SFOGs vårkurser Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFOGs vårkurser 2014. 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Obstetrik för arbetsteamet. 3. Gynekologisk Tumörkirurgi"

Transkript

1 SFOGs vårkurser Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Operationsteam med läkare och t ex operationssköterska, operationsplanerare, undersköterska. Program: Fast-track kirurgi ( genital chir minor, hysteroskopi, prolaps, inkontinens) med opplanering, perioperativ vård samt hands-onträning för kirurg och operationssköterska. Teoretiska genomgångar, checklistor, PM och rutiner varvat med skräddarsydd auskultation enligt önskemål. Mål: Förståelse för flödet i den perioperativa dagkirurgiska processen från patientinformation, op-programplanering, kirurgiska ställningstaganden, rationell instrumenthantering till postoperativ vård och uppföljning. Tips och tricks för implementering. Kursavgift: kronor per team på max 4 personer Kontaktperson: 2. Obstetrik för arbetsteamet Kursledning: Marie Blomberg Kurstid: 1 dag, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Förlossningen Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping. Avsedd för: Team med förlossningsläkare och förlossningsbarnmorskor. Program: Förändringsarbete inom Förlossningsvården - är det möjligt? Mål: Inspirationsdag där vi diskuterar mål och kvalité, framgångsfaktorer, att arbeta i team, verktygslådan, rätt kompetens på teamet, schemaläggning efter verksamhetens behov, fallbeskrivningar, uppföljning av resultat. Kursavgift: 6000 SEK/team inklusive moms. Kontaktperson: Marie Nelson 3. Gynekologisk Tumörkirurgi Kursledning: Pernilla Dahm-Kähler och Åsa Åkesson Kurstid: januari (tis tors vecka 4) 2014 Kursort: Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi. 1

2 Program: Kursen innehåller en bred genomgång av utredning, diagnostik och kirurgisk behandling av ovarialcancer, corpuscancer, cervixcancer och vulvacancer. Aktuella frågeställningar inom det gynekologiska cancerområdet belyses. Vi går igenom bl.a. kirurgisk radikalitet, robotassisterad kirurgi, sentinelnode-teknik och fertilitetsbevarande behandlingar vid gynekologisk cancer. Kursens upplägg är föreläsningar med diskussioner varvat med liveoperationer via storbildsöverföring från operationssal. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna redogöra för utredning, diagnostik och kirurgisk behandling av de gynekologiska cancerformerna Kursavgift: 7000 SEK + moms Kontakperson: Åsa Åkesson: 4. ÅÄÖ-kursen - bakjoursutbildning i gynekologi och obstetrik Kursledning: Marie Blomberg, Preben Kjölhede, Eva Uustal Kurstid: januari, (mån ons v 5), 2014 Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping. Avsedd för: 24 Specialister med erfarenhet av att vara bakjour inom obstetrik och gynekologi. Program: Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktisk träning i laparoskopi-simulator och obstetrik-simulatormodell. Tvärprofessionell fullskalesimulering av akutsituationer. CTG och STAN-tolkning. Hantering av akuta komplikationer vid gynekologisk kirurgi. Examination: Examination sker vid praktiska moment och genom deltagande i interaktiva seminarier och diskussioner under hela kursen. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna: Kunna tillämpa situationsberoende ledarskap. Kunna tillämpa relevanta kommunikationsmodeller i akuta situationer. Kunna identifiera och handlägga komplexa akuta situationer inom obstetrik och gynekologi. Kursavgift: 8500 SEK Kontaktperson: 5. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare Kursledning: Lena Otterlind, Katja Stenström Bohlin och Liza Johannesson Kurstid: 3-5/2 (mån ons v 6) 2014 Kursort: Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Avsedd för: ST-läkare i början av sin utbildning (ca 30 platser). Program: Genomgång av operationsinstrument, suturer, knytteknik och diatermiutrustning. Föreläsningar, operationsfilmer och live-operationer (storbildsöverföring) av abdominell hysterectomi, vaginal hysterektomi, laparoskopisk salpingo-oophorectomi, laparoskopisk cystenukleation, främre och bakre plastik samt mindre kirurgi såsom marsupialisation av Bartholinicysta. Mål: Öka den enskilda läkarens kunskapsnivå kring kirurgiska instrument och dess hantering samt strukturerad genomgång av de olika gynekologiska typingreppen operativt. ST-delmål: 5 Kursavgift: 7000 kr Kontakperson: 2

3 6. Basal kurs i ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Peter Conner, Elisabeth Epstein, Anna Marsk Kurstid: 3-6 februari 2014 (må-to v 6) Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt Ultragyn Stockholm. Avsedd för: Specialister och ST-läkare i gyn/ob. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos ickegravid kvinna och i tidig graviditet. Vanliga onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av Placenta. Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Ultraljudsundersökning av lakterande bröstet. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen efter praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt ultraljud samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11i ST-målbeskrivningen Kursavgift: 9000:- inklusive moms Kontaktperson: ;Tel Obstetriskt Doppler Ultraljud Kursledare: Prof. Saemundur Gudmundsson Tid: 3 5 februari (mån ons v 5) 2014 Kursort: Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor. Program: Föreläsningar om fysik och teknik samt biologiska effekter av ultraljud. Information om vågformsanalys samt felkällor vid Dopplerregistrering. Undersökning av arteria umbilicalis och arteria uterina. Redistribution av fetal cirkulation vid syrebrist. Intrakardiell samt venös Doppler. Color och power Doppler. Klinisk applikation. Falldiskussioner. Sex timmar praktisk träning i små grupper. Mål med kursen: Registrera placental och fetal blodflöde samt kunskap om handläggning utifrån resultaten. Kursavgift: kr Kontaktperson: 3

4 8. Hysteroskopi Kursledning: Jörgen Nathorst-Böös, Arne Rådestad, Johanna Isaksson och Katarina Englund Kurstid: 3 5 mars (må on v 10) 2014 Kursort: Sabbatsberg Närsjukhuset, Olivecronas väg 1, Stockholm. Avsedd för: 6 specialister/blivande specialister i obstetrik och gynekologi. Program: Introduktionskurs till operativ hysteroskopi. Dag 1:Teoridel där bl.a. indikationer, teknik och komplikationer behandlas. Dag 2-3: Individuellt anpassad praktisk träning igrupper om tre. Varje deltagare utför 3-4 hysteroskopier under handledning. Fyra instrumentfirmor deltar vilket möjliggör för deltagarna att få prova olika former av utrustning. Tonvikt harlagts på att erhålla praktiska kunskaper varför deltagarantalet är begränsat till 6 personer. Undervisningen kan därigenom utformas individuellt m h t deltagarnas förkunskaper. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha basala färdigheter i operativ och diagnostisk hysteroskopi samt kunskap rörande indikationer och komplikationer. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK exkl moms (I kursavgiften ingår middag första kvällen och lunch alla dagar) Kontaktpersoner: Tel eller , Fax Kurs i Kommunikation och ledarskap inom kvinnosjukvård Kursledning: Fatimah Dabo Pettersson, Specialistläkare och forskare i Medical Management Stockholm Kurstid: 3-5/ Kursort: Konferenslokal, Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm. Målgrupp: Specialister och ST-läkare med intresse för ledarskap och organisation Antal kursplatser: 15 Program: Föreläsningar av chefer från landsting, offentlig myndighet och överläkare disputerade inom obstetrik. Även gruppövningar och inlämningsuppgift i kommunikation och ledarskap. I kursen ingår avsnitt där läkarens roll som ledare behandlas. Ledarskapsteorier rörande konflikthantering och långsiktigt samarbete tas också upp. En hel kursdag ägnas åt hur en jourläkare eller obstetriker kan få medarbetare att jobba som ett team med knepiga fall på förlossningen. Examination: Sker i seminarieform med uppgifter som ska lösas av deltagaren. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna effektivisera sitt medicinska ledarskap bl.a. genom verktyg för samarbete och ökade kunskaper i CTG-tolkning och utdraget värkarbete. Likväl även känna till grundläggande teorier om konflikthantering och kännedom om verksamhetsstyrning med koppling till sjukvård. För de läkare som det gäller så täcker kursen in delmål 3, 14, 17 och 18 i STmålbeskrivningen. Pedagogik: Constructive alignment Kursavgift: 8500 kr inklusive moms (kostnader för övernattning ingår ej) Kontaktperson: 4

5 10a. Health Care Resource Management" (HCRM) Titel på kursen: "Health Care Resource Management" (HCRM) HCRM innebär det effektiva tillvaratagandet av teamets alla tillgängliga resurser i en komplex miljö för att uppnå uppsatta mål för säkerhet och effektivitet i vården. HCRM bygger på flygets CRM concept Kursledning: Isis Amer-Wåhlin Medical Management Center (LIME) KI, Johan Bergström Lund University Center for risk assessment and management, Eric Wahren Castor Human Factor AB Kurstid: 13-14/3 Kursort: Central konferenslokal i Stockholm. Avsedd för: Vi ser gärna deltagare från flera nivåer och professioner inom förlossningsvården. Antal platser: 8-12 Mål: Att skapa en gemensam värdegrund för ett arbetssätt i enlighet med HCRM. ST-mål: 14, 17, 18, 20 Program: Kursen genomförs under två dagar med mellanliggande kvällsarbete. Föreläsningar, grupparbeten och fallstudier ingår. Visst förstudiematerial kommer att sändas ut. Kursavsnitt : - Varför inträffar olyckor? - Kommunikation - Beslutsfattande - Attityder och beteende - Ledaren och gruppen - Säkerhetskultur Examination: Gruppexamination i seminarieform. Attitydmätningar genomförs före och efter kursen. Diplom utfärdas efter genomgången kurs. Föreläsningar för överföring av fakta om beteende och samverkan mellan människor inleder plenum- och gruppdiskussioner och fallstudier. Under kursen ges deltagaren möjligheter värdera, ifrågasätta och modifiera sin inställning till sig själv, kollegor och patienter. Kursavgift: 9500:- Kursmaterial ingår, kostnad för övernattning och förtäring tillkommer. Kontaktperson: Isis Amer-Wåhlin, 10b. Health Care Resource Management" (HCRM) Titel på kursen: "Health Care Resource Management" (HCRM) HCRM innebär det effektiva tillvaratagandet av teamets alla tillgängliga resurser i en komplex miljö för att uppnå uppsatta mål för säkerhet och effektivitet i vården. HCRM bygger på flygets CRM concept Kursledning: Isis Amer-Wåhlin Medical Management Center (LIME) KI, Johan Bergström Lund University Center for risk assessment and management, Eric Wahren Castor Human Factor AB Kurstid: 24-25/4 Kursort: Central konferenslokal i Stockholm. Avsedd för: Vi ser gärna deltagare från flera nivåer och professioner inom förlossningsvården. Antal platser: 8-12 Mål: Att skapa en gemensam värdegrund för ett arbetssätt i enlighet med HCRM. 5

6 ST-mål: 14, 17, 18, 20 Program: Kursen genomförs under två dagar med mellanliggande kvällsarbete. Föreläsningar, grupparbeten och fallstudier ingår. Visst förstudiematerial kommer att sändas ut. Kursavsnitt : - Varför inträffar olyckor? - Kommunikation - Beslutsfattande - Attityder och beteende - Ledaren och gruppen - Säkerhetskultur Examination: Gruppexamination i seminarieform. Attitydmätningar genomförs före och efter kursen. Diplom utfärdas efter genomgången kurs. Föreläsningar för överföring av fakta om beteende och samverkan mellan människor inleder plenum- och gruppdiskussioner och fallstudier. Under kursen ges deltagaren möjligheter värdera, ifrågasätta och modifiera sin inställning till sig själv, kollegor och patienter. Kursavgift: 9500:- Kursmaterial ingår, kostnad för övernattning och förtäring tillkommer. Kontaktperson: Isis Amer-Wåhlin, 11. Evidensbaserad obstetrik och gynekologi Kursledning: Sissel Saltvedt Kurstid: 17-19/ Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm. Avsedd för: Kursen är avsedd för specialister inom obstetrik och gynekologi, i mån av plats också öppen för ST- läkare i slutet av ST-perioden. Program: Föreläsningar som behandlar grunderna i evidensbaserad medicin, epidemiologi, studiedesign och etik. Stor vikt läggs vid praktiska övningar i att formulera en fråga, söka i databaser och i att kritiskt granska artiklar inom obstetrik och gynekologi. Mål: Att självständigt kunna söka svar på kliniska frågeställningar inom ramen för principerna för evidensbaserad medicin, dvs formulera en fråga, söka underlag, kritiskt granska och värdera, omsätta i praktiken samt utvärdera. Antal deltagare: 24 Kursavgift: 7500 kr ex moms Kontaktperson: Cecilia Jansson, kurssekreterare, eller Sissel Saltvedt; 12. Fast track-teknik inom operativ gynekologi Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: mars 2014 (v12) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Avsedd för: 12 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning. Program: Kursen är uppdelad i följande avsnitt: cervixdysplasier, office hysteroskopi. 6

7 Varje avsnitt innehåller både teoretiska och praktiska delar. Teoretiskt program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning och behandling av dysplasi. Kontroll efter behandlingen. Abnorma uterina blödningar: utredning och behandling. Genomgång av hysteroskopisk teknik och användningsprinciper för poliklinisk hysteroskopi. Indikationer och kontraindikationer för hysteroskopi. Per- och postoperativa komplikationer. Tillämpning av hysteroskopisk teknik i klinisk praxis med speciell inriktning på utredning av precarcinosa intrakavitära förändringar. Hands-on -delen: varje deltagare planeras att under handledning utföra konisering med LETZ elektrod eller hysteroskopiskt ingrepp. Träning av hysteroskopiska ingrepp på modeller. Examination: sker kontinuerligt genom fall diskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå hur och när minimal-invasiva metoder kan tillämpas inom poliklinik. Dessutom vill vi erbjuda verktyg för att förbättra tekniken vid sådana minimal-invasiva metoder som konisering och hysteroskopi för att kunna utföra behandlingarna polikliniskt. Kursavgift: SEK Kontaktperson: 13. SFOG kurs i Inducerad abort Titel på kursen: Inducerad abort Kursledning: Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell och Marianne Wulff Kurstid: 3 dagar 26-28/ (vecka 13t) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Stockholm. Avsedd för: ST-läkare specialister, barnmorskor, (även andra personalkategorier verksamma inom abortvården). Abortteam från samma klinik ges företräde. Totalt 32 deltagare. Mål: Målet med kursen är att ge tillfälle till utbildning för dem som är nya inom abortvården och att ge tillfälle till nya idéer, utbyte av erfarenheter, inspiration, interaktion och uppdatering. ST-mål: 4 Program: Kursen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar. Följande ämnen berörs: Historik, lagstiftning, abortmetoder, det praktiska arbetet, kvinnans upplevelser av abort, mannens roll, preventivmedelsrådgivning i samband med abort, tonårsabort, etik, abortteamet och deras upplevelse av att arbete inom abortvård. Pris: 6500 kr (kursdeltagarna betalar själv kost och logi) Kursledning: Kontaktperson: tel: Hysteroskopisk sterilisering och minihysteroskopi Kursledning: Johanna Isaksson, Katarina Englund, Arne Rådestad, Kurstid: 31/3-1/4, (mån-tis v 14), 2014 Kursort: Aleris specialistvård Sabbatsberg, Stockholm Avsedd för:6 specialister i gynekologi med god hysteroskopisk vana 7

8 Program: Kursen är en vidareutbildning i hysteroskopi för gynekologer som önskar lära sig/fördjupa sina kunskaper vid operationer med minihysteroskop samt hysteroskopisk sterilisering. Första dagen består av föreläsningar, videodemonstrationer och träning i simulator. Andra dagen är hands-on på operationsavdelningen. Individuellt anpassad praktisk träning, beroende av förkunskaper. Tonvikt läggs vid vaginoskopi, diagnostisk hysteroskopi och hysteroskopisk sterilisering. Varje deltagare utför 2 hysteroskopier under handledning, samt är åskådare till 5-10 operationer som utförs av andra kursdeltagare. Operationerna sker i 2 operationssalar parallellt. Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha tillräcklig operativ kunskap för att självständigt kunna utföra hysteroskopiska steriliseringar och operationer med minihysteroskop på sin hemklinik. Kursavgift: SEK Kontaktperson: 15. Tidig graviditet diagnostik och handläggning vid komplikationer i tidig graviditet med tonvikt på ultraljudsdiagnostik Kursledning: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med. Dr. Ligita Jokubkiene Kurstid: 31 mars, 2014 Kursort: Malmö Avsedd för: ST-läkare och specialistläkare i obstetrik och gynekologi som handlägger patienter med blödning och/eller smärta i tidig graviditet. Inga basala kunskaper i gynekologisk ultraljudsdiagnostik krävs. Antal: 80 Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer och fallpresentationer. Teoretiska föreläsningar (undersökningsteknik, optimering av bild, ultraljudsbaserad handläggning av blödning och smärta i tidig graviditet, d.v.s. missfall och ektopiska graviditeter, diagnostik av ovanliga ektopiska graviditeter och hantering av icke-diagnostisk fynd i tidig graviditet; olika behandlingasalternativ vid missfall och ektopisk graviditet). Praktisk träning ingår inte. Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna handlägga patienter med blödning och /eller smärta i tidig graviditet ultraljudsbaserat. ST-mål: 6 CME-poäng: 8 Pris: 2500 SEK EXKLUSIVE MOMS (betalas via faktura) Kontaktperson/förfrågan: (sekreterare) 16. Reproduktionsmedicin Kursledning: Greta Edelstam och Kjell Wånggren. Kurstid: april 2014 (måndag-onsdag v18). Kursort: Akademiska sjukhuset i Uppsala. Avsedd för: 30 blivande eller färdiga specialister i obstetrik och gynekologi med intresse för reproduktionsmedicin. 8

9 Program: Föreläsningar om reproduktionsfysiologi, reproduktionsendokrinologi. tyreoidearubbningar, amenorré, hyperprolaktinemi, PCOS, hirsutism, ätstörningar. Turners syndrom, prematur menopaus, klimakteriebehandling. Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet. Ovulationsstimulering. Assisterad befruktning med insemination, IVF/ICSI, ägg och spermiedonation. OHSS. Endometrios. Fertilitetsbevarande åtgärder. Uterusmissbildningar. Fertilitetskirurgi. Manlig infertilitet. Etikseminarium. Program för subspecialisering inom reproduktionsmedicin. Demonstration av vaginalt ultraljud med avseende på reproduktionsmedicinska tillämpningar. IVF-laboratoriet, med OPU, IVF, ICSI, ET och frysförvaring. Examination: Sker kontinuerligt under kursen genom interaktiva övningar/diskussioner. Mål: Efter genomgången kurs kommer deltagaren ha kunskap i reproduktionsendokrinologi och infertilitet minst motsvarande delmål 7 för blivande specialister inom gynekologi och obstetrik. ST-mål: Hela delmål 7 i ST-målbeskrivningen. Kursavgift: SEK exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Kontaktpersoner: Kjell Wånggren Greta Edelstam eller Malin Persson De som så önskar kan efter kursen delta i det traditionella firandet av 30 april i Uppsala. 17. Rikliga menstruationsblödningar (menorrhagi) Kursledning: Mats Gunnarsson, Frank Örnfelt-Svensson Kurstid: (mån-tis v. 19). Kursort: Kvinnokliniken, Centralsjukhuset (CSK), Kristianstad med internat Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi Program: 2-dagars kurs där dag 1 ägnas åt föreläsningar med genomgång av diagnostik och behandling av menorrhagi, med eller utan myom. Internationella guidelines och aktuell forskning presenteras. Olika medicinska och kirurgiska behandlingsalternativ behandlas systematiskt och kliniska övervägande kring behandlingsbeslut diskuteras. Under dag 2 kommer kirurgisk och radiologisk behandling att demonstreras som liveoperationer. Olika typer av ablationsmetoder förevisas och hysteroskopisk resektion demonstreras. Vaginal hysterektomi och laparoskopisk supracervikal hysterektomi visas. Även embolisering av arteria uterina förevisas. Dessa operativa ingrepp sker som liveoperationer med möjlighet för deltagarna att antingen vara med på operationssalen eller att i angränsande rum följa operationen på bildskärm med möjlighet att samtala med operatören. Examination: Kontinuerligt genom aktivt deltagande i diskussioner. Mål: Att erhålla goda och uppdaterade kunskaper om det kliniska handläggandet kring menorragi, med eller utan myom. Att kunna utifrån patientens behov, ålder och fertilitetsönskemål erbjuda den optimala behandlingen. Att förstå de olika kirurgiska och radiologiska behandlingsalternativens för- och nackdelar. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl. moms, transporter, lunch, fika och middag. Internat med frukost betalas separat (1.500 kr/dygn). Kontaktperson: Ytterligare information: Schema med föreläsare och information om internatet kommer att minst en månad innan sista anmälningsdag finnas tillgängligt på: 9

10 18. Körkortskurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer Kursledning: Lena Otterlind, Mathias Pålsson, Maria Forslund Kurstid: 5-7 maj 2014 (må-on v 19). Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för Gynekologi, Göteborg. Avsedd för: I första hand gynekologer i början av sin specialistutbildning men även andra i behov av laparoskopiska grundfärdigheter, max 8 kursdeltagare. Program: Under senare år har möjligheterna att vinna kirurgisk färdighet på simulerad väg ökat. Det är tydligt visat att det är en bra och patientsäker metod att på kortare tid än vid traditionell klinisk träning skaffa sig en bra kirurgisk grundkunskap. Laparoskopi medför stora risker för patienten om felaktig operationsteknik används. Den blivande operatören bör därför skaffa sig en teoretisk kunskapsnivå samt en validerad färdighetsnivå avseende instrumenthantering innan ingrepp på patient tillåts. "Körkortet" är baserat på vad vana laparoskopiska kirurger har presterat i specificerade övningar. För att ge eleverna möjlighet att nå upp till denna nivå används främst övningar i laparoskopisk simulator. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskap i hur en laparoskopistapel fungerar, olika sätt att anlägga pneumoperitoneum, hur vanliga komplikationer kan uppstå, upptäckas och åtgärdas samt hur några utvalda laparoskopiska gynekologiska typoperationer kan utföras. Följande kursmoment ingår: Träning i laparoskopisimulator. Certifieringsprov i laparoskopisimulator. Videosessioner. Liveoperationer som visar laparoskopisk teknik vid gynekologiska typingrepp. Träning i laparoskopibox. Strukturerad genomgång av laparoskopistapel. Examination: Närvaro och aktiv medverkan berättigar till kursintyg. För att få körkort krävs godkänt resultat i laparoskopisimulatorn. Mål: Ge grundläggande kunskaper i laparoskopisk kirurgisk teknik samt möjlighet att få "Körkort i laparoskopi. ST-mål: Delmål 5 CME-poäng: 24 Kursavgift: SEK inkl moms och adm avg (7 240 SEK exkl moms) Kontaktperson: 19. Hands-on kurs i hysteroskopisk kirurgi Kursledning: Mats Gunnarsson, Emma Nilsson-Condori, Mårten Mårtensson Kurstid: (ons-fre v. 19). Kursort: Kvinnokliniken, Centralsjukhuset (CSK), Kristianstad med internat. Avsedd för: 9 st specialister och ST-läkare i mån av plats. Program: 3-dagars kurs där dag 1 ägnas mest åt föreläsningar. Indikation, instrument, teknik, komplikationer, anestesimetoder och office-hysteroskopi Även praktiska hands-on övningar med olika instrument samt träning i simulator genomförs. Dag 2-3 ägnas åt praktisk undervisning på dagkirurgisk operationsavdelning. Under handledning får deltagarna utföra hysteroskopier på sövda patienter som medgivit deltagande i undervisningen. Parallellt sker även demonstration av hysteroskopiska åtgärder på vakna patienter på vår gynekologiska mottagning. Den praktiska undervisningen sker i grupper om tre personer för att möjliggöra att målen uppfylls 10

11 Examination: Kontinuerligt genom diskussion och aktivt deltagande i de praktiska momenten Mål: Goda och uppdaterade teoretiska kunskaper om den hysteroskopiska kirurgins möjligheter och begränsningar. Goda kunskaper om olika hysteroskopiska tekniker och instrument. Tillräckliga praktiska färdigheter för att självständigt eller med handledning kunna utföra hysteroskopiska åtgärder på sin hemmaklinik. Under handledning ska alla kursdeltagare själva utfört två diagnostiska hysteroskopier med vaginoskopisk teknik, utfört en hysteroskopisk sterilisering samt fått prova på hysteroskopisk resektion. ST-mål: 5 och 11 Kursavgift: kr inkl moms, transporter, lunch, fika och middagar. Internatkostnad för två nätter med frukost tillkommer (1.500 kr/dygn). Kontaktperson: Ytterligare information: Schema med föreläsare och information om internatet kommer att finnas tillgängligt minst en månad innan sista anmälningsdag på: Påbyggnadskurs (avancerad) i gynekologiskt ultraljud Kursens titel: Påbyggnadskurs (avancerad) i gynekologiskt ultraljud Kurstid: 5 8 maj, 2014 Kursort: Malmö Kursledning: Professor Lil Valentin, Docent Povilas Sladkevicius, Med Dr Ligita Jokubkiene. Avsedd för Specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i gynekologisk Ultraljudsdiagnostik. Antal: 80 Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik, optimering av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar, ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med akut bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser, ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer undersökning av lymfkörtlar vid äggstockscancer, jämförelse med ultraljudsbild av adnexresistens med makro- och mikroskopisk undersökning av patolog, mm. Live scan av patienter med uteruspatologi, avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken. CME-poäng: 35 Pris: 8000 SEK EXKLUSIVE MOMS (betalas med faktura) Kontaktperson/förfrågan: (sekreterare) OBS! Välkända internationella föreläsare varför kursen ges på engelska. OBS! Kursen slutar kl den 8 maj! 21. Sexologi för gynekologer 2014 (steg1) Kursledning: Lotti Helström, Lena Moegelin, Angelique Flöter Rådestad, Elsa Lena Ryding Kurstid:12-14 maj 2014, Kursort: Södersjukhuset Stockholm. Avsedd för:24 specialister och ST-läkare i obstetrik och gynekologi, 11

12 Program: Sexualfysiologi, kvinnors sexuella funktion och dysfunktion, manlig sexualitet och mäns vanliga problem, sex och cancer, sex efter operationer, hormoners betydelse för sexuell funktion, lesbiska kvinnor hos gynekologen, sexuella övergrepp, sexualanamnes, samtalsmetodik, sexualrådgivning. Mål: Att kunna ta upp en sexualanamnes och ge relevanta råd. ST-mål: 12 CME:24 poäng Kursavgift: 4300 SEK Kurssekreterare: Kontakt: Lotti Helström 22. Basal kurs i utraljudsdiagnostik inom obstetrik och gynekologi Kursledning: Eva Bergman, Anna Lindqvist, Constantinos Michos Kurstid: maj 2014 (mo - tor v 20) Kursort: Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Avsedd för: 40 ST-läkare och specialister i gynekologi och obstetrik. Program: Fysik och apparatkännedom, artefakter och fallgropar, undersökningsteknik, optimering av ultraljudsbilden, säkerhet, indikationer, dokumentation. Normala fynd hos ickegravid kvinna och i tidig graviditet. Vanligaste onormala fynd i uterus och adnexa samt differentialdiagnoser. Ultraljudsbaserad handläggning vid blödning, pre- och postmenopausalt. Ultraljud vid akut och oklar buksmärta. Ultraljud vid infertilitetsutredning. Graviditetsdatering (CRL, BPD, femur), checklista. Screening för kromosomavvikelse. Noninvasiv och invasiv fosterdiagnostik. Vanliga fostermissbildningar. Ultraljudsundersökning av placenta ( läge? acreta?). Postpartumultraljud. Flerbörd. Ultraljudsbedömning av fostervattenmängd. Ultraljud vid riskgraviditeter. Vaginalt ultraljud inom obstetrik. Ultraljudsundersökning av bröstet. Etikfrågor vid ultraljudsdiagnostik. Kursen är enbart teoretisk, handledd träning ska ske på hemortskliniken. Examination: Kortare skriftlig examination i slutet av kursen. Ifylld loggbok med 30 representativa fall inlämnas till kursledningen inom ett år efter kursen, samt praktisk examination av examinerad handledare på hemorten. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ha basala färdigheter inom såväl gynekologiskt som obstetriskt samt kunskap rörande indikationer och differentialdiagnostik. ST-mål: Delmål 1, 2, 6, 7, 10 och 11 i ST-målbeskrivningen Kursavgift: 7700 SEK inklusive moms. Kontaktperson: Eva Bergman Anna Lindqvist Constantinos Michos Kursens mejladress: 23. SFOG- kurs i vulvovaginala sjukdomar Kursledning: Nina Bohm-Starke och Ulrika Johannesson, Danderyds sjukhus Olle Frankman, Åland. Kursort: Knivsta, Noors Slott ( Kurstid: 19-21/5, 2014 Avsedd för: 30 specialister och ST-läkare i obstetrik & gynekologi eller dermatologi & venerologi. 12

13 Program: Föreläsningar med bl.a. Fiona Lewis från England och flera medlemmar från Vulv- ARG. Mycket bildmaterial, diskussioner och case-metodik ingår. Basfakta om normal vulva, och undersökningsteknik. Diagnos och handläggande av: Dermatoser i vulva/vagina (lichen sclerosus, lichen planus, eksem, psoriasis) Sår och infektioner i vulva/vagina (candida, herpes, kondylom) Precancerösa förändringar och cancer i vulva Smärta i vulva/vestibulum (vestibulit, vaginism, vulvadysestesi). Etiologi, smärtmekanismer, behandling. Psykologiska aspekter på långvarig vulvasmärta Mål: Efter genomgången kurs skall man: Kunna utreda och behandla de vanligaste dermatoserna som drabbar vulva samt veta vilka fall som bör remitteras vidare till specialist. Kunna utreda och behandla svampinfektioner, herpes och kondylom. Känna igen tecken på precancerösa förändringar i vulva och veta hur dessa skall utredas. Kunna utreda och ge basal vård till patienter med smärttillstånd i vulva. Ha god kännedom om de psykosexuella konsekvenser som långdragna smärttillstånd i vulva leder till. ST-mål: Målen för kursen berör främst delmål 8 i målbeskrivningen för ST läkare (Sexuellt överförbara infektioner och vulvasjukdomar, men även delar av delmål 10, 11 och 12 kommer att omfattas av kursen). Kurskostnad: 7500 kr inkl moms. Kostnad för och logi och middagar tillkommer. Kontaktpersoner: Nina Bohm-Starke, KK, Danderyds sjukhus, Kristian Hagfors, Tel Cervixdysplasier: från A till Ö Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Kurstid: maj 2014 (v 21) Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Avsedd för: 35 specialistkompetenta gynekologer och gynekologer under specialistutbildning Program: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi. Adenocarcinoma i cervix. Tyngdpunkten av kursen ligger på bedömning av kolposkopibilder, fall diskussioner under ledningen av dr Simon Leeson, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principer och uppföljning efter behandling. Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och i samband med praktiska övningar. Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggande orsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förstå principer och praktiskt kunna utföra utredning och behandling av kvinnor med cervixdysplasier. Kursavgift: SEK Kontaktperson: 13

14 25. Påbyggnadskurs i obstetrisk ultraljudsdiagnostik för läkare och barnmorskor Kursledning: Peter Conner, Michaela Granfors och Peter Lindgren Kurstid: maj (mån - fred vecka 21) 2014 Kursort: Stockholm, Centrum för fostermedicin, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Avsedd för: 24 läkare och barnmorskor (12st av varje) som avser att ha obstetrisk ultraljudsdiagnostik som sin huvudsakliga sysselsättning eller som en mycket väsentlig del i sitt arbete. Kursen ingår i SFOGs utbildningskoncept när det gäller obstetrisk ultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik (RUD). Den innehåller både teoretiska och praktiska moment. Program: Teoretiska föreläsningar: Ultraljudsfysik, undersökningsteknik, bildoptimering. Fetometri för datering och viktskattning. Diagnostik av flerbörd. Fosteranatomigranskning. Diagnostik av de vanligaste typerna av fostermissbildningar. Amniocentes, moderkaksprov. Screening för kromosomavvikelse med användning av ultraljudsmarkörer. Etiska aspekter på fosterdiagnostik. Organisation. Kvalitetskontroll. Praktisk utbildning i datering av graviditetslängd, viktskattning, granskning av fosteranatomi och basal blodflödesundersökning. Examination: Kursen avslutas med teoretisk kunskapskontroll. Med godkänt resultat kan man sedan genomgå praktisk och teoretisk examination cirka 6 månader efter kursens avslutande och erhålla intyg från SFOG på att man har kompetens att självständigt utföra rutinultraljudsundersökning under graviditet, se nedan under mål. Mål: Godkänd teoretisk och praktisk examen innebär att man bedöms vara kompetent att självständigt utföra obstetriska rutinultraljudsundersökningar omfattande datering av graviditet, fastställande av antalet foster, fosterviktskattning och fosteranatomigranskning med syfte att upptäcka fostermissbildningar. Kursavgift: kronor (inkl moms) CME-poäng: 40. Kontaktperson: Cecilia Jansson, kurssekreterare. Tfn: Hysteroskopi, Skövde Kursledning: Per-Göran Larsson, Maria Widmark, Emelie Ottosson, Åse Frisk och Svein- Erik Tronstad Skövde Kurstid: 9 11 april (on - fr v 15 ) 2014 Kursort: Kärnsjukhuset, Skövde Avsedd för: 12 specialister i obstetrik och gynekologi, ST-läkare i mån av plats. Program: Huvudvikten lagd vid praktisk träning och handson demonstrationsoperationer. Mer än 22 patientoperationer planeras. Korta föreläsningar om teknik, instrument, indikationer, komplikationer och utvecklingsaspekter inleder kursen på onsdag fm. Resten av kursen är sedan praktisk. Bipolär teknik används. Kursdeltagarna får aktivt vara med handson vid såväl diagnostik som mera avancerad operativ hysteroskopi - extirpationer/resektioner av polyper, myom, septa, adherenser, endometrieresektioner (TCRE) och ballongdestruktiv behandling vid menorragi. Genomgång av allehanda instrument och diatermi. Handledd träning på hysteroscopic trainer. Sterilisering med Essure ingår i kursen. Kursen har fått goda vitsord av tidigare deltagare. Socialt är både onsdagens och torsdagens kvälls aktiviteter inplanerade. 14

15 Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna med skilda praktiska aspekter som indikationer, teknik, klinisk bild och komplikationer vid hysteroskopi samt att självständigt kunna utföra både diagnostisk och operativ hysteroskopi på ett säkert sätt. ST-mål: 10 Kursavgift: SEK inkl. moms Kontaktperson: tel ,

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser VT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser VT 2013 Bästa kollegor! Nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå till våren. Anmälningstiden går ut den 11 november och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs

Läs mer

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete

3. Klinisk Forskning och Kvalitetsarbete SFOGs vårkurser 2015 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kursort: Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare

1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet. 2. Basal gynekologisk kirurgisk teknik för ST läkare SFOGs vårkurser 2016 1. Gynekologisk dagkirurgi för arbetsteamet Kursledning: Eva Uustal Kurstid: 2 dagar, tidpunkt enligt överenskommelse. Kostnad: 11 000 kr för helt team på max 6 personer Kursort: Kvinnokliniken

Läs mer

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn 2 feb 2015 Utbildningskoncept i gynekologiskt och obstetrisk ultraljudsdiagnostik Mål: Strävan från SFOG,

Läs mer

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2013. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2013 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 17 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

SFOGs höstkurser 2014

SFOGs höstkurser 2014 1 (13) SFOGs höstkurser 2014 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 1-3 september (må-on v 36) 2014. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård

Läs mer

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare

SFOG-kurser HT 2012. Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin! Jan Brynhildsen Utbildningssekreterare SFOG-kurser HT 2012 Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken SFOG-kurs du önskar gå i höst. Anmälningstiden går ut den 19 mars och observera att anmälan endast kan göras via SFOGs hemsida,

Läs mer

SFOGs kurser Hösten 2016

SFOGs kurser Hösten 2016 SFOGs kurser Hösten 2016 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 7-9 september 2016 (onsdag -fredag v 36) 2016. Kursort: Internat på Krusenberg

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson:

1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Kurstid: Kursort: Avsedd för: Program: Mål: ST-mål: Kursavgift: Kontaktperson: 1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitet Kursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala. Kurstid: 2-4 september (onsdag -fredag v 36) 2015. Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi

KURSPLAN. Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi 080303 KURSPLAN Prevention, diagnostik samt behandling av livmoderhalscancer -från virusinfektion till allvarlig sjukdom med multimodel behandlingsstrategi Kursledare: Päivi Kannisto, docent, överläkare,

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Core Curriculum Obstetrik och gynekologi ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en

Läs mer

2. Kolposkopi och det nya vårdprogrammet utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover

2. Kolposkopi och det nya vårdprogrammet utredning och behandling av kvinnor med atypiska screeningprover SFOGs höst kurser 2017 1. Gynekologiska blödningsrubbningar Kursledning: Pietro Gambadauro (Uppsala) och Ram Navaratnarajah (London) Kurstid: 7 8 sep 2017, tor-fre v36 Kursort: Stockholmsområdet Avsedd

Läs mer

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng Core Curriculum 1 Obstetrik och gynekologi - 9 poäng ÖVERGRIPANDE MÅL Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en helhetssyn vid patientkontakt. Ta en adekvat somatisk anamnes Värdera en symptombild

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering

SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI. Graviditetsimmunisering SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI ARBETS- OCH REFERENSGRUPP FÖR PERINATOLOGI Graviditetsimmunisering Rapport nr 74 2015 Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi Nr 74 2015 Graviditetsimmunisering

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Elektromagnetiska fält och MR-säkerhet för sjukhusfysiker Implementering av AFS 2016:3 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Icke-joniserande strålning,

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012

Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset, 1-3 februari 2012 1 (5) Välkommen till Ryggsjukdomar- handläggning och behandling Universitetssjukhuset, 1-3 2012 Handläggning av ryggsjukdomar utgör en stor del av vardagen för läkare inom ortopedi. Denna kurs riktas i

Läs mer

Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr /2013

Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr /2013 Remissvar: Förslag på kursämnen, Dnr3.2-41927/2013 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, har tagit del av remissen och tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inhämtats

Läs mer

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014

Kurs i basal endoskopi Malmö, 10 14 november 2014 Kursens beteckning: Målgrupp: Kurs i basal endoskopi Blivande medicinska vuxen- och barngastroenterologer och kirurger som börjat eller avser börja utbildning inom gastrointestinal endoskopi Tidpunkt:

Läs mer

Lokal: Årsta Aula, Hiss F, plan 3 (följ skyltning) Registrering, samling, kompendier, allmän information

Lokal: Årsta Aula, Hiss F, plan 3 (följ skyltning) Registrering, samling, kompendier, allmän information Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2013 10 08 Enheten för obstetrik och gynekologi Teori/Föreläsningschema Södersjukhuset Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling,

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén

Lokal: Danderyds sjukhus, Föreläsningssal 1, hus 18, plan 5 08.30 10.00 Gynekologisk endokrinologi Sabine Naessén Institutionen för klinisk forskning och utveckling, Södersjukhuset Enheten för obstetrik och gynekologi 2015 08 13/EHD Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS)

Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk rådgivning (NACS) Vårterminen 2018 höstterminen 2019 INFORMATION I samverkan med Svensk Förening för Sexologi (SfS) inbjuder SAPU härmed

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska

Organisation av abortvården vid medicinsk abort -handlagt av barnmorska Bakgrund Eftersom socialstyrelsen rekommenderar ett ökat deltagande av barnmorskor i denna vård ställs också krav på utbildning för att kunna följa riktlinjerna. 2007 fick FARG SFOG:s uppdrag att anordna

Läs mer

Lokal: Danderyds sjukhus, Clinicum, Föreläsningssal 1, hus 2, plan Registrering, samling, kompendier, allmän information

Lokal: Danderyds sjukhus, Clinicum, Föreläsningssal 1, hus 2, plan Registrering, samling, kompendier, allmän information Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2013 09 03 Enheten för obstetrik och gynekologi Teorischema/Föreläsningsschema Södersjukhuset Klinisk medicin inriktning reproduktion

Läs mer

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän

Huddinge, B Registrering, samling, kompendier, allmän Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 2016 06 27 Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs I HT 2016, 2016 08 29 2016

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2011 5 Obstetrisk verksamhet 6 2011:21 Erbjuds

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi

ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011. Laboratoriet för neurokemi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en vidareutbildning i neurokemi ST kurs i neurokemi 3 5/10 2011 vid erbjuder en vidareutbildning i neurokemi Neurokemiska analyser används vid många utredningar inom neurologi och psykiatri. Den här kursen lär ut vilka analyser som kan

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN

KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN Verksamhetschef Tomas Riman 2011-09-30 KVINNOSJUKVÅRDEN DALARNA - FRAMTIDSPLAN På uppdrag av Landstingsstyrelsen rapporteras verksamhetsföreträdarnas tankar om hur kvinnosjukvården i länet kommer att utvecklas

Läs mer

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM

Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Ultraljud i tidig graviditet -BERGLIND ÁRNADÓTTIR -CENTRUM FÖR FOSTERMEDICIN, KAROLINSKA SJUKHUSET STOCKHOLM Tidig graviditet ( 12v+6d) Genomsök hela uterus och cx samt adnexa Notera corpus luteum Lokalisation

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm

Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 - Ht 2017 Stockholm Fördjupningskurs i andrologi - om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng Inledning Sedan

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning Till: Verksamhetschefen cc: Berörda kollegor på kliniken Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016

Läs mer

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2013. Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékonferensen är tillbaka. Nu med nytt program! Kvinnohälsa 2013 Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Barnmorskeledda mottagningar vilka är effekterna? PCOS lär dig mer om

Läs mer

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet

= rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=á ë~ã~êäéíé=ãéç=ocpr= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á= = Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht 2015 - Vt 2016 Andrologi - om mannen och hans sexualitet,

Läs mer

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet.

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Protonbehandlingsfysik och dosimetri 2. Typ av utbildning CPD/ST kurs 3. Ämnesområde Medicinsk strålningsfysik, strålbehandling 4. Kort sammanfattning av utbildningen

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Reviderat CGd (OBS! Reservation för ändringar) Teorischema SÖS Moment Reproduktion, VT 2012: Kull 1 V 3

Reviderat CGd (OBS! Reservation för ändringar) Teorischema SÖS Moment Reproduktion, VT 2012: Kull 1 V 3 Teorischema SÖS Moment Reproduktion, VT 2012: Kull 1 V 3 Måndag 16/1 Södersjukhuset Introduktionsföreläsningar Lokal: Årsta Aula, via huvudentrén följ skyltningen mot hiss F. Åk ner till plan -3 följ skyltningen

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2011 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 211 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden

Läs mer

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI CHECKLISTOR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Version 091023 Feed-back på detta arbetsdokument skickas till SFOG s utbildningssekreterare marie.bixo@obgyn.umu.se Checklistorna utgår från de 12 medicinska del-målen

Läs mer

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2014 04 01 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs

Läs mer

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi

Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Glaukom för ST-läkare i oftalmologi Kursdatum 25-28 April, 2017 Kursort Stockholms län Sista ansökningsdag 09 Dec, 2016 1. Målgrupp 1a. Nivå Läkare under specialistutbildning/st 1b. Specialitet Ögonsjukdomar

Läs mer

Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp Period: Föreläsare/Lärare Lokal Anvisningar

Kurs: Fristående kurs Obstetriskt Ultraljud 30 Hp Period: Föreläsare/Lärare Lokal Anvisningar Kursvecka: 1 Teman Kalendervecka: 36 160905 Välkomna! 10.00 11.30 Fika med smörgås. Introduktion och information om kursen (genomgång av schema och upplägg) 11.30 12.30 Fördjupningsarbete i grupp information

Läs mer

Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren enligt den nya målbeskrivningen Ht Kursbeskrivning

Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren enligt den nya målbeskrivningen Ht Kursbeskrivning Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren enligt den nya målbeskrivningen Ht 2009 Kursbeskrivning Välkommen till kursen Handledarutbildning för erfarna kliniker att handleda ST-läkaren

Läs mer

Sök höstenskurser före 17/3!

Sök höstenskurser före 17/3! Fumare Necesse Est? Preludium till ursäkt, ett viktigt verktyg för att kapa bitterhetskaskad Sök höstenskurser före 17/3! MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa

Läs mer

Kvinnlig sterilisering utan narkos: ja! Sofie Eriksson, Sonia Andersson, Miriam Mints

Kvinnlig sterilisering utan narkos: ja! Sofie Eriksson, Sonia Andersson, Miriam Mints Kvinnlig sterilisering utan narkos: ja! Sofie Eriksson, Sonia Andersson, Miriam Mints Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2008 08 28 Bakgrund Enl. Socialstyrelsen från n 2003 : i Sverige utförs mellan

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Övergripande målvärden Gynekologi...

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna

reumatologi Översiktskurs i Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i reumatologi Fallbaserad kurs om utredning och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska led och systemsjukdomarna Uppsala universitet bjuder in till utbildning

Läs mer

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT,

FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, 1 FÖRSLAG till SFOG RIKTLINJER FÖR FOSTERDIAGNOSTIK MED NIPT, Frågeställning NON INVASIVE PRENATAL TEST Kan NIPT (cffdna) som icke invasiv metod med hög säkerhet identifiera trisomi 13, 18 och 21 i en

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering

Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering November 2016 Hjärtischemi och vänsterkammarfunktion detektion och gradering Den här översiktskursen i diagnostik av hjärtischemi och vänsterkammarfunktion

Läs mer

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007

Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr 2007 Kursreferat Laparoskopikursen i Örebro 13 15 febr Laparoskopikursen i Örebro arrangerades för sjunde året i följd den 13 15 febr. Deltagarna kom denna gång från Lycksele i norr till Helsingborg i söder.

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Översiktskurs i reumatologi

Översiktskurs i reumatologi Medicin & vård Översiktskurs i reumatologi Uppsala universitet inbjuder till 4 dagars utbildning 18 21 mars 2014 i Uppsala Översiktskurs i reumatologi Symtom från leder och muskulatur är mycket vanligt

Läs mer

Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht Vt 2018 Stockholm

Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht Vt 2018 Stockholm Andrologi om mannen och hans sexualitet 7,5 högskolepoäng Ht 2017 - Vt 2018 Stockholm Andrologi - om mannen och hans sexualitet, 7,5 högskolepoäng Inledning Kvinnorna har sin gynekologi. Männen har inte

Läs mer

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) Bilaga 2 1 Utbildningsbok för Subspecialisering i Reproduktionsmedicin Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) The European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) The European

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi

Telefonrådgivning inom gynekologi Telefonrådgivning inom gynekologi kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Buksmärta olika buksmärtor och hur du utreder per telefon

Läs mer

Portfolio T9, Hbg, Obstetrik/ Gynekologi

Portfolio T9, Hbg, Obstetrik/ Gynekologi Portfolio T9, Hbg, Obstetrik/ Gynekologi KLINISK MEDICIN 4, LÄHA91, HÖSTTERMINEN 2013 Stud. Nr: Namn: Allmänt om portföljen Omfång Portföljen OG omfattar kursmål motsvarande 4hp. Portföljen omfattar obstetrik

Läs mer

VÄLKOMMEN. till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION. Måndag den 4 maj Skrivtid: Lycka till!!

VÄLKOMMEN. till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION. Måndag den 4 maj Skrivtid: Lycka till!! VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid:13.30 16.00 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 54 poäng Godkänt: 36 poäng Resultat:...

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia)

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia) Kursledare: Nana Wiberg, Läkare, Kvinnikliniken UMAS Karl Kristensen, Läkare, Kvinnokliniken USIL Målgrupp: Läkarstudenter intresserade av att bli obstetriker, anestesiläkare, akutläkare, kirurger, intresserade

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Regionrapport 2012 Fostermedicin

Regionrapport 2012 Fostermedicin Regionrapport 2012 Fostermedicin Syfte och mål Den regionala arbetsgruppen för Fostermedicin startade på uppdrag av RMPG Kvinnosjukvård hösten 2009. Gruppens syfte är att göra kvalitetsuppföljning av kvinnoklinikernas

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi

Telefonrådgivning inom gynekologi Telefonrådgivning inom gynekologi kunskap utveckling inspiration Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon! Buksmärta olika buksmärtor och hur du utreder per telefon

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2010 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:... 3 Arbetssätt... 3 Resultat... 3 Målvärden Gynekologi...

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Vulva-teamet i Varberg

Vulva-teamet i Varberg 1 Vulva-teamet i Varberg Eva Nilsson, barnmorska Christina Rydberg, gynekolog Katarina Lindgren, kurator Kliniken för kvinnors och barns hälsa 2 Vilka patienter träffar vi? Långvariga besvär från vulva

Läs mer

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm

Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU anordnar uppdragsutbildning i Metodkurs i klinisk sexologi 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 Vt 2016 Stockholm Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng

Läs mer

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar UPPSALAKURSERNA I MEDICIN Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Diagnostik - Utredning - Handläggning Uppsala universitet bjuder in till utbildning 24-27 november 2014 i Uppsala Neurologiska symtom -

Läs mer

RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits

RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anne Ekeryd-Andalen Tel: 0303-74 34 89 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens till föreningen skall ställas till: SFOG-Kansliet, Drottninggatan 55, 2 tr 111 21 Stockholm

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med radiologi är välkomna.

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med radiologi är välkomna. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Radiologi för sjukhusfysiker vad är bra bildkvalitet för en radiolog? 2. Typ av utbildning Vidareutbildning för sjukhusfysiker, CPD-kurs. 3. Ämnesområde Radiologi,

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB

UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB UTBILDNINGSPROGRAM HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 MEDTRONIC AB INTRODUKTION HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 Företaget Medtronic grundades år 1949 och har sedan dess verkat i nära samarbete med doktorer och vårdpersonal

Läs mer