. Varorna transporteras långa sträckor på land innan de når slutdestinationen. Långsiktiga mål godstrafik Vi möjliggör för våra kunder att vara hållbara och verkar för att de har hållbara verksamheter. De olika hamndelarna är konkurrenskraftiga, effektiva, ändamålsenliga, hela, rena, moderna, trygga och säkra. Vi tillgodoser våra kunders och regionens behov av hamnkapacitet för både personoch godstrafik i ett långsiktigt perspektiv. Rorovolymer Tusen ton Rorotrafik med fördelning per destination Procent Hamnområdena är trygga och tillgängliga för alla människor och har en väl fungerande infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter samt för kollektivtrafik såväl till sjöss som på land. Vi förvaltar och förädlar kajerna så att mötet med Stockholms Hamnar är en positiv upplevelse och ger ett mervärde för såväl besökare som boende, hyresgäster och passagerare Finland Estland Lettland Gotland Polen Ryssland Totalt ton

30 Hamnarna bör anpassas för mer godstrafik, kunna ta emot fler järnvägsvagnar och containrar allt för att minska lastbils transporter. Vi har så bra vattenvägar, det måste vi utnyttja. Ett fartyg kan transportera lika mycket gods som flera tiotal långtradare det är både effektivare och miljövänligare. Enkätsvar från stockholmare Vi ser fram emot att följa med Stockholms Hamnar från den befintliga kajen i Nynäshamn till den nya hamnen i Norvik. Det som skapas där, inklusive järnvägsanslutningen, ligger helt i linje med Stena Lines önskemål om ökad intermodalitet inte minst för miljöns skull. Tony Michaelsen, Stena Line Route Manager, Baltic Sea Routes 30

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus

Årsredovisning 2014. med Hållbarhetsredovisning. Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Årsredovisning 2014 med Hållbarhetsredovisning Samverkan, hållbarhet och affärsmässighet i fokus Om Akademiska Hus Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med univers itet

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten VIA STOCK HOLMS HAMN AR#4/14 Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift Buss på vatten 2 johan castwall vd ett spännande år I skrivande stund ligger dimman tät över Frihamnen.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer