Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungsfiskaren. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6. Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5. På gång i kretsen:"

Transkript

1 Kungsfiskaren Medlemsblad för Naturskyddsföreningen Örebro. Hösten 2004, årgång 12. Miljö och rättvisa i fokus på årets Marknadsafton sidan 6 På gång i kretsen: Fladdermus-safari torsdag 26 aug. Inspirationskväll & tankeverkstad onsdag 1 september. Ringmärkning lördag 4 september Tipspromenad söndag 19 sept. Hela programmet finns på baksidan! Miljöpris till bönder som går före sidan 4-5 Vill du ha SENASTE NYTT från kretsen direkt i din e-brevlåda? Skicka ett mejl till

2 Kretsens styrelse Ordförande: Ankie Rauséus. Tel hem , arb /00. E-post: Vice ordförande: Maria Johansson. Tel hem: E-post: Kassör: Tomas Gustafson Mobil: E-post: Ledamot: Carin Arnesson, tel E-post: Ledamot: Daniel Gustafson. Tel hem: E-post: Grupper i kretsen Handla miljövänligt: Margareta Olsson, tel , e-post: Trafikklubben: Per Elvingson, tel , e-post: Bildsteget (fotogruppen): Mårten Dalfors, tel , e-post: Ängsgruppen: Inger Holst, Steget före (skogsfrågor på länsnivå): Michael Andersson, e-post: Ansvarig för kemikaliekampanjen: Evastina Grahn, e-post: Hör av dig till respektive kontaktperson om du är intresserad. Grupperna är öppna för alla och det krävs inga förkunskaper för att vara med! Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsförening. Fältbiologerna är en förening för handlingskraft och äventyr, för upplevelser, engagemang, åsikter och nyfikenhet. En förening för miljö- och naturintresserade ungdomar. Inga vuxna ledare, inga partipolitiska bindningar. Är du mellan 7 och 25 år får du gärna bli medlem! Klubben i Örebro har ganska få aktiviteter just nu p.g.a. få aktiva. Men vill du engagera dig så finns det mycket kul att hjälpa till med och delta i, både inom Mellis (vårt distrikt) och i riksföreningen, t.ex. läger, grundutbildningar, studieresor m.m. Vill du veta mer? Kontakta Linnea Bolander, tel , e- post: Läs mer på hemsidan: Medverka i Kungsfiskaren Nästa nr kommer ut i början av våren. Skicka gärna texter, bilder och teckningar! Redaktör: Per Elvingson, Ladug. 18, Örebro. Tel , e-post Ledare Fullspäckat höstprogram! Javisst, det får ni väl hålla med om? Det är en ambitiös och inspirerad styrelse som har satt tänderna i höstens programskrivning. Är vi FÖR ambitiösa? Finns det ett intresse för allt vi själva har valt att satsa på Nåväl, vi hoppas att du blir nyfiken och inspirerad och vill delta i någon eller några aktiviteter. Det är ju det som är poängen med föreningen. Att mötas, att inspireras och att fortsätta stimulera kunskapstörsten för allt underbart liv som hör miljön och naturen till. Därför bjuder vi in er medlemmar till allt från idéträffar, fladdermussafari, familjedag i svampskogen, tipspromenad i gröna Örebro, uppmuntransaktiviteter ute på stan (för de som väljer ett miljövänligt färdsätt) samt en massa annat smått och gott. Vi vill ha kul tillsammans och vi vill synas utåt som förening. Vi vet ju att SNF är Sveriges största natur- och miljövårdsorganisation! SNFs arbete är oerhört viktigt. Vår förening fungerar som bevakare, beskyddare och pådrivare av viktiga frågor som berör oss människor, vår värdefulla natur och vår livsmiljö. Och det är ju tack vare alla oss alla vi medlemmar som arbetet kan bedrivas! Vill du som medlem ha extra valuta för pengarna så häng med på något av allt det som föreningen erbjuder. Det är alltid kul att träffa likasinnade och tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker, även på det lokala planet. Välkommen till en spännande höst tillsammans med din lokala SNF-krets. Hoppas vi ses! Ankie Rauséus Ordförande Titta gärna in hos oss på internet: Mycket av intresse finns också hos länsförbundet: orebro.snf.se och hos riksföreningen, Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet, tel , webbplats: 2

3 Grodor och salamandrar i Rånnesta och Latorp En liten intresserad och nyfiken samling av barn och föräldrar slöt upp utanför Naturens teater i Rånnesta på lördagen den 8 maj. Janne Malmgren och undertecknad stod för guidning i naturen denna soliga dag. För att lyckas hitta grodor ute i fält åkte vi till Norra fågeltornet vid Tysslingen, där det är ganska lätt att ta sig ner till strandkanten. Gummistövlar var bra att ha, även om det gick att hoppa sig fram till kanten också i lågskor. Väl utrustade med håvar, baljor och böcker lyckades vi hitta och identifiera en mängd små kryp som lever i näringsrika vatten. Grod- och paddyngel och några vuxna vanliga grodor det var de groddjur vi hittade. En av de vuxna hade kanske blivit angripen av en fisk, den saknade framben. Annars fanns det gott om sländlarver, dykarbaggar, ryggoch buksimmare, klodyvlar och annat skoj att kika på. Det viktigaste på utflykter och exkursioner i allmänhet är matsäcken. Den intog vi vid strandkanten, där en vilande eka utgjorde bra sittunderlag. Efter fikat och en liten genomgång av de fynd vi gjort kände några sig trötta och for hemåt. Vi andra for vidare med bil till en damm i Latorp där vi tittade på salamandrar. Vi fångade flera mindre vattensalamandrar och såg större vattensalamandrar i vattnet. Lunchfika intog vi i Rånnesta. SNF bjöd på kaffe, te och smörgås. Mycket gott! Mätta och belåtna tog vi plats i Naturens teater, där Janne Malmgren visade bilder och berättade om de grod- och kräldjur man kan hitta i länet. Janne hade många bra tips om hur man känner igen de olika arterna och skiljer dem åt. Han berättade också varför de flesta av våra grod- och kräldjur har minskat i antal och en del av dem riskerar att försvinna om vi inte vidtar åtgärder. Den intresserade publiken tog väl vara på möjligheten att ställa frågor och diskutera åtgärder med kunnig expertis på plats. Sammanfattningsvis en rolig och lärorik dag för oss alla! Daniel Gustafson Örebro län bland de sämsta på skogsskydd i hela landet SNFs årliga granskning av skyddet av värdefulla skogar visar att Örebro län återigen hamnar bland de län som presterar sämst. Det mål som enligt riksdagsbeslut ska vara nått 2010 kommer med nuvarande takt i arbetet inte att vara nått i vårt län förrän om år. På länsförbundets hemsida har under våren funnits en länk till riksföreningens studie samt en möjlighet att skicka brev direkt till landshövdingen, med bl.a. följande text: Ditt län är ett av dem som ligger sämst till i arbetet med att bilda reservat, trots att det finns mer statliga pengar till att skydda skogen än någonsin tidigare. Ovärderliga naturvärden riskerar att försvinna om inte ni som leder länsstyrelsens arbete tar ert ansvar och påskyndar arbetet. I ett svar till alla brevskrivare berättar lanshövding Sören Gunnarsson om det arbete som pågår och vilka hinder som finns. Skogsskyddet på Länsstyrelsen i Örebro län är en prioriterad uppgift skriver han bl.a., men medger samtidigt att miljömålen är svåra att nå. Länsförbundet har för avsikt att ta upp frågan vid möte med landshövdingen senare i höst. Mer information: En länk till SNF-rapporten, brevet och Sören Gunnarssons svar finns på länsförbundets hemsida: Mindre pengar än utlovat Under året har Länsstyrelsens budgetram för skogsskydd i Örebro län varit 17 miljoner kr. Redan vid halvårsskiftet hade avtal tecknats för hela beloppet. Tyvärr har regeringen skurit ned den totala summan till skogsskydd. Av utlovade 1,4 miljoner kr till naturskydd sparades 400 miljoner kr utan att det uppmärksammats i medierna. Höga naturvärden i Kilsbergen Under 2003 har länsstyrelserna på regeringens uppdrag inventerat och bedömt naturvärden i all statlig skog. Inom Örebro kommuns gränser äger staten, i form av Sveaskog, mycket mark i Kilsbergen. En rad områden där pekas ut som skyddsvärda, bl.a. i anslutning till naturreservatet Skvaleberget, kring Kalltjärn och i Östra, Västra och Norra Trolldalen. Läs mer: Skyddsvärda statliga skogar. Naturvårdsverket rapport 5341, Finns som pdf-fil på Två nya ekoparker på gång I Kilsbergen kommer Sveaskog snart att bilda en ekopark. Arbetet med avgränsning har påbörjats och nästa år ska man mer i detalj inventera skogen. I Norra Vätterns skärgård invigs Sveaskogs första ekopark i Örebro län den 8 september. Läs mer: 3

4 Markägare som föregår med gott exempel I år har Länsförbundets miljöpris gått till ett antal markägare väster om Örebro för deras insatser med att skydda Svartån. En underbar försommarkväll åkte vi ut till gården Stora Walla, strax väster om Örebro. Vi ville veta mer om den vattendragsgrupp som bildades i mars I gruppen ingår ett trettiotal markägare i Sanna, Tysslinge och Gräveområdet. En av initiativtagarna och drivkrafterna är Per- Axel Johansson som bor på Stora Walla. Till vår träff kom även Erik Zetterman, Stig Sörman och Henrik Ekström. Tillsammans bildar de vattendragsgruppens kärna. Länsförbundets miljöpris Under Länsförbundets årstämma i Degerfors i april togs ett beslut om att tilldela årets miljöpris till den relativt nybildade vattendragsgruppen. Länsförbundet vill genom detta pris uppmuntra gruppens arbete med att t.ex. anlägga skyddszoner längs vattendragen och öka sin och andras kunskap om lantbrukets miljöpåverkan. På så vis bidrar markägarna till en ökad mångfald i odlingslandskapet. Vattenskyddsområde För att undersöka olika källor för utsläpp till Svartån gjorde Örebro kommun en riskinventering. Den var ett förarbete till den nya vattenplan som antogs år Syftet var att skydda råvattenuttaget av Örebros dricksvatten som tas ur Svartån vid Snavlunda. Vattnet infiltreras sedan på flera platser i Ekers-åsen. Kommunen är ansvarig för att skydda de blå vattenvägarna och överväger därför att bilda ett vattenskyddsområde i det här området. Jag insåg på ett tidigt stadium att detta var något som skulle kunna innebära restriktioner för oss markägare i

5 omgivningen. Eftersom våra marker angränsar till Svartån eller dess tillflöden, säger Per-Axel. Frivilligt skydd Därför tog Per-Axel och två andra lantbrukare initiativ till en träff för samtliga berörda markägare. Det var många som kom. Under mötet beslutade de att bilda en vattendragsgrupp som skulle arbeta förebyggande. Vi ville visa att vi med frivilliga krafter kan skydda Svartån från onödig tillförsel av näringsämnen och gifter från lantbruket, säger Per-Axel. Samtidigt understryker han att om lantbruket i Sverige ska överleva måste det tillåtas att ha en viss miljöpåverkan. Om kommunen väljer att bilda ett vattenskyddsområde kommer det att innebära restriktioner i form av odlingsplaner och diverse rapportering. Där är gruppens representanter runt bordet rörande överens om att kommunen inte kan vänta sig samma positiva gensvar och samarbete från markägarnas sida. Ökad kunskap Sedan vattendragsgruppen bildades har de haft olika aktiviteter. För att öka sin kunskap och få tid för att diskutera förbättringsåtgärder har de ordnat gästföreläsningar om bl.a. bekämpningsmedel, EUs vattendirektiv, miljörisker och konsekvenser. Tillsammans med tjänstemän på Örebro kommun och Länsstyrelsen har de också haft fältvandringar och diskuterat framtida lösningar. Ringar på vatten Några få markägare har valt att stå utanför vattendragsgruppen. Skälet är ofta att de vill nyttja marken maximalt. Det går emot gruppens syfte, som är att avsätta viss mark som skyddszoner längs vattendragen. Minst sex meter är kriteriet. Med fortsatt utbildning och dialog tror vattendragsgruppen att fler markägare kan påverkas. Redan nu har flera områden runt omkring tankar på att bilda egna vattenvårdsgrupper. Vintrosa, Hidinge och Närkes Kil är några av dem. Tiderna förändras Ett lysande exempel på att tiderna förändras är att myndigheterna fortfarande i slutet av 1980-talet rådde lantbrukarna att bespruta åkrarna så långt ut som möjligt. Kör ut sprutan över kanten sa de då på Länsstyrelsen. Idag ges det i stället bidrag till att anlägga skyddszoner längs vattendragen. Det är ingen tvekan, säger alla fyra, om att dessa skyddzoner ger ett vackert inslag i landskapet. Ett landskap rikt på djurliv och fågelsång. Något som de flesta av oss uppskattar. Maria Johansson & Ankie Rauséus Ögonblicksrapport från vår Kilsbergsäng När detta skrivs, i slutet av juni, är ängen i Svenshyttan kanske som allra vackrast detta år i full blom: ymnigt vitt, ljusblått och gult färgas den av prästkrage, skogsfibbla och stor blåklocka. Äkta nattviol står som skira, blekvita ljus på en tårtbotten av dovt gröna daggkåpor, blåfläckad av jungfrulin och slutligt garnerad av sirliga ängsgräs som vårbrodd, fårsvingel och darrgräs. Snart rödlilablommande reser sig kärrtistel högt från sina mjuka bladrosetter, kantade av smäcker ängsstarr bland blågröna mattor av hirs- och hundstarr. Bruset från Svenshyttebäcken ljuder långt efter senaste veckans regnande, men under varma solstunder hörs också surr från humlor, flugor och bin, och en och annan fjäril dyker upp även om många dröjer till högsommarvärmen. Sällan har ängen varit så fint vårstädad som i år, dvs. räfsad på grenar och löv i vitsippstid, och det var mycket tack vare Länskamraterna (Länsstyrelsens kamratförening). Kretsens ängsgrupp hann därför förutom korvgrillningsbrasa också bjuda på en stunds gärdesgårdsbygge. Tomas Gustafson Fältgentianan åter på ängen! I början av juli hade Sveriges Botaniska Förening årsmöte i Örebro. Vår äng i Svenshyttan förärades besök och ett åttiotal botanister fick se slåtterfloran i full prakt. En av deltagarna hittade dessutom tidigblommande fältgentiana, en kräsen art som förr var vanlig men nu är rödlistad. Den är ett kvalitetsmärke och ett kvitto på att ängen sköts på rätt sätt!

6 Dessutom fanns en monter där man delade ut påverkanskort från kampanjen Rena Kläder. Under denna dag fick vi närmare 500 vykort utdelade och påskrivna av människor i vimlet. Jättekul tycker vi! På plats visades filmen Vi handlar Vem betalar? som tar upp det som vykorten syftar till, att påvisa hur arbetsförhållanden och miljön i tredje världen berörs av vår kläd- och skokonsumtion här i de rika länderna. Och försöka påverka klädföretagen och deras leverantörer att förbättra villkoren för arbetarna. Det blev en mycket uppmärksammad och lyckad dag tycker vi. Och utan alla de ideella krafter som hjälpte till under dagen hade mycket av detta inte kunnat genomföras. Ett jättestort tack till alla! Ankie Rauséus Miljö & rättvisa tema på årets Marknadsafton Åter igen var det dags för en av Örebros stora folkliga dagar, marknadsafton. Som traditionen bjuder var vädret vackert och gatorna fulla med folk. För andra året i rad var SNF på plats tillsammans med Örebro kommun och Studiefrämjandet, för att uppmärksamma Världsmiljödagen den 5 juni. I år låg fokus på miljömärken samt Rättvis handel. På plats vid Storbron, mittemot Stora Hotellet, hade vi ett långt välfyllt bokbord med miljötips, information och försäljning av ekologiska och schyssta (dvs. rättvisemärkta) produkter. Tävlingen med en Rättvisemärkt fotboll blev ett riktigt dragplåster. Och självklart delade vi ut vinster till alla som provade. Vinsten bestod av rättvisemärkta bananer och en folder om bl.a. Rättvisemärkta produkter. Det här är den nya symbolen för rättvisemärkta varor. Vill du veta mer? Besök webbplatsen Mer om Kampanjen Rena Kläder på Studiecirkel i höst: Tillverka dina egna hudvårdsprodukter Planerat startdatum onsdag den 6 oktober. Verkar detta intressant? Anmäl då ditt intresse till Carin Arnesson, tel , för mer uppgifter. Större andel vegetabilier Det går åt mer energi att producera kött. ¾ av Sveriges spannmål används till djurfoder. Baljväxter, som ärtor och linser, ger samma typ av näring som kött. Mindre tomma kalorier Hälften av matkostnaden går i genomsnitt till varor som kroppen inte behöver, s.k. tomma kalorier, som chips, läsk och vin. Andelen ekologiskt ökas Det finns nära 4000 KRAV-märkta varor. Produceras utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Ett äpple kan besprutas 30 gånger innan du köper det. Är du SMART? tips för dig som vill handla miljövänligt! Transportsnålt Köp närproducerat. Medeltransportavstånd till Stockholm för vindruvor är 620 mil och 50 mil för svenska äpplen. Cykla eller gå till affären. Säsongsanpassa dit matval. Rätt kött och grönsaker Köp KRAV- och naturbeteskött (nöt och får). Gris och kyckling håller inte hagmarkerna öppna. Morötter, vitkål och purjolök ger bra näring, är resurssnåla och billiga. Energiåtgången för ett kg växthusodlade tomater är lika stor som för 30 kg morötter. Läs mer på

7 Ekologiska nyskördade grönsaker Lokala ekologiska produkter t.ex. mjöl, knäckebröd Ålunda Trädgård, ca 1 km ö Frösvidal även Bondens marknad 8 lördagar med start 14/8, Olof Palmes torg Öppet to-fre 15-18, lö 10-13, tel , , Lotta VÄLKOMNA! HOPAJOLA Hopajola är en fond till skydd för länets natur, som hittills genererat 50 miljoner kronor till naturvården i Örebro län. Vill du vara med och rädda vårt läns naturmiljöer? Vill du hjälpa till att återställa förlorade naturtyper och skydda hotade arter? Bli då Naturvärnare du också! Satsa förslagsvis 100 kr på postgiro ! Mer info: KRAV-godkända grönsaker Från egen odling. Stadsträdgården Restaurang o. Café Bröllop Festarrangemang Kravmärkt Lunch Florag. 1, ÖREBRO Öppet året om! Vi finns på Stortorget varje onsdag och lördag. Vi kommer även att finnas på Bondens egen marknad i höst. Den börjar den 14 augusti och sju lördagar framåt. Mobergs Grönsaker AB Tel

8 B-föreningsbrev Naturskyddsföreningen Örebro c/o Studiefrämjandet Ö. Bangatan Örebro Porto betalt Naturskyddsföreningen Örebro Höstprogram 2004 Torsd. 26 augusti: Fladdermus-safari Föreläsning med fladdermusexpert Marie Nedinge, kl i Länsstyrelsens café, Stortorget 22. Därefter gemensam tur med cykel eller bil då vi lyssnar på fladdermöss med hjälp av Marie och en detektor. Avslutning ca kl. 23. Samarrangemang med Länsstyrelsen. Frågor: Ankie Rauséus, (dagtid) Onsdag 1 september: Inspirationskväll & tankeverkstad Vi bjuder på fika och du delar med dig av dina tankar och framtidsvisioner för Örebro-kretsen. Tid & plats: Stadsträdgårdens konferens, kl Föranmälan till Ankie Rauséus, (dagtid), senast 27 aug. Lördag 4 september: Handla miljövänligt-upptakt Upptakt inför höstens kampanjvecka, vecka 40. För anmälan & frågor, ring Margareta Olsson, tel Lördag 4 september: Ringmärkning Morgontidiga är välkomna att delta i ringmärkning. Kom till Essöns södra ände (bil-p vid brofästet) kl eller Medtag matsäck. Arr: Kvismare fågelstation. Kontakt Lars Johansson, tel september: Tema vatten Utbildning i två delar i länsförbundet regi; både teori och praktik. Kursen går av stapeln i Örebro. Mer information finns på Föranmälan. Onsdag 15 september: Föredrag & transafari Mikael Hake och Ragnar Edberg berättar om den senaste forskningen kring tranan och läget i Kvismaren. Klockaregården, Norrbyås församlingshem, kl Därefter är alla välkomna att följa med för att se fåglarnas inflygning i skymningen. För samåkning ring Daniel Gustafsson, tel Samarrangemang med Kvismare fågelstation och Hopajola. Söndag 19 september: Tipspromenad i Örebros gröna lungor Upptäck Örebros grönområden i valfri takt och på valfritt muskeldrivet sätt. Passar alla åldrar och funktionshindrade. Start vid Stortorget kl Medtag gärna picknickkorg. Kontaktperson Maria Johansson, , Onsd. 22 sept: I Örebro utan min bil Denna kampanjdag delar vi ut uppmuntranspåsar tillsammans med kommunen och Studiefrämjandet. Vill du hjälpa till ca 2 timmar? Ring Ankie Rauséus, (dagtid), e-post: På kvällen medverkar kretsen i en lokal trafikdebatt som arrangeras av Ekoringarna, se annonsering i lokalpressen. Lördag 25 sept: Bondens marknad Kl är vi på plats på Olof Palmes torg. Vi pratar mat och konsumenters makt att påverka, samt marknadsför närproducerad och ekologisk mat. Försäljning av SNF-material. V. 40 Handla miljövänligt veckan Aktiviteter annonseras på hemsidan. Onsdag 29 september: Vad är det jag stoppar i munnen? Vad finns det för ämnen och tillsatser i den mat vi äter? Tommy Svensson pratar om mat & hälsa. Teaterladan i Wadköping, kl Medarrangör Örebro kommun. Söndag 10 oktober: Svamputflykt Familjevänlig exkursion med svampkonsulent Lotta Sörman Paulsson. Vi lagar fältmat på plockad svamp, men ta med picknick och eget matkärl. Samling kl vid Svampen. För samåkning kontakta Ankie, tel oktober: Mötesplats Världen Solidaritetsmässa i Örebro Folkets Hus. SNF är med som utställare och föreläsare. Tema: människan & miljön. Se annonsering i lokalpressen för mer information. Söndag 5 december: Julmarknad Köp julklappar som är närproducerade, ekologiska eller solidariska. Plats Stadsträdgårdens innegård samt caféet. Samarrangör: Örebro kommun och Stadsträdgården.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Dagen då bananen kom till stan!

Dagen då bananen kom till stan! Kungsfiskaren Medlemsblad för Naturskyddsföreningen Örebro. Hösten 2005, årgång 13. Dagen då bananen kom till stan! Örebro fick fint besök i samband med Marknadsaftonen i början av sommaren. En levande

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen höstprogram 2014

Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen höstprogram 2014 Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen höstprogram 2014 Trädgårdsföreningen Liljekonvaljens höstprogram 2014 Hej! Liljekonvaljen fyller 15 år i höst och det vill vi fira under årets skördemarknad. Under hösten

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

PROGRAM NATURUM FALSTERBO ÖPPET 19 JUNI 3 SEPTEMBER 19 JUNI 3 SEPT: MÅN SÖN KL 10 17

PROGRAM NATURUM FALSTERBO ÖPPET 19 JUNI 3 SEPTEMBER 19 JUNI 3 SEPT: MÅN SÖN KL 10 17 PROGRAM NATURUM FALSTERBO ÖPPET 19 JUNI 3 SEPT: MÅN SÖN KL 10 17 19 JUNI 3 SEPTEMBER Välkommen till naturum Naturum är en port till naturen och inträdet är alltid gratis. Vi anordnar olika aktiviteter

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Mat, miljö och myterna

Mat, miljö och myterna Mat, miljö och myterna Kansliet 2007-03-08 1 Naturskyddsföreningen en grön konsumentrörelse! Handla Miljövänligt-nätverket - 88 Egen miljömärkning BRA MILJÖVAL 89 Miljövänliga veckan - 90 Butiksundersökningar

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

BJÄLBOTULLNYTT Nyhetsbrev juni 2014 Redaktör Nina Engelke

BJÄLBOTULLNYTT Nyhetsbrev juni 2014 Redaktör Nina Engelke BJÄLBOTULLNYTT Nyhetsbrev juni 2014 Redaktör Nina Engelke I huvudet på Linda Hej igen, Det är med stor förundran jag inser att det redan nalkas sommar och terminsavslut. Ett tydligt tecken är att det snart

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2

Fyrbodals-Nytt. Fyrbodals Fibromyalgiförening. Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt Fyrbodals Fibromyalgiförening Nr 1, våren 2016 Årgång 2 Fyrbodals-Nytt nr 2 våren 2016 Hej alla medlemmar! Vi hoppas att ni alla har haft en bra höst och en skön och avkopplande julledighet!

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet.

Programmet kommer bli roligt och vi hoppas att solen lyser på oss och att det är varmare i vattnet. Lägerbrev 2 Hej Det kommer bli ett toppen läger med mycket scouter vi blir ca 80 st när vi är som flest. På Vässarö kommer det vara nästan 2 000 scouter totalt under delar av den tid vi är där. Programmet

Läs mer

Klimatet. Kungsfiskaren. i vår del av världen. Läs också om... På upptäcksfärd med barnvagn. www.orebro.krets.snf.se

Klimatet. Kungsfiskaren. i vår del av världen. Läs också om... På upptäcksfärd med barnvagn. www.orebro.krets.snf.se Kungsfiskaren Medlemsblad för Naturskyddsföreningen Örebro. Hösten 2007, årgång 15. Klimatet i vår del av världen Klimatförändringar är ett globalt problem. Det går dock att komma till rätta med de problem

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Välkomna till höstens aktiviteter Vi hälsar välkommen till aktiviteterna. Höst- och vinterprogram

Välkomna till höstens aktiviteter Vi hälsar välkommen till aktiviteterna. Höst- och vinterprogram Välkomna till höstens aktiviteter Vi hälsar välkommen till aktiviteterna. Höst- och vinterprogram 2015 Naturskyddsföreningen i Sollentuna Vilka är vi? Naturskyddsföreningen Sollentuna är en lokalkrets

Läs mer

Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr

Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 2 2004 Skylten till vänster sitter på det gamla offerträdet Löcknatallen i Rönneshytta, medan skylten till höger sitter på den grövsta eken i Nalavibergs

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet

Klimatsmart mat myter och vetenskap. Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Klimatsmart mat myter och vetenskap Elin Röös, forskare Sveriges lantbruksuniversitet Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Sommarlov 13 juni-19 augusti

Sommarlov 13 juni-19 augusti Sommarlov 13 juni-19 augusti 2013 Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Västers BTK Arrangerar dagläger under 6 veckor på sommarlovet. (V 25-30) måndag-fredag Plats: Motala

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

HÖSTEN Naturguidningar. Oset-Rynningeviken och andra stadsnära reservat. naturkartan.se/orebro

HÖSTEN Naturguidningar. Oset-Rynningeviken och andra stadsnära reservat. naturkartan.se/orebro HÖSTEN 2017 Naturguidningar. Oset-Rynningeviken och andra stadsnära reservat naturkartan.se/orebro Guidningar och evenemang Arrangör: Örebro kommun, om inte annat anges. På flera språk : guiderna behärskar

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni 31 maj - 3 juni 1. Matresa med ekolunch på Osaby 2. Skogsbruk och stormskog på Osaby 3. Gökotta i hagarna på Höö 4. Söndagmorgon i Bokhultet 5. Huseby bruk och nationalparken Åsnen 6. Biparadiset i Bokhultet

Läs mer

Programblad nr 2, vår-sommar 2009

Programblad nr 2, vår-sommar 2009 Programblad nr 2, vår-sommar 2009 Gillet fyller tio i år. Det måste vi fira! Tänk så fort tiden går, säsongerna susar förbi och nu börjar en ny odlingsperiod igen men när detta skrivs har just den begynnande

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

PROGRAM NATURUM FALSTERBO MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17

PROGRAM NATURUM FALSTERBO MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17 FOTO NATURUM FALSTERBO PROGRAM NATURUM FALSTERBO ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17 MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW Välkommen till naturum Falsterbo. Naturum är en

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, äntligen är hösten här. Vi väntar nu på svampen och hoppas på ett super år. Hoppas alla haft en underbar sommar, i år har det varit mycket sol och värme. Vad händer

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Program 2013

Program 2013 Program 2013 www.naturumtakern.se Välkommen till naturum Tåkern - Sveriges vassaste naturum Till naturum Tåkern är det alltid fri entré och besöksområdet är tillgängligt för alla. Här nedan kan du läsa

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. /han 1 (6)

Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. /han 1 (6) Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 (6) Innehållsförteckning Styrelsen sid. 3 Skrivelser sid. 4 Programverksamheten sid. 4 Handla miljövänligt sid. 4-5 Ekonomi sid. 5-6 2 (6) NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Läs mer