Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012"

Transkript

1 1 (9) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2012 ÄRENDE 1. Tilläggsavtal mellan Stockholms universitet och KPMG AB avseende konsulttjänster för Projekt Enklare inköp (dnr SU ). Föredragande: Yvonne Oliveira, Ekonomiavdelningen. 2. Nytt hyresavtal Frescati 69:45 (dnr SU dok 5). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. 3. Genomförandbeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Marie-Louise Edwin Tekniska avd. 4. Anmälan om att få tillgång till e-tjänster som deklarationsombud, Skatteverket för Stiftelsen Rättsgenetiska institutet, Stiftelsen Hjalmar Söderbergs fond och Stiftelsen Kungstenen (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz,. 5. Beslut om genomförande gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Balder City AB (dnr SU ). 6. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Akademiska hus (dnr SU ) 7. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Akademiska hus (dnr SU ) ÅTGÄRD : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

2 2 (9) ÄRENDE Byggnadsplaneringen 8. Avtal mellan Institutet för internationell ekonomi och Social Science Consultants (dnr SU ). Föredragande: Per Krusell, Institutet för internationell ekonomi. 9. Delegation för upphandling över tröskelvärdet - till Institutionen för organisk kemi - avseende en 400 MHz NMR spektrometer och en kylanläggning till institutionens befintliga 500 MHz NMR spektrometer (dnr SU ). Föredragande: Magnus Calais, Tekniska avdelningen 10. Tecknande av ramavtal avseende lokalvård inom universitet (dnr SU ). Föredragande: Lennart Persson, Tekniska avdelningen 11. Nytt hyresavtal Frescati 69:45 (dnr SU ). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. 12. Anmälan om tillstånd att fotografera och filma i Spökslottet i samband med styrelsemöte för Stiftelsen Stockholms kriminologpris (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz, 13. Upphandling av byggnadsanknuten AVutrustning till nya undervisningslokaler i byggnad 88:06 i Frescati backe(dnr SU ). Föredragande: Jana Robeznieks, Sektionen för 14. Ansökan om organisationsnummer för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse. (dnr SU ). Föredragande: Gunilla Edgardh, 15. Registreringsanmälan till Länsstyrelsens stiftelseregister för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse. (dnr SU ). ÅTGÄRD : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att godkänna fotografering och filmning vid styrelsemötet för Stiftelsen Stockholms kriminologpris 3 september : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna ansökan enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna registeranmälan enligt särskild

3 3 (9) ÄRENDE Föredragande: Gunilla Edgardh, 16. Flytt av ansvar för utdelandet av utmärkelsen Nit och redlighet (dnr SU ). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet. 17. Ombyggnad av pentryt och konferensrummet på B7 i Södra huset (dnr SU ) Föredragande: Payam Hakemivala Sektionen för byggnadsplanering, Tekniska avdelningen 18. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Lärarförbundet Stockholms Lokalavdelning (dnr SU ). 19. Depå/kontoavtal hos Erik Penser Bankaktiebolag för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse under bildande (dnr SU ). Föredragande: Gunilla Edgardh, 20. Delegation att teckna avtal rörande nytt HRsystem. Föredragande: Jenny Gardbrant, Ledningskansliet. 21. Nytt leveransavtal för utskrifts- och kopieringssystem mellan Stockholms universitet och Ricoh Sverige AB (dnr SU ). Föredragande: Lotta Ungerth, Avdelningen för IT och media 22. Förlängning av leveransavtal angående flytttransporter (dnr SU ). Föredragande: Lennart Persson, Tekniska avdelningen. 23. Nytt hyresavtal Konradsberg hus S3 och K2:140 (dnr SU ). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen Sektionen för byggnadsplanering. ÅTGÄRD skrivelse : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna depå/kontoavtal enligt särskild skrivelse : Förvaltningschefen beslutar uppdra åt personalchefen Marie Högström att för Stockholms universitets räkning teckna avtal rörande nytt HR-system : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

4 4 (9) 24. Genomförandebeslut gällande ombyggnad för gasskåp på Institutionen för biokemi och biofysik och avtal med Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson sektionen för byggnadsplanering 25. Förfrågan angående köp av konsulttjänster samt hotell- och konferenstjänster (dnr SU ). Föredragande: Jenny Gardbrant, Ledningskansliet 26. Delegation för avrop med förnyad konkurrensutsättning till Avdelningen för IT och media gällande servrar (dnr SU ). Föredragande: Magnus Calais, upphandlingsjurist, Tekniska avdelningen 27. Delegation för avrop med avrop an nätutrustning till Avdelningen för IT och media (dnr SU). Föredragande: Magnus Calais, upphandlingsjurist, Tekniska avdelningen 28. Hyresavtal med Akademiska Hus gällande parkeringsplatser Borgarfjordsgatan 15, Kista (dnr SU ). Föredragande: Britt-Marie Nordström, DSV. 29. Tilläggsavtal till Allhuset (postlokalen) hyreskontrakt nr (dnr SU ). Föredragande Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering 30. Hyresavtal för Restauratör i Smedjan (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 31. Fullmakt för personer som ska hämta värdepost på Posten AB adresserad till Stockholms universitet (dnr SU ). Föredragande: Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen. 32. Direktiv för utredning av framtida utveckling av beslutsstödsverktyg IVS vid Stockholms universitet (dnr SU ) : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar avge yttrande till Konkurrensverket : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

5 5 (9) Föredragande: Stefan Nordin, Planeringsenheten. 33. Avtal checkkonto i Handelsbanken för Stiftelsen till minne av Lena Neuland. (dnr SU SU ). Föredragande: Peter Gahnberg, 34. Avtal diskretionär förvaltning hos Erik Penser Bankaktiebolag för Alva och Lennart Dahlmarks stiftelse under bildande (dnr SU ). Föredragande: Peter Gahnberg, 35. Hyresavtal som berör Institutionen för Neurokemis flytt från Frescati Backe byggn 88:1 till Kemiskt Övningslab (KÖL) byggn 133:26 (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för Byggnadsplanering, Tekniska avdelningen. 36. Anmälan om tillstånd att fotografera i Spökslottet i samband med invigningen av Stockholms Barnrättscentrum(dnr SU ) Föredragande: Anne Krantz, 37. Direktiv för uppdrag att vidta vissa åtgärder för att stärka intern styrning och kontroll i anslutning till Lokalförsörjning (dnr SU , dok nr 3). Föredragande: Madelene Norsell, Planeringsenheten. 38. Anpassning av lokaler i Manne Siegbahnhusen för Konstvetenskapliga institutionen (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 39. Avrop avseende managementkonsult (dnr: SU ). Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen 40. Ställföreträdande chef vid Stockholms akademiska forum (dnr SU ). Föredragande: Marie Högström, : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal checkkonto enligt särskild skrivelse : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal om diskretionär förvaltning enligt särskild skrivelse : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att godkänna fotografering vid invigningen av Stockholms Barnrättscentrum den 9 oktober : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

6 6 (9) Personalavdelningen 41. Anmälan om tillstånd att fotografera i Spökslottet i samband med utdelning av E Haub Prize (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz, 42. Samordning av inom Ekonomiavdelningen (dnr SU ). Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 43. Förlängning av ramavtal med Xlent Consulting Sverige AB (dnr SU ). Föredragande: Jan Löf, Kommunikationsenheten. 44. Förhyrning av förråd 247a i hus 69:45 (dnr SU ). Föredragande: Payam Hakemivala, Sektionen för 45. Avtal med Akademiska hus för utökade kostnader över budget från Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för Byggnadsplaneringen, Tekniska avdelningen 46. Delegation för upphandling över tröskelvärdet till Personalavdelningen gällande resebyråtjänster (dnr SU ). Föredragande: Thomas Torpfeldt, upphandlingsansvarig, Tekniska avdelningen 47. Nya avgifter 2013 avseende NyA-systemet (dnr SU ). Föredragande: Peter Wretling, Studentavdelningen. 48. Avtal mellan Stockholms universitet och Stockholms universitets Innovation AB avseende perioden (dnr SU ). Handläggare: Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 49. Avtal mellan Stockholms universitet och Stockholms universitets Holding AB avseende perioden (dnr SU ) : Förvaltningschefen beslutar att godkänna fotografering vid invigningen utdelningen av E Haub Prize den 25 oktober : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal : Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal.

7 7 (9) Föredragande: Josefin Fernstad, Ledningskansliet. 50. Avtal om redovisningstjänster mellan Academus AB och Stockholms universitet (dnr SU samt SU ). Föredragande: Anne Krantz,, Ekonomiavdelningen. 51. Nytt ramavtal avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter mellan Staten genom Riksgälden och Eurocard AB (dnr SU ). Föredragande: Christer Niklasson, Ekonomiavdelningen. 52. Nytt ramavtal avseende kort- och resekontotjänster för statliga myndigheter mellan Staten genom Riksgälden och Diners Club Nordic AB (dnr SU ). Föredragande: Christer Niklasson, Ekonomiavdelningen. 53. Tillbyggnad av Arrhenius hus NPQ (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 54. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Stockholms Universitetets Studentkår (dnr SU ) 55. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Stockholms Universitet Holding AB (dnr SU ) 56. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Vänsterns Studentförbund Stockholm (dnr SU ) 57. Genomförande beslut angående flytt av Institutionen för Neurokemis till KÖL, byggnad : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar om avrop under ramavtalet : Förvaltningschefen beslutar om avrop under ramavtalet : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

8 8 (9) 133:26 och Arrhenius hus C, byggnad 133:21 (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson, Tekniska 58. Startavtal med Akademiska hus avseende ombyggnad av biblioteksbyggnaden (dnr SU ). Föredragande: Jana Robeznieks, Sektionen för 59. Ansökan om tillstånd för utförsel av målningen Danaë och Jupiter, till Villa Manin (dnr SU ). Föredragande: Nina Weibull,, Ekonomiavdelningen. 60. Fullmakt för Ekonomi-styrningsverket (ESV) att genomföra upphandling för Stockholms universitets räkning (dnr SU ). Föredragande: Magnus Calais, Tekniska avdelningen 61. Avtal om konto på Handelsbanken för Erik Johan Ljungbergs stipendiestiftelse (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz,, Ekonomiavdelningen. 62. s verksamhet och förvaltning av Spökslottet (dnr SU ). Handläggare: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 63. Överenskommelse om nyttjande av systemet för Högskoleprovsanmälan år 2013 (dnr ). Handläggare: Peter Wretling, Studentavdelningen. 64. Hyresavtal med Stockholms stad för lokaler på Konradsberg (dnr SU ). Handläggare: Camilla Westerborn, Tekniska 65. Genomförandebeslut och avtal angående Institutionen för neurokemis flytt till KÖL, byggnad 133:26 och Arrhenius hus C, byggnad 133:21 (dnr SU ). Handläggare Conny Johansson, Tekniska : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

9 9 (9) 66. Genomförandebeslut gällande ombyggnationer för Institutionen för zoologis pentry Arrhenius D4 och avtal med Akademiska hus (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson Sektionen för Byggnadsplanering 67. Iordningställande markarbeten, belysning samt skyltning av gångväg mellan Lilla Frescati och Frescati Hagväg (dnr SU ). Handläggare: Marie-Louise Edwin, Tekniska avdelningen, Sektionen för Byggnadsplanering. 68 Tillförordnad chef för Stockholms akademiska forum i avvaktan på rekrytering av ny ordinarie chef (dnr SU ). Föredragande: Marie Högström, Personalavdelningen. 69. Förslag till att Stockholms universitet deltar i införandeprojektet i systemet för långtidsslagring, SYLL. (dnr SU ). Föredragande: Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen 70. Införande av klassificeringsstruktur (KS) för allmänna handlingar samt rutiner för diarieföring vid Stockholms universitet (dnr SU ). Handläggare: Göran Rydeberg, Tekniska avdelningen 71. Förlängning av avtal med SJ (dnr SU ). Föredragande: Yvonne Samuelsson, Personalavdelningen 72. Tilläggsavtal till hyreskontrakt för Södra huset nr (dnr SU ). Föredragande: Payam Hakemivala Sektionen för byggnadsplanering, Tekniska avdelningen 73. Avtal med Akademiska hus angående förhyrning av paviljong vid Södra husets entréer E och F (dnr SU ). Föredragande Payam Hakemivala, Sektionen för : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt : Förvaltningschefen beslutar enligt

10 Protokoll fört vid förvaltningschefens beslutsmöte Ärende 1. Genomförandebeslut och avtal med Akademiska hus gällande ombyggnationer för Institutionen för biokemi och biofysik (dnr SU ). Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för Byggnadsplanering Tekniska avdelningen 2. Genomförandebeslut gällande hyresavtal mellan Stockholms universitet och Vision (dnr SU ). Byggnadsplaneringen 3. Avtal med Wise Professionals avseende rekrytering av IT-chef. Åtgärd Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att avropa Wise Professionals AB avseende avtal om rekryteringsuppdrag av IT-chef. Vid protokollet: Yvonne Ruston Justeras: Ann-Caroline Nordström Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 16, Bloms hus E-post: Frescati

11 Protokoll fört vid förvaltningschefens beslutsmöte Ärende 1. Anmälan av avtal med SSSB avseende blockhyra av 84 stycken student- och gästforskarbostäder (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, sektionen för byggnadsplaneringen 2. Upphandling av AV-teknik och installation i byggnad 88:06, Frescati Backe (dnr SU ). Föredragande: Lennart Persson, Tekniska avdelningen. 3. Genomförandebeslut gällande tilläggshyresavtal mellan Stockholms universitet och HÖRS (dnr SU ). Föredragande: Hans Lindström, Tekniska avdelningen. 4. Uppsägning av avropsavtal gällande e-faktura, kategori Plus. (dnr SU ). Föredragande: Kent Kardell, systemförvaltare, Ekonomiavdelningen 5. Investering i ny brandväggslösning för Stockholms universitet för att stärka och modernisera nätverksinfrastrukturen (dnr SU ). Föredragande: C.M. Wettercrantz, Avdelningen för IT och Media Åtgärd Förvaltningschefen beslutat att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutat att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att säga upp avtalet. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Vid protokollet: Yvonne Ruston Justeras: Ann-Caroline Nordström Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 16, Bloms hus E-post: Frescati

12 Protokoll fört vid förvaltningschefens beslutsmöte Ärende 1. Anmälan av hyresavtal fr o m med Stockholms stad om lokaler i O-huset och K- huset på Konradsberg (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering 2. Anmälan av hyresavtal med Filminstitutet som omfattar lokaler för Modevetenskap i Filmhuset (dnr SU ). Föredragande: Camilla Westerborn, Tekniska 3. Anmälan av fullmakt att utföra tjänster i Handelsbankens Internet Företag för Stiftelsen till minne av Lena Neuland (dnr SU ). Föredragande: Anne Krantz,. 4. Anmälan av avtal och genomförandebeslut med Akademiska hus gällande ombyggnationer av arbetsplatser för Institutionen för geologiska vetenskaper (dnr SU ) Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för 5. Anmälan av avtal och genomförandebeslut med Akademiska hus gällande ombyggnationer av förråd till båthus för Institutionen för geologiska vetenskaper (dnr SU ) Föredragande: Conny Johansson, Sektionen för 6. Avtal och genomförandebeslut med Akademiska hus angående ombyggnad av Manne Siegbahn-husen inför flytten av Institutionen för konstvetenskap (dnr SU ). Föredragande: Frans Lundqvist, Sektionen för Åtgärd Förvaltningschefen beslutar att underteckna hyresavtalet. Förvaltningschefen beslutar att underteckna hyresavtal. Förvaltningschefen beslutar att ge fullmakt hos Handelsbanken. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal och godkänna genomförandebeslut. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Stockholm Universitetsvägen 16, Bloms hus E-post: Frescati

13 2(2) 7. Ändring av namn på Kommunikationsenheten och Planeringsenheten. Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 8. Fastställande av verksamhetsplan för universitetsförvaltningen inklusive budgetramar för dess enheter (dnr SU ). Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 9. Förbättringar inom miljöledningssystemet: Delområde videomöten/ -konferenser (dnr SU ) Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. 10. Flytt av upphandlingsfunktionen vid Tekniska avdelningen. Föredragande: Svante Fjelkner, Planeringsenheten. Förvaltningschefen beslutar att Kommunikationsenheten från och med ska benämnas Kommunikationsavdelningen men behålla sin engelska benämning, Communications Office, och att Planeringsenheten från och med ska benämnas Planeringsavdelningen men behålla sin engelska benämning, Strategic Planning Office Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar att den centrala upphandlingsfunktionen vid Tekniska avdelningen organisatoriskt ska sortera under Ekonomiavdelningen fr.o.m Vid protokollet: Yvonne Ruston Justeras: Ann-Caroline Nordström

Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2011 1 (16) Förvaltningschefens beslutsprotokoll januari-juni 2011 ÄRENDE ÅTGÄRD 1. Upphandling av personaladministrativt system för Stockholms universitet (dnr SU 601-0208-11). Föredragande Marie Högström,

Läs mer

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011

Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1 (5) Förvaltningschefens beslutsprotokoll juli-december 2011 1. Hyresavtal med Stockholms stad, utbildningsförvaltningen (dnr SU 142-1901-11). Föredragande: Camilla Westerborn, Sektionen för. 2. Tillbyggnad

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtalen.

Förvaltningschefen beslutar att teckna avtal. Förvaltningschefen beslutar att teckna avtalen. beslutsmöte 2014-02-20 1. Avtal mellan Stockholms universitet och Witre AB, rörande inköp av arbetsplatsutrustning (dnr SU FV-2.2.2-3264-13). Föredragande: Stefan Trygg, Tekniska avdelningen. 2. Förlängning

Läs mer

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse samt att teckna avtal med Colligio AB

Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse. Förvaltningschefen beslutar enligt särskild skrivelse samt att teckna avtal med Colligio AB beslutsmöte 2013-10-03 1. Beslut om anskaffning och delegation av upphandling av kabeldragning i nya lokaler för institutionen för data- och systemvetenskap (dnr SU 2.22-2856-13). Föredragande: Magnus

Läs mer

Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet

Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet 1 (14) Aktuella centrala IT-satsningar vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-satsningarna inom universitetsförvaltningen. Dokumentet ses löpande över

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (13) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekt/utredningar vid universitetet. Ekonomiavdelningen... 2 Enklare

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-08-15 183 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. för

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd)

PROTOKOLL. Datum 2003-05-28 Dnr. Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Lasarettet, Helsingborg. Björn Jönsson (s) Christer Håkansson (kd) PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2003-05-28 Dnr Tid 2003-05-28, kl 09.00-15.00 1 (6) 27 -- 43 Plats Lasarettet, Helsingborg Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande och tjänstgörande

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

2. Föregående mötesprotokoll Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

2. Föregående mötesprotokoll Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. ICOM Styrelsemöte SKL, Stockholm 28-29 november 2012 Närvarande: Stefan Bohman Christian Richette Magnus Olofsson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Monica Gustafsson Louise Andersson 1. Dagordningen Dagordningen

Läs mer

Upphandlade leverantörer per avtalsområde

Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ulla.forsberg@su.se reviderad; torsdag den 4 oktober 2012 08-16 2258 Upphandlade leverantörer per avtalsområde Sorterat per avtalsområde Bevakning Securitas En leverantör Tekniska avdelningen Säkerhetsenheten

Läs mer

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet FÖRESKRIFTER 1 2014-09-29 Dnr STYR 2014/806 Förvaltningschefen Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet Bilagor: Linjechefs ansvar samt Regler

Läs mer

Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda

Arbets- och tidplan för arbetet med att bilda Promemoria 2015-02-19 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Mocki Hägg Telefon 08-405 17 21 Mobil 072-552 04 12 E-post mocki.hagg@regeringskansliet.se Arbets- och tidplan för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2009-08-31 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.05 18.00-18.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare Utses att

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-02-04

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-02-04 Kommunstyrelsen 2008-02-04 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 4 februari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-01-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-18.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore

Läs mer

Infras tjänstekatalog 2015

Infras tjänstekatalog 2015 1(22) DNR: Dubbelklicka här för att ändra Uppdaterad 2014-12-23 JK Avdelningen för infrastruktur 2014-12-23 Infras tjänstekatalog 2015 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2015-09-23

PROTOKOLL 1 (12) 2015-09-23 PROTOKOLL 1 (12) 2015-09-23 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Sammanträdesrum Oden, fd tekniska kontoret. Klockan 10.00 15.30. ande Tomas Teglund (S), ordförande Kristin F Öhman (MP), vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

Plan för tillgänglighet 2012-2014

Plan för tillgänglighet 2012-2014 Tillgänglighetsplan 2012-04-19 Dnr SU 149-1267-12 Plan för tillgänglighet 2012-2014 (Fastställd av rektor 2012-04-19) 2 (16) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Policy för tillgänglighet vid Stockholms

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-10-10 237 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.00 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp)

Läs mer