Ragnhild och Söderköping och till liten del också Södertälje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ragnhild och Söderköping och till liten del också Södertälje"

Transkript

1 Ola Lönnqvist En sammanställning om Ragnhild och Söderköping och till liten del också Södertälje Internet-uppslagsverket Wikipedia skriver: Sankta Ragnhild levde på 1100-talet, och skall ha varit gift med kung Inge. Det är inte helt klarlagt om denne kung Inge var Inge den äldre eller Inge den yngre. Eftersom hon var en kungagemål avbildas hon idag ofta med krona. Dock har man inte helt kunnat klarlägga om hon betitlades "drottning" under sin levnad. Om hon var gift med Inge den Yngre, kan hon till exempel ha avlidit innan han blev kung. Hennes dödsår är okänt, men ett årtal som nämns är år I Lilla Rimkrönikan från mitten av 1450-talet står det med anledning av Inge den yngre: I telghe ragnhild min hustru ligger, jak tror hon mik nad aff gudi tigger. Sedan åtminstone 1400-talet har Ragnhild varit knuten till Södertälje, bland annat skulle hon ha låtit bygga sockenkyrkan och där vara begraven. I sin levnad har hon enligt legenden arbetat för kristendomens införande och själv varit på pilgrimsresa till Rom och Jerusalem. I kyrkan ska det också ha funnits en minnestavla ända fram till 1596 när den togs ned av ärkebiskop Abraham Angermannus. Under medeltiden användes dock inte Ragnhild i stadens sigill utan istället helgonet S:t Olof. Kulten av Sankt Olof verkar ha avtagit vid slutet av medeltiden och på 1500-talet använde staden istället en Maria-bild i sitt sigill. Denna användes så sent som 1623 men därefter har man börjat anse att Ragnhild var stadens skyddshelgon. Sankta Ragnhild är idag skyddshelgon för såväl Söderköping som Södertälje. I Söderköping har bland annat en fontän uppkallats efter helgonet. Man valde Sankta Ragnhild - troligtvis mycket beroende på Sankta Ragnhilds kyrka, som än idag ligger kvar på Stortorget. Idag döper Södertäljeborna mycket efter sitt skyddshelgon. Bland annat finns S:ta Ragnhildsgatan, -apoteket och -skidbacken. Därtill finns stadsdelen Ragnhildsborg på Södertälje kanals östra sida. Det finns även en gymnasieskola uppkallad efter helgonet. Sankta Ragnhilds katolska kapell ligger på Drachmansgatan i Blackeberg. 1

2 Nordisk familjebok (Uggleupplagan) skriver: NÅGRA SÖDERKÖPINGSKARTOR karta över staden och dess omgivningar, den äldsta i kommunarkivet Vattendrag och markområden namnges inte 1701 stadskarta, sydöstra delen Ragnills källa = namnet på Söderköpings brunn är utsatt och ett par byggnader ritade 1774 karta över von Rökens förslag till kanal Ragnills källa = namnet på Söderköpings brunn är utsatt och ett par byggnader ritade Bäcken som brukar benämnas Ragnhildsbäcken är utsatt men ej namnsatt 1780 stadskarta renoverad 1810 Bäcken som brukar benämnas Ragnhildsbäcken är utsatt men ej namnsatt 1808 karta över Tellfords förslag till kanal Bäcken som brukar benämnas Ragnhildsbäcken är utsatt men ej namnsatt 1 Kartor på Kommunarkivet och på Internet. Jag hittade senaree ett brev i diplomatariet som den 30/ nämner Ragnhilds-bäcken, eller som det står Ragnhilla-diket, i Söderköping. Det säger ju inte att det är samma Ragnhild som i Södertälje, men dock att bäckens namn är betydligt äldre än jag tidigare trott. 2

3 1810 stadskarta med särskild karta över Göta Canal Ragnilds källa = namnet på Söderköpings brunn 1854 stadskarta Ragnhildsgärdet = området mellan Lagbergska villan och nuvarande Karl Knutsongatan S:t Ragnhilds brunn = namnet på Söderköpings brunn 2010 stadskarta (Eniro) Vid Söderköpings brunn finns, mellan Skönbergagatan och Åpromenaden, finns en gränd benämnd Sankt Ragnhilds gränd, tidigare S:t Ragnhildsgatan. Karta från Göta Kanal och Linköpings universitets hemsida uppvisande Ragnhills källa och omedelbart till vänster om den Ragnhillsbäcken. Kartan är från von Rökens förslag till kanaldragning 1774, då kanalen enligt honom skulle dras genom Storån. Kvarteret S:t Ragnhild är beläget invid Söderköpings brunn ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, FÖRETAG Sankt Ragnhilds Gille Föreningen grundades 1918 och bör idag och då betraktas som en hembygdsförening. Till en början verkade man inte enbart i och för stadens hembygd och kultur utan även för områden som i dag tillhör den nuvarande kommunen och angränsande kommuner. 3

4 Från 1922 ger man årligen ut en bok med uppsatser om historiska företeelser inom föreningens verksamhetsområde. Sedan lång tid driver man ett eget museum, numera kallat Stadshistoriska museet. Under årens lopp har man genom egen eller kommunens försorg fått disponera olika lokaler, den nuvarande fd gamla skolbyggnaden sedan I museet anordnar man en permanent översiktlig utställning och olika temautställningar. Inom föreningen arrangeras föreläsningar, studiecirklar och studiebesök och ges ut, om ej ofta, andra böcker än årsböckerna. På Korskullen, senare en tid kallad Gilleskullen, återuppförde man under 1920-talet fyra byggnader från annat håll, dvs i ren skansenanda. Där disponerade man även en gammal ryggåsstuga och brunnsläkarens lusthus. I en byggnad hade man museum, i en kafé och i en tillsammans med STF ett vandrarhem. På området startade man stadens campingplats och anordnade kulturaktiviteter och verkade även en tid som turistbyrå. År 1988 sålde man alla byggnaderna till kommunen. Förr var det naturligt för stadens styrande att använda föreningen som remissinstans när det gällde planering av åtgärder som antogs kunna påverka den kulturella miljön i staden. I muséet och en annan lokal förvarar man skänkta och inköpta föremål, litteratur, tidningslägg, arkiverade dokument och bilder mm. Föreningens hemsida har bl a en redovisning av kopior på glasplåtar och andra fotografier. Vid Göta kanals hamn i staden äger man ett mindre magasin vilket man hyr ut till kaféverksamhet och för konstutställningar. För närvarande svävar man i ovisshet beträffande disponeringen av lokalerna för museet och i byggnaden drivna verksamheter eftersom hyresavtalet med kommunen snart går ut och kommunen har visat stort intresse för att själv använda lokalerna. Föreningen har nu cirka 850 medlemmar, men har för drygt 20 år sedan haft omkring 1350 medlemmar. Ordförande, ålderman, 2010 är Leif Vindevåg. 2 Ur S:t Ragnhilds Gilles årsbok Framlidne historikern Björn Helmfrid skrev i sina avsnitt kallade Små, små stycken ur Söderköpings historia : 1985: Den 20/ anges i stadens handlingar att 12 hushåll skall ha ansvar för underhåll av Ragnhille källabro. 2 Från Gillets hemsida och min egen erfarenhet 4

5 1993: Den 14/ anges att marknadsvägen från Ragnhildstullen mellan Ragnhildsåkrarna och gärdesängen skall förses med broar, diken och vägfyllning. 1993: Den 25/ beslutade magistraten att ställa utrymme till förfogande för ny tullstuga från en kyrktomt invid Ragnhillekällan. Sankt Ragnhilds pensionärsförening (SPF S:t Ragnhild) Som en avdelning till Sveriges Pensionärsförbund (SPF) verkar Sankt Ragnhilds Pensionärsförening i Söderköping sedan SPF är en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har drygt medlemmar, 850 föreningar, 27 distrikt och ett förbundskansli. Inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med för medlemmarnas bästa. Aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande är centrala frågor för SPF, som aktivt arbetar för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, samt en bra folkhälsa för äldre. Inom SPF kan, den som vill, hitta intressanta områden att aktivera sig inom och finna gemenskap. (Citat ur förbundets hemsida). På den lokala hemsidan skriver man: Vi är f.n. 442 medlemmar. Vi har månadsmöte andra måndagen i månaden i S:t Laurentii församlingshem där vi informerar om både stort och smått som berör oss pensionärer. Vi bedriver en omfattande cirkelverksamhet som t.ex. engelska, landskapscirklar, akvarellmålning, släktforskning, matlagningskurs, hur jag sköter min mobil, bridge m.fl Friskvård står också på programmet med bowling, stavgång samt boule. Ordförande 2010 är Gunnel Netz-Lundgren. St Ragnhildskören Inom SPF S:t Ragnhild verkar sedan ca 1980 en blandad sångkör. Den gör åtskilliga framträdanden årligen inom föreningen, men även i kyrkor, på äldreboenden och i andra sammanhang. Ofta sjunger man unisont och gärna glada och kända nummer såsom Evert Taubes visor. Ledaren Maj-Gret Nilsson har sedan körens start med stor entusiasm lett kören och tillhörande sångcirklar i ca 30 år. 4 3 Kontakt med ordföranden 4 Kontakt med körledaren 5

6 Sankt Ragnhilds Rotaryklubb I april 1996 grundades den andra Rotary-klubben i Söderköping och den komma att få heta Söderköping - S:t Ragnhild. Man träffas regelbundet på Söderköpings brunn, precis som den första klubben gör, dock ej samtidigt. Den första klubben, Söderköpings Rotary klubb, grundades i maj På Rotaries hemsida anges under begreppet Service: Alla klubbar har samma huvuduppgift: att göra serviceinsatser som tillgodoser behov på hemorten och ute i världen. Genom att delta i klubbtjänstprojekt får medlemmarna kännedom om klubbens engagemang i lokala och internationella projekt och kan ställa upp som frivilliga med tid och kunskaper där de bäst behövs. Sankt Ragnhild har ca 45 medlemmar. Ordförande, president, under 2010 är Per-Olof Aronsson. Sankt Ragnhilds verksamhetsområde inom skola och barnomsorg Under åren var Söderköpings kommuns barnomsorgsverksamhet och skolverksamhet, exklusive vuxenutbildning, kommunal musikskola och gymnasial utbildning indelad i tre verksamhetsområden. Verksamheten i den tidigare kommunen Stegeborg ( ) och angränsande delar av staden benämnes Stegeborgs verksamhetsområde och bestod av skolorna, fritidshemmen, förskolorna och familjedaghemmen i Engelholm, S:t Anna, Mogata, Skönbergaområdet och Berga. Områdeschef var Ola Lönnqvist. Verksamheten i den tidigare kommunen Aspveden ( ) och angränsade delar av staden benämndes Aspvedens verksamhetsområde och bestod av skolorna mm i Östra Ryd, Gårdeby och Västra Husby och viss barnomsorg i staden förutom Hagaskolan. Områdeschef var Inger Ulberstad. Det tredje verksamhetsområdet kom att benämnas Sankt Ragnhilds område och bestod av den största skolan i kommunen, Ramunderskolan, och Broby skola med närliggande barnomsorg. Områdeschef var Ingrid Öhrman. 6

7 Författaren till denna uppsats var den som namngav områdena. 5 Sankt Ragnhilds brunn På Eriksgatans i Östergötlands hemsida skriver man om Söderköping bland annat följande: S:t Ragnhilds källa har varit känd sedan medeltiden. Legenden om Ragnhild och Ramunder har tolkats som en bild av kampen mellan den framträngande kristendomen (Ragnhild) och den gamla religionen i Ramunders gestalt. Bergakungar och liknande naturväsen ansågs vara personifikationer av de gamla gudarna demoniserade. Där Ragnhild dog rann en källa upp enligt denna sägen. Det var omkring den källan som Söderköpings brunn växte fram i början av 1700-talet, som allvarlig konkurrent till Medevi. På Söderköpings kommuns hemsida skriver man: Kurverksamheten startades av läkaren Magnus Gabriel von Block redan 1719 och 1774 fick Brunnssällskapet sina privilegier av kung Gustav III. Långt innan hade Ragnhildskällan haft rykte om sig att vara hälsosam. På 1820-talet kom intendenten Johan Olof Lagberg till Brunnen och 1842 införde han den vida berömda kallvattenkuren. Kuren gick ut på mycket vatten både invärtes och utvärtes. Bl.a. skulle man dricka 24 glas vatten per dag och bada i kallt vatten samt genomgå olika behandlingar. Brunnens vatten innehöll inga speciella ämnen, men det var ett klart och gott vatten som kom från S:t Ragnhilds källa. Många människor kom hit varje år för att bota sina krämpor och hämta nya krafter. Det vara inte bara badverksamhet som förekom utan också mycket musik, soaréer och annan underhållning stod på programmet. Man gjorde utflykter och idkade sällskapsliv. Brunnens badgäster var indelade i olika klasser, där fanns både s.k. finare folk och s.k. vanligt folk och de lär knappast ha beblandat sig med varandra. För Söderköpingsborna var det ett stort folknöje att gå ner till järnvägsstationen (järnvägen kom hit 1893) och titta på när badgästerna anlände. Alla badgäster bodde inte på Brunnen utan en del hyrde rum hos någon familj i staden. Det stod också att läsa i stadens tidning vilka badgäster som hade anlänt. 5 Texten enligt egen erfarenhet 7

8 På Brunnsområdet fanns ett antal byggnader. En del har försvunnit (rivits eller brunnit ner), t ex samtliga brunnsvillor, men kvar finns bl.a. Slottet vars äldsta delar är från 1770-talet, Brunnssalongen från 1819, Brunnslasarettet från 1893 och Brunnskyrkan från Dessutom finns den Lagbergska villan med sitt lusthus från 1830 kvar på andra sidan Skönbergagatan. Det stora badhuset brann ner I slutet av 1960-talet upphörde brunnsverksamheten och i stället blev det hotell och restaurang. Först i kommunal ägo, men från 1980-talet i privat regi och idag är Söderköpings Brunn ett mycket populärt konferens- och turisthotell och numera finns det också en modern Spa-anläggning. Brunnskyrkan används flitigt som bröllopskyrka. Brunnslasarettet användes fram till 1976 och tillhör idag Bergaskolan. S:t Ragnhild AB Med sitt säte på Ågatan 45 finns företaget som egentligen är det företag som äger och driver Söderköpings Brunn. Det grundades Båten Sankt Ragnhild Till brunnens verksamhet hör att man kan erbjuda resor på Göta kanal ombord på båten S:t Ragnhild. Den byggdes i stål 1977 på Viking Yachtvaerft i Thisted i Danmark och hette först Mjölner, men lämnade varvets konkursbo 1980 och döptes då om till Leona såldes den igen och från att ha varit fritidsbåt blev den nu en båt i linjetrafik döptes den om till S:t Ragnhild i och med att AB Söderköpings Brunn köpte den. 7 Sankt Ragnhildsbäcken Organisationen Naturvärnet och Sveriges största klassrum anordnade under en tid på talet utbildningar, konferenser och studiebesök och gav på olika sätt information om sin verksamhet. Naturvärnets vandrarhem var då beläget vid S:t Ragnhildsbäcken, strax söder om Söderköpings centralare delar. I denna bäck och i anslutning därtill hade man byggt upp olika former av exempel på miljöinsatser såsom naturlig rening av vatten. Verksamheten upphörde emellertid och byggnaderna användes för skolförvaltningens räkning som undervisningslokalen för skolan kallad Ankaret. 8 6 Företagsinformation på internet 7 Hemsida om båtar i Sverige 8 Inaktuell hemsida med förteckning över vandrarhem i Söderköping 8

9 Sankt Ragnhilds Trädgårdsförening Föreningen grundades år 2000 som en form av produkt av Söderköpings Örtagårdsförening. Man skriver på sin hemsida: S:t Ragnhilds trädgårdsförenings syfte är att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård och bidra till ökad trädgårdsglädje. Vi vill fördjupa trädgårdsintresset med föredrag, studiecirklar, utflykter och gemensamma aktiviteter. Man är en lokalförening av Riksförbundet Svensk Trädgård. Ordförande 2010 är Marianne Biander. Föreningen har ca 100 medlemmar. 9 Föreningen har Örtagårdsföreningen, som grundades på 1980-talet, med Sigrid Bergström som en av initiativtagarna, som en systerförening. Denna förening sköter och bedriver verksamhet i Örtagården bakom förra EFS-huset på Skönbergagatan. Sankt Ragnhilds rum i vandrarhemmet Mangelgården Mangelgården uppfördes på annan plats , flyttades och stod färdig och invigdes 1952 som vandrarhem, dock organiserat i Svenska Turistföreningen sedan Söderköpings Guiders Ekonomiska Förening som driver verksamheten sedan 1988 har sedan ca år 2000 namngivet gästrum och övriga rum utifrån vandrarhemmets historia och Söderköpings historia. Ett av dessa rum benämns S:t Ragnhilds rum och har fått följande text: De många varianterna av legenden om Ragnhild inrymmer i stort följande: Ragnhild var novis vid nunneklostret i Söderköping. I samband med en skogspromenad blev hon bergtagen av jätten eller hjälten Ramunder. En tid efter hemkomsten konstaterades att hon var gravid, vilket inte var lämpligt för en blivande nunna, varför det beslutades att hon levande skulle brännas på bål. Ett bål restes på stadens torg, men Ragnhild bad Herren släcka elden. Hon blev bönhörd och marken sprack sönder och vatten strömmade fram och släckte elden. Vattenmängden var 9 Kontakt med föreningen 9

10 emellertid så stor att staden höll på att svämma över varför borgarna bad henne be Herren om hjälp. Hon blev åter bönhörd och vattenflödet hämmades och flyttades till utanför staden. Sedan dess kallas detta flöde för Sankt Ragnhilds källa och det nyttjades förr som hälsobringande sådan. 10 Ångarna S:t Ragnhild 11 Under åren förekom det reguljär ångbåtstrafik mellan Söderköping och Gryt. Den första båten i trafik hette S:t Ragnhild och den sista Söderköping. Östgötaposten 10/ 1896 skriver: Ny ångbåt för trafiken mellan Söderköping och S:t Anna samt Gryts skärgård har redan länge varit en viktig fråga för nämnda orter. Bolaget Ragnhilds båt, som under de senare åren uppehållit denna trafik har nemligen visat sig vara långt ifrån ändamålsenlig. Den är både för liten och obeqväm och dessutom är den numer så bristfällig, att en reparation, om sådan är möjlig, skulle blifva allför dyrbar.. Av artikeln i tidningen framgår att man beslutade teckna aktier i ett nytt bolag med en ny båt. Ur Östgötaposten 8/ Beskrivningen nedan tyder på att det avser den första ångaren Ragnhild, den som ansågs för dålig att kosta på en reparation. Den byggdes 1876 i Stocka i Hälsingland, var 165,25 meter lång och 2 meter bred och 3,5 meter hög. Den byggdes för AB Föreningen i Hudiksvall. 10 Texten enligt egen erfarenhet 11 Hemsidor på internet om Ångbåtar i Sverige 10

11 Byggd i Stocka med namnet Stocka, vilket senare ändrades till Ran inköptes den av Stocka sågverk på auktionen. Från Hudiksvall inköptes båten av 1888 till ett rederi i Söderköping och fick där namnet Ragnhild. År 1896/97 kom hon till Fiskebäckskils kuranstalt i Lysekil och började sommaren 1897 sina turer mellan Lysekil och Fiskebäckskil under sitt gamla namn Ran ägdes hon av en Arvid Melin i Fiskebäckskil är ägaren Allan Harrysson bosatt i Gränna, men båten är troligen kvar i Fiskebäckskil. Senare ersattes ångmaskinen med en dieselmotor och hon tjänstgjorde fram till sommaren 1966, från 1963 som reservbåt. Såldes 1966 till Stockholm och användes där som husbåt och har legat vid Ragnhildsborg. Villa Ragnhild Vid Skönbergagatan, mellan Lagbergska villan och Mangelgården, ligger sedan 1923 en 2-plansvilla benämnd Villa Ragnhild. I augusti månad 1923 folkbokfördes i villan byggmästare Oskar Fredrik Ljung (f 1886) och hans hustru Elsa Maria f Blom (f 1890) med fem barn. Inget tyder således på att villan fått sitt namn av dess första ägare utan troligare av S:t Ragnhild. 11

12 S:t Ragnhilds pensionat och rum i Söderköpings pensionat Bland en samling vykort dök det upp ett poststämplat i Söderköping 1912 och avsänt till en fru Augusta Carlberg i Stockholm. Hälsningar kommer från Pelle, Elisabeth och Dora. Pelle har varit uppe på berget under sitt korta endagsbesök i staden. Vykortsbilden föreställer en för mig okänd byggnad, än så länge, nämligen S:t Ragnhilds pensionat. 12 I Söderköpings nuvarande pensionat (Söderköpings Konferens & Pensionat som dock upphör under hösten 2010) finns flera rum med namn som anknyter till staden och livet i Söderköping ex Trumkällan, von Platen och Ramunder. Ett 3-bäddsrum har fått namnet S:t Ragnhild. S:t Ragnhilds pensionat Bostadsrättsföreningen S:ta Ragnhild Föreningen inom HSB bildades 2008 med avsikt att bygga och bebo nya hus mellan Margaretagatan och Erik Dahlbergsgatan på delar av den tomt som en tid hyste konsumbutiken. Husen färdigställdes 2010 men med annan ägare och byggare än bostadsrättsföreningen. 12 Tillhörande Söderköpings Brunn? 12

13 LEGENDEN OM RAGNHILD Universitetsstuderanden Ida Falk skriver i en uppsats vid Linköpings universitet år 2003 att det finns flera varianter av legenden om Ragnhild och att hon blandas samman med den Ragnhild som är Södertäljes skyddshelgon och som var maka till Inge den yngre. Alla varianterna går dock ut på att förklara Ragnhild som oskyldig vilket bevisas av att en källa springer upp när hon skall avrättas. En variant anger att Ragnhild frivilligt gick till jätten Ramunder, gick in i hans berg, varvid han ville göra henne till sin drottning. Hon befriades dock när hennes korsprydda ring nuddade berget, som då rämnade. Hon straffades dock av klostret eftersom hon givet jätten sin jungfrudom. Två källor sprang upp på torget och stadens invånare bad Gud om hjälp varvid vattnet drog sig tillbaka. Jätten döptes i källan och därmed tog hedendomen slut i trakten. Enligt en annan variant går hon inte frivilligt till jätten, utan hon blir bergtagen. Enligt en tredje variant blir vattenflödet som springer upp så stort att det släcker bålet och folket i staden ber Ragnhild att hon skall skona staden. Hon ber till Gud och vattnet stillas men blir kvar på sin ursprungliga plats. En annan variant, från början av 1900-talet, anger att Ragnhild inte är nunna utan bonddotter. Hon är förälskad i en ungsven. Innan de hinner gifta sig så kallas han dock ut i krig. En riddare kommer till byn och blir förälskad i henne och slutligen försöker han kidnappa henne, men av misstag så dödar han Ragnhilds mor. Ragnhild anklagas för mordet och döms till döden. Hon halshuggs på stadens torg där en källa strax rinner upp. Flödet stillas efter invånarnas bön till Gud. I en variant av legenden så är hon en borgardotter och en riddare på Stegeborg blir förälskad i henne. Hon dömdes till döden på grund av ett påhittat brott, men var oskyldig och friades. Slutligen finns den en legend enligt vilket hon fick mjölk i brösten och antogs ha fött ett barn i lönndom, vilket hon dödat. Hon dömdes till döden men en källa bröt fram som ett bevis på hennes oskuld. I en av Söderköpings lokaltidningar, Söderköpings Posten, finns återgivet två förklaringar kring namnet Ragnhild på källan i staden, en den 8 juli och en den 10 juli (nedan). 13

14 14

15 På annat håll berättas om Ragnhild och den unge vikingen Ramunder. För många år sedan bodde i det inre av Slätbaken flera familjer. De sysslade med åkerbruk, fiske och jakt, men man bedrev också handel runt hela Östersjön. Vi brukar kalla dem för vikingar. I en av familjerna hade man en son som hette Ramunder, han var så pass vuxen att det var meningen att han skulle följa med på den kommande resan tvärs över havet och vidare, men själv var han mycket fundersam över detta, varför han ofta sågs gå ut på långa promenader för att tänka. På en av sina promenader kom han lite längre bort en vanligt, ja han gick nästan vilse, och då träffade han på en gammal gumma. Eftersom hon var spåkunnig så föll det sig så att Ramunder blev spådd av henne, och hon spådde att han inte skulle följa med på handelsresan, utan att han skulle vara hemma. Därefter skulle han bli mycket lycklig men efter kort stund skulle hans tillvaro fyllas med tårar. Ramunder hittade hem och kort därefter råkade han göra sig illa i foten, så pass så att hans far inte kunde ta med honom på handelsfärden. Ramunder blev hemma och tillfrisknade snart. Ungefär ett år efter det att pappan och de andra rest anfölls familjens gård av andra vikingar, men tack vare att Ramunder, som nu vuxit och blivit stor och stark, var hemma lyckades man skrämma i väg främlingarna. Ramunder blev hyllad som en stor hjälte. Vid samma tid fanns i närheten ett nunnekloster, där just den sköna Ragnhild hade skrivits in som novis. En dag begav hon sig på en promenad för att plocka blommar, men det gav sig inte bättre utan att hon gick vilse. Hon träffade så småningom en gammal gumma som tog väl om henne och bland annat lärde henne spådomens konster. En dag kom Ramunder förbi för att besöka spågumman, som han träffat tidigare, och då tog det inte lång tid förrän han blev blixtrande kär i Ragnhild. Ragnhild stannade kvar hos gumman och Ramunder fick allt oftare vägarna till henne. Så av en händelse råkade Ragnhild under en promenad förirra sig bort och kom då tillbaka till sitt gamla kloster. Där kände man genast igen henne, som den försvunna novisen. Man förstod ganska snart var hon varit, att hon lärt sig spådom och det syntes även på hennes växande omfång att hon träffat en man. För detta skulle hon straffas genom att brännas till döds på ett bål på den närliggande stadens torg. Ramunder hade fått reda på vad som höll på att hända och skyndade till hennes undsättning, men han hann inte fram i tid. Ragnhild dog på bålet. Just precis när hon dog bröt ett kraftigt åskväder löst, klipporna i det närliggande berget brast och fram sprang vatten, jag marken sprack så att vatten forsade fram precis där bålet stod. Av Ragnhild blev inget kvar. Ramunder började söka efter hennes kropp, för att en än gång få se henne, han letade överallt, han sprang ut i skogen och letade och han irrade än hit och än dit. Och än i dag kan man höra honom ropa, skrika och mullra i skogarna. 15

16 Ragnhild som förnamn Ur några databaser har sökts efter förnamnet Ragnhild i relation till födelseförsamling. År 1890 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 13 Söderköping 0 personer av inkl män dvs ca 0 % av kvinnorna 14 Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,8 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,01 % av kvinnorna År 1900 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 16 Söderköping 1 personer av inkl män dvs ca 0,1 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,5 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,04 % av kvinnorna År 1970 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 18 Söderköping personer av inkl män dvs ca 0,8 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,3 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,13 % av kvinnorna År 1980 ca 1/11 bodde i Sverige med angiven födelseförsamling 21 Söderköping personer av inkl män dvs ca 0,7 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,3 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,11 % av kvinnorna Åren avled i Sverige med angiven födelseförsamling Söderköping 25 9 personer av inkl män dvs ca 1,2 % av kvinnorna Södertälje personer av inkl män dvs ca 0,4 % av kvinnorna Hela landet personer av inkl män dvs ca 0,13 % av kvinnorna CD Sveriges befolkning Vid framräkning av procentdelen kvinnor förutsätts antalet kvinnor i alla databaserna vara hälften av det totala antalet personer i databasen. 15 Omfattar Södertälje i allmänhet, stadsförsamlingen och landsförsamlingen 16 CD Sveriges befolkning Omfattar Södertälje i allmänhet och landsförsamlingen 18 CD Sveriges befolkning Omfattar vad som anges som Söderköpings resp S:t Laurentii församling 20 Omfattar Södertälje i allmänhet, stads- och landsförsamlingen 21 CD Sveriges befolkning Omfattar vad som anges som Söderköpings resp S:t Laurentii församling 23 Omfattar Södertälje i allmänhet, stads- och landsförsamlingen 24 CD Avlidna i Sverige Omfattar Söderköpings församling 26 Omfattar Södertälje i allmänhet, stads- och landsförsamlingen 16

17 År 2010 i april bodde i Sverige med angiven postadress 27 Söderköping 14 personer av inkl män dvs ca 0,3 % av kvinnorna Södertälje 40 personer av inkl män dvs ca 0,1 % av kvinnorna Hela landet personer Uppgift saknas I Söderköping har andelen kvinnor som tilldelats förnamnet Ragnhild, som enda namn eller som ett av förnamnen, under 1900-talet ökat och varit större än andelen i Södertälje. Andelen invånare i Södertälje med annan bakgrund än svensk är dock betydligt större än i Söderköping varför man inte kan påstå att användandet av förnamnet Ragnhild är större i Söderköping än i Södertälje. Det intressantaste är den låga andelen i Söderköping kring förra sekelskiftet jämfört med under slutet av 1900-talet och därefter och att namnet är betydligt vanligare i både Södertälje och Söderköping än i hela landet. 28 Ragnhild i Södertälje Vi en enkel sökning på internet efter orden Ragnhild och Södertälje i kombination erhålls flera svar, nämligen följande: S:ta Ragnhild Södertäljes kommuns vapen sedan 1930-talet Sankta Ragnhilds kyrka i Södertälje-Tveta församling Apoteket S:ta Ragnhild Ångbåten Ragnhild såld 1897 till Södertälje rederi AB Lions Club Södertälje/S:ta Ragnhild Ordenssällskapet Sancta Ragnhild S:ta Ragnhilds gymnasium Räddningsbåten Rescue Ragnhild Ragnhildsborg, en skidbacke och stadsdel Ångbåten Ragnhild byggd i Motala Verkstad Ragnhilds Café Fastighets AB Ragnhild 40 Sanct Ragnhilds gata Rebeckalogen nr 26 Ragnhild Ragnhild mat och café S:ta Ragnhilds kyrkogård Vårdcentralen S:t Ragnhild KB Sankt Ragnhilds källa, Ragnilla källan 27 Databasens yngsta invånare är födda Egna kommentarer 17

18 KOMMENTAR Man kan för det första notera att i Söderköping talar legenderna om en blivande nunna eller en vanlig flicka, i Södertälje enbart om en svensk drottning. För det andra så skriver man i Södertälje i regel Sankta Ragnhild men i Söderköping, ur språklig synpunkt felaktigt, Sankt Ragnhild. Huruvida det är samma person som avses och vilken av kommunerna som var först med att betrakta Ragnhild som en form av lokalt helgon har inte gått att utröna. 18

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Historian om Sankta Claras kloster

Historian om Sankta Claras kloster Historian om Sankta Claras kloster Ture Turesson Bielke var en svensk adelsman, gift med en danska. Han levde på 1400-talet och ägde stora delar av Kalmar län och Blekinge län. Han var mycket rik och lånade

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Ångfartyget Engelbrekt på Siljan. betydelsefullt även för mölndalsbor. Stig Törnqvist eldare och kyrkorådsordförande.

Ångfartyget Engelbrekt på Siljan. betydelsefullt även för mölndalsbor. Stig Törnqvist eldare och kyrkorådsordförande. Ångfartyget Engelbrekt på Siljan betydelsefullt även för mölndalsbor 24 januari 2013 Alltsedan år 1866 har hon setts på Siljan, Orsasjön och Österdalälven, skruvångfartyget Engelbrekt. Där fartyget glider

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov B. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov B. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Källor och tolkningar Döden spelar schack med en man. En kyrkomålning från 1400-talet kan fungera som en källa till

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti

Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti 1 Enkel dramatisering Den helige Augustinus Festdag 28 augusti Bakgrund Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.kr i Tagaste i nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING

Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING Ola Lönnqvist 2012-04-25 Boende i SKOGSBORG i SÖDERKÖPING 1* SKOGSBORG inom Egnahemsområdet i Drothems församling, Söderköping Källa: Drothem AIIa:5 för åren 1906-1910 sidan 159 54/10000 Litt O Ägare C

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Ola Lönnqvist. Gustaf Emil Karlsson EMIL KALLE. och hans familj

Ola Lönnqvist. Gustaf Emil Karlsson EMIL KALLE. och hans familj Ola Lönnqvist Gustaf Emil Karlsson EMIL KALLE och hans familj En sammanställning grundad på forskning efter grunduppgifter av Ragni Wåtz och Tord Svensson 27/10 2010 Söderköping 1/11 2010 Omslagsfoto ur

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. Startplats

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Källkritik och informationssökning. Vem i hela världen kan man lita på?

Källkritik och informationssökning. Vem i hela världen kan man lita på? Källkritik och informationssökning Vem i hela världen kan man lita på? Att sätta på sig kritiska glasögon När du läser en text, tittar på en bild, undersöker något på Internet, är det en bra regel att

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

Stadsvandring Ronneby

Stadsvandring Ronneby Stadsvandring Ronneby 1 Stadsvandring Ronneby Under vandringen uppenbarar sig plötsligt tre personer som ansluter sig till gruppen: Korva-Hulda, Brev-Pelle och Flyktajössen. De har alla stannat i de åldrar

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun HAR DU GAMLA ANFÄDER / ANMÖDRAR I HÅBO, ELLER ÄR DU ENBART ALLMÄNT INTRESSERAD? Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun Håbo Kultur & Hembygdsförening har av tradition arbetat med

Läs mer

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt.

God dag, god dag. Till det gamla lasarettet, det förstår jag inte riktigt. Ola Lönnqvist: Bengt E Nyström 1998 God dag, god dag. Jag undrar om jag har kommit rätt? Jag skulle till någon slags djurförening, eller Club, som de lär kalla sig. Ja, de sa åt mig att jag skulle gå till

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

En resa till de sahlinska bruken i Dalsland

En resa till de sahlinska bruken i Dalsland En resa till de sahlinska bruken i Dalsland Åmål är den naturliga startpunkten. Allt vad sahlinarna ägde ligger i vad som nu kallas Åmåls kommun. Varför inte starta med en övernattning? Det finns bra hotell

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober

Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Enkel dramatisering Lilla Thérèse av Jesusbarnet Festdag 1 oktober Bakgrund Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérese av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling

Läs mer

Gårdarna runt Mörtsjön

Gårdarna runt Mörtsjön 1 Gårdarna runt Mörtsjön Uthuset Munter-Gustav byggde av locken från salttunnorna vid Morshyttans station 2 När farsan, Sten Bylén, fyllde 90 år, den 12 juni 2004, lovade jag honom en utflykt till Mörtsjön,

Läs mer

Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum

Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum Författare: Izabella Rydén Det var en gång för inte så länge sedan. Då levde den 14-åriga Tugummi von Bubbelgum med sin lillasyster Molly Viktoria von Bubbelgum. Tugummi

Läs mer

Stockholm & jag! och SAMLA dina MINNEN! UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! a voyage mini guide. Jag heter och jag är år. Jag besökte Stockholm / 20

Stockholm & jag! och SAMLA dina MINNEN! UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! a voyage mini guide. Jag heter och jag är år. Jag besökte Stockholm / 20 Stockholm & jag! BILD PÅ MIG! Jag heter och jag är år Jag besökte Stockholm / 20 UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! och SAMLA dina MINNEN! Jag var där tillsammans med Vädret var och det var grader Här bodde jag Det roligaste

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer.

Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Om hur jag kom till Kvarsebo. En sommarbo s berättelse genom tre generationer. Året är 1916 Min mormor Gunhild Persson (1885-1975) och min morfar Karl Persson (1880-1940), bild enligt nedan, kommer för

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg.

Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken Viken är ett fiskeläge beläget strax söder om Lerberget och norr om Domsten och Helsingborg. Viken ligger på ett naturligt näs. Befolkningen i Viken levde av jordbruk, boskapsskötsel och fiske. Gatunät

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober

Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober 1 Enkel dramatisering Den helige Franciskus Festdag 4 oktober Bakgrund Franciskus hör till ett av våra mest uppskattade helgon. Han föddes 1182 i Umbrien i Italien som son till en rik tyghandlare. Som

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2011

ÄVENTYRSVANDRING 2011 Vi som gjorde vandringen var Elsa, Eva Marie, Eva, Lena, Gertrud och Inga-Lill. Pingstafton tog vi ett tidigt tåg från Malmö till Mjölby och bytte till bussen som släppte av oss i Hästholmen. Packningen

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren

S0_264 Mä rtä Johänsson g Lo fgren Märta Viola föddes tisdagen den 11 maj 1909 som tredje barn till Augusta och Carl Sigfrid. De båda äldre barnen var tvillingar, och de föddes före äktenskapet. Båda dog efter tre dagar. Hon växte således

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Magiska dörren. Gjord av Emma K

Magiska dörren. Gjord av Emma K Magiska dörren Gjord av Emma K Hej jag heter Violetta och är 11år och jag bor i en stad som heter Bounes Aires. Jag bor i ett radhus det finns 100 st radhus på min gata. Gatan heter Ladsa gatan 332. Jag

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik

SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik SÅNG I NÖD OCH LUST Predikan 31 jan 2016, av Ulrika Ernvik Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig sjöng han tröstesånger, sånger om Gud. HERREN ÄR MIN HERDE Herren är

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Turistguide Motala Fyra måsten när du besöker Motala Birgittas Udde med Ulvåsa Charlottenborgs slott Borenhults slussar Motala Motormuseum 01 Kommunfakta Antal invånare 41 959 Yta 1 273,52 km² Centralort

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13

EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos 3:13 År 2012 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse., fil 3:9 EVA och ormen Då sade Herren Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Hon svarade: Ormen lurade mig, och jag åt. 1 Mos

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Anders Herman och Klara Josefina Alm

Anders Herman och Klara Josefina Alm Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 84 i inventeringen. Torpets namn: Torp på Bro ägor Tillhört gården: Bro. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Före detta grenadjären Anders

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson.

Lillstugan från Erikslund, flyttades hit Foto Stefan Jansson. Småbruket Erikslund En av stugorna på Tingshustomten i Västerhaninge kallas Erikslund. Den flyttades hit från den lilla gården uppe i Tyrestaskogen av entusiastiska medlemmar och står nu intill stugan

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning.

Om Koranen. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-auran som betyder läsning. 108 Koranen är den heliga boken inom islam. Den som tillhör religionen islam kallas för muslim. I Koranen kan man läsa om den muslimska tron och om de regler som muslimer ska följa. För en muslim är orden

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka.

Banja Luka. Banja Luka är dessutom väldigt känd för sin gröna natur och många gästvänliga ställen att besöka. Banja Luka Staden Banja Luka nämns för första gången år 1494, även fast området har varit bosatt sedan antiken, vilket innebär att det här är en stad med lång historia. Banja Luka befinner sig i norra

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer