Kontakt Tamam Org. nr Sölvegatan 29 PG: Lund BG:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakt Tamam Org. nr. 802441-7563 Sölvegatan 29 www.tamam.se PG: 476213-4 223 62 Lund info@tamam.se BG: 307-3244"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 TAMAM - VÄNSKAP UTAN GRÄNSER! Tamam är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med huvudsäte i Lund. Vi arbetar för att skapa mötesplatser präglade av mångfald, nyfikenhet och glädje, där barn och ungas framtidstro kan växa. Vår främsta målgrupp är nyanlända invandrarbarn och ungdomar och vi brinner för att ge våra deltagare en bra start i sitt nya hemland. Tamam involverar hundratals unga människor som volontärer och deltagare - men rollerna är inte fixerade och vi tror att alla har något att lära av varandra. Till oss kan man komma både för att få hjälp med läxorna och språket, men också för att hitta nya vänner man aldrig skulle ha träffat utan den unika mötesplats som Tamam är. Det personliga engagemanget skiljer Tamam från andra organisationer. Tamam är en organisation för och av unga, och det märks. Vi tror att delaktighet och utrymme för egna initiativ är bästa sättet att ta tillvara på unga människors engagemang och vi har inte långt från idé till handling. Tamams arbete är alltid lokalt, personligt och småskaligt i utförande men vi är också globala. Internationellt stödjer och driver Tamam verksamheter i Albanien, Mexiko, Paraguay och Kirgizistan. Vi vill främja solidaritet, förståelse och gemenskap, så väl internationellt som på hemmaplan! Vår vision är ett samhälle som genomsyras av vårt motto Vänskap utan gränser! - vårt sätt att komma dit är att jobba och leva efter det mottot redan idag. Kontakt Tamam Org. nr Sölvegatan 29 PG: Lund BG: LEDARE Tamam är bäst har varit lite av ett mantra under 2011 och ingen som varit i kontakt med Tamam kan väl tvivla på den otroligt viktiga roll organisationen spelar i både deltagare och volontärers liv. Ibland är det nästan magiskt. Det kan inte sägas för många gånger: Tamam är unikt, Tamam är fantastiskt och Tamam är bäst! Och inte minst: en organisation som Tamam, som kretsar kring öppenhet och gemenskap istället för fördomar och rädsla, behövs. Men, med facit i hand kan man ändå säga att 2011 har varit något av ett mellanår för Tamam. I alla fall vi i styrelsen har tvingats sakta i backarna och tänka efter, ordentligt, på hur vi ska kanalisera energin på ett hållbart och långsiktigt sätt. Det har varit en spännande och utmanande process att vara mitt i, men som kanske inte har upplevts likadant utifrån. Likväl har det varit nödvändigt att stanna upp och reflektera. Kanske har det också, även om det är ganska olikt Tamam, varit nödvändigt med ett visst mått av självkritik. Vad är det egentligen vi är bäst på? Vad är det vi behöver lära oss mer om och förbättra? Vart har de första årens snabba expansion tagit oss och i vilken riktning vill vi gå vidare? Arbetet med den interna organisationen har gett resultat. När vi avslutar 2011 har vi hela sju lokalavdelningar formellt bildade med egna stadgar och styrelser. Formalisering och strukturering görs givetvis inte för sakens skull, utan för att vi vill ta vårt ansvar och säkerställa att Tamam ska kunna fortsätta vara bäst många, många år framöver. Tamam har alltså mognat. Nu gäller det att fylla på strukturen vi har byggt upp med ännu mer tvättäkta Tamamengagemang! Det är den roliga biten och det som Tamam är allra bäst på. Med den här ledaren avslutar jag min tid som både ordförande och styrelseledamot i Tamam. Aldrig hade jag väl kunnat ana att det styrelseuppdrag jag något motvilligt och synnerligen skräckslaget tackade ja till vårvintern 2009 skulle bli en sådan central del i mitt liv de kommande tre åren. Jag vill tacka alla medlemmar för det förtroende jag fått att vara med bakom kulisserna på Tamams framfart i Lund, Skåne, Sverige och världen, och kan bara säga grattis till er som är på väg in i organisationen vad mycket spännande, lärorikt och roligt ni kommer att få uppleva. Tamamare: Ni är bäst! Vårt motto, Vänskap utan gränser!, är på allvar och kommer att förändra världen. Utan ett uns av tvivel om de stordåd Tamam kommer att uträtta i framtiden - Yallah, bye! Karin Gréen, ordförande Tamam 2011

3 TAMAM RIKS Sedan det officiella bildandet 2008 har Tamam vuxit och expanderat i snabb takt. Detta har förstås framför allt märkts på verksamhetsnivå. Nya grupper startats och fler städer har fått Tamamavdelningar. För att matcha expansionen på verksamhetsnivå har vi från och med årsmötet 2010 lagt mycket kraft på att utveckla Tamams interna organisation. Målet har varit att nå en tydlig och hållbar struktur som kan fungera som stomme i organisationen för att den ska kunna utvecklas och växa ännu mer i framtiden. Steg för steg har lokalavdelningar bildats, först som informella grupper som efter hand ombildats till formella lokalavdelningar med egna styrelser och stadgar. På motsvarande sätt har Tamam centralt utvecklats mot att bli en riksorganisation. Det formella bildandet av Tamam Lund som en egen lokalförening kan ses som den sista fasen av att slutgiltigt formera Tamam Riks som nationell organisation. När arbetet med att utveckla den interna organisationen inleddes var det tydligt att Tamam snabbt hade vuxit ur sin kostym. Nu har vi fått en struktur på plats som kommer att hålla i alla fall de närmaste åren.

4 LEDNING Under verksamhetsåret 2011 har Tamam Riks styrelse utgjorts av följande personer: Ordförande Karin Gréen Vice ordförande Gustaf Sörnmo Sekreterare Christoffer Wikner Kassör Lucy Patchett Ledamot Andreas Ragnarsson Ledamot Alma Çullhaj Ledamot Josefine Burman (avgick i september 2011) Ledamot Hind Zahroun (avgick i september 2011) Suppleant Necmettin Meletli Suppleant Sena Sarikoç Firmatecknare har varit föreningens ordförande Karin Gréen samt sekreterare Christoffer Wikner. Revisor har varit Katja Dirsell med Oskar Gustavsson som suppleant (avsade sig uppdraget i december 2011). Valberedningen har utgjorts av Fredrik Bruhn, Sofie Bood samt Petter Carlsson Söderstrand (avsade sig uppdraget i december 2011). STYRELSENS ARBETE Styrelsen har under mandatperioden haft 10 protokollförda möten. På årsmötet 2011 konstaterades att stabilisera skulle fortsätta vara nyckelordet för styrelsen att arbeta med och så har också gjorts. Styrelsen har också på djupet diskuterat Tamams roll och syfte, hur den internationella verksamheten hänger ihop med verksamheten i Sverige, hur vi ska kunna bygga en långsiktigt hållbar organisation och också förtydligat vår vision. ÅRSMÖTE 2011 Tamams årsmöte 2011 hölls den 12 mars på Katedralskolan i Lund. Gustaf Sörnmo avgick som ordförande och efterträddes av Karin Gréen. Caroline Persson, Emma Johnson och Paula Langöe Eliasson avgick som ledamöter. Christoffer Wikner, Alma Çullhaj, Lucy Patchett, Josefine Burman och Hind Zahroun valdes in som ledamöter i styrelsen. Necmettin Meletli och Sena Sarikoc valdes in som suppleanter. Till årsmötet kom ca 60 gäster. Representanter från alla svenska lokalavdelningar var närvarande samt två personer från Tamam Albanien. I samband med årsmötet tilldelades Mohammad Gulchin Tamams pris Årets eldsjäl och Lunds Karateklubb fick Tamams integrationspris. Efter årsmötet ordnades en utbildningshelg på Finngården utanför Höör. MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL Den 31 december 2011 hade Tamam 1187 medlemmar, varav 1027 ungdomsmedlemmar mellan 7 och 25 år. Avgiften för stödmedlemskap har varit 70 kronor för barn upp till 19 år och 100 kr för vuxna. Under hösten satsade Tamam hårt på att för andra året i rad nå 1000 medlemmar, vilket man också lyckades med. Nytt för 2011 är att medlemskap är knutet till en lokalavdelning: man blir alltså medlem i Tamam genom att bli medlem i en lokalavdelning. HUVUDKONTOR OCH BEMANNING Tamamhuset Tamams huvudkontor har sedan 2010 funnits i Tamamhuset, en liten villa i centrala Lund som Tamam hyr av Lunds universitet till reducerat pris. Tamamhuset fungerar både som kontors- och verksamhetslokal och fördelarna med att ha en egen lokal är uppenbara: det blir en naturlig mötesplats för volontärer och deltagare, vilket bidrar till att öka sammanhållningen bland de aktiva. I augusti 2011 flyttade projektet Internationen och TSiL, Tamams studentförening, till ett litet kontor i AF-Borgen i Lund. Ur projektets och studentföreningens perspektiv var flytten ett stort lyft i och med att man genom att befinna sig i hjärtat

5 av studentlund fick avsevärt förbättrade möjligheter till synlighet, nätverkande och i förlängningen påverkan. Flytten innebar dock att Tamamhuset i vissa perioder inte utnyttjats till sin fulla potential. Diskussioner har under året förts om man ska bjuda in en annan förening att dela lokalerna med, men hittills har fördelarna med att vara ensamma i huset övervägt. Bemanning Under 2011 har Tamam haft fem personer anställda på deltid genom projekten Social Inkubator För unga idéer och Nytt Land Nya Möjligheter/Internationen. Gustaf Sörnmo, Alma Çullhaj och Christoffer Wikner har arbetat 50% i Social Inkubator och Karin Gréen och Paula Langöe Eliasson har arbetat 50 % i Nytt Land Nya Möjligheter (jan juni) och 90% i Internationenprojektet (juni-dec). Inom European Voluntary Service kan ungdomar mellan år arbeta som volontärer i upp till 12 månader i en organisation utanför hemlandet en fantastisk möjlighet både för den enskilda volontären och den mottagande organisationen tog Tamam emot tre EVS-volontärer: Seda Kirakosyan från Armenien (februari 2010 januari 2011), Zarina Toroeva från Kirgizistan (september 2010 augusti 2011) och Sena Sarikoç från Turkiet (september ). Som praktikanter tog Tamam under vårterminen emot Moa Stenholm från Lunds universitet, Alice März från Malmö Högskola och Patrick Erlandsson från Linnéuniversitetet. Vi minns Patrick, som lämnade oss alltför tidigt, med värme. Under höstterminen var Martina Hansson från Lunds universitet praktikant. Även om många människor har varit involverade i bemanningen av huvudkontoret har behovet av en kanslist eller motsvarande mer permanent administrativ funktion i föreningen gjort sig påmint. I mitten av höstterminen togs ett krafttag med organiseringen av Tamams ideella kontor, där de aktiva i en serie arbetsmöten identifierade vilka uppgifter som är viktigast att Tamams huvudkontor utför, hur man kan dela in dem i arbetsområden och fördela ansvaret. UTVECKLINGSPROJEKT Tamams utvecklingsprojekt löper över en längre tid och introducerar nya dimensioner i Tamams arbete, samtidigt som de tangerar och förstärker ordinarie verksamhet. Utvecklingsprojekten är på så sätt både nyskapande och strategiska. Båda utvecklingsprojekten är förlagda i Lund, men är direkt underställda Tamam Riks styrelse. Nytt Land - Nya Möjligheter & Internationen Under 2011 har Tamam drivit två EU-projekt, Nytt Land - Nya Möjligheter (NLNM) och Internationen. Projektperioden för NLNM var och därefter tog Internationen vid som en fortsättning, med projektperioden Båda projekten har finansierats av Europeiska Integrationsfonden. NLNM hade Region Skånes beredning för integration och mångfald samt folkhälsoberedning som medfinansiärer. Internationen har Lunds universitet, Rotary St Knut i Lund, Lunds kommun (Kultur och fritid), Akademiska Föreningen samt Region Skånes Regionala tillväxtnämnd som medfinansiärer. Syftet med projekten är att motverka den sociala segregation som finns i Lund. Projektens målgrupper har varit unga vuxna nyanlända invandrare som inte studerar på universitetet, samt unga vuxna svenska universitetsstudenter. Vi har samarbetet med fem studentnationer och under 2011 arrangerat tio Internationen-arrangemang, öppna mötesplatser där man inte behöver ha studentleg för att vara med. har velat åstadkomma jämlika möten för integration på en personlig nivå, där man inte utgår från fördefinierade roller av deltagare/volontär eller stereotyper om kulturer etc. Projekten har arbetat både på individ- och strukturnivå och strävar efter långvariga resultat på lokal strukturnivå. Projekten har utöver de direkta effekterna på de medverkande individerna hundratals personer med väldigt varierande bakgrund och livssituation inneburit en markant ökad synlighet för Tamam i Lunds studentvärd. Projektet har också medverkat på ett flertal träffar och konferenser anordnade av Europeiska Integrationsfonden. Karin Gréen och Paula Langöe Eliasson har varit anställda som projektledare i båda projekten. Social inkubator för unga idéer Det arvsfondsfinansierade projektet Social Inkubator hade i slutet av 2011 pågått i 14 månader. Under denna tid har projektteamet, beståendes av Christoffer Wikner, Alma Çullhaj och Gustaf Sörnmo, jobbat inom flera olika fokusområden. Bland annat har man tillsammans med ungdomar bedrivit cirka 15 mindre sociala projekt såsom framställandet av en videodagbok (Lolo Zaid - en film av och med Lolo Zaid), en utbildningsresa till Polen, ett mindre biståndsprojekt i Burundi, en improvisationsensemble, en matteläxhjälpsgrupp med mera. Inkubatorn har även jobbat med att sprida sina arbetsmetoder och idéer genom att delta i konferenser samt anordna mindre seminarier och workshops för unga entreprenörer. Ett större utbildningsprojekt i samarbete med 10 andra stora aktörer från olika europeiska länder har också

6 genomförts. I samband med detta projekt fick ett 30-tal unga svenskar åka till olika europeiska länder för att delta i nätverksbyggande och utbildande aktiviteter - med fokus på samhällsentreprenörskap. Utöver detta har Inkubatorn också jobbat med att stärka Tamams inre struktur samt en stöttat en strategisk utveckling av Tamams verksamhet. Genom att stödja uppstarten av två nya Tamam-lokalföreningar har långsiktighet och spridning av projektet och projektidéens fokusområden fått stor genomslagskraft. I April 2012 har Social Inkubator pågått i 18 månader och därmed nått projektslut. Den återstående tiden av projektet fokuserar inkubatorteamet på att samla in dokumentation, sammanställa och utvärdera för att producera en inspirationsbok samt satsa på att ansöka om en fortsättning av projektet.

7 LOKALAVDELNINGAR I SVERIGE

8 TAMAM LUND Ledning Första delen av 2011 utgjordes ledningen av Tamam Lund av en informell grupp som kallades Lundgruppen. Senare under våren bildades dock den lokalavdelning som nu leds av en styrelse bestående av sju personer. Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Sofie Bood Christoffer Wikner Anna Sunesson Alma Çullhaj Fanny Zakrisson Jesse Nkurunziza Petter Carlsson Söderstrand Vårterminen Gruppverksamhet Under vårterminen drev Tamam Lund nio verksamhetsgrupper. Läxhjälp på Klostergårdsskolan, för barn i förberedelseklasserna samt elever från årskurs 4-6 Läxhjälp på Vikingaskolan, för barn i förberedelseklasserna Läxhjälp på Lerbäcksskolan, för barn i förberedelseklasserna Läxhjälp på Norra Fäladen, för barn och ungdomar boende på området Norra Fäladen English café, en grupp ledd av svenska och internationella studenter som riktar sig till äldre tonåringar från IVIKklasser. Aktivitetsgruppen, för barn och ungdomar från skolorna där vi även har andra grupper. De gör föreningsbesök och olika aktiviteter som syftar till att erbjuda en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Juniorvolontärerna, besöker boende på Östra Torn för att leka med barnen där. Tjejgruppen, träffas var 3:e vecka och gör någon form av aktivitet. English Sunday, för barn och ungdomar på Norra Fäladen. Alla grupper utom tjejgruppen träffas en gång per vecka och detta arbete drivs helt ideellt. Varje grupp har en gruppledare som är ansvarig för att koordinera gruppen såsom att fylla i närvarolistor, vara ansvarig för ekonomi och eventuella nycklar, se till så att det finns volontärer och rekryterar deltagare. Det genomfördes även många skol- och hembesök under året. Skolbesöken sker varje vecka medan hembesöken sker i mindre organiserad form där varje grupp på eget initiativ organiserar hembesöken. Dessa besök syftar till att stärka banden mellan volontärer och deltagare samt volontärer och skolor. Resor och utflykter Under vårens sportlov anordnades en skidresa tillsammans med Tamam Uppsala. Medverkade gjorde volontärer och deltagare både från lokalföreningen i Lund och Uppsala. Resan finansierades av pengar som från Åhléns stiftelse. Även Social Inkubator spelade en nyckelroll i detta projekt som stöd och samordnare. Avslutningsfest Vid terminens slut anordnades en avslutningsfest för att tacka volontärer och deltagare som bidragit på olika sätt under våren. Även familjemedlemmar eller övriga personer som på något sätt bidragit till Tamams arbete var välkomna. Det serverades mat från världens alla hörn då gästerna hade med sig traditionell mat från olika kultur. Sommaren Aktiviteter Under sommaren anordnades aktiviteter på Norra Fäladen där barnen och ungdomarna kunde delta. Det riktades främst mot de barn och ungdomar som under året tagit del i Tamams verksamheter. Under juni var också Tamam Lund medarrangörer till Lunds Kommuns sommarläger för barn och ungdomar. Tamam deltog under två veckor där två ledare samt åtta barn från Tamam var med vardera vecka.

9 Volontärresa till Albanien Under juli arrangerade Tamam Albanien ett tio dagar långt läger i byn Marqinet, utanför Tirana, där de har sin verksamhet. Till detta läger skickade Tamam Lund sju volontärer för att hjälpa till som ledare med aktiviteterna. Dessa sju personer körde Tamams bil ner och hela resan varade sammanlagt i tre veckor. Höstterminen Gruppverksamhet Under hösten låg fokus på att behålla och förstärka de redan existerande grupperna som hade varit verksamma under vårterminen. Läxhjälp på Klostergårdskolan Läxhjälp på Vikingaskolan Läxhjälp på Lerbäcksskolan Läxhjälp på Norra Fäladen Juniorvolontärerna Aktivitetsgruppen English Café Tjejgruppen English Sunday För ytterligare beskrivning av grupperna, vänligen se vårterminen ovan. Utbildningar Några veckor efter höstens introduktionsmöte för nya volontärer anordnades en utbildningshelg för såväl nya som gamla volontärer. Syftet var att ge nya volontärer en bild av Tamam och skapa en samhörighet med organisationen. Helgen handlade också om att få ökad kunskap om att jobba med nyanlända och hur deras situation kan ha sett ut i hemlandet och under resan till Sverige men även hur situationen i Sverige kan se ut. Utbildningshelgen hölls i Veberöds scoutstuga. Höstlovsaktiviteter Under höstlovet tog Tamam reda på vilka olika aktiviteter som fanns för barn och ungdomar i Lund under lovet, exempelvis hade Vattenhuset vid Lunds Tekniska Högskola extra öppettider där olika experiment prövades. Tamams deltagare erbjöds att gå dit tillsammans med våra volontärer och hade en väldigt lärorik och givande dag. Från vårens skidresa som finansierades av Åhlénsstiftelsen fanns pengar kvar som användes till att bjuda ner de ungdomar som deltagit på skidresan till Lund. Tillsammans med de deltagarna som var med från Lund tillbringades helgen i en scoutstuga. Helgen bestod av att åter få träffa varandra men även utav övningar och olika workshops samt en dagsutflykt till Köpenhamn. Samarbeten Under 2011 har Tamam haft samarbeten med en rad olika organisationer, företag och myndigheter. Främst kan nämnas alla de föreningar som låtit oss göra studiebesök eller prova på deras aktiviteter till en lägre kostnad. Det har funnits ett samarbete gällande sommarläger där vi medverkat på Lunds kommuns sommarläger för barn och ungdomar. Vi har även fått pengar från Åhléns stiftelse och Skandias fond - Idéer för livet.

10 TSiL, TAMAMS STUDENTFÖRENING I LUND Ledning TSiL:s styrelse har utgjorts av följande personer: Ordförande Sekreterare Kassör Paula Langöe Eliasson Petter Carlsson Söderstrand Karin Gréen TSiL, Tamams studentförening i Lund bildades den 1 april Bakgrunden till bildandet var dels att Tamam genom projektet Nytt Land - Nya Möjligheter börjat närma sig studentvärlden allt mer, dels att vi såg ett tomrum i studentvärlden där det inte fanns någon förening som drev TSiL:s frågor. TSiL:s uppdrag är att arbeta för integration, mångfald och antirasism i och kring Lunds studentliv. Man måste vara student på Lunds universitet för att bli medlem i TSiL, men behöver inte vara universitetsstudent för att vara med på föreningens aktiviteter. TSiL arbetar aktivt för att motverka segregeringen mellan studentlivet och lokala Lund. I slutet av vårterminen blev TSiL en av Akademiska Föreningen erkänd studentförening, vilket bland annat gav möjlighet att hyra ett kontor i AF-Borgen till subventionerat pris. I slutet av vårterminen ansökte TSiL till Akademiska Föreningens projektfond om ett uppstartsbidrag på kr, vilket beviljades. Bidraget utgör medfinansiering till projektet Internationen. TSiL:s egentliga arbete sattes igång på höstterminen och leddes av Paula Langöe Eliasson och Karin Gréen. Terminen inleddes med medverkan på General Information Market och Hälsningsgillet för att rekrytera aktiva medlemmar till föreningen. Under höstterminens gång har en kärntrupp av aktiva medlemmar etablerats och en tydligare struktur för föreningen tagit form Under hösten ordnade TSiL flera utåtriktade aktiviteter, bland annat en informationsdag kallad En muffins för dina tankar där vi förutom att synliggöra föreningen samlade in åsikter och idéer från studenter. Mot slutet av terminen satte TSiL igång en seminarieserie kallade TSiL Sessions, med ambitionen att vara ett forum för kritisk diskussion och reflektion kring integration, mångfald och (anti)rasism för både studenter, forskare och andra intresserade. Två sessions på temat Racism re-raced anordnades, där vi tog oss an rasbegreppets betydelse och roll i en samtida svensk kontext. Till första sessionen kom fil. dr. Sayaka Onsanami Törngren och pratade utifrån sin avhandling Love ain t got no color?. Till den andra kom fil. dr. Carina Tigervall och talade om humor och rasism. TSiL har även varit drivande i uppstarten av Akademiska Föreningens mångfaldsgrupp. TSiL har i nuläget en viktig funktion i projektet Internationen, genom att vara en plattform för projektet att verka utifrån samt en struktur för tillvaratagande av projektets resultat, både vad gäller aktiviteter, kunskaper och erfarenheter.

11 TAMAM MALMÖ Ledning Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Fredrik Bruhn Katarina Jareaus Souciance Eqdam Rashti Alice Calmettes Priyanka John Kristyna Peychlova Joynul Abedin Vårterminen Läxhjälpen Läxhjälp anordnades för två IVIK-klasser på Borgarskolans gymnasium, en eftermiddag i veckan. Deltagarnärvaron var relativt låg, men de elever som deltog kom regelbundet. Några av dessa kom från Frans Suell och Jörgen Kock gymnasiet och hade tidigare deltagit i Tamams läxhjälp på denna skola. I slutet av terminen anordnades en uppskattad utflykt till Nimis (Höganäs). Aktivitetsgrupperna Under våren fanns tre aktivitetsgrupper i Malmö; två på transitboenden för ensamkommande flyktingungdomar i Kirseberg och en på ett transitboende i Rosengård. Grupperna träffades en kväll i veckan och ordnade en blandning av planerade och spontana aktiviteter. Som avslutning på terminen bjöds alla ungdomarna in till en grillfest i Pildammsparken Mentorskapsprogrammet Gruppen startades under våren genom att ett antal intresserade frivilliga matchades med tonåriga deltagare från framför allt läxhjälpen. Programmet är utformat så att aktiviteterna ska ske på deltagarnas villkor; varje mentorspar formar själv sina aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål. Exempel på aktiviteter som de respektive paren hittade på var museibesök, kafébesök och svenskstudier. Sommaren Cykelskola Under sommaren erbjöd Tamam Malmö cykelskola för tjejer från Frans Suell och Jörgen Kock gymnasiet. Kursen anordnades på tjejernas begäran. Gruppen träffades ca tre gånger i veckan under fyra veckors tid. Cyklar och hjälmar lånades från Malmö Stads stadskontor. Aktivitetsgrupp Några av volontärerna från vårterminen bildade en sommargrupp som ordnade diverse aktiviteter för pojkarna från transitboendena i Kirseberg och Rosengård. Gruppen spelade bland annat frisbee på stranden och åkte iväg för att bowla. Verksamheten var uppskattad och bidrog mycket till att hålla uppe kontakten med ungdomar och transitboendena och underlätta uppstarten av höstens verksamheter. Höstterminen Läxhjälpen Hösten började ovisst för läxhjälpen eftersom IVIK-klasserna på Borgarskolan flyttat till Jörgen Kock och Frans Suell gymnasiet. Under november startades en ny läxhjälpsgrupp på denna skola, efter diskussioner kring lokalisering och upplägg för läxhjälpen. Gruppen har haft en relativt låg men stadig närvaro av frivilliga och deltagare. Aktivitetsgrupperna Aktivitetsgrupperna i Kirseberg respektive Rosengård träffades en kväll i veckan på boendena och anordnade diverse spontana aktiviteter. Syftet med det spontana upplägget var att fokusera på att stärka relationen med deltagarna. Utöver de ordinarie kvällsaktiviteterna arrangerades bland annat en lördagspicknick med sportaktiviteter, ett klättringstillfälle samt en uppskattad utflykt till Arriesjön.

12 Seminariegruppen Gruppen startade under hösten och har som syfte att förbereda mer eller mindre regelbundna pedagogiska evenemang för alla Tamam Malmövolontärer. I november anordnade gruppen ett dagslångt evenemang med workshops och föreläsningar. Rekryteringsgruppen Den för hösten nya rekryteringsgruppen deltog bland annat i arrangemanget Öppna dina ögon för Malmö på Orkanen, Malmö högskola, den 29 oktober. Gruppen arbetade också med att besvara intresseanmälningar och att introducera nya frivilliga till Tamam Malmö. Samarbeten Under året har Tamam Malmö varit representerade i ett nätverk av föreningar som jobbat med att uppmärksamma Frivilligåret 2011, under ledning av Frivilligcentrat Malmö. Arbetet ledde bland annat till ett lyckat deltagande i Malmöfestivalen, där Tamamfrivilliga lekte med inbjudna och förbipasserande barn, delade ut namnlappar på olika språk, hade geografitävlingar och gjorde reklam för Tamam. Tamam Malmö har varit representerade på två av Ungdomsstyrelsens arrangerade konferenser i Malmö och är numera medlem i paraplyorganisationen MIP och föreningen Rosengårds Folkets Hus, i vars lokaler höstens workshopdag hölls. TAMAM UPPSALA Ledning Tamam Uppsalas styrelse har under 2011 utgjorts av följande personer: Fiola Mollaquke Elin Hansson Vera Peterson ordförande kassör sekreterare Ledning Under våren 2011 hade Tamam Uppsala läxhjälpsverksamhet på von Bahrs skola och Stenhagenskolan. Efter sommaruppehållet hade många volontärer flyttat från Uppsala och verksamheten på Stenhagenskolan lades på is för att lägga fokus på insatsen på von Bahrs. Aktiviteter såsom picknick, pepparkaksbak, teaterbesök, spel och lekar har anordnats löpande under året. Så har skett när andan fallit på hos någon volontär eller vid speciella händelser som till exempel avslutning och uppstart. Till aktiviteterna kommer deltagare från läxhjälpen men även andra ungdomar som på något sätt har anknytning till Tamam genom att de tidigare gått i de förberedelseklasser vi riktar oss mot, gått på samma skola eller är kompis med någon annan deltagare. Två resor har under året gjorts tillsammans med Tamam Lund. På sportlovet åkte vi skidor i Gnosjö/Hestra och på höstlovet var vi på ett läger utanför Lomma med en dagsutflykt till Köpenhamn. Såväl deltagare som volontärer skapade nya kontakter och vänskapsrelationer med Tamam Lund. Detta stärker både organisationen och individerna inom den och Tamam Uppsala vill gärna fortsätta samarbetet. Styrelsens ambitioner för 2012 När vi gick in i det nya året bestod Tamam Uppsala av 18 aktiva volontärer och beslut togs på det första medlemsmötet att starta en aktivitetsgrupp. Syftet med gruppen är att få regelbundenhet i de aktiviteter som anordnas utanför läxhjälpen, fånga upp fler ungdomar och skapa fler möjligheter för den stora gruppen av volontärer. Läxhjälpen på von Bahrs skola är från och med våren 2012 öppen för alla elever på skolan och inriktar sig därmed inte bara på de som går eller har gått i förberedelseklass. Förändringen grundar sig delvis i det större antalet volontärer men också ur en diskussion om Tamams syfte med tanke på integration som pågår bland volontärerna. Styrelsens ambitioner för 2012 är att stabilisera den lokala organisationen. Vårt mål är att organisationen ska stå på egna ben, att den lätt ska kunna lämnas över till nya volontärer och att den inte enbart ska bygga på enskilda medlemmars engagemang.

13 TAMAM STOCKHOLM Tamam bedrev för första gången verksamhet i Stockholm år 2009 då före detta Tamamvolontärer ifrån Lund startade upp en läxhjälpsgrupp. Det har sedan dess till och från bedrivits verksamhet, främst läxhjälp, dels på boenden för ensamkommande flyktingbarn och dels på skolor med förberedelseklasser för nyanlända flyktingbarn. Första halvan av 2011 hade Tamam Stockholm läxhjälpsverksamhet tre dagar i veckan på olika boenden. Denna verksamhet syftade till att förbättra språkinlärning, erbjuda ett utökat kontaktnät och att stötta ungdomarna på ett personligt plan. Tamam har dessvärre aldrig riktigt rotat sig i Stockholm. På grund av volontärbrist låg verksamheten vilande under andra halvan av Mot slutet av året fick dock Tamam Stockholm ett stort tillskott av volontärer och med stöd av Social Inkubator bildades en lokalföreningen och nytt hopp tändes. Inför 2012 har Tamam Stockholm redan många planer. Bland annat planeras ett seglingsprojekt, ett samarbete med mångkulturellt centrum i Botkyrka samt en tjejjour. Förhoppningen är också att kunna starta upp en aktivitetsgrupp under året. TAMAM UMEÅ Lokalavdelningen Tamam Umeå bildades i slutet av hösten av 4 ungdomar i staden, med stöd från Social Inkubator. Verksamheten som riktar sig till elever med utländsk bakgrund kommer att startas upp i början av 2012, i form av läxhjälp och fritidsaktiviteter. FRIENDS OF VIDA PLENA, GÖTEBORG During 2011 fundraising for Vida Plena has gathered approximately SEK in total from private persons in smaller donations. Relations with a couple of companies interested in a more long-term commitment have been established. In order to get things going with these companies there is a strong need to solve the question about sustainability in the Vida Plena organisation. Most companies want to be assured that the funding they provide will be used in an organisation that can show reliable plans for the future. The question and need for vision and strategy has been raised and communicated. When we can show a vision and strategy for how to deal with sustainability, new opportunities for funds from companies as a part of their corporate social responsibility strategy will be enabled.

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAM VÄNSKAP UTAN GRÄNSER!... 2 LEDARE... 2 TAMAM RIKS... 3 LEDNING... 3 ÅRSMÖTE 2010... 3 MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL... 3 HUVUDKONTOR OCH BEMANNING... 3 SYNLIGHET

Läs mer

tamam vänskap utan gränser www.tamam.se verksamhetsberättelse

tamam vänskap utan gränser www.tamam.se verksamhetsberättelse tamam vänskap utan gränser www.tamam.se verksamhetsberättelse 08 Tack till våra huvudsponsorer 3 Innehåll Om Tamam...4 About Tamam...5 Ordförande berättar...6 Vårt arbete i Sverige...7 Vårt arbete i Paraguay...14

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET Ingen integration utan ett fungerande språk Detta mitt motto har jag följt sedan jag startade verksamheten 1992. Det primära har hela tiden

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Afrikagruppernas styrelses årsredovisning 2014 Verksamhetsåret 2014.01.01 2014.12.31 Org. nr. 802007-2446

Afrikagruppernas styrelses årsredovisning 2014 Verksamhetsåret 2014.01.01 2014.12.31 Org. nr. 802007-2446 1 Afrikagruppernas styrelses årsredovisning 2014 Verksamhetsåret 2014.01.01 2014.12.31 Org. nr. 802007-2446 Innehåll: Förvaltningsberättelse sid. 2-25 Resultaträkningar sid. 26 Balansräkningar sid. 27

Läs mer

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010

Folkuniversitetet. Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet Folkuniversitetet Årsöversikt 2010 Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Det är bildat av de fem

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2

RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 RESONANS #2 Texter med perspektiv från Samhällsentreprenör / Steg 2 1 Redaktion & skribenter: Birgit Carlsson Towe Gustavsson Sofia Lindström August Nilsson Nina Nordling Hannah Ohm Lisa Rosengren Eva

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 38 årg. Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania HABARI INFORMATION OM TANZANIA 38 årg Nr 4 2006 Tema: Utbildning Ur innehållet: Utbildningssituationen, Privata skolformer, Skolsamarbete Sverige-Tanzania TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN

Läs mer

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar

ELSIUS. Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic. Juristexamen öppnade nya dörrar ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 12, II-2011 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: ALTERNATIVA ARBETSMÖJLIGHETER Vad vill du bli när du blir stor? Lobbyist i maktens epicentrum JOAKIM BOGDANOFF E.ON Nordic

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Konsten att bjuda in till delaktighet

Konsten att bjuda in till delaktighet Konsten att bjuda in till delaktighet Ett axplock av projekt som Centrum för Publikt Entreprenörskap stöttar Centrum för Publikt Entreprenörskap Grönegatan 11 a 211 27 Malmö www.publiktentreprenorskap.se

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta

Läs mer

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare Med andra ögon Naturmöten med invandrare RAPPORT 5808 APRIL 2008 Med andra ögon Naturmöten med invandrare Yusra Moshtat NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Unga röster i skärgården

Unga röster i skärgården Unga röster i skärgården Högstadieungdomars erfarenheter av att leva och bo i skärgården. Våren 2009. rapport 10:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

SPRING IS HERE! START FRESH

SPRING IS HERE! START FRESH SPRING IS HERE! START FRESH Idrott för alla bygger på glädje och lekfullhet #3/2015 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se KLART DU VILL ENGAGERA DIG Vi söker fler redaktionsmedlemmar som

Läs mer

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LIV, KREATIVITET, KRAFT och VILJA FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2014 VERKSAMHETSMÅL 2 ROBBAN BERÄTTAR 3 EKONOMI OCH FINANSIERING

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer