PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER"

Transkript

1 Nedräkningen har börjat inför PSI:s 29:e världskongress Rättvisa skatter för det allmännas väl Grundläggande socialskydd tillgängligt för samtliga länder PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER N o v e m b e r I n t e r n a t i o n e l l F a c k l i g O r g a n i s a t i o n f ö r O ff e n t l i g a T j ä n s t e r Arbeta i folkets intresse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2 Innehåll ledare: arbeta i folkets intresse 3 Bakom rio+20 4 Skatterättvisa inte skatteparadis 6 en regering av, för och med folket 8 nedräkningen har börjat inför PSi:s 29:e världskongress 9 nyheter från Sydafrika 12 Hjälpcentraler för migranter 15 Socialt grundskydd 20 egyptens revolution långt ifrån över 22 turkiets myndigheter till angrepp mot facken 23 Varför de fackliga organisationerna måste nå ut till ungdomar 25 ännu en seger för vattenkampanjen i italien 26 fukushima idag 29 fackliga rättigheter 32 Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster BP 9, Ferney-Voltaire Cedex, Frankrike Tel: Fax: E-post: Generalsekreterare: Peter Waldorff ordförande: Dave Prentis redaktör: Teresa Marshall fotografer: Jesse Morgan, Erivan Dantas Samordnare: Caroline Dodd-Taleb Grafisk formgivning: Jean-Pierre Dauly medverkande författare: PSI staff and Soren Bech, Violeta P. Corral, Rachel Marusek Hermann, Jeffrey Hoff, Yasushi Konno *Denna utgåva har en rad artiklar skrivna av oberoende journalister som fått uppdraget genom ett nytt samarbete mellan PSI och berömda New Internationalist magazine. ni samordnande utgivare: Dinyar Godrej ni författare:james Ceronsky, Cam McGrath, Tim Baster, Isabelle Merminod, Jonathan Migneault, Raphael Adeniran, Giuliana Sgrena Signerade artiklar återspeglar författarnas åsikter, som inte tvunget är detsamma som PSI:s. omslag: En Robin Hood-skatt i en hållbar värld brasilianska ungdomar visar att de stöder kampanjen för skatt på finanstransaktioner; lanserad av PSI och dess medlemsförbund, People s Summit, Rio, Brasilien, 19 juni 2012 foto: Erivan Dantas för PSI issn: tryck: Imprimerie VILLIÈRE Beaumont, Frankrike FOCUS på offentliga sektorn Volym 19, nr. 1, november Utgiven av Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster Producerad av union labour Affischer: Favianna Rodriguez 2 FOCUS på offentliga tjänster

3 Arbeta i folkets intresse Ledare Peter Waldorff Generalsekreterare Jag ser verkligen fram emot PSI:s 29:e världskongress i slutet av november i Durban, Sydafrika. Ledare från PSI:s medlemsförbund från hela världen kommer att samlas under vår kongressbanderoll I folkets intresse. Vi kommer att göra en översikt över de oerhörda utmaningar våra fack ställts inför under de senaste fem åren, i syfte att mäta upp effektiviteten i våra reaktioner. Tillsammans vill vi kartlägga globala strategier för att genomföra PSI:s handlingsprogram för de kommande fem åren. Tidpunkten är väsentlig. Det är vanhedrande för våra samhällen att ett fåtal människor är skamlöst rika medan andra får bo i slitna sovsäckar ute på gatan. Det är helt klart att det är fel att de rikaste har 1 procent lägre skattesats än alla andra. Och det är en skriande orättvisa att de allra rikaste, som utgör 1 procent, skriver bolags- och finanslagar, tilldelas obegränsad valfinansiering och kontrollerar viktiga opinionsbildande mediekanaler. Vi vill också se till att våra medlemmar får rättvisa löner och trygga arbetsvillkor och kämpa för det allmännas väl. Under kongressen 2012 vill vi än en gång bekräfta vårt kollektiva engagemang för att se till att utbildning, hälsovård och rätten till rent vatten och avlopp ses som en del av de mänskliga rättigheterna. Vi är fast beslutna att uppnå jämställdhet för kvinnor, utrota fattigdom och orättvisa, och bygga upp hållbara, demokratiska samhällen. Vi kommer att använda vårt handlingsprogram för att bidra till god styrning och bekämpa korruption. Precis som i alla artiklarna i det här numret av Focus magazine är detta anledningen till att PSI samarbetar med Council of Global Unions för att bredda kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet agera nu! och driva igenom skatt på finanstransaktioner även känd som Robin Hoodskatt. Därför har vi gått tillsammans med våra medlemsförbund för att bekämpa privatiseringar och få fram mer hållbara visioner under Alternativa vattenforumet i Marseille, Frankrike och Rio+20 Earth Summit i Brasilien. Av den anledningen har vi i år uttalat oss solidariskt för hungerstrejkande medlemmar i Algeriet, fängslade medlemmar i Turkiet och medlemmar som blivit hotade till livet i Nigeria. Därför delar vi sorgen över de gruvarbetare i Marikana Lonmin som slaktades i Sydafrika, och därför höjer vi vår röst i för att kräva återuppbyggnad, rättvisa och fred där nere. Därför har vi nu samlat en internationell grupp bestående av chefskommunikatörer från PSI:s medlemsförbund, som i år ska arbeta tillsammans med medlemsförbund från Wisconsin i syfte att sprida deras berättelser över världen. Helt enkelt därför att arbetande människor har fackliga rättigheter, som klart och tydligt beskrivs i ILO:s konventioner. Och därför att vi måste göra vårt bästa för att försvara dessa rättigheter. I den dagliga kampen för att försvara allmännyttiga tjänster och medlemmarnas rättigheter är det lätt att glömma bort det faktum att vi nu också har ett tillfälle utan motstycke att få till stånd en positiv förändring. Tidpunkten kräver djärv handling som styrs av en stark vision. Allmännyttiga tjänster av god kvalitet är nyckeln till uppbyggnaden av civila samhällen där människor arbetar tillsammans för hela befolkningens väl, inte bara för de rikaste. Vår styrka är att vi arbetar tillsammans, för det allmännas väl. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

4 PSI PSI:s medlemsförbund från Peru, Columbia och Uruguay sällade sig till arbetstagarna i brasilianska Bancario och Rio+20-delegater från 30 olika länder i en omfattande demonstration under parollen Robin Hood-skatt för en hållbar värld i Rios finanskvarter den 19 juni. Bakom Rio+20: Världsmedborgarna måste agera Att FN:s konferens Rio+20 blev en rejäl miss innebär både hot och möjligheter för offentliganställdas fack. Hoten utgörs av det tomrum som orsakats av odugliga och ovilliga regeringar, både på nationell- och global nivå. Olika bolag, som har riktat in sig på att ta kontroll över offentliga tjänster tar nu över och väntar sig stor framtida vinst. Möjligheterna ligger i den rättmätiga harm både arbetstagare och intressegrupper känner över att behandlas så illa. Detta skulle kunna sporra till lokal facklig anslutning och större medvetande om den roll den offentliga sektorn spelar för social rättvisa och hållbar utveckling. Globala kampanjer kan bli allt viktigare för att införa skatt på finanstransaktioner, reglera finanssektorn och göra slut på privata bolags övertagande av offentliga institutioner. Dessutom skulle människors rätt till vatten äntligen genomföras. Tjugo år efter det att de förhoppningar som väcktes vid FN:s första konferens om hållbar utveckling grusats, falnade även illusionerna om Rio+20, eftersom man inte lyckades får fram en politisk vision och ett handlingsgprogarm för att ta itu med de största hållbarhetsfrågorna. En kompromisstext, som i sista minuten lästes upp av Brasiliens regering, kallades av icke-vinstdrivande grupper och fackförbund för den framtid vi inte vill ha. De talade om de misslyckade försöken att få bort subventionerna för fossila bränslen, skydda våra hav, främja offentliga tjänster, och andra väsentliga frågor om hållbar utveckling. I bästa fall får Rio+20 betydelse för framtida förhandlingar. I värsta fall kan Rio+20 ses som det tillfälle då regeringarna övergav många av de ursprungliga rättesnören som fastslogs vid 1992:s FN-konferens, och därmed vände ryggen till det civila samhällets deltagande, ökad global styrning för att lösa globala problem samt finansiellt bistånd från de rika länderna. Den breda klyftan mellan utvecklingsländer och utvecklade länder kvarstod under hela förhandlingsperioden. Det är helt tydligt att samtliga länder var ute för att bevara sina egna intressen. Det som saknades var ett gemensamt mål och en gemensam inriktning. Dessutom visar sluttexten att privata bolag har otroligt stort inflytande över både nationella regeringar och FN. Det har inte förekommit några meningsfulla försök att reglera eller kontrollera bolagens agerande. Tvärtom, texten stöder aktivt offentlig-privata partnerskap som den enda lovvärda modellen. I Rio fokuserade PSI speciellt på att bevara ordalydelsen om rätten till vatten i den officiella texten och på att förstärka våra kampanjer och band till det Se foto och video på: org/rio20 civila samhället genom vårt arbete i den parallella konferensen People s Summit. Det var väldigt viktigt för PSI och våra intressegrupper att rätten till vatten kom med i texten det var i sig ett stort steg framåt med tanke på motståndet från en rad mäktiga länder som Kanada och USA. En annan prioritet var att få igenom ett budskap om en stark offentlig sektor under ITUC-TUCA Workers Assembly. PSI:s representanter talade emot privatisering, och ivrade för ett socialt grundskydd, offentliga tjänster av god kvalitet, och behovet av rättvis beskattning för att finansiera den offentliga sektorn. Offentliga tjänster av god kvalitet är en väsentlig komponent för att kunna ge ett hållbart svar på utmaningarna, skapa rättvisa samhällen och behövliga arbetstillfällen. En annan prioritet under debatterna i Rio+20 var att förstärka globala partnerskap med det civila samhället och ge en internationell profil till kampanjen om skatt på finanstransaktioner (Robin Hood-skatt) och kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet agera nu! Detta åstadkoms tack vare en rad olika offentliga evenemang som PSI var med och organiserade under Rio+20. David Boys, handläggare för offentliga företag, PSI och Teresa Marshall, kommunikationssamordnare, PSI 4 FOCUS på offentliga tjänster

5 NNU Spräck myterna om Robin Hood-skatten Sjuksköterskor demonstrerade för Robin Hood-skatt i Chicago under G8-mötena i maj månad. National Nurses United har med framgång agerat för att en sådan lagstiftning ska införas i USA. Representanter för PSI:s kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet agera nu! stödde också en rad handlingsprogram för Robin Hood-skatt under World AIDS Forum i juli. Skatt på finansiella transaktioner bäst känd som Robin Hood-skatten får stöd av allt fler som ett sätt att generera ansenliga nya intäkter för att finansiera samhällsservice och hållbar utveckling av god kvalitet. Det är också ett viktigt steg mot rättvis beskattning. Kostnaderna för den nära nog totala finansiella härdsmältan och den fortsatta ekonomiska krisen har varit ofantliga, påpekas det i ett nytt forskningsdokument från Stamp Out Poverty, vilket översatts av PSI, och som handlar om en del av myterna om FTT (skatt på finansiella transaktioner). Tiden är inne för finansinstituten att betala sin rättmätiga andel. I slutet av december 2009 spenderade de mest utvecklade G20-ekonomierna belopp motsvarande 6,2 procent av BNP 1,976 miljarder $ på bail-out för banker. Men i Europa och USA har de vanliga medborgarna, som inte på något sätt är ansvariga för krisen, fått bära kostnaderna via arbetslöshet och nedskärningar inom den offentliga sektorn. Utvecklingsländerna, som inte heller gjort någonting för att orsaka kollapsen, har också fått betala ett högt pris, eftersom finansieringen av fonder för hälsa, utveckling, infrastrukturer och klimatförändringar minskat eller dragits in. Frankrike är ett av de senaste länderna att genomföra FTT, och landets nye president François Hollande erkänner att det här är ett av de få tillgängliga sätten att generera finansiella intäkter i tillräcklig mängd för att meningsfullt bidra till de fortsatta kostnaderna för den globala ekonomiska krisen, och samtidigt stödja hållbar utveckling. En låg skatt i de utvecklade länderna en tiondels procent på obligationer och aktier, och ännu lägre på övriga finansiella instrument skulle ge ungefär 300 miljarder om året, ett belopp som kan användas för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar och finansiera samhällsservice av god kvalitet. Det är också viktigt att FTT även skulle bidra till att reglera marknaderna, tygla börsspekulationer och kortfristighet, och främja mer hållbar och rättvis ekonomisk tillväxt på lång sikt. Finansinstituten som nu massivt subventioneras av oss vanliga skattebetalare, och dessutom tycks fast beslutna att behålla sina höga bonusar och så gott som skattefria transaktioner har bidragit till att sprida många myter för att slippa betala sin rättmätiga andel. Forskningsrapporten visar klart och tydligt att dessa myter är helt tagna ur luften. Till exempel visar rapporten att skatter på finansiella transaktioner med framgång använts i flera enskilda länder, och alltså inte alls behöver vara globala för att fungera. Dessutom poängterar rapporten att en väl utformad FTT kan minska skatteflykt. I undersökningen förs tolv av dessa hårdfjällade myter till sista vilan, och man visar hur FTT kan främja marknadsstabilitet, förbättra pensionsvärden, öka den ekonomiska tillväxten och bidra till att skapa arbetstillfällen. Soren Bech FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

6 Skatterättvisa inte skatteparadis Offentliganställda i Norge, precis som i många andra länder, kämpar mot den nyliberala reformen av offentliga sektorn. I Norge är begreppet i praktiken känt som den new public management (NPM) och inbegriper privatisering och utkontraktering av kommunala tjänster. Fagforbundet, norska fackförbundet för kommunal- och statsanställda, har stått på främsta linjen i kampen mot genomförandet av NPM på kommunal nivå. Men i dessa globaliseringstider måste ansträngningarna breddas till den internationella scenen. Privata bolag som ger anbud på kommunala kontrakt har ofta kopplingar till större multinationella företag, vilka träget döljer vinster och flyr från beskattningen till skatteparadis. En ny rapport från Tax Justice Network uppskattar att orapporterade utlandsbaserade tillgångar som placerats i skatteparadis ligger på minst 21 $ biljoner, och kanske till och med hela 32 $ biljoner. Detta innebär att problemet med ojämlikhet av förmögenhet och inkomster är värre än tidigare misstänkts, enligt nätverket. Det innebär också att många länder förlorar skatteintäkter som i hög grad skulle kunna bidra till att mildra deras nationella skatteproblem. Rapporten granskar konsekvenserna av en rad utlandsbaserade missbruk, inklusive orapporterade kapitalrörelser och för lågt beskattade bolagsvinster. De stora multinationella bankerna och andra finansinstitut klandras kraftigt, eftersom de spelar en väsentlig roll för att flytta pengarna till skatteparadis på andra sidan haven. Den väldiga, hemliga utlandsbaserade industrin har verkligen blivit globaliseringens skuggsida, sammanfattar rapporten. Något som kräver att de utvecklade länderna förnyar sina ansträngningar för att ta itu med problemet. Detta är bakgrunden för samarbetet mellan Fagforbundet och Attac Norge. Fagforbundets ordförande Jan Davidsen förklarar att Fagforbundet i stor skala samarbetar med olika grupper och icke-statliga organisationer i Norge, med vilka vi har gemensamma intressen och mål, och Attac är en av dem. Ju mer vittomfattande allianser och ju större nätverk vi har, desto lättare kan vi nå våra gemensamma mål. Benedikte Pryneid Hansen, talesperson i Attac Norge, noterar att tack vare stöd från Fagforbundet kunde vi trycka en upplaga av tidningen som koncentrerar sig på ny offentlig förvaltning. Genom att tidningen distribuerades via Fagforbundets nätverk nådde vi ut till fler läsare, varav de flesta arbetar inom den offentliga sektorn. Ett nytt område för samarbetet mellan Fagforbundet och Attac ställer in sig på att visa var en stor del av skattebetalarnas pengar hamnar. Vi vet att en stor del av vinsten hamnar i skatteparadis och att pengarna ofta transiterar via kommersiella välfärdsinstitutioner som arbetar för kommunerna. Attac Norge har också nära samarbete med sina svenska kollegor och andra medlemmar i det internationella nätverket, för att försöka följa pengarnas väg, säger Pryneid Hansen. Attac Norge har tagit fram en ny vägledning om skatteparadis, som uppmanar kommunerna att officiellt säga nej till bolag som använder sig av skatteparadis. Finansministern har också tillkännagivit att senast 2014 kommer Norge att införa rapportering land-för-land ett viktigt verktyg för att stödja finansiell öppenhet; det krävs av bolagen att de visar kontona för varje land där de arbetar. Sidsel Hjelme, Fagbladet, 2012 utstationerad journalist hos PSI Fagforbundet photos 6 FOCUS på offentliga tjänster

7 PCS Medlemmarna i Public and Commercial Services Union fortsätter att vidta arbetsaktioner och att protestera mot nedskärningar på skatteverkets kontor och avdelningar. Anställda inom skatteverket i Förenade kungariket protesterar mot nedskärningar Anställda inom skatteverket tillhörande Public and Commercial Services Union har vidtagit en rad stridsåtgärder för att protestera mot omfattande skattesänkningar och reducerade kundtjänster i Förenade kungariket. Enligt regeringens planer kommer ytterligare arbetstillfällen att försvinna från HMRC innan 2015, utöver de över jobb som redan gått förlorade sedan Fackföreningens HMRC-medlemmar strejkade i juli. I augusti följde organiserad maskning med en offentlig kampanj för att belysa de problem som orsakats av personalnedskärningarna och hoten om ytterligare privatiseringar. Strejkaktioner planeras komma i början av september. Fackföreningen uppskattar att statsfinanserna går miste om över 120 miljarder om året på grund av skattebedrägeri, skatteflykt, och bristande inkassering på grund av otillräcklig personaltillgång. Fackföreningen är också orolig över de smygande privatiseringarna, då HMRC gett ut 4 miljoner i ett årslångt försök med två privata bolag för att hantera undersökningar om skatteavdrag. PCS:s generalsekreterare Mark Serwotka säger att samtidigt som miljonärer i regeringen vrider sina händer i förtvivlan över den oetiska skatteflykten, fullföljer de sina planer att ta bort ytterligare tusen arbetstillfällen från den avdelning som är ansvarig för att göra något åt problemet. Att investera i offentliga tjänster som ett alternativ till sparåtgärder kan inte bli tydligare än inom HMRC. PCS Förenade kungariket skattelättnader för de rika, små smulor för alla andra I Förenade kungariket har Public and Commercial Services Union och War on Want satt igång en gemensam kampanj för att kräva att regeringen avskaffar skatteparadis och gör slut på skattesmitning. En nylig rapport som skrivits tillsammans med Tax Justice Network granskar skatteparadisens konsekvenser för skatteuppbörd, finansiell stabilitet, korruption och fattigdom. Man tittar också på följderna av skatteparadisens sekretessregler för det internationella finanssystemet. Kampanjen uppmanar regeringen att göra slut på skattesmitningen genom att förordna att nedläggningar och nedskärningar bland skatteverkets personal upphör; avskaffa Förenade kungarikets skatteparadis; främja öppenhet genom bolagsrapportering land-för-land; och dra alla de som profiterar på pengatvätt och skattesmitning inför rätta. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

8 En regering av, för och med folket En god samhällsstyrning är det enda som kan lösa våra stora sociala och ekonomiska problem. Det rör sig om såväl klimatförändringar som arbetslagstiftning, kampen mot skatteparadis och finansmarknadernas reglering det är helt väsentligt att den offentliga sektorn klarar av att effektivt och öppet uppfylla folkets behov. Detta är särskilt viktigt för offentliganställda vid en tidpunkt då bristande samhällsstyrning och reglering används för att angripa deras fackföreningar, löner, arbetsvillkor och pensioner. Felaktig politik och korruption orsakar oanade störningar. Så länge dessa frågor får relativt lite uppmärksamhet, utgör offentliga tjänster och offentliganställda en given måltavla. Arbetsgivarnas vanhedrande uppförande under ILO:s internationella arbetskonferens 2012 då de blockerade utfrågningarna om brott mot de fackliga rättigheterna, något som berör de mest utsatta arbetstagarna i världen utgör ett olyckligt exempel. Det finns många tecken på att god samhällsstyrning är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling. Program, som till exempel Social Protection Floor initiative, som ivrar för en stark, enhetlig offentlig sektor ger löfte om betydande ekonomiska sidoeffekter. Emellertid dyker ytterligare än fråga upp: är våra regeringar verkligen i stånd att utforma och tillhandahålla de tjänster medborgarna kräver? Har vi till exempel en internationell regeringsstruktur i stånd att lagstifta, administrera och genomföra en transnationell skatt på finanstransaktioner? Sådana frågor måste vi ställa oss när vi ser regeringens oförmåga att reglera finansmarknaderna och föra klimatdebatten framåt. För PSI är det därför en prioritet att via sitt handlingsprogram tillsammans med medlemsförbunden verka för att kräva granskning av de Alexandre Guédon Tack vare de omfattande offentliga åtgärder som byggde upp Maple Spring/ Printemps érable 2012, bidrog studerande i Québec till att tillsätta en ny provinsregering och de lyckades förhindra en höjning av studieavgifterna och en inskränkning av de medborgerliga rättigheterna. internationella institutionerna genom att påverka de nationella regeringarna. Det regeringen misslyckats mest med är korruptionen. PSI:s forskning visar att korruption härjar i både utvecklade länder och utvecklingsländer. Det är förödande om stora bolagsintressen kan påverka regeringspolitik, offentlig upphandling och reglering. De stora bolagens inflytande, som är mycket invecklat, blir alltmer påfallande. Ibland är det illegalt. Än oftare korrumperas god samhällsstyrning av gisslet. PSI anser att samhällsstyrning och korruption har sektoriella dimensioner. Den offentliga förvaltningen är själva kärnan i god samhällsstyrning genom uppläggning av offentlig politik, revision och upphandling. De stora bolagen försöker regelbundet utöva lobbyverksamhet och skaffa sig inflytande över regeringarna. Allmännyttiga tjänster har sedan länge erkänts vara en god grogrund för korruption via stora kontrakt för privatiserade tjänster, byggnadskontrakt och offentligaprivata partnerskap. Hälsovård och sociala tjänster kommer troligen att bli föremål för nästa privatiseringsvåg och PPP, när trycket mot hälsovårdsbudgeten ökar. Sorgligt nog koncentrerar läkemedelsindustrin sig intensivt på att få inflytande över regeringens politik. PSI:s nya handlingsprogram kommer att inrikta sig på att bekämpa utkontraktering och privatisering inom hälsovård och sociala tjänster, exempelvis för äldre och funktionshindrade. Kommunala funktioner ligger ofta relativt långt borta från statens kontroll och utsätts kanske i mindre mån för offentlig granskning. Emellertid kan stora bygg- och underhållskontrakt vara mycket lukrativa. PSI:s handlingsprogram identifierar god samhällsstyrning och kampen mot korruption som prioritetsområden. Ett forum för medlemsförbund som ställer in skärpan på god samhällsstyrning och offentlig revision kommer att äga rum i Durban, som en inledning på 2012 års kongress. Att kämpa mot korruption och för god samhällsstyrning kräver båda öppenhet, spårbarhet, offentligt deltagande och investeringar i kunnig och välavlönad personal. Det kräver också starka, oberoende revisonssystem och domstolsväsen som är beredda att förelägga tillräckligt stränga sanktioner för bolag som drar fördel av korruption. Daniel Bertossa är PSI:s chefsansvarig för politik och strategi samt ansvarig för samordningen av PSI:s arbete om samhällsstyrning. 8 FOCUS på offentliga tjänster

9 Nedräkningen har börjat inför PSI:s 29:e världskongress Vi är redo att välkomna världen till Sydafrika! säger en leende Tozama Mantashe, ordförande för PSI:s sydafrikanska samordningskommitté. Mantashe påpekar att 2012 är det 18 år sedan apartheid avskaffades. Dessutom firar den afrikanska nationalkongressen som frigjorde Sydafrikas arbetarklass hundraårsjubileum. PSI-delegaterna kommer att samlas i slutet av november för att delta i en rad förberedande seminarier och möten innan kongressen börjar. Därefter följer fyra dagars officiella sammanträden under PSI:s 29:e världskongress. PSI:s senaste världskongress ägde rum 2007 i Wien, Österrike. I år samlas man i ultramoderna Durban Internationella kongresscenter, där FN:s miljökonferens COP17 nyligen ägde rum. Mer än 200 sponsrade delegater kommer att befinna sig bland de hundratals deltagarna från PSI:s medlemsförbund. Seminarier och möten innan kongressen Innan kongressen börjar, kommer arbetsgrupper om hälsa, allmännyttiga tjänster, unga arbetstagare och migrationsfrågor, bra styrning jämfört med korruption, och uppbyggandet av PSI:s kommunala nätverk att hålla möten. En Kvinnokommitté och möten för regionala chefer kommer också att föregå den officiella kongressen. Central resolution en femårig handlingsprogram Under kongressen kommer delegaterna att debattera PSI:s centrala handlingsprogram för , granska en rad resolutioner, revidera stadgarna och påbörja interaktiva paneldiskussioner om vinnande kampanjstrategier, framskridande av offentliganställdas fackliga rättigheter, rättvisa skatter för att finansiera allmännyttiga tjänster av god kvalitet, jämställdhet och bekämpande av diskriminering. Samverkan för Robin Hood-skatten Delegaterna kommer också att tillsammans med medlemsförbund från Durban samverka för att få fram en Robin Hoodskatt, i samarbete med kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! Evenemanget kommer att framhålla PSI:s åsikt att rättvisa skatter, exempelvis på finansiella transaktioner, krävs för att finansiera allmännyttiga tjänster. Följ med i nyheterna från sociala medier Se uppdateringar av program och rapporter från kongressen på gå med som vän på PSI Facebook, och följ Twitter och Flickr photo flöden via hashtaggen #PSICongress2012. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

10 Kongressval Två kandidater har officiellt deklarerat att de ställer upp i valet som PSI:s generalsekreterare. Rosa Pavanelli är ordförande i Italiens förbund för offentliganställda (Federazione Lavoratori Funzione Pubblica FP-CGIL) och vice ordförande i PSI, regionen Europa. Ta en titt på hennes kampanj på Peter Waldorff försöker bli omvald efter en mandatperiod. Waldorff ledde dessförinnan fackförbundet för statsanställda i Danmark (HK/Stat) mellan 1998 och Ta en titt på hans kampanj på www. waldorff.org. Ordförande i PSI, vice ordföranden och styrelsemedlemmar ska också väljas. Nuvarande ordförande Dave Prentis, chef för UNISON i UK, ersatte förre ordföranden Ylva Thörn (Kommunal, Sverige), när hon avgick PSI-kongressens värdförbund Democratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA) Health and Other Service Personnel Trade Union of South Africa (HOSPERSA) National Education, Health and Allied Workers Union (NEHAWU) National Public Service Workers Union (NPSWU) National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW) S.A.D.N.U. SOUTH AFRICAN DEMOCRATIC NURSES UNION NURSES CARE Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) South African Democratic Nurses Union (SADNU) South African Municipal Workers Union (SAMWU) 10 FOCUS på offentliga tjänster

11 Vi arbetar i folkets intresse Vi främjar social rättvisa genom offentliga tjänster av god kvalitet och fackliga rättigheter Uppskattningsvis 1000 fackliga ledare från hela världen kommer att samlas för den globala fackliga federationen PSI:s 29:e kongress i Durban, Sydafrika den november Under parollen I folkets intresse, kommer PSI-medlemmar att fastställa policy och handlingsplaner om viktiga frågor gällande fackliga rättigheter och att främja offentliga tjänster för det allmännas bästa. PSI:s generalsekreterare Peter Waldorff säger, Vi befinner oss mitt i ödesdigra tider som utmärks av den våg av indignation och folklig revolt mot både diktatorer och nyliberal politik som drar fram över vår värld. PSI, som företräder 20 miljoner arbetande kvinnor och män, är engagerade i att främja offentliga tjänster av god kvalitet, understödda av rättvis skattepolitik, som skapar rättvisa och hållbara samhällen. Från den arabiska våren till offentliganställdas resning i Wisconsin, till ungdomsrörelsen Indignados i Spanien, till studentprotester i Chile och Quebec, till våra medlemsförbunds upprepade generalstrejker över hela Europa mot åtstramningspolitik, till Occupy-rörelsen som utlöstes i Nordamerika och spred sig världen över arbetande människor och våra samhällen förenar sig överallt i våra krav på social rättvisa och jämlikhet. Vi betonar också behovet av investering i offentliga tjänster av god kvalitet och infrastruktur för att säkerställa effektiv respons i händelse av katastrofer, såsom de man upplevt i Japan, Australien och Haiti under senare år. PSI:s ordförande Dave Prentis, generalsekreterare för UNISON, Storbritanniens största fackförbund, säger: I Sydafrika och världen runt driver förbund i offentliga sektorn kampanj för offentliga tjänster av god kvalitet. Vi konstaterar att offentliga tjänster av högsta uppnåeliga kvalitet krävs för rättvis fördelning av tillväxt och hållbar utveckling. Offentliga tjänster av god kvalitet garanterar tillträde, de är överkomliga, demokratiskt ansvariga, sörjer för social rättvisa, höjer livskvaliteten och erbjuder möjlighet till välstånd. Tozama Mantashe, ordförande för PSIs South Africa Congress samordningskommitté och andre vice ordförande för National Education, Health and Allied Workers Union tilllägger Vi är stolta över att PSI också ger ett stort bidrag i termer av samhällsbyggnad genom vår kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! i Durban, ett initiativ godkänt av Global Unions råd. Detta projekt för samman fackförbund, organisationer i civilsamhället och ethekwini kommunala företrädare i en ny modell för social dialog för att förbättra leveransen av offentliga tjänster till lokala invånare. PSI:s värderingar, politiska riktlinjer och aktioner är förankrade i demokratiska samhällens världssyn vari offentliga tjänster av god kvalitet främjar och skyddar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, gör det möjligt för rättvisa, solidaritet och välstånd att blomstra. PSI:s föreslagna handlingsprogram för de kommande fem åren kretsar kring att arbeta för att avskaffa ojämlikhet, social orättvisa och de obalanser som förvärras av kapitalism, korruption och ekonomiskt profitbegär. Facken i Sydafrika för en bred kampanj för att förbjuda privata arbetsförmedlingars exploatering av arbetstagarna något som gynnar osäkra anställningar med låga löner och så gott som total avsaknad av anställningstrygghet eller skyddsåtgärder på arbetsplatsen. PSI FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

12 Sydafrikas fackföreningar tecknar avtal om allmännyttiga tjänster PSI:s medlemmar i Sydafrika, NEHAWU, POPCRU, DENOSA och SADNU tecknade ett nytt löneavtal för den offentliga sektorn den 31 juli. Avtalet inbegriper en löneförhöjning på 7 procent från 1 maj 2012, en höjning på 1 procent av konsumentprisindex innan 2015 och en höjning på 100 rand (10 ) av bostadsbidraget. Ett löneavtal för de anställda i den lokala offentliga sektorn undertecknades den 27 juli. SAMWU-medlemmarna kommer i år att få en löneförhöjning på 6,5 procent, antedaterad till den 1 juli, och en ytterligare höjning på 0,5 procent från och med den 1 januari Senare höjningar kommer att kopplas till konsumentprisindex. Nationell självrannsakan i skuggan av massakern i Marikana-gruvan Den 16 augusti öppnade den sydafrikanska polisen eld mot strejkande borrmaskinister i Lonmins platinumgruva i Marikana. Polisen rapporterade att 34 människor dödats, 78 skadats och 259 gripits. Ytterligare tio människor dödades veckan innan under våldsamheter i gruvan. Vi sörjer i djupet av våra hjärtan med de familjer som förlorat sina nära och kära, och med de som skadats, och vi vill visa solidaritet med alla sydafrikaner och kamrater världen över, som alla är djupt bedrövade över den tragiska situationen, sa PSI:s generalsekreterare Peter Waldorff. Det tycks oförståeligt att så många fattiga och desperata gruvarbetare som utför ett otroligt hårt arbete och deras anhöriga inte skulle få ta del av det välstånd som en av världens rikaste industrier alstrar. Anständiga löner och trygga arbetsvillkor måste ses som en grundläggande mänsklig rättighet. I ett brev till president Zuma noterar Waldorff att under PSI:s världskongress i Durban, Sydafrika i november, kommer fackliga ledare från alla världens horisonter att möta sydafrikanska fackliga ledare för att diskutera hur offentliga tjänster av god kvalitet och offentligt ägande av tillgångar mycket effektivt kan verka för folkets intresse genom att bygga upp rättvisa, hållbara och demokratiska samhällen. Vi stöder alla bemödanden för fred och rättvisa och gör vårt bästa för att såren i Marikana ska läkas, så att en liknande tragedi aldrig mer sker, sa han. Arbetarna får inte ha dött förgäves. Sydafrikas president Jacob Zuma har kallat händelserna en nationell tragedi och tillsatt en undersökningskommission. Arbetarna krävde att lönerna som ligger på fattigdomsnivå skulle höjas. De tjänar runt rand (400 ) i månaden. Sydafrika har 80 procent av världens kända platinumtillgångar. Lonmin, som har sitt säte i UK, är världens tredje största platinumproducent. 12 FOCUS på offentliga tjänster

13 Kommunalarbetare slår larm Tahir Sema Tahir Sema SAMWU:s nyvalda nationella ledning på den 10:e Nationella kongressen i Mangaung (V>H) Ordförande Sam Molope, 1:e vice ordförande John Dlamini, 2:e vice ordförande Lorraine Baitsiwe, generalsekreterare Walter Theledi, nationell kassör Gati Malete och vice generalsekreterare Miya Mokoni. / SAMWU protesterar. South African Municipal Workers Union höll sin 10:e nationalkongress mellan 7-10 augusti SAMWU representerar mer än medlemmar. Ordförande Sam Molope, nyligen omvald till chefsposten, drar uppmärksamheten till de sydafrikanska arbetstagarnas ständiga kamp för jämställdhet och rättvisa, sedan apartheid avskaffades Han noterar också många andra kvarstående problem: Ungdomsarbetslösheten på över 50 procent, en av de högsta i världen. Andelen tillfälliga jobb och privata arbetsförmedlingar ökar för var dag. Arbetarskyddet ifrågasätts och många arbetare dör i gruvorna. Medellivslängden väntas falla under 50 år. Korruption, svågerpolitik och administrativa missförhållanden skapar oordning i den lokala offentliga sektorn. Sydafrikas riksrevisor rapporterade nyligen att av 283 kommuner klarade bara 5 procent revisionskontrollerna. I fem provinser var det inte en enda kommun som klarade granskningen, inklusive Gauteng, Sydafrikas ekonomiska center. SAMWU har startat en hård kampanj mot korruption, som lyfter fram lokala fall av korruption ofta kopplade till privatiseringen av allmännyttiga tjänster över hela landet. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

14 PSI har deltagit i en global facklig kampanj för att belysa i vilken mån migrerande arbetstagare bidragit till arbetet inom hälsovård, utbildning, byggindustri och hemtjänst. Affischer och reklam på spårvagnar syntes tydligt under hela 2012 års Internationella arbetskonferens i Genève, Schweiz. Sjuksköterskor med samma intressen och strategier över gränserna Ledare för sjuksköterskefack från Brasilien och USA, som i juni samlades under FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro, tog tillfället i akt för att utbyta idéer och information om sjuksköterskors kamp för bättre hälsovård och arbetsvillkor i bägge länderna. National Nurses United:s ordförande Jean Ross noterade att problemen i grunden är desamma gränserna över och över hela världen. Hon poängterade dock en betydande skillnad mellan de bägge ländernas hälsovårdssystem, och påpekade i synnerhet att i Amerika drivs systemet i vinstsyfte. För brasilianarna, där alla har tillgång till vård på allmänna sjukhus och lokala hälsovårdskliniker, var det svårt att förstå att i USA finns ungefär 40 miljoner människor som inte garanteras hälsovård, något som NNU:s politiska direktör Kenneth Zinn förklarade. Solange Aparecida Caetano, ordförande i National Federation of Nurses i Brasilien, förklarade att fyra nya nationella fackföreningar nyligen gått med i förbundet och att hon regelbundet reser för att värva nya medlemmar i andra länder. Som svar på frågor från de amerikanska gästerna om hur resurserna organiseras, poängterar hon att de nationella fackföreningarna vanligtvis bara förfogar över en enda person som arbetar heltid med fackliga frågor och det är helt klart en stor olägenhet för den fackliga anslutningen. En annan gemensam fråga är förhållandet mellan antalet sjuksköterskor och patienter och arbetsskiftens längd. Brasilianerna diskuterade vikten av att begränsa antalet patienter per sjuksköterska och de var mycket intresserade av att få veta mer om situationen i Amerika. Nestor Villatoro från California Nurses Association/NNU, förklarade att hans organisation lyckats uppnå det bästa förhållandet mellan sjuksköterskor/ patienter i hela USA, trots att normerna våldsamt angripits av den republikanske guvernören Arnold Schwarzenegger, och fortfarande inte har genomförts i övriga stater. Monica Carris Armada, ordförande I Nurses Union of Rio de Janeiro State, förklarade att den största frågan just nu för hennes fack var att få godkänt en lag som stipulerar att sjuksköterskor ska ha en 30-timmars arbetsvecka. Följande dag firade NNU-representanterna tillsammans med sina brasilianska kollegor att kommunfullmäktige i Rio de Janeiro genomfört en lag som godkänner just detta. Tyvärr har omröstningen för en 30-timmars arbetsvecka för sjuksköterskor i hela landet skjutits upp, trots löften om stöd från Brasiliens federala regering. Jeffrey Hoff 14 FOCUS på offentliga tjänster

15 PSI-medlemmar lanserar hjälpcentraler för migranter i Sydafrika, Kenya och Ghana Medlemmar i PSI Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster har tagit initiativet att starta hjälpcentraler för migranter som en del av PSI:s International Migration and Health and Social Care Workers Programme i Sydafrika, Kenya och Ghana. Hjälpcentralen för migranter är kärnpunkten i fackförbundets uppsökande arbete. Centralen kommer att ge information, råd, organiseringshjälp, stödtjänster och hjälp att bygga upp nätverk för migranter, både framtida och återvändande. Detta är en nyckelpunkt i PSI:s kampanj för att försvara offentlig hälso- och sjukvård genom att tackla migration och mänskliga resurser ur hälsosynpunkt. Hjälpcentralen för migranter är ett banbrytande initiativ från landets fackförbund. Facken arbetar hårt för att tillhandahålla information och tjänster för sina medlemmar och eventuella migrerande arbetstagare. Ett nyckelord för migrantcentralerna är facklig organisering, säger Abu Kuntulo, generalsekreterare i Ghana Health Services Workers Union (HSWU). Vi är mycket måna om att lansera migrantcentralerna. Samtidigt kommer vi att leda ett symposium som samlar representanter för offentliga sektorn, fackförbund, arbetsgivare, icke-statliga organisationer och andra aktörer för att belysa arbetskraftsmigrationen inom vården och finna sätt att få fram PSI Fackliga ledare och medlemsförbund i PSI samlas för att lansera initiativet Migrantcentraler i syfte att främja anständiga arbetsvillkor och offentliga tjänster av hög kvalitet, så att människor inte tvingas att lämna sina hemländer för att söka ett bättre liv någon annanstans. anständiga arbetsvillkor och offentliga tjänster av god kvalitet i vårt land, så att människor inte tvingas migrera, säger Milka Isinta från Kenya Union of Domestic, Health, Educational Institutions and Hotel and Allied Workers (KUDHEI- HA), och nationell samordnare för PSI:s migrationsprogram i Kenya. Genom att visa det arbete våra fackförbund utför i migrationsfrågan, vill vi också få med oss fler aktörer genom att lansera National Alliance for Ethical Recruitment. En lång rad kränkningar av de migrerande arbetstagarnas rättigheter sker just på grund av de illegala metoder som används av vissa mindre nogräknade arbetsförmedlingar. Det är hög tid att gå tillsammans och sätta stopp för dessa lagvidriga metoder, säger Thembi Mngomezulu, PSI:s subregionala sekreterare för Sydafrika. Sydafrikas hälsominister dr Aaron Motsoaledi höll inledningsanförandet när det officiella projektet om migrantcentraler lanserades den 23 augusti i Braamfontein. Genevieve J. Gencianos är PSI:s samordnare för International Migration and Health and Social Care Workers Programme FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

16 Ghana: Health Services Workers Union skördar framgångar PSI Vårdpersonalen inom den offentliga sektorn delar med sig av bästa praxis över gränserna i West African Health Sector Unions Network. Ghana tillhör färre än 10 procent av I arbetstagarna en fackförening. Trots att minimilönen så gott som fördubblats sedan 2008, och nu ligger på 4,48 cedi (2,54 $) om dagen, förblir den låg jämfört med internationell standard. Många arbetstagare speciellt på landsbygden tjänar till och med mindre eftersom 90 procent av landets arbetsstyrka är informell. Men om du frågar Yaw Baah, vice generalsekreterare för Ghanas fackföreningskongress, är den fackliga situationen i Västafrika god. Sedan 1992 har saker och ting förändrats för alla, säger han och syftar då på året när Ghana fick sin nuvarande författning. Vi är fria att gå vidare. I en del länder mördas fackliga förtroendevalda när de försöker förhandla fram ett bra avtal för medlemmarna. Så är det inte i Ghana. Det är i den miljön Health Services Workers Union (HSWU), vinnare av PSI:s pris för offentliga tjänster av god kvalitet 2011, har gjort stora framsteg för sina medlemmar inom frågor som migration, löner och pensionsförmåner. Det är en exemplarisk fackförening med stabilt ledarskap, säger David Dorkenoo, PSI:s regionala sekreterare i Afrika. Andra fackföreningar har mycket att lära från den. HSWU representerar paramedicinsk personal och vårdpersonal som arbetar på Ghanas offentliga, kristna eller muslimska sjukhus. HSWU har samarbetat med andra fackföreningar inom den offentliga sektorn i Ghana, bland annat sjuksköterske- och läkarfacket, för att förbättra landets enda gemensamma lönestruktur för offentliganställda. I den processen fick HSWU tekniska råd och stöd från Canadian Union of Public Employees. PSI bistod med utbildning av hälsopersonalens förhandlingsgrupp och ett projekt att bygga upp kapaciteten för kollektivförhandlingar. Den nya lönestrukturen, som först inrättades 2010, normaliserar kvalifikationsbaserad lönesättning. Paramedicinsk personal med fem års erfarenhet i staden Tamale i norr, tjänar nu till exempel lika mycket som en kollega med samma kvalifikationer i huvudstaden Accra förhandlade Ghanas offentliganställda fram en övergripande löneförhöjning på 18 procent, åtföljd av 20 procent år 2011, och 18 procent i år. Fackföreningens arbete om migration bland hälsovårdspersonalen är en annan berättelse om framgång. Hälsopersonalens naturliga avgång har drastiskt sjunkit, säger Abu Kuntulo, generalsekreterare inom HSWU. En undersökning från 2011 av PSI, HSWU och Ghana Registered Nurses Association med stöd från den nederländska fackföreningen FNV/Abvakabo, ILO och irländska IMPACT visade att hela 52 procent av Ghanas sjuksköterskor hade funderat på att avgå från sina jobb. Anledningarna var dåliga löner och arbetsvillkor och omöjligheten att gå vidare i karriären i Ghana. HSWU lanserade en kampanj med parollen Hälsovårdspersonalen är inte till salu. Kampanjen ger information om fördelarna med att stanna kvar i Ghana och beskriver en del av riskerna med att arbeta på andra sidan haven. West African Health Sector Unions Network HSWU delar nu med sig av sina erfarenheter och sin sakkunskap genom att stödja andra fackföreningar över gränserna, särskilt i Sierra Leone och Liberia, via ett nätverk i fyra länder tillsammans med nigerianska fackföreningar under namnet West African Health Sector Unions Network, eller WAHSUN. Se framåt HSWU har representation över hela Ghana och har ställts inför en lång rad utmaningar. Enligt Kuntulo är det viktigaste just nu att nå ut till arbetstagare, som kanske är likgiltiga inför eller illa upplysta om det fackliga arbetet. Han och hans grupp arbetar på att förbättra detta, särskilt på branschnivå. Nyckeln till framtida framgångar är solidaritet och hårt arbete, säger Kuntulo. Vi ligger sömnlösa många nätter. Jonathan Migneault och Raphael Adeniran 16 FOCUS på offentliga tjänster

17 UNCSW 2012: Landsbygdens kvinnor måste också få möjlighet att utvecklas Fackanslutna kvinnor från hela världen har uppmanat regeringarna att vidta konkreta åtgärder för att se till att kvinnor som bor och arbetar på landsbygden får möjlighet till social, ekonomisk och personlig utveckling. PSI och dess medlemsförbund bidrog än en gång med ett tal i den fackliga delegationen under 56:e sessionen i FN:s kvinnokommission, vilken ägde rum i februari i New York. De fackliga representanterna krävde åtgärder för att ge anständiga arbetsvillkor, offentliga tjänster av god kvalitet, socialt skydd och respekt för de mänskliga rättigheterna åt landbygdens kvinnor. Ekonomisk egenmakt för landsbygdskvinnor är möjlig enbart om de har arbetstagarrättigheter, får tillgång till samtliga offentliga tjänster, inklusive hälsa och utbildning, och om lämpliga statliga investeringar sker, sa Lakshmi Vaidhiyanathan, PSI:s regionala sekreterare för Asien-Stillahavsområdet till de regeringar, expertpaneler och organisationer från det civila samhället som deltog i mötet. Sjukvårdspersonalens vecka i Nigeria PSI Ordförande i MHWUN, dr Ayuba Wabba talar till pressen om hur man kan främja offentliga tjänster av god kvalitet. slutet av mars 2012 organiserade Medical and Health I Workers Union of Nigeria för första gången Sjukvårdspersonalens vecka i Abuja, en händelse som drog till sig över deltagare. Aktivitetsveckan innefattade ett symposium, en vandring till hälsovårdsministeriet för att värva röster för en politik som främjar offentliga tjänster av god kvalitet, samt ett landsomfattande ungdomsmöte med 190 unga arbetstagare. Dr Ayuba Wabba, fackföreningens ordförande, noterar att facket delat ut priser till offentliga sektorn och anställda som särskilt medverkat till att förbättra hälsovården i landet. De tre bästa nationella förvaltningsråden och de tre bästa hälsovårdsområdena fick var och en minibuss med 18 platser, och priser delades också ut för bästa hälsovårdsnämnd, bästa områdeschefer och andra. Tre statsguvernörer fick erkännande för sina utomordentliga resultat. Dr Wabba säger att offentliga sektorn förvånades över att facket delade ut belöningar till offentliganställda för deras tillhandahållande av bra allmännyttiga tjänster. Man har kommit överens om att delta i nästa års program. Caroline Dodd-Taleb, PSI biträdande kommunikationsansvarig FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

18 Samverkan för elkraft av god kvalitet I och med uppdelningen av energisektorn har många kenyanska fackföreningsmedlemmar förlorat sina jobb på grund av utkontraktering och tjänstekvaliteten har i det hela försämrats. Ernest Nakenya Nadome, nationell generalsekretarre i Kenya Electrical Trades and Allied Workers Union, står inför en lång rad utmaningar, och hämtar kraft i centrala fackliga värderingar. Ernest Nakenya Nadomes började arbeta aktivt i facket redan första dagen på jobbet. Den nyligen utexaminerade elektrikern trodde helt enkelt inte sina öron när han fick veta att hans lön som färdigutbildad anställd var lägre än den lön han fick som praktikant. När jag pratade med mina kollegor förstod jag att detta var en fråga som berörde hela sektorn. Fackets ledning var inte så intresserad av frågan, så vi fick jobba dygnet runt för att stärka våra positioner, säger Nadome. Det var då Nadome förstod att styrkan ligger i antalet och började arbeta aktivt inom facket. Idag är han både nationell generalsekreterare i Kenya Electrical Trades and Allied Workers Union och medlem i den nationella styrelsen i Central Organization of Trade Unions in Kenya. Sedan energisektorn började delas upp i Kenya, har osäkerheten för arbetstagarna ökat på grund av omfattande underentreprenader inom så gott som alla tjänster, inklusive kärnverksamheter som strömanslutning och underhåll. Tjänstekvaliteten har också försämrats, något som gett upphov till långa väntetider och ofta återkommande elavbrott. Såväl arbetstagare som allmänheten kräver svar och facket utsätts för påtryckningar från alla de håll. Vi kämpar mot en osäker arbetssituation och medlemmarna kräver förändringar. Vi utsätts också för påtryckningar från våra kunder, allmänheten, som kräver valuta för sina pengar. De vill att de allmännyttiga bolagen ska leverera, säger Nadome. Jesse Morgan Nadome är nu en erfaren yrkesman, som studerar relationer i offentliga sektorn på universitetet i Nairobi, men han hämtar fortfarande kraft genom att gå samman med sina arbetskamrater. Tack vare ett utbytesprogram från PSI fick han tillfälle att besöka Uganda och Tanzania för att observera hur kollegorna där tar itu med liknande utmaningar. Nadome tycker att den erfarenheten verkligen hjälpt honom att mer effektivt diskutera med arbetsgivarna. Rachel Marusek Herman 18 FOCUS på offentliga tjänster

19 Banbrytande ledarskap Mintou Garba är den första kvinnan som representerar valkretsen i fransktalande Afrika såsom ordinarie medlem i PSI:s styrelse. Hon tillskriver sina framgångar PSI:s utbildningsprogram för ledarskap. När Mintou Garba utnämndes för att representera sin delregion på internationell nivå i PSI 2007, tog man hänsyn till två viktiga insatser. Hon blev inte bara den första kvinnan som fick posten, dessutom kammade hon hem samtliga röster som fackets representant. Sedan hon börjat sitt femårsmandat har Garba fört fram en lång grad frågor, men hon har främst koncentrerat sig på att bekämpa privatiseringen av allmännyttiga tjänster, försökt förbättra bristerna i det sociala skyddet, och uppmuntrat befordran av kvinnor, både i yrkeskarriären och inom facket. I hennes hemland Niger, precis som i den region hon representerar, hotas den offentliga sektorn av privatiseringar. Vår främsta uppgift är att rädda de allmännyttiga tjänsterna, eftersom de nu angrips. Det gäller vatten-, energi- och telekommunikationssektorn och många andra tjänster. Vi kämpar mot dessa privatiseringar och försöker förbättra kvaliteten på de tjänster vi har, säger hon. En annan stor fråga för den fackliga ledaren är att försöka utöka de begränsade fackliga rättigheterna och det sociala skyddet. Om vi exempelvis tittar på hälsovården, är den så dyr att alla helt enkelt inte har tillgång till den. Om du blir sjuk, är tillgången till vård verkligen ett problem. Det är inte lätt för vissa människor är det så gott som omöjligt, förklarar Garba. Bland andra hälsovårdsproblem tar hon upp de höga medicinkostnaderna, bristen på medicinsk utrustning och den låga vårdkvaliteten. Offentliganställda har inte nödvändigtvis tillgång till vården, på grund av sina låga löner. PSI Som forskningstekniker på ett djurfoderlabb på Nationella institutet för jordbruksforskning är Garba tacksam för den utbildning i ledarskap och fortbildning hon fått genom PSI. Tack vare den kunskap jag fått i de olika utbildningsprogrammen har jag kunnat få en ansvarsställning i facket, säger hon. Garba säger att trots att kvinnor i hennes region har gått en lång väg för att besegra könsbaserade jämställdhetsbrister, krävs ytterligare framsteg, i synnerhet för att nå ledande positioner. Hon uppmuntrar sina kvinnliga kollegor att göra livslångt lärande till en prioritet. Rachel Marusek Herman FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

20 Socialt grundskydd: en möjlighet till social rättvisa Olmo Calvo Lokala befolkningsgrupper den 17 november i Barrio, Argentina. Nästan en miljard människor lider av kronisk hunger. Åttio procent av världens befolkning saknar lämpligt socialt skydd. Klyftan vidgas allt snabbare. En rad ekonomiska, finansiella och sociala kriser har visat att de nuvarande globaliseringsmodellerna inte kan ge hållbara svar. Som en del av svaret på den globala ekonomiska krisen har FN:s toppledargrupp tagit fram ett socialt grundskydd. Det sociala grundskyddet handlar om mer än att utrota fattigdom. Socialförsäkringen innebär att det skapas en miljö där var och en får möjlighet att till fullo utvecklas, utan hunger, nöd och sjukdom. Den står för värdigt liv eller arbete. Trots att konceptet socialt grundskydd inbjuder till en starkt samstämmig offentlig politik och statligt tillhandahållande, är det inte automatiskt och medför därför risker. En del länder skulle till exempel kunna anta program om socialt grundskydd, som använder sig av kontanter eller värdebevis som löses in via privata tillhandahållare. PSI:s studier visar att statligt tillhandahållande av samhällsservice kraftigt medverkar till en bra fördelningspolitik, direkt främjar större jämställdhet och stöder ekonomisk tillväxt. Däremot skapar privat leverans av samhällstjänster förutsättningar för korruption och intrång i offentliga sektorn. Offentliga sektorns tillhandahållande av hälsovård och sociala tjänster samt vatten, utbildning och energi måste bli hörnstenen i ett framgångsrikt socialt grundskydd. PSI:s förslag till handlingsplan, som medlemsförbunden kommer att diskuteras på 2012 års kongress, medför att PSI aktivt ska främja statligt tillhandahållande av samhällstjänster. Vi måste fördubbla våra ansträngningar att skydda oss mot svaga modeller från privata sektorn i synnerhet inom hälsovård och sociala tjänster. I synnerhet ska det sociala grundskyddet vara en bärare av hopp, inte en ambulans som kört utför stupet. Offentliga sektorns fackförbund måste vara redo att verka för publikt tillhandahållande och bekämpa falska löften om privata modeller för socialt grundskydd. Det är det enda sättet att dra lärdom av de läxor vi lärt oss av kriserna. Daniel Bertossa är PSI:s nye politiske chefshandläggare, samordnare för den strategiska gruppen i Ferney-Voltaire, Frankrike. Han tar med sig 20 års erfarenhet inom facklig organisation och offentlig sektor till PSI. Han har arbetat som offentliganställd, facklig förtroendeman och politisk rådgivare i Australien och Förenade kungariket. 20 FOCUS på offentliga tjänster

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Översikt över kongressveckan

Översikt över kongressveckan Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 1-5 december 2013, Bangkok,

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Syfte: Att informera styrelsen om PSI:s verksamhet när det gäller unga arbetstagare.

Syfte: Att informera styrelsen om PSI:s verksamhet när det gäller unga arbetstagare. PSI:s styrelsemöte EB-148 19-20 maj 2016, ILO Genève, Schweiz Unga arbetstagare Syfte: Att informera styrelsen om PSI:s verksamhet när det gäller unga arbetstagare. Avser: Handlingsprogrammet Avsnitt 9.6

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF

Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF Vad är den Fackliga Världsfederation - FVF FACKLIGA VÄRLDSFEDERATION Vad är FVF Fackliga Världsfederationen, FVF, grundades I Paris, den 3:e oktober 1945. FVF är den äldsta internationella fackliga organisation.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare.

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare. Våld mot kvinnor Bakgrund 1. Våld mot kvinnor är ett fortsatt och världsomfattande problem som förekommer i alla åldrar och sociala grupper. Våldshandlingar mot kvinnor sker i olika miljöer, inklusive

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Stadgar Antagna Reviderade , och

Stadgar Antagna Reviderade , och Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Bildad den 15 juni 2009. Stadgar fastställdes vid bildandet. 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Vänerskärgården med

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress

PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress Sydafrikas fackföreningsrörelse: Pulserande, rik på historia och kommande utmaningar. Sydafrikas fackföreningsrörelse

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Attityder till FN:s hållbarhetsmål

Attityder till FN:s hållbarhetsmål Attityder till FN:s hållbarhetsmål En studie bland allmänheten i 17 länder Johanna Laurin Gulled, Ipsos FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål har stort stöd både internationellt och i 2 FN:s nya globala

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer