NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver SAFETY CARD NEO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO"

Transkript

1 Safety Card NEO Bruksanvisning Ver Adress Telefon Telefax Nya Varvet byggnad V FRÖLUNDA 1

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT... sid 3 Olika sätt att återställa system. sid 3 Backup. sid 3 Återställning vid omstart sid 3 Avinstallation sid 3 Systemkrav. sid 4 Stöd för operativsystem. sid 4 Förberedelser.. sid 4 Hotkeys. Sid 4 INSTALLATION inledning... sid 4 Förord... sid 4 Expressinstallation. sid 4 Manuell installation sid 5 Manuell installation data behålls.. sid 5 SNCOPY EXPRESS-INSTALLATION. sid 6 INSTÄLLNINGAR.. sid 8 Lösenord.. sid 8 Option... sid 9 Disk... sid 10 Verktyg.. sid 11 SNCOPY. sid 11 Zen Work sid 12 Uppgradera.. sid 13 Avinstallera... sid 13 Om. sid 14 Om installation av drivrutin. sid 14 2

3 SAFETY CARD Safety Card har två olika arbetslägen; administratörsläge och användarläge. I administratörsläget är datorn öppen för alla förändringar och som systemadministratör kan du göra varaktiga förändringar i systemet; installera och ta bort program och ändra inställningar. I samband med installationen lägger du in ett lösenord som skydd. I användarläget är systeminstallationen på hårddisken skyddad. Användaren kan göra vilka förändringar han vill; installera program, ta bort program eller ändra inställningar. Dessa förändringar är verksamma ända tills datorn återställs; automatiskt i samband med start eller i samband med att du återställer datorn manuellt. Som administratör kan du välja mellan två sätt att återställa data; automatiskt vid start av datorn eller manuell återställning. Väljer du automatisk återställning kan du välja mellan återställning vid varje start, eller varje vecka, varje månad eller på specifi k dag i månaden. Väljer du manuell återställning så sparas alla ändringar som användaren gör ända tills du själv återställer systemet. OLIKA SÄTT ATT ÅTERSTÄLLA SYSTEMET Safety Card skyddar den installation du har på hårddisken. Gör användaren något som påverkar programmen eller inställningarna kan du återskapa den ursprungliga inställningen på två sätt; antingen genom att kopiera tillbaka den ursprungliga installationen (Backup) eller genom det vi kallar Återställning vid omstart. Backup Väljer du detta arbetssätt kommer Safety Card att spegla din systeminstallation på hårddisken. Användaren kommer sedan att arbeta i den speglade partitionen. Alla förändringar som görs kommer att sparas på hårddisken och vara verksamma ända till dess att du speglar systeminstallationen på nytt. Speglingen av systempartitionen kommer att ta några minuter beroende på hur stor systempartitionen är. Med detta arbetssätt kan du använda alla typer av operativsystem. Återställning vid omstart Här kommer datorn att återställas vid varje omstart. Återställningen går mycket snabbt. När du valt Återställning vid omstart kommer installationsprogrammet att lägga upp en buffert på 500 MB som standard. De förändringar användaren gör, eller fi ler han sparar på hårddisken, kommer att lagras i bufferten. Så länge datorn är påslagen och i drift kommer ändringarna att vara verksamma. I det ögonblick datorn startas om kommer bufferten att rensas och datorn startar med originalkonfi gurationen igen. Alla ändringar är borta! Avinstallation Vill du ta ur Safety Card ur datorn måste du avinstallera kortet först. Tar du bara ur kortet kommer ingen att kunna komma åt datorns hårddisk. När du avinstallerar kortet så återställs datorn till det tillstånd den var i när du installerade kortet. Det betyder att om du har gjort en Expressinstallation så kommer data som fanns på hårddisken då du installerade Safety Card att finnas kvar efter avinstallationen. Har du däremot gjort en Manuell installation så kommer hårddisken att rensas på allt i samband med installationen. 3

4 SYSTEMKRAV PC med minst 586 processor. Moderkort som stöder 8,4 GB HDD eller större Minst 500 MB fritt hårddiskutrymme med LBA stöd. En ledig PCI kortplats. Färg monitor. STÖD FÖR OPERATIVSYSTEM Återställning vid omstart: Windows 2000/ 2003Server / XP / Vista (X32, X64) Återställning genom spegling: (Backup) DOS / Win 3.1 / Win 95 / Win 98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server / Vista (X32, X64), LINUX Ingen återställning: DOS / Win 3.1 / Win 95 / Win 98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server / Vista (X32, X64), LINUX FÖRBEREDELSER Kör programmen SCANDISK och DISKDEFREGMENTERINGSPROGRAMMET i Windows. Avaktivera virusprogram. Anti-virusprogram kan uppfattas som Boot-virus av Safety Card och skapa konfl ikter under installationen. HOTKEYS F10: Gå till Options menyn (Inställningar) CTRL + ENTER: Gå in i administratörsläge ENTER: Gå in i användarläge Ctrl + B: Startar Backupfunktionen Ctrl + R: Startar spegling Ctrl + H Starta Hardware Setup INSTALLATION Installationsdiskett eller CD I denna manual talar vi om installationsdiskett. På hemsidan fi nns drivrutin för installation från CD skiva. Det som sägs om installation från installationsdiskett gäller även vid installation från CD skiva. Hardware Setup Detta avsnitt beskriver typiska installationer av Safety Card. Det fi nns fall där datorn inte hittar kortet du kommer aldrig att se någon installationsmeny. I så fall kan du få ändra inställningen i Hardware Setup. I Hardware Setup kan du ställa in 8 olika arbetslägen. Vid leveransen är läge 8 inställt. Behöver du ändra arbetsläge så gör du på följande sätt: Starta om datorn. Vid uppstarten visas en gul text Safety Card hardware version x.x. När denna text visas trycker du på Ctrl+H så visas Hardware Setup menyn. I menyn kan du välja ett annat arbetsläge. Vilket arbetsläge du skall välja beror på vilken dator/moderkort du har. Titta på vår FAQ sida under / Support. Där fi nns mer information. När du är inne i Hardware Setup menyn så kommer du att märka att ett av arbetslägena är Disable. Väljer du detta arbetsläge så är kortet avaktiverat. Du måste därför sätta ett lösenord på Hardware Setup menyn. 4

5 SAFETY CARD KAN INSTALLERAS PÅ FYRA SÄTT Denna manual beskriver bara Express-installation. Express-installation Express-installationen är ett förenklat installationsförfarande som ger dig skydd av alla program och datafi ler på C: genom att återställa datorn vid omstart. De program eller de datafi ler du har på C: påverkas inte vid installationen. Express-installationen förutsätter att du redan har installerat ett Windows operativsystem på datorn. Manuell installation Vid Manuell installation kan du ha upp till 40 olika partitioner. Du kan ha partitioner för olika operativsystem och partitioner för att lagra data. Med en FDISK - rutin kan du själv styra hur du vill ha din hårddisk partitionerad. Väljer du Manuell installation kommer all data på hårddisken att raderas i samband med installationen av Safety Card. OBSERVERA! Vid avinstallation av Safety Card kommer all data på hårddisken att raderas om Safety Card installerats med Manuell installation. Manuell installation data behålls på hårddisken Väljer du detta installationsalternativ kommer all data på C: partitionen att behållas. Däremot kommer eventuella övriga partitioner att raderas. Om C: partitionen upptar hela hårddisken så kommer du inte att kunna skapa ytterligare partitioner vid detta installationsförfarande. Om C: partitionen upptar mindre än hela hårddisken kan du skapa ytterligare partitioner på den del av hårddisken som ligger utanför C: partitionen. Storleken på C: partitionen kan inte ändras vid detta installationsförfarande. Även vid detta installationsförfarande kan du ha upp till 40 olika partitioner. Du kan ha partitioner för olika operativsystem och partitioner för att lagra data. Med en FDISKrutin kan du själv styra hur du vill ha din hårddisk partitionerad under förutsättning att du iakttar de begränsningar som angivits ovan. OBSERVERA! Vid avinstallation av Safety Card kommer den data som lagts på hårddisken efter installationen av Safety Card att raderas. SNCOPY SNCOPY är en funktion som låter dig distribuera en Safety-Card-installation och data till andra datorer i nätverket. SNCOPY förutsätter att du använder Safety Card WOL eller att det nätverkskort du använder stöds av någon av de drivrutiner som anpassats till SNCOPY-funktionen. Vid installationen av Safety Card visas inte menyn för SNCOPY förrän Safety Card är installerat. Se vidare under avsnitt 5 eller den separata manualen för SNCOPY. LÖSENORD Vid leveransen fi nns inget administratörslösenord angivet. Fältet för administratörslösenordet är tomt. Under hela installationen av Safety Card kan du låta fältet för administratörslösenordet vara tom. Du behöver då bara trycka på ENTER tangenten för att starta datorn i administratörsläge. Först när installationen är klar går du in i F10 menyn och skriver in ett skarpt lösenord. Om du råkat skriva in fel lösenord, eller glömt lösenordet, så kontakta Tandberg Educational Svenska AB innan du vidtar några egna åtgärder. 5

6 ADMINISTRATÖRSLÄGE När datorn startar i o-skyddat läge, Administratörsläge, så visas följande meny: EXPRESS-INSTALLATION Express-installation kan göras med följande operativsystem Windows 2000 / 2003 / XP / Vista. Data på hårddisken påverkas inte av installationen. OBSERVERA! Innan du börjar Express-installationen rekommenderar vi dig att köra SCANDISK och korrigera eventuella fel. Vi rekommenderar dig även att köra Defragmentering sprogrammet i Windows. Under installationen måste du stänga av alla anti-virusprogram. 1. Starta datorn. 2. Sätt i disketten med drivrutinen och klicka på START / KÖR och skriv A: \Install.exe. 3. Klicka på OK. Följande 2 menyer visas. 4. Klicka på Install Now så visas nästa meny. 6

7 5. Markera Install Setup Driver. 6. Ange när en varning för liten Buffert skall visas. Standartinställning är 200 MB. 7. MultiCast IP numret är för-inställt för Control-programmet. 8. Starta om datorn för att slutföra denna del av installationen. 9. Stäng av datorn. 10. Installera Safety Card Neo på en ledig PCI kortplats. 11. Starta datorn. Då datorn startar kommer du att se texten Safety Card Hardware version: X.x. Nästa bild visar Hårdvaru inställningen och information om hårddisken. 12. Om informationen är korrekt sätt i disketten i diskettstationen och tryck på ENTER. a. Tryck på F1 om du vill installera med SNCOPY. (Visas när du använder Safety Card WOL) b. Tryck på ESC om du vill ha -kortet monterat men EJ installerat. Denna funktion används när du vill installera -kortet över ett nätverk. c. Tryck på ENTER om du vill installera Safety Card från installationsdiskett. 13. Installationsmenyn visas nu på skärmen. 14. Välj EXPRESS - installation och tryck på ENTER. 15. När menyn Installationen klar visas tar du ut disketten och trycker på ENTER 7

8 för att starta om datorn 16. Du kommer nu att se Startmenyn som visar OS 1 (Ditt operativsystem). 17. Tryck på Ctrl+ENTER för att starta datorn i Administratörsläge eller tryck på ENTER för att starta datorn i Användarläge. Operativsystemet kommer nu att laddas in. INSTÄLLNINGAR Du kommer till menyn för INSTÄLLNINGAR om du trycker på F10 i Startmenyn. Du måste även skriva in administratörslösenordet. LÖSENORD Administratörslösenordet Vid leveransen av Safety Card är fältet för administratörs-lösenordet tomt. När fältet för administratörslösenordet visas behöver du bara trycka på ENTER för att starta datorn i administratörsläge. Du skriva in ett nytt lösenord på maximalt 10 tecken. Observera att administratörslösenordet används för alla funktioner i Safety Card. Lösenord för säkerhetskopia (Backup) Kan användas vid partition av typ B. Här kan du skriva in ett nytt lösenord på maximalt 10 tecken. Du kan även använda administratörslösenordet. Lösenord för återställning av Säkerhetskopia (Restore) Kan användas vid partition av typ B. Här kan du skriva in ett nytt lösenord på maximalt 10 tecken. OBS! Du bör skriva in lösenord för Backup- och Restore-funktionerna även om du inte har för avsikt att använda dessa funktioner 8

9 OPTION Startordning Här kan du välja mellan tre enheter; BIOS, C: och A:, C:. Enhet C: är standardvärdet. BIOS. Datorn kommer att starta enligt den inställning du gjort i datorns BIOS. C: Datorn startar från C: Väljer du detta alternativ så kommer datan på hårddisken att skyddas i det fall någon tar ur Safety Card ur datorn utan att först avinstallera kortet. Om Safety Card tas ur datorn utan att vara avinstallerat kommer datorn inte att starta. Vi rekommenderar att du väljer detta alternativ. A:, C: Datorn startar från A: eller C: Återställ CMOS Standardvärdet är Nej. Markerar du Ja så kommer datorn att återställa den ursprungliga CMOS-inställningen i fall denna blivit ändrad. Du bekräftar med F9. OBSERVERA! Om du markerar Ja, så måste du även spara CMOS data. Gå till undermenyn Verktyg och välj Analysera / Spara CMOS. Ökad säkerhet Standardvärdet är Nej. Väljer du Ja så kommer skyddet av datorn att öka. I vissa datorer kommer dock prestandan att sjunka. Vill du använda ökad säkerhet så testa först innan du sätter datorn i drift. Behåll data vid omstart Standardvalet är NEJ. Väljer du JA så kan du behålla en förändring över nästa omstart. Har du gjort en förändring som du vill behålla över nästa omstart så trycker du på Ctrl+K i startmenyn. Boot Meny Standardvärdet är JA. Väljer du NEJ kommer startmeny inte att visas. Se vidare under Automatiskt startval nedan. 9

10 Visa Snabbmeny Är Ja markerat så kommer snabbvalstangenterna att visas på Startmenyn. Är Nej markerat kommer snabbvalstangenterna inte att visas på Startmenyn. Visa Safety Card Är Ja markerat kommer namnet Safety Card att visas på Startmenyn. Är Nej markerat kommer namnet inte att visas. SAFETY CARD NEO Standard startval Här visas namnet på startpartitionen. Väljer du Senaste Val kommer datorn att starta från det operativsystem du sist använde. Alternativt väljer du från en lista som visar de operativsystem du har installerade på datorn. Tvingande startval Markerar du Nej så kan datorn startas från vilket som helst av de operativsystem som är installerade på datorn. Väljer du ett operativsystem från listan över installerade operativsystem så kommer datorn bara att kunna startas från detta operativsystem. Automatiskt startval Standardvärdet är NEJ. Här kan du ställ in den tid startmenyn skall visas; 1-99 sek. Har du satt Boot Meny till NEJ och angivit en tid i Automatiskt Startval kommer datorn endast att visa en svart skärm i stället för Safety Cards startmeny vid uppstart. Den svarta skärmen visas i det antal sekunder som du ställt in i Automatiskt startval. Det är under dessa sekunder som du kan starta datorn i Administratörsläge. Automatisk avstängning Du kan ställa in ett värde mellan 1 och 60 minuter. Har du inte valt ett operativsystem och startar datorn inom den tid du ställt in kommer datorn att stänga av sig. Standardinställningen är Nej. Namn Här kan du skriva in datorns namn. Namnet får inte överskrida 25 tecken.är Nej markerat kommer namnet inte att visas. Ar Ja markerat kommer namnet Safety Card att visas i startmenyn. DISK Rutinen DISK visar hur din hårddisk är partitionerad, hur stora partitionerna är och vilken form av återställning du valt. I denna rutin kan du göra vissa förändringar i formen av återställning. En partition av typ A (Återställning vid omstart) kan ändras till partition av typ C (Ingen återställning) En partition av typ B (Speglad partition) kan ändras till typ A (återställning vid omstart) eller till typ C (Ingen återställning) Däremot kan du inte förändra storleken på partitionerna. Vill du ändra partitionsstorleken så måste du använda FDISK-funktionen. I detta fall kommer all data på hårddisken att raderas. 10

11 VERKTYG Verktyg innehåller bl.a. rutiner för kopiering av hårddiskar, både direkt; Hard disk copy och kopiering över nätverk, SNCOPY. Nytt från ver 3.16 är att du kan ställa in tider mellan vilka datorn ställer sig i administratörsläge. Analysera / Spara CMOS data Med denna funktion kan du spara datorns CMOS data på hårddisken. När du sedan kör denna funktion kommer datorn att markera om förändringar gjorts. Se även Option / Återställ CMOS på sidan 21. Hårddiskkopiering När du har installerat Safety Card, operativsystemet och alla programmen kan du kopiera installationen till andra hårddiskar över IDE kabeln. Du kan kopiera upp till 7 hårddiskar samtidigt. OBSERVERA! Om du har hårddiskar av olika storlekar, kan du bara kopiera från en hårddisk med mindre kapacitet till en med större kapacitet. Du kan välja mellan att kopiera Safety Card data enbart, Safety Card data och alla partitioner eller en utvald partition tillsammans med Safety Card data genom att markera i motsvarande Check Box. Safety Card data och alla partitioner Standardinställning. Kopierar Safety Card data och alla partitioner. Safety Card data Kopierar endast Safety Card data. Partition Kopierar den valda partitionen tillsammans med Safety Card data. SNCOPY SNCOPY betyder Serverless Network COPY och är en standardfunktion hos Safety Card som låter dig kopiera själva Safety Card data och den partition som du har på hårddisken till andra datorer i nätverket. Du kan distribuera data till upp till 300 datorer. Du kan själv välja mellan att bara kopiera Safety Card data, eller Safety Card data och partitionen. Utnyttjar du Wake On LAN funktionen så kan du även schemalägga överföringen av data till tidpunkter då överföringen inte stör någon användare i systemet. Med SNCOPY räcker det alltså att installera Safety Card och programmen på en dator. SNCOPY funktionen är avsedd att användas tillsammans med Safety Card WOL, men fungerar även med standardversionen av Safety Card och annat nätverkskort än Safety Card WOL förutsatt att lämpliga drivrutiner fi nns till nätverkskortet. Följande nätverkskort stöds (augusti 2006) av den drivrutin vi har på vår supportsida: Realtek 8139x, Intel 10/100 PRO, 3Com3C905c, 3Com3C905 (b), D-Link 500, D-link 11

12 510TX, D-Link 530TX-A1, D-Link 530TX-B1, D-Link 530TX-C, D-Link 538TX, D-Link 550TX, Accton MPX EN1207D-TX, Accton MPX EN1207F-TX, VIA Rhine Family 4.26, VIA 1G(VT6122)V1.08, VIA Tahoe Family (2), VIA PCI 10/100 V3.27, SMC9432TX, AdmTek AN983B-NIC, RE100PD, Realtek 8029, DAVICOM DM9X Series, C83815 v12.2, IC Plus IP 100 v Broadcom 1G NIC. Om ditt nätverkskort inte fi nns med i förteckningen så beskriver vi en alternativ lösning nedan. Samtliga datorer i nätverket de du skall kopiera till måste uppfylla ovanstående krav. SNCOPY funktionen förutsätter även att alla datorer har samma typ av hårddisk eftersom kopieringen sker sektor för sektor. Har du för avsikt att använda Wake On Lan funktionen så tänk på att datorerna måste uppfylla följande krav: 1. Datorn måste vara av typ ATX 2. Moderkortet måste stödja WOL funktionen. 3. Du måste ha ett Safety Card WOL eller ett nätverkskort som stödjer WOL 4. WOL-kabeln måste vara kopplad mellan nätverkskortet och nätverkskortet Mera om SNCOPY fi nner du i SNCOPY-manualen. SNCOPY Inställningar Här gör du inställningar både för SNCOPY och för MAX CONTROL. För MAX Control måste du markera att klienten skall söka sänd-datorn vid start. Dessutom måste du ge datorn en grupptillhörighet genom att skriva in namnet på den grupp datorn tillhör. Som standard anges Packet Driver Realtek 8139X. Låt detta stå om du inte har speciell anledning att ändra. Zen Work I denna meny kan du ställa in tider mellan vilka Safety Card skall ställa sig i Administratörsläge. Under tiden Safety Card står öppen kan du uppdatera program och data. Funktionen är aktiv så fort du skrivit in uppgifter om tider. Funktionen är avstängd när du angivit NEJ i fältet Zen Work läge. 12

13 Zen Work funktionen förutsätter att du startar om datorn med ett tredjepartsprogram. Vid en omstart inom den tidslucka som du ställt in i Zen Work menyn kommer datorn att ställa sig i Administratörsläge. Zen Work funktionen kan även användas med Control programmet. DISK Med denna funktion kan du partitionera om hårddisken utan att avinstallera Safety Card. OBSERVERA! All data på hårddisken kommer att raderas om när du partitionerar om hårddisken med FDISK-funktionen. UPPGRADERA Med denna rutin kan du uppgradera den programvara Safety Card använder. Programmen hittar du på vår supportsida på Ladda ned det nya programmet och skapa en ny installationsdiskett. 1. Starta datorn och gå till Safety Card startmeny. 2. Sätt den nya installationsdisketten i A-driven. 3. Tryck på F10 > välj Inställningar > välj Uppgradera 4. Den nya programvaran laddas in och datorn startar om. 5. Gå in i Windows som administratör. 6. Sätt in den gamla installationsdisketten i A-driven. Kör A:\Setup.exe för att avinstallera den drivrutinen. 7. Datorn startar om. 8. Gå in i Windows som administratör igen. 9. Sätt den nya installationsdisketten i A-driven. Kör A:\Setup.exe för att installera den nya drivrutinen. 10. Datorn startar om igen. 11. Slutför uppgraderingen. När uppgraderingen är klar meddelar datorn Uppgradering klar. Använder du fel programvara till Safety Card kommer du att få ett felmeddelande och uppgraderingen avbryts. Var därför noga med att du har rätt program. AVINSTALLERA Vill du ta ur Safety Card ur datorn måste du avinstallera kortet först. Om du tar ur kortet ur datorn utan att avinstallera det så kommer hårddisken att låsas. Du kommer inte att kunna komma åt den data som fi nns på hårddisken. 1. Sätt installationsdisketten i A-driven. 2. Starta Windows i administratörsläge. 3. Kör A:\Setup.exe. 4. Välj Avinstallera. 5. Datorn startar om. 6. I Safety Card Startmeny, tryck på F10 och välj Avinstallera. 7. Stäng av datorn. 8. Öppna datorn och ta ur Safety Card. 13

14 OBSERVERA! Funktionen Avinstallera återställer datorn till det skick datorn hade när du installerade Safety Card. Använde du EXPRESS-installation installerade Safety Card på en dator med operativsystem och program redan installerat kommer alla program att finnas kvar på hårddisken efter avinstallationen. Gjorde du en MANUELL installation du installerade Safety Card på en dator med tom hårddisk så kommer allt på hårddisken att raderas vid avinstallationen. OM Här kan du se vilken version ditt Safety Card är och vilken version av installationsprogrammet du har installerat. OM INSTALLATION AV DRIVRUTIN När du har installerat Safety Card skall du, till sist, installera en drivrutin. Drivrutinen fi nns på installationsdisketten och installeras från Windows, i administratörsläge. Drivrutinen heter Setup.exe. Om inte drivrutinen installeras så kommer Safety Card inte att skydda datorn. 14

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Hur jag kopplar upp mig min mac mot Falnet:

Hur jag kopplar upp mig min mac mot Falnet: Hur jag kopplar upp mig min mac mot Falnet: Handledningen är indelad i följande delar: *Inledning *Förberedelser *Konfigurering av MacOS *Konfiguration av TCP/IP *Hur du kommer åt din hemsida *Vanliga

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer