SFOGs kurser Hösten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFOGs kurser Hösten 2016"

Transkript

1 SFOGs kurser Hösten Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 7-9 september 2016 (onsdag -fredag v 36) Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala och Stockholm. Avsedd för: 45 ST-läkare eller specialister. Program: Föreläsningar och gemensamma genomgångar av fallbeskrivningar. Utredning, rådgivning och behandling av infertilitet. IVF. Spermaprovsvärdering. Missfallsutredning. Anovulation. PCOS. Ägglossningsstimulering. Överstimuleringssyndrom. Bedömning av reproduktiv potential. Maternella och fetala risker vid IVF. Ägg- och spermiedonation. PGD. Fertilitetsbevarande tekniker. Etiken kring assisterad befruktning. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna hantera infertilitetsutredning inkl bedömning av ovarialreserv och se lämpliga terapeutiska alternativ, sköta enkla ägglossningsstimuleringar, utreda anovulation, diagnosticera PCOS och hantera behandlingsalternativ. Dessutom ska de kunna diagnosticera och hantera överstimuleringssyndrom samt ge rådgivning inför IVF, spermie och äggdonation och ha förståelse för associerade risker och etiska frågeställningar. ST-mål: delmål 7, samt delar av delmål 5 och 11 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK inkl. moms. Kostnad för kost & logi på Krusenberg Herrgård tillkommer, (ca SEK inkl. moms för boende i enkelrum). Kontaktperson: Jan Holte, tel , fax Rikliga menstruationsblödningar (menorrhagi) Kursledning: Mats Gunnarsson, Frank Örnfelt-Svensson Kurstid: september 2016 (mån-tis v. 37) Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Demonstrationsoperationer på kvinnokliniken CSK (Kryh), Kristianstad Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med genomgång av diagnostik och behandling av menorrhagi, med eller utan myom. Internationella guidelines och aktuell forskning presenteras. Olika medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ behandlas systematiskt och kliniska övervägande kring behandlingsbeslut diskuteras. Egna patientfall diskuteras. Under dag 2 kommer kirurgisk och radiologisk behandling att demonstreras som livoperationer. Olika typer av ablationsmetoder förevisas och hysteroskopisk resektion demonstreras. Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi visas. Även embolisering av arteria uterina förevisas på röntgen. Dessa operativa ingrepp sker som live-operationer med möjlighet för deltagarna att antingen vara med på operationssalen eller att i angränsande rum följa operationen på bildskärm med möjlighet att samtala med operatören. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i diskussioner Mål: Att erhålla goda och uppdaterade kunskaper om det kliniska handläggandet kring menorrhagi, med eller utan myom. Att kunna utifrån patientens behov, ålder och fertilitetsönskemål erbjuda den optimala behandlingen. Att förstå de olika kirurgiska och radiologiska behandlingsalternativens för- och nackdelar. ST-mål: 5 och 11

2 Kursavgift: kr inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1 500 SEK/dygn) Kontaktperson:: Information: Ytterligare information och schema finns på: 3. Basal kirurgisk teknik för obstetrik och gynekologi Kursledning: Thomas Bossmar och Mats Jernetz Kurstid: september 2016 (må-ons v 37) Kursort: Practicum clinical skills centre, Skånes universitetssjukhus, Lund Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik. Program: Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med Peyton s four-step approach. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och syntetiska organ modeller, säker laparotomi och bukväggsförslutning, uterus och tarmsuturering, gynekologins chirurgia minor, cystoskopi, konisering, laparoskopi i box och simulator samt diatermiövningar. LIPUS har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på (LIPUS-nr: ) Examination: Fortlöpande återkoppling samt bedömning av deltagarna sker skriftligt och muntligt genom OSATS (objective structured assessment of technical skill). Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna behärska teknikerna för sutur och knut användning, bukväggsförslutning, anläggande av drän, konisering, cystoskopi, marsupialisation och laparoskopi. De ska även ha kännedom om säkerhetsaspekter vid operativa ingrepp samt hur ett evidensbaserat kejsarsnitt utförs. ST-mål: 5 Kursavgift: SEK exkl. moms (luncher och en kursmiddag ingår). Kontaktperson: 4. Office hysteroskopi (hysteroskopi på mottagning) Kursledning: Mats Gunnarsson, Emma Nilsson-Condori Kurstid: september 2016 (tors-fre v.37) Kursort: Föreläsning och internat på Bernstorp (20 km väster om Kristianstad). Demonstrationsoperationer på kvinnoklinikens mottagning, CSK (Kryh) Kristianstad. Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi. Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med teknikgenomgång, anestesimetoder, indikationer och operationstekniker. Office-hysteroskopins fördelar och begränsningar belyses. Stort fokus läggs på tips och tricks för att kunna utveckla en fungerande operativ hysteroskopi på mottagning med vaken patient. Teamets betydelse runt patienten lyfts fram. Under dag 2 genomförs ett flertal hysteroskopiska demonstrationsoperationer på vår vanliga gynmottagning. På två olika undersökningsrum visas diagnostisk hysteroskopi, hysteroskopisk sterilisering, polypektomi och hysteroskopisk assisterad ablationsbehandling. Allt på vakna patienter som gett samtycke till undervisning och med enbart peroral och lokal anestesi. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande och diskussioner. Mål: Att erhålla en grundläggande kunskap om för- och nackdelar med office-hysteroskopi. Att få inspiration att själv sätta upp och utveckla hysteroskopi på mottagningen. Att kunna utifrån diagnos, undersökningsfynd och patientens förutsättningar avgöra var den

3 hysteroskopiska åtgärden bäst utförs. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: SEK inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1 500 SEK/dygn) Kontaktperson: Information: Ytterligare information och schema finns på: 5. Gynekologisk onkologi: utredning, diagnostik och behandling Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Karolinska Institutet Kurstid: september 2016 (ons-fre v 37) Kursort: Stockholm. Avsedd för: 25 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: Tumörbiologi. Gynekologiska tumörer (vulva-, vagina-, cervix-, uterus- och ovarial- cancer): principer för utredning, behandling och uppföljning. Cancer och fertilitet. Sexologi efter cancerdiagnos. Diagnostiska metoder vid gynekologisk cancer. Kursen kommer att integrera delar kring bröstcancer och ärftliga cancersyndrom, även om fokus ligger på gynekologisk cancer. Stor del av kursen kommer att bedrivas i seminarieform med diskussioner utifrån kliniska fall. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till gynekologiska tumörsjukdomar. Deltagarna ska förstå principer hur, när och vilka metoder som kan tillämpas för utredning, behandling och uppföljning av patienter med olika former av gynekologisk cancer. Deltagarna ska praktiskt kunna utföra utredning, föreslå behandling och uppföljning av kvinnor med olika gynekologiska tumörformer. Kursavgift: SEK exkl. moms Kontaktperson: 6. Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Anna Hagman, NÄL, VG region Gisela Wegnelius, KK, Södersjukhuset Stockholm, Margareta Hellgren, KK, SU/Östra Göteborg, Maria Revelj, KK, SU/Östra Göteborg, Ragnhild Hjertberg, Ultragyn, Stockholm Kurstid: september 2016 (ons-fre v 37) Kursort: Marstrand. Internat med övernattning i lägenheter om 2 sovrum, vardagsrum, köksdel och badrum (3 nätter tis-fre). Måltider ingår. Om egen lägenhet önskas måste detta anges i ansökan. Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi. ST läkare i mån av plats. Program: Kursen omfattar grundläggande koagulationslära, medfödd och förvärvad trombofili inklusive APLA, diagnostik och behandling av tromboemboliska komplikationer i allmänhet, trombosprofylax, medfödda och förvärvade blödningsrubbningar; postpartumblödningar, trombocytopeni, tromboembolism vid p-piller, HRT och graviditet, samt förvärvade koagulationsrubbningar vid obstetriska komplikationer. Internationella och nationella föreläsare. Falldiskussioner planeras varje dag. Examination: Frågeformulär när kursen börjar och slutar Mål: Ge grundläggande och fördjupade kunskaper i hemostasrubbningar aktuella inom obstetrik och gynekologi. Kursavgift: Kursavgift SEK inkl. moms samt kostnad för logi med helpension SEK inkl. moms. Alternativt Kursavgift SEK inkl. moms, logi med helpension ingår.

4 Kontaktperson: Anna Hagman, e-post Tel: eller Ragnhild Hjertberg e-post Tel: Margareta Hellgren. e-post Tel: Gynekologiska blödningsrubbningar Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London) Kurstid: sep 2016 (to-fre v 37) Kursort: Stockholmsområdet Avsedd för: gynekologer och ST-läkare. Program: Definitioner, etiologi och epidemiologi. Utredning. Specifika situationer: Myom. Polyper; Hormonrubbning; Koagulationsrubbning; Akut blödning; Amenorré med ovulatoriska cykler; Tidig graviditet; mm. Medicinsk behandling. Radiologi. Kirurgi med fokus på hysteroskopi och andra minimalinvasiva åtgärder. Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar och diskussion. Mål: Att kunna handlägga gynekologiska blödningsrubbningar med stöd av bred och uppdaterad kunskap. ST-mål: 5, 6, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK exkl. moms (7 250 SEK inkl. moms) SEK SFOG avgift. Kontakt: webbsida: 8. Högriskobstetrik Kursledning: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt, Gunilla Ajne Kurstid: september 2016 (må-to v38) Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Avsedd för: 30 specialister i Obstetrik och Gynekologi. ST-läkare i slutet av sin utbildning i mån av plats. Program: Bakgrund, diagnostik och handläggning av komplicerade obstetriska tillstånd hos den gravida kvinnan så som preeklampsi, HELLP, AFLP och hepatos. Fetala tillstånd som immunisering och intrauterina infektioner ingår samt betydande interkurrent sjukdom hos modern så som hjärtsjukdom, koagulationsrubbningar, reumatisk sjukdom, njur- och leversjukdom, neurologisk sjukdom, svår psykisk sjukdom och maternella infektioner. Falldiskussioner för varje område. Betydelsen av prekonceptionell rådgivning diskuteras. Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner och fall-diskussioner. Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifiera och handlägga de kvinnor och foster med möjlig risk för komplikation inom de områden som ingår i kursprogrammet. ST-mål: 2, delar av delmål 3, 5 och 12 CME-poäng: 32 Kursavgift: SEK exkl. moms (luncher ingår) Kontaktperson: kurssekreterare Anita Gasperoni, 9. SFOG-kurs i Antikonception och Inducerad abort Kursledning: Kristina Gemzell-Danielsson, Helena Kopp Kallner, Jan Brynhildsen Kurstid: september 2016 (må-ons v 38) Kursort: Ulfsunda Slott, Stockholm. Kursen ges som internat med helpension

5 Avsedd för: ST-läkare inom Obstetrik och Gynekologi. Totalt 35 deltagare Mål: - Sammanfatta abortlagen, steriliseringslagen och andra lagar av betydelse. - Jämföra och förklara verkningsmekanismer, bieffekter och effektivitet av olika preventivmetoder inklusive sterilisering. - Förklara globala och sociokulturella skillnader i abort- och preventivmedelsfrågor. - Bedöma och värdera interkurrent sjukdom och ärftlighet i relation till val av preventivmedelsmetod. -Värdera och jämföra olika abortmetoder. - Sammanfatta och föreslå adekvat behandling vid komplikation till abort. - Värdera orsaker till blödning i tidig graviditet. - Ultraljudsdiagnostik av normal och avvikande tidig graviditet. - Missfallsbehandling Program: Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar. Följande ämnen berörs: Historik och etik, hormonell antikonception med kombinerade och gestagena metoder samt kontraindikationer, ickehormonell antikonception, globalt perspektiv på antikonception och abort, lagstiftning kring abort, det praktiska arbetet och genomförande, parets upplevelse av abort, preventivmetodsrådgivning vid abort, tonårsabort, teamets betydelse och upplevelse av att arbeta med abort. ST-Mål: 4 Pris: SEK inkl. moms. Internat med helpension ingår. Kontaktperson: 10. SFOG-kurs i Perinatologi för blivande specialister inom obstetrik och gynekologi samt neonatologi Kursledning: Eric Herlenius, Marija Simic, Mireille Vanpee, Ylva Vladic Stjernholm Kurstid: september 2016 (måndag-onsdag v 38) Kursort: Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Avsedd för: Blivande specialister inom obstetrik (12) och neonatologi (12). Program: Den intrauterina miljön har betydelse för fosterutvecklingen och individens framtida hälsa. Genom konstruktivt samarbete mellan disciplinerna obstetrik och neonatologi inom det perinatala området kan vi förbättra betingelserna för de blivande föräldrarna, graviditetens utveckling och barnet. En god dialog med de blivande föräldrarna och ett fungerande teamarbete är av största betydelse för att minska mortalitet och morbiditet. Kursen innehåller föreläsningsmoment så som den intrauterina miljöns betydelse för framtida hälsa, betydelsen av moderns nutrition för graviditet och förlossning, mikrobiotika, fosterinfektioner, fosterfysiologi och det nyfödda barnets omställning vid födelsen, läkemedel och amning, autoimmuna sjukdomars betydelse för modern och barnet, graviditetshypertoni och diabetes, intrauterin tillväxthämning, prematurbörd, val och konsekvenser av olika förlossningssätt för mor och barn. I kursen ingår fallreferat där etiskt och vetenskapligt synsätt samt betydelsen av teamarbete belyses. Mål 1. Kunskaper. Motsvarar för specialistutbildningen i Obstetrik och gynekologi delmål 2-3 komplicerad graviditet och förlossning samt asfyktiska barn, delmål 5 pre- och postoperativ bedömning och vård, delmål förmåga till dialog med patient och dennes närstående, förmåga till kommunikation med kollegor och medarbetare, samverkan och dialog med medarbetare och vårdteam. 2. Förhållningssätt. Den studerande ska kunna tillämpa: - Etiskt förhållningssätt - Vetenskapligt synsätt Teamarbete ST-mål (ob/gyn): 2,3,5,13,14 Kursavgift: SEK exkl. moms Kontakt: Ylva Vladic-Stjernholm, Summering till SOS intyg 2015 Intrauterin miljö, fosterfysiologi, neonatal asfyxi. Interkurrenta sjukdomar

6 och graviditetskomplikationer. Prematurbörd. Val och konsekvenser för mor och barn av olika förlossningssätt. Etiskt förhållningssätt, vetenskapligt synsätt, teamarbete. 11. Hjärna hjärta kön ST-kurs i psykosocial obstetrik och gynekologi Kursledning: Katri Nieminen, Elsa-Lena Ryding, Ulla Björklund, Anamaria Withmer Jacobsson. Kursamanuens Anna-Linda Karlsson, SUS, Malmö Kurstid: september 2016 (må ons v 39) Kursort: Internat i södra Sverige Avsedd för: 26 blivande specialister inom obstetrik och gynekologi, i mån av plats även specialister. Program: Verktyg för effektivare patientmöten. Krissamtal (ex IUFD, cancer, barnlöshet, svåra förlossningar). Våldtäkt. Förlossningsrädsla. Psykisk ohälsa under graviditet. Vanliga sexproblem. Föreläsningar varvas med grupparbeten under handledning av erfarna kollegor. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i gruppdiskussioner. Mål: Att kunna strukturerat bedöma och initialt handlägga obstetriska/gynekologiska kriser, våldtäkt förlossningsrädsla och psykisk sjukdom under graviditet. Att optimera patientläkarmötet och förebygga missnöje. ST mål: delmål i ST målbeskrivningen. Kursavgift: 8500 SEK inkl. moms + internatkostnad Kontaktperson: Kursamanuens Anna-Linda Karlsson ) 12. Endometrios Kursledning:Endometrios-ARG Kurstid: september 2016 (ons-fre v 39) Plats: Sigtunastiftelsen hotell & konferens Internat med två övernattningar. Avsedd för: 30 ST-läkare eller yngre specialister i obstetrik och gynekologi. Program: Genomgång av olika typer av lesioner och deras patogenes. Kliniska manifestationer. Diagnostik inkluderande anamnes, status, ultraljud samt MRT. Smärtfysiologi. Smärtbehandling och smärtrehabilitering. Medicinsk och kirurgisk behandling. Hälsoekonomi. Coopingstrategier. Komplementärmedicinsk behandling. Kost, motion och sjukgymnastik. Tonårsendometrios. Adenomyos. Differentialdiagnostik. Falldiskussioner med egna fall. Hur organisera omhändertagandet av kvinnor med endometrios. Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna handlägga majoriteten av de kvinnor som har endometrios. De förväntas även kunna bedöma vilka fall som är lämpliga att remittera till endometriosspecialist för konsultation eller fortsatt handläggning. ST-mål: 6,7,11 Avgift: Kursavgift SEK exkl. moms (Kursansvarig) 13. Påbyggnadskurs Obstetriskt Ultraljud (RUL) Kursledning: Med Dr Hans Bokström, Med Dr Rose-Marie Holst,

7 Dr. Dagmar Elofsson, Dr. Eleonor Eriksson Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg Tid: 3-7 oktober 2016 (mån-fre v 40) Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg Avsedd för: 16 ST-läkare, specialister inom obstetrik och gynekologi och barnmorskor som arbetar med rutinultraljud. Program: Kursen är påbyggnadskurs för läkare och barnmorskor som arbetar eller ska arbeta med obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och avslutas med teoretisk examination. Dessutom planeras praktisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande, vilket medför examinationsbevis att utföra ultraljudsundersökning under graviditet. Mål: Kursen belyser ultraljudsfysik, teknik, säkerhet, biologiska effekter av ultraljud och apparatkännedom. Kursen ger kunskaper om undersökningsteknik och normal fosteranatomi. Ultraljudets plats i graviditetsövervakning kommer att belysas i form av fetometri, biofysisk profil och flödesmätning med dopplerteknik. Orientering kring invasiva ingrepp som amniocentes, chorionvillibiopsi och chordocentes samt handläggning av vanliga fostermissbildningar. Etiska aspekter på ultraljudsdiagnostik kommer att belysas Typiska patologiska fynd kommer att demonstreras med DVD- teknik och diskussion av fynden görs i anslutning till dessa demonstrationer. Kursavgift: SEK, inkl. moms. Inkluderar avgift för examen Kontaktperson: Emelie Lindström, Kurssekreterare Tfn: , 14. Ultraljudsbedömning av fosterhjärtat. Påbyggnadskurs för barnmorskor och obstetriker. Kursledning: Eva Bergman, överläkare, med.dr., obstetrik och gynekologi, Fostermedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Gunnar Bergman, överläkare, med.dr., Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala Helena Holmgren, barnmorska, Kvinnokliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall Kurstid: okt 2016 (onsd- fred v 41). Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Avsedd för: Obstetriker med inriktning mot avancerat fosterultraljud och fosterhjärtbedömningar. Barnmorskor med en tidigare genomgången grundutbildning inom ultraljud (barnmorskor med minst två års ultraljudserfarenhet kommer att prioriteras). Max 30 deltagare. Program: Normal fosterhjärtundersökning med ultraljud. Normal anatomi och fysiologi. Hjärtmissbildningar, arytmier och hjärtfunktionsstörningar. Klinisk betydelse, behandlingsmöjligheter och prognos. Bildoptimering. Rikligt med bilddemonstrationer av normala och onormala fall. Gruppuppgifter, etik, samt inlämningsuppgift. Daglig Quiz. Examination i form av bildtolkning. Mål: Deltagarna ska klara att i ultraljudsbilder från de fem standardprojektionerna identifiera och känna igen anatomiska och funktionella avvikelser inom fosterhjärtat. Deltagarna skall själva kunna producera representativa bilder i dessa 5 plan, vilket skall redovisas i en inlämningsuppgift. Kursavgift: SEK inkl. moms (7 000 SEK exkl. moms) Kontaktperson: Helena Holmgren: 15. Cervixdysplasier: från A till Ö Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson Karolinska Institutet Kurstid: oktober 2016 (ons-fre v 42) Kursort: Stockholm

8 Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinom i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Nick Nicholas och Panos Sarhanis, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och praktiska övningar. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK exkl. moms Kontaktperson: 16. Ungdomsgynekologi Kursledning: Gabriella Falk, Lena Marions, Lena Moegelin, Pia Jakobsson-Kruse, Kurstid: oktober 2016 (må-ons v43) Kursort: Internat, Nynäshamns Havsbad. Avsedd för: 24 specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: Tonårsutveckling, Preventivmedel och abort för unga inklusive juridiska aspekter, Ungdomssexologi, HBTQ-ungdomar, Vanliga genitala infektioner på ungdomsmottagningen, Genitala smärttillstånd, Menstruationsrubbningar inkl menssmärta och PMS, Unga män, Kulturella aspekter Mål: Att kunna ta hand om ungdomar som söker gynekologisk vård. ST-mål: 4,6,7,8,11,12 CME: 24 poäng Kursavgift: SEK Kurssekreterare: Katarina Styrud Kontakt: Basal laparoskopi, praktisk träning i simulator samt säkerhetsaspekter vid laparoskopi Kursledning: Liv Ahlborg, Daniel Murkes, Ann Kjellin, Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) Kurstid: oktober 2016 (ons-fre v 43) Kursort: CAMST, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Avsedd för: ST-läkare och andra i behov av basal laparoskopisk träning. Max 8 deltagare. Program: Laparoskopi kräver såväl tekniska färdigheter som kännedom om risker gällande hantering av gaser och diatermi. Vidare krävs kunskap om funktion och felsökning av laparoskopistapeln. Simulatorträning har visat sig förbättra den kirurgiska förmågan vid laparoskopi. Kursen lägger tonvikt på praktisk träning. Större delen av kurstiden förläggs till träning i simulator. Teoridelen består av medicintekniska säkerhetsaspekter gällande diatermi och gas, stapel och instrumentgenomgång samt kortare genomgångar av kirurgisk teknik och komplikationer. Kursdeltagarna uppmanas ta med sig egna fall som underlag för diskussion. I simulatorerna tränas basal laparoskopisk teknik och typoperationer inom gynekologi. Deltagarna får också möjlighet att träna urologiska ingrepp som t ex cystoskopi i simulator. I en så kallad black box tränas sutureringsteknik. I simulatorn tränar man för att nå en definierad kompetensnivå. Träning i simulatorerna sker med feedback från handledare samt på egen

9 hand utifrån individuella önskemål/ förutsättningar. Examination: Att uppnå ackrediteringsnivå i simulatorn Mål: Grundläggande kunskaper inom det medicinsktekniska området Nå manuella färdigheter i simulatorn som medför förutsättningar för fortsatt utveckling inom laparoskopin på ett mer standardiserat och säkert sätt, till gagn för operatör, patient och sjukvården Specifika mål: Förstå risker med gaser och diatermi samt utföra felsökning av laparoskopistapeln Säker hantera laparoskopiska instrument Utföra simulerad laparoskopisk sterilisering samt salpingektomi Förstå intra- och extra-korporal sutureringsteknik ST-mål: Delmål 5 Kursavgift: SEK inkl. moms och lunch Kontaktperson: 18. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Jan Wesström, Cecilia Anagrius Kurstid: 8-11 november 2016 (ti-fre v45) Kursort: Kvinnokliniken, Falu lasarett, Falun Avsedd för: 35 ST-läkare och specialister. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos icke-gravid kvinna och i tidig graviditet. Vanligaste onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av placenta. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Cervixmätning. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är mestadels teoretisk, handledd träning ska framför allt ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen, samt praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen Kursavgift: SEK inkl. moms. Kontaktperson: Helena Nyman, kurssekreterare, Tel Urogynekologi. Steg 1: Teorikurs. Kursledning: Pia Teleman, Martin Stjernquist Kurstid: 9-11 november 2016 (ons-fre v 45) 2016

10 Kursort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Avsedd för: Specialister och ST läkare i obstetrik& gynekologi eller urologi. Deltagare som så önskar kan också söka steg 2 (se separat annons) - kirurgisk träning. För steg 2 krävs att man har kirurgisk vana och är specialist eller i slutet av sin ST. Program: Föreläsningar, case-metodik (falldiskussioner), demonstrationer, filmer. Normal och patologisk anatomi och fysiologi, epidemiologi, hälsoekonomi. Olika typer av urininkontinens, överaktiv blåsa, fistlar. Neurologiska sjukdomar och skador och blåsfunktionsrubbningar. Urinvägsinfektioner. Urethrit, interstitiell cystit. Utredning; basal och avancerad. Urodynamik. Behandling: Uroterapi, farmakologisk behandling inklusive botulinumtoxin. Kirurgisk behandling vid urininkontinens, fistlar och kombination av inkontinens och prolaps. Analinkontinens. Mål: Att efter kursen kunna utföra basal och mer avancerad utredning och behandling av urininkontinens och andra urogynekologiska tillstånd. ST-mål: 9 Examination: Fortlöpande under kursen med diskussion och case. Kursavgift: Steg 1: SEK inkl. moms. Kurssekreterare: Kontaktperson: 20. Urogynekologi. Steg 2: Kirurgisk träning. OBS! Deltagande i Steg 1 är ett krav för deltagande i steg 2. Kursledning: Pia Teleman, Maria Andrada Hamer, Riffat Cheema Kurstid: Överenskommet datum under våren 2017 Kursort: Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Avsedd för: 6 specialister eller ST läkare i obstetrik& gynekologi i slutet av sin ST. Kursen är en påbyggnad av steg 1 (se separat annons) och omfattar en operationsdag ensam tillsammans med handledare. I ansökan skall anges grad av kirurgisk erfarenhet beträffande inkontinenskirurgi. Program: Heldag med inkontinensoperationer tillsammans med handledare. Fallgropar, komplikationer och handläggning. Kursavgift: SEK inkl. moms. Mål: Att ha basal kännedom om hur en inkontinensoperation utförs, tänkbara komplikationer och dess handläggning. Kurssekreterare: Kontaktperson: 21. Påbyggnadskurs (avancerad) i gynekologiskt ultraljud Kursledning: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene Kurstid: november 2016 (må fre v46) Kursort: Malmö, Skånes Universitetssjukhus Avsedd för: Specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i gynekologisk ultraljudsdiagnostik. Antal deltagare: 70 Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik, optimering

11 av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar, ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser, ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer, komplikationer i tidig graviditet, mm). Live scan av patienter med uteruspatologi, avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering i slutet av kursen. Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken ST-mål: Delar av delmål 6, 7 och 11. Kursavgift: SEK inkl. moms ( SEK + moms 2500 SEK) Kontaktperson: (sekreterare); Obs: kursen ges på engelska (internationell kurs) 22. FARG-kurs i antikonception steg II Kursledning Helena Kopp-Kallner,Danderyd, Kristina Gemzell-Danielsson Solna Kurstid november 2016 (ti-ons v 46) Kursort Ulfsunda Slott, Stockholm. Internat med helpension. Avsedd för 15 (specialister med särskilt intresse av antikonception och abortfrågor) Program Fördjupning i epidemiologi och mekanismer med fokus på komplicerande tillstånd. Internationella föreläsare. Föreläsningar. Stor vikt kommer att läggas vid interaktiva falldiskussioner där kursdeltagarna förväntas förbereda diskussionsunderlag. Mål- Fördjupade kunskaper om preventivmedels verkningsmekanismr och ökad förståelse för olika sidoeffekter. - Ökad kunskap om handläggning av komplicerade fall med fokus på interkurrent sjukdom. Kursavgift SEK inkl. moms (internat, helpension) Kontaktperson 23. Kurs i fosterövervakning Kursledning: Maria Jonsson, Anna-Karin Wikström Kurstid: november 2016 (må-ons v 47). Samt valfri halvdag på hemorten strax efter kursen för att genomgå web-baserad CTG-certifiering. Kursort: Akademiska sjukhuset i Uppsala Avsedd för: ST-läkare eller nyfärdiga specialister. 30 st Program: Hypoxiutveckling och fostrets försvarsmekanismer mot hypoxi. Samband hypoxi och hjärnskador. Riskfaktorer för utvecklande av metabol acidos. Antenatal övervakning med CTG, System 8000/8002 (Oxford Sonicaid), doppler och ultraljud. Förlossningövervakning med CTG, STAN och ph/laktat-provtagning. Övervakning av fostret vid riskgraviditeter som t ex tillväxthämning, diabetes och blodtryckssjukdom. Falldiskussioner i grupp. Deltagarna förväntas ha med egna fall. Mål: Ökad kunskap om fostrets fysiologi vid normal och patologisk graviditet och förlossning. Ökad kunskap om fosterövervakning. ST-mål: 1 och 3 Examination: Web-baserad CTG-certifiering. Kursavgift: SEK inkl. moms, luncher och kursmiddag

12 Kontaktperson: 24. Körkortskurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer Kursledning: Maria Forslund, Mathias Pålsson Kurstid: november 2016 (må-on v 47) Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kvinnosjukvård Avsedd för: I första hand gynekologer i början av sin ST-utbildning, men även andra i behov av laparoskopiska grundfärdigheter, max 8 kursdeltagare. Program: Under senare år har möjligheterna att vinna kirurgisk färdighet på simulerad väg ökat. Det är tydligt visat att det är en bra och patientsäker metod att på kortare tid än vid traditionell klinisk träning skaffa sig en bra kirurgisk grundkunskap. Laparoskopi medför stora risker för patienten om felaktig operationsteknik används. Den blivande operatören bör därför skaffa sig en teoretisk kunskapsnivå samt en validerad färdighetsnivå avseende instrumenthantering innan ingrepp på patient tillåts. "Körkortet" är baserat på vad vana laparoskopiska kirurger har presterat i specificerade övningar. För att ge eleverna möjlighet att nå upp till denna nivå används främst övningar i laparoskopisk simulator. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskap i hur en laparoskopistapel fungerar, olika sätt att anlägga pneumoperitoneum, hur vanliga komplikationer kan uppstå, upptäckas och åtgärdas samt hur några utvalda laparoskopiska gynekologiska typoperationer kan utföras. Följande kursmoment ingår: Träning i laparoskopisimulator. Certifieringsprov i laparoskopisimulator. Liveoperationer som visar laparoskopisk teknik vid gynekologiska typingrepp. Träning i laparoskopibox. Strukturerad genomgång av laparoskopistapel. Examination: Närvaro och aktiv medverkan berättigar till kursintyg. För att få körkort krävs godkänt resultat i laparoskopisimulatorn. Mål: Ge grundläggande kunskaper i laparoskopisk kirurgisk teknik samt möjlighet att få "Körkort i laparoskopi. ST-mål: Delmål 5 CME-poäng: 24 Kursavgift: SEK exkl. moms + SFOG:s administationsavgift SEK exkl. moms Kontaktperson: 25. Fast track-teknik inom operativ gynekologi Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Karolinska Institutet Kurstid: november 2016 (ons-fre v 47) Kursort: Stockholm Avsedd för: 12 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: Kursen är uppdelad i följande avsnitt: cervixdysplasier, office hysteroskopi. Varje avsnitt innehåller både teoretiska och praktiska delar. Teoretiskt program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning och behandling av dysplasi. Kontroll efter behandlingen. Abnorma uterina blödningar: utredning och behandling. Genomgång av hysteroskopisk teknik och användningsprinciper för poliklinisk hysteroskopi. Indikationer och kontraindikationer för hysteroskopi. Per- och postoperativa komplikationer. Tillämpning av hysteroskopisk teknik i klinisk praxis med speciell inriktning på utredning av precarcinosa intrakavitära förändringar.

13 Hands-on -delen: varje deltagare planeras att under handledning utföra konisering med LETZ elektrod eller hysteroskopiskt ingrepp. Träning av hysteroskopiska ingrepp på modeller. Examination: sker kontinuerligt genom fall diskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå hur och när minimal-invasiva metoder kan tillämpas inom poliklinik. Dessutom vill vi erbjuda verktyg för att förbättra tekniken vid sådana minimal-invasiva metoder som konisering och hysteroskopi för att kunna utföra behandlingarna polikliniskt. ST-mål: Delar av 5, 6, 10, 11 Kursavgift: SEK Kontaktperson: 26. Kurs i reproduktionsmedicin och -kirurgi Kursledning: Pietro Gambadauro Kurstid: november 2016 (mån-ons v 48). Kursort: Stockholmsområdet Avsedd för: ca 25 gynekologer och ST-läkare i gynekologi samt gynekologer under subspecialistutbildning inom reproduktionsmedicin. Program: Reproduktionsfysiologi och endokrinologi. Infertilitet: definitioner, manlig och kvinnlig utredning (hormonell, bilddiagnostisk, endoskopi) och prognos (t.ex ovarialreservtest). Oförklarad infertilitet. Hormonell dysfunktion relaterad till infertilitet. Ovulationsstimulering. Insemination. Pelvisk (endometrios, PCOS och ovariecystor, tubarskada och hydrosalpinx) och uterin faktor (uterusmissbildningar, myom, polyp, adenomyos, adherenser). Endoskopi och fertilitetskirurgi (laparoskopi, hysteroskopi). Provrörsbefruktning: indikationer, stimulering, IVF-ICSI labb, komplikationer. Examination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussioner. Mål: Att kunna handlägga vanliga reproduktionsendokrinologiska tillstånd samt att ha kunskap om utredning och behandling av olika typer av ofrivillig barnlöshet. ST-mål: Delmål 7, samt delmål 5 och 11 i ST-ma lbeskrivningen. Kursavgift: SEK exkl. moms (8 000SEK inkl. moms moms) SEK SFOG Kontaktperson: Malin Ylander, Information: följ oss på 27. Förlossningsrelaterade bäckenbottenskador prevention, diagnostik och handläggning i det akuta och sena skedet Kursledning: Emilia Rotstein, Cecilia Lind, Karin Buren, Sissel Saltvedt. Ett samarbete mellan SFOG och Barnmorskeförbundet. Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Kurstid: november (mån-tors v 47) Gemensam kurstid läkare och barnmorskor 3 dagar: 21-23/11. Läkare dag 4: 24/11. Avsedd för: 22 par bestående av 1 läkare + 1 barnmorska från samma klinik. Program dag 1-3: Gemensamt program inkluderande akuta förlossningsskador som perinealbristning och sfinkterrupturer, epidemiologi och anatomi. I seminarieform belyses och diskuteras perinealskydd utan och med instrumentell förlossning. Praktisk träning med suturering av grad II, III och IV bristningar på grispreparat samt demonstration via inspelade operationsfilmer.

14 Program dag 4: (deltagare 22 läkare). Sena följder av förlossningsrelaterade bäckenbottenskador som prolaps, urininkontinens och analinkontinens. Interaktiva workshops med diagnostik, inklusive ultraljud, och operationsteknik. Examination: Sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarier och praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med riskfaktorer för förlossningsbristningar och hur dessa ska handläggas. Kunna handlägga akut perineal- och sfinkterskada samt ha praktisk kunskap om förlossningsförloppet och perinealskydd. Vidare ha kunskap om de konsekvenser som förlossningsbristningar kan leda till. Kunskap om diagnostik och handläggning av urin- och analinkontinens, framfall och sexuell dysfunktion. Vidare kunskap om kirurgisk behandling av bäckenbottenskador så som rekonstruktion av perinealkroppen, TVT och prolapsplastik. ST-mål: Delmål 1 och 9 samt delar av delmål 3, 5 och 19. Kursavgift: Läkare kr exkl. moms, barnmorska kr exkl. moms (luncher ingår) Kontaktperson: Kurssekreterare Anita Gasperoni, 28. Basal kirurgisk teknik för obstetrik och gynekologi Kursledning: Thomas Bossmar och Mats Jernetz Kurstid: november 2016 (må-ons v 47) Kursort: Practicum clinical skills centre, Skånes universitetssjukhus, Lund Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik. Program: Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med Peyton s four-step approach. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och syntetiska organ modeller, säker laparotomi och bukväggsförslutning, uterus och tarmsuturering, gynekologins chirurgia minor, cystoskopi, konisering, laparoskopi i box och simulator samt diatermiövningar. LIPUS har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på (LIPUS-nr: ) Examination: Fortlöpande återkoppling samt bedömning av deltagarna sker skriftligt och muntligt genom OSATS (objective structured assessment of technical skill). Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna behärska teknikerna för sutur och knut användning, bukväggsförslutning, anläggande av drän, konisering, cystoskopi, marsupialisation och laparoskopi. De ska även ha kännedom om säkerhetsaspekter vid operativa ingrepp samt hur ett evidensbaserat kejsarsnitt utförs. ST-mål: 5 Kursavgift: SEK exkl. moms (luncher och en kursmiddag ingår). Kontaktperson: 29. Krisstöd - Introduktion till krisstöd inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Sara Johansson, författare till boken Krisstöd (Natur & Kultur) och psykotraumatolog tillsammans med Anamaria Whitmer Jacobsson, specialist Ob/Gyn. Kursen är ett samarbete mellan Claritatis AB och Creative Mammals. Kurstid: september 2016 (måndag-tisdag v. 37). Kursort: Löftadalens Folkhögskola i Åsa. (Söder om Göteborg, vackert belägen vid havet). Avsedd för: 25 st specialistläkare, chefer, barnmorskor kuratorer eller psykologer via SFOG, läkare med barnmorska eller psykolog prioriteras, ST-läkare i mån av plats. Program och mål: Kursen ger en god introduktion till modern kunskap om människans inneboende motståndskraft och förmåga till reglering av också exceptionell stress. Varför debriefing inte rekommenderas längre och nya metoder för att ge kollegialt stöd. Praktiskt arbete med institutionella PM för krishantering. Nya samtalsmetoder för att minska risken för PTSD och sekundär traumatisering för både vårdtagare och

15 vårdgivare. Postpartumsamtal. När någonting går fel aktuell forskning och praktiskt tillvägagångssätt för att ge stöd till vårdtagaren och vårdgivare. Psykologisk första hjälpen, under pågående obstetriskt eller gynekologiskt trauma (teori samt praktiska övningar). Kursdeltagarna får även i en inbjudande miljö vid havet prova på tekniker för stresshantering i vardagen bl. a. mindfulness och andra strategier för att stärka PTSG (post-traumatic growth). Boken Krisstöd, patientinformation, exempel på uppdaterade rutiner för att ge stöd till vårdtagare samt vårdgivare i samband med svåra händelser, är inkluderade i kursavgiften. Kursens mål är att ge goda grundkunskaper inom psykotraumatologi och fokus ligger på konkreta tillvägagångssätt för att stärka motståndskraften hos patienter och personal. För ytterligare kursinformation och annan information v g se claritatisab.com Pris: kr (inkl. moms) plus internatkostnad Kontaktperson: Ulla Arnbert kurssamordnare

SFOGs höstkurser 2014

SFOGs höstkurser 2014 1 (13) SFOGs höstkurser 2014 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 1-3 september (må-on v 36) 2014. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård

Läs mer

2. Kolposkopi och det nya vårdprogrammet utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover

2. Kolposkopi och det nya vårdprogrammet utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover SFOGs höst kurser 2017 1. Gynekologiska blödningsrubbningar Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London) Kurstid: 7 8 sep 2017, tor-fre v36 Kursort: Stockholmsområdet Avsedd

Läs mer

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson:

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson: 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 2-4 september (onsdag -fredag v 36) 2015. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala

Läs mer

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2013 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 17 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser VT 2013 Bästa kollegor! Nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå till våren. Anmälningstiden går ut den 11 november och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs

Läs mer

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2012 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 19 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete SFOGs vårkurser 2015 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn 2 feb 2015 Utbildningskoncept i gynekologiskt och obstetrisk ultraljudsdiagnostik Mål: Strävan från SFOG,

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi

SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi SFOGs vårkurser 2014 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Core Curriculum Obstetrik och gynekologi ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng Core Curriculum 1 Obstetrik och gynekologi - 9 poäng ÖVERGRIPANDE MÅL Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en helhetssyn vid patientkontakt. Ta en adekvat somatisk anamnes Värdera en symptombild

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI Graviditetsimmunisering Rapport nr 74 2015 Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi Nr 74 2015 Graviditetsimmunisering

Läs mer

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska Bakgrund Eftersom socialstyrelsen rekommenderar ett ökat deltagande av barnmorskor i denna vård ställs också krav på utbildning för att kunna följa riktlinjerna. 2007 fick FARG SFOG:s uppdrag att anordna

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

GENESIS + NORMAL OBSTETRIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten

GENESIS + NORMAL OBSTETRIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Tisdag 3/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal: Huddinge K63- kursrum 9 GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken samt

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Konception samt betydelse av tidig embryonal utveckling. Reflektionsuppgift inför seminarium 9/1 om teamarbete och säkerhetskultur

Konception samt betydelse av tidig embryonal utveckling. Reflektionsuppgift inför seminarium 9/1 om teamarbete och säkerhetskultur Måndag 5/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal:M64 rum 6, Huddinge GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken samt fotografering

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Handlingsplan för gynekologi och urologi

Handlingsplan för gynekologi och urologi 1 Hälso- och sjukvårdavdelningen Referens Datum Diarienummer Daniel Holmdahl 2007-03-06 RSK 549-2006 Handlingsplan för gynekologi och urologi Bakgrund Tillgängligheten till delar av den gynekologiska och

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy

Lokal:K64 rum 2, Huddinge. Föreläsare. seminarieledare. Kursledningen Eric Herlenius - Henry Nisell. Evianne Larsson. Anna Karin Edstedt Bonamy Onsdag 5/12 08.30 08.50 08.50 09.30 09.30-10.15 K64 rum 2, Huddinge GENESIS + NORMAL OBSTETRIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning Till: Verksamhetschefen cc: Berörda kollegor på kliniken Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016

Läs mer

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007 Kursreferat Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr Laparoskopikursen i Örebro arrangerades för sjunde året i följd den 13 15 febr. Deltagarna kom denna gång från Lycksele i norr till Helsingborg i söder.

Läs mer

Lokal: Årsta Aula, Hiss F, plan 3 (följ skyltning) Registrering, samling, kompendier, allmän information

Lokal: Årsta Aula, Hiss F, plan 3 (följ skyltning) Registrering, samling, kompendier, allmän information Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2013 10 08 Enheten för obstetrik och gynekologi Teori/Föreläsningschema Södersjukhuset Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling,

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Clinicum, Föreläsningssal 1, hus 2, plan Registrering, samling, kompendier, allmän information

Lokal: Danderyds sjukhus, Clinicum, Föreläsningssal 1, hus 2, plan Registrering, samling, kompendier, allmän information Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2013 09 03 Enheten för obstetrik och gynekologi Teorischema/Föreläsningsschema Södersjukhuset Klinisk medicin inriktning reproduktion

Läs mer

Sfinkterskada hos obstetriska patienter

Sfinkterskada hos obstetriska patienter Sfinkterskada hos obstetriska patienter Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2016 06 27 Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs I HT 2016, 2016 08 29 2016

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht 2015 - Vt 2016 Andrologi - om mannen och hans sexualitet,

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Barnmorskeledda mottagningar vilka är effekterna? PCOS lär dig mer om

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2011 5 Obstetrisk verksamhet 6 2011:21 Erbjuds

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion. 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion. 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel CT - möjligheter med nya tekniker och dosreduktion 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Röntgendiagnostik 4. Kort sammanfattning av

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Total sfinkterruptur hos obstetriska patienter

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Total sfinkterruptur hos obstetriska patienter Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Total sfinkterruptur hos obstetriska patienter Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-09-18 1 (7) Behovsanalys avseende endometriossjukdomen Vad är endometrios Endometrios definieras som växt av livmoderslemhinneliknande vävnad utanför

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Version 091023 Feed-back på detta arbetsdokument skickas till SFOG s utbildningssekreterare marie.bixo@obgyn.umu.se Checklistorna utgår från de 12 medicinska del-målen

Läs mer

3. Johanna 21 söker för preventivmedelsrådgivning. Johanna är för närvarande arbetslös och har träffat ny pojkvän sedan 3 månader tillbaka.

3. Johanna 21 söker för preventivmedelsrådgivning. Johanna är för närvarande arbetslös och har träffat ny pojkvän sedan 3 månader tillbaka. Testa dig själv Här följer ett antal patientfall där du har möjligheten att fundera kring vanliga kliniska frågeställningar inom Gynekologi/Obstetrik. Något facit presenteras inte utan se frågorna som

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr /2013

Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr /2013 Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr3.2-41927/2013 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, har tagit del av remissen och tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inhämtats

Läs mer

Kunskap och förståelse (HSF) Färdighet och förmåga (HSF) Värderingsförmåga och förhållningssätt (HSF) Progression

Kunskap och förståelse (HSF) Färdighet och förmåga (HSF) Värderingsförmåga och förhållningssätt (HSF) Progression Examensmåls matris gällande Barnmorskeprogrammet, 90 hp och magisterexamen. Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, MDH 2015 04 16 Det som är markerat med grönt innebär att texten och momenten är nya, det

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge

Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om den utlovade utvärderingen av endometrioscentrum i Huddinge Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-22 1 (3) HSN 1509-1114 Handläggare: Claes Lennmarken Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 29 Svar på skrivelse från (MP), (V) och (S) om

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Reumatologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Sök höstenskurser före 17/3!

Sök höstenskurser före 17/3! Fumare Necesse Est? Preludium till ursäkt, ett viktigt verktyg för att kapa bitterhetskaskad Sök höstenskurser före 17/3! MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

GynObstetrik. the33. Graviditetsdiagnostiska metoder. Health Department

GynObstetrik. the33. Graviditetsdiagnostiska metoder. Health Department GynObstetrik Graviditetsdiagnostiska metoder Health Department Innehållsförteckning 1 Diagnostik och uppföljning av graviditeten..2 Maternell undersökning......2 Kroppsvikt Blodtrycksmätning Ultraljud

Läs mer

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST

Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST Legal abort LINDA IORIZZO SPECIALISTLÄKARE GYN/OBST Varje dag dör ca 270 kvinnor runt om i världen pga osäkra och illegalt utförda aborter Nu lite svensk historia Karolina Widerström, första kvinnliga

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 LS-LED14-619-6 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Del 1 Teori. Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp HT 2015. Studiehandledning

Del 1 Teori. Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp HT 2015. Studiehandledning Institutionen för kvinnors och barns hälsa Sjuksköterskeprogrammet, Termin 4 Omvårdnad och medicinsk vetenskap inom gynekologisk, obstetrisk och pediatrisk vård, 12 hp HT 2015 Studiehandledning Del 1 Teori

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 LUNDS UNIVERSITET Obstetrik och gynekologi, Lund Grundkursen inom läkarutbildningen, termin 10 Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 Kod:. Fråga 1 Max

Läs mer

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa

Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa PM GYN 2011 1(5) Reproduktiv Hälsa Inducerad abort Datum: 2009-08-01 Reviderat 2011-01-01 Godkänd av: Lena Marions, överläkare, docent, sektionschef Reproduktiv Hälsa Abortprocessen Telefonrådgivning Bokning

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01

Umeå universitet. Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Umeå universitet Utvärderingsavdelningen Brita Bergseth 2002-06-18 Reg.nr 641-1001-01 Ansökan om rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen Umeå universitet ges rätt att utfärda röntgensjuksköterskeexamen.

Läs mer

Protokoll Specialitetsrådsmöte Örebro 22-23 maj

Protokoll Specialitetsrådsmöte Örebro 22-23 maj Protokoll Specialitetsrådsmöte Örebro 22-23 maj Närvarande: Verksamhetschefer: Studierektorer: Område: Masoumeh Rezapour Ajlana Lutvica Uppsala Bo Claesson Maria Palm Gävle, Hudiksvall Christina Cedergren

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd.

Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller icke godkänd. KURSINFORMATION Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Basutbildning i psykoterapi 2016-2017 Allmän information Utbildningen börjar i augusti 2016 och pågår till december 2017, sammanlagt tre

Läs mer

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) Bilaga 2 1 Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) The European

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Dnr: G 25 50/10 Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Grundnivå Man in Un-health 1: Physiology, General Pathology,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Innehållsförteckning 2012 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Professionell hållning Bettfysiologi

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia)

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia) Kursledare: Nana Wiberg, Läkare, Kvinnikliniken UMAS Karl Kristensen, Läkare, Kvinnokliniken USIL Målgrupp: Läkarstudenter intresserade av att bli obstetriker, anestesiläkare, akutläkare, kirurger, intresserade

Läs mer

GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten

GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK. Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Tisdag 5/5 08.30 08.50 08.50 09.30 Lokal: Huddinge / Biblioteket K57 GENESIS, OBSTETRIK OCH EPIGENETIK Upprop samt Inledning: Perinatologi Translationell Klinik & Elektivarbeten Rundvandring på Kvinnokliniken

Läs mer

Pediatrik med relevans för socialt arbete VT 2012 Kursamanuens Par.Bokstrom@kbh.uu.se

Pediatrik med relevans för socialt arbete VT 2012 Kursamanuens Par.Bokstrom@kbh.uu.se v. 18 Vad handlar kursen om? Kapitelhänvisning/uppgift Ons 2/5 9:00-10:00 Trumhinnan, Ing 15 Introduktion till kursen delmoment, arbetssätt och målsättning Anna Sarkadi, leg. läk. docent, kursansvarig

Läs mer

Västerås 2007 06 11. Väl mött önskar. Dr ANDERS SATRELL. Dr HANS NELD. Ortopedkliniken Västmanland. Dr OLA VIKERFORS. Sjg PETRA ELMQVIST MELIN 1 / 6

Västerås 2007 06 11. Väl mött önskar. Dr ANDERS SATRELL. Dr HANS NELD. Ortopedkliniken Västmanland. Dr OLA VIKERFORS. Sjg PETRA ELMQVIST MELIN 1 / 6 Västerås 2007 06 11 Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINAs baskurs i Västerås, november 2007. Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning och behandling av de vanligaste besvären i skuldran.

Läs mer

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT,

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, 1 FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, Frågeställning NON INVASIVE PRENATAL TEST Kan NIPT (cffdna) som icke invasiv metod med hög säkerhet identifiera trisomi 13, 18 och 21 i en

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, och Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Kristianstad, SFOG-veckan, 27/8, 2012 Fakta om fienden: Hur vanligt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios FÖRSLAG 2014:99 LS 1312-1543 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:30 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Stockholms läns landsting PROTOKOLL 12/2014

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOJ20 Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Midwifery program, 90 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA

OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA OBRUTEN VÅRDKEDJA med AXELINA 18-19 oktober 2007, Södra Älvsborg BASUTBILDNING I DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING AV SMÄRTA OCH BESVÄR I SKULDRAN AXELINAKONCEPTET strävar mot att säkra en obruten vårdkedja vid

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten obstetrik och gynekologi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i diagnostik och behandling av normal

Läs mer

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens 2012-03-06 12/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/ samtliga sjuksköterskor Socialnämnden (motsv) MAS Kurs i omvårdnad vid urininkontinens BAKGRUND/SYFTE Kursens

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering

Yttrande över Sophiahemmet Högskolas ansökan om tillstånd att utfärda barnmorskeexamen. Ansökan och ärendets hantering YTTRANDE 1(2) Avdelning Datum Utvärderingsavdelningen 2013-06-27 42-74-13 Handläggare Margareta Stark 08-563 086 02 margareta.stark@uk-ambetet.se Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Yttrande över

Läs mer

2012 Vecka 18 Årgång 102 Nr 103 Telefon: 0910/577 00 E-post: 72091@norran.se Pris 15 kr (Direkt hem 7.45 kr) www.norran.se

2012 Vecka 18 Årgång 102 Nr 103 Telefon: 0910/577 00 E-post: 72091@norran.se Pris 15 kr (Direkt hem 7.45 kr) www.norran.se fredag 4 maj FRISINNAD LÄNSTIDNING vardagstimmen sid 24 TRIVS PÅ KNUTEN n Maria Lundmark bjuder på frukost. 2012 Vecka 18 Årgång 102 Nr 103 Telefon: 0910/577 00 E-post: 72091@norran.se Pris 15 kr (Direkt

Läs mer

Handläggning av prolaps, gällande rutin

Handläggning av prolaps, gällande rutin Handläggning av prolaps, gällande rutin Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Erbjuda likvärdig, god och säker vård till kvinnor med prolaps vid samtliga enheter inom

Läs mer

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing

Svårläkta sår. Nutritionens betydelse för sårläkningen Senaste forskningen Behandlingar vid svår sårläkning Motivational Interviewing Svårläkta sår Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 TALARE Röda Korsets Högskola och Karolinska universitetssjukhuset Christina Lindholm Professor emerita Dermatologisjuksköterska

Läs mer