LABEL PRINTER TUTORIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LABEL PRINTER TUTORIAL"

Transkript

1 TUTORIAL LABEL PRINTER

2 Självstudie Självstudien är uppdelad i åtta lektioner. Vissa lektioner bygger på metoder och processer som inlärts under en tidigare lektion. För förstagångsanvändaren är det viktigt att utföra lektionerna i ordningsföljd, från första till sista. I början av varje lektion visas önskade media (kontinuerliga eller stansade), såväl som artikelnumret för dessa media. Följ riktlinjerna för bästa resultat. Det avsnitt i användarhandboken som beskriver de metoder som används i den specifika lektionen visas också. Varje lektion innehåller instruktioner som steg för steg visar hur du uppnår önskade resultat. Vissa lektioner presenterar flera sätt att utföra en viss uppgift. Där så är lämpligt visas en grafisk representation av hur din etikett skulle se ut om du följde stegen korrekt. Följande lektioner finns i den här självstudien. Lektion 1. Skapa en tvåradig etikett Lektion 2. Lägga till symboler, nedsänkt text, ram Lektion 3. Lägga till seriekodning Lektion 4. Spara och öppna en fil Lektion 5. Skapa flera etiketter Lektion 6. Rotera data Lektion 7. Streckkoder Lektion 8. Lägg till områden /12/09 YXXXXXX

3

4 Lektion 1. Skapa en tvåradig etikett 3 Lektion 1. Skapa en tvåradig etikett Media att använda: Kontinuerliga eller M Den här lektionen visar dig hur du skapar en enkel tvåradig etikett, lägger till formateringsattribut och förhandsgranskar etiketten före utskrift. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Komma igång (starting on page 35) och avsnittet Utskrift (börjar på sida 79) i användarhandboken. Skriva in text 1. På den första raden i etiketten skriver du: HETT. 2. Gå till en ny rad genom att trycka på RETUR. 3. På den andra raden på etiketten skriver du: VATTEN Ändra typsnittsstorlek 1. Placera markören var som helst på den första raden genom att använda navigeringstangenterna upp/ner. 2. Tryck på Typsnitt. 3. Använd navigeringstangenterna upp/ner och välj: 20 punkter. 4. Tryck på RETUR eller OK. Markera text 1. Placera markören på den andra raden genom att använda navigeringstangenterna upp/ner. 2. Placera markören i början eller slutet av raden genom att använda navigeringstangenterna vänster/höger. 3. Håll nere [Skift]-tangenten och samtidigt som du trycker på navigeringstangenterna vänster/höger markerar du ordet: VATTEN.

5 4 Lektion 1. Skapa en tvåradig etikett Ange fetstil för ett ord 1. Tryck på Typsnitt. 2. Använd navigeringstangenterna vänster/höger och välj: Fetstil. 3. Använd navigeringstangenterna upp/ner och välj: PÅ. 4. Tryck på RETUR eller OK. 5. Tryck på vänster eller höger navigeringstangent för att ta bort markeringen. Anpassad typsnittsstorlek 1. Med markören fortfarande på ordet VATTEN, tryck på Typsnitt. 2. Använd navigeringstangenterna upp/ner och välj: Anpassad. 3. Skriv: Tryck på RETUR eller OK. Förhandsgranska etiketten 1. Tryck på Förhandsgranskning.

6 Lektion 1. Skapa en tvåradig etikett 5 Beroende på vilka media som används bör din etikett se ut så här: 2. Tryck på Rensa/Esc för att avsluta Förhandsgranskning. Innehållet i den här lektionen används i Lektion 2. RENSA INTE INNEHÅLLET I DEN HÄR LEKTIONEN!

7 6 Lektion 2. Lägga till symboler, nedsänkt text, ram Lektion 2. Lägga till symboler, nedsänkt text, ram Media att använda: Kontinuerliga eller M I den här lektionen får du lära dig hur du lägger till symboler (liten grafik), placerar text i nedsänkt format och lägger till en ram runt etiketten. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Formatering (starting on page 41) i användarhandboken. Den här övningen använder den etikett som skapades i Lektion 1. Slutför Lektion 1 innan du fortsätter. Lägg till en symbol 1. Placera markören i början av rad 1 genom att använda navigeringstangenterna. 2. Tryck på Symbol. 3. Pilkategorin ska redan vara markerad. Om så inte är fallet, använd navigeringstangenterna vänster/höger för att välja kategorin: Pilar. 4. Tryck på RETUR eller OK. 5. Välj en pil som pekar åt vänster från rutnätet genom att använda navigeringstangenterna. 6. Tryck på RETUR eller OK. 7. Placera markören vid slutet av rad 1 genom att använda navigeringstangenterna. 8. Tryck på Symbol. 9. Välj kategori: Pilar. 10. Tryck på RETUR eller OK. 11. Välj en pil som pekar åt höger från rutnätet genom att använda navigeringstangenterna. 12. Tryck på RETUR eller OK.

8 Lektion 2. Lägga till symboler, nedsänkt text, ram 7 Ta bort text 1. Placera markören vid slutet av rad 2 genom att använda navigeringstangenterna. 2. Tryck på backstegstangenten tillräckligt många gånger för att ta bort ordet: VATTEN. Stäng av fetstil Eftersom attributet Fetstil fortfarande kan vara aktiverat: 1. Tryck på Typsnitt. 2. Använd navigeringstangenterna vänster/höger och välj: Fetstil. 3. Använd navigeringstangenterna upp/ner och välj: AV. 4. Tryck på RETUR eller OK. Text i nedsänkt format 1. Skriv in bokstaven: H. 2. Tryck på Nedsänkt, skriv sedan siffran 2, följt av bokstaven O. Rama in en etikett 1. Tryck på Etikett. 2. Använd navigeringstangenterna vänster/höger och välj: Ram. (Tryck kontinuerligt på navigeringstangenterna tills alternativet RAM visas.) 3. Använd navigeringstangenterna upp/ner och välj: Rekt bred. 4. Tryck på RETUR eller OK. Ramen visas inte på redigeringsskärmen, men går att visa i Förhandsgranskning eller vid utskrift av etiketten.

9 8 Lektion 2. Lägga till symboler, nedsänkt text, ram Skriv ut etiketten 1. Tryck på Skriv ut. Din etikett bör se ut så här: Rensa etikett 1. Tryck på Rensa/Esc. 2. Välj Ta bort alla etiketter. 3. Tryck på RETUR eller OK. 4. Bekräfta borttagningen genom att trycka på RETUR eller OK.

10 Lektion 3. Lägga till seriekodning 9 Lektion 3. Lägga till seriekodning Media att använda: Kontinuerliga eller M Den här lektionen visar dig hur du tillämpar seriekodning på etiketter och ändrar sekvensnumreringen. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Formatering-Seriekodning (börjar på sida 69) i användarhandboken. Anpassa storlek automatiskt Se till att Anpassa storlek automatiskt är aktiverat. (Statusfältet visar ett "A" framför typsnittsstorleken.) Om Anpassa storlek automatiskt INTE är på: 1. Tryck på Typsnitt. 2. Välj Auto. 3. Tryck på RETUR eller OK. Lägg till seriekodning 1. Tryck på Seriell. 2. I fältet Startvärde, skriv: Tryck ner navigeringstangenten för att flytta till fältet Slutvärde. 4. I fältet Slutvärde, skriv: Tryck ner navigeringstangenten för att flytta till fältet Ökningssteg. 6. I fältet Ökningssteg, skriv: Navigera till knappen OK längst ner på skärmen och tryck på RETUR eller OK. Hur många etiketter finns där? (Kontrollera statusfältet.)

11 10 Lektion 3. Lägga till seriekodning *Lägg till avgränsningsrad Utför ENDAST den här uppgiften om du använder kontinuerliga media. Om du använder media M , gå vidare till Skriv ut etiketter. 1. Tryck på Avancerad utskrift. 2. Navigera till fältet Avgränsare och tryck på RETUR eller OK för att öppna den nedrullningsbara listan. 3. Använd navigeringstangenterna upp/ner, välj Rad och tryck på RETUR eller OK. 4. Navigera till knappen OK längst ner på skärmen och tryck på RETUR eller OK. Om du trycker på [OK] eller [RETUR] på OK-knappen i dialogrutan Avancerad utskrift skriver det omedelbart ut etiketterna genom att använda de markerade parametrarna för Avancerad utskrift. Skriv ut etiketter 1. Tryck på Skriv ut. Observera hur fyra etiketter skrivs ut, antalen ökas med tre.

12 Lektion 3. Lägga till seriekodning 11 Seriekodning med två sekvenser 1. Tryck på Seriell. 2. Navigera till alternativrutan Lägg till sek Tryck på RETUR eller OK för att sätta en bock i alternativrutan Lägg till sek Navigera till fältet Startvärde för Sekvens 2 och skriv: A. 5. Tryck på navigeringstangenten ner för att flytta till fältet Slutvärde för Sekvens 2 och skriv: E. 6. Tryck på navigeringstangenten ner för att flytta till fältet Ökningssteg för Sekvens 2 och skriv: 2 7. Navigera till knappen OK längst ner på skärmen och tryck på RETUR eller OK. Skriv ut etiketter 1. Tryck på Skriv ut. Vid utskrift bör dina etiketter se ut så här:

13 12 Lektion 3. Lägga till seriekodning Länkad seriekodning 1. Tryck på Seriell. 2. Navigera till alternativrutan Länkad. 3. Tryck på RETUR eller OK för att sätta en bock i alternativrutan Länkad. 4. Navigera till knappen OK längst ner på skärmen och tryck på RETUR eller OK. Hur många etiketter finns där? (Kontrollera statusfältet.) Förhandsgranskning 1. Tryck på. I Förhandsgranskning bör dina etiketter se ut så här: Flytta mellan etiketter Visa andra etiketter i seriekodningen, i Förhandsgranskningen: 1. Tryck på navigeringstangenterna upp/ner. 2. Tryck på Rensa/Esc för att avsluta Förhandsgranskning. Innehållet i den här lektionen används i Lektion 4. RENSA INTE INNEHÅLLET I DEN HÄR LEKTIONEN!

14 Lektion 4. Spara och öppna en fil 13 Lektion 4. Spara och öppna en fil Media att använda: Kontinuerliga eller M Den här lektionen visar dig hur du sparar etiketter som en fil, för användning vid ett senare datum. Du lär dig också hur du rensar alla etiketter från skärmen, går tillbaka till läget Allmänt med bara en tillgänglig etikett, med standardinställningar. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Filhantering (börjar på sida 75) i användarhandboken. Den här lektionen sparar de etiketter som skapades i Lektion 3. Slutför den lektionen innan du fortsätter. Spara data 1. Tryck på Fil. 2. Välj Spara. (Det bör redan vara markerat.) 3. Tryck på RETUR eller OK. 4. Skriv filnamnet: SERIELL 5. Tryck på RETUR eller OK. Rensa etikett 1. Tryck på Rensa/Esc. 2. Välj Ta bort alla etiketter. 3. Tryck på RETUR eller OK. 4. Bekräfta borttagningen genom att trycka på RETUR eller OK. Öppna en fil 1. Tryck på Fil. 2. Välj Öppna. 3. Navigera till Seriell. (Det bör redan vara markerat.) 4. Tryck på RETUR eller OK.

15 14 Lektion 5. Skapa flera etiketter Lektion 5. Skapa flera etiketter Media att använda: Kontinuerliga eller M Den här lektionen visar dig hur du lägger till etiketter i en fil och flyttar mellan olika etiketter. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Formatering, Etikett (börjar på sida 51) i användarhandboken. Innan du fortsätter med den här lektionen ska du se till att skärmen inte innehåller andra data. Lägga till etiketter 1. På en tom skärm skriver du: LÄTTANTÄNDLIGT 2. Tryck på Etikett. 3. Välj Lägg till. 4. Tryck på RETUR eller OK. Lägg märke till antalet etiketter i statusfältet. Vilken etikett är du på? 5. På den andra etiketten skriver du: GIFTIGT. 6. Tryck på Etikett. 7. Välj Lägg till och tryck på RETUR eller OK. 8. På den tredje etiketten skriver du: FARA Använd följande genväg för att lägga till ytterligare etikett: 9. Tryck på Lägg till etikett. 10. På den fjärde etiketten skriver du: VARNING

16 Lektion 5. Skapa flera etiketter 15 Flytta mellan etiketter Flytta till de olika etiketterna med hjälp av menyn: 1. Tryck på Etikett. 2. Välj Gå till. 3. Skriv: 2 4. Tryck på RETUR eller OK. Den nuvarande etiketten visas i statusfältet längst upp på skärmen. ELLER, använd följande genvägar: 5. Flytta till föregående etikett genom att trycka på Föregående etikett. 6. Flytta till nästa etikett genom att trycka på Nästa etikett. Rensa etikett 1. Tryck på Rensa/Esc. 2. Välj Ta bort alla etiketter. 3. Tryck på RETUR eller OK. 4. Bekräfta borttagningen genom att trycka på RETUR eller OK.

17 16 Lektion 6. Rotera data Lektion 6. Rotera data Media att använda: Kontinuerliga eller M Den här lektionen visar dig hur du roterar data på etiketten. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Formatering, Etikett (börjar på sida 51) i användarhandboken. Rotera data 1. På en tom skärm skriver du: Tryck på Skriv ut. 3. Efter utskrift trycker du på Etikett. 4. Välj Rotera. 5. Välj Tryck på RETUR eller OK. 7. Tryck på Skriv ut. Jämför de två etiketterna.

18 Lektion 7. Streckkoder 17 Lektion 7. Streckkoder Media att använda: Kontinuerliga eller M Den här lektionen visar dig hur du lägger till och redigerar en streckkod på en etikett som innehåller text. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Formatering, Streckkod (börjar på sida 66) i användarhandboken. Inställningar för streckkoder 1. Rensa alla etiketter från redigeringsskärmen. 2. Tryck på Inställning. 3. Välj Streckkod. 4. Tryck på RETUR eller OK. 5. Använd navigeringstangenterna för att nå alternativrutan Klartext. 6. Tryck på RETUR eller OK. 7. Använd navigeringstangenterna upp/ner för att välja: Under. 8. Tryck på RETUR eller OK. 9. Navigera till knappen OK längst ner på skärmen och tryck på RETUR eller OK. 10. Tryck på Rensa/Esc för att avsluta inställningsmenyerna.

19 18 Lektion 7. Streckkoder Skriv en streckkod Om du använder M media 1. Tryck på Typsnitt. 2. Välj storleken 14 punkter. Om du använder kontinuerliga media: 1. Använd Anpassa automatiskt (standard). 3. Tryck på RETUR eller OK. 4. Tryck på Streckkod. 5. Skriv följande data: Tryck på Streckkod. 7. Tryck på RETUR, skriv sedan ordet: VIT Redigera streckkoden 1. Navigera till vänster om siffran 7 i streckkoden. 2. Skriv: 6. Din etikett bör se ut så här: Skriv ut etikett 1. Tryck på Skriv ut.

20 Lektion 8. Lägg till områden 19 Lektion 8. Lägg till områden Media att använda: Kontinuerliga (det går inte att lägga till områden i stansade etiketter). Den här lektionen visar dig hur du lägger till flera områden i en enda etikett och formaterar varje område separat från de andra. För mer information om de metoder som används i den här lektionen, se avsnittet Formatering, Område (starting on page 51) i användarhandboken. Lägg till områden 1. Rensa skärmen från alla etiketter. 2. Tryck på Symbol. 3. Välj kategorin Förbud och tryck på RETUR eller OK. 4. Välj en symbol för Rökning förbjuden och tryck sedan på RETUR eller OK. 5. Tryck på Område. 6. Välj Lägg till. 7. Tryck på RETUR eller OK. Redigeringsskärmen visar endast ett område åt gången. Det nyligen tillagda området visas som en tom skärm. 8. Tryck på Typsnitt. 9. Skriv: 36 Märk hur du omedelbart kan nå menyalternativet Anpassad.

21 20 Lektion 8. Lägg till områden 10. Tryck på RETUR eller OK Skriv texten: RÖKNING FÖRBJUDEN Använd följande genväg för att lägga till ytterligare område: 12. Tryck på Lägg till område SHIFT + + LABEL AREA. 13. Tryck på Symbol. 14. Välj kategorin Brand och tryck på RETUR eller OK. 15. Välj en symbol för Brand, tryck sedan på RETUR eller OK. Flytta mellan områden 1. Tryck på Område. 2. Välj Gå till. 3. Skriv: 1 4. Tryck på RETUR eller OK. Ändra justering 1. Tryck på Typsnitt. 2. Skriv: 72, tryck sedan på RETUR eller OK. 3. Tryck på Område. 4. Välj V. justering. 5. Välj Överst och tryck sedan på RETUR eller OK.

22 Lektion 8. Lägg till områden 21 Använd följande genväg för att förflytta dig till nästa område: 6. Tryck på Nästa område, två gånger. Du bör nu vara i Område nr 3. Titta på statusfältet för att fastställa vilket område du befinner dig i. 7. Tryck på Typsnitt. 8. Skriv: 72, tryck sedan på RETUR eller OK. 9. Tryck på Område. 10. Välj V. justering. 11. Välj Nederst, tryck sedan på RETUR eller OK. Rama in ett område Använd följande genväg för att förflytta dig till föregående område: 1. Tryck på Föregående område. Du bör vara i Område nr 2. Se statusfältet för bekräftelse. 2. Tryck på Område. 3. Välj Ram. 4. Välj Avrundad medel, tryck sedan på RETUR eller OK.

23 22 Lektion 8. Lägg till områden Förhandsgranskning och utskrift 1. Tryck på Förhandsgranskning. Förflytta dig genom förhandsgranskningen: 2. Tryck på navigeringstangenterna vänster/höger. Skriv ut etiketten från förhandsgranskningen: 3. Tryck på Skriv ut. Din etikett bör se ut så här: Rensa område 1. Tryck på Område. 2. Välj Gå till. 3. Skriv: 3 4. Tryck på RETUR eller OK. 5. Tryck på Rensa/Esc. 6. Välj Rensa områdesdata, tryck sedan på RETUR eller OK. Observera att data rensas från området, men området finns kvar. (Kontrollera statusfältet. Du bör fortfarande ha tre områden.)

24 Lektion 8. Lägg till områden 23 Rensa etikett 1. Tryck på Rensa/Esc. 2. Välj Använd standardvärden för etiketter, tryck sedan på RETUR eller OK. Märk att alla data och områden har tagits bort. (Kontrollera statusfältet. Du bör ha en etikett med bara ett område.)

25 24 Lektion 8. Lägg till områden

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Anteckningar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Anteckningar Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Anteckningar... 3 2.1 Tangentbordet... 3 2.2 Skriva ny anteckning...

Läs mer

Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan

Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan Revu handledning: Spara markeringsverktyg i Verktygslådan Verktygslådan i Revu låter dig lägga till markeringar i dina PDF-filer på ett effektivt sätt. Verktygslådan sparar de verktyg du använder oftast

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet En av de nya funktionerna i In Print version 2.8 är att det blir möjligt för dig att kostnadsfritt

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Snabbguide. Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna.

Snabbguide. Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Snabbguide Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Funktionsmanual LABXPERT

Funktionsmanual LABXPERT Funktionsmanual LABXPERT Innehåll Sid 2 Allmän information om skrivaren 3 Displayen 3 Menyfunktionen 4 Material-/färgbandskassett, artikelnummerinformation 4 Artikelnummerinformation 5 Radhantering, Rensa

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Hjälp till BoD easyeditor

Hjälp till BoD easyeditor Hjälp till BoD easyeditor 1 TEXT 1.1 Innehållsförteckning och kapitel 1.2 Skapa nytt kapitel och bearbeta 1.3 Skriva/infoga 1.4 Formatera/skapa 1.5 Ytterligare funktioner 2 BILDER 2.1 Ladda upp bilder

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2.

NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. Skapa innehåll i nyheten... 3 Text... 3 Bild... 5 Fil... 6 Formulär...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Tangentbord. Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fliken Hårdvara 4 2 Fliken Layouter 4 3 Fliken Avancerat 5 3 Den här modulen gör det möjligt att välja hur ditt tangentbord fungerar.

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

IntoWords elevdata.se

IntoWords elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords Innehåll Snabbhjälp till IntoWords 4 Läs/Stopp 4 Rösthastighet 4 Dela 5 Pdf-uppläsning 5 Uppläsning av markerad text 6 Ordlistan 6 Profiler 7 Dokument 8 Hjälp 9 Inställningar

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Lägga upp nyhet på bkheid.se

Lägga upp nyhet på bkheid.se Lägga upp nyhet på bkheid.se 1/15 Lägga upp nyhet på bkheid.se Innehåll Innehåll Om dokumentet Logga in Skapa nyheten Fyll din nyhet med innehåll Lägg till länkar och bilder i din nyhet Lägga till länk

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Guide till att använda Audacity

Guide till att använda Audacity Guide till att använda Audacity Victoria Johansson victoria.johansson@ling.lu.se 15 augusti 2011 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in och att spela upp ljud. Syftet med

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Läsplatta - ANDROID Lathund för att hantera kongresshandlingar Läsplatta - ANDROID Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Välja aktivitet ( hänvisning)

Välja aktivitet ( hänvisning) i Softphone Välja aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en aktivitet för ditt nummer kan du stänga din telefon för samtal under exempelvis ett möte. Den som ringer till dig får som standard höra att

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Webbgenvägar. Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll

Webbgenvägar. Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Webbgenvägar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Webbgenvägar........................................

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer