Tack till våra sponsorer!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-07 2. Tack till våra sponsorer!"

Transkript

1 Rätt säkerhet! 2015

2 Tack till våra sponsorer!

3 Program Registrering, kaffe och utställning SIS En informationsorganisation - Välkomsthälsning och inledning Elisabeth Darius, tf VD SIS, Swedish Standards Institute Rätt Säkerhet Situationsanpassad och aktuell informationssäkerhet Jan-Olof Andersson, chef för verksamhetsskyddet på Rikspolisstyrelsen, ordförande SIS/TK 318 Informationssäkerhet Internet som verktyg för insyn och inflytande års demokratiutredning Daniel Lindvall, Regeringskansliet Kaffe och utställning Personlig integritet Nationell e-legitimation och internationella ramverk Hans Hedbom, ordförande TK 318/AG 51, säkerhetsexpert/forskare Karlstad Universitet Elisabeth Dellkrantz, Projektledare, E-legitimationsnämnden Statens ansvar för informationssäkerhet i hälso- och sjukvård och socialtjänst E- hälsomyndighetens framtida roll Stefan Larsson, säkerhetschef, e-hälsokommittén Rickard Broddvall, utredningssekreterare, e-hälsomyndigheten Lunch och utställning

4 SIS En informationsorganisation - Välkomsthälsning och inledning Elisabeth Darius, tf VD SIS, Swedish Standards Institute

5 Rätt Säkerhet Situationsanpassad och aktuell informationssäkerhet Internationella och nationella standarder har haft en stor betydelse för att lyfta svenska organisationers och myndigheters systematiska informationssäkerhetsarbete. Nya informationsströmmar och lösningar ställer nya krav på standardiserade processer, ramverk och gränssnitt. Presentation av aktuella standiseringsprojekt och spaning mot nya behov.

6 Utkast VS2015 Huvudprocess för verksamhetsskyddet Input Ha koll Styra och Skydda Hantera samordna händelser Output Krav och förväntningar Skapar säkerhetskultur Polisens verksamhet kan utföras utan att allvarliga störningar inträffar. Uppkommer sådana ska de kunna hanteras.

7 Utkast VS2015 Delprocessernas underprocesser Ha koll Styra och samordna Skydda Hantera händelser Identifiera risker Omvärldsanalys Samverkan Dimensionerande hotbild (N) Säkerhetsanalys (N) Gemensam lägesbild/lägesuppfattning Riskhantering (N) Planering/budget Resurssäkring Uppföljning Granskningar/kontroller Mätning Utbildningsplanering Ledningens genomgång (N) Ständig förbättring Kompetensanalys Kommunikation Interna VS-delningar Ärendehantering verksamhetsskydd: Dispenser Yttrande i verksamhetsskyddsfråga Utveckling Metodutveckling Upprätta säkerhetsplan (N) Framtagande av regler (N) Framtagande av säkerhetsåtgärder (N) Införande av säkerhetsåtgärder Kontroll av VS-nivån Övervakning/mätning Stöd/rådgivning Information/utbildning Avvikelsehantering SUA (N) Kontinuitetsplanering (N) Säkerhetssamtal Skyddssamtal Säkerhetsprövning (N) Incident/säkerhetsärendehantering (N) Krishantering (N)

8

9 Två reviderade standarder i familjen!

10

11

12 På G! ISO/IEC Overview and vocabulary ISO/IEC Information security management system implementation guidance ISO/IEC Measurement ISO/IEC Information security risk management ISO/IEC Requirements for bodies providing audit and certification of information security management ISO/IEC Guidelines for information security management systems auditing ISO/IEC Guidelines for auditors on information security controls ISO/IEC Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC and ISO/IEC ISO/IEC Code of practice for information security controls for cloud computing services based on ISO/IEC Revised NWIP for ISO/IEC Certification of Information Security Management Professionals ISO/IEC Mapping the Revised Editions of ISO/IEC and ISO/IEC ISO/IEC Incident hanteringsprocess ISO/IEC Digital lagring och avveckling ISO/IEC Code of practice for PII protection in public clouds acting as PII processors. ISO/IEC Privacy impact assessment Methodology. ISO/IEC Identity proofing. ISO/IEC Code of practice for PII protection

13 = certifieringar på

14 Trendspaning Hotbilden: Flera avancerade angrepp Inbäddade system Angrepp mot individ Mobiltelefoni Vi har inte koll Medvetenhet: Stora brister i organisationers säkerhet Personlig integritet Krav vid upphandlingar Fler infosäk medarbetare anställs

15

16 Internet som verktyg för insyn och inflytande års demokratiutredning

17 Kaffe och utställning

18 Personlig integritet Nationell e-legitimation och internationella ramverk Hans Hedbom, ordförande TK 318/AG 51, säkerhetsexpert/forskare Karlstad Universitet Elisabeth Dellkrantz, Projektledare, E- legitimationsnämnden

19 Statens ansvar för informationssäkerhet i hälso- och sjukvård och socialtjänst E- hälsomyndighetens framtida roll Stefan Larsson, säkerhetschef, e- hälsokommittén Rickard Broddvall, utredningssekreterare, e- hälsomyndigheten

20 Lunch och utställning

21 Program em Praktiskt införande av LIS Lennart Lindholm, CISO, Forex Bank Informationssäkerhetsutredningen Vad betyder den för dig? Erik Wennerström, särskild utredare, GD, BRÅ Rapport från de svenska myndigheterna kring status på informationssäkerhetsarbetet Hur är det egentligen? Fia Ewald, enhetschef, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB Kaffe och utställning Nya ISO och ISO Så drar du nytta av nyheterna i din organisation Lars Söderlund, ordförande TK 318/AG 11 LIS, UppSec Förenklad LIS Informationsklassificering på 15 minuter Nils Daniels, ordförande SIS tekniska rapport förenklad LIS, informations- och it-säkerhetsexpert, ÅF-Technology AB Rätt osäkerhet Att våga ta risker när man måste Bengt Berg, Head of Compliance Management Services, Cybercom Avslutande session med återkoppling, summering, frågor och diskussion Mingel med seminariedeltagare, talare, partners och utställare

22 Praktiskt införande av LIS Erfarenheter och praktiska tips och exempel på hur ett införande av LIS kan gå till

23 Informationssäkerhetsutredningen Vad betyder den för dig? Erik Wennerström, särskild utredare, GD, BRÅ

24 Rapport från de svenska myndigheterna kring status på informationssäkerhetsarbetet Hur är det egentligen? Rapport om utfall och analys av MSBs aktuella uppföljning av svenska myndigheters informationssäkerhetsarbete

25 Nya ISO och ISO Så drar du nytta av nyheterna i din organisation. Presentation av 2014 års version av grundstandarderna för informationssäkerhet. Nyheterna innefattar bl.a. - Ny struktur som är gemensam för ISO:s ledningssystemstandarder - Harmonisering av terminologi - Nya områden som outsourcing, mobila enheter och medvetenhet

26 Förenklad LIS Informationsklassificering på 15 minuter Arbetsgrupp 6 inom SIS/TK 318 Informationssäkerhet arbetar med att ta fram en teknisk rapport som ska vara ett stöd för de som ska börja använda ISO/IEC seriens olika säkerhetsstandarder. Rapporten ska användas som ett verktyg för att förenkla arbetet med informationsklassificering och att hitta en bra nivå på åtgärder. Rapporten är även tänkt att användas som stöd för motivation för den personal som ska klassificera information och system, dvs. varför de ska göra det samt hur de kan göra det

27 Rätt osäkerhet Att våga ta risker när man måste Rätt säkerhet är sällan 100 %. De sista procenten, de man inte vill uppnå för att de inte är värda besväret, måste alltså vara rätt osäkerhet. En serie betraktelser från osäkerhetsarbetets värld, där det finns risker man helt måste acceptera helt enkelt för att man inte klarar av att hantera dem kostnadseffektivt. Det finns branscher med samma problem varifrån informations- och IT-säkerhetsbranschen har mycket att lära, och ibland kan ROI för en riskreducerande investering vara en fråga om tajming

28 Avslutande session med återkoppling, summering, frågor och diskussion

29 Mingel med seminariedeltagare, talare, partners och utställare

30 Frågor

31 Det är inte pengar som får världen att fungera.

32 Det är standarder.

33

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem,

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Kostnadsfria seminarier inom IT-säkerhet

Kostnadsfria seminarier inom IT-säkerhet Kostnadsfria seminarier inom IT-säkerhet IT-säkerhet specialavdelning på SKYDD 2008 Monter A21:30 Nordens största säkerhetsmässa 30 sept 3 okt 2008 Stockholmsmässan I regi av bl.a. Dataföreningen, SIG

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Säkrare kommunikation för alla

Säkrare kommunikation för alla Säkrare kommunikation för alla 2 Säkrare kommunikation för alla Vi använder allt mer elektronisk kommunikation. Med hjälp av telefoner och datorer håller vi kontakten med våra vänner, tar del av vad som

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation 2013-12-19 Dnr: 2012/331 Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation Version 1.0 1/364 Version 1.0 Svenska Kraftnät 2/364 1 Förord En väl fungerande elförsörjning

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

ÖSTER- GÖTLAND VÅREN 2015

ÖSTER- GÖTLAND VÅREN 2015 SE MIN ARI ER ÖSTER- GÖTLAND VÅREN 2015 Nytt år, ny inspiration! Succén med Knowit i Östergötlands kostnadsfria seminarier fortsätter. Våren 2015 har vi höjt ribban och laddat med våra vassaste seminarier

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Räkna med risk! Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se

Räkna med risk! Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se Räkna med risk! Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef,.SE amel@lowinder.se @amelsec https://www.iis.se Det här är.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur grundades 1997. Verka för positiv utveckling

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

Strategisk informationshantering

Strategisk informationshantering 29 år med AAS! Strategisk informationshantering Arkivrådet AAS inbjuder till konferens 26-27 oktober 2011 i Stockholm Två konferenser i En Vi upprepar 2010 års uppskattade koncept - en sammanslagen konferens

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Nordisk konferens om informationssäkerhet. Nordic session LIS. Arken, Postens huvudkontor Stockholm, Solna 5-6 oktober 2004

Nordisk konferens om informationssäkerhet. Nordic session LIS. Arken, Postens huvudkontor Stockholm, Solna 5-6 oktober 2004 799 Nordisk konferens om informationssäkerhet Nordic session Arken, Postens huvudkontor Stockholm, Solna 5-6 oktober 2004 LIS Välkommen ombord på Arken i oktober! LIS-projektet inom SIS har nöjet att inbjuda

Läs mer

Vad är informationsförvaltning

Vad är informationsförvaltning 2013-03-23 Vad är informationsförvaltning Arkivmyndighetsuppgifter (ledningsfunktion) Dokumentation- Dokumenthantering Registratur INFORMATIONSFÖRVALTNING Arkivförvaltning Arkivering Informationssäkerhet

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer