2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Utförlig installationsguide Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit. Utförlig installationsguide Svenska"

Transkript

1 2.5" SATA Solid State Drive Upgrade Kit Utförlig installationsguide Svenska

2 Innehåll Utförlig installationsguide 3 Innehåll: 3 Verktyg som behövs: 3 Systemkrav för NTI Echo programvara: 3 Övrigt: 3 Installationsalternativ: 3 A. Klona ditt befintliga system (endast Windows operativsystem) till din Verbatim SSD: 3 B. Installera ditt operativsystem på din SSD: 3 Användare av bärbara datorer: Förbered kloning av din HÅRDDISK till Verbatim SSD:n: 4 Maskinvaruinstallation (bärbar dator) 4 Användare av stationära datorer: Maskinvaruinstallation och kloning: 4 Användare av bärbara/stationära datorer: Installera din HÅRDDISK i 2,5" USB-enheten 5 Teknisk support 5 Garantivillkor 6 Rättigheter 6 FCC-överensstämmelse 6 WEEE-meddelande 6 CE-försäkran EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 7 RoHS-överenstämmelse 7 Technical Support 8 Technical Support Verbatim Americas, LLC 8 2

3 Utförlig installationsguide Grattis till ditt köp av Verbatims 2,5" SATA SSD Uppgraderingssats. Läs igenom samtliga instruktioner innan du försöker installera enheten. Denna sats innehåller allt som behövs för att omvandla din bärbara eller stationära dators prestanda och tillförlitlighet genom att ersätta din HÅRDDISK med en högpresterande Solid State-hårddisk (SSD). Innehåll: Guide för snabbinstallation (tryckt dokument) 2,5" SATA SSD Solid State-hårddisk med förinstallerat installationsprogram (setup.exe) för NTI Echo kloningsprogramvara och utförlig installationsguide (Installationsguide.pdf) 2,5" USB-enhet (med SSD och bryggkort tillfälligt installerat) och övre skydd (montera inte förrän anvisad). USB-kabel 3,5" Monteringskonsol (1), monteringsskruvar (8) och Molex-strömsladd (1) för stationära datorer enbart Verktyg som behövs: Philips skruvmejsel/skruvmejslar eller skruvmejsel/skruvmejslar med platt blad enligt vad som krävs för den bärbara/stationära datorns åtkomstpaneler och monteringsskruvar för HÅRDDISK/SSD. Användarhandbok för bärbar eller stationär dator (rekommenderas) Systemkrav för NTI Echo programvara: Operativsystem: Windows 7, Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3) och Windows 2000 (SP4) Pentiumprocessor eller högre 128MB RAM 45MB Ledigt utrymme Internetanslutning krävs för validering av programvara. Övrigt: Strömkälla till din bärbara dator. Adobe Acrobat Reader för visning av.pdf-filer Installationsalternativ: A. Klona ditt befintliga system (endast Windows operativsystem) till din Verbatim SSD: NTI Echo kloningsprogramvara ingår för att underlätta överföringen av alla operativsystem, inställningar och användardata från din befintliga HÅRDDISK till din nya Verbatim 2,5" SATA SSD. Efter installationen kan din HÅRDDISK användas med den inkluderade 2,5" USB-enheten och USB-kabeln som en flyttbar hårddisk eller lämnas kvar i ditt stationära system som en tilläggsenhet eller sekundär enhet. För att starta, fortsätt direkt till avsnittet med titeln Användare av bärbara datorer: eller Användare av stationära datorer: enligt vad som är tillämpligt. B. Installera ditt operativsystem på din SSD: Om du använder en Mac eller om du använder ett annat operativsystem och vill göra en ren installation av ditt operativsystem på Verbatim SSD:n ska du titta igenom lämpligt avsnitt om maskinvaruinstallation, installera SSD:n och sedan starta ditt system från operativsystemets original-cd (eller annan startmedia) som levererats av din systemtillverkare och göra en ren installation av operativsystemet på SSD:n. Efter installationen av operativsystemet kommer du att behöva installera alla program från deras distributionsmedia i original och tillämpa uppdateringar för alla operativsystem, program och enheter enligt vad som krävs. Du måste även kopiera alla användardata (om tillämpligt) från säkerhetskopieringsmedier till din nya SSD när operativsystemsinstallationen har slutförts. Om du inte vet hur dessa steg ska utföras, be om professionell installationshjälp eller överväg installationsalternativ A om du använder ett operativsystem från Windows. OBS: Det rekommenderas att du säkerhetskopierar din dator innan kloningen för att undvika dataförlust på grund av oförutsedda problem. 3

4 Användare av bärbara datorer: Förbered kloning av din HÅRDDISK till Verbatim SSD:n: 1. Anslut en strömkälla för att undvika att batteriet tar slut under kloningen. 2. Slå på din dator och anslut till Internet genom att starta en webbläsare (för automatisk bearbetning av nyckeln för validering av programvara). 3. Anslut USB-kabeln till 2,5" USB-enheten som innehåller din Verbatim 2,5" SATA SSD. 4. Anslut USB-kabeln till USB-porten på den maskin som ska klonas. 5. Leta upp den flyttbara enhet som motsvarar den USB-anslutna SSD:n och kopiera NTI Echo installationsprogrammet (setup.exe) och installationsguiden (Installationsguide.pdf) till din stationära dator. 6. Kör installationsprogrammet (setup.exe) för NTI Echo och följ ledtexterna på skärmen. 7. Efter installationen av NTI Echo-programvaran, kör NTI Echo-programmet från Windows-startmenyn eller genom skrivbordsgenvägen för NTI Echo. 8. Kontrollera att källan (din HÅRDDISK) och målenheten (Verbatim 2,5" SSD) har valts. OBS: indragna alternativ (om sådana visas) på källans nedrullningsbara meny är partitioner på din HÅRDDISK. Om du väljer ett av dessa alternativ så klonas endast den valda partitionen till Verbatim SSD:n, inte hela källenheten. 9. Om du vill spara utrymme på målenheten kan du exkludera alla oönskade filer från kloningen genom att använda filteralternativet. 10. Tryck på START för att påbörja kloningen. Godkänn varningsmeddelandet om att din dator kommer att starta om och att kloningen kommer att inledas. OBS: för att påbörja kloningen startar din dator i Linux. Vissa felmeddelanden kan komma att visas tillfälligt under startsekvensen i Linux. Detta är normalt och kan ignoreras. 11. Under kloningen visas status och återstående tid på förloppsindikatorn. 12. När kloningen har slutförts kan du säkert koppla loss den USB-anslutna SSD:n med hjälp av ikonen för säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och stänga av din dator. Maskinvaruinstallation (bärbar dator) 1. När du har stängt ner din bärbara dator, koppla loss strömsladden och ta bort batteriet från din dator. 2. Konsultera ägarhandboken till din dator för information om borttagning av systemets HÅRDDISK. (Vanligtvis behöver du leta reda på och ta bort en åtkomstpanel samt ta bort alla skruvar som säkrar hårddiskens monteringsfack. Det monteringsfack som innehåller HÅRDDISKEN kan tas bort från den bärbara datorn, genom att koppla loss SATA-kabeln. Ta sedan bort de skruvar som håller fast HÅRDDISKEN i monteringsfacket. Var försiktig så att du inte skadar dig själv med en vass skruvmejsel eller råkar tappa HÅRDDISKEN. OBS: HÅRDDISKENS monteringsskruvar kan vara väldigt hårt åtdragna. Det är viktigt att du använder en skruvmejsel av lämplig storlek för att förhindra att du skadar dig själv, monteringsskruvarna eller HÅRDDISKEN. Sök kvalificerad hjälp om du har svårigheter att ta bort dessa skruvar. 3. Ta bort USB-kabeln och SSD-enheten från 2,5" USB-enheten. Ta försiktigt bort bryggkortet från SSD SATA-anslutningen och akta så att inga komponenter skadas. 4. Placera SSD:n i monteringsfacket på din bärbara dator och fäst den genom att skruva tillbaka de 4 monteringsskruvarna. Skjut in brickan med SSD:n i din bärbara dators enhetsfack och anslut SATA-kabeln igen. Sätt fast enhetens monteringsbricka i din maskin och dra försiktigt åt alla skruvar. Sätt tillbaka åtkomstpanelen och batteriet. Anslut strömsladden igen. 5. Slå på din bärbara dator. Ditt system startar nu från den SSD som nyss installerades. Användare av stationära datorer: Maskinvaruinstallation och kloning: 1. Slå av din dator och koppla loss strömkabeln. 2. Konsultera ägarhandboken till din dator för information om hur man tar bort åtkomstpanelen/åtkomstpanelerna och når enhetsfacket/ enhetsfacken. (Vanligtvis måste du leta upp och ta bort en sidopanel och/eller en främre panel för att få åtkomst.) 3. Ta bort Verbatim SSD-enheten från 2,5" USB-enheten och ta försiktigt bort bryggkortet från SSD SATA-anslutningen. Var försiktig så att inga komponenter skadas. 4. Placera SSD:n i din stationära dators enhetsfack. Du måste använda den inkluderade 3,5" monteringskonsolen och de medföljande skruvarna för att montera SSD:n i din stationära dators 3,5" enhetsfack. OBS: Om din dators strömkabelbunt inte har en passande SATA-strömanslutning kan du alternativt ansluta den inkluderade adapterkabeln mellan SSD:n och en 4-stiftsströmkontakt av Molex-typ i strömkabelbunten. Anslut både data- och strömkablarna till SSD:n efter det att den har installerats i facket. 5. Sätt tillbaka åtkomstpanelen/åtkomstpanelerna och anslut strömkabeln. 6. Slå på ditt stationära system och anslut till Internet genom att starta en webbläsare (för automatisk bearbetning av nyckeln för validering av programvara). 7. Leta upp den enhet som motsvarar SSD:n och kopiera NTI Echo installationsprogrammet (setup.exe) och installationsguiden (Installationsguide.pdf) till din stationära dator för framtida bruk. 4

5 8. Kör installationsprogrammet (setup.exe) för NTI Echo och följ ledtexterna på skärmen. 9. Efter installationen av NTI Echo-programvaran, kör NTI Echo-programmet från Windows-startmenyn eller genom skrivbordsgenvägen för NTI Echo. 10. Kontrollera att källan (din HÅRDDISK) och målenheten (Verbatim 2,5" SSD) har valts. OBS: indragna alternativ (om sådana visas) på källans nedrullningsbara meny är partitioner på din HÅRDDISK. Om du väljer ett av dessa alternativ så klonas endast den valda partitionen till Verbatim SSD:n, inte hela källenheten. 11. Om du vill spara utrymme på målenheten (till exempel om du ersätter en stationär HÅRDDISK med en SSD-startenhet med mindre kapacitet) kan du exkludera alla oönskade filer från kloningen genom att använda filteralternativet. 12. Tryck på START för att påbörja kloningen. Godkänn varningsmeddelandet om att din dator kommer att starta om och att kloningen kommer att inledas. OBS: för att påbörja kloningen startar din dator i operativsystemet Linux. Vissa felmeddelanden kan komma att visas tillfälligt under startsekvensen i Linux. Detta är normalt och kan ignoreras. 13. Under kloningen visas status och återstående tid på förloppsindikatorn. 14. När kloningen har slutförts kan du lämna din HÅRDDISK installerad i din stationära dator om så önskas och använda din Verbatim 2,5" SATA SSD som din primära enhet eller startenhet. Om du väljer att ta bort din HÅRDDISK, stäng ner systemet, ta bort åtkomstpanelen/ åtkomstpanelerna och ta bort HÅRDDISKEN från enhetsfacket, koppla loss SATA-kablarna och strömkablarna enligt behov och sätt tillbaka åtkomstpanelen/åtkomstpanelerna. 15. Du kommer behöver välja Verbatim SSD som din startenhet i ditt systems BIOS-inställningar. Starta om ditt system, tryck på de erfordrade tangenterna (vanligtvis F12) enligt anvisningarna för att avbryta den vanliga startprocessen och komma åt ditt systems BIOS-inställningar. När du har valt Verbatim 2,5" SSD:n som din primära startenhet, spara dina ändrade BIOS-inställningar och lämna BIOS-menyn. Din Verbatim SSD har nu konfigurerats som din primära startenhet och är klar att användas. Användare av bärbara/stationära datorer: Installera din HÅRDDISK i 2,5" USB-enheten 1. Om så önskas, kan din original-hårddisk nu placeras i 2,5" USB-enheten och användas som en flyttbar hårddisk eller helt enkelt behållas som en reserv- eller säkerhetskopieringsenhet. 2. Sätt tillbaka bryggkortet i din HÅRDDISKS SATA-anslutare. Akta så att inga komponenter skadas. 3. Placera HÅRDDISKEN i 2,5" USB-enheten. Plugga in mini-usb-kabeln för att säkerställa att det övre skyddet är ordentligt positionerat i nästa steg. 4. Positionera det övre skyddet genom att justera monteringshålet över mini-usb-anslutningen och tryck på plats. Skyddet klickar ihop. (OBS: när skyddet har klickat på plats kan det inte tas bort utan att höljet skadas.) 5. Anslut den andra änden av USB-kabeln till din USB-port när du är redo att använda enheten. OBS: Det rekommenderas att du behåller originaldatan på HÅRDDISKEN tills dess att du är säker på att den nya installationen fungerar som den ska och att alla nödvändiga filer har överförts. OBS: Om du stöter på problem kan du installera om din original-hårddisk i din maskin och återställa ditt system till ursprungsskick innan du installerar SSD:n. OBS: NT Echo-programvaran kan avinstalleras om så önskas från din SSD när installationen har slutförts med hjälp av funktionen lägg till/ta bort program i Windows kontrollpanel. Teknisk support Om du har problem med att installera eller använda din Verbatim-produkt ska du besöka Verbatims hemsida för tekniska support, På den här sidan får du åtkomst till vårt arkiv med användardokumentation, svar på vanliga frågor och kan hämta programuppdateringar. Trots att de flesta av våra kunder upplever att det här innehållet är tillräckligt för att de ska hamna på rätt spår visar sidan även olika sätt att kontakta Verbatims tekniska support direkt. Europa: För teknisk support inom Europa kan du e-posta på adressen eller ringa i följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike. Alla andra länder ringer numret

6 Garantivillkor Verbatim Limited garanterar att den här produkten är fri från defekter i material och hantverk under en period på 2 år från och med inköpsdatum. Garantin omfattar inte batterier. Om det upptäcks fel på produkten under garantiperioden byts den ut utan kostnad för dig. Du kan lämna in den tillsammans med inköpskvittot till den plats där du köpte den eller kontakta Verbatim. I följande länder inom Europa, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike, ringer du till nummer Alla andra länder i Europa ringer på nummer Du kan även e-posta till Produktbytet gäller bara under garantiperioden och den här garantin gäller inte vid normalt slitage eller vid skada på grund av onormal användning, vårdslöshet, oaktsamhet eller inkompatibilitet till följd av att specifik programvara eller maskinvara används. VERBATIM ANSVARAR INTE FÖR NÅGON DATAFÖRLUST ELLER NÅGON OAVSIKTLIG, SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA, OAVSETT HUR DEN ORSAKAS, FÖR GARANTIBROTT ELLER ANNAT. Den här garantin ger dig specifika, juridiska rättigheter och du kan även få andra rättigheter som varierar från en region till en annan eller ett land till ett annat. OBS! Verbatim Limited kan när som helst revidera innehållet i den här bruksanvisningen utan föregående meddelande. Rättigheter Copyright 2010 Verbatim Limited. Inga delar i den här dokumentationen får kopieras utan skriftligt tillstånd från Verbatim Limited. Med ensamrätt. Alla andra märken och produktnamn som anges häri tillhör respektive ägare. FCC-överensstämmelse Den här utrustningen har testats och är uppfyller gränsvärdena för en Klass B digital enhet i enlighet med stycke 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är utformade för att ge ett bättre skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Den här utrustningen genererar vid användning och avge radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan det orsaka skadlig störning för radiokommunikation. Vi garanterar inte att störningar inte kan uppkomma vid en specifik installation. Om utrustningen orsakar störningar för radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att slå av och på utrustningen, kan användaren försöka att korrigera störningen på något eller några av följande sätt: Ändra eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta enheten till ett uttag som har en annan strömbana än det uttag som är anslutet till mottagaren. Kontakta säljaren eller en radio-/tv-tekniker för att få hjälp. WEEE-meddelande Direktivet för WEEE (Waste Electrical and Electonic Equipment), vilket trädde i kraft som europeisk lag den 13 februari 2003, resulterade i en stor ändring i hanteringen av elektrisk utrustning vid livsslut. WEEE-logotypen (visas till vänster) på produkten eller på dess emballage indikerar att den här produkten inte får slängas i hushållssoporna. Mer information om avfallshantering för elektronisk och elektrisk utrustning samt uppsamlingsplatser för den här typen av utrustning finns hos lokala sophanteringsstation. 6

7 CE-försäkran EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Härmed försäkras att den här produkten överensstämmer med skyddskraven hos EU-direktiv 89/336/EEC och senare tillägg i de lagar för medlemsländerna som gäller elektromagnetisk kompatibilitet. Den här försäkran gäller alla originaldelar som är identiska med de som har testats och utvärderats för modellen. EN 55022: A1: A2: 2003 EN : A1: 2001 EN 55024: A1: A2: 2003 IEC : A1: A2: 2000 IEC : A1: 2002 IEC : A1: A2: 2001 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 IEC : A1: 2000 RoHS-överenstämmelse Den här produkten överensstämmer med direktiv 2002/95/EC från det Europeiska parlamentet och rådet den 27 januari 2003, gällande restriktioner mot användandet av vissa farliga ämnen och elektronisk utrustning (RoHS) och senare tillägg. 7

8 Technical Support Country Hotline Number United Kingdom France Deutschland Italia España Portugal Polska Россия Česko Magyarország Eesti Latvija Lietuva Slovensko Slovenija Türkiye Nederland Ελλάδα România България Hrvatska Srbija Suomi Sverige Danmark Norge الا مارات العربية المتحدة Україна Technical Support Verbatim Americas, LLC Please visit the main technical support section at 8

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Bruksanvisning www.jabra.com VÄLKOMMEN! Grattis till ditt val av vår nya Jabra GO 6430. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet av funktioner och att du kommer

Läs mer

Snabbinstallationsguide

Snabbinstallationsguide Snabbinstallationsguide För nätverksansluten lagring Ver.2.3.1111 Innehållsförteckning Information... 3 Säkerhetsåtgärder... 4 1. Förpackningens innehåll... 5 2. Valfria tillbehör... 7 3. Installationsguide

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

My Passport Bärbar hårddisk

My Passport Bärbar hårddisk My Passport Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok My Book Studio (USB 3.0) Användarhandbok My Book Studio Användarhandbok Extern hårddisk WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Innehåll 1 HP Photosmart 6510 series Hjälp...3 2 Lär dig mer om HP Photosmart Skrivarens delar...5 Funktioner på kontrollpanelen...7 Appshanteraren...7 Innehåll 3 Hur gör jag?...9

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer