Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!"

Transkript

1 Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! ÅRSREDOVISNING 2008 Huge Fastigheter AB

2 Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress: Sjödalstorget 7 Tel: E-post: huge.se Jean-Michel Basqvists målning Skalle har inspirerat Isa på Tvättbjörnens förskola i Trångsund till bilden på omslagets framsida. Bilden är utlånad av Internationella Barnkonstmuseet som ligger i Vårbyhuset. Läs mer på sid 28.

3 Innehåll 3 VD har ordet 5 Värd i det ungas värld 7 Huge ger Huddinge växtkraft 8 Projekt under Fina fisken på Vintergrönans förskola 18 Nytt kök på menyn för bättre arbetsmiljö 24 Ett hus för alla 30 Många kan lära av Vårbyskolan 44 Nytt skolhus ersatte äldsta paviljongen 50 Ny hockeyhall i mål 56 Trivseln flyttade in 66 Huddinge 67 Huges fastighetsbestånd 69 Miljö 72 Personal 74 Ägardirektiv 75 Verksamhet i korthet 76 Fem år i sammandrag 79 Förvaltningsberättelse 80 Resultaträkningar 81 Balansräkningar 83 Kassaflödesanalyser 84 Noter 87 Revisionsberättelse 88 Ledningsgrupp 89 Styrelse 90 Fastighetsförteckning

4 VD har ordet I den här årsredovisningen ger vi exempel på byggprojekt som gör Huddinge till en bra kommun att växa upp i. Det är med stolthet vi överlämnat dessa hus till hyresgästerna. Genomgående för fastigheterna är hög kvalitet, stort miljötänkande och användandet av modern teknik. Detta är en förutsättning för att våra hyresgäster ska trivas och att förvaltningskostnaderna även långsiktigt ska kunna hållas på en rimlig nivå. Över 30 procent av kommunens verksamhetslokaler har byggts av Huge de senaste 10 åren. Detta tillsammans med stora reinvesteringar i de äldre fastigheterna gör att Huddinge kommuns verksamhetslokaler håller mycket bra standard i jämförelse med andra kommuner. Bra resultat trots finansoro Även 2008 var ett bra år för Huge trots stor oro på finansmarknaden och höga räntenivåer. Bolaget investerade 815 miljoner i bostäder, kommunala verksamhetslokaler och centrumanläggningar. Under året såldes fastigheter med totalt 356 lägenheter till bostadsrättsföreningar. Köpeskilling 359 miljoner och med en reavinst på 207 miljoner. Resultatet efter finansnetto är 65 miljoner (exklusive reavinster och nedskrivningar) vilket är 15 miljoner bättre än uppsatt resultatmål. Värdet på bolagets fastigheter är miljoner högre än bokfört restvärde. Nedskrivningar av 5 objekt har gjorts med 347 miljoner kronor. Soliditeten minskade med 0,8 % på grund av nedskrivningar och ökad upplåning för nyproduktion. Gott betyg åt Huge Huddinge kommuns omfattande ägardirektiv, som redovisas på sidan 74, har i princip uppfyllts. Endast ett ägardirektiv har ännu inte slutförts vilket gäller hyres sättningsprinciper mellan bolaget och kommunen. Ägardirektivet att Huge ska underlätta för bolagets bostadshyresgäster att få ett större inflytande över sitt boende genom att köpa sin lägenhet, har infriats. Bostadsrättsföreningar har förvärvat fastigheter med 356 lägenheter. Vidare har 31 hyresgäster friköpt sina radhus i Östra Skogås. Intresset för bostadsrättsombildning är störst i centrala och östra Huddinge. De kundenkäter vi kontinuerligt genomför visar också att våra hyresgäster - oavsett om det gäller bostäder, kommunala eller kommersiella lokaler är mycket nöjda med Huge som hyresvärd. I en nationell jämförelse, som bygger på kundenkäter bland bostadshyresgäster hos 200 bostadsföretag, fick Huge fem priser för bland annat bästa prisvärdhet och största förbättringar inom service. Under året färdigställdes ett nytt närcentrum för kommersiell handel i Visättra och första etappen av Flemingsberg centrum. Även en fortsatt utveckling av Skogås centrum påbörjades De närmaste åren kommer bolagets investeringar vara fortsatt höga. För 2009 och 2010 kommer investeringsnivån ligga på ca 700 miljoner per år. De största investeringarna avser studentbostäder, skolor och äldreboende. Vakansgraden för bostäder och lokaler bedöms som mycket låg och fastlagda resultatmål kommer att infrias. Då några nedskrivningar inte bedöms göras 2009 förväntas soliditeten öka i jämförelse med Fastighetsförsäljningar till bostadsrättsföreningar uppskattas ge en reavinst på drygt 100 miljoner. Utan engagerade och kunniga medarbetare hade inte 2008 års verksamhetsresultat kunna uppnåtts. Ett tack till er alla för fina insatser Vårt mål är att vara en av fastighetsbranschens bästa arbetsgivare. Huddinge i Mars 2009 Uno Eriksson VD 2

5 3

6 4

7 Värd i det ungas värld Huddinge har en mycket gammal historia. De äldsta lämningarna av mänsklig påverkan i kommunen är ungefär år gamla. Nu när den nya historien skrivs om Huddinge handlar det om utveckling i mycket snabb takt. Få kommuner i Sverige har så stark inflyttning som Huddinge, och en betydande del av de nya kommuninvånarna är barnfamiljer. Det ökar efterfrågan på bland annat förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Huges år 2008 har därför präglats mycket av åtgärder för att möta de unga huddingebornas behov av bra lokaler. Många skolbyggprojekt har avslutats, medan andra har påbörjats. I vår vision att vara med att skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över, är satsningar på ändamålsenliga miljöer som barn och ungdomar vistas i, oerhört viktiga. I den här årsredovisningen ger vi exempel på bygg projekt som gör Huddinge till en väldigt bra kommun att växa upp i. 5

8 6

9 Huge ger Huddinge växtkraft Innan järnvägen drogs fram på 1860-talet var Huddinge en enda stor landsbygd. I början av 1900-talet var invånarantalet i kommunen inte mer än drygt personer. Idag har Huddinge drygt invånare och var 2008 den snabbast växande kommunen efter de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är naturligtvis fantastiskt roligt att kommunen växer och utvecklas så kraftigt, säger kommunens informationschef Berit Oscarsson och näringslivschefen Pia Forsberg samfällt. Med en sådan expansiv och kraftig inflyttning där de allra flesta som flyttar in är barnfamiljer är det viktigt att det finns möjlighet till skolgång och undervisning i en bra läromiljö. Det är också viktigt att det finns ett varierat och bra utbud av arbetsplatser för dem som vill arbeta inom kommunen. Oj vad ni gör mycket! När Berit och Pia informerar nya besökare och visar runt i kommunen får de ofta höra hur imponerande Huddinges barn- och ungdomssatsning är och att lokalerna, skolorna inte minst, är väldigt fina. Självklart använder vi skolorna som tidiga argument i marknadsföringen av kommunen. Men också idrotts- och fritidsanläggningar som Storängshallen och Flottsbro får en mängd pluspoäng när de som funderar på att flytta till Huddinge räknar på fördelarna. Vi vet att många inflyttade familjer har aktiva ungdomar som gärna idrottar. Bra ska bli bättre Berit och Pia jobbar för att Huddinge ska bli en ännu bättre kommun att bo och arbeta i. Huge vill det också. Det är ett stort stöd i ryggen att Huges vision är att bidra till ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Vintergrönans förskola Flottsbro 7

10 Vintergrönans Förskola Fina fisken på Vintergrönans förskola Med stort leende och sprudlande iver att visa upp sin ur klippta pappersfisk välkomnar Noa, 5 år, oss till förskolan Vintergrönan i Vistaberg. Det är en ny stadsdel vackert inbäddad i gammal kulturbygd, med skogen som närmaste granne, mellan Glömsta och Fullersta. Noa har, precis som flertalet av de cirka 100 barnen på förskolan med fem av delningar, bara några minuter hemifrån till förskolan som öppnade i maj och som med sin bågformade arkitektur är anpassad till naturen. Barnets kompetens i centrum genomsyrar pedagogiken på förskolan, där varje barn har rätt till individuell utveckling och stimulans. 8 8

11 9

12 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Förskolan i Huddinge ska ge barnen en mjukstart i livet. De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan, men k an ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. 10

13 17 11

14 Vintergrönans Förskola Barn ser Det märks tydligt på många olika sätt att Vintergrönan är byggd och ut formad för barnens bästa, säger Emma Melin och Dyala Elali som tillhör personalen på avdelningen Kastanjen. Ta bara detta med taket som lutar lite för att dämpa ljudet och att det finns många lågt placerade fönster, så att barnen kan se in och ut i alla utrymmen. Eller att det finns en egen ateljé, skild från avdelningen, där barnen kan utveckla sina skapande färdigheter. Det är bra att komma ifrån avdelningen ibland. och syns En vindpust drar förbi när vi går ut till den stora lekgården, där Tilde snabbt visar vägen till gungorna medan Hugo tar sig an klätterställningen. Oavsett väder och vind är vi ute minst en timma om dagen med barnen, ofta i skogen tack vare det naturnära läget, förklarar Emma och Dyala som 12

15 värdesätter att lekutrymmena är stora samtidigt som personalen kan överblicka alla barn. Det finns inga gömda ytor ute. Det är samma tanke inne. Lokalerna är byggda så att vi kan se varje barn. Rummen är också väldigt bra, att det just är rum. Det gör att vi kan fördela barnen i olika rum, så att alla inte behöver vara på samma ställe. Barnen får mer lugn och ro. Eget kök Innan vi lämnar Noa, Tilde, Hugo, Josefin, Elsa och alla andra barn på Vintergrönans förskola vinkar vi hej till kokerskan i köket, dit barnen kan titta in genom köksfönstret och se på när maten och mellanmålen tillagas. Det egna köket är en stor fördel, säger Emma och Dyalia. Främst för att maten är hemlagad. Men också för att det är lättare att hålla maten varm och att laga mat till allergiska barn, så att de inte ska känna sig utanför. 13

16 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Vid 2008 års slut fanns över 100 förskolor i Huddinge. Platserna till dessa fördelas från en gemensam kö. Grundprincipen är att erbjuda en plats så nära barnets hem som möjligt. 14

17 15

18 16

19 Skogåsskolan 17

20 Skogåsskolan Nytt kök på menyn för bättre arbetsmiljö Mmm, det doftar gott från de elektroniskt styrda grytorna i Skogåsskolans ombyggda kök. Idag tillagas nötfärsgryta med kidneybönor och ris. En titt på veckomenyn visar på stor variation och matglädje. Köket lagar inte bara lunch till den egna skolans 320 elever, utan också till tre andra skolor och två förskolor. Totalt handlar det om cirka portioner dagligen. Byte av maskiner blev istället en total ombyggnad Det började puttra i kökets kastruller redan 1966 och skolköket är därmed kommunens äldsta. Köksmaskiner och utrustning har bytts med jämna mellanrum, och nu var de senaste uttjänta. Ursprungstanken hos Huge var att enbart byta maskinerna. Men tankarna växte till att samtidigt förbättra arbetsmiljön för kökspersonalen. Med målet att verksamheten ska fungera bra gjordes köket mer lättarbetat med större arbetsytor och tekniska finesser som gör tillagningen och hanteringen enklare. Så från hösten 2008 är skolköket helt nytt med bland annat fyra datastyrda, rostfria kokkärl och nya värmeskåp som garanterar en obruten kedja från tillagning till servering. Äldsta skol köket har därmed blivit modernast. 18

21 19

22 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Cirka elever går i de fyra kommunala gymnasieskolorna Huddingegymnasiet, Östra Gymnasiet, Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. Skolorna erbjuder 11 nationella program som alla ger en bred basutbildning och grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Huddinge har även en fristående gymnasieskola, IT-gymnasiet

23 27 21

24 22

25 vårbyhuset 23

26 Vårbyhuset Ett hus för alla Nog lät det som om fåglarna i Vårby kvittrade lite extra glatt och högt denna festdag, lördagen den 11 oktober 2008, när det renoverade Vårbyhuset invigdes. Skola, fritidsgård, bibliotek, barnkonstmuseum och Information Huddinge allt är samlat under ett tak. Sedan tidigare finns sim- och sporthall i byggnaden. I ljusa lokaler och utrymmen, och med starka färger som skapar värme, är Vårbyhuset en mötesplats för alla som bor i Vårby. Eller som Huddinges kommunalråd Åke Blomqvist sade i sitt invigningstal: Vårbyhuset är ett hjärta för kunskap, gemenskap, skapande, demokrati, meningsutbyte och bildning med ett blodomlopp ut på gator och torg och till hemmen. 24

27 25

28 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Drygt 10 procent av kommunens befolkning bor i Vårby. Andelen unga är större här än i övriga kommunen. Vårbyhuset f yller en viktig funktion som kommundelens givna mötesplats. 26

29 27

30 Vårbyhuset Det här finns i möjligheternas hus Vårbyskolan en modern skola med öppen undervisningsmiljö i nyrenoverade luftiga lokaler. Skolan arbetar aktivt med små inlärningsgrupper, där undervisningen utgår från elevens behov. Vårby bibliotek Huddinges modernaste bibliotek med nytt självutlåningssystem, bekväma läsplatser, fina studieplatser, tillgång till Internet och med en sagogrotta för de allra minsta besökarna. Vårby Ungdom fritidsgården för alla mellan 13 och 19 år. Här finns café med datorer, vardagsrum med scen, gym, motionshall, replokal, inspelningsstudio och skapande verkstad. Internationella barnkonstmuseet Sveriges enda museum med bilder gjorda av barn, och dessutom från hela världen. Barn som besöker museet kan delta i konstprat, konstskola och öppen konstverkstad. Information Huddinge med svar på frågor om kommunal service, evenemang, konsumentärenden, medborgarinflytande med mera. Vårbyhallen sim- och sporthall. Många intressen måste samsas Arbetet fram till det färdiga Vårbyhuset har krävt en kraftfull projektledarinsats av Huge, eftersom många verksamheter ville få sina behov tillgodosedda. Med glädje kan Huge konstatera att Vårbyhuset blev så bra som alla önskade. Det har blivit ett generationernas hus en brobyggare mellan unga och gamla, en länk mellan etniciteter och mellan religioner. Huset skapar goda förutsättningar för gränslösa möten och kommer att öka barns, ungdomars samt vuxnas trivsel och utvecklingsmöjligheter. 28

31 vårbyskolan 29

32 Vårbyskoan Många kan lära av Vårbyskolan Undrens tid är inte förbi. För vad ska man säga om den totala förvandling som Vårbyskolan, genom en ombyggnad som avslutades 2008, har genomgått. Från att ha varit en skola med skamfilat rykte stökig och nergången är den idag en grundskola som både elever och skolpersonal är stolta över och som andra svenska skolor kan dra lärdom av. Men vad har egentligen skett? Låt oss börja med att titta cirka 30 år bakåt, då skolan byggdes för cirka 800 elever. Lokalerna utformades för en pedagogisk verksamhet för högstadiet som gällde då med förflyttningar, håltimmar, stora uppehållsytor och en stor elevskåphall. I byggnaden integrerades en fritidsgård, en fullstor sporthall och en simhall. Fritidsgården flyttades senare till en fristående byggnad i grannskapet. 30

33 31

34 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Barn och ungdomar från många skilda länder berikar flera av kommunens skolor med sina kulturer. Enbart i Vårbyskolan talas 33 olika språk. Kommunen anordnar modersmålsundervisning från förskoleklass till och med årskurs 9. 32

35 33

36 Vårbyskoan Skolan blev för stor och pedagogiskt förlegad Antalet elever har halverats genom åren och en ny pedagogik har sett dagens ljus. Behovet av att förändra Vårbyskolan har varit aktuellt under många år. Flera utredningar över hur lokalerna skulle kunna omstruktureras för att fungera praktiskt och effektivt som en modern grundskola, där lokalernas utformning stöder dagens pedagogik och arbetssätt, har påbörjats men inte slutförts. Inte förrän kommunstyrelsen i november 2005 hos Huge beställde en ombyggnad av skolan enligt förslag som arbetats fram i en förstudie. Förstudien handlade om hur tankarna kunde förverk ligas så att Vårbyskolan åter blev en samlingspunkt för Vårbyborna. Förutsättningen var att byggnaden skulle inrymma grundskola med 400 elever i årskurserna 5 9, kommundelsbibliotek, Internationella Barnkonstmuseet, fritidsgård, samlingslokal/matsal samt befintlig sim- och sporthall. Insyn & Utblick Fyra arkitektkontor ombads komma med förslag på hur byggnaden kan förändras utifrån lokalprogrammen med kravet att lokalerna ska stödja och främja sam verkan mellan de olika verksamheterna. Förslaget Insyn & Utblick ritat av Zenit Arkitekter AB var det som bäst tillgodosåg lokalprogrammens värden och intentioner. Bedömningen var att förslaget kunde höja skolans kvalitet på flera sätt och möjliggöra samverkan mellan de kommunala verksamheterna och innebära synergieffekter i kvalitet och kostnader. Ombyggnaden av Vårbyskolan är genomgripande. Det är en helt annan skola än från början ljusare och luftigare lokaler. Ex teriört har skolan fått en ny välkomnande entré som kompletterar den tidigare, vilken också gjorts mer inbjudande. Hur har då arkitekten bakom förvandlingen, Caj Ernelli på Zenit Arkitekter, tänkt? 34

37 Se och bli sedd Det som slog mig allra mest när jag besökte skolan för att sätta mig in i den befintliga situationen, var att den kändes oerhört sluten. På väldigt få ställen hade man utblickar mot omgivningen och tillgång till dagsljus. Korridorerna var helt avskärmade från omvärlden och slutade oftast i en eller två dörrar utan glasning. Jag tycker att problemen samman fattades bra av en elev som jag mötte. Han skaldade: När jag går i korridoren vill jag se natur, Inte bara stirra på dörrar utav fur. För mig har det varit viktigt att i Vårbyskolan skapa en känsla av delaktighet. Att se och bli sedd. Att inte känna sig instängd. Därför har jag lagt stor vikt vid att öppna korridorändar, bryta upp korridorerna mot innegårdarna, skapa tvärkommunikationer så att man kan gå runt innegårdarna, glasa upp dörrar och väggpartier till olika slag av rum. Detta för att inga elever eller vuxna ska kunna förbli osedda, och som besökare i skolan ska man kunna se vad som försiggår inne i de olika lokalerna. Korridorerna har försetts med burspråk till hemrum för att öka insynen och utblicken. Jag vill också passa på att tacka Huge för ett bra samarbete. De förstår värdet av hållbara lösningar även om de kan vara lite dyrare. Exempelvis att man valde linoleummattor istället för plastmattor och att det blev lättreparerad rödbok i dörrkarmar, foder och socklar. Går det ur en flisa, är det bara att slipa till materialet så ser det helt ut igen. Jag har ritat många skolor och vet att långsiktiga investeringar betalar sig. 35

38 36

39 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinge kommun mottog 2008 ett diplom av Lärarförbundet för Årets bästa skolkommun. Motiveringen: Kommunen har fortsatt förbättrat skolans förutsättningar och resultat. Huddinge klättrade 59 platser i förbundets undersökning och hamnade på 128 plats av 290 kommuner. 37

40 Vårbyskoan Bästa skolan för varje elev Elever har rätt att befinna sig i en vacker miljö, säger Christel Bäckström som är rektor på Vårbyskolan sedan höstterminen Hon kom från en skola i en annan kommun. Skolan var byggd på 70-talet och inte det minsta renoverad. Jag är trött på gamla slitna skolor för elevernas del. Är övertygad om att barn och ungdomar, precis som vi vuxna, mår gott och blir lugna av en vacker miljö. Och det har vi verkligen fått här på Vårbyskolan. Från storm till närmast kav lugnt Christel Bäckström kom till en skola med problem. Det var närmast strömhopp av elever från skolan som kännetecknades av stök och bråk. Hade inte Vårbyskolan byggts om, skulle den haft svårt att överleva, menar rektorn som när hon kom till skolan nästan direkt flyttade sin expedition från ett rum en trappa ner i byggnaden upp till en ledig lokal i skolans pulsåder, där alla elever passerar och där de har sina skåp. Att bedriva en skola är ingen hemlig verksamhet. Vi vuxna lärare, expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, studie-/yrkesvägledare och rektor måste visa oss och vara tillgängliga för eleverna. Inte sitta undangömda i källaren, hur tjusiga rum vi än har. Nu har vi genom ombyggnaden fått en öppen arkitektur. Vi ser vad som händer och eleverna ser oss. Det skapar trygghet, tillit och en betydligt lugnare miljö, där alla på skolan får ökad arbetsro. 38

41 Påhittighet Sveriges framtid Christel Bäckström anser att en skolas vik tigaste uppgift är att ha sådan kvalitet på undervisningen att den utvecklar eleverna i ett globalt perspektiv. Skolan måste anpassas till samhällsförändringar som globalisering och teknikutveckling. Vi går in i ett annat skede i världen och våra elever måste lära sig det som vi vuxna inte fick lära oss. Det handlar inte om att till exempel kunna alla tyska verb, utan om att vara påhittig och våga utveckla kreativa tankar så att Sverige genom ledande innovationskraft står starkt i framtiden. Vårbyskolan är byggd utifrån den nya pedagogiken, där skolan ska vara bäst för varje elev. 39

42 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinges grundskoleverksamhet omfattar förskoleklass, årskurs 1 9 samt fritidshem. Här finns ungefär skolbarn. Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan, med ett stort inslag av sk apande och lek. 40

43 41

44 42

45 kvarnbergskolan 43

46 Kvarnbergsskolan Nytt skolhus ersatte äldsta paviljongen Ända sedan 1957, när alla svenska skolbarn börjar polio vaccineras och T-Centralen i Stockholm invigs, har Kvarnbergsskolan funnits vid foten av Kvarnberget i centrala Huddinge. Skolan med närmare 800 elever i årskurserna 7 9 är en av Sveriges största högstadieskolor. Kvarnbergsskolan är populär med sin profilinriktning, med val som mat, bild och form, dans, design, media, drama, musik, handboll och ishockey. Många huddinge ungdomar men också elever från andra kommuner vill börja 7:an i skolan, varför den behövde byggas ut med moderna klassrum i en ny byggnad som togs i bruk Det nya skolhuset har ersatt en paviljong från 1960-talet. Tillskottet av klassrum används främst för bildundervisning och för kommunövergripande skolverksamhet för elever med särskilda behov. 44

47 45

48 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Kommunens grundskolor erbjuder varierade profilinriktningar och arbetssätt. På till exempel Kvarnbergsskolan med cirka 770 elever och 30 klasser finns tre pedagogisk a arbetslag, vart och ett med medarbetare som har ansvar för 8 12 klasser. 46

49 47

50 48

51 Björkängshallen 49

52 Björkängshallens B-hall Ny hockeyhall i mål Så nära, så nära Ett hårt slagskott i stolpen fick hemmalaget att sätta jublet i halsen när Björkängshallens B-hall invigdes i mitten av oktober. Men glädjen stod ändå högt i takt när den gamla kyliga tälthallen (Nickehallen) nu ersatts av en inomhushall för Huddinge Hockeys många junior-, pojk- och flicklag. Även skolor, fritids, förskolor och allmänhet kan använda den nya hallen som alternativ till A-hallen. Med den nya B-hallen har Huddinge fått ännu bättre möjligheter att erbjuda barn och ungdomar skridsko- och ishockeyträning av hög kvalitet. Klagomålen försvann som ett skott Den tidigare tälthallen var inte bara kall, utan också lyhörd. Vartenda skott i rinken hördes genom den tunna tältduken och grannarna klagade. Den nya välisolerade hallen har tystat kritiken. Inne i hallen knorrade spelarna på att isen var dålig, eftersom hallen i princip var byggd direkt på marken som är en gammal sjöbotten. I nya hallen är isen tjock och jämn, då den är byggd på en gjuten betongplatta. 50

53 51

54 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinges föreningsliv är mycket omfattande. Kommunens föreningsregister omfattar nästan 500 aktiva föreningar inom olika områden! Till exempel finns 85 idrottsföreningar och 14 konst-/kulturföreningar. 52

55 53

56 54

57 55 KVARNBERGSPLAN

58 Inflyttning Kvarnbergsplan Trivseln flyttade in Regnmolnen hängde tunga den augustidag när de första hyresgästerna flyttade in i Huges sammanlagt 116 nybyggda lägenheter vid Kvarnbergsplan. Men vad gjorde det när alla nyinflyttade var på solskenshumör. För vilken glädje att komma till ljusa och öppna lägenheter från 1,5 rok till 5 rok i hus färgsatta i varma jordfärger, med inbjudande grönytor runt hörnet och med Huddinge centrum några minuters promenad nära! Inflyttade barnfamiljer gladdes säkert lite extra. Att bo vid Kvarnbergsplan ger barnen möjlighet att gå till skolan. Här finns 15 förskolor, 5 grundskolor och 3 gymnasier inom gång avstånd. Bollplaner och andra fritidsaktiviteter ligger också nära, liksom Rådsparken med djur och lekplats. En ekorre på gatan såg nyfiket på när flyttkartongerna bars in i de välkomnade entréerna med hög standard på ytskikten och säkerhetssystem för inpassering. Flera hyresgäster passade på att direkt bekanta sig med de möblerbara bal kongerna, där man alldeles säkert kommer att tillbringa många sköna stunder. 56

59 57

60 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Gabriel och Daniel är två av de många barn som tillsammans med sina föräldrar flyttat till Huddinge under Betydligt fler barnfamiljer flyttade in än ut. Prognosen t o m 2012 är att antalet barn och ungdomar mellan 1 och 15 år beräknas ök a med i kommunen. 58

61 59

62 Inflyttning Kvarnbergsplan Åttioen kvadratmeter familjelycka En koltrast får snabbt luft under vingarna och flyger mot vackert höstgula lövträd när 6-årige Gabriel Luis svischar förbi på cykeln utanför den lägenhet vid Kvarnbergsplan, där han bor med sin mamma Thelma Cazimajou, hennes sambo Jorge Cabrera och lillebror Daniel Luis, 5 år. Vi flyttade hit den 8 augusti klockan 8 år 2008, säger Jorge. I samma stund som OS i Peking invigdes. Men för oss var invigningen av vårt nya hem betydligt viktigare. Barnen främst Thelma och Jorge kommer båda från Kuba, men träffades i Sverige år Thelma bodde då sedan ett par år i en 2:a på 65 kvadratmeter i Hässelby och Jorge i en av Huges 3:or i Vårby Gård. Kärleken förde dem samman i Thelmas lägenhet, som redan var trång tidigare men nu blev ännu trängre. Det var med omtanke om mina barn som jag inte ville flytta till Jorges lägenhet, förklarar Thelma. De hade sina kompisar i området och jag visste inte 60

63 hur de skulle trivas i Vårby Gård. Men jag och Jorge insåg att det skulle vara ohållbart att bo i 2:an så mycket längre. Den var liten, toaletten jättesliten och vi var också rädda för att släppa ut barnen på balkongen med risk för att de skulle ramla ner, eftersom vi bodde på nionde våningen. Mamma Mia, ni är inte kloka! För att lösa boendefrågan hade Thelma ställt sig i Bostadsförmedlingens kö och erbjöds i december 2007 en nybyggd Huge-lägenhet på 81 kvadratmeter på Rådsvägen vid Kvarnbergsplan. I januari skrev Thelma och Jorge på kontraktet till Thelmas mammas stora förundran. Ni är inte kloka, flytta till en lägenhet som ni inte ens har sett! Men vi kände oss trygga i beslutet, berättar Thelma. Jorge kände till området och Huddinge efter sina år som boende i kommunen och visste att Huge är en bra hyresvärd. Vi pratade också med vänner och bekanta som bor i Huges fastigheter och hörde bara lovord. Våra kamraters erfarenheter var väldigt viktiga för oss. Dagis direkt Det tog åtta månader från kontraktsskrivningen till att flyttbilen lämnade Hässelby med destination Huddinge. Under den tiden hade Thelma och Jorge en nära kontakt med Huge som fortlöpande informerade om hur bygget av lägenheterna och området fortskred. Vi hade fått garantier om en lägenhet på bottenvåningen, precis vad vi önskade. Och viktigast av allt, att det skulle finnas förskoleplats för Daniel när vi flyttade in. Så nu går han på förskolan Draken alldeles i närheten och Gabriel i 6-årsverksamheten på Tomt bergaskolan bara några minuter bort. Det är en fin skola som känns trygg. Här bor friheten Utanför fönstret leker Daniel och Gabriel med sina kompisar på den innergård som ska bli en grönskande och trivsam mötesplats för de boende. Koltrasten håller sig ännu borta, men barnen känner sig hemma. Någon dag efter att vi flyttat in sa Daniel: det här är den lyckligaste dagen i hela mitt liv! Frihetskänslan blev översvallande. Vi önskar fler familjer att få uppleva glädjen att bo bra, nära naturen, nära Stockholm och till en rimlig hyra. 61

64 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Lägenheterna vid Kvarnbergsplan förmedlades dels via Stockholm Stads Bostadsförmedling (där Thelma och Jorge stod i kö), dels via Huges Internkö där Boendetiden hos Huge räknas som kötid. Internkön ger förtur till uppsagda Huge-lägenheter, normalt om året. 62

65 63

66 64

67 65

68 Huddinge Huges geografiska marknad är Huddinge som efter Stockholms stad är den folkrikaste kommunen i Stockholms län. Drygt personer, eller 4,7 procent av länets befolkning, bor i kommunen. Folkmängden har fördubblats sedan mitten av 1960-talet. Mer än hälften av bostäderna består av lägenheter i flerbostadshus, huvudsakligen uppförda under och 70-talen. Men närmare 60 procent av huddinge borna, varav många barnfamiljer, bor i småhus. Över hälften av kommunens yta består av landsbygd. Befolkning Huddinge har under de senaste åren utvecklats genom stor befolkningsökning. De senaste fyra åren har ökningen varit personer. Medelåldern i kommunen är låg: 37,0 år mot 39,0 år för länet och 40,9 år för riket. Jämfört med länet är andelen barn och ungdomar större i Huddinge och andelen äldre mindre. Enligt befolkningsprognosen för kommunen beräknas folkmängden totalt öka med cirka personer under de närmaste fem åren. Den kraftiga ökningen bygger bland annat på en omfattande nybyggnation av bostäder som blir inflyttningsklara under perioden. Bostäder Inom Huddinge kommun finns totalt bostäder. Av befolkningen bor i flerbostadshus och i småhus (31/ ). Hyresrätter står för 37 procent av bostadsbeståndet, bostadsrätter för 22 procent och övrig äganderätt för 41 procent. Näringsliv personer har sitt arbete inom kommunen. De största arbetsplatserna är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Huddinge kommun, Karolinska Institutet Science Park, IKEA och Södertörns högskola. Bland de stora arbets givarna kan också nämnas kända företag som Spendrups och Delicato, vars huvudkontor är belägna i kommunen. Huddinge har ett gynnsamt företagarläge genom sina goda kommunikationer. Trafiklederna E20/E4 går genom västra Huddinge, väg 226 Huddingevägen genom centrala Huddinge och väg 73 Nynäsvägen genom östra delen av kommunen. Tunnelbana går genom västra kommundelen och pendeltåg genom centrala och östra kommundelarna. Fjärrtågstation finns i Flemingsberg. Flemingsberg har i regionplanen utsetts till regional kärna och utgör ett av stockholmsområdets mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Övriga områden med goda utvecklingsmöjligheter är Kungens Kurva/Skärholmen Nordens största handelplats och Länna handelsområde i Skogås. Skola Det finns över hundra förskolor, cirka trettio grundskolor och fem gymnasieskolor i kommunen. Den prognostiserade ökningen av antal nyfödda barn kräver utbyggnad av förskolor och skolor. Huddinge är en av landets största högskolekommuner med studenter. Här finns Södertörns hög skola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Karolinska Institutet Science Park ett internationellt forskningscentrum för bland annat bioteknik och molekylärbiologi. Sport och fritid I kommunen finns bland annat fjorton idrottsplatser, sex sporthallar, tre simhallar, fem ishallar, konstfryst bandyplan, friidrottsarena och golfbana. Flottsbro och Sundby friluftsområde, som ägs av Huge, erbjuder många friluftsmöjligheter året runt, till exempel naturbad och vandringsleder. Inom Flottsbro finns även högklassig utförsåkning för både familjer och drivna skidåkare. Det finns nio fritidsgårdar och en parklek. Drygt 25 procent av kommunens yta består av naturreservat, vilket ger möjligheter till ett rikt friluftsliv. 66

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer