PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER"

Transkript

1 Nedräkningen har börjat inför PSI:s 29:e världskongress Rättvisa skatter för det allmännas väl Grundläggande socialskydd tillgängligt för samtliga länder PÅ OFFENTLIGA TJÄNSTER N o v e m b e r I n t e r n a t i o n e l l F a c k l i g O r g a n i s a t i o n f ö r O ff e n t l i g a T j ä n s t e r Arbeta i folkets intresse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2 Innehåll ledare: arbeta i folkets intresse 3 Bakom rio+20 4 Skatterättvisa inte skatteparadis 6 en regering av, för och med folket 8 nedräkningen har börjat inför PSi:s 29:e världskongress 9 nyheter från Sydafrika 12 Hjälpcentraler för migranter 15 Socialt grundskydd 20 egyptens revolution långt ifrån över 22 turkiets myndigheter till angrepp mot facken 23 Varför de fackliga organisationerna måste nå ut till ungdomar 25 ännu en seger för vattenkampanjen i italien 26 fukushima idag 29 fackliga rättigheter 32 Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster BP 9, Ferney-Voltaire Cedex, Frankrike Tel: Fax: E-post: Generalsekreterare: Peter Waldorff ordförande: Dave Prentis redaktör: Teresa Marshall fotografer: Jesse Morgan, Erivan Dantas Samordnare: Caroline Dodd-Taleb Grafisk formgivning: Jean-Pierre Dauly medverkande författare: PSI staff and Soren Bech, Violeta P. Corral, Rachel Marusek Hermann, Jeffrey Hoff, Yasushi Konno *Denna utgåva har en rad artiklar skrivna av oberoende journalister som fått uppdraget genom ett nytt samarbete mellan PSI och berömda New Internationalist magazine. ni samordnande utgivare: Dinyar Godrej ni författare:james Ceronsky, Cam McGrath, Tim Baster, Isabelle Merminod, Jonathan Migneault, Raphael Adeniran, Giuliana Sgrena Signerade artiklar återspeglar författarnas åsikter, som inte tvunget är detsamma som PSI:s. omslag: En Robin Hood-skatt i en hållbar värld brasilianska ungdomar visar att de stöder kampanjen för skatt på finanstransaktioner; lanserad av PSI och dess medlemsförbund, People s Summit, Rio, Brasilien, 19 juni 2012 foto: Erivan Dantas för PSI issn: tryck: Imprimerie VILLIÈRE Beaumont, Frankrike FOCUS på offentliga sektorn Volym 19, nr. 1, november Utgiven av Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster Producerad av union labour Affischer: Favianna Rodriguez 2 FOCUS på offentliga tjänster

3 Arbeta i folkets intresse Ledare Peter Waldorff Generalsekreterare Jag ser verkligen fram emot PSI:s 29:e världskongress i slutet av november i Durban, Sydafrika. Ledare från PSI:s medlemsförbund från hela världen kommer att samlas under vår kongressbanderoll I folkets intresse. Vi kommer att göra en översikt över de oerhörda utmaningar våra fack ställts inför under de senaste fem åren, i syfte att mäta upp effektiviteten i våra reaktioner. Tillsammans vill vi kartlägga globala strategier för att genomföra PSI:s handlingsprogram för de kommande fem åren. Tidpunkten är väsentlig. Det är vanhedrande för våra samhällen att ett fåtal människor är skamlöst rika medan andra får bo i slitna sovsäckar ute på gatan. Det är helt klart att det är fel att de rikaste har 1 procent lägre skattesats än alla andra. Och det är en skriande orättvisa att de allra rikaste, som utgör 1 procent, skriver bolags- och finanslagar, tilldelas obegränsad valfinansiering och kontrollerar viktiga opinionsbildande mediekanaler. Vi vill också se till att våra medlemmar får rättvisa löner och trygga arbetsvillkor och kämpa för det allmännas väl. Under kongressen 2012 vill vi än en gång bekräfta vårt kollektiva engagemang för att se till att utbildning, hälsovård och rätten till rent vatten och avlopp ses som en del av de mänskliga rättigheterna. Vi är fast beslutna att uppnå jämställdhet för kvinnor, utrota fattigdom och orättvisa, och bygga upp hållbara, demokratiska samhällen. Vi kommer att använda vårt handlingsprogram för att bidra till god styrning och bekämpa korruption. Precis som i alla artiklarna i det här numret av Focus magazine är detta anledningen till att PSI samarbetar med Council of Global Unions för att bredda kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet agera nu! och driva igenom skatt på finanstransaktioner även känd som Robin Hoodskatt. Därför har vi gått tillsammans med våra medlemsförbund för att bekämpa privatiseringar och få fram mer hållbara visioner under Alternativa vattenforumet i Marseille, Frankrike och Rio+20 Earth Summit i Brasilien. Av den anledningen har vi i år uttalat oss solidariskt för hungerstrejkande medlemmar i Algeriet, fängslade medlemmar i Turkiet och medlemmar som blivit hotade till livet i Nigeria. Därför delar vi sorgen över de gruvarbetare i Marikana Lonmin som slaktades i Sydafrika, och därför höjer vi vår röst i för att kräva återuppbyggnad, rättvisa och fred där nere. Därför har vi nu samlat en internationell grupp bestående av chefskommunikatörer från PSI:s medlemsförbund, som i år ska arbeta tillsammans med medlemsförbund från Wisconsin i syfte att sprida deras berättelser över världen. Helt enkelt därför att arbetande människor har fackliga rättigheter, som klart och tydligt beskrivs i ILO:s konventioner. Och därför att vi måste göra vårt bästa för att försvara dessa rättigheter. I den dagliga kampen för att försvara allmännyttiga tjänster och medlemmarnas rättigheter är det lätt att glömma bort det faktum att vi nu också har ett tillfälle utan motstycke att få till stånd en positiv förändring. Tidpunkten kräver djärv handling som styrs av en stark vision. Allmännyttiga tjänster av god kvalitet är nyckeln till uppbyggnaden av civila samhällen där människor arbetar tillsammans för hela befolkningens väl, inte bara för de rikaste. Vår styrka är att vi arbetar tillsammans, för det allmännas väl. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

4 PSI PSI:s medlemsförbund från Peru, Columbia och Uruguay sällade sig till arbetstagarna i brasilianska Bancario och Rio+20-delegater från 30 olika länder i en omfattande demonstration under parollen Robin Hood-skatt för en hållbar värld i Rios finanskvarter den 19 juni. Bakom Rio+20: Världsmedborgarna måste agera Att FN:s konferens Rio+20 blev en rejäl miss innebär både hot och möjligheter för offentliganställdas fack. Hoten utgörs av det tomrum som orsakats av odugliga och ovilliga regeringar, både på nationell- och global nivå. Olika bolag, som har riktat in sig på att ta kontroll över offentliga tjänster tar nu över och väntar sig stor framtida vinst. Möjligheterna ligger i den rättmätiga harm både arbetstagare och intressegrupper känner över att behandlas så illa. Detta skulle kunna sporra till lokal facklig anslutning och större medvetande om den roll den offentliga sektorn spelar för social rättvisa och hållbar utveckling. Globala kampanjer kan bli allt viktigare för att införa skatt på finanstransaktioner, reglera finanssektorn och göra slut på privata bolags övertagande av offentliga institutioner. Dessutom skulle människors rätt till vatten äntligen genomföras. Tjugo år efter det att de förhoppningar som väcktes vid FN:s första konferens om hållbar utveckling grusats, falnade även illusionerna om Rio+20, eftersom man inte lyckades får fram en politisk vision och ett handlingsgprogarm för att ta itu med de största hållbarhetsfrågorna. En kompromisstext, som i sista minuten lästes upp av Brasiliens regering, kallades av icke-vinstdrivande grupper och fackförbund för den framtid vi inte vill ha. De talade om de misslyckade försöken att få bort subventionerna för fossila bränslen, skydda våra hav, främja offentliga tjänster, och andra väsentliga frågor om hållbar utveckling. I bästa fall får Rio+20 betydelse för framtida förhandlingar. I värsta fall kan Rio+20 ses som det tillfälle då regeringarna övergav många av de ursprungliga rättesnören som fastslogs vid 1992:s FN-konferens, och därmed vände ryggen till det civila samhällets deltagande, ökad global styrning för att lösa globala problem samt finansiellt bistånd från de rika länderna. Den breda klyftan mellan utvecklingsländer och utvecklade länder kvarstod under hela förhandlingsperioden. Det är helt tydligt att samtliga länder var ute för att bevara sina egna intressen. Det som saknades var ett gemensamt mål och en gemensam inriktning. Dessutom visar sluttexten att privata bolag har otroligt stort inflytande över både nationella regeringar och FN. Det har inte förekommit några meningsfulla försök att reglera eller kontrollera bolagens agerande. Tvärtom, texten stöder aktivt offentlig-privata partnerskap som den enda lovvärda modellen. I Rio fokuserade PSI speciellt på att bevara ordalydelsen om rätten till vatten i den officiella texten och på att förstärka våra kampanjer och band till det Se foto och video på: org/rio20 civila samhället genom vårt arbete i den parallella konferensen People s Summit. Det var väldigt viktigt för PSI och våra intressegrupper att rätten till vatten kom med i texten det var i sig ett stort steg framåt med tanke på motståndet från en rad mäktiga länder som Kanada och USA. En annan prioritet var att få igenom ett budskap om en stark offentlig sektor under ITUC-TUCA Workers Assembly. PSI:s representanter talade emot privatisering, och ivrade för ett socialt grundskydd, offentliga tjänster av god kvalitet, och behovet av rättvis beskattning för att finansiera den offentliga sektorn. Offentliga tjänster av god kvalitet är en väsentlig komponent för att kunna ge ett hållbart svar på utmaningarna, skapa rättvisa samhällen och behövliga arbetstillfällen. En annan prioritet under debatterna i Rio+20 var att förstärka globala partnerskap med det civila samhället och ge en internationell profil till kampanjen om skatt på finanstransaktioner (Robin Hood-skatt) och kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet agera nu! Detta åstadkoms tack vare en rad olika offentliga evenemang som PSI var med och organiserade under Rio+20. David Boys, handläggare för offentliga företag, PSI och Teresa Marshall, kommunikationssamordnare, PSI 4 FOCUS på offentliga tjänster

5 NNU Spräck myterna om Robin Hood-skatten Sjuksköterskor demonstrerade för Robin Hood-skatt i Chicago under G8-mötena i maj månad. National Nurses United har med framgång agerat för att en sådan lagstiftning ska införas i USA. Representanter för PSI:s kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet agera nu! stödde också en rad handlingsprogram för Robin Hood-skatt under World AIDS Forum i juli. Skatt på finansiella transaktioner bäst känd som Robin Hood-skatten får stöd av allt fler som ett sätt att generera ansenliga nya intäkter för att finansiera samhällsservice och hållbar utveckling av god kvalitet. Det är också ett viktigt steg mot rättvis beskattning. Kostnaderna för den nära nog totala finansiella härdsmältan och den fortsatta ekonomiska krisen har varit ofantliga, påpekas det i ett nytt forskningsdokument från Stamp Out Poverty, vilket översatts av PSI, och som handlar om en del av myterna om FTT (skatt på finansiella transaktioner). Tiden är inne för finansinstituten att betala sin rättmätiga andel. I slutet av december 2009 spenderade de mest utvecklade G20-ekonomierna belopp motsvarande 6,2 procent av BNP 1,976 miljarder $ på bail-out för banker. Men i Europa och USA har de vanliga medborgarna, som inte på något sätt är ansvariga för krisen, fått bära kostnaderna via arbetslöshet och nedskärningar inom den offentliga sektorn. Utvecklingsländerna, som inte heller gjort någonting för att orsaka kollapsen, har också fått betala ett högt pris, eftersom finansieringen av fonder för hälsa, utveckling, infrastrukturer och klimatförändringar minskat eller dragits in. Frankrike är ett av de senaste länderna att genomföra FTT, och landets nye president François Hollande erkänner att det här är ett av de få tillgängliga sätten att generera finansiella intäkter i tillräcklig mängd för att meningsfullt bidra till de fortsatta kostnaderna för den globala ekonomiska krisen, och samtidigt stödja hållbar utveckling. En låg skatt i de utvecklade länderna en tiondels procent på obligationer och aktier, och ännu lägre på övriga finansiella instrument skulle ge ungefär 300 miljarder om året, ett belopp som kan användas för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar och finansiera samhällsservice av god kvalitet. Det är också viktigt att FTT även skulle bidra till att reglera marknaderna, tygla börsspekulationer och kortfristighet, och främja mer hållbar och rättvis ekonomisk tillväxt på lång sikt. Finansinstituten som nu massivt subventioneras av oss vanliga skattebetalare, och dessutom tycks fast beslutna att behålla sina höga bonusar och så gott som skattefria transaktioner har bidragit till att sprida många myter för att slippa betala sin rättmätiga andel. Forskningsrapporten visar klart och tydligt att dessa myter är helt tagna ur luften. Till exempel visar rapporten att skatter på finansiella transaktioner med framgång använts i flera enskilda länder, och alltså inte alls behöver vara globala för att fungera. Dessutom poängterar rapporten att en väl utformad FTT kan minska skatteflykt. I undersökningen förs tolv av dessa hårdfjällade myter till sista vilan, och man visar hur FTT kan främja marknadsstabilitet, förbättra pensionsvärden, öka den ekonomiska tillväxten och bidra till att skapa arbetstillfällen. Soren Bech FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

6 Skatterättvisa inte skatteparadis Offentliganställda i Norge, precis som i många andra länder, kämpar mot den nyliberala reformen av offentliga sektorn. I Norge är begreppet i praktiken känt som den new public management (NPM) och inbegriper privatisering och utkontraktering av kommunala tjänster. Fagforbundet, norska fackförbundet för kommunal- och statsanställda, har stått på främsta linjen i kampen mot genomförandet av NPM på kommunal nivå. Men i dessa globaliseringstider måste ansträngningarna breddas till den internationella scenen. Privata bolag som ger anbud på kommunala kontrakt har ofta kopplingar till större multinationella företag, vilka träget döljer vinster och flyr från beskattningen till skatteparadis. En ny rapport från Tax Justice Network uppskattar att orapporterade utlandsbaserade tillgångar som placerats i skatteparadis ligger på minst 21 $ biljoner, och kanske till och med hela 32 $ biljoner. Detta innebär att problemet med ojämlikhet av förmögenhet och inkomster är värre än tidigare misstänkts, enligt nätverket. Det innebär också att många länder förlorar skatteintäkter som i hög grad skulle kunna bidra till att mildra deras nationella skatteproblem. Rapporten granskar konsekvenserna av en rad utlandsbaserade missbruk, inklusive orapporterade kapitalrörelser och för lågt beskattade bolagsvinster. De stora multinationella bankerna och andra finansinstitut klandras kraftigt, eftersom de spelar en väsentlig roll för att flytta pengarna till skatteparadis på andra sidan haven. Den väldiga, hemliga utlandsbaserade industrin har verkligen blivit globaliseringens skuggsida, sammanfattar rapporten. Något som kräver att de utvecklade länderna förnyar sina ansträngningar för att ta itu med problemet. Detta är bakgrunden för samarbetet mellan Fagforbundet och Attac Norge. Fagforbundets ordförande Jan Davidsen förklarar att Fagforbundet i stor skala samarbetar med olika grupper och icke-statliga organisationer i Norge, med vilka vi har gemensamma intressen och mål, och Attac är en av dem. Ju mer vittomfattande allianser och ju större nätverk vi har, desto lättare kan vi nå våra gemensamma mål. Benedikte Pryneid Hansen, talesperson i Attac Norge, noterar att tack vare stöd från Fagforbundet kunde vi trycka en upplaga av tidningen som koncentrerar sig på ny offentlig förvaltning. Genom att tidningen distribuerades via Fagforbundets nätverk nådde vi ut till fler läsare, varav de flesta arbetar inom den offentliga sektorn. Ett nytt område för samarbetet mellan Fagforbundet och Attac ställer in sig på att visa var en stor del av skattebetalarnas pengar hamnar. Vi vet att en stor del av vinsten hamnar i skatteparadis och att pengarna ofta transiterar via kommersiella välfärdsinstitutioner som arbetar för kommunerna. Attac Norge har också nära samarbete med sina svenska kollegor och andra medlemmar i det internationella nätverket, för att försöka följa pengarnas väg, säger Pryneid Hansen. Attac Norge har tagit fram en ny vägledning om skatteparadis, som uppmanar kommunerna att officiellt säga nej till bolag som använder sig av skatteparadis. Finansministern har också tillkännagivit att senast 2014 kommer Norge att införa rapportering land-för-land ett viktigt verktyg för att stödja finansiell öppenhet; det krävs av bolagen att de visar kontona för varje land där de arbetar. Sidsel Hjelme, Fagbladet, 2012 utstationerad journalist hos PSI Fagforbundet photos 6 FOCUS på offentliga tjänster

7 PCS Medlemmarna i Public and Commercial Services Union fortsätter att vidta arbetsaktioner och att protestera mot nedskärningar på skatteverkets kontor och avdelningar. Anställda inom skatteverket i Förenade kungariket protesterar mot nedskärningar Anställda inom skatteverket tillhörande Public and Commercial Services Union har vidtagit en rad stridsåtgärder för att protestera mot omfattande skattesänkningar och reducerade kundtjänster i Förenade kungariket. Enligt regeringens planer kommer ytterligare arbetstillfällen att försvinna från HMRC innan 2015, utöver de över jobb som redan gått förlorade sedan Fackföreningens HMRC-medlemmar strejkade i juli. I augusti följde organiserad maskning med en offentlig kampanj för att belysa de problem som orsakats av personalnedskärningarna och hoten om ytterligare privatiseringar. Strejkaktioner planeras komma i början av september. Fackföreningen uppskattar att statsfinanserna går miste om över 120 miljarder om året på grund av skattebedrägeri, skatteflykt, och bristande inkassering på grund av otillräcklig personaltillgång. Fackföreningen är också orolig över de smygande privatiseringarna, då HMRC gett ut 4 miljoner i ett årslångt försök med två privata bolag för att hantera undersökningar om skatteavdrag. PCS:s generalsekreterare Mark Serwotka säger att samtidigt som miljonärer i regeringen vrider sina händer i förtvivlan över den oetiska skatteflykten, fullföljer de sina planer att ta bort ytterligare tusen arbetstillfällen från den avdelning som är ansvarig för att göra något åt problemet. Att investera i offentliga tjänster som ett alternativ till sparåtgärder kan inte bli tydligare än inom HMRC. PCS Förenade kungariket skattelättnader för de rika, små smulor för alla andra I Förenade kungariket har Public and Commercial Services Union och War on Want satt igång en gemensam kampanj för att kräva att regeringen avskaffar skatteparadis och gör slut på skattesmitning. En nylig rapport som skrivits tillsammans med Tax Justice Network granskar skatteparadisens konsekvenser för skatteuppbörd, finansiell stabilitet, korruption och fattigdom. Man tittar också på följderna av skatteparadisens sekretessregler för det internationella finanssystemet. Kampanjen uppmanar regeringen att göra slut på skattesmitningen genom att förordna att nedläggningar och nedskärningar bland skatteverkets personal upphör; avskaffa Förenade kungarikets skatteparadis; främja öppenhet genom bolagsrapportering land-för-land; och dra alla de som profiterar på pengatvätt och skattesmitning inför rätta. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

8 En regering av, för och med folket En god samhällsstyrning är det enda som kan lösa våra stora sociala och ekonomiska problem. Det rör sig om såväl klimatförändringar som arbetslagstiftning, kampen mot skatteparadis och finansmarknadernas reglering det är helt väsentligt att den offentliga sektorn klarar av att effektivt och öppet uppfylla folkets behov. Detta är särskilt viktigt för offentliganställda vid en tidpunkt då bristande samhällsstyrning och reglering används för att angripa deras fackföreningar, löner, arbetsvillkor och pensioner. Felaktig politik och korruption orsakar oanade störningar. Så länge dessa frågor får relativt lite uppmärksamhet, utgör offentliga tjänster och offentliganställda en given måltavla. Arbetsgivarnas vanhedrande uppförande under ILO:s internationella arbetskonferens 2012 då de blockerade utfrågningarna om brott mot de fackliga rättigheterna, något som berör de mest utsatta arbetstagarna i världen utgör ett olyckligt exempel. Det finns många tecken på att god samhällsstyrning är en avgörande faktor för ekonomisk utveckling. Program, som till exempel Social Protection Floor initiative, som ivrar för en stark, enhetlig offentlig sektor ger löfte om betydande ekonomiska sidoeffekter. Emellertid dyker ytterligare än fråga upp: är våra regeringar verkligen i stånd att utforma och tillhandahålla de tjänster medborgarna kräver? Har vi till exempel en internationell regeringsstruktur i stånd att lagstifta, administrera och genomföra en transnationell skatt på finanstransaktioner? Sådana frågor måste vi ställa oss när vi ser regeringens oförmåga att reglera finansmarknaderna och föra klimatdebatten framåt. För PSI är det därför en prioritet att via sitt handlingsprogram tillsammans med medlemsförbunden verka för att kräva granskning av de Alexandre Guédon Tack vare de omfattande offentliga åtgärder som byggde upp Maple Spring/ Printemps érable 2012, bidrog studerande i Québec till att tillsätta en ny provinsregering och de lyckades förhindra en höjning av studieavgifterna och en inskränkning av de medborgerliga rättigheterna. internationella institutionerna genom att påverka de nationella regeringarna. Det regeringen misslyckats mest med är korruptionen. PSI:s forskning visar att korruption härjar i både utvecklade länder och utvecklingsländer. Det är förödande om stora bolagsintressen kan påverka regeringspolitik, offentlig upphandling och reglering. De stora bolagens inflytande, som är mycket invecklat, blir alltmer påfallande. Ibland är det illegalt. Än oftare korrumperas god samhällsstyrning av gisslet. PSI anser att samhällsstyrning och korruption har sektoriella dimensioner. Den offentliga förvaltningen är själva kärnan i god samhällsstyrning genom uppläggning av offentlig politik, revision och upphandling. De stora bolagen försöker regelbundet utöva lobbyverksamhet och skaffa sig inflytande över regeringarna. Allmännyttiga tjänster har sedan länge erkänts vara en god grogrund för korruption via stora kontrakt för privatiserade tjänster, byggnadskontrakt och offentligaprivata partnerskap. Hälsovård och sociala tjänster kommer troligen att bli föremål för nästa privatiseringsvåg och PPP, när trycket mot hälsovårdsbudgeten ökar. Sorgligt nog koncentrerar läkemedelsindustrin sig intensivt på att få inflytande över regeringens politik. PSI:s nya handlingsprogram kommer att inrikta sig på att bekämpa utkontraktering och privatisering inom hälsovård och sociala tjänster, exempelvis för äldre och funktionshindrade. Kommunala funktioner ligger ofta relativt långt borta från statens kontroll och utsätts kanske i mindre mån för offentlig granskning. Emellertid kan stora bygg- och underhållskontrakt vara mycket lukrativa. PSI:s handlingsprogram identifierar god samhällsstyrning och kampen mot korruption som prioritetsområden. Ett forum för medlemsförbund som ställer in skärpan på god samhällsstyrning och offentlig revision kommer att äga rum i Durban, som en inledning på 2012 års kongress. Att kämpa mot korruption och för god samhällsstyrning kräver båda öppenhet, spårbarhet, offentligt deltagande och investeringar i kunnig och välavlönad personal. Det kräver också starka, oberoende revisonssystem och domstolsväsen som är beredda att förelägga tillräckligt stränga sanktioner för bolag som drar fördel av korruption. Daniel Bertossa är PSI:s chefsansvarig för politik och strategi samt ansvarig för samordningen av PSI:s arbete om samhällsstyrning. 8 FOCUS på offentliga tjänster

9 Nedräkningen har börjat inför PSI:s 29:e världskongress Vi är redo att välkomna världen till Sydafrika! säger en leende Tozama Mantashe, ordförande för PSI:s sydafrikanska samordningskommitté. Mantashe påpekar att 2012 är det 18 år sedan apartheid avskaffades. Dessutom firar den afrikanska nationalkongressen som frigjorde Sydafrikas arbetarklass hundraårsjubileum. PSI-delegaterna kommer att samlas i slutet av november för att delta i en rad förberedande seminarier och möten innan kongressen börjar. Därefter följer fyra dagars officiella sammanträden under PSI:s 29:e världskongress. PSI:s senaste världskongress ägde rum 2007 i Wien, Österrike. I år samlas man i ultramoderna Durban Internationella kongresscenter, där FN:s miljökonferens COP17 nyligen ägde rum. Mer än 200 sponsrade delegater kommer att befinna sig bland de hundratals deltagarna från PSI:s medlemsförbund. Seminarier och möten innan kongressen Innan kongressen börjar, kommer arbetsgrupper om hälsa, allmännyttiga tjänster, unga arbetstagare och migrationsfrågor, bra styrning jämfört med korruption, och uppbyggandet av PSI:s kommunala nätverk att hålla möten. En Kvinnokommitté och möten för regionala chefer kommer också att föregå den officiella kongressen. Central resolution en femårig handlingsprogram Under kongressen kommer delegaterna att debattera PSI:s centrala handlingsprogram för , granska en rad resolutioner, revidera stadgarna och påbörja interaktiva paneldiskussioner om vinnande kampanjstrategier, framskridande av offentliganställdas fackliga rättigheter, rättvisa skatter för att finansiera allmännyttiga tjänster av god kvalitet, jämställdhet och bekämpande av diskriminering. Samverkan för Robin Hood-skatten Delegaterna kommer också att tillsammans med medlemsförbund från Durban samverka för att få fram en Robin Hoodskatt, i samarbete med kampanjen Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! Evenemanget kommer att framhålla PSI:s åsikt att rättvisa skatter, exempelvis på finansiella transaktioner, krävs för att finansiera allmännyttiga tjänster. Följ med i nyheterna från sociala medier Se uppdateringar av program och rapporter från kongressen på gå med som vän på PSI Facebook, och följ Twitter och Flickr photo flöden via hashtaggen #PSICongress2012. FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

10 Kongressval Två kandidater har officiellt deklarerat att de ställer upp i valet som PSI:s generalsekreterare. Rosa Pavanelli är ordförande i Italiens förbund för offentliganställda (Federazione Lavoratori Funzione Pubblica FP-CGIL) och vice ordförande i PSI, regionen Europa. Ta en titt på hennes kampanj på Peter Waldorff försöker bli omvald efter en mandatperiod. Waldorff ledde dessförinnan fackförbundet för statsanställda i Danmark (HK/Stat) mellan 1998 och Ta en titt på hans kampanj på www. waldorff.org. Ordförande i PSI, vice ordföranden och styrelsemedlemmar ska också väljas. Nuvarande ordförande Dave Prentis, chef för UNISON i UK, ersatte förre ordföranden Ylva Thörn (Kommunal, Sverige), när hon avgick PSI-kongressens värdförbund Democratic Nursing Organisation of South Africa (DENOSA) Health and Other Service Personnel Trade Union of South Africa (HOSPERSA) National Education, Health and Allied Workers Union (NEHAWU) National Public Service Workers Union (NPSWU) National Union of Public Service and Allied Workers (NUPSAW) S.A.D.N.U. SOUTH AFRICAN DEMOCRATIC NURSES UNION NURSES CARE Police and Prisons Civil Rights Union (POPCRU) South African Democratic Nurses Union (SADNU) South African Municipal Workers Union (SAMWU) 10 FOCUS på offentliga tjänster

11 Vi arbetar i folkets intresse Vi främjar social rättvisa genom offentliga tjänster av god kvalitet och fackliga rättigheter Uppskattningsvis 1000 fackliga ledare från hela världen kommer att samlas för den globala fackliga federationen PSI:s 29:e kongress i Durban, Sydafrika den november Under parollen I folkets intresse, kommer PSI-medlemmar att fastställa policy och handlingsplaner om viktiga frågor gällande fackliga rättigheter och att främja offentliga tjänster för det allmännas bästa. PSI:s generalsekreterare Peter Waldorff säger, Vi befinner oss mitt i ödesdigra tider som utmärks av den våg av indignation och folklig revolt mot både diktatorer och nyliberal politik som drar fram över vår värld. PSI, som företräder 20 miljoner arbetande kvinnor och män, är engagerade i att främja offentliga tjänster av god kvalitet, understödda av rättvis skattepolitik, som skapar rättvisa och hållbara samhällen. Från den arabiska våren till offentliganställdas resning i Wisconsin, till ungdomsrörelsen Indignados i Spanien, till studentprotester i Chile och Quebec, till våra medlemsförbunds upprepade generalstrejker över hela Europa mot åtstramningspolitik, till Occupy-rörelsen som utlöstes i Nordamerika och spred sig världen över arbetande människor och våra samhällen förenar sig överallt i våra krav på social rättvisa och jämlikhet. Vi betonar också behovet av investering i offentliga tjänster av god kvalitet och infrastruktur för att säkerställa effektiv respons i händelse av katastrofer, såsom de man upplevt i Japan, Australien och Haiti under senare år. PSI:s ordförande Dave Prentis, generalsekreterare för UNISON, Storbritanniens största fackförbund, säger: I Sydafrika och världen runt driver förbund i offentliga sektorn kampanj för offentliga tjänster av god kvalitet. Vi konstaterar att offentliga tjänster av högsta uppnåeliga kvalitet krävs för rättvis fördelning av tillväxt och hållbar utveckling. Offentliga tjänster av god kvalitet garanterar tillträde, de är överkomliga, demokratiskt ansvariga, sörjer för social rättvisa, höjer livskvaliteten och erbjuder möjlighet till välstånd. Tozama Mantashe, ordförande för PSIs South Africa Congress samordningskommitté och andre vice ordförande för National Education, Health and Allied Workers Union tilllägger Vi är stolta över att PSI också ger ett stort bidrag i termer av samhällsbyggnad genom vår kampanj Offentliga tjänster av god kvalitet Agera nu! i Durban, ett initiativ godkänt av Global Unions råd. Detta projekt för samman fackförbund, organisationer i civilsamhället och ethekwini kommunala företrädare i en ny modell för social dialog för att förbättra leveransen av offentliga tjänster till lokala invånare. PSI:s värderingar, politiska riktlinjer och aktioner är förankrade i demokratiska samhällens världssyn vari offentliga tjänster av god kvalitet främjar och skyddar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, gör det möjligt för rättvisa, solidaritet och välstånd att blomstra. PSI:s föreslagna handlingsprogram för de kommande fem åren kretsar kring att arbeta för att avskaffa ojämlikhet, social orättvisa och de obalanser som förvärras av kapitalism, korruption och ekonomiskt profitbegär. Facken i Sydafrika för en bred kampanj för att förbjuda privata arbetsförmedlingars exploatering av arbetstagarna något som gynnar osäkra anställningar med låga löner och så gott som total avsaknad av anställningstrygghet eller skyddsåtgärder på arbetsplatsen. PSI FOCUS på offentliga tjänster nr 19-1 November

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress

PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress PRESENTATION AV MEDLEMSFÖRBUNDEN I VÄRDLANDET Public Services International 29:e världskongress Sydafrikas fackföreningsrörelse: Pulserande, rik på historia och kommande utmaningar. Sydafrikas fackföreningsrörelse

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA

EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA EN Rapport om METODER FÖR INFLYTANDE FÖR ANSTÄLLDA I KINA - för företag, fackföreningar och organsiationer 2 Rapport om konserverad tonfisk Innehåll Inledning 4 Syfte & avgränsning 5 Hongkong-watchdog

Läs mer

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig!

Studiematerial om Attac. En annan värld är möjlig! Studiematerial om Attac En annan värld är möjlig! Är det så säkert att det är dödsryckningar världen befinner sig i? Kan det inte lika gärna vara födslovåndor? Okänd Välkommen till Attac! En annan värld

Läs mer

Postsektorn och den globala recessionen

Postsektorn och den globala recessionen Postsektorn och den globala recessionen Rapport för UNI Post & Logistik Utarbetad av Andrew Bibby och Neil Anderson 24 april 2009 version 4.0 1. Inledning En global ekonomisk kris som den som världen upplever

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse.

#13 14. våren 2011 30kr ISSN 1654-6067. En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #13 14 våren 2011 30kr ISSN 1654-6067 Irland nyliberalismens totala misslyckande Europa satt i skuld Susan George Attac Sverige 10 år

Läs mer

Ingen solskenshistoria

Ingen solskenshistoria Ingen solskenshistoria -En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet Text till inlagan: Schyst resande 2012 Text, research och foto: Malin Kjellqvist, Fair Trade Center Grafisk

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004

Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004 Delamed en tidning från diakonia nummer 4-2004 Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år Pengarna eller livet? För snart fem år sedan samlades världens beslutsfattare kring ett unikt löfte: att

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Global Hälsa. i en ny värld. Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008

Global Hälsa. i en ny värld. Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008 Global Hälsa i en ny värld Rapport från Svenska Läkaresällskapets jubileumskonferens Global Health in a New World i Göteborg den 28 november 2008 Text Eva Nordin 1 Rapport från Svenska Läkaresällskapets

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla Inledning Detta dokument utvecklades ursprungligen som ett diskussionsunderlag, för att förbereda vägen för EAPN Seminar on 2010 and Beyond (EAPN:s seminarium angående 2010 och därefter) som hölls i Bryssel

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? INNEHÅLL En fantastisk möjlighet!... 4 Vad är utveckling?... 6 Hur tror du världen ser ut?... 11 Blir världen bättre?... 17 Framsteg du (kanske) inte kände till?... 30 Stora utmaningar

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer