VILLA 1/07. Vedvärme Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special"

Transkript

1 VILLA 1/07 Vedvärme 2007 Bekvämt, modernt och billigt Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

2 Stabilt! Vedeldningen närmnar sig en helt ny typ av kunder. Vi pratar nu bland annat om den moderna barnfamiljen med extremt höga krav på bekvämlighet, ekonomi och miljövänlighet. Här passar modern vedeldning ypperligt! Till viss del kan vi även tacka solsystemen för detta insteg på marknaden. Solfångare som komplement har blivit en sak vi ofta talar om och som många, både kvinnor och män, verkar tycka är den ultimata lösningen. Vedeldning har ett oförtjänt rykte om sig att vara lite som förr i tiden. Detta börjar dock sakta men säkert försvinna i och med generationsskifte i framförallt lite större hus och gårdar. Hela detta nummer av Bioenergi Villa ägnar vi till just vedoch solsystem i kombination. Trevlig läsning! Sofie Baskunskap Bioenergi och sol värmer bättre Det går knappt en dag utan att larmrapporterna om klimatförändringar presenteras i media, och idag är så gott som alla överens om att vi måste minska användningen av fossil energi. Bengt-Erik Löfgren förklarar här hur man genom att kombinera ved- och solvärme kan få en bekväm, billig och klimatvänlig värme hemma. Inom Västeuropa hänvisar vi ofta till Kyotoavtalet när vi talar om åtgärder, medan USA med president Bush valt en annan väg och arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser enligt plan 30/30. Med plan 30/30 menas att USA skall reducera användningen av fossil energi med 30 procent av sin energi till år Ett klimatmål som är mycket tuffare än de mål som satts upp enligt Kyoto. Men det är inte bara oljan som är problemet. En stor del av världens elproduktion genereras via kolkraftverk som inte har något fjärrvärmenät som kylkrets. Det betyder att man måste elda drygt 3 kwh kol för att producera 1 kwh el vilket i sin tur gör att utsläppen av växthusgaser också ökar på grund av en ökad elanvändning. I Sverige tillverkas elen i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft vilket ger oss en både billig och koldioxidneutral elproduktion. Historiskt har vi använt elvärme för att ersätta olja och idag går nästan hälften av vår inhemska elproduktion till att värma bostäder med någon form av elvärme. Tack vare elvärmen är vi bäst i klassen på att reducera utsläppen av växthusgaser enligt EU:s klimatmål. Import krävs Men den höga andelen elvärme gör att den totala användningen av el i vårt land är uppemot tre gånger så hög på vintern som på sommaren. Med en hög andel vattenkraft betyder detta att vi har den lägsta produktionen av el när vi har det största behovet. Ett riktigt kallt vinterdygn behöver vi därför importera dyrare och smutsigare producerad el till en mängd motsvarande produktionen från fem kärnreaktorer. En klimatmässigt attraktiv lösning är därför att minska vår elvärme. Den elproduktion som då frigörs kan då istället säljas på en exportmarknad och där ersätta den för stunden dyraste produktionen. Till nästan 100 procent är det då kolproducerad el som kommer att ersättas. På så sätt kan varje konverterad svensk elvärmd villa ersätta växthusgasen motsvarande tre stycken koleldade villor i till exempel Tyskland. Då blir det än mer naturligt att fokusera på bioenergi som framtidens värmekälla. Egen ved är naturligtvis billigast att använda, men som handelsvara är det förädlade biobränslen som pellets i kombination med solvärme som gäller. Investeringen avgör bekvämligheten Om man är beredd att göra en viss arbetsinsats är naturligtvis vedeldning är den billigaste energikällan. Vill man ha en mer automatisk form av eldning är det flis- och pelletseldning som gäller. Det är inte längre tekniken utan investeringsviljan som avgör hur bra och bekväm eldningen kan bli. Högt ställda miljökrav Moderna vedeldningssystem finns idag som klarar högt ställda miljökrav. Baxi och Bentone har till exempel vedpannor som i kombination med tillräckligt stora ackumulatortankar även klarar Svanenkraven, och Effectapannan är först av Sveriges tillverkare att erbjuda lambdasond-teknik på sina vedpannor. Alternativ som uppmärksammas av allt fler villägare. Ackumulatortanken viktig Kanske gäller än idag att vi underskattar betydelsen av större ackumulatortankar. Enkelt uttryckt kan vi säga att om vi fördubblat ackumulatortankens storlek så halverar vi antalet uppstarter. Med färre uppstarter blir vedeldningen bekvämare samtidigt som verkningsgraden ökar och eventuella störande emissioner minskar både i frekvens och omfattning. Det är möjligt att för en rimlig investering bygga ett system där man vintertid eldar maximalt en till två gånger per vecka. En bekväm och säker vedeldning. Helautomatiskt Den nyaste tekniken bland pelletspannorna fungerar i de flesta fall helautomatiskt vilket betyder att utrustningen själv känner av och ställer in optimal förbränning, kompenserar för variationer i bränslet, sotar helautomatiskt alla rökgasvägar, gör automatiskt ren brännaren vid behov och placerar askan i en extern behållare. Användarens uppgift är att trycka på startknappen och tömma en askbehållare en till två gånger per år. Inte dyrare men bättre Smakar det så kostar det. En villaägare som vill ha en väl fungerande vedpanna med en ordentligt stor ackumulatortank - eller helautomatisk pelletseldning komplett installerad och kompletterad med solfångare får räkna med att investera ungefär kronor, vilket i princip motsvarar kostnaden för installation av bergvärme. Men eftersom solvärmen kan plocka ned omkring kwh gratis energi från solen blir driftkostnaden med pellets/ sol billigare än för motsvarande värmepump. Med alternativet vedpanna/ ackumulator och köpt ved blir driftkostnaden ungefär halverad jämfört med pelletseldning. Baskunskap Då har man ändå förnybar energi som energibärare istället för el. Bioenergi och sol kan alltså vara ett fullvärdigt alternativ som inte är dyrare än andra alternativ. Accepterar man en viss arbetsinsats sjunker naturligtvis investeringskostnaden i takt med att den egna arbetsinsatsen ökar. Billigast är att installera en pelletsbrännare direkt på den befintliga värmepannan, men då får man å andra sidan kanske acceptera en uraskning och mindre rengöring varannan vecka. Det är en investering på kronor som ofta är återbetald inom två år om man räknar uppvärmningskostnaden i olja eller elvärme. Det bästa från två energibärare Genom att förena ved-, flis och pelletseldning med solenergi kombinerar man det bästa från två olika energibärare: när energibehovet för uppvärmning är som lägst sommartid så har energiproduktion via förbränning de sämsta resultaten. Låga effektbehov ger många start och stopp och svårigheter att nå optimal förbränning samtidigt Solen är vår största och renaste energikälla och solens strålar kan omvandlas både till värme och el. Vanligast är att via solfångare producera tappvarmvatten, eller i ett kombisystem där man producerar både tappvarmvatten och värme till huset. Solenergin är inte bara gratis, den är tyst, förnybar, ren och kan användas utan att orsaka skadliga utsläpp eller smutsa ner miljön. I ett komplett solvärmesystem ingår förutom solfångarna en pumpenhet, en manöverenhet, ett installationspaket och en ackumulatortank. Livslängden på solfångaren är minst 40 år eller mer. Plana solfångare Plana solfångare är uppbyggda på en isolerad botten med en speciell absorbatoryta som omvandlar solinstrålningen till värme och solfångarytan vindskyddas och täcks av en antireflexbehandlad glasruta. Storleken på solfångaren dimensioneras efter ackumulatorvolymen eller tvärt om 8-12 m² solfångare och en liters ackumulatortank är den vanligaste installationen, vilket täcker de flesta hushålls tappvarmvattenbehov sommartid och ger uppemot 20 procent täckningsgrad på hushållets totala uppvärmningsbehov. som isolations- och genomströmningsförlusterna ökar vilket tillsammans gör att både emissionerna av oförbrända kolväten flerdubblas och den nyttiggjorda pannverkningsgraden sällan överstiger 50 procent. Men samtidigt gäller att när effektbehovet är lågt fungerar solvärmen som bäst. Med en ordinär solfångaryta på ungefär 8-10 m 2 och en mindre ackumulatortank på liter kan solvärmen i princip ersätta all eldning från början av maj till slutet av augusti och dessutom ge betydande tillskott soliga dagar under hela våren och hösten. Låga emissioner och hög verkningsgrad På vintern däremot, när solen står lågt och vinterkylan slår till, så ger inte solvärmen något märkbart tillskott. Men då fungerar å andra sidan bioenergitekniken som allra bäst, i synnerhet om den dessutom får arbeta mot en välisolerad mindre ackumulatortank som effektutjämnare. Då blir emissionerna extremt låga och pannverkningsgraden hög, med modern teknik ofta betydligt mer än 90 procent. Solen ger billig och bekväm värme Bengt-Erik Löfgren För solfångaren gäller att sedan solpanelen väl är tillverkad är emissionerna och klimatpåverkan för energiproduktionen i princip lika med noll. Koldioxidneutralt Bioenergi är positivt för klimatet. Den koldioxid som bildas vid förbränningen är lika med den mängd koldioxid som trädet under sin tillväxt tagit ur atmosfären och via solljus och fotosyntes omvandlat till det syre vi behöver för att andas och det kol växten består av. Oavsett om råvaran får ligga kvar i skogen och förmultna eller om den går till förbränning så frigörs samma mängd koldioxid som en gång tagits ur atmosfären. Man behöver alltså inte nyplantera skog för att betrakta bioenergi som koldioxidneutralt. Text: Bengt Erik Löfgren, Äfab Kostnaden för en färdig solfångaranläggning i denna storleksordning kan variera mycket beroende på hur man kommer åt att montera utrustningen. Men kronor kan vara ett bra riktvärde om man lejer bort hela installationsarbetet. Vakuumsolfångare Vakuumsolfångare består av ett dubbelmantlat glasrör. Det fungerar i princip som en termosflaska. Ett yttre glasrör av högvärdigt glas och ett inre glasrör med ett lager vakuum mellan som ger mycket bra isolering. Jämfört med plana solfångare ger vakuumsolfångaren betydligt bättre utbyte, i synnerhet om solljuset är diffust eller om utetemperaturen är kall. Moderna vakuumsolfångare är rundstrålande, det vill säga att absorbatorn sitter runt om hela det inre röret, och är dessutom ofta placerade i kassetter med en reflekterande yta som även återstrålar solljus som träffar ytan utanför själva röret till kollektorytan.en komplett anläggning med vakuumsolfångare för motsvarande energiproduktion som i exemplet ovan är normalt sett kronor dyrare än en plan solfångare. 60 Nr Nr

3 Bioenergi Vedpannor 2007 Vedpannor 2007 Bioenergi 29 olika vedpannor Ved som bränsle Det är dags för vår årliga marknadsöverikt över vedpannor på svensk marknad. I år kan vi presentera inte mindre än 29 olika pannor och de flesta av dessa finns dessutom i flera olika utföranden och storlekar. Här borde det finnas en panna för varje smak helt enkelt. Läs även om vikten att planera sitt helhetssystem i artiklarna på sidorna runt omkring översikten. Här finns all kompetens samlad på ett ställe för att göra det enkelt för dig som vill konvertera till vedeldning. Jag önskar dig varmt lycka till och hänvisar tekniska frågor direkt till respektive företag. Ris och ros om Bioenergi Villa är välkommet till min e-post: Ved som används som bränsle ska gärna vara överårig. Under sommaren tar det minst två månader innan veden torkat under skyddstak utomhus. Färsk ved innehåller nästan 50 procent vatten, medan vattenhalten i torr ved är cirka 20 procent. Torr ved är ljus till färgen, och man känner igen den på ljudet: två torra vedträn klingar skarpt då man slår dem mot varandra. Färsk ved fräser då den brinner. Ved är det absolut billigaste bränslet för er uppvärmning och i moderna anläggningar även bland de mest miljövänliga. Arca 90 Vedsol Tel: E-post: Tillverkningsland: Italien, ca kr Effekt: 97 kw, eldstadsvolym: 320 l, b/d/h: 750 /1850 /1520, max vedlängd: 90 cm. Övrigt: Keramik med lätt utbytbara gjutjärnsroster, 8 mm plåt, sugande fläkt, 81% verkningsgrad, eldas mot ackumulatortank minimum 5000 l, testad av SP. Atmos DC 25 SF Atmos Suemax Värme Tel: E-post: Tillverkningsland: Tjeckien, ca kr Effekt: 25 kw ( 30, 35, 40, 50, 75 och 95 kw ), b/d/h: 590/625/1120, eldstadsvolym: 75 l, max vedlängd: 37 cm, omvänd keramisk förbränning, sugande fläkt, runda eldstäder, kylslinga, testad av SP. Combimax 30 UB Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 30 kw, eldstadsvolym: 70l, b/d/h: 550 /730 /1080, max vedlängd: 38 cm Övrigt: omvänd förbränning med keramik, självdrag. benstativ, soltillbehör samt ack.tankar finns som tillbehör, testad hos SP. Extuna V202K UB Extuna Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige ca kr Effekt: 35 eller 55 kw eldstadsvolym: 125 eller 185 l, max vedlängd: 50 cm, b/d/h: 520/1050/1135, självdrag, omvänd förbränning, finns i komb. med flis och pellets, SP 1419, företaget lev. kompletta system med bland annat måttbeställda ack.tankar. Arimax 240 Swebo Flis & Energi Tel: E-post: Tillverkningsland: Finland, ca kr Effekt: kw, eldstadsvolym: 90 l, max vedlängd: 50 cm, vikt: 285 kg, överförbränning, naturligt drag, finns även i utförande med elpatron och varmvattenslinga, lämplig. ackumulatortankvolym l. Atmos DC 30 GSE Atmos Suemax Värme Tel: E-post: Tillverkningsland: Tjeckien, ca kr Effekt: 30 kw med el, b/d/h: 680/1030/1200, eldstadsvolym: 100l, max vedlängd: 53 cm, omvänd förbränning, sugande fläkt, testad TUV 909, företaget kan leverera kompletta system samt soltillbehör. CTC V35 Enertech Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw, eldstadsvolym: 105 l, b/d/h: 550/1100/1300, max vedlängd: 58 cm, vikt: 310 kg. Övrigt: Lättskött. sugfläkt, omvänd förbränning, testad av SP. I CTC s sortiment finns ett flertal olika pannor i olika storlekar, Svanenmärkt. Gaselle Ouick Up 45 Vedsol Tel: Tillverkningsland: Sverige/Italien, ca kr Effekt: 45 kw Eldstadsvolym: 126 l, b/d/h: 560/1130/1240, max vedlängd: 55 cm, finns också i 25, 35 och 70 kw, blålågeförbränning, sugande fläkt, gjutjärnsroster, liten vattenvolym, eldas mot acktank minst 1500 l. Arimax 35 Swebo Flis & Energi Tel: E-post: Tillverkningsland: Finland, ca kr Effekt: kw b/d/h: 720 /1095/1155, max vedlängd: 57 cm, naturligt drag, underförbränning, finns även i modell 60 kw, keramisk efterbrännkammare, testad av SP, lämplig ackumulatorvolym l. Bonus 30 BAXI Tel: E-post: Tillverkningsland: Danmark, ca kr Effekt: 30 kw b/d/h: 540/1130/200. Eldstadsvolym: 90 l, max vedlängd: 50 cm, omvänd blålågeteknik, sugande fläkt, liten effektiv vedpanna med lucka för pellets- eller oljebrännare, klarar Boverkets tätortskrav, inbyggd varmvattenspiral. CTC V25 Enertech Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 28 kw, eldstadsvolym: 90 l, b/d/h: 620/890/545, max vedlängd: 60 cm, Övrigt: Omvänd förbränning, ej fläkt, pannan är komplett med vattenberedare och shuntautomatik. Janfire Varioflame Janfire AB Tel: E-post: Tillverkningsland: Tyskland, ca kr Effekt Pellets 23 kw, Ved 12 kw, Eldstadsvolym 50 liter, b/d/h: 760/800/970, Max vedlängd 35 cm, vattenvolym 48 liter, omvänd förbränning, självdrag, idealisk för solfångare, testad enligt önorm M 7550 i Österrike, Ariterm Biomix Ariterm AB Tel: E-post: Tillverkningsland: Finland, ca kr Märkeffekt pellets, ved och olja 20 kw. Eldstadsvolym: 80 l, max vedlängd 35 cm, b/d/h: 835/794/1450, dubbelpanna för pellets-/oljeeldning och en eldstad för vedeldning. Självdrag, underförbr. ved, överförbr. pellets, inbyggd utbyggbar 8 m kyl-/varmvattenslinga, miljögodkänd vid eldning mot acktank. Calmarpannan V 33 Trebema Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: kw, eldstadsvolym: 120 l b/d/h: 602 /960 /1225, max vedlängd: 50cm, sugande fläkt, omvänd förbränning, testad av SP, urtag för pelletbrännare finns som tillbehör, företaget har även lösningar för sol. Effecta Lambda Effecta Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw, eldstadsvolym: 135 l, b/d/h: 650/ 920/1240, max vedlängd: 50 cm. Övrigt: utrustad med lambdasond som reglerar luftflödet för otimal förbränning trots varierande vedkvalité, fläktstyrd, stor förbränningsdel, keramik, kan förberedas för pellets, företaget har även lösningar för sol. Keram 33 Euronom Tel: E-post: Tillverkningsland: Italien, ca kr Effekt: kw. Eldstadsvolym: 95 l. b/d/h: 560 /930 /1390, max vedlängd: 50 cm, omvänd förbränning, tryckande fläkt, finns även i storlekarna 42, 54, 76 och 93 kw, testad av SP. Biomax Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 20 kw ved/20 kw pellets/9 kw el. Eldstadsvolym: 55 l, max vedlängd 38, b/d/h: 810/ 715/1305, pelletsbrännare finns som tillbehör, omvänd förbränning keramik, självdrag, SP-godkänd. Calmarpannan V 65 Trebema Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: kw, eldstadsvolym: 150 l b/d/h: 602 /1060 /1588, max vedlängd: 50cm, sugande fläkt, omvänd förbränning, testad av SP, urtag för pelletbrännare finns som tillbehör, företaget har även lösningar för sol. Effecta Woody Effecta Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw Eldstadsvolym: 135 l, b/d/h: 650/ 920/1240, max vedlängd: 50 cm, Övrigt: omvänd blålågeförbränning, fläktstyrd, sugande fläkt, miljögodkänd SP, kan förberedas för pellets, företaget har även lösningar för sol. Maxi 50 Maxipannan Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw, eldstadsvolym: 145 l, b/d/h: 870/1650/1700, max vedlängd: 50 cm, naturligt drag, omvänd förbränning, inbyggd tank 1200 l, kan också fås med 1500 l pannvattenvolym, testad av SP, förberedd för pellets och solvärme.

4 Bioenergi Välj smart Vedpannor 2007 Tänk till innan du väljer dålig teknik på grund av pris! Det är vårt ansvar att välja den bästa möjliga bioenergiteknik som finns. Utsläpp av till exempel tjära per år och hus från småskalig vedeldning skiljer sig enormt. En icke miljögodkänd panna utan ackumulatortank släpper ut mellan Molle Mollepannan Tel: E-post: Tillverkningsland: Estland, ca kr Effekt: 45 kw, eldstadsvolym: 120 l b/d/h: 720/1040/1070, max vedlängd: 50 cm. övrigt: underförbränning med självdrag, testad av SP. NIBE Vedex 1000 NIBE Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 18 kw, eldstadsvolym: 75 l b/d/h: 300/420/600, max vedlängd: 40 cm, omvänd förbränning, självdrag, miljötestad under 2006, företaget kan leverera kompletta system. NIBE Vedex 3300 NIBE AB Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 33 kw. Eldstadsvolym: 95 liter b/d/h: 450/880/1070, max vedlängd: 0,5 m, 2-stegs sugande fläkt, omvänd förbränning som styrs av fläkten, företaget kan leverera kompletta system. Solo Innova BAXI Tel: E-post: Tillverkningsland: Danmark, ca kr Effekt: 20 kw, 30 kw eller 50 kw, eldstadsvolym: 135 l, b/d/h: 580/1180/1370, max vedlängd: 50 cm, övrigt: mycket lätthanterlig, blålågeteknik, sugande fläkt, testad av SP, Svanenmärkt. Tellus DP25 Tellus Rör Svets & Smide Tel: E-post: Tillverkningsland: Slovakien, ca kr Effekt: 25 kw, finns även i 35 kw, 45 kw och 75 kw, eldstadvolym: 100l, mått b/d/h: 600/1000/1100, max vedlängd : 55 cm, sugande fläkt, underförbränning, miljögodkänd enligt EU-norm, kan förberedas för pellets, levererar kompletta system. 250 kg tjära per år! Med ackumulatortank reduceras detta till kg, gränsen för miljögodkänd teknik går vid 4 kg per år!! Idag finns det till och med vedpannor som klarar samma nivå som pelletstekniken 0,1-0,5 kg så min uppmaning blir - Välj smart! Unikum Combi Heat Värmeprodukter Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: medel 40 kw, eldstadsvolym: 89 l b/d/h: 700/1210/1500, max vedlängd: 55 cm, överförbränning, kan eldas med ved, pellets eller olja, patenterad förbränningsteknik, bör eldas mot ackumulatortank. Vedolux 37 Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 37 kw, eldstadsvolym: 105 l, max vedlängd: 53 cm, b/d/h: 535/870/1200, omvänd förbränning keramik, sugande fläkt, SP-godkänd, benstativ som tillbehör, företaget levererar kompletta system med ack. tankar och soltillbehör. Vedolux 30 Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 33 kw eldstadsvolym: 90 l, b/d/h: 490/875/1145 mm, max vedlängd: 530 mm, övrigt: sugande fläkt, omvänd förbränning med keramik, benstativ, lucka för pelletsbrännare, miljögodkänd av SP, företaget levererar kompletta system med ack.tankar och soltillbehör. Vedolux 40 / 50 Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 40 kw/50 kw, eldstadsvolym: 120 l/165l, max vedlängd: 56 cm, b/d/h: 595/855/1115 resp. 959/980/1600, omvänd förbränning keramik, självdrag, SP-godkänd, benstativ som tillbehör på 40, på 50 ingår benstativ. BESTÄLL BIOENERGI VILLA E-post: Telefon: Gäller även 2006 års utgåvor! Äntligen, efter snart två decenniers väntan har Boverket ändrat i regelverket. Tätortsbegreppet är borttaget. Tidigare ställdes som bekant egentligen inga krav på mindre förbränningsanläggningar utanför tätort. För många tillverkare blev det en lång prövning efter att ha investerat i produktutveckling för bättre produkter med bättre förbränningsprestanda. Systemen (oftast pannor med keramik och ackumulatortankar) blev givetvis dyrare än de traditionella, och man fick inte genomslag fullt ut marknadsmässigt. Se mer i tabell nedan om de nya reglerna. BBR finns även att beställa på: Sammanfattning BBR (6:7) Gränsvärden för utsläpp från fastbränsleanordningar gällde tidigare enbart inom tätort. En viktig ändring är att de nya gränsvärdena numera gäller överallt, både för primära och sekundära anordningar. Kostnaderna blir högre men i gengäld förväntas effekten av denna ändring ge minskade utsläpp från småskaliga fastbränsleanordningar och därmed renare luft. Dimensionering Vid vedeldning och ackumulering är det vanligt att man dimensionerar pannans effekt till ungefär två till tre gånger Nya regler - BBR Vedeldning populärt på gårdsnivå Intresset för vedeldning, och likaså marknaden för vedeldningsutrustning har i många år varit stabilt och förhållandevis hög. Vedeldning har alltid haft ett starkt fäste ute på landsbygden. Kanske främst hos lantbrukare med egen skog. Här har framgångarna för värmepumpar och pellets av förståeliga skäl varit betydligt mindre än vad som varit fallet med stadsborna. Panna Panncentral Laddomat 21 maxeffektbehovet. Det är en starkt förenklad genväg. Bättre är att först dimensionera ackumulatorvolymen gentemot det effektbehov man har samt önskemål om eldningsintervall. Härefter kan man titta på pannans effekt och vedelstadsvolym. Marknad finns för större pannor Bra vedpannor finns det gott om. I alla fall i effekter upp till 50kW. Mellan 50 och 100kW tunnas det ut betydligt. Vi får hoppas att tillverkarna känner sig manade att utveckla även detta segment nu när de nya reglerna trätt i kraft. Marknaden finns där. Skillnader mellan system Ett ackumulerande system skil- Huvudtank T H DBV Laddomat 10 Kulvertventil Kulvert jer sig även mot ett system med automatisk bränslematning i många avseenden. En stor skillnad är den vad det gäller uppbyggnad av kulvertsystem. För att få en så god bekvämlighet som möjligt är det viktigt att temperaturskiktningen i systemet bibehålls. För att göra det är det viktigt att hålla reda på och begränsa onödiga flöden. En ackumulatortank som är kopplad till en Manuell bränsletillförsel < 50 kw 150 > 50 < 300 kw 100 Autom. bränsletillförsel Laddomat 3110 < 50kW 100 > 50 < 300 kw 80 P R P L T ST BV L BV R T SB Högsta tillåtna värde (mg OGC per m 3 n torr gas vid 10% O 2 ) Solfångare Boningshus Slavtank Systemskiss som visar lösning för till exempel en gård. Illustration från Termoventiler AB. Gränsvärden för utsläpp enligt BBR avsnitt 6:741. Nr Radiator Elpatron Exp-kärl kulvert utan någon som helst styrning kommer snart att ha samma temperatur rakt igenom. Likaså om man kopplar en traditionell VVC-krets genom kulverten. Det finns färdiga lösningar på marknaden idag, med alla systemkomponenter. Givetvis även för kombisystem med solfångare. Dessa system är utprovade i mer än tio år och fungerar alldeles utmärkt. Text: Olof Arkelöv, LRF-Konsult 65

5 Ackumulatortankar Senaste solnytt Systemets hjärta Ett genomtänkt vedsystem kan bli lika bekvämt som de enklare pelletssystemen. Men det gäller att tänka till och inte underdimensionera anläggningen. Det är tämligen enkelt att konstatera att dagens normala ackumulatorvolymer på liter som är brukligt att installera i kombination med vedeldning inte på långa vägar ger användaren en optimal nytta av sin anläggning. Halvera antalet uppstarter Det är därför underligt att så få vedeldare ens reflekterar över hur en förstorad ackumulatorvolym skulle kunna påverka bekvämligheten. Om man dubblar ackumulatortankens storlek så halverar man naturligtvis antalet uppstarter på ett år! Skillnaden i pris och utrymmesbehov ökar bara marginellt. För vårt exempel innebär en ackumulatorvolym på liter att man behöver tända i pannan drygt 200 gånger per år. Om man istället väljer en dubbelt så stor tank liter har man bara 100 uppstarter per år vilket ger en avsevärt ökad bekvämlighet för användaren. Det kan tyckas att en så stor tank skulle vara besvärlig att värma upp, men upp till denna volym klarar en normalstor vedpanna av att ladda med i stort sett samma arbetsinsats som en halverad volym. En ackumulatortank på Vedpanna och ackumulatortank från från Baxi AB liter magasinerar ungefär 175 kwh om man utnyttjar 50 graders lagringsintervall. Om pannan ger 30 kw och huset förbrukar i värsta fall 10 kw behöver vi totalt tillverka ungefär 230 kwh för att värma tanken och samtidigt ersätta vad huset förbrukat under brinntiden. 230 kwh innebär att vi behöver elda ungefär 190 liter ved med procent verkningsgrad. Med andra ord vad som ryms i två fulla eldstäder med ved, alltså ett fullt inlägg i samband med uppstart och sedan ytterligare ett fullt magasin efter ungefär 3,5 timmars brinntid. I stort sett samma antal besök i pannrummet som om man bara haft halva volymen. Ta kontroll över bekvämligheten Väljer man dessutom en storlek större vedpanna (40-50 kw) kan man med samma arbetsinsats värma liter vatten och få fullständig kontroll över bekvämligheten. Moderna vedpannor är klart underskattade när det gäller möjligheten att skapa en bekväm vedeldning. Det är alltså fullt möjligt att till en rimlig investeringskostnad, kronor, bygga en vedeldningsanläggning som man även vintertid bara behöver elda en eller två gånger i veckan. Vilket i princip ger en likvärdig komfort och bekvämlighet som den villaägare som väljer en pelletseldning med manuell påfyllning av säckad pellets till ett mindre externförråd i pannrummet. Ekonomi Om man köper sin ved som massaved för 300 kronor per m 3 kan man i värmeanläggningen investera ungefär kronor med lånade pengar och ändå få ungefär samma uppvärmningskostnad som den som investerar kronor med lånade pengar i en pelletseldningsteknik. Med kronor som möjlig investering bygger du i stort sett vilken vedanläggning som helst. I princip räcker investeringen till och med till att du får en anläggning med handtag i rent guld på vedluckan. Tesxt: Bengt-Erik Löfgren LEVERANTÖRER Ackumulatortankar och tillbehör: Atmos AB Baxi AB BoRö Pannan AB Combi Heat Värmep. AB CTC / Enertech AB Effecta AB Euronom AB Götlinds Svets AB Lesol AB Lindquist Heating AB Maxi-Pannan AB Mollepannan AB Nibe Villavärme AB Nordic Trä & Bygg AB Relek Produktion AB Sol & Energiteknik AB Solentek AB Stocksbroenergi AB Strömsnäspannan AB Tanksvets i Huskvarna AB Trebema AB Vedsol AB Värmeackumulator AB Värmebaronen AB I skrivande stund är försäljningsstatistiken för 2006 inte fastställd. Med hjälp av prognoser för kvartal fyra kan jag dock konstatera att försäljningsökningen håller i sig, om än i lite makligare takt. Ökning Försäljningen av glasade, plana solfångare ökade med 9% under Försäljningen av plana solfångare mot segmentet småhus (anläggningar <15 m²) är fortsatt stabil medan försäljningen mot flerbostadshus inte tar fart på önskvärt sätt. Under 2005 såldes det knappt m² solfångare till villakunder och motsvarande siffra för 2006 förväntas hamna kring m². Vakuumrör Intresset för vakuumrör solfångare är fortsatt stort och Solåret 2006 Intresset för solvärme i Sverige fortsätter att öka. Den allt mer intensiva miljödebatten och framför allt ökande energipriser driver upp intresset. Solvärmen har stärkt sin konkurrenskraft men också utvecklats, framför allt i sitt samarbete med andra, närliggande branscher. Som exempel kan nämnas de allt mer intensiva samarbetet vi kan se mellan sol- och pelletsföretag. försäljningen fortsätter att accelerera. Under 2006 såldes det drygt m² vakuumrör vilket är en ökning med smått fantastiska 94% jämfört med året innan. Oglasade solfångare Under senare år har vi sett ett allt växande intresse kring oglasade solfångare för bassänguppvärmning. Denna trend tycks nu vara bruten. Prognosen för 2007 visar på en stagnation och bedömningen är att försäljningen ökat med 3-4% och hamnar nu på drygt m². Totalt i Sverige Räknar vi samman all försäljning för såväl glasade som oglasade solfångare i alla segment såldes det sammantaget drygt m² solfångare i Sverige under Trenden visar att andelen importerad teknik ökar och det är bland annat ett resultat av det fortsatt stora intresset för vakuumrör. Vi ska likväl komma ihåg att det även importeras plana solfångare till Sverige. Mörkertal I siffrorna ovan finns det ett mörkertal för parallellimport, det vill säga importerade sol- BRA SOLSIDOR fångare som ej testats av något ackrediterat testinstitut och därmed inte är berättigade till statliga bidrag. De här importörerna är i regel inte medlemmar i Svenska solenergiföreningen - SEAS vilket gör att den här försäljningen hamnar utanför statistiken. Omfattningen av den här importen är okänd men vi befarar att den ökar i omfattning. Test: Lars Andrén SP P-märker solfångare sedan Reglerna har reviderats för att bli samstämmiga med ny europastandard på området. Här kan du se en sammanställning av de moment som ingår i P-märkningen av solfångare. Solklart solvärme! är en kampanj som drivs av staten tillsammans med Svenska solenergiföreningen. 66 Nr Nr

Pellets och sol ger förnybar billig energi

Pellets och sol ger förnybar billig energi Pellets och sol ger förnybar billig energi Nu finns en pelletsteknik som på allvar kan ta upp konkurrensen med värmepumpar. Idag går det att få helautomatiska pannor där fastighetsägare enbart behöver

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast

Vedvärme när den är som effektivast Vedvärme när den är som effektivast 2 www.kakelugnspannan.se Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna från kakelugnen

Läs mer

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw

den kompletta översikten av företag som levererar utrustning för ved- eller fliseldning i effektintervallet 20 kw - 300 kw tema: BIOENERGI FÖR FASTIGHET OCH INDUSTRI Extra exemplar av "Fastighetsvärme" beställer du på: bioenergitidningen.se Bioenergi för FASTIGHET och industri den kompletta översikten av företag som levererar

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se

Pellets. naturlig värme. Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme. www.pellsam.se Pellets naturlig värme Information från Pellsam om bekväm, kostnadseffektiv och miljövänlig villavärme www.pellsam.se Pellets naturlig värme Pellets är en naturlig uppvärmningsform som kombinerar en mycket

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

ENERGIKALKYL 1.0. Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB. www.pellsam.se

ENERGIKALKYL 1.0. Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB. www.pellsam.se ENERGIKALKYL 1.0 Ladda ner en gratis testversion av Energikalkyl 1.0 http://www.rphb.se Irene Weiner - PellSam Bengt- Erik Löfgren - ÄFAB Ralfh Antonsson - R&P Antonsson AB EnergiKalkyl 1.0 - Ett kraftfullt

Läs mer

iljömärk produkt! www.froeling.com

iljömärk produkt! www.froeling.com Miljömärkt produkt! www.froeling.com Uppvärmning med ved Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning

E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Sidan E. 1 E. Konvertering till och förbättring av vedeldning Detta kapitel vill visa på möjligheter att konvertera befintliga system till vedeldning samt att visa att det finns många möjligheter att förbättra

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare.

PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Till dig som är villaägare. PELLETS PRISVÄRT OCH KLIMATSMART! Genom att du värmer upp ditt hus med pellets bidrar Du inte till växthuseffekten, eftersom förbränning av

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda

Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Bioenergi i villan tappar både i antal och prestanda Nu har jag fått för mig att titta på MSB:s statistik för 2012 över hur väl vi i Sverige uppfyller LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor). Det är här vi bl

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment lättskötta vedpannor F Ö R D E L A R M E D V E D FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA LITEN MILJÖPÅVERKAN BILLIGARE BLIR DET INTE MINSKAR ELBEHOVET

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment koldioxidneutralt Modern vedeldning är bekväm, elda endast en gång per dygn GLÖM ALLT OM GAMMALDAGS VEDELDNING Med en modern anläggning

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torsås 1:11 Utgåva 1:1 2012-06-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torsås 1:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Från en förstklassig leverantör

Från en förstklassig leverantör www.froeling.com Från en förstklassig leverantör Fröling har arbetat med att effektivisera användningen av trädbränslen i snart fem decennier. I dag står Fröling för modern värmeteknik för biobränslen.

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna

Gilles 12,5-160kW. Pelletspanna Pellets Flis Pelletspanna Gilles,-60kW Gilles har väl beprövade produkter med hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna har stor driftsäkerhet tack vare Gilles smarta självkorrigerande

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Pelletskaminer. med Drag

Pelletskaminer. med Drag Pelletskaminer med Drag För en förnybar framtid. Nu kan du gå över till skön pelletsvärme... Långsiktig energilösning När du kommer hem trött och frusen en kall kväll då brinner det redan i kaminen. Varmt

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT.

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. SOLENERGI ÅT POOLEN EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. EFFECTA AB är din kompletta leverantör av miljövänliga helhetslösningar för uppvärmning av fastigheter. Med mer

Läs mer

Vedeldning 2002. kvämt att elda med ved! Med tankar och laddautomatik spenderar man endast 15 min per dag vid sin panna för ett dygns värme Mikael

Vedeldning 2002. kvämt att elda med ved! Med tankar och laddautomatik spenderar man endast 15 min per dag vid sin panna för ett dygns värme Mikael VILLA 1/2002 Vedeldning 2002 Vedeldning i småhus Översikt: VEDPANNOR Villavärmeföretagen Konsumenten och vedeldningen! Insänt Nedanstående texter är förkortade inlägg som kommit in till mig från våra flitiga

Läs mer

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar

SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING. Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar SMÅSKALIG FASTBRÄNSLEELDNING Basuppvärmning pannor, trivseleldning och spisar EFFEKTBEHOV P medel = ca 3 kw (sept-maj, 120 m 2, 20 MWh/år) P max = ca 10 kw (kallaste vinterdagar) P panna = ca 20-30 kw

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Vår erfarenhet är din trygghet

Vår erfarenhet är din trygghet ENERGI FRÅN SOLEN. Solvärme i våra hushåll blir allt vanligare, det är bra för miljön och för ekonomin. Det sägs att solens strålar som träffar jorden under 5,5 minuter motsvarar jordens samlade energianvändning

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDPANNOR Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien är det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast. Lika effektiv som 3-4 vanliga kakelugnar

Vedvärme när den är som effektivast. Lika effektiv som 3-4 vanliga kakelugnar Vedvärme när den är som effektivast Lika effektiv som 3-4 vanliga kakelugnar 2 www.kakelugnspannan.se Telefon: 031-338 37 36 Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Lars Andrén Jan-Olof Dalenbäck m fl.. Växjö 20-21 okt 2009 1 JOD/LA

Lars Andrén Jan-Olof Dalenbäck m fl.. Växjö 20-21 okt 2009 1 JOD/LA Lars Andrén Jan-Olof Dalenbäck m fl.. Växjö 20-21 okt 2009 1 JOD/LA Småskalig värmeförsörjning Biobränsle och solvärme A. Integrerade system för bio- och solvärme B. Komplett integrerat pellet/solvärmesystem

Läs mer

Vedvärme när den är som effektivast Lika effektiv som 3-4 vanliga kakelugnar

Vedvärme när den är som effektivast Lika effektiv som 3-4 vanliga kakelugnar Vedvärme när den är som effektivast Lika effektiv som 3-4 vanliga kakelugnar 2 Kakelugn, öppenspis, vedpanna och ackumulatortank, allt i ett skal Kakelugnspannan är en kombination av de bästa egenskaperna

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB

KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB KMP Neptuni (Konventionell skorsten) Ariterm Sweden AB Ariterm Sweden AB/Sverige 34 900 kr Två fasta effektlägen 3,1 5,8 kw 93 % 91 % 41 47 db(a) 52 x 58 x 104 cm 100 125 kg 20 25 kg Kan drivas med batteri

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

Läs mer

Solen som energikälla!

Solen som energikälla! Solen som energikälla! www.baxi.se 1 SAMLA SOLENS VÄRMANDE STRÅLAR Vi har nycklarna till energin! Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ANTIOXIDANTER SKYDDAR VEDELDAREN Nu behöver du inte längre

ANTIOXIDANTER SKYDDAR VEDELDAREN Nu behöver du inte längre Villa SPECIAL nr 1/00 Lennart Ljungblom redaktör Denna utgåva av Villa-Specialen har temat vedpannor. Sofie Samuelsson redovisar årets modeller på sid 28-29 Att vedrök inte är så farligt som summan av

Läs mer

1. Identifikation Baxi Bonus Light

1. Identifikation Baxi Bonus Light 2014-04-22 3P03880-01 1 (6) 1. Identifikation Baxi Bonus Light Leverantör av panna : HS Perifal AB Provobjekt: Panna Baxi Bonus Light Serie nr: BNLT0113021 Provobjektet ankom SP 2013-05-31. Pannan var

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Riddaretorp 1:5 Utgåva 1:1 2012-06-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Riddaretorp 1:5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Solvärme. gratis värme från solen! SOLFÅNGARSYSTEM

Solvärme. gratis värme från solen! SOLFÅNGARSYSTEM Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM solvärme är miljövänligt, gratis och riktigt smart en investering som ger gratis värme i många år GRATIS OCH MILJÖVÄNLIGT Solen har alltid varit vår

Läs mer

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå

Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314. Umeå universitet 901 87 Umeå Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar 2014:5 ISSN 1654-7314 Umeå universitet 901 87 Umeå Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Diskussion... 9 Bilaga 1... 11 Bilaga 2-5...

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer