Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!"

Transkript

1 Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! ÅRSREDOVISNING 2008 Huge Fastigheter AB

2 Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress: Sjödalstorget 7 Tel: E-post: huge.se Jean-Michel Basqvists målning Skalle har inspirerat Isa på Tvättbjörnens förskola i Trångsund till bilden på omslagets framsida. Bilden är utlånad av Internationella Barnkonstmuseet som ligger i Vårbyhuset. Läs mer på sid 28.

3 Innehåll 3 VD har ordet 5 Värd i det ungas värld 7 Huge ger Huddinge växtkraft 8 Projekt under Fina fisken på Vintergrönans förskola 18 Nytt kök på menyn för bättre arbetsmiljö 24 Ett hus för alla 30 Många kan lära av Vårbyskolan 44 Nytt skolhus ersatte äldsta paviljongen 50 Ny hockeyhall i mål 56 Trivseln flyttade in 66 Huddinge 67 Huges fastighetsbestånd 69 Miljö 72 Personal 74 Ägardirektiv 75 Verksamhet i korthet 76 Fem år i sammandrag 79 Förvaltningsberättelse 80 Resultaträkningar 81 Balansräkningar 83 Kassaflödesanalyser 84 Noter 87 Revisionsberättelse 88 Ledningsgrupp 89 Styrelse 90 Fastighetsförteckning

4 VD har ordet I den här årsredovisningen ger vi exempel på byggprojekt som gör Huddinge till en bra kommun att växa upp i. Det är med stolthet vi överlämnat dessa hus till hyresgästerna. Genomgående för fastigheterna är hög kvalitet, stort miljötänkande och användandet av modern teknik. Detta är en förutsättning för att våra hyresgäster ska trivas och att förvaltningskostnaderna även långsiktigt ska kunna hållas på en rimlig nivå. Över 30 procent av kommunens verksamhetslokaler har byggts av Huge de senaste 10 åren. Detta tillsammans med stora reinvesteringar i de äldre fastigheterna gör att Huddinge kommuns verksamhetslokaler håller mycket bra standard i jämförelse med andra kommuner. Bra resultat trots finansoro Även 2008 var ett bra år för Huge trots stor oro på finansmarknaden och höga räntenivåer. Bolaget investerade 815 miljoner i bostäder, kommunala verksamhetslokaler och centrumanläggningar. Under året såldes fastigheter med totalt 356 lägenheter till bostadsrättsföreningar. Köpeskilling 359 miljoner och med en reavinst på 207 miljoner. Resultatet efter finansnetto är 65 miljoner (exklusive reavinster och nedskrivningar) vilket är 15 miljoner bättre än uppsatt resultatmål. Värdet på bolagets fastigheter är miljoner högre än bokfört restvärde. Nedskrivningar av 5 objekt har gjorts med 347 miljoner kronor. Soliditeten minskade med 0,8 % på grund av nedskrivningar och ökad upplåning för nyproduktion. Gott betyg åt Huge Huddinge kommuns omfattande ägardirektiv, som redovisas på sidan 74, har i princip uppfyllts. Endast ett ägardirektiv har ännu inte slutförts vilket gäller hyres sättningsprinciper mellan bolaget och kommunen. Ägardirektivet att Huge ska underlätta för bolagets bostadshyresgäster att få ett större inflytande över sitt boende genom att köpa sin lägenhet, har infriats. Bostadsrättsföreningar har förvärvat fastigheter med 356 lägenheter. Vidare har 31 hyresgäster friköpt sina radhus i Östra Skogås. Intresset för bostadsrättsombildning är störst i centrala och östra Huddinge. De kundenkäter vi kontinuerligt genomför visar också att våra hyresgäster - oavsett om det gäller bostäder, kommunala eller kommersiella lokaler är mycket nöjda med Huge som hyresvärd. I en nationell jämförelse, som bygger på kundenkäter bland bostadshyresgäster hos 200 bostadsföretag, fick Huge fem priser för bland annat bästa prisvärdhet och största förbättringar inom service. Under året färdigställdes ett nytt närcentrum för kommersiell handel i Visättra och första etappen av Flemingsberg centrum. Även en fortsatt utveckling av Skogås centrum påbörjades De närmaste åren kommer bolagets investeringar vara fortsatt höga. För 2009 och 2010 kommer investeringsnivån ligga på ca 700 miljoner per år. De största investeringarna avser studentbostäder, skolor och äldreboende. Vakansgraden för bostäder och lokaler bedöms som mycket låg och fastlagda resultatmål kommer att infrias. Då några nedskrivningar inte bedöms göras 2009 förväntas soliditeten öka i jämförelse med Fastighetsförsäljningar till bostadsrättsföreningar uppskattas ge en reavinst på drygt 100 miljoner. Utan engagerade och kunniga medarbetare hade inte 2008 års verksamhetsresultat kunna uppnåtts. Ett tack till er alla för fina insatser Vårt mål är att vara en av fastighetsbranschens bästa arbetsgivare. Huddinge i Mars 2009 Uno Eriksson VD 2

5 3

6 4

7 Värd i det ungas värld Huddinge har en mycket gammal historia. De äldsta lämningarna av mänsklig påverkan i kommunen är ungefär år gamla. Nu när den nya historien skrivs om Huddinge handlar det om utveckling i mycket snabb takt. Få kommuner i Sverige har så stark inflyttning som Huddinge, och en betydande del av de nya kommuninvånarna är barnfamiljer. Det ökar efterfrågan på bland annat förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Huges år 2008 har därför präglats mycket av åtgärder för att möta de unga huddingebornas behov av bra lokaler. Många skolbyggprojekt har avslutats, medan andra har påbörjats. I vår vision att vara med att skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över, är satsningar på ändamålsenliga miljöer som barn och ungdomar vistas i, oerhört viktiga. I den här årsredovisningen ger vi exempel på bygg projekt som gör Huddinge till en väldigt bra kommun att växa upp i. 5

8 6

9 Huge ger Huddinge växtkraft Innan järnvägen drogs fram på 1860-talet var Huddinge en enda stor landsbygd. I början av 1900-talet var invånarantalet i kommunen inte mer än drygt personer. Idag har Huddinge drygt invånare och var 2008 den snabbast växande kommunen efter de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är naturligtvis fantastiskt roligt att kommunen växer och utvecklas så kraftigt, säger kommunens informationschef Berit Oscarsson och näringslivschefen Pia Forsberg samfällt. Med en sådan expansiv och kraftig inflyttning där de allra flesta som flyttar in är barnfamiljer är det viktigt att det finns möjlighet till skolgång och undervisning i en bra läromiljö. Det är också viktigt att det finns ett varierat och bra utbud av arbetsplatser för dem som vill arbeta inom kommunen. Oj vad ni gör mycket! När Berit och Pia informerar nya besökare och visar runt i kommunen får de ofta höra hur imponerande Huddinges barn- och ungdomssatsning är och att lokalerna, skolorna inte minst, är väldigt fina. Självklart använder vi skolorna som tidiga argument i marknadsföringen av kommunen. Men också idrotts- och fritidsanläggningar som Storängshallen och Flottsbro får en mängd pluspoäng när de som funderar på att flytta till Huddinge räknar på fördelarna. Vi vet att många inflyttade familjer har aktiva ungdomar som gärna idrottar. Bra ska bli bättre Berit och Pia jobbar för att Huddinge ska bli en ännu bättre kommun att bo och arbeta i. Huge vill det också. Det är ett stort stöd i ryggen att Huges vision är att bidra till ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Vintergrönans förskola Flottsbro 7

10 Vintergrönans Förskola Fina fisken på Vintergrönans förskola Med stort leende och sprudlande iver att visa upp sin ur klippta pappersfisk välkomnar Noa, 5 år, oss till förskolan Vintergrönan i Vistaberg. Det är en ny stadsdel vackert inbäddad i gammal kulturbygd, med skogen som närmaste granne, mellan Glömsta och Fullersta. Noa har, precis som flertalet av de cirka 100 barnen på förskolan med fem av delningar, bara några minuter hemifrån till förskolan som öppnade i maj och som med sin bågformade arkitektur är anpassad till naturen. Barnets kompetens i centrum genomsyrar pedagogiken på förskolan, där varje barn har rätt till individuell utveckling och stimulans. 8 8

11 9

12 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Förskolan i Huddinge ska ge barnen en mjukstart i livet. De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan, men k an ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. 10

13 17 11

14 Vintergrönans Förskola Barn ser Det märks tydligt på många olika sätt att Vintergrönan är byggd och ut formad för barnens bästa, säger Emma Melin och Dyala Elali som tillhör personalen på avdelningen Kastanjen. Ta bara detta med taket som lutar lite för att dämpa ljudet och att det finns många lågt placerade fönster, så att barnen kan se in och ut i alla utrymmen. Eller att det finns en egen ateljé, skild från avdelningen, där barnen kan utveckla sina skapande färdigheter. Det är bra att komma ifrån avdelningen ibland. och syns En vindpust drar förbi när vi går ut till den stora lekgården, där Tilde snabbt visar vägen till gungorna medan Hugo tar sig an klätterställningen. Oavsett väder och vind är vi ute minst en timma om dagen med barnen, ofta i skogen tack vare det naturnära läget, förklarar Emma och Dyala som 12

15 värdesätter att lekutrymmena är stora samtidigt som personalen kan överblicka alla barn. Det finns inga gömda ytor ute. Det är samma tanke inne. Lokalerna är byggda så att vi kan se varje barn. Rummen är också väldigt bra, att det just är rum. Det gör att vi kan fördela barnen i olika rum, så att alla inte behöver vara på samma ställe. Barnen får mer lugn och ro. Eget kök Innan vi lämnar Noa, Tilde, Hugo, Josefin, Elsa och alla andra barn på Vintergrönans förskola vinkar vi hej till kokerskan i köket, dit barnen kan titta in genom köksfönstret och se på när maten och mellanmålen tillagas. Det egna köket är en stor fördel, säger Emma och Dyalia. Främst för att maten är hemlagad. Men också för att det är lättare att hålla maten varm och att laga mat till allergiska barn, så att de inte ska känna sig utanför. 13

16 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Vid 2008 års slut fanns över 100 förskolor i Huddinge. Platserna till dessa fördelas från en gemensam kö. Grundprincipen är att erbjuda en plats så nära barnets hem som möjligt. 14

17 15

18 16

19 Skogåsskolan 17

20 Skogåsskolan Nytt kök på menyn för bättre arbetsmiljö Mmm, det doftar gott från de elektroniskt styrda grytorna i Skogåsskolans ombyggda kök. Idag tillagas nötfärsgryta med kidneybönor och ris. En titt på veckomenyn visar på stor variation och matglädje. Köket lagar inte bara lunch till den egna skolans 320 elever, utan också till tre andra skolor och två förskolor. Totalt handlar det om cirka portioner dagligen. Byte av maskiner blev istället en total ombyggnad Det började puttra i kökets kastruller redan 1966 och skolköket är därmed kommunens äldsta. Köksmaskiner och utrustning har bytts med jämna mellanrum, och nu var de senaste uttjänta. Ursprungstanken hos Huge var att enbart byta maskinerna. Men tankarna växte till att samtidigt förbättra arbetsmiljön för kökspersonalen. Med målet att verksamheten ska fungera bra gjordes köket mer lättarbetat med större arbetsytor och tekniska finesser som gör tillagningen och hanteringen enklare. Så från hösten 2008 är skolköket helt nytt med bland annat fyra datastyrda, rostfria kokkärl och nya värmeskåp som garanterar en obruten kedja från tillagning till servering. Äldsta skol köket har därmed blivit modernast. 18

21 19

22 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Cirka elever går i de fyra kommunala gymnasieskolorna Huddingegymnasiet, Östra Gymnasiet, Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. Skolorna erbjuder 11 nationella program som alla ger en bred basutbildning och grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Huddinge har även en fristående gymnasieskola, IT-gymnasiet

23 27 21

24 22

25 vårbyhuset 23

26 Vårbyhuset Ett hus för alla Nog lät det som om fåglarna i Vårby kvittrade lite extra glatt och högt denna festdag, lördagen den 11 oktober 2008, när det renoverade Vårbyhuset invigdes. Skola, fritidsgård, bibliotek, barnkonstmuseum och Information Huddinge allt är samlat under ett tak. Sedan tidigare finns sim- och sporthall i byggnaden. I ljusa lokaler och utrymmen, och med starka färger som skapar värme, är Vårbyhuset en mötesplats för alla som bor i Vårby. Eller som Huddinges kommunalråd Åke Blomqvist sade i sitt invigningstal: Vårbyhuset är ett hjärta för kunskap, gemenskap, skapande, demokrati, meningsutbyte och bildning med ett blodomlopp ut på gator och torg och till hemmen. 24

27 25

28 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Drygt 10 procent av kommunens befolkning bor i Vårby. Andelen unga är större här än i övriga kommunen. Vårbyhuset f yller en viktig funktion som kommundelens givna mötesplats. 26

29 27

30 Vårbyhuset Det här finns i möjligheternas hus Vårbyskolan en modern skola med öppen undervisningsmiljö i nyrenoverade luftiga lokaler. Skolan arbetar aktivt med små inlärningsgrupper, där undervisningen utgår från elevens behov. Vårby bibliotek Huddinges modernaste bibliotek med nytt självutlåningssystem, bekväma läsplatser, fina studieplatser, tillgång till Internet och med en sagogrotta för de allra minsta besökarna. Vårby Ungdom fritidsgården för alla mellan 13 och 19 år. Här finns café med datorer, vardagsrum med scen, gym, motionshall, replokal, inspelningsstudio och skapande verkstad. Internationella barnkonstmuseet Sveriges enda museum med bilder gjorda av barn, och dessutom från hela världen. Barn som besöker museet kan delta i konstprat, konstskola och öppen konstverkstad. Information Huddinge med svar på frågor om kommunal service, evenemang, konsumentärenden, medborgarinflytande med mera. Vårbyhallen sim- och sporthall. Många intressen måste samsas Arbetet fram till det färdiga Vårbyhuset har krävt en kraftfull projektledarinsats av Huge, eftersom många verksamheter ville få sina behov tillgodosedda. Med glädje kan Huge konstatera att Vårbyhuset blev så bra som alla önskade. Det har blivit ett generationernas hus en brobyggare mellan unga och gamla, en länk mellan etniciteter och mellan religioner. Huset skapar goda förutsättningar för gränslösa möten och kommer att öka barns, ungdomars samt vuxnas trivsel och utvecklingsmöjligheter. 28

31 vårbyskolan 29

32 Vårbyskoan Många kan lära av Vårbyskolan Undrens tid är inte förbi. För vad ska man säga om den totala förvandling som Vårbyskolan, genom en ombyggnad som avslutades 2008, har genomgått. Från att ha varit en skola med skamfilat rykte stökig och nergången är den idag en grundskola som både elever och skolpersonal är stolta över och som andra svenska skolor kan dra lärdom av. Men vad har egentligen skett? Låt oss börja med att titta cirka 30 år bakåt, då skolan byggdes för cirka 800 elever. Lokalerna utformades för en pedagogisk verksamhet för högstadiet som gällde då med förflyttningar, håltimmar, stora uppehållsytor och en stor elevskåphall. I byggnaden integrerades en fritidsgård, en fullstor sporthall och en simhall. Fritidsgården flyttades senare till en fristående byggnad i grannskapet. 30

33 31

34 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Barn och ungdomar från många skilda länder berikar flera av kommunens skolor med sina kulturer. Enbart i Vårbyskolan talas 33 olika språk. Kommunen anordnar modersmålsundervisning från förskoleklass till och med årskurs 9. 32

35 33

36 Vårbyskoan Skolan blev för stor och pedagogiskt förlegad Antalet elever har halverats genom åren och en ny pedagogik har sett dagens ljus. Behovet av att förändra Vårbyskolan har varit aktuellt under många år. Flera utredningar över hur lokalerna skulle kunna omstruktureras för att fungera praktiskt och effektivt som en modern grundskola, där lokalernas utformning stöder dagens pedagogik och arbetssätt, har påbörjats men inte slutförts. Inte förrän kommunstyrelsen i november 2005 hos Huge beställde en ombyggnad av skolan enligt förslag som arbetats fram i en förstudie. Förstudien handlade om hur tankarna kunde förverk ligas så att Vårbyskolan åter blev en samlingspunkt för Vårbyborna. Förutsättningen var att byggnaden skulle inrymma grundskola med 400 elever i årskurserna 5 9, kommundelsbibliotek, Internationella Barnkonstmuseet, fritidsgård, samlingslokal/matsal samt befintlig sim- och sporthall. Insyn & Utblick Fyra arkitektkontor ombads komma med förslag på hur byggnaden kan förändras utifrån lokalprogrammen med kravet att lokalerna ska stödja och främja sam verkan mellan de olika verksamheterna. Förslaget Insyn & Utblick ritat av Zenit Arkitekter AB var det som bäst tillgodosåg lokalprogrammens värden och intentioner. Bedömningen var att förslaget kunde höja skolans kvalitet på flera sätt och möjliggöra samverkan mellan de kommunala verksamheterna och innebära synergieffekter i kvalitet och kostnader. Ombyggnaden av Vårbyskolan är genomgripande. Det är en helt annan skola än från början ljusare och luftigare lokaler. Ex teriört har skolan fått en ny välkomnande entré som kompletterar den tidigare, vilken också gjorts mer inbjudande. Hur har då arkitekten bakom förvandlingen, Caj Ernelli på Zenit Arkitekter, tänkt? 34

37 Se och bli sedd Det som slog mig allra mest när jag besökte skolan för att sätta mig in i den befintliga situationen, var att den kändes oerhört sluten. På väldigt få ställen hade man utblickar mot omgivningen och tillgång till dagsljus. Korridorerna var helt avskärmade från omvärlden och slutade oftast i en eller två dörrar utan glasning. Jag tycker att problemen samman fattades bra av en elev som jag mötte. Han skaldade: När jag går i korridoren vill jag se natur, Inte bara stirra på dörrar utav fur. För mig har det varit viktigt att i Vårbyskolan skapa en känsla av delaktighet. Att se och bli sedd. Att inte känna sig instängd. Därför har jag lagt stor vikt vid att öppna korridorändar, bryta upp korridorerna mot innegårdarna, skapa tvärkommunikationer så att man kan gå runt innegårdarna, glasa upp dörrar och väggpartier till olika slag av rum. Detta för att inga elever eller vuxna ska kunna förbli osedda, och som besökare i skolan ska man kunna se vad som försiggår inne i de olika lokalerna. Korridorerna har försetts med burspråk till hemrum för att öka insynen och utblicken. Jag vill också passa på att tacka Huge för ett bra samarbete. De förstår värdet av hållbara lösningar även om de kan vara lite dyrare. Exempelvis att man valde linoleummattor istället för plastmattor och att det blev lättreparerad rödbok i dörrkarmar, foder och socklar. Går det ur en flisa, är det bara att slipa till materialet så ser det helt ut igen. Jag har ritat många skolor och vet att långsiktiga investeringar betalar sig. 35

38 36

39 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinge kommun mottog 2008 ett diplom av Lärarförbundet för Årets bästa skolkommun. Motiveringen: Kommunen har fortsatt förbättrat skolans förutsättningar och resultat. Huddinge klättrade 59 platser i förbundets undersökning och hamnade på 128 plats av 290 kommuner. 37

40 Vårbyskoan Bästa skolan för varje elev Elever har rätt att befinna sig i en vacker miljö, säger Christel Bäckström som är rektor på Vårbyskolan sedan höstterminen Hon kom från en skola i en annan kommun. Skolan var byggd på 70-talet och inte det minsta renoverad. Jag är trött på gamla slitna skolor för elevernas del. Är övertygad om att barn och ungdomar, precis som vi vuxna, mår gott och blir lugna av en vacker miljö. Och det har vi verkligen fått här på Vårbyskolan. Från storm till närmast kav lugnt Christel Bäckström kom till en skola med problem. Det var närmast strömhopp av elever från skolan som kännetecknades av stök och bråk. Hade inte Vårbyskolan byggts om, skulle den haft svårt att överleva, menar rektorn som när hon kom till skolan nästan direkt flyttade sin expedition från ett rum en trappa ner i byggnaden upp till en ledig lokal i skolans pulsåder, där alla elever passerar och där de har sina skåp. Att bedriva en skola är ingen hemlig verksamhet. Vi vuxna lärare, expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, studie-/yrkesvägledare och rektor måste visa oss och vara tillgängliga för eleverna. Inte sitta undangömda i källaren, hur tjusiga rum vi än har. Nu har vi genom ombyggnaden fått en öppen arkitektur. Vi ser vad som händer och eleverna ser oss. Det skapar trygghet, tillit och en betydligt lugnare miljö, där alla på skolan får ökad arbetsro. 38

41 Påhittighet Sveriges framtid Christel Bäckström anser att en skolas vik tigaste uppgift är att ha sådan kvalitet på undervisningen att den utvecklar eleverna i ett globalt perspektiv. Skolan måste anpassas till samhällsförändringar som globalisering och teknikutveckling. Vi går in i ett annat skede i världen och våra elever måste lära sig det som vi vuxna inte fick lära oss. Det handlar inte om att till exempel kunna alla tyska verb, utan om att vara påhittig och våga utveckla kreativa tankar så att Sverige genom ledande innovationskraft står starkt i framtiden. Vårbyskolan är byggd utifrån den nya pedagogiken, där skolan ska vara bäst för varje elev. 39

42 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinges grundskoleverksamhet omfattar förskoleklass, årskurs 1 9 samt fritidshem. Här finns ungefär skolbarn. Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan, med ett stort inslag av sk apande och lek. 40

43 41

44 42

45 kvarnbergskolan 43

46 Kvarnbergsskolan Nytt skolhus ersatte äldsta paviljongen Ända sedan 1957, när alla svenska skolbarn börjar polio vaccineras och T-Centralen i Stockholm invigs, har Kvarnbergsskolan funnits vid foten av Kvarnberget i centrala Huddinge. Skolan med närmare 800 elever i årskurserna 7 9 är en av Sveriges största högstadieskolor. Kvarnbergsskolan är populär med sin profilinriktning, med val som mat, bild och form, dans, design, media, drama, musik, handboll och ishockey. Många huddinge ungdomar men också elever från andra kommuner vill börja 7:an i skolan, varför den behövde byggas ut med moderna klassrum i en ny byggnad som togs i bruk Det nya skolhuset har ersatt en paviljong från 1960-talet. Tillskottet av klassrum används främst för bildundervisning och för kommunövergripande skolverksamhet för elever med särskilda behov. 44

47 45

48 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Kommunens grundskolor erbjuder varierade profilinriktningar och arbetssätt. På till exempel Kvarnbergsskolan med cirka 770 elever och 30 klasser finns tre pedagogisk a arbetslag, vart och ett med medarbetare som har ansvar för 8 12 klasser. 46

49 47

50 48

51 Björkängshallen 49

52 Björkängshallens B-hall Ny hockeyhall i mål Så nära, så nära Ett hårt slagskott i stolpen fick hemmalaget att sätta jublet i halsen när Björkängshallens B-hall invigdes i mitten av oktober. Men glädjen stod ändå högt i takt när den gamla kyliga tälthallen (Nickehallen) nu ersatts av en inomhushall för Huddinge Hockeys många junior-, pojk- och flicklag. Även skolor, fritids, förskolor och allmänhet kan använda den nya hallen som alternativ till A-hallen. Med den nya B-hallen har Huddinge fått ännu bättre möjligheter att erbjuda barn och ungdomar skridsko- och ishockeyträning av hög kvalitet. Klagomålen försvann som ett skott Den tidigare tälthallen var inte bara kall, utan också lyhörd. Vartenda skott i rinken hördes genom den tunna tältduken och grannarna klagade. Den nya välisolerade hallen har tystat kritiken. Inne i hallen knorrade spelarna på att isen var dålig, eftersom hallen i princip var byggd direkt på marken som är en gammal sjöbotten. I nya hallen är isen tjock och jämn, då den är byggd på en gjuten betongplatta. 50

53 51

54 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinges föreningsliv är mycket omfattande. Kommunens föreningsregister omfattar nästan 500 aktiva föreningar inom olika områden! Till exempel finns 85 idrottsföreningar och 14 konst-/kulturföreningar. 52

55 53

56 54

57 55 KVARNBERGSPLAN

58 Inflyttning Kvarnbergsplan Trivseln flyttade in Regnmolnen hängde tunga den augustidag när de första hyresgästerna flyttade in i Huges sammanlagt 116 nybyggda lägenheter vid Kvarnbergsplan. Men vad gjorde det när alla nyinflyttade var på solskenshumör. För vilken glädje att komma till ljusa och öppna lägenheter från 1,5 rok till 5 rok i hus färgsatta i varma jordfärger, med inbjudande grönytor runt hörnet och med Huddinge centrum några minuters promenad nära! Inflyttade barnfamiljer gladdes säkert lite extra. Att bo vid Kvarnbergsplan ger barnen möjlighet att gå till skolan. Här finns 15 förskolor, 5 grundskolor och 3 gymnasier inom gång avstånd. Bollplaner och andra fritidsaktiviteter ligger också nära, liksom Rådsparken med djur och lekplats. En ekorre på gatan såg nyfiket på när flyttkartongerna bars in i de välkomnade entréerna med hög standard på ytskikten och säkerhetssystem för inpassering. Flera hyresgäster passade på att direkt bekanta sig med de möblerbara bal kongerna, där man alldeles säkert kommer att tillbringa många sköna stunder. 56

59 57

60 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Gabriel och Daniel är två av de många barn som tillsammans med sina föräldrar flyttat till Huddinge under Betydligt fler barnfamiljer flyttade in än ut. Prognosen t o m 2012 är att antalet barn och ungdomar mellan 1 och 15 år beräknas ök a med i kommunen. 58

61 59

62 Inflyttning Kvarnbergsplan Åttioen kvadratmeter familjelycka En koltrast får snabbt luft under vingarna och flyger mot vackert höstgula lövträd när 6-årige Gabriel Luis svischar förbi på cykeln utanför den lägenhet vid Kvarnbergsplan, där han bor med sin mamma Thelma Cazimajou, hennes sambo Jorge Cabrera och lillebror Daniel Luis, 5 år. Vi flyttade hit den 8 augusti klockan 8 år 2008, säger Jorge. I samma stund som OS i Peking invigdes. Men för oss var invigningen av vårt nya hem betydligt viktigare. Barnen främst Thelma och Jorge kommer båda från Kuba, men träffades i Sverige år Thelma bodde då sedan ett par år i en 2:a på 65 kvadratmeter i Hässelby och Jorge i en av Huges 3:or i Vårby Gård. Kärleken förde dem samman i Thelmas lägenhet, som redan var trång tidigare men nu blev ännu trängre. Det var med omtanke om mina barn som jag inte ville flytta till Jorges lägenhet, förklarar Thelma. De hade sina kompisar i området och jag visste inte 60

63 hur de skulle trivas i Vårby Gård. Men jag och Jorge insåg att det skulle vara ohållbart att bo i 2:an så mycket längre. Den var liten, toaletten jättesliten och vi var också rädda för att släppa ut barnen på balkongen med risk för att de skulle ramla ner, eftersom vi bodde på nionde våningen. Mamma Mia, ni är inte kloka! För att lösa boendefrågan hade Thelma ställt sig i Bostadsförmedlingens kö och erbjöds i december 2007 en nybyggd Huge-lägenhet på 81 kvadratmeter på Rådsvägen vid Kvarnbergsplan. I januari skrev Thelma och Jorge på kontraktet till Thelmas mammas stora förundran. Ni är inte kloka, flytta till en lägenhet som ni inte ens har sett! Men vi kände oss trygga i beslutet, berättar Thelma. Jorge kände till området och Huddinge efter sina år som boende i kommunen och visste att Huge är en bra hyresvärd. Vi pratade också med vänner och bekanta som bor i Huges fastigheter och hörde bara lovord. Våra kamraters erfarenheter var väldigt viktiga för oss. Dagis direkt Det tog åtta månader från kontraktsskrivningen till att flyttbilen lämnade Hässelby med destination Huddinge. Under den tiden hade Thelma och Jorge en nära kontakt med Huge som fortlöpande informerade om hur bygget av lägenheterna och området fortskred. Vi hade fått garantier om en lägenhet på bottenvåningen, precis vad vi önskade. Och viktigast av allt, att det skulle finnas förskoleplats för Daniel när vi flyttade in. Så nu går han på förskolan Draken alldeles i närheten och Gabriel i 6-årsverksamheten på Tomt bergaskolan bara några minuter bort. Det är en fin skola som känns trygg. Här bor friheten Utanför fönstret leker Daniel och Gabriel med sina kompisar på den innergård som ska bli en grönskande och trivsam mötesplats för de boende. Koltrasten håller sig ännu borta, men barnen känner sig hemma. Någon dag efter att vi flyttat in sa Daniel: det här är den lyckligaste dagen i hela mitt liv! Frihetskänslan blev översvallande. Vi önskar fler familjer att få uppleva glädjen att bo bra, nära naturen, nära Stockholm och till en rimlig hyra. 61

64 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Lägenheterna vid Kvarnbergsplan förmedlades dels via Stockholm Stads Bostadsförmedling (där Thelma och Jorge stod i kö), dels via Huges Internkö där Boendetiden hos Huge räknas som kötid. Internkön ger förtur till uppsagda Huge-lägenheter, normalt om året. 62

65 63

66 64

67 65

68 Huddinge Huges geografiska marknad är Huddinge som efter Stockholms stad är den folkrikaste kommunen i Stockholms län. Drygt personer, eller 4,7 procent av länets befolkning, bor i kommunen. Folkmängden har fördubblats sedan mitten av 1960-talet. Mer än hälften av bostäderna består av lägenheter i flerbostadshus, huvudsakligen uppförda under och 70-talen. Men närmare 60 procent av huddinge borna, varav många barnfamiljer, bor i småhus. Över hälften av kommunens yta består av landsbygd. Befolkning Huddinge har under de senaste åren utvecklats genom stor befolkningsökning. De senaste fyra åren har ökningen varit personer. Medelåldern i kommunen är låg: 37,0 år mot 39,0 år för länet och 40,9 år för riket. Jämfört med länet är andelen barn och ungdomar större i Huddinge och andelen äldre mindre. Enligt befolkningsprognosen för kommunen beräknas folkmängden totalt öka med cirka personer under de närmaste fem åren. Den kraftiga ökningen bygger bland annat på en omfattande nybyggnation av bostäder som blir inflyttningsklara under perioden. Bostäder Inom Huddinge kommun finns totalt bostäder. Av befolkningen bor i flerbostadshus och i småhus (31/ ). Hyresrätter står för 37 procent av bostadsbeståndet, bostadsrätter för 22 procent och övrig äganderätt för 41 procent. Näringsliv personer har sitt arbete inom kommunen. De största arbetsplatserna är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Huddinge kommun, Karolinska Institutet Science Park, IKEA och Södertörns högskola. Bland de stora arbets givarna kan också nämnas kända företag som Spendrups och Delicato, vars huvudkontor är belägna i kommunen. Huddinge har ett gynnsamt företagarläge genom sina goda kommunikationer. Trafiklederna E20/E4 går genom västra Huddinge, väg 226 Huddingevägen genom centrala Huddinge och väg 73 Nynäsvägen genom östra delen av kommunen. Tunnelbana går genom västra kommundelen och pendeltåg genom centrala och östra kommundelarna. Fjärrtågstation finns i Flemingsberg. Flemingsberg har i regionplanen utsetts till regional kärna och utgör ett av stockholmsområdets mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Övriga områden med goda utvecklingsmöjligheter är Kungens Kurva/Skärholmen Nordens största handelplats och Länna handelsområde i Skogås. Skola Det finns över hundra förskolor, cirka trettio grundskolor och fem gymnasieskolor i kommunen. Den prognostiserade ökningen av antal nyfödda barn kräver utbyggnad av förskolor och skolor. Huddinge är en av landets största högskolekommuner med studenter. Här finns Södertörns hög skola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Karolinska Institutet Science Park ett internationellt forskningscentrum för bland annat bioteknik och molekylärbiologi. Sport och fritid I kommunen finns bland annat fjorton idrottsplatser, sex sporthallar, tre simhallar, fem ishallar, konstfryst bandyplan, friidrottsarena och golfbana. Flottsbro och Sundby friluftsområde, som ägs av Huge, erbjuder många friluftsmöjligheter året runt, till exempel naturbad och vandringsleder. Inom Flottsbro finns även högklassig utförsåkning för både familjer och drivna skidåkare. Det finns nio fritidsgårdar och en parklek. Drygt 25 procent av kommunens yta består av naturreservat, vilket ger möjligheter till ett rikt friluftsliv. 66

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

#2014. afbostader.se

#2014. afbostader.se #2014 afbostader.se 2014 i korthet Innehåll Sveriges bästa studentbostäder. Om vi får bestämma. Vår vision är att vara det bästa studentbostadsföretaget i landet. En inspirerande målsättning som driver

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Årsredovisning 2011

Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Årsredovisning 2011 2 0 1 1 Eskilstuna Kommunfastigheter AB I Årsredovisning 2011 1 Innehåll Förord...3 Organisation...4 Åtaganden...5 Uthyrning...6 Logistik...9 Fastigheterna... 10 Säkerhet...12 Personal... 14 Kvalitet...

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Vi står bättre rustade än någonsin

Vi står bättre rustade än någonsin 2008 4 INNEHÅLL 10 12 Vi står bättre rustade än någonsin 14 16 27 29 65 Året i korthet 1 HEBA i korthet 2 VD-ord 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Projekt 2008 8 Organisation och medarbetare 10 Hyresgäster

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010

UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Definitioner Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (IB+UB/2) justerat eget kapital. Avkastning på totalt

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013

Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Svenska Hus AB Årsredovisning 2013 Omslagsbilden är tagen hos Vertiseit som är hyresgäst i Instrumentfabriken. Läs mer på sidan 16. Svenska Hus bedriver fastighetsverksamhet i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 2010 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum torsdagen den 28 april 2011 klockan 17.00 på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Aktieägare

Läs mer

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007

Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Masmästaren Fastigheter AB Årsredovisning 2007 Resultat efter skatt Mkr 100 80 Året i korthet 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 Rörelseresultat (Mkr) Fastighetsförsäljningar (Mkr) Hyresintäkter och ekonomisk

Läs mer