Ragnhild och Söderköping och till liten del också Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragnhild och Söderköping och till liten del också Södertälje"

Transkript

1 Ola Lönnqvist En sammanställning om Ragnhild och Söderköping och till liten del också Södertälje Internet-uppslagsverket Wikipedia skriver: Sankta Ragnhild levde på 1100-talet, och skall ha varit gift med kung Inge. Det är inte helt klarlagt om denne kung Inge var Inge den äldre eller Inge den yngre. Eftersom hon var en kungagemål avbildas hon idag ofta med krona. Dock har man inte helt kunnat klarlägga om hon betitlades "drottning" under sin levnad. Om hon var gift med Inge den Yngre, kan hon till exempel ha avlidit innan han blev kung. Hennes dödsår är okänt, men ett årtal som nämns är år I Lilla Rimkrönikan från mitten av 1450-talet står det med anledning av Inge den yngre: I telghe ragnhild min hustru ligger, jak tror hon mik nad aff gudi tigger. Sedan åtminstone 1400-talet har Ragnhild varit knuten till Södertälje, bland annat skulle hon ha låtit bygga sockenkyrkan och där vara begraven. I sin levnad har hon enligt legenden arbetat för kristendomens införande och själv varit på pilgrimsresa till Rom och Jerusalem. I kyrkan ska det också ha funnits en minnestavla ända fram till 1596 när den togs ned av ärkebiskop Abraham Angermannus. Under medeltiden användes dock inte Ragnhild i stadens sigill utan istället helgonet S:t Olof. Kulten av Sankt Olof verkar ha avtagit vid slutet av medeltiden och på 1500-talet använde staden istället en Maria-bild i sitt sigill. Denna användes så sent som 1623 men därefter har man börjat anse att Ragnhild var stadens skyddshelgon. Sankta Ragnhild är idag skyddshelgon för såväl Söderköping som Södertälje. I Söderköping har bland annat en fontän uppkallats efter helgonet. Man valde Sankta Ragnhild - troligtvis mycket beroende på Sankta Ragnhilds kyrka, som än idag ligger kvar på Stortorget. Idag döper Södertäljeborna mycket efter sitt skyddshelgon. Bland annat finns S:ta Ragnhildsgatan, -apoteket och -skidbacken. Därtill finns stadsdelen Ragnhildsborg på Södertälje kanals östra sida. Det finns även en gymnasieskola uppkallad efter helgonet. Sankta Ragnhilds katolska kapell ligger på Drachmansgatan i Blackeberg. 1

2 Nordisk familjebok (Uggleupplagan) skriver: NÅGRA SÖDERKÖPINGSKARTOR karta över staden och dess omgivningar, den äldsta i kommunarkivet Vattendrag och markområden namnges inte 1701 stadskarta, sydöstra delen Ragnills källa = namnet på Söderköpings brunn är utsatt och ett par byggnader ritade 1774 karta över von Rökens förslag till kanal Ragnills källa = namnet på Söderköpings brunn är utsatt och ett par byggnader ritade Bäcken som brukar benämnas Ragnhildsbäcken är utsatt men ej namnsatt 1780 stadskarta renoverad 1810 Bäcken som brukar benämnas Ragnhildsbäcken är utsatt men ej namnsatt 1808 karta över Tellfords förslag till kanal Bäcken som brukar benämnas Ragnhildsbäcken är utsatt men ej namnsatt 1 Kartor på Kommunarkivet och på Internet. Jag hittade senaree ett brev i diplomatariet som den 30/ nämner Ragnhilds-bäcken, eller som det står Ragnhilla-diket, i Söderköping. Det säger ju inte att det är samma Ragnhild som i Södertälje, men dock att bäckens namn är betydligt äldre än jag tidigare trott. 2

3 1810 stadskarta med särskild karta över Göta Canal Ragnilds källa = namnet på Söderköpings brunn 1854 stadskarta Ragnhildsgärdet = området mellan Lagbergska villan och nuvarande Karl Knutsongatan S:t Ragnhilds brunn = namnet på Söderköpings brunn 2010 stadskarta (Eniro) Vid Söderköpings brunn finns, mellan Skönbergagatan och Åpromenaden, finns en gränd benämnd Sankt Ragnhilds gränd, tidigare S:t Ragnhildsgatan. Karta från Göta Kanal och Linköpings universitets hemsida uppvisande Ragnhills källa och omedelbart till vänster om den Ragnhillsbäcken. Kartan är från von Rökens förslag till kanaldragning 1774, då kanalen enligt honom skulle dras genom Storån. Kvarteret S:t Ragnhild är beläget invid Söderköpings brunn ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, FÖRETAG Sankt Ragnhilds Gille Föreningen grundades 1918 och bör idag och då betraktas som en hembygdsförening. Till en början verkade man inte enbart i och för stadens hembygd och kultur utan även för områden som i dag tillhör den nuvarande kommunen och angränsande kommuner. 3

4 Från 1922 ger man årligen ut en bok med uppsatser om historiska företeelser inom föreningens verksamhetsområde. Sedan lång tid driver man ett eget museum, numera kallat Stadshistoriska museet. Under årens lopp har man genom egen eller kommunens försorg fått disponera olika lokaler, den nuvarande fd gamla skolbyggnaden sedan I museet anordnar man en permanent översiktlig utställning och olika temautställningar. Inom föreningen arrangeras föreläsningar, studiecirklar och studiebesök och ges ut, om ej ofta, andra böcker än årsböckerna. På Korskullen, senare en tid kallad Gilleskullen, återuppförde man under 1920-talet fyra byggnader från annat håll, dvs i ren skansenanda. Där disponerade man även en gammal ryggåsstuga och brunnsläkarens lusthus. I en byggnad hade man museum, i en kafé och i en tillsammans med STF ett vandrarhem. På området startade man stadens campingplats och anordnade kulturaktiviteter och verkade även en tid som turistbyrå. År 1988 sålde man alla byggnaderna till kommunen. Förr var det naturligt för stadens styrande att använda föreningen som remissinstans när det gällde planering av åtgärder som antogs kunna påverka den kulturella miljön i staden. I muséet och en annan lokal förvarar man skänkta och inköpta föremål, litteratur, tidningslägg, arkiverade dokument och bilder mm. Föreningens hemsida har bl a en redovisning av kopior på glasplåtar och andra fotografier. Vid Göta kanals hamn i staden äger man ett mindre magasin vilket man hyr ut till kaféverksamhet och för konstutställningar. För närvarande svävar man i ovisshet beträffande disponeringen av lokalerna för museet och i byggnaden drivna verksamheter eftersom hyresavtalet med kommunen snart går ut och kommunen har visat stort intresse för att själv använda lokalerna. Föreningen har nu cirka 850 medlemmar, men har för drygt 20 år sedan haft omkring 1350 medlemmar. Ordförande, ålderman, 2010 är Leif Vindevåg. 2 Ur S:t Ragnhilds Gilles årsbok Framlidne historikern Björn Helmfrid skrev i sina avsnitt kallade Små, små stycken ur Söderköpings historia : 1985: Den 20/ anges i stadens handlingar att 12 hushåll skall ha ansvar för underhåll av Ragnhille källabro. 2 Från Gillets hemsida och min egen erfarenhet 4

5 1993: Den 14/ anges att marknadsvägen från Ragnhildstullen mellan Ragnhildsåkrarna och gärdesängen skall förses med broar, diken och vägfyllning. 1993: Den 25/ beslutade magistraten att ställa utrymme till förfogande för ny tullstuga från en kyrktomt invid Ragnhillekällan. Sankt Ragnhilds pensionärsförening (SPF S:t Ragnhild) Som en avdelning till Sveriges Pensionärsförbund (SPF) verkar Sankt Ragnhilds Pensionärsförening i Söderköping sedan SPF är en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har drygt medlemmar, 850 föreningar, 27 distrikt och ett förbundskansli. Inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med för medlemmarnas bästa. Aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande är centrala frågor för SPF, som aktivt arbetar för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, samt en bra folkhälsa för äldre. Inom SPF kan, den som vill, hitta intressanta områden att aktivera sig inom och finna gemenskap. (Citat ur förbundets hemsida). På den lokala hemsidan skriver man: Vi är f.n. 442 medlemmar. Vi har månadsmöte andra måndagen i månaden i S:t Laurentii församlingshem där vi informerar om både stort och smått som berör oss pensionärer. Vi bedriver en omfattande cirkelverksamhet som t.ex. engelska, landskapscirklar, akvarellmålning, släktforskning, matlagningskurs, hur jag sköter min mobil, bridge m.fl Friskvård står också på programmet med bowling, stavgång samt boule. Ordförande 2010 är Gunnel Netz-Lundgren. St Ragnhildskören Inom SPF S:t Ragnhild verkar sedan ca 1980 en blandad sångkör. Den gör åtskilliga framträdanden årligen inom föreningen, men även i kyrkor, på äldreboenden och i andra sammanhang. Ofta sjunger man unisont och gärna glada och kända nummer såsom Evert Taubes visor. Ledaren Maj-Gret Nilsson har sedan körens start med stor entusiasm lett kören och tillhörande sångcirklar i ca 30 år. 4 3 Kontakt med ordföranden 4 Kontakt med körledaren 5

6 Sankt Ragnhilds Rotaryklubb I april 1996 grundades den andra Rotary-klubben i Söderköping och den komma att få heta Söderköping - S:t Ragnhild. Man träffas regelbundet på Söderköpings brunn, precis som den första klubben gör, dock ej samtidigt. Den första klubben, Söderköpings Rotary klubb, grundades i maj På Rotaries hemsida anges under begreppet Service: Alla klubbar har samma huvuduppgift: att göra serviceinsatser som tillgodoser behov på hemorten och ute i världen. Genom att delta i klubbtjänstprojekt får medlemmarna kännedom om klubbens engagemang i lokala och internationella projekt och kan ställa upp som frivilliga med tid och kunskaper där de bäst behövs. Sankt Ragnhild har ca 45 medlemmar. Ordförande, president, under 2010 är Per-Olof Aronsson. Sankt Ragnhilds verksamhetsområde inom skola och barnomsorg Under åren var Söderköpings kommuns barnomsorgsverksamhet och skolverksamhet, exklusive vuxenutbildning, kommunal musikskola och gymnasial utbildning indelad i tre verksamhetsområden. Verksamheten i den tidigare kommunen Stegeborg ( ) och angränsande delar av staden benämnes Stegeborgs verksamhetsområde och bestod av skolorna, fritidshemmen, förskolorna och familjedaghemmen i Engelholm, S:t Anna, Mogata, Skönbergaområdet och Berga. Områdeschef var Ola Lönnqvist. Verksamheten i den tidigare kommunen Aspveden ( ) och angränsade delar av staden benämndes Aspvedens verksamhetsområde och bestod av skolorna mm i Östra Ryd, Gårdeby och Västra Husby och viss barnomsorg i staden förutom Hagaskolan. Områdeschef var Inger Ulberstad. Det tredje verksamhetsområdet kom att benämnas Sankt Ragnhilds område och bestod av den största skolan i kommunen, Ramunderskolan, och Broby skola med närliggande barnomsorg. Områdeschef var Ingrid Öhrman. 6

7 Författaren till denna uppsats var den som namngav områdena. 5 Sankt Ragnhilds brunn På Eriksgatans i Östergötlands hemsida skriver man om Söderköping bland annat följande: S:t Ragnhilds källa har varit känd sedan medeltiden. Legenden om Ragnhild och Ramunder har tolkats som en bild av kampen mellan den framträngande kristendomen (Ragnhild) och den gamla religionen i Ramunders gestalt. Bergakungar och liknande naturväsen ansågs vara personifikationer av de gamla gudarna demoniserade. Där Ragnhild dog rann en källa upp enligt denna sägen. Det var omkring den källan som Söderköpings brunn växte fram i början av 1700-talet, som allvarlig konkurrent till Medevi. På Söderköpings kommuns hemsida skriver man: Kurverksamheten startades av läkaren Magnus Gabriel von Block redan 1719 och 1774 fick Brunnssällskapet sina privilegier av kung Gustav III. Långt innan hade Ragnhildskällan haft rykte om sig att vara hälsosam. På 1820-talet kom intendenten Johan Olof Lagberg till Brunnen och 1842 införde han den vida berömda kallvattenkuren. Kuren gick ut på mycket vatten både invärtes och utvärtes. Bl.a. skulle man dricka 24 glas vatten per dag och bada i kallt vatten samt genomgå olika behandlingar. Brunnens vatten innehöll inga speciella ämnen, men det var ett klart och gott vatten som kom från S:t Ragnhilds källa. Många människor kom hit varje år för att bota sina krämpor och hämta nya krafter. Det vara inte bara badverksamhet som förekom utan också mycket musik, soaréer och annan underhållning stod på programmet. Man gjorde utflykter och idkade sällskapsliv. Brunnens badgäster var indelade i olika klasser, där fanns både s.k. finare folk och s.k. vanligt folk och de lär knappast ha beblandat sig med varandra. För Söderköpingsborna var det ett stort folknöje att gå ner till järnvägsstationen (järnvägen kom hit 1893) och titta på när badgästerna anlände. Alla badgäster bodde inte på Brunnen utan en del hyrde rum hos någon familj i staden. Det stod också att läsa i stadens tidning vilka badgäster som hade anlänt. 5 Texten enligt egen erfarenhet 7

8 På Brunnsområdet fanns ett antal byggnader. En del har försvunnit (rivits eller brunnit ner), t ex samtliga brunnsvillor, men kvar finns bl.a. Slottet vars äldsta delar är från 1770-talet, Brunnssalongen från 1819, Brunnslasarettet från 1893 och Brunnskyrkan från Dessutom finns den Lagbergska villan med sitt lusthus från 1830 kvar på andra sidan Skönbergagatan. Det stora badhuset brann ner I slutet av 1960-talet upphörde brunnsverksamheten och i stället blev det hotell och restaurang. Först i kommunal ägo, men från 1980-talet i privat regi och idag är Söderköpings Brunn ett mycket populärt konferens- och turisthotell och numera finns det också en modern Spa-anläggning. Brunnskyrkan används flitigt som bröllopskyrka. Brunnslasarettet användes fram till 1976 och tillhör idag Bergaskolan. S:t Ragnhild AB Med sitt säte på Ågatan 45 finns företaget som egentligen är det företag som äger och driver Söderköpings Brunn. Det grundades Båten Sankt Ragnhild Till brunnens verksamhet hör att man kan erbjuda resor på Göta kanal ombord på båten S:t Ragnhild. Den byggdes i stål 1977 på Viking Yachtvaerft i Thisted i Danmark och hette först Mjölner, men lämnade varvets konkursbo 1980 och döptes då om till Leona såldes den igen och från att ha varit fritidsbåt blev den nu en båt i linjetrafik döptes den om till S:t Ragnhild i och med att AB Söderköpings Brunn köpte den. 7 Sankt Ragnhildsbäcken Organisationen Naturvärnet och Sveriges största klassrum anordnade under en tid på talet utbildningar, konferenser och studiebesök och gav på olika sätt information om sin verksamhet. Naturvärnets vandrarhem var då beläget vid S:t Ragnhildsbäcken, strax söder om Söderköpings centralare delar. I denna bäck och i anslutning därtill hade man byggt upp olika former av exempel på miljöinsatser såsom naturlig rening av vatten. Verksamheten upphörde emellertid och byggnaderna användes för skolförvaltningens räkning som undervisningslokalen för skolan kallad Ankaret. 8 6 Företagsinformation på internet 7 Hemsida om båtar i Sverige 8 Inaktuell hemsida med förteckning över vandrarhem i Söderköping 8

9 Sankt Ragnhilds Trädgårdsförening Föreningen grundades år 2000 som en form av produkt av Söderköpings Örtagårdsförening. Man skriver på sin hemsida: S:t Ragnhilds trädgårdsförenings syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård och bidra till ökad trädgårdsglädje. Vi vill fördjupa trädgårdsintresset med föredrag, studiecirklar, utflykter och gemensamma aktiviteter. Man är en lokalförening av Riksförbundet Svensk Trädgård. Ordförande 2010 är Marianne Biander. Föreningen har ca 100 medlemmar. 9 Föreningen har Örtagårdsföreningen, som grundades på 1980-talet, med Sigrid Bergström som en av initiativtagarna, som en systerförening. Denna förening sköter och bedriver verksamhet i Örtagården bakom förra EFS-huset på Skönbergagatan. Sankt Ragnhilds rum i vandrarhemmet Mangelgården Mangelgården uppfördes på annan plats , flyttades och stod färdig och invigdes 1952 som vandrarhem, dock organiserat i Svenska Turistföreningen sedan Söderköpings Guiders Ekonomiska Förening som driver verksamheten sedan 1988 har sedan ca år 2000 namngivet gästrum och övriga rum utifrån vandrarhemmets historia och Söderköpings historia. Ett av dessa rum benämns S:t Ragnhilds rum och har fått följande text: De många varianterna av legenden om Ragnhild inrymmer i stort följande: Ragnhild var novis vid nunneklostret i Söderköping. I samband med en skogspromenad blev hon bergtagen av jätten eller hjälten Ramunder. En tid efter hemkomsten konstaterades att hon var gravid, vilket inte var lämpligt för en blivande nunna, varför det beslutades att hon levande skulle brännas på bål. Ett bål restes på stadens torg, men Ragnhild bad Herren släcka elden. Hon blev bönhörd och marken sprack sönder och vatten strömmade fram och släckte elden. Vattenmängden var 9 Kontakt med föreningen 9

10 emellertid så stor att staden höll på att svämma över varför borgarna bad henne be Herren om hjälp. Hon blev åter bönhörd och vattenflödet hämmades och flyttades till utanför staden. Sedan dess kallas detta flöde för Sankt Ragnhilds källa och det nyttjades förr som hälsobringande sådan. 10 Ångarna S:t Ragnhild 11 Under åren förekom det reguljär ångbåtstrafik mellan Söderköping och Gryt. Den första båten i trafik hette S:t Ragnhild och den sista Söderköping. Östgötaposten 10/ 1896 skriver: Ny ångbåt för trafiken mellan Söderköping och S:t Anna samt Gryts skärgård har redan länge varit en viktig fråga för nämnda orter. Bolaget Ragnhilds båt, som under de senare åren uppehållit denna trafik har nemligen visat sig vara långt ifrån ändamålsenlig. Den är både för liten och obeqväm och dessutom är den numer så bristfällig, att en reparation, om sådan är möjlig, skulle blifva allför dyrbar.. Av artikeln i tidningen framgår att man beslutade teckna aktier i ett nytt bolag med en ny båt. Ur Östgötaposten 8/ Beskrivningen nedan tyder på att det avser den första ångaren Ragnhild, den som ansågs för dålig att kosta på en reparation. Den byggdes 1876 i Stocka i Hälsingland, var 165,25 meter lång och 2 meter bred och 3,5 meter hög. Den byggdes för AB Föreningen i Hudiksvall. 10 Texten enligt egen erfarenhet 11 Hemsidor på internet om Ångbåtar i Sverige 10

11 Byggd i Stocka med namnet Stocka, vilket senare ändrades till Ran inköptes den av Stocka sågverk på auktionen. Från Hudiksvall inköptes båten av 1888 till ett rederi i Söderköping och fick där namnet Ragnhild. År 1896/97 kom hon till Fiskebäckskils kuranstalt i Lysekil och började sommaren 1897 sina turer mellan Lysekil och Fiskebäckskil under sitt gamla namn Ran ägdes hon av en Arvid Melin i Fiskebäckskil är ägaren Allan Harrysson bosatt i Gränna, men båten är troligen kvar i Fiskebäckskil. Senare ersattes ångmaskinen med en dieselmotor och hon tjänstgjorde fram till sommaren 1966, från 1963 som reservbåt. Såldes 1966 till Stockholm och användes där som husbåt och har legat vid Ragnhildsborg. Villa Ragnhild Vid Skönbergagatan, mellan Lagbergska villan och Mangelgården, ligger sedan 1923 en 2-plansvilla benämnd Villa Ragnhild. I augusti månad 1923 folkbokfördes i villan byggmästare Oskar Fredrik Ljung (f 1886) och hans hustru Elsa Maria f Blom (f 1890) med fem barn. Inget tyder således på att villan fått sitt namn av dess första ägare utan troligare av S:t Ragnhild. 11

12 S:t Ragnhilds pensionat och rum i Söderköpings pensionat Bland en samling vykort dök det upp ett poststämplat i Söderköping 1912 och avsänt till en fru Augusta Carlberg i Stockholm. Hälsningar kommer från Pelle, Elisabeth och Dora. Pelle har varit uppe på berget under sitt korta endagsbesök i staden. Vykortsbilden föreställer en för mig okänd byggnad, än så länge, nämligen S:t Ragnhilds pensionat. 12 I Söderköpings nuvarande pensionat (Söderköpings Konferens & Pensionat som dock upphör under hösten 2010) finns flera rum med namn som anknyter till staden och livet i Söderköping ex Trumkällan, von Platen och Ramunder. Ett 3-bäddsrum har fått namnet S:t Ragnhild. S:t Ragnhilds pensionat Bostadsrättsföreningen S:ta Ragnhild Föreningen inom HSB bildades 2008 med avsikt att bygga och bebo nya hus mellan Margaretagatan och Erik Dahlbergsgatan på delar av den tomt som en tid hyste konsumbutiken. Husen färdigställdes 2010 men med annan ägare och byggare än bostadsrättsföreningen. 12 Tillhörande Söderköpings Brunn? 12

13 LEGENDEN OM RAGNHILD Universitetsstuderanden Ida Falk skriver i en uppsats vid Linköpings universitet år 2003 att det finns flera varianter av legenden om Ragnhild och att hon blandas samman med den Ragnhild som är Södertäljes skyddshelgon och som var maka till Inge den yngre. Alla varianterna går dock ut på att förklara Ragnhild som oskyldig vilket bevisas av att en källa springer upp när hon skall avrättas. En variant anger att Ragnhild frivilligt gick till jätten Ramunder, gick in i hans berg, varvid han ville göra henne till sin drottning. Hon befriades dock när hennes korsprydda ring nuddade berget, som då rämnade. Hon straffades dock av klostret eftersom hon givet jätten sin jungfrudom. Två källor sprang upp på torget och stadens invånare bad Gud om hjälp varvid vattnet drog sig tillbaka. Jätten döptes i källan och därmed tog hedendomen slut i trakten. Enligt en annan variant går hon inte frivilligt till jätten, utan hon blir bergtagen. Enligt en tredje variant blir vattenflödet som springer upp så stort att det släcker bålet och folket i staden ber Ragnhild att hon skall skona staden. Hon ber till Gud och vattnet stillas men blir kvar på sin ursprungliga plats. En annan variant, från början av 1900-talet, anger att Ragnhild inte är nunna utan bonddotter. Hon är förälskad i en ungsven. Innan de hinner gifta sig så kallas han dock ut i krig. En riddare kommer till byn och blir förälskad i henne och slutligen försöker han kidnappa henne, men av misstag så dödar han Ragnhilds mor. Ragnhild anklagas för mordet och döms till döden. Hon halshuggs på stadens torg där en källa strax rinner upp. Flödet stillas efter invånarnas bön till Gud. I en variant av legenden så är hon en borgardotter och en riddare på Stegeborg blir förälskad i henne. Hon dömdes till döden på grund av ett påhittat brott, men var oskyldig och friades. Slutligen finns den en legend enligt vilket hon fick mjölk i brösten och antogs ha fött ett barn i lönndom, vilket hon dödat. Hon dömdes till döden men en källa bröt fram som ett bevis på hennes oskuld. I en av Söderköpings lokaltidningar, Söderköpings Posten, finns återgivet två förklaringar kring namnet Ragnhild på källan i staden, en den 8 juli och en den 10 juli (nedan). 13

14 14

15 På annat håll berättas om Ragnhild och den unge vikingen Ramunder. För många år sedan bodde i det inre av Slätbaken flera familjer. De sysslade med åkerbruk, fiske och jakt, men man bedrev också handel runt hela Östersjön. Vi brukar kalla dem för vikingar. I en av familjerna hade man en son som hette Ramunder, han var så pass vuxen att det var meningen att han skulle följa med på den kommande resan tvärs över havet och vidare, men själv var han mycket fundersam över detta, varför han ofta sågs gå ut på långa promenader för att tänka. På en av sina promenader kom han lite längre bort en vanligt, ja han gick nästan vilse, och då träffade han på en gammal gumma. Eftersom hon var spåkunnig så föll det sig så att Ramunder blev spådd av henne, och hon spådde att han inte skulle följa med på handelsresan, utan att han skulle vara hemma. Därefter skulle han bli mycket lycklig men efter kort stund skulle hans tillvaro fyllas med tårar. Ramunder hittade hem och kort därefter råkade han göra sig illa i foten, så pass så att hans far inte kunde ta med honom på handelsfärden. Ramunder blev hemma och tillfrisknade snart. Ungefär ett år efter det att pappan och de andra rest anfölls familjens gård av andra vikingar, men tack vare att Ramunder, som nu vuxit och blivit stor och stark, var hemma lyckades man skrämma i väg främlingarna. Ramunder blev hyllad som en stor hjälte. Vid samma tid fanns i närheten ett nunnekloster, där just den sköna Ragnhild hade skrivits in som novis. En dag begav hon sig på en promenad för att plocka blommar, men det gav sig inte bättre utan att hon gick vilse. Hon träffade så småningom en gammal gumma som tog väl om henne och bland annat lärde henne spådomens konster. En dag kom Ramunder förbi för att besöka spågumman, som han träffat tidigare, och då tog det inte lång tid förrän han blev blixtrande kär i Ragnhild. Ragnhild stannade kvar hos gumman och Ramunder fick allt oftare vägarna till henne. Så av en händelse råkade Ragnhild under en promenad förirra sig bort och kom då tillbaka till sitt gamla kloster. Där kände man genast igen henne, som den försvunna novisen. Man förstod ganska snart var hon varit, att hon lärt sig spådom och det syntes även på hennes växande omfång att hon träffat en man. För detta skulle hon straffas genom att brännas till döds på ett bål på den närliggande stadens torg. Ramunder hade fått reda på vad som höll på att hända och skyndade till hennes undsättning, men han hann inte fram i tid. Ragnhild dog på bålet. Just precis när hon dog bröt ett kraftigt åskväder löst, klipporna i det närliggande berget brast och fram sprang vatten, jag marken sprack så att vatten forsade fram precis där bålet stod. Av Ragnhild blev inget kvar. Ramunder började söka efter hennes kropp, för att en än gång få se henne, han letade överallt, han sprang ut i skogen och letade och han irrade än hit och än dit. Och än i dag kan man höra honom ropa, skrika och mullra i skogarna. 15

16 Ragnhild som förnamn Ur några databaser har sökts efter förnamnet Ragnhild i relation till födelseförsamling. År 1890 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 13 Söderköping 0 personer av inkl män dvs ca 0 % av kvinnorna 14 Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,8 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,01 % av kvinnorna År 1900 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 16 Söderköping 1 personer av inkl män dvs ca 0,1 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,5 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,04 % av kvinnorna År 1970 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 18 Söderköping personer av inkl män dvs ca 0,8 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,3 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,13 % av kvinnorna År 1980 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 21 Söderköping personer av inkl män dvs ca 0,7 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,3 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,11 % av kvinnorna Åren avled i Sverige med angiven födelseförsamling Söderköping 25 9 personer av inkl män dvs ca 1,2 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,4 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,13 % av kvinnorna CD Sveriges befolkning Vid framräkning av procentdelen kvinnor förutsätts antalet kvinnor i alla databaserna vara hälften av det totala antalet personer i databasen. 15 Omfattar Södertälje i allmänhet, stadsförsamlingen och landsförsamlingen 16 CD Sveriges befolkning Omfattar Södertälje i allmänhet och landsförsamlingen 18 CD Sveriges befolkning Omfattar vad som anges som Söderköpings resp S:t Laurentii församling 20 Omfattar Södertälje i allmänhet, stads- och landsförsamlingen 21 CD Sveriges befolkning Omfattar vad som anges som Söderköpings resp S:t Laurentii församling 23 Omfattar Södertälje i allmänhet, stads- och landsförsamlingen 24 CD Avlidna i Sverige Omfattar Söderköpings församling 26 Omfattar Södertälje i allmänhet, stads- och landsförsamlingen 16

17 År 2010 i april bodde i Sverige med angiven postadress 27 Söderköping 14 personer av inkl män dvs ca 0,3 % av kvinnorna Södertälje 40 personer av inkl män dvs ca 0,1 % av kvinnorna Hela landet personer Uppgift saknas I Söderköping har andelen kvinnor som tilldelats förnamnet Ragnhild, som enda namn eller som ett av förnamnen, under 1900-talet ökat och varit större än andelen i Södertälje. Andelen invånare i Södertälje med annan bakgrund än svensk är dock betydligt större än i Söderköping varför man inte kan påstå att användandet av förnamnet Ragnhild är större i Söderköping än i Södertälje. Det intressantaste är den låga andelen i Söderköping kring förra sekelskiftet jämfört med under slutet av 1900-talet och därefter och att namnet är betydligt vanligare i både Södertälje och Söderköping än i hela landet. 28 Ragnhild i Södertälje Vi en enkel sökning på internet efter orden Ragnhild och Södertälje i kombination erhålls flera svar, nämligen följande: S:ta Ragnhild Södertäljes kommuns vapen sedan 1930-talet Sankta Ragnhilds kyrka i Södertälje-Tveta församling Apoteket S:ta Ragnhild Ångbåten Ragnhild såld 1897 till Södertälje rederi AB Lions Club Södertälje/S:ta Ragnhild Ordenssällskapet Sancta Ragnhild S:ta Ragnhilds gymnasium Räddningsbåten Rescue Ragnhild Ragnhildsborg, en skidbacke och stadsdel Ångbåten Ragnhild byggd i Motala Verkstad Ragnhilds Café Fastighets AB Ragnhild 40 Sanct Ragnhilds gata Rebeckalogen nr 26 Ragnhild Ragnhild mat och café S:ta Ragnhilds kyrkogård Vårdcentralen S:t Ragnhild KB Sankt Ragnhilds källa, Ragnilla källan 27 Databasens yngsta invånare är födda Egna kommentarer 17

18 KOMMENTAR Man kan för det första notera att i Söderköping talar legenderna om en blivande nunna eller en vanlig flicka, i Södertälje enbart om en svensk drottning. För det andra så skriver man i Södertälje i regel Sankta Ragnhild men i Söderköping, ur språklig synpunkt felaktigt, Sankt Ragnhild. Huruvida det är samma person som avses och vilken av kommunerna som var först med att betrakta Ragnhild som en form av lokalt helgon har inte gått att utröna. 18

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna

Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna Eskilstuna C Lärarhandledning för högstadiet och gymnasiet. Eskilstuna stadsmuseum Faktorigatan 4, 632 20 Eskilstuna Även om ni går själva i utställningarna på Eskilstuna Stadsmuseum så är det viktigt

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA?

Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Planerar du att med din klass göra ett STUDIEBESÖK I VADSTENA KLOSTERKYRKA? Vadstena Klosterkyrka besöks årligen av många människor från hela Europa. Olika motiv för människor hit. En del människor intresserar

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE:

VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 TA STÄLLNING TILL FÖLJANDE: VARFÖR HAR VI REGLER? Sidan 2, uppgift 5 5. Varför behövs det regler? Kan eleven framföra sina åsikter? Kan eleven förklara varför regler behövs? Kan eleven se vad konsekvenserna skulle bli om det inte

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar

Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hemsöborna - funderingsfrågor, diskussionsfrågor och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 6-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort.

BOSTAD Men att bygga själv visade sig lättare sagt än gjort. BOSTAD Ingen kunde föreställa sig att byggprojektet skulle ta sådan tid. - Jag ville bygga för att jag och min son skulle få ett eget boende, han var sex år då. När bygget var klart var han 20 och utflugen,

Läs mer

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7

Sagor och fantasy. Ett projekt för åk 7 Sagor och fantasy Ett projekt för åk 7 Namn: Förälders underskrift: Vad ska vi arbeta med? Under de kommande veckorna ska vi arbeta med sagor och fantasy. Sagor är en traditionell typ av berättelser och

Läs mer

Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014

Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014 Sommarkurs i Velikij Novgorod 2014, 7.5 hp Tre veckor i juni-juli 2014 För andra året i rad kommer Slaviska institutionen att i samarbete med Novgorods universitet genomföra en kurs i praktisk ryska under

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009

Kvarteret Lyckan, Norrköping 2009 för den arkeologiska undersökningen av kålgårdar i kvarteret Lyckan i Norrköping år 2009. Trädgårdsarkeologi i kvarteret Lyckan Under slutet av oktober och i november kommer vi att undersöka kålgårdar,

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Verksamhetsberättelse 2013. Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Verksamhetsberättelse 2013 Friluftsmuseet Gamla Linköping Linköpings kommun linkoping.se Mål Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Målet

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

SPF Sydporten, Hörnefors

SPF Sydporten, Hörnefors SPF Sydporten, Hörnefors Verksamhetsplan 2015 2 Verksamhetsplan för Sydporten under 2015 förblir och skall vara Kamratskap, Trevnad och Samhörighet. Vår ambition är att ta vara på medlemmarnas önskemål

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen

Pumpen PROVA-PÅ. Tio frågor att besvara. Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Fråga 1 [från 2009] Ett land i världen Känner ni igen kartsiluetten till höger? Nu ska vi se vad ni vet om det här landet! D E F G Vilket är landet? Vad heter huvudstaden i det här landet? Den svenska

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012 Semesterprogram Sommaren 2012 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2012. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD

Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Vänbrev nr 3 2014 SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE ATT HAN SÄNDER ARBETARE TILL SIN SKÖRD Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland I Guds välsignade händer I vår senaste

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer