Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen:"

Transkript

1 Kungsfiskaren Medlemsblad för Naturskyddsföreningen Örebro. Hösten 2004, årgång 12. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6 På gång i kretsen: Fladdermus-safari torsdag 26 aug. Inspirationskväll & tankeverkstad onsdag 1 september. Ringmärkning lördag 4 september Tipspromenad söndag 19 sept. Hela programmet finns på baksidan! Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5 Vill du ha SENASTE NYTT från kretsen direkt i din e-brevlåda? Skicka ett mejl till

2 Kretsens styrelse Ordförande: Ankie Rauséus. Tel hem , arb /00. E-post: Vice ordförande: Maria Johansson. Tel hem: E-post: Kassör: Tomas Gustafson Mobil: E-post: Ledamot: Carin Arnesson, tel E-post: Ledamot: Daniel Gustafson. Tel hem: E-post: Grupper i kretsen Handla miljövänligt: Margareta Olsson, tel , e-post: Trafikklubben: Per Elvingson, tel , e-post: Bildsteget (fotogruppen): Mårten Dalfors, tel , e-post: Ängsgruppen: Inger Holst, Steget före (skogsfrågor på länsnivå): Michael Andersson, e-post: Ansvarig för kemikaliekampanjen: Evastina Grahn, e-post: Hör av dig till respektive kontaktperson om du är intresserad. Grupperna är öppna för alla och det krävs inga förkunskaper för att vara med! Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförening. Fältbiologerna är en förening för handlingskraft och äventyr, för upplevelser, engagemang, åsikter och nyfikenhet. En förening för miljö- och naturintresserade ungdomar. Inga vuxna ledare, inga partipolitiska bindningar. Är du mellan 7 och 25 år får du gärna bli medlem! Klubben i Örebro har ganska få aktiviteter just nu p.g.a. få aktiva. Men vill du engagera dig så finns det mycket kul att hjälpa till med och delta i, både inom Mellis (vårt distrikt) och i riksföreningen, t.ex. läger, grundutbildningar, studieresor m.m. Vill du veta mer? Kontakta Linnea Bolander, tel , e- post: Läs mer på hemsidan: Medverka i Kungsfiskaren Nästa nr kommer ut i början av våren. Skicka gärna texter, bilder och teckningar! Redaktör: Per Elvingson, Ladug. 18, Örebro. Tel , e-post Ledare Fullspäckat höstprogram! Javisst, det får ni väl hålla med om? Det är en ambitiös och inspirerad styrelse som har satt tänderna i höstens programskrivning. Är vi FÖR ambitiösa? Finns det ett intresse för allt vi själva har valt att satsa på Nåväl, vi hoppas att du blir nyfiken och inspirerad och vill delta i någon eller några aktiviteter. Det är ju det som är poängen med föreningen. Att mötas, att inspireras och att fortsätta stimulera kunskapstörsten för allt underbart liv som hör miljön och naturen till. Därför bjuder vi in er medlemmar till allt från idéträffar, fladdermussafari, familjedag i svampskogen, tipspromenad i gröna Örebro, uppmuntransaktiviteter ute på stan (för de som väljer ett miljövänligt färdsätt) samt en massa annat smått och gott. Vi vill ha kul tillsammans och vi vill synas utåt som förening. Vi vet ju att SNF är Sveriges största natur- och miljövårdsorganisation! SNFs arbete är oerhört viktigt. Vår förening fungerar som bevakare, beskyddare och pådrivare av viktiga frågor som berör oss människor, vår värdefulla natur och vår livsmiljö. Och det är ju tack vare alla oss alla vi medlemmar som arbetet kan bedrivas! Vill du som medlem ha extra valuta för pengarna så häng med på något av allt det som föreningen erbjuder. Det är alltid kul att träffa likasinnade och tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker, även på det lokala planet. Välkommen till en spännande höst tillsammans med din lokala SNF-krets. Hoppas vi ses! Ankie Rauséus Ordförande Titta gärna in hos oss på internet: Mycket av intresse finns också hos länsförbundet: orebro.snf.se och hos riksföreningen, Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, tel , webbplats: 2

3 Grodor och salamandrar i Rånnesta och Latorp En liten intresserad och nyfiken samling av barn och föräldrar slöt upp utanför Naturens teater i Rånnesta på lördagen den 8 maj. Janne Malmgren och undertecknad stod för guidning i naturen denna soliga dag. För att lyckas hitta grodor ute i fält åkte vi till Norra fågeltornet vid Tysslingen, där det är ganska lätt att ta sig ner till strandkanten. Gummistövlar var bra att ha, även om det gick att hoppa sig fram till kanten också i lågskor. Väl utrustade med håvar, baljor och böcker lyckades vi hitta och identifiera en mängd små kryp som lever i näringsrika vatten. Grod- och paddyngel och några vuxna vanliga grodor det var de groddjur vi hittade. En av de vuxna hade kanske blivit angripen av en fisk, den saknade framben. Annars fanns det gott om sländlarver, dykarbaggar, ryggoch buksimmare, klodyvlar och annat skoj att kika på. Det viktigaste på utflykter och exkursioner i allmänhet är matsäcken. Den intog vi vid strandkanten, där en vilande eka utgjorde bra sittunderlag. Efter fikat och en liten genomgång av de fynd vi gjort kände några sig trötta och for hemåt. Vi andra for vidare med bil till en damm i Latorp där vi tittade på salamandrar. Vi fångade flera mindre vattensalamandrar och såg större vattensalamandrar i vattnet. Lunchfika intog vi i Rånnesta. SNF bjöd på kaffe, te och smörgås. Mycket gott! Mätta och belåtna tog vi plats i Naturens teater, där Janne Malmgren visade bilder och berättade om de grod- och kräldjur man kan hitta i länet. Janne hade många bra tips om hur man känner igen de olika arterna och skiljer dem åt. Han berättade också varför de flesta av våra grod- och kräldjur har minskat i antal och en del av dem riskerar att försvinna om vi inte vidtar åtgärder. Den intresserade publiken tog väl vara på möjligheten att ställa frågor och diskutera åtgärder med kunnig expertis på plats. Sammanfattningsvis en rolig och lärorik dag för oss alla! Daniel Gustafson Örebro län bland de sämsta på skogsskydd i hela landet SNFs årliga granskning av skyddet av värdefulla skogar visar att Örebro län återigen hamnar bland de län som presterar sämst. Det mål som enligt riksdagsbeslut ska vara nått 2010 kommer med nuvarande takt i arbetet inte att vara nått i vårt län förrän om år. På länsförbundets hemsida har under våren funnits en länk till riksföreningens studie samt en möjlighet att skicka brev direkt till landshövdingen, med bl.a. följande text: Ditt län är ett av dem som ligger sämst till i arbetet med att bilda reservat, trots att det finns mer statliga pengar till att skydda skogen än någonsin tidigare. Ovärderliga naturvärden riskerar att försvinna om inte ni som leder länsstyrelsens arbete tar ert ansvar och påskyndar arbetet. I ett svar till alla brevskrivare berättar lanshövding Sören Gunnarsson om det arbete som pågår och vilka hinder som finns. Skogsskyddet på Länsstyrelsen i Örebro län är en prioriterad uppgift skriver han bl.a., men medger samtidigt att miljömålen är svåra att nå. Länsförbundet har för avsikt att ta upp frågan vid möte med landshövdingen senare i höst. Mer information: En länk till SNF-rapporten, brevet och Sören Gunnarssons svar finns på länsförbundets hemsida: Mindre pengar än utlovat Under året har Länsstyrelsens budgetram för skogsskydd i Örebro län varit 17 miljoner kr. Redan vid halvårsskiftet hade avtal tecknats för hela beloppet. Tyvärr har regeringen skurit ned den totala summan till skogsskydd. Av utlovade 1,4 miljoner kr till naturskydd sparades 400 miljoner kr utan att det uppmärksammats i medierna. Höga naturvärden i Kilsbergen Under 2003 har länsstyrelserna på regeringens uppdrag inventerat och bedömt naturvärden i all statlig skog. Inom Örebro kommuns gränser äger staten, i form av Sveaskog, mycket mark i Kilsbergen. En rad områden där pekas ut som skyddsvärda, bl.a. i anslutning till naturreservatet Skvaleberget, kring Kalltjärn och i Östra, Västra och Norra Trolldalen. Läs mer: Skyddsvärda statliga skogar. Naturvårdsverket rapport 5341, Finns som pdf-fil på Två nya ekoparker på gång I Kilsbergen kommer Sveaskog snart att bilda en ekopark. Arbetet med avgränsning har påbörjats och nästa år ska man mer i detalj inventera skogen. I Norra Vätterns skärgård invigs Sveaskogs första ekopark i Örebro län den 8 september. Läs mer: 3

4 Markägare som föregår med gott exempel I år har Länsförbundets miljöpris gått till ett antal markägare väster om Örebro för deras insatser med att skydda Svartån. En underbar försommarkväll åkte vi ut till gården Stora Walla, strax väster om Örebro. Vi ville veta mer om den vattendragsgrupp som bildades i mars I gruppen ingår ett trettiotal markägare i Sanna, Tysslinge och Gräveområdet. En av initiativtagarna och drivkrafterna är Per- Axel Johansson som bor på Stora Walla. Till vår träff kom även Erik Zetterman, Stig Sörman och Henrik Ekström. Tillsammans bildar de vattendragsgruppens kärna. Länsförbundets miljöpris Under Länsförbundets årstämma i Degerfors i april togs ett beslut om att tilldela årets miljöpris till den relativt nybildade vattendragsgruppen. Länsförbundet vill genom detta pris uppmuntra gruppens arbete med att t.ex. anlägga skyddszoner längs vattendragen och öka sin och andras kunskap om lantbrukets miljöpåverkan. På så vis bidrar markägarna till en ökad mångfald i odlingslandskapet. Vattenskyddsområde För att undersöka olika källor för utsläpp till Svartån gjorde Örebro kommun en riskinventering. Den var ett förarbete till den nya vattenplan som antogs år Syftet var att skydda råvattenuttaget av Örebros dricksvatten som tas ur Svartån vid Snavlunda. Vattnet infiltreras sedan på flera platser i Ekers-åsen. Kommunen är ansvarig för att skydda de blå vattenvägarna och överväger därför att bilda ett vattenskyddsområde i det här området. Jag insåg på ett tidigt stadium att detta var något som skulle kunna innebära restriktioner för oss markägare i

5 omgivningen. Eftersom våra marker angränsar till Svartån eller dess tillflöden, säger Per-Axel. Frivilligt skydd Därför tog Per-Axel och två andra lantbrukare initiativ till en träff för samtliga berörda markägare. Det var många som kom. Under mötet beslutade de att bilda en vattendragsgrupp som skulle arbeta förebyggande. Vi ville visa att vi med frivilliga krafter kan skydda Svartån från onödig tillförsel av näringsämnen och gifter från lantbruket, säger Per-Axel. Samtidigt understryker han att om lantbruket i Sverige ska överleva måste det tillåtas att ha en viss miljöpåverkan. Om kommunen väljer att bilda ett vattenskyddsområde kommer det att innebära restriktioner i form av odlingsplaner och diverse rapportering. Där är gruppens representanter runt bordet rörande överens om att kommunen inte kan vänta sig samma positiva gensvar och samarbete från markägarnas sida. Ökad kunskap Sedan vattendragsgruppen bildades har de haft olika aktiviteter. För att öka sin kunskap och få tid för att diskutera förbättringsåtgärder har de ordnat gästföreläsningar om bl.a. bekämpningsmedel, EUs vattendirektiv, miljörisker och konsekvenser. Tillsammans med tjänstemän på Örebro kommun och Länsstyrelsen har de också haft fältvandringar och diskuterat framtida lösningar. Ringar på vatten Några få markägare har valt att stå utanför vattendragsgruppen. Skälet är ofta att de vill nyttja marken maximalt. Det går emot gruppens syfte, som är att avsätta viss mark som skyddszoner längs vattendragen. Minst sex meter är kriteriet. Med fortsatt utbildning och dialog tror vattendragsgruppen att fler markägare kan påverkas. Redan nu har flera områden runt omkring tankar på att bilda egna vattenvårdsgrupper. Vintrosa, Hidinge och Närkes Kil är några av dem. Tiderna förändras Ett lysande exempel på att tiderna förändras är att myndigheterna fortfarande i slutet av 1980-talet rådde lantbrukarna att bespruta åkrarna så långt ut som möjligt. Kör ut sprutan över kanten sa de då på Länsstyrelsen. Idag ges det i stället bidrag till att anlägga skyddszoner längs vattendragen. Det är ingen tvekan, säger alla fyra, om att dessa skyddzoner ger ett vackert inslag i landskapet. Ett landskap rikt på djurliv och fågelsång. Något som de flesta av oss uppskattar. Maria Johansson & Ankie Rauséus Ögonblicksrapport från vår Kilsbergsäng När detta skrivs, i slutet av juni, är ängen i Svenshyttan kanske som allra vackrast detta år i full blom: ymnigt vitt, ljusblått och gult färgas den av prästkrage, skogsfibbla och stor blåklocka. Äkta nattviol står som skira, blekvita ljus på en tårtbotten av dovt gröna daggkåpor, blåfläckad av jungfrulin och slutligt garnerad av sirliga ängsgräs som vårbrodd, fårsvingel och darrgräs. Snart rödlilablommande reser sig kärrtistel högt från sina mjuka bladrosetter, kantade av smäcker ängsstarr bland blågröna mattor av hirs- och hundstarr. Bruset från Svenshyttebäcken ljuder långt efter senaste veckans regnande, men under varma solstunder hörs också surr från humlor, flugor och bin, och en och annan fjäril dyker upp även om många dröjer till högsommarvärmen. Sällan har ängen varit så fint vårstädad som i år, dvs. räfsad på grenar och löv i vitsippstid, och det var mycket tack vare Länskamraterna (Länsstyrelsens kamratförening). Kretsens ängsgrupp hann därför förutom korvgrillningsbrasa också bjuda på en stunds gärdesgårdsbygge. Tomas Gustafson Fältgentianan åter på ängen! I början av juli hade Sveriges Botaniska Förening årsmöte i Örebro. Vår äng i Svenshyttan förärades besök och ett åttiotal botanister fick se slåtterfloran i full prakt. En av deltagarna hittade dessutom tidigblommande fältgentiana, en kräsen art som förr var vanlig men nu är rödlistad. Den är ett kvalitetsmärke och ett kvitto på att ängen sköts på rätt sätt!

6 Dessutom fanns en monter där man delade ut påverkanskort från kampanjen Rena Kläder. Under denna dag fick vi närmare 500 vykort utdelade och påskrivna av människor i vimlet. Jättekul tycker vi! På plats visades filmen Vi handlar Vem betalar? som tar upp det som vykorten syftar till, att påvisa hur arbetsförhållanden och miljön i tredje världen berörs av vår kläd- och skokonsumtion här i de rika länderna. Och försöka påverka klädföretagen och deras leverantörer att förbättra villkoren för arbetarna. Det blev en mycket uppmärksammad och lyckad dag tycker vi. Och utan alla de ideella krafter som hjälpte till under dagen hade mycket av detta inte kunnat genomföras. Ett jättestort tack till alla! Ankie Rauséus Miljö & rättvisa tema på årets Marknadsafton Åter igen var det dags för en av Örebros stora folkliga dagar, marknadsafton. Som traditionen bjuder var vädret vackert och gatorna fulla med folk. För andra året i rad var SNF på plats tillsammans med Örebro kommun och Studiefrämjandet, för att uppmärksamma Världsmiljödagen den 5 juni. I år låg fokus på miljömärken samt Rättvis handel. På plats vid Storbron, mittemot Stora Hotellet, hade vi ett långt välfyllt bokbord med miljötips, information och försäljning av ekologiska och schyssta (dvs. rättvisemärkta) produkter. Tävlingen med en Rättvisemärkt fotboll blev ett riktigt dragplåster. Och självklart delade vi ut vinster till alla som provade. Vinsten bestod av rättvisemärkta bananer och en folder om bl.a. Rättvisemärkta produkter. Det här är den nya symbolen för rättvisemärkta varor. Vill du veta mer? Besök webbplatsen Mer om Kampanjen Rena Kläder på Studiecirkel i höst: Tillverka dina egna hudvårdsprodukter Planerat startdatum onsdag den 6 oktober. Verkar detta intressant? Anmäl då ditt intresse till Carin Arnesson, tel , för mer uppgifter. Större andel vegetabilier Det går åt mer energi att producera kött. ¾ av Sveriges spannmål används till djurfoder. Baljväxter, som ärtor och linser, ger samma typ av näring som kött. Mindre tomma kalorier Hälften av matkostnaden går i genomsnitt till varor som kroppen inte behöver, s.k. tomma kalorier, som chips, läsk och vin. Andelen ekologiskt ökas Det finns nära 4000 KRAV-märkta varor. Produceras utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett äpple kan besprutas 30 gånger innan du köper det. Är du SMART? tips för dig som vill handla miljövänligt! Transportsnålt Köp närproducerat. Medeltransportavstånd till Stockholm för vindruvor är 620 mil och 50 mil för svenska äpplen. Cykla eller gå till affären. Säsongsanpassa dit matval. Rätt kött och grönsaker Köp KRAV- och naturbeteskött (nöt och får). Gris och kyckling håller inte hagmarkerna öppna. Morötter, vitkål och purjolök ger bra näring, är resurssnåla och billiga. Energiåtgången för ett kg växthusodlade tomater är lika stor som för 30 kg morötter. Läs mer på

7 Ekologiska nyskördade grönsaker Lokala ekologiska produkter t.ex. mjöl, knäckebröd Ålunda Trädgård, ca 1 km ö Frösvidal även Bondens marknad 8 lördagar med start 14/8, Olof Palmes torg Öppet to-fre 15-18, lö 10-13, tel , , Lotta VÄLKOMNA! HOPAJOLA Hopajola är en fond till skydd för länets natur, som hittills genererat 50 miljoner kronor till naturvården i Örebro län. Vill du vara med och rädda vårt läns naturmiljöer? Vill du hjälpa till att återställa förlorade naturtyper och skydda hotade arter? Bli då Naturvärnare du också! Satsa förslagsvis 100 kr på postgiro ! Mer info: KRAV-godkända grönsaker Från egen odling. Stadsträdgården Restaurang o. Café Bröllop Festarrangemang Kravmärkt Lunch Florag. 1, ÖREBRO Öppet året om! Vi finns på Stortorget varje onsdag och lördag. Vi kommer även att finnas på Bondens egen marknad i höst. Den börjar den 14 augusti och sju lördagar framåt. Mobergs Grönsaker AB Tel

8 B-föreningsbrev Naturskyddsföreningen Örebro c/o Studiefrämjandet Ö. Bangatan Örebro Porto betalt Naturskyddsföreningen Örebro Höstprogram 2004 Torsd. 26 augusti: Fladdermus-safari Föreläsning med fladdermusexpert Marie Nedinge, kl i Länsstyrelsens café, Stortorget 22. Därefter gemensam tur med cykel eller bil då vi lyssnar på fladdermöss med hjälp av Marie och en detektor. Avslutning ca kl. 23. Samarrangemang med Länsstyrelsen. Frågor: Ankie Rauséus, (dagtid) Onsdag 1 september: Inspirationskväll & tankeverkstad Vi bjuder på fika och du delar med dig av dina tankar och framtidsvisioner för Örebro-kretsen. Tid & plats: Stadsträdgårdens konferens, kl Föranmälan till Ankie Rauséus, (dagtid), senast 27 aug. Lördag 4 september: Handla miljövänligt-upptakt Upptakt inför höstens kampanjvecka, vecka 40. För anmälan & frågor, ring Margareta Olsson, tel Lördag 4 september: Ringmärkning Morgontidiga är välkomna att delta i ringmärkning. Kom till Essöns södra ände (bil-p vid brofästet) kl eller Medtag matsäck. Arr: Kvismare fågelstation. Kontakt Lars Johansson, tel september: Tema vatten Utbildning i två delar i länsförbundet regi; både teori och praktik. Kursen går av stapeln i Örebro. Mer information finns på Föranmälan. Onsdag 15 september: Föredrag & transafari Mikael Hake och Ragnar Edberg berättar om den senaste forskningen kring tranan och läget i Kvismaren. Klockaregården, Norrbyås församlingshem, kl Därefter är alla välkomna att följa med för att se fåglarnas inflygning i skymningen. För samåkning ring Daniel Gustafsson, tel Samarrangemang med Kvismare fågelstation och Hopajola. Söndag 19 september: Tipspromenad i Örebros gröna lungor Upptäck Örebros grönområden i valfri takt och på valfritt muskeldrivet sätt. Passar alla åldrar och funktionshindrade. Start vid Stortorget kl Medtag gärna picknickkorg. Kontaktperson Maria Johansson, , Onsd. 22 sept: I Örebro utan min bil Denna kampanjdag delar vi ut uppmuntranspåsar tillsammans med kommunen och Studiefrämjandet. Vill du hjälpa till ca 2 timmar? Ring Ankie Rauséus, (dagtid), e-post: På kvällen medverkar kretsen i en lokal trafikdebatt som arrangeras av Ekoringarna, se annonsering i lokalpressen. Lördag 25 sept: Bondens marknad Kl är vi på plats på Olof Palmes torg. Vi pratar mat och konsumenters makt att påverka, samt marknadsför närproducerad och ekologisk mat. Försäljning av SNF-material. V. 40 Handla miljövänligt veckan Aktiviteter annonseras på hemsidan. Onsdag 29 september: Vad är det jag stoppar i munnen? Vad finns det för ämnen och tillsatser i den mat vi äter? Tommy Svensson pratar om mat & hälsa. Teaterladan i Wadköping, kl Medarrangör Örebro kommun. Söndag 10 oktober: Svamputflykt Familjevänlig exkursion med svampkonsulent Lotta Sörman Paulsson. Vi lagar fältmat på plockad svamp, men ta med picknick och eget matkärl. Samling kl vid Svampen. För samåkning kontakta Ankie, tel oktober: Mötesplats Världen Solidaritetsmässa i Örebro Folkets Hus. SNF är med som utställare och föreläsare. Tema: människan & miljön. Se annonsering i lokalpressen för mer information. Söndag 5 december: Julmarknad Köp julklappar som är närproducerade, ekologiska eller solidariska. Plats Stadsträdgårdens innegård samt caféet. Samarrangör: Örebro kommun och Stadsträdgården.

NATURAktuellt. Kossor och lavar. Naturreservat i Forshaga. Cecilia Pärn & Gunnel Jedvik årets Miljöstipendiater i Forshaga.

NATURAktuellt. Kossor och lavar. Naturreservat i Forshaga. Cecilia Pärn & Gunnel Jedvik årets Miljöstipendiater i Forshaga. NATURAktuellt Medlemsblad för Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets i Forshaga kommun NUMMER 153 januari 2007 Se Naturreservat i Forshaga BULLSHIT! Filmen om kvinnan som fått kodynga i pris av nyliberaler

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM Naturcentrum En kreativ arena för alla. Calluna AB driver Naturcentrum med uppdrag av Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun sen 1999. I vårt uppdrag ingår

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Nummer 2 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi är i dag 237 medlemmar i vår förening. Jag leder fortfarande gymnastiken och antalet gymnaster är fortfarande

Läs mer

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12

Tänk globalt odla lokalt. Carl Flint. Malmö först. Skolmat blir till biogas s4. Seved lyfter i ny satsning s12 Carl Flint Ny tecknare i Grön Stad s18 Vardagens val är viktiga s2 nr 3/2005 bygga & bo Malmö först med svanmärkt hus s5 mat & miljö Skolmat blir till biogas s4 demokrati Seved lyfter i ny satsning s12

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen.

Grunden. Tidning. Festival del Mar. Asperö 26 juli 2014. Grunden. Norgeresan. ett skandinaviskt samarbete. På Vetenskapsfestivalen. Pris 59 sek Nr 2/Juni 2014 Grunden Tidning Grunden På Vetenskapsfestivalen Föreningen Grunden Festival del Mar Asperö 26 juli 2014 Norgeresan ett skandinaviskt samarbete Grunden Tidning nummer 2/Juni 2014

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Nu är det dags att börja

Nu är det dags att börja löverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund Jag vill starta en studiecirkel. Kan vi inte ha kurs med Adde och Johanna nästa helg också? Jag

Läs mer

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september

T J O U R N A L E N. År 2009 Nr 4 - november. Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september 1 T J O U R N A L E N År 2009 Nr 4 - november Rynningeviken som den såg ut i samband med medlemsträffen till Naturens Hus lördagen den 26 september Innehållet i detta nr av T-Journalen: Ordförandens synpunkter

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler

Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler Information från N 5 2014 timra.naturskyddsforeningen.se Sternrapporten: Billigare att agera än att vänta Lord Sterns rapport är en väckarklocka för finansdepartementets enögda kostnadskalkyler om klimatåtgärder,

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen. Jag lyssnar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

UngDrive Värnamo kommun 2011

UngDrive Värnamo kommun 2011 Projektutvärdering UngDrive Värnamo kommun 2011 1 Vi samlar... UNGA ENTREPRENÖRER Meritlistan för våra coacher kan göras lång. Europas främsta Unga Entreprenörer, Årets Studentföretagare, Sveriges främsta

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer