Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014"

Transkript

1 Stockholms Hamnar Årsredovisning 2014

2

3 Vackert, dynamiskt, öppet Beautiful, dinámica, открыто Det är lätt att förundras över alla språk som idag hörs på stadens gator, kommersen eller skönheten du möter när du går längs Strömkajen, vilka många menar är Sveriges vackraste plats. För visst har du också funderat över var alla människor och varor kommer ifrån och hur de bidrar till att prägla och utveckla Stockholm som region? Stockholms Hamnar har en väsentlig del i allt detta då verksamheten tillhanda håller hamnar och kajer för fartyg, pålastning och avlastning av varor, påstigning och avstigning av passagerare, samt utveckling av hamnar, kajplatser och fastig heter i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär. En ovanligt ovanlig verksamhet med oerhört engagerade människor som vill något och med passion för det långsiktigt hållbara. Därför kan Stockholms Hamnar erbjuda några av världens bästa hamnar vad gäller effektivitet, miljö och säkerhet. Men också små guldkorn längs kajerna som Fotografiska museet, husbåtar och caféer längs bland annat Strandvägen och Norr Mälarstrand. Samtidigt som Stockholms Hamnar vårdar vårt gemensamma arv kommer man att prägla utseendet i vår stad de kommande 100 åren. Historia och framtid binds samman genom den breda och spännande verksamhet som bedrivs 24 timmar om dygnet, alla dagar på året. Stockholms Hamnar tar dig till världen och världen till dig. 3

4 stockholms hamnar 2014 vd:s ord Ett år fyllt av byggprojekt I takt med dagens urbanisering ökar behovet av central mark för stadsutveckling, och vi ser en omdaning av hamnområden världen över. Samtidigt ser vi också att behovet av transporter av människor och gods ökar. Därför är det viktigt att både staden och hamnen utvecklas för att möta framtiden på bästa sätt. Av historiska skäl har hamnar ofta ett centralt läge mitt i staden. Städer grundades där det fanns goda förutsättningar för sjötransporter, så även Stockholm. I takt med dagens urbanisering ökar behovet av central mark för stadsutveckling, och vi ser en omdaning av hamnområden världen över. Samtidigt ser vi också att behovet av transporter av människor och gods ökar. Därför är det viktigt att både staden och hamnen utvecklas för att möta framtiden på bästa sätt. Tillsammans med Stockholms stad har vi därför arbetat fram en gemensam vision. I denna finns utrymme för hamnen att utvecklas till den effektiva länk för transporter av människor och varor som den växande Stockholmsregionen behöver. Samtidigt kan Stockholm utvecklas till en attraktiv och hållbar stad att leva i och att besöka. Att arbeta tillsammans i denna fråga har varit framgångsrikt, och för att ta oss närmare den gemensamma visionen pågår just nu ombyggnationer i så gott som samtliga våra hamnar. Våra stora hamnprojekt kommer att prägla verksamheten under flera år framöver. Byggtiden som vi nu är mitt i, är oerhört intensiv. Våra nya kajer och hamnar kommer att förbättra servicen till våra kunder och miljön för många när boende. Hamnverksamheten har många intressenter ägare, kunder, närboende med flera. Att tillgodose samtliga målgruppers varierande behov och åsikter är både ett stort ansvar och en utmaning. I det här sammanhanget blir hållbarhetsfrågorna allt mer aktuella för varje år som går. Hur vi hanterar ekonomin, de sociala aspekterna och miljöfrågorna är avgörande för vår framgång. Det är då den gemensamma visionen är bra att ha som ledstjärna. Vi är alla överens om att vi vill ha en fungerande stad som är både hållbar och attraktiv. Min absoluta tro är att med den tydliga riktning som vi har, med våra ansvarstagande medarbetare och kunder så kommer vi att nå dit vi vill. Stort tack för det år som gått! Johan Castwall, verkställande direktör 4

5 5

6 stockholms hamnar 2014 viktiga händelser 2014 Viktiga händelser 2014 I Värtahamnen utvecklas hamn och stad sida vid sida. Projektet pågår till och med Om- och utbyggnaden av Kapellskärs Hamn påbörjades 2014 och är nu inne i ett intensivt skede. Hela hamnen ska vara klar i slutet av Den 21 september besökte över närboende och intresserade Värtaprojektet som hade öppet hus. Den svenska webbplatsen stockholmshamnar.se och den engelska portsofstockholm.com fick rejäla ansiktslyft och blev responsiva. Nu kan man surfa in på mobil, platta eller dator. Containerterminalen noterade ett all time high med containrar och Stockholms Hamnar blev den fjärde största hamnen vad gäller gods i Sverige. 6

7 stockholms hamnar 2014 viktiga händelser 2014 Norra länken invigdes den 30 november, ett år före tidplan. Därmed kan bilar och tung trafik ledas ner i tunneln istället för att gå genom stan. För att motivera kunderna till minskad miljöpåverkan införde Stockholms Hamnar vid årsskiftet 2014/2015 en ny miljörabatt för elanslutning, LNG-fartyg och för reducerade kväve oxidhalter. 12 miljoner färje- och kryssningspassagerare reste via Stockholms Hamnar. Det är i snitt varje dag, året runt. Passagerarna är viktiga för Stockholms besöksnäring. Strömkajens nya terminalbyggnader kunde sola sig i arkitekturpriser och nomineringar från hela världen. Plåtpriset och en nominering till Kasper Salin-priset är två exempel. En strategi för Stockholms kajer presenterades. I denna prioriteras den rörliga sjöfarten, men kajerna ska även öka stadens attraktionskraft och vara tillgängliga för stockholmare och besökare. 7

8 stockholms hamnar 2014 hamnar, linjer och kajer Hamnar, linjer och kajer finland nådendal helsingfors norge kapellskär stockholm nynäshamn mariehamn åbo tallinn paldiski estland sankt petersburg ryssland sverige visby ventspils lettland liepãja riga litauen gdansk ryssland holland bremerhaven hamburg tyskland polen färjetrafik gods och passagerare containertrafik antwerpen Kapellskär Stockholm Nynäshamn Miljoner passagerare/miljoner ton gods 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Passagerare Gods Miljoner passagerare/miljoner ton gods 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Passagerare Gods Miljoner passagerare/miljoner ton gods 2,0 1,5 1,0 0, Passagerare Gods

9 stockholms hamnar 2014 hamnar, linjer och kajer värtahamnen vasastan frihamnen loudden stora essingen värdshusbryggan lilla essingen hornsberg luxkajen kungsholms strand kungsholmen långholmen liljeholmshamnen söder mälarstrand norrmalm city nybroviken strömkajen klara mälarstrand gamla norr mälarstrand stan munkbrohamnen munkbron södermalm östermalm strandvägen nybrokajen museikajen reimersholme skeppsholmen skeppsbron karl johan-slussen stadsgården djurgården masthamnen danvikskanalen nacka norra hammarbyhamnen kajer/områden som stockholms hamnar nyttjar slussar båthållplats där yrkestrafik kan hämta och lämna passagerare båthållplats där även fritidsbåtar kan hämta och lämna passagerare hammarbyslussen södra hammarbyhamnen Linjetrafik Med hamnarna i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn är Stockholms Hamnar strategiskt placerat mitt i hjärtat av Sveriges största och snabbast växande befolknings- och konsumtionsområde, Stockholm-Mälardalen. Hamnarna i Stockholm är viktiga hamnar för gods och passagerare till och från Finland, Ryssland och de baltiska länderna. Hamnarna i Kapellskär och Nynäshamn är med sina kortare inseglingsleder utmärkta komplement. Kapellskärs Hamn har stor betydelse för snabba godstransporter till och från Finland och Estland. Nynäshamns Hamn är fastlandshamn för gotlandstrafiken och har ett fördelaktigt läge för färjetrafik till hamnar i mellersta och södra Östersjön. Totalt sett förvaltar Stockholms Hamnar 14 km kaj och kvm mark i de tre hamnarna. Stockholms kajer, slussar och båthållplatser Stockholms Hamnar förvaltar flertalet av Stockholms innerstadskajer och har till uppgift att förvalta kajplatserna, underhålla kajerna och tillhandahålla service till fartygen. Stockholms Hamnar ansvarar även för hanteringen av Karl Johan-slussen och Hammarbyslussen samt för 24 båthållplatser som kan användas av yrkes- och privattrafik för att hämta och lämna passagerare. 9

10 stockholms hamnar 2014 uppdrag och ägare Uppdrag och ägare Koncernstruktur Stockholms Hamn AB är helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB med två dotterbolag, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Hamn AB (vilande). Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 procent av Stockholms Hamn AB och till 9 procent av Norrtälje kommun. Det vilande bolaget Nynäshamns Hamn AB är helägt bolag. Stockholms Hamn AB äger 50 procent av aktierna i intressebolaget Nynäshamns Mark AB. Övriga 50 procent ägs av Nynäshamns kommun. Vision Stockholms Hamnar är Östersjöns ledande hamn en affärsfrämjande och välkomnande partner med hållbarhet i fokus. Mission Stockholms Hamnar är en effektiv länk för transporter av människor och varor mellan vatten, spår och väg. Affärsidé Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service där säkerhet och miljö är i fokus. Detta gör Stockholms Hamnar genom att: erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik vårda och utveckla innerstadens kajer främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik vara en effektiv och lönsam partner Stockholms Hamnar avlastar Sveriges redan idag hårt ansträngda väg- och järnvägsnät... är en del av det prioriterade europeiska transportsystemet TEN-T och är en COREhamn... tar emot cirka 270 internationella kryssningsfartyg varje år... välkomnar i snitt passagerare varje dag... genererar 5 miljarder kronor i köpkraft i Stockholms regionen... ger upphov till arbetstillfällen i regionen... utvecklar Stockholms unika värden som sjöfartsstad... bidrar till Stockholms tillväxt när stad och hamn växer sida vid sida Ägarstruktur Så fördelar sig intäkterna Procent norrtälje kommun stockholms hamn ab nynäshamns kommun % 33 9% 91% nynäshamns hamn ab vilande 50% 50% 22 kapellskärs hamn ab nynäshamns mark ab 28 Hamnavgifter passagerartrafik Hyror och arrenden Hamnavgifter godstrafik Hantering och service Övrigt

11 stockholms hamnar 2014 uppdrag och ägare 11

12 stockholms hamnar 2014 inledning 12

13 stockholms hamnar 2014 introduktion Målområden och långsiktiga mål Stockholms Hamnars vision om att vara Östersjöns ledande hamn en affärsfrämjande och välkomnande partner med hållbarhet i fokus, bryts ner i sex målområden. Till dessa mål områden knyts långsiktiga mål. De långsiktiga målen beskriver den ambitionsnivå som Stockholms Hamnar vill ha uppnått De kompletteras med verksamhetsmål och aktiviteter som tas fram varje år för att steg för steg utvecklas i riktning mot visionen. De sex målområdena presenteras i kommande avsnitt. Intressenter Stockholms Hamnar arbetar för öppenhet, dialog och sam arbete med samtliga intressenter för att skapa och få förtroende för varandra. Stockholms Hamnar ska förstå behov och drivkrafter hos samtliga intressenter och utgå från detta i genomförande av uppdrag och arbetsuppgifter. Verksamhet Stockholms Hamnar ska agera förtroende givande och utforma organisation, processer och ledningssystem som säkerställer en hållbar verksamhet i termer av ekonomi, socialt ansvar och miljö. Godstrafik Stockholms Hamnar ska vara en konkurrenskraftig länk för Stockholmsregionens varuförsörjning som kännetecknas av hög kapacitet, intermodalitet och effektivitet. Stockholms Hamnar ska göra det möjligt för människor och gods att transporteras vidare via vatten, spår och väg i en fungerande logistikkedja. Passagerartrafik Sjöburna resenärer, besökare och stockholmare ska känna sig välkomna och trygga vid verksamhetens terminaler och kajer. Stockholms Hamnar ska bidra till att besöksnäringen i Stockholmsregionen utvecklas och håller hög klass. Fastigheter Stockholms Hamnar ska vara en professionell hyresvärd som utvecklar och förvaltar unika och miljöanpassade hamnnära fastigheter. Stockholms Hamnar ska tillhandahålla ändamålsenliga och kundanpassade lokaler som ökar kunders attraktions- och konkurrenskraft. Medarbetare Stockholms Hamnars medarbetare är lösningsorienterade, trygga och sätter verksamheten främst. Stockholms Hamnar ska värna om att ha en öppen atmosfär och medarbetare med stort engagemang för arbetsuppgifter och verksamhet. 13

14 14

15 Intressenter 15

16 stockholms hamnar 2014 intressenter Intressenter Avgörande frågor i omvärlden Det är ett stort ansvar att skapa morgondagens infrastruktur i ett växande Stockholm. Stockholms Hamnars utmaning är att tillgodose rederiernas framtida behov av snabba effektiva anlöp med allt större fartyg och samtidigt utveckla och tillvara Stockholms unika värden. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är självklara aspekter i detta ansvar som är Stockholms Hamnars uppdrag. För att förstå och leva upp till de krav som ställs på verksamheten idag och i framtiden gäller det att vara lyhörd och arbeta nära samtliga intressenter. Genom undersökningar, nära dialog och samarbete med ägare, medarbetare, kunder, närboende med flera ser man att intressenternas uppfattning om vilka frågor som är viktiga för Stockholms Hamnar stämmer väl överens med de utmaningar som bolaget identifierat. Stockholms Hamnars viktigaste intressenter: Ägare Medarbetare Kunder/varuägare Närboende Organisationer Svenska staten/europeiska Unionen Genom väsentlighetsanalysen blir det tydligt vilka områden som Stockholms Hamnar ska prioritera i verksamheten: Utveckling av de kajer och byggnader som Stockholms Hamnar disponerar Miljöfrämjande åtgärder Service till kunder och samarbets- partners En hållbar och transparent verksamhet Väsentlighetsanalys Betydelse för Stockholms Hamnar mycket viktig viktig Ekonomisk balans Samverkan med intressenter Rekrytering/ kompetensutveckling Arbetsmiljö viktig Bästa möjliga utnyttjande av Stockholms kajer Emissioner Service Hållbarhet och transparens Tillgänglighet Säkerhet Betydelse för intressenter mycket viktig Långsiktiga mål intressenter Vi förebygger i samverkan med myndigheter och andra aktörer så att Stockholms Hamnar inte utnyttjas för illegal verksamhet. Vi och våra samarbetspartners och kunder har goda relationer och kunskap om varandras målbilder och arbetar tillsammans. Vi ser till att samhällets aktörer har en god förståelse för och prioriterar, nationellt och internationellt, hamnars och sjöfartens roll i ett hållbart samhälle. Vi är en mötesplats och respekterad samarbetspartner för myndigheter och andra aktörer relaterade till sjöfarten. Vi är en länk i relevanta globala, nationella och lokala transportkedjor och verkar för innovativa lösningar för hållbara transporter. Det finns effektiva och hållbara lösningar för infrastruktur till och från hamnarna genom vägar och spår samt vattenburna alternativ. 16

17 stockholms hamnar 2014 intressenter Stockholms Hamnar driver ett miljöarbete som håller världsklass, det råder ingen tvekan om den saken. Exemplen är många de var bland de första med landström, de har byggt en imponerande solcellsanläggning och de var snabba att erbjuda en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg med LNG. Jag har väldigt högt förtroende för deras miljöarbete, det är bara att fortsätta i samma spår. Mikael Castanius, branschchef Sveriges Hamnar 17

18 stockholms hamnar 2014 intressenter Viktiga påverkansfaktorer för Stockholms Hamnar och intressenterna Stockholm växer Stockholm är en av de städer i Europa som växer snabbast. Tillväxten förväntas fortsätta och bejakas av Stockholms politiker. En av stadens mest prioriterade uppgifter är att möjliggöra boende för nya stockholmare och samtidigt få tillväxten att öka, transporter att fungera och staden att behålla sina ursprungliga värden. Stockholms Hamnar bidrar inom dessa områden bland annat genom att bygga nya miljöanpassade och effektiva hamnar. Samtidigt frigörs mark för stadsutveckling med bostäder, kontor, restauranger, caféer, flanörstråk, cykelbanor med mera. Stockholms Hamnar bidrar även till den ökande turismen i Stockholm. Enbart färjetrafiken genererar fem miljarder kronor i turistintäkter, ger upphov till arbetstillfällen och fyller sju hotell varje dygn året runt. Kollektivtrafik på vatten och att växa hållbart är också tydligt prioriterade områden när Stockholm växer. De frågor som Stockholms Hamnar arbetar med är brett politiskt förankrade, vilket är avgörande eftersom utvecklingen av hamnarna sker på lång sikt. Skifte av politisk majoritet i Stockholms stad innebär därmed inte några dramatiska förändringar i varken verksamheten eller väsentlighetsanalysen. Bättre framkomlighet i Europa Genom den europeiska infrastrukturpolitiken skapar EU ett stomtransportnät, TEN-T, transeuropeiska transportnätet. Med stomtransportnätet moderniseras transportlederna i Europa, flaskhalsar avlägsnas, infrastruktur uppgraderas och gränsöverskridande transporter förenklas. Sammantaget kommer det nya stomtransportnätet att bidra till att man bättre kan uppnå EU:s klimatmål. Stomnätet ska stå klart Av Europas cirka hamnar har 92 pekats ut som extra viktiga stomnätshamnar, så kallade CORE-hamnar. Stockholm är en av fem i Sverige tillsammans med Göteborg, Malmö, Trelleborg och Luleå. 18

19 stockholms hamnar 2014 intressenter Sjöfarten är ett klimatsmart sätt att transportera stora godsmängder. Därför har Stockholms Hamnar en central roll i arbetet med att ställa om Stockholmsregionen till en långsiktigt hållbar region. Karin Wanngård, Finansborgarråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad Detta ställer krav på att tillhandahålla av EU efterfrågad infrastruktur och hållbara lösningar och ger samtidigt möjligheter genom till exempel finansieringsstöd och prioritering vid infrastruktursatsningar. Fartygen växer En trend bland rederierna har länge varit att fartygsstorlekarna ökar. Denna utveckling går nu allt fortare och drivs av kostnadsökningar och skalfördelar. Direktanlöp med stora fartyg som man tidigare aldrig trodde skulle ske i Östersjön är nu vardag. De utvecklingsprojekt som genomförs och planeras i samtliga Stockholms Hamnars hamnar är därför avgörande för att på lång sikt kunna tillhandahålla den infrastruktur som krävs och för den service som rederierna efterfrågar. Hållbara transportkedjor Hållbara transporter är en av dagens och framtidens stora miljöutmaningar. I Sverige kommer nio av tio varor sjövägen och merparten av dessa varor ska till Stockholmsregionen. Stockholms Hamnar verkar för att dessa varor i så stor utsträckning som möjligt fraktas så nära slutdestinationen som det går till sjöss. Detta medför stora miljövinster samtidigt som det avlastar landets redan hårt belastade väg- och järnvägsnät. Genom att vara en effektiv hamn som samtidigt tar ett stort miljöansvar bidrar Stockholms Hamnar till en hållbar tillväxt. Magnus Oldenburg, Kansliråd, Avdelningen för bostäder och transporter, Näringsdepartementet 19

20 stockholms hamnar 2014 intressenter Avgörande miljöfrågor Sjöfarten har stora miljöfördelar genom möjlighet till samlastning. Dessutom är infrastrukturen i stort redan på plats. Det finns dock många miljöfrågor som behöver hanteras i verksamheten, inte minst på regional och lokal nivå. Svaveldirektivet, som behandlas under nästa rubrik, är en viktig fråga som nu blivit verklighet i Östersjöområdet. Kväve och växthusgaser är nästa stora miljöutmaning. Buller, partiklar och avloppsvatten är andra viktiga frågor lokalt. Vad gäller buller har Stockholms Hamnar arbetat med elanslutningar sedan 80-talet och strategin är att möjliggöra för elanslutning när kajer byggs om eller vid nybyggnation. Avloppsvatten har man kunnat ta emot vid alla kajlägen i Stockholms hamn under en längre tid. Konkurrensen är tuff bland sjötransportföretagen. Att frakta fler containrar på större fartyg är en global trend. Även feederfartygen som går till Stockholm kommer att öka i storlek. Utmaningen för hamnarna är att attrahera sjötransport företagen genom att skapa rätt förutsättningar för att ta emot dessa, vilket bland annat ställer krav på djupet i hamnen. Per Öhagen, JF Hillebrand Sverige I Nynäshamns Hamn och Kapellskärs Hamn kommer detta att vara möjligt i framtiden. Minskad energianvändning är också ett tydligt prioriterat mål framför allt inom fastighetssegmentet. Svaveldirektivet är nu ett faktum Från den 1 januari 2015 gäller ett nytt svaveldirektiv. Då får svavelhalten i fartygsbränsle inom det så kallade ECA-området inte överstiga 0,1 procent. Frågan har diskuterats länge och har kritiserats framför allt för att direktivet inte införs i hela EU samtidigt. Nu är regleringen ett faktum och kommer att påverka trafiken på Östersjön genom ökade kostnader. Det är troligt att långa linjer får det svårt medan korta linjer över Östersjön kan bli vinnare. 20

21 stockholms hamnar 2014 intressenter Det bästa med Stockholms Hamnar är att de fortsätter att underhålla och utveckla staden med utgångspunkt från vattnet. Enkätsvar från stockholmare Som en direkt följd har omställning till LNG, flytande naturgas, redan påbörjats och diskussioner om skrubber och omställning till andra bränslen pågår. Den 1 januari 2015 införde Stockholms Hamnar nya miljörabatter. Rabatt på hamnavgift ges för minskning av NOx och användande av LNG som bränsle. Som första hamn erbjuder Stockholms Hamnar även en form av bidrag för elanslutning. Kunderna är i det stora hela nöjda med Stockholms Hamnar En nöjd-kund-index-undersökning, NKI, genomförs vartannat år. Den senaste undersökningen gjordes hösten 2014 för både sjöfarts- och fastighetskunder. Själva indexet är baserat på tre frågor: Totalt sett hur nöjd är du med Stockholms Hamnar? Hur väl motsvarar Stockholms Hamnar som hamn och affärs partner dina förväntningar? Tänk dig en hamn och affärs partner som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån detta ideal är Stockholms Hamnar? Bland sjöfartskunderna kan man sedan 2010 skönja en svag negativ trend men skillnaderna är små och resultatet ligger över genomsnittet för organisationer med företagskunder. Förbättring och utveckling kan ske inom områdena infrastruktur, förtroendegivande och affärsfrämjande partner samt information om händelser och projekt. Konkreta utvecklingsområden är bättre service kring kollektivtrafik och taxi samt information med bland annat skyltning. Bland fastighetskunder går NKI-indexet ner. Fastighetsavdelningen efterlever hyresavtalen i större utsträckning och en anpassning till marknadsmässiga hyresnivåer sker, vilket medför en lägre nöjdhet bland kunderna. Hyresgästerna önskar också bättre återkoppling och osäkerheten kring Frihamnens framtid märks i svaren. För båda kundsegmenten är aktiviteter planerade för Medarbetare som trivs och gör ett bra arbete Under hösten genomfördes den årliga medarbetarundersökningen, där AMI- värdet, aktivt medskapandeindex, sjönk med två procentenheter till 83 under Detta kan jämföras med Stockholms stads totala AMI som är 79. Svarsfrekvensen ökade från 82 procent till 90 procent. 21

22 22

23 Verksamhet 23

24 stockholms hamnar 2014 verksamhet Verksamhet På väg mot ett hållbart Stockholms Hamnar I enlighet med intressenternas önskemål, affärsplanen och för att nå ett hållbart Stockholms Hamnar 2030, har långsiktiga mål tagits fram. Inför varje år prioriteras några av dessa mål som styr verksamheten under nästkommande år. Genom att systematiskt följa upp aktiviteter, rapportera avvikelser och genomföra revisioner sker en förbättring av verksamheten och utveckling av bolaget. En stor utmaning de närmaste åren är den förväntat försämrade lönsam heten. Under en lång period har Stockholms Hamnar levererat cirka 100 miljoner kronor om året i överskott till Stockholms stad. Nu genomförs investeringar för framtiden för att möta den växande Stockholmsregionens krav på hamnkapacitet. Investeringar i tre stora infrastruktur projekt Stockholm Norvik Hamn, Värtapiren och Kapellskär innebär ökade ränte- och avskrivningskostnader. Den nya politiska majoritetens ägardirektiv och en omvärld i snabb förändring ställer krav på verksamhetens hållbarhetsarbete. Kraven har bland annat medfört en förändrad verksamhetsplanering där aktiviteter kopplade till och uppföljning av långsiktiga mål blivit tydligare. Konkret medför detta bland annat att en uppförandekod för leverantörer håller på att arbetas fram, att etiska riktlinjer förtydligas och att en förändring sker i kravställande och uppföljning vid upphandlingar. Stockholms Hamnar ska vara ett föredöme i arbetsmiljö- och hälsoarbetet vilket innebär att arbetsplatsen ska vara säker och ha en positiv arbetsmiljökultur. Detta omfattar även samordningsansvar i hamnområdena och ansvaret som byggherrar vid större och mindre projekt. Arbetet med hållbarhet innebär också ett fördjupat samarbete med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Till exempel arbetar Stockolms Hamnar inom säkerhetsområdet tillsammans med tull, polis och andra myndigheter i en samverkansgrupp för att förebygga illegal verksamhet i hamnarna. Efter att under några månader ha varit utan certifiering inom miljö blev Stockholms Hamnar åter igen miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. Inför denna återcertifiering har både rutiner och arbetssätt utvecklats. Stort fokus har legat på upphandlingsprocessen, och ett av miljömålen är att all upphandling av varor och tjänster från 2016 ska innehålla miljökrav. På fastighetssidan har en fortsatt implementering av SundaHus skett för att få en minskad miljöbelastning vid val av material. Utmaningarna för 2015 är att fortsätta följa upp och stötta verksamheten i att nå Stockholms Hamnars långsiktiga mål och verksamhetsmål. De miljömål som har särskilt fokus handlar om att energianvändningen ska minska med 50 procent från år 2005 till 2025, att inga utsläpp av fossil kodioxid ska förekomma år 2025, att alla inköp av varor och tjänster ska innehålla miljökrav från år 2016, att man vid materialval väljer det med mindre miljöbelastning, att inga farliga ämnen förekommer i byggnader och anläggningar år 2020 samt att allt avfall ska källsorteras. Långsiktiga mål verksamheten Vår kommunikation är proaktiv och transparent. Vi arbetar med tydliga och mätbara mål, kontroll och uppföljning samt transparent rapportering. Vi bedriver en långsiktig och lönsam affärsverksamhet. Vi köper in hållbara produkter och tjänster, vilka även har producerats på ett hållbart sätt i enlighet med vår uppförandekod. Vi använder alla våra resurser, material, energi, vatten, tid med mera effektivt. Allt avfall är en resurs. Vår avfallshierarki är; undvik, minska, återanvänd, återvinn, energiåtervinn. 24

25 stockholms hamnar 2014 verksamhet 25

26 26

27 Godstrafik 27

28 stockholms hamnar 2014 varuförsörjning Det är viktigt för oss att hitta den optimala transportlösningen från internationella dryckes producenter till kunderna i Sverige. Vi har styrt om våra flöden och går via Stockholm sedan några år tillbaka. Nu kommer vi närmare våra kunder det är bra både för ekonomin och för miljön. Per Öhagen, Global Manager Warehousing, Distribution and 4PL Services, JF Hillebrand Sverige 28

29 stockholms hamnar 2014 godstrafik Godstrafik Hållbar lösning på Stockholmsregionens transportbehov Varje år passerar åtta miljoner ton gods Rorotrafiken är stor i Stockholms Hamnar Den största godsaffären i Stockholms Stockholms Hamnar. Det gör bolaget till Sveriges fjärde största godshamn. Hamnar är rorofärjor som går över Östersjön med lastbilar och trailers. De flesta varor vi köper är importerade och har fraktats långt. Hela nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. Stockholms Hamnars ambition är att Inom detta segment är Stockholms Hamnar störst i Sverige med tolv destinationer och tredje störst räknat i antalet roroenheter. godset ska gå sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt. Det ger skalfördelar för både miljö och ekonomi. Dessutom frigörs kapacitet på Sveriges redan idag hårt ansträngda väg- och järnvägsnät. När svaveldirektivet nu införts kommer rederiernas bränslekostnader att öka. På vilket sätt det kommer att påverka l injenätet i Östersjön återstår att se. Oavsett denna utgång kommer hamnarnas förmåga att ta emot och hantera de Idag kommer den största delen av de varor som ska till Stockholmsregionen allt större fartygen att vara en avgörande framgångsfaktor. via hamnar som ligger långt ifrån Stockholm. Varorna transporteras långa sträckor på land innan de når slutdestinationen. Långsiktiga mål godstrafik Vi möjliggör för våra kunder att vara hållbara och verkar för att de har hållbara verksamheter. De olika hamndelarna är konkurrenskraftiga, effektiva, ändamålsenliga, hela, rena, moderna, trygga och säkra. Vi tillgodoser våra kunders och regionens behov av hamnkapacitet för både personoch godstrafik i ett långsiktigt perspektiv. Rorovolymer Tusen ton Rorotrafik med fördelning per destination Procent Hamnområdena är trygga och tillgängliga för alla människor och har en väl fungerande infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter samt för kollektivtrafik såväl till sjöss som på land. Vi förvaltar och förädlar kajerna så att mötet med Stockholms Hamnar är en positiv upplevelse och ger ett mervärde för såväl besökare som boende, hyresgäster och passagerare Finland Estland Lettland Gotland Polen Ryssland Totalt ton

30 Hamnarna bör anpassas för mer godstrafik, kunna ta emot fler järnvägsvagnar och containrar allt för att minska lastbils transporter. Vi har så bra vattenvägar, det måste vi utnyttja. Ett fartyg kan transportera lika mycket gods som flera tiotal långtradare det är både effektivare och miljövänligare. Enkätsvar från stockholmare Vi ser fram emot att följa med Stockholms Hamnar från den befintliga kajen i Nynäshamn till den nya hamnen i Norvik. Det som skapas där, inklusive järnvägsanslutningen, ligger helt i linje med Stena Lines önskemål om ökad intermodalitet inte minst för miljöns skull. Tony Michaelsen, Stena Line Route Manager, Baltic Sea Routes 30

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

5.5 Hamnservice och tjänster... 24 5.6 Evenemang i innerstaden... 25 5.7 Innerstadskajerna... 26 5.7.1 Skeppsbron... 26 5.7.

5.5 Hamnservice och tjänster... 24 5.6 Evenemang i innerstaden... 25 5.7 Innerstadskajerna... 26 5.7.1 Skeppsbron... 26 5.7. Kajstrategi för Stockholms Hamnar Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Uppdraget... 6 2.2 Om Stockholms Hamnar... 8 2.2.1 Stockholms Hamn... 9 2.2.2 Nynäshamns Hamn och Stockholm

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Stärk Stockholm som sjöfartsstad

Stärk Stockholm som sjöfartsstad 2012:7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stärk Stockholm som sjöfartsstad Stärk Stockholm som sjöfartsstad Stockholm har sedan urminnes tider varit en sjöfartsstad. Det senaste halvseklet

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag.

Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. 2012-12-12 Nr 6 Till Styrelsen Förslag till ny Affärsplan Bakgrund Stockholm Parkering är ett av Stockholm stads via Stockholm Stadshus AB helägda dotterbolag. Stockholm Parkering förvaltar och driver

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak

STOCKHOLMS INNERSTAD. Norrlandsgatan 23, City 157 kvm. Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Härligt kontor i gammal stil med högt i tak Yta: 157 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Bocken 47 Sidan 1 (5) Om lokalen Härligt kontor på hörnet av Norrlandsgatan/Lästmakargatan som kommer

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands

visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands visit.ax Ab grundat 2007 Hemort: Föglö Turism, kommunikationer, visioner i Grundare: Otto Hojar Ekonomie magister Företagare sedan 1998 Medlem i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags förvaltningsråd Kommunfullmäktigeledamot

Läs mer

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef

2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Göteborgs Hamn - Med fokus på miljön 2 juni 2015 Renare Mark Region Väst Edvard Molitor Miljöchef Innehåll Göteborgs Hamn Vårt miljöansvar Elanslutning av fartyg vid kaj Miljödifferentierade hamnavgifter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Rapport om Passagerarrederierna, mars 2006 Passagerarrederierna en viktig del i rese- och turismnäringen Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna stärker bilden av Sverige utomlands Passagerarrederierna

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen

Stockholms Hamnar. Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Stockholms Hamnar Färjepassagerarnas betydelse för stockholmsregionen Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 Resenärerna 9 Resan 14 Besöket 19 Konsumtionen 24 Stockholms Hamnars färjeundersökning

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Bergen Kommun. 11 sept 2014

Bergen Kommun. 11 sept 2014 Bergen Kommun 11 sept 2014 Innehåll Göteborgs Hamns roll i världen Terminaler och godsflöden Göteborgs Hamn AB Miljoner ton 18 000 Världshandel i ton 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2

Läs mer