NR TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2 2014 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN"

Transkript

1 HEMMA I EKSJÖ NR TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Rekordnöjda hyresgäster Eksjöbostäder tio-i-topp i Sverige Kontaktcenter Ökad tillgänglighet till Eksjö kommun Grön el från grannkommunen Eksjö Energi investerar i vindkraft Ny slät gångbana Enklare framkomlighet i Gamla stan SFI på EksjöVux En ingång till fortsatta studier

2 Tillsammans skapar vi möjligheter för Eksjö kommun DET HAR GÅTT DRYGT ETT HALVÅR sedan jag tog över efter Lennart Bogren som kommunstyrelsens ordförande. Det är en förmån att varje dag få möta människor som vill förändra och utveckla vår kommun. Vi har fått ta del av många olika evenemang under våren och sommaren, och jag kan inte undgå att reflektera över det engagemang som finns. Det är många frivilliga arbetstimmar som resulterar i fantastiska upplevelser för oss alla. Det som händer i kommunen är en viktig del i vår marknadsföring, men det betyder minst lika mycket för oss kommuninvånare. Det skapar en gemenskap och en stolthet som är ovärderlig. Det politiska uppdraget präglas just nu av budgetarbetet för verksamhetsåren 2015 och För att få en långsiktighet i arbetet för verksamheterna läggs en budget för de kommande två åren. För bästa resultat krävs att politiken har en helhetssyn men samtidigt vetskap om detaljerna. Naturligtvis förändras förutsättningarna i både intäkter och kostnader under året vilket medför att en översyn av kommande års budget alltid är nödvändig. Sedan vi antog 2015 års budget har förutsättningarna förändrats mycket. Vi har fått ett ökat utrymme med 20 miljoner kronor tack vare en ny skatteprognos, ett nytt kostnadsutjämningssystem och en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Till detta har vi att ta hänsyn till de kostnader som verksamheterna har i år, Förslaget till kommunfullmäktige har prioriteringar som realistisk budget, ökad bemanning inom äldreomsorgen, full behovstäckning i förskolan, ökat stöd till föreningar och stöd till integrationsarbete. I oktober fastställer kommunfullmäktige skattesatsen, den totala förvaltningsramen och sektorernas ramar. Därefter påbörjas internbudgetarbetet för att fördela ramarna för respektive verksamhet. Oroligheter runt om i världen gör att många människor flyr för att söka tryggheten i vårt land. För att våra nya invånare ska kunna bli en del av vår kommun behövs gemensamma mötesplatser där vi har möjlighet att träffas och lära av varandra. Under våren ska ett integrationspolitiskt program tas fram där mål och prioriteringar ska klargöras för detta arbete. Ett spännande år ligger framför oss med nybyggnation av lägenheter i kvarteret Lunden, färdigställande av Furulundsskolan i Mariannelund, många evenemang runt om i kommunen, och ett fortsatt gott och utvecklande arbete kring våra barn och äldre. Tillsammans skapar vi möjligheter för Eksjö att vara en attraktiv kommun. Annelie Hägg Kommunstyrelsens ordförande FOTO: Hasse Bengtsson I detta nummer 4 Slät gångbana i Gamla stan 6 Nu införs kontaktcenter 9 Fastighetsförsäljning 10 Rekordnöjda hyresgäster 12 Samverkan, psykisk ohälsa Nytt ledningssystem 13 Kvarteret Lunden Edwise inför i grundskolan Resa med närtrafiken Fler får fiber Elbilar på prov 14 Fokus på integration 17 Höglandssjukhuset bygger 18 Lediga tomter i kommunen 21 Investering i vindkraft 22 Förskolan Trädgården 24 Ny cykelväg invigd 25 Säkrare stråk för cyklister Kvarteret Banken 26 Våld i nära relationer Utbildningar om demens 27 Eksjö Julmarknad 28 På gång i Eksjö kommun HEMMA I EKSJÖ GES UT AV: HEMMA I EKSJÖ är en informationstidning för dig som bor, besöker och verkar i Eksjö kommun. ANSVARIG UTGIVARE: Stefan Elm, kommundirektör. REDAKTÖRER: Anette Stendahl, Eksjö kommun och Carina Engqvist, Bokstavligt. GRAFISK FORM: Anette Stendahl, Eksjö kommun. FOTON: Anette Stendahl, Carina Engqvist och Mostphotos (om inget annat anges). TRYCK: Ordförrådet. UPPLAGA: exemplar. DISTRIBUTION: Posten. DAISY: Hemma i Eksjö finns även inläst på Daisy-skiva och skickas till dig som har valt att prenumerera på denna. För att anmäla dig som prenumerant, eller avbeställa skivan, skicka ett e-postmeddelande till eller ring Daisy-skivor finns även att hämta på Eksjö Stadsbibliotek, Ingatorps och Mariannelunds bibliotek, samt hos Eksjö kommuns kontaktcenter. 2 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

3 Så här fungerar Eksjö kommun November 2014 Så här fungerar Eksjö kommun Bilaga följer med tidningen KOMMUNFULLMÄKTIGE i Eksjö kommun beslutade under 2013 att inrätta en tillfällig politisk beredning som skulle arbeta med en översyn av den politiska organisationen inför den kommande mandatperioden. Beredningens arbete har resulterat i att en ny huvudstruktur för den politiska organisationen träder i kraft den 1 januari LÄS MER om den nya huvudstrukturen för den politiska organisation, samt om den nya strukturen för förvaltningen, i den bilaga som följer med tidningen. Där kan du även läsa mer om den nya mandatperiodens politiska uppsättning i kommunfullmäktige. Vintervägar DU VET VÄL att du som fastighetsägare ansvarar för renhållningen en meter utanför din fastighetsgräns? Vintertid innebär det att du ska se till att ytan är skottad och sandad. Eksjö Energi har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och vägar. Snöröjning sker efter avslutat snöfall om snömängden är 5 cm eller mer. Under pågående snöfall går entreprenörerna ut vid ett snödjup på 10 cm. På cykelvägar gäller ett snödjup på 3 cm efter avslutat snöfall och 8 cm om det fortfarande snöar. Målet är att de högst prioriterade gatorna ska vara snöröjda klockan sju på morgonen, eller fyra timmar efter avslutat snöfall. På gator med Prioritet 2 ska arbetet vara klart efter 8 timmar och på Prioritet 3 efter ett dygn. På Eksjö Energis hemsida finns kartor över prioriteringsordningen av gator och vägar. DE STÖRRE VÄGARNA, exempelvis riksväg 40, sköter Trafikverket. Har du frågor som rör detta ring direkt till Trafikverket på telefon SAND FINNS ATT HÄMTA UTAN KOSTNAD HOS AB Gilbert Gustafssons, Hultvägen 24, Eksjö Mariannelunds Express AB, Östra Storgatan 1, Mariannelund Härstorps Åkeri, Härstorp, Bruzaholm Vackra blomsterarrangemang FOTO: Martin Rydell När sensommaren var som allra vackrast gav sig Eksjö kommuns medarbetare vid HIA, Hälsa, integration och arbete, ut för att fotografera de fantastiska arrangemang som avdelningen Skog och park och Trädgårdsgruppen planterat för att göra vår vackra kommun ännu vackrare. FOTO: HIA Media HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014 3

4 4 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014 Slät gångban

5 a genom Gamla stan UNDER FLERA ÅR har det Kommunala Funktionshinderrådet i Eksjö kommun diskuterat en handikappanpassning i Gamla stan. Önskemålet från funktionshinderorganisationerna har varit en slätare yta längs den kullerstensbelagda Norra Storgatan för lättare framkomlighet. Under hösten fick Eksjö Energi uppdraget att skapa en meterbred gångbana från Åbron till Stora torget. Vi diskuterade flera förslag med olika intressenter innan vi valde att använda granithällar, berättar Eksjö Energis gatuchef Richard Palmgren. Bit för bit, sten för sten, har kullerstensbeläggningen plockats bort och ersätts med den släta hällen. Redan när jag gjort ett par meter kom en dam med rollator och provkörde. Hon var väldigt nöjd med underlaget, berättar Anders Lundström, på Gilbert Gustafsson entreprenad som utfört arbetet. Gatstenen sparas för att kunna återanvändas i stan. HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014 5

6 konta Nu Så här når du kontaktcenter Telefon: E-post: Hemsida: Postadress: Eksjö kommun, Eksjö Besöksadress: Stadshuset, Österlånggatan 14, Eksjö Telefon- och besökstider: Måndag fredag, kl , torsdagar jämna veckor, kl HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

7 blir det enklare att kta Eksjö kommun Verksamheten har redan smygstartat så smått under hösten, men på lördag den 8 november är det dags för invigning av Eksjö kommuns kontaktcenter. SYFTET MED ATT INRÄTTA ett kontaktcenter är att det ska bli enklare för alla medborgare, besökare, föreningar och företagare att komma i kontakt med Eksjö kommun. Oavsett fråga eller ärende som kommunen är ansvarig för så är det kontaktcenter som man i första hand ska vända sig till. Kontaktcenter kommer att svara på dina frågor, vägleda till rätt verksamhet eller bistå med hjälp att hitta rätt information. Med kontaktcenter vill vi skapa en tydlig väg in till Eksjö kommun med högre tillgänglighet, där man snabbt kan få svar på sina frågor, förklarar Carola Andersson, projektledare för införandet av kontaktcenter och chef för kommunikationsavdelningen. Efter ett års införandeprojekt har kontaktcentrets verksamhet smygstartat under hösten, och arbetet med att utbilda kommunvägledarna i organisationens olika ärenden och frågeställningar kommer att pågå successivt de kommande månaderna. Servicen kommer inte att vara fullt utbyggd vid invigningen, och att kunna erbjuda en förbättrad service och hög tillgänglighet kommer att vara ett kontinuerligt utvecklingsarbete för oss, förklarar Carola. På sikt kommer kontaktcenter möjliggöra snabbare handläggningstid genom att de tar hand om enklare ärenden och specialister får mer tid till kvalificerade utredningar och handläggning. Vi ska vara väldigt lyhörda, både för organisationens behov, men framförallt Kontaktcentret är placerat i Stadshuset i Eksjö och där kan du bland annat få hjälp med att fylla i blanketter, hämta informationsmaterial eller få svar på de vanligaste frågorna. för kommunens medborgare, besökare, föreningar och företagares behov och förväntningar, för att ständigt kunna utveckla och förbättra vår service, fortsätter Carola. ENKELT INNEBÄR OCKSÅ en valfrihet att själv välja kontaktväg. Du kan kontakta Eksjö kommuns kontaktcenter via besök, telefon, e-post eller brev, och du kan naturligtvis även fortsättningsvis få information om kommunens verksamhet via vår hemsida, berättar Carola. Kontaktcentret är placerat i Stadshuset, Österlånggatan 14 i Eksjö. Telefon- och besökstiderna är måndag fredag, kl , och torsdagar jämna veckor kl På plats i Stadshuset kan du bland annat få hjälp med att fylla i blanketter, hämta informationsmateriel, eller få svar på de vanligaste frågorna, säger Carola. De som svarar på dina frågor i kontaktcenter är kommunvägledare som kommer att bli specialister på kommunens olika verksamheter. De har ett nära samarbete och kommer att föra en ständig dialog med kommunens olika verksamheter för att kontinuerligt förbättra servicen. KONTAKTCENTER ÄR RESULTATET av ett års förberedelser. I september 2013 beslutade kommunstyrelsen att Eksjö kommun ska inrätta ett kontaktcenter för att HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014 7

8 förenkla och skapa en tydlig kontaktyta gentemot organisationen. Inrättandet är också en del av den samverkan som sker kommunerna emellan i Jönköpings län. Eksjö kommuns kontaktcenter ska samverka och lära av Jönköpings kommun, som sedan fyra år tillbaka har ett väl fungerande kontaktcenter, och ska också fungera som en mall för införande av kontaktcenter hos andra intresserade kommuner i länet. Genom att ha samma koncept öppnas möjligheten till bredare samverkan och en utökad tillgänglighet till en mindre kostnad, förklarar Carola. Införandet av Eksjö kommuns kontaktcenter har skett via ett införandeprojekt. Det första steget var att inventera hela organisationens samlade ärenden. Utgångspunkten är att kontaktcenter ska ta över de delar av ett ärende som rör information och upplysning, samt vägledning och rådgivning, förklarar Carola. Med kontaktcenter vill vi skapa en tydlig väg in till Eksjö kommun med högre tillgänglighet För en kommun är cirka procent av alla förfrågningar av enklare karaktär, och i dessa fall kan kontaktcenter hantera hela ärendet. För en normal kommun innebär detta att tillgängligheten för kunden ökar från i genomsnitt 50 procent till drygt 90 procent, berättar Carola. PÅ LÖRDAG DEN 8 NOVEMBER är det alltså dags för invigning av kontaktcenter. Under dagen bjuder Eksjö kommun bland annat på soppa, ballonger till alla barn, samt anordnar en tipsrunda med fina priser i potten och en tablettask till alla barn som deltar. Naturligtvis kommer det även att finnas möjlighet att få en rundvandring i kontaktcenters lokaler och få mer information om dess verksamhet. Alla bjuds in att ta del av invigningen på lördag, och vi kommer att bjuda på aktiviteter för både stora i små, både inne i Stadshuset och utanför, berättar Carola. Invigning av kontaktcenter Lördag den 8 november kl Stadshuset i Eksjö Vi bjuder på värmande soppa Tipspromenad med fina priser Rundvandring i kontaktcenters lokaler Underhållning Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg knyter band Läs mer om invigningen på Varmt välkommen! Heliumballonger till alla barn! 8 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

9 Fredrik Larm köper 178 lägenheter av Eksjöbostäder Eksjöföretagaren Fredrik Larm började nosa på fastighetsbranschen redan i fjol då han blev ägare till fastigheten Jungfrun 4 med 25 lägenheter. Nu köper han Fasanen 2 5, Tallen 16, Vågen Västra 2 och Sparven 12 13/ Ljungbergska gårdarna av Eksjöbostäder. På prislappen står det 85 miljoner kronor, vilket gör affären till Eksjöbostäders största försäljning någonsin. VI UTVECKLAR NYA BOSTÄDER i Eksjö och enligt ägardirektivet ska utvecklingen ske med bibehållen soliditet. När vi säljer fastigheter kan vi återinvestera våra resurser i nya bostäder utan att skuldsätta bolaget, förklarar Thorbjörn Hammerth, vd för Eksjöbostäder. Bolaget har framgångsrikt använt modellen tidigare och har goda erfarenheter av fastighetsförsäljningar. En privat aktör med höga ambitioner kan utveckla en fastighet minst lika bra som ett kommunalt bolag, säger Thorbjörn Hammerth. Han betonar dock vikten av lokalkännedom och känsla för Eksjö. Det här är Eksjöbostäders största försäljning någonsin. Storleken kräver en organisation som kan hantera omfattningen och, inte minst, ekonomiska muskler att klara av både köpeskillingen och framtida fastighetsförvaltning. Fredrik har både den lokala förankringen och stabila företag med högt kreditvärde. Enligt Fredrik ska hyresgästerna inte märka någon skillnad. Vi satsar på att vara väldigt aktiva och lösa problem, säger Fredrik. Bolaget har redan en anställd vaktmästare, och nu anställs ytterligare en för att sköta fastigheterna. När det gäller renoveringarna fortsätter Larm på Eksjöbostäders inslagna väg. Renoveringen i Fasanen fortsätter som planerat och på sikt går vi över alla områden för att få en bra klass på alla fastigheter, säger Fredrik Larm. Han är inte främmande för att förvärva fler fastigheter så småningom. Vi vill gärna bli större, men det är ingen brådska. Nu lägger vi allt fokus på de här lägenheterna. Nya bekantskaper. Hyresgästen Marie Sjöberg passar på att byta några ord med sin nya hyresvärd. HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014 9

10 Rekordnöjda hyresgäster Eksjöbostäders senaste kundundersökning visar att hela 86 procent av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda. Resultatet är rekordhögt och placerar Eksjöbostäder bland tio-i-topp i Sverige. DET ÄR FANTASTISKT. Jag är helt överraskad, säger Thorbjörn Hammerth, vd för Eksjobostäder, som själv tror att anledningen stavas hyresgästinflytande. Vi har involverat hyresgästerna i Stocksnäs och skapat en lyckosam renovering. Jag kan också tänka mig att hyresgästerna, efter våra stora renoveringar, känner att de får valuta för sina hyrespengar. Vi har välskötta områden och lägger in resurserna där de behövs. Det finns en trygghet i det. mätningar för många andra bostadsbolag i Sverige. PÅ RÄTT KURS Även Eksjö Kommunfastigheter går stadigt framåt, och har nu 75 procent nöjda hyresgäster. Vi är på rätt kurs, men siktar ännu högre. Målet är att 90 procent av verksamheterna ska vara nöjda. Här måste vi framförallt jobba med kommunikation och information i samband med renoveringar i våra fastigheter. Alla ska känna sig trygga och veta vad som händer, säger Thorbjörn. ETT VIKTIGT STEG i utvecklingsarbetet i båda bolagen är att samtliga fastighetsansvariga utbildas till fastighetsförvaltare. Utbildningen omfattar juridik, ekonomi, energi, fastighetsteknik, samt inne- och utemiljö. Satsningen är helt unik och innebär att alla fastighetsansvariga blir rustade för att ta ett större ansvar. BÄST BETYG FÅR bolagets fastighetsansvariga, och deras kunskap, bemötande och tillgänglighet. Även tryggheten och trivslen i området får höga betyg. Sämre betyg får informationen till hyresgästerna i samband med åtgärder och insatser i områdena. Hyresgästerna gör även nedslag på badrummen, som i flera områden upplevs omoderna och behöver renoveras. Detta är brister som Eksjöbostäder känner till och ska jobba på att åtgärda. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och börja jobba. Resultatet från kundundersökningen har egentligen inget värde förrän vi åtgärdar de problem hyresgästerna pekar på, menar Thorbjörn. Kundundersökningen har genomförts av Scandinfo, som gjort liknande Hyresgästinflytandet i samband med renoveringen i Stocksnäs är troligen en av anledningarna till Eksjöbostäders fina resultat. 10 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

11 Resultatet från kundundersökningen RESULTATET från kundundersökningen finns att ta del av i full storlek på EGENSKAPER Mycket nöjd nöjd 4Nöjd Varken eller eller 2Missnöjd Mycket missnöjd Mycket nöjd nöjd Missnöjd Totalt, n=662 Andel i % exkl. vet ej/ej aktuellt **= Frågans formulering skiljer sig något från föregående mätning Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter har tagit ut riktningen för de närmaste fyra åren. Framtidsplanen handlar om att bolagen ska utveckla och stärka Eksjö kommun genom att koncentrera sig på fastighetsägarrollen och bli skickliga fastighetsexperter. FÖRETAGSPLANEN FÖR har i princip genomförts i sin helhet, bland annat med stora renoveringar och investeringar som finansierats genom försäljning av udda fastigheter. Bolagens fastighetsansvariga har fått mer ansvar och befogenheter, besluten fattas närmare hyresgästen och hela organisationen har blivit effektivare. Vi har gått från ren förvaltning till att vara ett modernt utvecklingsföretag. Genom företagsplanen har vi haft en tydlig struktur att arbeta efter, säger Thorbjörn Hammerth, vd, som menar att framgångsfaktorerna är lojala och ambitiösa medarbetare, samt en stabil styrelse och ägare. Framtidsplanen för fort- Plan för framtiden sätter på den inslagna vägen, men höjer ambitionen inom befintliga områden och startade processer genom fördjupning och kunskapsförstärkning. Vi koncentrerar oss ännu mer på fastighetsägarrollen. Genom att exempelvis skapa attraktiva skollokaler blir vi en tillgång för skolan. Genom att skapa en formsäker och djärv bostadsarkitektur kan vi bidra till att Eksjö uppmärksammas. Vi ska bli riktigt skickliga på fastigheter, det blir vårt sätt att stärka Eksjö kommun, säger Thorbjörn. Ett viktigt steg i processen är att samtliga fastighetsansvariga utbildas till fastighetsförvaltare. Under den kommande fyraårsperioden ska 100 nya bostäder skapas i Lunden och renoveringar för ytterligare 150 miljoner kronor ska genomföras. Detta ska, enligt kommunens ägardirektiv, ske med bibehållen soliditet samt krav på plusresultat, avkastning, koncernbidrag samt en mindre aktieutdelning. AFFÄRSIDÉ Nöjda kunder och stolta medarbetare som i samarbete utvecklar moderna, välskötta, kostnadseffektiva och klimatsmarta fastigheter som är en tillgång för ägaren och bidrar till tillväxt i Eksjö kommun. MÅL Vi skall bygga, sälja och renovera våra fastigheter med bibehållen soliditet och därigenom bli Sveriges effektivaste fastighetsföretag. HEMMA I EKSJÖ NR 2/

12 Samverkan mot psykisk ohälsa MÅNGA BARN- OCH UNGA i Sverige mår idag psykiskt dåligt. Under åren drev Sveriges kommuner och landsting på uppdrag av Socialdepartementet projektet Modellområde. Modellområde var ett utvecklingsprojekt där fjorton geografiska områden i Sverige arbetade med att samordna insatser till barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. Projektet omfattade barn mellan noll och 18 år. Eksjö och Jönköpings kommun, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län, utgjorde ett av dessa fjorton modellområden för att koordinera och synkronisera detta arbete. FÖR ATT BYGGA VIDARE på de erfarenheter man fick från projektet Modellområde så pågår mellan ett treårigt projekt för att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Projektet kallas för PSYNK. Målet är att all hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid. SOM ETT RESULTAT av modellområdesarbetet och PSYNK öppnade den 1 september i år Barn- och ungdomshälsan på Höglandssjukhuset i Nässjö. Barn- och ungdomshälsan genomförs av Landstinget i Jönköpings län i samverkan med Höglandskommunerna, och är en mottagning som vänder sig till barn och ungdomar 6 18 år med lättare psykisk ohälsa. Målet för verksamheten är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i åldersgruppen 6 18 år och deras familjer. Dit kan man vända sig om man har frågor kring oro, ångest, kriser, nedstämdhet eller relationsproblem. Det kan också handla om frågor kring huvudvärk eller magont där inga kroppsliga orsaker kan hittas. UTÖVER OVANSTÅENDE arbetar elevhälsan vid Eksjö kommun mycket förbyggande för att informera om psykisk ohälsa. Under oktober genomfördes till exempel Hälsomässan, samt en föreläsning om cannabis gavs. Under november kommer en minimässa att arrangeras för de som har arbetat med projekten Modellområde och PSYNK, samt för Landstinget och övriga höglandskommuners socialtjänst och elevhälsa. NYTTIGA LÄNKAR Vägen till Sveriges effektivaste fastighetsbolag Ett nytt ledningssystem ska hjälpa Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter att bli ännu bättre. FR 2000 innebär tydligare målsättningar och extern kontroll av verksamheten. SKA MAN BLI Sveriges effektivaste fastighetsbolag får man ligga i. Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter har genom åren satsat stort på renovering och nu utbildas samtliga fastighetsansvariga till förvaltare. Därmed finns en grund för att ta ytterligare ett steg. Med hjälp av ett ledningssystem med fokus på miljö, kvalitet, brandsäkerhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling ska bolagens arbetssätt vidareutvecklas. Systemet omfattar också en årlig revision av bolagens arbetssätt. Med externa revisorer gäller det att vi hela tiden är på tårna och gör bra saker, konstaterar Thorbjörn Hammerth, som blir projektledare för introduktionen av det nya ledningssystemet. Till sin hjälp har han Agneta Eskilsson, ekonom, och Johan Carltad, byggansvarig. Samtliga medarbetare involveras i arbetsgrupper och diskussioner. Det är viktigt att alla blir delaktiga i processen. Konsulter kommer endast att användas som bollplank. Arbetet med att fylla i mallar och ta fram beskrivningar gör vi själva, säger Thorbjörn. Det beräknas vara klart om ett år och kosta FOTO: Johan Lindqvist ungefär en miljon kronor. Inför valet av ledningssystem gjorde Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter studiebesök hos Tranåsbostäder som framgångsrikt använder FR Det var mycket positivt och det blev också tydligt att det här är helt rätt för oss och vår verksamhet. 12 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

13 Kvarteret Lunden ARBETET MED DETALJPLANEN är inne i slutskedet och så snart bygglovet är klart sker upphandlingen för det sex våningar höga punkthuset i kvarteret Lunden i centrala Eksjö. Parallellt sker den noggranna saneringen på området under den gamla bensinstationen. Det första symboliska spadtaget tas efter årsskiftet och i början på 2016 beräknas husets 28 lägenheter vara inflyttningsklara. Intresset är stort. På kölistan finns över 120 personer som kommer att få möjlighet att välja lägenhet i turordning. Fler får fiber SAMARBETE HAR VARIT nyckelordet för den framgångsrika och kostnadseffektiva fiberutbyggnaden i Eksjö. När mobiloperatören Net4Mobility (Telenor och Tele2) nu bygger ut sin 4G-täckning har Eksjö Energi ELIT AB fått förfrågan om att fiberansluta ett tiotal mobilmaster - både befintliga och nya. Längs vägen får ett antal hushåll möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Vi har redan fiber i närheten av alla befintliga master så det handlar inte om några långa sträckor. Men där vi går fram erbjuds samtliga hushåll fiber till ett väldigt förmånligt pris, säger Kjell Ljunggren, IT-chef hos Eksjö Energi. I den idylliska byn Fågelhult utanför Kråkshult kan exempelvis tio hushåll få fiber. Projektet pågår under en tvåårsperiod och Eksjö Energi kommer att kontakta alla berörda fastighetsägare. I samma anda erbjuds fastigheter runt Mycklaflon och Spilhammar fiber i anslutning till VA-anslutningen. Ny portal för kommunikation i grundskolan VÅREN 2015 KOMMER EDWISE, en portal för kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare, att lanseras för alla vårdnadshavare vid samtliga grundskolor i Eksjö kommun. I Edwise kommer det att vara möjligt att följa sitt barns lärande genom att ta del av uppgifter om betyg, ämnesprov och omdömen. Vårdnadshavare kommer även att ha möjlighet att lämna uppgifter om frånvaro, och se sitt barns frånvaro. Utöver detta finns det ett antal funktioner som varje skola kommer att kunna använda utifrån sina förutsättningar och behov. Edwise kommer att införas successivt under 2015, och information om portalen, och hur den används, kommer att skickas ut till alla vårdnadshavare. Resa med närtrafik MÖJLIGHETEN ATT RESA med närtrafik är relativt okänd för många, men är ett bra sätt för dig som bor på landsbygden att resa kommunalt till en låg kostnad. Med närtrafiken kan du som bor på landsbygden med byadressplats, och har mer än en kilometer till närmaste hållplats, resa tur och retur till en gatuadress i någon av kommunernas tätorter. (Närtrafik gäller inte för sommarstugeägare och turister). Med närtrafiken kan du även åka till närmaste hållplats utefter någon av Länstrafikens busslinjer, eller till närmaste tätort som kan vara kommunhuvudort eller över läns- och kommungräns. Alla resor med närtrafiken samordnas med fordon som kör sjuk- och färdtjänstresor. MER INFORMATION om kostnad, tider för resor, beställning och övriga regler finns på Elbilar på prov SOM ETT LED I Eksjöbostäders och Eksjö Kommunfastigheters vässade miljöarbete är tanken att de fastighetsansvarigas bilar på sikt ska bytas ut mot elbilar. Teoretiskt borde det fungera väldigt bra eftersom merparten av våra resor sker inom stan. Inledningsvis provar vi med ett par elbilar i varje bolag. Elbilarna får ett symboliskt värde för att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar, men blir också ett test för att se hur tekniken passar oss, säger Thorbjörn Hammerth. HEMMA I EKSJÖ NR 2/

14 Integration - En angelägenh På grund av oroligheter i omvärlden, bland annat i Syrien och Irak, har mottagandet av flyktingar ökat i Eksjö kommun. För att möta detta har Eksjö kommuns enhet för hälsa, integration och arbete, HIA, blivit beviljade projektmedel av länsstyrelsen för två helt nya integrationsprojekt med syfte att skapa beredskap och mottagningskapacitet, och för att främja regional samverkan för nyanlända. DET FÖRSTA PROJEKTET är ett samarbetsprojekt mellan Eksjö kommuns enhet för hälsa, integration och arbete, HIA, och Nässjö kommuns integrationsenhet, och syftar till att etablera en kontakt med privata fastighetsägare för att få fram fler bostäder åt nyanlända. Vi har idag en etablerad relation med de kommunala fastighetsbolagen, och projektet handlar helt enkelt om att vi nu vill kraftsamla för att även komma in på den privata hyresmarknaden, berättar Sophia Cantby, enhetschef för HIA. Bakgrunden till denna projektansökan är att Migrationsverket idag har fullt på sina tillfälliga boenden och anläggningsboenden, samtidigt som det är svårt att hitta lägenheter för att kunna ta emot anvisade personer. En person som har fått uppehållstillstånd har inte rätt att påbörja sin etablering förrän personen har blivit kommunplacerad eller har hittat ett eget boende, förklarar Sophia. För att nyanlända inte ska fastna på migrationsverkets anläggningsboenden är det viktigt att vi gör vad vi kan för att hitta bostäder åt personer som inte själva kan, fortsätter hon. PROJEKTLEDARE för detta projekt är Birgitta Eek, och hon kommer inledningsvis att börja med att kartlägga alla privata hyresvärdar som finns i Eksjö kommun och Nässjö kommun. Under hösten kommer det även att tas fram informationsmateriel om flyktingmottagande och integrationsarbete för 14 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

15 et för hela Eksjö kommun fastighetsägare. En effekt av detta arbete kommer förhoppningsvis bli att kunskapen och engagemanget kring integration ökar bland de privata hyresvärdarna i kommunen, berättar Sophia. Under våren fortsätter projektet med möten och dialog med fastighetsägarna, och förhoppningen är att dessa ska leda till varaktiga samarbeten. DET ANDRA PROJEKTET, med namnet Kom in i Eksjö!, syftar till att öka samverkan med civilsamhället då det idag inte finns något etablerat och strukturerat samarbete mellan Eksjö kommun, det lokala föreningslivet och civilsamhället inom integrationsområdet. På grund av många oroligheter i omvärlden har mottagandet av nyanlända till Eksjö kommun ökat kraftigt de senaste två åren, berättar Sophia. Hon förklarar att för att de nyanlända ska få en bra introduktion i vårt samhälle, och för att integrationen ska öka, måste det ske en kraftsamling tillsammans med alla delar i civilsamhället. Med projektet vill vi ta ett helhetsgrepp gällande hur vi tar emot nyanlända, och inventera vilket arbete som görs redan idag bland till exempel kyrkor och församlingar, och idrotts- och kulturföreningar, säger Sophia. Vi vet att det är många som vill vara med och bidra, både föreningar och privatpersoner, men det kan ibland vara svårt att veta hur man ska gå tillväga, fortsätter hon. Som ett komplement till inventeringen har man inledningsvis även intervjuat ett 20-tal nyanlända familjer som har kommit till Eksjö kommun om hur man har upplevt att komma hit, och vad man kanske har saknat och vad som kan utvecklas och bli bättre. Vi kommer att ta både inventeringen och intervjuerna i beaktande innan vi tar projektet vidare till nästa steg, säger Sophia. Vi kommer även att bjuda in allmänheten till ett uppstartsmöte kring dessa frågor, berättar hon. UNDER KOMMANDE MANDATPERIOD kommer Eksjö kommun att utforma ett nytt integrationspolitiskt program, och förhoppningen är att slutsatserna och resultatet av dessa projekt ska realiseras både i detta program och i ordinarie verksamhet. SFI - En första ingång till fortsatta studier Svenskundervisning för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska för vuxna som inte har svenska som modersmål. I dag finns det över 100 personer inskrivna på SFI vid Eksjö kommuns vuxenutbildning, EksjöVux. SFI ÄR TILL FÖR ALLA som är över 16 år, är skrivna i Eksjö kommun och inte har svenska som modersmål. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. På EksjöVux arbetar idag fem lärare och en språkstödjare med SFI. Två av dessa lärare är Anna Wigelius och Elin Sjöblom. Både Elin och Anna ser att det finns många fördelar med att läsa SFI vid EksjöVux som erbjuder vuxenutbildning i många olika former. Det som är så positivt med vår verksamhet på EksjöVux är att det finns en naturlig övergång till fortsatta studier, här kan man se hela utbildningskedjan, berättar Anna. De som studerar på SFI möter andra elever och lärare i korridoren, och får på så sätt upp ett naturligt intresse för de andra utbildningar som kan erbjudas, fortsätter hon. HEMMA I EKSJÖ NR 2/

16 EFTER ATT EN FÖRSTA KONTAKT gällande SFI har tagits med EksjöVux genomförs ett kartläggningssamtal där en studieplan upprättas. Under samtalet går vi igenom vilken nivå personen ligger på och utformar en studieplan efter individens förutsättningar och behov, förklarar Anna. Det finns många bakgrundsfaktorer som påverkar inlärningen vid SFI, många har haft det väldigt tufft innan man kom hit, och en del har endast liten eller ingen skolbakgrund där man inte har fått lära sig att skriva eller läsa, fortsätter Elin. Förutom studiestart visar studieplanen också vilka mål personen har och i vilken takt man kommer att läsa. När de uppsatta målen är nådda är man klar med SFI och redo att fortsätta med nästa nivå. På SFI genomförs kontinuerliga intag, och det finns inga sommar- eller vinterlov. När en person har avslutat sin SFI finns det möjlighet att studera vuxenutbildning på grundläggande nivå, en utbildning som vänder sig till de som saknar de kunskaper som normalt sett uppnås i grundskolan. De personer som därefter fortsätter att utbilda sig vidare väljer framförallt att studera vård och omsorg, och enligt Elin och Anna kommer en hög andel av dessa sedan ut på arbetsmarknaden. SFI HANDLAR INTE BARA om att lära sig att lära sig det svenska språket. Elin förklarar att de också ger grundläggande information om det svenska samhället. För många är vi den första länken i resan i Sverige, och vi försöker att ge grundläggande kunskaper om hur vårt samhälle är uppbyggt och om vår samhällsekonomi. Vi förmedlar också vår syn på naturen och allemansrätten, och vi har även gjort flera studiebesök, bland annat på museet, räddningstjänsten, biblioteket och reningsverket. Dessa besök ger möjlighet till att upptäcka samhället och träna språket, fortsätter hon. Anna och Elin berättar att det finns ett stort intresse att lära sig, och en vilja att komma in i samhället, men att det ibland kan handla om att det är små steg som ska tas, till exempel att gå till mataffären på egen hand. Här är gruppen på SFI en oerhörd trygghet, och ofta bildar man kompisgäng som hänger ihop i flera år, säger Anna. För många är gruppen en trygghet när man vill röra sig fritt i samhället om man inte är van att göra det sedan tidigare, menar Elin. Adriatik Lushnjani tycker att det är tyst och lugnt i Eksjö. Han trivs på SFI, och tycker att det ör roligt att träffa många nya människor från olika kulturer. Svenska är ganska svårt att lära sig, men det är roligt att vara här och lärarna är väldigt trevliga, berättar han. En möjlighet för Eksjö kommun I BÖRJAN PÅ AUGUSTI redovisade Statistiska centralbyrån, SCB, halvårsstatistik över Sveriges folkmängd, och antalet invånare i Eksjö kommun visar sig fortsätta öka. För Eksjö kommuns del uppgår folkökningen till 112 invånare. Under det första halvåret föddes det 85 nya invånare i Eksjö kommun, men då antalet avlidna överstiger antalet födda hamnar födelsenettot på -18. Förklaringen till den positiva utvecklingen är istället att det flyttar in fler till vår kommun än ut, främst från utlandet, men även från övriga landet. Integration bör ses som en tillväxtpotential FÖR EKSJÖ KOMMUN, såväl som för många andra mindre kommuner i Sverige, är detta betydelsefulla siffror då det är viktigt att fler människor väljer att bosätta sig här. Fler kommuninvånare är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar i form av ekonomisk utveckling, arbetskraftsförsörjning och välfärd, detta menar bland annat Arbetsförmedlingen och SCB. Integration bör därför ses som en tillväxtpotential, och som en angelägenhet för hela kommunen. Flera undersökningar visar att de kommuner som arbetar aktivt med integration, och aktivt arbetar för att få människor delaktiga i samhällsutvecklingen, kommer att vara vinnarna i morgondagens Sverige, berättar Jürgen Beck, utvecklingschef vid Eksjö kommun. De kommande åren kommer det att ske extra stora pensionsavgångar, en så kallad generationsväxling. Generationsväxlingen, kommer att drabba nästan hela Sverige, men i olika styrka. Bäst kommer storstäderna att klara sig, och mindre bra kommer de mindre kommunerna att klara sig. Vi kommer inte att klara generationsväxlingen även om vi har ett positivt födelsenetto, vi behöver även de utrikes födda, menar Jürgen. Kan vi bli en kommun som lyckas med integrationen, och blir attraktiv att bo i, så kommer det att gynna oss i längden, fortsätter han. Jürgen berättar att en positiv befolkningsökning av utrikes födda personer också måste ses som en möjlighet att berika samhället. Likväl som vi tittar på ekonomiska perspektiv så måste vi i större utsträckning också se att människor med olika ursprung, och med olika etniska och kulturella bakgrunder, berikar och utvecklar vårt samhälle även på många andra plan. 16 HEMMA I EKSJÖ NR 2/2014

17 BILAGA Så här fungerar Eksjö kommun November 2014

18 Medborgarnas inflytande i fokus KOMMUNFULLMÄKTIGE i Eksjö kommun beslutade under 2013 att inrätta en tillfällig politisk beredning som skulle arbeta med en översyn av den politiska organisationen inför den kommande mandatperioden. Beredningens arbete har resulterat i en ny huvudstruktur för den politiska organisationen I samband med att den nya politiska strukturen träder i kraft kommer även strukturen för förvaltningen att förändras för att anpassas till den politiska. DEN POLITISKA ORGANISATIONEN är så utformad att den ska öka medborgarnas intresse för att delta i debatten om hur vårt samhälle ska byggas och skötas. Medborgaren ska vilja åta sig politiska uppdrag. Organisationen ska klara att möta medborgarnas och omvärldens krav på inflytande och deltagande, främst för att kvalitetssäkra utvecklingen av den kommunala servicen. Eksjö kommun ska utvecklas till en trygg och god kommun för invånarna. Grunden härför är främst en ständigt pågående dialog med medborgarna. Ledande värderingar för hela den kommunala organisationen är att uppnå ökade värden för medborgarna genom: helhetssyn samordning utvecklade medborgarkontakter med insyn och delaktighet. Vision 2020 Eksjö kommun Småland som bäst ÅR 2020 har Eksjö kommun en stabil tillväxt av befolkning i yrkesverksam ålder och en positiv utveckling av sin samlade folkmängd. Att stärka kommunens attraktivitet både som bostadsort och som plats för företag, utbildning och annan verksamhet är sedan mer än ett årtionde den centrala uppgiften. Det gäller hela kommunen, i öster och i väster, i stad och på landsbygd. I detta arbete engageras alla medborgare. Utvecklingen har blivit möjlig endast genom att kommunen gjort sig mer attraktiv för inflyttning av barnfamiljer och andra i yrkesverksam ålder. Den lilla kommunens närhet och trygghet ger en god uppväxtmiljö för barnen. Särskilt prioriteras: skolor med hög kvalitet, trygg skolmiljö och goda studieresultat, full behovstäckning i barnomsorgen, nybyggnation av attraktiva prisvärda bostäder, ett välkomnande näringslivsklimat, goda kommunikationer samt ett innehållsrikt fritids- och kulturliv. AVGÖRANDE FÖR ATT VÄNDA utvecklingen har varit inställningen, arbetssättet och kulturen i den kommunala verksamheten och hos alla medborgare. Attityden är att vara framåtsträvande, välkomnande, nyskapande, framsynt, serviceinriktad och effektiv och att stärka kvalitet och samverkan samt ha entreprenörskänsla. Detta krav har fullmäktige ställt på hela kommunens organisation och alla verksamheter, så att en ny Eksjöanda gjorts till en avgörande framgångsfaktor. Kommunen har ett förtroendefullt samarbete med det lokala näringslivet, närliggande kommuner, landstinget, statliga myndigheter och ideella föreningar och organisationer. En stark ställning för sjukvård och andra vårdföretag liksom för framgångsrika företag i övrigt ger underlag för expansion. Eksjös läge mitt i Småland i ett län med utpräglad företagarkultur ger tillsammans med en väl fungerande infrastruktur förutsättningar för småländsk företagsamhet. Eksjö kommun tar vara på sina tillgångar i den småländska naturen, i den gamla trästaden och i den unika kulturmiljön med ett innehållsrikt fritids- och kulturliv. Bostäder i attraktiva lägen möjliggörs. Sammantaget erbjuder Eksjö kommun sina invånare och besökare en hög livskvalitet, men med insikten att framsteg blir varaktiga bara om de är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara. Kommunen är aktiv i klimathänsyn och naturvård. Kommunens finanser är stabila. Skatteuttaget hålls tillbaka på en för jämförbara kommuner genomsnittlig nivå. Äldrevård och annan social service sköts med god kvalitet. Social utslagning förebyggs och motverkas. Kommunen främjar i sin verksamhet jämställdhet mellan kvinnor och män. Den är också öppen och välkomnande mot invånare med bakgrund i andra länder. Verksamheten stärks med utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö för personalen. 2 SÅ HÄR FUNGERAR EKSJÖ KOMMUN

19 Den politiska strukturen Kommunfullmäktige 49 ledamöter (27 ersättare) Valnämnd 5 ledamöter Ledningsutskott 7 ledamöter Kommunstyrelsen 15 ledamöter (15 ersättare) Kommunrevision 7 ledamöter Överförmyndarnämnd 5 ledamöter Tillväxt- och utvecklingsnämnd 7 ledamöter Samhällsbyggnadsnämnd 7 ledamöter Barn- och ungdomsnämnd 7 ledamöter Socialnämnd 7 ledamöter KOMMUNFULLMÄKTIGE har 49 ledamöter och är kommunens högsta och enda direktvalda organ, kommunens riksdag. Fullmäktige beslutar i principfrågor och grundläggande ärenden för kommunen, främst där de politiska åsikterna är avgörande, som mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Till kommunfullmäktige hör valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndarnämndem. Detta är politiska organ som enligt lag måste finnas. Kommunfullmäktige har även möjlighet att inrätta tillfälliga beredningar. KOMMUNSTYRELSEN har 15 ledamöter och är kommunens regering som ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs i enlighet med budgetramar och andra styrdokument som fullmäktige antagit. Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion, uppsiktsplikt över den bolagsdrivna verksamheten, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet, som är beredande organ åt kommunstyrelsen, samt fyra nämnder. NÄMNDERNA har ansvar för myndighetsbeslut, samt uppföljning och utvärdering av förvaltningens verksamhet inom respektive sakområden utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Nämnderna är även beredningsorgan för ärenden till kommunstyrelsen inom respektive sakområden. TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN behandlar ärenden gällande näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, samt vuxenutbildning och högskoleverksamhet. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN behandlar ärenden gällande fysisk planering, naturvård, miljölagstiftning, mark och exploatering, samt trafiknämndsärenden. Samhällsbyggnadsnämnden är också beslutande instans i myndighetsärenden för dessa verksamhetsområden. BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN behandlar ärenden gällande förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, grundskola och särskola, gymnasieutbildning, öppen ungdomsverksamhet, samt för förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan. SOCIALNÄMNDEN behandlar ärenden gällande äldrevård, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård, samt bostadsanpassning. SÅ HÄR FUNGERAR EKSJÖ KOMMUN

20 Kommunfullmäktige Nytt kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE består av 49 representanter från de olika politiska partierna. Fördelning: 16 mandat 11 mandat 10 mandat 4 mandat 4 mandat 3 mandat EFTER VALET den 14 september 2014 har den nya mandatperiodens politiska uppsättning i kommunfullmäktige formats. Av det nya kommunfullmäktiges ordinarie 49 ledamöter har denna gång 24 nya ledamöter tagit plats. Fullmäktiges nya presidium består av Anders Gustafsson (M), ordförande, Ingbritt Martinsson (C), första vice ordförande, samt GunBritt Henning (S), andra vice ordförande. EKSJÖ KOMMUNFULLMÄKTIGE, som är det enda direktvalda organet i kommunen, sammanträder 10 gånger per år, i regel i Stadshuset i Eksjö. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för allmänheten. Vid varje fullmäktigesammanträde genomförs Allmänhetens frågestund, vilket innebär att vem som vill kortfattat kan fråga de lokala politikerna om något specifikt ärende, och få ett kortfattat svar. Varje fullmäktigesammanträde sänds även på Eksjö kommuns hemsida i direktsändning, och det går även att ta del av tidigare sändningar i efterhand på TILL HÖGER presenteras alla 49 ledamöter i kommunfullmäktige mandat Nästa val 2018 ALLMÄNNA VAL till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige infaller den andra söndagen i september var fjärde år. Söndagen den 9 september 2018 är det allmänna val nästa gång. Var med och påverka! BRUKARRÅD för elev-, föräldra- och anhöriginflytande. Genom brukarråden har barn, elever, föräldrar och anhöriga inflytande och möjlighet att ta ansvar för förskola, skolor och verksamheter inom äldreomsorgen. I brukarråden medverkar rektor, elev-, föräldra-, anhörig- och personalrepresentanter, och vid behov även en kontaktpolitiker från barn- och ungdomsnämnden alternativt från socialnämnden. Kontaktpolitikern kan till exempel informera om aktuella ärenden som kan vara av vikt för den enskilda förskolan, skolan eller verksamhet inom äldreomsorgen. MEDBORGARFÖRSLAG när du vill initiera ärenden i kommunfullmäktige det vill säga lämna ett förslag som kommunfullmäktige tar ställning till. Ditt förslag får gälla allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen har ansvar för, men inte myndighetsutövning. 4 SÅ HÄR FUNGERAR EKSJÖ KOMMUN

21 MODERATERNA Tomas Erazim Peter Karlsson Anders Gustafsson Annelie Sjöberg Björn Alm Carina Lindström Marie-Louise Gunnarsson Mats Danielsson Kerstin Robertsson Ulf Björlingson Annelie Hägg Lennart Nilsson Per Sixtensson Maria Havskog Stellan Johnsson Ingbritt Martinsson Bo-Kenneth Knutsson Sylvia Karlsson Bengt Koltman Sandra Mulaomerovic Ulf Bardh Sven-Olov Lindahl Håkan Dufva Anders Pansell Nils-Gunnar Karlsson Magnus Berglund Diana Laitinen Carlsson Johan Starck Malin Jakobsson Jonas Nilsson Birgitta Johansson Mikael Andreasson Peter Sjöstrand Christina Bladh Viking Ottosson GunBritt Henning Ronny Jakobsson MILJÖPARTIET SOCIAL- DEMOKRATERNA CENTERPARTIET FOLKPARTIET KRIST- DEMOKRATERNA Ingegerd Axell Lars Aronsson Malin Garpevik Bo Bergvall Stig Axelsson Lea Petersson SVERIGE- DEMOKRATERNA Nils-Åke Friman Eva Ekenberg Ulf Svensson Anita Karlsson Elisabeth Werner Mats Svensson SÅ HÄR FUNGERAR EKSJÖ KOMMUN

22 All personal i en enda förvaltning Kommundirektör Stab Ledningsstöd Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Kommunikationsavdelningen Personalavdelningen Räddningstjänsten Internservice Kostenheten Städenheten Tillväxt- och utvecklingssektorn Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn Förvaltningsorganisationen är anpassad till den politiska organisationen och har till uppgift att se till att de politiska målen realiseras. All personal tillhör en och samma förvaltning. Kommundirektören är chef för hela förvaltningen. EN GEMENSAM FÖRVALTNING förenklar samlade överväganden och prioriteringar för framtiden. Det innebär också att man kan kraftsamla resurser kring sådana frågor som politikerna finner vara särskilt viktiga. KOMMUNDIREKTÖRENS UPPDRAG är att utveckla och effektivisera kommunen som organisation, genom att se till att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används. Uppdraget innebär också ett ansvar för att skapa helhetssyn, driva och leda de kommunövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna. UNDER KOMMUNDIREKTÖREN finns en stabsfunktion, ledningsstöd, internservice, samt fyra sektorer; tillväxt- och utvecklingssektorn, samhällsbyggnadssektorn, barn- och ungdomssektorn, samt sociala sektorn. STABENS huvudsakliga ansvar är att agera som stöd för de politiska organen, samt arbeta med kommunövergripande projekt och utredningar, kommunaljuridisk kompetens och arkivering. LEDNINGSSTÖD har som huvudsakliga ansvar att agera som stöd åt förvaltningen i ekonomiska frågor och ärenden, kommunikations- och it-strategiska frågor, personal-, förhandlingsoch arbetsrättsliga frågor, samt säkerhets- och beredskapsfrågor. INTERNSERVICE ansvarar för den mat som tillagas och serveras i kommunens olika verksamheter, samt för städningen i förvaltningslokalerna, i kommunens vårdboenden samt skolor och förskolor. TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSSEKTORN ansvarar för näringsliv och sysselsättning, turism och besöksnäring, bibliotek, kultur-, fritid- och idrottsverksamhet, samt vuxenutbildning och högskoleverksamhet. SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN ansvarar för miljö- och planeringsfrågor, kollektivtrafik, energiplanering, natur- och vattenvårdsfrågor, Agenda 21 och kommunaltekniska frågor. BARN- OCH UNGDOMSSEKTORN ansvarar för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, grundskola och särskola, gymnasieutbildning, öppen ungdomsverksamhet, samt för förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan. SOCIALA SEKTORN ansvarar för äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade, socialt stöd avseende ekonomiskt bistånd, missbruk, sysselsättning, hälso- och sjukvård, samt bostadsanpassning. 6 SÅ HÄR FUNGERAR EKSJÖ KOMMUN

23 Kommunala bolag KONCERNENS MODERBOLAG är Eksjö Stadshus AB, i vilket kommunstyrelsens ordförande är ordförande. I koncernen ingår dotterbolagen Eksjöbostäder AB, Eksjö Energi AB med dotterbolag Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi Elit AB, samt AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Kommunfastigheter AB. Kommunen är vidare delägare i näringslivsbolaget eksjö.nu AB, fastighetsbolaget ITOLV AB, samt i Eksjö Fordonsutbildning AB. Samarbete i regionen VI KLARAR OSS INTE alltid själva utan måste samverka med andra för att nå bästa resultat. HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND är en samarbetsorganisation för medlemskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Förbundet arbetar för samverkan och regional utveckling på Småländska höglandet. Höglandskommunerna samverkar också kring konsumentfrågor via Konsument Höglandet. I januari 2010 bildades Höglandets IT, i vilken medlemskommunerna har fört samman sina IT-avdelningar till en gemensam IT-drift och supportorganisation. Andra verksamhetsområden är vuxnas inlärning och olika utredningsuppdrag men målsättningen är också att öka kraften i utvecklings- och tillväxtarbetet. Förutom hälso- och sjukvård, kultur, utbildning och kollektivtrafik kommer den nya regionen även att driva och samordna arbetet med att utveckla Jönköpings län och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Region Jönköpings län kommer att ledas av folkvalda politiker i ett regionfullmäktige med 81 ledamöter och en regionstyrelse med 15 ledamöter. Tre nämnder, med vardera 15 ledamöter, ansvarar för varsitt politikområde. REGION JÖNKÖPINGS LÄN är från och med den 1 januari 2015 en egen regionkommun. Landstinget i Jönköpings län är från och med detta datum ombildat till Region Jönköpings län och samtidigt upphör Regionförbundet. Jönköpings län som organisation, och det regionala utvecklingsansvaret, förs över från Regionförbundet till den nya organisationen Region Jönköpings län. Syftet med regionbildningen är ytterst att stärka och utveckla Jönköpings län, SÅ HÄR FUNGERAR EKSJÖ KOMMUN

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018

Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Så här fungerar Eksjö kommun 2015 2018 Januari 2015 Medborgarnas inflytande i fokus KOMMUNFULLMÄKTIGE i Eksjö kommun beslutade under 2013 att inrätta en tillfällig politisk beredning som skulle arbeta

Läs mer

NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN HEMMA I EKSJÖ NR 1 2015 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Intensiv fiberutbyggnad Kvarnarp, Kaffekullen och Hult i kommande etapper Simhallen renoveras Byte av vattenreningsanläggning och helt ny

Läs mer

NR 1 2014 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN

NR 1 2014 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN HEMMA I EKSJÖ NR 1 2014 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN Färgsättningsguide Unik guide om färgsättning av Eksjö centrum Nu upphandlas Lunden Byggstart i höst Med fokus på skolmaten Stort reportage

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet

HEMMA I EKSJÖ. Nu är det Furulundsskolans tur. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Yrke: Fritidspedagog. Nysatsning på öppen ungdomsverksamhet HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 3 November 2010 Yrke: Fritidspedagog Magnus Johansson, fritidspedagog på Hultskolan, är först ut i vår nya yrkesserie. Inom Eksjö kommun arbetar

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena

HEMMA I EKSJÖ. Starta eget på sommarlovet LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Eksjö får ny arena HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 2 Maj 2010 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Eksjö får ny arena Drömmen om en arena med fullstora mått, flexibilitet och möjlighet att ta emot

Läs mer

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet,

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ. Välkommen till en ny tidning! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun.

HEMMA I EKSJÖ. Välkommen till en ny tidning! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC. En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. HEMMA I EKSJÖ En tidning för dig som bor i Eksjö kommun. Nr 1 November 2009 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC Bruzaholm tillbaka på kartan Genom olika satsningar börjar det hända saker i Bruzaholm, orten

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Laholm. och mycket mera... En bild av Laholms kommun efter valet 2014. Din skatt på en hundralapp - så används skattepengarna

Laholm. och mycket mera... En bild av Laholms kommun efter valet 2014. Din skatt på en hundralapp - så används skattepengarna Laholm En bild av Laholms kommun efter valet 2014 Din skatt på en hundralapp - så används skattepengarna Så styrs Laholms kommun Vi är kommunfullmäktige 2015-2018 Nämnder och verksamheter Osbeck ny mötesplats

Läs mer

ModeratNytt. Skifte i Stadshuset

ModeratNytt. Skifte i Stadshuset ModeratNytt Nr 2 2015 Skifte i Stadshuset Den 3 augusti 2015 tillträdde Joakim Lindström sitt nya arbete som 1:e vice kommunalråd i Eksjö. Vi var många som var på plats och hälsade honom välkommen med

Läs mer

til handling Från Lupp til handling

til handling Från Lupp til handling till han Från Lupp till handling Förord Denna skrift vänder sig till dig som ska genomföra Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, eller till dig som redan har genomfört den och nu funderar på hur

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Att bygga företag med medarbetarna i centrum

Att bygga företag med medarbetarna i centrum Att bygga företag med medarbetarna i centrum framtidsplan 2015 2019 eksjöbostäder & eksjö kommunfastigheter 1 framtidsplan 2015 2019 ekesiöö förlag Eksjöbostäder AB & Eksjö Kommunfastigheter AB Foto: Johan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västerås stad

Årsredovisning 2014 Västerås stad Årsredovisning 2014 Västerås stad Innehållsförteckning Inledning 3 Förvaltningsberättelse Västerås stads verksamheter 2014 i korthet 4 Framåtblick Vi formar framtidens Västerås 5 Framåtblick Omvärld och

Läs mer

Kungsbacka är Sveriges kvalitetskommun 2011 2012.

Kungsbacka är Sveriges kvalitetskommun 2011 2012. Årsredovisning Kungsbacka är Sveriges kvalitetskommun. Kungsbacka 2013 Produktion Kommunikatörerna på Service Redaktör Erik Sjöberg Grafisk form Fredrik Simson Reportage- och omslagsfoto Hannah Larsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 14 april 2015 för sammanträde kl 08.30. Ärenden 1 Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014

Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 14 april 2015 för sammanträde kl 08.30. Ärenden 1 Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 14 april 2015 för sammanträde kl 08.30 Ärenden 1 Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014 2. Beslut i frågan

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Vingåkers kommun 1 2 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vingåkers kommun 5 Omvärldsutveckling 6 Internationell ekonomi 6 Svensk ekonomi 6 Kommunsektorn 6 Utsikter inför

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun 4 Organisation 2013 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Sammanfattning 7

lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun 4 Organisation 2013 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Sammanfattning 7 Årsredovisning 2013 lidköpings kommun Innehåll Block 1 Inledning Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och chefsekonom kommenterar det gångna året. Kommunens organisation redovisas också här. Så

Läs mer

Samhällsbygget Enköping. Enköpings kommun. Förslag

Samhällsbygget Enköping. Enköpings kommun. Förslag Förslag Samhällsbygget Enköping Övergripande verksamhetsplan 2016 Budget 2016 och plan 2017 2018 Kommunfullmäktiges strategiska mål 2016 2019 Enköpings kommun Förslag till budget 2016 Socialdemokraterna

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ

ÅRGÅNG 31 MARS. S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ ÅRGÅNG 31 1 2009 MARS S.Kyrkogatan 4 BOX 225 575 23 EKSJÖ 2 PÅ TAPETEN 1/2009 Välkommen in på husesyn I detta nummer tar vi er med bakom kulisserna och tittar i lågkonjunkturen och stötta näringslivet

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Härnösands kommun. Årsredovisning

Härnösands kommun. Årsredovisning 13 Härnösands kommun Årsredovisning Innehållsförteckning Del 1 Inledning Det händer mycket i Härnösand! 2 Härnösand 2013 3 Kommunkoncernens organisation 4 Vart går dina pengar 5 Fem år i sammandrag 6 Del

Läs mer

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden

HEMMA I EKSJÖ SÅ SKA STADEN MÖBLERAS. Mårten spanar in i framtiden. Leif sätter färg på tillvaron. Edwins hopp för framtiden HEMMA I EKSJÖ NR 1 MARS 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I EKSJÖ KOMMUN SÅ SKA STADEN MÖBLERAS Eksjös attraktivitet är obestridlig. Och trivselfaktorn kan heller ingen klaga på. Men nu lägger Eksjö i ytterligare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer