innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23"

Transkript

1 Årsberättelse

2 2

3 innehåll i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar 16 Notiser 19 SWEREAS dotterbolag Swerea IVF 20 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Swerea Sicomp 23 Swerea Swecast 24 Notiser 25 Medarbetare och kompetens 26 Styrelse och ledningsgrupp 28 Resultat- och balansräkning 30 Corporate Social Responsibility (CSR) 31 Medlemsprogram och -företag 32

4 4

5 2011 i korthet i korthet Föregående år presenteras inom parentes Swerea-gruppens omsättning inklusive intressebolag uppgick till 605 Mkr, en ökning med 5,6 procent. Näringslivsintäkterna svarade för 56 (50) procent. Den Europagemensamma forskningen stod för 12 (15) procent. Nationella program från offentliga finansiärer svarade för 32 (35) procent. Totalt antal anställda i gruppen är 504 (485) personer. Swerea-gruppens rörelseresultat uppgick till 29,4 (24,9) Mkr. I Swerea-koncernens legala struktur konsolideras ej intressebolaget Swerea MEFOS eftersom Swereas ägarandel endast uppgår till 36 procent. Femårsöversikt samt resultat- och balansräkning på sidan 30 avser den legala strukturen. Från den 1 april 2012 ingår Swerea MEFOS som helägt dotterbolag i Swerea-koncernen. Omsättning per dotterbolag Mkr: Swerea IVF 192,9 Swerea KIMAB 200,6 Swerea MEFOS 140,2 Swerea SICOMP 33,9 Swerea SWECAST 49,5 Omsättning Swerea SWECAST Swerea SICOMP Swerea MEFOS Swerea KIMAB Swerea IVF

6 6 ord från vd Swerea-koncernen i världen Det är mycket glädjande att konstatera att Swerea-koncernen fortsätter att växa lönsamt, och att samtliga bolag i koncernen bidrar till ökningen. Särskilt tillfredsställande är den stora ökningen i direkt näringslivsfinansiering (20 %) som jag tar som ett kvitto på att Swereas tjänster är attraktiva och efterfrågande. Koncernens omsättning är nu över 600 Mkr och vi har fler än 500 medarbetare. Näringslivssamarbete Swerea-koncernen fortsätter arbetet med att omvandla forskningsresultat till industrinytta. Inom Produktionslyftet som är ett samarbete mellan Swerea IVF, som huvudman, och akademin, har över 100 företag coachats i införande av resurssnål produkt- och produktionsutveckling. Swereas stora satsning inom lättviktsteknik har fortsatt och resulterat i flera större projekt; bland annat har vi fått ett av sju stora projekt inom Vinnovas stora utlysning Utmaningsdriven Innovation. Plattformen LIGHTer liksom Composite Centre Sweden har bildats i samarbete med industri och akademi. Området Ekodesign har utvecklats till ett kunskapsområde där miljö- och energieffektivitet är i fokus. Detta är ett centralt område för hela Swerea-koncernen och våra kunder. Swerea MEFOS erhöll Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011 för sitt arbete med hantering och återföring av dyrbara legeringselement från slagger vid stålframställning. Vi ingår därmed i den namnkunniga skara som tidigare fått detta pris: Coca Cola, Ikea och Electrolux. Detta visar mycket praktiskt att forskningsresultat kan omvandlas till konkret industrinytta. Internationalisering Vår värld blir allt mer internationell och det avspeglas också i Swerea-koncernens verksamhet. Vi har 25 nationaliteter representerade bland

7 ORD FRÅN VD 7» Swerea-koncernen planerar för fortsatt tillväxt. «våra medarbetare. Vi gör över resdagar utomlands varje år. Mer än 140 konferensbidrag har presenterats och vi arrangerar också själva internationella konferenser. Årets höjdpunkt i detta avseende var Swerea KIMABs organisation av Eurocorr 2011 med över 900 deltagare från 56 länder. Internationell forskning är en hörnpelare för att vara med i den absoluta spetsforskningen. Swerea-koncernen deltar i över 80 projekt inom EU:s olika program inklusive RFCS. Detta ger oss ett ovärderligt kontaktnät inom europeisk industri och akademi och är till glädje för våra svenska samarbetspartners. Swerea MEFOS har genom samarbetsavtal med sina motsvarigheter i Europa (CRM i Belgien, CSM i Italien och VDEh-BFI i Tyskland) bildat ett Research Initiative for European Steel för att få större global slagkraft på forskning inom metallurgi och process- och produktionsutveckling vid stålframställning. I Frankrike har Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion fortsatt sin mycket framgångsrika verksamhet. Nya projekt och samarbetspartners har lett till stora investeringar i utrustning och ökning av personal till fromma för både svensk och fransk industri som fått en ny arena för samverkan. Denna enhet växer också snabbast av alla i Swerea-koncernen och det visar hur verkligt spetskunnande är internationellt eftertraktat. Samarbete med akademin Swereas arbetssätt bygger på vetenskaplig grund. Därför är växelverkan med akademin viktig. En tredjedel av vår personal har forskarutbildning och vi har ett tiotal adjungerade professorer i Sverige och utomlands. Vi bidrar särskilt till de strategiska forskningsområdena genom samarbete med KTH och Mälardalens Högskola (XPRES produktionsteknik) och Luleå tekniska universitet (CAMM råmaterial för råjärnstillverkning). Vi deltar också i ett flertal centra av olika slag och har också initierat ett centrum inom lättviktsteknik. Strukturering Swerea SWECAST har under året övertagit delar av Länsteknikcentrums verksamhet i Jön köping. Bland annat ingår nu ett Enterprise Europe Network (EEN) i Swerea SWECASTs verksamhet. Detta är ett bra och naturligt komplement till det befintliga nätverket (EEN) som finns hos Swerea IVF i Mölndal. I Linköping pågår etablering av Swerea SICOMP i samarbete med Compraser och lokal industri för mer produktionsnära kompositforskning. Framtiden Swerea-koncernen planerar för fortsatt tillväxt. Det är därför glädjande att notera att efter många turer är nu allt klart för att Swerea MEFOS ska ingå som helägt dotterbolag i Swerea-koncernen från 1 april En annan stor händelse 2012 är moderbolagets och Swerea KIMABs flytt till nya lokaler i Kista. Det är en framgångsfaktor att vi kan fortsätta att investera för att inspirera våra medarbetare och utveckla våra spetsområden. Det går en våg av omstrukturering inom industrin både i Sverige och internationellt. Sektorer som stål, verkstad och fordon förändras radikalt och ger upphov både till nya verksamhetsområden men också nya beslutsvägar. Det är inte självklart att strategiskt viktiga beslut kommer att fattas i Sverige. Det kommer att påverka Swerea och gör våra internationaliseringssträvanden viktigare för att vi ska fortsätta vara en strategiskt viktig samarbetspartner för vår svenskbaserade industri. Nya material och effektiva produktionsmetoder kommer att få ökat fokus. Produkter kommer att få ett större tjänsteinnehåll. Att föra ut forskningsresultat till industrinytta, dvs innovationer, blir avgörande framgångsfaktorer för både oss och våra industriella partners. Detta är paradgrenar för Swerea-koncernen och jag ser med stor tillförsikt framtiden an. Swerea står väl rustat för framtiden! Tomas Thorvaldsson, koncernchef

8 8 swerea-koncernen Swerea Swerea-koncernen består av moderbolaget Swerea och fem dotterbolag; Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Swerea ägs av fem ägarföreningar (53 %) med bas i industrin (ca 450 industriföretag) och RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (47 %), statens holdingbolag för delägande i svenska forskningsinstitut. Verksamheten per programblock, 2011 Medlemsprogram (18 %) Nationella program (29 %) EU-program (12 %) Industriuppdrag m.m. (41 %) Swereas forskningsarbete är nationellt och internationellt inriktat. Sveriges näringsliv är beroende av export och av att företagen är globalt konkurrenskraftiga. Swerea hjälper till genom våra internationella kontakter och nätverk både inom industri och forskning för att kunna hålla instituten och våra samarbetspartners i forskningsfronten. Bland annat genom deltagande i EU-forskningen och genom Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike har vi god insikt och medverkan i internationella forskningsprogram av olika slag. Det kommer alla våra medlemmar och kunder till godo. Affärsidé Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, process-, produktoch produktionsteknik. Målet är att skapa affärsmässig nytta för medlemmar och andra kunder. Koncernen ska också arbeta för att stärka konkurrens- och innovationsförmåga hos näringslivet i Sverige. Finansdepartementet 100 % RISE Holding Cirka 450 företag* Fem ägarföreningar Vision Swerea ska vara en svensk forskningskoncern som uppfattas som världs ledande inom valda områden. Det innebär att koncernen ska vara en central del i det svenska innovationssystemet. Swerea ska ha regional, nationell och internationell närvaro. En bärande del är samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. 47 % 53 % Swerea 100 % 100 % 36 % 100 % 100 % Swerea IVF Swerea KIMAB Swerea MEFOS Swerea SICOMP Swerea SWECAST Programråd Programråd Programråd Programråd Programråd *Swerea har totalt ca 500 medlemsföretag, men alla berättigar inte till ägarskap i Swerea.

9 swerea-koncernen 9 Swerea-koncernen Swerea MEFOS Luleå Swerea SICOMP Piteå 86 (83) Pågående EU-/RFCSprojekt. Swerea AB Swerea IVF Swerea KIMAB Stockholm Swerea IVF Swerea SICOMP Göteborg Swerea Swecast Jönköping EU-/RFCS-projekt där Swerea är koordinator. 17 (17) Institut de la Corrosion* Brest 2 Excellence Center där Swerea är koordinator: PRISMA CIC Institut de la Corrosion* St Etienne Utbildningsnivå Forskande personal Högskoleingenjör eller motsv. (17 %) Civilingenjör (43 %)* Licentiat (9 %) Doktor (29 %) Docent (2 %) Av ovanstående är 9 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. Åldersfördelning Procent av totalt 504 st < 29 år (9 %) år (26 %) år (27 %) år (27 %) > 60 år (11 %) Högskoleingenjör eller motsv. (17 %) Civilingenjör (43 %)* Licentiat (9 %) Doktor (29 %) Docent (2 %) Av ovanstående är 9 personer utnämnda till professor. *Varav 23 är forskarstuderande. < 29 år (9 %) år (26 %) år (27 %) år (27 %) > 60 år (11 %) *Dotterbolag till Swerea KIMAB Antal anställda st st Män/kvinnor 2011 Män 339 Kvinnor 165 Konferenser där forskare presenterade föredrag (62) (124) Publiceringar i vetenskapliga tidskrifter. 628 Omnämningar i media, inklusive elektroniska kanaler. 3 Omnämningar i radio/tv.

10 10 tema Internationalisering Årets tema: Internationalisering För ett ledande forskningsinstitut är det viktigt att samarbeta med de bästa forsknings utförarna och med de ledande företagen i världen. Det gör Swerea -instituten. Samarbetet gör oss till en del av den internationella forskningsfronten. Vi kan också stödja medlemsföretagen i deras internationella verksamhet genom att vara dörröppnare, arrangera studieresor, hjälpa till vid etableringar, certifieringar, miljöprövningar eller synkronisering med egna produktionskedjor, säger Swereas vd Tomas Thorvaldsson. EU är Swereas hemmamarknad och instituten har många engagemang inom 7:e ramprogrammet och RFCS, Research Fund for Coal and Steel. Att Swerea är en attraktiv part och dessutom koordinator i många av EU-projekten är en positiv värdemätare. Swerea har strategiska samarbeten med flera universitet och högskolor i Sverige och utomlands och projektsamarbeten med många, många fler. Doktorander och gemensamma professurer är exempel på samarbets former som utvecklar kompetens och kontaktnät. Stora internationella företag väljer Swerea som samarbetspart i forsknings- och utvecklingsprojekt. Swerea har till exempel ett tjugotal fordonstillverkare som kunder, en bransch med stark internationell prägel. Swereas höga integritet gör också att instituten får förtroende från branschorganisationer för tester och mätningar som kräver opartiskhet. Till exempel utför Swerea KIMAB tester som resulterar i en internationell rankinglista för olika bilars korrosionsbeständighet. Andra hedervärda uppdrag som hör ihop med vår spetskompetens är ex empelvis Swerea SWECASTs ordförandeskap i den europeiska gjuteriföreningens forskningsutskott, säger Tomas Thorvaldsson. Samarbetet säkerställer spetskompetens och bra kontaktnät, vilket gynnar både Swerea-instituten och medlemsföretagen. När Swerea verkar på den internationella markna - den är det dels institutens spetskompetens, dels kunskap en om gränsöverskridande samarbetsformer som är intressant, både i projekt inom EU:s ramprogram och i specifika frågeställningar från globala företag. Swerea arbetar ofta med småoch medelstora företag i breda projekt där de olika Swereainstituten bidrar med olika delar. Växelverkan mellan internationellt och nationellt är givande. Skarpa företagsspecifika frågeställningar från både stora och små företag lär oss vilka områden som är viktiga och det omvandlas ofta i någon form till generella frågor. Vi tar hem kunskap, vi kombinerar och skapar ny kunskap. Och framför allt; vi implementerar. Swerea har innovationsfokus. Forskningsresultaten ska bli industrinytta, säger Tomas Thorvaldsson.

11 tema Internationalisering 11 Institut de la Corrosion Institut de la Corrosion bedriver tillämpad forskning och utveckling inom korrosionsområdet och erbjuder även testning i naturliga miljöer och laboratorium, konsulttjänster, rådgivning och utbildning. Grundat: 2002 Antal anställda: 37 Omsättning: 4,8 miljoner euro (2011) VD: Dominique Thierry Orter: S:t Etienne och Brest (tillika huvudkontor), Frankrike Moderbolag: Swerea KIMAB, Stockholm Forskningen handlar framförallt om korrosion inom oljeoch gasindustri, kemisk industri och annan processindustri, infrastruktur och byggande, fordonsindustri, offshoreindustri och andra marint relaterade tillämpningar. Av dessa utgör pro jekt inom olje- och gasindustrin huvuddelen, med cirka 40 procent av verksamheten. Olje- och gasindustrin präglas ofta av aggressiva korrosiva miljöer med stora inslag av svavelväten. Verksamheten om - fattar såväl laboratorieundersökningar som fullskaleprovning i havsvatten. Huvud- och hemmamarknaden är främst Väst europa. Kunderna finns framförallt i Frankrike, men även i andra EU-länder. Några få kunder finns i USA, Sydamerika och Australien. Det finns även ett medlemsprogram där svensk och fransk industri samverkar i gemensamma projekt. Korrosion är ett viktigt och aktuellt forsknings område som är nära förknippat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Förändrade bestämmelser och regelverk ställer krav på nya lösningar och material. Ett exempel är att livslängden på material påverkas till följd av användningen av alternativa industriella metoder. Mängden utsläpp av koldioxid från fordon påverkas starkt av konstruktion och vikt. Lättare fordon ger mindre utsläpp. Utvecklingen av lättare fordon leder till förändrade materialval med annorlunda egenskaper för korrosion. Här finns stora behov av forskning, utveckling och ingående tester. De senaste fyra åren har varit framgångsrika för Institut de la Corrosion. Verksamheten har vuxit med mer än 50 procent och framtidsutsikterna är goda, med möjligheter att växa ytterligare. Under 2012 kommer Institut de la Corrosions anläggning i Brest att utökas och i S:t Etienne kommer svavelvätelaboratoriet att byggas ut.

12 12 tema Internationalisering Kontaktytor och nätverk Medarbetare inom Swerea deltar i ett stort antal internationella nätverk, organisationer och forskningssamarbeten och inte minst EU-projekten är viktiga, kontaktskapande och utvecklande. Instituten öppnar dörrar för medlemsföretagen genom att bygga upp och förmedla kunskap, påverka forskningsplattformar och skapa kontakter för nya affärer. Många av Swereas forskare är efterfrågade som föredragshållare och medverkar i internationella konferenser runt om i världen. Swerea arrangerar återkommande flera internationella konferenser. Swerea arbetar också med certifiering inom olika områden. Internationella konferenser Arrangemang av konferenser är en viktig del av Swereas verksamhet. De internationella konferenserna vidgar kontaktnätet, och gör Swerea känt över hela världen. Under 2011 arrangerades flera konferenser med internationellt deltagande. Ingegerd Annergren, Swerea KIMAB, inleder Eurocorr Under året var Swerea KIMAB värd och axlade ordförandeskapet för EFC:s (European Federation of Corrosion) årliga korrosionskonferens Eurocorr 2011 i Stockholm. Antalet deltagare var all time high med drygt 900 personer från 56 länder! Totalt presenterades cirka 400 föredrag inom bland annat olja & gas, infrastruktur, fordonskorrosion, ytor och korrosion i kärnkrafts industrin. Swerea SICOMPs Manufacturing and design of compo - sites ägde rum i Göteborg och samlade ett 90-tal deltagare från tio länder. Huvudtemat var kompositer inom fordonsindustrin. Även biokompositer och strukturella batterier berördes. För fjärde året i rad anordnade Swerea MEFOS Process Integration Forum i Luleå Ett 60-tal deltagare från sju länder fick ta del av ett program som innehöll både metodbeskrivningar och exempel på praktiska resultat. Under året har planeringen pågått för SCANMET, en stor internationell konferens som arrangeras för fjärde gången under Nätverk för teknikbevakning Swerea SWECAST har under året integrerat ett kontor för Enterprise Europe Network (EEN), som komplement till det befintliga hos Swerea IVF. Med fyra nya medarbetare stärks våra resurs er för att kunna hjälpa företag med teknikbevakning kring nya material och processer, energi- och miljöteknik och för att hitta affärspartners på nationell nivå och EU-nivå. Nya exportmarknader och kunder Under året har Swerea SWECAST hjälpt företag att nå ut på nya exportmarknader. En svensk samlingsmonter och förbokade kundmöten arrangerades för en grupp pressgjuterier på en mässa i Nürnberg Under 2011 resulterade denna satsning i nya beställningar för flera 10-tals miljoner kronor hos deltagande företag.

13 tema Internationalisering 13 Samarbete mellan ledande europeiska stålforskningsinstitut De fyra europeiska forskningsinstituten inom stålområdet Swerea MEFOS, CRM (Belgien), CSM (Italien) och VDEh-BFI (Tyskland) har tillsammans bildat samarbetet RIES (Research Initiative for European Steel), ett nätverk som knyter samman forskningen vid instituten. Målet med RIES är att stärka konkurrenskraften hos europeisk stålindustri. Teman för framtida forskning och forskningsfinansiering identifieras. Samarbete har redan påbörjats inom områden som återvinning och energianvändning. Nätverket vidareutvecklar också en gemensam strategi angående hantering av forskningsfrågor inom olika europeiska organ. Studieresa till Kina Swerea MEFOS programråd inom processmetallurgi genomförde under 2011 en studieresa till Kina. Totalt besöktes åtta stålverk, en biltillverkare, ett forskningsinstitut och ett universitet. Intresset för den nordiska delegationen och de specialistkunskaper som den representerade var stort från kinesiskt håll. Företagen uttryckte stort intresse för samarbete och teknikutbyte med såväl stålverk en som Swerea. Certifiering och ackrediterad provning Swerea IVF är det enda institut i Sverige som certifierar enligt Oeko-Tex Stand ard 100, världens ledande certifiering för textilier, läder och tillbehör som testats för hälsoskadliga ämnen. Runt tillverk are i nästan 90 länder deltar i det certifieringssystemet. Swerea IVF erbjuder även: Ekologisk granskning enligt TCO-standard, certifiering för kontorsutrustning. Certifiering enligt EMC-direktivet, ElectroMagnetic Compability. Flera av dotterbolagen utför ackrediterad provning. Till exempel är Swerea KIMAB ackrediterade för saltdimprovning (SS-EN ISO 0227) och för dragprovning i rumstemperatur (SS-EN ISO ). Korrosion provas, förutom i salt dimkammare och klimatskåp, även på våra fältstationer i Sverige, Frankrike, Singapore och Dubai. Mobil provning på lastbilstrailrar sker i alla världsdelar. Euroguss-mässan i Nürnberg.

14 14 tema Internationalisering Swerea på EU-arenan Samarbetet inom EU bidrar till Swereas kärnverksamhet; att utveckla kunskap som skapar industrinytta hos medlemsföretagen. Att bygga upp bra nätverk leder till fler kunder och samarbetspartner i världen och det är viktigt för den kontinuerliga kompetensutvecklingen. EU- och RFCSprojekten fyller den funktionen. Där möter Swerea andra forskare och utvecklare i ett lärande utbyte och vi kan sprida kännedom om institutens förmågor samtidigt som ny kunskap och kompetens utvecklas i projekten. Våra medarbetare får också positiv feedback och insikt om att Swerea är ett utmärkt karriärval för den som vill befinna sig i framkant. Det europeiska kontaktnätet är även viktigt som rekryteringsbas vid anställningar. Fördjupning ger kompetensutveckling EU-projekt är ofta stora och sträcker sig över en längre tid än nationella FoU-projekt. Det gör dem viktiga för forskarnas kompetensutveckling. I stora projekt finns tid och ekonomiskt utrymme för fördjupning och för att gå vidare från utredningar och resultat till utveckling av metoder, tekniker och apparatur. Hela den kedjan behövs för att Swerea ska kunna uppfylla sitt mål att vara en nyttig partner för medlemsföretagen i deras innovations- och utvecklingsprocess. Vetenskap blir produkter och tjänster En trend i EU:s forskningsutlysningar är system- och helhetsperspektiv, med miljöfrågor som stark drivkraft. I det nya programmet för finns sex temaområden, bland annat ren, säker och effektiv energi, smarta, miljövänliga och integrerade transporter samt resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror. Fokus för hela ramprogrammet Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till nya produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter. Swereas mix av kompetens och vår förmåga att dra nytta av den mångfalden är helt rätt i det sammanhanget. Attraktiv samarbetspart Swerea har gott rykte som koordinator och samarbetspart i EUprojekt. Flera av Swereas forskare anlitas också som granskare av ansökningar och deltar i utvärderingar av Europaprojekt, det är ett kvitto på att de har internationellt renommé. Samarbetet inom EU står för en stor del av Swerea-institutens omsättning. Bainitbildning i stål Under 2011 färdigställdes RFCSprojektet Bainhard. Projektet koordinerades av Swerea KIMAB och hade deltagare från flertalet stora ståltillverkare i Europa som ArcelorMittal, Salzgitter Mannesmann, Tata Steel och Sidenor, samt forskningsinstituten CRM i Belgien och IMZ i Polen. Under tre och ett halvt år har en stor del av Europaeliten inom produktutveckling av kolstål genomfört en detaljerad kartläggning av olika legeringselements inverkan på bainitbildning i lågkolhaltiga stål, ett område som tidigare varit relativt outforskat. Forskning om bainitiska stål är strategiskt viktig, och intresset ökar tack vare produktgruppens goda egenskaper som anlöpningströghet och hög hållfasthet i kombination med god duktilitet och slagseghet. Stålet lämpar sig för produkter där låg vikt i kombination med hög styrka är viktiga egenskaper, som t.ex. vid tillverkning av mobila kranar och containrar. Projektet ger Swerea KIMAB en god grund för kundarbetet med produktutveckling av dessa stålsorter för den svenska stålindustrin.

15 tema Internationalisering 15 Revolutionerande batteriutveckling inom StorAge i europa pågår ett revolutionerande utvecklingsarbete med att ta fram ett helt nytt batterikoncept som kallas strukturella batterier. De ska ersätta klumpiga och tunga batterier i mobiler, datorer och bilar och konceptet har uppmärksammats internationellt av både New York Times och CNN. StorAge är ett EU-finansierat projekt som ska utveckla nya avancerade multifunktionella material, strukturella batterier, superkondensatorer och kondensatorer för användning i framtidens el- och hybridfordon. Materialen ska fungera som en lastbärande mekanisk struktur samtidigt som de ska kunna lagra elektrisk energi till fordonets elmotor. Karosseridetaljer som tak och motorhuv får då dubbla funktioner. Swerea SICOMP leder utvecklingen av de strukturella batterierna och bidrar med spetskompetens inom traditionella kompositrelaterade områden och att hjälpa till att överbrygga barriärer mellan de olika involverade forskningsdisciplinerna. Det internationella forskningsteamet i StorAge består av forskare och ingenjörer från ett antal högskolor, institut och företag, inkluderande förutom Swerea SICOMP; Imperial College London, Chalmers och ETC Battery and Fuel cells. Stoft blir en användbar biprodukt Swerea MEFOS har tillsammans med LKAB, SSAB i Oxelösund, BFI i Tyskland och Voestalpine i Österrike genomfört och koordinerat projektet Flexinject. Metoden ger ett effektivare råmaterialutnyttjande genom att det material som går förlorat från masugnen i form av stoft, återförs direkt från stoftavskiljningen till masugnen istället för att som tidigare hamna på mellanlager eller deponi. Vid SSAB i Oxelösund har en av masugnarna utrustats med en anläggning för injektion av stoft, samtidigt med fortsatt injektion av kolpulver. Det avskilda stoftet transporteras direkt från gasreningen till injektionsanläggningen och värdefulla komponenter utnyttjas. Försöken har också visat att en blandning av masugnsstoft och kolpulver kan injiceras via ett befintligt kolinjektionssystem. Fördelen med injektion av en blandning är att investering i ny utrustning kan undvikas, medan fördelen med injektion via ett eget system är att slitage från nötande stoftpartiklar i kolinjektionsanläggningen kan undvikas. Eftersom det torra stoftet består till cirka 50 procent av koksfines och i övrigt i huvudsak av järnmalmsfines kan injicerat stoft ersätta kolpulver som energi och järnoxid i form av järnmalm. Tålig elektronik på Venus Kisel är det halvledarmaterial som dominerar i dagens elektronik och inkapslingen är ofta av plast. Det fungerar utmärkt så länge inte temperaturen blir för hög eller andra miljöfaktorer blir riktigt krävande. Men när NASA vill placera mätsensorer på Venus yta måste elektroniken tåla en hel del eftersom det är 470 grader varmt där. Även i exempelvis flygplansmotorer, kraftverk och industriprocesser finns det stor nytta med att möjliggöra noggranna mätningar med smarta sensorer i högtemperaturområden. Det treåriga EU-projektet MORGaN har avslutats under året, och Swerea IVF var en av 24 parter från elva länder. MORGaN var ett materialprojekt med många delprojekt och i fokus fanns galliumnitrid, GaN, som ersättare för kisel i elektronik. Galliumnitrid tål betydligt mer än kisel och i MORGaN har man demonstrerat möjligheterna. Swerea IVF:s del har handlat om elektronikens inkapsling, dess material och design. Inkapslingar av keramer och metaller har utvecklats och testats för att möjliggöra elektroniska mätningar i temperaturer över 600 grader. I projektet var trycksensorer de tilltänkta applikationerna för inkapslingen, men byggsättet är generellt och kan anpassas till andra komponenter.

16 16 gemensamma projekt Koncernsatsningar Swereas bidrag till kunskapsuppbyggnaden nationellt och internationellt ger förbättringar inom flera avgörande globala utmaningar; till exempel energieffektivisering och hushållning med natur resurser. Swerea gör strategiska satsningar som drar nytta av koncernens mix av kompetenser. Människor med olika infallsvinklar och professioner sporrar varandra. Nytänkande, kreativa lösningar och sätt att implementera ny teknik utvecklas i expertsamråd, innovationsworkshops, utveckling av demonstratorer och vidare till prototyper och implementering. Genom att se till hela kedjan från råmaterial, materialval och tillverkning till användning och återvinning kan vi bygga en konkurrenskraftig och hållbar industri i Sverige. Swerea Lättvikt Lägre vikt sparar energi och Swerea Lättvikt är en kraftsamling för att bidra till industrins omställning. Det finns redan gott om teknisk kunskap om material och processer för att tillverka vikteffektiva lättviktskonstruktioner. Utmaningen är oftast att anpassa produktionen och att industrialisera material och processer. Swerea har beviljats en av Vinnovas satsningar inom Utmaningsdriven Innovation för att lösa framtidens samhällsutmaningar. Satsningen kallas UFOH, Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridkonstruktioner ett LIGHTer-initiativ. Det innovativa arbetet i UFOH för att hitta lösningar för fogning i hybridkonstruktioner drivs av Swerea tillsammans med internationellt ledande industrier inom flyg-, fordons- och marinsektorn, samt universitet, teknikparker och branschföreningar. Fokus är fogning mellan olika material, till exempel stål och kompositer, och då inte bara tekniken utan även metoder, processer, utbildning m.m. Att göra kravställningar till- sammans på det här branschöverskridande sättet är nytt, och målet är att utveckla fem konkreta lösningar, demonstratorer, innan tvåårsperioden ska utvärderas och nästa fas med prototyper och implementering tar vid. Överföringen av kunskap och erfarenhet till master-, forskar- och industrianpassade utbildningar ingår som en naturlig del i projekten inom satsningen. Swerea Lättvikt har etablerat internationellt samarbete och under året samverkat med Flander s Drive i Belgien, ett kompetenscentrum för den belgiska fordonsindustrin med fokus på innovationer i produkter och processer. I juni 2011 höll Swerea den första lättviktskonferensen Lightweight Manufacturing and Design. Swerea Ekodesign Swerea Ekodesign är Swereas samlade satsning för hållbar utveckling. Det är en utmaning att åstadkomma både hållbarhet och konkurrenskraftig industri inom det området. Ekodesign minskar produkters miljöbelastning samtidigt som prestandan ökar. Det sker genom att ur ett livscykelperspektiv minska miljöpåverkan, exempelvis genom att minimera materialåtgång, göra lättare produkter, öka livslängden, minska energiåtgången i tillverkningsprocessen och möjliggöra återvinning. Arbetssättet är att i tvärfunktionella expertgrupper i samverkan med industrin komma fram till innovativa lösningar. Swerea har blivit inbjudna att berätta om metoden vid väl besökta seminarier i bland annat Japan och Frankrike.

17 Projekt 17 Innovation: Innovation innebär utveckling och kommersialisering av varor och tjänster eller produktions- eller distributionsprocesser, dvs en omvandling av idéer till praktisk nytta. Uppfinning: En uppfinning är en anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt, effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder. ÅTTA DEMONSTRATORER har utvecklats med avstamp i en livscykelanalys. Exemplen bygger upp generell kunskap för svensk industri, och inspirerar till nya utvecklingsprojekt. Exempel på demonstratorerna: Legering av gjutgods med återvunnet vanadin: Utveckling av potentiellt användningsområde för vanadinrik slagg från stålindustrin. Sandwichhus, energisnålt boende: Analys av den totala miljöpåverkan för energieffektiva hus av syntetiskt sandwichmaterial. Klimatsmart skyddsgas ersätter SF 6 vid magnesiumgjutning: Uppkomsten av reaktiv slagg har analyserats och åtgärderna möjliggör övergång från traditionell skyddsgas till SO 2 som har mindre klimatpåverkan. Relining av avloppsrör i bostadshus: Rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Genom att ändra tillverkningsprocessen kan acetonförbrukningen minska till en sextondel. Vid livscykelanalyser, som är ett av de viktigaste verktygen inom ekodesign, är nyttan stor av den kompetensbredd som finns inom Swereakoncernen. Livscykelanalyser är också en väsentlig del av många projektansökningar till EU, och ett attraktivt kompetensområde som gör Swerea till en intressant samarbetspart i internationella projekt. Swerea SME Swerea SME (små och medelstora företag) är en satsning med bred ansats som inbegriper materialteknik och resurseffektiv produkt-, process och affärsutveckling samt rådgivning om program och finansiering för forskning och utveckling. Projektet har innefattat olika aktiviteter som: Avtal och samarbete med IUC (industriella utvecklingscentra), Almi och andra småföretagsutvecklare. Kontakter med finansiärer. Kontakter med företag. Seminarier och konferenser. Följande konkreta resultat har bland annat uppnåtts: Tillväxtverket har under 2011 gett klartecken för finansiering av projektet Autoconnect som Swerea driver tillsammans med Enterprise Europe Network. Målet är att hjälpa små och medelstora företag med kopplingar till fordonsindustrin att hitta nya internationella kontakter och affärsmöjligheter. Intressanta regioner har valts ut i Frankrike, Ungern och Kina. Under 2012 arrangerar Swerea tre resor med studie besök och matchmaking. Tillsammans med IUC Dalarna arbetar Swerea med små och medelstora företag inom Triple Steelix, som är en klustersatsning för verkstads-, tjänste- och serviceföretag kring stålproducenterna. Utvecklingschefer för ett tiotal företag kommer att träffas regelbundet på något av företagen och Swereagruppen bidrar med kunskaper inom material och produktion. Att arbeta tillsammans med lokala aktörer (som IUC, kommunernas näringslivschefer m.fl.) som har SME som målgrupp har visat sig vara ett effektivt sätt för Swerea att göra nytta. Där kan satsningar sjösättas som har bäring på fler företag och där kan Swerea sprida kunskap om koncernens samlade kompetens.

18 18 Återvinningsindustriernas Inspirationspris Utdelning från Kungens 50-årsfond.

19 notiser 19 Samarbete med Jinchuan Group Swerea MEFOS har skrivit två ramavtal med Jinchuan Group, en nickelproducent i Gansuprovinsen i Kina. Jinchuan Group har idag slaggdeponier på cirka 30 miljoner ton, och de innehåller bland annat järn, nickel, koppar och kobolt. Målet med samarbetet är att ta fram bästa metoden för att utvinna metallerna och ta tillvara restprodukterna. Optimering av tågkomponent Många av komponenterna i tåg utsätts för både utmattning och inverkan av väder och vind, inte minst yttre detaljer i chassit. Förutom de mekaniska kraven exponeras komponenterna för temperaturdifferenser på cirka 80 C med varierande luftfuktighet. I samarbete med Bombardier Transportation Sweden AB har Swerea SICOMP optimerat en chassikomponent tillverkad av kompositmaterial för att säkerställa en livslängd på 35 år. Via en inledande material- och komponentanalys bestående av bland annat belastningsprov och analys av ingående material, utfördes en processoptimering för att säkerställa kraven. Kombinationen Swerea SICOMPs material- och processkunnande tillsammans med Bombardiers komponentkunskap var en förutsättning för projektets genomförande. Återvinning gav utdelning Jonas Gurell, Swerea KIMAB, har under 2011 tilldelats 4,7 Mkr i ett forskningsanslag för unga disputerade forskare av forskningsrådet Formas. Dessutom har han fått kr från Sveriges Ingenjörers Miljöfond och kronor från Kungens 50-årsfond. Han har fått anslag och stipendier för sitt arbete med att utveckla ett laserbaserat sorteringssystem för effektiv metallåtervinning. Bara att återvinna några procent av allt skrot innebär en stor besparing. Inspirationspris för VILD forskning Återvinningsindustriernas Inspirationspris 2011 har tilldelats Swerea MEFOS för en ny genial metod att omvandla stålverksslagg till vanadinprodukter. Metoden innebär att merparten av slaggen, som annars mellanlagras, istället kan åtetervinnas. Vanadinet kan exempelvis användas som legeringsämnen i stål, och den resterande frationen till byggnadsmaterial. Inom projektet VILD (vanadin i LD-slagg) har Swerea MEFOS tillsammans med industrin utvecklat en förhållandevis enkel, men genial metod som kan separera vanadin ur slagg från ståltillverkning. Den forskning som Swerea MEFOS utfört, i samarbete med SSAB, LKAB och Ruukki, har resulterat i en ny teknik. Nu kan slaggen återvinnas och vanadinet istället användas i nya produkter. Medlemsdag med 90-årsjubileum Swerea KIMAB är Sveriges äldsta forskningsinstitut som grundades Detta firades vid den årliga medlemsdagen i oktober. Dagen innehöll en mix av föreläsningar från industrin och av våra medarbetare. Deltagarna fick under förmiddagen lyssna på företrädare från Ovako, Erasteel Kloster, KTH och ESAB. Under eftermiddagen presenterade Swerea KIMABs forskare olika projekt, metoder, nya investeringar etc. Totalt deltog ett 70-tal personer. Swerea SWECAST storsatsar på nytt prototyp- och försöksgjuteri Installationen av nya ugnar och kringutrustning i Swerea SWECASTs försökhall har pågått hela året. Det nya smältverket tas i drift i början av Därmed står Swerea SWECAST väl rustat för att kunna utföra såväl prototyptillverkning som försökgjutningar för kunder och gjuterier som vill utveckla nya produkter och processer utan att störa den ordinarie produktionen. Engagera sig på jobbet varför då? Ny bok hjälper ledare utveckla sin viktigaste resurs En organisation där alla agerar på eget initiativ för det gemensamma bästa, är beredda att hugga i när det behövs, samspelar för att nå resultat och bidrar till att utveckla organisationen det är en dröm för såväl ledare som medarbetare. Alla vill att medarbetarna och kollegorna ska engagera sig. Men varför skulle de? I de allra flesta organisationer underskattas gravt den omsorg som behövs för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig, säger huvudförfattaren Richard Berglund, Swerea IVF. Det krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det lyckas finns oanade vinster att hämta. De kunskaper och erfarenheter som lett fram till boken har sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin och även i tjänsteföretag. Mätning och beräkning av externt buller Swerea SWECAST kan nu erbjuda emissionsmätning av externt buller i kombination med beräkning. Det innebär att förutom att mäta buller från t.ex. ett gjuteri kan vi föra in mätresultaten i ett datorprogram och visa vad just kundens verksamhet orsakar för buller hos närmaste grannen. Vi kan även visa vilken bullerkälla som stör mest, ta fram åtgärdsförslag och visa vad olika åtgärder kan ge för effekt. Prevas tecknar exklusivt avtal med Swerea MEFOS Cirka 90 procent av allt stål som idag tillverkas i Sverige är behandlat i ugnar som styrs med hjälp av FOCS-RF. Prevas, tillsammans med ABB, har tecknat ett avtal som ger dem exklusiv rätt att under 10 år använda Swerea MEFOS beräkningskärna FOCS-RF i globala leveranser av ugns optimeringssystem. FOCS (Furnace Optimization Control System) används för avancerad styrning av omvärmningsugnar. Produkten har hjälpt stålindustrin att sänka energiförbrukningen med 5 till 20 procent i de ugnar där systemet installerats. Förutom minskad energiförbrukning ser systemet till att öka produktiviteten genom intelligent taktstyrning av ugnarna tillsammans med övriga delar i processen. Produktivitetsökningar med upp till 28 procent har realiserats.

20 20 swereas dotterbolag Produkt- och produk tionsutveckling, tillverkningseffektivitet och arbetsorganisation. Industriella tillverkningsprocesser: Plåtformning, mixade material, yt- och värmebehandling. Arbets liv, miljö och energi. Material utveckling: Textil, plast, gummi, keramer och metaller. Elektronikbyggsätt och -tillförlitlighet. Materialanalys, provning och certifiering. svensk industri har goda förutsättningar att omvandla ökande krav på energi- och resurseffektivitet till konkurrensfördelar. Swerea IVF har därför under 2011 bedrivit en rad forsknings- och utvecklingsprojekt för att utnyttja denna potential. Det handlar då såväl om framtagning av nya produkter med resurseffektiva livscykler, som om utveckling av energi- och resurssnålare produktionssystem och processer. Ett viktigt forskningsområde är ekodesign, vilket skapar möjligheter för våra kunder att utveckla produkter med mer utvecklade livscykelperspektiv. Ytterligare en kärnverksamhet är arbetet inom Produktionslyftet, ett flerårigt program för att höja produktionseffektiviteten i svenska företag. Det har hittills inneburit att över hundra svenska företag har utvecklat en betydligt mer resurseffektiv och lönsam produktion. Förmågan att utveckla produkter där såväl hårdvara som tjänstebaserade egenskaper ingår blir allt viktigare. Här driver Swerea IVF ett omfattande FoU-arbete för att utveckla metoder och arbetssätt, där bland annat nya kompetenser nyttjas under produktframtagningen. I nära samarbete med tillverkande företag har nya produkter och kunderbjudanden kunnat utvecklas. Detta har lett till att företagen kunnat förnya och bredda sina erbjudanden, men också till att de utvecklat nya affärsmodeller och marknader. Ökade krav från samhälle och kunder har gjort att Swerea IVF stärkt och breddat sina erbjudanden inom kemisk analys och textil provning. Institutet erbjuder nu ett mycket omfattande stöd till kundföretagen, för att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder produkter med verifierade egenskaper och minimerade hälsorisker. Verksamhetsmässigt och ekonomiskt har 2011 varit ett gynnsamt år för Swerea IVF. Bolagets positionering inför de utmaningar som svensk tillverkningsindustri står inför talar också för att denna bild består. Lättviktsteknologi och resurseffektiv produktion är två exempel på områden där bolaget kommer att ta en ledande roll inom forskning och utveckling kommande år. Detta sker alltid i nära samarbete med näringslivet, vilket ger snabb nytta genom nytänkande och mer konkurrenskraftiga företag. fakta Mats Lundin, VD Omsättning: 192,9 miljoner kronor Anställda: 155 Medlemsföretag: 28 (Swerea IVFs Intressentförening) Grundat: 1964 Verksamhetsorter: Mölndal och Stockholm Styrelse: Tomas Thorvaldsson, Swerea AB, Ordförande Tor Ahlbom, Almedahl-Kinna AB Monica Bellgran, Haldex AB Johan Carlsten, Chalmers Tekniska Högskola Lars-Göran Rosengren, AB Volvo Anders Rydahl, AB Electrolux Per Johander, Arbetstagarrepresentant Hasse Sjöström, Arbetstagarrepresentant Stickad metall Går det att sticka en motorhuv eller ett kylskåp? Det har undersökts i ett samarbetsprojekt mellan Swerea IVF och Textilhögskolan. Genom att sticka skåpet istället för att bocka detaljen från plåt minskar vikt och materialanvändning. För en helt stickad demonstrator är vikt- och materialbesparing mycket stor. Den stickade lådan väger 64 procent mindre och har använt 72 procent mindre material, eftersom ämnet till lådan är formstickat. Jämförelsen har gjorts mot ett kylskåp tillverkat i 0,4 mm tjock plåt. Med utveckling av produktionsutrustning och stickteknik kan stickade komponenter ersätta plåtkomponenter. Arbetet med metallstickning kommer att fortsätta under 2012 med industriella applikationsprojekt i samarbete med flera företag. Det lilla företaget når ut i Europa Genom Enterprise Europe Network på Swerea IVF kunde det lilla företaget från Donsö inleda ett tekniskt samarbete med ett ungt hightechföretag från Holland för att konstruera och tillverka fiberarmerade tank bälgar i gummi. Det svenska företaget har utvecklat ett nytt sätt att transport era både vätska och vanligt gods med samma lastbil. Det holländska företaget har en mjukvara som effektiviserar automatiseringen vid tillverkning av fiberarmerade gummi produkter. Analysen visar att det går att tillverka en tankbälg med den givna specifikationen och man har hittat en tillverkare i Rotterdamområdet. Nästa steg blir att intressera några transportköpare som kan vara med och finansiera en fullskaleprototyp för testkörningar och demonstration.

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen

10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum Bedömning av byggvaror Jonny Hellman, Byggvarubedömningen Dagordning 9.30 Kaffe 10.00 Presentation av deltagarna inklusive Swerea KIMAB:s verksamhet 10.30 Arbete med Orwell, blyfria mässingslegeringar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum 11.00 Bedömning av byggvaror

Läs mer

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs

Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Kostnadseffektiv tillverkning av lättviktstrukturer i kolfiber inom Compraser Labs Marie Jonsson, Swerea SICOMP E-mail: marie.jonsson@swerea.se 1 Presentation of Swerea SICOMP Kolfiber + plast = kolfiberförstärkt

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer

Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Compraser Labs- Produktionsarena och testbädd för kompositer Bengt Wälivaara, Platschef Swerea SICOMP, Linköping Verksamhetsledare Compraser Labs bengt.walivaara@swerea.se 1 Swerea-koncernen Swerea IVF

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier

ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier ett Produktionstekniskt Centrum för fiberkompositer genom branschöverskridande synergier Jörgen Remmelg (jorgen.remmelg@ruag.com) Styrelseordförande i Compraser Vision en icke vinstdrivande, nationell

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se

Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet. Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Swerea MEFOS 50 år med metallurgisk testverksamhet Anna Utsi, strategisk affärsutveckling anna.utsi@swerea.se Affärsidé Swerea MEFOS skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom tillverkning,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat

Nyttan med flyg för Sverige. Flygfakta i fickformat Nyttan med flyg för Sverige Flygfakta i fickformat 2 Sverige har en stark och konkurrenskraftig flygindustri som är mer forsknings intensiv än de flesta andra industrier. Flygforskning kräver stora resurser

Läs mer

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: ,

Examensarbete på Swerea IVF. Lisa Schwarz Bour Projektledare; Telefon: , Examensarbete på Swerea IVF Lisa Schwarz Bour Projektledare; lisa.schwarz@swerea.se Telefon: 031-706 63 58, 0761-47 63 58 1 Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster. Vi

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25

Innehåll 6-7 8-9 26-27 28-29 30-31 32 33 34-35 10 11 12 13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 Årsberättelse 2009 4 Innehåll Innehåll 6-7 8-9 10 11 12 13 14-15 Detta är Swerea Forskningsinstitut inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Ord från VD: Swerea är en viktig kugge för

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning

Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Version 131209 1 Compraser Labs Verksamhetsbeskrivning Inledning Compraser Labs är ett nationellt centrum för forskning och utveckling av produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter.

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

fogning g av komposit och multimaterial

fogning g av komposit och multimaterial Testbädd för ytbehandling och fogning g av komposit och multimaterial testbadd-kompositer.swereaivf.se Cecilia Groth Projektgenomgång Mål med projektet En fungerande, lättillgänglig, ä öppen, flexibel

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

innehåll 2010 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 Koncerngemensamma projekt 10 Material Nytt, lätt, starkt 12

innehåll 2010 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 Koncerngemensamma projekt 10 Material Nytt, lätt, starkt 12 Årsberättelse 2010 1 2 innehåll 3 2010 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 Koncerngemensamma projekt 10 TEMA hållbar utveckling Material Nytt, lätt, starkt 12 Återvinning Värdefull tillgång 14

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Mot branschledande lönsamhet. Martin Lindqvist, VD och koncernchef Mot branschledande lönsamhet Martin Lindqvist, VD och koncernchef Säkerheten kommer alltid först nollvision för olyckor SSAB har som mål att vara ett av de mest säkra stålbolagen globalt Fortfarande har

Läs mer

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning

Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Lättvikt och produktion inom fordonstillverkning Cecilia Ramberg Programkoordinator, Swerea IVF Vice verksamhetsledare LIGHTer 141106 Agenda Kort om LIGHTer (2 bilder) Industriella möjligheter som drivs

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet

Swerea IVFs roll och bidrag i projektet DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Swerea IVFs roll och bidrag i projektet Kontaktpersoner: Ulrika.harlin, ulrika.harlin@swerea.se

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram.

Innovativ Grön Hydraulik. Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Innovativ Grön Hydraulik Från nationell agenda till ett nationellt branschprogram. Den strategiska FoU-planen för ett framtida nationellt branschprogram inom hydraulik är klar! 20 stycken workshops/möten

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer