Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker"

Transkript

1 EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster 28 oktober Arbetsprogram DAGORDNINGSPUNKT 4 1. Gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, inklusive direktivförslaget om gränsöverskridande sjukoch hälsovård, korrekt återspeglar och garanterar att dessa tjänster grundas på universalitet and solidaritet Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt uttalande med HOSPEEM pågår Övertyga Europaparlamentariker om att lägga fram våra ändringsförslag om två viktiga aspekter : begränsa direktivförslagets tillämpningsområde till "patienters rörlighet bibehålla principen om "förhandstillstånd för sjukhusbehandling EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP redigerar tidsfristen för ändringsförslag går ut den 30 september Antas i ENVIutskottet den 28 oktober 2. Kvalitet på sjukoch hälsovård och Förhindra marknadsanpassning och få Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och tjänster av hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, +

2 sociala tjänster erkännande av statens ansvar för sjuk- och tjänster arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt användargrupper Bidra till EPSU:s strategi till stöd för horisontell lagstiftning på EU-nivå för offentliga tjänster och ett handlingsprogram för EU grundat på protokollet för offentliga tjänster Komplettera med exempel från hälso- och sjukvård samt sociala tjänster CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte sitt stöd. I slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CENdokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s medlemmar Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse EPSU deltar och rapporterar Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet Seminarium i nätverket för offentliga tjänster Omröstning fram till den 7 september oktober i Bryssel, november i Sesimbra / Portugal 3. Lika rättigheter Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och behandling för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovård och sociala tjänster samt bekämpa diskriminering 4. Social dialog Stärka den befintliga sociala dialogen med HOSPEEM och se till att branschövergripande och branschspecifika europeiska Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social omsorg; Arbetsvillkor inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om äldreomsorg: Genomföra aktiviteter planerade EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att Stärka social dialog i sjukhussektorn i de baltiska länderna ; nationella seminarier och konferens 2 Andra halvåret : 27 oktober februari, mars

3 texter om social dialog genomförs Utarbeta arbetsprogram för för den sociala dialogens plenarmöte i december Utarbeta arbetsprogram för Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 4.1 Förhindra skador av vassa medicinska instrument Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att förebygga skador från vassa medicinska instrument på sjukhus och inom sjukoch hälsovård Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska länderna löpande Rekrytering och bibehållande Förhandla om en åtgärdsram om arbetsorganisation och balans mellan arbets- /privatliv i syfte att behålla arbetstagare i sjukhussektorn Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning ska slutföras i december 4.3 Nya kompetensbehov i sjukhussektorn Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg inom ramen för den sociala dialogen på grundval av den branschövergripande åtgärdsramen för livslång utveckling av kompetens och kvalifikationer Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, delvis införliva i ramåtgärden Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya kompetensbehov Allt äldre arbetskraft Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i ramåtgärden 3

4 inom ramen för den sociala dialogen för att hantera frågor som rör den allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre arbetskraft 4.5 Våld av utomstående Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av utomstående Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja genomförande, 3 workshops + slutkonferens 2009 Riktlinjerna undertecknas formellt den 30 september samt under 5. Gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Bekämpa oetiska metoder vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöverskridande rekrytering Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att införliva genomförandeverktyg i EPSU HOSPEEM:s arbetsprogram - + För diskussion på sociala dialogens plenarmöte i dec 6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande på området sociala tjänster Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive arbetsmetoder. Se förklaringar under punkt 2 and Arbetsvillkor, inklusive arbetstid Förbättra arbetsvillkor och bekämpa undervärdering av jobb inom sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i samrådet med arbetsmarknadsparterna på ww.epsu.org/a/ :a halvåret En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 2:a halvåret 4

5 Skydda adekvat finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i sjuk- och tjänster i syfte att garantera tillfredsställande personalnivåer och löner Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom barnomsorgen, har ännu inte inletts! Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 8. Fackliga rättigheter Främja och förespråka fackliga rättigheter för anställda inom sjuk- och tjänster Kapacitetsbyggande i EU- och icke-eu-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; löpande oktober Involvera de nya medlemsorganisationerna efter samgåendet mellan EPSU/ISKA 9. Multinationella företag Stödja inrättandet av europeiska företagsråd Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och tjänster + Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI Europa) Jane Lethbridge om Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade europeiska marknader, augusti 5

6 EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster 28 oktober Arbetsprogram DAGORDNINGSPUNKT 4 1. Gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, inklusive direktivförslaget om gränsöverskridande sjukoch hälsovård, korrekt återspeglar och garanterar att dessa tjänster grundas på universalitet and solidaritet Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt uttalande med HOSPEEM pågår Övertyga Europaparlamentariker om att lägga fram våra ändringsförslag om två viktiga aspekter : begränsa direktivförslagets tillämpningsområde till "patienters rörlighet bibehålla principen om "förhandstillstånd för sjukhusbehandling EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP redigerar tidsfristen för ändringsförslag går ut den 30 september Antas i ENVIutskottet den 28 oktober 2. Kvalitet på sjukoch hälsovård och Förhindra marknadsanpassning och få Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och tjänster av hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, +

7 sociala tjänster erkännande av statens ansvar för sjuk- och tjänster arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt användargrupper Bidra till EPSU:s strategi till stöd för horisontell lagstiftning på EU-nivå för offentliga tjänster och ett handlingsprogram för EU grundat på protokollet för offentliga tjänster Komplettera med exempel från hälso- och sjukvård samt sociala tjänster CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte sitt stöd. I slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CENdokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s medlemmar Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse EPSU deltar och rapporterar Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet Seminarium i nätverket för offentliga tjänster Omröstning fram till den 7 september oktober i Bryssel, november i Sesimbra / Portugal 3. Lika rättigheter Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och behandling för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovård och sociala tjänster samt bekämpa diskriminering 4. Social dialog Stärka den befintliga sociala dialogen med HOSPEEM och se till att branschövergripande och branschspecifika europeiska Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social omsorg; Arbetsvillkor inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om äldreomsorg: Genomföra aktiviteter planerade EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att Stärka social dialog i sjukhussektorn i de baltiska länderna ; nationella seminarier och konferens 2 Andra halvåret : 27 oktober februari, mars

8 texter om social dialog genomförs Utarbeta arbetsprogram för för den sociala dialogens plenarmöte i december Utarbeta arbetsprogram för Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 4.1 Förhindra skador av vassa medicinska instrument Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att förebygga skador från vassa medicinska instrument på sjukhus och inom sjukoch hälsovård Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska länderna löpande Rekrytering och bibehållande Förhandla om en åtgärdsram om arbetsorganisation och balans mellan arbets- /privatliv i syfte att behålla arbetstagare i sjukhussektorn Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning ska slutföras i december 4.3 Nya kompetensbehov i sjukhussektorn Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg inom ramen för den sociala dialogen på grundval av den branschövergripande åtgärdsramen för livslång utveckling av kompetens och kvalifikationer Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, delvis införliva i ramåtgärden Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya kompetensbehov Allt äldre arbetskraft Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i ramåtgärden 3

9 inom ramen för den sociala dialogen för att hantera frågor som rör den allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre arbetskraft 4.5 Våld av utomstående Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av utomstående Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja genomförande, 3 workshops + slutkonferens 2009 Riktlinjerna undertecknas formellt den 30 september samt under 5. Gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Bekämpa oetiska metoder vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöverskridande rekrytering Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att införliva genomförandeverktyg i EPSU HOSPEEM:s arbetsprogram - + För diskussion på sociala dialogens plenarmöte i dec 6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande på området sociala tjänster Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive arbetsmetoder. Se förklaringar under punkt 2 and Arbetsvillkor, inklusive arbetstid Förbättra arbetsvillkor och bekämpa undervärdering av jobb inom sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i samrådet med arbetsmarknadsparterna på ww.epsu.org/a/ :a halvåret En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 2:a halvåret 4

10 Skydda adekvat finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i sjuk- och tjänster i syfte att garantera tillfredsställande personalnivåer och löner Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom barnomsorgen, har ännu inte inletts! Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 8. Fackliga rättigheter Främja och förespråka fackliga rättigheter för anställda inom sjuk- och tjänster Kapacitetsbyggande i EU- och icke-eu-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; löpande oktober Involvera de nya medlemsorganisationerna efter samgåendet mellan EPSU/ISKA 9. Multinationella företag Stödja inrättandet av europeiska företagsråd Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och tjänster + Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI Europa) Jane Lethbridge om Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade europeiska marknader, augusti 5

11 EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster 28 oktober Arbetsprogram DAGORDNINGSPUNKT 4 1. Gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, inklusive direktivförslaget om gränsöverskridande sjukoch hälsovård, korrekt återspeglar och garanterar att dessa tjänster grundas på universalitet and solidaritet Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt uttalande med HOSPEEM pågår Övertyga Europaparlamentariker om att lägga fram våra ändringsförslag om två viktiga aspekter : begränsa direktivförslagets tillämpningsområde till "patienters rörlighet bibehålla principen om "förhandstillstånd för sjukhusbehandling EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP redigerar tidsfristen för ändringsförslag går ut den 30 september Antas i ENVIutskottet den 28 oktober 2. Kvalitet på sjukoch hälsovård och Förhindra marknadsanpassning och få Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och tjänster av hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, +

12 sociala tjänster erkännande av statens ansvar för sjuk- och tjänster arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt användargrupper Bidra till EPSU:s strategi till stöd för horisontell lagstiftning på EU-nivå för offentliga tjänster och ett handlingsprogram för EU grundat på protokollet för offentliga tjänster Komplettera med exempel från hälso- och sjukvård samt sociala tjänster CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte sitt stöd. I slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CENdokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s medlemmar Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse EPSU deltar och rapporterar Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet Seminarium i nätverket för offentliga tjänster Omröstning fram till den 7 september oktober i Bryssel, november i Sesimbra / Portugal 3. Lika rättigheter Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och behandling för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovård och sociala tjänster samt bekämpa diskriminering 4. Social dialog Stärka den befintliga sociala dialogen med HOSPEEM och se till att branschövergripande och branschspecifika europeiska Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social omsorg; Arbetsvillkor inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om äldreomsorg: Genomföra aktiviteter planerade EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att Stärka social dialog i sjukhussektorn i de baltiska länderna ; nationella seminarier och konferens 2 Andra halvåret : 27 oktober februari, mars

13 texter om social dialog genomförs Utarbeta arbetsprogram för för den sociala dialogens plenarmöte i december Utarbeta arbetsprogram för Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 4.1 Förhindra skador av vassa medicinska instrument Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att förebygga skador från vassa medicinska instrument på sjukhus och inom sjukoch hälsovård Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska länderna löpande Rekrytering och bibehållande Förhandla om en åtgärdsram om arbetsorganisation och balans mellan arbets- /privatliv i syfte att behålla arbetstagare i sjukhussektorn Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning ska slutföras i december 4.3 Nya kompetensbehov i sjukhussektorn Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg inom ramen för den sociala dialogen på grundval av den branschövergripande åtgärdsramen för livslång utveckling av kompetens och kvalifikationer Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, delvis införliva i ramåtgärden Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya kompetensbehov Allt äldre arbetskraft Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i ramåtgärden 3

14 inom ramen för den sociala dialogen för att hantera frågor som rör den allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre arbetskraft 4.5 Våld av utomstående Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av utomstående Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja genomförande, 3 workshops + slutkonferens 2009 Riktlinjerna undertecknas formellt den 30 september samt under 5. Gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Bekämpa oetiska metoder vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöverskridande rekrytering Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att införliva genomförandeverktyg i EPSU HOSPEEM:s arbetsprogram - + För diskussion på sociala dialogens plenarmöte i dec 6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande på området sociala tjänster Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive arbetsmetoder. Se förklaringar under punkt 2 and Arbetsvillkor, inklusive arbetstid Förbättra arbetsvillkor och bekämpa undervärdering av jobb inom sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i samrådet med arbetsmarknadsparterna på ww.epsu.org/a/ :a halvåret En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 2:a halvåret 4

15 Skydda adekvat finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i sjuk- och tjänster i syfte att garantera tillfredsställande personalnivåer och löner Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom barnomsorgen, har ännu inte inletts! Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 8. Fackliga rättigheter Främja och förespråka fackliga rättigheter för anställda inom sjuk- och tjänster Kapacitetsbyggande i EU- och icke-eu-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; löpande oktober Involvera de nya medlemsorganisationerna efter samgåendet mellan EPSU/ISKA 9. Multinationella företag Stödja inrättandet av europeiska företagsråd Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och tjänster + Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI Europa) Jane Lethbridge om Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade europeiska marknader, augusti 5

16 EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster 28 oktober Arbetsprogram DAGORDNINGSPUNKT 4 1. Gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, inklusive direktivförslaget om gränsöverskridande sjukoch hälsovård, korrekt återspeglar och garanterar att dessa tjänster grundas på universalitet and solidaritet Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt uttalande med HOSPEEM pågår Övertyga Europaparlamentariker om att lägga fram våra ändringsförslag om två viktiga aspekter : begränsa direktivförslagets tillämpningsområde till "patienters rörlighet bibehålla principen om "förhandstillstånd för sjukhusbehandling EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP redigerar tidsfristen för ändringsförslag går ut den 30 september Antas i ENVIutskottet den 28 oktober 2. Kvalitet på sjukoch hälsovård och Förhindra marknadsanpassning och få Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och tjänster av hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, +

17 sociala tjänster erkännande av statens ansvar för sjuk- och tjänster arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt användargrupper Bidra till EPSU:s strategi till stöd för horisontell lagstiftning på EU-nivå för offentliga tjänster och ett handlingsprogram för EU grundat på protokollet för offentliga tjänster Komplettera med exempel från hälso- och sjukvård samt sociala tjänster CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte sitt stöd. I slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CENdokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s medlemmar Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse EPSU deltar och rapporterar Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet Seminarium i nätverket för offentliga tjänster Omröstning fram till den 7 september oktober i Bryssel, november i Sesimbra / Portugal 3. Lika rättigheter Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och behandling för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovård och sociala tjänster samt bekämpa diskriminering 4. Social dialog Stärka den befintliga sociala dialogen med HOSPEEM och se till att branschövergripande och branschspecifika europeiska Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social omsorg; Arbetsvillkor inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om äldreomsorg: Genomföra aktiviteter planerade EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att Stärka social dialog i sjukhussektorn i de baltiska länderna ; nationella seminarier och konferens 2 Andra halvåret : 27 oktober februari, mars

18 texter om social dialog genomförs Utarbeta arbetsprogram för för den sociala dialogens plenarmöte i december Utarbeta arbetsprogram för Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 4.1 Förhindra skador av vassa medicinska instrument Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att förebygga skador från vassa medicinska instrument på sjukhus och inom sjukoch hälsovård Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska länderna löpande Rekrytering och bibehållande Förhandla om en åtgärdsram om arbetsorganisation och balans mellan arbets- /privatliv i syfte att behålla arbetstagare i sjukhussektorn Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning ska slutföras i december 4.3 Nya kompetensbehov i sjukhussektorn Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg inom ramen för den sociala dialogen på grundval av den branschövergripande åtgärdsramen för livslång utveckling av kompetens och kvalifikationer Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, delvis införliva i ramåtgärden Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya kompetensbehov Allt äldre arbetskraft Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i ramåtgärden 3

19 inom ramen för den sociala dialogen för att hantera frågor som rör den allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre arbetskraft 4.5 Våld av utomstående Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av utomstående Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja genomförande, 3 workshops + slutkonferens 2009 Riktlinjerna undertecknas formellt den 30 september samt under 5. Gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Bekämpa oetiska metoder vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöverskridande rekrytering Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att införliva genomförandeverktyg i EPSU HOSPEEM:s arbetsprogram - + För diskussion på sociala dialogens plenarmöte i dec 6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande på området sociala tjänster Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive arbetsmetoder. Se förklaringar under punkt 2 and Arbetsvillkor, inklusive arbetstid Förbättra arbetsvillkor och bekämpa undervärdering av jobb inom sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i samrådet med arbetsmarknadsparterna på ww.epsu.org/a/ :a halvåret En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 2:a halvåret 4

20 Skydda adekvat finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i sjuk- och tjänster i syfte att garantera tillfredsställande personalnivåer och löner Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom barnomsorgen, har ännu inte inletts! Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 8. Fackliga rättigheter Främja och förespråka fackliga rättigheter för anställda inom sjuk- och tjänster Kapacitetsbyggande i EU- och icke-eu-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; löpande oktober Involvera de nya medlemsorganisationerna efter samgåendet mellan EPSU/ISKA 9. Multinationella företag Stödja inrättandet av europeiska företagsråd Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och tjänster + Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI Europa) Jane Lethbridge om Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade europeiska marknader, augusti 5

21 EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster 28 oktober Arbetsprogram DAGORDNINGSPUNKT 4 1. Gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, inklusive direktivförslaget om gränsöverskridande sjukoch hälsovård, korrekt återspeglar och garanterar att dessa tjänster grundas på universalitet and solidaritet Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt uttalande med HOSPEEM pågår Övertyga Europaparlamentariker om att lägga fram våra ändringsförslag om två viktiga aspekter : begränsa direktivförslagets tillämpningsområde till "patienters rörlighet bibehålla principen om "förhandstillstånd för sjukhusbehandling EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP redigerar tidsfristen för ändringsförslag går ut den 30 september Antas i ENVIutskottet den 28 oktober 2. Kvalitet på sjukoch hälsovård och Förhindra marknadsanpassning och få Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och tjänster av hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, +

22 sociala tjänster erkännande av statens ansvar för sjuk- och tjänster arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt användargrupper Bidra till EPSU:s strategi till stöd för horisontell lagstiftning på EU-nivå för offentliga tjänster och ett handlingsprogram för EU grundat på protokollet för offentliga tjänster Komplettera med exempel från hälso- och sjukvård samt sociala tjänster CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte sitt stöd. I slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CENdokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s medlemmar Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse EPSU deltar och rapporterar Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet Seminarium i nätverket för offentliga tjänster Omröstning fram till den 7 september oktober i Bryssel, november i Sesimbra / Portugal 3. Lika rättigheter Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och behandling för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovård och sociala tjänster samt bekämpa diskriminering 4. Social dialog Stärka den befintliga sociala dialogen med HOSPEEM och se till att branschövergripande och branschspecifika europeiska Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social omsorg; Arbetsvillkor inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om äldreomsorg: Genomföra aktiviteter planerade EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att Stärka social dialog i sjukhussektorn i de baltiska länderna ; nationella seminarier och konferens 2 Andra halvåret : 27 oktober februari, mars

23 texter om social dialog genomförs Utarbeta arbetsprogram för för den sociala dialogens plenarmöte i december Utarbeta arbetsprogram för Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 4.1 Förhindra skador av vassa medicinska instrument Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att förebygga skador från vassa medicinska instrument på sjukhus och inom sjukoch hälsovård Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska länderna löpande Rekrytering och bibehållande Förhandla om en åtgärdsram om arbetsorganisation och balans mellan arbets- /privatliv i syfte att behålla arbetstagare i sjukhussektorn Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning ska slutföras i december 4.3 Nya kompetensbehov i sjukhussektorn Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg inom ramen för den sociala dialogen på grundval av den branschövergripande åtgärdsramen för livslång utveckling av kompetens och kvalifikationer Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, delvis införliva i ramåtgärden Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya kompetensbehov Allt äldre arbetskraft Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i ramåtgärden 3

24 inom ramen för den sociala dialogen för att hantera frågor som rör den allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre arbetskraft 4.5 Våld av utomstående Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av utomstående Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja genomförande, 3 workshops + slutkonferens 2009 Riktlinjerna undertecknas formellt den 30 september samt under 5. Gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Bekämpa oetiska metoder vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöverskridande rekrytering Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att införliva genomförandeverktyg i EPSU HOSPEEM:s arbetsprogram - + För diskussion på sociala dialogens plenarmöte i dec 6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande på området sociala tjänster Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive arbetsmetoder. Se förklaringar under punkt 2 and Arbetsvillkor, inklusive arbetstid Förbättra arbetsvillkor och bekämpa undervärdering av jobb inom sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i samrådet med arbetsmarknadsparterna på ww.epsu.org/a/ :a halvåret En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 2:a halvåret 4

25 Skydda adekvat finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i sjuk- och tjänster i syfte att garantera tillfredsställande personalnivåer och löner Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom barnomsorgen, har ännu inte inletts! Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 8. Fackliga rättigheter Främja och förespråka fackliga rättigheter för anställda inom sjuk- och tjänster Kapacitetsbyggande i EU- och icke-eu-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; löpande oktober Involvera de nya medlemsorganisationerna efter samgåendet mellan EPSU/ISKA 9. Multinationella företag Stödja inrättandet av europeiska företagsråd Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och tjänster + Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI Europa) Jane Lethbridge om Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade europeiska marknader, augusti 5

26 EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster 28 oktober Arbetsprogram DAGORDNINGSPUNKT 4 1. Gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Se till att aktuella och framtida EU-initiativ, inklusive direktivförslaget om gränsöverskridande sjukoch hälsovård, korrekt återspeglar och garanterar att dessa tjänster grundas på universalitet and solidaritet Fortsätta kampanjen om direktivet för gränsöverskridande sjuk- och hälsovård Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker Bygga upp allianser med andra organisationer, bland annat gemensamt uttalande med HOSPEEM pågår Övertyga Europaparlamentariker om att lägga fram våra ändringsförslag om två viktiga aspekter : begränsa direktivförslagets tillämpningsområde till "patienters rörlighet bibehålla principen om "förhandstillstånd för sjukhusbehandling EPSU:s sekretariat har överlämnat ändringsförslag till Grossetêtes betänkande EPSU:s gör rekommendationer om den slutgiltiga voteringslistan: Fler gemensamma uttalanden från EPSU och HOSPEEM planeras, CFP redigerar tidsfristen för ändringsförslag går ut den 30 september Antas i ENVIutskottet den 28 oktober 2. Kvalitet på sjukoch hälsovård och Förhindra marknadsanpassning och få Bygga upp och stärka allianser för sjuk- och tjänster av hög kvalitet med relevanta organisationer, exempelvis ISKA, EFS, +

27 sociala tjänster erkännande av statens ansvar för sjuk- och tjänster arbetsgivarorganisationer, sociala frivilligorganisationer, yrkesorgan samt användargrupper Bidra till EPSU:s strategi till stöd för horisontell lagstiftning på EU-nivå för offentliga tjänster och ett handlingsprogram för EU grundat på protokollet för offentliga tjänster Komplettera med exempel från hälso- och sjukvård samt sociala tjänster CEN:s workshopsavtal (CWA) - antogs inte enhälligt; EPSU gav inte sitt stöd. I slutändan kommer dokumentet inte att betraktas som ett officiellt CENdokument och inte spridas eller användas som referensdokument av CEN:s medlemmar Belgiskt ordförandeskap: 3:e forumet om sociala tjänster av allmänt intresse EPSU deltar och rapporterar Samla in goda erfarenheter till EPSU:s kampanj "Vinden vänder" som syftar till att förhindra privatisering eller återföra privatiserad verksamhet Seminarium i nätverket för offentliga tjänster Omröstning fram till den 7 september oktober i Bryssel, november i Sesimbra / Portugal 3. Lika rättigheter Eftersträva lika rättigheter, möjligheter och behandling för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovård och sociala tjänster samt bekämpa diskriminering 4. Social dialog Stärka den befintliga sociala dialogen med HOSPEEM och se till att branschövergripande och branschspecifika europeiska Genomföra EPSU:s resolution om jämställdhet EPSU:s undersökning om lika lön ska slutföras och utvärderas Följa upp Jane Pillingers rapport om löneklyftan mellan könen inom sjuk- och hälsovård och social omsorg; Arbetsvillkor inom äldreomsorgen, gemensam workshop för HSS/LRG om äldreomsorg: Genomföra aktiviteter planerade EPSU:s samarbete i HOSPEEM:s projekt om att Stärka social dialog i sjukhussektorn i de baltiska länderna ; nationella seminarier och konferens 2 Andra halvåret : 27 oktober februari, mars

28 texter om social dialog genomförs Utarbeta arbetsprogram för för den sociala dialogens plenarmöte i december Utarbeta arbetsprogram för Följa upp hur resultaten av dialogen genomförs och används 4.1 Förhindra skador av vassa medicinska instrument Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s avtal om att förebygga skador från vassa medicinska instrument på sjukhus och inom sjukoch hälsovård Stödjande och medvetandehöjande aktiviteter Överföring av avtalet till EU-lagstiftning under Spaniens ordförandeskapet Utveckla mekanismer för genomförande och övervakning, överväga mer konkreta åtgärder för genomförande i kommittén för hälso- och sjukvård och sociala tjänster, exempelvis seminarium om sociala dialog i de baltiska länderna löpande Rekrytering och bibehållande Förhandla om en åtgärdsram om arbetsorganisation och balans mellan arbets- /privatliv i syfte att behålla arbetstagare i sjukhussektorn Förhandlingar om ramåtgärd för rekrytering och bibehållande pågår; ramåtgärden ska inbegripa bra / innovativa exempel på praxis Utveckla mekanismer för genomförande, rapportering och övervakning ska slutföras i december 4.3 Nya kompetensbehov i sjukhussektorn Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg inom ramen för den sociala dialogen på grundval av den branschövergripande åtgärdsramen för livslång utveckling av kompetens och kvalifikationer Samla in och utbyta praxis och erfarenheter som rör behov av ny kompetens, delvis införliva i ramåtgärden Överväga att återuppta diskussionerna om ett specifikt verktyg för nya kompetensbehov Allt äldre arbetskraft Nå fram till ett avtal med HOSPEEM om ett verktyg Ge bidrag till och förhandla i sociala dialogens arbetsgrupper, delvis införliva i ramåtgärden 3

29 inom ramen för den sociala dialogen för att hantera frågor som rör den allt äldre arbetskraften i sjukhussektorn Överväga att återuppta diskussionerna om specifikt verktyg för allt äldre arbetskraft 4.5 Våld av utomstående Uppnå ett flersektoriellt avtal om våld av utomstående Konferens om våld av utomstående den 22 oktober 2009 Flersektoriella riktlinjer om att tackla våld från utomstående; Deltagande parter enades om att lämna in ett gemensamt projekt för att främja genomförande, 3 workshops + slutkonferens 2009 Riktlinjerna undertecknas formellt den 30 september samt under 5. Gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Bekämpa oetiska metoder vid gränsöverskridande rekrytering av arbetstagare Främja och genomföra EPSU-HOSPEEM:s uppförandekod om gränsöverskridande rekrytering Hänvisning i ramåtgärden för rekrytering & bibehållande; Förslag om att införliva genomförandeverktyg i EPSU HOSPEEM:s arbetsprogram - + För diskussion på sociala dialogens plenarmöte i dec 6. Sociala tjänster Stärka EPSU:s och fackets deltagande på området sociala tjänster Få arbetsgruppen för sociala tjänster att fungera bättr, (inklusive arbetsmetoder. Se förklaringar under punkt 2 and Arbetsvillkor, inklusive arbetstid Förbättra arbetsvillkor och bekämpa undervärdering av jobb inom sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster Regelbundna uppdateringar om avtalsförhandlingar med Bidra till diskussioner om arbetstidsdirektivet, se EPSU:s svar på första fasen i samrådet med arbetsmarknadsparterna på ww.epsu.org/a/ :a halvåret En andra samrådsfas med arbetsmarknadsparterna förväntas 2:a halvåret 4

30 Skydda adekvat finansiering och långsiktiga offentliga investeringar i sjuk- och tjänster i syfte att garantera tillfredsställande personalnivåer och löner Tillsammans med ETUI utarbeta en broschyr om arbetsvillkor inom barnomsorgen, har ännu inte inletts! Organisera aktivitet för äldreomsorg (gemensamt projekt med EPSU:s kommitté för kommunförvaltning, se punkt 2 and 3 8. Fackliga rättigheter Främja och förespråka fackliga rättigheter för anställda inom sjuk- och tjänster Kapacitetsbyggande i EU- och icke-eu-länder (EPSU/ETUI:s rapport om fackliga rättigheter i offentliga sektorn EPSU:s europeiska sjuk- och hälsovårdskonferens; löpande oktober Involvera de nya medlemsorganisationerna efter samgåendet mellan EPSU/ISKA 9. Multinationella företag Stödja inrättandet av europeiska företagsråd Övervaka multinationella företags utveckling och verksamhet inom sjuk- och tjänster + Ny utveckling: Bolaget FALCK har bytt sin affärsverksamhet från privat säkerhet till larmtjänster, EPSU tar över ansvaret för EWC (tidigare UNI Europa) Jane Lethbridge om Omsorgstjänster, multinationella företag och vidgade europeiska marknader, augusti 5

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Offentliga tjänster av hög kvalitet livskvalitet

Offentliga tjänster av hög kvalitet livskvalitet Bidrag från Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) till Europeiska socialdemokratiska partiet angående PSE:s valmanifest för Europaparlamentsvalen 2009 Introduktion: Offentliga

Läs mer

Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016. Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014

Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016. Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014 Europeisk branschvis social dialog för sjukhussektorn Gemensamt arbetsprogram för HOSPEEM-EPSU 2014 2016 Godkändes på SSDC HS den 6 mars 2014 1. Inledning Bakgrund Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI-DECEMBER 2006 EUROPEAN FEDERATION OF P UBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS P ÚBLICOS FEDERATION

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser

Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen. Mänskliga och ekonomiska resurser Mot en enda europeisk federation för offentliganställdas förbund Förslag till verksamhetsbeskrivning vad och hur? Den europeiska sociala modellen Social rättvisa, grundläggande rättigheter, rimlig lön,

Läs mer

1. Introduktion. 2. EU:s politik avseende förenlighet

1. Introduktion. 2. EU:s politik avseende förenlighet Samråd med de europeiska arbetsmarknadsparterna om åtgärder för att förenkla föreningen av yrkes-, privat- och familjeliv Antagen av EPSU:s styrelse det 20 och 21 november 2006 1. Introduktion Den 12 oktober

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union

Resolution R.5. Offentliga tjänster i en utvidgad Europeisk union EPSU:s 7:e kongress, 14 17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR

EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 EPSU:S RAPPORT ÖVER CENTRALA FRÅGOR Aktuell utveckling

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI

EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT HANTERA VÅLD OCH TRAKASSERIER FRÅN UTOMSTÅENDE I ARBETET EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS 16 juli 2010

Läs mer

Äldreomsorg i Europa - utmaningar för fackföreningsrörelsen styrelsen

Äldreomsorg i Europa - utmaningar för fackföreningsrörelsen styrelsen February 2011 Äldreomsorg i Europa - utmaningar för fackföreningsrörelsen styrelsen Sammanfattning och rekommendationer för Hela rapporten finns på: www.epsu.org/a/7431 Februari 2011 Av Jane Lethbridge,

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

2009/38/EC. Det nya EWC-direktivet. Rekommendationer för förhandlingar under införlivandeperioden (5 juni juni 2011)

2009/38/EC. Det nya EWC-direktivet. Rekommendationer för förhandlingar under införlivandeperioden (5 juni juni 2011) 2009/38/EC Det nya EWC-direktivet Rekommendationer för förhandlingar under införlivandeperioden (5 juni 2009 5 juni 2011) Denna publikation har sammanställts av European Trade Union Federations (de europeiska

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI DEMBER 2004 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

RAMAVTAL OM FÖREBYGGANDE AV OCH SKYDD MOT SKADOR SOM ORSAKAS AV VASSA FÖREMÅL INOM SJUK- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN

RAMAVTAL OM FÖREBYGGANDE AV OCH SKYDD MOT SKADOR SOM ORSAKAS AV VASSA FÖREMÅL INOM SJUK- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN RAMAVTAL OM FÖREBYGGANDE AV OCH SKYDD MOT SKADOR SOM ORSAKAS AV VASSA Förord 1. Hälsa och säkerhet på arbetet är en fråga som borde vara viktig för alla inom sjukoch hälsovårdssektorn. Att vidta åtgärder

Läs mer

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning

EPSU:s enkät om fackligt medlemskap, avtalsförhandlingar och social dialog i lokal och regional förvaltning social dialog i lokal och regional förvaltning EPSU skulle vilja få en bättre bild av utvecklingen av fackligt medlemskap, kollektivförhandlingar och, detta för att vi ska kunna bli effektivare och tillhandahålla

Läs mer

Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter i den offentliga sektorn. EPSU:s 4:e avtalskonferens 12-13 december 2005

Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter i den offentliga sektorn. EPSU:s 4:e avtalskonferens 12-13 december 2005 Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter i den offentliga sektorn EPSU:s 4:e avtalskonferens FINANSIERAD av EU Informationsdokument om arbetstid Bakgrundsdokument till arbetsgruppsdiskussionerna

Läs mer

Resolution R.1. Offentliga tjänster Europas styrka

Resolution R.1. Offentliga tjänster Europas styrka EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

KONFERENSUNDERLAG Utvärdering av den branschvisa sociala dialogen i EU och inverkan av åtstramningar på kollektivförhandlingar i offentliga tjänster

KONFERENSUNDERLAG Utvärdering av den branschvisa sociala dialogen i EU och inverkan av åtstramningar på kollektivförhandlingar i offentliga tjänster KONFERENSUNDERLAG Utvärdering av den branschvisa sociala dialogen i EU och inverkan av åtstramningar på kollektivförhandlingar i offentliga tjänster Bakgrundsinformation för EPSU:s avtalskonferens 2012

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPEISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI - DECEMBER 2008 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS FÉDÉRATION

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Uppförandekodex och etiska regler för sektorn för privat säkerhet

Uppförandekodex och etiska regler för sektorn för privat säkerhet Uppförandekodex och etiska regler för sektorn för privat säkerhet I. Varför behövs det en uppförandekodex och etiska regler i denna sektor? Sektorn för privat säkerhet består av nästan 10 000 företag som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE EUROPISKA FEDERATIONEN FÖR OFFENTLIGANSTÄLLDAS FÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI - DECEMBER 2007 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS FEDERACIÓN SINDICAL EUROPEA DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATION

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Information om EU-utveckling i samband med offentliga tjänster november 2007

Information om EU-utveckling i samband med offentliga tjänster november 2007 Information om EU-utveckling i samband med offentliga tjänster november 2007 1. Introduktion Detta pm innehåller en uppdatering om EPSU:s kampanj för en rättslig EU-ram för offentliga tjänster samt om

Läs mer

EPSU:s svar och ståndspunktsdokument (22 maj 2012)

EPSU:s svar och ståndspunktsdokument (22 maj 2012) Förslag till direktiv från europaparlamentet och rådet att ändra direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer samt förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

SAMMANDRAG OM KONFERENSEN Den europeiska terminen, åtstramningar och social dialog inom offentliga tjänster

SAMMANDRAG OM KONFERENSEN Den europeiska terminen, åtstramningar och social dialog inom offentliga tjänster SAMMANDRAG OM KONFERENSEN Den europeiska terminen, åtstramningar och social dialog inom offentliga tjänster Bakgrundskommentarer till EPSU:s konferens för social dialog och kollektiva förhandlingar Bryssel,

Läs mer

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007

10. Finance and Staff Matters. 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 EPSU Executive Committee 20-21 November 2006 AGENDA ITEM 10.2 10. Finance and Staff Matters 10.2 Finance situation end-june 2006 Projection year-end 2006 Reworked provisional budget 2007 A. HISTORY OF

Läs mer

EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5

EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5 EPSU:s arbetsprogram 2015-2019 Godkänt av styrelsen 2014-11-4/5 1) Inledning Kongressen antog många ambitiösa målsättningar och politiska beslut för att åstadkomma ett alternativt Europa i våra medlemmars,

Läs mer

ALLMÄNNYTTIGA VERK. Vilka är de viktigaste frågorna för EPSU? Vad är anknytningen till EU? Vilka är våra viktigaste mål?

ALLMÄNNYTTIGA VERK. Vilka är de viktigaste frågorna för EPSU? Vad är anknytningen till EU? Vilka är våra viktigaste mål? ALLMÄNNYTTIGA VERK EPSU:s utskott väljer en ordförande och en viceordförande varje kongressperiod. För upplysningar besök www.epsu.org Jan Willem Goudriaan Politiskt ansvarig, EPSU Här kan du ta reda på

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 18.9.2009 B7-.../2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7-.../2009 och B7-.../2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

Information om EU-utveckling i samband med offentliga tjänster

Information om EU-utveckling i samband med offentliga tjänster Information om EU-utveckling i samband med offentliga tjänster 1. Introduktion Detta pm innehåller en uppdatering om EPSU:s kampanj för en rättslig EU-ram för offentliga tjänster samt om utveckling av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU)

Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) Europeiska Federationen för Offentliganställdas Förbund (EPSU) STADGAR Antagna vid EPSU:s 9:e kongress maj 2014, Toulouse INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 INGRESS... 3 1 NAMN OCH SÄRART...

Läs mer

Moderaterna och arbetsrätten i EU. En rapport från LO/TCO Rättsskydd

Moderaterna och arbetsrätten i EU. En rapport från LO/TCO Rättsskydd Moderaterna och arbetsrätten i EU En rapport från LO/TCO Rättsskydd Vårt uppdrag och sammanfattning LO-TCO Rättsskydd har tidigare på uppdrag av LO granskat hur moderaterna agerat i den svenska riksdagen

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s

2/6. 1 EUT L 158, , s EUT L 335, , s EUT L 331, , s EIOPA16/858 SV Riktlinjer för att underlätta en verkningsfull dialog mellan å ena sidan behöriga myndigheter som utövar tillsyn av försäkringsföretag och å andra sidan de lagstadgade revisorer och revisionsbyråer

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

EPSU:s policydokument Smarta offentliga tjänster för en digital tidsålder

EPSU:s policydokument Smarta offentliga tjänster för en digital tidsålder EPSU:s styrelsemöte - 19-20 april 2016 Dagordningens punkt 9c bilaga 1 EPSU:s policydokument Smarta offentliga tjänster för en digital tidsålder Digitalisering av offentliga tjänster: risker och möjligheter

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Inledande svar på kommissionens meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet

Europeiska federation för offentliganställdas förbund. Inledande svar på kommissionens meddelande om översyn av arbetstidsdirektivet Europeiska federation för offentliganställdas förbund Inledande svar på kommissionens meddelande om I meddelandet ber man om svar på sju huvudsakliga frågor som rör arbetstidsdirektivet. Samtliga frågor

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

1. Arbetsgruppen för folkhälsa diskuterade och enades om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan.

1. Arbetsgruppen för folkhälsa diskuterade och enades om utkastet till rådets slutsatser enligt bilagan. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 maj 2011 (25.5) (OR. en) 10384/11 SAN 99 NOT från: till: Ärende: Rådets sekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet MÖTET I RÅDET (SYSSELSÄTTNING,

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer

Första mötet i EPSU:s stadgearbetsgrupp. 11 mars 2008 PROTOKOLL

Första mötet i EPSU:s stadgearbetsgrupp. 11 mars 2008 PROTOKOLL Närvarande HOLZER Richard GOD Austria WINTOUR Nora ISKA France PAVANELLI Rosa FP-CGIL Italy BERNARDO Enzo FP- CGIL Italy DE ROOS George ABVAKABOFNV Netherlands CIACMA Jacek FSAP-COO Spain PARSSINEN Ilkka

Läs mer

EPSU:s 7:e kongress. Den 14-17 juni 2004, Folkets Hus, Stockholm, Sverige. Inledning, diskussion och godkännande av Resolutioner

EPSU:s 7:e kongress. Den 14-17 juni 2004, Folkets Hus, Stockholm, Sverige. Inledning, diskussion och godkännande av Resolutioner EPSU:s 7:e kongress Den 14-17 juni 2004, Folkets Hus, Stockholm, Sverige DAGORDNINGSPUNKT 3 Inledning, diskussion och godkännande av Resolutioner Resolution: R.3. Pensioner Resolution: R.3. Pensioner EPSUs

Läs mer

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013

Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Gränsöverskridande vård inom EU - vad innebär det nya patientdirektivet? Vem vårdar vem, 10.10.2013 Hannele Häkkinen, sakkunnig EU:s direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande

Läs mer

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2007

Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2007 Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2007 Barn och unga Den åldrande befolkningen Kostnaderna för familjeledigheter och jämställdheten Arbetshälsa och bättre ork i arbetet Social- och hälsovårdsministeriets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

vad bör EPSU:s position vara inför framtiden?

vad bör EPSU:s position vara inför framtiden? 1) En ändring av arbetstidsdirektivet 1 finns fortfarande på Europeiska kommissionens agenda och de förväntas lägga fram ett nytt förslag under 2015, efter att arbetsmarknadens parter misslyckades med

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET

(Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 18/1 I (Resolutioner, rekommendationer och yttranden) RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION OM ETT MODELLAVTAL OM INRÄTTANDE AV EN GEMENSAM UTREDNINGSGRUPP

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM

Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Malin Looberger Samberedning av skett med: Avdelningen för administration Avdelningen för vård och omsorg Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 22.9.2016 JOIN(2016) 45 final 2016/0299 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson

En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster. Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson En vägledning för upphandlingar av vårdoch omsorgstjänster Nätverk Uppdrag Hälsa:s seminarium Från riktlinje till effekt 2008-09-17 Stefan Jönsson Bildserie: 1. 22 sep -08 Nuteks tidigare rapporter om

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN

UPPFÖRANDEKOD (HOW TO GET ALONG CODE) RIKTLINJER FÖR EUROPEISKA FRISÖRER SAMVERKAN 1 Confédération Européenne des The International Hairdressing Organisations Patronales de la Coiffure Union (CIC Europe) (Uni-Europa) Gooierserf 400 Rue de l'hôpital, 31, Box 9 NL-1276 KT HUIZEN B-1000

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer