Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest"

Transkript

1

2 Verksamheters huvudkontor Säljkontor SAMMANDRAG: 623 anställda 28 bolag i koncernen 1631 MSEK i årsomsättning Umeå Oulu Drammen Borlänge Pori Åbo Allerød Tranås Nässjö Göteborg Malmö Stockholm Tallinn Riga Panevezys Leicester Haag Warszawa Prag Trnava Budapest Shanghai Cixi Guangzhou INNEHÅLL 04 VD ordet 18 Finland och Baltikum 06 Vision, affärsidé, mål & strategi 20 Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropa 08 Värdeskapande länk 22 Medarbetare 10 Förvärv Kvalitet, miljö & etik 11 Stark utveckling i Storbritannien 26 Ledande befattningshavare 12 Ledande produkter 28 Styrelsen & aktien 14 OEMs marknad 30 Nyckeltal 16 Sverige 31 Adresser

3 OEM OEM är sedan snart 40 år en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. OEM är en ledande teknikhandelskoncern på 14 utvalda marknader i norra Europa, centrala Östeuropa och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och driver deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av över produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. OEM har över kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kompetens för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter ur det breda sortimentet. Efter en stark inledning på 2012 försvagades efterfrågan under andra hälften av året. OEMs omsättning ökade med 3% till MSEK (1 590) och resultatet före skatt uppgick till 159 MSEK (172) för helåret. Under 2012 flyttade OEM fram positionerna. Bolaget genomförde fyra förvärv, tog nya marknadsandelar, förstärkte ställningen på flera geografiska marknader och fortsatte investera inom logistik, e-handel och IT-stöd. OEM har ett starkt utgångsläge för 2013 och en god beredskap oavsett marknadsutveckling. Bolaget har kapacitet att fortsätta förstärka kunderbjudandet och öka marknadsandelarna. HISTORIA 1982 Etablering i Norge 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1989 Det första dotterbolaget utanför Norden startas i Storbritannien 1993 A. Karlsongruppen förvärvas 1996 Omsättningen överstiger för första gången 500 MSEK 1998 Dotterbolag i Polen etableras 1999 Fyra förvärv genomfördes 2001 Telekomkris 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1983 Introduktion på Stockholmsbörsen Etablering i Danmark Omsättningen uppgick till cirka 30 MSEK 1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK 1991 OEM International bildas och blir moderbolag 1997 OEM och Cyncrona går ihop. Förvärv av Internordic Bearings 2000 Jörgen Zahlin tillträder som VD Ernström hydraulik förvärvades 2002 Omsättningen minskade med 30 % NETTOOMSÄTTNING (MSEK) RESULTAT FÖRE SKATT (MSEK) ÅRETS RESULTAT (MSEK) VINST PER AKTIE (SEK) EGET KAPITAL PER AKTIE (SEK) MEDELANTAL ANSTÄLLDA SOLIDITET (%) AKTIEKURS ÅRETS SLUT (SEK) FÖRESLAGEN UTDELNING (SEK) ,47 29, ,6 67,00 3, ,42 27, ,3 55,00 3, Förvärv av Telfa och avyttring av hydraulikverksamhet 2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö 2009 Etablering i Kina 2011 Förvärv av Svenska Batteripoolen, Echobeach, Scapro, Helag och Flexitron. Etablering i Ungern 2006 Etablering i Tjeckien genom förvärv av EIG 2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit Etablering i Slovakien 2010 Nytt logistikcenter i Sverige och ny e-handelsplattform Förvärv av All Motion och avyttring av Cyncrona 2012 Förvärv av Vanlid Transmission, TemFlow Control, Akkupojat och Datasensor UK Nytt logistikcenter i Finland

4 VD ORDET STÄRKTA POSITIONER Vi tar nya marknadsandelar och har god tillväxt på många marknader. SVAGARE MARKNAD MOT SLUTET AV ÅRET 2012 inleddes med två rekordkvartal, men mot slutet av året mattades efterfrågan av i Sverige och Finland. Vår omsättning uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 3% i svenska kronor och 5% räknat i lokala valutor. Resultatet före skatt minskade med 8% till 159 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 10%. SNABBAST TILLVÄXT UTANFÖR NORDEN Den geografiska expansionen är en viktig del av vår strategi och under 2012 var tillväxten störst utanför Sverige och allra snabbast på nya marknader. Våra verksamheter i Norge, Danmark, Polen, Tjeckien och Storbritannien samt Elektro Elco i Sverige utvecklades starkt och rapporterade rekordår. Omsättningen på våra nyaste marknader, Kina och Slovakien, ökade snabbast och nyetableringen i Ungern fullföljdes. Där är vi nu sju medarbetare och har skapat en god plattform för fortsatt tillväxt. Vårt koncept är framgångsrikt på nya marknader och våra verksamheter utanför Norden har vuxit med över 15% i snitt per år under de senaste tre åren. SKAPA VÄRDE FÖR TILLVERKARE OCH KUNDER Grunden till vår framgång är vår förmåga att skapa värde som en länk mellan tillverkare och kunder av industriella komponenter och system. Vi agerar som tillverkarnas förlängda arm och driver deras försäljning och marknadsföring på våra marknader. Sortimentet utvecklas ständigt genom att vi breddar samarbeten med befintliga tillverkare och välkomnar nya tillverkare. Samtidigt fortsätter vi att fördjupa våra långsiktiga samarbeten med kunder som Scania, BT-Toyota, Sandvik, Atlas Copco och Tetra Laval. Sammanlagt har vi över kunder i olika branscher på flera marknader vilket ger oss insikter i många industrier, stor bredd och lägre risk. Ofta samarbetar vi på flera marknader i Europa och Kina. STÖD TILL AFFÄREN Vi utvecklar vår kärnaffär genom att ge den de bästa förutsättningar för tillväxt. En viktig konkurrensfördel är effektiv och flexibel logistik. Vi har haft stor framgång med vårt logistikcenter i Tranås och under året byggde vi också ut vårt center i Åbo för Finland och Baltikum. Våra logistikcenter kompletteras med lokala lager för att ge god service till alla marknader. En annan viktig framgångsfaktor är vår digitala marknadsföring med all information om över produkter. Under året har vi lanserat åtta nya hemsidor och utvecklat vår e-handel som ett komplement till personlig försäljning. Den gemensamma digitala plattformen gör det också enklare att göra produktlanseringar på olika marknader. En ytterligare satsning under året har varit att driftsätta vårt nya affärssystem i fyra svenska bolag och verksamheterna i Norge och Danmark. Under de närmaste åren implementeras systemet i flertalet av koncernens verksamheter. Detta ger förutsättningar för fortsatta effektiviseringar och skapar möjligheter att utveckla affärer. FORTSATTA FÖRVÄRV Vi förvärvar verksamheter för att bredda vårt sortiment och etablera oss på nya marknader. De senaste fem åren har vi genomfört 13 förvärv. Vårt mål är att varje år köpa verksamheter med en total årsomsättning på minst 100 MSEK. Under 2012 förvärvade vi Akkupojat i Finland, Vanlid Transmission och TemFlow Control i Sverige och Datasensor i Storbritannien. Bolagens sammanlagda årsomsättning uppgår till cirka 70 MSEK. Akkupojat förvärvades i maj och de övriga tre i slutet av året. Vid varje förvärv läggs en genomarbetad strategi för att integrera bolaget i koncernen, tillvarata synergieffekter och fortsätta utveckla verksamheten. Förvärven av TemFlow Control och Datasensor UK har förstärkt sortimenten inom OEM Automatic Sverige respektive Storbritannien, vilket utvecklar kunderbjudandet och förstärker marknadspositionen. Akkupojat och Vanlid Transmission drivs vidare som egna bolag och synergier skapas genom samverkan med andra OEM bolag. 4

5 FINANSIELL STYRKA GER MÖJLIGHETER Årets goda resultat gör att våra finanser är fortsatt starka. Trots investeringar och förvärv på 60 MSEK och en utdelning på 81 MSEK uppgår soliditeten till 63% vilket är samma som föregående år. Under året har rörelsen genererat ett positivt kassaflöde på 126 MSEK. Det ger oss möjlighet att fullfölja vår strategi oavsett konjunkturläge. FRAMGÅNG I ALLA MARKNADSLÄGEN Under året fortsatte vi att utveckla vårt erbjudande genom att bredda sortimentet och genomföra förvärv. Dessutom stärkte vi affären ytterligare genom investeringar i logistik, e-handel och ett nytt affärssystem. Vår ledningsgrupp har erfarenhet av stora marknadsförändringar och konjunktursvängningar, vilket har lärt oss att stärka positionerna i alla marknadslägen. Vi anpassar oss efter kunderna och drar nytta av affärsmöjligheter som uppstår på befintliga och nya marknader. Vi har en stark företagskultur som bygger på teknisk kunskap, säljfokus och affärsmässighet. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra leverantörer, kunder och medarbetare. Jörgen Zahlin VD och koncernchef OEM International 5

6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGI Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. VISION OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. AFFÄRSIDÉ OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. MÅL OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital och begränsad finansiell risk. Finansiella mål över en konjunkturcykel 15 % årlig omsättnings- och resultattillväxt. 20 % avkastning på eget kapital. Soliditeten ska inte understiga 35 %. VERKSAMHETSMÅL OEM ska vara ett av de största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad. 6

7 STRATEGIER TilLVÄXT 1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom ökad marknadsandel och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5 % över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. MEDARBETARE OCH LEDARE Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt. 2. Geografisk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske i centrala Östeuropa. 3. Förvärv Förvärv görs av bolag och produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas inom bolaget. MARKNADSBEARBETNING Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av webb-baserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl a genom investeringar i koncerngemensamma logistiklösningar. OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass. LÖNSAM TILLVÄXT MED STARKA FINANSER OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (MSEK) RESULTATTILLVÄXT (EBIT, MSEK) AVKASTNING EGET KAPITAL (%) Avkastning SOLIDITET (%) Soliditet 7

8 VÄRDESKAPANDE LÄNK VÄRDESKAPANDE LÄNK OEM skapar värde för tillverkare och köpare av industriella komponenter och system. OEMs existensberättigande bygger på kombinationen av kunskap om tillverkarnas produkter och förståelse för kundernas behov. Som teknikhandelskoncern skapas värde genom att erbjuda teknisk kompetens och ett brett sortiment av industriella komponenter och system. OEM hjälper sina tillverkare att marknadsföra och sälja deras produkter på utvalda marknader. Genom starka säljorganisationer bearbetar OEM kunder som tillverkarna har svårt att nå själva. Långsiktighet och lojalitet är viktigt i samarbetet mellan OEM och tillverkarna vilket bland annat betyder att man undviker att marknadsföra konkurrerande produkter. Det innebär att OEM är ett alternativ till egna lokala säljbolag. OEM marknadsför över produkter åt mer än 300 specialiserade tillverkare. Målet är att göra varje tillverkare till ledande inom sin marknad. OEM tar ett helhetsansvar mot kunden och agerar som tillverkarens förlängda arm på varje marknad. Kunderna vänder sig till OEM både för att få bra produkter, hjälp vid utvecklingsprojekt och för att effektivisera sina inköp. Det blir allt vanligare att kunder väljer OEM som en strategisk leverantör av komponenter där man samordnar en allt större del av sina inköp. OEM har nära och långsiktiga samarbeten med flertalet av sina kunder. Målet är att förbättra kundernas produkter och öka deras konkurrenskraft. 8

9 OEMs AFFÄRSMODELL Vår affärsmodell bygger på att vara en värdeskapande länk mellan tillverkare och kunder. TILLVERKARE KUNDER För våra tillverkare innebär detta att man: Får hjälp med marknadsföringen på lokala marknader. Får sina produkter marknadsförda med kompletterande produkter. Når marknader och kunder som de har svårt att nå på egen hand. Får hjälp att kundanpassa produkter. Får logistiklösningar som möter kundernas krav. Får återkoppling för sin egen produktutveckling. För våra kunder innebär detta att man: Får tillgång till komponenter från över 300 tillverkare. Erbjuds stor kunskap om komponenterna. Får helhetslösningar med kompletterande komponenter. Kan minska antalet leverantörer. Får leveranser i rätt tid till rätt plats. Säkrar hög kvalité i produkten. När vi utvecklar vår verksamhet arbetar vi utifrån fyra centrala processer LOGISTIK MARKNADS KOMMUNIKATION SORTIMENTS UTVECKLING SÄLJPROCESS 1. OEM erbjuder ett unikt och brett sortiment av produkter från ledande tillverkare 2. OEM har en effektiv logistikprocess med hög servicenivå 3. OEM skapar modern marknadskommunikation som stödjer försäljningen 4. OEM driver en effektiv säljprocess baserad på personlig försäljning och hög produktkunskap 9

10 FÖRVÄRV 2012 FÖRVÄRV 2012 Tillväxt är en del av OEMs kultur. Målsättningen är att växa med 15%, vilket förväntas uppnås med lika mycket organisk som förvärvad tillväxt. Sedan 2005 har OEM genomfört 18 förvärv. OEM förvärvar bolag för att bland annat bredda sortimentet och öka kundbasen. Målet är att varje år förvärva bolag som sammanlagt omsätter 100 MSEK på årsbasis. I många fall integreras bolagen för att dra full fördel av samordning. I vissa fall drivs verksamheten vidare som eget bolag med OEM som en aktiv ägare. FYRA FÖRVÄRV 2012 AKKUPOJAT OY I april förvärvades Akkupojat OY som marknadsför startbatterier i Finland. Akkupojat säljer till grossister och verkstäder och kompletterar OEMs erbjudande av industribatterier. Detta är i linje med strategin att växa inom batterier. Bolaget omsätter cirka 1,5 miljoner Euro på årsbasis. Under året har Akkupojat breddat sortimentet och inlett samarbete med OEMs dotterbolag Svenska Batteripoolen. VANLID TRANSMISSION AB I oktober förvärvades Vanlid Transmission AB med dotterbolagen Ronson Transmission AB och Fenix Transmission AB. Bolagsgruppen marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. De utför även kundanpassningar i egen förädlingsverksamhet. Bolagen omsätter cirka 30 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet breddades sortimentet inom olika typer av kugghjul samt transmissionsprodukter som kedjor, kedjehjul, växlar och motorer. TEMFLOW CONTROL AB I oktober förvärvades även TemFlow Control AB som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur. TemFlow grundades 1980 och har långa samarbeten med svenska industribolag. Bolaget Marknadsför sensorer från italienska Datalogic i Storbritannien. Marknadsför transmissionsprodukter i Sverige. Marknadsför startbatterier i Finland. Marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. omsätter cirka 13 MSEK på årsbasis. Bolaget integreras under början av 2013 i OEM Automatic i Sverige. DATASENSOR UK I november förvärvades Datasensor UK Ltd som marknadsför sensorer från italienska Datalogic. Genom förvärvet fick OEM Automatic i Storbritannien tillgång till ett av marknadens starkaste sortiment inom fotoceller samtidigt som man ökade antalet kunder. Bolaget omsätter cirka 1,5 MGBP på årsbasis och integrerades med OEM Automatic. FJOLÅRETS FÖRVÄRV INTEGRERADE OEM genomförde fem förvärv under Två av dessa integrerades fullt ut med övrig verksamhet. Echobeach med agenturen för Conta-Clip i Storbritannien integrerades med OEM Automatic i Storbritannien och verksamheten inom Scapro med agenturer för tangentbord och kondensatorer integrerades med OEM Electronics i Sverige. De övriga tre förvärven drivs vidare som egna bolag. Tillsammans med OEM har bolagen förstärkt sina erbjudanden genom bland annat samordning med övriga OEM. Svenska Helag som säljer förbindningskomponenter för elinstallation och Flexitron som säljer komponenter inom elektronik och automation har breddat sina sortiment genom att ta över delar OEM Electronics sortimentet. Svenska Batteripoolen har fått en ny samarbetspartner genom förvärvet av Akkupojat i Finland vilket totalt sett stärker OEMs position inom batterier. 10

11 STARK UTVECKLING I STORBRITANNIEN OEMs framgång i Storbritannien visar bolagets långsiktiga strategi. OEM startade verksamheten i Storbritannien 1989 som första marknad utanför Norden. Strategiska förvärv OEM växer organiskt i Storbritannien men också genom att genomföra förvärv för att bredda sortiment och driva tillväxt förvärvades Echobeach Ltd och i november 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd vars produkter passar väl in i sortimentet. Richard Armstrong, VD OEM Automatic i Storbritannien, på kontoret i Leicester. Storbritannien är ett exempel på en marknad där OEM har stora framgångar. Verksamheten startades redan 1989 som första marknad utanför Norden. Genom att arbeta nära kunderna och samtidigt dra full nytta av koncernens resurser har OEM Automatic utvecklats till ett av Storbritanniens starkaste handelsbolag inom automation. Under den senaste tiden har strategin varit att fördjupa samarbeten med de stora kunderna för att vara en integrerad partner i deras inköpsprocess. Detta har varit framgångsrikt och OEM ökar sin försäljning till många kunder. De tre OEMs fastighet i Leicester. senaste åren har verksamheten haft en tillväxt på 15 procent per år i snitt. För att få skalfördelar utnyttjas koncernens resurser i stor utsträckning vad gäller exempelvis kontakter med tillverkarna, logistiksamverkan och digital produktinformation. I Storbritannien har OEM ett lager i Leicester med korta leveranstider. För att ytterligare öka effektiviteten investeras i nya lagerautomater, liknande dem på logistikcenter i Tranås. Internationella kunder Kunderna blir mer internationella och samordnar produktion och inköp i flera länder. Ofta har de produktionsenheter i flera länder. Därför är det en styrka att OEMs kunderbjudande sträcker sig över flera landsgränser. OEM i Storbritannien får in nya kunder via OEMs verksamhet på andra marknader och vissa kundrelationer som inletts i Storbritannien sprids till OEM i andra länder. Datasensor UK Ltd förvärvades för att bredda produktportföljen inom sensorer och säkerhetsprodukter och Echobeach förvärvades för att komplettera programmet med radplint. OEM marknadsför dessa produkter sedan tidigare på andra marknader vilket gör att leverantörsrelationerna redan är etablerade och att synergieffekter uppnås direkt. Långsiktighet Medlemmarna i ledningsgruppen i Storbritannien har alla har arbetat på OEM i mer än tio år. Detta ger en långsiktighet i att utveckla strategier, relationer och verksamhet. Mycket har uppnåtts, men det mesta är fortfarande ogjort Omsättning (MSEK) 12 11

12 LEDANDE PRODUKTEr LEDANDE PRODUKTER OEMs sortiment sätts ihop utifrån respektive geografisk marknads behov. Totalt marknadsförs över olika produkter. Nedan är exempel på produkter inom respektive produktområde. ELKOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Sensorer, kabel, säkerhetsprodukter, batterier ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och installatörer KUNDER: BT-Toyota, Atlas Copco, Sandvik Energikedja med kabel Relä MARKNADER: Säljs på alla marknader FLÖDESTEKNIK Tryckvakt Magnetventil EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Ventiler, slangar, givare, pumpar ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare KUNDER: Bosch Thermoteknik, Volvo, Getinge MARKNADER: Säljs på alla marknader BELYSNING LED-ljuskälla Utomhus-spotlight EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Hide-a-lite belysning med LED-teknologi ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Belysning för inomhus- och utomhusbruk KUNDER: Elektroskandia, Ahlsell, Bauhaus MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland och Norge 12

13 KULLAGER OCH TÄTNINGAR EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Rull-, led- och glidlager, tätningar, låselement ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och automotive KUNDER: Kongsberg, Husqvarna, BT Products MARKNADER: Säljs i Sverige och Finland Nållager Sfäriskt rullager APPARAT KOMPONENTER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Displayer, keyboards, LED-belysning ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Elektronik och apparattillverkare KUNDER: Husqvarna, Partnertech, Amica MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Baltikum, Danmark och Polen Termostat Vippbrytare MOTORER OCH TRANSMISSIONER EXEMPEL PÅ PRODUKTER: Drivelektronik, motorer med växlar, kuggremstransmissioner, linjära produkter ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Maskinbyggare och apparatbyggare KUNDER: Tetra Pak, Getinge, GE Health Care MARKNADER: Säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien och Polen Skenstyrning Borstlös motor 13

14 OEMs MARKNAD OEMs MARKNAD TRE STARKA REGIONER Sverige är OEMs äldsta och största region. Här marknadsförs hela OEMs sortiment. OEM har en relativt hög marknadsandel och är marknadsledande inom många segment. Tillväxten drivs framförallt av försäljningen till stora kunder. Dessutom arbetar bolaget med att introducera helt nya produktområden, till exempel genom förvärv. Finland och Baltikum är OEMs näst största region. Här marknadsförs en stor del av koncernens produkter. Precis som i Sverige är marknadsandelen relativt hög. Expansionen sker genom utrullning av produkter som visat sig framgångsrika i Sverige, genom introduktion av helt nya produkter och förvärv. Danmark, Norge, Storbritannien samt centrala Östeuropa är den region med störst expansionspotential. OEMs marknadsandel är fortfarande relativt låg, även om den kan vara betydande inom vissa produktsegment. Tillväxten sker främst genom att attrahera nya kunder och lansera nya produkter. MÅNGA OLIKA KUNDER OEM säljer produkter till ett stort antal kunder inom många marknadssegment och på flera geografiska marknader. Den stora bredden minskar beroende av konjunktur- och säsongsvariationer. Marknaden drivs av kundernas tillverkningsvolymer och försäljningsutveckling. Dessutom vill många kunder minska antalet underleverantörer och knyta till sig bolag som OEM för långsiktiga strategiska samarbeten. Många kunder vill också arbeta med samma partner i flera länder, inklusive Kina. KONKURRENS OEM möter konkurrens från ett flertal bolag, inklusive tillverkarnas egna dotterbolag. Det finns dock få konkurrenter som kommer i närheten av bolagets bredd i sortimentet och geografiska utbredning. En viktig konkurrensfaktor är bolagets tekniska kunskap om produkterna samt förståelse för kundernas situation. VERKSAMHETEN I KINA EN VIKTIG DEL I ERBJUDANDET OEM är en viktig leverantör till de svenska och finska kunder som byggt upp produktion i Kina. Genom etableringen i Kina kan OEM fungera som en stark lokal partner med support och service. 14

15 Omsättning Sverige 64 % Finland och Baltikum 14 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 22 % Rörelseresultat Sverige 73 % Finland och Baltikum 10 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 17 % Anställda Sverige 63% Finland och Baltikum 13 % Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 24 % 22% 17% 17% 24% 10% 10% 73% 14% 64% 73% 13% 63% RÖRELSERESULTAT Omsättning OMSÄTTNING rörelseresultat RÖRELSERESULTAT ANSTÄLLDA ANSTÄLLDA Sverige Finland och Baltikum Storbritannien, Danmark, Norge och centrala Östeuropa 15

16 REGION: SVERIGE FLYTTAT FRAM POSITIONERNA Region Sveriges omsättning uppgick till 1054 MSEK och rörelseresultatet till 127 MSEK under Det är 64 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEMs utveckling i Sverige var stark under första halvåret 2012, men mot slutet av året försvagades efterfrågan från tillverkande industri. Fortsatt stark marknadsbearbetning har bidragit till att OEM bedöms ha tagit nya marknadsandelar. OEM i Sverige har under året förstärkt sitt erbjudande genom integration av tidigare förvärv, nya förvärv och breddat sortiment. LÅNGSIKTIGA RELATIONER En av OEMs viktigaste styrkor är de långa relationerna med många av Sveriges ledande verkstadsbolag som Atlas Copco, ABB, Alfa Laval, DeLaval, BT-Toyota och Tetra Pak, samt med ett stort antal grossister och andra tillverkande bolag. OEM har en ledande position inom flera produktområden. Bolaget har haft fortsatta framgångar inom till exempel batterier, motorer, tangentbord och displayer. Elektro Elco som erbjuder belysningsprodukter, under bland annat det egna varumärket Hide-a-lite, har fortsatt visat god tillväxt och hade ännu ett rekordår. Konkurrenter är dotterbolag till andra tillverkare, bolag inom Indutrade och Addtech och lokala agenturbolag som till exempel Gycom samt internationella handelsbolag som Avnet. BREDDAT PRODUKTSORTIMENT I Sverige marknadsförs hela OEMs sortiment av industriella komponenter och system. OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet OEM arbetar nära kunden med kontor på nio platser i landet och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt säljoch resultatansvar. och med stor specialistkunskap genom att organisera sig i produktområden med tydligt sälj- och resultatansvar. E-handel står för en liten men ökande del av bolagets orderhantering. Under 2012 förvärvades Vanlid Transmission som marknadsför transmissionsprodukter i Sverige och TemFlow som marknadsför komponenter och system för övervakning och styrning av tryck, flöde och temperatur på den svenska marknaden. Syftet var att bredda sortimentet och nå nya kunder. Dessutom fördjupade OEM relationerna med flera befintliga tillverkare samt lanserade produkter från ett tiotal nya tillverkare, till exempel Hahn som tillverkar kretskortstransformatorer och Orlaco som tillverkar kameror för fordon. TYDLIGARE ERBJUDANDE Under 2012 har OEM förtydligat sitt erbjudande i Sverige. OEM Electronics sortiment har smalnats av och blivit mer fokuserat, samtidigt som Helag och Flexitrons sortiment har breddats och det nya bolaget Agolux har startats. Agolux är redan från starten en stark aktör i sin nisch som är kundanpassade LED-produkter för exempelvis varuautomater, butiksinredning och köks- och badrumstillverkare. 16

17 Från vänster: Urban Malm, VD OEM Electronics AB Fredrik Simonsson, VD för Elektro Elco AB Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB UPPNÅTT 2012 Ökat omsättningen med 2 %. Implementerat ett nytt affärssystemet som stegvis blir bas för koncernen. Förvärvat Vanlid Transmission och TemFlow. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt och en rörelsemarginal som överstiger 10 % per år. STRATEGI 2013 Bredda sortimentet med befintliga och nya tillverkare. Driva försäljning med stor marknadskännedom och produktkunskap. Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Motor, OEM Electronics, Internordic Bearings, Telfa, Elektro Elco (Hide-a-lite), Svenska Batteripoolen, Flexitron, Svenska Helag, Vanlid och Agolux OMSÄTTNING (MSEK) Sverige Omsättning RÖRELSERESULTAT (MSEK) Sverige Rörelseresultat 378 ANTAL MEDARBETARE 64(65) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%) 17

18 REGION: FINLAND OCH BALTIKUM Förvärvat Akkupojat och investerat i logistik Region Finland och Baltikums omsättning uppgick till 225 MSEK och rörelseresultatet till 17 MSEK under Det är 14 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEMs verksamhet i Finland och Baltikum påverkades av avmattningen i konjunkturen främst mot slutet av året inom tung industri. OEM i Finland stärkte sin ställning genom förvärvet av Akkupojat och genom att öka kapaciteten inom logistik. STARKA KUNDRELATIONER Kunderna är många ledande verkstadsbolag som Sandvik Tamrock och Prima Power samt ett stort antal andra tillverkande bolag och grossister. OEM samarbetar ofta med sina kunder på flera marknader i Baltikum och Norden. Konkurrenter är dotterbolag till tillverkare som till exempel Omron och Schneider, bolag inom Addtech och Indutrade och lokala agenturbolag som till exempel SKS och Tameo. BREDDAT ERBJUDANDE OEM i Finland och Baltikum marknadsanpassar och säljer produkter från cirka 250 tillverkare som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Detta är en stor del av OEMs hela sortiment. Under 2012 breddades sortimentet och bolaget erbjuder nu i stort sett samma produkter i hela regionen. Relationerna förstärktes med flera tillverkare och bland annat inleddes försäljning av kontaktdon från tyska Harting. Det svenska bolaget Industrilås ABs produkter lanserades under hösten och utvecklas starkt. Affärsområdet inom skåpsmonterade elkomponenter visade också god tillväxt. Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hidea-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. Belysningsprodukter som säljs under varumärket Hide-a-lite hade ett starkt första år i Finland. Detta är ett exempel på hur OEM drar fördel av sin internationella närvaro. BÄTTRE LOGISTIK Under 2012 färdigställdes utbyggnaden av fastigheten i Åbo för att öka kapaciteten och effektivisera logistiken för Finland och Baltikum. Sammanlagt investerades cirka 25 MSEK i att förnya och bygga ut fastigheten till över kvadratmeter. Erfarenheterna från logistikcentret i Tranås är viktiga i arbetet och under våren installeras lagerautomater för att höja effektiviteten ytterligare. STRATEGISKT FÖRVÄRV Under året förvärvades Akkupojat Oy som erbjuder startbatterier direkt till grossister och verkstäder. Detta är i linje med strategin att satsa inom batterier, som också låg bakom förvärvet av Svenska Batteripoolen under Bolagen samarbetar redan kring sortimentet. LOKALT ERBJUDANDE I KINA OEMs verksamhet i Kina vänder sig främst till kunder som gör design och konstruktion i Europa, men har produktion i Kina. Bolaget startades för att följa svenska och finska kunder som flyttade dit, men har nu växt med fler produkter kunder från andra marknader samt i vissa fall lokala kinesiska kunder. Under året investerades i nytt kontor med lager. Från och med 2013 redovisas verksamheten i Kina i region Finland och Baltikum i och med att ledningen blir finsk. 18

19 Patrick NYSTRÖM, Chef för region Finland och Baltikum UPPNÅTT 2012 Ökat omsättningen med 2 % i lokal valuta. Ökad kapacitet, effektivitet och servicegrad inom logistik. Förvärvat Akkupojat och förstärkt position inom batterier. MÅL 2013 Målsättningen är en tillväxt på 15 % per år med en rörelsemarginal om 10 %. STRATEGI 2013 Marknadsanpassa och erbjuda OEMs sortiment i Finland och Baltikum. Driva sortimentsutveckling från Åbo, medan organisationen i Baltikum fokuserar på försäljning. Förvärva kompletterande verksamheter inom nya produktområden. Försäljningen sker under namnen OEM Automatic, OEM Electronics, Hide-a-lite, Internordic Bearings och Akkupojat OMSÄTTNING (MSEK) Finland Omsättning RÖRELSERESULTAT (MSEK) Finland Rörelseresultat 81 ANTAL MEDARBETARE 14 ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING (%) (14) 19

20 REGION: DANMARK, NORGE, STORBRITANNIEN OCH CENTRALA ÖSTEUROPA STARK UTVECKLING PÅ ALLA MARKNADER Region Danmark, Norge, Storbritannien och centrala Östeuropas omsättning uppgick till 352 MSEK och rörelseresultatet till 30 MSEK. Det är 22 % av OEMs omsättning. UTVECKLING 2012 OEM växte organiskt på alla marknader i regionen under Verksamheterna i Norge, Polen, Tjeckien och Slovakien nådde nya rekord i omsättning och verksamheterna i Norge, Danmark, Storbritannien och Polen hade rekord i lönsamhet. OEMs bedömning är att den generella tillväxten i regionen var svag. Det innebär att OEM har ökat sina marknadsandelar. Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. INTERNATIONELL MARKNAD Marknadsregionen består av sju bolag som säljer industriella komponenter och system med målet att stödja kundens utvecklings- och produktionsprocess. Många kundrelationer är internationella och bygger på leveranser i många olika länder i Europa och Kina. Verksamheterna finns sedan en längre tid i Danmark, Norge, Storbritannien, Polen, Tjeckien, Slovakien samt sedan hösten 2011 även i Ungern. Bolaget i Ungern lanserade snabbt ett brett erbjudande genom att dra nytta av OEMs sortiment, logistik och kund- och leverantörsrelationer. Bolaget har redan över 200 kunder och en god grund för fortsatt expansion. Konkurrenter är tillverkares egna dotterbolag, bolag inom andra handelskoncerner såsom till Framgångarna beror på att OEM ökat sin konkurrenskraft genom ett bredare erbjudande och många års kontinuerlig marknadsbearbetning. exempel Indutrade och Addtech, samt lokala agenturbolag som till exempel Dacpol i Polen och IMO i Storbritannien. STARKT SÄLJFOKUS OEM genomförde över (12 000) kundbesök i regionen under 2012 samtidigt som bolaget arbetade aktivt med marknadsföring på internet. Detta har gett nya affärer och ökat antalet kunder till fler än Nu lanseras e-handel i Norge och Danmark som komplement till personlig försäljning. RULLA UT HELA ERBJUDANDET OEMs verksamhet i Storbritannien, Danmark, Norge, Polen och Tjeckien har ett brett sortiment inom industriautomation. På de mindre marknaderna i Slovakien och Ungern är sortimentet smalare men utökas stegvis. Under 2012 förvärvades Datasensor UK Ltd i Storbritannien för att bredda produktportföljen med sensorer från Datalogic. På alla marknader drar OEM nytta av sin internationella närvaro, logistik och stordriftsfördelar inom sortimentsutveckling. Samtidigt har bolagen stor lokal marknadskännedom och utbudet och försäljningen anpassas efter varje marknads specifika förutsättningar. EFFEKTIV LOGISTIK Kunderna i Norge får leveranser från logistikcentret i Sverige och danska kunder får leveranser från Sverige eller från det egna lagret i Danmark. Övriga verksamheter i regionen har lokala lager som stöds av logistikcentret i Tranås. 20

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Innehåll. 29 verksamheter i 14 länder 20 000 kunder 300 leverantörer. 1,7 miljarder i omsättning 630 anställda. Region Finland och Baltikum.

Innehåll. 29 verksamheter i 14 länder 20 000 kunder 300 leverantörer. 1,7 miljarder i omsättning 630 anställda. Region Finland och Baltikum. 2013 29 verksamheter i 14 länder 20 000 kunder 300 leverantörer. 1,7 miljarder i omsättning 630 anställda. Pori Drammen Åbo Stockholm Tallinn Shanghai Tranås Cixi Göteborg Nässjö Riga Allerød Malmö Panevezys

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås.

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. Årsredovisning 2014 Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller

Läs mer

HISTORIA INNEHÅLL OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg Det första utländska dotterbolaget startas i Finland

HISTORIA INNEHÅLL OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg Det första utländska dotterbolaget startas i Finland HISTORIA 74 75 76 77 78 79 80 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1982 Etablering i Norge 81 82 83 84 85 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1983 Introduktion

Läs mer

ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL

ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL ER SAMARBETSPARTNER TILL EN SÄKER BOWLINGHALL En långsiktig OEM Automatic marknadsför komponenter för industriautomation. I mer än 30 år har vi utvecklat ett nära samarbete med specialiserade tillverkare

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION SPECIALISTER på komponenter för industriautomation OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation. Ett brett och djupt sortiment, sammansatt

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Bokslutskommuniké Helåret 2014

Bokslutskommuniké Helåret 2014 Bokslutskommuniké Helåret 20 Fjärde kvartalet 20 Orderingången ökade med 22 % till 5 MSEK (420) Nettoomsättningen ökade med 19 % till 507 MSEK (428) Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Välkommen till Årsstämma 2014 Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Indutrade i korthet Industrikomponenter, system och tjänster med high-tech innehåll Marknadsledande i väl definierade nischer Omsättning

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD Presentation av Addtech 18 september 2007 Roger Bergqvist, VD Kvällens presentation Addtech ett teknikhandelsföretag Kundexempel Finansiell utveckling Addtech som börsbolag Addtechs agenda Addtech - ett

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Företagspresentation. All in motion technology

Företagspresentation. All in motion technology Företagspresentation All in motion technology FAKTA OEM MOTOR Anställda Omsättning Tillverkare Huvudkontor Säljkontor ISO 28 st 120 MSEK 36 st Tranås Stockholm Malmö Hultsfred 9001:2008 14001:2004 Vi står

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013

Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 Delårsrapport 9 mån 2013/14 Perioden 1 april 31 december 2013 30 januari 2014 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer