Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012"

Transkript

1 1 (9) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012 ÄRENDE 1. Tilläggsavtal mellan Stockholms universitet och KPMG AB avseende konsulttjänster för Projekt Enklare inköp (dnr SU ). Föredragande: Yvonne Oliveira, Ekonomiavdelningen. 2. Nytt hyresavtal Frescati 69:45 (dnr SU dok 5). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. 3. Genomförandbeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Marie-Louise Edwin Tekniska avd. 4. Anmälan om att få tillgång till e-tjänster som deklarationsombud, Skatteverket för Stiftelsen Rättsgenetiska institutet, Stiftelsen Hjalmar Söderbergs fond och Stiftelsen Kungstenen (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz,. 5. Beslut om genomförande gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Balder City AB (dnr SU ). 6. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Akademiska hus (dnr SU ) 7. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Akademiska hus (dnr SU ) ÅTGÄRD : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

2 2 (9) ÄRENDE Byggnadsplaneringen 8. Avtal mellan Institutet för internationell ekonomi och Social Science Consultants (dnr SU ). Föredragande: Per Krusell, Institutet för internationell ekonomi. 9. Delegation för upphandling över tröskelvärdet - till Institutionen för organisk kemi - avseende en 400 MHz NMR spektrometer och en kylanläggning till institutionens befintliga 500 MHz NMR spektrometer (dnr SU ). Föredragande: Magnus Calais, Tekniska avdelningen 10. Tecknande av ramavtal avseende lokalvård inom universitet (dnr SU ). Föredragande: Lennart Persson, Tekniska avdelningen 11. Nytt hyresavtal Frescati 69:45 (dnr SU ). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. 12. Anmälan om tillstånd att fotografera och filma i Spökslottet i samband med styrelsemöte för Stiftelsen Stockholms kriminologpris (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz, 13. Upphandling av byggnadsanknuten AVutrustning till nya undervisningslokaler i byggnad 88:06 i Frescati backe(dnr SU ). Föredragande: Jana Robeznieks, Sektionen för 14. Ansökan om organisationsnummer för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse. (dnr SU ). Föredragande: Gunilla Edgardh, 15. Registreringsanmälan till Länsstyrelsens stiftelseregister för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse. (dnr SU ). ÅTGÄRD : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att godkänna fotografering och filmning vid styrelsemötet för Stiftelsen Stockholms kriminologpris 3 september : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna ansökan enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna registeranmälan enligt särskild

3 3 (9) ÄRENDE Föredragande: Gunilla Edgardh, 16. Flytt av ansvar för utdelandet av utmärkelsen Nit och redlighet (dnr SU ). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet. 17. Ombyggnad av pentryt och konferensrummet på B7 i Södra huset (dnr SU ) Föredragande: Payam Hakemivala Sektionen för byggnadsplanering, Tekniska avdelningen 18. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Lärarförbundet Stockholms Lokalavdelning (dnr SU ). 19. Depå/kontoavtal hos Erik Penser Bankaktiebolag för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse under bildande (dnr SU ). Föredragande: Gunilla Edgardh, 20. Delegation att teckna avtal rörande nytt HRsystem. Föredragande: Jenny Gardbrant, Ledningskansliet. 21. Nytt leveransavtal för utskrifts- och kopieringssystem mellan Stockholms universitet och Ricoh Sverige AB (dnr SU ). Föredragande: Lotta Ungerth, Avdelningen för IT och media 22. Förlängning av leveransavtal angående flytttransporter (dnr SU ). Föredragande: Lennart Persson, Tekniska avdelningen. 23. Nytt hyresavtal Konradsberg hus S3 och K2:140 (dnr SU ). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. ÅTGÄRD skrivelse : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna depå/kontoavtal enligt särskild skrivelse : Förvaltningschefen beslutar uppdra åt personalchefen Marie Högström att för Stockholms universitets räkning teckna avtal rörande nytt HR-system : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

4 4 (9) 24. Genomförandebeslut gällande ombyggnad för gasskåp på Institutionen för biokemi och biofysik och avtal med Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson sektionen för byggnadsplanering 25. Förfrågan angående köp av konsulttjänster samt hotell- och konferenstjänster (dnr SU ). Föredragande: Jenny Gardbrant, Ledningskansliet 26. Delegation för avrop med förnyad konkurrensutsättning till Avdelningen för IT och media gällande servrar (dnr SU ). Föredragande: Magnus Calais, upphandlingsjurist, Tekniska avdelningen 27. Delegation för avrop med avrop an nätutrustning till Avdelningen för IT och media (dnr SU). Föredragande: Magnus Calais, upphandlingsjurist, Tekniska avdelningen 28. Hyresavtal med Akademiska Hus gällande parkeringsplatser Borgarfjordsgatan 15, Kista (dnr SU ). Föredragande: Britt-Marie Nordström, DSV. 29. Tilläggsavtal till Allhuset (postlokalen) hyreskontrakt nr (dnr SU ). Föredragande Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering 30. Hyresavtal för Restauratör i Smedjan (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 31. Fullmakt för personer som ska hämta värdepost på Posten AB adresserad till Stockholms universitet (dnr SU ). Föredragande: Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen. 32. Direktiv för utredning av framtida utveckling av beslutsstödsverktyg IVS vid Stockholms universitet (dnr SU ) : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar avge yttrande till Konkurrensverket : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

5 5 (9) Föredragande: Stefan Nordin, Planeringsenheten. 33. Avtal checkkonto i Handelsbanken för Stiftelsen till minne av Lena Neuland. (dnr SU SU ). Föredragande: Peter Gahnberg, 34. Avtal diskretionär förvaltning hos Erik Penser Bankaktiebolag för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse under bildande (dnr SU ). Föredragande: Peter Gahnberg, 35. Hyresavtal som berör Institutionen för Neurokemis flytt från Frescati Backe byggn 88:1 till Kemiskt Övningslab (KÖL) byggn 133:26 (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för Byggnadsplanering, Tekniska avdelningen. 36. Anmälan om tillstånd att fotografera i Spökslottet i samband med invigningen av Stockholms Barnrättscentrum(dnr SU ) Föredragande: Anne Krantz, 37. Direktiv för uppdrag att vidta vissa åtgärder för att stärka intern styrning och kontroll i anslutning till Lokalförsörjning (dnr SU , dok nr 3). Föredragande: Madelene Norsell, Planeringsenheten. 38. Anpassning av lokaler i Manne Siegbahnhusen för Konstvetenskapliga institutionen (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 39. Avrop avseende managementkonsult (dnr: SU ). Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen 40. Ställföreträdande chef vid Stockholms akademiska forum (dnr SU ). Föredragande: Marie Högström, : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal checkkonto enligt särskild skrivelse : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal om diskretionär förvaltning enligt särskild skrivelse : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att godkänna fotografering vid invigningen av Stockholms Barnrättscentrum den 9 oktober : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

6 6 (9) Personalavdelningen 41. Anmälan om tillstånd att fotografera i Spökslottet i samband med utdelning av E Haub Prize (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz, 42. Samordning av inom Ekonomiavdelningen (dnr SU ). Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 43. Förlängning av ramavtal med Xlent Consulting Sverige AB (dnr SU ). Föredragande: Jan Löf, Kommunikationsenheten. 44. Förhyrning av förråd 247a i hus 69:45 (dnr SU ). Föredragande: Payam Hakemivala, Sektionen för 45. Avtal med Akademiska hus för utökade kostnader över budget från Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för Byggnadsplaneringen, Tekniska avdelningen 46. Delegation för upphandling över tröskelvärdet till Personalavdelningen gällande resebyråtjänster (dnr SU ). Föredragande: Thomas Torpfeldt, upphandlingsansvarig, Tekniska avdelningen 47. Nya avgifter 2013 avseende NyA-systemet (dnr SU ). Föredragande: Peter Wretling, Studentavdelningen. 48. Avtal mellan Stockholms universitet och Stockholms universitets Innovation AB avseende perioden (dnr SU ). Handläggare: Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 49. Avtal mellan Stockholms universitet och Stockholms universitets Holding AB avseende perioden (dnr SU ) : Förvaltningschefen beslutar att godkänna fotografering vid invigningen utdelningen av E Haub Prize den 25 oktober : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

7 7 (9) Föredragande: Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 50. Avtal om redovisningstjänster mellan Academus AB och Stockholms universitet (dnr SU samt SU ). Föredragande: Anne Krantz,, Ekonomiavdelningen. 51. Nytt ramavtal avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter mellan Staten genom Riksgälden och Eurocard AB (dnr SU ). Föredragande: Christer Niklasson, Ekonomiavdelningen. 52. Nytt ramavtal avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter mellan Staten genom Riksgälden och Diners Club Nordic AB (dnr SU ). Föredragande: Christer Niklasson, Ekonomiavdelningen. 53. Tillbyggnad av Arrhenius hus NPQ (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 54. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Stockholms Universitetets Studentkår (dnr SU ) 55. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Stockholms Universitet Holding AB (dnr SU ) 56. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Vänsterns Studentförbund Stockholm (dnr SU ) 57. Genomförande beslut angående flytt av Institutionen för Neurokemis till KÖL, byggnad : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar om avrop under ramavtalet : Förvaltningschefen beslutar om avrop under ramavtalet : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

8 8 (9) 133:26 och Arrhenius hus C, byggnad 133:21 (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson, Tekniska 58. Startavtal med Akademiska hus avseende ombyggnad av biblioteksbyggnaden (dnr SU ). Föredragande: Jana Robeznieks, Sektionen för 59. Ansökan om tillstånd för utförsel av målningen Danaë och Jupiter, till Villa Manin (dnr SU ). Föredragande: Nina Weibull,, Ekonomiavdelningen. 60. Fullmakt för Ekonomi-styrningsverket (ESV) att genomföra upphandling för Stockholms universitets räkning (dnr SU ). Föredragande: Magnus Calais, Tekniska avdelningen 61. Avtal om konto på Handelsbanken för Erik Johan Ljungbergs stipendiestiftelse (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz,, Ekonomiavdelningen. 62. s verksamhet och förvaltning av Spökslottet (dnr SU ). Handläggare: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 63. Överenskommelse om nyttjande av systemet för Högskoleprovsanmälan år 2013 (dnr ). Handläggare: Peter Wretling, Studentavdelningen. 64. Hyresavtal med Stockholms stad för lokaler på Konradsberg (dnr SU ). Handläggare: Camilla Westerborn, Tekniska 65. Genomförandebeslut och avtal angående Institutionen för neurokemis flytt till KÖL, byggnad 133:26 och Arrhenius hus C, byggnad 133:21 (dnr SU ). Handläggare Conny Johansson, Tekniska : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

9 9 (9) 66. Genomförandebeslut gällande ombyggnationer för Institutionen för zoologis pentry Arrhenius D4 och avtal med Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson Sektionen för Byggnadsplanering 67. Iordningställande markarbeten, belysning samt skyltning av gångväg mellan Lilla Frescati och Frescati Hagväg (dnr SU ). Handläggare: Marie-Louise Edwin, Tekniska avdelningen, Sektionen för Byggnadsplanering. 68 Tillförordnad chef för Stockholms akademiska forum i avvaktan på rekrytering av ny ordinarie chef (dnr SU ). Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen. 69. Förslag till att Stockholms universitet deltar i införandeprojektet i systemet för långtidsslagring, SYLL. (dnr SU ). Föredragande: Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen 70. Införande av klassificeringsstruktur (KS) för allmänna handlingar samt rutiner för diarieföring vid Stockholms universitet (dnr SU ). Handläggare: Göran Rydeberg, Tekniska avdelningen 71. Förlängning av avtal med SJ (dnr SU ). Föredragande: Yvonne Samuelsson, Personalavdelningen 72. Tilläggsavtal till hyreskontrakt för Södra huset nr (dnr SU ). Föredragande: Payam Hakemivala Sektionen för byggnadsplanering, Tekniska avdelningen 73. Avtal med Akademiska hus angående förhyrning av paviljong vid Södra husets entréer E och F (dnr SU ). Föredragande Payam Hakemivala, Sektionen för : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

10 Protokoll fört vid förvaltningschefens beslutsmöte Ärende 1. Genomförandebeslut och avtal med Akademiska hus gällande ombyggnationer för Institutionen för biokemi och biofysik (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för Byggnadsplanering Tekniska avdelningen 2. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Vision (dnr SU ). Byggnadsplaneringen 3. Avtal med Wise Professionals avseende rekrytering av IT-chef. Åtgärd Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att avropa Wise Professionals AB avseende avtal om rekryteringsuppdrag av IT-chef. Vid protokollet: Yvonne Ruston Justeras: Ann-Caroline Nordström Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 16, Bloms hus E-post: Frescati

11 Protokoll fört vid förvaltningschefens beslutsmöte Ärende 1. Anmälan av avtal med SSSB avseende blockhyra av 84 stycken student- och gästforskarbostäder (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, sektionen för byggnadsplaneringen 2. Upphandling av AV-teknik och installation i byggnad 88:06, Frescati Backe (dnr SU ). Föredragande: Lennart Persson, Tekniska avdelningen. 3. Genomförandebeslut gällande tilläggshyresavtal mellan Stockholms universitet och HÖRS (dnr SU ). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen. 4. Uppsägning av avropsavtal gällande e-faktura, kategori Plus. (dnr SU ). Föredragande: Kent Kardell, systemförvaltare, Ekonomiavdelningen 5. Investering i ny brandväggslösning för Stockholms universitet för att stärka och modernisera nätverksinfrastrukturen (dnr SU ). Föredragande: C.M. Wettercrantz, Avdelningen för IT och Media Åtgärd Förvaltningschefen beslutat att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutat att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att säga upp avtalet. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Vid protokollet: Yvonne Ruston Justeras: Ann-Caroline Nordström Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 16, Bloms hus E-post: Frescati

12 Protokoll fört vid förvaltningschefens beslutsmöte Ärende 1. Anmälan av hyresavtal fr o m med Stockholms stad om lokaler i O-huset och K- huset på Konradsberg (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering 2. Anmälan av hyresavtal med Filminstitutet som omfattar lokaler för Modevetenskap i Filmhuset (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 3. Anmälan av fullmakt att utföra tjänster i Handelsbankens Internet Företag för Stiftelsen till minne av Lena Neuland (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz,. 4. Anmälan av avtal och genomförandebeslut med Akademiska hus gällande ombyggnationer av arbetsplatser för Institutionen för geologiska vetenskaper (dnr SU ) Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för 5. Anmälan av avtal och genomförandebeslut med Akademiska hus gällande ombyggnationer av förråd till båthus för Institutionen för geologiska vetenskaper (dnr SU ) Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för 6. Avtal och genomförandebeslut med Akademiska hus angående ombyggnad av Manne Siegbahn-husen inför flytten av Institutionen för konstvetenskap (dnr SU ). Föredragande: Frans Lundqvist, Sektionen för Åtgärd Förvaltningschefen beslutar att underteckna hyresavtalet. Förvaltningschefen beslutar att underteckna hyresavtal. Förvaltningschefen beslutar att ge fullmakt hos Handelsbanken. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 16, Bloms hus E-post: Frescati

13 2(2) 7. Ändring av namn på Kommunikationsenheten och Planeringsenheten. Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 8. Fastställande av verksamhetsplan för universitetsförvaltningen inklusive budgetramar för dess enheter (dnr SU ). Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 9. Förbättringar inom miljöledningssystemet: Delområde videomöten/ -konferenser (dnr SU ) Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 10. Flytt av upphandlingsfunktionen vid Tekniska avdelningen. Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. Förvaltningschefen beslutar att Kommunikationsenheten från och med ska benämnas Kommunikationsavdelningen men behålla sin engelska benämning, Communications Office, och att Planeringsenheten från och med ska benämnas Planeringsavdelningen men behålla sin engelska benämning, Strategic Planning Office Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar att den centrala upphandlingsfunktionen vid Tekniska avdelningen organisatoriskt ska sortera under Ekonomiavdelningen fr.o.m Vid protokollet: Yvonne Ruston Justeras: Ann-Caroline Nordström

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012 1 (6) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012 ÄRENDE 1. Tilläggsavtal mellan Stockholms universitet och KPMG AB avseende konsulttjänster för Projekt Enklare inköp (dnr SU 814-1912-11).

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att ge fullmakt.

Förvaltningschefen beslutar att ge fullmakt. beslutsmöte 2013-04-04 1. Fullmakt till Svenska Institutet (SI) avseende upphandling av studenttävlingar (dnr SU FV- 2.2.2-1053-13). Föredragande: Linda Carlsson, Kommunikationsavdelningen 2. Godkännande

Läs mer

1. Anmälan av hyresavtal avseende tillbyggnad av Arrhenius hus NPQ (dnr SU 141-2505-09). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska

1. Anmälan av hyresavtal avseende tillbyggnad av Arrhenius hus NPQ (dnr SU 141-2505-09). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska beslutsmöte 2013-02-21 1. Anmälan av hyresavtal avseende tillbyggnad av Arrhenius hus NPQ (dnr SU 141-2505-09). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering.

Läs mer

Förvaltningschefen beslutat att teckna avtal.. Vid protokollet: Yvonne Ruston. Justeras: Ann-Caroline Nordström

Förvaltningschefen beslutat att teckna avtal.. Vid protokollet: Yvonne Ruston. Justeras: Ann-Caroline Nordström beslutsmöte 2013-02-14 1. Andrahandskontrakt för fastigheten Slagan 3 som ingår i förmögenheten som tillhör Stiftelsen till minne av Lena Neuland (dnr SU FV-2.1.8-0500-13). Föredragande: Anne Krantz, Donationsenheten,.

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att inrätta en arbetsgrupp enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar att inrätta en arbetsgrupp enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2013-05-16 1. Inrättande av arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till införande av enhetshyra vid Stockholms universitet (dnr SU 113-1144-11). Föredragande: Serhat Ok, Planeringsavdelningen.

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1 (5) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1. Hyresavtal med Stockholms stad, utbildningsförvaltningen (dnr SU 142-1901-11). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för. 2. Tillbyggnad

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. beslutsmöte 2013-06-13 1. Avtal mellan Poolen Samförvaltade stiftelser och SEB (dnr SU FV-2.1.9-1358-13 ). Föredragande: Anne Krantz, Donationsenheten, 2. Avtal Internet mellan Poolen Samförvaltade stiftelser

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. beslutsmöte 2013-03-12 1. Startavtal med Akademiska Hus gällande utredning för djurverksamhet (hus H och hus F, Arrhenius) inom biologiska sektionen vid Stockholms universitet (dnr SU FV-2.9.3-0300- 13).

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtalen.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtalen. beslutsmöte 2014-02-20 1. Avtal mellan Stockholms universitet och Witre AB, rörande inköp av arbetsplatsutrustning (dnr SU FV-2.2.2-3264-13). Föredragande: Stefan Trygg, Tekniska avdelningen. 2. Förlängning

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1 (8) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1. Hyresavtal med Stockholms stad, utbildningsförvaltningen (dnr SU 142-1901-11). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för. 110705:

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. beslutsmöte 2013-12-19 1. Avtal mellan Stiftelsen Rättsgenetiska institutet och Trädfällarlaget(dnr SU FV-2.9.8-3795-13 ). Föredragande: Anne Krantz, Donationsförvaltningen, Ekonomiavdelningen. 2. Institutionen

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1 (6) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1. Hyresavtal med Stockholms stad, utbildningsförvaltningen (dnr SU 142-1901-11). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för. 110705:

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2012

Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2012 1 (15) Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2012 1. Nytt hyresavtal Frescati Hage, byggnad 58:17 (dnr SU 142-3572-11). avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. 120110: Förvaltningschefen

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt skärskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt skärskild skrivelse. beslutsmöte 2015-10-15 1. Upphandling av en autoklav till Institutionen för molekylär biovetenskap (dnr SU FV-3163-15). Föredragande: Ulla Forsberg Fröman, Ekonomiavdelningen. 2. Upphandling av en komplett

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2016-04-21 1. Delegation till Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi att genomföra direktupphandling av Sunset OC/EC lab instrument. (dnr SU FV-2.2.3-1263-16). Föredragande: Stefan

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2015-01-15 1. Beslut om delegation av upphandling avseende pontoner/brygga, Askölaboratoriet (dnr SU FV- 2.2.2-3822-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt, tf inköpschef, 2. Ramavtalsupphandling

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse samt att teckna avtal med Colligio AB

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse samt att teckna avtal med Colligio AB beslutsmöte 2013-10-03 1. Beslut om anskaffning och delegation av upphandling av kabeldragning i nya lokaler för institutionen för data- och systemvetenskap (dnr SU 2.22-2856-13). Föredragande: Magnus

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2011 1 (16) Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2011 ÄRENDE ÅTGÄRD 1. Upphandling av personaladministrativt system för Stockholms universitet (dnr SU 601-0208-11). Föredragande Marie Högström,

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Inledning I de här anvisningarna beskrivs med exempel hur du hanterar ärenden som förvaltningschefen

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. beslutsmöte 2014-02-06 1. Avtal mellan Stockholms universitet och Office Depot Sverige AB rörande inköp av pentrylivsmedel (dnr SU FV-2.2.2-3270-13). 2. Avtal mellan Stockholms universitet och Office Depot

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Innehåll 1. Att färdigställa ett ärende för beslut 4 1.1 Försättsblad 4 1.2 Övriga handlingar 6 2.

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2015-01-15 1. Beslut om delegation av upphandling avseende pontoner/brygga, Askölaboratoriet (dnr SU FV- 2.2.2-3822-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt, tf inköpschef, Ekonomiavdelningen. 2.

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar i enlighet med särskild skrivelse att IT-avdelningen ska driva telefonistfunktionen i egen regi fr.o.m

Förvaltningschefen beslutar i enlighet med särskild skrivelse att IT-avdelningen ska driva telefonistfunktionen i egen regi fr.o.m beslutsmöte 2013-10-24 1. Beslut rörande driften av universitetets telefonistfunktion. Föredragande: Rita Falk, IT-avdelningen. Förvaltningschefen beslutar i enlighet med särskild skrivelse att IT-avdelningen

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2015-01-15 1. Beslut om delegation av upphandling avseende pontoner/brygga, Askölaboratoriet (dnr SU FV- 2.2.2-3822-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt, tf inköpschef, Ekonomiavdelningen. 2.

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal för installation av utrustningen.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal för installation av utrustningen. beslutsmöte 2013-12-12 1. Institutionen för Material- o miljökemi (MMK), installation av ny SPS apparatur i Arrheniuslaboratoriet C 245. (dnr SU FV-2.9.3-13). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att godkänna beslut om genomförande.

Förvaltningschefen beslutar att godkänna beslut om genomförande. beslutsmöte 2015-10-29 1. Ombyggnad av dragskåp i Kemiska övningslaboratoriet, KÖL. (dnr SU FV-2.9.3-3179-15). Föredragande: Olle Olsson, 2. Tecknande av Avtal angående kommunikationstjänster - reklambyråtjänster

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2015-01-15 1. Beslut om delegation av upphandling avseende pontoner/brygga, Askölaboratoriet (dnr SU FV- 2.2.2-3822-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt, tf inköpschef, 2. Ramavtalsupphandling

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2014-12-11 1. Beslut om delegation av upphandling avseende inventarier och utrustning till studentbostäder och allmänna utrymmen i kontor (dnr SU FV-2.2.1-3170-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt,

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2014-06-12 1. Beslut om avrop/upphandling av tryckeritjänster samt teckna avtal (dnr SU FV- 2.2.2-1748-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt, upphandlingsansvarig, Ekonomiavdelningen. 2. Beslut

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2015-11-12 1. Beslut om upphandling av utrustning och inventarier till speciallaboratorium, Experimental Core Facility (EFC), för molekylär biovetenskap- Wenner-Grens institut, MBW universitet

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar teckna förlikningsavtal.

Förvaltningschefen beslutar teckna förlikningsavtal. beslutsmöte 2014-05-22 1. Förlikningsavtal mellan Stockholms universitet och Ali Torfeh (dnr SU FV-2.7-1178-14). Föredragande: Linda Stridsberg, Ledningskansliet. 2. Beslut om avrop från det statliga ramavtalet,

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse.

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. beslutsmöte 2015-01-15 1. Beslut om delegation av upphandling avseende pontoner/brygga, Askölaboratoriet (dnr SU FV- 2.2.2-3822-14). Föredragande: Thomas Torpfeldt, tf inköpschef, 2. Ramavtalsupphandling

Läs mer

1. Namnbyte av Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (dnr SU FV ). Föredragande: Ulrika Bjare, Ledningskansliet.

1. Namnbyte av Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (dnr SU FV ). Föredragande: Ulrika Bjare, Ledningskansliet. beslutsmöte 2015-12-17 1. Namnbyte av Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap (dnr SU FV-1.1.2-4005-15). Föredragande: Ulrika Bjare, Ledningskansliet. 2. Tecknande av tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 ande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Urban Widmark (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden

SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden SJÖBO KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: tisdagen den 28 april 2015 kl. 18:30 Sessionsalen Berit Lundström Ordförande Sekreterare Ärenden Enligt bifogad ärendeförteckning

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden PROTOKOLL 43 58 Datum 2014-09-18 1 (9) Protokoll från fastighets- och servicenämndens sammanträde Tid: 2014-09-18 kl. 09.00-14.15 Plats: Kompassen plan 6, WTC World Trade

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30. Läggs till handlingarna.

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30. Läggs till handlingarna. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-01-30 Ärende 1. Anmälan av beslut om utseende av ledamot i styrelsen för Bergianska botaniska trädgården (BBT) från Kungl. Vetenskapsakademin för tiden

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen.

Protokoll fört vid föredragning för rektor Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 1 (5) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2014-04-30 Ärende 1. Överenskommelse mellan Uppsala universitet och Stockholms universitet, Historiska institutionen avseende uppdrag om transkription (dnr

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Boklunden, Torna Hällestad, kl 17:30-18:45 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S) Ledamöter:

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 182 (198) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. beslutsmöte 2016-12-21 1. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde för system HP-anmälan (dnr SU FV-2.4.2-3421-16). Föredragande: Peter Wretling, Studentavdelningen.

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:15 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S) Övriga deltagande Erik Nordén), VD

Läs mer

Upphandlade leverantörer per avtalsområde

Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ulla.forsberg@su.se reviderad; torsdag den 4 oktober 2012 08-16 2258 Upphandlade leverantörer per avtalsområde Sorterat per avtalsområde Bevakning Securitas En leverantör Tekniska avdelningen Säkerhetsenheten

Läs mer

Upphandlade leverantörer per avtalsområde

Upphandlade leverantörer per avtalsområde fredag den 26 november 2010 reviderad; måndag den 6 december 2010 08-16 2258 Upphandlade leverantörer per avtalsområde Sorterat per avtalsområde Bevakning Securitas AB En leverantör Tekniska avdelningen

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor

Protokoll fört vid föredragning för rektor 1 (6) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-18 Ärende 1. Utdelning av Stockholms universitets medalj av 8:e storleken i band (dnr SU FV-2.3.17-2103-15). Föredragande: Anna Riddarström, 2.

Läs mer

Remiss - samverkan kring kalkningsverksamheten i Värmland

Remiss - samverkan kring kalkningsverksamheten i Värmland Protokoll Kommunstyrelsen 14 augusti 2000 Ks 94 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Ärende Lissbritt Aurvind (v) har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000

Läs mer

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013.

Kort genomgång av de policyer som finns i nuläget. En del behöver justeras, då de antogs i slutet av 2013. Protokoll 2015:1 Närvarande Anna Gottfridsson Pernilla Niemi Karolina Natt och Dag Jenny Irwert Micael Andreasson Magnus Bernhardson Markus Forsgren Tobias Stellert David Udén Frånvarande Panagiotis Jotis

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson Protokoll 1 (17) Plats och tid: Biblioteket, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-15.50 För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagarparten: Björn Brolund, Lärarnas

Läs mer

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-01-16 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordning för Folkhälsonämnden har upprättats

Läs mer

Upphandlade leverantörer per avtalsområde

Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ulla Forsberg reviderad; måndag den 2 december 2013 08-16 2258 Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ramavtalsområde Leverantör Tilldelningskriterier Bevakning Securitas Sektionen för säkerhet Jan.Ekstrom@su.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse firmatecknare för Nykvarns kommun enligt upprättat förslag.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse firmatecknare för Nykvarns kommun enligt upprättat förslag. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Utseende av firmatecknare för Nykvarns kommun 2016 KS/2015:396 Förvaltningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att fastställa riktlinjerna för Eurocard inköpskort.

Förvaltningschefen beslutar att fastställa riktlinjerna för Eurocard inköpskort. beslutsmöte 2016-06-09 1. Uppdaterade riktlinjer för Eurocard inköpskort med betalningsansvar för Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-1806-16). Föredragande: Christer Niklasson, 2. Delegation för Fysikum

Läs mer

Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015

Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Handläggare Erica Lindström Reviderad internbudget och attestförteckning 2015 Sammanfattning

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Fastställd av regionstyrelsen 2013-05-02 Dnr 13-91

DELEGATIONSORDNING. Fastställd av regionstyrelsen 2013-05-02 Dnr 13-91 DELEGATIONSORDNING Fastställd av regionstyrelsen 2013-05-02 Dnr 13-91 Allmänna principer Vid Regionförbundet Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara genomskinlig och lättillgänglig. Beslutsordningen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2014-02-25 Datum: Tisdagen den 25 februari 2014 Tid: 18.00 19.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 11-21 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 3 juni 2009 Ärenden: Au 40 Finansiering av överföring av resultat Au 41 Strategisk plan och budget 2010-2012 Au 42 Au 43 Skolorganisationen

Läs mer

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sida 1-12 Gymnasienämnden 2011-05-23 Plats och tid S :t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ

ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ ÖRESUNDSTÅG AB OCH REGION SKÅNE RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ RAMAVTAL AVSEENDE UNDERHÅLLSDEPÅ Detta avtal har denna dag träffats mellan (A) (B) Öresundståg AB, org. nr 556794-3492, med adress Stortorget

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B. Omfattning 36-45

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B. Omfattning 36-45 Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B Omfattning 36-45 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2012-06-13 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-06-04 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Leif Aringstam

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-1013/09 2009-04-28 Exp. den Rektor Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen Beslut Ärendet Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Kära medarbetare! Varmt välkomna tillbaka till ett nytt arbetsår! Alldeles särskilt välkommen vill jag hälsa universitetsstyrelsens nya ordförande, justitierådet Kerstin Calissendorff, som vi är mycket

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.44-15.00 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Anneli Roos

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.00 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson,v 465-478 Övriga deltagande

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Regionstyrelsen Rita Jedlert Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38 Rita.Jedlert@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-15 Dnr 1504218 1 (5) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Ordförandens

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende

~rlt !' 1. UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28. Ärende UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid föredragning för rektor 2010-01-28 Ärende 18. Revidering av riktlinjer för stipendier vid Stockholms nniversitet (dnr SU 301-0239-10). Föredragande: Jenny Gardbrant. Ledningskansliet.

Läs mer