Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! 2015-04-30 1. BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015"

Transkript

1 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! BiogasMitt Framåt! april 2012 april 2015 Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt en uppgraderingsanläggning som förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Trafiken tätnar kring regionens enda biogasmack!

2 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektnamn BiogasMitt Framåt! Projekttid 1 april april 2015 Sammanfattning Projektet BiogasMitt Framåt har pågått i tre år och det är dags att sätta punkt. Kreativiteten har flödat och många har varit engagerade! Projektets styrgrupp och referensgrupp har representerat offentlig sektor, privata företag, Högskolan i Gävle och föreningar/ organisationer i Gävleborg och Dalarna. Aktiviteter En hel del aktiviteter har det blivit under projekttiden; - Roadshow för klimatet, med meteorologen Pär Holmgren. Informationsmöten med politiker tjänstemän samt biogasaktörer i 24 av regionens 25 kommuner - Gävle-Dala Drivmedelskonvent 2014 i Borlänge. Tvådagars konferens och utställning med temat Fossiloberoende fordonsflotta Studiebesök bl a till Biogas Linköping, GoBiGas i Göteborg och Brålanda Biogas - Utredningar - Nätverksträffar/Referensgruppsträffar /Styrgruppsträffar - Temakonferenser - Riktade informationsinsatser/kampanjer/utställningar/mässor/utredningar Nyskapande och innovativt Projektet har sökt nya vägar att nå ut med information - mycket fokus har lagts på att nå regionens politiker eftersom det visat sig vara svårt att nå dessa via vanliga konferenser. Ett annat fokus har varit att samla biogasaktörer från olika samhällskategorier kring samma bord, för att på så vis få ett bredare synsätt och en större samverkan kring transportfrågorna. I projektet har vi även försökt tänka långsiktigt, vad händer efter projektets slut. Därför bildades 2009 en förening, som verkat parallellt med projektet och nu tar över när projektet är slut, BiodrivMitt. Biogasläget just nu i regionen: Regionen har fortfarande endast en gasmack (Gävle). Där erbjuder Gästrike Ekogas AB lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Uppgraderingsanläggningen förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Men det är mer på gång. eftersom processerna är långa och kostsamma, får vi vänta ytterligare en tid innan vi kan tanka våra gasfordon på mer än ett tankställe i Gävleborg och Dalarna.

3 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Gästrike Ekogas AB i Gävle I dag rullar 15 bussar på fordonsgas i Gävle. Gävle Taxi har också några biogasbilar liksom företag och privatpersoner i Gävle. Det börjar bli trångt vid Gävles enda tankställe, som ligger på Utmarksvägen, långt gående planer finns därför på att bygga ytterligare ett publikt tankställe i Gävle. Det produceras biogas vid Duvbackens reningsverk idag, men om allt går enligt planerna, kommer det även att produceras biogas vid Mullbacka kompostanläggning i Forsbacka om ett par år. Biogas i Söderhamn Söderhamns kommun har fastställt mål om miljöriktig och effektiv avfallshantering där avfall omvandlas till resurser. I den nya biogasanläggningen på Långtå kommer man att göra det möjligt att ersätta en del av bensin- och dieselförbrukningen i kommunen med biogas. Allt det matavfall som sorteras ut i Söderhamn, ca årston, hamnar i anläggningen. Dala Biogas AB i Säter Dala Biogas har nu tagit ytterligare ett steg mot produktion av biogas. Länsstyrelsen har tidigare beviljat stöd för att bygga en gemensamhetsanläggning för att ta fram biogas av stallgödsel, matavfall och slaktrester. Hela processen är lång och beräknas i det här fallet att ta ca 3 år, från tillstånd till lokal gas i pumparna i Dalarna. Borlänge Energi Beslut har tagits om att bygga en mack för fordonsgas i Borlänge. Planen är att i framtiden få försörjning av biogas via Dala Biogas AB som har bra möjligheter att röta regionens matavfall och återföra näringsinnehållet till åkermarken. Hälsinge Biogas AB i Järvsö En enskild entreprenör bygger en rötningsanläggning (gödsel och vall) med målet att uppgradera gasen till biogas för fordon. SITE projektet Projekt som syftar till att ta till vara slam och matavfall från Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för biogasproduktion. Fler förstudier och projekt pågår i de båda länen! Nyskapande och innovativt Ett bra sätt att nå ut till politiker Vi ville i projektet ge regionens politiker och tjänstemän (beslutsfattare) en möjlighet att uppdatera sina kunskaper samt diskutera möjligheter avseende biogasutveckling i den egna kommunen och i regionen Gävleborg och Dalarna. Därför genomfördes en Road Show för Klimatet (serie kunskapsseminarier). 24 av regionens 25 kommuner öppnade dörren för ett besök. 675 tjänstmän och politiker runt om i regionen deltog på dessa kunskapsseminarier. Bakgrunden till denna Road Show uppkom därför att det tidigare visat sig vara väldigt svårt att få kommunpolitiker och andra beslutsfattare att delta på konferenser och studiebesök som

4 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! arrangerats i regionen av BiogasMitt. Det har alltså varit svårt att nå fram till denna målgrupp, som är så viktig för att vi ska ställa om till hållbara resor. I projektet resonerades som så, att kommer inte beslutsfattaren till oss, kommer vi till beslutsfattaren. Noteras bör att BiogasMitt vid ett flertal tillfällen tidigare hade ställt frågor till politiker om varför det är så lågt deltagande på konferenser som ändå sker i den egna hemmaregionen alltså inga långa resor och inga hotellnätter. De svar vi fått har varit att det inte finns medel för politiker att betala konferensavgifter eller arvoden för förlorad arbetsförtjänst. Aktörer från olika samhällskategorier kring samma bord BiogasMitt har i första hand inriktat projektarbetet på kunskaps- och informationsinsatser. Planeringen har skett i samverkan mellan olika aktörer som i vanliga fall ej haft detta forum som en naturlig träffpunkt. Samverkan har skett över gränserna vilket ofta lett fram till en bra kommunikation och ett kontaktskapande som är stärkande för många lokala aktörer. Problem kan diskuteras och lösas i samverkan, erfarenheter från redan befintliga projekt och verksamheter i andra delar av regionen kan tas till vara. Långsiktigt tänk Parallellt med projektet BiogasMitt har en förening med samma namn verkat denna förening bildades när första BiogasMitt projektet startade Orsaken var att Tillväxtverket vid ansökningstillfället krävde en plan för hur projektet skulle kunna leva vidare efter projektet slut. BiogasMitt-projektet fick 2012 även en fortsättning i projektet BiogasMitt Framåt (detta projekt) som på samma sätt verkat parallellt med föreningen BiogasMitt. Idag har Föreningen BiogasMitt ett stort antal medlemmar med intresse för hållbara drivmedel och förhoppningen är att den till viss mån kommer att kunna ta vid där projektet BiogasMitt slutar. Verksamheten bygger på medlemsavgifter vilket påverkar möjligheterna till aktiviteter och engagemang. Vis av erfarenhet från biogasprojekten kommer nu föreningen BiogasMitt att omvandlas till BiodrivMitt och bredda sin verksamhet till att omfatta hela paletten av hållbara drivmedel. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014, som arrangeras av BiogasMitt samt Electric Car Region, har haft ett unikt upplägg. Förmodligen en av få konferenser i Sverige som inriktat sig på olika alternativa biodrivmedel och elektrifiering av bilar på samma konferens. Anledningen till detta koncept är att inget enskilt alternativt drivmedel anses kunna klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030, alla alternativ måste samspela. Projektbeskrivning Projektloggbok Projektets verksamhet har dokumenterats via en projektloggbok där alla händelser i form av möten, konferenser, seminarier, studiebesök och andra aktiviteter i projektet har noterats och daterats. (Bilaga 1.)

5 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Några specifika händelser i projektet presenteras nedan: Roadshow för Klimatet med temat Fossiloberoende fordonsflotta av regionens 25 kommuner har fått ett besök av Pär Holmgren, meteorologen och Ulla- Karin Enbom, projektledare för BiogasMitt. Förutom dessa besök har det även gjorts nedslag med Roadshow hos Bilmetro i Gävle samt Länsstyrelsen i Dalarna. Ca 675 tjänstmän och politiker runt om i regionen har deltagit på dessa kunskapsseminarier liksom ca 35 företag som alla haft koppling till biogas. 12 artiklar har producerats liksom 2 radiointervjuer (SR) utifrån de presskonferenser som anordnats i samband med Road Show runt om i regionen. Hemsidan har nyttjats flitigt för att sprida information om ovanstående kunskaps seminarier. BiogasMitt har genom denna Road Show på olika sätt påverkat och initierat intresset för biogasutvecklingen i regionen, exempelvis i upphandlingsfrågor samt stöttning i samband med bildandet av olika biogasbolag i Gävleborg och Dalarna. Vid dessa möten har diskussionerna även handlat om naturgasens för- och nackdelar i vår industriintensiva region. En annan viktig del som förts fram på alla kunskapsseminarier är att vi behöver en palett av olika drivmedel samt elbilar om vi ska klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 ägde rum under två dagar den mars 2014 i Galaxens lokaler i Borlänge. Utanför Galaxen fanns även ett utställningstält med 18 miljöfordon. Huvudarrangör för konventet var BiogasMitt med projektet Electric Car Region och Gävle Dala Energikontor som medarrangörer. Eftersom det vid tidigare Drivmedelskonvent, som BiogasMitt arrangerat, visat sig vara svårt att få med det innehåll som efterfrågats på en dag, blev årets konferens ett tvådagarsevenemang. Det var 137 deltagare som anmälde sig till årets konvent, ganska precis hälften av deltagarna var företagare och andra hälften kom från offentlig sektor. Trots att vi erbjöd högskolorna i regionen att delta utan kostnad, var det tyvärr endast ett fåtal studenter som deltog. Utvärderingen från konventet visar att det var ett uppskattat arrangemang. Av de 79 utvärderingssvar vi fick in, ser några av svaren på utvalda frågor ut så här (Betyg 1-5 där 5 är bäst): Betyg Vad tyckte du om konferensinnehållet? Konferensen gav kunskap? Relevant för min dagliga verksamhet?

6 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Huvudtalare på konventet var Thomas B Johansson, doktor i kärnfysik och särskild utredare för utredningen Fossiloberoende fordonsflotta Paneldebatt under Gävle Dala drivmedelskonvent I panelen Anders Mathiasson, Energigas Sverige, Björn Aronsson, Vätgas Sverige och Mazdak Haghanipour, Power Circle. I paneldebatten, som bestod av företrädare för olika branscher, framgick tydligt vikten av samverkan branscherna emellan för att nå målet om en Fossiloberoende fordonsflotta Vi kommer att behöva hela paletten av förnybara drivmedel om vi ska klara omställningen. Konventet har bidragit till detta och biogasens utveckling i vår region har mycket att vinna på samverkan med andra branscher. Studieresor Bussresa under tre dagar. Det var ett 20 tal biogasaktörer från Gävleborg och Dalarna som deltog på denna studieresa. Mycket givande dagar med ett antal studiebesök på olika biogasanläggningar. Svensk Biogas i Linköping - rötning från hushållsavfall och slam. GoBiGas i Göteborg, termisk förgasning av cellulosa. Biogas Väst, organisation som verkar för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Brålanda, rötning av gödsel pipelines mellan gårdarna

7 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Omvärldsbevakning Många konferenser och event har arrangerats under projekttiden och många talare har besökt oss i regionen för att delge oss kunskaper om vad som pågår på biogasfronten i världen, Europa, Sverige. Några av dessa presenteras här nedan: Övre raden fr v: Anders Åkesson, regeringens trafikutskott, Swedegas Michelle Ekman, Energigas Sverige, Lena Bruce, Svebio biodriv, Thomas B Johansson, särskild utredare fossiloberoende fordonsflotta. Pär Holmgren, meteorolog, (till vänster) har stöttat projektet under resans gång, föreläst, skrivit artiklar m m. Pär avslutade också projektet som moderator och föreläsare i Borlänge den 27 april BiogasMitt har också varit en del av organisationen Biogas i alla Väderstreck, ett nationellt nätverk för biogasutveckling i Sverige bestående av Biogas Syd, Biogas Väst, Biogas Öst, Biogas Sydost, Biogas Norr, Biodriv Värmland och Biogasnätverk för Jönköpings län. Energigas Sverige är sammankallande. Nätverket har webmöten ca 6 ggr/år och träffas en gång om året oftast i samband med Gasdagarna som arrangeras av Energigas Sverige. Den 7-8 april 2014 arrangerades ett tvådagarsmöte i Gävle. Referensgruppsträffar/konferenser Det har arrangerats 7 referensgruppsträffar i regionen under projekttiden. Vid samtliga träffar har erfarenhetsutbyte varit den stora delen. Aktuella regionala biogasprojekt har presentrats. I samband med dessa träffar har det alltid varit någon extern föreläsare som uppdaterat oss på vad som händer på global och nationell nivå. Vi har även haft några besök från andra biogasanläggningar i landet som berättat om sina erfarenheter. Kampanjer mässor - utställningar

8 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Under projektets gång har det genomförts olika informationsinsatser, exempelvis ; bussreklam, blänkare, vimplar, foldrar, artiklar. Här ovan några exempel på frontfigurer och utställning. Rapport/Utredning I projektet har rapporten FORDON, DRIVMEDEL OCH TRAFIK tagits fram i syftet att ge en samlad och aktuell bild av hela fordonsparken i Dalarnas och Gävleborgs län och dess 25 kommuner och hur utvecklingen varit de senaste åren fram till Särskilt kan nämnas den kraftiga minskningen av antalet bensinbilar och motsvarande ökning av dieselbilar. Likaså att el-, hybrid och gasfordon ännu bara utgör 0,5% av alla personbilar men att utvecklingen har accelererat de senaste åren. Kommunerna är bättre än samhället i övrigt på att använda miljöfordon och fossilfria drivmedel. Rapporten har tagits fram i samverkan med projektet Electric Car region. Uppfyllelse av syfte 1.Upprätthålla den regionala plattform för biogasfrågor som idag byggts upp i G/D som erbjuder support och tillgång till ett brett nätverk av kunskap och erfarenhet inom biodrivmedelsområdet. Resultat: Projektet BiogasMitt Framåt har under projekttiden förstärkt rollen som regional biogasaktör, och en regional plattform för biogasfrågor i Gävleborg/Dalarna. Projektet har haft "paraply-perspektivet" vad gäller biogasfrågor i regionen. BiogasMitt Framåt har varit navet mellan myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag och privatpersoner.

9 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Referensgruppen har inbjudits till 7 träffar. Referensgruppen har fungerat som ett gemensamt nätverk för biogasaktörer i regionen som träffats för att byta erfarenheter och för att planera gemensamma aktiviteter. 2. Bidra till att fler produktionsbolag bildas, att fler fordon får biodrivmedel upphandlas och att biodrivmedel produceras, distribueras och konsumeras i regionen. Resultat: BiodrivMitt Framåt har bidragit till att fler produktionsbolag nu bildas i regionen och att mer biodrivmedel produceras, distribueras och konsumeras. Biogasläget just nu i regionen: Regionen har fortfarande endast en mack (Gävle). Där Gästrike Ekogas AB erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Uppgraderingsanläggningen förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka liter bensin per dygn. Men det är mer på gång. eftersom processerna är långa och kostsamma så får vi vänta ytterligare en tid innan vi kan tanka våra gasfordon på mer än ett tankställe i Gävleborg och Dalarna. Gästrike Ekogas AB i Gävle I dag rullar 15 bussar på fordonsgas i Gävle. Gävle Taxi har också några biogasbilar liksom företag och privatpersoner i Gävle. Det börjar bli trångt vid Gävles enda tankställe, som ligger på Utmarksvägen, långt gående planer finns därför på att bygga ytterligare ett publikt tankställe i Gävle. Det produceras biogas vid Duvbackens reningsverk idag, men om allt går enligt planerna, kommer det även att produceras biogas vid Mullbacka kompostanläggning i Forsbacka om ett par år. Biogas i Söderhamn Söderhamns kommun har fastställt mål om miljöriktig och effektiv avfallshantering där avfall omvandlas till resurser. I den nya biogasanläggningen på Långtå kommer man att göra det möjligt att ersätta en del av bensin- och dieselförbrukningen i kommunen med biogas. Allt det matavfall som sorteras ut i Söderhamn, ca ton, hamnar i anläggningen på Långtå. Dala Biogas AB i Säter. Dala Biogas har nu tagit ytterligare ett steg mot produktion av biogas. Länsstyrelsen har tidigare beviljat stöd för att bygga en gemensamhetsanläggning för att ta fram biogas av stallgödsel, matavfall och slaktrester. Hela processen är lång och beräknas i det här fallet att ta ca 3 år, från tillstånd till lokal gas i pumparna i Dalarna. Borlänge Energi Beslut har tagits om att bygga en mack för fordonsgas i Borlänge. Planen är att i framtiden få försörjning av biogas via Dala Biogas AB som har bra möjligheter att röta regionens matavfall och återföra näringsinnehållet till åkermarken. Hälsinge Biogas AB i Järvsö Enskild entreprenör bygger en rötningsanläggning (gödsel och vall) med målet att uppgradera gasen till biogas för fordon.

10 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! SITE projektet Projekt som syftar till att ta till vara slam och matavfall från Sälen, Idre, Trysil och Engerdal för biogasproduktion Fler förstudier och projekt pågår i de båda länen Dalarna och Hedmark! Framtida målsättningar: Projektet har hela tiden haft nedanstående mål: -att minst 20% av fordonsbränslet i regionen ska vara biodrivmedel år att minst 1000 nya jobb har skapats till år en reduktion av CO 2 i regionen med minst 1,5 miljoner ton till 2020 Genom föreningen BiodrivMitt kommer nu arbetet att fortgå för att nå dessa mål! 3. Bredda engagemanget ytterligare genom samverkan med myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag/entreprenörer och privatpersoner i regionen. Resultat: Allt som företagits i projektet; nätverksmöten, studieresor, konferenser, utställningar m m har syftat till att bredda engagemanget för hållbara transporter. Stor vikt har lagts vid att det varit en blandning av aktörer från olika samhällskategorier kring samma bord. Måluppfyllelse Arrangera minst 4 studiebesök Resultat: Svensk Biogas i Linköping - rötning från hushållsavfall och slam. GoBiGas i Göteborg, termisk förgasning cellulosa. Biogas Väst, organisation som verkar för biogasutveckling i Västra Götaland. Biogas Brålanda, rötning av gödsel pipelines mellan gårdarna Söderhamn Nära rötningsanläggning på Långtå avfallsanläggning i Söderhman Arrangera minst 3 seminarier ögonblicksbild över vad som är på gång i regionen Resultat: Referensgruppsträff/konferens 11 / Referensgruppsträff/konferens 13/ Referensgruppsträff/konferens 23/ Referensgruppsträff/konferens 16/ Biogasseminarium i Borlänge 30/ Arr. LRF och BGMF Gävle Dala Drivmedelskonvent mars 2014 Arr. BGMF, ECR och GDE Referensgruppsträff/konferens 25/ Biogödselkonferens 20/ Arr. LRF och BGMF Referensgruppsträff i samband med studieresa 27-29/ Referensgruppsträff/konferens Borlänge 27 april 2014

11 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Arrangera minst 15 utbildningar/kurser riktade till olika målgrupper om teknik, ekonomi, miljö m m. Resultat: Road Show för klimatet - utbildningsseminarier i 24 kommuner för målgruppen politiker och tjänstemän samt lokala biogasaktörer. Samverka med Högskolan i Gävles utbildningsprogram som är relevanta för biogas. Samverkan innebär bl a att studenter inbjuds till de arrangemang som projektet initierar, studenterna kommer att erbjudas arbetsuppgifter inom biogasområdet som utförs inom utbildningen som i förekommande fall redovissas för intresserade vid seminarier och konferenser samt att lärare/forskare vid HiG inbjuds att medverka i projektets olika delar. Resultat: Nära samarbete med Högskolan i Gävle via Ola Norrman Eriksson samt Kalle Hillman. Studenter har inbjudits att delta på utbildningsseminarier och konferenser som arrangerats av BiogasMitt. Delta vid mässor och konferenser etc som anordnas av andra aktörer med bäring på energi, miljö och transport. Resultat: Representanter för projektet har deltagit på Energiintelligent Dalarnas Energikonferens varje år som utställare likaså vid mässor/utställningar som arrangerats i regionen tillsammans med regionens Energi- och klimatrådgivare. Gasdagarna, som varje år arrangeras av Energigas Sverige, har vi deltagit i m m. Ta fram och sprida informationsmaterial. Resultat: Samtliga evenemang som arrangerats av projektet har marknadsförts via mailkorrespondens till ca 1500 kontaktpersoner via Gävle Dala Energikontors kontaktregister. Projektet har tagit fram en rapport Fordon, Drivmedel och Trafik i Dalarna och Gävleborg. Rapporten har tryckts upp i en upplaga av 3000 exemplar som fördelats via Energi- och klimatrådgivarna i respektive kommun samt på aktuella mässor och konferenser. Uppfyllelse av målgrupp När projektet startade, diskuterades projektets målgrupp enligt nedan. När vi nu summerar projektet kan vi konstatera att det blivit exakt som planerat. En avgörande framgångsfaktor för projektet har varit ett starkt och brett engagemang och samspel mellan många olika aktörer. Biogas är något som berör alla i vårt samhälle, eftersom gasen produceras på det avfall och de restprodukter som vi alla är med och skapar. Direkt målgrupp: Aktörer som idag ingår i olika biogasprocesser i regionen; myndigheter, kommuner, organisationer, högskolor, företag, föreningar och privatpersoner. Nya aktörer på marknaden - processer som är i vardande. Konsumenter av drivmedel och miljöfordon - inte bara våra regioninnevånare utan även turister och genomresande.

12 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Indirekt målgrupp: Konferensdeltagare, kurs- och utbildningsdeltagare. Stödmedlemmar i föreningen BiogasMitt. Alla som önskar bidra till utvecklingen av biogas genom att sortera sitt avfall och naturligtvis de som köper en gasbil. Uppnådda resultat BiogasMitt Framåt har arrangerat utbildningsseminarier för politiker och tjänstemän i 24 av länets kommuner kring biogasens möjligheter, vilket givit oss mer upplysta beslutsfattare. BiogasMitt Framåt har vid jämna mellanrum arrangerat konferenser/nätverksträffar för biogasaktörer i regionen, vilket gett möjligheter att vända och vrida på problem och möjligheter. Många broar har byggts och gärdesgårdar har rivits. BiogasMitt Framåt har via informationsinsatser och stöttning bidragit till att fler produktionsbolag nu bildas i regionen och att mer biogas kommer att produceras, distribueras och konsumeras. Tyvärr är detta långa och kostsamma processer, så vi får ge oss till tåls ytterligare en tid. BiogasMitt Framåt har arrangerat studiebesök till biogasanläggningar i södra Sverige samt bjudit in representanter från andra anläggningar i Sverige för erfarenhetsutbyte av goda och till och med dåliga exempel. Ovärderligt vid planering/uppstart av nya anläggningar. BiogasMitt har arrangerat Gävle Dala Drivmedelskonvent vid 3 tillfällen (senaste via detta projekt). Utåtriktat evenemang med många besökare. BiogasMitt Framåt har deltagit på biogaskonferenser regionalt samt deltagit i nationellt nätverk för biogas. Omvärldsbevakning har varit viktig. BiogasMitt har via fördrag, artiklar, intervjuer, annonsering, vimplar etcetera spridit budskapet om biogasens möjligheter. BiogasMitt Framåt har arbetat parallellt med föreningen BiogasMitt som nu har en möjlighet att fortsätta arbeta med liknande frågeställningar efter projektets slut. Verkat för framtiden. Miljö/Jämställdhet/Integration Allt vi gjort i detta projekt har främjat vår miljö eftersom det handlar om att göra vår transportflotta fossiloberoende. Alla aktiviteter vi planerat i projektet, har varit riktade till alla samhällets innevånare. Extra vikt har lagts vid att engagera kvinnliga föredragshållare för att uppnå jämvikt vid konferenser.

13 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektets övriga resultat och effekter på längre sikt BiogasMitt har byggt broar och rivit ner gärdesgårdar för en samverkan för biogasens utveckling i Gävleborg och Dalarna. Det är nu ett flertal sådana intressekluster som ser ut att gå i rätt riktning i biogasens tecken. Framgångsfaktorn är samverkan mellan olika aktörer i samhället; kommuner, industrier, lantbruk, företag med flera. Det krävs kloka politiska beslut för att få alla ben att gå åt samma håll samtidigt. Vi behöver ett tankställe för gas, vi behöver fordon att tanka, vi behöver produktion av biogas som uppgraderas till fordonsgas, Vi behöver en backup med naturgas, vi behöver en marknad. För att komma dit måste vi nyttja den lokala råvara som finns i regionen (lantbruksprodukter, hushållsavfall, slakteriavfall, avloppsslam m m) för att skapa en fossiloberoende transportsektor. Gävleborg och Dalarna kan ses som ett Sverige i miniatyr. Här finns allt hav, sjöar, fjäll, landsbygd, mindre orter och några större städer. Vi har stora industriföretag och mindre tillverkande företag liksom kunskapsföretag och högskolor m m. Om vi nyttjade de resurser som vi besitter i regionen, skulle vi skapa många nya arbetstillfällen! En producerad GWh inom biogassektorn kan ge upp till 0,8 heltidsjobb. Om vi nyttjade våra rötbara tillgångar såsom jordbruksprodukter, matavfall, organiskt industriavfall, avloppsvatten, har vi 870 GWh (nästan 700 nya jobb). Skulle vi dessutom få tillgång till ny teknik i regionen, såsom termisk förgasning av biomassa (spill från skogsbruk), kan vi producera ytterligare GWh! Den här regionen, Gävleborg/Dalarna, kan bli självförsörjande på icke fossila drivmedel samt även exportera drivmedel till andra regioner. Det kan exempelvis aldrig Stockholm bli. Positivt är att planerna för Dalarnas första biogasanläggning för tillverkning av fordonsgas tagit ett stort kliv framåt. Vid årsskiftet fick de fem lantbrukarna, som står för projektet, nyheten att Länsstyrelsen Dalarna beviljat 27 miljoner i bidrag. Eftersom detta är ett hundramiljonersprojekt, är det mycket som ska falla på plats innan det är klart att sätta igång. Kanske kan vi tanka fordonsgas även i Dalarna om 1-2 år. Föreningen BiodrivMitt kommer nu fortsättningsvis att på olika sätt stötta Dala Biogas i arbetet för att nå dessa mål! Resultatspridning samt information och offentliggörande Samtliga evenemang som arrangerats av projektet har marknadsförts via mailkorrespondens till ca 1500 kontaktpersoner via Gävle Dala Energikontors kontaktregister.

14 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Projektet har tagit fram en rapport Fordon, Drivmedel och Trafik i Dalarna och Gävleborg. Rapporten har tryckts upp i en upplaga av 3000 exemplar, som fördelats via Energi- och klimatrådgivarna i respektive kommun samt på aktuella mässor och konferenser. Hösten 2013: I samband med marknadsföring av bl a Biogasseminarium den 30 oktober 2013 (störningsrisker miljöprövning erfarenheter från produktionsanläggning) samt Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 har ett utskick med inbjudan skickats via e-post till berörda personer i regionens alla 25 kommuner, Landstingen, Trafikverket, Region Gävleborg, Region Dalarna samt Länsstyrelserna i båda länen. Ett stort antal företag i regionen har också fått inbjudan. I inbjudningar finns alltid en hänvisning till projektets hemsida. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med lokal, regional, nationell och internationell information som berör fossiloberoende transportsektor. I samband med Road Show för klimatet har det arrangerats presskonferenser som resulterat i 12 tidningsartiklar och 2 radiointervjuer (SR). Här finns även några länkar till media: Dalarnas Tidningar: Holmgren kommer till Dalarna Arbetarbladet: Debattartikel - Gör biogasen mer tillgänglig Gävle Dagblad: Pär talar varmt om biogas Radio Dalarna: Lyssna på Pär Holmgren BiogasMitt har också i samverkan med Pär Holmgren skrivit en debattartikel inför kommande Road Show som blev införd i ett flertal tidningar. (Bifogas) Debattartikel - Gör biogasen mer tillgänglig Ladda ner debattartikeln i PDF-format: Gör biogas med tillgänglig Pär Holmgren är även en debattör på Pär Holmgren tycker till BiogasMitts projektledare har varit föredragare vid olika tillfällen under projekttiden för att berätta om projektet och biogas (Kommunledningar Länsstyrelsen Föreningar Näringsutskottet m m) Referensgruppsträffar/konferenser BiogasMitt arbetar i första hand med kunskaps- och informationsinsatser för att stärka utvecklingen för biogas i regionen Gävleborg och Dalarna. Ett sätt att göra detta på, är att i olika sammanhang, arrangera event där biogasaktörer i regionen får möjlighet att presentera sin verksamhet, projekt eller dylikt, i samma sammanhang som aktörer från andra delar av landet (branschföreträdare, nya produktionsanläggningar, ny teknik med flera). Det uppstår då oftast en bra kommunikation och ett kontaktskapande, som är stärkande för många lokala aktörer. Problem kan diskuteras och lösas i samverkan, erfarenheter från redan befintliga projekt i andra delar av landet kan tas till vara. Hjulet behöver inte i alla avseenden uppfinnas mer än en gång. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2014 har ett unikt upplägg. Förmodligen en av få konferenser i Sverige som inriktar sig på olika alternativa biodrivmedel och elektrifiering av bilar på

15 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! samma konferens. Anledningen till detta koncept är att inget enskilt alternativt drivmedel anses kunna klara omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030, alla alternativ måste samspela. Koppling till andra projekt BiogasMitt Framåt har arbetat i nära samverkan med biogasorganisationen Biogas i alla Väderstreck ett nationellt nätverk med fokus på biogasutveckling. BiogasMitt Framåt har arbetat parallellt med föreningen BiogasMitt. BiogasMitt Framåt har arbetat kring konferenser i samverkan med LRF och projektet Energilots 2.0. BiogasMitt Framåt har arbetat i nära samverkan med projektet Electric Car Region. Övrigt Tillgängliga råvaror och möjligheter i regionen Den nu tillgängliga totala biogaspotentialen i regionen uppgår till ca 870 GWh/år. Om all gas som kan produceras, uppgraderas till fordonsgas, kan ungefär personbilar årligen försörjas med lokalproducerad gas i Gävleborg och Dalarna. (Källa: Studie över gaspipeline i Gävleborg och Dalarna, Pöyry Sweden AB på uppdrag av BiogasMitt) Om detta skulle bli verklighet, kommer det att få stor effekt på tillväxt och sysselsättning i regionen. I ett scenario, där detta sker fram till år 2020, skapas följande (prognos enl rapsmodellen regionalt analys och prognossystem): Vi kan försörja 10% av transportsektorn med egna biodrivmedel Detta skulle ge 700 nya helårsarbeten i Gävleborg och Dalarna 1,3 miljarder kr i BRP 0,5 miljarder kr i miljöeffekter 13 miljoner kr i minskade bullerkostnader. Förutom de möjligheter som vi redan idag har att röta rest- och avfallsprodukter från vårt samhälle, kommer dessutom ny teknik och nya forskningsresultat att visa på stora möjligheter att producera och distribuera biogas i framtiden. Allt pekar på att vi inom en snar framtid även kan nyttja/förgasa skogscellulosa - Termisk förgasning - vilket skulle betyda mycket här i våra skogslän. Flytande gas kommer i framtiden att få stor betydelse för distribution av gas, då den komprimerade gasen kommer att ta sex gånger mindre plats att distribuera samt även vara lättare.

16 Slutrapport projektet BiogasMitt Framåt! Tankställen efterfrågas Trycket på tankställen för biogas i Gävleborg och Dalarna stegras för varje år som går. Fler och fler har gasbil och önskemål om tankställen i Gävleborg och Dalarna är stort. Projektets verksamhet övergår nu i Föreningen BiodrivMitt som kommer att driva frågorna vidare och utvecklingen framåt. Projektet BiogasMitt Framåt har haft följande Framtidsscenario: Biogas är en naturlig del av regionens energiförsörjning! Vi producerar värme och el med bioenergi som grund. Vi producerar biogas från regionens bioenergitillgångar. Vi producerar drivmedel till bussar och bilar. Vi sluter kretsloppet genom att återföra näringen från rötresten till våra åkrar och skogar. Vi skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i Gävleborg och Dalarna. Vi värnar vår miljö och tar vårt ansvar! Regionen blir självförsörjande på biodrivmedel! Genom föreningen BiodrivMitt kommer nu arbetet att fortgå för att nå dessa mål! Gävle Dala Energikontor Ulla-Karin Enbom Projektledare

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Kreativ Landsbygd 7 april 2009 Bollnäs Folkhögskola. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor

Kreativ Landsbygd 7 april 2009 Bollnäs Folkhögskola. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Kreativ Landsbygd 7 april 2009 Bollnäs Folkhögskola Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Biogaspusslets olika sektorer Bruna bitarna råvaror som nyttjas för biogasproduktion! Miljömål Klimatmål Miljömål

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Jan Malm och Claes Rosengren

Jan Malm och Claes Rosengren Jan Malm och Claes Rosengren Projektledare Gävleborg + P 2-ansvariga GDR 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands Energikontor (KF) 4. Energikontor Gävleborg

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

Energikontor Gävleborg hösten 2015

Energikontor Gävleborg hösten 2015 Energikontor Gävleborg hösten 2015 Claes Rosengren enhetschef Energikontoren i Sverige - en del av Energieuropa 1. Energikontor Norr AB 2. Jämtlands Läns Energikontor (Regionkommun) 3. Västernorrlands

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Verksamhetsplan Sida 1

Verksamhetsplan Sida 1 Verksamhetsplan 2011-04-01--2014-03-31 Sida 1 Övergripande mål för Biogas Sydost Biogas Sydost skall: Verka för att produktionen av biogas i hela regionen ökar i väsentlig omfattning. Med region menas

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande

Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna. Claes Rosengren ordförande Plattformen för fossilfri fordonssektor i Gävleborg och Dalarna Claes Rosengren ordförande www.biodrivmitt.se Snabbare omställning till fossilfria fordon! Vätgas Elbil Dalarna årsskiftet 2016/2017 Personbilar:

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 - vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Inspirationsseminarium 2014-11-19

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick 2002 EnergiTing Sydost 2017 i Ljungby Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Projektledare Biogas Sydost Innehåll Bakgrund

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011

Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel. Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Biogasutvecklingen i Sverige Behov av politiska styrmedel Leif Holmberg Ett år med färdplanen, 24 november 2011 Energigas Sverige Leif Holmberg, Energigas Sverige 2 Hållbar och långsiktig energipolitik

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Intresseföreningen BiogasMitt Föreningsstämma 16 april 2009. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor

Intresseföreningen BiogasMitt Föreningsstämma 16 april 2009. Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Intresseföreningen BiogasMitt Föreningsstämma 16 april 2009 Ulla-Karin Enbom Gävle Dala Energikontor Varför BiogasMitt? Samverkansbehovet var påtagligt.. Initiativ/önskemål från Svenska Gasföreningen Biogasens

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund,

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund, Inledning Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd desiree.grahn@biogassyd.se Lund, 2017-09-12 Program för dagen» Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd» Satsning på nationellt påverkansarbete, Ola Solér,

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Projektet Förankring Biogas Öst

Projektet Förankring Biogas Öst Slutrapport Projektet Förankring Biogas Öst 2009 06 01 2009 11 31 Kort om projektet Förankring Biogas Öst Syfte Att uppnå en djupare förankring av samverkansprojektet Biogas Öst i regionen östra Mellansverige

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare?

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? Daniel Hagberg, Kalmar 4 juni -08 10 partners från 9 länder NELEEAC England, London Koordinator ANATOLIKI Grekland MEA- Bulgarien

Läs mer

Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige

Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige Utlåtande 2008:63 RI (Dnr 309-1115/2007) Förnybar gas Avrapportering från exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden av uppdrag från kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Sammanfattande beskrivning. Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Förstudie biogas Mönsterås. Programområde: Småland och Öarna. Ärende ID: 20200079

Sammanfattande beskrivning. Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Förstudie biogas Mönsterås. Programområde: Småland och Öarna. Ärende ID: 20200079 Projektnamn: Förstudie biogas Mönsterås Programområde: Småland och Öarna Ärende ID: 20200079 Sammanfattande beskrivning Förstudieprojektet kommer att utröna om förutsättningarna finns att bygga en lokal

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige. Programområde: Östra Mellansverige. Ärende ID:

Bakgrund och omvärld. Projektnamn: Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige. Programområde: Östra Mellansverige. Ärende ID: Projektnamn: Fossilfria och Effektiva Transporter i Östra Mellansverige Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20201166 Bakgrund och omvärld Bakgrund Transportsektorn är en av de största utmaningarna

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " " " Martin Ahrne" Biogas Öst

HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID?     Martin Ahrne Biogas Öst HUR SER UTVECKLINGEN FÖR BIOGAS UT I REGIONEN SAMT I SVERIGE OCH HUR PA VERKAR POLITIKEN BIOGASENS FRAMTID? " " 2014-12-11" " Martin Ahrne" Biogas Öst VI ÄR BIOGAS ÖST! BIOGAS ÖSTS LÅNGSIKTIGA EFFEKTMÅL

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg

Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg Kommunikationsstrategi Biogas Väst processledningens verktyg Innehåll Biogas en viktig pusselbit 3 Biogas Väst ett program för biogasutveckling 4 Kommunikation en framgångsfaktor 5 Dra åt samma håll i

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk

Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Hur mår biogasen? Tack, på bättringsvägen, efter viss tids huvudvärk Göran Värmby, Värmby Consulting, f d projektledare och ordförande i Biogas Väst - Hur ser det ut i Sverige? Nationell Biogasstrategi

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Biogas i produktion och drift. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se

Biogas i produktion och drift. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Biogas i produktion och drift Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Program dag 1 12.00 Registrering och lunch 13.00 Välkommen Ola Burström, tekniska nämdens ordförade Skellefteå kommun

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informations till biogascentrat 2 (6) Bakgrund Informations både i skriftlig och interaktiv form ska utvecklas för utvalda målgrupper, till exempel broschyrer

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19 Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19-1 - INLEDNING Kristianstad är tillväxtmotor i Skåne Nordost. Öresundsregionen har en stark tillväxt i Sverige och anges i många

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 Biogas Framställs genom rötning slam från reningsverk avfall från livsmedelsindustri sorterat hushållsavfall Metangas producerad genom bakteriell nedbrytning av organiskt

Läs mer