Facklig utbildning i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facklig utbildning i Stockholms län"

Transkript

1 Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län #

2 Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det! Inget får hejda dig, börja nu Allting bör du veta Du skall ta ledningen och makten Lär dig, du som är arbetslös! Lär dig, du som är fängslad! Lär dig, kvinna i köket! Lär dig, sextioårige! Du skall ta ledningen och makten Skynda till skolan, du som hemlös är! Öka din kunskap, du som fryser! Du som är hungrig, grip efter boken: den är ett vapen! Du skall ta ledningen och makten Var inte rädd för att fråga, kamrat Låt ingen lura dig, se efter själv! Vad du inte själv vet vet du ej! Granska din räkning, du ska ju betala. Sätt ditt finger på varje siffra, fråga: Hur kom den hit? Du skall ta ledningen och makten. Bertolt Brecht 2

3 Facklig utbildning är viktig! För första gången på länge har vi här samlat hela det tvärfackliga kursutbudet i Stockholms län i en och samma katalog. Genom att ta ett samlat grepp om den omfattande floran av tvärfackliga utbildningar hoppas vi kunna göra utbudet mer överskådligt och lättillgängligt. I första hand är katalogen avsedd för dig som är studieansvarig i en klubb, sektion eller avdelning, eller på annat sätt sysslar med studieverksamhet i fackföreningsrörelsen. Självklart hoppas vi även att medlemmar och förtroendevalda har nytta av att vi samlat hela utbudet i en och samma katalog. Det tål att upprepas: facklig utbildning är viktig. Fackföreningsrörelsen är en folkrörelse som bärs upp av hundratusentals engagerade medlemmar och förtroendevalda. De viktigaste resurser vi har är dessa eldsjälars värderingar, kunskaper och engagemang. Ska vi växa och bli starkare som rörelse måste fler få möjlighet att upptäcka och omfamna fackföreningsrörelsens värderingar och se sitt eget engagemang väckas. Alla de som redan är engagerade måste få möjlighet att växa i sin roll som facklig aktivist eller förtroendevald. Det är när vi som enskilda får nya kunskaper som vi tillsammans får verktygen för att bygga en stark facklig organisation. Fackföreningsrörelsen i Stockholms län står inför stora utmaningar: Behovet av starka fackföreningar, som sätter människovärdet före marknadsvärdet, är lika stort som någonsin förr. Ska vi lyckas måste vi ge oss själva bästa möjliga förutsättningar. Vi måste rusta oss väl, och vårt viktigaste vapen är kunskap. Välkommen till ett spännande utbildningsår. 3

4 Innehåll Praktiskt. Medlem. Introduktion.. Facklig introduktion sid sid 8 Medlemsutbildningar.. Medlem i facket Facket och samhället sid sid 9 Medlemsutbildningar för dig under 30. Om facket Om samhället Om global rättvisa Om främlingsfientlighet Om försäkringar Förtroendevald. Ledarskap och organisation sid sid 18 Styrelsekunskap Styrelseutveckling Våga tala inför grupp Att informera och agitera Insikter Omvärldsbevakning med framtiden i sikte Årsutbildning i ledarskap för organisering Ideologi och politik. Alla kan göra något Idébärare Budbärare sid sid 24 4

5 Facklig-politisk aftonskola Lokal facklig-politisk aftonskola Samhällsekonomi och lönebildning Nationalekonomi för fackligt förtroendevalda Funktion.. Arbetsrätt.. Arbetsrätt steg 1 3 Arbetsmiljö sid sid sid 31 Bättre Arbetsmiljö BAM Vidareutbildning för skyddsombud 1 Försäkringsinformation. Grundutbildning Vidareutbildning Organisation sid sid 33 Ordförande Kassör/revisor Sekreterare Studieorganisatör Jämställdhets- och integrationsansvarig Ungdomsansvarig i klubb/sektion Ungdomsansvarig i avdelning/region Valberedare Skolinformatör Grundutbildning för fackliga handledare Kontakt sid Produktion: vision10 5

6 Praktiskt Det tvärfackliga kursutbudet i Stockholms län är indelat i tre avsnitt: Medlem, Förtroendevald och Funktion. Syftet är att göra det lättare att hitta rätt. Medlem riktar till den som är medlem, men ännu inte förtroendevald. Förtroendevald riktar sig till alla med förtroendeuppdrag, oavsett vilket specifikt uppdrag man har. Funktion utgörs av olika funktionsutbildningar för den som har, eller vill ha, ett specifikt uppdrag. Rekrytering och anmälan Utöver katalogen, som i första hand riktar sig till organisationen snarare än potentiella deltagare, så har vi fler kanaler för information om kursutbudet och rekrytering. Dels är det är sajten, där i princip alla tvärfackliga utbildningar finns upplagda. Där är det enkelt att söka information och anmäla sig till kurser. Dels finns det specifika rekryteringsmaterial i snyggt fyrfärgstryck för vissa kurser; tänkta att användas vid till exempel uppsökande verksamhet och utåtriktade aktiviteter. Dessutom finns det enklare rekryteringsblad som går att lägga upp på hemsidor och skicka ut via post eller e-post till respektive målgrupp. Aktuell information om rekryteringsmaterial och informationsblad för nedladdning finns på Sista datum för att anmäla sig till en utbildning är oftast fyra veckor före kursstart. Detta för att utbildningsanordnaren ska hinna kalla i god tid, och för att deltagarna ska hinna ansöka om ledighet. Vad som gäller för respektive kurs framgår av rekryteringsmaterialet och på Många gånger finns det plats för ytterligare deltagare även efter sista anmälningsdag, och det går alltid att höra av sig till anordnaren och höra om det finns utrymme för sena anmälningar. Förkunskaper För att ge varje grupp av kursdeltagare bästa möjliga förutsättningar att lära tillsammans försöker vi att ange förkunskapskrav. Med en jämnare kunskapsnivå blir förutsättningarna för lärande helt enkelt bättre. Man kan dock lära sig saker på många olika sätt, och därför är förkunskapskraven formulerade som att man bör ha gått en viss utbildning eller på annat sätt ha skaffat sig motsvarande kunskaper. I slutändan är det alltid upp till deltagarens egen fackförening att avgöra om en person ska anmälas till en kurs eller inte. Ekonomi Vissa, men inte alla, utbildningar medför deltagaravgifter för fackföreningarna. Avgörande är om vi lyckats finansiera utbildningarna annat sätt eller ej. För att ingen fackförening ska drabbas av en kostnad utan att ha fått ta ställning till den i förväg inhämtas alltid avdelningens godkännande innan deltagaren kallas. 6

7 Vid de flesta fackliga utbildningar har deltagarna rätt till någon form av ersättning för förlorad arbetsinkomst. Hur stor ersättningen är och vem som står för den varierar med utbildning och förbundstillhörighet. Vi anger i katalogen om det är LO eller det egna förbundet som ansvarar för ersättningen. I vissa fall ska arbetsgivaren stå för ersättningen enligt Förtroendemannalagen, FML. Är man osäker på vad som gäller är det bäst att höra av sig till den egna förbundsavdelningen för information. Nivån på det skattefria utbildningsstipendiet 2013 är 101 kr/timme, eller 808 kr/dag, och för det skattepliktiga utbildningsarvodet är nivån 2013 på 147 kr/timme eller kr per dag. Utbildningsanordnare LO-distriktet samordnar och organiserar den tvärfackliga utbildningsverksamheten, men vi anordnar inte utbildningarna själva. Istället tar vi hjälp av de fantastiska resurser som vårt studieförbund, ABF, och våra fackliga folkhögskolor utgör. Som anordnare med statsbidrag för folkbildning har de resurser och pedagogiska kunskaper som vi på LO-distriktet inte har själva. Därför låter vi anordnarna sköta mycket av den tvärfackliga kursverksamheten, men vi styr självfallet över kursinnehåll och handledare. Kontaktuppgifter till ABF-avdelningarna i Stockholms län och de fackliga folkhögskolorna finns på LO-distriktets hemsida och på Centrala LO-kurser Katalogen innehåller i huvudsak de tvärfackliga utbildningarna som fackföreningsrörelsen i Stockholms län ordnar. LOs centrala kursutbud återfinns i en egen katalog som finns att ladda ner på De centrala LO-utbildningar som är regionalt förlagda och genomförs som externat, och endast riktar sig till förtroendevalda och anställda i Stockholms län, finns dock med även i vår katalog. Är det något som känns oklart så är det bästa att först vända sig till respektive förbundsavdelning. Kontaktuppgifter finns längst bak i katalogen. 7

8 Medlem Medlemsutbildningarna är till för alla medlemmar och ger en första orientering i fackliga och facklig-politiska frågor. De varierar i omfattning och upplägg, men har som gemensamt syfte att ge grundläggande kunskaper om facket och arbetsmarknaden och att locka till aktivt engagemang och vidare facklig utbildning. När vi blir fler som förstår organisationsgradens betydelse blir vi också fler som kan argumentera för facket i samhället, föreningslivet och inte minst på våra arbetsplatser. När fler förstår de fackliga frågorna blir det också lättare att värva nya medlemmar och förtroendevalda. Medlemsutbildningar ska därför inte ransoneras. Tvärtom de ska vara öppna för alla. Kunniga medlemmar gör våra organisationer starkare. Introduktion Facklig introduktion Facklig introduktion är det första steget i den tvärfackliga utbildningsstegen. Utbildningen riktar sig i första hand till ickemedlemmar, även om medlemmar också är välkomna, och syftar till att ge en första orientering om facket och arbetsmarknaden. Den ska locka till medlemskap, fackligt engagemang och förbereda för fortsatta studier. Kursen, som anordnas i samverkan med ABF, används med fördel som ett verktyg i arbetet med att organisera fler. Kursinnehåll: Meningen med fackföreningen Kollektivavtalet som begrepp och idé Fackets verktyg för att påverka arbetsplatsen och samhället Facket som demokratisk organisation och folkrörelse Avtalsförsäkringar Medlemmar och ickemedlemmar. Inga. 8 timmar / 1 dag. Avgiftsfri. LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: ABF Stockholm:

9 20 mars I Stockholm 11 april I Södertälje 18 april Bemanningsanställda I Stockholm 23 april I Märsta 26 april I Huddinge 29 april I Norrtälje 7 maj I Botkyrka 25 oktober I Stockholm 29 oktober I Norrtälje 30 oktober I Botkyrka 6 november I Järfälla 8 november I Huddinge 19 novembe I Södertälje Medlemsutbildningar Medlem i facket Medlem i facket är en grundläggande facklig medlemsutbildning. Kursen fokuserar på grundläggande frågor som fackföreningens mening och uppgift, kollektivavtalet som idé, hur facket är organiserat och hur man som medlem kan påverka. Kursinnehåll: Meningen med fackföreningen Arbetarrörelsens historia Kollektivavtalet som begrepp och idé Facket som demokratisk organisation och folkrörelse Fackets verktyg för att påverka på arbetsplatsen och i samhället Arbetsmarknadens parter Den svenska modellen Lagar och avtal Försäkringar Alla medlemmar. Inga. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: Långholmens Folkhögskola:

10 21 23 januari För anställda i bemanningsföretag februari mars 8 10 april 8 10 april Kursen genomförs på spanska april För anställda i bemanningsföretag, genomförs i Södertälje april april Kursen genomförs på engelska 6 8 maj Kursen genomförs i Södertälje maj maj För anställda i bemanningsföretag juni 9 11 september september oktober oktober Kursen genomförs på spanska 4 6 november 4 6 november Kursen genomförs på engelska november Kursen genomförs i Södertälje november För anställda i bemanningsföretag 2 4 december Facket och samhället Facket och samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning, och utgör nästa steg efter en grundläggande medlemsutbildning. Kursen fokuserar på fackets samhällspåverkan och syftar till att väcka engagemang för samhällsfrågor och politik. Kursinnehåll: Politiska ideologier Fackföreningsrörelsens värderingar Facklig politik och facklig-politisk samverkan Angreppet på löftet Politikermedverkan Politikerns former Medlemmar. Grundläggande medlemsutbildning, t ex Medlem i facket, eller motsvarande kunskaper. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. 10

11 Kontakt: Långholmens Folkhögskola: mars mars april maj juni september 7 9 oktober oktober november november Kursen genomförs i Södertälje november 11

12 Medlemsutbildningar för dig under 30 Kurserna för unga är en viktig del i LOs och förbundens arbete för att få fler unga medlemmar aktiva i facket. Medlemsutbildningarna anordnas i samverkan med Långholmens Folkhögskola. Om facket Om facket är den första i raden av tvärfackliga ungdomskurser. Kursen ger en första inblick i den fackliga organisationen, våra rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, hur kollektivavtalet fungerar och hur man kan påverka både i organisationen och på arbetsplatsen. Kursinnehåll: Människovärde Unga arbetare och makten på arbetets marknad Klass och rättvisa Facklig aktion och påverkan Medlemmar och ickemedlemmar under 30. Inga. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: LO-distriktet: mars mars 2 3 april För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram 3 4 april april april maj maj Kursen genomförs i Södertälje maj 1 2 juni För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram juni september 30 sept 1 oktober oktober 12

13 28 29 oktober oktober För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram november november 30 nov 1 december För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram 9 10 december Om samhället Om samhället är det andra steget i raden av tvärfackliga ungdomskurser. Kursen ger en grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Kursen tar även upp de politiska ideologierna och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursinnehåll Den fackliga ideologin Rätten till ett värdigt arbetsliv Ordning och rättvisa Opinionsbildning och facklig kamp Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: LO-distriktet: februari april 4 5 maj För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram maj juni september 9 10 november 7 8 december För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram december 13

14 Om global rättvisa Om global rättvisa är en av temakurserna för unga upp till 30 år. Denna kurs ger en inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Kursen ger en ökad insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och ger förhoppningsvis deltagarna inspiration att själva vilja göra en insats. Kursinnehåll: Kränkningar av fackliga rättigheter i världen LOs globala fackliga krav Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter Vad kan jag göra? Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. Deltagare rekommenderas att även gå en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex Om samhället, före Om global rättvisa. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: februari maj september 9 10 december 14

15 Om främlingsfientlighet Om främlingsfientlighet är en av temakurserna för unga upp till 30 år. En kurs som bland annat diskuterar främlingsfientlighet, de politiska krafterna bakom och allas vår rätt att vara olika. Kursinnehåll: Vad är främlingsfientlighet? Politiken bakom Ta debatten Allas lika värde Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. Deltagare rekommenderas att även gå en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex Om samhället, före Om främlingsfientlighet. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: februari maj september december 15

16 Om försäkringar Om försäkringar är en av temakurserna för unga upp till 30 år. Här får deltagarna insikt i de försäkringsskydd som det fackliga medlemskapet ger, samt våra framförhandlade försäkringar som finns genom kollektivavtalen. Kursinnehåll: Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! Vad har jag rätt till? Vilka försäkringar finns? Hur gör jag om det händer någonting? Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. 8 timmar / 1 dag. Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: maj 21 november 16

17 17

18 Förtroendevald Utbildningarna i detta avsnitt riktar sig till de medlemar som är förtroendevalda, oavsett vilket uppdraget är. Det rör allmänfackliga frågor som ledarskap, organisation, ideologi och politik. Fackföreningsrörelsen står och faller med våra förtroendevalda. De utgör ryggraden i våra organisationer och deras betydelse kan inte överskattas. Självfallet ska de ges bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. LO-distriktets kursutbud är avsett att ge en grund för, och komplettera, andra mer uppdragsspecifika och avancerade utbildningar i förbundens och LOs regi. Ledarskap och organisation Styrelsekunskap Vad har styrelsen för uppgifter? Vilka krav finns på en styrelse? Vad kännetecknar en bra styrelse? Har styrelsen i din organisation jobbat på ett bra sätt för att aktivera medlemmarna? Hur kan man utveckla sin organisation och öka förmågan att fatta beslut? Vilken etik och moral ska vi ha i styrelsearbetet? Förtroendevalda. Inga. 9 timmar / 2 dagar (fredag: 17 20, lördag 10 16). 295 kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: april oktober 18

19 Styrelseutveckling Styrelseutveckling är en processutbildning som riktar sig till styrelsen i en klubb, sektion eller avdelning. Utbildningen fokuserar på verksamhetsplanering och prioritering utifrån en gemensam analys av organisationens uppdrag och omvärld. Den kan med fördel genomföras i anslutning till styrelsemöten och pågår ofta under ett helt verksamhetsår. Hela styrelsen i en klubb, sektion eller avdelning. Inga. Efter behov. Särskild överenskommelse. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: Utbildningen genomförs efter överenskommelse. Våga tala inför grupp Många känner olust eller rädsla för att tala inför en grupp. Många drar sig för att hålla en presentation på jobbet, eller för att ställa sig i talarstolen vid ett möte. Det går att förändra, men det kräver övning. Nervositet och olust kan vändas till något positivt om man ger sig själv de rätta förutsättningarna. Kursen innehåller bland annat övningar i konsten att framföra budskap på ett retoriskt, målinriktat och engagerat sätt. Allt för att göra framträdandet lättare och intressantare. Förtroendevalda. Inga. 16 timmar / 2 dagar. 295 kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: mars 8 november 19

20 Att informera och agitera En central LO-kurs med regional rekrytering. En utbildning för att stärka förtroendevalda och ge dem bättre förutsättningar att ge sig in i diskussioner om knepiga frågor med arbetskamrater, till exempel om främlingsfientlighet och politik. Med den här kursens praktiska lyssna- och talövningar vinner de en ökad självkänsla i att lyssna och tala i fackliga sammanhang och de lär sig att ta fram och formulera intressant muntlig information. Förtroendevalda. Insikter eller motsvarande kunskaper. 5 dagar externat kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: Kurstillfälle 7 11 oktober. Externat i Stockholm Insikter Insikter är den första kursen i LOs centrala kunskapssystem, och utgör förkunskapskrav för alla övriga kurser i kunskapssystemet. Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, betingelserna för fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital. Läs mer om kursen i LOs kurskatalog eller på Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning. 10 dagar (5 dagar x 2 tillfällen). Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: april maj. Externat i Stockholm 20

21 Omvärldsbevakning med framtiden i sikte En central LO-kurs som ger en inblick i de verktyg som finns för att öka kreativiteten i det fackliga arbetet. För att kunna bedriva ett strategiskt fackligt utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen krävs förmågan att lyfta blicken. Kursen ger en viss kännedom om de verktyg som kan hjälpa till att skapa en bild av vad som händer i omvärlden och hur detta kan påverka det fackliga arbetet. Under kursen får deltagarna prova på en metod för att analysera omvärldsförändringar. Deltagarna får bättre förutsättningar att i tid motverka vissa skeenden och dra nytta av andra. Det gör att de kan agera, inte bara reagera, och ta makten över utvecklingen. Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter eller motsvarande. 3 dagar externat. Se fackligutbildning.se Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: Kurstillfälle 7 9 oktober. Externat i Stockholm 21

22 Årsutbildning i ledarskap för organisering I arbetet med att organisera, engagera och aktivera medlemmar och förtroendevalda behöver fackföreningsrörelsen alltid duktiga ledare. Förtroendevalda som i den dagliga kontakten med anställda, medlemmar och förtroendevalda kan utföra det viktiga organiserings- och organisationsarbetet som måste bedrivas på arbetsplatser och i den fackliga basorganisationen. Den här processutbildningen syftar till att rusta förtroendevalda som har eller vill axla detta ledarskap. Utbildningen fokuserar på det fackliga ledarskapet, utifrån såväl den unika individens förutsättningar som från organisationens behov. Utbildningen utgår ifrån de utmaningar som fackföreningsrörelsen i vår region står inför. Utbildningen anordnas i samarbete mellan LO-distriktet i Stockholms län och Runö Utbildnings- och Utvecklingscentrum. Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter eller motsvarande kunskaper. 1 år. En kväll i veckan + 4 internathelger kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: Anmälan går via avdelning/region. Kursdatum Se fackligutbildning.se 22

23 23

24 Ideologi och politik Alla kan göra något Vad har facklig verksamhet med kampen mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet att göra? Svaret är: Allt. Det handlar om våra grundläggande värderingar om allas lika värde och lika rätt. Det handlar om det fackliga löftet. Om vi tillåter att en medlem diskrimineras, behandlas illa eller får sämre villkor så sviker vi det löftet. Då försvagar vi den fackliga organisationen. Kampen för likabehandling tillhör därför den fackliga kärnverksamheten. Om detta handlar den här utbildningen. Förbunden inom LO har tillsammans beslutat att alla anställda och förtroendevalda, från LOs styrelse till det nyvalda kontaktombudet, ska få en dags utbildning om fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar och om hotet som antidemokratiska krafter utgör. Förtroendevalda och anställda. Inga. 8 timmar / 1 dag. 600 kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: april 28 oktober 13 maj 28 november Idébärare De förtroendevalda på arbetsplatserna är de viktigaste fackliga företrädarna vi har. Det är de som kan föra de viktiga samtalen med arbetskamraterna. Om varför det är så viktigt att vara med i facket och hålla ihop med arbetskamraterna. Om varför det är så viktigt att facket också påverkar samhället utanför arbetsplatsen. Om hur de grundläggande fackliga frågorna många gånger får politiska svar. För att kunna föra de samtalen måste de förtroendevalda få verktyg; konkreta kunskaper och insikter om hur facket och arbetsmarknaden hänger ihop med politiken och samhällsutvecklingen. Det får de på den här kursen. Idébärare är en facklig-politisk förtroendemannautbildning tänkt att ta vid efter avslutad grundläggande förtroendemannautbildning i det egna förbundet. 24

25 Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning, t ex Vald på jobbet. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: april september april oktober maj oktober 3 5 juni november Budbärare Om fackföreningsrörelsen ska kunna påverka samhällsutvecklingen måste vi vara många engagerade förtroendevalda som pratar med våra arbetskamrater om det som är viktigt. Vi måste vara många som kan förklara hur politiken hänger ihop och stå upp för de fackliga värderingarna. Vi måste vara många som kan övertyga andra om allt det som facket står för. Den här utbildningen är till för de som vill vara med och sprida arbetarrörelsens värderingar och politiska idéer. Budbärare är en facklig-politisk agitationsutbildning tänk som påbyggnad för den som gått en facklig-politisk förtroendemannautbildning. Förtroendevalda. Facklig-politisk förtroendemannautbildning, t ex Idébärare, eller motsvarande kunskaper. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: september 6 8 november 2 4 oktober 4 6 december 25

26 Facklig-politisk aftonskola Den facklig-politiska aftonskolan är den mest kvalificerade facklig-politiska utbildningen vi erbjuder i Stockholms län. Utbildningen genomförs i samverkan mellan ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län och Socialdemokraterna i Stockholms stad och län. Det är en utbildning av hög kvalitet med många framstående föreläsare bland de medverkande. Deltagare behöver inte vara organiserade socialdemokrater för att gå utbildningen, men man kan inte vara medlem i ett annat parti. Medlemmar och förtroendevalda från hela Stockholms län. Inga. En kväll i veckan oktober maj kronor (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: Kurser Stockholm, start 12 oktober Lokal facklig-politisk aftonskola För många är det lokala perspektivet, den egna kommunen, den bästa vägen in i politiken och därför erbjuds lokala facklig-politiska aftonskolor på olika håll. Upplägget är samma som ABF Stockholms aftonskola, men med ett tydligare lokalt, kommunpolitiskt, perspektiv. De lokala 26

27 aftonskolorna arrangeras i samarbete mellan ABF, LO-sektionen och Socialdemokraterna i respektive kommun. Deltagare behöver inte vara organiserade socialdemokrater för att gå utbildningen, men man kan inte vara medlem i ett annat parti. Medlemmar och förtroendevalda som bor eller verkar i kommunen. Inga. Träffar varje eller varannan vecka under ett år. Varierande Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: Kurser Botkyrka, start 2 oktober Järfälla, start 11 mars Norrtälje, start 4 oktober Södertälje, start 2 oktober Samhällsekonomi och lönebildning En central LO-kurs som ger en snabb och översiktlig bild av områdena samhällsekonomi och lönebildning. Kursen hanterar frågor som vad är den solidariska lönepolitiken för något? Hur räknar man ut löneutrymmet? Hur går lönebildningen till med löneökning åt alla istället för lönedumpning? Den försöker även reda ut begrepp som individuella löner, tariffer och vad som är objektiva eller subjektiva lönekriterier. Kursen går också igenom hur det hänger ihop, med till exempel A-kassan och kollektivavtalet. Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning. 3 dagar externat. Se fackligutbildning.se Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: Kurstillfälle april. Externat i Stockholm 27

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2017 1 Praktisk Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Fackliga studier Hösten 2013

Fackliga studier Hösten 2013 Fackliga studier Hösten 2013 Gå en facklig utbildning och ta reda på dina rättigheter och skyldighet! Medlemsutbildning Steg 1 Varför ska jag vara med? Lär dig om fackets grundläggande värderingar...!

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland

Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Facklig utbildning 2016 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR 2017 Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Studiekatalog

Studiekatalog Studiekatalog 2015 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 18 Arbetsmiljö och hälsa för medlemmar 10 Avtalet för medlemmar 10 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 25 Facket och samhället 9 Fackets verksamhet 8 Facklig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 LO-distriktet i Skåne Praktisk information till dig som vill gå utbildning 3 Facklig introduktionsutbildning 4 Facklig medlemsutbildning 5 Facklig medlemsutbildning 6

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Studieprogram Hösten 2015

Studieprogram Hösten 2015 Studieprogram Hösten 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främlingsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram 2013 Hösten

Studieprogram 2013 Hösten Studieprogram 2013 Hösten FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Fackliga Studier 2016

Fackliga Studier 2016 Fackliga Studier 2016 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2016 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

STUDIEKATALOGEN 2016

STUDIEKATALOGEN 2016 STUDIEKATALOGEN 2016 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 19 Arbetsmiljö och hälsa för medlemmar 11 Avtalet för medlemmar 11 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 25 Facket och samhället 10 Facklig introduktion 7

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2017 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Fackliga Studier 2015

Fackliga Studier 2015 Fackliga Studier 2015 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2015 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer

Grundutbildning för försäkringsinformatörer 2013 för försäkringsinformatörer för försäkringsinformatörer Innehåll Välkommen till en.................................................................. 3 Utbildningen...................................................................................................4

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

STUDIEKATALOG

STUDIEKATALOG STUDIEKATALOG 2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 21 Arbetsmiljö och hälsa för medlemmar 12 Avtalet för medlemmar 12 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 29 Facket och samhället 11 Facklig introduktion 8 Förhandlarutbildning

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

Stipendiefonden ABF-avdelningar i Dalarna

Stipendiefonden ABF-avdelningar i Dalarna Stipendiefonden 2017 Det är utbildningsanordnaren som ska ansöka om stöd för alla deltagare i en studiecirkel eller kurs. Stipendiet är 110 kr per timme 2017 och betalas ut i de fall man har förlorat inkomst

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 27 Bemanningsavtalet 18 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 24 Fackliga budbärare 26 Förhandlarutbildning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 27 Bemanningsavtalet 18 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 24 Fackliga budbärare 26 Förhandlarutbildning Studiekatalog 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 27 Bemanningsavtalet 18 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 24 Fackliga budbärare 26 Förhandlarutbildning grund 18 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar 1 Innehållsförteckning: Anmälningsrutiner m.m. Sid. 3 Medlemsutbildningar Facklig introduktionsutb. Sid. 4 Medlem i Facket Sid. 4 Facklig/Politisk

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Studier - 2016. Studiekatalog för GS avd. 4 Östra Småland. Facket för Skogs, trä och grafisk bransch

Studier - 2016. Studiekatalog för GS avd. 4 Östra Småland. Facket för Skogs, trä och grafisk bransch Studier - 2016 Studiekatalog för GS avd. 4 Östra Småland Facket för Skogs, trä och grafisk bransch GS-MEDLEM INNEHÅLL Innehållsförteckning Inledning Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag?

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2

Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2 STUDIEPROGRAM 2018 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2 Anmäl dig till kurser och andra aktiviteter 0771-666 444, trollhattan@handels.se, handels.se/trollhattan 1 Välkommen till studieåret

Läs mer

Fackliga Studier 2013

Fackliga Studier 2013 Fackliga Studier 2013 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier 2013 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Fackliga Studier 2017 VK 2. i samarbete med

Fackliga Studier 2017 VK 2. i samarbete med Fackliga Studier 2017 VK 2 i samarbete med Välkomna till studieåret 2017! Utbildningarna är indelade i två kategorier: utbildning för medlem och utbildning för förtroendevald. Målsättningen från Verksamhetskrets

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Facklig Utbildning. LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Dalarna inbjuder till. Stipendiefonden ABF-avdelningar i Dalarna

Facklig Utbildning. LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg och ABF Dalarna inbjuder till. Stipendiefonden ABF-avdelningar i Dalarna Stipendiefonden 2016 Det är utbildningsanordnaren som ska ansöka om stöd för alla deltagare i en studiecirkel eller kurs. Stipendiet är 108 kr per timme 2016 och betalas ut i de fall man har förlorat inkomst

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Kommentarer kring kurser våren 2010 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Fackliga Studier ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

Fackliga Studier ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Fackliga Studier 2017 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Innehållsförteckning Information kring fackliga studier 2017 3 Alla kan göra något 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2014 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Februari 24-26 Steg 4, Umeå 7 Mars 3-4 Samhället, Förtroendev. Skellefteå 8 6 Samhället, Medlemmar, Skellefteå 9 17-18 Samhället, Skyddsombud,

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2017 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Januari 31 Peppdagen, Skellefteå 6 Februari 6-12 Uppsökeri vecka 6 21-23 Steg 4, Umeå 7 Mars 1-2 Valutbildning, Skellefteå 8 16 Avdelningens

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2016 Upp till 30 år Det avgår en bokad buss från Göteborg. Mer info om tid och plats kommer efter anmälan. Sista anmälningsdag 31 mars. Anmäl dig via ungisekovast@gmail.com

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer