CIMCO SOFTWARE.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CIMCO SOFTWARE. www.cimco.se"

Transkript

1 CIMCO SOFTWARE %

2 CIMCO Edit 7 Den professionella editorn för CNC-program NC-Assistenten NC-Assistenten gör editering av NC-kod snabbare och enklare än någonsin. Peka på en M eller G-kod och NC-Assistenten identifierar koden och låter dig modifiera värden genom ett interaktivt gränssnitt som är kopplat till CNC-koden. Skriv in önskat värde för varje register och NC-Assistenten uppdaterar automatiskt CNC-koden. Verktyget NC-Assistenten låter dig snabbt mata in och editera komplexa cykler och operationer. CIMCO Edit kommer med inbyggda cykler och makron för de vanligaste operationerna så som programstart, programslut och verktygsbyte. Det finns även verktyg som låter dig skapa och konfigurera egna cykler och makron och anpassa dessa för dina egna specifika behov. Intelligent filjämförelse CIMCO Edit innehåller en snabb och fullt konfigurerbar sida-vidsida-filjämförelse som möjliggör användare att snabbt hitta förändringar i CNC-program. Filjämförelsen identifierar förändringar och borttagna/insatta rader, men ignorerar triviala förändringar som blockomnurering och mellanslag. Skillnaderna visas antingen en rad i taget, alla skillnader samtidigt eller kan de skrivas ut sida vid sida för off-line kontroll Filjämförelse låter dig jämföra två filer för att identifiera deras skillnader. CNC-kommunikation och DNC Spara tid på enkla uppgifter med NC-Assistenten. Grafisk simulering CIMCO Edit inkluderar DNC-funktionalitet för tillförlitlig kommunikation med en mängd olika styrsystem. Med alternativet DNC kan du skicka och ta emot CNC-program till flera maskiner samtidigt inifrån CIMCO Edit. Simuleringen av 3D-fräsning/ 2D-svarvning hanterar era CNCprogram för 3-axlade fräsar och 2-axlade svarvar med steg för steg eller steglös simulering både framlänges och baklänges. Den professionella editorn för CNC-program För en CNC-programmerare eller maskinist på verkstadsgolvet som är ansvarig för tillverkning och editering av CNC-program behövs ett professionellt verktyg som är både snabbt och flexibelt. CIMCO Edit är den populäraste editorn för CNC-program på marknaden. Med över distribuerade licenser är CIMCO Edit förstahandsvalet för professionella som kräver ett fullfjädrat och tillförlitligt, professionellt kostnadseffektivt editerings- och kommunikationsverktyg. CIMCO Edit ger en omfattande uppsättning av editeringsverktyg som möter kraven på moderna editorer för CNCprogram. CIMCO Edit inkluderar specifika funktioner för CNC-koder så som blocknumrering/omnumrering, teckenhantering och avståndsmätare för XYZ. Den innehåller även matematiska funktioner som enkel matematik, rotera, spegla, verktygskompensation och translation. CIMCO Edit erbjuder alla de funktioner man förväntar sig från en editor inklusive drag-and-drop texteditering. Och det bästa av allt är att CIMCO Edit är helt konfigurerbart och kan enkelt anpassas till existerande editeringsmiljöer för CNC-program. I den senaste versionen av CIMCO Edit är varje aspekt av programmet nytt. Från fliklayouten med flera fönster till de dynamiska verktygslistorna och menyerna. CIMCO Edit inkluderar ett nytt och kraftfult GUI, en förbättrad filjämförelse-funktion, grafisk simulering, NC-Assistenten och mera. Ändra CNC-programmet och förändringen uppdateras automatiskt i simuleringen. Analysera simuleringen med dynamisk zoom, panorering, rotering och mätfunktioner. CIMCO Edit stödjer grafisk simulering för verifikation av arbetsstycke och färdig del i solid 3D. Simulera dina CNC-program med vyerna: solid eller trådmodell. Stöd för Mazatrol filer Fönstret för DNC-överföringsstatus ger omfattande information. CIMCO Edit kommer med stöd för att visa Mazatrol programfiler direkt i editorn istället för på Mazak-styrsystemet på verkstadsgolvet. Du kan snabbt verifiera och kontrollera programförändringar med Mazatrol filjämnförelse. Visa Mazatrol-filer direkt i CIMCO Edit. 1 2

3 CIMCO CNC-Calc 7 En simpel CAD/CAM för verkstadsgolvet. 2D-ritningsmöjligheter CIMCO CNC-Calc är enkelt att lära sig och är ett perfekt verktyg för att rita enkla 2D-ritningar. Däremot gör den omfattande uppsättningen av tillgängliga funktioner i CNC-Calc att den även är passande till mer komplexa geometriska ritningar. Ritningsfunktionerna i CNC-Calc inkluderar bland annat avancerad trimning, enkelt skapa fasningar/avrundningar, fullt stöd för transformationer, många alternativ för fästning mot element och att enkelt skapa både rektangulära och cirkulära bulthålsmönster. Strategier för 2D-fräsning och svarvning När din 2D-geometri är ritad gör CIMCO CNC-Calc det enkelt att skapa verktygsbanor för fräsning och svarvning så väl som borrning. Genom att utnyttja passande strategier för verktygsbanorna till din modell kan CNC-Calc generera NC-koden för dig. Några av de tillgängliga strategierna är: Fräsning Planfräsning Konturfräsning Fickfräsning Borrning Bokstavsfräsning Svarvning Grovsvarvning Plansvarvning Finsvarvning Spårstickning Gängning Simulering och cykler/makron Eftersom CNC-Calc är ett tillägg för CIMCO Edit kan alla funktionerna i editorn smidigt användas. Detta inkluderar den inbyggda Designad för användbarhet och produktivitet CIMCO CNC-Calc är ett tillägg för CIMCO Edit som låter programmerare på verkstadsgolvet rita geometriska konturer i 2D, skapa klicka -metod för att lägga ut verktygsbanor. inkluderar avancerade trimningsfunktioner och en enkel peka och verktygsbanor för fräs och svarv och simulera det färdiga resultatet. CNC-Calc är ett perfekt verktyg för operatörer och verktygsmakare CIMCO CNC-Calc kan även importera DXF-filer. Med DXF-filer kan som saknar träning i avancerade CAD/CAM-system. Här kan CNC- man generera verktygsbanor för svarvning eller fräsning med tex ISO Calc hjälpa till att öka produktiviteten och bistå till den dagliga eller Heidenhain klartextprogrammering. Andra inkluderade funktioner är generering av användaranpassade kompensationstyper som NC-programmeringen. För ett mindre företag kan det vara det första steget in i CAD/CAM-världen. dator, styrning, slitage och omvänt slitage. 3D-fräs/2D-svarv simuleringen vilket hanterar era CNC-program för 3-axlade fräsar och 2-axlade svarvar med steg för steg eller steglös simulering både framlänges och baklänges. Vidare är de inbyggda cykler och makron för vanliga operationer som programstart, programslut och verktygsbyte tillgängliga. Det finns även verktyg som låter dig skapa och konfigurera egna cykler och makron och anpassa dessa för dina egna specifika behov. Grovbearbetning Fräsning av bokstäver Borrning CNC-Calc är designat för enkel användning och låter dig rita konturer snabbt och enkelt. Den innehåller vanliga funktioner för att rita linjer och cirklar i förhållande till ett koordinatsystem och/eller en existerande geometri. Funktionerna sträcker sig från den enkla Horisontell linje till den mer komplexa Cirkel tangent till tre element. Den Eftersom CIMCO CNC-Calc är en integrerad del av CIMCO Edit blir det en lätt uppgift att visa, redigera och simulera genererade verktygsbanor. Detta låter dig validera dina program och på det sättet optimera användningen av maskinresurser. Groove 3 4

4 CIMCO NC-Base 7 Professionell hantering av CNC-program Lagring och hämtning Effektiv lagring kräver ett organiserat ramverk för hantering och åtkomst av vitala produktionsdata. Genom att använda industristandard SQL-relationsdatabaser som Microsoft SQL och MySQL tillhandahåller CIMCO NC-Base ett snabbt, flexibelt och tillförlitligt system för all din produktionsinformation. Kontrollera enskilda åtkomstnivåer med det inbyggda rättighetssystemet för användare och grupper. Användarhantering Att kunna kontrollera vem som kan komma åt och ändra information är en kritisk komponent i ett informationshanteringssystem. CIMCO NC-Base uppnår detta genom att använda ett mycket flexibelt rättighetssystem för användare och grupper som låter administratören Dra och släppa filer till ett program för att göra filassociationer ange vem som får visa, ändra eller godkänna filer etc. Dokumentation Systemintegration Informationshantering Hanteringen av program och tillhörande produktionsdokument är ofta en tidskrävande uppgift för CNC-programmerare och operatörer. CIMCO NC-Base tar hand om det jobbet och går ett steg länge. Genom att tillhandahålla hantering med en söknings- och redigeringsmiljö som är integrerad och flexibel är programmerare och operatörer garanterade att arbeta mer effektivt. För att uppnå de produkt- och kvalitetsmålen som krävs idag måste rätt information och data kommer till rätt personer och utrustning så effektivt som möjligt. CIMCO NC-Base är det hanteringsverktyg för CNC-program som låter dig organisera och hantera dina CNCprogram och relaterade produktdokument effektivast genom använndandet av en tillförlitlig och snabb SQL-relationsdatabas. CIMCO NC-Base är produktionscentrerad och designad för att användas av personer i programmeringsavdelningen och på verkstadsgolvet. Med NC-Base kan CNC-programmerare och produktionsansvariga sätta ihop virtuella mappar som innehåller all nödvändig data som maskinister, operatörer, kvalitetsansvariga och andra som är ansvariga för den färdiga produkten behöver. Varför endast skicka CNC-programmen till verkstadsgolvet när du även kan skicka med ställdatablad, verktygslistor, bilder och annan väsentlig information som behövs för att tillverka en del? Denna information finns tillgänglig via datorer som kör NC-Base klienten eller kan de skrivas ut för manuell distribuering. Operatörer kan komma åt och uppdatera informationen i NC-Base direkt från styrsystemet på CNC-maskinen eller via en dator på verkstadsgolvet. Hur som helst hjälper NC-Base till att säkerställa att rätt arbete blir korrekt gjort varje gång. Associera alla typer av produktionsdata med dina CNC-program för att minimera misstag och skrot. Du kan associera filer som skapats utanför CIMCO Edit såsom verktygslistor, ställdatablad, inspektionsanteckningar osv. De kan också skapas automatiskt från uppgifterna i ditt CNC-program. Du kan också starta externa program för visning eller redigering av alla filtyper. Versionskontroll CIMCO NC-Base har ett omfattande, men enkelt att använda, versionshanteringssystem som automatiskt spårar eventuella ändringar du gjort både för CNC-programmen och tillhörande produktionsdokumentation. Varje version av en fil sparas i systemet tillsammans med information om när ändringen gjordes, vem som gjorde det och varför det gjordes. Operatören kan när som helst skapa en ny version eller återställa en äldre version. Genom att använda den integrerade filjämförelsefunktionen kan olika versioner snabbt jämföras sida vid sida. Spårar automatiskt förändringar i program och associerad dokumentation. CIMCO NC-Base är helt integrerat med vårt flaggskepp CIMCO DNC-Max, nätverkslösningen för CNC-kommunikation. Detta låter operatörer begära och hämta CNC-program eller spara CNCprogram, samtidigt som de körs, direkt från CNC-styrningen eller NC-Base klienten CIMCO NC-Base integreras smidigt med de flesta CAD/CAMapplikationer. Med autoimport-funktionen kan program som genereras i programmeringsavdelning automatiskt importeras till databasen. Befintliga ERP/PDM-system kan extrahera data direkt från SQL-databas. Programinformation kan också exporteras till textfiler, MS Excel kalkylblad etc. Integreras smidigt med CIMCO DNC-Max och de flesta CAD/CAM-systemen. Automatiserad Backup Genom att använda NC-Base Backupserver görs dagligen automatiskt en komplett backup av all information i databasen inklusive program, tillhörande produktionsdokument etc. Om en backup av någon händelse skulle misslyckas meddelas detta automatiskt till systemadministratörerna. 5 6

5 CIMCO DNC-Max 7 Professionell CNC-kommunikation Rätt verktyg för uppgiften För kunder som kräver prestanda, flexibilitet och tillförlitlighet är CIMCO DNC-Max det enda valet. Oavsett om din lösning är för en liten verkstad med några få CNC-maskiner eller en koncernlösning för hundratals maskiner i flertalet avlägsna anläggningar är DNC- Max den beprövade lösningen. Périphérique série Ethernet Övervaka alla aspekter av programöverföring CNC CNC Serveur DNC-Max Commutateur Nya eller förbättrade funktioner i CIMCO DNC-Max Globalt DNC-Max Servern Den kompletta DNC-lösningen för all CNC-utrustning. Förbättrat Windows användargränssnitt Utökade administrativa funktioner Förbättrad fjärrserverkonfiguration Stöd för licensserver CIMCO fjärrsupport-klient DNC-Max Servern DNC-Max servern är DNC-motorn ansvarig för all kommunikation i DNC-Max. Användare kan välja att köra DNC-Max Servern som en tjänst eller som en applikation. Detta är kärnan i DNC-Max. Protokoll Säkerhetskopiering/systemåterställning Hastighetsbooster för Seriella enhetsservrar Exportverktyg för globala portinställningar Förbättrad integrering med NC-base Förbättrat stöd för datainsamling Tillförlitlig CNC-kommunikation DNC-Max Klienten DNC-Max klienten är det program som används för lokal eller fjärransluten filöverföring, portövervakning och porthantering. DNC-Max klienten kan ansluta till en eller flera DNC-Max servrar över ett LAN, WAN eller tom via Internet. Fler alternativ för fjärrbegäran Stöd för jokertecken vid kataloglistning Fler kataloglistsformat/filter Enhetsserver med portövervakning DNC-Max Klienten Förbättrad anpassningsbarhet av användargränssnitt Användarspecifika gränssnittslägen Konfiguration av portgrupper DAQ-enhetsinstallation och konfiguration Förbättrad fjärranslutning mot servern Uppdaterad PocketPC-klient CIMCO DNC-Max är den pålitligaste programvaran på marknaden för CNC-kommunikation och ger fullständig funktionalitet för att göra varje aspekt av CNC-kommunikationen tillförlitligare och effektivare. Från sin mycket anpassningsbara fjärrbegäran och automatiskmottagning till den avancerade klient/server-arkitekturen fortsätter DNC-Max att vara förstahands mjukvarulösningen. DNC-Max är designat för att vara den kompletta DNC-lösningen för all din CNC-utrustning. Förutom standard styrsystem i ISO-stil så som Fanuc eller Haas innefattar DNC-Max även ett omfattande stöd för mer avancerade styrsystem som te.x. Heidenhain, Mazak, Fagor etc DNC-Max fungerar med hårdvara för RS-232 industristandard seriell kommunikation, Ethernet och trådlösa seriella serverenheter, traditionell kortbaserad hårdvara och befintlig äldre hårdvara. Oavsett om du sätter upp ett nytt system eller byter ut ett existerande system måste DNC-applikationen du väljer vara kompatibel med din data. DNC-Max eliminerar behovet av att behöver uppdatera existerande NC-program. Filöverföring, portövervakning och systemadministration utförs i ett rent och intuitivt klient/server-gränssnitt. Detta är en del av systemets intelligenta lösningsdrivna design. DNC-Max klienten ger omfattande systeminformation Över 100 andra tillägg och förbättringar Utökning av kraften i DNC-Max CIMCO DNC-Max integreras med NC-Base, för en komplett CNC-programhanteringslösning, och med CIMCO MDC-Max för maskindatainsamling och övervakning av verkstadsgolvet. 7 8

6 CIMCO DNC-Max trådlöst Ett nyckelfärdigt trådlöst DNC-system Hur systemet fungerar Med en patchkabel mellan den trådlösa DNC-Accesspunkten och en Ethernet-switch ansluter man det trådbundna nätverket till det trådlösa. Vid den andra änden omvandlar en trådlös DNC-enhetsserver, monterad på CNC-maskinen, de mottagna radiosignalerna till RS-232. Vid fri sikt kan avstånd upp till 100m säkert överbryggas och en hög dataöverföringshastighet på 22 Mbps garanterar en seriell dataöverföring med den högsta överföringshastigheten för COM-portar på Bd. Maskinmonterade trådlösa DNC-Servrar omvandlar signaler till RS-232 Trådlös DNC-Server Varje trådlös DNC-enhetsserver kan ansluta till 1, 2, eller 4 CNC-maskiner och ta emot/skicka NC-data från/till den närmaste trådlösa DNC-accesspunkten via anslutna antenner. Mottagna radiosignaler omvandlas till RS-232-format, som de anslutna CNC-maskinerna förstår. Den trådlösa DNC-Accesspunkten ansluter till ditt trådbundna nätverk. På hårdvarusidan ansluts adapterutgången till CNC-gränssnittet (DB-25/F, DB-9/m, DB-25/m) med en kort, skärmad datakabel Även i verkstäder med starka elektromagnetiska störningar ger eller med fiberoptik för att säkerställa en perfekt galvanisk den trådlösa dataöverföringen en hög driftsäkerhet tack vare det isolering och okänslighet för elektriska störningar. NC-data som flertalet felkontroller som utförs av Ethernet TCP-protokollet. skickas från en CNC-maskin för att lagras på DNC-servern Datapaket återutsänds helt enkelt tills kontrollsummorna passerar genom samma anslutning. matchar. För att förhindra obehörig åtkomst till NC-dataöverföringen är WPA (Wi-Fi Protected Access) integrerat och ger en kryptering med upp till 256 bitars nyckellängder. Kompetens inom DNC-system DNC-Max Trådlöst innebär: För att göra rätt val är det viktigt att inte bara välja den bästa 1. Inga datakablar är nödvändiga med undantag för det korta möjliga DNC-lösningen utan också en tillverkare med många års avstånd från den trådlösa DNC-enhetsservern till den fysiska erfarenhet för att säkerställa en tillförlitlig implementation och RS-232 CNC-porten här används traditionella kablar och kontak- support efter försäljning. ter. Trådlösa DNC-accesspunkter är Ethernethubbar som omvand- 2. CNC-maskiner kan flyttas ofta, men de behöver inte kopplas om lar DNC-Ethernetkommunikation till trådlös IEEE b(+)- Sedan 1991 har CIMCO Integration sålt över DNC-system och oftast inte ens konfigureras om: identifiering (T.ex. maskin signaler och vice versa. De är kopplade till nätverket precis som genom erfarna DNC-partners och konsulter över hela världen. nummer) och överföringsparametrar förblir oförändrade i den vilken trådbunden Ethernetenhet som helst (PC, hubb, switch, aktuella konfigurationen (MCH-filer) av DNC-programvaran. router, etc.) Trådlös DNC-Accesspunkt Den kompletta DNC-lösningen för all CNC-utrustning För att möta kraven från kunder som vill byta ut sina äldre trådbundna och problembenägna system - kanske fortfarande Trådlösa DNC-accesspunkter överför NC-data via en riktad eller med dataswitchar - eller för att implementera nya lösningar i en rundstrålande antenn från/till ett trådbundet nätverk till/från en verkstäder där CNC-maskiner ofta flyttas erbjuder CIMCO Integra- trådlös DNC-enhetsserver monterad på eller i närheten av CNC- tion DNC-Max trådlöst som ett nyckelfärdigt trådlöst DNC-system maskinerna i verkstaden. och som låter vår välkända programvara DNC-Max ansluta till dina CNC-maskiner via ett trådlöst nätverk. 9 10

7 DNC-Max närverkslösning Att lägga till DNC-Max till din setup Ethernet serieportserver Lösningar med en server Anslutningar för överföring med DNC-Max kan genomföras på flera sätt. Beroende på omfattningen och anläggningens miljö, likaså vilken flexibilitet som önskas, kan du välja traditionella RS-232 kablage direkt mellan dator och CNC, Störningsfria fiberoptiska kablar med optisk till RS-232-anslutningar, eller kombinationer med Ethernet och trådlöst via portservrar och accesspunkter. Serieportserver CIMCO DNC-Max server-pc Ethernet RS-232 CNC-Maskin RS-232-anslutningar med antingen flerkärniga kablar eller fiberoptiska kablar. Ethernet-anslutningar gjorda med hjälp av flerkärnig kabel eller trådlösa anslutningar. RS-232 och Ethernetanslutningar genom Portservrar DNC-Max nätverkslösning med Ethernet serieportserver Ethernet Serieportserver CIMCO DNC-Max stödjer: DNC-Max-server PC med multiportskort CNC 2 CNC 4 Ethernet erbjuder en betydande förbättring i tillförlitlighet och maximala kabellängder i jämförelse med de traditionella RS-232- kablagen. All befintlig utrustning erbjuder däremot inte Ethernet eller TCP/IP-anslutningar, men med en serieportserver kan även äldre CNC-maskiner bli en del av nätverket Drivrutiner för Moxa och Quatech finns inbyggt Ethernet-gränssnitt med automatisk identifiering av 10/100 Mbps Alternativt 3-i-1 gränssnitt stödjer RS-232/422/485 Fullständigt Ethernet och TCP/IP protokoll Automatisk återanslutning till nätverket 4 * RS-232 CNC 1 CNC 3 Minska kablage i verkstaden En Ethernet Serieportserver fungerar liknande ett RS-232 multiportskort. Däremot måste multiportskortet vara installerat i datorn medans serieportservern helt enkelt ansluts till Ethernetnätverket. Detta tillåter att befintlig Ethernet-infrastruktur kan använndas vilket avsevärt minskar mängden kablar på verkstadsgolvet Drift med en server DNC-Max-server PC med multiportskort 8 * RS-232 CNC 1 CNC 2 CNC 3 CNC 4 CNC 7 CNC 6 CNC 5 CNC 8 Placera serieportservern i verkstaden nära maskinerna - eller annan utrustning begränsad till RS-232-sträckor - och anslut din server var som helst i nätverket. Flera hubbar kan placeras i din verkstad och alla kan hanteras av en enda central DNC-Max server eller separata servrar. Serieportservrar från Digi, Moxa, Comtrol, etc. Ethernetkabel med kontakt Standard seriekabel med kontakt Fiberoptiska lösningar är speciellt lämpliga för miljöer med elektroniska störningar. Här visad med 25 pin kontakt

8 CIMCO MDC-Max 7 Insamling av tillverkningsdata Kontoret Verkstaden Fatta välgrundade beslut CIMCO MDC-Max är ett realtidsprogram för datainsamling från verktygsmaskiner. Det ger dig omedelbara rapporter och diagram om verkstadsgolvets produktivitet. MDC-Max gör det enkelt att fatta beslut eftersom de kommer att baseras på korrekta uppgifter som samlats in från era verktygsmaskiner. I dagens komplexa och konkurrensutsatta globala marknad är det viktigare än någonsin att maximalt effektivisera användningen av tillverkningsutrustning. CIMCO MDC-Max ger en kraftfull maskindatainsamling och analysmöjligheter för att göra denna uppgift lättare och ger dig realtidsrapporter inklusive Overall Equipment Effectiveness (OEE). CIMCO NC-Base Den data som samlas in av MDC-Max kan omedelbart analyseras av modulen NC-Base för att producera grafer och diagram som visar exakt vad som händer med dina produktionsplaner. NC-Base ger dig även möjlighet att lagra alla dokument som berör ett särskilt jobb. Detta kan vara ritningar, fotografier av maskinens inställningar, verktygslistor, ställdatablad, CNC-program, etc. Detta gör det extremt lätt att hitta information om ett visst jobb. PC som kör CIMCO MDC-Max Trådlös accesspunkt Driftstoppskoder Trådlös enhet Streckkodsläsare MDC-enhet Allt detta kan uppnås utan att behöva placera en dator bredvid varje verktygsmaskin - alla data kan samlas in via kabel, trådlöst eller Ethernet (nätverk) och lagras centralt även om du har flera verkstäder att övervaka. CIMCO MDC-Max integreras med den senaste versionen av den mest pålitliga programvara för CNC-kommunikation på marknaden - CIMCO DNC-Max. En fullständigt integrerad lösning CIMCO MDC-Max är helt integrerat med CIMCO DNC-Max och CIMCO NC-Base vilket ger dig ett komplett system för DNC, dokumentsamling och maskindatainsamling från en leverantör. CIMCO MDC-Max MDC-Max är programvaran som ansvarar för all insamling av data från verktygsmaskiner för när maskinen körs och antalet producerade delar. CIMCO DNC-Max DNC-Max styr överföring och mottagning av CNC-program till dina av verktygsmaskiner. Program kan begäras direkt ifrån maskinstyrningen och därmed undvika att operatören måste lämna sin maskin. Varje program som ändras av operatören och skickas tillbaka till DNC-Max kan automatiskt sparas som en ny version eller lagras i en karantän. Detta ger dig möjlighet att spåra ändringar och återgå till en tidigare version om det behövs. Rapporter och grafer Maskinvisning i realtid Med den inbyggda rapportfunktionen kan du enkelt visa din data så att du kan utforska ner till lämplig nivå för att se exakt vad som händer med dina produktionsplaner. Cykeltid per del (min, max, medel) Antal delar per skift/operatör Antal skrotade delar Tid för driftstopp Planerat underhåll Oplanerat underhåll Inställningstid per del Operatörseffektivitet Overall Equipment Effectiveness (OEE) Maskinvisning i realtid (se vilka maskiner som körs just nu) Hur fungerar MDC-Max? Vid en typisk installation kopplar vi in en av våra MDC-enheter till maskinstyrning. Denna enhet är kopplad till reläerna för cykelstart och räknaren för producerade delar. Varje gång bearbetningscykeln eller delräknarens signaler tas emot av MDC-enheten skickas en kod tillbaka till MDC-Max programvaran. På grund av de många olika typer av styrsystem som finns kan de övervakade signalerna variera beroende på kundernas behov. Dessa koder registreras i realtid i datorsystemet och kan direkt visas i ett grafiskt format. Om en maskin inte är i produktion av någon anledning kan operatören skanna en streckkod för att låta MDC-Max-systemet veta varför maskinen har stoppats. Dessa koder kan anpassas för att passa ditt företag, men typiska streckkoder kan vara av följande skäl: Väntar på maskinförberedning Väntar på underhåll Väntar på verktygsunderhåll Väntar på material Väntar på Efterhand som MDC-Max registrerar all denna information kan du sedan skapa rapporter för att se hur mycket produktionstid som har gått förlorad på grund av verktygsunderhåll, etc

9 För mer information besök: CIMCO A/S grundades 1991 och från början har vi fokuserat på att erbjuda mjukvarulösningar och integrationsarbete inom datorintegrerad tillverkning. Idag utvecklar vi och marknadsför ett brett sortiment av produkter, bland annat CNC-editorer, DNC-servrar, programvara för snabb NC-programsimulering och databasprogram för hantering av NC-program. CIMCO Integration har sålt mer än programvarulicenser via erfarna återförsäljare och konsulter för CAD/CAM/CNC över hela världen. Återförsäljare Sverige CIMCO AB Box 2024 / Skäggebyvägen / Finspång Tel: Fax: Webb: Danmark CIMCO A/S Vermundsgade 38 DK-2100 København Tel: Fax: Webb: När Tillförlitlighet är Viktigt

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid Bosch IP Network Video Produktguide 2 3 Ändringar i CCTV-tekniken har drivits fram på grund av tre huvudsakliga krav. Det första är behovet att reducera

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Omfattande dataskydd och dataåterställningsverktyg för Windows Small Business Server Dagens små företag behöver

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Automatiskt byggande med Ant

Automatiskt byggande med Ant Automatiskt byggande med Ant Joakim Beijar Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-205420 Åbo, Finland ACM Klassificering: D.2.9, D.2.6, K.6.3 ACM Special Intrest Groups: SIGSOFT 19

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View

Systembeskrivning Uni-View Systembeskrivning Uni-View 1 Introduktion Uni-View är ett svenskt SCADA-system utvecklat och underhållet av Cactus UniView AB. Systemet är mycket mångsidigt och kan enkelt konfigureras för att passa alla

Läs mer

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar

Läs mer