1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare"

Transkript

1 SFOGs vårkurser Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Operationsteam som bedriver eller avser att starta gynekologisk dagkirurgisk operationsverksamhet på egen enhet. Läkare och t ex operationssköterska, narkossköterska, operationsplanerare, undersköterska Program: Operationsplanering, patientkontrollerad sedering, operationer och perioperativa rutiner. Auskultation vid 2 operationsdagar för genital chirurgia minor, hysteroskopi, prolaps, inkontinens. Teoretiska genomgångar, checklistor, PM och rutiner. Förändringskunskap, implementering. Mål: Att teamet ser vad som krävs för att starta och bedriva en patientsäker perioperativ dagkirurgisk process från patientinformation, op-programplanering, kirurgiska ställningstaganden, rationell instrumenthantering, samt postoperativ vård. Kontaktperson: Eva Uustal., 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare Kursledning: Katja Stenström Bohlin och Maria Lycke Kurstid: januari (mån ons v 4) 2016 Kursort: Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Avsedd för: ST-läkare i början av sin utbildning (ca 30 platser) Program: Föreläsningar, operationsfilmer och live-operationer (storbildsöverföring) av abdominell hysterectomi, vaginal hysterektomi, laparoskopisk salpingo-oophorectomi, laparoskopisk cystenukleation, främre och bakre plastik samt kirurgia minor. Föreläsningar om förberedelser inför operation, om vanliga komplikationer vid de olika ingreppen samt hur komplikationer kan förhindras. Genomgång av operationsinstrument och diatermiutrustning samt praktisk träning av sutur-och knytteknik. Mål: Öka den enskilda läkarens kunskapsnivå kring kirurgiska instrument och dess hantering samt sutur- och knytteknik. Även bidra till förbättrad förberedelse för ST-läkaren inför operation genom strukturerad genomgång av de olika gynekologiska typingreppen operativt. ST-delmål: 5 Kursavgift: kr (luncher samt en middag ingår) Kontakperson:

2 3. Förlossningsrädsla Kursledning: Ingela Wiklund, BB Stockholm samt Elsa Lena Ryding, Margareta Risenfors och Katri Nieminen Kurstid: 1-2 februari 2016, alternativ januari Kursort: Stockholm, internat, konferensanläggning meddelas senare Avsedd för: 12 par av läkare (specialister eller ST-läkare) och barnmorskor från samma klinik. Anmäl er samtidigt! OBS! Båda måste anmäla sig. Ange med vilken Läkare/Barnmorska du kommer tillsammans med Program: Primär och sekundär förlossningsrädsla, PTSD, psykisk sjukdom, kejsarsnittsönskan, samtalet hos barnmorska och läkare. Föreläsningar och grupparbeten. Mål: Kompetent handläggning av kvinnor/par med förlossningsrädsla och traumatisk förlossning. Kursavgift: kr plus internatkostnad. Kontaktperson: Sekreterare Lena Molander, BB Stockholm. 4. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Peter Conner, Elisabeth Epstein Karolinska, Anna Marsk Ultragyn Stockholm Kurstid: 1-4 februari 2016 (må-to v 5) i 1a hand, i 2a hand 8-11 februari (må-to v 6) Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna Avsedd för: Specialister och ST-läkare i gyn/ob. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos icke-gravid kvinna och i tidig graviditet. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av placenta. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Ultraljudsundersökning av lakterande bröstet. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms Kontaktperson: ;Tel

3 5. Obstetriskt Doppler Ultraljud Kursledare: Överläkare Jana Brodszki Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson Tid: 8 10 februari (mån ons v 6) 2016 Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner. Sex timmar praktisk träning i små grupper. Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt kunskap om handläggning utifrån resultaten. Kursavgift: kr Kontaktperson: 6. Fosterövervakning under graviditet och förlossning Kursledning: Andreas Herbst, överläkare, Frida Ekengård, specialistläkare och Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Kurstid: 7-9 mars 2016 Kursort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Avsedd för: 30 läkare (specialister, ST-läkare) + 20 barnmorskor. Läkare + barnmorska från samma klinik prioriteras. Barnmorskor söker direkt till kurssekreteraren efter annons i Jordemodern. Program: Fosterövervakning under graviditet och förlossning, med fokus på tolkning av CTGmönster. Hypoxi och asfyxi. Optimal användning av olika övervakningsmetoder. Förkunskaper: Kursdeltagare ska innan kursen ha gått igenom det nätbaserade utbildningsprogrammet på och ha gjort den kunskapskontroll som finns i detta program. Godkänt resultat är inte ett krav. Kurslitteratur: Fosterövervakning med CTG I Ingemarsson & E Ingemarsson [förlag Studentlitteratur], samt Mål: Att kursdeltagaren efter genomgången kurs ska ha ökat sin förmåga att känna igen riskfaktorer och varningstecken till hotande fosterasfyxi. Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå: - Patofysiologi vid fetal hypoxi och asfyxi - Karakteristika i en CTG-kurva som är alarmerande

4 - Olika fosterövervakningsmetoders värde i olika kliniska situationer, samt dess styrkor och svagheter ST-mål: 1-3 Kursavgift: kr (kursavgift kr + moms kr) Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, kaffe, lunch samt en kursmiddag. Kontaktperson: Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Mail: Tfn: Obstetrik för arbetsteamet Kursledning: Marie Blomberg Kurstid: 1 heldag: 7, 8 eller 9 mars Rangordna dagarna med 1, 2, 3 i ansökan där 1 är det datum ni helst vill komma. Kursort: Förlossningen Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Team med förlossningsläkare och förlossningsbarnmorskor, max 4 deltagare/team. Två förlossningskliniker per kursdag inbjudes Program: Förändringsarbete inom Förlossningsvården-är det möjligt? Mål: Inspirationsdag där vi diskuterar mål och kvalité, framgångsfaktorer, att arbeta i team, rätt kompetens på teamet, schemaläggning efter verksamhetens behov, uppföljning av resultat. Kursavgift: SEK/team inklusive moms. Kontaktperson: Marie Nelson 8. Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik (RUL) för läkare och barnmorskor. Kursledning: Med Dr Johanna Belachew, Med Dr Karin Eurenius, Med Dr Ajlana Mulic-Lutvica, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kurstid: mars 2016 (mån-fre v 11) Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Avsedd för: 12 specialister eller ST-läkare i obstetrik och gynekologi och 12 barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Program: Grundutbildning för läkare och barnmorskor i obstetrisk ultraljudsdiagnostik med tyngdpunkt på det normala. Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering och ultraljudssäkerhet. Fetometri för datering och viktskattning. Ultraljudsgranskning av normal fosteranatomi. Diagnostik av vanliga fosteravvikelser. Flerbörd. Invasiva ingrepp som amniocentes och moderkaksprov. Etik, organisation och kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, fosteranatomi och basala blodflödesundersökningar. Examination: Kursen avslutas med ett teoretiskt prov. Praktisk och teoretisk examination ca 6 månader efter kursens med tanke på möjlighet till praktisk träning på hemort innan examination.

5 Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra och handlägga obstetrisk rutinultraljudsundersökning omfattande datering av graviditeten, fastställande av antal foster samt granskning av fosteranatomin. De ska ha basal teoretisk kunskap om fostermedicin inklusive vanligt förekommande fosteravvikelser. Kursavgift: SEK inklusive moms. Kontaktperson: Anne-Marie Tagerud, , 9. Gynekologisk onkologi: utredning, diagnostik och behandling Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 11 (16-18 mars) Kursort: Stockholm Avsedd för: 20 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarialcancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Anatomi i samband med gynekologiska operationer. Cancer och fertilitet. Sexologi efter cancerdiagnos. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer. Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK Kontaktperson: 10. Gynekologisk endokrinologi för ST-läkare Kursledning: Angelica Lindén Hirschberg, Alkistis Skalkidou, Marie Bixo Kurstid: april (alt april) 2016 (må-on v 15 alt 17) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Avsedd för: 30 ST-läkare

6 Program: Basal reproduktionsendokrinologi inkl. menstruationscykeln, menarche och klimakteriet. Orsaker till anovulation och amenorré, t.ex. PCOS, hypothalamisk amenorré, hyperprolaktinemi, tyreoideasjukdom, prematur ovariell insufficiens, missbildningar. Vidare Turners syndrom, hirsutism och menstruationscykelbundna tillstånd. Föreläsningar, falldiskussioner. Examination sker skriftligt under kursens gång. Deltagarna uppmanas att medtaga egna patientfall. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: - Analysera den normala menstruationscykelns endokrinologi - Utreda primär och sekundär amenorré - Behandla anovulatorisk blödningsrubbning och sekundär amenorré - Utreda och behandla PCOS/hirsutism i enklare fall samt ge livsstilsråd vid PCOS - Beskriva ovulationsstimulerande behandling - Utreda och behandla PMS/PMDD - Behandla vasomotoriska besvär i klimakteriet ST-mål: 7 Kursavgift: kr Kontaktperson: Angelica Lindén Hirschberg, 11. Handledarkurs i obstetriskt och gynekologiskt ultraljud Kursledning: Eva Bergman, Anna Lindqvist Kurstid: april 2016 (onsdag-fredag). Alternativt april 2016 (onsdag-fredag). Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Avsedd för:15-20 specialister i Obstetrik och Gynekologi, som genomgått kursen i basal ultraljudsdiagnostik inom Obstetrik och Gynekologi (eller motsvarande), med god ultraljudsvana och intresse att handleda yngre kolleger i ultraljudsdiagnostik Program: Denna kurs är tänkt att underlätta handledarskapet för de läkare som ansvarar för den praktiska undervisningen i ultraljudsdiagnostik på basnivå (för ST-läkare). Kursen innefattar; presentation av kurskonceptet, undersökningsteknik, bildoptimering, organisation av handledarskap, feedback övningar, praktiska demonstrationer & övningar i undersökningsteknik och bildoptimering. Handledarna kommer att ansvara för examination av ST-läkare på basnivå. En förutsättning för detta är att handledarna själva behärskar och kan lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Examination: Kursen innefattar examination i basal obstetrisk och gynekologisk undersökningsteknik. För att bli examinerad handledare skall båda momenten godkännas. Mål: Efter genom gången kurs skall handledarna vara väl förtrogna med utbildningskonceptet i ultraljudsdiagnostik samt själv behärska och kunna lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Kursavgift: kr inkl moms. Kontaktperson: Ann-Marie Tagerud, sekreterare,

7 12. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Eric Hildebrand och Guillermo Forfait Kurstid: april 2016 (måndag-onsdag v 16). Kursort: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Avsedd för: 35 ST-läkare i gynekologi och obstetrik. Program: Ultraljudsfysik och apparatinställningar. Optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer och dokumentation. Ultraljud hos icke-gravida och tidigt gravida. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre-och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur). Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik.vanliga fostermissbildningar. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter.vaginalt ultraljud inom obstetrik. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Skriftlig examination i slutet av kursen. Loggbok med 30 representativa fall inlämnas inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemkliniken. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha basala färdigheter inom obstetriskt och gynekologiskt ultraljud samt ha kunskap om indikationer för undersökning och basal diagnostik med differentialdiagnoser. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms. Kontaktperson: tel: eller tel: Kurssekreterare: tel Hysteroskopi i Lidköping (tidigare legat i Skövde) Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Emelie Ottosson, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Svein-Erik Tronstad, Kurstid: april (ons - fre v 16 ) 2016 Kursort: Skaraborgs sjukhus Lidköping. Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi, ST-läkare i mån av plats. Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och handson demonstrationsoperationer. 25 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med hands-on vid såväl diagnostik som mera avancerad operativ hysteroskopi - extirpationer/resektioner av polyper, myom, septa, adherenser, endometrieresektioner (TCRE) och ballongdestruktiv behandling vid menorragi. Genomgång av allehanda instrument och diatermi. Handledd träning på

8 hysteroscopic trainer. Sterilisering med Essure ingår i kursen. Kursen har fått goda vitsord av tidigare deltagare. Kursen har tidigare varit förlagd i Skövde men nu anordnas den i Lidköping då vi är en och samma klinik och att alla polikliniska operationerna görs i Lidköping. Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls aktiviteter inplanerade. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt att självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt ST-mål: 10 Kursavgift: SEK inkl. moms Kontaktperson: tel , Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledning: Kjell Wånggren, Kenny Rodriguez-Wallberg. Kurstid: april 2016, mån-ons V17 Kursort: Reproduktionsmedicin, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Avsedd för: 30 blivande eller färdiga specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för reproduktionsmedicin. Program: Föreläsningar om reproduktionsfysiologi, reproduktionsendokrinologi. tyreoidearubbningar, amenorré, hyperprolaktinemi, PCOS, hirsutism, ätstörningar. Klimakteribesvär. Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Ovulationsstimulering. Assisterad befruktning inkluderande insemination, IVF/ICSI, PGD, ägg och spermiedonation. Endometrios. Fertilitetsbevarande åtgärder. Habituella aborter. Uterusmissbildningar. Hysteroskopi. Manlig infertilitet. Komplikationer till assisterad befruktning, OHSS. Program för subspecialisering i reproduktionsmedicin. Visning av avdelningen för Reproduktionsmedicin inklusive IVF-laboratoriet. Examination: Sker kontinuerligt under kursen genom interaktiva övningar/diskussioner. Mål: Efter genomgången kurs kommer deltagaren ha kunskap i reproduktionsendokrinologi och infertilitet minst motsvarande delmål 7 för blivande specialister inom gynekologi och obstetrik. ST-mål: Hela delmål 7 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK. Kontaktpersoner: Kjell Wånggren. Kenny Rodriguez-Wallberg. 15. Rikliga menstruationsblödningar (menorrhagi) Kursledning: Mats Gunnarsson, Frank Örnfelt-Svensson Kurstid: (mån-tis v. 19). Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Demonstrationsoperationer på kvinnokliniken CSK (Kryh), Kristianstad.

9 Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med genomgång av diagnostik och behandling av menorrhagi, med eller utan myom. Internationella guidelines och aktuell forskning presenteras. Olika medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ behandlas systematiskt och kliniska övervägande kring behandlingsbeslut diskuteras. Under dag 2 kommer kirurgisk och radiologisk behandling att demonstreras som live-operationer. Olika typer av ablationsmetoder förevisas och hysteroskopisk resektion demonstreras. Vaginal hysterektomi visas och laparoskopisk supracervikal hysterektomi/myomectomi videopresenteras. Även embolisering av arteria uterina förevisas på röntgen. Dessa operativa ingrepp sker som liveoperationer med möjlighet för deltagarna att antingen vara med på operationssalen eller att i angränsande rum följa operationen på bildskärm med möjlighet att samtala med operatören. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i diskussioner Mål: Att erhålla goda och uppdaterade kunskaper om det kliniska handläggandet kring menorrhagi, med eller utan myom. Att kunna utifrån patientens behov, ålder och fertilitetsönskemål erbjuda den optimala behandlingen. Att förstå de olika kirurgiska och radiologiska behandlingsalternativens för- och nackdelar. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1 500 kr/dygn) Kontaktperson:: Information: Ytterligare information och schema finns på: Basal laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi Kursledning: Liv Ahlborg, Daniel Murkes, Ann Kjellin, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) Kurstid: Kurstid: 9-11 maj 2016 (mån-ons v 19) maj 2016 (mån-ons v 21) Kursort: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Avsedd för: ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning. Max 8 deltagare. Program: Laparoskopi kräver såväl tekniska färdigheter som kännedom om risker gällande hantering av gaser och diatermi. Vidare krävs kunskap om funktion och felsökning av laparoskopistapeln. Simulatorträning har visat sig förbättra den kirurgiska förmågan vid laparoskopi. Kursen lägger tonvikt på praktisk träning. Större delen av kurstiden förläggs till träning i simulator. Teoridelen består av medicintekniska säkerhetsaspekter gällande diatermi och gas, stapel och instrumentgenomgång samt kortare genomgångar av kirurgisk teknik och komplikationer. I simulatorerna tränas basal laparoskopisk teknik och typoperationer inom gynekologi. Deltagarna får också möjlighet att träna urologiska ingrepp som tex cystoskopi i simulator. I en så kallad black box tränas sutureringsteknik. I simulatorn tränar man för att nå en definierad kompetensnivå. Träning i simulatorerna sker med feedback från handledare samt på egen hand utifrån individuella önskemål/ förutsättningar. Examination: Att uppnå ackrediteringsnivå i simulatorn Mål: Grundläggande kunskaper inom det medicinsktekniska området

10 Nå manuella färdigheter i simulatorn som medför förutsättningar för fortsatt utveckling inom laparoskopin på ett mer standardiserat och säkert sätt, till gagn för operatör, patient och sjukvården Specifika mål: Förstå risker med gaser och diatermi samt utföra felsökning av laparoskopistapeln Säker hantera laparoskopiska instrument Utföra simulerad laparoskopisk sterilisering samt salpingektomi Förstå intra- och extra-korporal sutureringsteknik ST-mål: Del av delmål 5 Kursavgift: kr inkl moms och lunch Kontaktperson: 17. Mindful Practice Kursledning: Ronald Epstein MD, Michael Krasner MD, Fred Marshall MD, Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, Peter Jacobsson leg. psykolog, leg psykoterapeut. Kurstid: maj, 2016 Kursort: Internatform på västkusten i havsmiljö. Avsedd för: Specialistläkare, barnmorskor och psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras, ST-läkare i mån av plats. Internationella läkare och barnmorskor tillkommer. I mån av plats välkomnas även andra specialiteter. Kursspråk: Engelska. Program: Mindful Practice är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige. JAMA 2009: Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt. För mer omfattande information se: Mål: Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för internationellt och nationellt kollegialt stöd och sammanhang. ST-mål: 13,14,15 CME: 36 kurstimmar. Kursavgift: exkl moms. Resonabel internatkostnad tillkommer. Kontaktperson: Anamaria Whitmer Jacobsson ; Peter Jacobsson

11 18. Påbyggnadskurs i Gynekologiskt ultraljud Kursledning: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Katarina Erntsson Tid: maj 2015 Kursort: Stockholm, Södersjukhuset Avsedd för: Specialister inom obstetrik och gynekologi med ultraljudsvana och med specialintresse i gynekologiskt ultraljud, eller ST-läkare men genomgången godkänd examination från baskursen. Max antal deltagare: 40 Program: Kursen är en teoretisk påbyggnadskurs inom gynekologiskt ultraljud. Kursen efterföljs av en frivillig möjlighet till examination på second opinion nivå inom gynekologiskt ultraljud. Mera detaljerad information angående examinationen kommer att skickas ut innan kursstart. Mål: Är att deltagarna skall kunna uppnå secondopinion kompetens inom gynekologiskt ultraljud genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar på hemmaplan, loggbok och tentamen. Föreläsningarna kommer bland annat att täcka in: undersökningsteknik, nya tekniker (3D, elastografi, kontrast), uterusmissbildningar, adenomyos/ djup endometrios, myom/sarkom, ultraljudets roll vid olaga blödningar, IETA klassificering vid bebdömning av emdometriet, screening för ovarial cancer, incidentella fynd, ultraljud hos den infertila patienten, bäckenbotten ultraljud, ultraljud vid gynekologiska infektioner, buk ultraljud, ultraljud vid staging av cervix och endometriecancer, IOTA klassificeringen, ultraljud vid adnexresistenser, ovanliga adnexresistenser, ovanliga icke ovariella bäcken resistenser, undersökningsteknik vid spridd ovarial malignitet. OBS! En del föreläsningar kommer att hållas på engelska Kursavgift: kr exkl moms inklusive examinationsavgift. Kontaktperson: Malin Brunes Kursadministratör: Magdalena Cruz 19. Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi Kursledning: Pietro Gambadauro Kurstid: maj 2016, ons-fre v19 Kursort: Internat i norra Stockholmsområdet Avsedd för: 24 ST-läkare el specialister (i mån av plats) i gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet. Program: föreläsningar och diskussioner om olika aspekter av kirurgisk säkerhet. Operationssalen och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp: benign kirurgi, komplex kirurgi (cancer, endometrios), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt. Förebyggande/handläggande av komplikationer. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation. Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

12 Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i den gynekologiska operationssalen samt att kunna handlägga komplikationer vid gynekologisk kirurgi. ST-mål: Delmål 5, 6, 15 och 17 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: kr (inkl moms) + internatkostnad. Kontakt: ; Webb: följ oss på 20. Hands-on kurs i hysteroskopisk kirurgi Kursledning: Mats Gunnarsson, Emma Nilsson-Condori, Mårten Mårtensson, Hans Thomsen Kurstid: (ons-fre v. 19). Kursort: Föreläsning, praktiska övningar och demonstrationer samt internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Hands-on operationer under handledning på operationsavdelningen, kvinnokliniken, CSK (Kryh), Kristianstad. Demonstration av office-hysteroskopi på kvinnoklinikens mottagning, Kristianstad. Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i mån av plats. Program: 3-dagars kurs där dag 1 ägnas mest åt föreläsningar. Indikation, instrument, teknik, komplikationer, anestesimetoder och office-hysteroskopi Även praktiska hands-on övningar med olika instrument samt träning i simulator genomförs. Dag 2-3 ägnas åt hands-on undervisning på dagkirurgisk operationsavdelning. Under handledning får deltagarna utföra hysteroskopier på sövda patienter som medgivit deltagande i undervisningen. Parallellt sker även demonstration av hysteroskopiska åtgärder på vakna patienter på vår gynekologiska mottagning. Den praktiska undervisningen sker i grupper om tre personer för att möjliggöra att målen uppfylls. Examination: Kontinuerligt genom diskussion och aktivt deltagande i de praktiska momenten Mål: Goda och uppdaterade teoretiska kunskaper om den hysteroskopiska kirurgins möjligheter och begränsningar. Goda kunskaper om olika hysteroskopiska tekniker och instrument. Tillräckliga praktiska färdigheter för att självständigt eller med handledning kunna utföra hysteroskopiska åtgärder på sin hemmaklinik. Under handledning ska alla kursdeltagare själva utfört två diagnostiska hysteroskopier med vaginoskopisk teknik, utfört en hysteroskopisk sterilisering samt fått prova på hysteroskopisk resektion. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl moms, transporter, lunch, fika och middagar. Internatkostnad för två nätter med frukost tillkommer (1 500 kr/dygn). Kontaktperson: Information: Ytterligare information och schema finns på:

13 21. SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar Kursledning: Nina Bohm-Starke och Ulrika Johannesson, Danderyds sjukhus Olle Frankman, Åland. Kursort: Knivsta, Noors Slott ( Kurstid: 16-18/5, 2016 Avsedd för: 30 specialister och ST-läkare i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi Program: Föreläsningar med bl.a. Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av: Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis) Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom) Precancerösa förändringar och cancer i vulva Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling. Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär Mål: Efter genomgången kurs skall man: Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till specialist. Kunna utreda och behandla svampinfektioner, herpes och kondylom. Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas. Kunna utreda och ge basal vård till patienter med smärttillstånd i vulva. Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd i vulva leder till. Målen för kursen berör främst delmål 8 i målbeskrivningen för ST läkare (Sexuellt överförbara infektioner och vulvasjukdomar, men även delar av delmål 10, 11 och 12 kommer att omfattas av kursen). Kurskostnad: kr exkl moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer. CME:poäng: 24 Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus, Kristian Hagfors, Tel Cervixdysplasier: från A till Ö. Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 20 (18-20 maj 2016) Kursort: Stockholm Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.

14 Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK. Kontaktperson: 23. Sexologi för gynekologer Kursledning: Lena Moegelin, Lotti Helström, Angelique Flöter Rådestad, Elsa Lena Ryding Kurstid: maj 2016 Kursort: Södersjukhuset Stockholm. Avsedd för:24 specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi, 12 Program: Sexualfysiologi, kvinnors sexuella funktion och dysfunktion, manlig sexualitet och mäns vanliga problem, sex och cancer, sex efter operationer, hormoners betydelse för sexuell funktion, HBT kvinnor hos gynekologen, sexuella övergrepp, sexualanamnes, samtalsmetodik, sexualrådgivning. Mål: Att kunna ta upp en sexualanamnes och ge relevanta råd. ST-mål: 12 CME: 24 poäng Kursavgift: Kurssekreterare: SFOG kansli Kontakt: Lena Moegelin 24. Expertkurs i obstetriskt ultraljud Kursledning: Michaela Granfors, Sverker Ek, Peter Conner och Lindgren, Centrum för fostermedicin, Karolinska sjukhuset. Kurstid: maj (mån-fre v 21) 2016 Kursort: Stockholm Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagare bör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetriskt rutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarande kompetens. Kursen syftar till att man ska kunna ansvara för en fostermedicinsk verksamhet. Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning, flerbördskomplikationer och andra graviditetskomplikationer. Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning. Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. Fetal MRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande. Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvara medicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hos gravida. Utgöra second opinion för avvikande fynd vid andra obstetriska ultraljud. Självständigt kunna diagnostisera vanliga fostermissbildningar. Känna till utredningsvägar och vilken specialistvård som kan krävas vid olika fosteravvikelser och ha ett kontaktnät till dessa. Kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken.

15 Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker en skriftlig examination i Uppsala. Dessutom ska 10 egna fall av fosteravvikelse dokumenteras och lämnas in. Kursavgift: SEK inkl moms. Kontaktperson: Cecilia Jansson Tel: , mail:

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser VT 2013 Bästa kollegor! Nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå till våren. Anmälningstiden går ut den 11 november och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs

Läs mer

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete SFOGs vårkurser 2015 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi SFOGs vårkurser 2014 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn 2 feb 2015 Utbildningskoncept i gynekologiskt och obstetrisk ultraljudsdiagnostik Mål: Strävan från SFOG,

Läs mer

SFOGs kurser Hösten 2016

SFOGs kurser Hösten 2016 SFOGs kurser Hösten 2016 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 7-9 september 2016 (onsdag -fredag v 36) 2016. Kursort: Internat på Krusenberg

Läs mer

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson:

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson: 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 2-4 september (onsdag -fredag v 36) 2015. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala

Läs mer

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2013 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 17 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

SFOGs höstkurser 2014

SFOGs höstkurser 2014 1 (13) SFOGs höstkurser 2014 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 1-3 september (må-on v 36) 2014. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Core Curriculum Obstetrik och gynekologi ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng Core Curriculum 1 Obstetrik och gynekologi - 9 poäng ÖVERGRIPANDE MÅL Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en helhetssyn vid patientkontakt. Ta en adekvat somatisk anamnes Värdera en symptombild

Läs mer

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2012 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 19 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Lokal: Årsta Aula, Hiss F, plan 3 (följ skyltning) Registrering, samling, kompendier, allmän information

Lokal: Årsta Aula, Hiss F, plan 3 (följ skyltning) Registrering, samling, kompendier, allmän information Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2013 10 08 Enheten för obstetrik och gynekologi Teori/Föreläsningschema Södersjukhuset Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling,

Läs mer

2. Kolposkopi och det nya vårdprogrammet utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover

2. Kolposkopi och det nya vårdprogrammet utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover SFOGs höst kurser 2017 1. Gynekologiska blödningsrubbningar Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London) Kurstid: 7 8 sep 2017, tor-fre v36 Kursort: Stockholmsområdet Avsedd

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Clinicum, Föreläsningssal 1, hus 2, plan Registrering, samling, kompendier, allmän information

Lokal: Danderyds sjukhus, Clinicum, Föreläsningssal 1, hus 2, plan Registrering, samling, kompendier, allmän information Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2013 09 03 Enheten för obstetrik och gynekologi Teorischema/Föreläsningsschema Södersjukhuset Klinisk medicin inriktning reproduktion

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI Graviditetsimmunisering Rapport nr 74 2015 Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi Nr 74 2015 Graviditetsimmunisering

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2016 06 27 Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs I HT 2016, 2016 08 29 2016

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Elektromagnetiska fält och MR-säkerhet för sjukhusfysiker Implementering av AFS 2016:3 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Icke-joniserande strålning,

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

Regionrapport 2012 Fostermedicin

Regionrapport 2012 Fostermedicin Regionrapport 2012 Fostermedicin Syfte och mål Den regionala arbetsgruppen för Fostermedicin startade på uppdrag av RMPG Kvinnosjukvård hösten 2009. Gruppens syfte är att göra kvalitetsuppföljning av kvinnoklinikernas

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2011 5 Obstetrisk verksamhet 6 2011:21 Erbjuds

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr /2013

Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr /2013 Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr3.2-41927/2013 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, har tagit del av remissen och tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inhämtats

Läs mer

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning Specialiteten urologi karaktäriseras av kunskap om medfödda och förvärvade sjukdomar och tillstånd i urinvägarna och de manliga könsorganen, samt skador i dessa. Kirurgiska färdigheter,

Läs mer

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska Bakgrund Eftersom socialstyrelsen rekommenderar ett ökat deltagande av barnmorskor i denna vård ställs också krav på utbildning för att kunna följa riktlinjerna. 2007 fick FARG SFOG:s uppdrag att anordna

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Version 091023 Feed-back på detta arbetsdokument skickas till SFOG s utbildningssekreterare marie.bixo@obgyn.umu.se Checklistorna utgår från de 12 medicinska del-målen

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Portfolio T9, Hbg, Obstetrik/ Gynekologi

Portfolio T9, Hbg, Obstetrik/ Gynekologi Portfolio T9, Hbg, Obstetrik/ Gynekologi KLINISK MEDICIN 4, LÄHA91, HÖSTTERMINEN 2013 Stud. Nr: Namn: Allmänt om portföljen Omfång Portföljen OG omfattar kursmål motsvarande 4hp. Portföljen omfattar obstetrik

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Barnmorskeledda mottagningar vilka är effekterna? PCOS lär dig mer om

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia)

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia) Kursledare: Nana Wiberg, Läkare, Kvinnikliniken UMAS Karl Kristensen, Läkare, Kvinnokliniken USIL Målgrupp: Läkarstudenter intresserade av att bli obstetriker, anestesiläkare, akutläkare, kirurger, intresserade

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT,

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, 1 FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, Frågeställning NON INVASIVE PRENATAL TEST Kan NIPT (cffdna) som icke invasiv metod med hög säkerhet identifiera trisomi 13, 18 och 21 i en

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Reviderat CGd (OBS! Reservation för ändringar) Teorischema SÖS Moment Reproduktion, VT 2012: Kull 1 V 3

Reviderat CGd (OBS! Reservation för ändringar) Teorischema SÖS Moment Reproduktion, VT 2012: Kull 1 V 3 Teorischema SÖS Moment Reproduktion, VT 2012: Kull 1 V 3 Måndag 16/1 Södersjukhuset Introduktionsföreläsningar Lokal: Årsta Aula, via huvudentrén följ skyltningen mot hiss F. Åk ner till plan -3 följ skyltningen

Läs mer

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B64, Barngatan, plan Registrering, samling, kompendier, allmän

Lokal: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge B64, Barngatan, plan Registrering, samling, kompendier, allmän Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2017 01 10 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen.

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen. INBJUDAN Bakgrund Utbildningsprogrammet Spine Academy initierades 2006 genom ett samarbete mellan Svensk Ryggkirurgisk Förening och. Syftet är att erbjuda en basal ryggkirurgisk utbildning samt ge möjlighet

Läs mer

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 - Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi - om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng Inledning Sedan

Läs mer

Fosterdiagnostik och riskvärdering

Fosterdiagnostik och riskvärdering Fosterdiagnostik och riskvärdering Information till gravida Centrum för fostermedicin CFM Karolinska Universitetssjukhuset INNEHÅLLSFÖRTECKNING Graviditeten en tid av glädje och förväntan 3 Fosterdiagnostik

Läs mer

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2)

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Definition av kunskapsområdet

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Kursplan för breddnings/fördjupningskurs under termin 11, programmet för läkarutbildning, Lunds Universitet

Kursplan för breddnings/fördjupningskurs under termin 11, programmet för läkarutbildning, Lunds Universitet Kursplan för breddnings/fördjupningskurs under termin 11, programmet för läkarutbildning, Lunds Universitet Kursens benämning Reproduktionsmedicin Omfattning i poäng och fördjupningsnivå Kursen omfattar

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2014 04 01 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs

Läs mer

Vulva-teamet i Varberg

Vulva-teamet i Varberg 1 Vulva-teamet i Varberg Eva Nilsson, barnmorska Christina Rydberg, gynekolog Katarina Lindgren, kurator Kliniken för kvinnors och barns hälsa 2 Vilka patienter träffar vi? Långvariga besvär från vulva

Läs mer

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent SJSE15 Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent Mål för dagens föreläsning Ni skall få en ökad förståelse för kvinnans reproduktiv hälsa Ni skall få ökad kunskap om vanliga gynekologiska tillstånd Självdiagnostisk

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Tidig graviditet ( 12v+6d) Genomsök hela uterus och cx samt adnexa Notera corpus luteum Lokalisation

Läs mer

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Kursdatum 25-28 April, 2017 Kursort Stockholms län Sista ansökningsdag 09 Dec, 2016 1. Målgrupp 1a. Nivå Läkare under specialistutbildning/st 1b. Specialitet Ögonsjukdomar

Läs mer

Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp Period: Föreläsare/Lärare Lokal Anvisningar

Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp Period: Föreläsare/Lärare Lokal Anvisningar Kursvecka: 1 Teman Kalendervecka: 36 160905 Välkomna! 10.00 11.30 Fika med smörgås. Introduktion och information om kursen (genomgång av schema och upplägg) 11.30 12.30 Fördjupningsarbete i grupp information

Läs mer

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-09-18 1 (7) Behovsanalys avseende endometriossjukdomen Vad är endometrios Endometrios definieras som växt av livmoderslemhinneliknande vävnad utanför

Läs mer

VÄLKOMMEN. till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION. Måndag den 4 maj Skrivtid: Lycka till!!

VÄLKOMMEN. till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION. Måndag den 4 maj Skrivtid: Lycka till!! VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid:13.30 16.00 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 54 poäng Godkänt: 36 poäng Resultat:...

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN

KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN Verksamhetschef Tomas Riman 2011-09-30 KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN På uppdrag av Landstingsstyrelsen rapporteras verksamhetsföreträdarnas tankar om hur kvinnosjukvården i länet kommer att utvecklas

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge

Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-22 1 (3) HSN 1509-1114 Handläggare: Claes Lennmarken Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 29 Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om

Läs mer

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning Till: Verksamhetschefen cc: Berörda kollegor på kliniken Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets övervakning. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets övervakning. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets övervakning Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets övervakning.......2 Amenorré Basaltemperatur Gynekologisk undersökning Immunologisk graviditetstest Ultraljud Foster

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten obstetrik och gynekologi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i diagnostik och behandling av normal

Läs mer

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007 Kursreferat Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr Laparoskopikursen i Örebro arrangerades för sjunde året i följd den 13 15 febr. Deltagarna kom denna gång från Lycksele i norr till Helsingborg i söder.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering

Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering November 2016 Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering Den här översiktskursen i diagnostik av hjärtischemi och vänsterkammarfunktion

Läs mer

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) Bilaga 2 1 Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) The European

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi

Telefonrådgivning inom gynekologi Telefonrådgivning inom gynekologi kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Buksmärta olika buksmärtor och hur du utreder per telefon

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren enligt den nya målbeskrivningen Ht Kursbeskrivning

Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren enligt den nya målbeskrivningen Ht Kursbeskrivning Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren enligt den nya målbeskrivningen Ht 2009 Kursbeskrivning Välkommen till kursen Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren

Läs mer

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 LUNDS UNIVERSITET Obstetrik och gynekologi, Lund Grundkursen inom läkarutbildningen, termin 10 Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 Kod:. Fråga 1 Max

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2017 Vt 2018 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2017 Vt 2018 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2017 Vt 2018 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng Inledning Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos

Läs mer

INBJUDAN BARNREUMATOLOGIDAGARNA. Plats: Klubblokalen, Friska Viljor, Paradiskullen, Örnsköldsvik Datum: mars 2017

INBJUDAN BARNREUMATOLOGIDAGARNA. Plats: Klubblokalen, Friska Viljor, Paradiskullen, Örnsköldsvik Datum: mars 2017 INBJUDAN AbbVie AB Box 1523, SE-171 29 Solna, Sweden Besöksadress: Hemvärnsgatan 9 Barnkliniken i Örnsköldsvik bjuder in till två kursdagar på temat barnreumatologi genom ett samarbete med specialister

Läs mer

Översiktskurs i reumatologi

Översiktskurs i reumatologi Medicin & vård Översiktskurs i reumatologi Uppsala universitet inbjuder till 4 dagars utbildning 18 21 mars 2014 i Uppsala Översiktskurs i reumatologi Symtom från leder och muskulatur är mycket vanligt

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer

Mål för dagens föreläsning

Mål för dagens föreläsning SJSE15 Personcentrerad vård Reproduktiv hälsa och gynekologisk ohälsa LI THIES LAGERGREN, LEG.BARNMORSKA, PHD 09.10 09.40 Självdiagnostisk test om gynekologisk terminologi 09.40 10.00: Kaffe 10.00 10.50:

Läs mer