1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare"

Transkript

1 SFOGs vårkurser Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Operationsteam som bedriver eller avser att starta gynekologisk dagkirurgisk operationsverksamhet på egen enhet. Läkare och t ex operationssköterska, narkossköterska, operationsplanerare, undersköterska Program: Operationsplanering, patientkontrollerad sedering, operationer och perioperativa rutiner. Auskultation vid 2 operationsdagar för genital chirurgia minor, hysteroskopi, prolaps, inkontinens. Teoretiska genomgångar, checklistor, PM och rutiner. Förändringskunskap, implementering. Mål: Att teamet ser vad som krävs för att starta och bedriva en patientsäker perioperativ dagkirurgisk process från patientinformation, op-programplanering, kirurgiska ställningstaganden, rationell instrumenthantering, samt postoperativ vård. Kontaktperson: Eva Uustal., 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare Kursledning: Katja Stenström Bohlin och Maria Lycke Kurstid: januari (mån ons v 4) 2016 Kursort: Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Avsedd för: ST-läkare i början av sin utbildning (ca 30 platser) Program: Föreläsningar, operationsfilmer och live-operationer (storbildsöverföring) av abdominell hysterectomi, vaginal hysterektomi, laparoskopisk salpingo-oophorectomi, laparoskopisk cystenukleation, främre och bakre plastik samt kirurgia minor. Föreläsningar om förberedelser inför operation, om vanliga komplikationer vid de olika ingreppen samt hur komplikationer kan förhindras. Genomgång av operationsinstrument och diatermiutrustning samt praktisk träning av sutur-och knytteknik. Mål: Öka den enskilda läkarens kunskapsnivå kring kirurgiska instrument och dess hantering samt sutur- och knytteknik. Även bidra till förbättrad förberedelse för ST-läkaren inför operation genom strukturerad genomgång av de olika gynekologiska typingreppen operativt. ST-delmål: 5 Kursavgift: kr (luncher samt en middag ingår) Kontakperson:

2 3. Förlossningsrädsla Kursledning: Ingela Wiklund, BB Stockholm samt Elsa Lena Ryding, Margareta Risenfors och Katri Nieminen Kurstid: 1-2 februari 2016, alternativ januari Kursort: Stockholm, internat, konferensanläggning meddelas senare Avsedd för: 12 par av läkare (specialister eller ST-läkare) och barnmorskor från samma klinik. Anmäl er samtidigt! OBS! Båda måste anmäla sig. Ange med vilken Läkare/Barnmorska du kommer tillsammans med Program: Primär och sekundär förlossningsrädsla, PTSD, psykisk sjukdom, kejsarsnittsönskan, samtalet hos barnmorska och läkare. Föreläsningar och grupparbeten. Mål: Kompetent handläggning av kvinnor/par med förlossningsrädsla och traumatisk förlossning. Kursavgift: kr plus internatkostnad. Kontaktperson: Sekreterare Lena Molander, BB Stockholm. 4. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Peter Conner, Elisabeth Epstein Karolinska, Anna Marsk Ultragyn Stockholm Kurstid: 1-4 februari 2016 (må-to v 5) i 1a hand, i 2a hand 8-11 februari (må-to v 6) Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna Avsedd för: Specialister och ST-läkare i gyn/ob. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos icke-gravid kvinna och i tidig graviditet. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av placenta. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Ultraljudsundersökning av lakterande bröstet. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms Kontaktperson: ;Tel

3 5. Obstetriskt Doppler Ultraljud Kursledare: Överläkare Jana Brodszki Föreläsare: Prof. Karel Marsál, Prof. Saemundur Gudmundsson, Ing. Per-Åke Olofsson, öl Jana Brodszki, öl Gisela Ghosh, biomed analytiker Ann Thuring Jönsson Tid: 8 10 februari (mån ons v 6) 2016 Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner. Sex timmar praktisk träning i små grupper. Mål med kursen: Registrera uteroplacentärt och fetalt blodflöde samt kunskap om handläggning utifrån resultaten. Kursavgift: kr Kontaktperson: 6. Fosterövervakning under graviditet och förlossning Kursledning: Andreas Herbst, överläkare, Frida Ekengård, specialistläkare och Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Kurstid: 7-9 mars 2016 Kursort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Avsedd för: 30 läkare (specialister, ST-läkare) + 20 barnmorskor. Läkare + barnmorska från samma klinik prioriteras. Barnmorskor söker direkt till kurssekreteraren efter annons i Jordemodern. Program: Fosterövervakning under graviditet och förlossning, med fokus på tolkning av CTGmönster. Hypoxi och asfyxi. Optimal användning av olika övervakningsmetoder. Förkunskaper: Kursdeltagare ska innan kursen ha gått igenom det nätbaserade utbildningsprogrammet på och ha gjort den kunskapskontroll som finns i detta program. Godkänt resultat är inte ett krav. Kurslitteratur: Fosterövervakning med CTG I Ingemarsson & E Ingemarsson [förlag Studentlitteratur], samt Mål: Att kursdeltagaren efter genomgången kurs ska ha ökat sin förmåga att känna igen riskfaktorer och varningstecken till hotande fosterasfyxi. Efter genomgången kurs ska deltagaren förstå: - Patofysiologi vid fetal hypoxi och asfyxi - Karakteristika i en CTG-kurva som är alarmerande

4 - Olika fosterövervakningsmetoders värde i olika kliniska situationer, samt dess styrkor och svagheter ST-mål: 1-3 Kursavgift: kr (kursavgift kr + moms kr) Kursavgiften inkluderar kurslitteratur, kaffe, lunch samt en kursmiddag. Kontaktperson: Ann-Christin Andersson, kurssekreterare Mail: Tfn: Obstetrik för arbetsteamet Kursledning: Marie Blomberg Kurstid: 1 heldag: 7, 8 eller 9 mars Rangordna dagarna med 1, 2, 3 i ansökan där 1 är det datum ni helst vill komma. Kursort: Förlossningen Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Team med förlossningsläkare och förlossningsbarnmorskor, max 4 deltagare/team. Två förlossningskliniker per kursdag inbjudes Program: Förändringsarbete inom Förlossningsvården-är det möjligt? Mål: Inspirationsdag där vi diskuterar mål och kvalité, framgångsfaktorer, att arbeta i team, rätt kompetens på teamet, schemaläggning efter verksamhetens behov, uppföljning av resultat. Kursavgift: SEK/team inklusive moms. Kontaktperson: Marie Nelson 8. Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik (RUL) för läkare och barnmorskor. Kursledning: Med Dr Johanna Belachew, Med Dr Karin Eurenius, Med Dr Ajlana Mulic-Lutvica, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kurstid: mars 2016 (mån-fre v 11) Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Avsedd för: 12 specialister eller ST-läkare i obstetrik och gynekologi och 12 barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Program: Grundutbildning för läkare och barnmorskor i obstetrisk ultraljudsdiagnostik med tyngdpunkt på det normala. Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering och ultraljudssäkerhet. Fetometri för datering och viktskattning. Ultraljudsgranskning av normal fosteranatomi. Diagnostik av vanliga fosteravvikelser. Flerbörd. Invasiva ingrepp som amniocentes och moderkaksprov. Etik, organisation och kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, fosteranatomi och basala blodflödesundersökningar. Examination: Kursen avslutas med ett teoretiskt prov. Praktisk och teoretisk examination ca 6 månader efter kursens med tanke på möjlighet till praktisk träning på hemort innan examination.

5 Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra och handlägga obstetrisk rutinultraljudsundersökning omfattande datering av graviditeten, fastställande av antal foster samt granskning av fosteranatomin. De ska ha basal teoretisk kunskap om fostermedicin inklusive vanligt förekommande fosteravvikelser. Kursavgift: SEK inklusive moms. Kontaktperson: Anne-Marie Tagerud, , 9. Gynekologisk onkologi: utredning, diagnostik och behandling Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 11 (16-18 mars) Kursort: Stockholm Avsedd för: 20 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarialcancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Anatomi i samband med gynekologiska operationer. Cancer och fertilitet. Sexologi efter cancerdiagnos. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer. Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK Kontaktperson: 10. Gynekologisk endokrinologi för ST-läkare Kursledning: Angelica Lindén Hirschberg, Alkistis Skalkidou, Marie Bixo Kurstid: april (alt april) 2016 (må-on v 15 alt 17) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Avsedd för: 30 ST-läkare

6 Program: Basal reproduktionsendokrinologi inkl. menstruationscykeln, menarche och klimakteriet. Orsaker till anovulation och amenorré, t.ex. PCOS, hypothalamisk amenorré, hyperprolaktinemi, tyreoideasjukdom, prematur ovariell insufficiens, missbildningar. Vidare Turners syndrom, hirsutism och menstruationscykelbundna tillstånd. Föreläsningar, falldiskussioner. Examination sker skriftligt under kursens gång. Deltagarna uppmanas att medtaga egna patientfall. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna: - Analysera den normala menstruationscykelns endokrinologi - Utreda primär och sekundär amenorré - Behandla anovulatorisk blödningsrubbning och sekundär amenorré - Utreda och behandla PCOS/hirsutism i enklare fall samt ge livsstilsråd vid PCOS - Beskriva ovulationsstimulerande behandling - Utreda och behandla PMS/PMDD - Behandla vasomotoriska besvär i klimakteriet ST-mål: 7 Kursavgift: kr Kontaktperson: Angelica Lindén Hirschberg, 11. Handledarkurs i obstetriskt och gynekologiskt ultraljud Kursledning: Eva Bergman, Anna Lindqvist Kurstid: april 2016 (onsdag-fredag). Alternativt april 2016 (onsdag-fredag). Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Avsedd för:15-20 specialister i Obstetrik och Gynekologi, som genomgått kursen i basal ultraljudsdiagnostik inom Obstetrik och Gynekologi (eller motsvarande), med god ultraljudsvana och intresse att handleda yngre kolleger i ultraljudsdiagnostik Program: Denna kurs är tänkt att underlätta handledarskapet för de läkare som ansvarar för den praktiska undervisningen i ultraljudsdiagnostik på basnivå (för ST-läkare). Kursen innefattar; presentation av kurskonceptet, undersökningsteknik, bildoptimering, organisation av handledarskap, feedback övningar, praktiska demonstrationer & övningar i undersökningsteknik och bildoptimering. Handledarna kommer att ansvara för examination av ST-läkare på basnivå. En förutsättning för detta är att handledarna själva behärskar och kan lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Examination: Kursen innefattar examination i basal obstetrisk och gynekologisk undersökningsteknik. För att bli examinerad handledare skall båda momenten godkännas. Mål: Efter genom gången kurs skall handledarna vara väl förtrogna med utbildningskonceptet i ultraljudsdiagnostik samt själv behärska och kunna lära ut strukturerad, god undersökningsteknik. Kursavgift: kr inkl moms. Kontaktperson: Ann-Marie Tagerud, sekreterare,

7 12. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Eric Hildebrand och Guillermo Forfait Kurstid: april 2016 (måndag-onsdag v 16). Kursort: Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Avsedd för: 35 ST-läkare i gynekologi och obstetrik. Program: Ultraljudsfysik och apparatinställningar. Optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer och dokumentation. Ultraljud hos icke-gravida och tidigt gravida. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre-och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur). Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik.vanliga fostermissbildningar. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter.vaginalt ultraljud inom obstetrik. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Skriftlig examination i slutet av kursen. Loggbok med 30 representativa fall inlämnas inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemkliniken. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha basala färdigheter inom obstetriskt och gynekologiskt ultraljud samt ha kunskap om indikationer för undersökning och basal diagnostik med differentialdiagnoser. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen Kursavgift: kr inklusive moms. Kontaktperson: tel: eller tel: Kurssekreterare: tel Hysteroskopi i Lidköping (tidigare legat i Skövde) Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Emelie Ottosson, Åse Frisk, Rose-Marie Wallhagen och Svein-Erik Tronstad, Kurstid: april (ons - fre v 16 ) 2016 Kursort: Skaraborgs sjukhus Lidköping. Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi, ST-läkare i mån av plats. Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och handson demonstrationsoperationer. 25 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med hands-on vid såväl diagnostik som mera avancerad operativ hysteroskopi - extirpationer/resektioner av polyper, myom, septa, adherenser, endometrieresektioner (TCRE) och ballongdestruktiv behandling vid menorragi. Genomgång av allehanda instrument och diatermi. Handledd träning på

8 hysteroscopic trainer. Sterilisering med Essure ingår i kursen. Kursen har fått goda vitsord av tidigare deltagare. Kursen har tidigare varit förlagd i Skövde men nu anordnas den i Lidköping då vi är en och samma klinik och att alla polikliniska operationerna görs i Lidköping. Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls aktiviteter inplanerade. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt att självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt ST-mål: 10 Kursavgift: SEK inkl. moms Kontaktperson: tel , Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledning: Kjell Wånggren, Kenny Rodriguez-Wallberg. Kurstid: april 2016, mån-ons V17 Kursort: Reproduktionsmedicin, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Avsedd för: 30 blivande eller färdiga specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för reproduktionsmedicin. Program: Föreläsningar om reproduktionsfysiologi, reproduktionsendokrinologi. tyreoidearubbningar, amenorré, hyperprolaktinemi, PCOS, hirsutism, ätstörningar. Klimakteribesvär. Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Ovulationsstimulering. Assisterad befruktning inkluderande insemination, IVF/ICSI, PGD, ägg och spermiedonation. Endometrios. Fertilitetsbevarande åtgärder. Habituella aborter. Uterusmissbildningar. Hysteroskopi. Manlig infertilitet. Komplikationer till assisterad befruktning, OHSS. Program för subspecialisering i reproduktionsmedicin. Visning av avdelningen för Reproduktionsmedicin inklusive IVF-laboratoriet. Examination: Sker kontinuerligt under kursen genom interaktiva övningar/diskussioner. Mål: Efter genomgången kurs kommer deltagaren ha kunskap i reproduktionsendokrinologi och infertilitet minst motsvarande delmål 7 för blivande specialister inom gynekologi och obstetrik. ST-mål: Hela delmål 7 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK. Kontaktpersoner: Kjell Wånggren. Kenny Rodriguez-Wallberg. 15. Rikliga menstruationsblödningar (menorrhagi) Kursledning: Mats Gunnarsson, Frank Örnfelt-Svensson Kurstid: (mån-tis v. 19). Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Demonstrationsoperationer på kvinnokliniken CSK (Kryh), Kristianstad.

9 Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med genomgång av diagnostik och behandling av menorrhagi, med eller utan myom. Internationella guidelines och aktuell forskning presenteras. Olika medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ behandlas systematiskt och kliniska övervägande kring behandlingsbeslut diskuteras. Under dag 2 kommer kirurgisk och radiologisk behandling att demonstreras som live-operationer. Olika typer av ablationsmetoder förevisas och hysteroskopisk resektion demonstreras. Vaginal hysterektomi visas och laparoskopisk supracervikal hysterektomi/myomectomi videopresenteras. Även embolisering av arteria uterina förevisas på röntgen. Dessa operativa ingrepp sker som liveoperationer med möjlighet för deltagarna att antingen vara med på operationssalen eller att i angränsande rum följa operationen på bildskärm med möjlighet att samtala med operatören. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i diskussioner Mål: Att erhålla goda och uppdaterade kunskaper om det kliniska handläggandet kring menorrhagi, med eller utan myom. Att kunna utifrån patientens behov, ålder och fertilitetsönskemål erbjuda den optimala behandlingen. Att förstå de olika kirurgiska och radiologiska behandlingsalternativens för- och nackdelar. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1 500 kr/dygn) Kontaktperson:: Information: Ytterligare information och schema finns på: 16. Basal laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi Kursledning: Liv Ahlborg, Daniel Murkes, Ann Kjellin, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) Kurstid: Kurstid: 9-11 maj 2016 (mån-ons v 19) maj 2016 (mån-ons v 21) Kursort: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Avsedd för: ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning. Max 8 deltagare. Program: Laparoskopi kräver såväl tekniska färdigheter som kännedom om risker gällande hantering av gaser och diatermi. Vidare krävs kunskap om funktion och felsökning av laparoskopistapeln. Simulatorträning har visat sig förbättra den kirurgiska förmågan vid laparoskopi. Kursen lägger tonvikt på praktisk träning. Större delen av kurstiden förläggs till träning i simulator. Teoridelen består av medicintekniska säkerhetsaspekter gällande diatermi och gas, stapel och instrumentgenomgång samt kortare genomgångar av kirurgisk teknik och komplikationer. I simulatorerna tränas basal laparoskopisk teknik och typoperationer inom gynekologi. Deltagarna får också möjlighet att träna urologiska ingrepp som tex cystoskopi i simulator. I en så kallad black box tränas sutureringsteknik. I simulatorn tränar man för att nå en definierad kompetensnivå. Träning i simulatorerna sker med feedback från handledare samt på egen hand utifrån individuella önskemål/ förutsättningar. Examination: Att uppnå ackrediteringsnivå i simulatorn Mål: Grundläggande kunskaper inom det medicinsktekniska området

10 Nå manuella färdigheter i simulatorn som medför förutsättningar för fortsatt utveckling inom laparoskopin på ett mer standardiserat och säkert sätt, till gagn för operatör, patient och sjukvården Specifika mål: Förstå risker med gaser och diatermi samt utföra felsökning av laparoskopistapeln Säker hantera laparoskopiska instrument Utföra simulerad laparoskopisk sterilisering samt salpingektomi Förstå intra- och extra-korporal sutureringsteknik ST-mål: Del av delmål 5 Kursavgift: kr inkl moms och lunch Kontaktperson: 17. Mindful Practice Kursledning: Ronald Epstein MD, Michael Krasner MD, Fred Marshall MD, Anamaria Whitmer Jacobsson specialistläkare Ob/Gyn, Peter Jacobsson leg. psykolog, leg psykoterapeut. Kurstid: maj, 2016 Kursort: Internatform på västkusten i havsmiljö. Avsedd för: Specialistläkare, barnmorskor och psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog från samma klinik prioriteras, ST-läkare i mån av plats. Internationella läkare och barnmorskor tillkommer. I mån av plats välkomnas även andra specialiteter. Kursspråk: Engelska. Program: Mindful Practice är en upplevelsebaserad utbildning för läkare och andra vårdgivare; fokuserad på inre hållbarhet, kommunikation och patientsäkerhet. Modellen används i USA, Canada, Hong Kong, Spanien och Sverige. JAMA 2009: Utbildningen introducerar deltagaren till mindfulness och presenterar valda delar av den senaste forskningen. Åtta meditationsövningar lärs ut och tränas; andra komponenter är mindful dialogträning samt arbete i narrativ medicin och appreciative inquiry (AI) görs omväxlande i grupp eller individuellt. För mer omfattande information se: Mål: Att finna verktyg för ett hållbart arbetsliv. Att öka patientsäkerhet, förebygga utbrändhet samt öka empati och personlig tillfredsställelse. Att erbjuda ett forum för internationellt och nationellt kollegialt stöd och sammanhang. ST-mål: 13,14,15 CME: 36 kurstimmar. Kursavgift: exkl moms. Resonabel internatkostnad tillkommer. Kontaktperson: Anamaria Whitmer Jacobsson ; Peter Jacobsson

11 18. Påbyggnadskurs i Gynekologiskt ultraljud Kursledning: Elisabeth Epstein, Malin Brunes, Katarina Erntsson Tid: maj 2015 Kursort: Stockholm, Södersjukhuset Avsedd för: Specialister inom obstetrik och gynekologi med ultraljudsvana och med specialintresse i gynekologiskt ultraljud, eller ST-läkare men genomgången godkänd examination från baskursen. Max antal deltagare: 40 Program: Kursen är en teoretisk påbyggnadskurs inom gynekologiskt ultraljud. Kursen efterföljs av en frivillig möjlighet till examination på second opinion nivå inom gynekologiskt ultraljud. Mera detaljerad information angående examinationen kommer att skickas ut innan kursstart. Mål: Är att deltagarna skall kunna uppnå secondopinion kompetens inom gynekologiskt ultraljud genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar på hemmaplan, loggbok och tentamen. Föreläsningarna kommer bland annat att täcka in: undersökningsteknik, nya tekniker (3D, elastografi, kontrast), uterusmissbildningar, adenomyos/ djup endometrios, myom/sarkom, ultraljudets roll vid olaga blödningar, IETA klassificering vid bebdömning av emdometriet, screening för ovarial cancer, incidentella fynd, ultraljud hos den infertila patienten, bäckenbotten ultraljud, ultraljud vid gynekologiska infektioner, buk ultraljud, ultraljud vid staging av cervix och endometriecancer, IOTA klassificeringen, ultraljud vid adnexresistenser, ovanliga adnexresistenser, ovanliga icke ovariella bäcken resistenser, undersökningsteknik vid spridd ovarial malignitet. OBS! En del föreläsningar kommer att hållas på engelska Kursavgift: kr exkl moms inklusive examinationsavgift. Kontaktperson: Malin Brunes Kursadministratör: Magdalena Cruz 19. Säkerhet och komplikationer vid gynekologisk kirurgi Kursledning: Pietro Gambadauro Kurstid: maj 2016, ons-fre v19 Kursort: Internat i norra Stockholmsområdet Avsedd för: 24 ST-läkare el specialister (i mån av plats) i gynekologi med intresse för kirurgi och patientsäkerhet. Program: föreläsningar och diskussioner om olika aspekter av kirurgisk säkerhet. Operationssalen och utrustning. Mänskliga faktorn (träning, kompetens, team, ledarskap). Patientinformation. Kirurgisk anatomi. Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp: benign kirurgi, komplex kirurgi (cancer, endometrios), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt. Förebyggande/handläggande av komplikationer. Workshop i endoskopiska färdigheter resp. kommunikation. Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussion/test.

12 Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i den gynekologiska operationssalen samt att kunna handlägga komplikationer vid gynekologisk kirurgi. ST-mål: Delmål 5, 6, 15 och 17 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: kr (inkl moms) + internatkostnad. Kontakt: ; Webb: följ oss på 20. Hands-on kurs i hysteroskopisk kirurgi Kursledning: Mats Gunnarsson, Emma Nilsson-Condori, Mårten Mårtensson, Hans Thomsen Kurstid: (ons-fre v. 19). Kursort: Föreläsning, praktiska övningar och demonstrationer samt internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Hands-on operationer under handledning på operationsavdelningen, kvinnokliniken, CSK (Kryh), Kristianstad. Demonstration av office-hysteroskopi på kvinnoklinikens mottagning, Kristianstad. Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i mån av plats. Program: 3-dagars kurs där dag 1 ägnas mest åt föreläsningar. Indikation, instrument, teknik, komplikationer, anestesimetoder och office-hysteroskopi Även praktiska hands-on övningar med olika instrument samt träning i simulator genomförs. Dag 2-3 ägnas åt hands-on undervisning på dagkirurgisk operationsavdelning. Under handledning får deltagarna utföra hysteroskopier på sövda patienter som medgivit deltagande i undervisningen. Parallellt sker även demonstration av hysteroskopiska åtgärder på vakna patienter på vår gynekologiska mottagning. Den praktiska undervisningen sker i grupper om tre personer för att möjliggöra att målen uppfylls. Examination: Kontinuerligt genom diskussion och aktivt deltagande i de praktiska momenten Mål: Goda och uppdaterade teoretiska kunskaper om den hysteroskopiska kirurgins möjligheter och begränsningar. Goda kunskaper om olika hysteroskopiska tekniker och instrument. Tillräckliga praktiska färdigheter för att självständigt eller med handledning kunna utföra hysteroskopiska åtgärder på sin hemmaklinik. Under handledning ska alla kursdeltagare själva utfört två diagnostiska hysteroskopier med vaginoskopisk teknik, utfört en hysteroskopisk sterilisering samt fått prova på hysteroskopisk resektion. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl moms, transporter, lunch, fika och middagar. Internatkostnad för två nätter med frukost tillkommer (1 500 kr/dygn). Kontaktperson: Information: Ytterligare information och schema finns på:

13 21. SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar Kursledning: Nina Bohm-Starke och Ulrika Johannesson, Danderyds sjukhus Olle Frankman, Åland. Kursort: Knivsta, Noors Slott (www.noorsslott.se) Kurstid: 16-18/5, 2016 Avsedd för: 30 specialister och ST-läkare i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi Program: Föreläsningar med bl.a. Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv-ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av: Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis) Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom) Precancerösa förändringar och cancer i vulva Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling. Psykologiska och sexologiska aspekter på långvariga vulvabesvär Mål: Efter genomgången kurs skall man: Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till specialist. Kunna utreda och behandla svampinfektioner, herpes och kondylom. Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas. Kunna utreda och ge basal vård till patienter med smärttillstånd i vulva. Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd i vulva leder till. Målen för kursen berör främst delmål 8 i målbeskrivningen för ST läkare (Sexuellt överförbara infektioner och vulvasjukdomar, men även delar av delmål 10, 11 och 12 kommer att omfattas av kursen). Kurskostnad: kr exkl moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer. CME:poäng: 24 Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus, Kristian Hagfors, Tel Cervixdysplasier: från A till Ö. Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: första alternativet: v 20 (18-20 maj 2016) Kursort: Stockholm Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar.

14 Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK. Kontaktperson: 23. Sexologi för gynekologer Kursledning: Lena Moegelin, Lotti Helström, Angelique Flöter Rådestad, Elsa Lena Ryding Kurstid: maj 2016 Kursort: Södersjukhuset Stockholm. Avsedd för:24 specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi, 12 Program: Sexualfysiologi, kvinnors sexuella funktion och dysfunktion, manlig sexualitet och mäns vanliga problem, sex och cancer, sex efter operationer, hormoners betydelse för sexuell funktion, HBT kvinnor hos gynekologen, sexuella övergrepp, sexualanamnes, samtalsmetodik, sexualrådgivning. Mål: Att kunna ta upp en sexualanamnes och ge relevanta råd. ST-mål: 12 CME: 24 poäng Kursavgift: Kurssekreterare: SFOG kansli Kontakt: Lena Moegelin 24. Expertkurs i obstetriskt ultraljud Kursledning: Michaela Granfors, Sverker Ek, Peter Conner och Lindgren, Centrum för fostermedicin, Karolinska sjukhuset. Kurstid: maj (mån-fre v 21) 2016 Kursort: Stockholm Avsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagare bör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetriskt rutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarande kompetens. Kursen syftar till att man ska kunna ansvara för en fostermedicinsk verksamhet. Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning, flerbördskomplikationer och andra graviditetskomplikationer. Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning. Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll, säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. Fetal MRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande. Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvara medicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hos gravida. Utgöra second opinion för avvikande fynd vid andra obstetriska ultraljud. Självständigt kunna diagnostisera vanliga fostermissbildningar. Känna till utredningsvägar och vilken specialistvård som kan krävas vid olika fosteravvikelser och ha ett kontaktnät till dessa. Kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken.

15 Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker en skriftlig examination i Uppsala. Dessutom ska 10 egna fall av fosteravvikelse dokumenteras och lämnas in. Kursavgift: SEK inkl moms. Kontaktperson: Cecilia Jansson Tel: , mail:

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi SFOGs vårkurser 2014 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson:

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson: 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 2-4 september (onsdag -fredag v 36) 2015. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala

Läs mer

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2012 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 19 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Regionrapport 2012 Fostermedicin

Regionrapport 2012 Fostermedicin Regionrapport 2012 Fostermedicin Syfte och mål Den regionala arbetsgruppen för Fostermedicin startade på uppdrag av RMPG Kvinnosjukvård hösten 2009. Gruppens syfte är att göra kvalitetsuppföljning av kvinnoklinikernas

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent SJSE15 Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent Mål för dagens föreläsning Ni skall få en ökad förståelse för kvinnans reproduktiv hälsa Ni skall få ökad kunskap om vanliga gynekologiska tillstånd Självdiagnostisk

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Fosterdiagnostik och riskvärdering

Fosterdiagnostik och riskvärdering Fosterdiagnostik och riskvärdering Information till gravida Centrum för fostermedicin CFM Karolinska Universitetssjukhuset INNEHÅLLSFÖRTECKNING Graviditeten en tid av glädje och förväntan 3 Fosterdiagnostik

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets övervakning. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets övervakning. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets övervakning Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets övervakning.......2 Amenorré Basaltemperatur Gynekologisk undersökning Immunologisk graviditetstest Ultraljud Foster

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) Bilaga 2 1 Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) The European

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Sök höstenskurser före 17/3!

Sök höstenskurser före 17/3! Fumare Necesse Est? Preludium till ursäkt, ett viktigt verktyg för att kapa bitterhetskaskad Sök höstenskurser före 17/3! MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Välkomna till ultraljudsmottagningen

Välkomna till ultraljudsmottagningen Välkomna till ultraljudsmottagningen för gravida Verksamhetsområde kvinnor och barn Telefon 08-550 240 40 (direkt, även telefonsvarare) 08-550 242 00 (vx) Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Ultraljudsmottagning

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anne Ekeryd-Andalen Tel: 0303-74 34 89 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till: SFOG-Kansliet, Drottninggatan 55, 2 tr 111 21 Stockholm

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet.

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Protonbehandlingsfysik och dosimetri 2. Typ av utbildning CPD/ST kurs 3. Ämnesområde Medicinsk strålningsfysik, strålbehandling 4. Kort sammanfattning av utbildningen

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt Medicin & vård Akut och kronisk njursvikt Behandlingsmöjligheter Prevention Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 10 14 mars 2014 i Uppsala En njurmedicinsk

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri

Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri UPPSALAKURSERNA Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Uppsala universitet bjuder in till utbildning 21-24 april 2015 i Uppsala Psykiatrisk diagnostik är inte enkel utan kräver både tid och

Läs mer

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum)

Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) 1 (3) Ledningsstaben MISSIV Gunvor Rundqvist 2005-03-14 LiÖ 2005-247 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av regler för privat verksamhet på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) Bakgrund RMC startade

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi

KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålningsdosimetri vid röntgendiagnostik och interventionell radiologi 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Röntgendiagnostik och

Läs mer

SFOG är en del av den nordiska federationen

SFOG är en del av den nordiska federationen MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Inger Sundström-Poromaa tel: 090-785 34 61 Layout: Marie-Louise Schyberg Adress: SFOG-kansliet, Box 738, 101 35 Stockholm Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 12 (LRF) tel:

Läs mer

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén

Schema och tidsplan. 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på PING PONG. PING PONG Agneta Öhlén Kursansvarig: Om inget annat anges är adressen Alfred Nobels allé 23 Preliminärt schema Tider och innehåll kan komma att ändras V 13 Innehåll Lokal Lärare 26/3 Kursstart Registrering till kursledare på

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Bild- och funktionsmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! KOnferens 14-15 mars, 2012, Stockholm. Telefonrådgivning på

Kvinnohälsa 2012. Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! KOnferens 14-15 mars, 2012, Stockholm. Telefonrådgivning på Mötesplatsen för dig som arbetar med kvinnohälsa Kvinnohälsa 2012 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Sexologi så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anne Ekeryd-Andalen Tel: 0322-22 65 94 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till: SFOG-Kansliet, Drottninggatan 55, 2 tr 111 21 Stockholm

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Kirurgisk Förening Svensk Kirurgisk Förening Remissvar: Kursämnen under ST Vi tycker att det färdiga förslaget ser bra ut. Vi har bara några synpunkter. För det första har vi harmoniserat kursen "basal endoskopi" så att

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer Övningsjournal nummer 1 Utan kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Kärlkirurgi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kärlkirurgi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening. Postgraduateutbildning för specialister i njurmedicin

Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening. Postgraduateutbildning för specialister i njurmedicin Granskning och certifiering av kurser inom njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening Ansvarig granskare: Datum för granskning: Avgift betald (datum) Niklas von Schmalensee, Andreas Jonsson 2015-03-25...

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling

Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Infertilitet hos kvinna från bas till behandling Delmål 7 i ST-utbildningen 2015-08-24, Elizabeth Nedstrand Öl MLA RMC KK US VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Infertilitet

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Preliminärt Program Halmstad 29-31 januari 2014 Hotel Tylösand, Halmstad. Foto: pamela.se. Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn

Läs mer

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010

Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Kursutvärderingen efter Nordisk kurs i laparoskopisk anastomosteknik 16-18 febr 2010 Göran Ågren LG Larsson Lotta Schagerström Malin Harrysson Mattias Egberth o Hampus Klockhoff Övre GI sektionen vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer