Facklig utbildning i Stockholms län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facklig utbildning i Stockholms län"

Transkript

1 Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län #

2 Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det! Inget får hejda dig, börja nu Allting bör du veta Du skall ta ledningen och makten Lär dig, du som är arbetslös! Lär dig, du som är fängslad! Lär dig, kvinna i köket! Lär dig, sextioårige! Du skall ta ledningen och makten Skynda till skolan, du som hemlös är! Öka din kunskap, du som fryser! Du som är hungrig, grip efter boken: den är ett vapen! Du skall ta ledningen och makten Var inte rädd för att fråga, kamrat Låt ingen lura dig, se efter själv! Vad du inte själv vet vet du ej! Granska din räkning, du ska ju betala. Sätt ditt finger på varje siffra, fråga: Hur kom den hit? Du skall ta ledningen och makten. Bertolt Brecht 2

3 Facklig utbildning är viktig! För första gången på länge har vi här samlat hela det tvärfackliga kursutbudet i Stockholms län i en och samma katalog. Genom att ta ett samlat grepp om den omfattande floran av tvärfackliga utbildningar hoppas vi kunna göra utbudet mer överskådligt och lättillgängligt. I första hand är katalogen avsedd för dig som är studieansvarig i en klubb, sektion eller avdelning, eller på annat sätt sysslar med studieverksamhet i fackföreningsrörelsen. Självklart hoppas vi även att medlemmar och förtroendevalda har nytta av att vi samlat hela utbudet i en och samma katalog. Det tål att upprepas: facklig utbildning är viktig. Fackföreningsrörelsen är en folkrörelse som bärs upp av hundratusentals engagerade medlemmar och förtroendevalda. De viktigaste resurser vi har är dessa eldsjälars värderingar, kunskaper och engagemang. Ska vi växa och bli starkare som rörelse måste fler få möjlighet att upptäcka och omfamna fackföreningsrörelsens värderingar och se sitt eget engagemang väckas. Alla de som redan är engagerade måste få möjlighet att växa i sin roll som facklig aktivist eller förtroendevald. Det är när vi som enskilda får nya kunskaper som vi tillsammans får verktygen för att bygga en stark facklig organisation. Fackföreningsrörelsen i Stockholms län står inför stora utmaningar: Behovet av starka fackföreningar, som sätter människovärdet före marknadsvärdet, är lika stort som någonsin förr. Ska vi lyckas måste vi ge oss själva bästa möjliga förutsättningar. Vi måste rusta oss väl, och vårt viktigaste vapen är kunskap. Välkommen till ett spännande utbildningsår. 3

4 Innehåll Praktiskt. Medlem. Introduktion.. Facklig introduktion sid sid 8 Medlemsutbildningar.. Medlem i facket Facket och samhället sid sid 9 Medlemsutbildningar för dig under 30. Om facket Om samhället Om global rättvisa Om främlingsfientlighet Om försäkringar Förtroendevald. Ledarskap och organisation sid sid 18 Styrelsekunskap Styrelseutveckling Våga tala inför grupp Att informera och agitera Insikter Omvärldsbevakning med framtiden i sikte Årsutbildning i ledarskap för organisering Ideologi och politik. Alla kan göra något Idébärare Budbärare sid sid 24 4

5 Facklig-politisk aftonskola Lokal facklig-politisk aftonskola Samhällsekonomi och lönebildning Nationalekonomi för fackligt förtroendevalda Funktion.. Arbetsrätt.. Arbetsrätt steg 1 3 Arbetsmiljö sid sid sid 31 Bättre Arbetsmiljö BAM Vidareutbildning för skyddsombud 1 Försäkringsinformation. Grundutbildning Vidareutbildning Organisation sid sid 33 Ordförande Kassör/revisor Sekreterare Studieorganisatör Jämställdhets- och integrationsansvarig Ungdomsansvarig i klubb/sektion Ungdomsansvarig i avdelning/region Valberedare Skolinformatör Grundutbildning för fackliga handledare Kontakt sid Produktion: vision10 5

6 Praktiskt Det tvärfackliga kursutbudet i Stockholms län är indelat i tre avsnitt: Medlem, Förtroendevald och Funktion. Syftet är att göra det lättare att hitta rätt. Medlem riktar till den som är medlem, men ännu inte förtroendevald. Förtroendevald riktar sig till alla med förtroendeuppdrag, oavsett vilket specifikt uppdrag man har. Funktion utgörs av olika funktionsutbildningar för den som har, eller vill ha, ett specifikt uppdrag. Rekrytering och anmälan Utöver katalogen, som i första hand riktar sig till organisationen snarare än potentiella deltagare, så har vi fler kanaler för information om kursutbudet och rekrytering. Dels är det är sajten, där i princip alla tvärfackliga utbildningar finns upplagda. Där är det enkelt att söka information och anmäla sig till kurser. Dels finns det specifika rekryteringsmaterial i snyggt fyrfärgstryck för vissa kurser; tänkta att användas vid till exempel uppsökande verksamhet och utåtriktade aktiviteter. Dessutom finns det enklare rekryteringsblad som går att lägga upp på hemsidor och skicka ut via post eller e-post till respektive målgrupp. Aktuell information om rekryteringsmaterial och informationsblad för nedladdning finns på Sista datum för att anmäla sig till en utbildning är oftast fyra veckor före kursstart. Detta för att utbildningsanordnaren ska hinna kalla i god tid, och för att deltagarna ska hinna ansöka om ledighet. Vad som gäller för respektive kurs framgår av rekryteringsmaterialet och på Många gånger finns det plats för ytterligare deltagare även efter sista anmälningsdag, och det går alltid att höra av sig till anordnaren och höra om det finns utrymme för sena anmälningar. Förkunskaper För att ge varje grupp av kursdeltagare bästa möjliga förutsättningar att lära tillsammans försöker vi att ange förkunskapskrav. Med en jämnare kunskapsnivå blir förutsättningarna för lärande helt enkelt bättre. Man kan dock lära sig saker på många olika sätt, och därför är förkunskapskraven formulerade som att man bör ha gått en viss utbildning eller på annat sätt ha skaffat sig motsvarande kunskaper. I slutändan är det alltid upp till deltagarens egen fackförening att avgöra om en person ska anmälas till en kurs eller inte. Ekonomi Vissa, men inte alla, utbildningar medför deltagaravgifter för fackföreningarna. Avgörande är om vi lyckats finansiera utbildningarna annat sätt eller ej. För att ingen fackförening ska drabbas av en kostnad utan att ha fått ta ställning till den i förväg inhämtas alltid avdelningens godkännande innan deltagaren kallas. 6

7 Vid de flesta fackliga utbildningar har deltagarna rätt till någon form av ersättning för förlorad arbetsinkomst. Hur stor ersättningen är och vem som står för den varierar med utbildning och förbundstillhörighet. Vi anger i katalogen om det är LO eller det egna förbundet som ansvarar för ersättningen. I vissa fall ska arbetsgivaren stå för ersättningen enligt Förtroendemannalagen, FML. Är man osäker på vad som gäller är det bäst att höra av sig till den egna förbundsavdelningen för information. Nivån på det skattefria utbildningsstipendiet 2013 är 101 kr/timme, eller 808 kr/dag, och för det skattepliktiga utbildningsarvodet är nivån 2013 på 147 kr/timme eller kr per dag. Utbildningsanordnare LO-distriktet samordnar och organiserar den tvärfackliga utbildningsverksamheten, men vi anordnar inte utbildningarna själva. Istället tar vi hjälp av de fantastiska resurser som vårt studieförbund, ABF, och våra fackliga folkhögskolor utgör. Som anordnare med statsbidrag för folkbildning har de resurser och pedagogiska kunskaper som vi på LO-distriktet inte har själva. Därför låter vi anordnarna sköta mycket av den tvärfackliga kursverksamheten, men vi styr självfallet över kursinnehåll och handledare. Kontaktuppgifter till ABF-avdelningarna i Stockholms län och de fackliga folkhögskolorna finns på LO-distriktets hemsida och på Centrala LO-kurser Katalogen innehåller i huvudsak de tvärfackliga utbildningarna som fackföreningsrörelsen i Stockholms län ordnar. LOs centrala kursutbud återfinns i en egen katalog som finns att ladda ner på De centrala LO-utbildningar som är regionalt förlagda och genomförs som externat, och endast riktar sig till förtroendevalda och anställda i Stockholms län, finns dock med även i vår katalog. Är det något som känns oklart så är det bästa att först vända sig till respektive förbundsavdelning. Kontaktuppgifter finns längst bak i katalogen. 7

8 Medlem Medlemsutbildningarna är till för alla medlemmar och ger en första orientering i fackliga och facklig-politiska frågor. De varierar i omfattning och upplägg, men har som gemensamt syfte att ge grundläggande kunskaper om facket och arbetsmarknaden och att locka till aktivt engagemang och vidare facklig utbildning. När vi blir fler som förstår organisationsgradens betydelse blir vi också fler som kan argumentera för facket i samhället, föreningslivet och inte minst på våra arbetsplatser. När fler förstår de fackliga frågorna blir det också lättare att värva nya medlemmar och förtroendevalda. Medlemsutbildningar ska därför inte ransoneras. Tvärtom de ska vara öppna för alla. Kunniga medlemmar gör våra organisationer starkare. Introduktion Facklig introduktion Facklig introduktion är det första steget i den tvärfackliga utbildningsstegen. Utbildningen riktar sig i första hand till ickemedlemmar, även om medlemmar också är välkomna, och syftar till att ge en första orientering om facket och arbetsmarknaden. Den ska locka till medlemskap, fackligt engagemang och förbereda för fortsatta studier. Kursen, som anordnas i samverkan med ABF, används med fördel som ett verktyg i arbetet med att organisera fler. Kursinnehåll: Meningen med fackföreningen Kollektivavtalet som begrepp och idé Fackets verktyg för att påverka arbetsplatsen och samhället Facket som demokratisk organisation och folkrörelse Avtalsförsäkringar Medlemmar och ickemedlemmar. Inga. 8 timmar / 1 dag. Avgiftsfri. LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: ABF Stockholm:

9 20 mars I Stockholm 11 april I Södertälje 18 april Bemanningsanställda I Stockholm 23 april I Märsta 26 april I Huddinge 29 april I Norrtälje 7 maj I Botkyrka 25 oktober I Stockholm 29 oktober I Norrtälje 30 oktober I Botkyrka 6 november I Järfälla 8 november I Huddinge 19 novembe I Södertälje Medlemsutbildningar Medlem i facket Medlem i facket är en grundläggande facklig medlemsutbildning. Kursen fokuserar på grundläggande frågor som fackföreningens mening och uppgift, kollektivavtalet som idé, hur facket är organiserat och hur man som medlem kan påverka. Kursinnehåll: Meningen med fackföreningen Arbetarrörelsens historia Kollektivavtalet som begrepp och idé Facket som demokratisk organisation och folkrörelse Fackets verktyg för att påverka på arbetsplatsen och i samhället Arbetsmarknadens parter Den svenska modellen Lagar och avtal Försäkringar Alla medlemmar. Inga. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: Långholmens Folkhögskola:

10 21 23 januari För anställda i bemanningsföretag februari mars 8 10 april 8 10 april Kursen genomförs på spanska april För anställda i bemanningsföretag, genomförs i Södertälje april april Kursen genomförs på engelska 6 8 maj Kursen genomförs i Södertälje maj maj För anställda i bemanningsföretag juni 9 11 september september oktober oktober Kursen genomförs på spanska 4 6 november 4 6 november Kursen genomförs på engelska november Kursen genomförs i Södertälje november För anställda i bemanningsföretag 2 4 december Facket och samhället Facket och samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning, och utgör nästa steg efter en grundläggande medlemsutbildning. Kursen fokuserar på fackets samhällspåverkan och syftar till att väcka engagemang för samhällsfrågor och politik. Kursinnehåll: Politiska ideologier Fackföreningsrörelsens värderingar Facklig politik och facklig-politisk samverkan Angreppet på löftet Politikermedverkan Politikerns former Medlemmar. Grundläggande medlemsutbildning, t ex Medlem i facket, eller motsvarande kunskaper. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. 10

11 Kontakt: Långholmens Folkhögskola: mars mars april maj juni september 7 9 oktober oktober november november Kursen genomförs i Södertälje november 11

12 Medlemsutbildningar för dig under 30 Kurserna för unga är en viktig del i LOs och förbundens arbete för att få fler unga medlemmar aktiva i facket. Medlemsutbildningarna anordnas i samverkan med Långholmens Folkhögskola. Om facket Om facket är den första i raden av tvärfackliga ungdomskurser. Kursen ger en första inblick i den fackliga organisationen, våra rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, hur kollektivavtalet fungerar och hur man kan påverka både i organisationen och på arbetsplatsen. Kursinnehåll: Människovärde Unga arbetare och makten på arbetets marknad Klass och rättvisa Facklig aktion och påverkan Medlemmar och ickemedlemmar under 30. Inga. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: LO-distriktet: mars mars 2 3 april För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram 3 4 april april april maj maj Kursen genomförs i Södertälje maj 1 2 juni För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram juni september 30 sept 1 oktober oktober 12

13 28 29 oktober oktober För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram november november 30 nov 1 december För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram 9 10 december Om samhället Om samhället är det andra steget i raden av tvärfackliga ungdomskurser. Kursen ger en grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Kursen tar även upp de politiska ideologierna och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursinnehåll Den fackliga ideologin Rätten till ett värdigt arbetsliv Ordning och rättvisa Opinionsbildning och facklig kamp Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. LOs stipendiefond betalar ut stipendium vid förlorad arbetsinkomst. Kontakt: LO-distriktet: februari april 4 5 maj För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram maj juni september 9 10 november 7 8 december För elevmedlemmar på yrkesförberedande gymnasieprogram december 13

14 Om global rättvisa Om global rättvisa är en av temakurserna för unga upp till 30 år. Denna kurs ger en inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Kursen ger en ökad insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och ger förhoppningsvis deltagarna inspiration att själva vilja göra en insats. Kursinnehåll: Kränkningar av fackliga rättigheter i världen LOs globala fackliga krav Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter Vad kan jag göra? Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. Deltagare rekommenderas att även gå en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex Om samhället, före Om global rättvisa. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: februari maj september 9 10 december 14

15 Om främlingsfientlighet Om främlingsfientlighet är en av temakurserna för unga upp till 30 år. En kurs som bland annat diskuterar främlingsfientlighet, de politiska krafterna bakom och allas vår rätt att vara olika. Kursinnehåll: Vad är främlingsfientlighet? Politiken bakom Ta debatten Allas lika värde Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. Deltagare rekommenderas att även gå en facklig-politisk medlemsutbildning, t ex Om samhället, före Om främlingsfientlighet. 16 timmar / 2 dagar. Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: februari maj september december 15

16 Om försäkringar Om försäkringar är en av temakurserna för unga upp till 30 år. Här får deltagarna insikt i de försäkringsskydd som det fackliga medlemskapet ger, samt våra framförhandlade försäkringar som finns genom kollektivavtalen. Kursinnehåll: Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! Vad har jag rätt till? Vilka försäkringar finns? Hur gör jag om det händer någonting? Medlemmar under 30. Grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Om facket, eller motsvarande kunskaper. 8 timmar / 1 dag. Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: maj 21 november 16

17 17

18 Förtroendevald Utbildningarna i detta avsnitt riktar sig till de medlemar som är förtroendevalda, oavsett vilket uppdraget är. Det rör allmänfackliga frågor som ledarskap, organisation, ideologi och politik. Fackföreningsrörelsen står och faller med våra förtroendevalda. De utgör ryggraden i våra organisationer och deras betydelse kan inte överskattas. Självfallet ska de ges bästa möjliga förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. LO-distriktets kursutbud är avsett att ge en grund för, och komplettera, andra mer uppdragsspecifika och avancerade utbildningar i förbundens och LOs regi. Ledarskap och organisation Styrelsekunskap Vad har styrelsen för uppgifter? Vilka krav finns på en styrelse? Vad kännetecknar en bra styrelse? Har styrelsen i din organisation jobbat på ett bra sätt för att aktivera medlemmarna? Hur kan man utveckla sin organisation och öka förmågan att fatta beslut? Vilken etik och moral ska vi ha i styrelsearbetet? Förtroendevalda. Inga. 9 timmar / 2 dagar (fredag: 17 20, lördag 10 16). 295 kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: april oktober 18

19 Styrelseutveckling Styrelseutveckling är en processutbildning som riktar sig till styrelsen i en klubb, sektion eller avdelning. Utbildningen fokuserar på verksamhetsplanering och prioritering utifrån en gemensam analys av organisationens uppdrag och omvärld. Den kan med fördel genomföras i anslutning till styrelsemöten och pågår ofta under ett helt verksamhetsår. Hela styrelsen i en klubb, sektion eller avdelning. Inga. Efter behov. Särskild överenskommelse. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: Utbildningen genomförs efter överenskommelse. Våga tala inför grupp Många känner olust eller rädsla för att tala inför en grupp. Många drar sig för att hålla en presentation på jobbet, eller för att ställa sig i talarstolen vid ett möte. Det går att förändra, men det kräver övning. Nervositet och olust kan vändas till något positivt om man ger sig själv de rätta förutsättningarna. Kursen innehåller bland annat övningar i konsten att framföra budskap på ett retoriskt, målinriktat och engagerat sätt. Allt för att göra framträdandet lättare och intressantare. Förtroendevalda. Inga. 16 timmar / 2 dagar. 295 kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: mars 8 november 19

20 Att informera och agitera En central LO-kurs med regional rekrytering. En utbildning för att stärka förtroendevalda och ge dem bättre förutsättningar att ge sig in i diskussioner om knepiga frågor med arbetskamrater, till exempel om främlingsfientlighet och politik. Med den här kursens praktiska lyssna- och talövningar vinner de en ökad självkänsla i att lyssna och tala i fackliga sammanhang och de lär sig att ta fram och formulera intressant muntlig information. Förtroendevalda. Insikter eller motsvarande kunskaper. 5 dagar externat kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: Kurstillfälle 7 11 oktober. Externat i Stockholm Insikter Insikter är den första kursen i LOs centrala kunskapssystem, och utgör förkunskapskrav för alla övriga kurser i kunskapssystemet. Insikter är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de fackliga grundförutsättningarna, betingelserna för fackföreningens existens och dess roll i kampen mellan arbete och kapital. Läs mer om kursen i LOs kurskatalog eller på Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning. 10 dagar (5 dagar x 2 tillfällen). Avgiftsfri. Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: april maj. Externat i Stockholm 20

21 Omvärldsbevakning med framtiden i sikte En central LO-kurs som ger en inblick i de verktyg som finns för att öka kreativiteten i det fackliga arbetet. För att kunna bedriva ett strategiskt fackligt utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen krävs förmågan att lyfta blicken. Kursen ger en viss kännedom om de verktyg som kan hjälpa till att skapa en bild av vad som händer i omvärlden och hur detta kan påverka det fackliga arbetet. Under kursen får deltagarna prova på en metod för att analysera omvärldsförändringar. Deltagarna får bättre förutsättningar att i tid motverka vissa skeenden och dra nytta av andra. Det gör att de kan agera, inte bara reagera, och ta makten över utvecklingen. Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter eller motsvarande. 3 dagar externat. Se fackligutbildning.se Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: Kurstillfälle 7 9 oktober. Externat i Stockholm 21

22 Årsutbildning i ledarskap för organisering I arbetet med att organisera, engagera och aktivera medlemmar och förtroendevalda behöver fackföreningsrörelsen alltid duktiga ledare. Förtroendevalda som i den dagliga kontakten med anställda, medlemmar och förtroendevalda kan utföra det viktiga organiserings- och organisationsarbetet som måste bedrivas på arbetsplatser och i den fackliga basorganisationen. Den här processutbildningen syftar till att rusta förtroendevalda som har eller vill axla detta ledarskap. Utbildningen fokuserar på det fackliga ledarskapet, utifrån såväl den unika individens förutsättningar som från organisationens behov. Utbildningen utgår ifrån de utmaningar som fackföreningsrörelsen i vår region står inför. Utbildningen anordnas i samarbete mellan LO-distriktet i Stockholms län och Runö Utbildnings- och Utvecklingscentrum. Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning och Insikter eller motsvarande kunskaper. 1 år. En kväll i veckan + 4 internathelger kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: Anmälan går via avdelning/region. Kursdatum Se fackligutbildning.se 22

23 23

24 Ideologi och politik Alla kan göra något Vad har facklig verksamhet med kampen mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet att göra? Svaret är: Allt. Det handlar om våra grundläggande värderingar om allas lika värde och lika rätt. Det handlar om det fackliga löftet. Om vi tillåter att en medlem diskrimineras, behandlas illa eller får sämre villkor så sviker vi det löftet. Då försvagar vi den fackliga organisationen. Kampen för likabehandling tillhör därför den fackliga kärnverksamheten. Om detta handlar den här utbildningen. Förbunden inom LO har tillsammans beslutat att alla anställda och förtroendevalda, från LOs styrelse till det nyvalda kontaktombudet, ska få en dags utbildning om fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar och om hotet som antidemokratiska krafter utgör. Förtroendevalda och anställda. Inga. 8 timmar / 1 dag. 600 kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: april 28 oktober 13 maj 28 november Idébärare De förtroendevalda på arbetsplatserna är de viktigaste fackliga företrädarna vi har. Det är de som kan föra de viktiga samtalen med arbetskamraterna. Om varför det är så viktigt att vara med i facket och hålla ihop med arbetskamraterna. Om varför det är så viktigt att facket också påverkar samhället utanför arbetsplatsen. Om hur de grundläggande fackliga frågorna många gånger får politiska svar. För att kunna föra de samtalen måste de förtroendevalda få verktyg; konkreta kunskaper och insikter om hur facket och arbetsmarknaden hänger ihop med politiken och samhällsutvecklingen. Det får de på den här kursen. Idébärare är en facklig-politisk förtroendemannautbildning tänkt att ta vid efter avslutad grundläggande förtroendemannautbildning i det egna förbundet. 24

25 Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning, t ex Vald på jobbet. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: april september april oktober maj oktober 3 5 juni november Budbärare Om fackföreningsrörelsen ska kunna påverka samhällsutvecklingen måste vi vara många engagerade förtroendevalda som pratar med våra arbetskamrater om det som är viktigt. Vi måste vara många som kan förklara hur politiken hänger ihop och stå upp för de fackliga värderingarna. Vi måste vara många som kan övertyga andra om allt det som facket står för. Den här utbildningen är till för de som vill vara med och sprida arbetarrörelsens värderingar och politiska idéer. Budbärare är en facklig-politisk agitationsutbildning tänk som påbyggnad för den som gått en facklig-politisk förtroendemannautbildning. Förtroendevalda. Facklig-politisk förtroendemannautbildning, t ex Idébärare, eller motsvarande kunskaper. 24 timmar / 3 dagar kr (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: september 6 8 november 2 4 oktober 4 6 december 25

26 Facklig-politisk aftonskola Den facklig-politiska aftonskolan är den mest kvalificerade facklig-politiska utbildningen vi erbjuder i Stockholms län. Utbildningen genomförs i samverkan mellan ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län och Socialdemokraterna i Stockholms stad och län. Det är en utbildning av hög kvalitet med många framstående föreläsare bland de medverkande. Deltagare behöver inte vara organiserade socialdemokrater för att gå utbildningen, men man kan inte vara medlem i ett annat parti. Medlemmar och förtroendevalda från hela Stockholms län. Inga. En kväll i veckan oktober maj kronor (betalas av fackföreningen). Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: ABF Stockholm: Kurser Stockholm, start 12 oktober Lokal facklig-politisk aftonskola För många är det lokala perspektivet, den egna kommunen, den bästa vägen in i politiken och därför erbjuds lokala facklig-politiska aftonskolor på olika håll. Upplägget är samma som ABF Stockholms aftonskola, men med ett tydligare lokalt, kommunpolitiskt, perspektiv. De lokala 26

27 aftonskolorna arrangeras i samarbete mellan ABF, LO-sektionen och Socialdemokraterna i respektive kommun. Deltagare behöver inte vara organiserade socialdemokrater för att gå utbildningen, men man kan inte vara medlem i ett annat parti. Medlemmar och förtroendevalda som bor eller verkar i kommunen. Inga. Träffar varje eller varannan vecka under ett år. Varierande Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO-distriktet: Kurser Botkyrka, start 2 oktober Järfälla, start 11 mars Norrtälje, start 4 oktober Södertälje, start 2 oktober Samhällsekonomi och lönebildning En central LO-kurs som ger en snabb och översiktlig bild av områdena samhällsekonomi och lönebildning. Kursen hanterar frågor som vad är den solidariska lönepolitiken för något? Hur räknar man ut löneutrymmet? Hur går lönebildningen till med löneökning åt alla istället för lönedumpning? Den försöker även reda ut begrepp som individuella löner, tariffer och vad som är objektiva eller subjektiva lönekriterier. Kursen går också igenom hur det hänger ihop, med till exempel A-kassan och kollektivavtalet. Förtroendevalda. Grundläggande förtroendemannautbildning. 3 dagar externat. Se fackligutbildning.se Deltagarna ersätts av avdelning/förbund enligt förbundets egna regler. Kontakt: LO: Kurstillfälle april. Externat i Stockholm 27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok 1/69 Studiehandbok 2/69 Innehåll Inledning Kunskapslyftet Idé och organisation * Pappers studieorganisation Facklig utbildning *Arbetsfördelning *Pappers utbildningar *Rutiner i samband med centrala LO-kurser

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Uppdragsguiden 2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Inledning Grattis! Du har fått medlemmarnas förtroende. Denna uppdragsguide ska hjälpa dig att

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer