Anvisning 1/ (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisning 1/2016 2 (18)"

Transkript

1 Detaljhandel med alkoholdrycker i livsmedelsaffärer Anvisning 1/2016

2 Anvisning 1/ (18) Innehåll Inledning... 3 Detaljhandel med alkoholdrycker... 3 Åldersgräns för inköp... 4 Berusade kunder... 5 Förmedling av alkoholdrycker... 6 Försäljningstider... 7 Förtäring av alkoholdrycker på detaljhandelsstället... 7 Försäljning av alkoholdrycker på kredit och kreditarrangemang... 7 E-handel och leverans av alkoholdrycker till beställare... 8 Försäljningsställets personal... 8 Anskaffning av alkoholdrycker... 8 Placering av alkoholdrycker... 9 Prissättning av alkoholdrycker... 9 Reklam och andra säljfrämjande åtgärder för alkoholdrycker... 9 Egenkontroll Myndighetsövervakning Ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker Detaljhandelstillstånd Förutsättningar för tillståndsinnehavare Krav på detaljhandelsstället Handläggningstider för ansökningar Anmälan om ändringar Nedläggning av verksamhet Bestämmelser, föreskrifter och anvisningar... 18

3 Anvisning 1/ (18) Inledning Denna anvisning behandlar försäljning i detaljhandeln av alkoholdrycker som har tillverkats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. Enligt 41 i alkohollagen (1143/1994) och 1 a i förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) ankommer det på Valvira att styra och utveckla regionförvaltningsverkens tillståndsförvaltning och övervakning, producera informations- och kommunikationstjänster för alkoholförvaltningen samt att i hela landet övervaka detaljhandel med och servering av alkoholdrycker samt reklam och annan säljfrämjande verksamhet för alkoholdrycker. Denna anvisning har utarbetats för att bättre tillgodose de allmänna syftena med alkohollagen. I anvisningen och den uppdaterade versionen har man särskilt velat understryka betydelsen av egenkontroll vid detaljhandelsställen och metoderna för att förebygga förseelser och störningar. Anvisningen är avsedd att vara ett hjälpmedel för företag som idkar detaljhandel med alkoholdrycker och anställda inom branschen. I den senaste uppdateringen har den ändrade lagstiftning beaktats som trätt i kraft efter att den senaste versionen av anvisningen publicerades. Det finns mer information och anvisningar om detaljhandel med alkoholdrycker på Valviras och regionförvaltningarnas portaler på adresserna och Detaljhandel med alkoholdrycker Vid detaljhandel med alkoholdrycker säljs alkoholdrycker i färdigt fyllda slutna kärl, som t.ex. flaskor eller burkar. Det krävs tillstånd för att sälja alkoholdrycker i livsmedelsaffärer, t.ex. i butiker, kiosker eller vid servicestationer. Det regionförvaltningsverk inom vars område affären är belägen beviljar tillstånd för detaljhandel med alkoholdrycker. Tillståndet ger rätt att sälja alkoholdrycker som har tillverkats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 % alkohol. Tillståndsinnehavaren ska iaktta de föreskrifter som gäller detaljhandel med alkohol i sin affärsverksamhet. Personalen ska känna till de föreskrifter som gäller försäljning av alkoholdrycker. Syftet med föreskrifterna om detaljhandel med alkohol är att minska de hälsomässiga, sociala och samhälleliga olägenheter som följer av alkoholbruk. Med föreskrifterna förebygger man bl.a. alkoholbruk hos minderåriga och olägenheter som följer av omåttligt alkoholbruk. Försäljningsövervakningen minskar även ordningsstörningarna.

4 Anvisning 1/ (18) Åldersgräns för inköp Det är inte tillåtet att sälja drycker som innehåller minst 1,2 % alkohol till personer under 18 år. Dessa drycker omfattar drycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol, som i lag definieras som alkoholdrycker, samt drycker som innehåller 1,2 2,8 % alkohol (t.ex. mjöd, pilsner samt vissa cider- och long drink-drycker). Valvira rekommenderar att man inte heller säljer drycker med under 1,2 % alkohol till minderåriga. Det finns skäl för försäljningspersonalen att bekanta sig med alkoholdryckesförpackningarna på försäljningsstället, så att den bättre känner igen alkoholdrycker av olika styrka och alkoholfria drycker i försäljningssituationen. En kontroll av åldern ska göras i fråga om alla kunder som ser unga ut och köper alkoholdrycker. Eftersom en del av de unga ser mycket äldre ut än vad de i är verkligheten, finns det skäl att kontrollera åldern också på en ung person som ser ut att vara klart äldre än 18 år. Försäljarna ska be unga personer visa upp en identitetshandling, även om man tidigare har konstaterat att personen är myndig. Om man gör ett misstag vid det första inköpet och konstaterar att en minderårig är myndig, korrigeras inte felet under följande gånger om man inte längre ber kunden visa upp en identitetshandling. När en butik ber unga personer visa upp identitetshandlingar vid inköp av alkohol, förmedlar den ett budskap till kunderna om att åldersgränsen tillämpas. Detta bidrar till att minska de minderårigas försök att köpa alkohol. Ålderskontroll. En kund som köper alkoholdrycker ska bevisa att han eller hon är myndig med ett identitetsbevis. Vid kontrollering av ålder godkänns gällande identitetskort, pass eller körkort som är försett med fotografi och har beviljats av en myndighet. Även utländskt identitetskort med fotografi samt pass eller körkort gäller som bevis, om det inte verkar vara lätt att förfalska, och om personens ålder framgår av kortet. Däremot gäller till exempel FPA-kort inte som intyg över personens ålder, och inte heller studerandekort, militärpass eller uppehållstillståndskort. Säljaren ska granska om kunden är äldre än 18 år och om fotografiet på handlingen föreställer kunden. Vad gäller ålderskontrollen kan man underlätta försäljarnas arbete t.ex. genom att sätta upp en lapp som är synlig för försäljaren, på vilken man anger födelseåret för de personer som fyller 18 under innevarande år. Om en ung kund inte kan visa upp en identitetshandling, får man inte sälja alkohol till honom eller henne. Förklaringar i stil med Jag glömde mitt id-kort hemma, men mina vänner kan intyga att jag har fyllt 18 duger inte. Om en identitetshandling är uppenbart förfalskad ska försäljaren kontakta polisen och meddela om den förfalskade handlingen. Försäljaren har dock inte rätt att beslagta identitetshandlingen eller gripa kunden.

5 Anvisning 1/ (18) Berusade kunder Den kassör som har sålt alkoholdrycker till en minderårige kan bli straffrättsligt ansvarig. Också av denna anledning rekommenderas, att åldern kontrolleras av alla klienter som ser unga ut och som köper alkoholdrycker. Valvira rekommenderar att försäljningsställena ger kunderna information om åldersgränsen och dess övervakning. Detta kan göras genom att t.ex. hänga upp skyltar vid kassan och dryckesavdelningen. Skyltarna ska ge information om åldersgränsen för försäljning av alkoholdrycker och om att kunder som köper alkoholdrycker ska visa upp en identitetshandling på begäran. Det är inte tillåtet att sälja alkoholdrycker till personer som är uppenbart berusade eller som uppför sig störande. En uppenbart berusad person kännetecknas av bl.a. - personen har svårigheter att fästa blicken eller personen har glasartad blick - personen uppför sig störande, är högljudd och överdrivet självsäker - personen har svårt att begripa saker och förstå vad andra säger - personens rörelser är osäkra och klumpiga och han eller hon har svårt att få grepp om föremål eller möbler - personen går svajigt och kan inte gå rakt eller ramlar omkull utan stöd - personens tal är sluddrigt eller inte längre begripligt - personen är förvirrad eller har svårt att kontrollera sina känslor - personens reflexer är långsamma - han eller hon nickar till - han eller hon mår illa Det finns skäl att vara noggrann i bedömningen av kundens berusningstillstånd. Att en kund t.ex. endast ser sjaskig ut eller att luktar alkohol är inte tillräckligt för att bevisa att kunden är uppenbart berusad. På samma sätt kan en handikappad eller sjuk person ge ett felaktigt första intryck av vara berusad. Man ska dock alltid neka försäljning av alkoholdrycker till en uppenbart berusad person. Försäljaren ska neka försäljning artigt och respektfullt. Ibland kan en berusad person reagera aggressivt om han eller hon inte får köpa alkohol. I så fall är det viktigt att undvika att situationen förvärras genom att vara lugn och saklig. Störningssituationer kan förebyggas genom att artigt påminna en uppenbart berusad person om att alkohol inte säljs till berusade personer genast då han eller hon kommer till försäljningsstället. Valvira rekommenderar att försäljningsstället informerar kunderna att det inte är tillåtet att sälja alko-

6 Anvisning 1/ (18) Förmedling av alkoholdrycker holdrycker till uppenbart berusade personer, t.ex. genom att hänga upp skyltar vid kassan eller dryckesavdelningen. Alkoholdrycker får inte säljas, om det finns skäl att misstänka att de förmedlas till minderåriga, uppenbart berusade personer eller personer som uppför sig störande eller om det finns skäl att misstänka missbruk av alkoholdrycker. Med förmedling av alkohol avses att en alkoholdryck överlåts till en annan person. Det är förbjudet att förmedla alkoholdrycker mot en ersättning. Det är även förbjudet att förmedla alkoholdrycker till uppenbart berusade personer och minderåriga utan ersättning. Om en försäljare har motiverade skäl att misstänka att en kund förmedlar alkoholdrycker i strid med lagen ska försäljaren neka försäljning. I de flesta fall får minderåriga och uppenbart berusade personer tillgång till alkoholdrycker via nära släktingar eller vänner samt genom att be myndiga personer som befinner sig utanför butiken att hämta alkoholdrycker mot en ersättning. Det finns skäl att misstänka att en köpare förmedlar alkoholdrycker om man t.ex. ser att han eller hon diskuterar med ett gäng ungdomar i eller utanför butiken och tar emot pengar av dem. Vid köpsituationen kan en misstanke om förmedling väckas av att mängden drycker är stor eller av att samma person köper alkoholdrycker flera gånger under en kort tid. Även betalning med mynt och småsedlar kan stärka misstanken om förmedling av alkohol. En förmedlare kommer överens om att köpa alkoholdrycker, tar emot pengar och överlåter drycker utanför eller i den omedelbara närheten av butiken. Med en effektiv övervakning på och i närheten av försäljningsstället kan man identifiera personer som förmedlar alkoholdrycker. Om en person som köper alkoholdrycker befinner sig i ett sällskap med unga eller uppenbart berusade personer, ska försäljaren bedöma om köparen överlåter drycker till sällskapet. Det finns skäl att granska att alla personer är myndiga i ett sällskap med flera unga personer som köper alkoholdrycker. Misstanken om förmedling kan stärkas t.ex. om: - en ung eller en uppenbart berusad person i sällskapet diskuterar alkoholprodukter, väljer de drycker som ska köpas eller ger pengar till den som köper alkoholdrycker - en kund köper en stor mängd olika alkoholdrycker och betalar dem med små sedlar och mynt eller med flera olika betalningsmedel - en kund kommer och köper samma produkter som tidigare har nekats en minderårig eller en uppenbart berusad person - en kund som köper alkoholdrycker kommer till försäljningsstället med en bil med berusade eller unga passagerare.

7 Anvisning 1/ (18) Vid osäkra situationer kan en diskussion med kunden ge nödvändiga tillläggsuppgifter för att besluta om man ska sälja eller inte. Ett samarbete mellan butiker och väktare effektiverar förebyggandet av alkoholförmedling. Butikerna kan t.ex. dela information om avslöjad förmedling och förmedlarnas kännetecken. Övervakningskameror och belysning utanför butiken kan förebygga förmedling i närheten av butiken. Försäljningstider Det är tillåtet att sälja alkoholdrycker endast klockan på detaljhandelsställen. Detaljhandelsställets öppettider kan vara längre än försäljningstiden för alkoholdrycker. Oberoende av försäljningsställets öppettider får försäljningen av alkoholdrycker inledas tidigast klockan 9 och den ska avslutas senast kl. 21. Om affären håller öppet efter klockan 21 kan tillgången till alkoholdrycker förhindras från och med klockan 21. Alkoholdrycker får inte säljas om det inte med säkerhet kan konstateras att kunden fått tillgång till alkoholdrycken före klockan 21. Alkoholdrycker som kunden fått tillgång till före klockan 21 kan betalas till kassan efter klockan 21. Om affären öppnas tidigare än klockan 9 eller om den hålls öppen efter kockan 21 kan iakttagandet av bestämmelserna om försäljningstider underlättas genom strukturella och tekniska metoder. Sådana åtgärder omfattar bl.a. att stänga alkoholdryckesavdelningar och kylskåp samt att täcka alkoholdryckerna eller förvara dem i ett lager. Med dessa åtgärder och tydlig information om öppettiderna i butiken informeras kunderna effektivt om försäljningstiden för alkoholdrycker. Om en butik stängs och inte tar emot nya kunder efter klockan 21 kan de kunder som finns i butiken fullfölja sitt inköp av alkoholdrycker utan brott mot bestämmelsen om försäljningstider. Förtäring av alkoholdrycker på detaljhandelsstället Det är förbjudet att förtära alkohol på försäljningsstället. Personalen är skyldig att övervaka att kunderna inte dricker alkoholdrycker i butiken. Om det finns kundutrymmen i anslutning till butiken (t.ex. en kaffehörna eller bord och stolar för kunderna), ska personalen se till att kunderna inte dricker alkohol där heller. Man ska inte heller tillåta förtäring av alkoholdrycker i den omedelbara närheten av försäljningsstället. Försäljning av alkoholdrycker på kredit och kreditarrangemang Det är inte tillåtet att sälja alkohol på kredit, mot pant eller genom byteshandel. Det är dock möjligt att sälja alkoholdrycker på kredit till organisationer och privatpersoner om man iakttar de kreditarrangemang som Valvira har godkänt. Det är möjligt att sälja alkoholdrycker till privatpersoner med de kredit- eller betaltidskort som butiken godkänner eller på ett konto som kunden har i butiken eller butikskedjan. Kontoförsäljning ska grunda sig på ett avtal om kreditförsäljning, där kreditbeloppet har begrän-

8 Anvisning 1/ (18) sats och betalningstiden har fastställts. Dessutom förutsätts det att butiken övervakar kreditförsäljningen effektivt och vidtar åtgärder vid betalningsstörningar. Tillståndsinnehavaren eller personalen får inte heller låna pengar till kunderna för köp av alkoholdrycker. Att låna pengar jämställs i så fall med olovlig kreditförsäljning. E-handel och leverans av alkoholdrycker till beställare Försäljningsställets personal Anskaffning av alkoholdrycker Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd får inte leverera alkoholdrycker till en kund. Enligt alkohollagen har endast Alko Ab rätt att sälja alkoholdrycker genom att leverera dessa till beställaren eller köparen. Följaktligen är det förbjudet att leverera alkoholdrycker t.ex. tillsammans med andra livsmedel till en kund. Valvira rekommenderar att man inte heller levererar drycker som innehåller mindre än 2,8 % alkohol till beställare från till exempel en webbutik. En innehavare av detaljhandelstillstånd kan i sin webbutik ta emot beställningar av alkoholdrycker och betalningar för dem. Beställda alkoholdrycker får överlåtas till kunden endast i detaljhandelsställets lokal och inom ramen för de försäljningstider som gäller för alkoholdrycker. En person som har fyllt 18 år ska finnas på detaljhandelsstället och ansvara för att försäljningen av alkoholdrycker är lagenlig. Tillståndsinnehavaren ska ordna övervakningen av försäljningen på så sätt att den person som har fyllt 18 år och som ansvarar för försäljningen av alkoholdrycker effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i denna. En butik kan sälja endast sådana alkoholdrycker som tillståndsinnehavaren har skaffat med butikens tillståndsnummer från tillverkaren eller partihandlaren av alkoholdrycker. Tillståndsinnehavaren kan även importera alkoholdrycker för försäljning vid det egna försäljningsstället. Innan importen inleds ska tillståndsinnehavaren ge Valvira en anmälan om sin verksamhet som importör av alkoholdrycker (se närmare i Valviras anvisning Kommersiell import av alkoholdrycker för servering eller detaljhandel). Om tillståndsinnehavaren har flera detaljhandelsställen, ska alkoholdrycker skaffas med det egna tillståndsnumret till varje detaljhandelsställe. Om tillståndsinnehavaren har såväl detaljhandels- som serveringstillstånd, ska han eller hon skaffa alkoholdrycker till respektive verksamhet med det egna tillståndsnumret. Alkoholdrycker som har skaffats för servering får inte användas för detaljhandel eller vice versa. Detaljhandel får inte idkas i samma utrymme som alkoholdrycker serveras. Om ett affärsställe utgörs av en helhet som omfattar såväl de-

9 Anvisning 1/ (18) Placering av alkoholdrycker Prissättning av alkoholdrycker taljhandel som alkoholservering, ska dessa affärsverksamheter och affärsutrymmen vara tydligt separerade från varandra och även ha separata kassafunktioner. De alkoholdrycker som skaffas för detaljhandeln och serveringen ska skaffas med de egna tillståndsnumren och hållas åtskilda från varandra. Alkoholdryckerna ska vara åtskilda från läskedryckerna på ett tillräckligt tydligt sätt. Detta underlättar övervakningen av försäljningen och understryker alkoholens speciella karaktär. Att skilja alkoholdryckerna från övriga drycker tjänar även kunderna, eftersom detaljhandeln omfattar drycker som köparna inte nödvändigtvis identifierar som alkoholdrycker. Produktnamnet, förpackningen och påskriften samt själva dryckesfärgen kan påminna om en läskedryck i den mån att det finns en reell risk att kunderna misstar en alkoholdryck för en läskedryck. Alkoholdryckerna ska vara åtskilda från godishyllor och andra produkter som är riktade till barn och unga. Alkoholdryckernas förpackningar fungerar på samma sätt som reklam på detaljhandelsstället, och det är inte tillåtet att rikta reklam för alkoholdrycker till barn och unga. Det finns skäl att placera alkoholdryckerna på så sätt att det är lätt att övervaka dem, och följaktligen förebygga stölder och förmedlingsfall. Övervakningen kan effektiveras t.ex. med övervakningskameror och låsbara skåp. Mängdrabatter är förbjudna. Med mängdrabatt avses till exempel att man får fem flaskor cider till priset av fyra eller att samma öl säljs billigare i en förpackning med 12 flaskor än som enskilda flaskor. Priset på en alkoholdryck som säljs enskilt får inte vara högre än priset på samma dryck i ett flerpack. Om t.ex. öl säljs i ett flerpack med 12 flaskor till ett pris på 12 euro, får priset på en ölflaska som säljs enskilt i så fall inte överstiga en euro. Försäljningsstället får inte avhålla sig från att sälja produkter som säljs i flerpack enskilt. Därför är det viktigt att det finns även enskilda flaskor/burkar i närheten av flerpack. Då behöver inte kunderna riva upp ett flerpack och butiken hålls också renare. Även priset på enskilda produkter ska vara synligt för kunderna. Reklam och andra säljfrämjande åtgärder för alkoholdrycker Utgångspunkten är att det är tillåtet att göra reklam för milda alkoholdrycker. Reklamen är dock inte längre tillåten om den innehåller säljfräm-

10 Anvisning 1/ (18) jande åtgärder som står i strid med god sed eller som är opassande eller om den riktas till minderåriga. Reklam för svaga alkoholdrycker är förbjuden på allmänna platser. Inomhus på detaljförsäljningsstället är det emellertid tillåtet att göra reklam för de produkter som säljs på platsen. På försäljningsställets skyltfönster och utanför lokalen i dess omedelbara närhet kan man också ge information om tillgången på de svaga alkoholdrycker och drycker med en alkoholhalt på minst 1,2 % som står till buds och utannonsera deras priser. Endast av motiverade skäl gällande till exempel läget eller det faktum att stället är svårt att hitta får reklamen placeras på annan plats än inom synhåll från försäljningsstället. Utanför försäljningsställena får produkten inte lyftas fram med till exempel reklam i särskilt stort format eller på andra sätt som väcker uppmärksamhet. Produkten får heller inte lyftas fram på ett sätt som är tydligt reklammässigt. Det är med andra ord inte tillåtet att mer ingående beskriva produktens kvalitet, smak eller andra egenskaper. Det är förbjudet att utanför försäljningsstället utannonsera priserbjudanden för alkoholdrycker om erbjudandet är i kraft i kortare tid än två månader. Alkoholdryckespriser som är i kraft i mindre än två månader får inte visas utåt från försäljningsstället på dörren, ett fönster eller på gatan. Priserna får inte heller utannonseras t.ex. på tv, i radio, i tidningar, som utomhusreklam eller på webbsidor. Det är tillåtet att utannonsera priset på alkohol endast då erbjudandet oavbrutet är i kraft i minst två månader. Valvira rekommenderar att prisets giltighetstid anges i annonsen. Om avsikten är att priset på en alkoholdryck gäller tillsvidare, rekommenderas det att man anger från vilken tidpunkt priset har gällt i annonsen. Det ska vara möjligt att utreda giltighetstiden för priset på en alkoholdryck om en alkoholmyndighet så begär. Förutsättningarna för övervakning förbättras då prisets giltighetstid anges på marknaden. Detta minskar även myndigheternas behov av att utreda prisets giltighetstid av tillståndsinnehavaren. Reklam för alkoholdrycker ska vara saklig och sansad. Det är inte tillåtet att särskilt locka s.k. svaga konsumentgrupper med reklam, t.ex. unga personer eller storkonsumenter av alkohol. Det är inte heller tillåtet att ge en positiv bild av en hög alkoholhalt i en dryck eller riklig konsumtion av denna, och inte heller att ge en felaktig bild av alkoholens egenskaper eller effekter. Det är tillåtet att ordna presentationstillfällen av de produkter som omfattas av försäljningstillståndet på detaljhandelsstället, men däremot är det förbjudet att ge smakprov. Det är inte tillåtet att dela ut alkoholdrycker gratis. Inköp av alkoholdrycker får inte göras lockande genom att fästa konsumenternas uppmärksamhet vid tilläggsförmåner som är oväsentliga med tanke på produkten. Det förutsätts att de förmåner som ges i samband med ett inköp av en alkoholdryck har ett sakligt samband till huvudprodukten. En förmån som ges vid inköp av en alkoholdryck ska vara nödvändig

11 Anvisning 1/ (18) då man förtär eller förvarar alkoholdrycken, t.ex. ett reklamglas eller en kapsylöppnare. Tilläggsvaran får inte heller utlovas som en slumpmässig förmån, till exempel glas på köpet åt de hundra första kunderna som köper produkten. Det är inte tillåtet att med tilläggsvaror belöna köparen för att denne ökar sina alkoholinköp. Tilläggsprodukten får inte sägas vara gratis eller i övrigt vederlagsfri, även om man måste betala för huvudprodukten för att få den. Det är dock tillåtet att ha ett sådant stamkundssystem där alkoholdryckerna utgör endast en del av de produktinköp som kan ge kunderna gottgörelse i kedjans butiker. Gottgörelsens omfattning ska vara måttlig och den får inte ges i form av en alkoholdryck till kunden. Reklam för svaga alkoholdrycker som innebär att konsumenterna deltar i spel, lotterier eller tävlingar är förbjuden från och med Det är således också förbjudet på detaljförsäljningsstället att ordna spel, lotterier eller tävlingar som relaterar till alkoholdrycker eller där priset är en alkoholdryck. Från och med får den som gör reklam inte heller i en datanätstjänst som denna kontrollerar använda sig av text- eller bildinnehåll som produceras av konsumenter eller distribuera sådant innehåll för spridning. Valvira har utarbetat en anvisning om alkoholreklam om innehåller exempel på tolkningen av bestämmelserna. Helhetsintrycket av marknadsföringen är dock avgörande i de flesta fall då man bedömer om verksamheten ska ses som lagstridig. Egenkontroll Innehavaren av försäljningstillståndet ansvarar i första hand för övervakningen av försäljningen av alkoholdrycker. Tillståndsinnehavaren ska planera hur alkoholföreskrifterna iakttas vid försäljningsstället och sörja för utbildningen av försäljningspersonalen. Plan för egenkontroll. Det lönar sig för tillståndsinnehavaren att utarbeta en plan för övervakningen av alkoholförsäljningen vid försäljningsstället. Planen för egenkontroll ska ange hur man: - hindrar försäljning av alkohol till minderåriga, uppenbart berusade personer eller förmedlare av alkohol - övervakar försäljningstiden för alkohol - placerar alkoholdryckerna - agerar vid störningssituationer - ordnar utbildningen av försäljningspersonalen. Det finns skäl att uppdatera planen för egenkontroll årligen samt i samband med eventuella förändringar vid försäljningsstället. När man utarbetar planen för egenkontroll kan man använda den blankett som har utarbetats för detta syfte som stöd. En plan för egenkontroll i

12 Anvisning 1/ (18) skriftlig form fungerar även som studiematerial för personalen och som ett hjälpredskap för övervakningsmyndigheterna. Det finns skäl att följa upp hur egenkontrollen fungerar och utveckla den t.ex. utifrån feedback av personalen. Valvira rekommenderar att försäljningspersonalen för bok över de händelser som hänför sig till försäljningen av alkohol. De händelser som ska antecknas omfattar t.ex.: - kontroll av åldersgränsen - vägran att sälja alkohol till en berusad kund - misstankar om förmedling - störningssituationer. Genom att anteckna försäljningshändelser får man en bättre helhetsbild av hur egenkontrollen genomförs. På så sätt får även försäljarna bättre information om varandras erfarenheter, t.ex. om störningssituationer. Personalutbildning. Tillståndsinnehavaren ska se till att försäljningspersonalen känner till föreskrifterna om detaljhandel med alkoholdrycker och att den kan tillämpa dessa i det praktiska försäljningsarbetet. Personalen ska känna till minst följande grundläggande saker om försäljning av alkoholdrycker: Alkohol får inte säljas till minderåriga (under 18 år). Unga personers ålder ska alltid granskas. Alkohol får inte säljas till uppenbart berusade personer. Alkohol får inte säljas till personer som uppför sig störande eller om det finns skäl att misstänka missbruk. Alkohol får inte säljas till personer som misstänks förmedla alkohol. Det är tillåtet att sälja alkohol endast mellan kl. 9 och 21. Alkohol får inte säljas på kredit. Det är förbjudet att dricka alkohol på detaljhandelsstället och i dess omedelbara närhet. En ny anställd ska göra sig förtrogen med föreskrifterna om alkoholförsäljning. Man kan lära ut de saker som hänför sig till försäljning av alkoholdrycker på ett enkelt sätt: genom att berätta om dem och svara på eventuella frågor. Dessutom lönar det sig att ge skriftliga anvisningar i ett tydligt och kompakt format, så att personalen även kan gå igenom ärendena. Dessutom kan man öva på situationer som uppkommer vid försäljning av alkohol, t.ex. kontroll av åldersgränsen, med fiktiva situationer eller under handledning av en mer erfaren försäljare i det praktiska försäljningsarbetet.

13 Anvisning 1/ (18) Myndighetsövervakning Kundbetjäning vid försäljning av alkoholdrycker. De allmänna principerna för kundbetjäning gäller vid försäljning av alkoholdrycker. Man ska dock alltid avhålla sig från att sälja alkoholdrycker om kunden är minderårig, uppenbart berusad eller om det finns skäl att misstänka olaglig förmedling av alkoholdrycker. Det lönar sig att neka försäljning på ett artigt, men beslutsamt sätt. Det finns skäl att motivera nekandet sakligt genom att hänvisa till att det handlar om föreskrifter som försäljaren ska följa. En respektfull attityd mot en kund och ett artigt nekande är viktigt av den anledningen att om försäljaren märker att han eller hon har gjort ett misstag t.ex. i bedömningen av berusningstillståndet, så är det enklare för försäljaren att göra en ny bedömning av situationen. Agerande vid störningssituationer. Att neka försäljning kan leda till en störningssituation. Kunden godkänner nödvändigtvis inte beslutet, utan kan börja munhuggas med försäljaren. Kunden kan uppföra sig hotfullt och försöka övertyga försäljaren att sälja alkoholdryckerna. I sådana situationer ska försäljaren sträva efter att lugna ner situationen med ett sakligt och lugnt uppträdande. Man ska dock inte äventyra den egna säkerheten. Det ska finnas en färdig plan för hur man ska agera vid störningssituationer och förebygga störningar. Vid behov ska försäljaren få hjälp av andra försäljare eller eventuellt av väktare. I de allvarligaste situationerna ska man kontakta polisen. Vid handläggningen av en tillståndsansökan utreder regionförvaltningsverket om kriterierna för att bevilja tillstånd uppfylls. Efter att detaljhandelstillstånd har beviljats övervakar myndigheterna verksamheten bl.a. med inspektioner vid försäljningsställena. Med tanke på övervakningen har regionförvaltningsverket och Valvira rätt till tillträde för att granska försäljningsställets utrymmen och verksamhet och de handlingar som behövs vid inspektionen samt att få tillgång till de anmälningar, uppgifter och handlingar som är nödvändiga för övervakningen. Till exempel ska ett tillståndsbeslut eller en kopia av beslutet förvaras synligt för övervakningsmyndigheterna vid försäljningsstället. Regionförvaltningsverket och Valvira har även rätt att ta och få prover som är nödvändiga för övervakningen utan ersättning. Tillståndsinnehavaren ska ordna bokföringen och kassaverksamheten på så sätt att uppgifterna vid behov är tillgängliga för myndigheterna. Tillståndsinnehavaren ska årligen ge regionförvaltningsverket en årsanmälan med uppgifter om försäljningen av alkoholdrycker och livsmedel i euro. Det rekommenderas att årsanmälan görs med den e-blankett som är tillgänglig via Valviras webbsidor eller sökordet årsanmälan för detaljhandel på nätet. Det är även möjligt att göra årsanmälan genom att fylla i pappersblanketten för årsanmälan. Påföljder vid överträdelser. En överträdelse av alkoholföreskrifterna kan leda till att innehavaren av detaljhandelstillstånd får en anmärkning eller en skriftlig varning eller till att försäljningstiden för alkoholdrycker förkortas.

14 Anvisning 1/ (18) Ett detaljhandelstillstånd kan återkallas utan ersättning antingen för viss tid eller bestående med anledning av allvarliga och upprepade överträdelser eller om det anses att tillståndsinnehavaren inte längre uppfyller kriterierna för att få tillstånd. Följden av att t.ex. sälja alkoholdrycker till en minderårig är att detaljhandelstillståndet återkallas för viss tid, vanligen för sju dygn. Även personalen ansvarar för alkoholförsäljningen. Böter kan dömas ut till en försäljare som har sålt alkoholdrycker till en minderårig eller uppenbart berusad person. I de allvarligaste fallen är även fängelsestraff möjligt. Ansökan om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker Detaljhandelstillstånd Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker gäller för ett försäljningsställe. Tillståndsinnehavaren får sälja alkoholdrycker endast i den butikslokal som är föremål för det beviljade detaljhandelstillståndet för alkohol. Om tillståndsinnehavaren vill sälja alkoholdrycker vid ett annat ställe, ska han eller hon först ansöka om och få ett detaljhandelstillstånd som ger rätt att sälja alkoholdrycker vid detta ställe. Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker gäller för en tillståndsinnehavare. Om en tillståndsinnehavare överlåter ett försäljningsställe till en annan företagare, som fortsätter affärsverksamheten vid stället, får inte den nya företagaren sälja alkoholdrycker vid affärsstället i fråga innan tillståndsmyndigheten har beviljat företagaren detaljhandelstillstånd utifrån ansökan. Det är inte möjligt att sälja, pantsätta eller på annat sätt överföra ett detaljhandelstillstånd. Ett detaljhandelstillstånd ger rätt att sälja alkoholdrycker till detaljhandelskunder. Försäljning av alkoholdrycker för servering eller till en annan detaljhandlare fordrar ett partihandelstillstånd. Ansökan om detaljhandelstillstånd. Innan försäljningen av alkoholdrycker inleds måste man ansöka om och få ett detaljhandelstillstånd för den lokal eller det ställe där man har för avsikt att bedriva försäljningsverksamhet. Ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker ska ansökas från det regionförvaltningsverk inom vars område detaljhandelsstället är beläget. Innan regionförvaltningsverket kan inleda handläggningen av en tillståndsansökan ska sökanden ha ett FO-nummer (företags- och organisationsnummer). Detaljhandelstillstånd kan inte beviljas ett aktiebolag, ett andelslag eller en förening som håller på att bildas, eftersom dessa inte har rättshandlingsförmåga förrän de är registrerade.

15 Anvisning 1/ (18) Ansökningsblanketten finns på adressen Klicka på E- tjänster på startsidan och skriv in detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker i sökfältet. Tillstånds- och övervakningsavgifter. Tillståndsmyndigheten tar ut en avgift för sina tillståndsbeslut och en årlig övervakningsavgift. Med avgifterna täcks kostnaderna för myndighetsarbetet. Avgifterna kan utsökas utan dom eller beslut. Om avgifterna stadgas närmare i förordningen om avgifter till regionförvaltningsverken. Förutsättningar för tillståndsinnehavare Krav på detaljhandelsstället Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan beviljas till en enskild person, ett företag eller ett samfund som bedöms ha ekonomiska förutsättningar för sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Tillstånd kan förvägras bl.a. på grund av att sökanden har försatts i konkurs eller trätt i likvidation eller har försummat sina betalningsskyldigheter eller om sökanden som person inte är lämplig, t.ex. på grund av alkohol- eller drogmissbruk. Den sökandes förutsättningar och tillförlitlighet utreds av polisen och vid behov genom utlåtanden som begärs av andra myndigheter. Detaljhandelsställets läge, försäljningslokaler och verksamhet ska vara lämpliga för sitt ändamål. Försäljningen ska ordnas på så sätt att en effektiv övervakning är möjlig. Dessutom förutsätts det att försäljningen sker inomhus. Detaljhandelsstället ska vara i den sökandes besittning. Försäljningsställets läge ska vara sådant att försäljningen av alkoholdrycker inte förorsakar ordningsstörningar eller andra olägenheter för boendemiljön, den allmänna ordningen, samhällsservicen eller andra funktioner. Vid behov kan regionförvaltningsverket begära eller skaffa utlåtanden för att bedöma de olägenheter som orsakas för omgivningen. Åsikterna i närmiljön bör i mån av möjlighet beaktas bättre än hittills med hjälp av förfarandet för et s.k. regionalt utlåtande, som varit i experimentellt bruk i flera regioner utöver det lokala inflytandet. Det är inom detaljhandeln i regel inte förbjudet att använda ett kassasystem som bygger på självbetjäning. Ett sådant system förutsätter dock att identifieringen av alkoholdrycker sker på ett pålitligt sätt i kassasystemet och att kundens rätt att köpa alkoholdrycker säkerställs i varje försäljningshändelse som involverar personlig kundbetjäning. Enligt ett avgörande av högsta förvaltningsdomstolen kan en person övervaka högst fem kassadiskar på en gång, och i alla situationer kan inte ens detta betraktas som tillräckligt stor övervakningspersonal. Till exempel när det är rusning ska antalet övervakare vara ännu större. Tillståndsmyndigheterna bedömer från fall till fall huruvida ett sådant kassasystem lämpar sig för försäljning av alkoholdrycker och hur stor övervakningspersonal som krävs.

16 Anvisning 1/ (18) Ett tillräckligt mångsidigt sortiment av livsmedel ska vara till salu vid försäljningsstället. Försäljningen av alkoholdrycker får inte ha en dominerande ställning i affärsverksamheten. Sortimentet i ett försäljningsställe ska vara så pass omfattande att en familj kan göra sina normala baslivsmedelsinköp där. Den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten övervakar försäljningsställets lämplighet som livsmedelslokal. Tillståndsinnehavaren ska ge livsmedelstillsynsmyndigheten en förhandsanmälan om att försäljningsverksamhet inleds vid försäljningsstället minst fyra veckor innan verksamheten inleds. När näringsidkaren byts eller det sker betydande ändringar i verksamheten ska en anmälan göras till livsmedelstillsynsmyndigheten. Anmälningsblanketter och närmare uppgifter ges av livsmedelstillsynsmyndigheten i den egna kommunen. Handläggningstider för ansökningar Anmälan om ändringar Man ska reservera minst en månad för handläggningen av ansökningar vid regionförvaltningsverket. Till exempel utredningen av sökandes pålitlighet kan i vissa fall ta längre. En bristfällig ansökan fördröjer handläggningen. Det finns skäl att lämna in ansökan i god tid innan försäljningsstället öppnas, eftersom försäljning utan tillstånd eller med en tidigare ägares tillstånd är olagligt. Om regionförvaltningsverket anser att det utifrån ansökan och dess bilagor inte har fått en tillräcklig utredning för att godkänna ett försäljningsställe, ska en inspektion av försäljningsstället utföras före godkännandet. Inspektionen ska utföras i närvaro av den som söker försäljningstillstånd eller dennes företrädare. Försäljningen kan inledas först då regionförvaltningsverket har beviljat tillstånd och godkänt försäljningsstället. Tillståndsbeslutet skickas till den sökande per post. Tillståndsbeslutet kan även hämtas från regionförvaltningsverket om så önskas. Ändringar i detaljhandelsstället. Innan sådana ändringar som har betydelse för verksamheten eller tillsynen utförs på ett detaljhandelsställe, ska innehavaren av detaljhandelstillståndet anmäla ändringarna till regionförvaltningsverket. Ändringarna kan tas i bruk först när regionförvaltningsverket meddelat att det har godkänt dem. Ändringar som kräver godkännande av tillståndsmyndigheten omfattar bl.a. betydande utvidgningar av försäljningslokalen och flyttningar t.ex. inom en affärsfastighet. Ändringar i ägarförhållandet och förvaltningen av ett bolag. Om väsentliga ändringar sker i ägarförhållandena i det bolag som innehar tillståndet eller om bestämmanderätten i bolagets förvaltning ändras, ska ändringarna anmälas till regionförvaltningsverket. När regionförvaltningsverket har utrett t.ex. tillförlitligheten och förutsättningarna för försäljning av alkoholdrycker hos bolagets nya aktieägare el-

17 Anvisning 1/ (18) Nedläggning av verksamhet Ytterligare information ler styrelsemedlemmar, informeras bolaget om detta. Under handläggningen av anmälan får försäljningsverksamheten fortsätta på normalt sätt. Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat bolag eller en annan enskild näringsidkare, ska den som fortsätter verksamheten söka ett nytt detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker förrän ett nytt tillstånd har beviljats honom eller henne till försäljningsstället. Namnändringar. Om tillståndshavarens namn, adress eller verksamhetsställets namn ändras, ska detta anmälas till regionförvaltningsverket inom loppet av två veckor. En skriftlig anmälan om avslutad försäljning av alkoholdrycker ska göras till regionförvaltningsverket inom två veckor efter att försäljningen har upphört. Om en innehavare av ett detaljhandelstillstånd försätts i konkurs och man önskar fortsätta försäljningen av alkoholdrycker, ska konkursboet ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket. När verksamheten upphör eller affären överförs till en annan ägare får lagret av alkoholdrycker överlåtas enligt de villkor som regionförvaltningsverket har fastställt. Lagret av alkoholdrycker kan överföras till försäljningsställets nya ägare, till ett annat försäljningsställe eller återlämnas till partihandlaren. Säljaren och köparen kan komma överens om överlåtelsepriset. Tillståndshavaren ska också ge regionförvaltningsverket en årsrapport om försäljningen fram till den dag då verksamheten läggs ned. Vid överlåtelse av ett alkohollager till en ny ägare eller ett annat försäljningsställe ska man upprätta en handling som redogör för vilken mängd av vilken alkoholdryck som överlåts. Handlingen ska skickas till regionförvaltningsverket. Ytterligare information ges av överinspektör Juuso Nieminen, e-post: Direktör Eeva Saari Eeva Saari Överinspektör Juuso Nieminen Juuso Nieminen Distribution Regionförvaltningsverken Social- och hälsovårdsministeriet Finlands Dagligvaruhandel rf

18 Anvisning 1/ (18) Bestämmelser, föreskrifter och anvisningar Alkohollagen ( /1143) Förordningen om alkoholdrycker och sprit ( /1344) Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol ( /136). Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren Anvisning om alkoholreklam (10/2014) m.pdf

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (5) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Anvisning 10/2010 2 (46)

Anvisning 10/2010 2 (46) Alkoholärenden i restaurangverksamheten Anvisning 10/2010 Anvisning 10/2010 2 (46) Innehåll 1. Serveringsverksamhet...5 1.1 Alkoholdryck... 5 1.2 Inköp av drycker för servering... 5 1.3 Alkoholbokföring

Läs mer

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Alkoholreklam i tryckta skrifter. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Alkoholreklam i tryckta skrifter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 27 februari 2003 Morgan Johansson Björn Reuterstrand (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RIKTLINJER Serveringstillstånd

RIKTLINJER Serveringstillstånd RIKTLINJER Datum 2015-10-23 Antagen av KS den 18 juni 2013 Reviderad datum Paragraf 1(13) Serveringstillstånd 2(13) För att stärka Grums vision år 2020 där Grums ska kännetecknas som en kommun som andas

Läs mer

Svensk författningssamling 2010:1622

Svensk författningssamling 2010:1622 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Alkohollag (2010:1622) Svensk författningssamling 2010:1622 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum):

Härmed intygas att försäljning av folköl och/eller tobak har upphört Från och med (datum): Försäljningsställe Namn på butik, kiosk eller restaurang: Gatuadress: Telefon: Postnummer och postort: E-postadress: Avanmälan gäller Tobak Folköl Ägare/Faktureringsadress Bolagsnamn: Gatuadress: Telefon:

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Alkohollag; utfärdad den 2 december 2010. SFS 2010:1622 Utkom från trycket den 14 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD. V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. A. M., adress som bolaget

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD. V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand. A. M., adress som bolaget MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:16 2008: Datum 2009-06-23 Dnr B 3/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 48 KARLSTAD SVARANDE V&S Vin och Sprit Aktiebolag (publ), 117 97 STOCKHOLM Ombud: jur.kand.

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-24 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Allmänt 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Kommunala riktlinjer för alkoholservering Kommunala riktlinjer för alkoholservering Allmänna krav Som medlem i EU har Sverige förbundit sig att följa bestämmelserna i EG-rätten. Enligt EU:s rättsregler skall kriterier vid tillståndsgivning vara

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn

Riktlinjer för. Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn för Serveringstillstånd, Öl klass II, Tobaksförsäljning, Handel med receptfria läkemedel samt Tillsyn na gäller fr.o.m. 2016-01-01 Beslut av miljö- och byggnadsnämnden den 18 december 2015, 217 Innehållsförteckning

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Socialförvaltningen Datum Beteckning 2005-10-24 Handläggare Ert datum Er beteckning RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND Inledning Ett grunddrag i svensk alkohollagstiftning sedan länge är att motverka risken

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Antaget av Kommunstyrelsen 2016-01-27 34 Dnr 2015-000468 Riktlinjer för serveringstillstånd, öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(1) Datum MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Diarienummer 2014-06-25 2014-0173 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 25 juni 2014 Beslut om revidering av Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl

Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl Regler och råd vid försäljning av tobak och folköl TOBAK Försäljning av tobak Vad är tobak? En tobaksvara är en vara som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, pip- och rulltobak,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1(9) SN 2011.0035 Handläggare: Ulf Fogelberg Socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun Sammanfattning Sverige fick en ny alkohollag den 1 januari

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl? Folköl & tobak FOLKÖL Vad är folköl? Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent är ingen alkoholdryck.

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8)

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) Fråga 1 Punkt A max 3 p - Kostnaderna för renoveringen (10 000 euro) fogas till aktielägenhetens anskaffningsutgift. Kostnaderna får inte avdras vid inkomstbeskattningen,

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd

Riktlinjer gällande serveringstillstånd gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen, riktlinjer enligt tobakslagen och riktlinjer enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Sunne kommun Bakgrund... 2 Ansökan och handläggning...

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:89

Regeringens proposition 1994/95:89 Regeringens proposition 1994/95:89 Förslag till alkohollag Prop. 1994/95:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1994-10-27 Ingvar Carlsson Anna Hedborg (Socialdepartementet)

Läs mer

PEOL i Enskede AB, fråga om eventuell förlängning av tillfälligt serveringstillstånd m. m.

PEOL i Enskede AB, fråga om eventuell förlängning av tillfälligt serveringstillstånd m. m. Kommunstyrelsen den 27 mars 2006 Ks 48 Dnr KS05/562 702 PEOL i Enskede AB, fråga om eventuell förlängning av tillfälligt serveringstillstånd m. m. Ärende Peol i Enskede AB ansöker 2005-11-09 om både tillfälligt

Läs mer

Lombach KLAGANDE 1. KR

Lombach KLAGANDE 1. KR HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 2 2004-03-26 Föredragning Mål nr B 712-03 i Stockholm Sida 1 (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE Munck, Lennander,

Läs mer

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Riktlinjer av tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel Skapad 2010-01-14 socialnamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Riktlinjer.. 1 Inledning..

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2006-11-01 Ersätter tidigare uppgraderade riktlinjer mbn 030930. ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113

Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II. Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 Riktlinjer för serveringstillstånd och öl klass II Antaget i socialnämnden 2006-09-27 Dnr 06/soc 113 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJ- HANDEL MED ÖL KLASS II, 2005-11-15 Ersätter tidigare

Läs mer

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun

Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Reglemente för serveringstillstånd m. m enligt alkohollagen i Filipstads kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-10-29, 120 November 2014 2 (12) Innehåll Inledning.. 3 Syftet med kommunala riktlinjer..

Läs mer

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl

Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Information om anmälan vid försäljning och servering av folköl Inledning I alkohollagen (2010:1622) regleras försäljning av folköl i butik liksom servering av folköl. Handlarna som säljer folköl måste

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker

Kommittédirektiv. Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Kommittédirektiv Tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e-handel och hemleverans av alkoholdrycker Dir. 2012:43 Beslut vid regeringssammanträde den 10

Läs mer

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE 1(7) FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE.. 2(7) EGENKONTROLLROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENKONTROLL - Utse försäljningsansvarig - Informera nyanställd personal - Repetera

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende. - Servering av och detaljhandel med folköl. - Handel med receptfria läkemedel

Eslövs kommuns riktlinjer avseende. - Servering av och detaljhandel med folköl. - Handel med receptfria läkemedel Eslövs kommuns riktlinjer avseende - Alkoholservering - Försäljning av tobak - Servering av och detaljhandel med folköl - Handel med receptfria läkemedel 1 (16) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Alkoholservering.

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet)

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Sidan 1 av 8 Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om detaljhandel med folköl Detaljhandel med folköl är tillåtet

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn

Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn 2007-09-25 DNR.671-2007 STADSBYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för serveringstillstånd och alkoholtillsyn Ett rikt restaurangliv- en levande stad Syftet med riktlinjer för serveringstillstånd är att

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning enligt 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning enligt 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning enligt 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Tillståndsenheten 2014-07-25 NE ÅH Värt att veta om egenkontrollprogram Du

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL

ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL ATT SÄLJA TOBAK ELLER FOLKÖL Kort information till dig som säljer tobak eller folköl REGLER FÖR ATT SÄLJA TOBAK Du får sälja tobak om: du har anmält detta och skickat in ett egenkontrollprogram för försäljningen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen

Ansökan och anvisning om stadigvarande serveringstillstånd 8 kap 2, 8 kap 4 och 8 kap 7 alkohollagen nsökan och anvisning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller till slutna sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 30 november 2010 KLAGANDE Lotteriinspektionen Box 199 645 23 Strängnäs MOTPART AB Kvällstidningen Expressen, 556025-4525 Ombud: Advokat Ulf Isaksson

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol. Publ.nr. 2009:38

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol. Publ.nr. 2009:38 A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Publ.nr. 2009:38 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning

Läs mer

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas Ansvarig person Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och Användning av rekommendationer eller stöd från nationella sammanslutningar

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 9/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av alkohollagen Regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition om ändring

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 1

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 1 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 1 Gemensamt serveringsutrymme 8 kap. 14 andra stycket Av lagtexten framgår att särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2003 Nr 423 433 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Språklag... 1999 424 Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda... 2008 425 Lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

RP 54/11 rd. procent. I och med höjningen stiger detaljhandelspriserna

RP 54/11 rd. procent. I och med höjningen stiger detaljhandelspriserna RP 54/11 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) 1978:052 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) Tobakslag (1978:52)

Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) 1978:052 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) Tobakslag (1978:52) Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) 1978:052 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) Tobakslag (1978:52) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syftet med denna lag är att genom begränsning

Läs mer

Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken fortsätter och den första versionen kommer tidigast att vara klar i höst.

Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken fortsätter och den första versionen kommer tidigast att vara klar i höst. Frågor och svar om alkohollagen, Nr 3 Information Handbok alkohollagen Arbetet med att revidera handboken fortsätter och den första versionen kommer tidigast att vara klar i höst. Utbildningsmaterial för

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten 8 kap 2 och 8 kap 6 alkohollagen lankett Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning.

Läs mer

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen

Ansökan och anvisning om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning. Ett

Läs mer

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011

Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Promemoria 1 (14) Ändringarna i jordlegolagen trädde i kraft 1.2.2011 Lagen om ändring av jordlegolagen och lagen om upphävande av 25 kap. 1 b 4 mom. i ärvdabalken trädde i kraft 1.2.2011. I det följande

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) Vård- och omsorgsnämnden 2008-12-17 92 RIKTLINJER FÖR ALKOHOL, TOBAK OCH NIKOTINLÄKEMEDEL Ärendebeskrivning Förvaltningen har i samverkan med kommunens drogsamordnare utarbetat

Läs mer

1. Hur dricker du? Kartläggning av nuläget. Kännetecken på problembruk. Hur mycket dricker du i dagsläget?

1. Hur dricker du? Kartläggning av nuläget. Kännetecken på problembruk. Hur mycket dricker du i dagsläget? Kartläggning av nuläget I det här avsnittet kan du bedöma din egen situation som alkoholanvändare. Genom att svara på en rad frågor får du reda på om varningsklockorna redan ringer. Dessutom lär du dig

Läs mer

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar

Ungdomar. illa om dig? u Vad kan du göra om någon talar Ungdomar Anna är 21 år och har tidigare deltagit på internationella läger. Om en månad ska du och fyra andra ungdomar (16 18-åringar) åka på läger till Italien. Anna har fått i uppdrag att ordna en utbildning

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer *

* Obligatorisk uppgift. Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak. Företagsnamn * Organisationsnummer * Anmälan avser * * Obligatorisk uppgift Försäljning av folköl (detaljhandel) Servering av folköl Försäljning av tobak Innehavare/Firma Företagsnamn * Organisationsnummer * Typ av företag * Enskild Aktiebolag

Läs mer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl Bakgrund Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Från

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel 1(26) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 1.1 Begreppsförklaring... 4 1.2 Om serveringstillstånd... 4 2 OLIKA

Läs mer

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2012-05-29 RIKTLINJER SERVERINGSTILLSTÅND 1. Bakgrund 2005 fattades ett beslut av riksdagen om en nationell handlingsplan för det långsiktiga förebyggande arbetet för att minska

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Riktlinjer för tillsyn över detaljhandel med folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av Individnämnden 2013-04-04, IN 131/13 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Skyddslagstiftningar... 5 1.2 Kommunens ansvar... 5 2 Folköl 6 2.1 Försäljning och servering av folköl... 6 2.2 Anmälan och egenkontroll...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen

Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam på och vid serveringsställen Cirkulärnr: 1999:143 Diarienr: 1999/2719 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1999-11-24 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Kommunstyrelsen Socialnämnd el motsv Handläggare i alkoholfrågor Alkoholreklam

Läs mer

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning

Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Inför brännvinsrallyt 1. Beslutsfattarnas bedömning Det undantagstillstånd som Finland, Sverige och Danmark har i EU för införselkvoter på alkohol upphör den 1.1.2004. I och med det kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Att sälja folköl eller tobak

Att sälja folköl eller tobak S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E Att sälja folköl eller tobak Kort information till folköl- och tobakshandlare Vad är folköl? Folköl är en dryck med en alkoholhalt över 2,25 och upp

Läs mer

Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel

Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel 1 av 10 Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVSF 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2002 Nr 1133 1140 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om social kreditgivning... 4635 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 4638 1135

Läs mer

TÄNK OM frågor och svar

TÄNK OM frågor och svar TÄNK OM frågor och svar (Rev. den 26 april 2010) Vad är syftet med TÄNK OM? Syftet är att sprida kunskap och föra upp frågan om langning av alkohol till tonåringar på samtals- och medieagendan. Den primära

Läs mer

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott Lag (2006:861) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott 12 Författningstext 1. Lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. 2. Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott. 3. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100). 4. Utdrag ur rättegångsbalken

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Systembolaget bjöd på kunskap Systembolagets seminarium Vad händer inom alkoholforskningen, måndagen den 10 maj i Stockholm, lockade ett 80-tal

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar Version 2015-09-03 Ansökan om stadigvarande Den som vill servera alkohol i sin verksamhet behöver ett. I det här häftet finns anvisningar och blanketter för att ansöka om stadigvarande till

Läs mer