Din manual MAGELLAN MAP 330M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok MAGELLAN MAP 330M Manual MAGELLAN MAP 330M Bruksanvisning MAGELLAN MAP 330M Användarguide MAGELLAN MAP 330M Bruksanvisningar MAGELLAN MAP 330M Din manual MAGELLAN MAP 330M

2 Utdrag ur manual: ANVÄND GOTT OMDÖME Den här produkten är ett utmärkt navigeringshjälpmedel, men ersätter inte behovet av en noggrann orientering och ett gott omdöme. Lita aldrig enbart på en navigeringsapparat. ANVÄND FÖRSIKTIGHET Det "Global Positioning System" (GPS) drivs av USA:s regering, som är ensam ansvarig för GPS:s precision och underhåll. Precisionen av de positionsbestämningarna kan påverkas av periodiska justeringar av GPS satelliter. Dessa utförs av USA:s regering och ändras i överenskommelse med Försvarsdepartementet civila GPS användarpolicy och den Federala Radionavigeringsplanen. Precisionen kan också påverkas av en dålig satellit geometri. ANVÄND RÄTT TILLBEHÖR Använd enbart Magellan kablar och antenner. Om du använder kablar och antenner som INTE är av märket Magellan kan detta medföra en allvarlig försämring av prestationen eller skada mottagaren. Dessutom gäller då inte garantin längre. LICENS AVTAL Magellan beviljar dig, köpare, rätten att använda den software som levereras i och tillsammans med MAGELLAN GPS produkter ("SOFTWARE") för en vanlig användning av utrustningen. Du får göra kopior endast för eget bruk samt för bruk inom din egen organisation. Denna SOFTWARE är MAGELLANS egendom och/eller dess leverantör och är skyddad genom Förenta Staternas copywright lagar och internationella avtalsbestämmelser. Du måste därför behandla denna SOFTWARE som allt annat copywright material. Du får inte använda, kopiera, ändra, reproducera eller överföra denna SOFTWARE förutom vad som uttryckligen är föreskrivet i den här licensen. Alla rättigheter som inte uttryckligen är beviljade är förbehållna av MAGELLAN och/eller dess leverantörer. *** Ingen del av denna manual får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och avspelning, förutom för köparens personliga användning, utan ett tidigare skriftligt tillstånd från Magellan Corporation av Magellan Corporation. Med ensamrätt. MagellanTM, MAP 330TM och MapSend StreetsTM är Magellan Corporations MAGELLAN CORPORATION BEGRÄNSAD GARANTI Alla Magellan GPS mottagare är navigeringshjälpmedel, och de är inte avsedda att ersätta andra navigeringsmetoder. Köparen anmodas att göra en noggrann lägesregistrering samt att använda ett gott omdöme. LÄS ANVÄNDARGUIDEN NOGGRANNT INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS. 1. MAGELLAN CORPORATION GARANTI Magellan Corporation garanterar för att deras GPS mottagare och tillbehör inte har några defekter vad gäller material och utförande under ett års tid från det ursprungliga inköpsdatumet. DEN HÄR GARANTIN GÄLLER ENDAST FÖR DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN AV PRODUKTEN. I händelse av ett fel, beslutar Magellan Corporation om produkten ska repareras eller bytas ut. Detta sker kostnadsfritt för köparen och gäller delar och arbetskostnad. Den reparerade eller utbytta produkten kommer att ha en garanti på nittio (90) dagar från den dagen då produkten returneras, eller för återstoden av garantiperioden, om den är längre. 2. KÖPARENS ERSÄTTNING KÖPARENS UTESLUTANDE ERSÄTTNING MOT DENNA SKRIFTLIGA GARANTI ELLER EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SKALL BEGRÄNSAS TILL REPARATION ELLER UTBYTE, I ENLIGHET MED MAGELLAN COORPORATIONS BESLUT, AV SKADADE DELAR PÅ MOTTAGAREN ELLER TILLBEHÖR SOM TÄCKTS AV GARANTIN. REPARATIONER SOM SKER UNDER DENNA GARANTI FÅR ENDAST UTFÖRAS PÅ ETT AUKTORISERAT MAGELLAN SERVICECENTER. ALLA REPARATIONER SOM UTFÖRS AV ETT ICKE AUKTORISERAT MAGELLAN CORPORATION SERVICECENTER LEDER TILL ATT GARANTIN OGILTIGFÖRKLARAS. 3. KÖPARENS PLIKTER före själva transporten. Om köparen blir tvungen att returnera (med betalt porto) mottagaren eller tillbehör under garantitiden måste en kopia av det ursprungliga försäljningskvittot, köparens adress och RMA nummer vara skrivet klart och tydligt utanpå paketet, och det ska skickas till: MAGELLAN AUKTORISERADE CENTER MAGELLAN CORPORATION KOMMER INTE VARA ANSVARIG FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST ELLER SKADA AV PRODUKTEN UNDER TRANSPORTEN TILL OCH FRÅN SERVICE CENTRET. MAN REKOMMENDERAR EN FÖRSÄKRING. MAGELLAN REKOMMENDERAR ATT EN SPÅRBAR SPEDITIONSMETOD ANVÄNDS, SÅSOM UPS ELLER FEDEX, DÅ EN PRODUKT RETURNERAS FÖR SERVICE. 4. BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDD GARANTI Förutom det som beskrivits under punkt 1 ovan, all annan uttryckt garanti eller underförstådd garanti, inklusive varans ändamålsenlighet för något speciellt syfte eller försäljning frånsäges härmed. Vissa stater tillåter ej begränsningar på hur länge en underförstådd garanti gäller. Därför är det möjligt att ovanstående garanti inte gäller för dig. 5. UNDANTAG INSTALLATION BATTERIER FINISH DEFEKTER SOM UPPSTÅTT VID INSTALLATIONEN ALLA SKADOR SOM BEROR PÅ EN OLYCKA, SOM UPPSTÅTT P.G.A. FELAKTIGA SATELLIT TRANSMISSIONER. ORIKTIGA TRANSMISSIONER KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV FÖRÄNDRINGAR AV SATELLITENS POSITION, VÄLBEFINNANDE ELLER GEOMETRI. Nedanstående undantages från garantin. För att erhålla service, måste köparen få ett nummer för Returmaterial Auktorisation RMA (Return Material Authorization) från Magellan Corporation ( ANVÄNTS SLARVIGT. MAGELLAN CORPORATION KOMMER INTE I NÅGON HÄNDELSE ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SÅDAN SKADOR, ÄVEN OM MAGELLAN CORPORATION HAR UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN OM ATT EN LIKNANDE UTFÖRD SERVICE ELLER FÖRSÖK TILL SKADA KAN UPPSTÅ. SÅDAN AV NÅGON SOM INTE ÄR Vissa stater tillåter inte uteslutande eller ETT AUKTORISERADE MAGELLAN begränsning av tillfälliga och indirekta SERVICE CENTER. skador, därför kan det hända att MODIFIERING AV MOTTAGAREN, ovanstående begränsning och uteslutning VILKET KAN KRÄVAS P.G.A. inte gäller dig. FÖRÄNDRINGAR I DET GLOBALA POSITIONSSYSTEMET (GPS). (Obs! 7. FULLSTÄNDIGT ÖVERENSKOMMELSE Alla Magellan GPS mottagare Den skrivna garantin är den fullständiga, använder sig av GPS för att erhålla slutgiltiga och uteslutande position, hastighet och överenskommelsen mellan Magellan tidsinformation. Din manual MAGELLAN MAP 330M

3 GPS drivs av USA:s Corporation och köparen med hänsyn till regering, som är ensam ansvarig för varornas kvalitet och prestation samt alla dess precision och underhåll. Vissa garantier och representation. DEN HÄR förhållanden kan orsaka oriktigheter, GARANTIN LÄGGER FRAM ALLA MAGELLAN vilket kräver modifieringar av CORPORATIONS ANSVAR GÄLLANDE DENNA mottagaren. Exempel på sådana PRODUKT. förhållanden inkluderar men de är inte begränsade till förändringar av Den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter, men du kan också ha andra GPS transmissionen. SÅDANA MODIFIERINGAR OMFATTAS INTE AV rättigheter som varierar från stat till stat. DEN HÄR GARANTIN. 8. FÖR KÖPARE BOSATTA UTANFÖR USA OM DENNA PRODUKT ÖPPNAS AV NÅGON SOM INTE ÄR ETT DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA AUKTORISERAT MAGELLAN SERVICE RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA CENTER, LEDER TILL ATT GARANTIN RÄTTIGHETER SOM VARIERAR PROVINS TILL ANNULLERAS. PROVINS OCH VISSA BEGRÄNSNINGAR SOM FINNS I DEN HÄR GARANTIN KOMMER INTE 6. UTESLUTANDE AV TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ATT GÄLLA DIG. SKADOR BEROENDE PÅ FRAKT, FELAKTIG ANVÄNDNING., MISSBRUK, FÖRSUMLIGHET, MANIPULERING ELLER ORIKTIGT ANVÄNDANDE. MAGELLAN CORPORATION HÅLLS INTE ANSVARIGA INFÖR KÖPAREN ELLER ANNAN PERSON FÖR TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, VILKET INKLUDERAR MEN INTE BEGRÄNSAR TILL FÖRLORAD VINST, SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM FÖRSENING ELLER ANVÄNDNINGSBORTFALL, FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM EN ÖVERTRÄDELSE AV DEN HÄR GARANTIN ELLER ANNAN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ÄVEN OM DEN ORSAKATS GENOM FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT FEL. MAGELLAN CORPORATION HÅLLS INTE ANSVARIGA GENTEMOT KÖPAREN ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGON FORM AV TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅTT P.G. A. ATT PRODUKTEN Om du har inhandlat denna produkt utanför USA, så bör du veta att denna begränsade garanti står under Staten Californiens lagar och skall gagna Magellan Corporation, dess efterträdare och övertagare. --För ytterligare information gällande denna begränsade garanti, var vänlig kontakta: Magellan Corporation, 960 Overland Court, San Dimas, California, U.S.A Tel. (909) Fax: (909) Contents Introduktion Om den här användarmanualen Starta MAP 330 Sätt i batterierna Sätt fast handledsremmen Inställning för första gångens användning.. 5 Sätt på MAP 330

4 . 5 Mata in din ungefärliga position Grunddrift MAP 330 GPS mottagare Sätt på/ Stäng av Sätt på/stäng av bakgrundsbelysningen Justera kontrasten.

5 .. 11 Erhålla en positionsbestämning Navigeringsskärmar Kartskärm Kompasskärm Stor informationsskärm...

6 13 Positionsskärmar 13 Tillträde till navigeringsskärmarna. 14 Spara en vägpunkt Använda GOTO router Skapa en GOTO route..

7 Visa ett kartobjekt på kartan Visa en användarvägpunkt på kartan Spara ett kartobjekt som en användarvägpunkt Leta efter en gatuadress Router Skapa en GOTO route.

8 Skapa en tillbakablick route.. 44 Skapa en fleretapps route Aktivera/Stänga av en route Visa en route Redigera en route...

9 Infoga en etapp Radera en etapp Ersätta en etapp.. 48 Tillfoga en etapp Tillfoga en nyligen skapad vägpunkt till en route...

10 . 49 Vända på en route Visa en route på kartskärmen Skapa en route genom att använda spårhistorik.. 50 Starta/Inställningar Ställ in MAP Sätt på/stäng av NAVskärmarna...

11 .. 51 Välj koordinatsystemet Välj ett kartdatum Välj höjdfunktionen Välj tidsformatet Välj NAV enheter...

12 53 Välj nordlig referens Sätt på/stäng av signalen.. 54 Välj NMEA meddelande Välj baudfrekvensen..

13 .. 54 Magellan MAP 330 GPS Mottagare iii Rensa minnet Rensa spårhistorik.. 55 Rensa Wpts/router Rensa alla router Återställ MAP 330 till leveransstandard..

14 .. 55 Rensa hela MAP 330:s minne Sol/Måne display Tillträde till sol/måne skärmen Ändra sol/måne datumet Ändra sol/måne positionen Fiske/Jakttider display...

15 . 57 Tillträde till fiske/jaktskärmen Ändra fiske/jaktdatumet Ändra jakt/fiske positionen MAP 330 larm Ställa in ankomstlarmet...

16 . 58 Ställa in ankarlarmet Ställa in XTE larmet Ställa in GPS bestämningslarm.. 58 Använda simulatorn Sätt på simulatorn Autofunktion.

17 59 Sätt på simulatorn Användarfunktion Stäng av simulatorn Info.. Skärm Hjälpskärm De vanligaste frågorna Allmänt...

18 Vägpunkter/Databas.. 62 Navigeringsskärmar Router Larm Utgående information.

19 iv Magellan MAP 330 GPS Mottagare Bilaga Problemlösning Vägpunktsikoner.. 66 Kontakta Magellan Teknisk information.. 68 Tillbehör...

20 . 69 MapSend StreetsTM Anslutning till externa apparater Ordlista.. 73 Index Magellan MAP 330 GPS Mottagare v vi Magellan MAP 330 GPS Mottagare Introduktion Välkommen och grattis till ditt köp av en Magellan MAP

21 330 GPS mottagare. MAP 330 har alla de egenskaper som en seglare, fiskare, fotvandrare, jägare, eller vem som helst som utövare någon form av utomhusaktivitet kan önska sig av en Magellan GPS mottagare. Utöver dessa egenskaper ger MAP 330 dig möjlighet att visa ditt läge på en detaljerad stadskarta, och förser dig med ett fullständigt navigeringsverktyg som kommer att bestå för många år framöver. Magellan har varit ledande på bärbara GPS marknaden sedan vi introducerade världens första kommersiella bärbara GPS mottagare Sedan dess har Magellan fortsatt att utrusta utomhusmänniskor och konsumentmarknaden med navigationsmottagare, hela vägen från de första GPS mottagarna för under $ 100 till fordonsmottagare med kapacitet att påvisa varje kurva. Innan du börjar, se till att din förpackning innehåller alla de delar som finns uppräknade på lådans kortsida. Om någon del skulle saknas eller om någon del är skadad, var vänlig och kontakta Magellan Corporation (866) så att dessa kan ersättas. Din manual MAGELLAN MAP 330M

22 Om den här användarmanualen Den här användarmanualen är uppdelat i sex kapitel: Introduktion, Starta MAP 330, Grunddrift, Hänvisningar, De vanligaste frågorna och Bilaga. Varje kapitel förklaras här kortfattat så att du ser vilket som är det rätta för dig. Efter Bilagan finns det en ordlista samt ett index. Starta MAP 330: Det här kapitlet handlar om hur du ska förbereda MAP 330 för användning. Instruktionerna inkluderar även hur batterierna sätts i, hur man sätter på handledsremmen och hur man ställer in MAP 330. Grunddrift: Det här kapitlet förser dig med steg-för-steg instruktioner så att du kan använda MAP 330:s grundfunktioner. Det här kapitlet handlar om hur man får fram en positionsbestämning, granskar kartskärmen, sparar en vägpunkt och använder GOTO. Om du känner till dessa fyra grundsteg är det möjligt att använda MAP 330 för det mesta du vill. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 1 Introduktion Hänvisningar: Här hittar du steg-för-steg instruktioner för alla egenskaper som MAP 330 har. Det här kapitlet är uppställt på det viset att du kan hitta de egenskaper du letar efter kvickt och lätt. De vanligaste frågorna: Det här kapitlet syftar till att svara på några av de mer grundläggande frågorna som du kanske har om din MAP 330, det globala positionssystemet (GPS) och att använda MAP 330 fullt ut. Erfarna GPS användare kommer förmodligen inte att hitta något nytt i detta kapitel men nya GPS användare kan hitta svar på många av sina frågor här. Bilaga: Detta avsnitt innehåller information om att koppla samman din MAP 330 till externa apparater och tillbehör. Felsökning och teknisk information kan du också hitta här. Ordlista: Det finns en ordlista som förklarar några av termerna och förkortningarna hos MAP 330 och i denna manual, eftersom de kanske inte alltid är välkända för alla användare. Nu är det dags att börja använda din MAP 330. Bli inte förskräckt över manualens storlek. Vi har försökt att ge tillräckligt med information för nybörjaren, samtidigt som vi vill förse de mer erfarna användarna den teknisk information och de egenskaper som de letar efter. Det viktigaste för oss är att vi kan vara säkra på att du är fullständigt nöjd med din MAP 330 och de tillhörande handlingarna. Om du har idéer, förslag eller även klagomål, var då snäll förmedla dem till oss på vår websida (www.magellangps.com) eller med vanlig post. 2 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Starta MAP 330 Att starta MAP 330 är en enkel tre stegs process: sätt i batterierna, fäst handledsremmen och ställ in MAP 330. Sätt i batterierna MAP 330 nyttjar två AA batterier som sätts in på baksidan under batterilocket. Du kan räkna med att de två AA batterierna varar i upp till 10 timmar med bakgrundsbelysningen avstängd. För att ta bort batterilocket: vrid ringen på batterilocket och skruva motsols tills locket kan tas av. Sätt i de nya batterierna som på bilden. Försäkra dig om att batterierna sitter med rätt polaritet. Sätt tillbaka locket och skruva åt batterilockets skruv genom att skruva dem medsols tills locket sitter fast. Undvik att skruva åt alltför hårt Hur lång tid har jag för att ersätta batterierna? Alla vägpunkter och router som du skapat finns lagrade i ett permanent minne och bör inte förloras under månader då batterierna är borttagna. Nuvarande position och tidsinformation lagras inte i det permanenta minnet, men det lagras i ett minne under åtminstone två timmar utan att batterierna är isatta. Stäng alltid av MAP 330 innan du tar ut batterierna eller stänger av extern strömkälla. Om du inte gör detta kan det orsaka att informationen går förlorad eller blir förvrängd. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 3 Starta MAP 330 Sätt fast handledsremmen Handledsremmen sätts fast på ringen på skruven som sitter på batterilocket. Nedanstående bild visar hur handledsremmen ska sättas fast. Välj språk Första gången du använder din MAP 330 (eller om minnet har raderats helt och hållet) kommer du att få frågan om vilket språk du vill använda. Använd piltangenterna för UPP/NED på knappsatsen för att markera det språk du önskar. När språket är markerat, tryck på ENTER knappen. Du kan välja mellan engelska, franska, tyska, spanska, italienska, portugisiska, finska, nederländska och svenska. Du kan ändra språk när du vill från Språkalternativ i Startmenyn (Se Ändra språk i den här manualens Hänvisningsavsnitt.) 4 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Starta MAP 330 Inställning för första gångens användning Sista steget att starta MAP 330 är att ställa in mottagaren inför första användartillfället. Detta hjälper din MAP 330 att börja beräkna din position på snabbast möjliga sätt. Skälet till inställningen är att påskynda beräkningsprocessen för den första positionsbestämningen när MAP 330 inte har en sista positionsberäkning i sitt minne (dvs. när MAP 330 är alldeles ny eller om minnet har blivit rensat). Detta ger MAP 330 en ungefärlig indikation om var den befinner sig så att den kan använda sin satellit kalender (som finns lagrad i ett permanent minne) för att uppskatta vilka satelliter som finns ovanför och vilka den ska leta efter. Följ dessa instruktioner för att ställa in MAP 330. Sätt på MAP 330 Press MAP 330 sätts på och visar en startskärm och en varningsskärm. Starta skärm Tryck på ENTER Varningsskärm (Du har 10 sekunder på dig för att trycka på ENTER eller så stängs MAP 330 av.) Magellan MAP 330 GPS Mottagare 5 Starta MAP 330 MAP 330 visar ett meddelande fält som säger att mottagaren behöver ställas in. Tryck på ENTER Mata in din ungefärliga position Använd Tryck på för att markera ditt område. ENTER Använd Tryck på för att markera ditt distrikt. Din manual MAGELLAN MAP 330M

23 ENTER. Markören kommer fram i tidsfältet, och väntar på att du ska lägga in din lokal tid. Ställ in din lokala tid med hjälp av piltangenterna. Försäkra dig om att du har ställt in fm/em. OBS! Efter det att MAP 330 börjar plocka upp signaler från någon satellit, så kommer den automatiskt att uppdateras genom satellitens atomklocka. 6 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Starta MAP 330 Följ nedanstående schema när du använder piltangenterna för att redigera ett fält. Redigera flyttar markörsektionen vänster eller höger. Att trycka på den högra pilen resulterar i: ökar värdet upp eller ner. Att trycka på pilen uppåt resulterar i: När du har fått in rätt tid, tryck på ENTER. Den sista informationen som behövs är datumet. Använd piltangenterna, mata in dagens datum. Tryck på ENTER. All den information som MAP 330 behöver för att påskynda processen att beräkna sin första bestämning har förts in och Kör knappen är markerad. För att komplettera inställningsproceduren, tryck på ENTER. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 7 Starta MAP 330 Sat statusskärmen visas och MAP 330 är nu redo för att användas. Du kan nu börja använda MAP 330 och börja med grunddriften som beskrivs i nästa kapitel eller så kan du stänga av din MAP 330. För att stänga av MAP 330, tryck på. 8 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift För många av er kommer detta att vara den allra första introduktionen för att använda en GPS mottagare som ett navigationsverktyg. Det kan först verka avskräckande när man ser alla egenskaper och funktioner som MAP 330 besitter. Man var inte orolig. Det är bara ett fåtal saker som du måste känna till för att kunna använda MAP 330. Dessa kommer att diskuteras i detalj här. Andra egenskaper och funktioner kan du hitta i Hänvisningsavsnittet i den här manualen. MAP 330 GPS mottagare Fyrfilad antenn IN - Förstorar kartskärmens display. (Tryck en gång för att förstora en nivå, tryck och håll intryckt för att snabbt förflytta dig mellan de olika förstoringsnivåerna. ) ESC- Raderar den sista nedtryckta tangentens operation. Rulla genom navskärmarna i bakvänd ordning. NAV - Ger tillträde till de olika navigeringsskärmar. MARK/GOTO - MARK används för att skapa en vägpunkt. GOTO används för att skapa en direkt route till alla vägpunkter som finns lagrade i minnet. Magellan MAP 330 GPS Mottagare M AP OUT - Förminskar kartskärmens display. (Tryck en gång för att förminska en nivå, tryck och håll intryckt för att snabbt förflytta dig mellan de olika förminskningsnivåerna.) ENTER - Bekräftar inmatad information eller menyval. MENU - Ger tillträde till menyer för visade skärmar. Ger dig även tillträde till vägpunkter, router och startfunktioner. Power/Light- Sätter på/ stänger av MAP 330. Används även till att sätta på/stänga av bakgrundsbelysningen. 9 Grunddrift Trycksäkerhetsventil Externa anslutningar Tillgodoser anslutning till extern strömkälla och informationshanterings apparater. Batterilock Batterilock Ring för Skruv och Handledsrem Strömkälla/datakabel (separat inhandlade) Medger tillträde till externa anslutningar för MAP 330. Titta under avsnittet om Tillbehör och läs beskrivningen över tillgängliga kablar. Sätt på/ Stäng av Sätt på MAP 330 Tryck Tryck ENTER Starta skärm Varningsskärm (Du har 10 sekunder för att trycka på ENTER och acceptera varningen på displayen eller så kommer MAP 330 att stängas av.) Den senaste navigationsbilden som du tittande på kommer att visas. Om den sista navigationsskärmen som du tittade på var Kartskärmen, så kommer den sista zoom inställning att användas. 10 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Stäng av MAP 330 Tryck på Genom att trycka på PÅ/AV knappen en gå till, så stängs MAP 330 av Genom att trycka på ESC tangenten så kommer avstängningssekvensen att raderas. Avstängingsskärmen visas Sätt på/stäng av bakgrundsbelysningen Displayens bakgrundsbelysning kan ställas in på en av tre nivåer (svag, stark eller avstängd) Tryck & håll inne i 2 sekunder Tryck & håll inne i 2 sekunder Tryck & håll inne i 2 sekunder Displayens bakgrundsbelysning belyses (avstängd) Displayens bakgrundsbelysning belyses (svag) Displayens bakgrundsbelysning belyses (stark) Bakgrundsbelysningen medför att MAP 330:s batterier töms snabbt. För att undvika att bakgrundsbelysningen sätts på av misstag och förblir i det läget, så stänger MAP 330 av bakgrundsbelysningen då man inte tryckt på någon knapp under 4 minuter. Om man sedan trycker på vilken knapp som helst kommer bakgrundsbelysningen tillbaka ögonblickligen. Du kan ändra på denna tidsinställningen för bakgrundsbelysningen i Starta. (Se under Starta avsnittet och Hänvisningskapitlet.) Justera kontrasten Från vilken skärm som heist tryck på MENU ENTER Använd piltangentern a för upp/ner för att markera Meny displayen kan variera något beroende på från vilken skärm den nåddes ifrån. Använd piltangentema för vänster/höger för att justera kontrasten. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 11 Grunddrift Erhålla en positionsbestämning Eftersom MAP 330 får den information den behöver från satelliter som kretsar runt jorden, så behöver antennen ha en fri sikt av himlen utan några större hinder. Detta medger att MAP 330 kan välja från alla för tillfället tillgängliga satelliter. Om sikten av himlen är dålig (stora berg eller byggnader, tungt lövverk eller andra hinder) kan satellitsignalerna blockeras och mottagaren kan ta längre tid på sig för att beräkna en positionsbestämning. Du kan notera signalstyrkan och anlitade satelliter på Satellit Statusskärmen (beskrivs i nästa avsnitt). Att hålla MAP 330. Mottagaren är designad så att den ska var ligga bekvämt i din hand. Din manual MAGELLAN MAP 330M

24 Håll MAP 330 i handen och se till att antennen pekar upp mot himlen. Navigeringsskärmar MAP 330 har fem navigeringsskärmar: Kartskärm, Kompasskärm, Stor Informationsskärm, Positionsskärm och Sat Statusskärm. De kommer att beskrivas kortfattat här. En mer detaljerad information om de olika skärmarna kan du hitta under Hänvisningskapitlet. Kartskärm Kartskärmen har två funktioner, position eller markör. I positionsfunktionen anges din nuvarande position med en stor ikon i form av en pil i mitten av displayen. Om du förflyttar dig kommer pilen att peka i den riktning som du rör dig. Längst ner på skärmen visas kartans skala och två informationsfält vilka kan anpassas, eller stängas av, beroende på ditt behov. I markörfunktionen är du försedd med en markör som 12 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift kan röra sig på kartan. Längst ner på displayen finns information om markörens position i relation till din egen position. Alla intressanta punkter som markören passerar över kommer att visas. För att få tillträde till Markörfunktionen, tryck på vilken piltangent som helst på tangentbordet. En crosshair visar sig och den kan du röra genom att använda dig av piltangenterna. För att komma tillbaka till Positionsfunktionen, tryck ESC. Markören försvinner och ikonen för den nuvarande positionen kommer fram i mitten av kartan. Kompasskärm. Det här är en praktisk skärm att ha vid fingertopparna när du navigerar. Den är fullständigt anpassningsbar för att visa den information som är användbar för dig. Den nedre delen av Kompasskärmen visar inte enbart din riktning på ett grafiskt sätt, men den visar förhållandet mellan solen, månen och din destination (om du navigerar på en route) till din riktning. Stor Informationsskärm. Den stora informationsskärmen liknar kompasskärmen men här har kompassen tagits bort för att ge plats åt en stor display av navigeringsinformation. Den är idealisk när du har din MAP 330 monterad på båtens instrumentbräda och använder en vridbar monteringskonsol. Du kan lätt avläsa information även på avstånd. Positionsskärmar. Positionsskärmarna 1 och 2 visar din nuvarande position genom att använda sig av det koordinatsystemet som du har valt i Starta. Den här skärmen visar allt av grundpositionen, tid och satellitinformation. Dessutom visas den aktuella navigeringsinformationen på den nedre halvan av skärmen. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 13 Grunddrift Tillträde till navigeringsskärmarna Från vilken skärm som helst, förutom en navigeringsskärm, tryck på NAV och den sist visade navigeringsskärmen kommer tillbaka. Observera att om du matar in information och sedan trycker på NAV så kommer den sista visade navigeringsskärmen tillbaka, men den inmatade informationen sparas inte. Medan du tittar på någon av navigeringsskärmarna, så kan du manövrera genom de andra skärmarna enligt nedanstående schema. NAV Kartskärm (Positionsfunktion) ESC Kartskärm (Markörfunktion) Kompasskärm Stor Informationsskärm Positionsskärm 1 Positionsskärm 2 Sat Statusskärm ESC 14 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Spara en vägpunkt En vägpunkt är en punkt på en karta som du kan namnge och spara i MAP 330. De används främst för att skapa router. Vare sig det rör sig om en enkel GOTO eller en mer komplicerad fleretapps route, så behöver de lagrade vägpunkter för sina start- och destinationspunkter Spara en vägpunkt med ett mottagarframtaget namn Från vilken skärm som helst, tryck på MARK i2 sekunder och då visas Markskärmen. "Spara" knappen är markerad och du kan trycka på för att spara vägpunkten genom att använda standardnamn och ikon. ENTER Du kan gå tillbaka vid ett senare tillfälle och redigera all vägpunktsinformation genom Databas menyn. Du kan också ändra informationen nu genom att följa riktlinjerna nedan. (Läs under Vägpunkter i Hänvisningskapitlet.) Spara en vägpunkt med en användarinmatad ikon och namn Från vilken skärm som helst, tryck på MARK och håll inne i 2 sekunder. Använd piltangenterna för upp/ned och notera att markeringen rör sig från fält till fält och sedan tillbaka till "Spara". Markera ikonfältet genom att använda piltangenterna för upp/ned. Tryck på ENTER. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 15 Grunddrift Välj Ikon fönster visas. Använd piltangenterna för att förflytta dig från den ena ikonen till den andra. Namnet på ikonen kan du läsa högst upp. Det kan vara bra att veta att alla ikonerna och deras respektive namn finns uppräknade i Hänvisningskapitlet. När du markerat den ikon du vill använda, tryck då på ENTER. Markören markerar nu Vägpunkten Namnfält. När namnfältet är markerat, tryck på ENTER. Det inmatade tangentbordet visas. Allra högst upp på tangentbordet visas vilket fält som du ändrar, som i det här fallet är Namnfältet Du kan nu använda dig av piltangenterna för att välja bokstaven som du vill mata in. När bokstaven är markerad, tryck då på ENTER och bokstaven fogas till det namnet som du matar in och det visas i fältet ovanför tangenterna. (Vägpunkts namn kan vara upp till 8 tecken.) Markera "Back" och genom att trycka på bokstaven du skrev. Markera "Clear" och genom att trycka på bort. ENTER så raderar du den sista så raderas hela namnet ENTER Markera mellanslaget och genom att trycka på ENTER så läggs ett utrymme till. Markera "Shift" och genom att trycka på ENTER så visas den undre raden av bokstäver och några extra skiljetecken. 16 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift När du har namnet på det sättet som du vill ha det, markera "OK" och tryck på ENTER. Du kommer tillbaka till Markskärmen med det nya namnet som syns. För in ett meddelande Alla vägpunkter kan vara försedda med ett meddelande. Detta är praktiskt när man ytterligare ska identifiera en vägpunkt. Din manual MAGELLAN MAP 330M

25 Om detta var en vägpunkt för en väns hus eller affär, så kan du lägga till ett telefonnummer eller vilken annan information som helst som är användbar. Använd piltangenterna för upp/ned för att markera meddelandefältet och tryck på ENTER. Tangentbordsfönstret visas på samma sätt som när namnet ändrades. Men den här gången så står det "Meddelande" högst upp i fönstret och fältet som du skriver i är större så att du kan skriva fler bokstäver. Du kan skriva max 30 bokstäver i ett meddelandefält. För att godkänna det nya meddelandet, markera "OK" och tryck på För att lämna meddelandet i sin ursprungliga form, tryck på som helst. ESC ENTER. när Finns det en begränsning av antalet vägpunkter som jag kan spara i MAP 330? Ja, MAP 330 kommer att spara upp till 500 användarvägpunkter i sitt minne. Men MAP 330 kommer endast att tillåta att meddelanden för 200 vägpunkter skapas. Om du någonsin skulle få ihop så många och behöver mata in fler, då måste du radera de som du inte längre behöver för att skapa plats. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 17 Grunddrift Använda GOTO router En GOTO route är helt enkelt en route med en startpunkt och en destinationspunkt: Jag är här och jag vill gå dit. Allt som krävs för att skapa en GOTO route är att man har destinationens vägpunkt sparad i minnet. Den vägpunkten kan vara en av dem som du tidigare sparat (som är sparad i din Användarvägpunktslista) eller någon annan orienteringspunkt som finns i MAP 330:s inbyggda databas. Om du t.ex. parker din bil och planerade att du skulle ut och vandra i ungefär en timma. Efter det att du vandrat, så skulle du vilja veta riktningen för att komma tillbaka till din bil. Det är väldigt enkelt. För det första ska du använda MAP 330 på platsen där du parkerat bilen för att beräkna den positionen och sedan ska du spara den positionen med ett namn som "Parkering". Efter din fotvandring kan du använda dig av GOTO funktionen (beskrivs i följande avsnitt) och välja "Parkering" som din destination från användarens vägpunktslista. MAP 330 kommer sedan att guida dig fram till bilen. Skapa en GOTO route Tryck på GOTO. Det först som måste göras är att välja vägpunkt destination. Detta görs genom tillträde till vägpunkt databasen. Den första skärmen används till att välja databas kategorin som vägpunkten befinner sig i och hur den kan hittas, alfabetiskt eller närmast till din position eller markör. Välj en vägpunkt destination från databasen genom att använda "Nära Position" Använd piltangenterna för upp/ned för att markera den kategori som din vägpunkt destination finns i. Använd piltangenterna för vänster/höger för att välja hur dessa vägpunkter visas, Alfabetiskt, Nära Position eller Nära Markör. I det här fallet ska du använda "Nära Position". 18 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Exemplet som visas här är prov från en City Vägpunktslista. Det här är ett exempel på Närmaste City Vägpunktslista för Magellan. Din skärm kommer att se annorlunda ut. Använd piltangenterna för upp/ned för att markera ditt val av den vägpunkt som ska bli din destination och tryck sedan på ENTER. GOTO routen är nu aktiverad och du är tillbaka på den navigationsskärm som du senast var på. Välj en Vägpunkt Destination från Databasen genom att använda "Alfabetisk". Markera vilken kategori som helst, förutom Användare, och använd piltangenterna för vänster/ höger för att välja Hitta via hos Alfabetisk. Tryck på ENTER. I det här exemplet var städer valda och så här såg skärmen ut. Det här är en väldigt lång lista och att använda piltangenterna för UPP/NED för att hitta rätt vägpunkt skulle kunna ta lång tid. För att snabbare kunna hitta rätt vägpunkt i listan, så erbjuder MAP 330 dig ett sätt att "hoppa" till det området i listan där din vägpunkt kan hittas. Om din destination skulle vara t.ex. Los Angeles. Tryck då på piltangenten för UPP en gång. Observera att den första bokstaven som är markerad är nu "B". Listan har alltså "hoppat" till den första staden som börjar på bokstaven "B". Magellan MAP 330 GPS Mottagare 19 Grunddrift Eftersom vi letar efter Los Angeles, så måste vi trycka på UPP tangenten ända tills bokstaven "L" är markerad. City Vägpunktslistan skulle se ut så här. Det här är ganska så bra eftersom listan nu visar oss städer som börjar på bokstaven "L", men vi kan t. o.m. komma närmare. Tryck på piltangenten för HÖGER en gång. Markören har nu rört sig till den andra bokstaven i listan. Tryck på piltangenten för UPP tills bokstaven "O" finns hos markören. (Observera att MAP 330 hoppar över bokstäver som inte har någon motsvarig vägpunkt i listan. Eftersom ingen stad börjar med "LB", så hoppade den över "LB" och letade efter en stad som börjar med "LC" osv. Detta tar en liten stund, så tryck på piltangenten för UPP och vänta lite eftersom denna procedur kan ta någon sekunder att utföra.) Tryck på piltangenten för HÖGER igen och använd piltangenten för UPP för att välja att "S" ska markeras. Nu har du kommit fram till en punkt på listan då du kan se city vägpunkt namnet för Los Angeles. 20 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Du kan nu välja Los Angeles från listan genom att trycka på ENTER. Den första staden i listan är nu markerad. Använd piltangenten för NED för att kunna markera Los Angeles. När du markerat Los Angeles, så kan du välja den som en destination för GOTO routen genom att trycka på ENTER. Nu skickas du till den sista Navskärmen som visades. GOTO routen har aktiverats och du är reda att navigera på routen. Din manual MAGELLAN MAP 330M

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350

Din manual NOKIA 6220 CLASSIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/822350 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6220 CLASSIC. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6220 CLASSIC instruktionsbok

Läs mer

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok

CardioPerfect Workstation ABP-modul - Användarhandbok Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012382 Ver. B Upphovsrätt Copyright 2008,

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer