Apoteket AB v. 2. Apoteket förklarar ämnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Apoteket AB v. 2. Apoteket förklarar ämnen"

Transkript

1 Apoteket förklarar ämnen

2 Introduktion Apoteket får många frågor om sina produkter, hur de ska användas, vad de innehåller och om specifika ämnens egenskaper och ursprung. Ofta har frågeställaren läst något i tidningen eller på nätet som väckt nyfikenhet eller oro. Då det florerar många skrönor, överdrifter och direkta felaktigheter i olika medier som gör det lätt att missförstå produkter och innehållsämnen i Apotekets sortiment har Apoteket tagit fram detta underlag för att förklara de vanligaste frågeställningarna på ett faktabaserat, nyanserat och kortfattat sätt. I listan nedan visas de områden som behandlas. 1. Om kemi 2. Hälsa och säkerhet 3. Miljö 4. Konservering generellt 5. Vanliga konserveringsmedel i kosmetik 6. Doftämnen parfym och eterisk olja 7. Märkningspliktig parfym 8. Mineralolja 9. Vegetabilisk olja 10. Animaliska ämnen 11. Ekologiskt organiskt 12. Djurförsök 13. Färgämnen 14. Rengörande ämnen tensider 15. Solskydd UV-filter Nanopartiklar 16. Antiperspiranter och deodoranter 17. Sötningsmedel 18. Hälsopåståenden 19. Fiskolja 20. Fluor

3 1. Om kemi För vissa har ordet kemikalier en negativ klang. Några tänker på gifter, frätande vätskor och bekämpningsmedel. Det finns dock ingen tydlig definition på vad som menas med en kemikalie. Vissa tycker att allt som är syntetiskt tillverkat och har petroleumursprung (råolja från jorden) är att betrakta som kemikalier. Om man använder den definitionen innebär det att de flesta läkemedel är kemikalier. Vi kommer fortsättningsvis att använda ordet ämne vilket passar bra för Apoteket med tanke på att man i läkemedelssammanhang ofta pratar om det verksamma ämnet. Sanningen är att allt är uppbyggt av kemiska strukturer. Vi är dock ovana vid att kalla sanden på sandstranden för kiseldioxid. Det är få som kallar bomull för en polymer bestående av β-1-4 bundna D-glukosenheter. Ännu färre refererar till smakämnet i kanel som 3-fenyl-2-propenal. Vi är helt enkelt väldigt ovana vid att använda den kemiska nomenklaturen. När ett kemiskt namn dyker upp i en rubrik är det ofta i ett negativt sammanhang. Kom dock ihåg: Alla ämnen har kemiska namn. Och det är den kemiska strukturen som bestämmer vilka egenskaper ett ämne har. Till exempel, konsistens, färg, hållfastighet, doft och smak.

4 2. Hälsa & Säkerhet Lagstiftningen sätter konsumentens säkerhet i fokus oberoende av produkttyp. För kosmetiska produkter är det obligatoriskt att göra en säkerhetsbedömning där man beaktar både exponeringen för produkten och de ingående ämnenas toxikologiska profil. Med exponering avses vilket appliceringsställe produkten används på, hur stor yta som exponeras, hur stor mängd, hur ofta och hur länge produkten normalt används samt om produkten vänder sig till en specifik målgrupp. Utifrån dessa parametrar tas ett exponeringsscenario fram. En toxikologisk profil beskriver ett ämnes egenskaper i följande perspektiv: Irritation, Allergi, Akut och upprepad toxicitet, Cancerogenitet, Mutagenitet och Reproduktionstoxicitet. Intyg om att inga djurförsök har genomförts, produktens mikrobiologiska kvalitet och stabilitet samt konserverande förmåga kontrolleras också innan den når konsumenten. Utöver ovan nämnda lagkrav har Apoteket en tuff kvalitetspolicy som ställer höga krav avseende produktinnehåll, sociala förhållanden och miljöhänsyn.

5 3. Miljö Apoteket granskar alla produkter ur ett miljöperspektiv. Det innebär att alla ingående ämnen i alla produkter granskas ur de tre ekotoxikologiska perspektiven, listade nedan, som tillsammas utgör begreppet miljöfarligt. Akvatisk toxicitet Finns tre olika nivåer: Mycket giftigt, Giftigt eller Skadligt för vattenlevande organismer. Nedbrytbarhet Organiska molekylers sönderdelning till koldioxid och vatten. Bioackumulerbarhet Nettoresultatet vad gäller upptag, omvandling och eliminering av ett ämne i en organism. För att ämne ska vara klassificeras som miljöfarligt måste det vara dåligt i två av de tre ovan nämnda perspektiven. Ett dåligt resultat i Apotekets miljögranskning kan innebära att en produkt inte tas in i sortimentet.

6 4. Konservering - generellt Att konservera betyder att bevara eller vidmakthålla och har sitt ursprung i att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att nämnvärt försämra dess kvalitet. De vanligaste konserveringsmedlen förr i tiden var salt (natriumklorid), ättiksyra (etansyra) och strösocker (α-d-glucopyranosyl -(1 2)-β-D-fructofuranoside). Konservering innebär att bakterier och svamp dödas. Bakterier och svamp finns i låg halt i allt vatten. Alla vatteninnehållande produkter måste därför konserveras. Alternativa sätt att konservera är att torka bort allt vatten, frysa ner vattnet eller sterilisera vattnet genom värmebehandling. Det vanligaste sättet att konservera en kosmetisk produkt är att använda konserveringsmedel, det vill säga ämnen som dödar bakterier och svamp. Halten konserveringsmedel är dock så låg att den inte ska orsaka hudirritation hos användaren. Ofta används flera konserveringsmedel i en produkt, det görs dels för att åstadkomma en effektiv konservering mot ett brett spektrum av mikroorganismer men också för att kunna ha en så låg halt som möjligt av respektive konserveringsmedel i syfte att göra produkten som skonsam som möjligt.

7 5. Vanliga konserveringsämnen i kosmetik Phenoxyethanol Det allra vanligaste konserveringsmedlet i kosmetika. Benzoic acid/sodium benzoate Förekommer även i livsmedel (E210/211). Finns naturligt i lingon. Sorbic acid/potassium sorbate Förekommer även i livsmedel (E200/202). Finns naturligt i många bär, isolerades första gången från rönnbär. Methyl-, Ethyl-, Propyl- och Butylparaben Är säkra att använda enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet och Apoteket delar denna värdering. Parabenanvändningen har minskat radikalt de senaste åren på grund av konsumentefterfrågan. Methylisothiazolinone (MI) Har i stor utsträckning ersatt parabenerna de senaste åren vilket resulterat i en ökad allergiproblematik. Nu finns en europeisk branschrekommendation om att inte använda MI i produkter som lämnas kvar på huden. Pseudokonservering Många produkter konserveras med ämnen som inte är godkända som konserveringsmedel men som ändå har en konserverande effekt. Vanliga exempel är caprylyl glycol, ethylhexyl glycerin samt parfymämnen och eteriska oljor.

8 6. Doftämnen Parfym & Eterisk olja Det finns cirka 3000 olika doftämnen, det vill säga ämnen som har en stark doft. Nästan alla doftämnen har sitt ursprung i den botaniska trädgården, från så kallade eteriska oljor. En eterisk olja är en väldoftande vätska som kan pressas från ett blomblad. Ofta består dessa eteriska oljor av många olika doftämnen som tillsammans bidrar till doften. Genom århundraden har kemister karakteriserat dessa doftämnen och tagit fram metoder att framställa dem syntetiskt. En parfym är en blandning av olika doftämnen, precis som en eterisk olja. En parfym kan vara tillverkad av eterisk olja och/eller syntetiskt framtagna doftämnen. Doftämnen har ofta potentiellt allergiframkallande egenskaper, detta gäller oavsett om de kommer från naturligt eller syntetiskt ursprung. Doftämnen är rent generellt väldigt potenta och fungerar ofta utmärkt även för konserverande ändamål.

9 7. Märkningspliktig parfym Inom kosmetiken finns det 26 stycken doftämnen som måste skrivas ut i ingrediensförteckningen om de finns i märkningspliktig halt (över 0.001% i stay-on produkter eller över 0.01% i rinse-off produkter). Anledningen till att dessa måste anges på förpackningen är att dessa ämnen kan ge upphov till allergi / irritation. Apoteket erbjuder många parfymfria produkter. Och bland de parfymerade alternativen är halten doftämnen oftast låg för att minimera oönskade effekter i form av kontaktallergi och hudirritation. De 26 deklarationspliktiga doftämnena heter: Alpha-Isomethyl Ionone Amyl Cinnamal Amylcinnamyl Alcohol Anise Alcohol Benzyl Alcohol Benzyl Benzoate Benzyl Cinnamate Benzyl Salicylate Butylphenyl Methylpropional (Lilial) Cinnamal Cinnamyl Alcohol Citral Citronellol Coumarin Eugenol Evernia Furfuracea (Treemoss Extract) Evernia Prunastri (Oak Moss Extract) Farnesol Geraniol Hexyl Cinnamal Hexyl Cinnamal Hydroxycitronellal Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde Isoeugenol Limonene Linalool

10 8. Mineralolja Mineralolja är olja som kommer från petroleumursprung och den vanligaste mineraloljan i kosmetiska produkter heter paraffinum liquidum. Mineralolja beskylls ofta för att täppa till porerna i huden. Det är inte sant. Den mineralolja som används i kosmetika är av hög kvalitet och ger produkten mjukgörande egenskaper utan några negativa hälso- eller miljöeffekter. Mineralolja används bland annat som referens vid allergitester då man vet att den normalt inte ger upphov till någon reaktion. Många klumpar ihop mineralolja med bensin, dieselolja och flygfotogen med hänvisning till att de kommer från samma källa (råolja). Det är inte korrekt att göra sådana jämförelser, huvudvärkstabletter och nylonstrumpor tillverkas också från petroleumråvara, men dessa produkter brukar sällan jämföras med fordonsbränsle. Till skillnad från vegetabiliska oljor är mineralolja är ett väldigt stabilt ämne som inte kräver tillsatser i form av stabilisatorer. Silikon är ingen olja i traditionell mening, men ibland har silikoner liknande egenskaper som oljor. Silikon kommer från jordskorpan och det finns tusentals olika silikonämnen som har olika egenskaper beroende på den kemiska strukturen.

11 9. Vegetabilisk olja Vegetabilisk olja är en fet vätska som kommer från oljeväxter som palm, solros och raps. Vegetabiliska oljor består som regel av flera olika fettsyror med skilda egenskaper. Ofta genomgår de vegetabiliska oljorna flera processteg innan de används. De primära användningsområdena för vegetabilisk olja är inom livsmedelsindustrin och som motorbränsle (biodiesel). Palmolja är den överlägset vanligaste vegetabiliska oljan. Det beror på att oljepalmen är den växt som ger mest olja per ytenhet. Palmolja är omdiskuterat bland annat på grund av att palmplantager anläggs där det tidigare fanns regnskog. Apoteket kräver att palmoljan skall vara certifierad enligt någon av nedanstående punkter. - Identity Preserved (IP) Öronmärkt och hållbar olja från namngiven plantage - Segregated (SP) Hållbar palmolja från olika plantager - Mass Balance (MB) Hållbar palmolja blandas med ohållbar, viss monitorering - Book and Claim (B&C) Ett certifikat liknande grön el

12 10. Animaliska ämnen Ämnen med animaliskt anknytning är väldigt ovanliga inom kosmetika, nedan listas INCInamnen för några av dem som trots allt förekommer: Talg (Adeps Bovis) är livsmedelsgodkänt djurfett. Ingrediensen används ofta som mjukgörare. Ullfett (Lanolin) är ett fett från fårets ull och används som mjukgörare och emulgeringsmedel. Bivax (Cera Alba) används som mjukgörare och emulgeringsmedel i kosmetiska produkter. Det är en livsmedelsgodkänd tillsats (E 901). Silkesproteiner (Silk Amino Acids) tillverkas av silkesmasken och består av proteiner som har fuktbindande egenskaper. Används framförallt i hårprodukter. Hyaluronic Acid tillverkades förr från tuppkammar, idag tillverkas den syntetiskt via en jäsningsmetod. Förekommer ofta i anti age-produkter.

13 11. Ekologiskt - Organiskt Ekologiska ämnen måste vara producerade enligt regelverket för ekologisk livsmedelsproduktion i livsmedelslagstiftningen. I korthet innebär detta vissa begränsningar i användningen av mineralgödsel och växtskyddsmedel samt särskilda krav på djurhållningen. Ekologiskt heter ofta Organic på engelska. Det finns flera olika certifieringssystem inom det ekologiska kosmetikområdet, Ecocert som övergår till Cosmos och Natrue för att nämna några. Gemensamt för alla dessa är att de har regler för hur många procent av innehållet som måste vara ekologiskt. Hur man räknar vatten brukar vara problematiskt, vatten som ingår i ett växtextrakt, som odlats ekologiskt brukar räknas som ekologiskt medan tillsatt vatten ofta inte gör det.

14 12. Djurförsök För kosmetiska produkter inom EU gäller följande: Djurförsök på färdiga kosmetiska produkter är förbjudet sedan 11 september Efter 11 mars 2009 förbjöds tester av ingredienser på djur med undantag för vissa tester på allergi, cancer och fosterskador. Från och med den 11 mars 2013 får dock inga ingredienser djurtestas, inga undantag råder. Detta gäller oavsett om alternativa testmetoder är tillgängliga eller inte. I frånvaro av alternativa testmetoder, får resultat från djurförsök utförda före 11 mars 2009 fortfarande användas som säkerhetsbevisning. Förbudet att sälja kosmetika som testats på djur gäller nya produkter. Det är alltså tillåtet att sälja kosmetiska produkter som djurtestats före 2004 eller kosmetika som innehåller ingredienser som djurtestats före Förbudet gäller alla kosmetik- och hygienprodukter, det vill säga allt från tandkräm, tvål och schampo till ögonskugga, parfym och läppstift. Förbudet omfattar även kosmetika som importeras från länder utanför EU.

15 13. Färgämnen Det finns många olika typer av färgämnen: Naturliga mineral (exempelvis titandioxid och järnoxid) som kommer från jordskorpan är ofta harmlösa om man säkerställer att halten av farliga tungmetaller och allergiframkallande nickel är låg. Syntetiskt framtagna färgämnen Ger ofta klara fina färger med bra funktionsegenskaper som till exempel god vidhäftning. Det finns en subgrupp till de syntetiska färgämnena som kallas azofärgämnen, dessa hamnade i fokus 1999 då EU-regler tvingade Sverige att åter tillåta vissa azofärgämnen som tidigare varit förbjudna. Anledningen till debatten om azofärgämnen är att flera av dem har eller befaras ha negativ inverkan på hälsan. Inom kosmetikalagstiftningen är fler än tio azofärgämnen tillåtna. Apoteket har dock en väldigt restriktiv policy när det gäller azofärgämnen. Produkter som innehåller azofärgämnen och där det finns en risk för oralt upptag, det vill säga läppstift, läppglans, tandkräm, munskölj etc., passerar inte kvalitetskontrollen. AZO färg Livsmedel Kosmetik Tartrazin E102* CI Para-orange, Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S Azorubin, karmosin E110* CI E122* CI Nykockin E124* CI Allurarött AC E129* CI * För livsmedel så måste man märka dessa med: Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration.

16 14. Rengörande ämnen - Tensider Tensider kallas den typ av funktionsämnen som finns i alla rengörande produkter som tvål, schampo, tandkräm och duscholja (tensider finns även i diskmedel och tvättmedel). Tensidernas uppgift är att lösa upp fet smuts och sedan göra smutsen vattenlöslig så att den kan spolas bort. För att klara detta är tensiderna uppbyggda av två delar, en fettlöslig del och en vattenlöslig del. Rengöringsprocessen brukar löddra och kan även orsaka hudirritation, uttorkning eller slitage av huden, håret eller den yta man vill rengöra. Produktvalet är väldigt individuellt. Vissa tycker att duscholja är väldigt milt och bra medan andra tycker att samma produkt är fet och inte gör rent tillräckligt bra. Olika tensider som exempelvis sulfater är ibland omdiskuterade då de kan orsaka irritation. Tänk på att om man använder en mildare tensid så kan man behöva en större mängd för att uppnå samma tvätteffekt vilket i sin tur kan leda till irritation. Emulgatorer är milda tensider. Deras uppgift är att hålla ihop vatten och fett till en homogen fas. Ofta innehåller emulgatorer PEG = polyethylene glycol.

17 15. Solskydd UV-filter - Nanopartiklar Hudcancern har femdubblats på 40 år i Sverige. Detta har flera orsaker, bland annat att vi blir äldre och har utvecklat bättre diagnosmetoder men vi utsätter oss också för en högre dos av solens farliga UV-strålar genom att vi har fler semesterdagar som vi i allt större utsträckning spenderar utomlands. Man kan skydda sig mot UV-strålar genom att vara inomhus eller påklädd, men för den som exponerar sin hud för solen på sommaren rekommenderas solskyddskräm. Det är vetenskapligt bevisat att solskyddskräm skyddar mot UV-strålar och UV-strålar orsakar hudcancer. Det finns 27 tillåtna UV-filter som får användas i solskyddskräm i EU. Av dessa är 26 syntetiskt framställda ämnen och den 27:e heter Titanium dioxide. Titanium dioxide är ett naturligt mineral som finns i jordskorpan och är ett vanligt vitt färgpigment i målarfärg. Det är också godkänt som livsmedelstillsats (E 171). Titanium dioxide mals till nanopartiklar för att bli transparent vilket är önskvärt ur ett kosmetiskt perspektiv. Observera att det är vetenskapligt bevisat att nanopartiklar av titandioxid inte kan penetrera huden. Vidare så skyddar Titanium dioxide mot både UVAoch UVB-strålar (bredspektrums UV-filter) vilket är väldigt angeläget mot bakgrund av den dystra hudcancerutvecklingen.

18 16. Antiperspiranter och Deodoranter Många använder nog ordet deodorant för både antiperspiranter och deodoranter utan att närmare tänka på skillnaden mellan de olika produkttyperna. Så här ligger det till: Antiperspirant = innehåller aluminiumsalter som gör att svettproduktionen minskar där produkten används. Antiperspiranter har ofta ett lågt ph vilket kan leda till hudirritation hos vissa. Finns både som parfymerad och oparfymerad. Deodorant = är en starkt parfymerad produkt som vanligen appliceras i armhålan. Parfymens uppgift är att dölja svettlukten. Aluminium i antiperspiranter har varit omdiskuterat. Det är dock viktigt att veta att människans huvudsakliga intag av aluminium kommer från livsmedel. En försiktig uppskattning är att 99% av det aluminium en människa får i sig kommer från livsmedel. Den genomsnittliga svensken får i sig 1 mg aluminium per kilo kroppsvikt och vecka via födan vilket är acceptabelt enligt EFSA:s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) riktvärde. Det finns antiperspiranter som innehåller det naturliga mineralet alun (Potassium Alum) som innehåller aluminiumsalt. En rekommendation till den som har problem med hudirritation i armhålan kan vara att växla mellan antiperspirant och deodorant. Eller endast använda deodorant.

19 17. Sötningsmedel Sötningsmedel används ibland istället för vanligt socker av följande skäl: - Minska kaloriinnehållet (vanligt i light-produkter) - Värna tand- och munhälsan - Minska den insulinutsöndring som sker i kroppen när blodsockret höjs - Maskera en oönskad smak Sötningsmedel delas in i två grupper: energigivande och icke-energigivande. Energigivande sötningsmedel är exempelvis sockeralkoholer såsom sorbitol, mannitol och xylitol som absorberas långsamt, har låg sötningseffekt och kan i stora mängder orsaka diarré. Icke energigivande sötningsmedel är oftast syntetiskt framställda och ger en hög sötningseffekt. De vanligaste är; Acesulfam K (E 950), Aspartam (E 951), Cyklamat (E 952), Sackarin (E 954) och Sukralos (E 955). Alla sötningsmedel som används i livsmedel är godkända och bedömda som säkra vid en viss halt, som kallas för accepterat dagligt intag (ADI-värde). Apoteket följer livsmedelsverkets rekommendationer och bevakar kontinuerligt nya forskarrön.

20 18. Hälsopåståenden Hälsopåståenden är frivilliga att använda men är oftast finns för att presentera livsmedels effekt och för att kunna marknadsföra livsmedlet. Hälsopåståenden ser man på förpackningen, reklam och presentation av livsmedel. Alla hälsopåståenden utvärderas av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som sedan godkänns av EU-kommissionen. Alla godkända hälsopåståenden har vetenskaplig dokumenterad effekt. Ett godkänt hälsopåstående måste ligga till grund för ett ospecifikt hälsopåstående som kan vara allt från en illustration, bild eller ord på livsmedlet. Exempel: Gravid. Specifika hälsopåståenden som kan stödja påståendet är: Folsyra bidrar till vävnadstillväxt hos gravida. Det finns många ämnen som inte har godkända hälsopåståenden men det betyder inte att de inte fungerar, exempelvis mjölksyrebakterier. Den huvudsakliga anledningen till att mjölksyrabakterier inte har ett godkänt hälsopåstående är att EFSA kräver studier på enskilda ämnen och inte ämnen som kombineras. Den forskning som finns på mjölksyrebakterier har traditionellt sett skett på flera stammar samtidigt.

21 19. Fiskolja Fiskolja är rikt på essentiella fettsyror som kroppen behöver förse sig med via kosten. Ett av det viktigaste essentiella fettsyror är omega-3 fettsyror, där eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) är två av det allra viktigaste former. En annan vanlig omega-3 fettsyra är alfa-linolensyra (ALA). Intag av omega-3 fettsyror bidrar till minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, reducerar halter blodfetter och bidrar till normal hjärtfunktion och är även viktiga för fosterutvecklingen % av vår dagliga energikälla bör komma från fleromättade fettsyror, vilket motsvarar ett daglig intag på 2,5-3 gram Omega-3 fettsyror. Detta får vi i oss via kosten från ex. en portion lax eller 1-2 matskedar rapsolja. Viktigt att tänka på är att vegetabiliska oljor ofta är rika på ALA medan de sällan innehåller EPA eller DHA. Eftersom fiskkonsumtionen generellt sätt är låg och inte många äter en tillräckligt allsidig och varierad kost så erbjuds kosttillskott med omega-3 som ett alternativ. I Apotekets sortiment finns kostillskott i form av fiskolja med hög halt Omega-3-fettsyror. Vår fiskolja är certifierat av Friends of the Sea (FOS) som är en icke vinstgivande organisation som arbetar för ett hållbart fiske. Detta innebär i huvudsak att allt fiske följer FOS:s kriterier som syftar till att främja den marina miljön genom hållbart fiske.

22 20. Fluor Fluor är ett grundämne som naturligt förekommer i berggrunden och därmed även i vårt dricksvatten och i maten. I låga doser har fluor en kariesförebyggande effekt men i höga doser är fluor giftigt för kroppen. Sedan introduktionen av fluortandkräm i Sverige har man sett en markant förbättring i vår tandhälsa. Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag i 2 minuter och en applicering av 2 cm lång rand med tandkräm. För barn bör mängden vara liten som en ärta. Det innebär ej någon risk för negativa effekter av fluor. Den vanligaste formen av fluor i tandvårdsprodukter är natriumfluorid (NaF) och maxhalten fluor är 0,15 %. Det är en optimal fluor halt för att skydda och stärka våra tänder från syra- och bakterieangrepp som kan leda till karies. Det dagliga uppskattade intaget av fluor är 3,5 mg fluor för vuxna varav ca 0,4 mg beräknas komma från tandkräm. Förgiftning av fluor är ovanlig. En dos som ger förgiftningssymtom som illamående och kräkning hos barn ligger mellan 5-15 mg/kg kroppsvikt. Det motsvarar ungefär en hel tub barntandkräm för ett två årigt barn som väger 12 kg. En dödlig dos ligger på 75 mg/kg kroppsvikt, detta motsvarar ca 15 tandkrämstuber (två årigt barn). Långvarig måttlig hög dos av fluor (mer än 7 mg/dag för vuxna) kan leda till ökad benmassa och bentäthet, osteofluoros, vilket ger smärta och mindre rörlighet i lederna.

23 20. Fluor Fluor är ett naturligt förekommande grundämne som finns i jordskorpan och därmed även i livsmedel och dricksvatten. Fluor är idag det enda kända ämne som kan hämma kariesutvecklingen i tändernas emalj. Sedan introduktionen av fluortandkräm i Sverige har man sett en markant förbättring av tand- och munhälsan. I höga doser kan dock fluor ge negativa hälsoeffekter. Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag i 2 minuter och en applicering av 2 cm lång rand med tandkräm. För barn bör mängden vara liten som en ärta. Den vanligaste formen av fluor i tandvårdsprodukter är natriumfluorid (NaF) och maxhalten fluor är 0,15 % i tandkräm. Det är en optimal fluorhalt för att skydda och stärka tänderna från syra- och bakterieangrepp i syfte att minimera uppkomsten av karies. Det dagliga uppskattade intaget av fluor är 3,5 mg fluor för vuxna varav ca 0,4 mg beräknas komma från tandkräm. Fluorförgiftning är ovanligt. En dos som ger förgiftningssymtom som illamående och kräkning hos barn ligger mellan 5-15 mg/kg kroppsvikt. Det motsvarar en hel tub barntandkräm för ett tvåårigt barn som väger 12 kg. Motsvarande dödlig dos ligger på 75 mg/kg kroppsvikt, detta motsvarar cirka 15 tandkrämstuber. Långvarig hög dos av fluor (mer än 7 mg/dag för vuxna) kan leda till ökad benmassa och bentäthet, osteofluoros, vilket ger smärta och mindre rörlighet i lederna.

Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15

Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15 Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15 Information i omvärlden ger kunskap Råvaruleverantörer Myndigheter, WHO, CIR Konkurrenter

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby är benämningen på Weledas babysortiment där den läkande ringblomman - calendula står i fokus. Serien innefattar 8 produkter som hjälper till

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Allergiförebyggande hår- och hudvård för den medvetna familjen utan konserveringsmedel och utan parfym. - alltid en mildare lösning Konserveringsmedel

Läs mer

FLYTANDE TVÅL A406 0005 FT

FLYTANDE TVÅL A406 0005 FT FLYTANDE TVÅL A406 0005 FT ENTER FLYTANDE TVÅL är en exklusiv tvål för såväl händerna som för resten av kroppen. Tack vare att den har ett hudnära ph-värde och att den innehåller ett återfettande ämne

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Weleda presenterar den senaste generationen hårvård. Direkt från naturen till dig!

Weleda presenterar den senaste generationen hårvård. Direkt från naturen till dig! Weleda presenterar den senaste generationen hårvård. Direkt från naturen till dig! Efter flera års forskning lanserar Weleda nu en innovativ och ekologisk hårvårdsserie med sex produkter som baseras på

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar [Framsida] Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Näringslära, del 1. Näringslära 2 Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Fetter 3 Omättade fettsyror 3 Mättat fettsyror 3 Transfettsyror 3 Protein 3 Vätska 4 Sötningsmedel 4 Energigivande

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Lagändringar Anmälningsplikten försvinner

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor?

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Birgitta Persson Koststrateg Vad menas med risk? Begreppet risk kan ses som en följd av: sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

d år sv ropp Hud & K

d år sv ropp Hud & K 34-001 34-002 34-003 34-007 34-004 34-006 34-005 34-008 15-600 15-601 15-604 15-606 15-640 15-641 15-642 15-660 15-661 15-662 15-611 15-618 15-615 15-620 15-614 15-610 15-612 >> www.vadeco.se 23 NORMAL

Läs mer

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE Produkter för kropp och ansikte Kronans Extra Care Kroppstvål, pris: 49 kr för 350 ml En mild och skonsamt rengörande tvål med hudvänligt ph-värde för torr och känslig hud.

Läs mer

Omega 3 - Det GODA FETTET!

Omega 3 - Det GODA FETTET! Omega 3 - Det GODA FETTET! Människan är faktiskt en av de mest fettberoende arterna på jorden. Vi har en avancerad hjärna och ett känsligt nervsystem som behöver rätt fett för att fungera. Hela 60% av

Läs mer

Hud- & Hårvård - rent

Hud- & Hårvård - rent Hud- & Hårvård - rent? Varför bör du alltid köpa rena, naturliga produkter? Huden är en genomtränglig barriär. Det är vårt största organ. Det är av yttersta vikt att vi använder produkter som stärker -

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Nutri5 Frågor och Svar

Nutri5 Frågor och Svar Nutri5 Frågor och Svar Fråga: Vad innehåller Nutri5? Svar: Nutri5 är en sojabaserad mix med jordgubbssmak som innehåller en unik kombination av högkvalitativt sojaprotein, sojafibrer och sojagroddar. Nutri5

Läs mer

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt!

ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! ERBJUDANDE! I Augusti månad har du möjlighet att köpa dessa produkter till 20 % rabatt! Art. 103/104 All Purpose Cream normal/torr hud Verkar mjukgörande, binder fuktigheten ihuden och stärker vävnaden.

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

Produktfakta Apolosophy

Produktfakta Apolosophy Produktfakta Apolosophy APOLOSOPHY MAKEUP ANSIKTE Apolosophy Foundation Foundation med lätt konsistens som ger ett naturligt, halvmatt resultat. Ger näring åt huden och har fettreglerande egenskaper som

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008

Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008 Cloetta Fazer Konfektyr Ab bakgrundsinformation 11.11.2008 Xylitol idag: fördelar och rekommenderad användning Experttandläkare Helinä Keskinen Hälsoeffekter av xylitol - Vad är skillnaden mellan xylitoltuggummi

Läs mer

Produktfakta Apolosophy

Produktfakta Apolosophy Produktfakta Apolosophy Apolosophy makeup Ansikte Apolosophy Foundation Foundation som ger näring åt huden och motverkar blankhet. Anpassar sig efter hudens rörelser vilket motverkar ansamlingar av produkten

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni Konsten att tvätta och vårda sina händer Hygien och funktion i perfekt harmoni I harmoni med dina hygienbehov Rena och torra händer är säkra händer Handhygien är viktigt för att du skall hålla dig frisk.

Läs mer

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT

RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT RENT, NATURLIGT, EKOLOGISKT www.gaiasverige.se Ax & Lin GAIA:S HISTORIA Hudvårdsserien skapades av mamma Michelle vars son föddes med känslig hud och utvecklade eksem redan vid 8 veckors ålder. De provade

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2003-07-22 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2006-01-06 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2003-07-22 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2006-01-06 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2003-07-22 Versionsnummer: 2 Omarbetad: 2006-01-06 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Rengöringsmedel Leverantör: MOAB Produkter AB Postadress: Box 73,

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Söt smak. Socker - historia- Socker och Sötningsmedel. Socker - historia- Socker - historia- Söt smak

Söt smak. Socker - historia- Socker och Sötningsmedel. Socker - historia- Socker - historia- Söt smak Socker - historia- Socker och Sötningsmedel Lena Karlsson Enheten för Cariologi 1600-talet De flesta europeiska länderna hade kolonier runt om i världen så att de själva kunde odla sockerrör. Arbetskraften

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkod: 008R13152,

Läs mer

VÅRDPRODUKTER. För sport och fitness

VÅRDPRODUKTER. För sport och fitness VÅRDPRODUKTER För sport och fitness SPORTTVÄTT Få rena och fräscha kläder med Zebla Sporttvätt Varför börjar de nytvättade tränings- och arbetskläderna att lukta illa så snabbt? De gör det för att luktmolekylerna

Läs mer

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Vid hudproblem hos hund och katt

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Vid hudproblem hos hund och katt DERMA Shampoo, Gel & Spot On Concentrate Vid hudproblem hos hund och katt HUD OCH PÄLS Hudbarriären skyddar En frisk hud och päls ger bästa skyddet och fungerar som en barriär mot omgivningen, för att

Läs mer

Oil4Life Test rapport

Oil4Life Test rapport Oil4Life Test rapport Ditt resultat Oil4Life Test ID: b1h5r6l6 Ålder: 28 Nationalitet: Norway Använt omega-3: nei Kön: mann Datum: 30.11.10 God Måste förbättras Resultat God Måste förbättras Ditt skyddsindex

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Egenvård. Enkel och smidig leverans tillsammans med Apodos

Egenvård. Enkel och smidig leverans tillsammans med Apodos Egenvård Enkel och smidig leverans tillsammans med Apodos Här kan du enkelt beställa egenvårdsprodukter AB erbjuder vårdenheter och vårdtagare möjlighet att via mail eller fax beställa egenvårdsprodukter

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

- den naturliga vägen - för din baby och för dig som vill ha det bästa för din hud

- den naturliga vägen - för din baby och för dig som vill ha det bästa för din hud - den naturliga vägen - för din baby och för dig som vill ha det bästa för din hud I mitt arbete som akupunktör och massör behandlar jag ofta personer med känslig hud eller olika typer av hudproblem samt

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

FARLIGA BESTÅNDSDELAR CAS nr Farosymbol R-fraser Innehåller inga farliga ämnen (93/112/EEC)

FARLIGA BESTÅNDSDELAR CAS nr Farosymbol R-fraser Innehåller inga farliga ämnen (93/112/EEC) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Adress/telefon nr: UNIQEMA PO Box 2 2800 AA Gouda Nederländerna Tel 31 182 542272 Fax 31 182 542286 Nödtelefonnummer: +47 88 00 47 78 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln

ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln ANNEX: Hjälpämnen och information för bipacksedeln Svenskt namn Administrering sväg Gränsvärde Information i bipacksedeln Kommentarer Aprotinin Utvärtes Kan ge överkänslighet eller allvarliga allergiska

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter

Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter Konsumentföreningen Stockholms Föräldrajury - om barn, smink, hud- hårvårdsprodukter Mars 2012 För mer information: Minna Hellman, informatör, 08-714 39 79, 076-015 39 72 Louise Ungerth, chef för Konsument

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BALANS 2. LEV UT DIN FULLA POTENTIAL 3. ZINZINO BALANCETEST 5. EN SYNERGISK FORMULA 6. FÖRDELAR MED BALANCEOIL 7. PRODUKTER 10. GÖR DIN FAVORIT-SHAKE

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent

SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1/5 SÄKERHETSDATABLAD Maxipower Grovrent 1. NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på blandningen: Maxipower Grovrent Användning: Rengöringsmedel Tillverkare: Svenska Diskbolaget AB Adress: Företagsgatan

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE

Säkerhetsdatablad. Nödnummer: (engelsk talande) 0033 1 30 34 76 76 PREVOR MOULIN DE VERVILLE FR 957 60 VALMONDOIS FRANKRIKE Uppfyller Europeiska direktivet 93/42 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1907/2006 CE Uppfyller Europeiska direktivet 1272/2008 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produkt namn DIPHOTERINE Distributör MEDICAL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT ÄR hälsan Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT MAT & HÄLSA Ju mer KRAV-märkt mat du äter, desto mindre mängd kemiska bekämpningsmedel får du i dig. Våra regler skyddar din mat mot föroreningar.

Läs mer

find balance. see clarity. feel rescue.

find balance. see clarity. feel rescue. EASY CARE T find balance. see clarity. feel rescue. En effektiv lösning i några enkla steg... rescue clarity balance mot håravfall mot mjäll mot fet hårbotten Balance mot fet hårbotten balance mot fet

Läs mer

Nu är det dags att vi tillsammans tar strid

Nu är det dags att vi tillsammans tar strid Nyhetsbrev 5 2013 Nu är det dags att vi tillsammans tar strid Livsmedelsverket har på senare tid ökat sin press på kommuner och på kommunernas inköpare och kostchefer, att barnen ska äta kemiska margariner

Läs mer

Kosmetika och hygienprodukter

Kosmetika och hygienprodukter approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer