1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare"

Transkript

1 SFOGs vårkurser Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Operationsteam som bedriver eller avser att starta gynekologisk dagkirurgisk operationsverksamhet på egen enhet. Läkare och t ex operationssköterska, narkossköterska, operationsplanerare, undersköterska Program: Operationsplanering, patientkontrollerad sedering, operationer och perioperativa rutiner. Auskultation vid 2 operationsdagar för genital chirurgia minor, hysteroskopi, prolaps, inkontinens. Teoretiska genomgångar, checklistor, PM och rutiner. Förändringskunskap, implementering. Mål: Att teamet ser vad som krävs för att starta och bedriva en patientsäker perioperativ dagkirurgisk process från patientinformation, op-programplanering, kirurgiska ställningstaganden, rationell instrumenthantering, samt postoperativ vård. Kontaktperson: Eva Uustal., 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare Kursledning: Katja Stenström Bohlin och Maria Lycke Kurstid: januari (mån ons v 4) 2016 Kursort: Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Avsedd för: ST-läkare i början av sin utbildning (ca 30 platser) Program: Föreläsningar, operationsfilmer och live-operationer (storbildsöverföring) av abdominell hysterectomi, vaginal hysterektomi, laparoskopisk salpingo-oophorectomi, laparoskopisk cystenukleation, främre och bakre plastik samt kirurgia minor. Föreläsningar om förberedelser inför operation, om vanliga komplikationer vid de olika ingreppen samt hur komplikationer kan förhindras. Genomgång av operationsinstrument och diatermiutrustning samt praktisk träning av sutur-och knytteknik. Mål: Öka den enskilda läkarens kunskapsnivå kring kirurgiska instrument och dess hantering samt sutur- och knytteknik. Även bidra till förbättrad förberedelse för ST-läkaren inför operation genom strukturerad genomgång av de olika gynekologiska typingreppen operativt. ST-delmål: 5 Kursavgift: kr (luncher samt en middag ingår) Kontakperson:

2 3. Förlossningsrädsla Kursledning: Ingela Wiklund, BB Stockholm samt Elsa Lena Ryding, Margareta Risenfors och Katri Nieminen Kurstid: 1-2 februari 2016, alternativ januari Kursort: Stockholm, internat, konferensanläggning meddelas senare Avsedd för: 12 par av läkare (specialister eller ST-läkare) och barnmorskor från samma klinik. Anmäl er samtidigt! OBS! Båda måste anmäla sig. Ange med vilken Läkare/Barnmorska du kommer tillsammans med Program: Primär och sekundär förlossningsrädsla, PTSD, psykisk sjukdom, kejsarsnittsönskan, samtalet hos barnmorska och läkare. Föreläsningar och grupparbeten. Mål: Kompetent handläggning av kvinnor/par med förlossningsrädsla och traumatisk förlossning. Kursavgift: kr plus internatkostnad. Kontaktperson: Sekreterare Lena Molander, BB Stockholm. 4. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Peter Conner, Elisabeth Epstein Karolinska, Anna Marsk Ultragyn Stockholm Kurstid: 1-4 februari 2016 (må-to v 5) i 1a hand, i 2a hand 8-11 februari (må-to v 6) Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna Avsedd för: Specialister och ST-läkare i gyn/ob. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos icke-gravid kvinna och i tidig graviditet. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av placenta. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Ultraljudsundersökning av lakterande bröstet. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms Kontaktperson: ;Tel

3 5. Obstetriskt Doppler Ultraljud Kursledare: Överläkare Jana Brodszki Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson Tid: 8 10 februari (mån ons v 6) 2016 Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner. Sex timmar praktisk träning i små grupper. Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt kunskap om handläggning utifrån resultaten. Kursavgift: kr Kontaktperson: 6. Fosterövervakning under graviditet och förlossning Kursledning: Andreas Herbst, överläkare, Frida Ekengård, specialistläkare och Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Kurstid: 7-9 mars 2016 Kursort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Avsedd för: 30 läkare (specialister, ST-läkare) + 20 barnmorskor. Läkare + barnmorska från samma klinik prioriteras. Barnmorskor söker direkt till kurssekreteraren efter annons i Jordemodern. Program: Fosterövervakning under graviditet och förlossning, med fokus på tolkning av CTGmönster. Hypoxi och asfyxi. Optimal användning av olika övervakningsmetoder. Förkunskaper: Kursdeltagare ska innan kursen ha gått igenom det nätbaserade utbildningsprogrammet på och ha gjort den kunskapskontroll som finns i detta program. Godkänt resultat är inte ett krav. Kurslitteratur: Fosterövervakning med CTG I Ingemarsson & E Ingemarsson [förlag Studentlitteratur], samt Mål: Att kursdeltagaren efter genomgången kurs ska ha ökat sin förmåga att känna igen riskfaktorer och varningstecken till hotande fosterasfyxi. Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå: - Patofysiologi vid fetal hypoxi och asfyxi - Karakteristika i en CTG-kurva som är alarmerande

4 - Olika fosterövervakningsmetoders värde i olika kliniska situationer, samt dess styrkor och svagheter ST-mål: 1-3 Kursavgift: kr (kursavgift kr + moms kr) Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, kaffe, lunch samt en kursmiddag. Kontaktperson: Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Mail: Tfn: Obstetrik för arbetsteamet Kursledning: Marie Blomberg Kurstid: 1 heldag: 7, 8 eller 9 mars Rangordna dagarna med 1, 2, 3 i ansökan där 1 är det datum ni helst vill komma. Kursort: Förlossningen Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Team med förlossningsläkare och förlossningsbarnmorskor, max 4 deltagare/team. Två förlossningskliniker per kursdag inbjudes Program: Förändringsarbete inom Förlossningsvården-är det möjligt? Mål: Inspirationsdag där vi diskuterar mål och kvalité, framgångsfaktorer, att arbeta i team, rätt kompetens på teamet, schemaläggning efter verksamhetens behov, uppföljning av resultat. Kursavgift: SEK/team inklusive moms. Kontaktperson: Marie Nelson 8. Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik (RUL) för läkare och barnmorskor. Kursledning: Med Dr Johanna Belachew, Med Dr Karin Eurenius, Med Dr Ajlana Mulic-Lutvica, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kurstid: mars 2016 (mån-fre v 11) Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Avsedd för: 12 specialister eller ST-läkare i obstetrik och gynekologi och 12 barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Program: Grundutbildning för läkare och barnmorskor i obstetrisk ultraljudsdiagnostik med tyngdpunkt på det normala. Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering och ultraljudssäkerhet. Fetometri för datering och viktskattning. Ultraljudsgranskning av normal fosteranatomi. Diagnostik av vanliga fosteravvikelser. Flerbörd. Invasiva ingrepp som amniocentes och moderkaksprov. Etik, organisation och kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, fosteranatomi och basala blodflödesundersökningar. Examination: Kursen avslutas med ett teoretiskt prov. Praktisk och teoretisk examination ca 6 månader efter kursens med tanke på möjlighet till praktisk träning på hemort innan examination.

5 Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra och handlägga obstetrisk rutinultraljudsundersökning omfattande datering av graviditeten, fastställande av antal foster samt granskning av fosteranatomin. De ska ha basal teoretisk kunskap om fostermedicin inklusive vanligt förekommande fosteravvikelser. Kursavgift: SEK inklusive moms. Kontaktperson: Anne-Marie Tagerud, , 9. Gynekologisk onkologi: utredning, diagnostik och behandling Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 11 (16-18 mars) Kursort: Stockholm Avsedd för: 20 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarialcancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Anatomi i samband med gynekologiska operationer. Cancer och fertilitet. Sexologi efter cancerdiagnos. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer. Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK Kontaktperson: 10. Gynekologisk endokrinologi för ST-läkare Kursledning: Angelica Lindén Hirschberg, Alkistis Skalkidou, Marie Bixo Kurstid: april (alt april) 2016 (må-on v 15 alt 17) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Avsedd för: 30 ST-läkare

6 Program: Basal reproduktionsendokrinologi inkl. menstruationscykeln, menarche och klimakteriet. Orsaker till anovulation och amenorré, t.ex. PCOS, hypothalamisk amenorré, hyperprolaktinemi, tyreoideasjukdom, prematur ovariell insufficiens, missbildningar. Vidare Turners syndrom, hirsutism och menstruationscykelbundna tillstånd. Föreläsningar, falldiskussioner. Examination sker skriftligt under kursens gång. Deltagarna uppmanas att medtaga egna patientfall. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: - Analysera den normala menstruationscykelns endokrinologi - Utreda primär och sekundär amenorré - Behandla anovulatorisk blödningsrubbning och sekundär amenorré - Utreda och behandla PCOS/hirsutism i enklare fall samt ge livsstilsråd vid PCOS - Beskriva ovulationsstimulerande behandling - Utreda och behandla PMS/PMDD - Behandla vasomotoriska besvär i klimakteriet ST-mål: 7 Kursavgift: kr Kontaktperson: Angelica Lindén Hirschberg, 11. Handledarkurs i obstetriskt och gynekologiskt ultraljud Kursledning: Eva Bergman, Anna Lindqvist Kurstid: april 2016 (onsdag-fredag). Alternativt april 2016 (onsdag-fredag). Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Avsedd för:15-20 specialister i Obstetrik och Gynekologi, som genomgått kursen i basal ultraljudsdiagnostik inom Obstetrik och Gynekologi (eller motsvarande), med god ultraljudsvana och intresse att handleda yngre kolleger i ultraljudsdiagnostik Program: Denna kurs är tänkt att underlätta handledarskapet för de läkare som ansvarar för den praktiska undervisningen i ultraljudsdiagnostik på basnivå (för ST-läkare). Kursen innefattar; presentation av kurskonceptet, undersökningsteknik, bildoptimering, organisation av handledarskap, feedback övningar, praktiska demonstrationer & övningar i undersökningsteknik och bildoptimering. Handledarna kommer att ansvara för examination av ST-läkare på basnivå. En förutsättning för detta är att handledarna själva behärskar och kan lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Examination: Kursen innefattar examination i basal obstetrisk och gynekologisk undersökningsteknik. För att bli examinerad handledare skall båda momenten godkännas. Mål: Efter genom gången kurs skall handledarna vara väl förtrogna med utbildningskonceptet i ultraljudsdiagnostik samt själv behärska och kunna lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Kursavgift: kr inkl moms. Kontaktperson: Ann-Marie Tagerud, sekreterare,

7 12. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Eric Hildebrand och Guillermo Forfait Kurstid: april 2016 (måndag-onsdag v 16). Kursort: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Avsedd för: 35 ST-läkare i gynekologi och obstetrik. Program: Ultraljudsfysik och apparatinställningar. Optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer och dokumentation. Ultraljud hos icke-gravida och tidigt gravida. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre-och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur). Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik.vanliga fostermissbildningar. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter.vaginalt ultraljud inom obstetrik. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Skriftlig examination i slutet av kursen. Loggbok med 30 representativa fall inlämnas inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemkliniken. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha basala färdigheter inom obstetriskt och gynekologiskt ultraljud samt ha kunskap om indikationer för undersökning och basal diagnostik med differentialdiagnoser. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms. Kontaktperson: tel: eller tel: Kurssekreterare: tel Hysteroskopi i Lidköping (tidigare legat i Skövde) Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Emelie Ottosson, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Svein-Erik Tronstad, Kurstid: april (ons - fre v 16 ) 2016 Kursort: Skaraborgs sjukhus Lidköping. Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi, ST-läkare i mån av plats. Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och handson demonstrationsoperationer. 25 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med hands-on vid såväl diagnostik som mera avancerad operativ hysteroskopi - extirpationer/resektioner av polyper, myom, septa, adherenser, endometrieresektioner (TCRE) och ballongdestruktiv behandling vid menorragi. Genomgång av allehanda instrument och diatermi. Handledd träning på

8 hysteroscopic trainer. Sterilisering med Essure ingår i kursen. Kursen har fått goda vitsord av tidigare deltagare. Kursen har tidigare varit förlagd i Skövde men nu anordnas den i Lidköping då vi är en och samma klinik och att alla polikliniska operationerna görs i Lidköping. Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls aktiviteter inplanerade. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt att självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt ST-mål: 10 Kursavgift: SEK inkl. moms Kontaktperson: tel , Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledning: Kjell Wånggren, Kenny Rodriguez-Wallberg. Kurstid: april 2016, mån-ons V17 Kursort: Reproduktionsmedicin, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Avsedd för: 30 blivande eller färdiga specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för reproduktionsmedicin. Program: Föreläsningar om reproduktionsfysiologi, reproduktionsendokrinologi. tyreoidearubbningar, amenorré, hyperprolaktinemi, PCOS, hirsutism, ätstörningar. Klimakteribesvär. Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Ovulationsstimulering. Assisterad befruktning inkluderande insemination, IVF/ICSI, PGD, ägg och spermiedonation. Endometrios. Fertilitetsbevarande åtgärder. Habituella aborter. Uterusmissbildningar. Hysteroskopi. Manlig infertilitet. Komplikationer till assisterad befruktning, OHSS. Program för subspecialisering i reproduktionsmedicin. Visning av avdelningen för Reproduktionsmedicin inklusive IVF-laboratoriet. Examination: Sker kontinuerligt under kursen genom interaktiva övningar/diskussioner. Mål: Efter genomgången kurs kommer deltagaren ha kunskap i reproduktionsendokrinologi och infertilitet minst motsvarande delmål 7 för blivande specialister inom gynekologi och obstetrik. ST-mål: Hela delmål 7 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK. Kontaktpersoner: Kjell Wånggren. Kenny Rodriguez-Wallberg. 15. Rikliga menstruationsblödningar (menorrhagi) Kursledning: Mats Gunnarsson, Frank Örnfelt-Svensson Kurstid: (mån-tis v. 19). Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Demonstrationsoperationer på kvinnokliniken CSK (Kryh), Kristianstad.

9 Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med genomgång av diagnostik och behandling av menorrhagi, med eller utan myom. Internationella guidelines och aktuell forskning presenteras. Olika medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ behandlas systematiskt och kliniska övervägande kring behandlingsbeslut diskuteras. Under dag 2 kommer kirurgisk och radiologisk behandling att demonstreras som live-operationer. Olika typer av ablationsmetoder förevisas och hysteroskopisk resektion demonstreras. Vaginal hysterektomi visas och laparoskopisk supracervikal hysterektomi/myomectomi videopresenteras. Även embolisering av arteria uterina förevisas på röntgen. Dessa operativa ingrepp sker som liveoperationer med möjlighet för deltagarna att antingen vara med på operationssalen eller att i angränsande rum följa operationen på bildskärm med möjlighet att samtala med operatören. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i diskussioner Mål: Att erhålla goda och uppdaterade kunskaper om det kliniska handläggandet kring menorrhagi, med eller utan myom. Att kunna utifrån patientens behov, ålder och fertilitetsönskemål erbjuda den optimala behandlingen. Att förstå de olika kirurgiska och radiologiska behandlingsalternativens för- och nackdelar. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1 500 kr/dygn) Kontaktperson:: Information: Ytterligare information och schema finns på: 16. Basal laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi Kursledning: Liv Ahlborg, Daniel Murkes, Ann Kjellin, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) Kurstid: Kurstid: 9-11 maj 2016 (mån-ons v 19) maj 2016 (mån-ons v 21) Kursort: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Avsedd för: ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning. Max 8 deltagare. Program: Laparoskopi kräver såväl tekniska färdigheter som kännedom om risker gällande hantering av gaser och diatermi. Vidare krävs kunskap om funktion och felsökning av laparoskopistapeln. Simulatorträning har visat sig förbättra den kirurgiska förmågan vid laparoskopi. Kursen lägger tonvikt på praktisk träning. Större delen av kurstiden förläggs till träning i simulator. Teoridelen består av medicintekniska säkerhetsaspekter gällande diatermi och gas, stapel och instrumentgenomgång samt kortare genomgångar av kirurgisk teknik och komplikationer. I simulatorerna tränas basal laparoskopisk teknik och typoperationer inom gynekologi. Deltagarna får också möjlighet att träna urologiska ingrepp som tex cystoskopi i simulator. I en så kallad black box tränas sutureringsteknik. I simulatorn tränar man för att nå en definierad kompetensnivå. Träning i simulatorerna sker med feedback från handledare samt på egen hand utifrån individuella önskemål/ förutsättningar. Examination: Att uppnå ackrediteringsnivå i simulatorn Mål: Grundläggande kunskaper inom det medicinsktekniska området

10 Nå manuella färdigheter i simulatorn som medför förutsättningar för fortsatt utveckling inom laparoskopin på ett mer standardiserat och säkert sätt, till gagn för operatör, patient och sjukvården Specifika mål: Förstå risker med gaser och diatermi samt utföra felsökning av laparoskopistapeln Säker hantera laparoskopiska instrument Utföra simulerad laparoskopisk sterilisering samt salpingektomi Förstå intra- och extra-korporal sutureringsteknik ST-mål: Del av delmål 5 Kursavgift: kr inkl moms och lunch Kontaktperson: 17. Mindful Practice Kursledning: Ronald Epstein MD, Michael Krasner MD, Fred Marshall MD, Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, Peter Jacobsson leg. psykolog, leg psykoterapeut. Kurstid: maj, 2016 Kursort: Internatform på västkusten i havsmiljö. Avsedd för: Specialistläkare, barnmorskor och psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras, ST-läkare i mån av plats. Internationella läkare och barnmorskor tillkommer. I mån av plats välkomnas även andra specialiteter. Kursspråk: Engelska. Program: Mindful Practice är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige. JAMA 2009: Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt. För mer omfattande information se: Mål: Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för internationellt och nationellt kollegialt stöd och sammanhang. ST-mål: 13,14,15 CME: 36 kurstimmar. Kursavgift: exkl moms. Resonabel internatkostnad tillkommer. Kontaktperson: Anamaria Whitmer Jacobsson ; Peter Jacobsson

11 18. Påbyggnadskurs i Gynekologiskt ultraljud Kursledning: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Katarina Erntsson Tid: maj 2015 Kursort: Stockholm, Södersjukhuset Avsedd för: Specialister inom obstetrik och gynekologi med ultraljudsvana och med specialintresse i gynekologiskt ultraljud, eller ST-läkare men genomgången godkänd examination från baskursen. Max antal deltagare: 40 Program: Kursen är en teoretisk påbyggnadskurs inom gynekologiskt ultraljud. Kursen efterföljs av en frivillig möjlighet till examination på second opinion nivå inom gynekologiskt ultraljud. Mera detaljerad information angående examinationen kommer att skickas ut innan kursstart. Mål: Är att deltagarna skall kunna uppnå secondopinion kompetens inom gynekologiskt ultraljud genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar på hemmaplan, loggbok och tentamen. Föreläsningarna kommer bland annat att täcka in: undersökningsteknik, nya tekniker (3D, elastografi, kontrast), uterusmissbildningar, adenomyos/ djup endometrios, myom/sarkom, ultraljudets roll vid olaga blödningar, IETA klassificering vid bebdömning av emdometriet, screening för ovarial cancer, incidentella fynd, ultraljud hos den infertila patienten, bäckenbotten ultraljud, ultraljud vid gynekologiska infektioner, buk ultraljud, ultraljud vid staging av cervix och endometriecancer, IOTA klassificeringen, ultraljud vid adnexresistenser, ovanliga adnexresistenser, ovanliga icke ovariella bäcken resistenser, undersökningsteknik vid spridd ovarial malignitet. OBS! En del föreläsningar kommer att hållas på engelska Kursavgift: kr exkl moms inklusive examinationsavgift. Kontaktperson: Malin Brunes Kursadministratör: Magdalena Cruz 19. Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi Kursledning: Pietro Gambadauro Kurstid: maj 2016, ons-fre v19 Kursort: Internat i norra Stockholmsområdet Avsedd för: 24 ST-läkare el specialister (i mån av plats) i gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet. Program: föreläsningar och diskussioner om olika aspekter av kirurgisk säkerhet. Operationssalen och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp: benign kirurgi, komplex kirurgi (cancer, endometrios), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt. Förebyggande/handläggande av komplikationer. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation. Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

12 Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i den gynekologiska operationssalen samt att kunna handlägga komplikationer vid gynekologisk kirurgi. ST-mål: Delmål 5, 6, 15 och 17 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: kr (inkl moms) + internatkostnad. Kontakt: ; Webb: följ oss på 20. Hands-on kurs i hysteroskopisk kirurgi Kursledning: Mats Gunnarsson, Emma Nilsson-Condori, Mårten Mårtensson, Hans Thomsen Kurstid: (ons-fre v. 19). Kursort: Föreläsning, praktiska övningar och demonstrationer samt internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Hands-on operationer under handledning på operationsavdelningen, kvinnokliniken, CSK (Kryh), Kristianstad. Demonstration av office-hysteroskopi på kvinnoklinikens mottagning, Kristianstad. Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i mån av plats. Program: 3-dagars kurs där dag 1 ägnas mest åt föreläsningar. Indikation, instrument, teknik, komplikationer, anestesimetoder och office-hysteroskopi Även praktiska hands-on övningar med olika instrument samt träning i simulator genomförs. Dag 2-3 ägnas åt hands-on undervisning på dagkirurgisk operationsavdelning. Under handledning får deltagarna utföra hysteroskopier på sövda patienter som medgivit deltagande i undervisningen. Parallellt sker även demonstration av hysteroskopiska åtgärder på vakna patienter på vår gynekologiska mottagning. Den praktiska undervisningen sker i grupper om tre personer för att möjliggöra att målen uppfylls. Examination: Kontinuerligt genom diskussion och aktivt deltagande i de praktiska momenten Mål: Goda och uppdaterade teoretiska kunskaper om den hysteroskopiska kirurgins möjligheter och begränsningar. Goda kunskaper om olika hysteroskopiska tekniker och instrument. Tillräckliga praktiska färdigheter för att självständigt eller med handledning kunna utföra hysteroskopiska åtgärder på sin hemmaklinik. Under handledning ska alla kursdeltagare själva utfört två diagnostiska hysteroskopier med vaginoskopisk teknik, utfört en hysteroskopisk sterilisering samt fått prova på hysteroskopisk resektion. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl moms, transporter, lunch, fika och middagar. Internatkostnad för två nätter med frukost tillkommer (1 500 kr/dygn). Kontaktperson: Information: Ytterligare information och schema finns på:

13 21. SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar Kursledning: Nina Bohm-Starke och Ulrika Johannesson, Danderyds sjukhus Olle Frankman, Åland. Kursort: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se) Kurstid: 16-18/5, 2016 Avsedd för: 30 specialister och ST-läkare i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi Program: Föreläsningar med bl.a. Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av: Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis) Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom) Precancerösa förändringar och cancer i vulva Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling. Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär Mål: Efter genomgången kurs skall man: Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till specialist. Kunna utreda och behandla svampinfektioner, herpes och kondylom. Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas. Kunna utreda och ge basal vård till patienter med smärttillstånd i vulva. Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd i vulva leder till. Målen för kursen berör främst delmål 8 i målbeskrivningen för ST läkare (Sexuellt överförbara infektioner och vulvasjukdomar, men även delar av delmål 10, 11 och 12 kommer att omfattas av kursen). Kurskostnad: kr exkl moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer. CME:poäng: 24 Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus, Kristian Hagfors, Tel Cervixdysplasier: från A till Ö. Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 20 (18-20 maj 2016) Kursort: Stockholm Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.

14 Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK. Kontaktperson: 23. Sexologi för gynekologer Kursledning: Lena Moegelin, Lotti Helström, Angelique Flöter Rådestad, Elsa Lena Ryding Kurstid: maj 2016 Kursort: Södersjukhuset Stockholm. Avsedd för:24 specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi, 12 Program: Sexualfysiologi, kvinnors sexuella funktion och dysfunktion, manlig sexualitet och mäns vanliga problem, sex och cancer, sex efter operationer, hormoners betydelse för sexuell funktion, HBT kvinnor hos gynekologen, sexuella övergrepp, sexualanamnes, samtalsmetodik, sexualrådgivning. Mål: Att kunna ta upp en sexualanamnes och ge relevanta råd. ST-mål: 12 CME: 24 poäng Kursavgift: Kurssekreterare: SFOG kansli Kontakt: Lena Moegelin 24. Expertkurs i obstetriskt ultraljud Kursledning: Michaela Granfors, Sverker Ek, Peter Conner och Lindgren, Centrum för fostermedicin, Karolinska sjukhuset. Kurstid: maj (mån-fre v 21) 2016 Kursort: Stockholm Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagare bör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetriskt rutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarande kompetens. Kursen syftar till att man ska kunna ansvara för en fostermedicinsk verksamhet. Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning, flerbördskomplikationer och andra graviditetskomplikationer. Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning. Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. Fetal MRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande. Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvara medicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hos gravida. Utgöra second opinion för avvikande fynd vid andra obstetriska ultraljud. Självständigt kunna diagnostisera vanliga fostermissbildningar. Känna till utredningsvägar och vilken specialistvård som kan krävas vid olika fosteravvikelser och ha ett kontaktnät till dessa. Kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken.

15 Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker en skriftlig examination i Uppsala. Dessutom ska 10 egna fall av fosteravvikelse dokumenteras och lämnas in. Kursavgift: SEK inkl moms. Kontaktperson: Cecilia Jansson Tel: , mail:

Välkommen till Kristianstad

Välkommen till Kristianstad Välkommen till Kristianstad FOTO: Håkan Sandbring MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till: SFOG-Kansliet,

Läs mer

Ordförande har ordet. Kära kollegor och medlemmar!

Ordförande har ordet. Kära kollegor och medlemmar! MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Åsa Magnusson tel: 0340-48 10 00 Layout: Moniqa Frisell Adress: SFOG-kansliet, Box 738, 101 35 Stockholm Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 12 (LRF) tel: 08-440 01 75

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Revision 2015-06-01. Ny upplaga 8: e upplagan 5 mars 2014

Revision 2015-06-01. Ny upplaga 8: e upplagan 5 mars 2014 Revision 2015-06-01 Ny upplaga 8: e upplagan 5 mars 2014 1 8:e upplagan, november 2014 Lathund för SFOG-veckan Innehåll Inledning... 3 Organisationskommittén... 4 Första uppgiften... 4 Från 5-dagars till

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

5 SFOGs ekonomi Jan Rydnert. 6 SFOGs förslag på ändrad folkbokföringslag. 8 Ledighet under graviditet. 11 Platsannons

5 SFOGs ekonomi Jan Rydnert. 6 SFOGs förslag på ändrad folkbokföringslag. 8 Ledighet under graviditet. 11 Platsannons MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Box 738, 101 35 Stockholm Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 12 (LRF) tel:

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

endokrinologi och diabetologi

endokrinologi och diabetologi UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi Patogenes, diagnostik, behandling och prevention Uppsala universitet bjuder in till utbildning 25-28 maj 2015 i Uppsala Många endokrina tillstånd

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

IVF/ICSI. Ingen ytterligare utredning eller terapi. Laparoskopi Hysteroskopi HSS HSG Infertilitetsutredning Par 1 års infertilitet

IVF/ICSI. Ingen ytterligare utredning eller terapi. Laparoskopi Hysteroskopi HSS HSG Infertilitetsutredning Par 1 års infertilitet Ingen ytterligare utredning eller terapi Laparoskopi Hysteroskopi HSS HSG Infertilitetsutredning Par 1 års infertilitet Primär infertilitetsutredning Sammanfattning av utredning Habituell abort Manlig

Läs mer

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011

Tema Akutpediatrik. nr.4/2011 bkn_111_4_cover.qxd:bkn 7/18/11 9:47 PM Page 1 nr.4/2011 Tema Akutpediatrik Utbildning på kliniska träningscentra i Sverige Hur undviks läkemedelsmisstag på barnakuten? Deltagarrekord på Barnveckan IFC_sanofipasteur_annonsA4_F.qxd:Layout

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US Innehållsförteckning 1 Personal... 3 2 Samarbete HU-LiÖ... 3 3 Utrustning... 4 4 Verksamhet... 4 5 Möten... 7 6 Bygget... 7 7 Hemsidan... 8 8 Akademi... 8 9

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö

Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Utveckling av verksamheten som konsekvens av uppdraget som nationell vårdenhet för peniscancerkirurgi i Örebro och Malmö Struktur a. Fysiska resurser Örebro och Malmö har välfungerande urologiska mottagningar,

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Nr 3 2014. Urologidagarna - hela programmet Presidentmöte i Holland för EAU Katage en IT-innovation

Nr 3 2014. Urologidagarna - hela programmet Presidentmöte i Holland för EAU Katage en IT-innovation Nr 3 2014 Urologidagarna - hela programmet Presidentmöte i Holland för EAU Katage en IT-innovation Innehåll nr. 3-2014 Tidskrift för Svensk Urologisk Förening, Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi

Läs mer

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Nationell multidisciplinär konferens Ett ramverk Juni 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad

Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 5 Gynekologiska tumörsjukdomar; Omvårdnad ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt

Läs mer

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer