VILLA 1/07. Vedvärme Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special"

Transkript

1 VILLA 1/07 Vedvärme 2007 Bekvämt, modernt och billigt Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

2 Stabilt! Vedeldningen närmnar sig en helt ny typ av kunder. Vi pratar nu bland annat om den moderna barnfamiljen med extremt höga krav på bekvämlighet, ekonomi och miljövänlighet. Här passar modern vedeldning ypperligt! Till viss del kan vi även tacka solsystemen för detta insteg på marknaden. Solfångare som komplement har blivit en sak vi ofta talar om och som många, både kvinnor och män, verkar tycka är den ultimata lösningen. Vedeldning har ett oförtjänt rykte om sig att vara lite som förr i tiden. Detta börjar dock sakta men säkert försvinna i och med generationsskifte i framförallt lite större hus och gårdar. Hela detta nummer av Bioenergi Villa ägnar vi till just vedoch solsystem i kombination. Trevlig läsning! Sofie Baskunskap Bioenergi och sol värmer bättre Det går knappt en dag utan att larmrapporterna om klimatförändringar presenteras i media, och idag är så gott som alla överens om att vi måste minska användningen av fossil energi. Bengt-Erik Löfgren förklarar här hur man genom att kombinera ved- och solvärme kan få en bekväm, billig och klimatvänlig värme hemma. Inom Västeuropa hänvisar vi ofta till Kyotoavtalet när vi talar om åtgärder, medan USA med president Bush valt en annan väg och arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser enligt plan 30/30. Med plan 30/30 menas att USA skall reducera användningen av fossil energi med 30 procent av sin energi till år Ett klimatmål som är mycket tuffare än de mål som satts upp enligt Kyoto. Men det är inte bara oljan som är problemet. En stor del av världens elproduktion genereras via kolkraftverk som inte har något fjärrvärmenät som kylkrets. Det betyder att man måste elda drygt 3 kwh kol för att producera 1 kwh el vilket i sin tur gör att utsläppen av växthusgaser också ökar på grund av en ökad elanvändning. I Sverige tillverkas elen i huvudsak av vattenkraft och kärnkraft vilket ger oss en både billig och koldioxidneutral elproduktion. Historiskt har vi använt elvärme för att ersätta olja och idag går nästan hälften av vår inhemska elproduktion till att värma bostäder med någon form av elvärme. Tack vare elvärmen är vi bäst i klassen på att reducera utsläppen av växthusgaser enligt EU:s klimatmål. Import krävs Men den höga andelen elvärme gör att den totala användningen av el i vårt land är uppemot tre gånger så hög på vintern som på sommaren. Med en hög andel vattenkraft betyder detta att vi har den lägsta produktionen av el när vi har det största behovet. Ett riktigt kallt vinterdygn behöver vi därför importera dyrare och smutsigare producerad el till en mängd motsvarande produktionen från fem kärnreaktorer. En klimatmässigt attraktiv lösning är därför att minska vår elvärme. Den elproduktion som då frigörs kan då istället säljas på en exportmarknad och där ersätta den för stunden dyraste produktionen. Till nästan 100 procent är det då kolproducerad el som kommer att ersättas. På så sätt kan varje konverterad svensk elvärmd villa ersätta växthusgasen motsvarande tre stycken koleldade villor i till exempel Tyskland. Då blir det än mer naturligt att fokusera på bioenergi som framtidens värmekälla. Egen ved är naturligtvis billigast att använda, men som handelsvara är det förädlade biobränslen som pellets i kombination med solvärme som gäller. Investeringen avgör bekvämligheten Om man är beredd att göra en viss arbetsinsats är naturligtvis vedeldning är den billigaste energikällan. Vill man ha en mer automatisk form av eldning är det flis- och pelletseldning som gäller. Det är inte längre tekniken utan investeringsviljan som avgör hur bra och bekväm eldningen kan bli. Högt ställda miljökrav Moderna vedeldningssystem finns idag som klarar högt ställda miljökrav. Baxi och Bentone har till exempel vedpannor som i kombination med tillräckligt stora ackumulatortankar även klarar Svanenkraven, och Effectapannan är först av Sveriges tillverkare att erbjuda lambdasond-teknik på sina vedpannor. Alternativ som uppmärksammas av allt fler villägare. Ackumulatortanken viktig Kanske gäller än idag att vi underskattar betydelsen av större ackumulatortankar. Enkelt uttryckt kan vi säga att om vi fördubblat ackumulatortankens storlek så halverar vi antalet uppstarter. Med färre uppstarter blir vedeldningen bekvämare samtidigt som verkningsgraden ökar och eventuella störande emissioner minskar både i frekvens och omfattning. Det är möjligt att för en rimlig investering bygga ett system där man vintertid eldar maximalt en till två gånger per vecka. En bekväm och säker vedeldning. Helautomatiskt Den nyaste tekniken bland pelletspannorna fungerar i de flesta fall helautomatiskt vilket betyder att utrustningen själv känner av och ställer in optimal förbränning, kompenserar för variationer i bränslet, sotar helautomatiskt alla rökgasvägar, gör automatiskt ren brännaren vid behov och placerar askan i en extern behållare. Användarens uppgift är att trycka på startknappen och tömma en askbehållare en till två gånger per år. Inte dyrare men bättre Smakar det så kostar det. En villaägare som vill ha en väl fungerande vedpanna med en ordentligt stor ackumulatortank - eller helautomatisk pelletseldning komplett installerad och kompletterad med solfångare får räkna med att investera ungefär kronor, vilket i princip motsvarar kostnaden för installation av bergvärme. Men eftersom solvärmen kan plocka ned omkring kwh gratis energi från solen blir driftkostnaden med pellets/ sol billigare än för motsvarande värmepump. Med alternativet vedpanna/ ackumulator och köpt ved blir driftkostnaden ungefär halverad jämfört med pelletseldning. Baskunskap Då har man ändå förnybar energi som energibärare istället för el. Bioenergi och sol kan alltså vara ett fullvärdigt alternativ som inte är dyrare än andra alternativ. Accepterar man en viss arbetsinsats sjunker naturligtvis investeringskostnaden i takt med att den egna arbetsinsatsen ökar. Billigast är att installera en pelletsbrännare direkt på den befintliga värmepannan, men då får man å andra sidan kanske acceptera en uraskning och mindre rengöring varannan vecka. Det är en investering på kronor som ofta är återbetald inom två år om man räknar uppvärmningskostnaden i olja eller elvärme. Det bästa från två energibärare Genom att förena ved-, flis och pelletseldning med solenergi kombinerar man det bästa från två olika energibärare: när energibehovet för uppvärmning är som lägst sommartid så har energiproduktion via förbränning de sämsta resultaten. Låga effektbehov ger många start och stopp och svårigheter att nå optimal förbränning samtidigt Solen är vår största och renaste energikälla och solens strålar kan omvandlas både till värme och el. Vanligast är att via solfångare producera tappvarmvatten, eller i ett kombisystem där man producerar både tappvarmvatten och värme till huset. Solenergin är inte bara gratis, den är tyst, förnybar, ren och kan användas utan att orsaka skadliga utsläpp eller smutsa ner miljön. I ett komplett solvärmesystem ingår förutom solfångarna en pumpenhet, en manöverenhet, ett installationspaket och en ackumulatortank. Livslängden på solfångaren är minst 40 år eller mer. Plana solfångare Plana solfångare är uppbyggda på en isolerad botten med en speciell absorbatoryta som omvandlar solinstrålningen till värme och solfångarytan vindskyddas och täcks av en antireflexbehandlad glasruta. Storleken på solfångaren dimensioneras efter ackumulatorvolymen eller tvärt om 8-12 m² solfångare och en liters ackumulatortank är den vanligaste installationen, vilket täcker de flesta hushålls tappvarmvattenbehov sommartid och ger uppemot 20 procent täckningsgrad på hushållets totala uppvärmningsbehov. som isolations- och genomströmningsförlusterna ökar vilket tillsammans gör att både emissionerna av oförbrända kolväten flerdubblas och den nyttiggjorda pannverkningsgraden sällan överstiger 50 procent. Men samtidigt gäller att när effektbehovet är lågt fungerar solvärmen som bäst. Med en ordinär solfångaryta på ungefär 8-10 m 2 och en mindre ackumulatortank på liter kan solvärmen i princip ersätta all eldning från början av maj till slutet av augusti och dessutom ge betydande tillskott soliga dagar under hela våren och hösten. Låga emissioner och hög verkningsgrad På vintern däremot, när solen står lågt och vinterkylan slår till, så ger inte solvärmen något märkbart tillskott. Men då fungerar å andra sidan bioenergitekniken som allra bäst, i synnerhet om den dessutom får arbeta mot en välisolerad mindre ackumulatortank som effektutjämnare. Då blir emissionerna extremt låga och pannverkningsgraden hög, med modern teknik ofta betydligt mer än 90 procent. Solen ger billig och bekväm värme Bengt-Erik Löfgren För solfångaren gäller att sedan solpanelen väl är tillverkad är emissionerna och klimatpåverkan för energiproduktionen i princip lika med noll. Koldioxidneutralt Bioenergi är positivt för klimatet. Den koldioxid som bildas vid förbränningen är lika med den mängd koldioxid som trädet under sin tillväxt tagit ur atmosfären och via solljus och fotosyntes omvandlat till det syre vi behöver för att andas och det kol växten består av. Oavsett om råvaran får ligga kvar i skogen och förmultna eller om den går till förbränning så frigörs samma mängd koldioxid som en gång tagits ur atmosfären. Man behöver alltså inte nyplantera skog för att betrakta bioenergi som koldioxidneutralt. Text: Bengt Erik Löfgren, Äfab Kostnaden för en färdig solfångaranläggning i denna storleksordning kan variera mycket beroende på hur man kommer åt att montera utrustningen. Men kronor kan vara ett bra riktvärde om man lejer bort hela installationsarbetet. Vakuumsolfångare Vakuumsolfångare består av ett dubbelmantlat glasrör. Det fungerar i princip som en termosflaska. Ett yttre glasrör av högvärdigt glas och ett inre glasrör med ett lager vakuum mellan som ger mycket bra isolering. Jämfört med plana solfångare ger vakuumsolfångaren betydligt bättre utbyte, i synnerhet om solljuset är diffust eller om utetemperaturen är kall. Moderna vakuumsolfångare är rundstrålande, det vill säga att absorbatorn sitter runt om hela det inre röret, och är dessutom ofta placerade i kassetter med en reflekterande yta som även återstrålar solljus som träffar ytan utanför själva röret till kollektorytan.en komplett anläggning med vakuumsolfångare för motsvarande energiproduktion som i exemplet ovan är normalt sett kronor dyrare än en plan solfångare. 60 Nr Nr

3 Bioenergi Vedpannor 2007 Vedpannor 2007 Bioenergi 29 olika vedpannor Ved som bränsle Det är dags för vår årliga marknadsöverikt över vedpannor på svensk marknad. I år kan vi presentera inte mindre än 29 olika pannor och de flesta av dessa finns dessutom i flera olika utföranden och storlekar. Här borde det finnas en panna för varje smak helt enkelt. Läs även om vikten att planera sitt helhetssystem i artiklarna på sidorna runt omkring översikten. Här finns all kompetens samlad på ett ställe för att göra det enkelt för dig som vill konvertera till vedeldning. Jag önskar dig varmt lycka till och hänvisar tekniska frågor direkt till respektive företag. Ris och ros om Bioenergi Villa är välkommet till min e-post: Ved som används som bränsle ska gärna vara överårig. Under sommaren tar det minst två månader innan veden torkat under skyddstak utomhus. Färsk ved innehåller nästan 50 procent vatten, medan vattenhalten i torr ved är cirka 20 procent. Torr ved är ljus till färgen, och man känner igen den på ljudet: två torra vedträn klingar skarpt då man slår dem mot varandra. Färsk ved fräser då den brinner. Ved är det absolut billigaste bränslet för er uppvärmning och i moderna anläggningar även bland de mest miljövänliga. Arca 90 Vedsol Tel: E-post: Tillverkningsland: Italien, ca kr Effekt: 97 kw, eldstadsvolym: 320 l, b/d/h: 750 /1850 /1520, max vedlängd: 90 cm. Övrigt: Keramik med lätt utbytbara gjutjärnsroster, 8 mm plåt, sugande fläkt, 81% verkningsgrad, eldas mot ackumulatortank minimum 5000 l, testad av SP. Atmos DC 25 SF Atmos Suemax Värme Tel: E-post: Tillverkningsland: Tjeckien, ca kr Effekt: 25 kw ( 30, 35, 40, 50, 75 och 95 kw ), b/d/h: 590/625/1120, eldstadsvolym: 75 l, max vedlängd: 37 cm, omvänd keramisk förbränning, sugande fläkt, runda eldstäder, kylslinga, testad av SP. Combimax 30 UB Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 30 kw, eldstadsvolym: 70l, b/d/h: 550 /730 /1080, max vedlängd: 38 cm Övrigt: omvänd förbränning med keramik, självdrag. benstativ, soltillbehör samt ack.tankar finns som tillbehör, testad hos SP. Extuna V202K UB Extuna Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige ca kr Effekt: 35 eller 55 kw eldstadsvolym: 125 eller 185 l, max vedlängd: 50 cm, b/d/h: 520/1050/1135, självdrag, omvänd förbränning, finns i komb. med flis och pellets, SP 1419, företaget lev. kompletta system med bland annat måttbeställda ack.tankar. Arimax 240 Swebo Flis & Energi Tel: E-post: Tillverkningsland: Finland, ca kr Effekt: kw, eldstadsvolym: 90 l, max vedlängd: 50 cm, vikt: 285 kg, överförbränning, naturligt drag, finns även i utförande med elpatron och varmvattenslinga, lämplig. ackumulatortankvolym l. Atmos DC 30 GSE Atmos Suemax Värme Tel: E-post: Tillverkningsland: Tjeckien, ca kr Effekt: 30 kw med el, b/d/h: 680/1030/1200, eldstadsvolym: 100l, max vedlängd: 53 cm, omvänd förbränning, sugande fläkt, testad TUV 909, företaget kan leverera kompletta system samt soltillbehör. CTC V35 Enertech Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw, eldstadsvolym: 105 l, b/d/h: 550/1100/1300, max vedlängd: 58 cm, vikt: 310 kg. Övrigt: Lättskött. sugfläkt, omvänd förbränning, testad av SP. I CTC s sortiment finns ett flertal olika pannor i olika storlekar, Svanenmärkt. Gaselle Ouick Up 45 Vedsol Tel: Tillverkningsland: Sverige/Italien, ca kr Effekt: 45 kw Eldstadsvolym: 126 l, b/d/h: 560/1130/1240, max vedlängd: 55 cm, finns också i 25, 35 och 70 kw, blålågeförbränning, sugande fläkt, gjutjärnsroster, liten vattenvolym, eldas mot acktank minst 1500 l. Arimax 35 Swebo Flis & Energi Tel: E-post: Tillverkningsland: Finland, ca kr Effekt: kw b/d/h: 720 /1095/1155, max vedlängd: 57 cm, naturligt drag, underförbränning, finns även i modell 60 kw, keramisk efterbrännkammare, testad av SP, lämplig ackumulatorvolym l. Bonus 30 BAXI Tel: E-post: Tillverkningsland: Danmark, ca kr Effekt: 30 kw b/d/h: 540/1130/200. Eldstadsvolym: 90 l, max vedlängd: 50 cm, omvänd blålågeteknik, sugande fläkt, liten effektiv vedpanna med lucka för pellets- eller oljebrännare, klarar Boverkets tätortskrav, inbyggd varmvattenspiral. CTC V25 Enertech Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 28 kw, eldstadsvolym: 90 l, b/d/h: 620/890/545, max vedlängd: 60 cm, Övrigt: Omvänd förbränning, ej fläkt, pannan är komplett med vattenberedare och shuntautomatik. Janfire Varioflame Janfire AB Tel: E-post: Tillverkningsland: Tyskland, ca kr Effekt Pellets 23 kw, Ved 12 kw, Eldstadsvolym 50 liter, b/d/h: 760/800/970, Max vedlängd 35 cm, vattenvolym 48 liter, omvänd förbränning, självdrag, idealisk för solfångare, testad enligt önorm M 7550 i Österrike, Ariterm Biomix Ariterm AB Tel: E-post: Tillverkningsland: Finland, ca kr Märkeffekt pellets, ved och olja 20 kw. Eldstadsvolym: 80 l, max vedlängd 35 cm, b/d/h: 835/794/1450, dubbelpanna för pellets-/oljeeldning och en eldstad för vedeldning. Självdrag, underförbr. ved, överförbr. pellets, inbyggd utbyggbar 8 m kyl-/varmvattenslinga, miljögodkänd vid eldning mot acktank. Calmarpannan V 33 Trebema Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: kw, eldstadsvolym: 120 l b/d/h: 602 /960 /1225, max vedlängd: 50cm, sugande fläkt, omvänd förbränning, testad av SP, urtag för pelletbrännare finns som tillbehör, företaget har även lösningar för sol. Effecta Lambda Effecta Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw, eldstadsvolym: 135 l, b/d/h: 650/ 920/1240, max vedlängd: 50 cm. Övrigt: utrustad med lambdasond som reglerar luftflödet för otimal förbränning trots varierande vedkvalité, fläktstyrd, stor förbränningsdel, keramik, kan förberedas för pellets, företaget har även lösningar för sol. Keram 33 Euronom Tel: E-post: Tillverkningsland: Italien, ca kr Effekt: kw. Eldstadsvolym: 95 l. b/d/h: 560 /930 /1390, max vedlängd: 50 cm, omvänd förbränning, tryckande fläkt, finns även i storlekarna 42, 54, 76 och 93 kw, testad av SP. Biomax Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 20 kw ved/20 kw pellets/9 kw el. Eldstadsvolym: 55 l, max vedlängd 38, b/d/h: 810/ 715/1305, pelletsbrännare finns som tillbehör, omvänd förbränning keramik, självdrag, SP-godkänd. Calmarpannan V 65 Trebema Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: kw, eldstadsvolym: 150 l b/d/h: 602 /1060 /1588, max vedlängd: 50cm, sugande fläkt, omvänd förbränning, testad av SP, urtag för pelletbrännare finns som tillbehör, företaget har även lösningar för sol. Effecta Woody Effecta Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw Eldstadsvolym: 135 l, b/d/h: 650/ 920/1240, max vedlängd: 50 cm, Övrigt: omvänd blålågeförbränning, fläktstyrd, sugande fläkt, miljögodkänd SP, kan förberedas för pellets, företaget har även lösningar för sol. Maxi 50 Maxipannan Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 35 kw, eldstadsvolym: 145 l, b/d/h: 870/1650/1700, max vedlängd: 50 cm, naturligt drag, omvänd förbränning, inbyggd tank 1200 l, kan också fås med 1500 l pannvattenvolym, testad av SP, förberedd för pellets och solvärme.

4 Bioenergi Välj smart Vedpannor 2007 Tänk till innan du väljer dålig teknik på grund av pris! Det är vårt ansvar att välja den bästa möjliga bioenergiteknik som finns. Utsläpp av till exempel tjära per år och hus från småskalig vedeldning skiljer sig enormt. En icke miljögodkänd panna utan ackumulatortank släpper ut mellan Molle Mollepannan Tel: E-post: Tillverkningsland: Estland, ca kr Effekt: 45 kw, eldstadsvolym: 120 l b/d/h: 720/1040/1070, max vedlängd: 50 cm. övrigt: underförbränning med självdrag, testad av SP. NIBE Vedex 1000 NIBE Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 18 kw, eldstadsvolym: 75 l b/d/h: 300/420/600, max vedlängd: 40 cm, omvänd förbränning, självdrag, miljötestad under 2006, företaget kan leverera kompletta system. NIBE Vedex 3300 NIBE AB Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 33 kw. Eldstadsvolym: 95 liter b/d/h: 450/880/1070, max vedlängd: 0,5 m, 2-stegs sugande fläkt, omvänd förbränning som styrs av fläkten, företaget kan leverera kompletta system. Solo Innova BAXI Tel: E-post: Tillverkningsland: Danmark, ca kr Effekt: 20 kw, 30 kw eller 50 kw, eldstadsvolym: 135 l, b/d/h: 580/1180/1370, max vedlängd: 50 cm, övrigt: mycket lätthanterlig, blålågeteknik, sugande fläkt, testad av SP, Svanenmärkt. Tellus DP25 Tellus Rör Svets & Smide Tel: E-post: Tillverkningsland: Slovakien, ca kr Effekt: 25 kw, finns även i 35 kw, 45 kw och 75 kw, eldstadvolym: 100l, mått b/d/h: 600/1000/1100, max vedlängd : 55 cm, sugande fläkt, underförbränning, miljögodkänd enligt EU-norm, kan förberedas för pellets, levererar kompletta system. 250 kg tjära per år! Med ackumulatortank reduceras detta till kg, gränsen för miljögodkänd teknik går vid 4 kg per år!! Idag finns det till och med vedpannor som klarar samma nivå som pelletstekniken 0,1-0,5 kg så min uppmaning blir - Välj smart! Unikum Combi Heat Värmeprodukter Tel: E-post: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: medel 40 kw, eldstadsvolym: 89 l b/d/h: 700/1210/1500, max vedlängd: 55 cm, överförbränning, kan eldas med ved, pellets eller olja, patenterad förbränningsteknik, bör eldas mot ackumulatortank. Vedolux 37 Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 37 kw, eldstadsvolym: 105 l, max vedlängd: 53 cm, b/d/h: 535/870/1200, omvänd förbränning keramik, sugande fläkt, SP-godkänd, benstativ som tillbehör, företaget levererar kompletta system med ack. tankar och soltillbehör. Vedolux 30 Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 33 kw eldstadsvolym: 90 l, b/d/h: 490/875/1145 mm, max vedlängd: 530 mm, övrigt: sugande fläkt, omvänd förbränning med keramik, benstativ, lucka för pelletsbrännare, miljögodkänd av SP, företaget levererar kompletta system med ack.tankar och soltillbehör. Vedolux 40 / 50 Värmebaronen Tel: Tillverkningsland: Sverige, ca kr Effekt: 40 kw/50 kw, eldstadsvolym: 120 l/165l, max vedlängd: 56 cm, b/d/h: 595/855/1115 resp. 959/980/1600, omvänd förbränning keramik, självdrag, SP-godkänd, benstativ som tillbehör på 40, på 50 ingår benstativ. BESTÄLL BIOENERGI VILLA E-post: Telefon: Gäller även 2006 års utgåvor! Äntligen, efter snart två decenniers väntan har Boverket ändrat i regelverket. Tätortsbegreppet är borttaget. Tidigare ställdes som bekant egentligen inga krav på mindre förbränningsanläggningar utanför tätort. För många tillverkare blev det en lång prövning efter att ha investerat i produktutveckling för bättre produkter med bättre förbränningsprestanda. Systemen (oftast pannor med keramik och ackumulatortankar) blev givetvis dyrare än de traditionella, och man fick inte genomslag fullt ut marknadsmässigt. Se mer i tabell nedan om de nya reglerna. BBR finns även att beställa på: Sammanfattning BBR (6:7) Gränsvärden för utsläpp från fastbränsleanordningar gällde tidigare enbart inom tätort. En viktig ändring är att de nya gränsvärdena numera gäller överallt, både för primära och sekundära anordningar. Kostnaderna blir högre men i gengäld förväntas effekten av denna ändring ge minskade utsläpp från småskaliga fastbränsleanordningar och därmed renare luft. Dimensionering Vid vedeldning och ackumulering är det vanligt att man dimensionerar pannans effekt till ungefär två till tre gånger Nya regler - BBR Vedeldning populärt på gårdsnivå Intresset för vedeldning, och likaså marknaden för vedeldningsutrustning har i många år varit stabilt och förhållandevis hög. Vedeldning har alltid haft ett starkt fäste ute på landsbygden. Kanske främst hos lantbrukare med egen skog. Här har framgångarna för värmepumpar och pellets av förståeliga skäl varit betydligt mindre än vad som varit fallet med stadsborna. Panna Panncentral Laddomat 21 maxeffektbehovet. Det är en starkt förenklad genväg. Bättre är att först dimensionera ackumulatorvolymen gentemot det effektbehov man har samt önskemål om eldningsintervall. Härefter kan man titta på pannans effekt och vedelstadsvolym. Marknad finns för större pannor Bra vedpannor finns det gott om. I alla fall i effekter upp till 50kW. Mellan 50 och 100kW tunnas det ut betydligt. Vi får hoppas att tillverkarna känner sig manade att utveckla även detta segment nu när de nya reglerna trätt i kraft. Marknaden finns där. Skillnader mellan system Ett ackumulerande system skil- Huvudtank T H DBV Laddomat 10 Kulvertventil Kulvert jer sig även mot ett system med automatisk bränslematning i många avseenden. En stor skillnad är den vad det gäller uppbyggnad av kulvertsystem. För att få en så god bekvämlighet som möjligt är det viktigt att temperaturskiktningen i systemet bibehålls. För att göra det är det viktigt att hålla reda på och begränsa onödiga flöden. En ackumulatortank som är kopplad till en Manuell bränsletillförsel < 50 kw 150 > 50 < 300 kw 100 Autom. bränsletillförsel Laddomat 3110 < 50kW 100 > 50 < 300 kw 80 P R P L T ST BV L BV R T SB Högsta tillåtna värde (mg OGC per m 3 n torr gas vid 10% O 2 ) Solfångare Boningshus Slavtank Systemskiss som visar lösning för till exempel en gård. Illustration från Termoventiler AB. Gränsvärden för utsläpp enligt BBR avsnitt 6:741. Nr Radiator Elpatron Exp-kärl kulvert utan någon som helst styrning kommer snart att ha samma temperatur rakt igenom. Likaså om man kopplar en traditionell VVC-krets genom kulverten. Det finns färdiga lösningar på marknaden idag, med alla systemkomponenter. Givetvis även för kombisystem med solfångare. Dessa system är utprovade i mer än tio år och fungerar alldeles utmärkt. Text: Olof Arkelöv, LRF-Konsult 65

5 Ackumulatortankar Senaste solnytt Systemets hjärta Ett genomtänkt vedsystem kan bli lika bekvämt som de enklare pelletssystemen. Men det gäller att tänka till och inte underdimensionera anläggningen. Det är tämligen enkelt att konstatera att dagens normala ackumulatorvolymer på liter som är brukligt att installera i kombination med vedeldning inte på långa vägar ger användaren en optimal nytta av sin anläggning. Halvera antalet uppstarter Det är därför underligt att så få vedeldare ens reflekterar över hur en förstorad ackumulatorvolym skulle kunna påverka bekvämligheten. Om man dubblar ackumulatortankens storlek så halverar man naturligtvis antalet uppstarter på ett år! Skillnaden i pris och utrymmesbehov ökar bara marginellt. För vårt exempel innebär en ackumulatorvolym på liter att man behöver tända i pannan drygt 200 gånger per år. Om man istället väljer en dubbelt så stor tank liter har man bara 100 uppstarter per år vilket ger en avsevärt ökad bekvämlighet för användaren. Det kan tyckas att en så stor tank skulle vara besvärlig att värma upp, men upp till denna volym klarar en normalstor vedpanna av att ladda med i stort sett samma arbetsinsats som en halverad volym. En ackumulatortank på Vedpanna och ackumulatortank från från Baxi AB liter magasinerar ungefär 175 kwh om man utnyttjar 50 graders lagringsintervall. Om pannan ger 30 kw och huset förbrukar i värsta fall 10 kw behöver vi totalt tillverka ungefär 230 kwh för att värma tanken och samtidigt ersätta vad huset förbrukat under brinntiden. 230 kwh innebär att vi behöver elda ungefär 190 liter ved med procent verkningsgrad. Med andra ord vad som ryms i två fulla eldstäder med ved, alltså ett fullt inlägg i samband med uppstart och sedan ytterligare ett fullt magasin efter ungefär 3,5 timmars brinntid. I stort sett samma antal besök i pannrummet som om man bara haft halva volymen. Ta kontroll över bekvämligheten Väljer man dessutom en storlek större vedpanna (40-50 kw) kan man med samma arbetsinsats värma liter vatten och få fullständig kontroll över bekvämligheten. Moderna vedpannor är klart underskattade när det gäller möjligheten att skapa en bekväm vedeldning. Det är alltså fullt möjligt att till en rimlig investeringskostnad, kronor, bygga en vedeldningsanläggning som man även vintertid bara behöver elda en eller två gånger i veckan. Vilket i princip ger en likvärdig komfort och bekvämlighet som den villaägare som väljer en pelletseldning med manuell påfyllning av säckad pellets till ett mindre externförråd i pannrummet. Ekonomi Om man köper sin ved som massaved för 300 kronor per m 3 kan man i värmeanläggningen investera ungefär kronor med lånade pengar och ändå få ungefär samma uppvärmningskostnad som den som investerar kronor med lånade pengar i en pelletseldningsteknik. Med kronor som möjlig investering bygger du i stort sett vilken vedanläggning som helst. I princip räcker investeringen till och med till att du får en anläggning med handtag i rent guld på vedluckan. Tesxt: Bengt-Erik Löfgren LEVERANTÖRER Ackumulatortankar och tillbehör: Atmos AB Baxi AB BoRö Pannan AB Combi Heat Värmep. AB CTC / Enertech AB Effecta AB Euronom AB Götlinds Svets AB Lesol AB Lindquist Heating AB Maxi-Pannan AB Mollepannan AB Nibe Villavärme AB Nordic Trä & Bygg AB Relek Produktion AB Sol & Energiteknik AB Solentek AB Stocksbroenergi AB Strömsnäspannan AB Tanksvets i Huskvarna AB Trebema AB Vedsol AB Värmeackumulator AB Värmebaronen AB I skrivande stund är försäljningsstatistiken för 2006 inte fastställd. Med hjälp av prognoser för kvartal fyra kan jag dock konstatera att försäljningsökningen håller i sig, om än i lite makligare takt. Ökning Försäljningen av glasade, plana solfångare ökade med 9% under Försäljningen av plana solfångare mot segmentet småhus (anläggningar <15 m²) är fortsatt stabil medan försäljningen mot flerbostadshus inte tar fart på önskvärt sätt. Under 2005 såldes det knappt m² solfångare till villakunder och motsvarande siffra för 2006 förväntas hamna kring m². Vakuumrör Intresset för vakuumrör solfångare är fortsatt stort och Solåret 2006 Intresset för solvärme i Sverige fortsätter att öka. Den allt mer intensiva miljödebatten och framför allt ökande energipriser driver upp intresset. Solvärmen har stärkt sin konkurrenskraft men också utvecklats, framför allt i sitt samarbete med andra, närliggande branscher. Som exempel kan nämnas de allt mer intensiva samarbetet vi kan se mellan sol- och pelletsföretag. försäljningen fortsätter att accelerera. Under 2006 såldes det drygt m² vakuumrör vilket är en ökning med smått fantastiska 94% jämfört med året innan. Oglasade solfångare Under senare år har vi sett ett allt växande intresse kring oglasade solfångare för bassänguppvärmning. Denna trend tycks nu vara bruten. Prognosen för 2007 visar på en stagnation och bedömningen är att försäljningen ökat med 3-4% och hamnar nu på drygt m². Totalt i Sverige Räknar vi samman all försäljning för såväl glasade som oglasade solfångare i alla segment såldes det sammantaget drygt m² solfångare i Sverige under Trenden visar att andelen importerad teknik ökar och det är bland annat ett resultat av det fortsatt stora intresset för vakuumrör. Vi ska likväl komma ihåg att det även importeras plana solfångare till Sverige. Mörkertal I siffrorna ovan finns det ett mörkertal för parallellimport, det vill säga importerade sol- BRA SOLSIDOR fångare som ej testats av något ackrediterat testinstitut och därmed inte är berättigade till statliga bidrag. De här importörerna är i regel inte medlemmar i Svenska solenergiföreningen - SEAS vilket gör att den här försäljningen hamnar utanför statistiken. Omfattningen av den här importen är okänd men vi befarar att den ökar i omfattning. Test: Lars Andrén SP P-märker solfångare sedan Reglerna har reviderats för att bli samstämmiga med ny europastandard på området. Här kan du se en sammanställning av de moment som ingår i P-märkningen av solfångare. Solklart solvärme! är en kampanj som drivs av staten tillsammans med Svenska solenergiföreningen. 66 Nr Nr

Pellets och sol ger förnybar billig energi

Pellets och sol ger förnybar billig energi Pellets och sol ger förnybar billig energi Nu finns en pelletsteknik som på allvar kan ta upp konkurrensen med värmepumpar. Idag går det att få helautomatiska pannor där fastighetsägare enbart behöver

Läs mer

Test av moderna och automatiskt eldade PELLETPANNOR

Test av moderna och automatiskt eldade PELLETPANNOR Test av moderna och automatiskt eldade PELLETPANNOR ÄFAB/KONSUMENTVERKET Aug 2005 Innehållsförteckning Förord 3 Bakgrunden ( The final countdown ) 4 Uppdraget 6 Generellt om tekniken 8 Traditionell teknik

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

Nr 1 2002. Rekord för Pellets. Översikter Bränsleleverantörer Vedpannor. omslag: Ingela Jondell

Nr 1 2002. Rekord för Pellets. Översikter Bränsleleverantörer Vedpannor. omslag: Ingela Jondell omslag: Ingela Jondell Rekord för Pellets Översikter Bränsleleverantörer Vedpannor 2 ENDAST FÖR BEHÖRIG TEKNIK! Greppar röjningsberget Timberjack 770/720 är ett unikt koncept som ger tillträde till objekt

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

Välja värmesystem för villan

Välja värmesystem för villan Välja värmesystem för villan enkla tips som sparar miljön och ger valfrihet inför framtida förändringar Klaus Lorenz & Annette Henning Skriftserien om flexibla värmesystem inkluderar även faktablad för

Läs mer

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem

Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i HälsinglAnd Annons. tema värmesystem Mars 212 EN annonsbilaga från ENErgi- och klimatrådgivarna i hälsingland tema värmesystem det kostar mycket att modernisera värmesystemet i ett hus och nu när våren kommer är det många som börjar fundera

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden...

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden... 1 Innehåll Vad är Energijakten?... 3 Tack!... 3 Ett bekvämare inomhusklimat... 4 Sol och ved i gammal gård... 6 Energisatsning för framtiden... 8 Värmen ur berget...10 Kamin på önskelistan...12 Det är

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna.

Förnyelsebar energi, energieffektivisering. användning av fossila bränslen är verktyg för att komma tillrätta med klimatförändringarna. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen 1 Naturlig energi! Människan ligger bakom den pågående klimatförändringen. De ökande koldioxidutsläppen

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS. Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND ANNONS Nya lagkrav för småhusägare vid årsskiftet sidan 16 ANNONS ANNONS BILAGAN DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER SEPTEMBER 2005 2 ANNONS

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL

VÅRENS FÖNSTERSPECIAL PRIS 29 KRONOR MarS 2013 SVERIGES MEST LÄSTA TIDNING OM ENERGIEFFEKTIVT OCH MILJÖSMART BOENDE VÅRENS FÖNSTERSPECIAL Bygga nytt och renovera KliMatSMart I KÖKET frånluftsvärmepumpen PÅ FRAMMARSCH golvvärme

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

BRASVÄRME. och golvvärme STORT TEST RENOVERING. Hur grön är din el? När 70-talet blir framtiden MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING EN MYSIGARE HÖST

BRASVÄRME. och golvvärme STORT TEST RENOVERING. Hur grön är din el? När 70-talet blir framtiden MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING EN MYSIGARE HÖST ENERGISMARTA OKTOBER 2011 PRIS 39 KRONOR RENOVERING När 70-talet blir framtiden STORT TEST LUFTVATTENVÄRMEPUMPAR Bygga hus gör rätt från början BRASVÄRME EN MYSIGARE HÖST och golvvärme Hur grön är din

Läs mer

Småskalig eldning med pellets

Småskalig eldning med pellets Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer