Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!"

Transkript

1 Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! ÅRSREDOVISNING 2008 Huge Fastigheter AB

2 Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress: Sjödalstorget 7 Tel: E-post: huge.se Jean-Michel Basqvists målning Skalle har inspirerat Isa på Tvättbjörnens förskola i Trångsund till bilden på omslagets framsida. Bilden är utlånad av Internationella Barnkonstmuseet som ligger i Vårbyhuset. Läs mer på sid 28.

3 Innehåll 3 VD har ordet 5 Värd i det ungas värld 7 Huge ger Huddinge växtkraft 8 Projekt under Fina fisken på Vintergrönans förskola 18 Nytt kök på menyn för bättre arbetsmiljö 24 Ett hus för alla 30 Många kan lära av Vårbyskolan 44 Nytt skolhus ersatte äldsta paviljongen 50 Ny hockeyhall i mål 56 Trivseln flyttade in 66 Huddinge 67 Huges fastighetsbestånd 69 Miljö 72 Personal 74 Ägardirektiv 75 Verksamhet i korthet 76 Fem år i sammandrag 79 Förvaltningsberättelse 80 Resultaträkningar 81 Balansräkningar 83 Kassaflödesanalyser 84 Noter 87 Revisionsberättelse 88 Ledningsgrupp 89 Styrelse 90 Fastighetsförteckning

4 VD har ordet I den här årsredovisningen ger vi exempel på byggprojekt som gör Huddinge till en bra kommun att växa upp i. Det är med stolthet vi överlämnat dessa hus till hyresgästerna. Genomgående för fastigheterna är hög kvalitet, stort miljötänkande och användandet av modern teknik. Detta är en förutsättning för att våra hyresgäster ska trivas och att förvaltningskostnaderna även långsiktigt ska kunna hållas på en rimlig nivå. Över 30 procent av kommunens verksamhetslokaler har byggts av Huge de senaste 10 åren. Detta tillsammans med stora reinvesteringar i de äldre fastigheterna gör att Huddinge kommuns verksamhetslokaler håller mycket bra standard i jämförelse med andra kommuner. Bra resultat trots finansoro Även 2008 var ett bra år för Huge trots stor oro på finansmarknaden och höga räntenivåer. Bolaget investerade 815 miljoner i bostäder, kommunala verksamhetslokaler och centrumanläggningar. Under året såldes fastigheter med totalt 356 lägenheter till bostadsrättsföreningar. Köpeskilling 359 miljoner och med en reavinst på 207 miljoner. Resultatet efter finansnetto är 65 miljoner (exklusive reavinster och nedskrivningar) vilket är 15 miljoner bättre än uppsatt resultatmål. Värdet på bolagets fastigheter är miljoner högre än bokfört restvärde. Nedskrivningar av 5 objekt har gjorts med 347 miljoner kronor. Soliditeten minskade med 0,8 % på grund av nedskrivningar och ökad upplåning för nyproduktion. Gott betyg åt Huge Huddinge kommuns omfattande ägardirektiv, som redovisas på sidan 74, har i princip uppfyllts. Endast ett ägardirektiv har ännu inte slutförts vilket gäller hyres sättningsprinciper mellan bolaget och kommunen. Ägardirektivet att Huge ska underlätta för bolagets bostadshyresgäster att få ett större inflytande över sitt boende genom att köpa sin lägenhet, har infriats. Bostadsrättsföreningar har förvärvat fastigheter med 356 lägenheter. Vidare har 31 hyresgäster friköpt sina radhus i Östra Skogås. Intresset för bostadsrättsombildning är störst i centrala och östra Huddinge. De kundenkäter vi kontinuerligt genomför visar också att våra hyresgäster - oavsett om det gäller bostäder, kommunala eller kommersiella lokaler är mycket nöjda med Huge som hyresvärd. I en nationell jämförelse, som bygger på kundenkäter bland bostadshyresgäster hos 200 bostadsföretag, fick Huge fem priser för bland annat bästa prisvärdhet och största förbättringar inom service. Under året färdigställdes ett nytt närcentrum för kommersiell handel i Visättra och första etappen av Flemingsberg centrum. Även en fortsatt utveckling av Skogås centrum påbörjades De närmaste åren kommer bolagets investeringar vara fortsatt höga. För 2009 och 2010 kommer investeringsnivån ligga på ca 700 miljoner per år. De största investeringarna avser studentbostäder, skolor och äldreboende. Vakansgraden för bostäder och lokaler bedöms som mycket låg och fastlagda resultatmål kommer att infrias. Då några nedskrivningar inte bedöms göras 2009 förväntas soliditeten öka i jämförelse med Fastighetsförsäljningar till bostadsrättsföreningar uppskattas ge en reavinst på drygt 100 miljoner. Utan engagerade och kunniga medarbetare hade inte 2008 års verksamhetsresultat kunna uppnåtts. Ett tack till er alla för fina insatser Vårt mål är att vara en av fastighetsbranschens bästa arbetsgivare. Huddinge i Mars 2009 Uno Eriksson VD 2

5 3

6 4

7 Värd i det ungas värld Huddinge har en mycket gammal historia. De äldsta lämningarna av mänsklig påverkan i kommunen är ungefär år gamla. Nu när den nya historien skrivs om Huddinge handlar det om utveckling i mycket snabb takt. Få kommuner i Sverige har så stark inflyttning som Huddinge, och en betydande del av de nya kommuninvånarna är barnfamiljer. Det ökar efterfrågan på bland annat förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Huges år 2008 har därför präglats mycket av åtgärder för att möta de unga huddingebornas behov av bra lokaler. Många skolbyggprojekt har avslutats, medan andra har påbörjats. I vår vision att vara med att skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över, är satsningar på ändamålsenliga miljöer som barn och ungdomar vistas i, oerhört viktiga. I den här årsredovisningen ger vi exempel på bygg projekt som gör Huddinge till en väldigt bra kommun att växa upp i. 5

8 6

9 Huge ger Huddinge växtkraft Innan järnvägen drogs fram på 1860-talet var Huddinge en enda stor landsbygd. I början av 1900-talet var invånarantalet i kommunen inte mer än drygt personer. Idag har Huddinge drygt invånare och var 2008 den snabbast växande kommunen efter de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är naturligtvis fantastiskt roligt att kommunen växer och utvecklas så kraftigt, säger kommunens informationschef Berit Oscarsson och näringslivschefen Pia Forsberg samfällt. Med en sådan expansiv och kraftig inflyttning där de allra flesta som flyttar in är barnfamiljer är det viktigt att det finns möjlighet till skolgång och undervisning i en bra läromiljö. Det är också viktigt att det finns ett varierat och bra utbud av arbetsplatser för dem som vill arbeta inom kommunen. Oj vad ni gör mycket! När Berit och Pia informerar nya besökare och visar runt i kommunen får de ofta höra hur imponerande Huddinges barn- och ungdomssatsning är och att lokalerna, skolorna inte minst, är väldigt fina. Självklart använder vi skolorna som tidiga argument i marknadsföringen av kommunen. Men också idrotts- och fritidsanläggningar som Storängshallen och Flottsbro får en mängd pluspoäng när de som funderar på att flytta till Huddinge räknar på fördelarna. Vi vet att många inflyttade familjer har aktiva ungdomar som gärna idrottar. Bra ska bli bättre Berit och Pia jobbar för att Huddinge ska bli en ännu bättre kommun att bo och arbeta i. Huge vill det också. Det är ett stort stöd i ryggen att Huges vision är att bidra till ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. Vintergrönans förskola Flottsbro 7

10 Vintergrönans Förskola Fina fisken på Vintergrönans förskola Med stort leende och sprudlande iver att visa upp sin ur klippta pappersfisk välkomnar Noa, 5 år, oss till förskolan Vintergrönan i Vistaberg. Det är en ny stadsdel vackert inbäddad i gammal kulturbygd, med skogen som närmaste granne, mellan Glömsta och Fullersta. Noa har, precis som flertalet av de cirka 100 barnen på förskolan med fem av delningar, bara några minuter hemifrån till förskolan som öppnade i maj och som med sin bågformade arkitektur är anpassad till naturen. Barnets kompetens i centrum genomsyrar pedagogiken på förskolan, där varje barn har rätt till individuell utveckling och stimulans. 8 8

11 9

12 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Förskolan i Huddinge ska ge barnen en mjukstart i livet. De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt från förskolans läroplan, men k an ha olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt. 10

13 17 11

14 Vintergrönans Förskola Barn ser Det märks tydligt på många olika sätt att Vintergrönan är byggd och ut formad för barnens bästa, säger Emma Melin och Dyala Elali som tillhör personalen på avdelningen Kastanjen. Ta bara detta med taket som lutar lite för att dämpa ljudet och att det finns många lågt placerade fönster, så att barnen kan se in och ut i alla utrymmen. Eller att det finns en egen ateljé, skild från avdelningen, där barnen kan utveckla sina skapande färdigheter. Det är bra att komma ifrån avdelningen ibland. och syns En vindpust drar förbi när vi går ut till den stora lekgården, där Tilde snabbt visar vägen till gungorna medan Hugo tar sig an klätterställningen. Oavsett väder och vind är vi ute minst en timma om dagen med barnen, ofta i skogen tack vare det naturnära läget, förklarar Emma och Dyala som 12

15 värdesätter att lekutrymmena är stora samtidigt som personalen kan överblicka alla barn. Det finns inga gömda ytor ute. Det är samma tanke inne. Lokalerna är byggda så att vi kan se varje barn. Rummen är också väldigt bra, att det just är rum. Det gör att vi kan fördela barnen i olika rum, så att alla inte behöver vara på samma ställe. Barnen får mer lugn och ro. Eget kök Innan vi lämnar Noa, Tilde, Hugo, Josefin, Elsa och alla andra barn på Vintergrönans förskola vinkar vi hej till kokerskan i köket, dit barnen kan titta in genom köksfönstret och se på när maten och mellanmålen tillagas. Det egna köket är en stor fördel, säger Emma och Dyalia. Främst för att maten är hemlagad. Men också för att det är lättare att hålla maten varm och att laga mat till allergiska barn, så att de inte ska känna sig utanför. 13

16 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Vid 2008 års slut fanns över 100 förskolor i Huddinge. Platserna till dessa fördelas från en gemensam kö. Grundprincipen är att erbjuda en plats så nära barnets hem som möjligt. 14

17 15

18 16

19 Skogåsskolan 17

20 Skogåsskolan Nytt kök på menyn för bättre arbetsmiljö Mmm, det doftar gott från de elektroniskt styrda grytorna i Skogåsskolans ombyggda kök. Idag tillagas nötfärsgryta med kidneybönor och ris. En titt på veckomenyn visar på stor variation och matglädje. Köket lagar inte bara lunch till den egna skolans 320 elever, utan också till tre andra skolor och två förskolor. Totalt handlar det om cirka portioner dagligen. Byte av maskiner blev istället en total ombyggnad Det började puttra i kökets kastruller redan 1966 och skolköket är därmed kommunens äldsta. Köksmaskiner och utrustning har bytts med jämna mellanrum, och nu var de senaste uttjänta. Ursprungstanken hos Huge var att enbart byta maskinerna. Men tankarna växte till att samtidigt förbättra arbetsmiljön för kökspersonalen. Med målet att verksamheten ska fungera bra gjordes köket mer lättarbetat med större arbetsytor och tekniska finesser som gör tillagningen och hanteringen enklare. Så från hösten 2008 är skolköket helt nytt med bland annat fyra datastyrda, rostfria kokkärl och nya värmeskåp som garanterar en obruten kedja från tillagning till servering. Äldsta skol köket har därmed blivit modernast. 18

21 19

22 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Cirka elever går i de fyra kommunala gymnasieskolorna Huddingegymnasiet, Östra Gymnasiet, Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. Skolorna erbjuder 11 nationella program som alla ger en bred basutbildning och grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Huddinge har även en fristående gymnasieskola, IT-gymnasiet

23 27 21

24 22

25 vårbyhuset 23

26 Vårbyhuset Ett hus för alla Nog lät det som om fåglarna i Vårby kvittrade lite extra glatt och högt denna festdag, lördagen den 11 oktober 2008, när det renoverade Vårbyhuset invigdes. Skola, fritidsgård, bibliotek, barnkonstmuseum och Information Huddinge allt är samlat under ett tak. Sedan tidigare finns sim- och sporthall i byggnaden. I ljusa lokaler och utrymmen, och med starka färger som skapar värme, är Vårbyhuset en mötesplats för alla som bor i Vårby. Eller som Huddinges kommunalråd Åke Blomqvist sade i sitt invigningstal: Vårbyhuset är ett hjärta för kunskap, gemenskap, skapande, demokrati, meningsutbyte och bildning med ett blodomlopp ut på gator och torg och till hemmen. 24

27 25

28 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Drygt 10 procent av kommunens befolkning bor i Vårby. Andelen unga är större här än i övriga kommunen. Vårbyhuset f yller en viktig funktion som kommundelens givna mötesplats. 26

29 27

30 Vårbyhuset Det här finns i möjligheternas hus Vårbyskolan en modern skola med öppen undervisningsmiljö i nyrenoverade luftiga lokaler. Skolan arbetar aktivt med små inlärningsgrupper, där undervisningen utgår från elevens behov. Vårby bibliotek Huddinges modernaste bibliotek med nytt självutlåningssystem, bekväma läsplatser, fina studieplatser, tillgång till Internet och med en sagogrotta för de allra minsta besökarna. Vårby Ungdom fritidsgården för alla mellan 13 och 19 år. Här finns café med datorer, vardagsrum med scen, gym, motionshall, replokal, inspelningsstudio och skapande verkstad. Internationella barnkonstmuseet Sveriges enda museum med bilder gjorda av barn, och dessutom från hela världen. Barn som besöker museet kan delta i konstprat, konstskola och öppen konstverkstad. Information Huddinge med svar på frågor om kommunal service, evenemang, konsumentärenden, medborgarinflytande med mera. Vårbyhallen sim- och sporthall. Många intressen måste samsas Arbetet fram till det färdiga Vårbyhuset har krävt en kraftfull projektledarinsats av Huge, eftersom många verksamheter ville få sina behov tillgodosedda. Med glädje kan Huge konstatera att Vårbyhuset blev så bra som alla önskade. Det har blivit ett generationernas hus en brobyggare mellan unga och gamla, en länk mellan etniciteter och mellan religioner. Huset skapar goda förutsättningar för gränslösa möten och kommer att öka barns, ungdomars samt vuxnas trivsel och utvecklingsmöjligheter. 28

31 vårbyskolan 29

32 Vårbyskoan Många kan lära av Vårbyskolan Undrens tid är inte förbi. För vad ska man säga om den totala förvandling som Vårbyskolan, genom en ombyggnad som avslutades 2008, har genomgått. Från att ha varit en skola med skamfilat rykte stökig och nergången är den idag en grundskola som både elever och skolpersonal är stolta över och som andra svenska skolor kan dra lärdom av. Men vad har egentligen skett? Låt oss börja med att titta cirka 30 år bakåt, då skolan byggdes för cirka 800 elever. Lokalerna utformades för en pedagogisk verksamhet för högstadiet som gällde då med förflyttningar, håltimmar, stora uppehållsytor och en stor elevskåphall. I byggnaden integrerades en fritidsgård, en fullstor sporthall och en simhall. Fritidsgården flyttades senare till en fristående byggnad i grannskapet. 30

33 31

34 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Barn och ungdomar från många skilda länder berikar flera av kommunens skolor med sina kulturer. Enbart i Vårbyskolan talas 33 olika språk. Kommunen anordnar modersmålsundervisning från förskoleklass till och med årskurs 9. 32

35 33

36 Vårbyskoan Skolan blev för stor och pedagogiskt förlegad Antalet elever har halverats genom åren och en ny pedagogik har sett dagens ljus. Behovet av att förändra Vårbyskolan har varit aktuellt under många år. Flera utredningar över hur lokalerna skulle kunna omstruktureras för att fungera praktiskt och effektivt som en modern grundskola, där lokalernas utformning stöder dagens pedagogik och arbetssätt, har påbörjats men inte slutförts. Inte förrän kommunstyrelsen i november 2005 hos Huge beställde en ombyggnad av skolan enligt förslag som arbetats fram i en förstudie. Förstudien handlade om hur tankarna kunde förverk ligas så att Vårbyskolan åter blev en samlingspunkt för Vårbyborna. Förutsättningen var att byggnaden skulle inrymma grundskola med 400 elever i årskurserna 5 9, kommundelsbibliotek, Internationella Barnkonstmuseet, fritidsgård, samlingslokal/matsal samt befintlig sim- och sporthall. Insyn & Utblick Fyra arkitektkontor ombads komma med förslag på hur byggnaden kan förändras utifrån lokalprogrammen med kravet att lokalerna ska stödja och främja sam verkan mellan de olika verksamheterna. Förslaget Insyn & Utblick ritat av Zenit Arkitekter AB var det som bäst tillgodosåg lokalprogrammens värden och intentioner. Bedömningen var att förslaget kunde höja skolans kvalitet på flera sätt och möjliggöra samverkan mellan de kommunala verksamheterna och innebära synergieffekter i kvalitet och kostnader. Ombyggnaden av Vårbyskolan är genomgripande. Det är en helt annan skola än från början ljusare och luftigare lokaler. Ex teriört har skolan fått en ny välkomnande entré som kompletterar den tidigare, vilken också gjorts mer inbjudande. Hur har då arkitekten bakom förvandlingen, Caj Ernelli på Zenit Arkitekter, tänkt? 34

37 Se och bli sedd Det som slog mig allra mest när jag besökte skolan för att sätta mig in i den befintliga situationen, var att den kändes oerhört sluten. På väldigt få ställen hade man utblickar mot omgivningen och tillgång till dagsljus. Korridorerna var helt avskärmade från omvärlden och slutade oftast i en eller två dörrar utan glasning. Jag tycker att problemen samman fattades bra av en elev som jag mötte. Han skaldade: När jag går i korridoren vill jag se natur, Inte bara stirra på dörrar utav fur. För mig har det varit viktigt att i Vårbyskolan skapa en känsla av delaktighet. Att se och bli sedd. Att inte känna sig instängd. Därför har jag lagt stor vikt vid att öppna korridorändar, bryta upp korridorerna mot innegårdarna, skapa tvärkommunikationer så att man kan gå runt innegårdarna, glasa upp dörrar och väggpartier till olika slag av rum. Detta för att inga elever eller vuxna ska kunna förbli osedda, och som besökare i skolan ska man kunna se vad som försiggår inne i de olika lokalerna. Korridorerna har försetts med burspråk till hemrum för att öka insynen och utblicken. Jag vill också passa på att tacka Huge för ett bra samarbete. De förstår värdet av hållbara lösningar även om de kan vara lite dyrare. Exempelvis att man valde linoleummattor istället för plastmattor och att det blev lättreparerad rödbok i dörrkarmar, foder och socklar. Går det ur en flisa, är det bara att slipa till materialet så ser det helt ut igen. Jag har ritat många skolor och vet att långsiktiga investeringar betalar sig. 35

38 36

39 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinge kommun mottog 2008 ett diplom av Lärarförbundet för Årets bästa skolkommun. Motiveringen: Kommunen har fortsatt förbättrat skolans förutsättningar och resultat. Huddinge klättrade 59 platser i förbundets undersökning och hamnade på 128 plats av 290 kommuner. 37

40 Vårbyskoan Bästa skolan för varje elev Elever har rätt att befinna sig i en vacker miljö, säger Christel Bäckström som är rektor på Vårbyskolan sedan höstterminen Hon kom från en skola i en annan kommun. Skolan var byggd på 70-talet och inte det minsta renoverad. Jag är trött på gamla slitna skolor för elevernas del. Är övertygad om att barn och ungdomar, precis som vi vuxna, mår gott och blir lugna av en vacker miljö. Och det har vi verkligen fått här på Vårbyskolan. Från storm till närmast kav lugnt Christel Bäckström kom till en skola med problem. Det var närmast strömhopp av elever från skolan som kännetecknades av stök och bråk. Hade inte Vårbyskolan byggts om, skulle den haft svårt att överleva, menar rektorn som när hon kom till skolan nästan direkt flyttade sin expedition från ett rum en trappa ner i byggnaden upp till en ledig lokal i skolans pulsåder, där alla elever passerar och där de har sina skåp. Att bedriva en skola är ingen hemlig verksamhet. Vi vuxna lärare, expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, studie-/yrkesvägledare och rektor måste visa oss och vara tillgängliga för eleverna. Inte sitta undangömda i källaren, hur tjusiga rum vi än har. Nu har vi genom ombyggnaden fått en öppen arkitektur. Vi ser vad som händer och eleverna ser oss. Det skapar trygghet, tillit och en betydligt lugnare miljö, där alla på skolan får ökad arbetsro. 38

41 Påhittighet Sveriges framtid Christel Bäckström anser att en skolas vik tigaste uppgift är att ha sådan kvalitet på undervisningen att den utvecklar eleverna i ett globalt perspektiv. Skolan måste anpassas till samhällsförändringar som globalisering och teknikutveckling. Vi går in i ett annat skede i världen och våra elever måste lära sig det som vi vuxna inte fick lära oss. Det handlar inte om att till exempel kunna alla tyska verb, utan om att vara påhittig och våga utveckla kreativa tankar så att Sverige genom ledande innovationskraft står starkt i framtiden. Vårbyskolan är byggd utifrån den nya pedagogiken, där skolan ska vara bäst för varje elev. 39

42 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinges grundskoleverksamhet omfattar förskoleklass, årskurs 1 9 samt fritidshem. Här finns ungefär skolbarn. Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan, med ett stort inslag av sk apande och lek. 40

43 41

44 42

45 kvarnbergskolan 43

46 Kvarnbergsskolan Nytt skolhus ersatte äldsta paviljongen Ända sedan 1957, när alla svenska skolbarn börjar polio vaccineras och T-Centralen i Stockholm invigs, har Kvarnbergsskolan funnits vid foten av Kvarnberget i centrala Huddinge. Skolan med närmare 800 elever i årskurserna 7 9 är en av Sveriges största högstadieskolor. Kvarnbergsskolan är populär med sin profilinriktning, med val som mat, bild och form, dans, design, media, drama, musik, handboll och ishockey. Många huddinge ungdomar men också elever från andra kommuner vill börja 7:an i skolan, varför den behövde byggas ut med moderna klassrum i en ny byggnad som togs i bruk Det nya skolhuset har ersatt en paviljong från 1960-talet. Tillskottet av klassrum används främst för bildundervisning och för kommunövergripande skolverksamhet för elever med särskilda behov. 44

47 45

48 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Kommunens grundskolor erbjuder varierade profilinriktningar och arbetssätt. På till exempel Kvarnbergsskolan med cirka 770 elever och 30 klasser finns tre pedagogisk a arbetslag, vart och ett med medarbetare som har ansvar för 8 12 klasser. 46

49 47

50 48

51 Björkängshallen 49

52 Björkängshallens B-hall Ny hockeyhall i mål Så nära, så nära Ett hårt slagskott i stolpen fick hemmalaget att sätta jublet i halsen när Björkängshallens B-hall invigdes i mitten av oktober. Men glädjen stod ändå högt i takt när den gamla kyliga tälthallen (Nickehallen) nu ersatts av en inomhushall för Huddinge Hockeys många junior-, pojk- och flicklag. Även skolor, fritids, förskolor och allmänhet kan använda den nya hallen som alternativ till A-hallen. Med den nya B-hallen har Huddinge fått ännu bättre möjligheter att erbjuda barn och ungdomar skridsko- och ishockeyträning av hög kvalitet. Klagomålen försvann som ett skott Den tidigare tälthallen var inte bara kall, utan också lyhörd. Vartenda skott i rinken hördes genom den tunna tältduken och grannarna klagade. Den nya välisolerade hallen har tystat kritiken. Inne i hallen knorrade spelarna på att isen var dålig, eftersom hallen i princip var byggd direkt på marken som är en gammal sjöbotten. I nya hallen är isen tjock och jämn, då den är byggd på en gjuten betongplatta. 50

53 51

54 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Huddinges föreningsliv är mycket omfattande. Kommunens föreningsregister omfattar nästan 500 aktiva föreningar inom olika områden! Till exempel finns 85 idrottsföreningar och 14 konst-/kulturföreningar. 52

55 53

56 54

57 55 KVARNBERGSPLAN

58 Inflyttning Kvarnbergsplan Trivseln flyttade in Regnmolnen hängde tunga den augustidag när de första hyresgästerna flyttade in i Huges sammanlagt 116 nybyggda lägenheter vid Kvarnbergsplan. Men vad gjorde det när alla nyinflyttade var på solskenshumör. För vilken glädje att komma till ljusa och öppna lägenheter från 1,5 rok till 5 rok i hus färgsatta i varma jordfärger, med inbjudande grönytor runt hörnet och med Huddinge centrum några minuters promenad nära! Inflyttade barnfamiljer gladdes säkert lite extra. Att bo vid Kvarnbergsplan ger barnen möjlighet att gå till skolan. Här finns 15 förskolor, 5 grundskolor och 3 gymnasier inom gång avstånd. Bollplaner och andra fritidsaktiviteter ligger också nära, liksom Rådsparken med djur och lekplats. En ekorre på gatan såg nyfiket på när flyttkartongerna bars in i de välkomnade entréerna med hög standard på ytskikten och säkerhetssystem för inpassering. Flera hyresgäster passade på att direkt bekanta sig med de möblerbara bal kongerna, där man alldeles säkert kommer att tillbringa många sköna stunder. 56

59 57

60 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Gabriel och Daniel är två av de många barn som tillsammans med sina föräldrar flyttat till Huddinge under Betydligt fler barnfamiljer flyttade in än ut. Prognosen t o m 2012 är att antalet barn och ungdomar mellan 1 och 15 år beräknas ök a med i kommunen. 58

61 59

62 Inflyttning Kvarnbergsplan Åttioen kvadratmeter familjelycka En koltrast får snabbt luft under vingarna och flyger mot vackert höstgula lövträd när 6-årige Gabriel Luis svischar förbi på cykeln utanför den lägenhet vid Kvarnbergsplan, där han bor med sin mamma Thelma Cazimajou, hennes sambo Jorge Cabrera och lillebror Daniel Luis, 5 år. Vi flyttade hit den 8 augusti klockan 8 år 2008, säger Jorge. I samma stund som OS i Peking invigdes. Men för oss var invigningen av vårt nya hem betydligt viktigare. Barnen främst Thelma och Jorge kommer båda från Kuba, men träffades i Sverige år Thelma bodde då sedan ett par år i en 2:a på 65 kvadratmeter i Hässelby och Jorge i en av Huges 3:or i Vårby Gård. Kärleken förde dem samman i Thelmas lägenhet, som redan var trång tidigare men nu blev ännu trängre. Det var med omtanke om mina barn som jag inte ville flytta till Jorges lägenhet, förklarar Thelma. De hade sina kompisar i området och jag visste inte 60

63 hur de skulle trivas i Vårby Gård. Men jag och Jorge insåg att det skulle vara ohållbart att bo i 2:an så mycket längre. Den var liten, toaletten jättesliten och vi var också rädda för att släppa ut barnen på balkongen med risk för att de skulle ramla ner, eftersom vi bodde på nionde våningen. Mamma Mia, ni är inte kloka! För att lösa boendefrågan hade Thelma ställt sig i Bostadsförmedlingens kö och erbjöds i december 2007 en nybyggd Huge-lägenhet på 81 kvadratmeter på Rådsvägen vid Kvarnbergsplan. I januari skrev Thelma och Jorge på kontraktet till Thelmas mammas stora förundran. Ni är inte kloka, flytta till en lägenhet som ni inte ens har sett! Men vi kände oss trygga i beslutet, berättar Thelma. Jorge kände till området och Huddinge efter sina år som boende i kommunen och visste att Huge är en bra hyresvärd. Vi pratade också med vänner och bekanta som bor i Huges fastigheter och hörde bara lovord. Våra kamraters erfarenheter var väldigt viktiga för oss. Dagis direkt Det tog åtta månader från kontraktsskrivningen till att flyttbilen lämnade Hässelby med destination Huddinge. Under den tiden hade Thelma och Jorge en nära kontakt med Huge som fortlöpande informerade om hur bygget av lägenheterna och området fortskred. Vi hade fått garantier om en lägenhet på bottenvåningen, precis vad vi önskade. Och viktigast av allt, att det skulle finnas förskoleplats för Daniel när vi flyttade in. Så nu går han på förskolan Draken alldeles i närheten och Gabriel i 6-årsverksamheten på Tomt bergaskolan bara några minuter bort. Det är en fin skola som känns trygg. Här bor friheten Utanför fönstret leker Daniel och Gabriel med sina kompisar på den innergård som ska bli en grönskande och trivsam mötesplats för de boende. Koltrasten håller sig ännu borta, men barnen känner sig hemma. Någon dag efter att vi flyttat in sa Daniel: det här är den lyckligaste dagen i hela mitt liv! Frihetskänslan blev översvallande. Vi önskar fler familjer att få uppleva glädjen att bo bra, nära naturen, nära Stockholm och till en rimlig hyra. 61

64 Välkommen att möta Huddinges framtidskapital! Lägenheterna vid Kvarnbergsplan förmedlades dels via Stockholm Stads Bostadsförmedling (där Thelma och Jorge stod i kö), dels via Huges Internkö där Boendetiden hos Huge räknas som kötid. Internkön ger förtur till uppsagda Huge-lägenheter, normalt om året. 62

65 63

66 64

67 65

68 Huddinge Huges geografiska marknad är Huddinge som efter Stockholms stad är den folkrikaste kommunen i Stockholms län. Drygt personer, eller 4,7 procent av länets befolkning, bor i kommunen. Folkmängden har fördubblats sedan mitten av 1960-talet. Mer än hälften av bostäderna består av lägenheter i flerbostadshus, huvudsakligen uppförda under och 70-talen. Men närmare 60 procent av huddinge borna, varav många barnfamiljer, bor i småhus. Över hälften av kommunens yta består av landsbygd. Befolkning Huddinge har under de senaste åren utvecklats genom stor befolkningsökning. De senaste fyra åren har ökningen varit personer. Medelåldern i kommunen är låg: 37,0 år mot 39,0 år för länet och 40,9 år för riket. Jämfört med länet är andelen barn och ungdomar större i Huddinge och andelen äldre mindre. Enligt befolkningsprognosen för kommunen beräknas folkmängden totalt öka med cirka personer under de närmaste fem åren. Den kraftiga ökningen bygger bland annat på en omfattande nybyggnation av bostäder som blir inflyttningsklara under perioden. Bostäder Inom Huddinge kommun finns totalt bostäder. Av befolkningen bor i flerbostadshus och i småhus (31/ ). Hyresrätter står för 37 procent av bostadsbeståndet, bostadsrätter för 22 procent och övrig äganderätt för 41 procent. Näringsliv personer har sitt arbete inom kommunen. De största arbetsplatserna är Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Huddinge kommun, Karolinska Institutet Science Park, IKEA och Södertörns högskola. Bland de stora arbets givarna kan också nämnas kända företag som Spendrups och Delicato, vars huvudkontor är belägna i kommunen. Huddinge har ett gynnsamt företagarläge genom sina goda kommunikationer. Trafiklederna E20/E4 går genom västra Huddinge, väg 226 Huddingevägen genom centrala Huddinge och väg 73 Nynäsvägen genom östra delen av kommunen. Tunnelbana går genom västra kommundelen och pendeltåg genom centrala och östra kommundelarna. Fjärrtågstation finns i Flemingsberg. Flemingsberg har i regionplanen utsetts till regional kärna och utgör ett av stockholmsområdets mest betydelsefulla centrum för utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Övriga områden med goda utvecklingsmöjligheter är Kungens Kurva/Skärholmen Nordens största handelplats och Länna handelsområde i Skogås. Skola Det finns över hundra förskolor, cirka trettio grundskolor och fem gymnasieskolor i kommunen. Den prognostiserade ökningen av antal nyfödda barn kräver utbyggnad av förskolor och skolor. Huddinge är en av landets största högskolekommuner med studenter. Här finns Södertörns hög skola, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Karolinska Institutet Science Park ett internationellt forskningscentrum för bland annat bioteknik och molekylärbiologi. Sport och fritid I kommunen finns bland annat fjorton idrottsplatser, sex sporthallar, tre simhallar, fem ishallar, konstfryst bandyplan, friidrottsarena och golfbana. Flottsbro och Sundby friluftsområde, som ägs av Huge, erbjuder många friluftsmöjligheter året runt, till exempel naturbad och vandringsleder. Inom Flottsbro finns även högklassig utförsåkning för både familjer och drivna skidåkare. Det finns nio fritidsgårdar och en parklek. Drygt 25 procent av kommunens yta består av naturreservat, vilket ger möjligheter till ett rikt friluftsliv. 66

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Koncernen Vara kommun

Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Koncernen Vara kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Vara Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Vara kommun. Syftet med bolagets verksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999

Delårsrapport januari - juni 1999 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1999-08-24 Delårsrapport januari - juni 1999 Resultatet efter skatt för perioden januari - juni 1999 uppgick till 39,7 Mkr (32,9), motsvarande en

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer