Pellets och sol ger förnybar billig energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pellets och sol ger förnybar billig energi"

Transkript

1 Pellets och sol ger förnybar billig energi Nu finns en pelletsteknik som på allvar kan ta upp konkurrensen med värmepumpar. Idag går det att få helautomatiska pannor där fastighetsägare enbart behöver trycka på startknappen och tömma en askbehållare några gånger per år. Kostnaden för att investera i pellets och solalternativen är dock fortfarande hög, även om pannan kan tjänas in under några års drift. AV BENGT-ERIK LÖFGREN, PELLSAM/ÄFAB e-post: Idag duggar larmrapporter tätt om klimatförändringar, sinande oljekällor och fortsatt höga energipriser. Att fossil energi som olja, kol och gas inte är någon oändlig energikälla vet vi. Men att slutet skulle vara så nära och komma så abrupt är nog en överraskning för de flesta. De flesta större oljefälten i världen börjar sina och för varje nytt fat olja som upptäcks har vi redan förbrukat sex fat. Världen använder idag omkring 80 miljoner fat (1 fat motsvarar 159 liter) per dag, och samstämmiga prognoser talar om att denna konsumtion kommer att öka till 120 miljoner fat per dag år Det är en ökning med 50 procent som i praktiken är omöjlig att ens kunna producera. Det är inte längre någon tvekan, The final countdown för olja som värmebärare har börjat. Minst när behovet är störst Men det är inte bara oljan som är problemet. Den höga andelen elvärme gör att den totala användningen av el i Forts sid 36 Solenteks verkstad i Dalarna lever som man lär med solfångare på taket. (Foto: Klas Lorenz, Solentek) 36 HUSBYGGAREN, nr 5, oktober 2005

2 Forts från sid 36 vårt land är uppemot tre gånger högre på vintern som på sommaren. Och på vintern faller nederbörden i fjällen som snö som egentligen inte blir tillgänglig för elproduktion förrän vårfloden kommer. Det betyder att vi har den lägsta produktionen av el när vi har det största behovet. Ett riktigt kallt vinterdygn behöver vi därför importera dyrare och smutsigare producerad el till en mängd som motsvarar produktionen från fem kärnreaktorer. Vi kan inte bygga bort en effektbrist. Om vi skulle bygga nya kärnkraftverk för att klara toppbelastningen så skulle dessa under en stor del av året generera ett överskott som i sin tur ger mer billig elvärme, men med ett ändå större effektbehov nästa gång det blir kallt. Lösningen kan bara vara att minska andelen elvärme vintertid. Det är därför ingen tvekan om att oljan redan idag och elen inom en snar framtid blir för dyrbar att använda för uppvärmning. Investeringsvilja avgör Då är det naturligt att fokusera på bioenergi som framtidens värmekälla. Egen ved är naturligtvis billigast att använda, men som handelsvara är det förädlade biobränslen som pellets i kombination med solvärme som gäller. Nu finns pelletstekniken som på allvar kan ta upp konkurrensen med värmepumpar om att värma svenska villaägare. Det är inte längre tekniken utan investeringsviljan som avgör hur bra och bekväm pelletseldningen kan bli. Den nyaste tekniken fungerar i de flesta fall helautomatiskt vilket betyder att utrustningen själv känner av och ställer in optimal förbränning, kompenserar för variationer i bränslet, sotar alla rökgasvägar helautomatiskt, gör automatiskt ren brännaren vid behov och placerar askan i en extern behållare. Användarens uppgift är att trycka på startknappen och tömma en askbehållare en till två gånger per år. Men smakar det så kostar det. En villaägare som vill ha en helautomatisk pelletseldning komplett installerad och kompletterad med solfångare, och som fungerar lika bekvämt som en oljepanna får räkna med att investera ungefär uppemot kronor, vilket i princip motsvarar kostnaden för installation av bergvärme. Eftersom solvärmen innebär att man kan plocka ned omkring kwh gratis energi från solen, blir driftkostnaden med pellets/sol billigare än för motsvarande värmepump. Då har Detta är ett exempel på en enklare integrerad pelletspanna. (Foto: Klas Lorenz, Solentek) man ändå förnybar energi som energibärare istället för el. Pellets/sol kan alltså vara ett fullvärdigt alternativ som inte är dyrare än andra alternativ. Återbetald på två år Accepterar man en viss arbetsinsats sjunker naturligtvis investeringskostnaden i takt med att den egna arbetsinsatsen ökar. Billigast är att installera en pelletsbrännare direkt på den befintliga värmepannan, men då får man å andra sidan kanske acceptera en uraskning och mindre rengöring varannan vecka. Det är en investering på kronor som ofta är återbetald inom två år om man räknar uppvärmningskostnaden i olja eller elvärme. För hus med elvärme finns automatiska pelletskaminer där de bästa fungerar på motsvarande helautomatiska sätt och lätt klarar av att förse hela huset med både värme och varmvatten. En pelletskamin drar ofta inte mer än W i drivenergi (elström) vilket vid strömavbrott lätt kan ersättas via en omformare från ett 12 V bilbatteri till 230 V. Bra att veta när Gudrun och hennes systrar slår till och orsakar strömavbrott nästa gång. Hargnasser är en av de mest designade moderna av pelletspannor från Österrike, en helautomatisk pelletspanna. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) Kan sänka kostnad Tester som har utförts av Äfab för konsumentverkets räkning (Råd & Forts sid HUSBYGGAREN, nr 5, oktober 2005

3 Pelletskamin. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) Forts från sid 38 Rön oktober 2005) visar att modern pelletseldning kan sänka uppvärmningskostnaden för en villa som behöver kwh (3 kbm olja) från dagens kronor till cirka kronor per år. Kombinerad med solvärme kan den kostnaden sjunka ytterligare någon eller några tusenlappar. Går att kombinera En konvertering från olja och/eller elvärme till pellets/sol kan ge villaägaren en kostnadsbesparing på kronor eller mer. Genom att förena pelletsvärme med solenergi kombinerar man det bästa från två olika energibärare. När energibehovet för uppvärmning är som lägst så har energiproduktion via förbränning de sämsta resultaten. Låga effektbehov ger många start och stopp och svårigheter att nå optimal förbränning samtidigt som isolationsoch genomströmningsförlusterna ökar, vilket tillsammans gör att både emissionerna av oförbrända kolväten flerdubblas och den nyttiggjorda pannverkningsgraden sällan överstiger 50 procent. När effektbehovet är lågt fungerar solvärmen som bäst. Med en ordinär solfångaryta på ungefär 8 10 kvm och en mindre ackumulatortank på liter kan solvärmen i princip ersätta all eldning från början av maj till slutet av augusti och dessutom ge betydande tillskott soliga dagar under hela våren och hösten. Pannverkningsgraden hög På vintern däremot, när solen står lågt och vinterkylan slår till, så ger inte solvärmen något märkbart tillskott. Men då fungerar å andra sidan pelletstekniken som allra bäst, och i synnerhet om den dessutom får arbeta mot en välisolerad mindre ackumulatortank som effektutjämnare. Då blir emissionerna extremt låga och pannverkningsgraden hög, med modern teknik ofta betydligt mer än 90 procent. För solfångaren gäller, att sedan solpanelen väl är tillverkad, är emissionerna och klimatpåverkan för energiproduktionen i princip lika med noll. Med pellets har man ett homogent bränsle med högt energiinnehåll. Det tillverkas av biprodukter från sågverksindustrin i huvudsak ren sågspån som torkas och pressas till små bränslestavar med 6 10 mm i diameter. Normalt görs detta helt utan tillsatser då träets eget lignin fungerar som bindemedel och lim. Energiinnehållet ligger på 4,8 5,0 kwh/kg vilket ger att drygt 2 ton motsvarar 1 kbm olja. Bulkvikt omkring 700 kg/kbm. Priset till villaägare ligger på kronor per ton om man köper det på bulkleverans, och kronor dyrare om man köper på pall i 16 kg:s småsäck. Bioenergi är positivt för klimatet. Den koldioxid som bildas vid förbränningen är lika med den mängd koldioxid som trädet under sin tillväxt tagit ur atmosfären och via solljus och fotosyntes omvandlat till det syre vi behöver för att andas och det kol växten består av. Oavsett om råvaran får ligga kvar i skogen och förmultna eller om den går till förbränning så frigörs samma mängd koldioxid som en gång tagits ut atmosfären. Man behöver alltså inte nyplantera skog för att betrakta bioenergi som koldioxidneutralt. Finns flera alternativ Oavsett vilket energialternativ som används idag, och oavsett hur huset ser ut finns det alternativa lösningar med pellets och sol att välja mellan. Från små enkla pelletskorgar för några Eurofire är exempel på en pelletsbrännare. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) Thermias pelletsbrännare kan antingen köpas separat för installation i befintlig pannan eller integrerad i en pelletspanna. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) Brännare. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) 40 HUSBYGGAREN, nr 5, oktober 2005

4 hundralappar till hela kraftvärmeverk som genererar både fjärrvärme och elström. Pelletskorgen är egentligen ingen värmekälla, utan mer en tillsats för att få en näst intill sotfri flamma i öppna spisen eller i braskaminen. Det är en nätkorg som normalt rymmer max ett par kilo pellets och som man tänder ovanifrån. Den klarar naturligtvis inte av att värma ett helt hus, men den brinner i 2 3 timmar på en påfyllning och ger förutom trevnaden en 2 3 kw i värmeeffekt till omgivningen. För villaägare med braskamin kan man njuta av en brasa utan att man riskerar att störa grannarna med röklukt och utan att man får för varmt i rummet. Pelletskorgen kan köpas på bland annat byggvaruhus och bensinstationer och kostar omkring en femhundralapp. Går mot termostat Pelletskaminen förväxlas av många med en vedeldad braskamin. Men en pelletskamin är egentligen en automatiskt eldad varmluftpanna. Medan en vedkamin behöver påfyllning varannan timme klarar sig en pelletskamin ofta både ett och två dygn på en enda påfyllning. Det finns även utrustning som automatiskt fyller på kaminen från ett större bulkförråd för den som vill ha en riktigt bekväm eldning. Pelletskaminen arbetar automatiskt Janfire är en pelletsbrännare. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) Nisse Thunströmmer, VD för företaget NT-Energi AB i Mullsjö, i pannrummet till ett köpcentrum, där oljevärme har ersatts med pelletseldning. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) mot termostat. Det betyder att den reglerar förbränningen efter inomhustemperaturen och tänder och släcker sig själv efter behov. Det finns enklare pelletskaminer som bara avger värme till luften och det finns mer avancerade system med vattenmantlade kaminer som klarar av att värma husets alla radiatorer och samtidigt producera tappvarmvatten. Många svenska villor och småhus har elvärme, antingen vattenburen eller direktverkande. Gemensamt är att det inte finns plats eller att det blir mycket kostsamt att bygga sig ett pannrum. Då kan man bygga pannrummet i vardagsrummet och få en trivselskapande eldstad på köpet. Som så ofta gäller att det finns ett samband mellan pris, bekvämlighet och kvalitet. De enklaste och billigaste pelletskaminerna kostar drygt kronor och de dyraste som egentligen är fullstora pelletspannor kan mycket väl kosta kronor eller mera. En pelletsbrännare är tänkt att i första hand ersätta en oljebrännare i en befintlig värmepanna. Men den kan naturligtvis lika gärna installeras på en befintlig vedpanna eller kombipanna. Det är det enklaste och vanligaste sättet att konvertera till pelletseldning. Olka brännartyper Det finns olika typer av brännare på marknaden. Man brukar skilja på teknik som brinner uppåt och på teknik som brinner framåt, och vidare på om bränslet matas in underifrån, uppifrån eller från sidan. Olika brännartyper passar olika bra till alla de pannmodeller som finns på marknaden. Men man kan utgå ifrån att det finns åt- HUSBYGGAREN, nr 5, oktober

5 minstone någon modell som passar någorlunda bra till just den panna man redan har installerad. På senare tid har man även börjat specialtillverka pannor som är avsedda för pelletsbrännare. De ger ofta en bekväm och bra kombination men tänk på att företagen som tillverkar brännare gärna kompromissar lite för att modellen skall passa så många olika pannmodeller som möjligt, och att de som tillverkar pannor gärna gör samma sak för att pannan skall passa till så många brännarfabrikat som möjligt. Kostnaden för att konvertera en befintlig värmepanna till pelletseldning brukar hamna i nivån från kronor inklusive ett enklare veckoförråd till ytterligare ett antal kronor beroende på vilken typ av pelletsförråd man önskar och hur mycket av tekniken man vill ha automatiserad. MILJÖ OCH KRETSLOPP Bäst att integrera Om man har en duktig installatör som väljer en någorlunda anpassad brännare kommer funktionen i de allra flesta fall att bli mycket bra. Men även om man köper en ny pelletsbrännare och en ny pelletspanna är det inte säkert att man har fått optimal prestanda. Bäst är därför normalt en integrerad pelletspanna. Med det avses en kombination av brännare och panna som redan från början är byggda och anpassade till varandra. Då kan man utgå från att eldstad och konvektionsytor är anpassade till den flamma och de egenskaper brännarenheten har. En integrerad pelletspanna kan ha så mycket som 8 10 procent högre verkningsgrad än en fristående kombination av brännare och panna. Har man en år gammal panna är det därför oftast lönsamt att direkt satsa på ett pannbyte och investera i en integrerad pelletspanna. Det är bland dessa integrerade pannor de avancerade och automatiserade produkterna återfinns. Tekniken har utvecklats Utvecklingen av helautomatiserad teknik har i första hand skett i Österrike. Framför allt orsakad av att oljan där är lägre beskattad vilket lett fram till att pellets- och oljepriserna varit nästan likvärdiga under hela 1990-talet. Det har tvingat fram tekniska lösningar på pelletspannor som fungerar minst lika bekvämt som en oljeeldning. I Österrike/Tyskland finns mer än installerade helautomatiska pelletspannor. När det gäller fullt automatiserad teknik så har österrikiska företag ännu ett försprång, men våra svenska tillverkare kommer allt närmare och kan redan idag konkurrera med bra fungerande produkter till ett lägre pris om än med något mindre grad av automatisering. De billigaste integrerade pannorna finns från ungefär kronor och har trots det låga priset ändå god förbränningsprestanda. Men de kräver en del manuell skötsel och inställningar. De dyraste produkterna kostar mer än kronor men ger då användaren en mycket god driftsäkerhet och en lika bekväm eldning som om man eldat med olja. Sol ger värme och el Solen är vår största energikälla och solens strålar kan omvandlas både till värme och el. Vanligast är att via solfångare producera tappvarmvatten, eller i ett kombisystem där man producerar både tappvarmvatten och värme till huset. Solenergin är inte bara gratis, den är tyst, förnybar, ren och kan användas utan att orsaka skadliga utsläpp eller smutsa ner miljön. I ett solvärmesystem ingår förutom solfångarna en pumpenhet, en manöverenhet, ett installationspaket och en ackumulatortank. Livslängden på solfångaren är ofta beräknad till år. Elpatron som back-up Biosolpannan är en specialkonstruerad pelletspanna som byggts inuti en ackumulatortank. Biosolpannan med eldstad och konvektionsparti återfinns i den övre delen av tankvolymen och eldstaden är konstruerad för i första Detalj från modern panna. (Bengt-Erik Löfgren) En biosolpanna. (Foto: Bengt-Erik Löfgren) 42 HUSBYGGAREN, nr 5, oktober 2005

6 hand framåtbrinnande pelletsbrännarteknik. Själva ackumulatortanken är väl isolerad med polyuretan och innehåller såväl värmeväxlare för tappvarmvatten som växlare för solenenergi och har även en elpatron som backup. En komplett enhet med både pelletspanna, varmvattenberedning och värmelager i ett och samma paket ger naturligtvis lägre installationskostnader och sparar på utrymmesbehov. Plana solfångare vanligast Plana solfångare är den vanligaste typen i Sverige. De är uppbyggda på en isolerad botten med en speciell absorbatoryta som effektivt omvandlar solinstrålningen till värme och solfångarytan vindskyddas och täcks av en antireflexbehandlad glasruta. Storleken på solfångaren dimensioneras efter ackumulatorvolymen eller tvärt om kvm solfångare och en liters ackumulatortank är den vanligaste installationen, vilket täcker de flesta hushålls tappvarmvattenbehov sommartid och ger uppemot 20 procent täckningsgrad på hushållets totala uppvärmningsbehov. Kostnaden för en färdig solfångaranläggning i denna storleksordning kan variera mycket beroende på hur man kommer åt att montera utrustningen. Men kronor kan vara ett bra riktvärde om man lejer bort hela installationsarbetet. Fungerar som en termos Vakuumsolfångare består av ett dubbelmantlat glasrör. Principen bygger på ungefär samma princip som hos en termosflaska. Ett yttre glasrör av högvärdigt glas och ett inre glasrör med ett lager vakuum emellan som ger mycket bra isolering. Jämfört med plana solfångare ger vakuumsolfångaren betydligt bättre utbyte, i synnerhet om solljuset är diffust eller om utetemperaturen är kall. Moderna vakuumsolfångare är rundstrålande, det vill säga att absorbatorn sitter runt om hela det inre röret, och är dessutom ofta placerade i kassetter med en reflekterande yta som även återstålar solljus som träffar ytan utanför själva röret till kollektorytan. En komplett anläggning med vakuumsolfångare för motsvarande energiproduktion som i exemplet ovan är normalt sett kronor dyrare än en plan solfångare. Det finns även enklare och billigare solfångarsystem avsedda för lägre temperaturer typ för att värma pooler etcetera. Läs mer på exempelvis och samt Bengt-Erik Löfgren. Författarpresentation: Bengt-Erik Löfgren har mer än 20 års erfarenhet av att dimensionera och testa bioenergiteknik. Han är en av landets flitigare föreläsare inom vedeldning, pellets och spannmålsteknik och han sitter med i många nationella och internationella arbetsgrupper inom småskalig bioenergiteknik, bland annat CEN/TC57/WG 8 som håller på att ta fram en EN-standard för pelletsbrännare. Bengt-Erik Löfgren leder till vardags Äfab, som är ett oberoende bioenergiföretag i Lidköping. Företaget genomför tester och utvecklingsarbeten åt både branschföretag och myndigheter. Äfab agerar även länk mellan forskarna på högskolan och tillverkningsindustrin med syfte att implementera forskarnas resultat i ny teknik. Det senaste året har det handlat mycket om energi från jordbruksgröda. Äfab har även ansvaret för PellSams kansli och telefonsvar. HUSBYGGAREN, nr 5, oktober

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets!

Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Funderar du på att skaffa ny braskamin? Vill du få lägre uppvärmningskostnader? Jämför då med pellets! Miljö/luft. Vedkamin. Vedeldning är en populär uppvärmningsform och kommer troligen även i framtiden

Läs mer

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus

Pellets i brännare, pannor och kaminer. Pelletsvärme för småhus Pellets i brännare, pannor och kaminer Pelletsvärme för småhus Vad är pellets? Pellets består av biprodukter i form av såg-, kutter- och hyvelspån från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. De vanligaste

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11 Utgåva 1:1 2012-06-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torsås 1:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Pelletsvärme lönsammare än någonsin

Pelletsvärme lönsammare än någonsin Pelletsvärme lönsammare än någonsin Pellets är precis som olja och el en konkurrensutsatt handelsvara där marknadskrafterna bestämmer priset. Det förekommer ofta i media uppgifter om att pelletspriset

Läs mer

el/vvs Solfångare text: foto:

el/vvs Solfångare text: foto: Det är svårt att hitta ett snyggare pannrum än denna knuttimrade stuga i Bergshamra söder om Norrtälje. Bakom den gammeldags fasaden gömmer sig en högst modern biobränsleanläggning där solfångarna på taket

Läs mer

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare.

PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. PELLETS Prisvärd inhemsk uppvärmning som ger gröna jobb. Till dig som är politiker eller beslutsfattare. Från vår största förnybara resurs: skogen. Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

ENERGIKALKYL 1.0. Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB. www.pellsam.se

ENERGIKALKYL 1.0. Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB. www.pellsam.se ENERGIKALKYL 1.0 Ladda ner en gratis testversion av Energikalkyl 1.0 http://www.rphb.se Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB EnergiKalkyl 1.0 - Ett kraftfullt

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Sidan E. 1 E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Detta kapitel vill visa på möjligheter att konvertera befintliga system till vedeldning samt att visa att det finns många möjligheter att förbättra

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Ved eller pellets? 2012-01-19

Ved eller pellets? 2012-01-19 Ved eller pellets? Innehåll Ekonomi... 2 Effektivitet, verkningsgrad... 3 Arbetsinsats... 4 Mysfaktor... 5 Värmespridning... 5 Miljö... 5 Energivärde i olika bränsleslag... 6 Energivärde i vedråvara...

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special VILLA 1/07 Vedvärme 2007 Bekvämt, modernt och billigt Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special Stabilt! sofie@bioenergitidningen.se Vedeldningen närmnar sig en helt ny typ av kunder. Vi pratar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Pelletskaminer. med Drag

Pelletskaminer. med Drag Pelletskaminer med Drag För en förnybar framtid. Nu kan du gå över till skön pelletsvärme... Långsiktig energilösning När du kommer hem trött och frusen en kall kväll då brinner det redan i kaminen. Varmt

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5 Utgåva 1:1 2012-06-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Riddaretorp 1:5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314 Umeå universitet 901 87 Umeå Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 9 Bilaga 1... 11 Bilaga 2-5...

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar EFFEKTBEHOV P medel = ca 3 kw (sept-maj, 120 m 2, 20 MWh/år) P max = ca 10 kw (kallaste vinterdagar) P panna = ca 20-30 kw

Läs mer

Välja värmesystem för villan

Välja värmesystem för villan Välja värmesystem för villan enkla tips som sparar miljön och ger valfrihet inför framtida förändringar Klaus Lorenz & Annette Henning Skriftserien om flexibla värmesystem inkluderar även faktablad för

Läs mer

Vår erfarenhet är din trygghet

Vår erfarenhet är din trygghet ENERGI FRÅN SOLEN. Solvärme i våra hushåll blir allt vanligare, det är bra för miljön och för ekonomin. Det sägs att solens strålar som träffar jorden under 5,5 minuter motsvarar jordens samlade energianvändning

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Energiteknik 1. 100p

Energiteknik 1. 100p Energiteknik 1 100p Idag: 26 PowerPoint bilder I klassrummet Ta med böcker, papper och penna Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Sen ankomst registreras

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2007-03-09 N2007/386/E

Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2007-03-09 N2007/386/E Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2007-03-09 REMISSYTTRANDE N2007/386/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Boverkets rapport Ett fortsatt solvärmestöd Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Solen som energikälla!

Solen som energikälla! Solen som energikälla! www.baxi.se 1 SAMLA SOLENS VÄRMANDE STRÅLAR Vi har nycklarna till energin! Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Solvärme Teknik och olika applikationer och system. Mats Johansson KanEnergi Sweden AB

Solvärme Teknik och olika applikationer och system. Mats Johansson KanEnergi Sweden AB Solvärme Teknik och olika applikationer och system Mats Johansson KanEnergi Sweden AB Min presentation Kort om KanEnergi & Asplan Viak Solvärme generellt Solvärme för varmvatten och uppvärmning Ackumulering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

El och Energienheten

El och Energienheten El och Energienheten Åland har egen el- och energi lag vilket medför: Myndighetsfrågor inom el lagstiftning - Utfärdar tillstånd, utför kontroller av elinstallationer - Följa med Eu s program inom energiområdet,

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle.

SWEBO BIOTHERM. - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. SWEBO BIOTHERM - Gårdagens restprodukter är dagens bränsle. Flygbild över anläggningen i Boden. 30 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med 30 års erfarenhet och med fokus på forskning är vi med och utvecklar

Läs mer

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q

Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Drift och underhåll Pelletspannan Mini Q Godkännande enligt EN303-5 INSTRUKTIONSBOK FÖR EcoTec MiniQ MED MAXEFFEKT 20/25 kw TEKNISKA FAKTA 300 D C H 370 345 290 80 E B A 100 Pannans effekt [kw] Parametrar

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Lägesrapport 2 dec 2009 ENERGIKALKYL

Lägesrapport 2 dec 2009 ENERGIKALKYL Lägesrapport 2 dec 2009 ENERGIKALKYL Bengt- Erik Löfgren ÄFAB Ralfh Antonsson R&P Antonsson AB FÖRORD Arbetet med PellSam:s beräkningsprogram fortgår enligt planerna, om än något försenat främst beroende

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på en säker och effektiv

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Konvertering till Pelletsvärme

Konvertering till Pelletsvärme Diom H S T A R M GASELLE VedUnic STHLM 2001-08-29 BOVERKET/ Äfab BEL Konvertering till Pelletsvärme Innan jag går in på tekniken tänkte jag börja med att ge en liten inblick i pelletseldningens möjligheter.

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Olofstorp 1:4 Utgåva 1:1 2012-08-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Olofstorp 1:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer