Emissionsmemorandum November Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter."

Transkript

1 Emissionsmemorandum November 2011 Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter.

2 Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens Förordning EG nr 809/2004. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare memorandum, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Memorandumet får inte distribueras till eller inom land, bl.a. USA, Kanada, Japan och Australien, där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot lagar och regler i sådant land. Om sådan distribution ändå sker kan anmälningssedel från sådant land komma att lämnas utan avseende. De aktier, som kommer att utges av Mobile Loyalty i samband med erbjudandet, har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, ej heller i enlighet med någon motsvarande lag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien. Följaktligen får dessa aktier inte, direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan, Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Detta memorandum innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Mobile Loyalty aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för detta memorandum och Mobile Loyalty gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. Även om Mobile Loyalty anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta och följaktligen bör presumtiva investerare inte lägga otillbörlig vikt vid dessa och andra framtidsinriktade uttalande. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller utveckling skiljer sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden. Memorandumet innehåller historisk marknadsinformation och branschprognoser, däribland information avseende storleken på marknader där Mobile Loyalty är verksamt. Informationen har inhämtats från en rad olika utomstående källor och Mobile Loyalty ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Mobile Loyalty känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 2

3 2

4 Innehåll Varför investera i Mobile Loyalty 04 Sammanfattning 07 Styrelsens försäkran 08 Bakgrund och motiv 09 Erbjudandet i sammandrag och tidplan 10 VD har ordet 12 Beskrivning av marknaden 14 Mobile Loyaltys verksamhet 19 Organisation 27 Finansiell information 28 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 34 Aktiekapital 39 Ägarförhållanden 40 Vilkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet 41 Riskfaktorer 42 3

5 Varför investera i Mobile Loyalty Mobile Loyalty erbjuder färdigpaketerade tjänster i den snabbast växande sektorn för marknadsföring mobil marknadsföring. Mobile Loyalty skapar, utvecklar och säljer nya annonslösningar och kommunikationskanaler inom i huvudsak två affärsområden: Innovativa annonsplattformar för mediesegmentet, t ex tidningar, tidskrifter, tv och radio. Annons- och kommunikationslösningar för varumärken och detaljhandeln, t ex i form av erbjudanden i mobilen eller mobila kundkort. får helt nya, fler och större intäkter i de digitala kanalerna än vad de har idag. bygger upp en direktkanal till sina konsumenter och samtidigt en värdefull kunddatabas beräknas mobil marknadsföring generera 3,3 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som de 1,6 miljarder dollar som genererades Enligt Gartner Institute, kommer intäkterna nå 20,6 miljarder dollar år Sök- och kartannonsering kommer leverera de största intäkterna, medan video-annonsering kommer uppleva den största ökningen år Källa: Gartner Institute. Mobile Loyalty avser att ta en stark position inom digital och mobil marknadsföring internationellt. Mobile Loyalty har en unik och skalbar lösning baserat på kombinationen mellan: Metod - Teknik Affärsmodell Metod Förvärv ger en stabil bas och ökad möjlighet till snabb tillväxt Mobile Loyalty har genom förvärv expanderat sitt erbjudande till att bli en fullservice partner för kunder som vill bygga och etablera direktkanaler till sina konsumenter och utnyttja digital marknadsföring och mobilens unika egenskaper för att skapa transaktioner och intäkter. Mobile Loyalty har där igenom skapat en stabil intäkts- och kundbas som ger bolaget muskler att utnyttja möjligheten till en snabb marknadsexpansion nationellt och internationellt. Teknik Affärsmodell Mobile Loyalty koncernen har en unik kombination av kompetenser, som innefattar: Mobile Loyaltys kund- och marknadsfokus är på de etablerade aktörerna inom Media, Tidningar, Tidskrifter, Radio och TV samt starka varumärken och detaljhandel. Mobile Loyaltys affärsmodell bygger på intäktsdelning med kunderna. Vilket innebär att våra kunder: inte behöver investera i teknik eller personal. inte löpande behöver investera i underhåll och uppdateringar i takt med att t.ex. nya mobiler lanseras på marknaden. idag har fasta och löpande kostnader för utveckling, hårdvara, mjukvara, personal och support som helt eller delvis kan elimineras. Strategisk och taktisk marknadskommunikation kombinerat med mobil spetskompetens En tjänst (SaaS = Software as a Service) som gör det enkelt att snabbt sätta upp och driva en mobil kanal mellan t.ex. ett Mediaföretag, Annonsörer och Konsumenter. En teknisk plattform som löser kundens problem med att behöva arbeta i flera system och i många fall med flera leverantörer för att nå ut i alla de olika mobilplattformarna t.ex. Iphone, Android, Nokia, Blackberry och Mobil Web etc. Spetskompetens inom marknadsföring genom socialamedia med dokumenterat goda resultat inom Facebook och Google annonsering. Kostnadseffektiv produktion av Film och rörligt media för digital distribution. 4

6 Mobile Loyalty har en stark produktportfölj av tjänster som genererar värde för konsumenter och intäkter till våra kunder och deras annonsörer. Ett flertal tjänster planeras för lansering tillsammans med våra kunder under Mobile Loyalty är en koncern med sammanlagt 60 anställda och med kontor i Malmö, Stockholm och Köpenhamn. Mobile Loyalty Plc är noterat på Frankfurtbörsen sedan juli 2011 och listas i Sverige på Aktietorget under november I samband med listningen genomförs en publik nyemission om 9 MSEK. Mobile Loyalty - Pressklipp DAGENS INDUSTRI ONSDAG 9 NOVEMBER MÅN JOBB TIS MILJÖ ONS REKLAM TOR MOTOR Varje onsdag om pr och marknadsföring Vad vill du läsa om på Reklam? Tipsa oss: Epost FLER NYHETER PÅ: Redaktör: Peter Lundegårdh, Svenskar leder nordiska nätligan Företag i Sverige syns överlägset mest på nätet i Norden. Men sett till mediebudget får de norska reklamköparna ut mest av sina investeringar i synlighet på nätet i respektive lands språk. Det visar en undersökning från företaget Klikki, specialiserat på digital marknadsföring. Klikki har vägt samman ett synlighetsindex efter vilka digitala kanaler företaget anser vara de mest använda, i tur och ordning, organisk sök, betald sök, Facebook, Youtube, mobilen och Twitter. Mätningen är gjord bland de företag som köper mest reklam i Norden. De svenska har mer än dubbelt så stora marknadsföringsbudgetar som kollegorna i Danmark och fem gånger högre än i Finland och Norge. Men i synlighet i digitala kanaler är skillnaderna mindre med ett Index på 30 i Sverige, 26 i Danmark 18 i Norge och 16 i Finland. DSB och Arla i topp Företaget med högst digital synlighet på internet, enligt Klikkis undersökning, är dock inte svenskt utan danska järnvägen, DSB, följd av Arla, Sonera och norska järnvägen NSB. På Youtube ligger Ica, Eniro, Tele2, Swedbank och Svenska Spel i topp. Men enligt undersökningen ska 50 procent av de största reklamköparna inte synas alls på Youtube. I botten på listan kommer aktörer som knappt syns alls med ett lokalt språk i de digitala kanalerna, enligt Klikki. Det rör sig om företag som Carlsberg, Coca-Cola och L Oréal. ROLF VAN DEN BRINK Di FAKTA De syns mest på nätet ºDSB ºArla ºSonera ºTelia ºSvenska Spel ºTele 2 ºJobbzonen.dh ºEniro ºSaunalahti Group ºIca Källa: Klikki SMART FÖRENING. Mobile Loyaltys vd Nicklas Gerhardsson och grundaren Sterner de la Mau kombinerar mobil marknadsföring och etablerade medier. FOTO: MAX ADOLFSSON Mobilt till börsen Mobile Loyalty köper bolag och noteras på Aktietorget MALMÖ Kommunikationsbolaget Scandvision blir uppköpt av sin egen avknoppning Mobile Loyalty. Det nya bolaget planerar att listas på Aktietorget i november och gör en garanterad nyemission på 9 Mkr. Drivkraften i affären är den snabba utvecklingen inom mobil marknadsföring där Mobile Loyalty till stor del räknar med gammelmedias styrka. Mobile Loyalty har i dagarna fått en första helkund i Kristianstadsbladet, vars läsare såg till att appen rusade upp på den svenska topplistan vid lanseringen. Mobile Loyaltys app för både Iphone och Android låter användarna följa nyhetsflödet och samtidigt exponeras för lokala annonser. Utgår från mobilen Efter varannan nyhets rubrik följa en klickbar annonsrubrik. Nyhetsrubrikerna Scouten sågar USA-planer och I MOBILEN. Artiklar och annonser i lokaltidningen. Vinslöv får inte en krona följs av Nytt set naglar, med erbjudande om 20 procent i rabatt på Red Nails i Kristianstad. Nyhetsrubrikerna Nu kan Osiako tvingas stanna och En jävla Eslövsupporter följs av ett erbjudande från klädbutiken Cenino på Stortorget om en halsduk på köpet. Mobilanvändarna kan också välja att kategorisöka annonser eller att söka geografiskt på den lokala kartan. Vi ser hur snabbt mobilen blir den centrala plattformen, säger Scandvisions grundare Sterner de la Mau, som också är grundare av Mobile Loyalty som nu köper det betydigt större Scandvision, inriktat på marknadsstrategi, film och sociala medier. Nu är den mobila annonsmarknaden här. I det nya bolaget har vi mobilen som utgångspunkt, säger Sterner de la Mau. Sitter på kundbaserna Hittills är det företag som Groupon och det nyare Lets deal som har fått fart på lokala annonspengar på nätet. Epostdistributören Apsis är en annan konkurrent om reklamköparnas pengar. Ett getingbo att slåss i? Men det är medieföretag och tidningar som sitter på kundbaserna och som kan leverera mer än bara annonsvärdet, säger Mobile Loyaltys vd Nicklas Gerhardsson, med ett förflutet som chef bland annat hos Sony-Ericsson. Fast prismodell Nu ser han bolagets plattform Admomoco som lösningen för att annonsörer och läsare på allvar ska mötas i mobilen: Vi hanterar allting i samma system, och annonsörerna kan själva uppdatera sina erbjudanden. Alla aktörer jobbar i samma gränssnitt, säger han om plattformen. Vi tror på att mediebolagen och annonsörerna inte bara kan skapa transaktioner i form av pengar utan också i form av dialoger och lojalitet. Kristianstadsbladet, som ingår som en av många lokaltidningar i Gota Media, har valt en fast prismodell för annonsörerna för deras exponeringar. LARS TULIN Di FAKTA Alla annonser i fickan Scanvision omsätter cirka 60 Mkr med kunder som bland annat Ikea, Maersk, Sony-Ericsson och Tetra Pak. Mobile Loyalty omsätter i år cirka 5 Mkr och köpte i somras Scandinavian Advertising som arbetar med Google, Facebook och andra sociala medier. Mobile Loyalty ägs i huvudsak av grundare av och ägarkrets i Scanvision. Sedan i somras är Mobile Loyalty noterat i Frankfurt. Köpet av Scanvision betalas med aktier i Mobile Loyalty. Den planerade nyemissionen i Mobile Loyalty är på 3 miljoner aktier med teckningskursen 3 kronor. Teckningsperioden är den 8 november den 2 december. Första handelsdag beräknas till senare i november. 5

7 SYDSVENSKAN h Tisdag 8 november 2011 EKONOMI Redigering: Pia Röding A19 KOMMUNIKATION Scandvision köps upp av börsbolag MALMÖ Kommunikationsbyrån Scandvision köps upp av börsnoterade Mobile Loyalty ett bolag som knoppades av från Scandvision för bara några år sedan. Mobile Loyalty är inriktat på personligt anpassad marknadsföring via mobiltelefoner. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform där kunderna kan lansera nya mobila kampanjer inom loppet av några veckor. Affärsmodellen bygger på att Mobile Loyalty delar på intäkterna från den försäljning som genereras via mobila annonskampanjer, som kan omfatta både appar och mobila webbsidor. Vi pratar mycket om rörlig bild och får många förfrågningar från våra kunder om att producera deras kampanjer. Den kunskapen finns i Scandvision och beslutet att slå ihop bolagen kom ganska naturligt, säger Nicklas Gerhardsson, koncernchef för Mobile Loyalty. Den sammanslagna koncernen får närmare 60 anställda och en årsomsättning på 70 miljoner. Steget för de anställda blir inte särskilt långt. Bolagen delar lokaler på Limhamnsvägen 110C i Malmö. STURUP Fortsatt uppåt för Malmö Airport Antalet resenärer på Mal- mö Airport ökade med tjugo procent under oktober personer flög till eller från flygplatsen på Sturup under månaden. Nicklas Gerhardsson och Sterner de la Mau. Dessutom finns personkopplingar genom bland andra Sterner de la Mau, grundare och vd för Scandvision och styrelseordförande för Mobile Loyalty. En direkt effekt av affären är att Scandvision blir del av en börsnoterad koncern. Mobile Loyalty noterades på Frankfurtbörsen i somras och planerar en listning på svenska Aktietorget senare denna månad. I samband med det genomförs också en nyemission som ska ge bolaget nio miljoner kronor vid fullteckning. Tidigt i våras såg vi att den mobila marknadsföringen började röra på sig och vi fick rejält med förfrågningar från kunder. Vi var också över i USA och där händer det med blixtens hastighet. Då kände vi att vi måste börja investera i mer marknadsnärvaro. Det handlar mycket om att bygga räckvidd och göra det snabbt. Då kommer det Flygplatsdirektören Peter Weinhandl hoppas på ännu bättre siffror framöver eftersom lågprisbolaget Ryanair snart startar en linje till London. Hittills i år har Malmö Airport räknat in drygt 1,6 miljoner passagerare, vilket är mer än under hela FOTO: MAX ADOLFSSON att krävas kapital, så vi fastnade för att sätta bolaget på börsen, säger Nicklas Gerhardsson. Planen är att i nästa steg notera bolaget på Nasdaq eller någon annan nordamerikansk börs så snart läget på börsmarknaden blir lite lugnare. De börsnoterade aktierna kan också användas som betalningsmedel vid uppköp, som i fallet med Scandvision. Missa aldrig ett viktigt samtal. Tidigare i år köptes även Scandinavian Advertising, ett bolag specialiserat på annonsering i sociala medier. De startade så sent som 2008, men är ändå ett av de äldsta bolagen när det gäller att generera intäkter via virala kanaler och är nummer fem i Norden, säger Nicklas Gerhardsson. TEXT: THOMAS FROSTBERG MALMÖ Ökad vinst för Aarhus Karlshamn Aarhus Karlshamn, tillverkare av vegetabiliska fetter, redovisar en vinst före skatt på 194 miljoner kronor för årets tredje kvartal. VI HJÄLPER FÖRETAG ATT SÄNKA SINA IT-KOSTNADER! När du tecknar Mobiltelefoni hos Tele2 Business ingår Mobil Växel utan extra kostnad. Den gör att du och dina kollegor alltid har växeln i mobilen och aldrig missar ett samtal. Ni kan nås på både det fasta företagsnumret och ert personliga mobilnummer. Dessutom ringer ni gratis med kortnummer till varandra! Just nu: Mobil Växel ingår Allt fler ser fördelarna med IT-hjälp till 475 kr i timmen exkl. moms, utan att göra avkall på vare sig kvalité eller service. 9PUN 7H[YPR LSSLY ZL ^^^ P[ OHU[]LYRHYUH ZL MALMÖ c LUND HELSINGBORG Mobila växeln ingår (ord pris 99 kr/mån per abonnemang samt inträdesavg 995 kr) vid nytecknande av valfritt aktuellt mobilabonnemang (från 29 kr/mån), under bindningstid 12 mån, 18 mån eller 24 mån. För aktuella mobilabonnemang se tele2.se/business. Erbjudandet gäller till IT-hjälp till hantverkarpris. 6

8 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till detta memorandum. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds genom detta memorandum skall grunda sig på en bedömning av memorandumet i dess helhet. Affärsidé Mobile Loyalty skapar, utvecklar och säljer nya annonslösningar och kommunikationskanaler inom i huvudsak två affärsområden: - Innovativa annonsplattformar för mediasegmentet - Annons- och kommunikationslösningar för varumärken. Vårt affärsmässiga fokus ligger på konsumenterna oavsett om dessa konsumenter blir kunder, gör affärer eller är användare. Det viktiga är möjligheten att skapa en relation med konsumenterna, skapa lojalitet, eller behålla den lojalitet som redan finns. Mobil marknadsföring och mobila affärer är helt beroende av detta. Statistiken visar på att det är den mobila marknadsföringen som är platsen där annonsörerna behöver vara i framtiden både med hänsyn till effekt och kostnader. Målsättningar och strategier För att nå de uppsatta målen både på lång och kort sikt skall Mobile Loyalty bygga upp en kostnadseffektiv säljorganisation som arbetar med fokuserad kundsupport i team med kunder och partners. Mobile Loyalty ska också etablera en stark, effektiv och kreativ produktutveckling med fokus på produkter och tjänster som stärker kundens affärsmodell och fyller ett behov hos konsumenten. Genom att dels arbeta med våra nyckelkunder och dels aktivt söka nya koncept och tekniska lösningar genom förvärv av andra innovativa bolag, ska Mobile Loyalty även på lång sikt kunna erbjuda sina kunder innovativa lösningar inom de båda kundsegmenten. Övergripande mål: - Att skapa långsiktigt värde för Mobile Loyaltys ägare. - Att bli en internationell aktör på marknaden för mobila och digitala marknadsföringskanaler Marknaden Idag saknar 79 % av Googles främsta annonsörer en webbplats som är optimerad för mobiltelefoner och mobilsurf. Experter på emarketing förutspår att antalet mobila användare med tillgång till Internet från sina telefoner kommer att fördubblas årligen från 2010 till (Mobile Media: Consumer Insights Across Europe, March 2011) Under 2010 en period då annonsintäkter sjönk överlag lades 710 miljoner euro på mobil marknadsföring i Europa. En fördubbling mot 2009 års 279 miljoner euro. (Källa: IHS Screen Digest 2011) Mobile Loyalty handlar om mobil marknadsföring. Den globala annonsmarknaden för mobil marknadsföring kommar att växa från 1.6 miljarder USD 2010 till ca 20 miljarder USD 2015 enligt Gartner Institute. Annonsering i mobiltelefoner är relativt nytt det är inte tekniken som är ny, det är kombinationen av flera faktorer som är ny. Detta är vad vi kallar vår metodologi. Även om marknaden expanderar explosionsartat, så finns det utmaningar i hur flödet ska fungera, hur affärsmodeller kring detta ska skapas, och sätt att generera intäkter från mobil marknadsföring, eller genom en viss intäktsmodell. Det var här Mobile Loyalty startade. Genom att sätta konsumenten i förarsätet, lyssna till konsumenterna, och vad de är villiga att använda, och få dem att acceptera en dialog med marknadsförare. Det är trots allt deras kunskap om ett varumärke, och lojaliteten till detta som är vår bas för att skapa en ännu bättre relation. Detta är nyckeln till värdeskapande. Organisation Mobile Loyaltys organisation består av Mobile Loyalty Plc och de helägda dotterbolagen Mobile Loyalty Europe AB, Scandinavian Advertising AB och Scandvision Holding AB. Den operativa verksamheten leds från huvudkontoret i Malmö. 60 personer är anställda i koncernen. 7

9 Styrelsens försäkran Styrelsen i Mobile Loyalty är ansvarig för den information som lämnas i detta investeringsmemorandum och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. De medel som inflyter från föreliggande nyemission skall användas för expansion av bolagets verksamhet primärt inom sälj- och marknadsinvesteringar. Vidare ska kapitalet användas för integration av gjorda och framtida förvärv, samt att vidareutveckla bolagets skalbara lösningar och koncept. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta memorandum, vilket upprättats av styrelsen i Mobile Loyalty Plc med anledning av förestående nyemission. Styrelsen presenteras vidare på sid 34 i detta dokument. Detta dokument har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Malmö den 18. November 2011 Mobile Loyalty Plc Styrelsen 8

10 Bakgrund och motiv Motiv till aktiens planerade listning på den svenska marknaden Styrelsen i Mobile Loyalty Plc har beslutat att lista Mobile Loyalty även i Sverige, på AktieTorget. Listningen av bolagets aktie är ett led i att öka möjligheterna till framtida finansiering av Mobile Loyalty samt att öka aktiens likviditet. Att lista Mobile Loyaltys aktie även i Sverige bedöms även öka uppmärksamheten på bolaget och dess verksamhet från kunder, samarbetspartners, media och kapitalmarknaden, på den viktiga Nordiska marknaden. Med en listad aktie ökar också förutsättningarna att genomföra förvärv genom att betala, helt eller delvis, med nyemitterade aktier. Styrelsen bedömer vidare att den planerade listningen stärker bolaget i befintliga och nya kundrelationer och samarbetspartners samt att det bidrar till att öka bolagets attraktionskraft vad gäller att rekrytera, behålla och motivera nyckelmedarbetare i bolaget. Kapitaltillskottet från nyemissionen skall användas inom följande områden; Integration av förvärv och strukturella organisatoriska förändringar, samt konsolidering och uppbyggnad av en dedikerad säljorganisation för den nordiska marknaden Investeringar i organisation och plattform för att öka skalbarhet och korta ledtider för kundintegration, samt investering i produkt- och tjänstepaketering (Produktledning) Första steget i den internationelle expansionen, vilket innebär en strukturerad uppföljning av kunder på ett par marknader utanför Norden. Rörelsekapital Kostnader för listning på den Svenska marknaden samt emissionsskostnader och marknadsföring av bolaget 9

11 10

12 Erbjudandet i sammandrag och tidplan Erbjudandet Styrelsen i Mobile Loyalty PLC har beslutat att genomföra en publik nyemission av depåbevis till teckningskurs 3 SEK per aktie. Genom beslutet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst vid full teckning. Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till maximalt och antalet aktier till Bolaget tillförs 9 miljoner SEK före emissionskostnader. Emissionen innebär en utspädningseffekt om 7,6%. Bakgrund och motiv Det befintliga rörelsekapitalet är inte tillräckligt för de aktuella behoven den kommande tolvmånadersperioden. Brist på rörelsekapital uppkommer under det fjärde kvartalet Kapitaltillskottet från förestående nyemission skall användas för Bolagets löpande verksamhet under slutet av 2011 och 2012 och främst investeras i uppbyggnaden av en dedikerad säljorganisation samt lansering av fler tjänster inom båda kundsegmenten. Vidare ska bolaget investera i att fullt ut integrera de genomförda förvärven för att ytterligare stärka sin position som ledare av innovativa lösningar för mobil och digital marknadskommunikation. Kort historik: Mobile Loyalty Europe AB grundades i Dec Under sommaren 2011 gjordes ett omvänt förvärv av Mobile Loyalty PLC och bolaget introducerades på Frankfurt börsen. Förväv har genomförts under 2011 av Scandvision och Scandinavian Advertising Aktien Aktierna i Mobile Loyalty PLC handlas på Frankfurt Stock Exchange, Open Market med symbolen M8L Mobile Listing Codes: SYMBOL: M8L WKN * : A1C8ZD ISIN: GB00B5MVRW60 SEDOL: B5SDVB3 Mobile Loyalty-aktier kan konverteras till svenska depåbevis (Swedish Depository Receipts - SDR) och handlas på Aktietorget i Sverige (www.aktietorget.se).då Mobile Loyalty har verksamhet i Sverige underlättar detta möjligheten till delägarskap i Bolaget för svenska investerare. Mobile Loyaltys aktier är listade på Frankfurtbörsen och registrerade hos Clearstream, International i Luxemburg. HSBC Bank (www.hsbc.com) i London är depåbank för SEB * WKN: Wertpapier Kenn - Nummer = SIN: Securities Identification Number (www.seb.se) i Stockholm. SEB är agent och utgivare av svenska depåbevis i Mobile Loyalty Plc. En förutsättning för att SEB ska kunna utge depåbevis är att aktier deponeras på SEBs konto hos HSBC. På basis av deponerade aktier hos HSBC emitterar SEB ett depåbevis för varje aktie. Dessa depåbevis kan sedan handlas på Aktietorget. En innehavare av ett depåbevis har samma rättigheter till t ex. utdelning eller att rösta på bolagsstämma som en innehavare av en Mobile Loyalty-aktie. Symbolen för Mobile Loyalty svenska depåbevis på Aktietorget är MOBI. ISIN: SE Mobile Loyaltys svenska emissionsinstitut är Aktieinvest (www.aktieinvest.se) Handel i aktien AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. Adress för teckning: Aktieinvest FK AB Emittentservice STOCKHOLM eller E-post: eller Fax: Teckningssedel, teaser och memorandum finns också att ladda ner på följande adresser: Emissionen är per den 18/11 garanterad till 50% enligt skriftligt avtal. Bolagets avser att ha emissionen garanterad till 100%. Förhandlingar pågår. Den sammanlagda kostnaden för garantin är beräknad att uppgår till 15% av det garanterade emissionsbeloppet. Betalning sker som kontant betalning eller i form av aktier. 11

13 VD-ord VD har ordet 2007 talade Jan Chipchase, en beteendeforskare från Executive Creative Director of Global Insights, om varför mobilen spelar och kommer att spela en stor roll för en väldigt stor andel av världens befolkning. En av anledningarna till mobiltelefonens framgång var enligt Jan Chipchase s forskningsresultat, mobilens förmåga att lösa utmaningen med att kommunicera över tid och rum, på ett smidigt och effektivt sätt. Genom ett mobilsamtal kan man ha en reell kontakt trots ett geografiskt stort avstånd. Genom textmeddelanden etc. kan man som individ själv välja när man vill skicka eller ta emot ett meddelande, d.v.s. frikoppla tidselementet. Att utvecklingen sedan 2007 enbart har stärkt mobilens värde för konsumenten är ett välkänt faktum, och idag representerar mobilen den enskilt viktigaste prylen som man ständigt har i sin absoluta närhet. Nicklas Gerhardsson CEO Samtidigt som Jan Chipchase redovisade sina forskningsresultat, hade Mobile Loyalty precis registrerats som företag, som ett lyckat resultat av ett samarbetsprojekt mellan Scandvision, Telia Sonera och Ericsson. Ett gemensamt Live-test med konsumenter i Malmö-området, visade att konsumenterna var väldigt positiva till att använda mobilen för att ta emot och söka relevanta erbjudanden. Vi erbjuder lösningar som, med konsumentens behov i fokus, till fullo utnyttjar mobilens unika egenskaper för att skapa lojalitet genom att bygga en digital relation mellan ett varumärke och en konsument. Mobile Loyaltys plattform gör det dessutom möjligt för våra kunder att på ett kostnadseffektivt sätt duplicera antalet unika kanaler till att gälla för alla (i många fall tusentals) deras konsumenter. Mobile Loyalty erbjuder tjänster som gör det möjligt för våra kunder att etablera nya, innovativa och intäktsgenererande direktkanaler med sina konsumenter. Notera formuleringen med istället för till, vilket är ett fundament för Mobile Loyaltys filosofi. Den bygger på följande; För att skapa en lojalitetsrelation mellan två aktörer, t.ex. en annonsör och en konsument, krävs ömsesidig kunskap. Annonsören behöver förmedla information till konsumenten, samt skaffa sig kunskap om konsumenten insikt. Detta utbyte av information måste vara en tvåvägskommunikation för att fungera. För att konsumenten skall vara villig att öppna sin mest personliga skärm till en annonsör eller till ett varumärke, krävs att informationen är relevant i tid och rum, alltså att jag som individ får erbjudanden; som är anpassade till mina individuella behov, inte alla andras, vid den tidpunkt då jag behöver dem, eller kan ha nytta av dem, när de är geografiskt relevanta utifrån var jag befinner mig just nu eller möjligen dit jag är på väg. Det finns idag en stor mängd aktörer på marknaden som erbjuder lösningar som är lika eller som påminner om delar av Mobile Loyaltys lösning. Det är dock endast ett fåtal (om någon) som kan erbjuda en lika komplett lösning. Till stor del beror detta på att Mobile Loyalty varken är ett teknikbolag eller en kommunikationsbyrå. Mobile Loyalty är ett bolag som är baserat på en mångårig erfarenhet av digital marknadskommunikation, där vi har utvecklat en teknisk lösning för att till fullo utnyttja de digital och mobila egenskaperna. Vi har under våren mött ett antal möjliga partners och investerare för framtiden, varav ett antal av dem är verksamma på den amerikanska marknaden. När man som vi presenterar en ny tjänst för mobil marknadsföring, har vi vid ett flertal tillfälle mötts av viss skepsis. Ofta möts vi av kommentarer som vi ser i genomsnitt 10 liknande idéer om dagen, vad gör er unika? eller det finns mängder med bolag som vill göra det ni presenterar? Efter att vi presenterat och demonstrerat vår lösning har den allra vanligaste skepsisen bytts till entusiasm med kommentarer som ni har ju faktiskt en lösning som fungerar, eller ni har ju bevisat er affärsmodell med existerande kunder. 12

14 Detta är den enskilt viktigaste anledningen till att vi sedan början av 2011 har beslutat oss för att öka takten med att bygga en större marknadsnärvaro. Vårt mål för de kommande 6 12 månaderna är att först och främst med hjälp av ett par framgångsrika kundlanseringar skaffa oss en solid bas på den skandinaviska marknaden, och därefter bygga vår internationella närvaro på nyckelmarknader i Europa samt USA. För att fullt ut lyckas med detta behöver vi dels stärka vår interna organisation med marknads- och säljresurser samt bygga en dedikerad funktion för kundintegration och support. Genom redan genomförda och planerade förvärv bygger vi snabbt en organisation för att på ett mer effektivt sätt kunna möta de nya utmaningar som våra kunder ställer på vårt erbjudande. Genom förvärv av Scandinavian Advertising, vilket är ett av nordens största bolag vad gäller marknadsbearbetning via olika sociala medier, har vi adderat viktig kompetens samt fått tillgång till ett stort antal nya större kunder. En film säger mer än tusen bilder, eller hur man nu säger! Genom förvärvet av Scandvision, har vi nu tillgång till en fantastisk kompetens inom strategisk marknadsföring samt 20 års erfarenhet av att använda och producera rörlig bild som en väsentlig del av ett digital marknadserbjudande. Vi får dessutom möjlighet att erbjuda Mobile Loyaltys lösning till hela Scandvisions kundportfölj, vilket under de senaste sex månaderna har efterfrågats i en allt större utsträckning. Förvärvet av Scandvision har till stor del drivits av kundernas ökade krav på digitala kanaler och ökad integration mellan traditionella och nya kanaler. Vi har vid vissa tillfällen slarvigt sagt att vår teknik är färdig! Att säga att något som har med mjukvaruutveckling att göra, och då speciellt i sammanhanget mobilt är färdigt, är naturligtvis väldigt naivt. Det vore dessutom att grovt underskatta våra kunders uppfinningsrikedom vad gäller nya möjliga tjänster, vilket dagligen ställer nya och tuffa krav på vår teknologi. Vi skall dessutom addera nya trender och nya behov som våra slutanvändare konsumenter och individer driver med en otrolig innovationshastighet. Detta tillsammans visar naturligtvis att vår teknologi på intet sätt är färdig. Vad vi egentligen menar är att vår plattform har den status att den med full kraft kan användas av våra kunder för att skapa nya digitala kanaler med sina konsumenter för att generera nya transaktioner. Vår plattform kommer aldrig att bli färdig och skall heller inte bli färdig. Våra tjänster med vår plattform som bas skall kontinuerligt utvecklas för att möta nya behov och underlätta vardagen för våra konsumenter. Jag har förmånen att vara en del av Mobile Loyalty, d.v.s. att vara delaktig i att bygga något som garanterat kommer att sätta ett avtryck i industrin vad gäller mobil marknadsbearbetning. Hur stort detta avtryck blir kan vi bara själva avgöra, genom att fortsätta utnyttja vår kompetens inom marknadsföring i kombination med vårt teknikkunnande och i samarbete med våra kunder och investerare utnyttja den hastighet med vilken marknaden utvecklas, till vår fördel. Vi ser oerhört mycket fram emot att få göra ett avtryck i framtiden tillsammans med dig som delägare i Mobile Loyalty. Nicklas Gerhardsson CEO Gemensamt med våra förvärv har vi nu som grupp en möjlighet att erbjuda attraktiva och effektiva lösningar till våra kunder som spänner över strategi, kanalval, produktion och framförallt kostnadseffektiva och framtidssäkrade lösningar. 13

15 Beskrivning av marknaden Mobile Loyalty arbetar inom marknaden för mobil marknadsföring som är en del av den totala marknaden för marknadsföring och marknadskommunikation. Den Globala Marknaden Den globala annonsmarknaden beräknas uppgå till ca 410 miljarder US$ under 2011, och beräknas öka med ca 5% per år de kommande 5 åren. öka från 1,6 till 20,6 miljarder mellan 2010 och 2015, vilket skulle innebära en dramatisk ökning jämfört med ökningen för den totala marknaden i sin helhet. Även om andelen mobil marknadsföring fortfarande är en liten del av den totala investeringen är det ett område med den starkaste tillväxten. En annan tydlig trend är att hela internet blir mer och mer mobilt. Marknaden för mobil marknadsföring beräknas enligt Gartner Mobilt internet väntas bli större än fast internet Källa: MagnaGlobal Marknadsplatsen Det kan vara svårt att förstå vilken substans som ligger bakom siffrorna vad gäller mobil marknadsföring i olika undersökningar. Industrin är dock tämligen överens om trenden även om sifforna med all säkerhet kommer att justeras vid ett flertal tillfällen. Inom två år är vi ett mobilt företag (Erick Tseng, mobilchef på Facebook) Oktober Detta är Facebook som grundades 2004, och idag har 800 miljoner användare, med en vinst på 4,2 miljarder dollar. Två år. För att sätta citatet i ett sammanhang kan vi höra vad Babs Rangaiah, VD för Mediainnovationer på Unilever har att säga: Internet går fortfarande på dagis, medan mobilen fortfarande är ett spädbarn (Tal på Mobile Marketing Forum, London 2011) Frågan är hur länge vi måste vänta innan barnen flyttar hemifrån. I Europa har antalet Smartphones dubblerats de senaste 12 månaderna. Och detta i en marknad som är långt fram i utvecklingen. Enligt ComScore är 44 % av alla Europas mobiler Smartphones. I Marocko surfar 50 % av befolkningen på sina mobiltelefoner. Vad är det som händer? Ingen svår fråga mobilen har tagit över den roll som PC:n har haft i västvärlden. Men i den nya världen hoppade man över detta steg och gick direkt till mobiltelefoner, Smartphones, Androids och iphones. Mobil marknadsföring enligt IAB Europe Mobil marknadsföring står som vinnare på flera nivåer: företag kan kommunicera med sina kunder, både snabbt och med ett personligt tilltal. Chansen att deras budskap når igenom mediebruset, fram till rätt person ökar dramatiskt och mottagaren kan svara lika effektivt och snabbt. Dessutom kan annonsörer mäta och spåra varenda steg i processen, och jämföra resultatet med vad som faktiskt säljs. På så vis är det inte bara enklare att satsa på riktad annonsering, det är också säkrare och mer kostnadseffektivt än traditionella mätmetoder för annonsering. 14

16 Mobile Media: Consumer Insights Across Europe March 2011 Under 2010 en period då annonsintäkter sjönk överlag lades 710 miljoner euro på mobil marknadsföring. En fördubbling mot 2009 års 279 miljoner euro. (Källa: IHS Screen Digest 2011) Globala trender inom marknadsföring Om man tittar på de globala tillväxttrenderna inom marknadsföring från ett medialt perspektiv är de två segmenten med den största tillväxten On-demand Idag är ordet on-demand väldigt vanligt och innebär att man som individ har möjlighet att själv välja vilken tid eller var jag vill ta del av något. Det är tex vanligt att man kan titta på de tv-program man är intresserad av när man själv vill, inte nödvändigtvis följa tv utbudet enligt en programtablå som någon annan har satt samman. Tack vara internet och digital tv finns det nu möjligt att låta individen själv välja vad och när man vill ta del av något på ett helt annat sätt. Internet och video, dvs rörlig bild Relevans Mobilt För en konsument som ständigt översköljs av reklam och marknadsföring i olika former önskar man naturligtvis att BERÄKNAD Genomsnittlig årlig tillväxt för medier GLOBALT % 50% man skulle kunna ta del av informationen när man har behov av den. Hur många gånger har man inte förargat sig över en rabattkupong som man vet ligger hemma i istället för i fickan när man väl behöver den. Internet, video Mobil Utomhusreklam, digitalt Betal-TV Betalda sökord Bio Utomhusreklam, övrigt Genomsnittlig tillväxt Internet, övrigt TV Radio Tidningar Magasin Om vi vänder oss till Storbritannien kan vi se från siffrorna att det finns ett stort intresse för att ta emot SMS-erbjudanden, mobila annonseringsformat, direktmarknadsföring och geotaggade erbjudanden dessutom har hela 40 % redan använt mobilen för mcommerce. (dvs. gjort betalningar eller handlat med mobilen) Mobil marknadsföring 50% 100% Tagit emot reklam via SMS Analyserar man statistiken lite noggrannare får man en ännu tydligare bild av vad som ligger bakom tillväxten inom dessa områden. Det är främst tre faktorer inom marknadsföring som blir alltmer viktiga för att skapa en effekt och en högre avkastning på marknadsinvesteringen. Kunskap om kund och konsument, kundinsikt on-demand Relevans Intresserade av mobila former av marknadsföring, direktmarknadsföring, geolokalisering... M-commerce Använt mobiltelefonen för att betala / ta del av erbjudandet / göra bokningar 50% 100% Mobile Exposure Undersökningsbas: användare av mobila medier 16 år och uppåt Kundinsikt I en värld där man som individ blir konstant exponerad för reklam och marknadsföring, blir kunskapen om mottagaren allt viktigare för att kunna anpassa budskapet till mottagaren och därmed öka sannolikheten att just jag skall tycka att just denna produkt eller tjänst är intressant. Det som är intressant med dessa siffror är att europeiska marknader med en mindre penetration av mobiltelefoni, visar högre siffror av användarens mobila beteende. Idag saknar 79 % av Googles största annonsörer en webbplats som är optimerad för mobiltelefoner och mobilsurf. 15

17 Mobil marknadsföring Det är många företag som vill in på marknaden men endast ett fåtal som hittills har lyckats skapa en affärsmodell, som är hållbar i längden och går att bygga vidare på. Många av dagens marknadsförare använder fortfarande gårdagens metodologi. I bästa fall letar de efter sätt att utveckla den nya marknaden, i värsta fall har de helt missat förändringar. Konsumenten har vissa behov, det ska vara rätt tid, rätt plats, och det ska gå så smidigt som möjligt detta är vad som har förändrat annonsmarknaden det ska vara On Demand. Vad kan bli mer On Demand än direkt i din mobilen, i din hand, på din förfrågan. Själva essensen är att erbjuda det innehåll som efterfrågas, i ett format som uppfyller förväntningarna, och se till att geo-marketing är ett integrerat element. Mobil marknadsföring och mobila affärer är helt beroende av detta. Inkrementell marknadsföring Inkrementell marknadsföring en trend i kristider, eller för att den tekniska möjligheten finns? Fram tills nyligen var lanseringar av kampanjer en stor sak på nationell, nordisk, europeisk och global nivå. Kampanjer gick parallellt, över hela världen, med samma timing, samma budskap, samma format och samma mål. Dessa gigantiska kampanjer hade en global inverkan, men förde också med sig ett risktagande av gigantiska proportioner. Denna riskfaktor innebar att mycket resurser lades på fokusgrupper, målgruppsidentifiering, målgruppsanalys, förstudier, fler förstudier med efterjusteringar, mätningar som kom fram till en sak som sedan analyserades, och avvikelser som skulle förklaras. Tiderna förändras. Det är allt färre aktörer som har resurser till dessa globala lanseringar, och de som har resurserna har också förståelsen och kunskapen till att använda en inkrementell marknadsföring. Marknadssegment Mobile Loyalty s fokus ligger primärt inom två marknadssegment Media Företag med ett starkt varumärke - Brand Segmentet för media Med media menar vi i detta sammanhang tidningar, tidskrifter, kommersiell tv och radio, dvs. företag vars affärsidé bygger på att generera en stor del av sina intäkter genom att vara en kanal för att distribuera annonser. Mobile Loyalty har valt att adressera detta segment primärt för att dess aktörer i ett globalt perspektiv; genererar totalt 180 miljarder (2008) US$ i annonsförsäljning årligen, med en nästan obefintlig andel genom mobilen. Står för nästan 40% av alla annonsintäkter förlorar annonsintäkter till aktörer som förmedlar innehåll on-line baserat på fri tillgång till innehåll på nätet. redan har tillgång till strategiska tillgångar, som annonsörer, prenumeranter (eller tittare), och innehåll, dvs redaktionellt material har en stark lokal närvaro, eller är nischade på annat sätt traditionellt sett har begränsad kunskap, eller begränsade resurser för att följa med i den snabba utveckling som sker vad gäller digital distribution. Mobile Loyaltys affärsfokus Vårt affärsmässiga fokus ligger på konsumenterna oavsett om dessa konsumenter blir kunder, gör affärer eller är användare. det spelar ingen roll. Det viktiga är möjligheten att skapa en relation med konsumenterna, skapa lojalitet, eller behålla den lojalitet som redan finns. Kärnan är en liten, smidig och relevant målgrupp. Man tar små och snabba steg, följda av observation av beteende, tro, och handlingar. Sedan anpassas det till en större grupp, med fortsatt fokus på effekt i enlighet med syftet detta kan mätas i realtid. Direkt till och från kunden mobilt. Allt detta är möjligt tack vare att vi är tätt knutna till våra mobila enheter, och att dessa kan förse oss med snabba, smidiga och billiga transaktioner. Resultatet? Effektivare kampanjer som kräver en bråkdel av resurserna, och som dessutom ger bättre insikt om konsumentbeteende. Annonsörerna bli nöjdare och slipper skjuta i blindo med enorma budgetar. 16

18 Källa: IRM Den svenka mediemarknaden Den totala investeringen för marknadsföring och annonsering i Sverige var 62 miljarder kronor Av detta var andelen för internet och mobilmarknadsföring ca 9% vilket är en relativt liten del, men representerar en stor ökning jämfört med 2008 och Några siffror från Sverige - 7,2 miljoner mobilanvändare, av vilka fler än 1,5 miljoner använder mobilt internet. Det är en räckvidd på 20 % av befolkningen. Sett till den snabba utvecklingen för digital distribution och kommunikation ser vi redan en tydlig ökning för intenet och mobilt. Vi ser det även för sannolikt att en del av det tryckta material, t ex i form av direktreklam och kataloger, kommer att bli mer digitalt tack vare en betydande kostnadseffektivitet vad gäller distribution. För tryck press, i form av både dagspress och tidskrifter, kommer den digitala spridningen att öka, utan att för den skull resultera i att pappersupplagan försvinner. 17

19

20 Mobile Loyaltys verksamhet Mobile Loyalty handlar om mobil marknadsföring Annonsering i mobiltelefoner är relativt nytt det är inte tekniken som är ny, det är kombinationen av flera faktorer som är ny. Detta är vad vi kallar vår metodologi. Även om marknaden expanderar explosionsartat, så finns det utmaningar i hur flödet ska fungera, hur affärsmodeller kring detta ska skapas, och sätt att generera intäkter från mobil marknadsföring (eller genom en viss intäktsmodell). Mobile loyaltys metodologi Mobile Loyalty har en unik och skalbar lösning baserat på kombinationen mellan: Metod - Teknik Affärsmodell Metod Konsumenten definieras som den som vill köpa en produkt eller tjänst, ta emot information eller som vill ha en dialog med ett varumärke. Vi definierar annonsören som någon som vill visa upp och nå ut med sitt varumärke, sina produkter eller tjänster till konsumenten. Definitionen av en medieägare är någon som har direktkontakt med konsumenten. Det kan vara en butik, en Tv kanal, ett magasin, en tidning, en radiostation, ett varumärke eller en detaljhandelskedja. Vi tror att vi kan hitta tillfällen när dessa tre parametrar är uppfyllda. För att ta ett exempel: En morgontidning levererad av Mobile Loyalty A. Tidningen startar en ny mobilkanal, som marknadsförs, och görs tillgänglig för läsarna genom existerande och traditionella kanaler t.ex. papperstidningen och nätupplagan. Teknik Affärsmodell B. Läsarna/konsumenterna kopplar upp sig oberoende vilken plattform de är på: iphone, ipad, Android eller Mobil Web etc, Metod Vi talar om Mobil Marknadsföring, On-Demand. Något som når konsumenten, direkt i handen omedelbara, efterfrågade erbjudanden, information, biljetter, kuponger, inträden, ja i princip vad som helst. Vi identifierar nya effektiva sätt att nå konsumenterna, på deras villkor, när de behöver något. Så länge följande parametrar existerar är det extremt enkelt. En konsument. En annonsör. En kanalägare. C. Kanalen säljs in till existerande och nya annonsörer, som en ny attraktiv kommunikationskanal för att positionera sig i konsumenternas medvetande. On-Demand. Genom denna kanal kan konsumenterna ta emot eller få tillgång till exakt vad de behöver, vid rätt tid och på relevant plats utifrån ett geografiskt perspektiv. D. Kopplingen mellan konsumenten och annonsören är skapad genom kanalägaren i detta fallet en medieägare. Mobile Loyalty levererar en komplett tjänst som utnyttjar geo-positionering, kopplar ihop fysiska miljöer med Augumented Reality (förstärkt verklighet), tryckta medier med digital information, erbjudanden och kuponger, biljetter med betalningar etc. allt detta ingår i vårt koncept. Kopplade till ovanstående parametrar blir detta ett av de mest effektiva sätten att nå en dialog med konsumenter. 19

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

memorandum EMISSION september 2013

memorandum EMISSION september 2013 memorandum EMISSION september 2013 Inbjudan till teckning av aktier i VPULP (The Virtual Pulp Company AB (publ) Upprättat i samband med nyemission och inför listning på Aktietorget Erbjudande att teckna

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X Memorandum Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 2011 LÆS DANMARKS ENESTE MAGASIN KUN OM MAC - FØRSTE NUMMER Mobil Business Mobilbranschens magasin och mötesplats #1 2011 www.mobilbusiness.se MAGASINET

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL) 10 juni 24 juni 2013 INFORMATIONSMEMORANDUM VIKTIG INFORMATION Detta Informationsmemorandum ( IM ) har upprättats av DAHL SWEDEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB SHARE AND COMPARE HOW SMART YOU DRIVE SAMARBETSPARTNERN JAGUAR OCH LAND ROVER I STOCKHOLM KÖR ENERFY DRIVING. ENERFY DRIVING 3 Viktig information Detta

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i AdTail AB (publ) Nyemission inför listning på Aktietorget Memorandum gällande förvärv av aktier i AdTail AB AdTail skapar vertikala annonsnätverk för lönsam annonsering

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ)

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inför listning på Aktietorget På den globala mobilmarknaden sker nu en total övergång till digital, internetbaserad kommunikation,

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer 556933-5952, i samband med

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Investment Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Teckningstid 27 november 11 december 2009 Innehåll Ironroad i korthet 3 VMS i Sverige framtida

Läs mer