Apoteket AB v. 2. Apoteket förklarar ämnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Apoteket AB v. 2. Apoteket förklarar ämnen"

Transkript

1 Apoteket förklarar ämnen

2 Introduktion Apoteket får många frågor om sina produkter, hur de ska användas, vad de innehåller och om specifika ämnens egenskaper och ursprung. Ofta har frågeställaren läst något i tidningen eller på nätet som väckt nyfikenhet eller oro. Då det florerar många skrönor, överdrifter och direkta felaktigheter i olika medier som gör det lätt att missförstå produkter och innehållsämnen i Apotekets sortiment har Apoteket tagit fram detta underlag för att förklara de vanligaste frågeställningarna på ett faktabaserat, nyanserat och kortfattat sätt. I listan nedan visas de områden som behandlas. 1. Om kemi 2. Hälsa och säkerhet 3. Miljö 4. Konservering generellt 5. Vanliga konserveringsmedel i kosmetik 6. Doftämnen parfym och eterisk olja 7. Märkningspliktig parfym 8. Mineralolja 9. Vegetabilisk olja 10. Animaliska ämnen 11. Ekologiskt organiskt 12. Djurförsök 13. Färgämnen 14. Rengörande ämnen tensider 15. Solskydd UV-filter Nanopartiklar 16. Antiperspiranter och deodoranter 17. Sötningsmedel 18. Hälsopåståenden 19. Fiskolja 20. Fluor

3 1. Om kemi För vissa har ordet kemikalier en negativ klang. Några tänker på gifter, frätande vätskor och bekämpningsmedel. Det finns dock ingen tydlig definition på vad som menas med en kemikalie. Vissa tycker att allt som är syntetiskt tillverkat och har petroleumursprung (råolja från jorden) är att betrakta som kemikalier. Om man använder den definitionen innebär det att de flesta läkemedel är kemikalier. Vi kommer fortsättningsvis att använda ordet ämne vilket passar bra för Apoteket med tanke på att man i läkemedelssammanhang ofta pratar om det verksamma ämnet. Sanningen är att allt är uppbyggt av kemiska strukturer. Vi är dock ovana vid att kalla sanden på sandstranden för kiseldioxid. Det är få som kallar bomull för en polymer bestående av β-1-4 bundna D-glukosenheter. Ännu färre refererar till smakämnet i kanel som 3-fenyl-2-propenal. Vi är helt enkelt väldigt ovana vid att använda den kemiska nomenklaturen. När ett kemiskt namn dyker upp i en rubrik är det ofta i ett negativt sammanhang. Kom dock ihåg: Alla ämnen har kemiska namn. Och det är den kemiska strukturen som bestämmer vilka egenskaper ett ämne har. Till exempel, konsistens, färg, hållfastighet, doft och smak.

4 2. Hälsa & Säkerhet Lagstiftningen sätter konsumentens säkerhet i fokus oberoende av produkttyp. För kosmetiska produkter är det obligatoriskt att göra en säkerhetsbedömning där man beaktar både exponeringen för produkten och de ingående ämnenas toxikologiska profil. Med exponering avses vilket appliceringsställe produkten används på, hur stor yta som exponeras, hur stor mängd, hur ofta och hur länge produkten normalt används samt om produkten vänder sig till en specifik målgrupp. Utifrån dessa parametrar tas ett exponeringsscenario fram. En toxikologisk profil beskriver ett ämnes egenskaper i följande perspektiv: Irritation, Allergi, Akut och upprepad toxicitet, Cancerogenitet, Mutagenitet och Reproduktionstoxicitet. Intyg om att inga djurförsök har genomförts, produktens mikrobiologiska kvalitet och stabilitet samt konserverande förmåga kontrolleras också innan den når konsumenten. Utöver ovan nämnda lagkrav har Apoteket en tuff kvalitetspolicy som ställer höga krav avseende produktinnehåll, sociala förhållanden och miljöhänsyn.

5 3. Miljö Apoteket granskar alla produkter ur ett miljöperspektiv. Det innebär att alla ingående ämnen i alla produkter granskas ur de tre ekotoxikologiska perspektiven, listade nedan, som tillsammas utgör begreppet miljöfarligt. Akvatisk toxicitet Finns tre olika nivåer: Mycket giftigt, Giftigt eller Skadligt för vattenlevande organismer. Nedbrytbarhet Organiska molekylers sönderdelning till koldioxid och vatten. Bioackumulerbarhet Nettoresultatet vad gäller upptag, omvandling och eliminering av ett ämne i en organism. För att ämne ska vara klassificeras som miljöfarligt måste det vara dåligt i två av de tre ovan nämnda perspektiven. Ett dåligt resultat i Apotekets miljögranskning kan innebära att en produkt inte tas in i sortimentet.

6 4. Konservering - generellt Att konservera betyder att bevara eller vidmakthålla och har sitt ursprung i att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att nämnvärt försämra dess kvalitet. De vanligaste konserveringsmedlen förr i tiden var salt (natriumklorid), ättiksyra (etansyra) och strösocker (α-d-glucopyranosyl -(1 2)-β-D-fructofuranoside). Konservering innebär att bakterier och svamp dödas. Bakterier och svamp finns i låg halt i allt vatten. Alla vatteninnehållande produkter måste därför konserveras. Alternativa sätt att konservera är att torka bort allt vatten, frysa ner vattnet eller sterilisera vattnet genom värmebehandling. Det vanligaste sättet att konservera en kosmetisk produkt är att använda konserveringsmedel, det vill säga ämnen som dödar bakterier och svamp. Halten konserveringsmedel är dock så låg att den inte ska orsaka hudirritation hos användaren. Ofta används flera konserveringsmedel i en produkt, det görs dels för att åstadkomma en effektiv konservering mot ett brett spektrum av mikroorganismer men också för att kunna ha en så låg halt som möjligt av respektive konserveringsmedel i syfte att göra produkten som skonsam som möjligt.

7 5. Vanliga konserveringsämnen i kosmetik Phenoxyethanol Det allra vanligaste konserveringsmedlet i kosmetika. Benzoic acid/sodium benzoate Förekommer även i livsmedel (E210/211). Finns naturligt i lingon. Sorbic acid/potassium sorbate Förekommer även i livsmedel (E200/202). Finns naturligt i många bär, isolerades första gången från rönnbär. Methyl-, Ethyl-, Propyl- och Butylparaben Är säkra att använda enligt EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet och Apoteket delar denna värdering. Parabenanvändningen har minskat radikalt de senaste åren på grund av konsumentefterfrågan. Methylisothiazolinone (MI) Har i stor utsträckning ersatt parabenerna de senaste åren vilket resulterat i en ökad allergiproblematik. Nu finns en europeisk branschrekommendation om att inte använda MI i produkter som lämnas kvar på huden. Pseudokonservering Många produkter konserveras med ämnen som inte är godkända som konserveringsmedel men som ändå har en konserverande effekt. Vanliga exempel är caprylyl glycol, ethylhexyl glycerin samt parfymämnen och eteriska oljor.

8 6. Doftämnen Parfym & Eterisk olja Det finns cirka 3000 olika doftämnen, det vill säga ämnen som har en stark doft. Nästan alla doftämnen har sitt ursprung i den botaniska trädgården, från så kallade eteriska oljor. En eterisk olja är en väldoftande vätska som kan pressas från ett blomblad. Ofta består dessa eteriska oljor av många olika doftämnen som tillsammans bidrar till doften. Genom århundraden har kemister karakteriserat dessa doftämnen och tagit fram metoder att framställa dem syntetiskt. En parfym är en blandning av olika doftämnen, precis som en eterisk olja. En parfym kan vara tillverkad av eterisk olja och/eller syntetiskt framtagna doftämnen. Doftämnen har ofta potentiellt allergiframkallande egenskaper, detta gäller oavsett om de kommer från naturligt eller syntetiskt ursprung. Doftämnen är rent generellt väldigt potenta och fungerar ofta utmärkt även för konserverande ändamål.

9 7. Märkningspliktig parfym Inom kosmetiken finns det 26 stycken doftämnen som måste skrivas ut i ingrediensförteckningen om de finns i märkningspliktig halt (över 0.001% i stay-on produkter eller över 0.01% i rinse-off produkter). Anledningen till att dessa måste anges på förpackningen är att dessa ämnen kan ge upphov till allergi / irritation. Apoteket erbjuder många parfymfria produkter. Och bland de parfymerade alternativen är halten doftämnen oftast låg för att minimera oönskade effekter i form av kontaktallergi och hudirritation. De 26 deklarationspliktiga doftämnena heter: Alpha-Isomethyl Ionone Amyl Cinnamal Amylcinnamyl Alcohol Anise Alcohol Benzyl Alcohol Benzyl Benzoate Benzyl Cinnamate Benzyl Salicylate Butylphenyl Methylpropional (Lilial) Cinnamal Cinnamyl Alcohol Citral Citronellol Coumarin Eugenol Evernia Furfuracea (Treemoss Extract) Evernia Prunastri (Oak Moss Extract) Farnesol Geraniol Hexyl Cinnamal Hexyl Cinnamal Hydroxycitronellal Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde Isoeugenol Limonene Linalool

10 8. Mineralolja Mineralolja är olja som kommer från petroleumursprung och den vanligaste mineraloljan i kosmetiska produkter heter paraffinum liquidum. Mineralolja beskylls ofta för att täppa till porerna i huden. Det är inte sant. Den mineralolja som används i kosmetika är av hög kvalitet och ger produkten mjukgörande egenskaper utan några negativa hälso- eller miljöeffekter. Mineralolja används bland annat som referens vid allergitester då man vet att den normalt inte ger upphov till någon reaktion. Många klumpar ihop mineralolja med bensin, dieselolja och flygfotogen med hänvisning till att de kommer från samma källa (råolja). Det är inte korrekt att göra sådana jämförelser, huvudvärkstabletter och nylonstrumpor tillverkas också från petroleumråvara, men dessa produkter brukar sällan jämföras med fordonsbränsle. Till skillnad från vegetabiliska oljor är mineralolja är ett väldigt stabilt ämne som inte kräver tillsatser i form av stabilisatorer. Silikon är ingen olja i traditionell mening, men ibland har silikoner liknande egenskaper som oljor. Silikon kommer från jordskorpan och det finns tusentals olika silikonämnen som har olika egenskaper beroende på den kemiska strukturen.

11 9. Vegetabilisk olja Vegetabilisk olja är en fet vätska som kommer från oljeväxter som palm, solros och raps. Vegetabiliska oljor består som regel av flera olika fettsyror med skilda egenskaper. Ofta genomgår de vegetabiliska oljorna flera processteg innan de används. De primära användningsområdena för vegetabilisk olja är inom livsmedelsindustrin och som motorbränsle (biodiesel). Palmolja är den överlägset vanligaste vegetabiliska oljan. Det beror på att oljepalmen är den växt som ger mest olja per ytenhet. Palmolja är omdiskuterat bland annat på grund av att palmplantager anläggs där det tidigare fanns regnskog. Apoteket kräver att palmoljan skall vara certifierad enligt någon av nedanstående punkter. - Identity Preserved (IP) Öronmärkt och hållbar olja från namngiven plantage - Segregated (SP) Hållbar palmolja från olika plantager - Mass Balance (MB) Hållbar palmolja blandas med ohållbar, viss monitorering - Book and Claim (B&C) Ett certifikat liknande grön el

12 10. Animaliska ämnen Ämnen med animaliskt anknytning är väldigt ovanliga inom kosmetika, nedan listas INCInamnen för några av dem som trots allt förekommer: Talg (Adeps Bovis) är livsmedelsgodkänt djurfett. Ingrediensen används ofta som mjukgörare. Ullfett (Lanolin) är ett fett från fårets ull och används som mjukgörare och emulgeringsmedel. Bivax (Cera Alba) används som mjukgörare och emulgeringsmedel i kosmetiska produkter. Det är en livsmedelsgodkänd tillsats (E 901). Silkesproteiner (Silk Amino Acids) tillverkas av silkesmasken och består av proteiner som har fuktbindande egenskaper. Används framförallt i hårprodukter. Hyaluronic Acid tillverkades förr från tuppkammar, idag tillverkas den syntetiskt via en jäsningsmetod. Förekommer ofta i anti age-produkter.

13 11. Ekologiskt - Organiskt Ekologiska ämnen måste vara producerade enligt regelverket för ekologisk livsmedelsproduktion i livsmedelslagstiftningen. I korthet innebär detta vissa begränsningar i användningen av mineralgödsel och växtskyddsmedel samt särskilda krav på djurhållningen. Ekologiskt heter ofta Organic på engelska. Det finns flera olika certifieringssystem inom det ekologiska kosmetikområdet, Ecocert som övergår till Cosmos och Natrue för att nämna några. Gemensamt för alla dessa är att de har regler för hur många procent av innehållet som måste vara ekologiskt. Hur man räknar vatten brukar vara problematiskt, vatten som ingår i ett växtextrakt, som odlats ekologiskt brukar räknas som ekologiskt medan tillsatt vatten ofta inte gör det.

14 12. Djurförsök För kosmetiska produkter inom EU gäller följande: Djurförsök på färdiga kosmetiska produkter är förbjudet sedan 11 september Efter 11 mars 2009 förbjöds tester av ingredienser på djur med undantag för vissa tester på allergi, cancer och fosterskador. Från och med den 11 mars 2013 får dock inga ingredienser djurtestas, inga undantag råder. Detta gäller oavsett om alternativa testmetoder är tillgängliga eller inte. I frånvaro av alternativa testmetoder, får resultat från djurförsök utförda före 11 mars 2009 fortfarande användas som säkerhetsbevisning. Förbudet att sälja kosmetika som testats på djur gäller nya produkter. Det är alltså tillåtet att sälja kosmetiska produkter som djurtestats före 2004 eller kosmetika som innehåller ingredienser som djurtestats före Förbudet gäller alla kosmetik- och hygienprodukter, det vill säga allt från tandkräm, tvål och schampo till ögonskugga, parfym och läppstift. Förbudet omfattar även kosmetika som importeras från länder utanför EU.

15 13. Färgämnen Det finns många olika typer av färgämnen: Naturliga mineral (exempelvis titandioxid och järnoxid) som kommer från jordskorpan är ofta harmlösa om man säkerställer att halten av farliga tungmetaller och allergiframkallande nickel är låg. Syntetiskt framtagna färgämnen Ger ofta klara fina färger med bra funktionsegenskaper som till exempel god vidhäftning. Det finns en subgrupp till de syntetiska färgämnena som kallas azofärgämnen, dessa hamnade i fokus 1999 då EU-regler tvingade Sverige att åter tillåta vissa azofärgämnen som tidigare varit förbjudna. Anledningen till debatten om azofärgämnen är att flera av dem har eller befaras ha negativ inverkan på hälsan. Inom kosmetikalagstiftningen är fler än tio azofärgämnen tillåtna. Apoteket har dock en väldigt restriktiv policy när det gäller azofärgämnen. Produkter som innehåller azofärgämnen och där det finns en risk för oralt upptag, det vill säga läppstift, läppglans, tandkräm, munskölj etc., passerar inte kvalitetskontrollen. AZO färg Livsmedel Kosmetik Tartrazin E102* CI Para-orange, Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S Azorubin, karmosin E110* CI E122* CI Nykockin E124* CI Allurarött AC E129* CI * För livsmedel så måste man märka dessa med: Kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration.

16 14. Rengörande ämnen - Tensider Tensider kallas den typ av funktionsämnen som finns i alla rengörande produkter som tvål, schampo, tandkräm och duscholja (tensider finns även i diskmedel och tvättmedel). Tensidernas uppgift är att lösa upp fet smuts och sedan göra smutsen vattenlöslig så att den kan spolas bort. För att klara detta är tensiderna uppbyggda av två delar, en fettlöslig del och en vattenlöslig del. Rengöringsprocessen brukar löddra och kan även orsaka hudirritation, uttorkning eller slitage av huden, håret eller den yta man vill rengöra. Produktvalet är väldigt individuellt. Vissa tycker att duscholja är väldigt milt och bra medan andra tycker att samma produkt är fet och inte gör rent tillräckligt bra. Olika tensider som exempelvis sulfater är ibland omdiskuterade då de kan orsaka irritation. Tänk på att om man använder en mildare tensid så kan man behöva en större mängd för att uppnå samma tvätteffekt vilket i sin tur kan leda till irritation. Emulgatorer är milda tensider. Deras uppgift är att hålla ihop vatten och fett till en homogen fas. Ofta innehåller emulgatorer PEG = polyethylene glycol.

17 15. Solskydd UV-filter - Nanopartiklar Hudcancern har femdubblats på 40 år i Sverige. Detta har flera orsaker, bland annat att vi blir äldre och har utvecklat bättre diagnosmetoder men vi utsätter oss också för en högre dos av solens farliga UV-strålar genom att vi har fler semesterdagar som vi i allt större utsträckning spenderar utomlands. Man kan skydda sig mot UV-strålar genom att vara inomhus eller påklädd, men för den som exponerar sin hud för solen på sommaren rekommenderas solskyddskräm. Det är vetenskapligt bevisat att solskyddskräm skyddar mot UV-strålar och UV-strålar orsakar hudcancer. Det finns 27 tillåtna UV-filter som får användas i solskyddskräm i EU. Av dessa är 26 syntetiskt framställda ämnen och den 27:e heter Titanium dioxide. Titanium dioxide är ett naturligt mineral som finns i jordskorpan och är ett vanligt vitt färgpigment i målarfärg. Det är också godkänt som livsmedelstillsats (E 171). Titanium dioxide mals till nanopartiklar för att bli transparent vilket är önskvärt ur ett kosmetiskt perspektiv. Observera att det är vetenskapligt bevisat att nanopartiklar av titandioxid inte kan penetrera huden. Vidare så skyddar Titanium dioxide mot både UVAoch UVB-strålar (bredspektrums UV-filter) vilket är väldigt angeläget mot bakgrund av den dystra hudcancerutvecklingen.

18 16. Antiperspiranter och Deodoranter Många använder nog ordet deodorant för både antiperspiranter och deodoranter utan att närmare tänka på skillnaden mellan de olika produkttyperna. Så här ligger det till: Antiperspirant = innehåller aluminiumsalter som gör att svettproduktionen minskar där produkten används. Antiperspiranter har ofta ett lågt ph vilket kan leda till hudirritation hos vissa. Finns både som parfymerad och oparfymerad. Deodorant = är en starkt parfymerad produkt som vanligen appliceras i armhålan. Parfymens uppgift är att dölja svettlukten. Aluminium i antiperspiranter har varit omdiskuterat. Det är dock viktigt att veta att människans huvudsakliga intag av aluminium kommer från livsmedel. En försiktig uppskattning är att 99% av det aluminium en människa får i sig kommer från livsmedel. Den genomsnittliga svensken får i sig 1 mg aluminium per kilo kroppsvikt och vecka via födan vilket är acceptabelt enligt EFSA:s (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) riktvärde. Det finns antiperspiranter som innehåller det naturliga mineralet alun (Potassium Alum) som innehåller aluminiumsalt. En rekommendation till den som har problem med hudirritation i armhålan kan vara att växla mellan antiperspirant och deodorant. Eller endast använda deodorant.

19 17. Sötningsmedel Sötningsmedel används ibland istället för vanligt socker av följande skäl: - Minska kaloriinnehållet (vanligt i light-produkter) - Värna tand- och munhälsan - Minska den insulinutsöndring som sker i kroppen när blodsockret höjs - Maskera en oönskad smak Sötningsmedel delas in i två grupper: energigivande och icke-energigivande. Energigivande sötningsmedel är exempelvis sockeralkoholer såsom sorbitol, mannitol och xylitol som absorberas långsamt, har låg sötningseffekt och kan i stora mängder orsaka diarré. Icke energigivande sötningsmedel är oftast syntetiskt framställda och ger en hög sötningseffekt. De vanligaste är; Acesulfam K (E 950), Aspartam (E 951), Cyklamat (E 952), Sackarin (E 954) och Sukralos (E 955). Alla sötningsmedel som används i livsmedel är godkända och bedömda som säkra vid en viss halt, som kallas för accepterat dagligt intag (ADI-värde). Apoteket följer livsmedelsverkets rekommendationer och bevakar kontinuerligt nya forskarrön.

20 18. Hälsopåståenden Hälsopåståenden är frivilliga att använda men är oftast finns för att presentera livsmedels effekt och för att kunna marknadsföra livsmedlet. Hälsopåståenden ser man på förpackningen, reklam och presentation av livsmedel. Alla hälsopåståenden utvärderas av EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som sedan godkänns av EU-kommissionen. Alla godkända hälsopåståenden har vetenskaplig dokumenterad effekt. Ett godkänt hälsopåstående måste ligga till grund för ett ospecifikt hälsopåstående som kan vara allt från en illustration, bild eller ord på livsmedlet. Exempel: Gravid. Specifika hälsopåståenden som kan stödja påståendet är: Folsyra bidrar till vävnadstillväxt hos gravida. Det finns många ämnen som inte har godkända hälsopåståenden men det betyder inte att de inte fungerar, exempelvis mjölksyrebakterier. Den huvudsakliga anledningen till att mjölksyrabakterier inte har ett godkänt hälsopåstående är att EFSA kräver studier på enskilda ämnen och inte ämnen som kombineras. Den forskning som finns på mjölksyrebakterier har traditionellt sett skett på flera stammar samtidigt.

21 19. Fiskolja Fiskolja är rikt på essentiella fettsyror som kroppen behöver förse sig med via kosten. Ett av det viktigaste essentiella fettsyror är omega-3 fettsyror, där eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) är två av det allra viktigaste former. En annan vanlig omega-3 fettsyra är alfa-linolensyra (ALA). Intag av omega-3 fettsyror bidrar till minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar, reducerar halter blodfetter och bidrar till normal hjärtfunktion och är även viktiga för fosterutvecklingen % av vår dagliga energikälla bör komma från fleromättade fettsyror, vilket motsvarar ett daglig intag på 2,5-3 gram Omega-3 fettsyror. Detta får vi i oss via kosten från ex. en portion lax eller 1-2 matskedar rapsolja. Viktigt att tänka på är att vegetabiliska oljor ofta är rika på ALA medan de sällan innehåller EPA eller DHA. Eftersom fiskkonsumtionen generellt sätt är låg och inte många äter en tillräckligt allsidig och varierad kost så erbjuds kosttillskott med omega-3 som ett alternativ. I Apotekets sortiment finns kostillskott i form av fiskolja med hög halt Omega-3-fettsyror. Vår fiskolja är certifierat av Friends of the Sea (FOS) som är en icke vinstgivande organisation som arbetar för ett hållbart fiske. Detta innebär i huvudsak att allt fiske följer FOS:s kriterier som syftar till att främja den marina miljön genom hållbart fiske.

22 20. Fluor Fluor är ett grundämne som naturligt förekommer i berggrunden och därmed även i vårt dricksvatten och i maten. I låga doser har fluor en kariesförebyggande effekt men i höga doser är fluor giftigt för kroppen. Sedan introduktionen av fluortandkräm i Sverige har man sett en markant förbättring i vår tandhälsa. Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag i 2 minuter och en applicering av 2 cm lång rand med tandkräm. För barn bör mängden vara liten som en ärta. Det innebär ej någon risk för negativa effekter av fluor. Den vanligaste formen av fluor i tandvårdsprodukter är natriumfluorid (NaF) och maxhalten fluor är 0,15 %. Det är en optimal fluor halt för att skydda och stärka våra tänder från syra- och bakterieangrepp som kan leda till karies. Det dagliga uppskattade intaget av fluor är 3,5 mg fluor för vuxna varav ca 0,4 mg beräknas komma från tandkräm. Förgiftning av fluor är ovanlig. En dos som ger förgiftningssymtom som illamående och kräkning hos barn ligger mellan 5-15 mg/kg kroppsvikt. Det motsvarar ungefär en hel tub barntandkräm för ett två årigt barn som väger 12 kg. En dödlig dos ligger på 75 mg/kg kroppsvikt, detta motsvarar ca 15 tandkrämstuber (två årigt barn). Långvarig måttlig hög dos av fluor (mer än 7 mg/dag för vuxna) kan leda till ökad benmassa och bentäthet, osteofluoros, vilket ger smärta och mindre rörlighet i lederna.

23 20. Fluor Fluor är ett naturligt förekommande grundämne som finns i jordskorpan och därmed även i livsmedel och dricksvatten. Fluor är idag det enda kända ämne som kan hämma kariesutvecklingen i tändernas emalj. Sedan introduktionen av fluortandkräm i Sverige har man sett en markant förbättring av tand- och munhälsan. I höga doser kan dock fluor ge negativa hälsoeffekter. Sveriges Tandläkarförbund rekommenderar tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag i 2 minuter och en applicering av 2 cm lång rand med tandkräm. För barn bör mängden vara liten som en ärta. Den vanligaste formen av fluor i tandvårdsprodukter är natriumfluorid (NaF) och maxhalten fluor är 0,15 % i tandkräm. Det är en optimal fluorhalt för att skydda och stärka tänderna från syra- och bakterieangrepp i syfte att minimera uppkomsten av karies. Det dagliga uppskattade intaget av fluor är 3,5 mg fluor för vuxna varav ca 0,4 mg beräknas komma från tandkräm. Fluorförgiftning är ovanligt. En dos som ger förgiftningssymtom som illamående och kräkning hos barn ligger mellan 5-15 mg/kg kroppsvikt. Det motsvarar en hel tub barntandkräm för ett tvåårigt barn som väger 12 kg. Motsvarande dödlig dos ligger på 75 mg/kg kroppsvikt, detta motsvarar cirka 15 tandkrämstuber. Långvarig hög dos av fluor (mer än 7 mg/dag för vuxna) kan leda till ökad benmassa och bentäthet, osteofluoros, vilket ger smärta och mindre rörlighet i lederna.

Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15

Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15 Kosmetika och hygienprodukter utan risk för allergi? -Så här arbetar vi! Ulf Åkerström ACO Hud Nordic AB 2011-11-15 Information i omvärlden ger kunskap Råvaruleverantörer Myndigheter, WHO, CIR Konkurrenter

Läs mer

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar

Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring. Schampo, balsam, inpackningar Fräsch på riktigt Vad är kosmetika? Exempel på produkter som täcks av Kosmetikaförordningen: Tvål, skrubb, duschtvål, ansiktsrengöring Schampo, balsam, inpackningar Hårsprej, gel, vax och oljor Tandkräm

Läs mer

Naturligt värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen

Naturligt värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen Naturligt värderingar eller vetande? En granskning av naturkosmetik i spåret av den gröna vågen Syftet med rapporten studera marknadsföringen av naturkosmetik om marknadsföringen stämmer överens med lagar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning Hand

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

Säkerhetsdatablad SDB Utfärdat: 2010-06-10 Internt nr: 0.0.7 Ersätter tidigare SDB: 2009-08-25 Glimmer Kokosvax schampo 1(4)

Säkerhetsdatablad SDB Utfärdat: 2010-06-10 Internt nr: 0.0.7 Ersätter tidigare SDB: 2009-08-25 Glimmer Kokosvax schampo 1(4) 1(4) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Godkänd för användning Handelsnamn Glimmer kokosvax schampo Produkttyp Bil- och båtschampo Leverantör Svensk produktkonsult AB Adress Mossv. 3 Postadress

Läs mer

NaTrue. Ny internationell märkning av naturkosmetik. Maria Bichel 081007

NaTrue. Ny internationell märkning av naturkosmetik. Maria Bichel 081007 NaTrue Ny internationell märkning av naturkosmetik Maria Bichel 081007 BAKGRUND Intresset för naturliga och säkra hudvårdsprodukter ökar runt omkring oss idag och vi ser en marknad där det hela tiden dyker

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Konservering ur ett historiskt perspektiv

Konservering ur ett historiskt perspektiv Konservering ur ett historiskt perspektiv Pär Svahnberg, 2014-09-24 2014-09-24 Konservering 1 Introduktion Conservo = bevara eller vidmakthålla Metod att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att nämnvärt

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Utredning Behandling Prevention...6 Gäller för: Tandvårdscentrum Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Läkemedel och medicinska riskpatienter i tandvården Giltig fr.o.m: 2016-12-22 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare

Läs mer

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård

Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Sterisol Sensitive System - lite mer än bara hudvård Allergiförebyggande hår- och hudvård för den medvetna familjen utan konserveringsmedel och utan parfym. - alltid en mildare lösning Konserveringsmedel

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment

Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby - kort fakta om Weledas babysortiment Weleda Baby är benämningen på Weledas babysortiment där den läkande ringblomman - calendula står i fokus. Serien innefattar 8 produkter som hjälper till

Läs mer

Kosmetika och hygienprodukter (KoH) - Vad finns det för regler?

Kosmetika och hygienprodukter (KoH) - Vad finns det för regler? Kosmetika och hygienprodukter (KoH) - Vad finns det för regler? Tvål, schampo, tandkräm, hudkräm, munskölj, smink, badbomber, teatersmink, badkritor, hårfärg, solskyddskräm, nagellack & hårspray m.m. Lena

Läs mer

Weleda presenterar den senaste generationen hårvård. Direkt från naturen till dig!

Weleda presenterar den senaste generationen hårvård. Direkt från naturen till dig! Weleda presenterar den senaste generationen hårvård. Direkt från naturen till dig! Efter flera års forskning lanserar Weleda nu en innovativ och ekologisk hårvårdsserie med sex produkter som baseras på

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Butchers Bathmate CC MSDS5741SESV NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Butchers Bathmate CC MSDS5741SESV NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning av Substansen/Beredningen Typ Rengöringsmedel Kontaktuppgifter Leverantör JohnsonDiversey Sverige

Läs mer

Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdomar 2013-10-03

Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdomar 2013-10-03 Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter för barn och ungdomar 2013-10-03 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Metod... 6 Resultat... 8 Diskussion... 12 Analys av parfymämnen i kosmetiska produkter

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Det måste också vara fastställt att inga oönskade ämnen kan komma in i själva produkten vid hanteringen eller fyllnadsprocessen.

Det måste också vara fastställt att inga oönskade ämnen kan komma in i själva produkten vid hanteringen eller fyllnadsprocessen. DE OLIKA GRADERINGARNA För varje nivå; en, två eller tre stjärnor finns det angivet minimum nivå för natursubstanser liksom maxinivå för naturnära/naturidentiska substanser. Detta finns angivet för respektive

Läs mer

FLYTANDE TVÅL A406 0005 FT

FLYTANDE TVÅL A406 0005 FT FLYTANDE TVÅL A406 0005 FT ENTER FLYTANDE TVÅL är en exklusiv tvål för såväl händerna som för resten av kroppen. Tack vare att den har ett hudnära ph-värde och att den innehåller ett återfettande ämne

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Frågor och svar om livsmedelstillsatser

Frågor och svar om livsmedelstillsatser MEMO/11/783 Bryssel den 14 november 2011 Frågor och svar om livsmedelstillsatser Vad är livsmedelstillsatser? Tillsatser är ett slags ämnen som av olika skäl används vid beredningen av livsmedel till exempel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ACO Deo Quick Dry Art Nr 101618 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av

Läs mer

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad:

VIM BATHROOM Sida 1 av 5 S Ä K E R H E T S D A T A B L A D. Utgiven: 2010-06-09 Version: 1.0 Omarbetad: Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Boston / Spotless Scandinavia AB Handelsnamn: Berga Allé 1 254 52 HELSINGBORG Telefon: 042-15 38 60 Användningsområde: Rengöringsmedel för

Läs mer

SVARSFORMULÄR TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK- TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK- TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2013-04-05 SIDOR 1 (7) Anbudsgivare: Kontaktperson: Pos.nr: Produktnamn: CLEANON Impregneringsvätska 10 liter, 161724 Leverantör/underleverantör: Behörig företrädare/ansvarig

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 00 A UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 00:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn 2006:D Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Frågor och svar om norsk odlad lax.

Frågor och svar om norsk odlad lax. Frågor och svar om norsk odlad lax. Lax är en av världens mest populära matfiskar. Varje dag serveras 14 miljoner portioner norsk odlad lax över hela jorden. Bara några timmar efter det att laxen tagits

Läs mer

Mille Notti lanserar Spa-kollektion - Handtillverkat och ekologiskt med naturliga dofter.

Mille Notti lanserar Spa-kollektion - Handtillverkat och ekologiskt med naturliga dofter. PRESSINFORMATION Stockholm, december 2011 Mille Notti lanserar Spa-kollektion - Handtillverkat och ekologiskt med naturliga dofter. Mille Notti har sedan 20 år tillbaka levererat sängkläder och frotté

Läs mer

En artikel från www.clearlife.se - varuhus för en naturlig & hälsosam livsstil

En artikel från www.clearlife.se - varuhus för en naturlig & hälsosam livsstil En artikel från www.clearlife.se - varuhus för en naturlig & hälsosam livsstil Hjälp! Vilken solkräm ska jag välja? Den bästa solkrämen är hatt/keps och tunna kläder på de mest utsatta områdena och att

Läs mer

Rapsodine Hudvård. Naturlig skönhet på naturens villkor! CMY

Rapsodine Hudvård. Naturlig skönhet på naturens villkor! CMY Rapsodine Hudvård Naturlig skönhet på naturens villkor! Rapsodines produkter är baserade på svensk ekologisk rapsolja som effektivt mjukgör, återfuktar och vitaliserar din hud. Det är härligt att få känna

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Kemiska produkter 2006

Kemiska produkter 2006 Naturskyddsföreningen Ansökan licens Bra Miljöval Kemiska produkter 2006 A1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET Ansökande företag Företagsnamn Organisationsnr Adress Postnr Ort Land Telefon växel Telefon kundtjänst

Läs mer

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling

Fler än du tror tål inte starka dofter. Välj OPARFYMERAT. Handling. Behandling Fler än du tror tål inte starka dofter Välj OPARFYMERAT Handling Behandling 3,2 miljoner människor i Sverige lider av astma, allergi eller överkänslighet. Det här är doftöverkänslighet. Parfymerade produkter

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

Sötningmedel tillåtna i Europeiska Unionen. Säkerhetsaspekter. 1

Sötningmedel tillåtna i Europeiska Unionen. Säkerhetsaspekter. 1 Sötningmedel tillåtna i Europeiska Unionen. Säkerhetsaspekter. 1 Inledning Sötningsmedel tillhör de livsmedelstillsatser som har skapat mest debatt. Samtidigt som efterfrågan och antalet produkter med

Läs mer

Att vårda vårdande händer

Att vårda vårdande händer Att vårda vårdande händer utan konserveringsmedel Du måste inte välja mellan hela och rena händer Varje dag är en kamp, en kamp mot mikroorganismer. En sjuksköterska tvättar sig i genomsnitt 20 gånger

Läs mer

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna

SKOLINFO Mat vid diabetes typ 1. Dietisterna, Huddinge och Solna SKOLINFO Dietisterna, Huddinge och Solna Diabetiker kan äta som de önskar, men men de saknar förmåga att göra insulin! Mål med kostbehandling Individualisering Tillräckligt energi- och näringsintag Blodsocker

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Body Shower. Utgivningsdatum: 20-10-2011 Version:

Säkerhetsdatablad. Body Shower. Utgivningsdatum: 20-10-2011 Version: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 20-10-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Body Shower 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

OCEAN BASTVÄTT OPARF.

OCEAN BASTVÄTT OPARF. 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn Produkttyp Tvättmedel för textilier. Leverantör KEMIBOLAGET OCEAN AB Adress HELIOSGATAN 24 120 30 STOCKHOLM Telefon 08-683 88 00 Fax 08-605 98 10 Kontaktperson

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI SAUNAVAHA (Bastuwax) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 001 7061, 001 7062, 001 7063, 457 -serie 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Lagändringar Anmälningsplikten försvinner

Läs mer

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Näringslära, del 1. Näringslära 2 Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Fetter 3 Omättade fettsyror 3 Mättat fettsyror 3 Transfettsyror 3 Protein 3 Vätska 4 Sötningsmedel 4 Energigivande

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53 IB577 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar 67/548/EEC / 1999/45/EC Sida 2/6 Kemiskt namn Index-Nr CAS-no. EG-no. REACH Registration Conc. Klassificering Number (%w/w)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2014-11-20 Ersätter datum: 2010-11-10 TVÅL EXTRA Omarbetad: 20141120 Ersätter datum: 20101110 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Art.nr: TP605 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SNOWCLEAN PREMIUM POLISH 300 Utfärdat::

SNOWCLEAN PREMIUM POLISH 300 Utfärdat:: Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 300 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET 1(5) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET på ÄMNET / BEREDNINGEN och BOLAGET / FÖRETAGET Handelsnamn - Gröna Äpplen / - Citron Användningsområde Tillverkare Import Ansvarig person Diskmedel Serpol Cosmetics /Zdzislaw

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 238005 V000.0 Revideringsdatum: 05.06.2008 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Fetter. Fetter. Fettkonsumtionen och dess verkningar

Fetter. Fetter. Fettkonsumtionen och dess verkningar Fetter Fetter Fettkonsumtionen och dess verkningar Matindustrin har fått fett att framstå som ett negativt ord. Reklam, TV-program och uttalanden från kändisar har fått människor att minimera sitt riktiga

Läs mer

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter

för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar Torr bakom öronen om hygienprodukter Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar [Framsida] Torr bakom öronen om hygienprodukter för barn - Information och råd till gravida och småbarnsföräldrar

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

SUPER- PREMIUM. Kattfoder

SUPER- PREMIUM. Kattfoder SUPER- PREMIUM Kattfoder 1 Purenatural. Helfoder som katterna uppskattar. Katten är djurvärldens finsmakare och en köttätare av naturen. Den följer sina instinkter i allt även i valet av föda. Med hjälp

Läs mer

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE

SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE SORTIMENT KRONANS EXTRA CARE Produkter för kropp och ansikte Kronans Extra Care Kroppstvål, pris: 49 kr för 350 ml En mild och skonsamt rengörande tvål med hudvänligt ph-värde för torr och känslig hud.

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

Säkerhetsdatablad. ADE Nature Body Shower

Säkerhetsdatablad. ADE Nature Body Shower Säkerhetsdatablad Omarbetad: 22-03-2012 Ersätter: 02-03-2010 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: ADE Nature Body Shower 1.2 Relevanta

Läs mer

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn.

Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. 1 Miljökontoret Tillsyn på kosmetiska och hygieniska produkter som riktar sig till barn. Exempel på hur en märkning kan se ut, www.lakemedelsverket.se Författare. Maj Åström Datum 2011-01-18 701 35 2 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 250 ml Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 250 ml Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/5 Användning: Handtvättmedel Förpackningsstorlek: 250 ml Leverantör: Struers A/S Pederstrupvej 84 DK2750 Ballerup Tel: +45 44 600 800 Telefonnummer

Läs mer

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-16 SIDOR 1 (7) /LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Information till anbudsgivaren I detta svarsformulär

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget , , Konserveringsmedelssystem 1

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget , , Konserveringsmedelssystem 1 Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Artikelnummer: Bed bath wipes, intimate and personal care 491916, 491918, 491919 Konserveringsmedelssystem

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Suma Dip K1 08/09/2009 07/04/2006 MSDS3415-04 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Suma Dip K1 08/09/2009 07/04/2006 MSDS3415-04 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användning av ämnet eller beredningen Uttryckt i skrift Flytande blötläggingsmedel Leverantör JohnsonDiversey

Läs mer

Är maten giftig? När är det fara å färde?

Är maten giftig? När är det fara å färde? Är maten giftig? När är det fara å färde? Livsmedelsverkets syn på risker med maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Temakväll 2015-02-02 Vilka är de

Läs mer

VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5)

VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) VARUINFORMATION/SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Datum 2003-11-27 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Kemisk/teknisk produktbenämning: Användningsområde: Leverantör: Tillverkare: Telefon vid olycksfall:

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Livsmedelstillsatser & E-nummer - FAKTA

Livsmedelstillsatser & E-nummer - FAKTA Livsmedelstillsatser & E-nummer - FAKTA Dr. Yunes Teinaz Livsmedelstillsatser är ingen ny upptäckt, de har använts av människan i århundraden. Våra förfäder använde salt för att bevara kött och fisk, tillade

Läs mer

FISKOLJA - Världens bästa fett!

FISKOLJA - Världens bästa fett! FISKOLJA - Världens bästa fett! Fettsyror är livsviktiga för vår hälsa Omega-3 är ett samlingsnamn för ett antal fleromättade fettsyror som används som energi, byggsten, kroppskydd, värmeisolator och lagring

Läs mer

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

SVARSFORMULÄR/LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-16 SIDOR 1 (7) /LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN TILL MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Anbudsgivare: Kontaktperson: Pos.nr: Produktnamn: SILKY

Läs mer

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23

Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Centrala Barnhälsovården Skaraborg Primärvården, 2013-01-23 Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat Allmän information till vårdpersonal Viss barnmat innehåller tungmetallerna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EC) nr 453/2010 Dentalt bruk

SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EC) nr 453/2010 Dentalt bruk Page 1 of 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/preparatet och utförande bolag 1.1. Produktidentifierare Produktkod Produktnamn Beskrivning av produkten : BN/41601, BQ/41618 : : Ljusaktiverat foder och rotförslutningsmaterial

Läs mer

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi annika.hanberg@ki.se Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Vad jag arbetar med Professor på Institutet för miljömedicin,

Läs mer

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER

Innehåll MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER Innehåll Kemisk-tekniska produkter... 3 Kemisk-tekniska produkter... 4 Omfattning... 4 Kvalificeringskrav... 6 Kvalitetssäkring...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2008-02-20 2015-06-23 2011-05-04 106060 Trossa AB 1 av 8

SÄKERHETSDATABLAD. Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 2008-02-20 2015-06-23 2011-05-04 106060 Trossa AB 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Första utgåvan Revisionsdatum Ersätter Art. nr Utfärdat av Sida 20080220 20150623 20110504 106060 Trossa AB 1 av 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

DHA- OCH EPA-RIK OLJA FRÅN MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

DHA- OCH EPA-RIK OLJA FRÅN MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (en avdelning på DSM Nutritional Products LLC) Den 6 juli 2012 NFU 786 DHA- OCH EPA-RIK OLJA FRÅN MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Jag skriver för att informera er om resultatet

Läs mer

Vet du vad dina produkter innehåller?

Vet du vad dina produkter innehåller? Vet du vad dina produkter innehåller? Testa dina produkter här. Denna del av checklistan är indelat enligt typ av produkt (tex deodoranter). Enligt lagen skall alla produkter vara deklarerade med INCI

Läs mer

Nya livsmedel. Hälsa och livsmedelssäkerhet

Nya livsmedel. Hälsa och livsmedelssäkerhet Nya livsmedel Hälsa och livsmedelssäkerhet Inledning Ett nytt livsmedel är ett livsmedel som sällan eller aldrig konsumerades i Europeiska unionen (EU) före maj 1997. Det året trädde de första bestämmelserna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LIV TVÄTTBALSAM. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Åsa Möller asa.moller@lahega.se 042-256700

SÄKERHETSDATABLAD LIV TVÄTTBALSAM. KONTAKTPERSON Namn E-mail Telefon Land Åsa Möller asa.moller@lahega.se 042-256700 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor?

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Birgitta Persson Koststrateg Vad menas med risk? Begreppet risk kan ses som en följd av: sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen

Läs mer

Varuinformationsblad/ Säkerhetsdatablad ( MSDS)

Varuinformationsblad/ Säkerhetsdatablad ( MSDS) Varuinformationsblad/ Säkerhetsdatablad ( MSDS) ARGAN OIL PREMIUM SERUM EASY CARE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Argan Oil Premium Serum Easy Care Artikelnummer: 44110110

Läs mer

Sammanfattning Resultat

Sammanfattning Resultat Sammanfattning Till kosmetiska och hygieniska produkter (KoH) räknas olika produkter såsom hårvårdsprodukter, hudkrämer, rengöringsprodukter, tandkräm, smink och liknande. Enligt den lagstiftning som finns

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. FRØYA HAND&DUSCH Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

SÄKERHETSDATABLAD. FRØYA HAND&DUSCH Utskriven 2005-06-01 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn FRØYA HAND&DUSCH Artikelnummer 781000 781001 781002 62578101 62578100 62578102 Användning/Produkttyp Leverantör Flytande duschtvål Nilfisk-Advance

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-10-21 Ersätter blad utfärdat 2015-01-14

Läs mer

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna

LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna 1 2011-03-29 LIVSFS 2011:4 information om föreskrifterna Rubrik Föreskrifter om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (2007:15) om livsmedelstillsatser När träder föreskrifterna i kraft? 1 april 2011.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer