NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver SAFETY CARD NEO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEO. Bruksanvisning. Safety Card. Ver 7 2007-05-24 SAFETY CARD NEO"

Transkript

1 Safety Card NEO Bruksanvisning Ver Adress Telefon Telefax Nya Varvet byggnad V FRÖLUNDA 1

2 Innehållsförteckning ALLMÄNT... sid 3 Olika sätt att återställa system. sid 3 Backup. sid 3 Återställning vid omstart sid 3 Avinstallation sid 3 Systemkrav. sid 4 Stöd för operativsystem. sid 4 Förberedelser.. sid 4 Hotkeys. Sid 4 INSTALLATION inledning... sid 4 Förord... sid 4 Expressinstallation. sid 4 Manuell installation sid 5 Manuell installation data behålls.. sid 5 SNCOPY EXPRESS-INSTALLATION. sid 6 INSTÄLLNINGAR.. sid 8 Lösenord.. sid 8 Option... sid 9 Disk... sid 10 Verktyg.. sid 11 SNCOPY. sid 11 Zen Work sid 12 Uppgradera.. sid 13 Avinstallera... sid 13 Om. sid 14 Om installation av drivrutin. sid 14 2

3 SAFETY CARD Safety Card har två olika arbetslägen; administratörsläge och användarläge. I administratörsläget är datorn öppen för alla förändringar och som systemadministratör kan du göra varaktiga förändringar i systemet; installera och ta bort program och ändra inställningar. I samband med installationen lägger du in ett lösenord som skydd. I användarläget är systeminstallationen på hårddisken skyddad. Användaren kan göra vilka förändringar han vill; installera program, ta bort program eller ändra inställningar. Dessa förändringar är verksamma ända tills datorn återställs; automatiskt i samband med start eller i samband med att du återställer datorn manuellt. Som administratör kan du välja mellan två sätt att återställa data; automatiskt vid start av datorn eller manuell återställning. Väljer du automatisk återställning kan du välja mellan återställning vid varje start, eller varje vecka, varje månad eller på specifi k dag i månaden. Väljer du manuell återställning så sparas alla ändringar som användaren gör ända tills du själv återställer systemet. OLIKA SÄTT ATT ÅTERSTÄLLA SYSTEMET Safety Card skyddar den installation du har på hårddisken. Gör användaren något som påverkar programmen eller inställningarna kan du återskapa den ursprungliga inställningen på två sätt; antingen genom att kopiera tillbaka den ursprungliga installationen (Backup) eller genom det vi kallar Återställning vid omstart. Backup Väljer du detta arbetssätt kommer Safety Card att spegla din systeminstallation på hårddisken. Användaren kommer sedan att arbeta i den speglade partitionen. Alla förändringar som görs kommer att sparas på hårddisken och vara verksamma ända till dess att du speglar systeminstallationen på nytt. Speglingen av systempartitionen kommer att ta några minuter beroende på hur stor systempartitionen är. Med detta arbetssätt kan du använda alla typer av operativsystem. Återställning vid omstart Här kommer datorn att återställas vid varje omstart. Återställningen går mycket snabbt. När du valt Återställning vid omstart kommer installationsprogrammet att lägga upp en buffert på 500 MB som standard. De förändringar användaren gör, eller fi ler han sparar på hårddisken, kommer att lagras i bufferten. Så länge datorn är påslagen och i drift kommer ändringarna att vara verksamma. I det ögonblick datorn startas om kommer bufferten att rensas och datorn startar med originalkonfi gurationen igen. Alla ändringar är borta! Avinstallation Vill du ta ur Safety Card ur datorn måste du avinstallera kortet först. Tar du bara ur kortet kommer ingen att kunna komma åt datorns hårddisk. När du avinstallerar kortet så återställs datorn till det tillstånd den var i när du installerade kortet. Det betyder att om du har gjort en Expressinstallation så kommer data som fanns på hårddisken då du installerade Safety Card att finnas kvar efter avinstallationen. Har du däremot gjort en Manuell installation så kommer hårddisken att rensas på allt i samband med installationen. 3

4 SYSTEMKRAV PC med minst 586 processor. Moderkort som stöder 8,4 GB HDD eller större Minst 500 MB fritt hårddiskutrymme med LBA stöd. En ledig PCI kortplats. Färg monitor. STÖD FÖR OPERATIVSYSTEM Återställning vid omstart: Windows 2000/ 2003Server / XP / Vista (X32, X64) Återställning genom spegling: (Backup) DOS / Win 3.1 / Win 95 / Win 98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server / Vista (X32, X64), LINUX Ingen återställning: DOS / Win 3.1 / Win 95 / Win 98 / NT / 2000 / XP / 2003 Server / Vista (X32, X64), LINUX FÖRBEREDELSER Kör programmen SCANDISK och DISKDEFREGMENTERINGSPROGRAMMET i Windows. Avaktivera virusprogram. Anti-virusprogram kan uppfattas som Boot-virus av Safety Card och skapa konfl ikter under installationen. HOTKEYS F10: Gå till Options menyn (Inställningar) CTRL + ENTER: Gå in i administratörsläge ENTER: Gå in i användarläge Ctrl + B: Startar Backupfunktionen Ctrl + R: Startar spegling Ctrl + H Starta Hardware Setup INSTALLATION Installationsdiskett eller CD I denna manual talar vi om installationsdiskett. På hemsidan fi nns drivrutin för installation från CD skiva. Det som sägs om installation från installationsdiskett gäller även vid installation från CD skiva. Hardware Setup Detta avsnitt beskriver typiska installationer av Safety Card. Det fi nns fall där datorn inte hittar kortet du kommer aldrig att se någon installationsmeny. I så fall kan du få ändra inställningen i Hardware Setup. I Hardware Setup kan du ställa in 8 olika arbetslägen. Vid leveransen är läge 8 inställt. Behöver du ändra arbetsläge så gör du på följande sätt: Starta om datorn. Vid uppstarten visas en gul text Safety Card hardware version x.x. När denna text visas trycker du på Ctrl+H så visas Hardware Setup menyn. I menyn kan du välja ett annat arbetsläge. Vilket arbetsläge du skall välja beror på vilken dator/moderkort du har. Titta på vår FAQ sida under / Support. Där fi nns mer information. När du är inne i Hardware Setup menyn så kommer du att märka att ett av arbetslägena är Disable. Väljer du detta arbetsläge så är kortet avaktiverat. Du måste därför sätta ett lösenord på Hardware Setup menyn. 4

5 SAFETY CARD KAN INSTALLERAS PÅ FYRA SÄTT Denna manual beskriver bara Express-installation. Express-installation Express-installationen är ett förenklat installationsförfarande som ger dig skydd av alla program och datafi ler på C: genom att återställa datorn vid omstart. De program eller de datafi ler du har på C: påverkas inte vid installationen. Express-installationen förutsätter att du redan har installerat ett Windows operativsystem på datorn. Manuell installation Vid Manuell installation kan du ha upp till 40 olika partitioner. Du kan ha partitioner för olika operativsystem och partitioner för att lagra data. Med en FDISK - rutin kan du själv styra hur du vill ha din hårddisk partitionerad. Väljer du Manuell installation kommer all data på hårddisken att raderas i samband med installationen av Safety Card. OBSERVERA! Vid avinstallation av Safety Card kommer all data på hårddisken att raderas om Safety Card installerats med Manuell installation. Manuell installation data behålls på hårddisken Väljer du detta installationsalternativ kommer all data på C: partitionen att behållas. Däremot kommer eventuella övriga partitioner att raderas. Om C: partitionen upptar hela hårddisken så kommer du inte att kunna skapa ytterligare partitioner vid detta installationsförfarande. Om C: partitionen upptar mindre än hela hårddisken kan du skapa ytterligare partitioner på den del av hårddisken som ligger utanför C: partitionen. Storleken på C: partitionen kan inte ändras vid detta installationsförfarande. Även vid detta installationsförfarande kan du ha upp till 40 olika partitioner. Du kan ha partitioner för olika operativsystem och partitioner för att lagra data. Med en FDISKrutin kan du själv styra hur du vill ha din hårddisk partitionerad under förutsättning att du iakttar de begränsningar som angivits ovan. OBSERVERA! Vid avinstallation av Safety Card kommer den data som lagts på hårddisken efter installationen av Safety Card att raderas. SNCOPY SNCOPY är en funktion som låter dig distribuera en Safety-Card-installation och data till andra datorer i nätverket. SNCOPY förutsätter att du använder Safety Card WOL eller att det nätverkskort du använder stöds av någon av de drivrutiner som anpassats till SNCOPY-funktionen. Vid installationen av Safety Card visas inte menyn för SNCOPY förrän Safety Card är installerat. Se vidare under avsnitt 5 eller den separata manualen för SNCOPY. LÖSENORD Vid leveransen fi nns inget administratörslösenord angivet. Fältet för administratörslösenordet är tomt. Under hela installationen av Safety Card kan du låta fältet för administratörslösenordet vara tom. Du behöver då bara trycka på ENTER tangenten för att starta datorn i administratörsläge. Först när installationen är klar går du in i F10 menyn och skriver in ett skarpt lösenord. Om du råkat skriva in fel lösenord, eller glömt lösenordet, så kontakta Tandberg Educational Svenska AB innan du vidtar några egna åtgärder. 5

6 ADMINISTRATÖRSLÄGE När datorn startar i o-skyddat läge, Administratörsläge, så visas följande meny: EXPRESS-INSTALLATION Express-installation kan göras med följande operativsystem Windows 2000 / 2003 / XP / Vista. Data på hårddisken påverkas inte av installationen. OBSERVERA! Innan du börjar Express-installationen rekommenderar vi dig att köra SCANDISK och korrigera eventuella fel. Vi rekommenderar dig även att köra Defragmentering sprogrammet i Windows. Under installationen måste du stänga av alla anti-virusprogram. 1. Starta datorn. 2. Sätt i disketten med drivrutinen och klicka på START / KÖR och skriv A: \Install.exe. 3. Klicka på OK. Följande 2 menyer visas. 4. Klicka på Install Now så visas nästa meny. 6

7 5. Markera Install Setup Driver. 6. Ange när en varning för liten Buffert skall visas. Standartinställning är 200 MB. 7. MultiCast IP numret är för-inställt för Control-programmet. 8. Starta om datorn för att slutföra denna del av installationen. 9. Stäng av datorn. 10. Installera Safety Card Neo på en ledig PCI kortplats. 11. Starta datorn. Då datorn startar kommer du att se texten Safety Card Hardware version: X.x. Nästa bild visar Hårdvaru inställningen och information om hårddisken. 12. Om informationen är korrekt sätt i disketten i diskettstationen och tryck på ENTER. a. Tryck på F1 om du vill installera med SNCOPY. (Visas när du använder Safety Card WOL) b. Tryck på ESC om du vill ha -kortet monterat men EJ installerat. Denna funktion används när du vill installera -kortet över ett nätverk. c. Tryck på ENTER om du vill installera Safety Card från installationsdiskett. 13. Installationsmenyn visas nu på skärmen. 14. Välj EXPRESS - installation och tryck på ENTER. 15. När menyn Installationen klar visas tar du ut disketten och trycker på ENTER 7

8 för att starta om datorn 16. Du kommer nu att se Startmenyn som visar OS 1 (Ditt operativsystem). 17. Tryck på Ctrl+ENTER för att starta datorn i Administratörsläge eller tryck på ENTER för att starta datorn i Användarläge. Operativsystemet kommer nu att laddas in. INSTÄLLNINGAR Du kommer till menyn för INSTÄLLNINGAR om du trycker på F10 i Startmenyn. Du måste även skriva in administratörslösenordet. LÖSENORD Administratörslösenordet Vid leveransen av Safety Card är fältet för administratörs-lösenordet tomt. När fältet för administratörslösenordet visas behöver du bara trycka på ENTER för att starta datorn i administratörsläge. Du skriva in ett nytt lösenord på maximalt 10 tecken. Observera att administratörslösenordet används för alla funktioner i Safety Card. Lösenord för säkerhetskopia (Backup) Kan användas vid partition av typ B. Här kan du skriva in ett nytt lösenord på maximalt 10 tecken. Du kan även använda administratörslösenordet. Lösenord för återställning av Säkerhetskopia (Restore) Kan användas vid partition av typ B. Här kan du skriva in ett nytt lösenord på maximalt 10 tecken. OBS! Du bör skriva in lösenord för Backup- och Restore-funktionerna även om du inte har för avsikt att använda dessa funktioner 8

9 OPTION Startordning Här kan du välja mellan tre enheter; BIOS, C: och A:, C:. Enhet C: är standardvärdet. BIOS. Datorn kommer att starta enligt den inställning du gjort i datorns BIOS. C: Datorn startar från C: Väljer du detta alternativ så kommer datan på hårddisken att skyddas i det fall någon tar ur Safety Card ur datorn utan att först avinstallera kortet. Om Safety Card tas ur datorn utan att vara avinstallerat kommer datorn inte att starta. Vi rekommenderar att du väljer detta alternativ. A:, C: Datorn startar från A: eller C: Återställ CMOS Standardvärdet är Nej. Markerar du Ja så kommer datorn att återställa den ursprungliga CMOS-inställningen i fall denna blivit ändrad. Du bekräftar med F9. OBSERVERA! Om du markerar Ja, så måste du även spara CMOS data. Gå till undermenyn Verktyg och välj Analysera / Spara CMOS. Ökad säkerhet Standardvärdet är Nej. Väljer du Ja så kommer skyddet av datorn att öka. I vissa datorer kommer dock prestandan att sjunka. Vill du använda ökad säkerhet så testa först innan du sätter datorn i drift. Behåll data vid omstart Standardvalet är NEJ. Väljer du JA så kan du behålla en förändring över nästa omstart. Har du gjort en förändring som du vill behålla över nästa omstart så trycker du på Ctrl+K i startmenyn. Boot Meny Standardvärdet är JA. Väljer du NEJ kommer startmeny inte att visas. Se vidare under Automatiskt startval nedan. 9

10 Visa Snabbmeny Är Ja markerat så kommer snabbvalstangenterna att visas på Startmenyn. Är Nej markerat kommer snabbvalstangenterna inte att visas på Startmenyn. Visa Safety Card Är Ja markerat kommer namnet Safety Card att visas på Startmenyn. Är Nej markerat kommer namnet inte att visas. SAFETY CARD NEO Standard startval Här visas namnet på startpartitionen. Väljer du Senaste Val kommer datorn att starta från det operativsystem du sist använde. Alternativt väljer du från en lista som visar de operativsystem du har installerade på datorn. Tvingande startval Markerar du Nej så kan datorn startas från vilket som helst av de operativsystem som är installerade på datorn. Väljer du ett operativsystem från listan över installerade operativsystem så kommer datorn bara att kunna startas från detta operativsystem. Automatiskt startval Standardvärdet är NEJ. Här kan du ställ in den tid startmenyn skall visas; 1-99 sek. Har du satt Boot Meny till NEJ och angivit en tid i Automatiskt Startval kommer datorn endast att visa en svart skärm i stället för Safety Cards startmeny vid uppstart. Den svarta skärmen visas i det antal sekunder som du ställt in i Automatiskt startval. Det är under dessa sekunder som du kan starta datorn i Administratörsläge. Automatisk avstängning Du kan ställa in ett värde mellan 1 och 60 minuter. Har du inte valt ett operativsystem och startar datorn inom den tid du ställt in kommer datorn att stänga av sig. Standardinställningen är Nej. Namn Här kan du skriva in datorns namn. Namnet får inte överskrida 25 tecken.är Nej markerat kommer namnet inte att visas. Ar Ja markerat kommer namnet Safety Card att visas i startmenyn. DISK Rutinen DISK visar hur din hårddisk är partitionerad, hur stora partitionerna är och vilken form av återställning du valt. I denna rutin kan du göra vissa förändringar i formen av återställning. En partition av typ A (Återställning vid omstart) kan ändras till partition av typ C (Ingen återställning) En partition av typ B (Speglad partition) kan ändras till typ A (återställning vid omstart) eller till typ C (Ingen återställning) Däremot kan du inte förändra storleken på partitionerna. Vill du ändra partitionsstorleken så måste du använda FDISK-funktionen. I detta fall kommer all data på hårddisken att raderas. 10

11 VERKTYG Verktyg innehåller bl.a. rutiner för kopiering av hårddiskar, både direkt; Hard disk copy och kopiering över nätverk, SNCOPY. Nytt från ver 3.16 är att du kan ställa in tider mellan vilka datorn ställer sig i administratörsläge. Analysera / Spara CMOS data Med denna funktion kan du spara datorns CMOS data på hårddisken. När du sedan kör denna funktion kommer datorn att markera om förändringar gjorts. Se även Option / Återställ CMOS på sidan 21. Hårddiskkopiering När du har installerat Safety Card, operativsystemet och alla programmen kan du kopiera installationen till andra hårddiskar över IDE kabeln. Du kan kopiera upp till 7 hårddiskar samtidigt. OBSERVERA! Om du har hårddiskar av olika storlekar, kan du bara kopiera från en hårddisk med mindre kapacitet till en med större kapacitet. Du kan välja mellan att kopiera Safety Card data enbart, Safety Card data och alla partitioner eller en utvald partition tillsammans med Safety Card data genom att markera i motsvarande Check Box. Safety Card data och alla partitioner Standardinställning. Kopierar Safety Card data och alla partitioner. Safety Card data Kopierar endast Safety Card data. Partition Kopierar den valda partitionen tillsammans med Safety Card data. SNCOPY SNCOPY betyder Serverless Network COPY och är en standardfunktion hos Safety Card som låter dig kopiera själva Safety Card data och den partition som du har på hårddisken till andra datorer i nätverket. Du kan distribuera data till upp till 300 datorer. Du kan själv välja mellan att bara kopiera Safety Card data, eller Safety Card data och partitionen. Utnyttjar du Wake On LAN funktionen så kan du även schemalägga överföringen av data till tidpunkter då överföringen inte stör någon användare i systemet. Med SNCOPY räcker det alltså att installera Safety Card och programmen på en dator. SNCOPY funktionen är avsedd att användas tillsammans med Safety Card WOL, men fungerar även med standardversionen av Safety Card och annat nätverkskort än Safety Card WOL förutsatt att lämpliga drivrutiner fi nns till nätverkskortet. Följande nätverkskort stöds (augusti 2006) av den drivrutin vi har på vår supportsida: Realtek 8139x, Intel 10/100 PRO, 3Com3C905c, 3Com3C905 (b), D-Link 500, D-link 11

12 510TX, D-Link 530TX-A1, D-Link 530TX-B1, D-Link 530TX-C, D-Link 538TX, D-Link 550TX, Accton MPX EN1207D-TX, Accton MPX EN1207F-TX, VIA Rhine Family 4.26, VIA 1G(VT6122)V1.08, VIA Tahoe Family (2), VIA PCI 10/100 V3.27, SMC9432TX, AdmTek AN983B-NIC, RE100PD, Realtek 8029, DAVICOM DM9X Series, C83815 v12.2, IC Plus IP 100 v Broadcom 1G NIC. Om ditt nätverkskort inte fi nns med i förteckningen så beskriver vi en alternativ lösning nedan. Samtliga datorer i nätverket de du skall kopiera till måste uppfylla ovanstående krav. SNCOPY funktionen förutsätter även att alla datorer har samma typ av hårddisk eftersom kopieringen sker sektor för sektor. Har du för avsikt att använda Wake On Lan funktionen så tänk på att datorerna måste uppfylla följande krav: 1. Datorn måste vara av typ ATX 2. Moderkortet måste stödja WOL funktionen. 3. Du måste ha ett Safety Card WOL eller ett nätverkskort som stödjer WOL 4. WOL-kabeln måste vara kopplad mellan nätverkskortet och nätverkskortet Mera om SNCOPY fi nner du i SNCOPY-manualen. SNCOPY Inställningar Här gör du inställningar både för SNCOPY och för MAX CONTROL. För MAX Control måste du markera att klienten skall söka sänd-datorn vid start. Dessutom måste du ge datorn en grupptillhörighet genom att skriva in namnet på den grupp datorn tillhör. Som standard anges Packet Driver Realtek 8139X. Låt detta stå om du inte har speciell anledning att ändra. Zen Work I denna meny kan du ställa in tider mellan vilka Safety Card skall ställa sig i Administratörsläge. Under tiden Safety Card står öppen kan du uppdatera program och data. Funktionen är aktiv så fort du skrivit in uppgifter om tider. Funktionen är avstängd när du angivit NEJ i fältet Zen Work läge. 12

13 Zen Work funktionen förutsätter att du startar om datorn med ett tredjepartsprogram. Vid en omstart inom den tidslucka som du ställt in i Zen Work menyn kommer datorn att ställa sig i Administratörsläge. Zen Work funktionen kan även användas med Control programmet. DISK Med denna funktion kan du partitionera om hårddisken utan att avinstallera Safety Card. OBSERVERA! All data på hårddisken kommer att raderas om när du partitionerar om hårddisken med FDISK-funktionen. UPPGRADERA Med denna rutin kan du uppgradera den programvara Safety Card använder. Programmen hittar du på vår supportsida på Ladda ned det nya programmet och skapa en ny installationsdiskett. 1. Starta datorn och gå till Safety Card startmeny. 2. Sätt den nya installationsdisketten i A-driven. 3. Tryck på F10 > välj Inställningar > välj Uppgradera 4. Den nya programvaran laddas in och datorn startar om. 5. Gå in i Windows som administratör. 6. Sätt in den gamla installationsdisketten i A-driven. Kör A:\Setup.exe för att avinstallera den drivrutinen. 7. Datorn startar om. 8. Gå in i Windows som administratör igen. 9. Sätt den nya installationsdisketten i A-driven. Kör A:\Setup.exe för att installera den nya drivrutinen. 10. Datorn startar om igen. 11. Slutför uppgraderingen. När uppgraderingen är klar meddelar datorn Uppgradering klar. Använder du fel programvara till Safety Card kommer du att få ett felmeddelande och uppgraderingen avbryts. Var därför noga med att du har rätt program. AVINSTALLERA Vill du ta ur Safety Card ur datorn måste du avinstallera kortet först. Om du tar ur kortet ur datorn utan att avinstallera det så kommer hårddisken att låsas. Du kommer inte att kunna komma åt den data som fi nns på hårddisken. 1. Sätt installationsdisketten i A-driven. 2. Starta Windows i administratörsläge. 3. Kör A:\Setup.exe. 4. Välj Avinstallera. 5. Datorn startar om. 6. I Safety Card Startmeny, tryck på F10 och välj Avinstallera. 7. Stäng av datorn. 8. Öppna datorn och ta ur Safety Card. 13

14 OBSERVERA! Funktionen Avinstallera återställer datorn till det skick datorn hade när du installerade Safety Card. Använde du EXPRESS-installation installerade Safety Card på en dator med operativsystem och program redan installerat kommer alla program att finnas kvar på hårddisken efter avinstallationen. Gjorde du en MANUELL installation du installerade Safety Card på en dator med tom hårddisk så kommer allt på hårddisken att raderas vid avinstallationen. OM Här kan du se vilken version ditt Safety Card är och vilken version av installationsprogrammet du har installerat. OM INSTALLATION AV DRIVRUTIN När du har installerat Safety Card skall du, till sist, installera en drivrutin. Drivrutinen fi nns på installationsdisketten och installeras från Windows, i administratörsläge. Drivrutinen heter Setup.exe. Om inte drivrutinen installeras så kommer Safety Card inte att skydda datorn. 14

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR

NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR NYTT LIV I EN UTTJÄNT DATOR ÖVERSIKT SVÅRIGHETSGRAD Lätt Medel Svår SYSTEMKRAV Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP DET HÄR BEHÖVS Ett usb-minne på fyra gigabyte Lägg Chromium på ett usb-minne

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Utvecklad av Acers programvaruteam är Acer erecovery Management ett verktyg som erbjuder dig ett enkelt, pålitligt och säkert hjälpmedel att återställa din dator till dess fabriksinställningar

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4.1 Sound Card. Sweex ljudkort förser datorn med surroundljud. För att se till att denna produkt fungerar

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program.

komplett kopia av hårddisken 20 minu En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. fakta En instabil dator som ofta drabbas av fel får du snabbt på rätt kurs med en kopia av Windows och alla program. det här behöver du En extern hårddisk, dvd eller tillgång till en NAS. kostnad Ingen,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Installationsguide, Marvin Mini

Installationsguide, Marvin Mini Installationsguide, Marvin Mini 1 Ändringsinformation... 2 2 Installation av Telefonistplats Marvin Mini... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsmanual för SolidWorks 2014

Installationsmanual för SolidWorks 2014 Installationsmanual för SolidWorks 2014 ATT TÄNKA PÅ FÖRE INSTALLATION DEL1: INSTALLATION AV FASTA LICENSER DEL2: INSTALLATION AV FLYTANDE LICENSER DEL3: AVINSTALLATION PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Star TSP100 futureprnt Viktig information om kassalagen

Star TSP100 futureprnt Viktig information om kassalagen Star TSP100 futureprnt Viktig information om kassalagen På grund av den exceptionella prestandan hos Star Micronics moderna futureprnt -programvara, har Skatteverket begärt att vissa av programsvitens

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Minneskort till CJ. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/17 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU

Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Laboration 2 Datorverktyg vid LiU Denna laboration är tänkt att ge information om några av de grundläggande verktyg som du, som studerar vid Linköpings Universitet, kan ha nytta av. Ett tips är att läsa

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE MAC

INSTALLATIONSGUIDE MAC INSTALLATIONSGUIDE MAC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning

DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning DVD MAKER USB2.0 Installationshandledning Innehåll Kapitel 1: Installation av DVD MAKER USB2.0 maskinvara 1.1 Leveransens innehåll 1 1.2 Systemkrav 1 1.3 Installation av maskinvaran 1 Kapitel 2: DVD MAKER

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer