domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska"

Transkript

1 domkyrkobladet nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA

2 Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen har under en längre tid strävat till att stärka betydelsen av medlemskapet i församlingen. Vi vill erbjuda meningsfulla uppgifter som medlemmar i olika åldrar kan engagera sig i. Antalet församlingsbor som på olika sätt medverkar till en mångsidig verksamhet är stort. Under det senaste året har också ansvaret för högmässan i domkyrkan breddats. Det finns nu åtta gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda planerar och förverkligar vår gemensamma mässa. Församlingens förtroendeorgan ger likaså goda möjligheter till engagemang. I höst ordnas församlingsval. Den 9 november väljs ett nytt församlingsråd för domkyrkoförsamlingen för de kommande fyra åren och ett gemensamt kyrkofullmäktige för den svenska och den finska församlingen. Kandidatnomineringen för båda valen pågår till den 15 september. Församlingsrådet består av 14 personer och har till uppgift att leda församlingens verksamhet i samråd med kyrkoherden. Detta innebär bl.a. att man planerar och utvecklar församlingens arbete bland familjer, barn och ungdom, gudstjänstlivet, diakoni- och missionsarbetet samt musikverksamheten Gemensamma kyrkofullmäktige består av 15 personer från den svenska församlingen och 26 från den finska. Fullmäktige fattar de övergripande besluten om förvaltningen och fastigheterna inom Borgå kyrkliga samfällighet och fastställer bl. a. budgeten. Inom ramen för de givna budgetramarna förverkligar sedan församlingsrådet sin uppgift. Alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år senast har rösträtt. Den som vill kan rösta på förhand. I jämförelse med tidigare församlingsval har möjligheten till förhandsröstning ytterligare förbättrats. Man kan förhandsrösta bl. a. i stadens köpcentra, på pastorskansliet och skolor. Av domkyrkoförsamlingens medlemmar har mer än personer rösträtt. Vid det senaste församlingsvalet år 2010 utnyttjade närmare personer sin rösträtt och valdeltagandet ökade från 8,6 % år 2006 till 16,7 %. Av församlingens 16- och 17-åringar röstade 21,6 %. Jag hoppas att våra medlemmar engagerar sig minst lika aktivt också i höstens val. Kyrkan har som mål att det i varje församling finns förtroendevalda i olika åldrar och livssituationer. Ett speciellt önskemål är att antalet unga vuxna bland de förtroendevalda skall öka. Genom att rösta i församlingsvalet bidrar du till att också dina önskemål och intressen beaktas i din församling. Engagera dig alltså i församlingen genom att utnyttja din rösträtt. ~Mats Lindgård domprost gudstjänster Högmässa i domkyrkan alla söndagar och helgdagar kl. 12. En lekhörna för barn: böcker, pussel, leksaker, finns bak i kyrkan. Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka Gudstjänst första söndagen i månaden kl. 10. Sankt Olofs kapell, Pellinge Gudstjänst andra söndagen i månaden kl. 10 Emsalö kapell Gudstjänst tredje söndagen i månaden kl. 10. Kullo bykyrka Gudstjänst sista söndagen i månaden kl. 10 Kvällsmässa firas igen på söndagarna 7.9, och kl. 18 i Lilla kyrkan. Familjemässa firas söndag 28.9 och kl. 12 i domkyrkan Knattekyrka med glada rörelsesånger firar vi lördag 13.9, och 8.11 kl. 16 i Lilla kyrkan (ca 30 min.) Veckomässa i taizéstil firas torsdag 4.9, 2.10 och kl i kapellet, Lundag. 5, IV vån. FärdtjänstEN är församlingens kyrkskjuts till högmässan i domkyrkan. Den kan anlitas av funktionshindrade och åldringar. Datum: 7.9, 5.10, 1.11 och Gör så här: Beställ själv en taxi. Kyrkvärdarna ger taxikortet åt chauffören och ordnar också hemfärden. Kyrkvärden på plats från kl Pellinge kapell har färdtjänst en gång i månaden. Pärmbild:Otto Lindén

3 Borgå svenska domkyrkoförsamling Kom med i en gudstjänstgrupp! Sedan ett år tillbaka har ca 60 församlingsbor varit med i en gudstjänstgrupp och planerat högmässan i domkyrkan. Många har vittnat om att gemenskapen har blivit varmare och delaktigheten bättre i gudstjänsten tack vare gudstjänstgrupperna. Gudstjänstgruppen samlas till planering på onsdagen en och en halv vecka före gudstjänsten. Då väljs bl.a. psalmerna och fördelas uppgifterna i gudstjänsten. Den som vill kan t.ex. läsa någon av texterna eller bönerna i gudstjänsten, eller kanske förbereda kyrkkaffet. Planeringsmötet brukar gå på en timme och grupperna ansvarar för ca två gudstjänster per termin. Ännu finns det plats i gudstjänstgrupperna. Kom med också du! Kontakta Anna Henning-Lindblom eller Mikael Helenelund Du kan också komma direkt till inspirationsdagen nedan. Inspirationsdag om gudstjänsten Lördagen den 11 oktober ordnas en inspirationsdag om gudstjänsten med Fredrik Modeus från Sverige. Fredrik Modeus är den som utvecklat konceptet med gudstjänstgrupper. Som rubrik för dagen har han valt Att bygga församling med gudstjänsten som centrum. Inspirationsdagen hålls i Svenska församlingshemmet kl och är öppen för alla. Välkommen med! ~Mikael Helenelund NU HITTAR DU OSS OCKSÅ PÅ Äntligen är våra förnyade webbsidor publicerade. Sidorna finns på den gamla adressen och www. borgaforsamlingar.fi. Dessutom har dom- kyrkoförsamlingen tagit i bruk en ny domän som länkas direkt till domkyrkoförsamlingens sidor och naturligtvis via den till samfällighetens och finska församlingens. Ungdomarnas egen domän fungerar också De nya sidorna har planerats att vara lämpliga både för läsplattor och mobiltelefoner. Designen står reklambyrå Vastavirta för och det används flera bilder än i de gamla sidorna. Bilder och bildgallerier kommer att sättas till i fortsättningen också. Vi har strävat till att göra sidorna lättorienterade bland mängden av information.

4 Pehr Sveholm: STÄLL UPP I FÖRSAMLINGSVALEN! Som förtroendevald kan man påverka I år är det 20 år sedan Pehr Sveholm första gången blev invald i församlingsvalet. Nu har han bestämt sig för att inte längre ställa upp. Han blev pensionär den 1 augusti och vill nu fritt kunna disponera sin tid. Pehr blickar tillbaka på åren som gått och konstaterar att de har varit både givande och intressanta. På frågan om han har något speciellt minne från tiden som förtroendevald svarar han genast domkyrkobranden. Han var ordförande i byggnadskommittén för återuppbyggandet av kyrkan. Det var en arbetsdryg period innan kyrkan kunde återinvigas. Åren som förtroendevald har gett honom många vänner och bekanta både bland de förtroendevalda och bland personalen i församlingarna och samfälligheten. Pehr har under hela tiden suttit i kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet och beslutat i ärenden som har gällt samfälligheten. Han har sysslat mycket med budgetfrågor och frågor som har med fastigheter att göra. Han konstaterar att ekonomin i församlingarna följer den allmänna utvecklingen i landet och att den alltid är utmanande på många sätt. Det gäller att prioritera. Man kan inte alltid tillgodose alla behov som uppstår. Där är det ibland svårt att som förtroendevald veta att man väljer rätt. Den sakkunskap som finns bland personalen både i församlingarna och i samfälligheten har jag därför uppskattat väldigt mycket, säger Pehr. Personalen har varit väl insatt i de ärenden som har behandlats på mötena och har med sin kunskap kunnat hjälpa oss att göra rätta beslut. En kuriositet under min tid som förtroendevald var att jag var ordförande i gemensamma kyrkorådet under en halvårsperiod. Enligt lagen ska ordföranden vara en kyrkoherde, men när kyrkoherde Tapani Mäki-Panula gick i pension förordnade biskop Eero Huovinen mig till ordförande, tills en ny ordinarie kyrkoherde hade valts. Arbetet som förtroendevald är givande och ger en möjlighet att påverka. Vi har ett gott debattklimat. Vi för aktiva diskussioner och fattar beslut i ärenden som berör många människors vardag. Det kommer man kanske inte genast att tänka på som invånare i Borgå. Ta t.ex. dagklubbarna, ungdomsverksamheten och diakonin alla dessa berör väldigt många i vardagen. Som förtroendevald kan man vara med och forma dessa verksamheter. Pehr säger att förutsättningarna att lyckas som förtroendevald är bra när sämjan är god. Idag är samarbetet i församlingarna och i samfälligheten gott. Det är trevligt att jobba som förtroendevald när personalen samarbetar bra och det gör man i dag. Därför vill han uppmuntra alla som funderar på att ställa upp. Han hoppas att det kommer kandidater från alla ålderskategorier. När många grupper är representerade bland de förtroendevalda kan man göra bra beslut som gagnar alla. ~Gunvor Haddas

5 Barns syn på förtroendevaldas uppgifter Vad borde man som förtroendevald göra? För att få svar på det kollade vi med Linda, Lotte och Lucas Fredriksson. Och här kommer några fina råd för kommande förtroendevalda. De skall kolla att alla har det bra. Mera dagklubbar. Vi trycker att alla förtroendevalda skall poängsätta sig själva efter ett möte. Kriterierna skall vara 1. Gjorde jag mitt bästa? 2. Satt jag bara tyst och lyssnade på andra? På det sättet tror vi att alla ledamöter skulle bli aktivare och ge mera av sitt kunnande vilket leder till bättre beslut. Sen tycker vi att alla skall minnas att min tid är lika viktig som din tid, alltså kom inte för sent till mötena. Konkret vill vi att ledamöterna skall besluta om att bygga bra luftkonditionering i alla hus så att ingen drabbas av mögel som vistas i husen. Kandidera I Borgå svenska domkyrkoförsamling förrättas församlingsval. Då väljs det för fyraårsperioden medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet och 14 medlemmar till församlingens församlingsråd. En person är valbar till förtroendeuppdrag som 1) senast antecknats som närvarande medlem i domkyrkoförsamlingen, 2) konfirmerats senast och fyller 18 år senast , 3) är känd för sin kristna övertygelse, 4) inte är omyndig, 5) gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen, och som 6) inte är tjänsteinnehavare eller anställd i arbetsavtalsförhållande i Borgå kyrkliga samfällighet eller i församling som hör till denna samfällighet. Kyrkan har som mål att det i varje församling finns förtroendevalda i olika åldrar och livssituationer, speciellt att antalet unga vuxna skall öka Gå med i kyrkan senast för att kunna kandidera i församlingsvalet. Kandidatuppställningen avslutas 15.9 kl Den som fyller 16 år senast har rösträtt i församlingsvalet. Den som fyller 18 år senast kan kandidera i församlingsvalet Förhandsröstning bl.a. på pastorskansliet, Lundag. 5 varje dag kl Övriga platser meddelas i valbrevet Valdag Farsdag söndag 9.11 kl i Borgå domkyrka efter avslutad gudstjänst och från kl i Svenska församlingshemmet, Runebergsg Nyhet: Valbrev Ett valbrev kommer att skickas v. 43 till alla röstberättigade medlemmar med uppgifter om röstningsställen och kandidatlistor med foto av kandidaterna. Valmaskinen öppnas där du kan bekanta dig med kandidaterna. Facebook och twitter

6 Personalnytt Barnledarna Kerstin Eklöf t.v. och Susanne Hindsberg t.h. Jag heter Kerstin Eklöf och är från och med 11.8 anställd som barnledare i domkyrkoförsamlingen. Jag bor i Borgå med min man, våra två katter och jackrussellterriervalpen Emma. Våra tre söner är sedan länge utflugna från barndomshemmet. Två av pojkarna är gifta, och vi har två underbara barnbarn. Jag tycker om att handarbeta, och att arbeta i trädgården är en bra terapi. Skulle min tid räcka till ville jag gärna lära mig måla i olja, men tiden får utvisa om det bor en liten Rembrant i mig. Jag känner att arbetet som barnledare ger en bra chans för mig att dela med mig av min skaparglädje och att visa barnen hur underbart det är att skapa med egna händer, och att vara stolt över det man gjort. Mitt namn är Susanne Hindsberg och jag kallas Sussi. Till min familj hör man och två vuxna barn samt två underbara barnbarn. Sedan augusti har jag jobbat i domkyrkoförsamlingen. Innan dess jobbade jag hemma på gården i Sibbo som vi driver tillsammans med min man. Vi avslutade mjölkproduktionen i våras och därför kunde jag söka jobbet som barnledare i församlingen. Jag har jobbat i lågstadiet som timlärare och i dagis, så jag har erfarenhet av arbete med barn. År 2003 utbildade jag mig till beröringspedagog och efter det har jag också jobbat med taktil stimulering och hållit kurser i spädbarnsmassage. Mina intressen går hand i hand med mina arbeten. Barn står mitt hjärta nära och som barnledare får jag vara tillsammans med dem. NALLEKLUBBEN I KAPLANSGÅRDEN Nalleklubben är en klubb för barn från 3 år uppåt som samlas lördagar kl i Kaplansgården, Finnbyvägen 3. Klubben börjar 6.9 och hålls under lördagarna i september, oktober och november förutom och Ingen förhandsanmälan. Barnledarna Kerstin Eklöf, Sussi Hindsberg och Anita Strömfors turas om att tillsammans med unga hjälpledare hålla klubben. Lek, pyssel, bibelberättelser, sång och bön.

7 Barnombuden ser till barnens bästa Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Så har vi sjungit sedan Långt före det sa Jesus: låt barnen komma till mig och betydligt strängare: den som förleder en av mina små skulle det vara bättre att sänka i havet med en kvarnsten om halsen. Kyrkan har i alla tider försökt göra det bästa för barnen. I mycket har man lyckats men ibland har man missat totalt. Nu har kyrkostyrelsen kommit med anvisningar om hur församlingens beslut och verksamhet skall granskas ur barnens och de ungas synvinkel. En viktig roll i sammanhanget har barnombuden. I bakgrunden ligger ett initiativ från kyrkomötet, FN:s konvention om barnets rättigheter och Finlands lagstiftning om uppmärksammande av barns och ungas behov och önskemål. Syftet är att trygga barnens rättigheter och se till att barnens och de ungas röst blir hörd i kyrkan. I vår församling har församlingsrådet utsett två barnombud: församlingsrådsledamoten Marina Uddström t.v. och ledande ungdomsarbetsledare Gun Geisor t.h. Många av de beslut som görs i kyrkan och församlingen påverkar direkt eller indirekt barn, unga och familjer. Hit hör till exempel hur budgetmedlen används, vilket fokus man har i verksamheten och hur församlingens lokaler ser ut och används. Barnombudens uppgift är att utreda konsekvenserna för barnen när verksamheten planeras och beslut ska fattas. Hur kan barnen beaktas i domkyrkan? När skall ungdomssamlingarna hållas för att passa ungdomarna med tanke på skolornas provdagar? Vilka följder har beslut om kursgårdarna? Varje dag görs beslut som påverkar barnens säkerhet, delaktighet och trivsel. Barnkonsekvensanalysen berör allt som församlingen gör, inte enbart barn- och ungdomsarbetet. Analysen binder inte beslutsfattarna men fungerar som ett verktyg med vars hjälp barns och ungas behov och åsikter kan beaktas. Med barn menas alla som inte fyllt 18 år. När man gör en barnkonsekvensanalys kan man direkt fråga barnen och ungdomarna om vad de anser, kolla med föräldrar och skolor eller konsultera experter. Det finns också andra metoder såsom konstarbeten eller sagotering som hjälper att locka fram små barns funderingar. Som Jesus visar har barnen en specialställning i kyrkan. Det är vi vuxna som har ansvaret för att deras röst blir hörd. ~ Gun Geisor ÖPPEN DAGKLUBB KOM SOM DU ÄR! ÖPPNA KLUBBARNA BÖRJAR FÖRSTA VECKA I SEPTEMBER Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. 1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl Vessö, Svenskborg, Vessövägen 191, torsdagar kl Vårberga, Sampov. 1, fredagar kl LÄGER FÖR SKOLBARN Församlingen erbjuder läger fulla med äventyr, lek, pyssel, gemenskap, andakt och vila. Vi sportar, leker ute och inne, funderar, sjunger och pysslar. Med på lägret ryms ca 30 barn. Lägret leds av vuxenledare och hjälpledare. Höstens läger på Karijärvi kursgård. Pris: : SoS-läger åk : För dig i åk : För dig i åk 3 5 Mer info på hemsidan.

8 På besök hos våra församlingsmissionärer Mia och Ben Hjälpen når fram i Nepal Jaimshi (Kristus vare lovad god morgon)! Hälsningen lyder glatt både i staden och på landsbygden. I april deltog jag i en resa till Nepal som Finska Missionssällskapet FMS ordnade. Det blev många oförglömliga och fantastiska dagar i kontrasternas land tillsammans med våra församlingsmissionärer Mia och Ben Westerling. Nepals kristna kyrka hör till de snabbast växande i världen. Av landets ca 30 milj. invånare beräknas 1 2 milj. bekänna den kristna tron. Före år 1950 fanns det inga kristna i Nepal. Ultrahindupartiets seger i valet i Indien kan medföra en tillbakagång i religionsfriheten, vilket tyvärr redan har märkts under sommaren. och skräp. Många föräldrar har inte råd med att betala barnens skolgång så de får stanna hemma och hjälpa till med stenhackandet. FMS har 18 fadderbarn i byn och vi fick se att det verkligen har stor betydelse att barnen ges möjlighet till skolgång för att skaffa sig ett yrke och inte behöva hacka sten som föräldrarna. Livet i stenhackarbyn Mahadev Besi berörde mig djupt. Människor i alla åldrar hämtade sten i korgar på ryggen från flodstranden för att sedan hacka sönder den för hand. Det är ett väldigt tungt och slitsamt jobb. För 12 timmars arbete fick de 1 2 euro. Människorna bodde i skjul eller under presenning, plåtbitar FMS har fadderbarnsverksamhet också på andra ställen som t.ex. på barnhemmet Morning Star, Ghandaki Boarding School och en internatskola för blinda och för barn med nedsatt syn. I Nepal finns endast en skola för dessa barn! FMS:s faddrar stöder ca 600 barn och unga med funktionshinder av något slag. BLI FADDER! Du behövs! Kastväsendet är förbjudet i lag men lever fortfarande kvar, speciellt ute i byarna. I Nepal finns ca 3 4 milj. daliter (de lägsta i samhället). En dalit får inte röra en annan människa eller titta en i ögonen. Kvinnorna i dalitsamhället kan utnyttjas i alla avseenden. Dalitbarnen sitter längst bak och får inte ställa frågor. De tyngsta och smutsigaste arbetena gör daliterna. För samma utförda arbete får en dalit mindre betalt. Problemet är att det finns för få utbildade daliter som kan föra deras talan. Bishnu Nepali Gurung, jurist och dalit (troligen den första kristna dalitkvinnan) har själv varit FMS-stipendiat och kunnat få sin utbildning tack vare det. Nu jobbar hon med att förbättra daliternas och andra minoritetgruppers situation i ett byutvecklingsprojekt genom FMS utvecklingssamarbete (Samaritan Uplift Service).

9 Många aktiva församlingsbor hade stickat babykoltar nuttur och hjälmmössor som kunde överlämnas till sjukhuset i Tank där de delas ut till nyfödda babysar. Över 300 nuttur och 300 mössor överräcktes! Tack för er insats! Namaste! Tack för att jag fick göra denna resa, möta många glada ansikten och se att hjälpen når fram! Mia och Ben gör ett fint och värdefullt arbete! ~ Gun Lindström missionssekreterare CAFÉ ANKARET TRÄFFPUNKT FÖR ALLA ÅLDRAR Tisdag torsdag kl , Runebergsgatan 24, ingång från gården * Café, tidningar, försäljning av vykort & adresser * Någon att prata med * Möjlighet att sticka lappar till filtar * Intäkterna går till missionsarbetet Är du intresserad av att ställa ut? Ring Gun Lindström tfn MISSIONS- OCH BIBELKVÄLLAR För alla intresserade med bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till Café Ankaret onsdagar varannan vecka från 24.9 kl. 17. Missionssyföreningen samlas varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets musikrum. Ledare Kerstin Vikström. Höstterminen kör igång SJÖMANSMISSIONSKRETSEN samlas varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret med början Ledare Göta Ekberg. MISSIONSLUNCHER i församlingshemmet 5.10 och 9.11 efter högmässan. ANDAKT MED LUNCH Lunchen inleds med andakt. Pris 6 för pensionärer och 2 för arbetslösa. * Måndagar kl. 12 i Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka * Tisdagar kl. 12 i svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24 * Onsdagar kl. 12 i finska församlingshemmet, Lundagatan 5

10 Pilgrimsvandring på Pellinge 6.9 Buss kl. 11 från församlingshemmet. På Pellinge vandrar vi 6 7 km. En av stationerna är St Olofs kapell. Vi avslutar med fisksoppa och pannkaka på Tillmans. Tillbaka i Borgå igen ca. kl. 18. Pris: 10 euro vuxna, 5 euro barn o ungdomar. Anmäl dej till Hanna Eisentraut-Söderström eller Gemenskapskvällar: Ett liv värt att leva De populära gemenskapskvällarna fortsätter. Middag (pris 6 euro), lovsång med band, kvällens vits, inledning, diskussion i smågrupper. Vi följer under hösten och våren Nicky Gumbels bok: Ett liv värt att leva. Höstens gemenskapskvällar är fyra onsdagar kl i församlingshemmet: 10.9, 8.10, 5.11 och För alla som gillar att umgås och diskutera! Anmäl dej senast 7.9 till Hanna Eisentraut-Söderström , Öppna Dörrar en kurs för närståendevårdare som behöver kunskap, färdigheter, information och stöd av andra i liknande livssituation för att klara av vardagen. 2014: 21.10, 4.11, 18.11, kl i Café Ankaret 2015: 13.1, 27.1, 10.2, Anmäl gärna ditt intresse och för mera information kontakta: Åsa Eriksson, , Daniela Spring, , Gestaltterapi i grupp med gestaltterapeut Nina Kihlman. Gruppen samlas i Café Ankaret 26.9 kl och 27.9 kl , kl och kl , 7.11 kl och 8.11 kl , kl och kl Pris 50. Mera information ger Åsa Eriksson Jakten på Johannesevangeliet Jakten på Johannesevangeliet är en bibelstudiegrupp som är öppen för alla som är nyfikna på och vill veta mera om Bibeln. Värdpar är Marina Henning och Johnny Holmberg. Inledare är Ann-Britt Hedman och Erik Vikström. Torsdagar kl i Café Ankaret: 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, och Allsång med Gaudeamuskören i församlingshemmet onsdag kl. 13 Tema: Hösten mognadens tid KÖRER OCH MUSIKGRUPPER Körerna börjar sin verksamhet vecka 37. Hitta en kör som passar dig. Mera info på webben. Baby- och knatterytmik Nya tider från hösten. Ledare är Maria Linde. Ti Knatterytmik 1-2 åringar Ti Knatterytmik över 2-åringar Ti Babyrytmik Ti Babyrytmik Barnkören Diskanten för skolbarn övar onsdagar kl Ledare är Reidar Tollander. UV-Sound är en sång- och musikgrupp för ungdomar. Kontaktperson är Mikael Helenelund. Borgå Kammarkör övar tisdagar kl Ledare är Eric-Olof Söderström. Gaudeamuskören övar onsdagar kl och leds av Mikael Helenelund. Gudstjänstkören är en projektkör som medverkar i högmässan ca en gång i månaden och övar torsdagen innan kl Se hemsidan. Blockflöjtsensemblen övar onsdagar kl och leds av Reidar Tollander. Grupperna samlas i Svenska församlingshemmet. 10

11 Musik I domkyrkan Sö 7.9 kl. 16 Sö 14.9 kl. 16 Fr kl Sö 2.11 kl. 18 Lö kl. 18 Guitarrenado Duo Hildén-Lehtinen. Programblad 10 euro. Borgå jazzfestival välgörenhetskonsert för Mannerheims barnskyddsförbund. Rekommenderad donation 20 euro. Sakral konsert under Finlands svenska manssångarförbunds sångarting. Programblad 15 euro. W. A. Mozart: Requiem. Borgå Oratoriekör och Refugium Musicum, dir. Eric-Olof Söderström. Merja Halmetoja, sopran, Ursula Hynninen, alt, Eero Hartikainen, tenor, Ilmo Riihimäki, bas Domkyrkomusikens 90-årsjubileum. Östra Nylands kyrkosångskrets och domkyrkoförsamlingens körer. Sö kl. 18 Konsert i Mikaelskapellet, Fagersta Reidar Tollander, Giséla Gren-Nordström, Vera Tollander. Domkyrkomusiken 90 år I år firar vi domkyrkomusikens 90-årsjubileum med anledning av att Borgå Domkyrkokör bildades i november Vi firar 90 år av organiserad musikverksamhet i domkyrkoförsamlingen med en jubileumskonsert i domkyrkan lördag kl. 18. Idag är Domkyrkokören en projektkör som brukar samlas till gudstjänsterna på första söndagen i advent och påskdagen. I jubileumskonserten medverkar domkyrkoförsamlingens nuvarande reguljära körer och musikgrupper. Inbjudna är också sångare från de andra körerna i Östra Nylands kyrkosångskrets. På programmet står gamla godingar, sånger som varit favoriter på kyrkokörernas repertoar under de senaste decennierna och som ingår i repertoaren för den finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg i maj Redan innan Domkyrkokören grundades förekom det körsång i Borgå domkyrka av mer tillfällig karaktär. Samma år som Domkyrkokören bildades hade en tillfällig kör benämnd Borgå Oratoriekör under ledning av organisten Arne Forsius sjungit delar av Händels Messias. Det är därför möjligt att se också Oratoriekörens framförande av Mozarts Requiem i domkyrkan 2.11 kl. 18 som ett led i 90-årsjubileumsfirandet. Men den oratoriekör som verkar idag grundades först år 1990 och är ett samarbete mellan domkyrkoförsamlingen och Borgå finska församling. ~Mikael Helenelund 11

12 Ord på vägen I vårt land har vi fyra årstider. Vi som lever och är födda här behöver dessa växlingar, även om man kan känna ett vemod över att den ljusa årstiden igen en gång går mot en mörkare. På våren är man full av förväntningar. Dagarna blir längre och vi börjar lägga upp planer inför sommaren och semesterfirandet. De som har en egen trädgård tar itu med trädgårdsarbetet. Vi samlar krafter, tar in ljus och upplever allt det gröna och vackra som vaknar till liv i naturen. Vi får följa med när de första vårblommorna slår ut i blom, när mössöronen spricker ut på björkarna och gräset blir grönt. På våren ökar också antalet människor som rör sig utomhus på promenader. Man vågar kanske se dem man möter och i bästa fall ger man dem ett leende. Att söka livsmening handlar också om att växa och utvecklas som människa. Vi kan jämföra människans liv med naturen. Från frö och späd planta till mognad, till både kropp och själ. När sommaren nu sakta övergår till höst och det blir mörkare är det bra att försöka hålla kvar det ljusa i sitt inre. I livet ingår även mörkare stunder, för att vi människor skall ha möjlighet att växa och utvecklas till tacksamhet över det ljusa och det goda. När det går mot höst kan det även kännas skönt att varva ner efter alla sommaraktiviteter, att få kura ihop sig i soffhörnet och kanske tända ett ljus. Vi ska ändå inte glömma bort människorna omkring oss. Vi ska försöka SE varandra, också de människor som vi möter på gatan. Ett litet leende och ett vänligt ord är heller inte illa. Tvärtom, vi kanske kan få ett leende till svar. Ett vänligt ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår. Ett vänligt ord är änglabud, en hälsning ifrån Herren Gud. (Psb. 482) Följ oss på facebook och twitter Tweets ~Ingegerd Juntunen diakoniarbetare Redaktionskommitté: Gunvor Haddas, Vivan Antman, Mats Fontell, Mikael Helenelund, Mats Lindgård Tryckeri: Oy Painotalo tt-urex AB, Borgå Kontaktuppgifter Borgå svenska domkyrkoförsamling PASTORSKANSLIET Lundagatan 5. Växel tfn Bokningar av förrättningar sker via pastorskansliet. Öppet må-fr kl Övriga tider enligt överenskommelse tfn och tfn fax Dejourerande präst tfn Kyrkoherde Mats Lindgård tfn , Information Gunvor Haddas tfn , Kassa/Gravbyrå Lundagatan 5 öppen må-fre kl tfn o. tfn Svenska församlingshemmet Runeberggatan 24, tfn Café Ankaret öppet ti-to kl Diakonimottagning I församlingshemmet Runebergsgatan 24 mån, tis och ons kl tfn I Mariagården Slingervägen 1, Gammelbacka tfn (växeln) Familjerådgivningscentralen tidsbeställning må-fre kl. 9-12, tfn Svensk samtalstjänst varje kväll kl , tfn nätjour: DOMKYRKAN Kyrkotorget 1, är öppen oktober-april ti-lö kl sö och helgdagar kl maj-september må-fr kl , lö kl sö o. helgdagar kl Mer info på 12

Nr 1/2015 WWW.DOMKYRKAN.FI BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING. s. 4 NYA VINDAR PÅ PELLINGE. s. 6 Påskens program. Domkyrkobladet 1

Nr 1/2015 WWW.DOMKYRKAN.FI BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING. s. 4 NYA VINDAR PÅ PELLINGE. s. 6 Påskens program. Domkyrkobladet 1 WWW.DOMKYRKAN.FI Nr 1/2015 BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING s. 4 NYA VINDAR PÅ PELLINGE s. 6 Påskens program Domkyrkobladet 1 Tid för beslut också i kyrkan Under flera års tid har frågor gällande vår

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Skribahjälpisens tänka på!

Skribahjälpisens tänka på! Skribahjälpisens tänka på! Hjälpledare är ovärderlig personer på ett skribaläger. För att uttrycka det enklare: Vi skulle aldrig klara oss utan dig! En hjälpledare är en person som hjälper till med de

Läs mer

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Medverkande Karin Strandberg är ledande diakonissa vid Diakonissanstalten i Helsingfors. Hon har arbetat som lärare inom

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Samt fjärilslarver till våren

Samt fjärilslarver till våren Grovplanering för Trulleskogen hösten 2010 Våra gemensamma mål för Äsperöds fritidsverksamhet och som vi fokuserar på denna höst utifrån vår arbetsplan är: Delaktighet Vi vill utveckla barnens medvetenhet

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Alla helgons dag 6 Församlingen på Facebook 7 Konfirmand 2014 8 Föräldrar och barn i KakaoClubben www.sibbosvenskaforsamling.fi 5/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Hjärtats dagar Dessa dagar ligger fokus på att öppna hjärtat för att kunna omfamna och kommunicera med hela vårt jag. Jag delar tankesätt om att jag är skaparen och således

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer