domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska"

Transkript

1 domkyrkobladet nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA

2 Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen har under en längre tid strävat till att stärka betydelsen av medlemskapet i församlingen. Vi vill erbjuda meningsfulla uppgifter som medlemmar i olika åldrar kan engagera sig i. Antalet församlingsbor som på olika sätt medverkar till en mångsidig verksamhet är stort. Under det senaste året har också ansvaret för högmässan i domkyrkan breddats. Det finns nu åtta gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda planerar och förverkligar vår gemensamma mässa. Församlingens förtroendeorgan ger likaså goda möjligheter till engagemang. I höst ordnas församlingsval. Den 9 november väljs ett nytt församlingsråd för domkyrkoförsamlingen för de kommande fyra åren och ett gemensamt kyrkofullmäktige för den svenska och den finska församlingen. Kandidatnomineringen för båda valen pågår till den 15 september. Församlingsrådet består av 14 personer och har till uppgift att leda församlingens verksamhet i samråd med kyrkoherden. Detta innebär bl.a. att man planerar och utvecklar församlingens arbete bland familjer, barn och ungdom, gudstjänstlivet, diakoni- och missionsarbetet samt musikverksamheten Gemensamma kyrkofullmäktige består av 15 personer från den svenska församlingen och 26 från den finska. Fullmäktige fattar de övergripande besluten om förvaltningen och fastigheterna inom Borgå kyrkliga samfällighet och fastställer bl. a. budgeten. Inom ramen för de givna budgetramarna förverkligar sedan församlingsrådet sin uppgift. Alla församlingsmedlemmar som fyllt 16 år senast har rösträtt. Den som vill kan rösta på förhand. I jämförelse med tidigare församlingsval har möjligheten till förhandsröstning ytterligare förbättrats. Man kan förhandsrösta bl. a. i stadens köpcentra, på pastorskansliet och skolor. Av domkyrkoförsamlingens medlemmar har mer än personer rösträtt. Vid det senaste församlingsvalet år 2010 utnyttjade närmare personer sin rösträtt och valdeltagandet ökade från 8,6 % år 2006 till 16,7 %. Av församlingens 16- och 17-åringar röstade 21,6 %. Jag hoppas att våra medlemmar engagerar sig minst lika aktivt också i höstens val. Kyrkan har som mål att det i varje församling finns förtroendevalda i olika åldrar och livssituationer. Ett speciellt önskemål är att antalet unga vuxna bland de förtroendevalda skall öka. Genom att rösta i församlingsvalet bidrar du till att också dina önskemål och intressen beaktas i din församling. Engagera dig alltså i församlingen genom att utnyttja din rösträtt. ~Mats Lindgård domprost gudstjänster Högmässa i domkyrkan alla söndagar och helgdagar kl. 12. En lekhörna för barn: böcker, pussel, leksaker, finns bak i kyrkan. Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka Gudstjänst första söndagen i månaden kl. 10. Sankt Olofs kapell, Pellinge Gudstjänst andra söndagen i månaden kl. 10 Emsalö kapell Gudstjänst tredje söndagen i månaden kl. 10. Kullo bykyrka Gudstjänst sista söndagen i månaden kl. 10 Kvällsmässa firas igen på söndagarna 7.9, och kl. 18 i Lilla kyrkan. Familjemässa firas söndag 28.9 och kl. 12 i domkyrkan Knattekyrka med glada rörelsesånger firar vi lördag 13.9, och 8.11 kl. 16 i Lilla kyrkan (ca 30 min.) Veckomässa i taizéstil firas torsdag 4.9, 2.10 och kl i kapellet, Lundag. 5, IV vån. FärdtjänstEN är församlingens kyrkskjuts till högmässan i domkyrkan. Den kan anlitas av funktionshindrade och åldringar. Datum: 7.9, 5.10, 1.11 och Gör så här: Beställ själv en taxi. Kyrkvärdarna ger taxikortet åt chauffören och ordnar också hemfärden. Kyrkvärden på plats från kl Pellinge kapell har färdtjänst en gång i månaden. Pärmbild:Otto Lindén

3 Borgå svenska domkyrkoförsamling Kom med i en gudstjänstgrupp! Sedan ett år tillbaka har ca 60 församlingsbor varit med i en gudstjänstgrupp och planerat högmässan i domkyrkan. Många har vittnat om att gemenskapen har blivit varmare och delaktigheten bättre i gudstjänsten tack vare gudstjänstgrupperna. Gudstjänstgruppen samlas till planering på onsdagen en och en halv vecka före gudstjänsten. Då väljs bl.a. psalmerna och fördelas uppgifterna i gudstjänsten. Den som vill kan t.ex. läsa någon av texterna eller bönerna i gudstjänsten, eller kanske förbereda kyrkkaffet. Planeringsmötet brukar gå på en timme och grupperna ansvarar för ca två gudstjänster per termin. Ännu finns det plats i gudstjänstgrupperna. Kom med också du! Kontakta Anna Henning-Lindblom eller Mikael Helenelund Du kan också komma direkt till inspirationsdagen nedan. Inspirationsdag om gudstjänsten Lördagen den 11 oktober ordnas en inspirationsdag om gudstjänsten med Fredrik Modeus från Sverige. Fredrik Modeus är den som utvecklat konceptet med gudstjänstgrupper. Som rubrik för dagen har han valt Att bygga församling med gudstjänsten som centrum. Inspirationsdagen hålls i Svenska församlingshemmet kl och är öppen för alla. Välkommen med! ~Mikael Helenelund NU HITTAR DU OSS OCKSÅ PÅ Äntligen är våra förnyade webbsidor publicerade. Sidorna finns på den gamla adressen och www. borgaforsamlingar.fi. Dessutom har dom- kyrkoförsamlingen tagit i bruk en ny domän som länkas direkt till domkyrkoförsamlingens sidor och naturligtvis via den till samfällighetens och finska församlingens. Ungdomarnas egen domän fungerar också De nya sidorna har planerats att vara lämpliga både för läsplattor och mobiltelefoner. Designen står reklambyrå Vastavirta för och det används flera bilder än i de gamla sidorna. Bilder och bildgallerier kommer att sättas till i fortsättningen också. Vi har strävat till att göra sidorna lättorienterade bland mängden av information.

4 Pehr Sveholm: STÄLL UPP I FÖRSAMLINGSVALEN! Som förtroendevald kan man påverka I år är det 20 år sedan Pehr Sveholm första gången blev invald i församlingsvalet. Nu har han bestämt sig för att inte längre ställa upp. Han blev pensionär den 1 augusti och vill nu fritt kunna disponera sin tid. Pehr blickar tillbaka på åren som gått och konstaterar att de har varit både givande och intressanta. På frågan om han har något speciellt minne från tiden som förtroendevald svarar han genast domkyrkobranden. Han var ordförande i byggnadskommittén för återuppbyggandet av kyrkan. Det var en arbetsdryg period innan kyrkan kunde återinvigas. Åren som förtroendevald har gett honom många vänner och bekanta både bland de förtroendevalda och bland personalen i församlingarna och samfälligheten. Pehr har under hela tiden suttit i kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet och beslutat i ärenden som har gällt samfälligheten. Han har sysslat mycket med budgetfrågor och frågor som har med fastigheter att göra. Han konstaterar att ekonomin i församlingarna följer den allmänna utvecklingen i landet och att den alltid är utmanande på många sätt. Det gäller att prioritera. Man kan inte alltid tillgodose alla behov som uppstår. Där är det ibland svårt att som förtroendevald veta att man väljer rätt. Den sakkunskap som finns bland personalen både i församlingarna och i samfälligheten har jag därför uppskattat väldigt mycket, säger Pehr. Personalen har varit väl insatt i de ärenden som har behandlats på mötena och har med sin kunskap kunnat hjälpa oss att göra rätta beslut. En kuriositet under min tid som förtroendevald var att jag var ordförande i gemensamma kyrkorådet under en halvårsperiod. Enligt lagen ska ordföranden vara en kyrkoherde, men när kyrkoherde Tapani Mäki-Panula gick i pension förordnade biskop Eero Huovinen mig till ordförande, tills en ny ordinarie kyrkoherde hade valts. Arbetet som förtroendevald är givande och ger en möjlighet att påverka. Vi har ett gott debattklimat. Vi för aktiva diskussioner och fattar beslut i ärenden som berör många människors vardag. Det kommer man kanske inte genast att tänka på som invånare i Borgå. Ta t.ex. dagklubbarna, ungdomsverksamheten och diakonin alla dessa berör väldigt många i vardagen. Som förtroendevald kan man vara med och forma dessa verksamheter. Pehr säger att förutsättningarna att lyckas som förtroendevald är bra när sämjan är god. Idag är samarbetet i församlingarna och i samfälligheten gott. Det är trevligt att jobba som förtroendevald när personalen samarbetar bra och det gör man i dag. Därför vill han uppmuntra alla som funderar på att ställa upp. Han hoppas att det kommer kandidater från alla ålderskategorier. När många grupper är representerade bland de förtroendevalda kan man göra bra beslut som gagnar alla. ~Gunvor Haddas

5 Barns syn på förtroendevaldas uppgifter Vad borde man som förtroendevald göra? För att få svar på det kollade vi med Linda, Lotte och Lucas Fredriksson. Och här kommer några fina råd för kommande förtroendevalda. De skall kolla att alla har det bra. Mera dagklubbar. Vi trycker att alla förtroendevalda skall poängsätta sig själva efter ett möte. Kriterierna skall vara 1. Gjorde jag mitt bästa? 2. Satt jag bara tyst och lyssnade på andra? På det sättet tror vi att alla ledamöter skulle bli aktivare och ge mera av sitt kunnande vilket leder till bättre beslut. Sen tycker vi att alla skall minnas att min tid är lika viktig som din tid, alltså kom inte för sent till mötena. Konkret vill vi att ledamöterna skall besluta om att bygga bra luftkonditionering i alla hus så att ingen drabbas av mögel som vistas i husen. Kandidera I Borgå svenska domkyrkoförsamling förrättas församlingsval. Då väljs det för fyraårsperioden medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige i Borgå kyrkliga samfällighet och 14 medlemmar till församlingens församlingsråd. En person är valbar till förtroendeuppdrag som 1) senast antecknats som närvarande medlem i domkyrkoförsamlingen, 2) konfirmerats senast och fyller 18 år senast , 3) är känd för sin kristna övertygelse, 4) inte är omyndig, 5) gett sitt skriftliga samtycke till kandidaturen, och som 6) inte är tjänsteinnehavare eller anställd i arbetsavtalsförhållande i Borgå kyrkliga samfällighet eller i församling som hör till denna samfällighet. Kyrkan har som mål att det i varje församling finns förtroendevalda i olika åldrar och livssituationer, speciellt att antalet unga vuxna skall öka Gå med i kyrkan senast för att kunna kandidera i församlingsvalet. Kandidatuppställningen avslutas 15.9 kl Den som fyller 16 år senast har rösträtt i församlingsvalet. Den som fyller 18 år senast kan kandidera i församlingsvalet Förhandsröstning bl.a. på pastorskansliet, Lundag. 5 varje dag kl Övriga platser meddelas i valbrevet Valdag Farsdag söndag 9.11 kl i Borgå domkyrka efter avslutad gudstjänst och från kl i Svenska församlingshemmet, Runebergsg Nyhet: Valbrev Ett valbrev kommer att skickas v. 43 till alla röstberättigade medlemmar med uppgifter om röstningsställen och kandidatlistor med foto av kandidaterna. Valmaskinen öppnas där du kan bekanta dig med kandidaterna. Facebook och twitter

6 Personalnytt Barnledarna Kerstin Eklöf t.v. och Susanne Hindsberg t.h. Jag heter Kerstin Eklöf och är från och med 11.8 anställd som barnledare i domkyrkoförsamlingen. Jag bor i Borgå med min man, våra två katter och jackrussellterriervalpen Emma. Våra tre söner är sedan länge utflugna från barndomshemmet. Två av pojkarna är gifta, och vi har två underbara barnbarn. Jag tycker om att handarbeta, och att arbeta i trädgården är en bra terapi. Skulle min tid räcka till ville jag gärna lära mig måla i olja, men tiden får utvisa om det bor en liten Rembrant i mig. Jag känner att arbetet som barnledare ger en bra chans för mig att dela med mig av min skaparglädje och att visa barnen hur underbart det är att skapa med egna händer, och att vara stolt över det man gjort. Mitt namn är Susanne Hindsberg och jag kallas Sussi. Till min familj hör man och två vuxna barn samt två underbara barnbarn. Sedan augusti har jag jobbat i domkyrkoförsamlingen. Innan dess jobbade jag hemma på gården i Sibbo som vi driver tillsammans med min man. Vi avslutade mjölkproduktionen i våras och därför kunde jag söka jobbet som barnledare i församlingen. Jag har jobbat i lågstadiet som timlärare och i dagis, så jag har erfarenhet av arbete med barn. År 2003 utbildade jag mig till beröringspedagog och efter det har jag också jobbat med taktil stimulering och hållit kurser i spädbarnsmassage. Mina intressen går hand i hand med mina arbeten. Barn står mitt hjärta nära och som barnledare får jag vara tillsammans med dem. NALLEKLUBBEN I KAPLANSGÅRDEN Nalleklubben är en klubb för barn från 3 år uppåt som samlas lördagar kl i Kaplansgården, Finnbyvägen 3. Klubben börjar 6.9 och hålls under lördagarna i september, oktober och november förutom och Ingen förhandsanmälan. Barnledarna Kerstin Eklöf, Sussi Hindsberg och Anita Strömfors turas om att tillsammans med unga hjälpledare hålla klubben. Lek, pyssel, bibelberättelser, sång och bön.

7 Barnombuden ser till barnens bästa Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Så har vi sjungit sedan Långt före det sa Jesus: låt barnen komma till mig och betydligt strängare: den som förleder en av mina små skulle det vara bättre att sänka i havet med en kvarnsten om halsen. Kyrkan har i alla tider försökt göra det bästa för barnen. I mycket har man lyckats men ibland har man missat totalt. Nu har kyrkostyrelsen kommit med anvisningar om hur församlingens beslut och verksamhet skall granskas ur barnens och de ungas synvinkel. En viktig roll i sammanhanget har barnombuden. I bakgrunden ligger ett initiativ från kyrkomötet, FN:s konvention om barnets rättigheter och Finlands lagstiftning om uppmärksammande av barns och ungas behov och önskemål. Syftet är att trygga barnens rättigheter och se till att barnens och de ungas röst blir hörd i kyrkan. I vår församling har församlingsrådet utsett två barnombud: församlingsrådsledamoten Marina Uddström t.v. och ledande ungdomsarbetsledare Gun Geisor t.h. Många av de beslut som görs i kyrkan och församlingen påverkar direkt eller indirekt barn, unga och familjer. Hit hör till exempel hur budgetmedlen används, vilket fokus man har i verksamheten och hur församlingens lokaler ser ut och används. Barnombudens uppgift är att utreda konsekvenserna för barnen när verksamheten planeras och beslut ska fattas. Hur kan barnen beaktas i domkyrkan? När skall ungdomssamlingarna hållas för att passa ungdomarna med tanke på skolornas provdagar? Vilka följder har beslut om kursgårdarna? Varje dag görs beslut som påverkar barnens säkerhet, delaktighet och trivsel. Barnkonsekvensanalysen berör allt som församlingen gör, inte enbart barn- och ungdomsarbetet. Analysen binder inte beslutsfattarna men fungerar som ett verktyg med vars hjälp barns och ungas behov och åsikter kan beaktas. Med barn menas alla som inte fyllt 18 år. När man gör en barnkonsekvensanalys kan man direkt fråga barnen och ungdomarna om vad de anser, kolla med föräldrar och skolor eller konsultera experter. Det finns också andra metoder såsom konstarbeten eller sagotering som hjälper att locka fram små barns funderingar. Som Jesus visar har barnen en specialställning i kyrkan. Det är vi vuxna som har ansvaret för att deras röst blir hörd. ~ Gun Geisor ÖPPEN DAGKLUBB KOM SOM DU ÄR! ÖPPNA KLUBBARNA BÖRJAR FÖRSTA VECKA I SEPTEMBER Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. 1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl Vessö, Svenskborg, Vessövägen 191, torsdagar kl Vårberga, Sampov. 1, fredagar kl LÄGER FÖR SKOLBARN Församlingen erbjuder läger fulla med äventyr, lek, pyssel, gemenskap, andakt och vila. Vi sportar, leker ute och inne, funderar, sjunger och pysslar. Med på lägret ryms ca 30 barn. Lägret leds av vuxenledare och hjälpledare. Höstens läger på Karijärvi kursgård. Pris: : SoS-läger åk : För dig i åk : För dig i åk 3 5 Mer info på hemsidan.

8 På besök hos våra församlingsmissionärer Mia och Ben Hjälpen når fram i Nepal Jaimshi (Kristus vare lovad god morgon)! Hälsningen lyder glatt både i staden och på landsbygden. I april deltog jag i en resa till Nepal som Finska Missionssällskapet FMS ordnade. Det blev många oförglömliga och fantastiska dagar i kontrasternas land tillsammans med våra församlingsmissionärer Mia och Ben Westerling. Nepals kristna kyrka hör till de snabbast växande i världen. Av landets ca 30 milj. invånare beräknas 1 2 milj. bekänna den kristna tron. Före år 1950 fanns det inga kristna i Nepal. Ultrahindupartiets seger i valet i Indien kan medföra en tillbakagång i religionsfriheten, vilket tyvärr redan har märkts under sommaren. och skräp. Många föräldrar har inte råd med att betala barnens skolgång så de får stanna hemma och hjälpa till med stenhackandet. FMS har 18 fadderbarn i byn och vi fick se att det verkligen har stor betydelse att barnen ges möjlighet till skolgång för att skaffa sig ett yrke och inte behöva hacka sten som föräldrarna. Livet i stenhackarbyn Mahadev Besi berörde mig djupt. Människor i alla åldrar hämtade sten i korgar på ryggen från flodstranden för att sedan hacka sönder den för hand. Det är ett väldigt tungt och slitsamt jobb. För 12 timmars arbete fick de 1 2 euro. Människorna bodde i skjul eller under presenning, plåtbitar FMS har fadderbarnsverksamhet också på andra ställen som t.ex. på barnhemmet Morning Star, Ghandaki Boarding School och en internatskola för blinda och för barn med nedsatt syn. I Nepal finns endast en skola för dessa barn! FMS:s faddrar stöder ca 600 barn och unga med funktionshinder av något slag. BLI FADDER! Du behövs! Kastväsendet är förbjudet i lag men lever fortfarande kvar, speciellt ute i byarna. I Nepal finns ca 3 4 milj. daliter (de lägsta i samhället). En dalit får inte röra en annan människa eller titta en i ögonen. Kvinnorna i dalitsamhället kan utnyttjas i alla avseenden. Dalitbarnen sitter längst bak och får inte ställa frågor. De tyngsta och smutsigaste arbetena gör daliterna. För samma utförda arbete får en dalit mindre betalt. Problemet är att det finns för få utbildade daliter som kan föra deras talan. Bishnu Nepali Gurung, jurist och dalit (troligen den första kristna dalitkvinnan) har själv varit FMS-stipendiat och kunnat få sin utbildning tack vare det. Nu jobbar hon med att förbättra daliternas och andra minoritetgruppers situation i ett byutvecklingsprojekt genom FMS utvecklingssamarbete (Samaritan Uplift Service).

9 Många aktiva församlingsbor hade stickat babykoltar nuttur och hjälmmössor som kunde överlämnas till sjukhuset i Tank där de delas ut till nyfödda babysar. Över 300 nuttur och 300 mössor överräcktes! Tack för er insats! Namaste! Tack för att jag fick göra denna resa, möta många glada ansikten och se att hjälpen når fram! Mia och Ben gör ett fint och värdefullt arbete! ~ Gun Lindström missionssekreterare CAFÉ ANKARET TRÄFFPUNKT FÖR ALLA ÅLDRAR Tisdag torsdag kl , Runebergsgatan 24, ingång från gården * Café, tidningar, försäljning av vykort & adresser * Någon att prata med * Möjlighet att sticka lappar till filtar * Intäkterna går till missionsarbetet Är du intresserad av att ställa ut? Ring Gun Lindström tfn MISSIONS- OCH BIBELKVÄLLAR För alla intresserade med bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till Café Ankaret onsdagar varannan vecka från 24.9 kl. 17. Missionssyföreningen samlas varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets musikrum. Ledare Kerstin Vikström. Höstterminen kör igång SJÖMANSMISSIONSKRETSEN samlas varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret med början Ledare Göta Ekberg. MISSIONSLUNCHER i församlingshemmet 5.10 och 9.11 efter högmässan. ANDAKT MED LUNCH Lunchen inleds med andakt. Pris 6 för pensionärer och 2 för arbetslösa. * Måndagar kl. 12 i Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka * Tisdagar kl. 12 i svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24 * Onsdagar kl. 12 i finska församlingshemmet, Lundagatan 5

10 Pilgrimsvandring på Pellinge 6.9 Buss kl. 11 från församlingshemmet. På Pellinge vandrar vi 6 7 km. En av stationerna är St Olofs kapell. Vi avslutar med fisksoppa och pannkaka på Tillmans. Tillbaka i Borgå igen ca. kl. 18. Pris: 10 euro vuxna, 5 euro barn o ungdomar. Anmäl dej till Hanna Eisentraut-Söderström eller Gemenskapskvällar: Ett liv värt att leva De populära gemenskapskvällarna fortsätter. Middag (pris 6 euro), lovsång med band, kvällens vits, inledning, diskussion i smågrupper. Vi följer under hösten och våren Nicky Gumbels bok: Ett liv värt att leva. Höstens gemenskapskvällar är fyra onsdagar kl i församlingshemmet: 10.9, 8.10, 5.11 och För alla som gillar att umgås och diskutera! Anmäl dej senast 7.9 till Hanna Eisentraut-Söderström , Öppna Dörrar en kurs för närståendevårdare som behöver kunskap, färdigheter, information och stöd av andra i liknande livssituation för att klara av vardagen. 2014: 21.10, 4.11, 18.11, kl i Café Ankaret 2015: 13.1, 27.1, 10.2, Anmäl gärna ditt intresse och för mera information kontakta: Åsa Eriksson, , Daniela Spring, , Gestaltterapi i grupp med gestaltterapeut Nina Kihlman. Gruppen samlas i Café Ankaret 26.9 kl och 27.9 kl , kl och kl , 7.11 kl och 8.11 kl , kl och kl Pris 50. Mera information ger Åsa Eriksson Jakten på Johannesevangeliet Jakten på Johannesevangeliet är en bibelstudiegrupp som är öppen för alla som är nyfikna på och vill veta mera om Bibeln. Värdpar är Marina Henning och Johnny Holmberg. Inledare är Ann-Britt Hedman och Erik Vikström. Torsdagar kl i Café Ankaret: 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, och Allsång med Gaudeamuskören i församlingshemmet onsdag kl. 13 Tema: Hösten mognadens tid KÖRER OCH MUSIKGRUPPER Körerna börjar sin verksamhet vecka 37. Hitta en kör som passar dig. Mera info på webben. Baby- och knatterytmik Nya tider från hösten. Ledare är Maria Linde. Ti Knatterytmik 1-2 åringar Ti Knatterytmik över 2-åringar Ti Babyrytmik Ti Babyrytmik Barnkören Diskanten för skolbarn övar onsdagar kl Ledare är Reidar Tollander. UV-Sound är en sång- och musikgrupp för ungdomar. Kontaktperson är Mikael Helenelund. Borgå Kammarkör övar tisdagar kl Ledare är Eric-Olof Söderström. Gaudeamuskören övar onsdagar kl och leds av Mikael Helenelund. Gudstjänstkören är en projektkör som medverkar i högmässan ca en gång i månaden och övar torsdagen innan kl Se hemsidan. Blockflöjtsensemblen övar onsdagar kl och leds av Reidar Tollander. Grupperna samlas i Svenska församlingshemmet. 10

11 Musik I domkyrkan Sö 7.9 kl. 16 Sö 14.9 kl. 16 Fr kl Sö 2.11 kl. 18 Lö kl. 18 Guitarrenado Duo Hildén-Lehtinen. Programblad 10 euro. Borgå jazzfestival välgörenhetskonsert för Mannerheims barnskyddsförbund. Rekommenderad donation 20 euro. Sakral konsert under Finlands svenska manssångarförbunds sångarting. Programblad 15 euro. W. A. Mozart: Requiem. Borgå Oratoriekör och Refugium Musicum, dir. Eric-Olof Söderström. Merja Halmetoja, sopran, Ursula Hynninen, alt, Eero Hartikainen, tenor, Ilmo Riihimäki, bas Domkyrkomusikens 90-årsjubileum. Östra Nylands kyrkosångskrets och domkyrkoförsamlingens körer. Sö kl. 18 Konsert i Mikaelskapellet, Fagersta Reidar Tollander, Giséla Gren-Nordström, Vera Tollander. Domkyrkomusiken 90 år I år firar vi domkyrkomusikens 90-årsjubileum med anledning av att Borgå Domkyrkokör bildades i november Vi firar 90 år av organiserad musikverksamhet i domkyrkoförsamlingen med en jubileumskonsert i domkyrkan lördag kl. 18. Idag är Domkyrkokören en projektkör som brukar samlas till gudstjänsterna på första söndagen i advent och påskdagen. I jubileumskonserten medverkar domkyrkoförsamlingens nuvarande reguljära körer och musikgrupper. Inbjudna är också sångare från de andra körerna i Östra Nylands kyrkosångskrets. På programmet står gamla godingar, sånger som varit favoriter på kyrkokörernas repertoar under de senaste decennierna och som ingår i repertoaren för den finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg i maj Redan innan Domkyrkokören grundades förekom det körsång i Borgå domkyrka av mer tillfällig karaktär. Samma år som Domkyrkokören bildades hade en tillfällig kör benämnd Borgå Oratoriekör under ledning av organisten Arne Forsius sjungit delar av Händels Messias. Det är därför möjligt att se också Oratoriekörens framförande av Mozarts Requiem i domkyrkan 2.11 kl. 18 som ett led i 90-årsjubileumsfirandet. Men den oratoriekör som verkar idag grundades först år 1990 och är ett samarbete mellan domkyrkoförsamlingen och Borgå finska församling. ~Mikael Helenelund 11

12 Ord på vägen I vårt land har vi fyra årstider. Vi som lever och är födda här behöver dessa växlingar, även om man kan känna ett vemod över att den ljusa årstiden igen en gång går mot en mörkare. På våren är man full av förväntningar. Dagarna blir längre och vi börjar lägga upp planer inför sommaren och semesterfirandet. De som har en egen trädgård tar itu med trädgårdsarbetet. Vi samlar krafter, tar in ljus och upplever allt det gröna och vackra som vaknar till liv i naturen. Vi får följa med när de första vårblommorna slår ut i blom, när mössöronen spricker ut på björkarna och gräset blir grönt. På våren ökar också antalet människor som rör sig utomhus på promenader. Man vågar kanske se dem man möter och i bästa fall ger man dem ett leende. Att söka livsmening handlar också om att växa och utvecklas som människa. Vi kan jämföra människans liv med naturen. Från frö och späd planta till mognad, till både kropp och själ. När sommaren nu sakta övergår till höst och det blir mörkare är det bra att försöka hålla kvar det ljusa i sitt inre. I livet ingår även mörkare stunder, för att vi människor skall ha möjlighet att växa och utvecklas till tacksamhet över det ljusa och det goda. När det går mot höst kan det även kännas skönt att varva ner efter alla sommaraktiviteter, att få kura ihop sig i soffhörnet och kanske tända ett ljus. Vi ska ändå inte glömma bort människorna omkring oss. Vi ska försöka SE varandra, också de människor som vi möter på gatan. Ett litet leende och ett vänligt ord är heller inte illa. Tvärtom, vi kanske kan få ett leende till svar. Ett vänligt ord kan göra under, det läker hjärtats djupa sår. Det är ett ljus i mörka stunder, en hand som torkar ögats tår. Ett vänligt ord är änglabud, en hälsning ifrån Herren Gud. (Psb. 482) Följ oss på facebook och twitter Tweets ~Ingegerd Juntunen diakoniarbetare Redaktionskommitté: Gunvor Haddas, Vivan Antman, Mats Fontell, Mikael Helenelund, Mats Lindgård Tryckeri: Oy Painotalo tt-urex AB, Borgå Kontaktuppgifter Borgå svenska domkyrkoförsamling PASTORSKANSLIET Lundagatan 5. Växel tfn Bokningar av förrättningar sker via pastorskansliet. Öppet må-fr kl Övriga tider enligt överenskommelse tfn och tfn fax Dejourerande präst tfn Kyrkoherde Mats Lindgård tfn , Information Gunvor Haddas tfn , Kassa/Gravbyrå Lundagatan 5 öppen må-fre kl tfn o. tfn Svenska församlingshemmet Runeberggatan 24, tfn Café Ankaret öppet ti-to kl Diakonimottagning I församlingshemmet Runebergsgatan 24 mån, tis och ons kl tfn I Mariagården Slingervägen 1, Gammelbacka tfn (växeln) Familjerådgivningscentralen tidsbeställning må-fre kl. 9-12, tfn Svensk samtalstjänst varje kväll kl , tfn nätjour: DOMKYRKAN Kyrkotorget 1, är öppen oktober-april ti-lö kl sö och helgdagar kl maj-september må-fr kl , lö kl sö o. helgdagar kl Mer info på 12

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013

KYRKOBLAD. Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet. Bollebygd Olsfors Töllsjö. Nr 1 Februari - Maj 2013 Vårens gudstjänster - Fasteinsamlingen - Kyrkovalet KYRKOBLAD Bollebygd Olsfors Töllsjö Nr 1 Februari - Maj 2013 1 Bön På måndagar kl. 13.00 finns det möjlighet för alla som vill att samlas till bön på

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Alla helgons dag 6 Församlingen på Facebook 7 Konfirmand 2014 8 Föräldrar och barn i KakaoClubben www.sibbosvenskaforsamling.fi 5/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta

Liv & Längtan. Hela mitt hjärta Liv & Längtan nr 2 2011 februari / mars Helhjärtat vill jag göra allt som jag nånsin gör Helhjärtat vill jag leva Helhjärtat tills jag dör Med hela hjärtat hela tiden Överallt och jämt Med hela hjärtat

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10

När ett barn dör Mina armar värkte av saknad sid 10 Det finns en frihet i att ge av sitt överflöd sid 2 P2B Torsdag 18.8.2011 nr 33 Lösnummer 1,10 May Wikström Birthe Wingren Spelar teater och murar kakelugnar sid 3 Alpha är bra men uppföljning behövs sid

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

Vem vill ställa upp för sin församling?

Vem vill ställa upp för sin församling? 23 TORSDAG 5 JUNI. NR 23/2014 Sid 2 LEDAREN: Präster som inte tror att Gud kan förändra en människa är den största skandalen Uppdrag Granskning avslöjade. Om att ångra en förbannelse Sidan 6 Cricket, choklad,

Läs mer

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5

SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006. DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 SIGTUNA KYRKOBLAD NR 4 2006 DELTAGARE I SKOLPROJEKTET En dag i klostret Se s. 4 5 *) OBS! Nytt nummer! En andlig oas ett segelskepp Ombord på skeppet behövs vi alla för att livet skall fungera. Sigtuna

Läs mer

Fiskebäcks Missionsförsamling

Fiskebäcks Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Församlingsblad Nr 3 2001 SCOUTER, SCOUTER ÖVERALLT SCOUTER Visst var det en mäktig syn när 25 000 scouter från hela Sverige samlades under det stora lägret i somras. Och

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com ÖLMSTAD PINGST www.olmstadpingst.com P R O G R A M - I N F O R M AT I O N - R E P O R TAG E SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 VÄLKOMMEN HEM! Av: Thore Johansson Jag hörde en berättelse om en man i ett amerikanskt

Läs mer

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping

Immanuel. Immanuelskyrkan TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN. Jönköping TACK CARIN DET YTTERST ANGELÄGNA STAFETTEN Immanuel Immanuelskyrkan Jönköping nr 2 2015 Juni - sept 2015 INSIDAN LÖFTENAS BERG Att få bo i Jönköping med omnejd är nog att bo på en av Sveriges vackraste

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010

Kyrkobladet. Barnen ger gudstjänsten värme och liv. Möt Kungälvs egen kommunitet. Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Kyrkobladet Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby # 1/2010 Barnen ger gudstjänsten värme och liv Möt Kungälvs egen kommunitet 1 Kom! Varför kommer ni inte när vi ringer? För några år sedan hörde jag berättas

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

11 Helsingfors Extra HE 2/2012 7.6.2012. Lekholmen. 75 år på

11 Helsingfors Extra HE 2/2012 7.6.2012. Lekholmen. 75 år på 11 Helsingfors Extra HE 2/2012 7.6.2012 Lekholmen 75 år på Helsingfors Extra 2 MENY ANDAKT E 1 2 3 4 5 6 2 Andakt Kim Lück 3 Lekholmsminnen Rea Anner 3 Redaktören har ordet Alf Lindberg Den här bilagan

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Höstgodis för din kalender. På lagom smala vägar sid 2. Monica Cleve Väj inte för Gud i vården! Tyck och tryck på skriban sid 13

Höstgodis för din kalender. På lagom smala vägar sid 2. Monica Cleve Väj inte för Gud i vården! Tyck och tryck på skriban sid 13 På lagom smala vägar sid 2 P2B Torsdag 11.8.2011 nr 32 Lösnummer 1,10 Mao Lindholm Monica Cleve Väj inte för Gud i vården! sid 10 Höstgodis för din kalender sid 16 Skapar kyrkomusik med stål sid 3 Sjuk

Läs mer

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2

Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 Utan dig blir jag aldrig jag sid 2 P2B Torsdag 16.6.2011 nr 24 Lösnummer 1,10 Mao Lindholm Stiftets barnkörer tog ton i Åbo: Barn i Guds tid 14 Åbo gör tvärtom sid 16 Iran Kristna behöver vägvisare sid

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer