1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare"

Transkript

1 SFOGs vårkurser Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Operationsteam som bedriver eller avser att starta gynekologisk dagkirurgisk operationsverksamhet på egen enhet. Läkare och t ex operationssköterska, narkossköterska, operationsplanerare, undersköterska Program: Operationsplanering, patientkontrollerad sedering, operationer och perioperativa rutiner. Auskultation vid 2 operationsdagar för genital chirurgia minor, hysteroskopi, prolaps, inkontinens. Teoretiska genomgångar, checklistor, PM och rutiner. Förändringskunskap, implementering. Mål: Att teamet ser vad som krävs för att starta och bedriva en patientsäker perioperativ dagkirurgisk process från patientinformation, op-programplanering, kirurgiska ställningstaganden, rationell instrumenthantering, samt postoperativ vård. Kontaktperson: Eva Uustal., 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare Kursledning: Katja Stenström Bohlin och Maria Lycke Kurstid: januari (mån ons v 4) 2016 Kursort: Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Avsedd för: ST-läkare i början av sin utbildning (ca 30 platser) Program: Föreläsningar, operationsfilmer och live-operationer (storbildsöverföring) av abdominell hysterectomi, vaginal hysterektomi, laparoskopisk salpingo-oophorectomi, laparoskopisk cystenukleation, främre och bakre plastik samt kirurgia minor. Föreläsningar om förberedelser inför operation, om vanliga komplikationer vid de olika ingreppen samt hur komplikationer kan förhindras. Genomgång av operationsinstrument och diatermiutrustning samt praktisk träning av sutur-och knytteknik. Mål: Öka den enskilda läkarens kunskapsnivå kring kirurgiska instrument och dess hantering samt sutur- och knytteknik. Även bidra till förbättrad förberedelse för ST-läkaren inför operation genom strukturerad genomgång av de olika gynekologiska typingreppen operativt. ST-delmål: 5 Kursavgift: kr (luncher samt en middag ingår) Kontakperson:

2 3. Förlossningsrädsla Kursledning: Ingela Wiklund, BB Stockholm samt Elsa Lena Ryding, Margareta Risenfors och Katri Nieminen Kurstid: 1-2 februari 2016, alternativ januari Kursort: Stockholm, internat, konferensanläggning meddelas senare Avsedd för: 12 par av läkare (specialister eller ST-läkare) och barnmorskor från samma klinik. Anmäl er samtidigt! OBS! Båda måste anmäla sig. Ange med vilken Läkare/Barnmorska du kommer tillsammans med Program: Primär och sekundär förlossningsrädsla, PTSD, psykisk sjukdom, kejsarsnittsönskan, samtalet hos barnmorska och läkare. Föreläsningar och grupparbeten. Mål: Kompetent handläggning av kvinnor/par med förlossningsrädsla och traumatisk förlossning. Kursavgift: kr plus internatkostnad. Kontaktperson: Sekreterare Lena Molander, BB Stockholm. 4. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Peter Conner, Elisabeth Epstein Karolinska, Anna Marsk Ultragyn Stockholm Kurstid: 1-4 februari 2016 (må-to v 5) i 1a hand, i 2a hand 8-11 februari (må-to v 6) Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna Avsedd för: Specialister och ST-läkare i gyn/ob. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos icke-gravid kvinna och i tidig graviditet. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av placenta. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Ultraljudsundersökning av lakterande bröstet. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms Kontaktperson: ;Tel

3 5. Obstetriskt Doppler Ultraljud Kursledare: Överläkare Jana Brodszki Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson Tid: 8 10 februari (mån ons v 6) 2016 Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner. Sex timmar praktisk träning i små grupper. Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt kunskap om handläggning utifrån resultaten. Kursavgift: kr Kontaktperson: 6. Fosterövervakning under graviditet och förlossning Kursledning: Andreas Herbst, överläkare, Frida Ekengård, specialistläkare och Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Kurstid: 7-9 mars 2016 Kursort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Avsedd för: 30 läkare (specialister, ST-läkare) + 20 barnmorskor. Läkare + barnmorska från samma klinik prioriteras. Barnmorskor söker direkt till kurssekreteraren efter annons i Jordemodern. Program: Fosterövervakning under graviditet och förlossning, med fokus på tolkning av CTGmönster. Hypoxi och asfyxi. Optimal användning av olika övervakningsmetoder. Förkunskaper: Kursdeltagare ska innan kursen ha gått igenom det nätbaserade utbildningsprogrammet på och ha gjort den kunskapskontroll som finns i detta program. Godkänt resultat är inte ett krav. Kurslitteratur: Fosterövervakning med CTG I Ingemarsson & E Ingemarsson [förlag Studentlitteratur], samt Mål: Att kursdeltagaren efter genomgången kurs ska ha ökat sin förmåga att känna igen riskfaktorer och varningstecken till hotande fosterasfyxi. Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå: - Patofysiologi vid fetal hypoxi och asfyxi - Karakteristika i en CTG-kurva som är alarmerande

4 - Olika fosterövervakningsmetoders värde i olika kliniska situationer, samt dess styrkor och svagheter ST-mål: 1-3 Kursavgift: kr (kursavgift kr + moms kr) Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, kaffe, lunch samt en kursmiddag. Kontaktperson: Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Mail: Tfn: Obstetrik för arbetsteamet Kursledning: Marie Blomberg Kurstid: 1 heldag: 7, 8 eller 9 mars Rangordna dagarna med 1, 2, 3 i ansökan där 1 är det datum ni helst vill komma. Kursort: Förlossningen Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Team med förlossningsläkare och förlossningsbarnmorskor, max 4 deltagare/team. Två förlossningskliniker per kursdag inbjudes Program: Förändringsarbete inom Förlossningsvården-är det möjligt? Mål: Inspirationsdag där vi diskuterar mål och kvalité, framgångsfaktorer, att arbeta i team, rätt kompetens på teamet, schemaläggning efter verksamhetens behov, uppföljning av resultat. Kursavgift: SEK/team inklusive moms. Kontaktperson: Marie Nelson 8. Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik (RUL) för läkare och barnmorskor. Kursledning: Med Dr Johanna Belachew, Med Dr Karin Eurenius, Med Dr Ajlana Mulic-Lutvica, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kurstid: mars 2016 (mån-fre v 11) Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Avsedd för: 12 specialister eller ST-läkare i obstetrik och gynekologi och 12 barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Program: Grundutbildning för läkare och barnmorskor i obstetrisk ultraljudsdiagnostik med tyngdpunkt på det normala. Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering och ultraljudssäkerhet. Fetometri för datering och viktskattning. Ultraljudsgranskning av normal fosteranatomi. Diagnostik av vanliga fosteravvikelser. Flerbörd. Invasiva ingrepp som amniocentes och moderkaksprov. Etik, organisation och kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, fosteranatomi och basala blodflödesundersökningar. Examination: Kursen avslutas med ett teoretiskt prov. Praktisk och teoretisk examination ca 6 månader efter kursens med tanke på möjlighet till praktisk träning på hemort innan examination.

5 Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra och handlägga obstetrisk rutinultraljudsundersökning omfattande datering av graviditeten, fastställande av antal foster samt granskning av fosteranatomin. De ska ha basal teoretisk kunskap om fostermedicin inklusive vanligt förekommande fosteravvikelser. Kursavgift: SEK inklusive moms. Kontaktperson: Anne-Marie Tagerud, , 9. Gynekologisk onkologi: utredning, diagnostik och behandling Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 11 (16-18 mars) Kursort: Stockholm Avsedd för: 20 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarialcancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Anatomi i samband med gynekologiska operationer. Cancer och fertilitet. Sexologi efter cancerdiagnos. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer. Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK Kontaktperson: 10. Gynekologisk endokrinologi för ST-läkare Kursledning: Angelica Lindén Hirschberg, Alkistis Skalkidou, Marie Bixo Kurstid: april (alt april) 2016 (må-on v 15 alt 17) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Avsedd för: 30 ST-läkare

6 Program: Basal reproduktionsendokrinologi inkl. menstruationscykeln, menarche och klimakteriet. Orsaker till anovulation och amenorré, t.ex. PCOS, hypothalamisk amenorré, hyperprolaktinemi, tyreoideasjukdom, prematur ovariell insufficiens, missbildningar. Vidare Turners syndrom, hirsutism och menstruationscykelbundna tillstånd. Föreläsningar, falldiskussioner. Examination sker skriftligt under kursens gång. Deltagarna uppmanas att medtaga egna patientfall. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: - Analysera den normala menstruationscykelns endokrinologi - Utreda primär och sekundär amenorré - Behandla anovulatorisk blödningsrubbning och sekundär amenorré - Utreda och behandla PCOS/hirsutism i enklare fall samt ge livsstilsråd vid PCOS - Beskriva ovulationsstimulerande behandling - Utreda och behandla PMS/PMDD - Behandla vasomotoriska besvär i klimakteriet ST-mål: 7 Kursavgift: kr Kontaktperson: Angelica Lindén Hirschberg, 11. Handledarkurs i obstetriskt och gynekologiskt ultraljud Kursledning: Eva Bergman, Anna Lindqvist Kurstid: april 2016 (onsdag-fredag). Alternativt april 2016 (onsdag-fredag). Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Avsedd för:15-20 specialister i Obstetrik och Gynekologi, som genomgått kursen i basal ultraljudsdiagnostik inom Obstetrik och Gynekologi (eller motsvarande), med god ultraljudsvana och intresse att handleda yngre kolleger i ultraljudsdiagnostik Program: Denna kurs är tänkt att underlätta handledarskapet för de läkare som ansvarar för den praktiska undervisningen i ultraljudsdiagnostik på basnivå (för ST-läkare). Kursen innefattar; presentation av kurskonceptet, undersökningsteknik, bildoptimering, organisation av handledarskap, feedback övningar, praktiska demonstrationer & övningar i undersökningsteknik och bildoptimering. Handledarna kommer att ansvara för examination av ST-läkare på basnivå. En förutsättning för detta är att handledarna själva behärskar och kan lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Examination: Kursen innefattar examination i basal obstetrisk och gynekologisk undersökningsteknik. För att bli examinerad handledare skall båda momenten godkännas. Mål: Efter genom gången kurs skall handledarna vara väl förtrogna med utbildningskonceptet i ultraljudsdiagnostik samt själv behärska och kunna lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Kursavgift: kr inkl moms. Kontaktperson: Ann-Marie Tagerud, sekreterare,

7 12. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Eric Hildebrand och Guillermo Forfait Kurstid: april 2016 (måndag-onsdag v 16). Kursort: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Avsedd för: 35 ST-läkare i gynekologi och obstetrik. Program: Ultraljudsfysik och apparatinställningar. Optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer och dokumentation. Ultraljud hos icke-gravida och tidigt gravida. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre-och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur). Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik.vanliga fostermissbildningar. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter.vaginalt ultraljud inom obstetrik. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Skriftlig examination i slutet av kursen. Loggbok med 30 representativa fall inlämnas inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemkliniken. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha basala färdigheter inom obstetriskt och gynekologiskt ultraljud samt ha kunskap om indikationer för undersökning och basal diagnostik med differentialdiagnoser. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms. Kontaktperson: tel: eller tel: Kurssekreterare: tel Hysteroskopi i Lidköping (tidigare legat i Skövde) Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Emelie Ottosson, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Svein-Erik Tronstad, Kurstid: april (ons - fre v 16 ) 2016 Kursort: Skaraborgs sjukhus Lidköping. Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi, ST-läkare i mån av plats. Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och handson demonstrationsoperationer. 25 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med hands-on vid såväl diagnostik som mera avancerad operativ hysteroskopi - extirpationer/resektioner av polyper, myom, septa, adherenser, endometrieresektioner (TCRE) och ballongdestruktiv behandling vid menorragi. Genomgång av allehanda instrument och diatermi. Handledd träning på

8 hysteroscopic trainer. Sterilisering med Essure ingår i kursen. Kursen har fått goda vitsord av tidigare deltagare. Kursen har tidigare varit förlagd i Skövde men nu anordnas den i Lidköping då vi är en och samma klinik och att alla polikliniska operationerna görs i Lidköping. Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls aktiviteter inplanerade. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt att självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt ST-mål: 10 Kursavgift: SEK inkl. moms Kontaktperson: tel , Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledning: Kjell Wånggren, Kenny Rodriguez-Wallberg. Kurstid: april 2016, mån-ons V17 Kursort: Reproduktionsmedicin, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Avsedd för: 30 blivande eller färdiga specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för reproduktionsmedicin. Program: Föreläsningar om reproduktionsfysiologi, reproduktionsendokrinologi. tyreoidearubbningar, amenorré, hyperprolaktinemi, PCOS, hirsutism, ätstörningar. Klimakteribesvär. Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Ovulationsstimulering. Assisterad befruktning inkluderande insemination, IVF/ICSI, PGD, ägg och spermiedonation. Endometrios. Fertilitetsbevarande åtgärder. Habituella aborter. Uterusmissbildningar. Hysteroskopi. Manlig infertilitet. Komplikationer till assisterad befruktning, OHSS. Program för subspecialisering i reproduktionsmedicin. Visning av avdelningen för Reproduktionsmedicin inklusive IVF-laboratoriet. Examination: Sker kontinuerligt under kursen genom interaktiva övningar/diskussioner. Mål: Efter genomgången kurs kommer deltagaren ha kunskap i reproduktionsendokrinologi och infertilitet minst motsvarande delmål 7 för blivande specialister inom gynekologi och obstetrik. ST-mål: Hela delmål 7 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK. Kontaktpersoner: Kjell Wånggren. Kenny Rodriguez-Wallberg. 15. Rikliga menstruationsblödningar (menorrhagi) Kursledning: Mats Gunnarsson, Frank Örnfelt-Svensson Kurstid: (mån-tis v. 19). Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Demonstrationsoperationer på kvinnokliniken CSK (Kryh), Kristianstad.

9 Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med genomgång av diagnostik och behandling av menorrhagi, med eller utan myom. Internationella guidelines och aktuell forskning presenteras. Olika medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ behandlas systematiskt och kliniska övervägande kring behandlingsbeslut diskuteras. Under dag 2 kommer kirurgisk och radiologisk behandling att demonstreras som live-operationer. Olika typer av ablationsmetoder förevisas och hysteroskopisk resektion demonstreras. Vaginal hysterektomi visas och laparoskopisk supracervikal hysterektomi/myomectomi videopresenteras. Även embolisering av arteria uterina förevisas på röntgen. Dessa operativa ingrepp sker som liveoperationer med möjlighet för deltagarna att antingen vara med på operationssalen eller att i angränsande rum följa operationen på bildskärm med möjlighet att samtala med operatören. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i diskussioner Mål: Att erhålla goda och uppdaterade kunskaper om det kliniska handläggandet kring menorrhagi, med eller utan myom. Att kunna utifrån patientens behov, ålder och fertilitetsönskemål erbjuda den optimala behandlingen. Att förstå de olika kirurgiska och radiologiska behandlingsalternativens för- och nackdelar. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1 500 kr/dygn) Kontaktperson:: Information: Ytterligare information och schema finns på: Basal laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi Kursledning: Liv Ahlborg, Daniel Murkes, Ann Kjellin, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) Kurstid: Kurstid: 9-11 maj 2016 (mån-ons v 19) maj 2016 (mån-ons v 21) Kursort: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Avsedd för: ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning. Max 8 deltagare. Program: Laparoskopi kräver såväl tekniska färdigheter som kännedom om risker gällande hantering av gaser och diatermi. Vidare krävs kunskap om funktion och felsökning av laparoskopistapeln. Simulatorträning har visat sig förbättra den kirurgiska förmågan vid laparoskopi. Kursen lägger tonvikt på praktisk träning. Större delen av kurstiden förläggs till träning i simulator. Teoridelen består av medicintekniska säkerhetsaspekter gällande diatermi och gas, stapel och instrumentgenomgång samt kortare genomgångar av kirurgisk teknik och komplikationer. I simulatorerna tränas basal laparoskopisk teknik och typoperationer inom gynekologi. Deltagarna får också möjlighet att träna urologiska ingrepp som tex cystoskopi i simulator. I en så kallad black box tränas sutureringsteknik. I simulatorn tränar man för att nå en definierad kompetensnivå. Träning i simulatorerna sker med feedback från handledare samt på egen hand utifrån individuella önskemål/ förutsättningar. Examination: Att uppnå ackrediteringsnivå i simulatorn Mål: Grundläggande kunskaper inom det medicinsktekniska området

10 Nå manuella färdigheter i simulatorn som medför förutsättningar för fortsatt utveckling inom laparoskopin på ett mer standardiserat och säkert sätt, till gagn för operatör, patient och sjukvården Specifika mål: Förstå risker med gaser och diatermi samt utföra felsökning av laparoskopistapeln Säker hantera laparoskopiska instrument Utföra simulerad laparoskopisk sterilisering samt salpingektomi Förstå intra- och extra-korporal sutureringsteknik ST-mål: Del av delmål 5 Kursavgift: kr inkl moms och lunch Kontaktperson: 17. Mindful Practice Kursledning: Ronald Epstein MD, Michael Krasner MD, Fred Marshall MD, Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, Peter Jacobsson leg. psykolog, leg psykoterapeut. Kurstid: maj, 2016 Kursort: Internatform på västkusten i havsmiljö. Avsedd för: Specialistläkare, barnmorskor och psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras, ST-läkare i mån av plats. Internationella läkare och barnmorskor tillkommer. I mån av plats välkomnas även andra specialiteter. Kursspråk: Engelska. Program: Mindful Practice är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige. JAMA 2009: Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt. För mer omfattande information se: Mål: Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för internationellt och nationellt kollegialt stöd och sammanhang. ST-mål: 13,14,15 CME: 36 kurstimmar. Kursavgift: exkl moms. Resonabel internatkostnad tillkommer. Kontaktperson: Anamaria Whitmer Jacobsson ; Peter Jacobsson

11 18. Påbyggnadskurs i Gynekologiskt ultraljud Kursledning: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Katarina Erntsson Tid: maj 2015 Kursort: Stockholm, Södersjukhuset Avsedd för: Specialister inom obstetrik och gynekologi med ultraljudsvana och med specialintresse i gynekologiskt ultraljud, eller ST-läkare men genomgången godkänd examination från baskursen. Max antal deltagare: 40 Program: Kursen är en teoretisk påbyggnadskurs inom gynekologiskt ultraljud. Kursen efterföljs av en frivillig möjlighet till examination på second opinion nivå inom gynekologiskt ultraljud. Mera detaljerad information angående examinationen kommer att skickas ut innan kursstart. Mål: Är att deltagarna skall kunna uppnå secondopinion kompetens inom gynekologiskt ultraljud genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar på hemmaplan, loggbok och tentamen. Föreläsningarna kommer bland annat att täcka in: undersökningsteknik, nya tekniker (3D, elastografi, kontrast), uterusmissbildningar, adenomyos/ djup endometrios, myom/sarkom, ultraljudets roll vid olaga blödningar, IETA klassificering vid bebdömning av emdometriet, screening för ovarial cancer, incidentella fynd, ultraljud hos den infertila patienten, bäckenbotten ultraljud, ultraljud vid gynekologiska infektioner, buk ultraljud, ultraljud vid staging av cervix och endometriecancer, IOTA klassificeringen, ultraljud vid adnexresistenser, ovanliga adnexresistenser, ovanliga icke ovariella bäcken resistenser, undersökningsteknik vid spridd ovarial malignitet. OBS! En del föreläsningar kommer att hållas på engelska Kursavgift: kr exkl moms inklusive examinationsavgift. Kontaktperson: Malin Brunes Kursadministratör: Magdalena Cruz 19. Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi Kursledning: Pietro Gambadauro Kurstid: maj 2016, ons-fre v19 Kursort: Internat i norra Stockholmsområdet Avsedd för: 24 ST-läkare el specialister (i mån av plats) i gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet. Program: föreläsningar och diskussioner om olika aspekter av kirurgisk säkerhet. Operationssalen och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp: benign kirurgi, komplex kirurgi (cancer, endometrios), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt. Förebyggande/handläggande av komplikationer. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation. Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

12 Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i den gynekologiska operationssalen samt att kunna handlägga komplikationer vid gynekologisk kirurgi. ST-mål: Delmål 5, 6, 15 och 17 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: kr (inkl moms) + internatkostnad. Kontakt: ; Webb: följ oss på 20. Hands-on kurs i hysteroskopisk kirurgi Kursledning: Mats Gunnarsson, Emma Nilsson-Condori, Mårten Mårtensson, Hans Thomsen Kurstid: (ons-fre v. 19). Kursort: Föreläsning, praktiska övningar och demonstrationer samt internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Hands-on operationer under handledning på operationsavdelningen, kvinnokliniken, CSK (Kryh), Kristianstad. Demonstration av office-hysteroskopi på kvinnoklinikens mottagning, Kristianstad. Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i mån av plats. Program: 3-dagars kurs där dag 1 ägnas mest åt föreläsningar. Indikation, instrument, teknik, komplikationer, anestesimetoder och office-hysteroskopi Även praktiska hands-on övningar med olika instrument samt träning i simulator genomförs. Dag 2-3 ägnas åt hands-on undervisning på dagkirurgisk operationsavdelning. Under handledning får deltagarna utföra hysteroskopier på sövda patienter som medgivit deltagande i undervisningen. Parallellt sker även demonstration av hysteroskopiska åtgärder på vakna patienter på vår gynekologiska mottagning. Den praktiska undervisningen sker i grupper om tre personer för att möjliggöra att målen uppfylls. Examination: Kontinuerligt genom diskussion och aktivt deltagande i de praktiska momenten Mål: Goda och uppdaterade teoretiska kunskaper om den hysteroskopiska kirurgins möjligheter och begränsningar. Goda kunskaper om olika hysteroskopiska tekniker och instrument. Tillräckliga praktiska färdigheter för att självständigt eller med handledning kunna utföra hysteroskopiska åtgärder på sin hemmaklinik. Under handledning ska alla kursdeltagare själva utfört två diagnostiska hysteroskopier med vaginoskopisk teknik, utfört en hysteroskopisk sterilisering samt fått prova på hysteroskopisk resektion. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl moms, transporter, lunch, fika och middagar. Internatkostnad för två nätter med frukost tillkommer (1 500 kr/dygn). Kontaktperson: Information: Ytterligare information och schema finns på:

13 21. SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar Kursledning: Nina Bohm-Starke och Ulrika Johannesson, Danderyds sjukhus Olle Frankman, Åland. Kursort: Knivsta, Noors Slott ( Kurstid: 16-18/5, 2016 Avsedd för: 30 specialister och ST-läkare i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi Program: Föreläsningar med bl.a. Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av: Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis) Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom) Precancerösa förändringar och cancer i vulva Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling. Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär Mål: Efter genomgången kurs skall man: Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till specialist. Kunna utreda och behandla svampinfektioner, herpes och kondylom. Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas. Kunna utreda och ge basal vård till patienter med smärttillstånd i vulva. Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd i vulva leder till. Målen för kursen berör främst delmål 8 i målbeskrivningen för ST läkare (Sexuellt överförbara infektioner och vulvasjukdomar, men även delar av delmål 10, 11 och 12 kommer att omfattas av kursen). Kurskostnad: kr exkl moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer. CME:poäng: 24 Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus, Kristian Hagfors, Tel Cervixdysplasier: från A till Ö. Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 20 (18-20 maj 2016) Kursort: Stockholm Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.

14 Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK. Kontaktperson: 23. Sexologi för gynekologer Kursledning: Lena Moegelin, Lotti Helström, Angelique Flöter Rådestad, Elsa Lena Ryding Kurstid: maj 2016 Kursort: Södersjukhuset Stockholm. Avsedd för:24 specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi, 12 Program: Sexualfysiologi, kvinnors sexuella funktion och dysfunktion, manlig sexualitet och mäns vanliga problem, sex och cancer, sex efter operationer, hormoners betydelse för sexuell funktion, HBT kvinnor hos gynekologen, sexuella övergrepp, sexualanamnes, samtalsmetodik, sexualrådgivning. Mål: Att kunna ta upp en sexualanamnes och ge relevanta råd. ST-mål: 12 CME: 24 poäng Kursavgift: kr Kurssekreterare: SFOG kansli Kontakt: Lena Moegelin 24. Expertkurs i obstetriskt ultraljud Kursledning: Michaela Granfors, Sverker Ek, Peter Conner och Lindgren, Centrum för fostermedicin, Karolinska sjukhuset. Kurstid: maj (mån-fre v 21) 2016 Kursort: Stockholm Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagare bör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetriskt rutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarande kompetens. Kursen syftar till att man ska kunna ansvara för en fostermedicinsk verksamhet. Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning, flerbördskomplikationer och andra graviditetskomplikationer. Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning. Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. Fetal MRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande. Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvara medicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hos gravida. Utgöra second opinion för avvikande fynd vid andra obstetriska ultraljud. Självständigt kunna diagnostisera vanliga fostermissbildningar. Känna till utredningsvägar och vilken specialistvård som kan krävas vid olika fosteravvikelser och ha ett kontaktnät till dessa. Kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken.

15 Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker en skriftlig examination i Uppsala. Dessutom ska 10 egna fall av fosteravvikelse dokumenteras och lämnas in. Kursavgift: SEK inkl moms. Kontaktperson: Cecilia Jansson Tel: , mail:

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser VT 2013 Bästa kollegor! Nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå till våren. Anmälningstiden går ut den 11 november och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs

Läs mer

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete SFOGs vårkurser 2015 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn 2 feb 2015 Utbildningskoncept i gynekologiskt och obstetrisk ultraljudsdiagnostik Mål: Strävan från SFOG,

Läs mer

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi SFOGs vårkurser 2014 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

SFOGs kurser Hösten 2016

SFOGs kurser Hösten 2016 SFOGs kurser Hösten 2016 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 7-9 september 2016 (onsdag -fredag v 36) 2016. Kursort: Internat på Krusenberg

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

SFOGs höstkurser 2014

SFOGs höstkurser 2014 1 (13) SFOGs höstkurser 2014 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 1-3 september (må-on v 36) 2014. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård

Läs mer

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson:

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson: 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 2-4 september (onsdag -fredag v 36) 2015. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala

Läs mer

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2013 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 17 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2012 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 19 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

Lära andra rädda liv. Certifiering för instruktörer i första hjälpen och hjärt-lungräddning. www.redcross.se/forstahjalpen

Lära andra rädda liv. Certifiering för instruktörer i första hjälpen och hjärt-lungräddning. www.redcross.se/forstahjalpen Lära andra rädda liv Certifiering för instruktörer i första hjälpen och hjärt-lungräddning Så här är det Vi är ödmjuka inför det faktum att Röda Korset har utbildat i första hjälpen i över hundra år. Att

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI Graviditetsimmunisering Rapport nr 74 2015 Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi Nr 74 2015 Graviditetsimmunisering

Läs mer

Vissa kurser genomförs hos tillverkaren, oftast utanför Sverige, och med engelska som kursspråk.

Vissa kurser genomförs hos tillverkaren, oftast utanför Sverige, och med engelska som kursspråk. u Utbildning Mediel har sedan starten 1982 konsekvent utbildat personal som ska arbeta med den utrustning som vi levererar. Att personalen får en grundlig utbildning är en förutsättning för att utrustningen

Läs mer

Angelique Flöter Rådestad, leg läk. Anette Aronsson, MD, PhD. Carina Gyllner-Bergmark Kunskapscentrum Våld i nära relationer

Angelique Flöter Rådestad, leg läk. Anette Aronsson, MD, PhD. Carina Gyllner-Bergmark Kunskapscentrum Våld i nära relationer Kursvecka:11 Kalendervecka: 13 torsdag 24/3 09.00-10.45 Niklas Envall () leg bm 11.00-12.00 Introduktion till momentet Gynekologisk och sexuell hälsa samt, information om seminarieuppgift och hemtentamen

Läs mer

INTYG om provtjänstgöring

INTYG om provtjänstgöring INTYG om provtjänstgöring Skicka intyget till Socialstyrelsen Behörighet 106 30 STOCKHOLM Uppgifter om provtjänstgöringen Namn på den som gjort provtjänstgöringen Personnummer Verksamhet och klinik/avdelning

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2011 5 Obstetrisk verksamhet 6 2011:21 Erbjuds

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Barnmorskeledda mottagningar vilka är effekterna? PCOS lär dig mer om

Läs mer

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska Bakgrund Eftersom socialstyrelsen rekommenderar ett ökat deltagande av barnmorskor i denna vård ställs också krav på utbildning för att kunna följa riktlinjerna. 2007 fick FARG SFOG:s uppdrag att anordna

Läs mer

Vecka 40: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1. Torsdag 2016-10-06, 10.00 17.00 (Vecka 41: Gruppledare håller eget Utbildningstillfälle 1, tre timmar.

Vecka 40: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1. Torsdag 2016-10-06, 10.00 17.00 (Vecka 41: Gruppledare håller eget Utbildningstillfälle 1, tre timmar. ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning Östersund höstterminen 2016 2016 Höstterminen Sista anmälningsdag 2 september 2016 Plats Meddelas inom kort Anmälan Via formulär på www.livskompass.se

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO101 Grundläggande juridisk metod, 15 högskolepoäng Legal method, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2011-06-16

Läs mer

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Version 091023 Feed-back på detta arbetsdokument skickas till SFOG s utbildningssekreterare marie.bixo@obgyn.umu.se Checklistorna utgår från de 12 medicinska del-målen

Läs mer

Vaccinering i praktiken 3 hp

Vaccinering i praktiken 3 hp Vaccinering i praktiken 3 hp VT 2016 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen

Läs mer

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se

Tränarguide del 1. Mattelek. www.mv-nordic.se Tränarguide del 1 Mattelek www.mv-nordic.se 1 ATT TRÄNA MED MATTELEK Mattelek är ett adaptivt träningsprogram för att träna centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen

Läs mer

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola

VÅLD HOT OCH. inom omsorg och skola inom omsorg och skola VÅLD HOT OCH Den här informationen bygger på Arbetarmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2. Reglerna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller

Läs mer

Överviktskirurgi vid Carlanderska

Överviktskirurgi vid Carlanderska Överviktskirurgi vid Carlanderska Välkommen till oss på Carlanderska! Att gå ner i vikt är svårt och våra förutsättningar att hålla en hälsosam vikt är mycket olika. Det är definitivt inget att skämmas

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av anmälningar enligt Lex Sarah Socialförvaltningen 1(5) Dokumentnamn: Rutin Lex Sarah Dokumentansvarig: Förvaltningschef Utfärdat av: Förvaltningschef Beslutad av: Förvaltningsövergripande ledningsgrupp. Ersätter tidigare Rutin Lex

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska PMI specifikt underlag till annonsering av nya chefstjänster Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ

Läs mer

COMPASSION CULTIVATION TRAINING KURS I MEDKÄNSLA UTVECKLAD VID STANFORD UNIVERSITY VÄRDSKAPET SVERIGE PRESENTERAR

COMPASSION CULTIVATION TRAINING KURS I MEDKÄNSLA UTVECKLAD VID STANFORD UNIVERSITY VÄRDSKAPET SVERIGE PRESENTERAR KURS I MEDKÄNSLA UTVECKLAD VID STANFORD UNIVERSITY VÄRDSKAPET SVERIGE PRESENTERAR MED JAN GUNNARSSON CERTIFIERAD TRÄNARE HÖSTEN 2016 VILL DU VARA LYCKLIG, VISA MEDKÄNSLA. VILL DU GÖRA ANDRA LYCKLIGA, VISA

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 14 TentamensKod: Tentamensdatum: 160116 Tid: 09.30-13.30 Hjälpmedel: Inga tillåtna Totalt antal

Läs mer

Ledarskap 2010 2011, Såstaholm

Ledarskap 2010 2011, Såstaholm Ledarskap 2010 2011, Såstaholm Välkommen till SLA:s ledarskapskurs! Vill du öka lönsamheten i ditt företag? Utnyttja då möjligheten att investera i dig själv och samtidigt öka lönsamheten i ditt företag

Läs mer

Målformulering för vårdcentralsplacering under kursen klinisk medicin inriktning kirurgi VT16

Målformulering för vårdcentralsplacering under kursen klinisk medicin inriktning kirurgi VT16 Målformulering för vårdcentralsplacering under kursen klinisk medicin inriktning kirurgi VT16 Lärandemålen för tjänstgöringen i primärvården utgår från kursplanen för klinisk medicin inriktning kirurgi

Läs mer

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT,

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, 1 FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, Frågeställning NON INVASIVE PRENATAL TEST Kan NIPT (cffdna) som icke invasiv metod med hög säkerhet identifiera trisomi 13, 18 och 21 i en

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ylva Ehn 2015-10-01 SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2016 Vt 2017 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2016 Vt 2017 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2016 Vt 2017 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Aktivt perinealskydd förebygger sfinkterskador

Aktivt perinealskydd förebygger sfinkterskador Aktivt perinealskydd förebygger sfinkterskador Roland Boij, Carin Boij och Gunilla Sjöberg KK länssjukhuset Ryhov, Jönköping SFOG-veckan i Skövde SFINX ett tvärprofessionellt projekt för att sänka sfinkterskadefrekvensen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2015 2016-02-22 Fredrik Mogren och Ida Silvare Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4

Läs mer

Triple Jump Klinisk examination

Triple Jump Klinisk examination Bil 3 a meå universitet, 901 87 meå Den verksamhetsförlagda utbildningen (VF) bedöms med eller och sker i samråd med den omvårdnadsansvariga anestesisjuksköterskan som du har haft som handledare, huvudhandledaren

Läs mer

Bli operationssjuksköterska! ett spännande yrkesval som ger goda möjligheter till fast anställning

Bli operationssjuksköterska! ett spännande yrkesval som ger goda möjligheter till fast anställning Bli operationssjuksköterska! ett spännande yrkesval som ger goda möjligheter till fast anställning Omvårdnad och medicinsk teknik En operationssjuksköterska kombinerar omvårdnadskompetens med avancerade

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07 Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel:

Läs mer

Akutsjukvård. Akutsjukvård LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 1 SOCIALSTYRELSEN

Akutsjukvård. Akutsjukvård LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 1 SOCIALSTYRELSEN Akutsjukvård LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 1 Kompetensbeskrivning Specialiteten akutsjukvård karaktäriseras av handläggning av alla akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åldrar, under begränsad

Läs mer

Disclosure. SOMP-I skapades av Kristina Persson. SOMP-I ägs av Barnens rörelsebyrå Kristina Persson & Kine Johansen är delägare i företaget

Disclosure. SOMP-I skapades av Kristina Persson. SOMP-I ägs av Barnens rörelsebyrå Kristina Persson & Kine Johansen är delägare i företaget Disclosure SOMP-I skapades av Kristina Persson SOMP-I ägs av Barnens rörelsebyrå Kristina Persson & Kine Johansen är delägare i företaget Fördelen med standardiserade metoder Mer information jämfört med

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-1492-11 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK OCH DATORTEKNIK SPECIALISATION: ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING

Läs mer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer

Upprättad 2009-03-30 Reviderad 2012-07-19. AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer Upprättad 2009-03-30 AVVIKELSE och RISKHANTERING riktlinjer INNEHÅLL Avvikelser och risker 3 Definitioner 3 Ansvarsfördelning 4 Rutiner avvikelse 5 Rutiner riskhantering 5 Orsaker till risker och avvikelser

Läs mer

ATT TALA OM DET MAN INTE TALAR OM

ATT TALA OM DET MAN INTE TALAR OM ATT TALA OM DET MAN INTE TALAR OM Välkommen till PrevenTell Hjälplinjen vid oönskad sexualitet PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet,

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Vulva-teamet i Varberg

Vulva-teamet i Varberg 1 Vulva-teamet i Varberg Eva Nilsson, barnmorska Christina Rydberg, gynekolog Katarina Lindgren, kurator Kliniken för kvinnors och barns hälsa 2 Vilka patienter träffar vi? Långvariga besvär från vulva

Läs mer

Du behöver inte redogöra för bedömaren, men förklara dina fynd och din bedömning för patienten! Du behöver INTE föreslå behandling!

Du behöver inte redogöra för bedömaren, men förklara dina fynd och din bedömning för patienten! Du behöver INTE föreslå behandling! Station 1 Patienten söker pga smärta i handen. Du får komplettera anamnes efter behov (denna bedöms EJ) Undersök handen utifrån detta. Ställ preliminär diagnos! Informera patienten om denna diagnos! Planera

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Stratsys för landsting och regioner

Stratsys för landsting och regioner Stratsys för landsting och regioner Agenda Kort presentationsrunda Förväntningar Vårdval (LOV) I och med Lagen om valfrihet ställs allt högre krav på landstingen och kommuner att göra informationen transparent

Läs mer

Rutin för hantering av medicinska avvikelser

Rutin för hantering av medicinska avvikelser Ansvarig för rutin: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

FINSKA. 902730.1 (2009-2010 version 1) Muntlig förmåga i finska/hf, TF

FINSKA. 902730.1 (2009-2010 version 1) Muntlig förmåga i finska/hf, TF FINSKA 902730.1 (2009-2010 version 1) Muntlig förmåga i finska/hf, TF (2 sp) Oral Finnish/Fac. of Arts & Theol. Studerande vars skolutbildningsspråk är svenska skall visa att de förvärvat sådana kunskaper

Läs mer

Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014

Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014 sida 1 (7) Tillsynsbesök Särskilt boende Privata utförare, Aleris: Björkhaga, Hjortsberg, Furugården. Floragården November 2014 sida 2 (7) Innehåll BAKGRUND... 3 ALERIS OMSORG AB... 3 FLORAGÅRDENS EKONOMISKA

Läs mer

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang.

Den sammanvägda bilden visar på en hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Den sammanvägda bilden av medarbetarundersökningen 2015 visar att Nybro kommun är en bra arbetsgivare. Här finns hög motivation och goda förutsättningar för ett gott medarbetarengagemang. Medarbetare känner

Läs mer

Del 4. 11 sidor. 26 poäng

Del 4. 11 sidor. 26 poäng 11 sidor. 26 poäng 62-årig kvinna, tidigare väsentligen frisk, kommer in till akuten med lågt sittande vänstersidiga buksmärtor. Hon har en anamnes på colon irritable men i övrigt mag-tarmfrisk. Hon har

Läs mer

Regionrapport 2011 Fostermedicin

Regionrapport 2011 Fostermedicin Regionrapport Fostermedicin Syfte och mål Den regionala arbetsgruppen för Fostermedicin startade på uppdrag av RMPG Kvinnosjukvård hösten 9. Gruppens syfte är att göra kvalitetsuppföljning av kvinnoklinikernas

Läs mer

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007 Kursreferat Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr Laparoskopikursen i Örebro arrangerades för sjunde året i följd den 13 15 febr. Deltagarna kom denna gång från Lycksele i norr till Helsingborg i söder.

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning Till: Verksamhetschefen cc: Berörda kollegor på kliniken Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-09-18 1 (7) Behovsanalys avseende endometriossjukdomen Vad är endometrios Endometrios definieras som växt av livmoderslemhinneliknande vävnad utanför

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:41 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:05 av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna föreslår

Läs mer

MENTALISERINGSBASERAD TERAPI

MENTALISERINGSBASERAD TERAPI 2014-10-28 Anna Sten & Niki Sundström 1 MENTALISERINGSBASERAD TERAPI Anna Sten överläkare Niki Sundström leg psykolog, leg psykoterapeut MBT-teamet Huddinge wwwmbtsverigese 2014-10-28 Anna Sten & Niki

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Kirurgiska specialiteter

Kirurgiska specialiteter Kirurgiska specialiteter Kirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 LUNDS UNIVERSITET Obstetrik och gynekologi, Lund Grundkursen inom läkarutbildningen, termin 10 Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 Kod:. Fråga 1 Max

Läs mer

Grupp B Schema OG vecka 1 (kalenderv. 6) 2014-02-12; CI,LM,SH

Grupp B Schema OG vecka 1 (kalenderv. 6) 2014-02-12; CI,LM,SH Grupp B Schema OG vecka 1 (kalenderv. 6) 2014-02-12; CI,LM,SH Förl. BM Förl. BM Förl. BM Förl. BM Förl. BM 1. Intro Gynekologi (Fröberg) Spekulumundersökning på bäcken, självhållande i luften Palpation

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge

Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-22 1 (3) HSN 1509-1114 Handläggare: Claes Lennmarken Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 29 Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om

Läs mer

Mål för dagens föreläsning

Mål för dagens föreläsning SJSE15 Personcentrerad vård Reproduktiv hälsa och gynekologisk ohälsa LI THIES LAGERGREN, LEG.BARNMORSKA, PHD 09.10 09.40 Självdiagnostisk test om gynekologisk terminologi 09.40 10.00: Kaffe 10.00 10.50:

Läs mer

Samtalet ska dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och minimera missförstånd medarbetare och chef emellan.

Samtalet ska dokumenteras för att möjliggöra uppföljning och minimera missförstånd medarbetare och chef emellan. Författare: HR-koncern 2009-10-26 Reviderad: 2014-06-23 UTVECKLINGSSAMTAL Utvecklingssamtalet är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra och utveckla våra medarbetare och våra verksamheter. Ett gott

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

Informationshantering och journalföring. informationssäkerhet för god vård

Informationshantering och journalföring. informationssäkerhet för god vård Informationshantering och journalföring informationssäkerhet för god vård 1 Sammanhållen journalföring! 2 Förklaring av symbolerna Patient Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga befattningshavare

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Underlag till vård- och omsorgsförvaltningens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Utförare: Ansvarig chef: Läs igenom anvisningarna nedan innan ni börjar er inrapportering,

Läs mer

Ånge förskolors utvecklingsområden. Implementering av förskolans läroplan 20/1-2011

Ånge förskolors utvecklingsområden. Implementering av förskolans läroplan 20/1-2011 Ånge förskolors utvecklingsområden Implementering av förskolans läroplan 20/1-2011 Mål med kvällen Att skapa förståelse för hur vårens arbete på förskolorna ska ske Att öka er medvetenhet om hur läroplanen

Läs mer

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet. Datum för planeringssamtal: Datum för utvecklingssamtal:

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet. Datum för planeringssamtal: Datum för utvecklingssamtal: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 2 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Symtom och tecken på ohälsa, 20 hp. Kurs kod: OM4330 Studentens namn Studentens personnummer

Läs mer

Vägledning och stöd hur ska jag formulera mig?

Vägledning och stöd hur ska jag formulera mig? Sida 1 av 5 Hur ska jag formulera mig? EXEMPEL 1, individuell studieplan Ex på ospecificerad formulering Fortsatt handledning Auskultation psykosomatiska besvär 3 timmar Diskussion & reflektion patientfall

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i kostvetenskap vid Umeå universitet

Uppföljning av kandidatexamen i kostvetenskap vid Umeå universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2014-10-06 411-63-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i kostvetenskap vid Umeå universitet

Läs mer

Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp Education BA (A), Developing Speaking, Writing and Reading Skills, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström

Elevinflytande i planeringen av undervisningen. BFL-piloter 121114 Mats Burström Elevinflytande i planeringen av undervisningen BFL-piloter 121114 Mats Burström Ur Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt,

Läs mer

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion. 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion. 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Röntgendiagnostik 4. Kort sammanfattning av

Läs mer

Pediatrik med relevans för socialt arbete VT 2012 Kursamanuens Par.Bokstrom@kbh.uu.se

Pediatrik med relevans för socialt arbete VT 2012 Kursamanuens Par.Bokstrom@kbh.uu.se v. 18 Vad handlar kursen om? Kapitelhänvisning/uppgift Ons 2/5 9:00-10:00 Trumhinnan, Ing 15 Introduktion till kursen delmoment, arbetssätt och målsättning Anna Sarkadi, leg. läk. docent, kursansvarig

Läs mer

Klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi Klinisk neurofysiologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

VFU BEDÖMNINGSFORMULÄR. Radiografi med inriktning mot Datortomografi M0054H, Termin 5 VT13

VFU BEDÖMNINGSFORMULÄR. Radiografi med inriktning mot Datortomografi M0054H, Termin 5 VT13 1 VFU BEDÖMNINGSFORMULÄR Radiografi med inriktning mot Datortomografi M0054H, Termin 5 VT13 VFU: n ska ske under 4 veckor (30 timmar per vecka = 120 timmar) När VFU-placeringen är klar, så fyller ni i

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 60 högskolepoäng SAHLGRENSKA AKADEMIN G2015/441 Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Elderly Care 60 higher

Läs mer

Nedfrysning av spermier. Information om hur det går till att lämna och frysa ned spermier.

Nedfrysning av spermier. Information om hur det går till att lämna och frysa ned spermier. Nedfrysning av spermier Information om hur det går till att lämna och frysa ned spermier. Innehållsförteckning Varför ska man frysa ner spermier? Hur går det till? Den här informationen riktar sig främst

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer