domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska"

Transkript

1 domkyrkobladet nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA

2 Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen har under en längre tid strävat till att stärka betydelsen av medlemskapet i församlingen. Vi vill erbjuda meningsfulla uppgifter som medlemmar i olika åldrar kan engagera sig i. Antalet församlingsbor som på olika sätt medverkar till en mångsidig verksamhet är stort. Under det senaste året har också ansvaret för högmässan i domkyrkan breddats. Det finns nu åtta gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda planerar och förverkligar vår gemensamma mässa. Församlingens förtroendeorgan ger likaså goda möjligheter till engagemang. I höst ordnas församlingsval. Den 9 november väljs ett nytt församlingsråd för domkyrkoförsamlingen för de kommande fyra åren och ett gemensamt kyrkofullmäktige för den svenska och den finska församlingen. Kandidatnomineringen för båda valen pågår till den 15 september. Församlingsrådet består av 14 personer och har till uppgift att leda församlingens verksamhet i samråd med kyrkoherden. Detta innebär bl.a. att man planerar och utvecklar församlingens arbete bland familjer, barn och ungdom, gudstjänstlivet, diakoni- och missionsarbetet samt musikverksamheten Gemensamma kyrkofullmäktige består av 15 personer från den svenska församlingen och 26 från den finska. Fullmäktige fattar de övergripande besluten om förvaltningen och fastigheterna inom Borgå kyrkliga samfällighet och fastställer bl. a. budgeten. Inom ramen för de givna budgetramarna förverkligar sedan församlingsrådet sin uppgift. Alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år senast har rösträtt. Den som vill kan rösta på förhand. I jämförelse med tidigare församlingsval har möjligheten till förhandsröstning ytterligare förbättrats. Man kan förhandsrösta bl. a. i stadens köpcentra, på pastorskansliet och skolor. Av domkyrkoförsamlingens medlemmar har mer än personer rösträtt. Vid det senaste församlingsvalet år 2010 utnyttjade närmare personer sin rösträtt och valdeltagandet ökade från 8,6 % år 2006 till 16,7 %. Av församlingens 16- och 17-åringar röstade 21,6 %. Jag hoppas att våra medlemmar engagerar sig minst lika aktivt också i höstens val. Kyrkan har som mål att det i varje församling finns förtroendevalda i olika åldrar och livssituationer. Ett speciellt önskemål är att antalet unga vuxna bland de förtroendevalda skall öka. Genom att rösta i församlingsvalet bidrar du till att också dina önskemål och intressen beaktas i din församling. Engagera dig alltså i församlingen genom att utnyttja din rösträtt. ~Mats Lindgård domprost gudstjänster Högmässa i domkyrkan alla söndagar och helgdagar kl. 12. En lekhörna för barn: böcker, pussel, leksaker, finns bak i kyrkan. Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka Gudstjänst första söndagen i månaden kl. 10. Sankt Olofs kapell, Pellinge Gudstjänst andra söndagen i månaden kl. 10 Emsalö kapell Gudstjänst tredje söndagen i månaden kl. 10. Kullo bykyrka Gudstjänst sista söndagen i månaden kl. 10 Kvällsmässa firas igen på söndagarna 7.9, och kl. 18 i Lilla kyrkan. Familjemässa firas söndag 28.9 och kl. 12 i domkyrkan Knattekyrka med glada rörelsesånger firar vi lördag 13.9, och 8.11 kl. 16 i Lilla kyrkan (ca 30 min.) Veckomässa i taizéstil firas torsdag 4.9, 2.10 och kl i kapellet, Lundag. 5, IV vån. FärdtjänstEN är församlingens kyrkskjuts till högmässan i domkyrkan. Den kan anlitas av funktionshindrade och åldringar. Datum: 7.9, 5.10, 1.11 och Gör så här: Beställ själv en taxi. Kyrkvärdarna ger taxikortet åt chauffören och ordnar också hemfärden. Kyrkvärden på plats från kl Pellinge kapell har färdtjänst en gång i månaden. Pärmbild:Otto Lindén

3 Borgå svenska domkyrkoförsamling Kom med i en gudstjänstgrupp! Sedan ett år tillbaka har ca 60 församlingsbor varit med i en gudstjänstgrupp och planerat högmässan i domkyrkan. Många har vittnat om att gemenskapen har blivit varmare och delaktigheten bättre i gudstjänsten tack vare gudstjänstgrupperna. Gudstjänstgruppen samlas till planering på onsdagen en och en halv vecka före gudstjänsten. Då väljs bl.a. psalmerna och fördelas uppgifterna i gudstjänsten. Den som vill kan t.ex. läsa någon av texterna eller bönerna i gudstjänsten, eller kanske förbereda kyrkkaffet. Planeringsmötet brukar gå på en timme och grupperna ansvarar för ca två gudstjänster per termin. Ännu finns det plats i gudstjänstgrupperna. Kom med också du! Kontakta Anna Henning-Lindblom eller Mikael Helenelund Du kan också komma direkt till inspirationsdagen nedan. Inspirationsdag om gudstjänsten Lördagen den 11 oktober ordnas en inspirationsdag om gudstjänsten med Fredrik Modeus från Sverige. Fredrik Modeus är den som utvecklat konceptet med gudstjänstgrupper. Som rubrik för dagen har han valt Att bygga församling med gudstjänsten som centrum. Inspirationsdagen hålls i Svenska församlingshemmet kl och är öppen för alla. Välkommen med! ~Mikael Helenelund NU HITTAR DU OSS OCKSÅ PÅ Äntligen är våra förnyade webbsidor publicerade. Sidorna finns på den gamla adressen och www. borgaforsamlingar.fi. Dessutom har dom- kyrkoförsamlingen tagit i bruk en ny domän som länkas direkt till domkyrkoförsamlingens sidor och naturligtvis via den till samfällighetens och finska församlingens. Ungdomarnas egen domän fungerar också De nya sidorna har planerats att vara lämpliga både för läsplattor och mobiltelefoner. Designen står reklambyrå Vastavirta för och det används flera bilder än i de gamla sidorna. Bilder och bildgallerier kommer att sättas till i fortsättningen också. Vi har strävat till att göra sidorna lättorienterade bland mängden av information.

4 Pehr Sveholm: STÄLL UPP I FÖRSAMLINGSVALEN! Som förtroendevald kan man påverka I år är det 20 år sedan Pehr Sveholm första gången blev invald i församlingsvalet. Nu har han bestämt sig för att inte längre ställa upp. Han blev pensionär den 1 augusti och vill nu fritt kunna disponera sin tid. Pehr blickar tillbaka på åren som gått och konstaterar att de har varit både givande och intressanta. På frågan om han har något speciellt minne från tiden som förtroendevald svarar han genast domkyrkobranden. Han var ordförande i byggnadskommittén för återuppbyggandet av kyrkan. Det var en arbetsdryg period innan kyrkan kunde återinvigas. Åren som förtroendevald har gett honom många vänner och bekanta både bland de förtroendevalda och bland personalen i församlingarna och samfälligheten. Pehr har under hela tiden suttit i kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet och beslutat i ärenden som har gällt samfälligheten. Han har sysslat mycket med budgetfrågor och frågor som har med fastigheter att göra. Han konstaterar att ekonomin i församlingarna följer den allmänna utvecklingen i landet och att den alltid är utmanande på många sätt. Det gäller att prioritera. Man kan inte alltid tillgodose alla behov som uppstår. Där är det ibland svårt att som förtroendevald veta att man väljer rätt. Den sakkunskap som finns bland personalen både i församlingarna och i samfälligheten har jag därför uppskattat väldigt mycket, säger Pehr. Personalen har varit väl insatt i de ärenden som har behandlats på mötena och har med sin kunskap kunnat hjälpa oss att göra rätta beslut. En kuriositet under min tid som förtroendevald var att jag var ordförande i gemensamma kyrkorådet under en halvårsperiod. Enligt lagen ska ordföranden vara en kyrkoherde, men när kyrkoherde Tapani Mäki-Panula gick i pension förordnade biskop Eero Huovinen mig till ordförande, tills en ny ordinarie kyrkoherde hade valts. Arbetet som förtroendevald är givande och ger en möjlighet att påverka. Vi har ett gott debattklimat. Vi för aktiva diskussioner och fattar beslut i ärenden som berör många människors vardag. Det kommer man kanske inte genast att tänka på som invånare i Borgå. Ta t.ex. dagklubbarna, ungdomsverksamheten och diakonin alla dessa berör väldigt många i vardagen. Som förtroendevald kan man vara med och forma dessa verksamheter. Pehr säger att förutsättningarna att lyckas som förtroendevald är bra när sämjan är god. Idag är samarbetet i församlingarna och i samfälligheten gott. Det är trevligt att jobba som förtroendevald när personalen samarbetar bra och det gör man i dag. Därför vill han uppmuntra alla som funderar på att ställa upp. Han hoppas att det kommer kandidater från alla ålderskategorier. När många grupper är representerade bland de förtroendevalda kan man göra bra beslut som gagnar alla. ~Gunvor Haddas

5 Barns syn på förtroendevaldas uppgifter Vad borde man som förtroendevald göra? För att få svar på det kollade vi med Linda, Lotte och Lucas Fredriksson. Och här kommer några fina råd för kommande förtroendevalda. De skall kolla att alla har det bra. Mera dagklubbar. Vi trycker att alla förtroendevalda skall poängsätta sig själva efter ett möte. Kriterierna skall vara 1. Gjorde jag mitt bästa? 2. Satt jag bara tyst och lyssnade på andra? På det sättet tror vi att alla ledamöter skulle bli aktivare och ge mera av sitt kunnande vilket leder till bättre beslut. Sen tycker vi att alla skall minnas att min tid är lika viktig som din tid, alltså kom inte för sent till mötena. Konkret vill vi att ledamöterna skall besluta om att bygga bra luftkonditionering i alla hus så att ingen drabbas av mögel som vistas i husen. Kandidera I Borgå svenska domkyrkoförsamling förrättas församlingsval. Då väljs det för fyraårsperioden medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet och 14 medlemmar till församlingens församlingsråd. En person är valbar till förtroendeuppdrag som 1) senast antecknats som närvarande medlem i domkyrkoförsamlingen, 2) konfirmerats senast och fyller 18 år senast , 3) är känd för sin kristna övertygelse, 4) inte är omyndig, 5) gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen, och som 6) inte är tjänsteinnehavare eller anställd i arbetsavtalsförhållande i Borgå kyrkliga samfällighet eller i församling som hör till denna samfällighet. Kyrkan har som mål att det i varje församling finns förtroendevalda i olika åldrar och livssituationer, speciellt att antalet unga vuxna skall öka Gå med i kyrkan senast för att kunna kandidera i församlingsvalet. Kandidatuppställningen avslutas 15.9 kl Den som fyller 16 år senast har rösträtt i församlingsvalet. Den som fyller 18 år senast kan kandidera i församlingsvalet Förhandsröstning bl.a. på pastorskansliet, Lundag. 5 varje dag kl Övriga platser meddelas i valbrevet Valdag Farsdag söndag 9.11 kl i Borgå domkyrka efter avslutad gudstjänst och från kl i Svenska församlingshemmet, Runebergsg Nyhet: Valbrev Ett valbrev kommer att skickas v. 43 till alla röstberättigade medlemmar med uppgifter om röstningsställen och kandidatlistor med foto av kandidaterna. Valmaskinen öppnas där du kan bekanta dig med kandidaterna. Facebook och twitter

6 Personalnytt Barnledarna Kerstin Eklöf t.v. och Susanne Hindsberg t.h. Jag heter Kerstin Eklöf och är från och med 11.8 anställd som barnledare i domkyrkoförsamlingen. Jag bor i Borgå med min man, våra två katter och jackrussellterriervalpen Emma. Våra tre söner är sedan länge utflugna från barndomshemmet. Två av pojkarna är gifta, och vi har två underbara barnbarn. Jag tycker om att handarbeta, och att arbeta i trädgården är en bra terapi. Skulle min tid räcka till ville jag gärna lära mig måla i olja, men tiden får utvisa om det bor en liten Rembrant i mig. Jag känner att arbetet som barnledare ger en bra chans för mig att dela med mig av min skaparglädje och att visa barnen hur underbart det är att skapa med egna händer, och att vara stolt över det man gjort. Mitt namn är Susanne Hindsberg och jag kallas Sussi. Till min familj hör man och två vuxna barn samt två underbara barnbarn. Sedan augusti har jag jobbat i domkyrkoförsamlingen. Innan dess jobbade jag hemma på gården i Sibbo som vi driver tillsammans med min man. Vi avslutade mjölkproduktionen i våras och därför kunde jag söka jobbet som barnledare i församlingen. Jag har jobbat i lågstadiet som timlärare och i dagis, så jag har erfarenhet av arbete med barn. År 2003 utbildade jag mig till beröringspedagog och efter det har jag också jobbat med taktil stimulering och hållit kurser i spädbarnsmassage. Mina intressen går hand i hand med mina arbeten. Barn står mitt hjärta nära och som barnledare får jag vara tillsammans med dem. NALLEKLUBBEN I KAPLANSGÅRDEN Nalleklubben är en klubb för barn från 3 år uppåt som samlas lördagar kl i Kaplansgården, Finnbyvägen 3. Klubben börjar 6.9 och hålls under lördagarna i september, oktober och november förutom och Ingen förhandsanmälan. Barnledarna Kerstin Eklöf, Sussi Hindsberg och Anita Strömfors turas om att tillsammans med unga hjälpledare hålla klubben. Lek, pyssel, bibelberättelser, sång och bön.

7 Barnombuden ser till barnens bästa Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Så har vi sjungit sedan Långt före det sa Jesus: låt barnen komma till mig och betydligt strängare: den som förleder en av mina små skulle det vara bättre att sänka i havet med en kvarnsten om halsen. Kyrkan har i alla tider försökt göra det bästa för barnen. I mycket har man lyckats men ibland har man missat totalt. Nu har kyrkostyrelsen kommit med anvisningar om hur församlingens beslut och verksamhet skall granskas ur barnens och de ungas synvinkel. En viktig roll i sammanhanget har barnombuden. I bakgrunden ligger ett initiativ från kyrkomötet, FN:s konvention om barnets rättigheter och Finlands lagstiftning om uppmärksammande av barns och ungas behov och önskemål. Syftet är att trygga barnens rättigheter och se till att barnens och de ungas röst blir hörd i kyrkan. I vår församling har församlingsrådet utsett två barnombud: församlingsrådsledamoten Marina Uddström t.v. och ledande ungdomsarbetsledare Gun Geisor t.h. Många av de beslut som görs i kyrkan och församlingen påverkar direkt eller indirekt barn, unga och familjer. Hit hör till exempel hur budgetmedlen används, vilket fokus man har i verksamheten och hur församlingens lokaler ser ut och används. Barnombudens uppgift är att utreda konsekvenserna för barnen när verksamheten planeras och beslut ska fattas. Hur kan barnen beaktas i domkyrkan? När skall ungdomssamlingarna hållas för att passa ungdomarna med tanke på skolornas provdagar? Vilka följder har beslut om kursgårdarna? Varje dag görs beslut som påverkar barnens säkerhet, delaktighet och trivsel. Barnkonsekvensanalysen berör allt som församlingen gör, inte enbart barn- och ungdomsarbetet. Analysen binder inte beslutsfattarna men fungerar som ett verktyg med vars hjälp barns och ungas behov och åsikter kan beaktas. Med barn menas alla som inte fyllt 18 år. När man gör en barnkonsekvensanalys kan man direkt fråga barnen och ungdomarna om vad de anser, kolla med föräldrar och skolor eller konsultera experter. Det finns också andra metoder såsom konstarbeten eller sagotering som hjälper att locka fram små barns funderingar. Som Jesus visar har barnen en specialställning i kyrkan. Det är vi vuxna som har ansvaret för att deras röst blir hörd. ~ Gun Geisor ÖPPEN DAGKLUBB KOM SOM DU ÄR! ÖPPNA KLUBBARNA BÖRJAR FÖRSTA VECKA I SEPTEMBER Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. 1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl Vessö, Svenskborg, Vessövägen 191, torsdagar kl Vårberga, Sampov. 1, fredagar kl LÄGER FÖR SKOLBARN Församlingen erbjuder läger fulla med äventyr, lek, pyssel, gemenskap, andakt och vila. Vi sportar, leker ute och inne, funderar, sjunger och pysslar. Med på lägret ryms ca 30 barn. Lägret leds av vuxenledare och hjälpledare. Höstens läger på Karijärvi kursgård. Pris: : SoS-läger åk : För dig i åk : För dig i åk 3 5 Mer info på hemsidan.

8 På besök hos våra församlingsmissionärer Mia och Ben Hjälpen når fram i Nepal Jaimshi (Kristus vare lovad god morgon)! Hälsningen lyder glatt både i staden och på landsbygden. I april deltog jag i en resa till Nepal som Finska Missionssällskapet FMS ordnade. Det blev många oförglömliga och fantastiska dagar i kontrasternas land tillsammans med våra församlingsmissionärer Mia och Ben Westerling. Nepals kristna kyrka hör till de snabbast växande i världen. Av landets ca 30 milj. invånare beräknas 1 2 milj. bekänna den kristna tron. Före år 1950 fanns det inga kristna i Nepal. Ultrahindupartiets seger i valet i Indien kan medföra en tillbakagång i religionsfriheten, vilket tyvärr redan har märkts under sommaren. och skräp. Många föräldrar har inte råd med att betala barnens skolgång så de får stanna hemma och hjälpa till med stenhackandet. FMS har 18 fadderbarn i byn och vi fick se att det verkligen har stor betydelse att barnen ges möjlighet till skolgång för att skaffa sig ett yrke och inte behöva hacka sten som föräldrarna. Livet i stenhackarbyn Mahadev Besi berörde mig djupt. Människor i alla åldrar hämtade sten i korgar på ryggen från flodstranden för att sedan hacka sönder den för hand. Det är ett väldigt tungt och slitsamt jobb. För 12 timmars arbete fick de 1 2 euro. Människorna bodde i skjul eller under presenning, plåtbitar FMS har fadderbarnsverksamhet också på andra ställen som t.ex. på barnhemmet Morning Star, Ghandaki Boarding School och en internatskola för blinda och för barn med nedsatt syn. I Nepal finns endast en skola för dessa barn! FMS:s faddrar stöder ca 600 barn och unga med funktionshinder av något slag. BLI FADDER! Du behövs! Kastväsendet är förbjudet i lag men lever fortfarande kvar, speciellt ute i byarna. I Nepal finns ca 3 4 milj. daliter (de lägsta i samhället). En dalit får inte röra en annan människa eller titta en i ögonen. Kvinnorna i dalitsamhället kan utnyttjas i alla avseenden. Dalitbarnen sitter längst bak och får inte ställa frågor. De tyngsta och smutsigaste arbetena gör daliterna. För samma utförda arbete får en dalit mindre betalt. Problemet är att det finns för få utbildade daliter som kan föra deras talan. Bishnu Nepali Gurung, jurist och dalit (troligen den första kristna dalitkvinnan) har själv varit FMS-stipendiat och kunnat få sin utbildning tack vare det. Nu jobbar hon med att förbättra daliternas och andra minoritetgruppers situation i ett byutvecklingsprojekt genom FMS utvecklingssamarbete (Samaritan Uplift Service).

9 Många aktiva församlingsbor hade stickat babykoltar nuttur och hjälmmössor som kunde överlämnas till sjukhuset i Tank där de delas ut till nyfödda babysar. Över 300 nuttur och 300 mössor överräcktes! Tack för er insats! Namaste! Tack för att jag fick göra denna resa, möta många glada ansikten och se att hjälpen når fram! Mia och Ben gör ett fint och värdefullt arbete! ~ Gun Lindström missionssekreterare CAFÉ ANKARET TRÄFFPUNKT FÖR ALLA ÅLDRAR Tisdag torsdag kl , Runebergsgatan 24, ingång från gården * Café, tidningar, försäljning av vykort & adresser * Någon att prata med * Möjlighet att sticka lappar till filtar * Intäkterna går till missionsarbetet Är du intresserad av att ställa ut? Ring Gun Lindström tfn MISSIONS- OCH BIBELKVÄLLAR För alla intresserade med bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till Café Ankaret onsdagar varannan vecka från 24.9 kl. 17. Missionssyföreningen samlas varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets musikrum. Ledare Kerstin Vikström. Höstterminen kör igång SJÖMANSMISSIONSKRETSEN samlas varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret med början Ledare Göta Ekberg. MISSIONSLUNCHER i församlingshemmet 5.10 och 9.11 efter högmässan. ANDAKT MED LUNCH Lunchen inleds med andakt. Pris 6 för pensionärer och 2 för arbetslösa. * Måndagar kl. 12 i Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka * Tisdagar kl. 12 i svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24 * Onsdagar kl. 12 i finska församlingshemmet, Lundagatan 5

10 Pilgrimsvandring på Pellinge 6.9 Buss kl. 11 från församlingshemmet. På Pellinge vandrar vi 6 7 km. En av stationerna är St Olofs kapell. Vi avslutar med fisksoppa och pannkaka på Tillmans. Tillbaka i Borgå igen ca. kl. 18. Pris: 10 euro vuxna, 5 euro barn o ungdomar. Anmäl dej till Hanna Eisentraut-Söderström eller Gemenskapskvällar: Ett liv värt att leva De populära gemenskapskvällarna fortsätter. Middag (pris 6 euro), lovsång med band, kvällens vits, inledning, diskussion i smågrupper. Vi följer under hösten och våren Nicky Gumbels bok: Ett liv värt att leva. Höstens gemenskapskvällar är fyra onsdagar kl i församlingshemmet: 10.9, 8.10, 5.11 och För alla som gillar att umgås och diskutera! Anmäl dej senast 7.9 till Hanna Eisentraut-Söderström , Öppna Dörrar en kurs för närståendevårdare som behöver kunskap, färdigheter, information och stöd av andra i liknande livssituation för att klara av vardagen. 2014: 21.10, 4.11, 18.11, kl i Café Ankaret 2015: 13.1, 27.1, 10.2, Anmäl gärna ditt intresse och för mera information kontakta: Åsa Eriksson, , Daniela Spring, , Gestaltterapi i grupp med gestaltterapeut Nina Kihlman. Gruppen samlas i Café Ankaret 26.9 kl och 27.9 kl , kl och kl , 7.11 kl och 8.11 kl , kl och kl Pris 50. Mera information ger Åsa Eriksson Jakten på Johannesevangeliet Jakten på Johannesevangeliet är en bibelstudiegrupp som är öppen för alla som är nyfikna på och vill veta mera om Bibeln. Värdpar är Marina Henning och Johnny Holmberg. Inledare är Ann-Britt Hedman och Erik Vikström. Torsdagar kl i Café Ankaret: 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, och Allsång med Gaudeamuskören i församlingshemmet onsdag kl. 13 Tema: Hösten mognadens tid KÖRER OCH MUSIKGRUPPER Körerna börjar sin verksamhet vecka 37. Hitta en kör som passar dig. Mera info på webben. Baby- och knatterytmik Nya tider från hösten. Ledare är Maria Linde. Ti Knatterytmik 1-2 åringar Ti Knatterytmik över 2-åringar Ti Babyrytmik Ti Babyrytmik Barnkören Diskanten för skolbarn övar onsdagar kl Ledare är Reidar Tollander. UV-Sound är en sång- och musikgrupp för ungdomar. Kontaktperson är Mikael Helenelund. Borgå Kammarkör övar tisdagar kl Ledare är Eric-Olof Söderström. Gaudeamuskören övar onsdagar kl och leds av Mikael Helenelund. Gudstjänstkören är en projektkör som medverkar i högmässan ca en gång i månaden och övar torsdagen innan kl Se hemsidan. Blockflöjtsensemblen övar onsdagar kl och leds av Reidar Tollander. Grupperna samlas i Svenska församlingshemmet. 10

11 Musik I domkyrkan Sö 7.9 kl. 16 Sö 14.9 kl. 16 Fr kl Sö 2.11 kl. 18 Lö kl. 18 Guitarrenado Duo Hildén-Lehtinen. Programblad 10 euro. Borgå jazzfestival välgörenhetskonsert för Mannerheims barnskyddsförbund. Rekommenderad donation 20 euro. Sakral konsert under Finlands svenska manssångarförbunds sångarting. Programblad 15 euro. W. A. Mozart: Requiem. Borgå Oratoriekör och Refugium Musicum, dir. Eric-Olof Söderström. Merja Halmetoja, sopran, Ursula Hynninen, alt, Eero Hartikainen, tenor, Ilmo Riihimäki, bas Domkyrkomusikens 90-årsjubileum. Östra Nylands kyrkosångskrets och domkyrkoförsamlingens körer. Sö kl. 18 Konsert i Mikaelskapellet, Fagersta Reidar Tollander, Giséla Gren-Nordström, Vera Tollander. Domkyrkomusiken 90 år I år firar vi domkyrkomusikens 90-årsjubileum med anledning av att Borgå Domkyrkokör bildades i november Vi firar 90 år av organiserad musikverksamhet i domkyrkoförsamlingen med en jubileumskonsert i domkyrkan lördag kl. 18. Idag är Domkyrkokören en projektkör som brukar samlas till gudstjänsterna på första söndagen i advent och påskdagen. I jubileumskonserten medverkar domkyrkoförsamlingens nuvarande reguljära körer och musikgrupper. Inbjudna är också sångare från de andra körerna i Östra Nylands kyrkosångskrets. På programmet står gamla godingar, sånger som varit favoriter på kyrkokörernas repertoar under de senaste decennierna och som ingår i repertoaren för den finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg i maj Redan innan Domkyrkokören grundades förekom det körsång i Borgå domkyrka av mer tillfällig karaktär. Samma år som Domkyrkokören bildades hade en tillfällig kör benämnd Borgå Oratoriekör under ledning av organisten Arne Forsius sjungit delar av Händels Messias. Det är därför möjligt att se också Oratoriekörens framförande av Mozarts Requiem i domkyrkan 2.11 kl. 18 som ett led i 90-årsjubileumsfirandet. Men den oratoriekör som verkar idag grundades först år 1990 och är ett samarbete mellan domkyrkoförsamlingen och Borgå finska församling. ~Mikael Helenelund 11

12 Ord på vägen I vårt land har vi fyra årstider. Vi som lever och är födda här behöver dessa växlingar, även om man kan känna ett vemod över att den ljusa årstiden igen en gång går mot en mörkare. På våren är man full av förväntningar. Dagarna blir längre och vi börjar lägga upp planer inför sommaren och semesterfirandet. De som har en egen trädgård tar itu med trädgårdsarbetet. Vi samlar krafter, tar in ljus och upplever allt det gröna och vackra som vaknar till liv i naturen. Vi får följa med när de första vårblommorna slår ut i blom, när mössöronen spricker ut på björkarna och gräset blir grönt. På våren ökar också antalet människor som rör sig utomhus på promenader. Man vågar kanske se dem man möter och i bästa fall ger man dem ett leende. Att söka livsmening handlar också om att växa och utvecklas som människa. Vi kan jämföra människans liv med naturen. Från frö och späd planta till mognad, till både kropp och själ. När sommaren nu sakta övergår till höst och det blir mörkare är det bra att försöka hålla kvar det ljusa i sitt inre. I livet ingår även mörkare stunder, för att vi människor skall ha möjlighet att växa och utvecklas till tacksamhet över det ljusa och det goda. När det går mot höst kan det även kännas skönt att varva ner efter alla sommaraktiviteter, att få kura ihop sig i soffhörnet och kanske tända ett ljus. Vi ska ändå inte glömma bort människorna omkring oss. Vi ska försöka SE varandra, också de människor som vi möter på gatan. Ett litet leende och ett vänligt ord är heller inte illa. Tvärtom, vi kanske kan få ett leende till svar. Ett vänligt ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår. Ett vänligt ord är änglabud, en hälsning ifrån Herren Gud. (Psb. 482) Följ oss på facebook och twitter Tweets ~Ingegerd Juntunen diakoniarbetare Redaktionskommitté: Gunvor Haddas, Vivan Antman, Mats Fontell, Mikael Helenelund, Mats Lindgård Tryckeri: Oy Painotalo tt-urex AB, Borgå Kontaktuppgifter Borgå svenska domkyrkoförsamling PASTORSKANSLIET Lundagatan 5. Växel tfn Bokningar av förrättningar sker via pastorskansliet. Öppet må-fr kl Övriga tider enligt överenskommelse tfn och tfn fax Dejourerande präst tfn Kyrkoherde Mats Lindgård tfn , Information Gunvor Haddas tfn , Kassa/Gravbyrå Lundagatan 5 öppen må-fre kl tfn o. tfn Svenska församlingshemmet Runeberggatan 24, tfn Café Ankaret öppet ti-to kl Diakonimottagning I församlingshemmet Runebergsgatan 24 mån, tis och ons kl tfn I Mariagården Slingervägen 1, Gammelbacka tfn (växeln) Familjerådgivningscentralen tidsbeställning må-fre kl. 9-12, tfn Svensk samtalstjänst varje kväll kl , tfn nätjour: DOMKYRKAN Kyrkotorget 1, är öppen oktober-april ti-lö kl sö och helgdagar kl maj-september må-fr kl , lö kl sö o. helgdagar kl Mer info på 12

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Nr 1/2015 WWW.DOMKYRKAN.FI BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING. s. 4 NYA VINDAR PÅ PELLINGE. s. 6 Påskens program. Domkyrkobladet 1

Nr 1/2015 WWW.DOMKYRKAN.FI BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING. s. 4 NYA VINDAR PÅ PELLINGE. s. 6 Påskens program. Domkyrkobladet 1 WWW.DOMKYRKAN.FI Nr 1/2015 BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING s. 4 NYA VINDAR PÅ PELLINGE s. 6 Påskens program Domkyrkobladet 1 Tid för beslut också i kyrkan Under flera års tid har frågor gällande vår

Läs mer

Nr 2/2015 WWW.DOMKYRKAN.FI BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING. s. 4 DU ÄR VÄLKOMMEN S. 6. Barn i gudstjänsten

Nr 2/2015 WWW.DOMKYRKAN.FI BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING. s. 4 DU ÄR VÄLKOMMEN S. 6. Barn i gudstjänsten WWW.DOMKYRKAN.FI Nr 2/2015 BORGÅ SVENSKA DOMKYRKO- FÖRSAMLING s. 4 DU ÄR VÄLKOMMEN S. 6 Barn i gudstjänsten Trygg identitet och öppen attityd Den 31 oktober 2017 har det förflutit 500 år sedan Martin Luther

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

På Gång i Skälvums missionshus

På Gång i Skälvums missionshus På Gång i Skälvums missionshus Nr 4. dec 2014 - feb 2015 I detta nummer kan du läsa om... Pastorns sida... 2 Ordförarens sida... 3 Vinterns samlingar... 4 Källan... 6 Ekumenisk bönevecka... 7 equmenia/sku...

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling

Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling Jultidens program 27 nov - 7 jan Matteus församling Matteus församling www.matteus.fi www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus Pastorskansliet Åbohusvägen 3, 2 vån Tfn (09)2340 7300 Öppet må-ti, to-fr kl.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

SANKT FRANSISCUS NYTT

SANKT FRANSISCUS NYTT Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Avslutning Fredag den 19 december i tredje adventsveckan avslutad vi i församlingen årets verksamhet eller om man så vill inledde

Läs mer

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm

Årskrönika 2009 Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Församlingsbladet för Sankt Fransiscus församling, Segeltorp, Stockholm Lucia Söndag den 13 december (Luciadagen) genomfördes luciahögtiden i gemenskap med Segeltorps Hembygdsförening och Sankt Mikaels

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA

Sommar i Vasa. Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Sommar i Vasa Djurparksresa, gudstjänster, midsommarfirande med mera! VASA Församlingsblad NR 2 SOMMMAREN 2012 Allting är Herrens... Allting är Herrens och allt har han skapat, skapat i kärlek och gett

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 77/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 77/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. och 8 kap. i kyrkolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kyrkolagen ändras

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam

Församlingsblad. Advent, Jul och Nyår Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Församlingsblad Advent, Jul och Nyår 2016 Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam Till Dig Ett nytt nådens år från Herren ekonomiskt kanske Herren också bjuder in oss till något nytt. Nu behöver

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser www.sibbosvenskaforsamling.fi 5/2014 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör: Charlotte Steffansson Ansvarig utgivare: Camilla Ekholm Tryckt

Läs mer

Esbo församlingar DOP AV BARN

Esbo församlingar DOP AV BARN Esbo församlingar DOP AV BARN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014-2015 140224 1. Plats och tid: Prostgården i Värnamo kl 18.30 19.40 Thomas Borglin Tommy Jönsson Victoria Liljekvist Sara Green Helena Persson Helén Håkansson

Läs mer

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011

VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 VÅRDNÄS FÖRSAMLING Höst 2011 Ett vänligt ord Hösten innebär ofta nya sammanhang, nya människor och nya rutiner. Arbete och skola har börjat efter en längre ledighet som många gånger bryter av rutiner som

Läs mer

Barn & Unga. som vill utforska livet. Gilla oss på Facebook

Barn & Unga. som vill utforska livet.  Gilla oss på Facebook Barn & Unga som vill utforska livet Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Aktiviteter för dig som är småbarnsförälder Lerums församling erbjuder många olika

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER

Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Danmark Funbo församlings BARNGRUPPER Höstterminen 2013-Vårterminen 2014 Danmark Funbo församling erbjuder aktiviteter för alla barn. Frågor och funderingar hänvisas till gruppens ansvariga, per mail eller

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

KONFIRMAND 2013/2014

KONFIRMAND 2013/2014 KONFIRMAND 2013/2014 Nyfiken på livet? Vad har du lärt dig under konfirmandtiden? Vad har varit det bästa med konfirmationen? Lägret och få träffa nya vänner. Ledarna. Att dansa! Lägret var underbart!

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen!

Och det är bara några bra skäl till att bli konfirmand. Välkommen! Du blir tagen på allvar för den du är. Det är roligt och kul. Du upplever gemenskap. Du träffar gamla och nya vänner. Du får åka på läger. Du får veta vad kristen tro handlar om. Och det är bara några

Läs mer

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta!

Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Häng med på ett konfaäventyr! På hav & på land, med cykel & i båt hemma & borta! Denna bok tillhör: Fotspår i sanden En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna.

Öppethållande. Vinterfoder åt kaninerna. Öppethållande Måndagar Fredagar 8.00-17.00 Kvällsöppet Tisdagar-Torsdagar 17.00-20.00. Lördagar STÄNGT Söndagar 9.00-16.00 Vinterfoder åt kaninerna. Tfn: 040-19 00 00 Mail: almviks4h@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter

Vasa församling HÖSTEN Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Vasa församling HÖSTEN 2016 Gudstjänster Konserter Vardagsaktiviteter Söndag 2 oktober kl. 11.00 Den helige Mikaels dag HÖG Stefan Martinsson, predikant Tore Bennshagen, celebrant Söndag 2 oktober kl.

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

VÄLKOMNA. Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar

VÄLKOMNA. Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar VÄLKOMNA Till Våren 2016 Barnverksamheten i Jämjö, Kristianopel,Torhamn, Ramdala och Sturkös församlingar Hoppas du haft en skön och avkopplande sommarledighet! Nu vill vi i Jämjö Pastorat inbjuda dig

Läs mer

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra PROGRAM VÅREN 2017 Vila Växa Vandra Meditation på kristen grund i Tegnérpaviljongen på Tullinge gård Tisdagar med start den 24 januari kl 19.00 Kom och pröva på meditation som vilar på kristen grund. De

Läs mer

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN HELIGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR A) (15 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 3:16-18 Vad Jesus berättar för Nikodemus Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum

Barn & Familj MARIA FÖRSAMLING. Våren Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum Barn & Familj Våren 2013 Hos oss finns en öppen och välkomnade gemenskap med det kristna budskapet i centrum MARIA FÖRSAMLING ÖPPEN FÖRSKOLA Mötesplats för vuxna med barn i alla åldrar. Man kommer och

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Det bästa jag gjort! Tim meier

Det bästa jag gjort! Tim meier Tim meier Det bästa jag gjort! jacqueline glastra Välkommen till Konfirmation 2012! tro, hopp och kärlek. Konfirmationstiden är ett äventyr. Du får chansen att lära känna nya människor, slappna av i en

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

OGMÖTEN. Ornunga Stommen augusti Gemenskap med Gud och varandra

OGMÖTEN. Ornunga Stommen augusti Gemenskap med Gud och varandra OGMÖTEN 10-28 augusti 2016 Gemenskap med Gud och varandra OGMÖTEN 2016 Åke Bonnier 10 augusti Åke Bonnier är sedan 2012 biskop i Skara stift. Hans valspråk är Ge Jesus äran. Biskopen är andlig ledare i

Läs mer

Samt fjärilslarver till våren

Samt fjärilslarver till våren Grovplanering för Trulleskogen hösten 2010 Våra gemensamma mål för Äsperöds fritidsverksamhet och som vi fokuserar på denna höst utifrån vår arbetsplan är: Delaktighet Vi vill utveckla barnens medvetenhet

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING GODKÄND I FÖRSAMLINGSRÅDET 4.10.2016 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 1. Esbo kyrkliga samfällighets verksamhetsidé för Kyrkan i Esbo är enligt den strategi som blivit godkänd

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

KyrKomusiKdagar i Borgå stift Ekenäs 7 9.1.2015

KyrKomusiKdagar i Borgå stift Ekenäs 7 9.1.2015 Kyrkomusikdagar i Borgå stift Ekenäs 7 9.1.2015 Välkommen till kyrkomusikdagarna! Efter trettondagen, när julhelgernas aktiviteter står bakom oss och den kommande terminens arbete inte ännu är påbörjat,

Läs mer

September / Oktober 2014

September / Oktober 2014 September / Oktober 2014 Foto: John Redstig Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. September 2014 V Dat Dag Tid Samling 36 2 tisd 19:00 Omsorgsgruppen 3 onsd

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ

BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ BA RN &FA BARN & FAMILJ MI LJ VÅRTERMINEN 2012 FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik

Läs mer