Din manual MAGELLAN MAP 330M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok MAGELLAN MAP 330M Manual MAGELLAN MAP 330M Bruksanvisning MAGELLAN MAP 330M Användarguide MAGELLAN MAP 330M Bruksanvisningar MAGELLAN MAP 330M Din manual MAGELLAN MAP 330M

2 Utdrag ur manual: ANVÄND GOTT OMDÖME Den här produkten är ett utmärkt navigeringshjälpmedel, men ersätter inte behovet av en noggrann orientering och ett gott omdöme. Lita aldrig enbart på en navigeringsapparat. ANVÄND FÖRSIKTIGHET Det "Global Positioning System" (GPS) drivs av USA:s regering, som är ensam ansvarig för GPS:s precision och underhåll. Precisionen av de positionsbestämningarna kan påverkas av periodiska justeringar av GPS satelliter. Dessa utförs av USA:s regering och ändras i överenskommelse med Försvarsdepartementet civila GPS användarpolicy och den Federala Radionavigeringsplanen. Precisionen kan också påverkas av en dålig satellit geometri. ANVÄND RÄTT TILLBEHÖR Använd enbart Magellan kablar och antenner. Om du använder kablar och antenner som INTE är av märket Magellan kan detta medföra en allvarlig försämring av prestationen eller skada mottagaren. Dessutom gäller då inte garantin längre. LICENS AVTAL Magellan beviljar dig, köpare, rätten att använda den software som levereras i och tillsammans med MAGELLAN GPS produkter ("SOFTWARE") för en vanlig användning av utrustningen. Du får göra kopior endast för eget bruk samt för bruk inom din egen organisation. Denna SOFTWARE är MAGELLANS egendom och/eller dess leverantör och är skyddad genom Förenta Staternas copywright lagar och internationella avtalsbestämmelser. Du måste därför behandla denna SOFTWARE som allt annat copywright material. Du får inte använda, kopiera, ändra, reproducera eller överföra denna SOFTWARE förutom vad som uttryckligen är föreskrivet i den här licensen. Alla rättigheter som inte uttryckligen är beviljade är förbehållna av MAGELLAN och/eller dess leverantörer. *** Ingen del av denna manual får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och avspelning, förutom för köparens personliga användning, utan ett tidigare skriftligt tillstånd från Magellan Corporation av Magellan Corporation. Med ensamrätt. MagellanTM, MAP 330TM och MapSend StreetsTM är Magellan Corporations MAGELLAN CORPORATION BEGRÄNSAD GARANTI Alla Magellan GPS mottagare är navigeringshjälpmedel, och de är inte avsedda att ersätta andra navigeringsmetoder. Köparen anmodas att göra en noggrann lägesregistrering samt att använda ett gott omdöme. LÄS ANVÄNDARGUIDEN NOGGRANNT INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS. 1. MAGELLAN CORPORATION GARANTI Magellan Corporation garanterar för att deras GPS mottagare och tillbehör inte har några defekter vad gäller material och utförande under ett års tid från det ursprungliga inköpsdatumet. DEN HÄR GARANTIN GÄLLER ENDAST FÖR DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN AV PRODUKTEN. I händelse av ett fel, beslutar Magellan Corporation om produkten ska repareras eller bytas ut. Detta sker kostnadsfritt för köparen och gäller delar och arbetskostnad. Den reparerade eller utbytta produkten kommer att ha en garanti på nittio (90) dagar från den dagen då produkten returneras, eller för återstoden av garantiperioden, om den är längre. 2. KÖPARENS ERSÄTTNING KÖPARENS UTESLUTANDE ERSÄTTNING MOT DENNA SKRIFTLIGA GARANTI ELLER EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SKALL BEGRÄNSAS TILL REPARATION ELLER UTBYTE, I ENLIGHET MED MAGELLAN COORPORATIONS BESLUT, AV SKADADE DELAR PÅ MOTTAGAREN ELLER TILLBEHÖR SOM TÄCKTS AV GARANTIN. REPARATIONER SOM SKER UNDER DENNA GARANTI FÅR ENDAST UTFÖRAS PÅ ETT AUKTORISERAT MAGELLAN SERVICECENTER. ALLA REPARATIONER SOM UTFÖRS AV ETT ICKE AUKTORISERAT MAGELLAN CORPORATION SERVICECENTER LEDER TILL ATT GARANTIN OGILTIGFÖRKLARAS. 3. KÖPARENS PLIKTER före själva transporten. Om köparen blir tvungen att returnera (med betalt porto) mottagaren eller tillbehör under garantitiden måste en kopia av det ursprungliga försäljningskvittot, köparens adress och RMA nummer vara skrivet klart och tydligt utanpå paketet, och det ska skickas till: MAGELLAN AUKTORISERADE CENTER MAGELLAN CORPORATION KOMMER INTE VARA ANSVARIG FÖR NÅGON FORM AV FÖRLUST ELLER SKADA AV PRODUKTEN UNDER TRANSPORTEN TILL OCH FRÅN SERVICE CENTRET. MAN REKOMMENDERAR EN FÖRSÄKRING. MAGELLAN REKOMMENDERAR ATT EN SPÅRBAR SPEDITIONSMETOD ANVÄNDS, SÅSOM UPS ELLER FEDEX, DÅ EN PRODUKT RETURNERAS FÖR SERVICE. 4. BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDD GARANTI Förutom det som beskrivits under punkt 1 ovan, all annan uttryckt garanti eller underförstådd garanti, inklusive varans ändamålsenlighet för något speciellt syfte eller försäljning frånsäges härmed. Vissa stater tillåter ej begränsningar på hur länge en underförstådd garanti gäller. Därför är det möjligt att ovanstående garanti inte gäller för dig. 5. UNDANTAG INSTALLATION BATTERIER FINISH DEFEKTER SOM UPPSTÅTT VID INSTALLATIONEN ALLA SKADOR SOM BEROR PÅ EN OLYCKA, SOM UPPSTÅTT P.G.A. FELAKTIGA SATELLIT TRANSMISSIONER. ORIKTIGA TRANSMISSIONER KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV FÖRÄNDRINGAR AV SATELLITENS POSITION, VÄLBEFINNANDE ELLER GEOMETRI. Nedanstående undantages från garantin. För att erhålla service, måste köparen få ett nummer för Returmaterial Auktorisation RMA (Return Material Authorization) från Magellan Corporation ( ANVÄNTS SLARVIGT. MAGELLAN CORPORATION KOMMER INTE I NÅGON HÄNDELSE ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR SÅDAN SKADOR, ÄVEN OM MAGELLAN CORPORATION HAR UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN OM ATT EN LIKNANDE UTFÖRD SERVICE ELLER FÖRSÖK TILL SKADA KAN UPPSTÅ. SÅDAN AV NÅGON SOM INTE ÄR Vissa stater tillåter inte uteslutande eller ETT AUKTORISERADE MAGELLAN begränsning av tillfälliga och indirekta SERVICE CENTER. skador, därför kan det hända att MODIFIERING AV MOTTAGAREN, ovanstående begränsning och uteslutning VILKET KAN KRÄVAS P.G.A. inte gäller dig. FÖRÄNDRINGAR I DET GLOBALA POSITIONSSYSTEMET (GPS). (Obs! 7. FULLSTÄNDIGT ÖVERENSKOMMELSE Alla Magellan GPS mottagare Den skrivna garantin är den fullständiga, använder sig av GPS för att erhålla slutgiltiga och uteslutande position, hastighet och överenskommelsen mellan Magellan tidsinformation. Din manual MAGELLAN MAP 330M

3 GPS drivs av USA:s Corporation och köparen med hänsyn till regering, som är ensam ansvarig för varornas kvalitet och prestation samt alla dess precision och underhåll. Vissa garantier och representation. DEN HÄR förhållanden kan orsaka oriktigheter, GARANTIN LÄGGER FRAM ALLA MAGELLAN vilket kräver modifieringar av CORPORATIONS ANSVAR GÄLLANDE DENNA mottagaren. Exempel på sådana PRODUKT. förhållanden inkluderar men de är inte begränsade till förändringar av Den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter, men du kan också ha andra GPS transmissionen. SÅDANA MODIFIERINGAR OMFATTAS INTE AV rättigheter som varierar från stat till stat. DEN HÄR GARANTIN. 8. FÖR KÖPARE BOSATTA UTANFÖR USA OM DENNA PRODUKT ÖPPNAS AV NÅGON SOM INTE ÄR ETT DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA AUKTORISERAT MAGELLAN SERVICE RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA CENTER, LEDER TILL ATT GARANTIN RÄTTIGHETER SOM VARIERAR PROVINS TILL ANNULLERAS. PROVINS OCH VISSA BEGRÄNSNINGAR SOM FINNS I DEN HÄR GARANTIN KOMMER INTE 6. UTESLUTANDE AV TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ATT GÄLLA DIG. SKADOR BEROENDE PÅ FRAKT, FELAKTIG ANVÄNDNING., MISSBRUK, FÖRSUMLIGHET, MANIPULERING ELLER ORIKTIGT ANVÄNDANDE. MAGELLAN CORPORATION HÅLLS INTE ANSVARIGA INFÖR KÖPAREN ELLER ANNAN PERSON FÖR TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR, VILKET INKLUDERAR MEN INTE BEGRÄNSAR TILL FÖRLORAD VINST, SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM FÖRSENING ELLER ANVÄNDNINGSBORTFALL, FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅTT GENOM EN ÖVERTRÄDELSE AV DEN HÄR GARANTIN ELLER ANNAN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ÄVEN OM DEN ORSAKATS GENOM FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT FEL. MAGELLAN CORPORATION HÅLLS INTE ANSVARIGA GENTEMOT KÖPAREN ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR NÅGON FORM AV TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅTT P.G. A. ATT PRODUKTEN Om du har inhandlat denna produkt utanför USA, så bör du veta att denna begränsade garanti står under Staten Californiens lagar och skall gagna Magellan Corporation, dess efterträdare och övertagare. --För ytterligare information gällande denna begränsade garanti, var vänlig kontakta: Magellan Corporation, 960 Overland Court, San Dimas, California, U.S.A Tel. (909) Fax: (909) Contents Introduktion Om den här användarmanualen Starta MAP 330 Sätt i batterierna Sätt fast handledsremmen Inställning för första gångens användning.. 5 Sätt på MAP 330

4 . 5 Mata in din ungefärliga position Grunddrift MAP 330 GPS mottagare Sätt på/ Stäng av Sätt på/stäng av bakgrundsbelysningen Justera kontrasten.

5 .. 11 Erhålla en positionsbestämning Navigeringsskärmar Kartskärm Kompasskärm Stor informationsskärm...

6 13 Positionsskärmar 13 Tillträde till navigeringsskärmarna. 14 Spara en vägpunkt Använda GOTO router Skapa en GOTO route..

7 Visa ett kartobjekt på kartan Visa en användarvägpunkt på kartan Spara ett kartobjekt som en användarvägpunkt Leta efter en gatuadress Router Skapa en GOTO route.

8 Skapa en tillbakablick route.. 44 Skapa en fleretapps route Aktivera/Stänga av en route Visa en route Redigera en route...

9 Infoga en etapp Radera en etapp Ersätta en etapp.. 48 Tillfoga en etapp Tillfoga en nyligen skapad vägpunkt till en route...

10 . 49 Vända på en route Visa en route på kartskärmen Skapa en route genom att använda spårhistorik.. 50 Starta/Inställningar Ställ in MAP Sätt på/stäng av NAVskärmarna...

11 .. 51 Välj koordinatsystemet Välj ett kartdatum Välj höjdfunktionen Välj tidsformatet Välj NAV enheter...

12 53 Välj nordlig referens Sätt på/stäng av signalen.. 54 Välj NMEA meddelande Välj baudfrekvensen..

13 .. 54 Magellan MAP 330 GPS Mottagare iii Rensa minnet Rensa spårhistorik.. 55 Rensa Wpts/router Rensa alla router Återställ MAP 330 till leveransstandard..

14 .. 55 Rensa hela MAP 330:s minne Sol/Måne display Tillträde till sol/måne skärmen Ändra sol/måne datumet Ändra sol/måne positionen Fiske/Jakttider display...

15 . 57 Tillträde till fiske/jaktskärmen Ändra fiske/jaktdatumet Ändra jakt/fiske positionen MAP 330 larm Ställa in ankomstlarmet...

16 . 58 Ställa in ankarlarmet Ställa in XTE larmet Ställa in GPS bestämningslarm.. 58 Använda simulatorn Sätt på simulatorn Autofunktion.

17 59 Sätt på simulatorn Användarfunktion Stäng av simulatorn Info.. Skärm Hjälpskärm De vanligaste frågorna Allmänt...

18 Vägpunkter/Databas.. 62 Navigeringsskärmar Router Larm Utgående information.

19 iv Magellan MAP 330 GPS Mottagare Bilaga Problemlösning Vägpunktsikoner.. 66 Kontakta Magellan Teknisk information.. 68 Tillbehör...

20 . 69 MapSend StreetsTM Anslutning till externa apparater Ordlista.. 73 Index Magellan MAP 330 GPS Mottagare v vi Magellan MAP 330 GPS Mottagare Introduktion Välkommen och grattis till ditt köp av en Magellan MAP

21 330 GPS mottagare. MAP 330 har alla de egenskaper som en seglare, fiskare, fotvandrare, jägare, eller vem som helst som utövare någon form av utomhusaktivitet kan önska sig av en Magellan GPS mottagare. Utöver dessa egenskaper ger MAP 330 dig möjlighet att visa ditt läge på en detaljerad stadskarta, och förser dig med ett fullständigt navigeringsverktyg som kommer att bestå för många år framöver. Magellan har varit ledande på bärbara GPS marknaden sedan vi introducerade världens första kommersiella bärbara GPS mottagare Sedan dess har Magellan fortsatt att utrusta utomhusmänniskor och konsumentmarknaden med navigationsmottagare, hela vägen från de första GPS mottagarna för under $ 100 till fordonsmottagare med kapacitet att påvisa varje kurva. Innan du börjar, se till att din förpackning innehåller alla de delar som finns uppräknade på lådans kortsida. Om någon del skulle saknas eller om någon del är skadad, var vänlig och kontakta Magellan Corporation (866) så att dessa kan ersättas. Din manual MAGELLAN MAP 330M

22 Om den här användarmanualen Den här användarmanualen är uppdelat i sex kapitel: Introduktion, Starta MAP 330, Grunddrift, Hänvisningar, De vanligaste frågorna och Bilaga. Varje kapitel förklaras här kortfattat så att du ser vilket som är det rätta för dig. Efter Bilagan finns det en ordlista samt ett index. Starta MAP 330: Det här kapitlet handlar om hur du ska förbereda MAP 330 för användning. Instruktionerna inkluderar även hur batterierna sätts i, hur man sätter på handledsremmen och hur man ställer in MAP 330. Grunddrift: Det här kapitlet förser dig med steg-för-steg instruktioner så att du kan använda MAP 330:s grundfunktioner. Det här kapitlet handlar om hur man får fram en positionsbestämning, granskar kartskärmen, sparar en vägpunkt och använder GOTO. Om du känner till dessa fyra grundsteg är det möjligt att använda MAP 330 för det mesta du vill. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 1 Introduktion Hänvisningar: Här hittar du steg-för-steg instruktioner för alla egenskaper som MAP 330 har. Det här kapitlet är uppställt på det viset att du kan hitta de egenskaper du letar efter kvickt och lätt. De vanligaste frågorna: Det här kapitlet syftar till att svara på några av de mer grundläggande frågorna som du kanske har om din MAP 330, det globala positionssystemet (GPS) och att använda MAP 330 fullt ut. Erfarna GPS användare kommer förmodligen inte att hitta något nytt i detta kapitel men nya GPS användare kan hitta svar på många av sina frågor här. Bilaga: Detta avsnitt innehåller information om att koppla samman din MAP 330 till externa apparater och tillbehör. Felsökning och teknisk information kan du också hitta här. Ordlista: Det finns en ordlista som förklarar några av termerna och förkortningarna hos MAP 330 och i denna manual, eftersom de kanske inte alltid är välkända för alla användare. Nu är det dags att börja använda din MAP 330. Bli inte förskräckt över manualens storlek. Vi har försökt att ge tillräckligt med information för nybörjaren, samtidigt som vi vill förse de mer erfarna användarna den teknisk information och de egenskaper som de letar efter. Det viktigaste för oss är att vi kan vara säkra på att du är fullständigt nöjd med din MAP 330 och de tillhörande handlingarna. Om du har idéer, förslag eller även klagomål, var då snäll förmedla dem till oss på vår websida (www.magellangps.com) eller med vanlig post. 2 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Starta MAP 330 Att starta MAP 330 är en enkel tre stegs process: sätt i batterierna, fäst handledsremmen och ställ in MAP 330. Sätt i batterierna MAP 330 nyttjar två AA batterier som sätts in på baksidan under batterilocket. Du kan räkna med att de två AA batterierna varar i upp till 10 timmar med bakgrundsbelysningen avstängd. För att ta bort batterilocket: vrid ringen på batterilocket och skruva motsols tills locket kan tas av. Sätt i de nya batterierna som på bilden. Försäkra dig om att batterierna sitter med rätt polaritet. Sätt tillbaka locket och skruva åt batterilockets skruv genom att skruva dem medsols tills locket sitter fast. Undvik att skruva åt alltför hårt Hur lång tid har jag för att ersätta batterierna? Alla vägpunkter och router som du skapat finns lagrade i ett permanent minne och bör inte förloras under månader då batterierna är borttagna. Nuvarande position och tidsinformation lagras inte i det permanenta minnet, men det lagras i ett minne under åtminstone två timmar utan att batterierna är isatta. Stäng alltid av MAP 330 innan du tar ut batterierna eller stänger av extern strömkälla. Om du inte gör detta kan det orsaka att informationen går förlorad eller blir förvrängd. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 3 Starta MAP 330 Sätt fast handledsremmen Handledsremmen sätts fast på ringen på skruven som sitter på batterilocket. Nedanstående bild visar hur handledsremmen ska sättas fast. Välj språk Första gången du använder din MAP 330 (eller om minnet har raderats helt och hållet) kommer du att få frågan om vilket språk du vill använda. Använd piltangenterna för UPP/NED på knappsatsen för att markera det språk du önskar. När språket är markerat, tryck på ENTER knappen. Du kan välja mellan engelska, franska, tyska, spanska, italienska, portugisiska, finska, nederländska och svenska. Du kan ändra språk när du vill från Språkalternativ i Startmenyn (Se Ändra språk i den här manualens Hänvisningsavsnitt.) 4 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Starta MAP 330 Inställning för första gångens användning Sista steget att starta MAP 330 är att ställa in mottagaren inför första användartillfället. Detta hjälper din MAP 330 att börja beräkna din position på snabbast möjliga sätt. Skälet till inställningen är att påskynda beräkningsprocessen för den första positionsbestämningen när MAP 330 inte har en sista positionsberäkning i sitt minne (dvs. när MAP 330 är alldeles ny eller om minnet har blivit rensat). Detta ger MAP 330 en ungefärlig indikation om var den befinner sig så att den kan använda sin satellit kalender (som finns lagrad i ett permanent minne) för att uppskatta vilka satelliter som finns ovanför och vilka den ska leta efter. Följ dessa instruktioner för att ställa in MAP 330. Sätt på MAP 330 Press MAP 330 sätts på och visar en startskärm och en varningsskärm. Starta skärm Tryck på ENTER Varningsskärm (Du har 10 sekunder på dig för att trycka på ENTER eller så stängs MAP 330 av.) Magellan MAP 330 GPS Mottagare 5 Starta MAP 330 MAP 330 visar ett meddelande fält som säger att mottagaren behöver ställas in. Tryck på ENTER Mata in din ungefärliga position Använd Tryck på för att markera ditt område. ENTER Använd Tryck på för att markera ditt distrikt. Din manual MAGELLAN MAP 330M

23 ENTER. Markören kommer fram i tidsfältet, och väntar på att du ska lägga in din lokal tid. Ställ in din lokala tid med hjälp av piltangenterna. Försäkra dig om att du har ställt in fm/em. OBS! Efter det att MAP 330 börjar plocka upp signaler från någon satellit, så kommer den automatiskt att uppdateras genom satellitens atomklocka. 6 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Starta MAP 330 Följ nedanstående schema när du använder piltangenterna för att redigera ett fält. Redigera flyttar markörsektionen vänster eller höger. Att trycka på den högra pilen resulterar i: ökar värdet upp eller ner. Att trycka på pilen uppåt resulterar i: När du har fått in rätt tid, tryck på ENTER. Den sista informationen som behövs är datumet. Använd piltangenterna, mata in dagens datum. Tryck på ENTER. All den information som MAP 330 behöver för att påskynda processen att beräkna sin första bestämning har förts in och Kör knappen är markerad. För att komplettera inställningsproceduren, tryck på ENTER. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 7 Starta MAP 330 Sat statusskärmen visas och MAP 330 är nu redo för att användas. Du kan nu börja använda MAP 330 och börja med grunddriften som beskrivs i nästa kapitel eller så kan du stänga av din MAP 330. För att stänga av MAP 330, tryck på. 8 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift För många av er kommer detta att vara den allra första introduktionen för att använda en GPS mottagare som ett navigationsverktyg. Det kan först verka avskräckande när man ser alla egenskaper och funktioner som MAP 330 besitter. Man var inte orolig. Det är bara ett fåtal saker som du måste känna till för att kunna använda MAP 330. Dessa kommer att diskuteras i detalj här. Andra egenskaper och funktioner kan du hitta i Hänvisningsavsnittet i den här manualen. MAP 330 GPS mottagare Fyrfilad antenn IN - Förstorar kartskärmens display. (Tryck en gång för att förstora en nivå, tryck och håll intryckt för att snabbt förflytta dig mellan de olika förstoringsnivåerna. ) ESC- Raderar den sista nedtryckta tangentens operation. Rulla genom navskärmarna i bakvänd ordning. NAV - Ger tillträde till de olika navigeringsskärmar. MARK/GOTO - MARK används för att skapa en vägpunkt. GOTO används för att skapa en direkt route till alla vägpunkter som finns lagrade i minnet. Magellan MAP 330 GPS Mottagare M AP OUT - Förminskar kartskärmens display. (Tryck en gång för att förminska en nivå, tryck och håll intryckt för att snabbt förflytta dig mellan de olika förminskningsnivåerna.) ENTER - Bekräftar inmatad information eller menyval. MENU - Ger tillträde till menyer för visade skärmar. Ger dig även tillträde till vägpunkter, router och startfunktioner. Power/Light- Sätter på/ stänger av MAP 330. Används även till att sätta på/stänga av bakgrundsbelysningen. 9 Grunddrift Trycksäkerhetsventil Externa anslutningar Tillgodoser anslutning till extern strömkälla och informationshanterings apparater. Batterilock Batterilock Ring för Skruv och Handledsrem Strömkälla/datakabel (separat inhandlade) Medger tillträde till externa anslutningar för MAP 330. Titta under avsnittet om Tillbehör och läs beskrivningen över tillgängliga kablar. Sätt på/ Stäng av Sätt på MAP 330 Tryck Tryck ENTER Starta skärm Varningsskärm (Du har 10 sekunder för att trycka på ENTER och acceptera varningen på displayen eller så kommer MAP 330 att stängas av.) Den senaste navigationsbilden som du tittande på kommer att visas. Om den sista navigationsskärmen som du tittade på var Kartskärmen, så kommer den sista zoom inställning att användas. 10 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Stäng av MAP 330 Tryck på Genom att trycka på PÅ/AV knappen en gå till, så stängs MAP 330 av Genom att trycka på ESC tangenten så kommer avstängningssekvensen att raderas. Avstängingsskärmen visas Sätt på/stäng av bakgrundsbelysningen Displayens bakgrundsbelysning kan ställas in på en av tre nivåer (svag, stark eller avstängd) Tryck & håll inne i 2 sekunder Tryck & håll inne i 2 sekunder Tryck & håll inne i 2 sekunder Displayens bakgrundsbelysning belyses (avstängd) Displayens bakgrundsbelysning belyses (svag) Displayens bakgrundsbelysning belyses (stark) Bakgrundsbelysningen medför att MAP 330:s batterier töms snabbt. För att undvika att bakgrundsbelysningen sätts på av misstag och förblir i det läget, så stänger MAP 330 av bakgrundsbelysningen då man inte tryckt på någon knapp under 4 minuter. Om man sedan trycker på vilken knapp som helst kommer bakgrundsbelysningen tillbaka ögonblickligen. Du kan ändra på denna tidsinställningen för bakgrundsbelysningen i Starta. (Se under Starta avsnittet och Hänvisningskapitlet.) Justera kontrasten Från vilken skärm som heist tryck på MENU ENTER Använd piltangentern a för upp/ner för att markera Meny displayen kan variera något beroende på från vilken skärm den nåddes ifrån. Använd piltangentema för vänster/höger för att justera kontrasten. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 11 Grunddrift Erhålla en positionsbestämning Eftersom MAP 330 får den information den behöver från satelliter som kretsar runt jorden, så behöver antennen ha en fri sikt av himlen utan några större hinder. Detta medger att MAP 330 kan välja från alla för tillfället tillgängliga satelliter. Om sikten av himlen är dålig (stora berg eller byggnader, tungt lövverk eller andra hinder) kan satellitsignalerna blockeras och mottagaren kan ta längre tid på sig för att beräkna en positionsbestämning. Du kan notera signalstyrkan och anlitade satelliter på Satellit Statusskärmen (beskrivs i nästa avsnitt). Att hålla MAP 330. Mottagaren är designad så att den ska var ligga bekvämt i din hand. Din manual MAGELLAN MAP 330M

24 Håll MAP 330 i handen och se till att antennen pekar upp mot himlen. Navigeringsskärmar MAP 330 har fem navigeringsskärmar: Kartskärm, Kompasskärm, Stor Informationsskärm, Positionsskärm och Sat Statusskärm. De kommer att beskrivas kortfattat här. En mer detaljerad information om de olika skärmarna kan du hitta under Hänvisningskapitlet. Kartskärm Kartskärmen har två funktioner, position eller markör. I positionsfunktionen anges din nuvarande position med en stor ikon i form av en pil i mitten av displayen. Om du förflyttar dig kommer pilen att peka i den riktning som du rör dig. Längst ner på skärmen visas kartans skala och två informationsfält vilka kan anpassas, eller stängas av, beroende på ditt behov. I markörfunktionen är du försedd med en markör som 12 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift kan röra sig på kartan. Längst ner på displayen finns information om markörens position i relation till din egen position. Alla intressanta punkter som markören passerar över kommer att visas. För att få tillträde till Markörfunktionen, tryck på vilken piltangent som helst på tangentbordet. En crosshair visar sig och den kan du röra genom att använda dig av piltangenterna. För att komma tillbaka till Positionsfunktionen, tryck ESC. Markören försvinner och ikonen för den nuvarande positionen kommer fram i mitten av kartan. Kompasskärm. Det här är en praktisk skärm att ha vid fingertopparna när du navigerar. Den är fullständigt anpassningsbar för att visa den information som är användbar för dig. Den nedre delen av Kompasskärmen visar inte enbart din riktning på ett grafiskt sätt, men den visar förhållandet mellan solen, månen och din destination (om du navigerar på en route) till din riktning. Stor Informationsskärm. Den stora informationsskärmen liknar kompasskärmen men här har kompassen tagits bort för att ge plats åt en stor display av navigeringsinformation. Den är idealisk när du har din MAP 330 monterad på båtens instrumentbräda och använder en vridbar monteringskonsol. Du kan lätt avläsa information även på avstånd. Positionsskärmar. Positionsskärmarna 1 och 2 visar din nuvarande position genom att använda sig av det koordinatsystemet som du har valt i Starta. Den här skärmen visar allt av grundpositionen, tid och satellitinformation. Dessutom visas den aktuella navigeringsinformationen på den nedre halvan av skärmen. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 13 Grunddrift Tillträde till navigeringsskärmarna Från vilken skärm som helst, förutom en navigeringsskärm, tryck på NAV och den sist visade navigeringsskärmen kommer tillbaka. Observera att om du matar in information och sedan trycker på NAV så kommer den sista visade navigeringsskärmen tillbaka, men den inmatade informationen sparas inte. Medan du tittar på någon av navigeringsskärmarna, så kan du manövrera genom de andra skärmarna enligt nedanstående schema. NAV Kartskärm (Positionsfunktion) ESC Kartskärm (Markörfunktion) Kompasskärm Stor Informationsskärm Positionsskärm 1 Positionsskärm 2 Sat Statusskärm ESC 14 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Spara en vägpunkt En vägpunkt är en punkt på en karta som du kan namnge och spara i MAP 330. De används främst för att skapa router. Vare sig det rör sig om en enkel GOTO eller en mer komplicerad fleretapps route, så behöver de lagrade vägpunkter för sina start- och destinationspunkter Spara en vägpunkt med ett mottagarframtaget namn Från vilken skärm som helst, tryck på MARK i2 sekunder och då visas Markskärmen. "Spara" knappen är markerad och du kan trycka på för att spara vägpunkten genom att använda standardnamn och ikon. ENTER Du kan gå tillbaka vid ett senare tillfälle och redigera all vägpunktsinformation genom Databas menyn. Du kan också ändra informationen nu genom att följa riktlinjerna nedan. (Läs under Vägpunkter i Hänvisningskapitlet.) Spara en vägpunkt med en användarinmatad ikon och namn Från vilken skärm som helst, tryck på MARK och håll inne i 2 sekunder. Använd piltangenterna för upp/ned och notera att markeringen rör sig från fält till fält och sedan tillbaka till "Spara". Markera ikonfältet genom att använda piltangenterna för upp/ned. Tryck på ENTER. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 15 Grunddrift Välj Ikon fönster visas. Använd piltangenterna för att förflytta dig från den ena ikonen till den andra. Namnet på ikonen kan du läsa högst upp. Det kan vara bra att veta att alla ikonerna och deras respektive namn finns uppräknade i Hänvisningskapitlet. När du markerat den ikon du vill använda, tryck då på ENTER. Markören markerar nu Vägpunkten Namnfält. När namnfältet är markerat, tryck på ENTER. Det inmatade tangentbordet visas. Allra högst upp på tangentbordet visas vilket fält som du ändrar, som i det här fallet är Namnfältet Du kan nu använda dig av piltangenterna för att välja bokstaven som du vill mata in. När bokstaven är markerad, tryck då på ENTER och bokstaven fogas till det namnet som du matar in och det visas i fältet ovanför tangenterna. (Vägpunkts namn kan vara upp till 8 tecken.) Markera "Back" och genom att trycka på bokstaven du skrev. Markera "Clear" och genom att trycka på bort. ENTER så raderar du den sista så raderas hela namnet ENTER Markera mellanslaget och genom att trycka på ENTER så läggs ett utrymme till. Markera "Shift" och genom att trycka på ENTER så visas den undre raden av bokstäver och några extra skiljetecken. 16 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift När du har namnet på det sättet som du vill ha det, markera "OK" och tryck på ENTER. Du kommer tillbaka till Markskärmen med det nya namnet som syns. För in ett meddelande Alla vägpunkter kan vara försedda med ett meddelande. Detta är praktiskt när man ytterligare ska identifiera en vägpunkt. Din manual MAGELLAN MAP 330M

25 Om detta var en vägpunkt för en väns hus eller affär, så kan du lägga till ett telefonnummer eller vilken annan information som helst som är användbar. Använd piltangenterna för upp/ned för att markera meddelandefältet och tryck på ENTER. Tangentbordsfönstret visas på samma sätt som när namnet ändrades. Men den här gången så står det "Meddelande" högst upp i fönstret och fältet som du skriver i är större så att du kan skriva fler bokstäver. Du kan skriva max 30 bokstäver i ett meddelandefält. För att godkänna det nya meddelandet, markera "OK" och tryck på För att lämna meddelandet i sin ursprungliga form, tryck på som helst. ESC ENTER. när Finns det en begränsning av antalet vägpunkter som jag kan spara i MAP 330? Ja, MAP 330 kommer att spara upp till 500 användarvägpunkter i sitt minne. Men MAP 330 kommer endast att tillåta att meddelanden för 200 vägpunkter skapas. Om du någonsin skulle få ihop så många och behöver mata in fler, då måste du radera de som du inte längre behöver för att skapa plats. Magellan MAP 330 GPS Mottagare 17 Grunddrift Använda GOTO router En GOTO route är helt enkelt en route med en startpunkt och en destinationspunkt: Jag är här och jag vill gå dit. Allt som krävs för att skapa en GOTO route är att man har destinationens vägpunkt sparad i minnet. Den vägpunkten kan vara en av dem som du tidigare sparat (som är sparad i din Användarvägpunktslista) eller någon annan orienteringspunkt som finns i MAP 330:s inbyggda databas. Om du t.ex. parker din bil och planerade att du skulle ut och vandra i ungefär en timma. Efter det att du vandrat, så skulle du vilja veta riktningen för att komma tillbaka till din bil. Det är väldigt enkelt. För det första ska du använda MAP 330 på platsen där du parkerat bilen för att beräkna den positionen och sedan ska du spara den positionen med ett namn som "Parkering". Efter din fotvandring kan du använda dig av GOTO funktionen (beskrivs i följande avsnitt) och välja "Parkering" som din destination från användarens vägpunktslista. MAP 330 kommer sedan att guida dig fram till bilen. Skapa en GOTO route Tryck på GOTO. Det först som måste göras är att välja vägpunkt destination. Detta görs genom tillträde till vägpunkt databasen. Den första skärmen används till att välja databas kategorin som vägpunkten befinner sig i och hur den kan hittas, alfabetiskt eller närmast till din position eller markör. Välj en vägpunkt destination från databasen genom att använda "Nära Position" Använd piltangenterna för upp/ned för att markera den kategori som din vägpunkt destination finns i. Använd piltangenterna för vänster/höger för att välja hur dessa vägpunkter visas, Alfabetiskt, Nära Position eller Nära Markör. I det här fallet ska du använda "Nära Position". 18 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Exemplet som visas här är prov från en City Vägpunktslista. Det här är ett exempel på Närmaste City Vägpunktslista för Magellan. Din skärm kommer att se annorlunda ut. Använd piltangenterna för upp/ned för att markera ditt val av den vägpunkt som ska bli din destination och tryck sedan på ENTER. GOTO routen är nu aktiverad och du är tillbaka på den navigationsskärm som du senast var på. Välj en Vägpunkt Destination från Databasen genom att använda "Alfabetisk". Markera vilken kategori som helst, förutom Användare, och använd piltangenterna för vänster/ höger för att välja Hitta via hos Alfabetisk. Tryck på ENTER. I det här exemplet var städer valda och så här såg skärmen ut. Det här är en väldigt lång lista och att använda piltangenterna för UPP/NED för att hitta rätt vägpunkt skulle kunna ta lång tid. För att snabbare kunna hitta rätt vägpunkt i listan, så erbjuder MAP 330 dig ett sätt att "hoppa" till det området i listan där din vägpunkt kan hittas. Om din destination skulle vara t.ex. Los Angeles. Tryck då på piltangenten för UPP en gång. Observera att den första bokstaven som är markerad är nu "B". Listan har alltså "hoppat" till den första staden som börjar på bokstaven "B". Magellan MAP 330 GPS Mottagare 19 Grunddrift Eftersom vi letar efter Los Angeles, så måste vi trycka på UPP tangenten ända tills bokstaven "L" är markerad. City Vägpunktslistan skulle se ut så här. Det här är ganska så bra eftersom listan nu visar oss städer som börjar på bokstaven "L", men vi kan t. o.m. komma närmare. Tryck på piltangenten för HÖGER en gång. Markören har nu rört sig till den andra bokstaven i listan. Tryck på piltangenten för UPP tills bokstaven "O" finns hos markören. (Observera att MAP 330 hoppar över bokstäver som inte har någon motsvarig vägpunkt i listan. Eftersom ingen stad börjar med "LB", så hoppade den över "LB" och letade efter en stad som börjar med "LC" osv. Detta tar en liten stund, så tryck på piltangenten för UPP och vänta lite eftersom denna procedur kan ta någon sekunder att utföra.) Tryck på piltangenten för HÖGER igen och använd piltangenten för UPP för att välja att "S" ska markeras. Nu har du kommit fram till en punkt på listan då du kan se city vägpunkt namnet för Los Angeles. 20 Magellan MAP 330 GPS Mottagare Grunddrift Du kan nu välja Los Angeles från listan genom att trycka på ENTER. Den första staden i listan är nu markerad. Använd piltangenten för NED för att kunna markera Los Angeles. När du markerat Los Angeles, så kan du välja den som en destination för GOTO routen genom att trycka på ENTER. Nu skickas du till den sista Navskärmen som visades. GOTO routen har aktiverats och du är reda att navigera på routen. Din manual MAGELLAN MAP 330M

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Magellan explorist 400. Användarhandbok

Magellan explorist 400. Användarhandbok Magellan explorist 400 Användarhandbok *** Varningar *** DENNA NAVIGATIONSENHET FÅR AV SÄKERHETSSKÄL INTE ANVÄNDAS SAMTIDIGT SOM MAN FRAMFÖR ETT FORDON. Försök inte ändra några av inställningarna på Magellan

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000

Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Manual Citronix Ci-serien Ci500, Ci700, Ci1000 Kortfattat handhavande Starta skrivaren För att starta upp skivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta till skärmen slutar

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategier och tips 7 3.1 Spelregler..........................................

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer