Kontakt Tamam Org. nr Sölvegatan 29 PG: Lund BG:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt Tamam Org. nr. 802441-7563 Sölvegatan 29 www.tamam.se PG: 476213-4 223 62 Lund info@tamam.se BG: 307-3244"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 TAMAM - VÄNSKAP UTAN GRÄNSER! Tamam är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med huvudsäte i Lund. Vi arbetar för att skapa mötesplatser präglade av mångfald, nyfikenhet och glädje, där barn och ungas framtidstro kan växa. Vår främsta målgrupp är nyanlända invandrarbarn och ungdomar och vi brinner för att ge våra deltagare en bra start i sitt nya hemland. Tamam involverar hundratals unga människor som volontärer och deltagare - men rollerna är inte fixerade och vi tror att alla har något att lära av varandra. Till oss kan man komma både för att få hjälp med läxorna och språket, men också för att hitta nya vänner man aldrig skulle ha träffat utan den unika mötesplats som Tamam är. Det personliga engagemanget skiljer Tamam från andra organisationer. Tamam är en organisation för och av unga, och det märks. Vi tror att delaktighet och utrymme för egna initiativ är bästa sättet att ta tillvara på unga människors engagemang och vi har inte långt från idé till handling. Tamams arbete är alltid lokalt, personligt och småskaligt i utförande men vi är också globala. Internationellt stödjer och driver Tamam verksamheter i Albanien, Mexiko, Paraguay och Kirgizistan. Vi vill främja solidaritet, förståelse och gemenskap, så väl internationellt som på hemmaplan! Vår vision är ett samhälle som genomsyras av vårt motto Vänskap utan gränser! - vårt sätt att komma dit är att jobba och leva efter det mottot redan idag. Kontakt Tamam Org. nr Sölvegatan 29 PG: Lund BG: LEDARE Tamam är bäst har varit lite av ett mantra under 2011 och ingen som varit i kontakt med Tamam kan väl tvivla på den otroligt viktiga roll organisationen spelar i både deltagare och volontärers liv. Ibland är det nästan magiskt. Det kan inte sägas för många gånger: Tamam är unikt, Tamam är fantastiskt och Tamam är bäst! Och inte minst: en organisation som Tamam, som kretsar kring öppenhet och gemenskap istället för fördomar och rädsla, behövs. Men, med facit i hand kan man ändå säga att 2011 har varit något av ett mellanår för Tamam. I alla fall vi i styrelsen har tvingats sakta i backarna och tänka efter, ordentligt, på hur vi ska kanalisera energin på ett hållbart och långsiktigt sätt. Det har varit en spännande och utmanande process att vara mitt i, men som kanske inte har upplevts likadant utifrån. Likväl har det varit nödvändigt att stanna upp och reflektera. Kanske har det också, även om det är ganska olikt Tamam, varit nödvändigt med ett visst mått av självkritik. Vad är det egentligen vi är bäst på? Vad är det vi behöver lära oss mer om och förbättra? Vart har de första årens snabba expansion tagit oss och i vilken riktning vill vi gå vidare? Arbetet med den interna organisationen har gett resultat. När vi avslutar 2011 har vi hela sju lokalavdelningar formellt bildade med egna stadgar och styrelser. Formalisering och strukturering görs givetvis inte för sakens skull, utan för att vi vill ta vårt ansvar och säkerställa att Tamam ska kunna fortsätta vara bäst många, många år framöver. Tamam har alltså mognat. Nu gäller det att fylla på strukturen vi har byggt upp med ännu mer tvättäkta Tamamengagemang! Det är den roliga biten och det som Tamam är allra bäst på. Med den här ledaren avslutar jag min tid som både ordförande och styrelseledamot i Tamam. Aldrig hade jag väl kunnat ana att det styrelseuppdrag jag något motvilligt och synnerligen skräckslaget tackade ja till vårvintern 2009 skulle bli en sådan central del i mitt liv de kommande tre åren. Jag vill tacka alla medlemmar för det förtroende jag fått att vara med bakom kulisserna på Tamams framfart i Lund, Skåne, Sverige och världen, och kan bara säga grattis till er som är på väg in i organisationen vad mycket spännande, lärorikt och roligt ni kommer att få uppleva. Tamamare: Ni är bäst! Vårt motto, Vänskap utan gränser!, är på allvar och kommer att förändra världen. Utan ett uns av tvivel om de stordåd Tamam kommer att uträtta i framtiden - Yallah, bye! Karin Gréen, ordförande Tamam 2011

3 TAMAM RIKS Sedan det officiella bildandet 2008 har Tamam vuxit och expanderat i snabb takt. Detta har förstås framför allt märkts på verksamhetsnivå. Nya grupper startats och fler städer har fått Tamamavdelningar. För att matcha expansionen på verksamhetsnivå har vi från och med årsmötet 2010 lagt mycket kraft på att utveckla Tamams interna organisation. Målet har varit att nå en tydlig och hållbar struktur som kan fungera som stomme i organisationen för att den ska kunna utvecklas och växa ännu mer i framtiden. Steg för steg har lokalavdelningar bildats, först som informella grupper som efter hand ombildats till formella lokalavdelningar med egna styrelser och stadgar. På motsvarande sätt har Tamam centralt utvecklats mot att bli en riksorganisation. Det formella bildandet av Tamam Lund som en egen lokalförening kan ses som den sista fasen av att slutgiltigt formera Tamam Riks som nationell organisation. När arbetet med att utveckla den interna organisationen inleddes var det tydligt att Tamam snabbt hade vuxit ur sin kostym. Nu har vi fått en struktur på plats som kommer att hålla i alla fall de närmaste åren.

4 LEDNING Under verksamhetsåret 2011 har Tamam Riks styrelse utgjorts av följande personer: Ordförande Karin Gréen Vice ordförande Gustaf Sörnmo Sekreterare Christoffer Wikner Kassör Lucy Patchett Ledamot Andreas Ragnarsson Ledamot Alma Çullhaj Ledamot Josefine Burman (avgick i september 2011) Ledamot Hind Zahroun (avgick i september 2011) Suppleant Necmettin Meletli Suppleant Sena Sarikoç Firmatecknare har varit föreningens ordförande Karin Gréen samt sekreterare Christoffer Wikner. Revisor har varit Katja Dirsell med Oskar Gustavsson som suppleant (avsade sig uppdraget i december 2011). Valberedningen har utgjorts av Fredrik Bruhn, Sofie Bood samt Petter Carlsson Söderstrand (avsade sig uppdraget i december 2011). STYRELSENS ARBETE Styrelsen har under mandatperioden haft 10 protokollförda möten. På årsmötet 2011 konstaterades att stabilisera skulle fortsätta vara nyckelordet för styrelsen att arbeta med och så har också gjorts. Styrelsen har också på djupet diskuterat Tamams roll och syfte, hur den internationella verksamheten hänger ihop med verksamheten i Sverige, hur vi ska kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation och också förtydligat vår vision. ÅRSMÖTE 2011 Tamams årsmöte 2011 hölls den 12 mars på Katedralskolan i Lund. Gustaf Sörnmo avgick som ordförande och efterträddes av Karin Gréen. Caroline Persson, Emma Johnson och Paula Langöe Eliasson avgick som ledamöter. Christoffer Wikner, Alma Çullhaj, Lucy Patchett, Josefine Burman och Hind Zahroun valdes in som ledamöter i styrelsen. Necmettin Meletli och Sena Sarikoc valdes in som suppleanter. Till årsmötet kom ca 60 gäster. Representanter från alla svenska lokalavdelningar var närvarande samt två personer från Tamam Albanien. I samband med årsmötet tilldelades Mohammad Gulchin Tamams pris Årets eldsjäl och Lunds Karateklubb fick Tamams integrationspris. Efter årsmötet ordnades en utbildningshelg på Finngården utanför Höör. MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL Den 31 december 2011 hade Tamam 1187 medlemmar, varav 1027 ungdomsmedlemmar mellan 7 och 25 år. Avgiften för stödmedlemskap har varit 70 kronor för barn upp till 19 år och 100 kr för vuxna. Under hösten satsade Tamam hårt på att för andra året i rad nå 1000 medlemmar, vilket man också lyckades med. Nytt för 2011 är att medlemskap är knutet till en lokalavdelning: man blir alltså medlem i Tamam genom att bli medlem i en lokalavdelning. HUVUDKONTOR OCH BEMANNING Tamamhuset Tamams huvudkontor har sedan 2010 funnits i Tamamhuset, en liten villa i centrala Lund som Tamam hyr av Lunds universitet till reducerat pris. Tamamhuset fungerar både som kontors- och verksamhetslokal och fördelarna med att ha en egen lokal är uppenbara: det blir en naturlig mötesplats för volontärer och deltagare, vilket bidrar till att öka sammanhållningen bland de aktiva. I augusti 2011 flyttade projektet Internationen och TSiL, Tamams studentförening, till ett litet kontor i AF-Borgen i Lund. Ur projektets och studentföreningens perspektiv var flytten ett stort lyft i och med att man genom att befinna sig i hjärtat

5 av studentlund fick avsevärt förbättrade möjligheter till synlighet, nätverkande och i förlängningen påverkan. Flytten innebar dock att Tamamhuset i vissa perioder inte utnyttjats till sin fulla potential. Diskussioner har under året förts om man ska bjuda in en annan förening att dela lokalerna med, men hittills har fördelarna med att vara ensamma i huset övervägt. Bemanning Under 2011 har Tamam haft fem personer anställda på deltid genom projekten Social Inkubator För unga idéer och Nytt Land Nya Möjligheter/Internationen. Gustaf Sörnmo, Alma Çullhaj och Christoffer Wikner har arbetat 50% i Social Inkubator och Karin Gréen och Paula Langöe Eliasson har arbetat 50 % i Nytt Land Nya Möjligheter (jan juni) och 90% i Internationenprojektet (juni-dec). Inom European Voluntary Service kan ungdomar mellan år arbeta som volontärer i upp till 12 månader i en organisation utanför hemlandet en fantastisk möjlighet både för den enskilda volontären och den mottagande organisationen tog Tamam emot tre EVS-volontärer: Seda Kirakosyan från Armenien (februari 2010 januari 2011), Zarina Toroeva från Kirgizistan (september 2010 augusti 2011) och Sena Sarikoç från Turkiet (september ). Som praktikanter tog Tamam under vårterminen emot Moa Stenholm från Lunds universitet, Alice März från Malmö Högskola och Patrick Erlandsson från Linnéuniversitetet. Vi minns Patrick, som lämnade oss alltför tidigt, med värme. Under höstterminen var Martina Hansson från Lunds universitet praktikant. Även om många människor har varit involverade i bemanningen av huvudkontoret har behovet av en kanslist eller motsvarande mer permanent administrativ funktion i föreningen gjort sig påmint. I mitten av höstterminen togs ett krafttag med organiseringen av Tamams ideella kontor, där de aktiva i en serie arbetsmöten identifierade vilka uppgifter som är viktigast att Tamams huvudkontor utför, hur man kan dela in dem i arbetsområden och fördela ansvaret. UTVECKLINGSPROJEKT Tamams utvecklingsprojekt löper över en längre tid och introducerar nya dimensioner i Tamams arbete, samtidigt som de tangerar och förstärker ordinarie verksamhet. Utvecklingsprojekten är på så sätt både nyskapande och strategiska. Båda utvecklingsprojekten är förlagda i Lund, men är direkt underställda Tamam Riks styrelse. Nytt Land - Nya Möjligheter & Internationen Under 2011 har Tamam drivit två EU-projekt, Nytt Land - Nya Möjligheter (NLNM) och Internationen. Projektperioden för NLNM var och därefter tog Internationen vid som en fortsättning, med projektperioden Båda projekten har finansierats av Europeiska Integrationsfonden. NLNM hade Region Skånes beredning för integration och mångfald samt folkhälsoberedning som medfinansiärer. Internationen har Lunds universitet, Rotary St Knut i Lund, Lunds kommun (Kultur och fritid), Akademiska Föreningen samt Region Skånes Regionala tillväxtnämnd som medfinansiärer. Syftet med projekten är att motverka den sociala segregation som finns i Lund. Projektens målgrupper har varit unga vuxna nyanlända invandrare som inte studerar på universitetet, samt unga vuxna svenska universitetsstudenter. Vi har samarbetet med fem studentnationer och under 2011 arrangerat tio Internationen-arrangemang, öppna mötesplatser där man inte behöver ha studentleg för att vara med. har velat åstadkomma jämlika möten för integration på en personlig nivå, där man inte utgår från fördefinierade roller av deltagare/volontär eller stereotyper om kulturer etc. Projekten har arbetat både på individ- och strukturnivå och strävar efter långvariga resultat på lokal strukturnivå. Projekten har utöver de direkta effekterna på de medverkande individerna hundratals personer med väldigt varierande bakgrund och livssituation inneburit en markant ökad synlighet för Tamam i Lunds studentvärd. Projektet har också medverkat på ett flertal träffar och konferenser anordnade av Europeiska Integrationsfonden. Karin Gréen och Paula Langöe Eliasson har varit anställda som projektledare i båda projekten. Social inkubator för unga idéer Det arvsfondsfinansierade projektet Social Inkubator hade i slutet av 2011 pågått i 14 månader. Under denna tid har projektteamet, beståendes av Christoffer Wikner, Alma Çullhaj och Gustaf Sörnmo, jobbat inom flera olika fokusområden. Bland annat har man tillsammans med ungdomar bedrivit cirka 15 mindre sociala projekt såsom framställandet av en videodagbok (Lolo Zaid - en film av och med Lolo Zaid), en utbildningsresa till Polen, ett mindre biståndsprojekt i Burundi, en improvisationsensemble, en matteläxhjälpsgrupp med mera. Inkubatorn har även jobbat med att sprida sina arbetsmetoder och idéer genom att delta i konferenser samt anordna mindre seminarier och workshops för unga entreprenörer. Ett större utbildningsprojekt i samarbete med 10 andra stora aktörer från olika europeiska länder har också

6 genomförts. I samband med detta projekt fick ett 30-tal unga svenskar åka till olika europeiska länder för att delta i nätverksbyggande och utbildande aktiviteter - med fokus på samhällsentreprenörskap. Utöver detta har Inkubatorn också jobbat med att stärka Tamams inre struktur samt en stöttat en strategisk utveckling av Tamams verksamhet. Genom att stödja uppstarten av två nya Tamam-lokalföreningar har långsiktighet och spridning av projektet och projektidéens fokusområden fått stor genomslagskraft. I April 2012 har Social Inkubator pågått i 18 månader och därmed nått projektslut. Den återstående tiden av projektet fokuserar inkubatorteamet på att samla in dokumentation, sammanställa och utvärdera för att producera en inspirationsbok samt satsa på att ansöka om en fortsättning av projektet.

7 LOKALAVDELNINGAR I SVERIGE

8 TAMAM LUND Ledning Första delen av 2011 utgjordes ledningen av Tamam Lund av en informell grupp som kallades Lundgruppen. Senare under våren bildades dock den lokalavdelning som nu leds av en styrelse bestående av sju personer. Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Sofie Bood Christoffer Wikner Anna Sunesson Alma Çullhaj Fanny Zakrisson Jesse Nkurunziza Petter Carlsson Söderstrand Vårterminen Gruppverksamhet Under vårterminen drev Tamam Lund nio verksamhetsgrupper. Läxhjälp på Klostergårdsskolan, för barn i förberedelseklasserna samt elever från årskurs 4-6 Läxhjälp på Vikingaskolan, för barn i förberedelseklasserna Läxhjälp på Lerbäcksskolan, för barn i förberedelseklasserna Läxhjälp på Norra Fäladen, för barn och ungdomar boende på området Norra Fäladen English café, en grupp ledd av svenska och internationella studenter som riktar sig till äldre tonåringar från IVIKklasser. Aktivitetsgruppen, för barn och ungdomar från skolorna där vi även har andra grupper. De gör föreningsbesök och olika aktiviteter som syftar till att erbjuda en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Juniorvolontärerna, besöker boende på Östra Torn för att leka med barnen där. Tjejgruppen, träffas var 3:e vecka och gör någon form av aktivitet. English Sunday, för barn och ungdomar på Norra Fäladen. Alla grupper utom tjejgruppen träffas en gång per vecka och detta arbete drivs helt ideellt. Varje grupp har en gruppledare som är ansvarig för att koordinera gruppen såsom att fylla i närvarolistor, vara ansvarig för ekonomi och eventuella nycklar, se till så att det finns volontärer och rekryterar deltagare. Det genomfördes även många skol- och hembesök under året. Skolbesöken sker varje vecka medan hembesöken sker i mindre organiserad form där varje grupp på eget initiativ organiserar hembesöken. Dessa besök syftar till att stärka banden mellan volontärer och deltagare samt volontärer och skolor. Resor och utflykter Under vårens sportlov anordnades en skidresa tillsammans med Tamam Uppsala. Medverkade gjorde volontärer och deltagare både från lokalföreningen i Lund och Uppsala. Resan finansierades av pengar som från Åhléns stiftelse. Även Social Inkubator spelade en nyckelroll i detta projekt som stöd och samordnare. Avslutningsfest Vid terminens slut anordnades en avslutningsfest för att tacka volontärer och deltagare som bidragit på olika sätt under våren. Även familjemedlemmar eller övriga personer som på något sätt bidragit till Tamams arbete var välkomna. Det serverades mat från världens alla hörn då gästerna hade med sig traditionell mat från olika kultur. Sommaren Aktiviteter Under sommaren anordnades aktiviteter på Norra Fäladen där barnen och ungdomarna kunde delta. Det riktades främst mot de barn och ungdomar som under året tagit del i Tamams verksamheter. Under juni var också Tamam Lund medarrangörer till Lunds Kommuns sommarläger för barn och ungdomar. Tamam deltog under två veckor där två ledare samt åtta barn från Tamam var med vardera vecka.

9 Volontärresa till Albanien Under juli arrangerade Tamam Albanien ett tio dagar långt läger i byn Marqinet, utanför Tirana, där de har sin verksamhet. Till detta läger skickade Tamam Lund sju volontärer för att hjälpa till som ledare med aktiviteterna. Dessa sju personer körde Tamams bil ner och hela resan varade sammanlagt i tre veckor. Höstterminen Gruppverksamhet Under hösten låg fokus på att behålla och förstärka de redan existerande grupperna som hade varit verksamma under vårterminen. Läxhjälp på Klostergårdskolan Läxhjälp på Vikingaskolan Läxhjälp på Lerbäcksskolan Läxhjälp på Norra Fäladen Juniorvolontärerna Aktivitetsgruppen English Café Tjejgruppen English Sunday För ytterligare beskrivning av grupperna, vänligen se vårterminen ovan. Utbildningar Några veckor efter höstens introduktionsmöte för nya volontärer anordnades en utbildningshelg för såväl nya som gamla volontärer. Syftet var att ge nya volontärer en bild av Tamam och skapa en samhörighet med organisationen. Helgen handlade också om att få ökad kunskap om att jobba med nyanlända och hur deras situation kan ha sett ut i hemlandet och under resan till Sverige men även hur situationen i Sverige kan se ut. Utbildningshelgen hölls i Veberöds scoutstuga. Höstlovsaktiviteter Under höstlovet tog Tamam reda på vilka olika aktiviteter som fanns för barn och ungdomar i Lund under lovet, exempelvis hade Vattenhuset vid Lunds Tekniska Högskola extra öppettider där olika experiment prövades. Tamams deltagare erbjöds att gå dit tillsammans med våra volontärer och hade en väldigt lärorik och givande dag. Från vårens skidresa som finansierades av Åhlénsstiftelsen fanns pengar kvar som användes till att bjuda ner de ungdomar som deltagit på skidresan till Lund. Tillsammans med de deltagarna som var med från Lund tillbringades helgen i en scoutstuga. Helgen bestod av att åter få träffa varandra men även utav övningar och olika workshops samt en dagsutflykt till Köpenhamn. Samarbeten Under 2011 har Tamam haft samarbeten med en rad olika organisationer, företag och myndigheter. Främst kan nämnas alla de föreningar som låtit oss göra studiebesök eller prova på deras aktiviteter till en lägre kostnad. Det har funnits ett samarbete gällande sommarläger där vi medverkat på Lunds kommuns sommarläger för barn och ungdomar. Vi har även fått pengar från Åhléns stiftelse och Skandias fond - Idéer för livet.

10 TSiL, TAMAMS STUDENTFÖRENING I LUND Ledning TSiL:s styrelse har utgjorts av följande personer: Ordförande Sekreterare Kassör Paula Langöe Eliasson Petter Carlsson Söderstrand Karin Gréen TSiL, Tamams studentförening i Lund bildades den 1 april Bakgrunden till bildandet var dels att Tamam genom projektet Nytt Land - Nya Möjligheter börjat närma sig studentvärlden allt mer, dels att vi såg ett tomrum i studentvärlden där det inte fanns någon förening som drev TSiL:s frågor. TSiL:s uppdrag är att arbeta för integration, mångfald och antirasism i och kring Lunds studentliv. Man måste vara student på Lunds universitet för att bli medlem i TSiL, men behöver inte vara universitetsstudent för att vara med på föreningens aktiviteter. TSiL arbetar aktivt för att motverka segregeringen mellan studentlivet och lokala Lund. I slutet av vårterminen blev TSiL en av Akademiska Föreningen erkänd studentförening, vilket bland annat gav möjlighet att hyra ett kontor i AF-Borgen till subventionerat pris. I slutet av vårterminen ansökte TSiL till Akademiska Föreningens projektfond om ett uppstartsbidrag på kr, vilket beviljades. Bidraget utgör medfinansiering till projektet Internationen. TSiL:s egentliga arbete sattes igång på höstterminen och leddes av Paula Langöe Eliasson och Karin Gréen. Terminen inleddes med medverkan på General Information Market och Hälsningsgillet för att rekrytera aktiva medlemmar till föreningen. Under höstterminens gång har en kärntrupp av aktiva medlemmar etablerats och en tydligare struktur för föreningen tagit form Under hösten ordnade TSiL flera utåtriktade aktiviteter, bland annat en informationsdag kallad En muffins för dina tankar där vi förutom att synliggöra föreningen samlade in åsikter och idéer från studenter. Mot slutet av terminen satte TSiL igång en seminarieserie kallade TSiL Sessions, med ambitionen att vara ett forum för kritisk diskussion och reflektion kring integration, mångfald och (anti)rasism för både studenter, forskare och andra intresserade. Två sessions på temat Racism re-raced anordnades, där vi tog oss an rasbegreppets betydelse och roll i en samtida svensk kontext. Till första sessionen kom fil. dr. Sayaka Onsanami Törngren och pratade utifrån sin avhandling Love ain t got no color?. Till den andra kom fil. dr. Carina Tigervall och talade om humor och rasism. TSiL har även varit drivande i uppstarten av Akademiska Föreningens mångfaldsgrupp. TSiL har i nuläget en viktig funktion i projektet Internationen, genom att vara en plattform för projektet att verka utifrån samt en struktur för tillvaratagande av projektets resultat, både vad gäller aktiviteter, kunskaper och erfarenheter.

11 TAMAM MALMÖ Ledning Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Fredrik Bruhn Katarina Jareaus Souciance Eqdam Rashti Alice Calmettes Priyanka John Kristyna Peychlova Joynul Abedin Vårterminen Läxhjälpen Läxhjälp anordnades för två IVIK-klasser på Borgarskolans gymnasium, en eftermiddag i veckan. Deltagarnärvaron var relativt låg, men de elever som deltog kom regelbundet. Några av dessa kom från Frans Suell och Jörgen Kock gymnasiet och hade tidigare deltagit i Tamams läxhjälp på denna skola. I slutet av terminen anordnades en uppskattad utflykt till Nimis (Höganäs). Aktivitetsgrupperna Under våren fanns tre aktivitetsgrupper i Malmö; två på transitboenden för ensamkommande flyktingungdomar i Kirseberg och en på ett transitboende i Rosengård. Grupperna träffades en kväll i veckan och ordnade en blandning av planerade och spontana aktiviteter. Som avslutning på terminen bjöds alla ungdomarna in till en grillfest i Pildammsparken Mentorskapsprogrammet Gruppen startades under våren genom att ett antal intresserade frivilliga matchades med tonåriga deltagare från framför allt läxhjälpen. Programmet är utformat så att aktiviteterna ska ske på deltagarnas villkor; varje mentorspar formar själv sina aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål. Exempel på aktiviteter som de respektive paren hittade på var museibesök, kafébesök och svenskstudier. Sommaren Cykelskola Under sommaren erbjöd Tamam Malmö cykelskola för tjejer från Frans Suell och Jörgen Kock gymnasiet. Kursen anordnades på tjejernas begäran. Gruppen träffades ca tre gånger i veckan under fyra veckors tid. Cyklar och hjälmar lånades från Malmö Stads stadskontor. Aktivitetsgrupp Några av volontärerna från vårterminen bildade en sommargrupp som ordnade diverse aktiviteter för pojkarna från transitboendena i Kirseberg och Rosengård. Gruppen spelade bland annat frisbee på stranden och åkte iväg för att bowla. Verksamheten var uppskattad och bidrog mycket till att hålla uppe kontakten med ungdomar och transitboendena och underlätta uppstarten av höstens verksamheter. Höstterminen Läxhjälpen Hösten började ovisst för läxhjälpen eftersom IVIK-klasserna på Borgarskolan flyttat till Jörgen Kock och Frans Suell gymnasiet. Under november startades en ny läxhjälpsgrupp på denna skola, efter diskussioner kring lokalisering och upplägg för läxhjälpen. Gruppen har haft en relativt låg men stadig närvaro av frivilliga och deltagare. Aktivitetsgrupperna Aktivitetsgrupperna i Kirseberg respektive Rosengård träffades en kväll i veckan på boendena och anordnade diverse spontana aktiviteter. Syftet med det spontana upplägget var att fokusera på att stärka relationen med deltagarna. Utöver de ordinarie kvällsaktiviteterna arrangerades bland annat en lördagspicknick med sportaktiviteter, ett klättringstillfälle samt en uppskattad utflykt till Arriesjön.

12 Seminariegruppen Gruppen startade under hösten och har som syfte att förbereda mer eller mindre regelbundna pedagogiska evenemang för alla Tamam Malmövolontärer. I november anordnade gruppen ett dagslångt evenemang med workshops och föreläsningar. Rekryteringsgruppen Den för hösten nya rekryteringsgruppen deltog bland annat i arrangemanget Öppna dina ögon för Malmö på Orkanen, Malmö högskola, den 29 oktober. Gruppen arbetade också med att besvara intresseanmälningar och att introducera nya frivilliga till Tamam Malmö. Samarbeten Under året har Tamam Malmö varit representerade i ett nätverk av föreningar som jobbat med att uppmärksamma Frivilligåret 2011, under ledning av Frivilligcentrat Malmö. Arbetet ledde bland annat till ett lyckat deltagande i Malmöfestivalen, där Tamamfrivilliga lekte med inbjudna och förbipasserande barn, delade ut namnlappar på olika språk, hade geografitävlingar och gjorde reklam för Tamam. Tamam Malmö har varit representerade på två av Ungdomsstyrelsens arrangerade konferenser i Malmö och är numera medlem i paraplyorganisationen MIP och föreningen Rosengårds Folkets Hus, i vars lokaler höstens workshopdag hölls. TAMAM UPPSALA Ledning Tamam Uppsalas styrelse har under 2011 utgjorts av följande personer: Fiola Mollaquke Elin Hansson Vera Peterson ordförande kassör sekreterare Ledning Under våren 2011 hade Tamam Uppsala läxhjälpsverksamhet på von Bahrs skola och Stenhagenskolan. Efter sommaruppehållet hade många volontärer flyttat från Uppsala och verksamheten på Stenhagenskolan lades på is för att lägga fokus på insatsen på von Bahrs. Aktiviteter såsom picknick, pepparkaksbak, teaterbesök, spel och lekar har anordnats löpande under året. Så har skett när andan fallit på hos någon volontär eller vid speciella händelser som till exempel avslutning och uppstart. Till aktiviteterna kommer deltagare från läxhjälpen men även andra ungdomar som på något sätt har anknytning till Tamam genom att de tidigare gått i de förberedelseklasser vi riktar oss mot, gått på samma skola eller är kompis med någon annan deltagare. Två resor har under året gjorts tillsammans med Tamam Lund. På sportlovet åkte vi skidor i Gnosjö/Hestra och på höstlovet var vi på ett läger utanför Lomma med en dagsutflykt till Köpenhamn. Såväl deltagare som volontärer skapade nya kontakter och vänskapsrelationer med Tamam Lund. Detta stärker både organisationen och individerna inom den och Tamam Uppsala vill gärna fortsätta samarbetet. Styrelsens ambitioner för 2012 När vi gick in i det nya året bestod Tamam Uppsala av 18 aktiva volontärer och beslut togs på det första medlemsmötet att starta en aktivitetsgrupp. Syftet med gruppen är att få regelbundenhet i de aktiviteter som anordnas utanför läxhjälpen, fånga upp fler ungdomar och skapa fler möjligheter för den stora gruppen av volontärer. Läxhjälpen på von Bahrs skola är från och med våren 2012 öppen för alla elever på skolan och inriktar sig därmed inte bara på de som går eller har gått i förberedelseklass. Förändringen grundar sig delvis i det större antalet volontärer men också ur en diskussion om Tamams syfte med tanke på integration som pågår bland volontärerna. Styrelsens ambitioner för 2012 är att stabilisera den lokala organisationen. Vårt mål är att organisationen ska stå på egna ben, att den lätt ska kunna lämnas över till nya volontärer och att den inte enbart ska bygga på enskilda medlemmars engagemang.

13 TAMAM STOCKHOLM Tamam bedrev för första gången verksamhet i Stockholm år 2009 då före detta Tamamvolontärer ifrån Lund startade upp en läxhjälpsgrupp. Det har sedan dess till och från bedrivits verksamhet, främst läxhjälp, dels på boenden för ensamkommande flyktingbarn och dels på skolor med förberedelseklasser för nyanlända flyktingbarn. Första halvan av 2011 hade Tamam Stockholm läxhjälpsverksamhet tre dagar i veckan på olika boenden. Denna verksamhet syftade till att förbättra språkinlärning, erbjuda ett utökat kontaktnät och att stötta ungdomarna på ett personligt plan. Tamam har dessvärre aldrig riktigt rotat sig i Stockholm. På grund av volontärbrist låg verksamheten vilande under andra halvan av Mot slutet av året fick dock Tamam Stockholm ett stort tillskott av volontärer och med stöd av Social Inkubator bildades en lokalföreningen och nytt hopp tändes. Inför 2012 har Tamam Stockholm redan många planer. Bland annat planeras ett seglingsprojekt, ett samarbete med mångkulturellt centrum i Botkyrka samt en tjejjour. Förhoppningen är också att kunna starta upp en aktivitetsgrupp under året. TAMAM UMEÅ Lokalavdelningen Tamam Umeå bildades i slutet av hösten av 4 ungdomar i staden, med stöd från Social Inkubator. Verksamheten som riktar sig till elever med utländsk bakgrund kommer att startas upp i början av 2012, i form av läxhjälp och fritidsaktiviteter. FRIENDS OF VIDA PLENA, GÖTEBORG During 2011 fundraising for Vida Plena has gathered approximately SEK in total from private persons in smaller donations. Relations with a couple of companies interested in a more long-term commitment have been established. In order to get things going with these companies there is a strong need to solve the question about sustainability in the Vida Plena organisation. Most companies want to be assured that the funding they provide will be used in an organisation that can show reliable plans for the future. The question and need for vision and strategy has been raised and communicated. When we can show a vision and strategy for how to deal with sustainability, new opportunities for funds from companies as a part of their corporate social responsibility strategy will be enabled.

14 INTERNATIONAL WORK

15 TAMAM ALBANIA In March 2008 a tragic accident, caused by the explosion of an illegal disarmament depot in the vicinity of the village of Marqinet, killed 26 people, injured another 300 and destroyed around 1200 buildings and houses, devastating the lives of thousands of people. In August 2008, Tamam leaders visited Albania and met a very inspiring group of young people who were trying to mobilize financial and human resources in order to intervene on behalf of the children and teenagers affected by this tragedy. Tamam offered them the opportunity to start up a Tamam branch in Albania and since then, Tamam Albania has grown to more than thirty volunteers and a wide variety of activities mobilizing and involving young people, educating them with European values and the importance of being an active member of the society. Activities Our main project remains the English classes in Marqinet, every Saturday. Although, this year we have brought the classes to a whole new level of not merely teaching English but also learning important values through active participation and creativity. We have involved also some psychology students, who are doing an internship in Tamam. They are doing educational classes, where they teach children their rights through games and opened discussions. We are working toward reaching our main goal of creating a youth community centre by involving local volunteers in our activities. We are empowering them by building their capacities and also by giving them responsibilities and directly involving them in coordinating the activities. This year we have put our focus in partnering with other youth organizations in order to broaden our network, which has resulted pretty successfully. Below are listed a few of our biggest activities: Fun day at the park for Children day, under the slogan FML, which goes for the Albanian version of Enjoy, Learn and Play, in collaboration with EcoVolis and Top Channel. Activity with social animators for the International Day of Children Rights, in collaboration with CRCA. Activity in Marqinet about Hygiene and Healthy Lifestyle, in collaboration with ADRA. Activity for the International Day of Blood Donation, in collaboration with the Red Cross. NGO fair for the International Week of Voluntarism, in collaboration with UDNP and UNV. And many other activities with children at the theatre in Tirana and at the park. Projects While we have also two other projects going on: I Matter project in collaboration with SOS Village. This is the 3rd year of implementing this project. Agents of Change summer camp with the support of Swedish Tamam volunteers, this year was our 4th camp. The highlight of this year s work was the visit of the EU ambassador Ettore Sequi and 4 other ambassadors, in Marqinet, to see closely our work with the children. This was a pleasant reward of our work and devotion for Tamam and it also opened a new possibility for more projects and activities for the youth and children of Marqinet.

16 KYRGYZSTAN Under 2011 genomförde Tamam ett omfattande ungdomsutbyte med sin kirgizistanska vänorganisation Youth of Osh. Den första delen av projektet ägde rum i Sverige i maj månad, då Tamam Lund fick besök av 7 unga ledare från Osh. Dessa deltog under den veckolånga vistelsen i flera av Tamams löpande verksamhetsgrupper för nyanlända, lärde sig om lokal integrations- och ungdomspolitik, träffade aktiva volontärer samt medverkade på den årliga internationella festen i Tamamhusets trädgård. En utbildningshelg anordnades också i Kävlinge med fokus på relevanta arbetsmetoder som non-violent communication och kreativ dramapedagogik. I början av augusti gick den andra delen av projektet av stapeln då 6 personer från Tamam reste till Osh i södra Kirgizistan. Gruppen fick under en dryg vecka, i stekande värme och mitt under fastemånaden, vara med i många av YoOs ungdomsverksamheter, besöka sommarkollon på landsbygden för att organisera lekar och workshops, utveckla idéer på gemensamma projekt med ledningen och jobba med organisationsutveckling. Projektet stöddes av Gustaf V:s 90-årsfond och Folke Bernadottes Minnesfond. Tamams tidigare EVS-volontär Zarina Toroeva, ursprungligen från Osh, avslutade sin tjänstgöring i Lund i augusti och åkte i samband med ungdomsutbytet hem. En av utbytets dagar ägnades åt att diskutera hur Tamam-metoder skulle kunna tillämpas i en sydkirgizistansk kontext, vilket utmynnade i ett regionalt pilotprojekt med målsättningen att hitta vägar för att aktivt jobba för särskilt marginaliserade grupper av ungdomar. Zarina drog igång projektet som nu leds och samordnas av Nurzaada Avazbek kyzy med ett 30-tal volontärer involverade. I nuläget finns följande verksamheter inom ramen för projektet: Två olika grupper som varje vecka besöker två barnhem utanför Osh stad för att leka med föräldralösa barn. Läxhjälpsgrupp/ Engelska café i ett samarbete med Osh Universitet med aktiv rekrytering av ungdomar från etniska minoritetsgrupper i samhällets utkant. Dans- och dramalektioner för hörselskadade barn på en skola i byn Kara-suu. Löpande internutbildning och teambuilding bland gruppens volontärer. Gruppen har även organiserat utflykter och en julfest under höstterminen, samt har från första början haft ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i åtanke. Detta har bl.a. inneburit att gruppen själva arbetat med fundraising och medverkat på nationella ungdomskonferenser i huvudstaden Bishkek. Merparten av projektets kostnader har Tamam finansierat med de medel som samlades in i anknytning till den våldsamma konflikt som drabbade Osh i juni Tamam planerar under 2012 att vidareutveckla projektet i Osh, skicka och ta emot volontärer från YoO och även arrangera ett nytt ungdomsutbyte. Arbetsgruppen i Sverige som leds av före detta ordförande Gustaf Sörnmo och totalt består av 5 personer kommer att formaliseras som en lokalförening. TAMAM MEXICO In february of 2011, we did a visit at the secondary school of Pedernales, where youth of 15 years of age were invited to join our group of volunteers, which received a very positive response. Several young people joined, with the intention of learning more about what is happening in their community, especially in regards to the arrival of two volunteers from Lund in Sweden, who arrived the 12th of February. They were welcomed by both chidlren and volunteers. During the stay of Tina Rudberg and Amanda Erlandsson, many activities promoting working in a group were done. Examples of this are outdoor games such as the game of Kubb, the board game of Fia med Knuff as well as an excursion to a pool known as The Paradise, where we had a lot of fun. The activities in the Tamam house were focused on educational support, where a variety of topics where teached, followed by asking the kids related questions to which they had to write down the answer. In march there was a camp for volunteers at a pool in pedernales, where we discussed themes of teamwork, life in sweden and finally games, a bonfire and Swedish and Mexican songs In april the volunteers organised a Swedish day where they taught us about Sweden and how to prepare a traditional Swedish pastry, chokladboll. For the departure of Tina, there was a party in the Tamam house where we played games, sang and told stories. The departure of the Swedish volunteers was very sad for children and local volunteers, but also left a great experience of values and friendship, and the children are always waiting anxiuosly for the arrival of new volunteers. When there are no Swedish volunteers, the volunteers from Pedernales help and we continue the regular activities for the children, which includes educational support, arts and crafts work, games and excursions. The departure of the

17 foreign volunteers always cause a certain decrease in interest at first, but there are always new children coming to our activities and the volunteers get a good response from the parents of the children in their attempts to reach out to more children and volunteers, which is done several times a year. During the Mexican public celebrations we did gatherings of volunteers and childrenn. During el día de la amsitad (the day of friendship) we played games and exchanged sweets with each other, at el dia del niño (the day of the child) we prepared a special aperetif and made little raffles and during the national celebration we ate Mexican antojitos (Mexican snacks). On la noche los muertos (the night of the dead) we made a little altar and in December we made a posada (Mexican tradition) There were also some donations received, which includes six copmuters, a desk and a big bookshelf from Canacintra Morelia and four computer desks from Comprovet, S.A., which brought the need to rent another room to use for computer instruction, which was given at a subsidised rent by the propritetor for $ Finally, after much labour, we succeeded in registering the brand of Tamam, as well as it s motto Friendship without Borders PARAGUAY, FUNDACION VIDA PLENA In 2011, with your donations we have been able to pay transport - which is always the most expensive part, entrance fees and occasional snacks during 5 (five) big excursions: 2 (two) to swimming pools, 2 (two) to different small towns in the countryside, 1 (one) to a fun fair and circus; And 1 (one) short excursion to the center of the capital town of Asunción, as in 2011 Paraguay celebrated her 200 years of independence from Spain. Moreover, we received TAMAM volunteer Sara Pinar Önder from Turkey for a 12-week internship in the daycare facility in the grossmarket Abasto, and as a guest in our home. Her collaboration as an educator was most valuable, as she is such a caring and active person. TAMAM s ex-president Philip Sandberg has been coming to Paraguay on a yearly basis since 2008 with one or two more volunteers, to accompany our non formal educational tasks, and furthermore to organize daily outings with small groups of market kids. The fact that young people especially young men come from abroad and play and have fun with the kids is immensely precious in these social surroundings where men are mostly absent or, if they are living with the family, are perceived as emotionally cold and violent. Moreover the kids keep learning about other cultures and countries, about different mentalities and customs. Their minds open up. Here s a survey for your statistics: volunteers who came from TAMAM to assist educators in the daycare facility and outside, during the last four years: 2008: three volunteers 2009: two volunteers 2010: seven volunteers 2011: one volunteer 2012: three volunteers (in January) Transference of funds of (14/6/11). With these activities you are working in the generation of fun and joy in the youngsters. This is, furthermore, work you do in order to fulfill the Millenium Development Goal Nº 8, which is about reaching out between different countries and cultures, to construct solidarity in alliances. We are most grateful for all the opportunities that Vida Plena s beneficiaries and staff are given, to grow and mature in our daily educational work. Love and greetings from Vida Plena community in Asunción and Fernando de la Mora (Paraguay), Elisabeth Gavilán

18 TACK Hemgården Wickmanska gården Ideal kommunikation Akademiska Föreningen Lund Rotary St. Knut Rotary Ideon Gustaf den V:s 90-års fond Folke Bernadottes Minnesfond Blekinge nation Hallands nation Helsingkrona nation Krischansta nation Wermlands nation Lundafalafel Råby Gårdsbutik En bit bort Ariman Källerian Govindas Centrum för Publikt Entreprenörskap VentureLab Ungdomsstyrelsen Herbert Felix-institutet Soros Foundation Kyrgyzstan Malmborgs GePant Ingrid Fioretos Ola Svensson

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Centralasiengrupperna

Verksamhetsberättelse. Centralasiengrupperna Verksamhetsberättelse Centralasiengrupperna 2012 1 Information om Centralasiengrupperna Centralasiengrupperna är en ideell, volontärdriven organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAM VÄNSKAP UTAN GRÄNSER!... 2 LEDARE... 2 TAMAM RIKS... 3 LEDNING... 3 ÅRSMÖTE 2010... 3 MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL... 3 HUVUDKONTOR OCH BEMANNING... 3 SYNLIGHET

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser

Ett mänskligt system. kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT SUBJEKTIVT. Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser Ett mänskligt system kräver åtgärder i alla dimensioner på samma gång OBJEKTIVT INDIVIDUELLT Prestationsnivå och verkningsgrad på individens insatser KOLLEKTIVT Strukturer, system produkter, utrustning

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6

Verksamhetsberättelse 2014. Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1/6 CISV Strängnäs Verksamhetsberättelse 2014 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer